Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití"

Transkript

1 Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace... 2 Důvody k nákupu řešení sjednocené komunikace a proces nákupu... 3 Důvody k nákupu v IT organizaci... 3 Důvody k nákupu v obchodní organizaci... 4 Model procesu nákupu řešení sjednocené komunikace... 4 Dopad sjednocené komunikace ve velkých organizacích... 4 Tradiční struktura IT organizace... 5 IT organizace s technologií VoIP orientovanou na síť... 5 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP založenou na softwaru OCS... 6 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP orientovanou na síť... 6 Vliv sjednocené komunikace na podporu... 7 Kariérní postup a spokojenost zaměstnanců... 7 Role v organizaci související se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft... 7 Klíčové role při vyhodnocení a nasazení... 8 Role integrátora... 8 Role při nasazení... 9 Kdo spravuje sjednocenou komunikaci?... 9 Zapojení rolí do projektu Začínáme se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft Základní prvky úspěchu Interaktivní vyhodnocení: Spuštění v testovacím prostředí Zaměření na priority Shrnutí Další zdroje Úvod V uplynulých letech vedla společnost Microsoft a některé výzkumné společnosti rozhovory s IT odborníky v organizacích po celém světě, kde se právě nasazovala sjednocená komunikace (UC Unified Communications) nebo kde se její nasazení připravovalo. Na základě těchto rozhovorů jsme si mohli udělat představu o dalekosáhlém dopadu sjednocené komunikace na strukturu IT organizace, o tom, co má vliv na vyhodnocení a přípravu nasazení, a jak mohou být výsledné změny v IT struktuře využity ke zvýšení efektivity, zlepšení spolupráce a zajištění spokojenosti zaměstnanců. Tento dokument stručně popisuje charakter sjednocené komunikace, shrnuje důvody, proč se podniky rozhodují pro její nasazení, a přibližuje proces rozhodování při nákupu. Informuje také o výsledcích zavedení sjednocené komunikace ve společnostech, jež se zúčastnily výzkumu. Protože v procesu vyhodnocení a nasazení sjednocené komunikace hrají určitou roli v podstatě všichni zaměstnanci IT oddělení, tento dokument se zaměřuje také na jednotlivé role v rámci organizace. Zvláštní pozornost je věnována rolím integrátora, které jsou klíčové v procesu nahrazení komunikačních sil, který je základem nasazení sjednocené komunikace. V závěru dokumentu je stručně charakterizována základní strategie a taktika používaná pro zahájení práce se sjednocenou komunikací Microsoft, která vychází opět ze zkušeností dotazovaných společností, a je zde uveden i seznam zdrojů, které vám pomohou vyhodnotit, naplánovat, nasadit a spravovat sjednocenou komunikaci. 1

2 Sjednocení a změna Společnosti, které uvažují o nasazení sjednocené komunikace, stojí před dvěma zásadními rozhodnutími: jaký model sjednocení použít model orientovaný na sí, nebo na software a jakým způsobem využít vliv sjednocené komunikace na IT oddělení k zlepšení efektivity, spolupráce a spokojenosti zaměstnanc. Sjednocená komunikace nahrazuje tradiční komunikační sila a spojuje hlasové, ové a rychlé zprávy, audiovizuální a webové konference a audiokonference a informace o dostupnosti v reálném čase ( stav a volný čas ). Vzniká tak systém, který výrazně zvyšuje efektivitu komunikace mezi organizacemi i lidmi. Integrace komunikačních prvků do podnikových aplikací umožňuje uživatelům komunikovat beze ztráty kontextu pracovních úloh a rychle a účinně kontaktovat tu správnou osobu. To znamená zvýšení produktivity a zkrácení doby potřebné k přijetí rozhodnutí. Pokročilá integrace prostřednictvím systému sjednocené komunikace může rovněž snížit náklady na infrastrukturu a zjednodušit správu. Společnosti plánující nasazení sjednocené komunikace se však musí vypořádat se dvěma hlavními problémy. V první řadě nemusí být zcela zřejmé, jak nejlépe všechny použité technologie sjednotit. Existují dva základní modely: model orientovaný na síť a model orientovaný na software. Pro sjednocenou komunikaci orientovanou na síť jsou typické koncové body, které tvoří vyhrazená zařízení (například IP telefony), jejichž funkčnost závisí na důsledně spravované chytré síti. V tomto modelu závisí komunikační aplikace na jediné zabezpečené síti, v níž jsou umístěny. Síť obsahuje na všech linkách rozsáhlé mechanismy QoS (Quality of Service). Při implementaci sjednocené komunikace orientované na software naproti tomu koncové body tvoří běžně dostupný hardware, na němž se spouští multifunkční software, který pracuje v libovolné síti. Koncové body nejsou závislé na jakýchkoli mechanismech QoS a jiných funkcích chytré sítě (přestože je mohou využívat). Oba modely mají samozřejmě své výhody a nevýhody. Významným rozdílem je to, že každý z nich vyžaduje jiný proces vyhodnocení. V tomto dokumentu se budeme zabývat procesem vyhodnocení pro model orientov ný na software, který je základem sjednocené komunikace společnosti Microsoft. Druhým problémem, s nímž je třeba se vypořádat, je fakt, že sjednocená komunikace ze své podstaty ovlivňuje mnoho technologických a správních oblastí, které existují v rámci organizace. Proto může mít úspěšné nasazení sjednocené komunikace na organizaci skutečně výrazný dopad, který je také hlavním tématem tohoto dokumentu. Je-li nasazení sjednocené komunikace provedeno správně, strukturální změny v IT organizaci mohou umožnit zvýšení efektivity a zlepšení spolupráce a mnoha členům týmu také kariérní postup. Volba modelu sjednocené komunikace, stejně jako proces vyhodnocení, má výrazný vliv na optimální organizační strukturu. Tento dokument se zaměřuje na struktury používané společnostmi, které se připravují na nasazení sjednocené komunikace. Společnost Microsoft a sjednocená komunikace Sjednocená komunikace společnosti Microsoft spojuje prostřednictvím sdílených služeb širokou škálu komunikačních funkcí. Podle společnosti Gartner, Inc. 1 se v řešeních sjednocené komunikace často uplatňuje jeden ze tří základních přístupů: Možným řešením je zahrnout většinu funkcí do jediného řešení; příkladem takového přístupu je řešení Multimedia Communication Server (MCS) 5100 společnosti Nortel, OpenScape společnosti Siemens a produkty Customer Interaction Center (CIC) společnosti Interactive Intelligence. Druhou možností je spojit širokou škálu samostatných komunikačních funkcí prostřednictvím sdílených služeb, jako jsou například informace o stavu a volném čase, správa a adresáře. Tímto směrem se ubírají řešení společností Cisco a Microsoft. Třetím možným řešením je nabídnout společný komunikační rámec neboli middleware, který může být používán nezávislými komunikačními aplikacemi. Toto řešení zvolily společnosti IBM a Oracle. Společnost Microsoft zvolila druhý z výše zmíněných přístupů a nabízí ucelenou řadu klientů, serverů, služeb a zařízení, které zajišťují funkce u a kalendáře, zasílání zpráv SMS a správu zařízení, službu Jednotné zasílání zpráv, informace o stavu a volném čase a zasílání rychlých zpráv, správu hovorů VoIP a audiokonference a audiovizuální či webové konference. Díky tomu je možné koncové uživatele vybavit sadou nástrojů, které využívají na podnikovou, škálovatelnou a snadno spravovatelnou softwarovou architekturu. 1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, August 20, 2007 (poznámky k výzkumu společnosti Gartner G Na Magic Quadrant se vztahují autorská práva společnosti Gartner, Inc. z 20. srpna Koncept je použit s jejím svolením.) 2

3 Na základě podkladů od společnosti Wainhouse Research: Společnost Microsoft nabízí kompletní sadu softwarových produktů doplněných o konferenční služby, a umožňuje tak týmům rozptýleným po celém svět, mobilním pracovníkům a telefonním pracovníkům komunikovat a spolupracovat v prostředí, které jim vyhovuje. Sada je navržena jako integrovaná nabídka, která snadno rozšíří již nasazené produkty společnosti Microsoft a poskytuje všechny jedinečné prostředky, jež uživatelům umožní efektivně pracovat kdykoli a odkudkoli. Zabezpečený přístup k u Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Exchange Server 2007 zajišťují šifrování od serveru až ke klientovi, a eliminují tak potíže a náklady spojené s podporou a konfigurací sítě VPN. V rámci ochrany před ztrátou dat může software Exchange uchovávat na serveru kompletní kopie všech ových zpráv a automaticky spravovat synchronizaci ů mezi jednotlivými počítači (v kanceláři, doma, laptop apod.). Software Exchange umožňuje také přístup k ové schránce na cestách, a to díky aplikaci Outlook Web Access, která zaručuje zabezpečený přístup k u prostřednictvím jakéhokoli počítače vybaveného připojením k internetu a internetovým prohlížečem. Telefonie VoIP s integrovanou funkcí stavu a volného času a zasíláním rychlých zpráv v podnikové kvalitě software Microsoft Office Communication Server (OCS) nabízí uživateli, který pracuje doma, dvě klíčové funkce. Pomocí technologie VoIP aplikace OCS účinně nahrazuje nebo rozšiřuje funkci kancelářského telefonu. Používá se přitom náhlavní sada připojená k počítači a softwarová telefonní aplikace. Veškerý hlasový provoz je šifrován a zabezpečeně odesílán přes stejné internetové připojení, jaké se používá pro přístup k datům. Práce s telefonem, včetně uskutečňování a přijímání hovorů, je naprosto stejná jako u telefonu v kanceláři. Software OCS navíc nabízí funkce stavu a volného času a zasílání rychlých zpráv, jež jsou pro uživatele, který pracuje doma, klíčové. Funkce stavu a volného času, která je součástí všech aplikací společnosti Microsoft, informuje o tom, kdy je pracovník k dispozici svým kolegům; zasílání rychlých zpráv neznamená pouze textový chat, ale také možnost jediným kliknutím myši zahrnout hlas, video a sdílení pracovní plochy. Webové a audiovizuální konference Microsoft Aplikace Office Live Meeting umožňuje spolupráci s kolegy, zákazníky a partnery v reálném čase. Komunikace probíhá na úrovni jednotlivců i rozsáhlých skupin. Pomocí speciálně navržených vyhrazených komponent je možné uskutečňovat prezentace a společně využívat tabuli a upravovat dokumenty. Videokonference za použití aplikací Live Meeting a Microsoft RoundTable umožňují vytvářet konferenční místnosti, kde má každý účastník 360stupňový rozhled. Uživatelé tak mají k dispozici širší kontext pro komunikaci a výměnu nápad. Pracovní prostor týmu a úložiště dokumentů Software Microsoft Office SharePoint Server slouží ke správě obsahu organizace a umožňuje týmovou spolupráci. K dokumentům může zabezpečeně přistupovat kterýkoli tým. 2 Důvody k nákupu řešení sjednocené komunikace a proces nákupu Existuje celá řada důvodů pro nasazení sjednocené komunikace. Výhodnost nákupu je však třeba nejprve ověřit provedením podnikové případové studie. Proces nákupu řešení sjednocené komunikace může začít rozhodnutím odpovědného pracovníka buď v oblasti IT, nebo v oblasti obchodu. Proces může probíhat shora dolů, nebo zdola nahoru. Bez ohledu na to, odkud vzešla iniciativa, je výhodnost nákupu třeba ověřit provedením podnikové případové studie. Důvody k nákupu v IT organizaci Společným imperativem všech IT organizací je dodávat ostatním oddělením organizace maximální hodnotu za využití minimálního počtu pracovníků. Jak uvedl jeden z dotázaných IT manažerů: Odhaduji, že za pět let budeme zajišťovat chod o 30 až 50 procent více aplikací než dnes a zaměstnávat o 30 až 50 procent méně lidí V tom, jakým způsobem se v budoucnu budou snižovat náklady, však IT manažeři nemají jasno. Řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft, které umožňuje využití většiny stávající infrastruktury a personálu, slibuje trvalé snižování nákladů díky zjednodušení nasazení a správy komunikační infrastruktury, které povede k zefektivnění IT operací. Impulzem pro nasazení sjednocené komunikace však nebývají vždy tyto strategické důvody, které často tvoří pouhé pozadí pro zajištění naléhavějších potřeb taktického rázu. V nich hrají roli různé druhy snížení výkonu (např. kapacita hlasové schránky, výpadky ového serveru), růst společnosti nebo strukturální změny (např. stěhování do nového působiště, otevírání poboček) nebo důvody vnějšího rázu, jako je například vypršení platnosti licence nebo smlouvy na podporu či nové vydání softwaru. Všechny z těchto faktorů mohou přispět ke spuštění projektu sjednocené komunikace. 2 Wainhouse Research, LLC, Addressing the Challenges Facing the Distributed, 21st Century Business Through Telework, červen

4 Důvody k nákupu v obchodní organizaci Obchodní organizace se pro sjednocenou komunikaci rozhodují zpravidla ve snaze o zvýšení příjmů a snížení nákladů. Nárůst příjmů by mělo zajistit zvýšení produktivity, zkrácení času potřebného k dokončení projektu, vylepšení prodejních procesů a zvýšení loajality zákazníků. Snížení nákladů by mělo zaručit snížení výdajů na telefonii, cestování a školení, snížení nákladů na prodej i celkových provozních nákladů a zlepšení kompatibility. Bezprostředním obchodním důvodem k nákupu může být snaha o zvýšení mobility, vylepšení možností využití konferencí (tady často hraje roli nejen potřeba zvýšit efektivitu, ale také otázka cestovních výloh) nebo posílení komunikace s důležitým klientem. Pochopí-li tyto motivy IT pracovníci, kteří se podílí na rozhodování, hledání spojenců mezi obchodními jednotkami, kteří by podpořili projekt sjednocené komunikace, může být snazší. 3 Model procesu nákupu řešení sjednocené komunikace I když se proces nákupu řešení sjednocené komunikace může v jednotlivých společnostech výrazně lišit, na základě rozhovorů společnosti Microsoft se společnostmi po celém světě se podařilo sestavit určitý obecný model. Hlavní předmět tohoto dokumentu změny v organizační struktuře, které je třeba provést, aby bylo možné plně využít sjednocenou komunikaci a sestavit týmy pro vyhodnocení a nasazení vám pomůže ve fázi určování rozsahu a ve fázi konvergentního vyhodnocení (POC). Dopad sjednocené komunikace ve velkých organizacích Sjednocená komunikace nahrazuje komunikační sila jinými prostředky, a proto má dalekosáhlý dopad na strukturu IT organizace. Vzhledem k multifunkčnosti sjednocené komunikace znamená úspěšná implementace často celou řadu změn v organizaci. Z našeho průzkumu vyplynuly čtyři různé správní struktury, které se liší trajektorií, jakou se postupuje směrem k sjednocené komunikaci, a pozicí softwaru Microsoft Office Communications Server (OCS) v implementaci technologie VoIP: tradiční struktura (před technologií VoIP), technologie VoIP orientovaná na síť (před sjednocenou komunikací), sjednocená komunikace společnosti Microsoft a technologie VoIP založená na softwaru OCS, sjednocená komunikace společnosti Microsoft a technologie VoIP orientovaná na síť. 3 Další informace o důvodech k nákupu řešení sjednocené komunikace naleznete v dokumentu The Total Economic Impact Of Microsoft Unified Communications Products and Services, Forrester Consulting z října

5 Tradiční struktura IT organizace V tradiční IT organizaci, před nástupem technologie VoIP, byla analogová pobočková ústředna oddělená od IT organizace. Často byla součástí oddělení, které mělo na starosti vybavení podniku. Oddělené byly samozřejmě také týmy zabývající se sítí a servery. 1. Za skupinu sítí a skupinu serverů odpovídali různí ředitelé. 2. Skupina analogové pobočkové ústředny byla oddělená od IT organizace. IT organizace s technologií VoIP orientovanou na síť V organizacích, které zavedly technologii VoIP orientovanou na síť, odpovídá za skupinu VoIP, skupinu sítí a skupinu serverů jeden ředitel. Skupina VoIP se slučuje (nebo se již sloučila) se skupinou sítí, ale skupina sítí a skupina serverů zůstávají oddělené. 1. Skupinu VoIP, skupinu sítí a skupinu serverů spravuje jeden ředitel. 2. Skupina VoIP se slučuje nebo se již sloučila se skupinou sítí. 3. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. 4. Sjednocené zasílání zpráv je spravováno ve skupině sítí či skupině VoIP. 5

6 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP založenou na softwaru OCS V organizacích, které při implementaci technologie VoIP používají software Office Communications Server, se skupina VoIP slučuje nebo se již sloučila se skupinou serverů, která ovšem zůstává oddělená od skupiny sítí. Ve společnostech, které již využívají řešení technologie VoIP orientované na síť, může tým VoIP odmítnout sloučení se serverovým týmem a zůstat spojen se síťovým týmem nebo založit vlastní oddělení. 1. Skupina VoIP se slučuje nebo se již sloučila se skupinou serverů. 2. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP orientovanou na síť V organizacích, kde se již před nasazením sjednocené komunikace používalo rozsáhlé řešení technologie VoIP orientované na síť, zůstává většinou skupina VoIP spojená se skupinou sítí. V takových případech vyvolává nasazení hlasových služeb softwaru OCS otázku, zda přesunout zdroje ze skupiny VoIP do skupiny serverů, kde jsou soustředěny nezbytné dovednosti a znalosti související s produkty Microsoft. Skupina serverů a skupina sítí v každém případě zůstávají oddělené. 1. Pokud již bylo nasazeno řešení VoIP založené na síti, skupina VoIP je obvykle spojená se skupinou sítí. Nasazení hlasových služeb serveru OCS vyvolává otázku, zda by se zdroje VoIP neměly přesunout do serverových skupin. 2. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. Skupina VoIP se označuje také jako skupina telekomunikací nebo skupina telefonie. Někdy je tato skupina součástí skupiny serverů. Jsou-li přítomné prvky Cisco, tým VoIP zůstává spojený se skupinou sítí a podílí se na rozhodování souvisejícím s hlasovými službami softwaru OCS. Jindy zůstává skupina VoIP samostatně vedle skupiny serverů a skupiny sítí. Skupina zabezpečení je někdy sloučena se skupinou sítí nebo skupinou zpráv. Jindy zůstává skupina zabezpečení samostatná. 6

7 Vliv sjednocené komunikace na podporu Nasazení sjednocené komunikace se obvykle projevuje na druhé úrovni podpory, kde má tendenci akcelerovat stávající trend směrem k provázané funkčnosti. Aby mohli pracovníci této úrovně poskytovat kvalitní služby, musí mít obsáhlé znalosti jak IP telefonie, tak síťových a serverových problémů a jejich vzájemné interakce. Jak řekl jeden manažer helpdesku: Široká základna znalostí je důležitější než znalost jednotlivých aplikací, které používáme. S rostoucím vlivem sjednocené komunikace uvnitř společnosti může nárůst počtu hovorů od zákazníků zaznamenat i podpora první úrovně. Bude proto nezbytné zajistit zkušenější pracovníky, lepší nástroje a zejména lepší přehled o procesu řešení potíží. Kariérní postup a spokojenost zaměstnanců Podle zákazníků, kteří se zúčastnili průzkumu, je klíčem k úspěchu způsob prezentace změn v organizaci, jež souvisejí s nasazením sjednocené komunikace, a změna charakteru podpory poskytované uživatelům. Dobrého výsledku můžete dosáhnout například tak, že zdůrazníte týmový charakter přechodu. Vytvoření týmu sjednocené komunikace svede dohromady jednotlivce z různých technologických sil, kteří spolu nejsou zvyklí pracovat. Pokud však zaměstnanci sdílejí zaujetí pro věc a mají chuť zvyšovat svou kvalifikaci a čelit novým výzvám, mohou jim realizované projekty poskytnout společný cíl a možnost navzájem se dobře poznat. Intelektuální kvas, který tímto způsobem vzniká, pozitivně působí všech úrovních organizace, protože lidem umožní poznat kolegy a manažery, kteří jim mohou pomoci profesionálně růst. Protože povýšení stávajících zaměstnanců je téměř vždy snazší než najmutí nových zaměstnanců, je možnost kariérního postupu zaměstnanců na všech úrovních důležitou součástí strategie související se sjednocenou komunikací. Dotazované společnosti se shodly na tom, že hledají lidi, kteří mohou nabídnout víc než jen řešení problémů, jež nastanou, a kteří se rádi učí nové věci a používají své znalosti novými způsoby. Kromě odborných znalostí by manažeři měli při obsazování pozic přikládat velkou důležitost také dalším dovednostem a vlastnostem, mezi něž patří například komunikativnost, charisma a schopnost srozumitelně mluvit o záležitostech týkajících se technologie. Jedním z organizačních nedostatků, které se při průzkumu objevily, bylo rozšíření odborného školení na úkor školení zaměřeného na tyto další dovednosti. Považujeme proto za vhodné věnovat náležitou pozornost odbornému školení, ale neopomíjet ani školení v oblasti komunikačních dovedností. Je třeba také zmínit, že mnoho dotazovaných zaměstnanců bylo spokojeno se svou současnou pracovní pozicí a jako dobrou příležitost označovalo ne posun na vyšší pozici, ale možnost aplikování nových dovedností při řešení nových problémů. Předávání znalostí by mělo probíhat shora dolů, a to interaktivní a osobní formou. Protože podnět k zavedení sjednocené komunikace často přichází od vedení technického týmu ředitele IT oddělení nebo vedoucího architekta systému jde velmi často o přirozený, organický proces, který vyplývá ze způsobu, jakým IT organizace reaguje na nové výzvy. Vzhledem k účelu sjednocené komunikace však jistě není žádným překvapením, že nejlepším způsobem, jak rychle zaškolit všechny zúčastněné, jsou interaktivní kurzy v malých skupinách nebo webové semináře. Kurzy a semináře by ideálně měly probíhat v neformální, pracovní atmosféře. V oblasti informačních technologií nemá v dnešní době nikdo času nazbyt, takže by se školení měla přizpůsobit pracovním rozvrhům zaměstnanců a měla by klást důraz zejména na praktickou stránku věci. Role v organizaci související se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft Každý zaměstnanec IT organizace hraje při vyhodnocování a přípravě nasazení sjednocené komunikace určitou roli a pro mnohé z nich bude tento proces příležitostí ke kariérnímu růstu nebo k získání nových cenných dovedností. Přestože převážnou část práce při nasazení řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft bude mít na starosti serverový tým, svou roli bude mít každý zaměstnanec IT organizace. V této části se proto zaměříme na různé IT role v procesu vyhodnocení a nasazení. S ohledem na rychlost změn ve většině IT organizací mívají názvy pozic jen malý význam mnozí z účastníků průzkumu vlastně uvedli nejprve formální název své pozice a pak rychle dodali ten skutečný. Níže uvedené názvy pozic proto slouží pouze pro představu o míře účasti dané role. 7

8 Klíčové role při vyhodnocení a nasazení Dvě nejvyšší klíčové role patří na obchodní stranu organizace: sponzor na vedoucí nebo výkonné úrovni, alespoň jeden výkonný sponzor obchodní skupiny. Věnujte pozornost motivům, které vzbudí zájem druhé ze jmenovaných rolí (např. lepší mobilita nebo možnosti využití konferencí). Tito spojenci mohou být rovněž zdrojem investic, pokud se vám nepodaří získat dostatek prostředků přímo od vedení společnosti. Ředitel IT oddělení, který disponuje jedinečným spojením strategického a taktického přehledu v mnoha oblastech, je často zdrojem iniciativy pro nasazení řešení sjednocené komunikace. Ředitel IT oddělení, jehož základní odpovědností je řízení IT manažerů, je v podstatě propagátorem sjednocené komunikace na vyšší manažerské úrovni, má strategický přehled o rozsahu a rozpočtu projektu a má na starosti sledování a zdůrazňování obchodních výhod sjednocené komunikace. Tento člověk bude pravděpodobně odpovědný za celkové vyhodnocení řešení sjednocené komunikace, za zajištění rozpočtu, nalezení zaměstnanců s potřebnými dovednostmi pro nasazení řešení sjednocené komunikace a určení příslušné míry outsourcingu. Role integrátora Na úrovni pod ředitelem IT oddělení je pět rolí integrátora, které jsou klíčové pro úspěšné vyhodnocení a přípravu nasazení řešení sjednocené komunikace. Jde o lidi, u nichž je zásadní schopnost orientovat se ve více oborech: IT manažer, architekt systému, projektový manažer, manažer podpory a servisu a školicí konzultant. Tito lidé budou pracovat s různými odbornými zaměstnanci odpovědnými za vlastní nasazení sjednocené komunikace. Na obrázku je naznačen vztah mezi nimi a také některé odpovědnosti. IT manažer: Řídí implementační tým. IT manažer je zpravidla odpovědný za celkovou strategii nasazení a pomáhá při získávání podpory od vedoucích manažerských a obchodních skupin. Jeho úkolem je také vytvořit reálná očekávání mezi investory. Soustředí se na podporu spolupráce mezi různorodými skupinami zapojenými do nasazení řešení sjednocené komunikace a může také řídit externí zdroje. IT manažer často pracuje pod časovým tlakem a nezřídka mu chybí potřebné lidské zdroje. V takových případech se musí spolehnout na maximální výkon týmu odpovědného za nasazení. Vedoucí architekt systému: Řídí kompletní nasazení sjednocené komunikace. Vedoucí architekt systému je pověřen vytvořením kompletního návrhu řešení sjednocené komunikace a musí zajistit, aby jednotlivé technické prvky fungovaly jako celek. Hraje klíčovou roli při vyhodnocení a dohlíží na integraci úsilí jednotlivých funkčních týmů (např. týmů pro servery/zprávy, stolní počítače, síť, telefonie/voip a zabezpečení). Vedoucí architekt systému se snažit splnit požadavky jednotlivých týmů týkající se dopadu sjednocené komunikace například požadavky na šířku pásma pro síťové týmy, požadavky na zásady a kontrolu stolních počítačů pro skupinu zabezpečení atd. IT manažer a vedoucí architekt systému často tvoří dynamické duo (viz obrázek), které je hlavní hnací silou nasazení řešení sjednocené komunikace. Projektový manažer: Řídí plán nasazení. Projektový manažer je odpovědný za přizpůsobení projektu obchodním cílům, koordinaci úkolů a má za úkol dohlížet na bezproblémové a včasné dokončování prací. Musí zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými týmy, řešit konflikty, sledovat využívání nových vlastností a následně posoudit úspěšnost přizpůsobení a přijetí. Projektový manažer často spolupracuje se zaměstnanci, kteří se sami teprve snaží pochopit novou technologii, a stejně jako lidé v jiných klíčových rolích se potýká s nedostatkem lidských zdrojů. Manažer podpory a servisu: Řídí helpdesk a podporu druhé úrovně. Manažer podpory může hrát při nasazení řešení sjednocené komunikace velmi důležitou roli a je z velké části odpovědný za to, aby koncoví uživatelé při setkání s nově nabízenými funkcemi nepodlehli panice. Jeho práci může výrazně ztížit multifunkčnost sjednocené komunikace (např. servery vs. telefonní služby), a to jak na úrovni helpdesku, jejíž zaměstnanci často nebudou vědět, kam směrovat dotazy uživatelů, tak u zaměstnanců druhé úrovně, jejichž znalosti bude třeba rozšířit. Manažer podpory, stejně jako projektový manažer, pracuje s lidmi, kteří se s novými věcmi seznamují za chodu, a stráví hodně času rozlišováním, které problémy spadají do kompetencí jednotlivých týmů. Často se také bude potýkat s nástroji určenými pro sila, pomocí nichž lze jen obtížně sledovat potíže spojené se sjednocenou komunikací. 8

9 Školicí konzultant: Řídí zapojení personálu IT oddělení a koncových uživatelů. Školicí konzultant může být zaměstnanec společnosti nebo externí poradce. Jeho role je podobná roli manažera podpory, s nímž úzce spolupracuje. Pokud nejsou zajištěny proaktivní školicí programy a komunikace s uživateli, může vyvstat vážný problém s liknavým přístupem a odporem uživatelů. Mnoho uživatelů nemá mnoho zkušeností ani se zasíláním rychlých zpráv a ti zkušenější obvykle neradi mění klienty. Vzhledem k tomu, že telefony jsou skutečně základním podnikovým nástrojem komunikace, uživatelé pravděpodobně nebudou mít důvěru v nový způsob jejich použití. Školicí konzultant musí úzce spolupracovat s manažerem podpory a projektovým manažerem, kteří mu pomohou sledovat pochopení, problémy a spokojenost na straně uživatelů a příslušným způsobem adaptovat školicí programy. Role při nasazení Technici (v oblasti sítí, serverů, zabezpečení a telefonie): Tyto role jsou velmi důležité. Právě technici totiž vykonávají vlastní práci spojenou s nasazením. Systémoví technici: Instalují, konfigurují a spravují servery OCS 2007 a Exchange Tito zaměstnanci mají při nasazení řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft opravdu stěžejní úlohu, protože již mají požadované dovednosti nebo jsou schopni si je rychle osvojit. Některý z techniků může po absolvování školení zastávat pozici správce sjednocené komunikace (viz níže). Tým techniků může navíc díky znalosti telefonie během nasazení poskytovat rady telefonnímu týmu nebo prodejcům. Technik v oblasti telefonie nebo VoIP: Spravuje připojení k veřejné telefonní síti, pobočkové ústředny, pobočkové ústředny využívající IP telefonii a vedení. Pokud je již nějaká technologie VoIP orientovaná na síť nasazena, tento pracovník může odmítnout připojit se k serverovému týmu a zůstat v síťovém týmu nebo nezávislém týmu VoIP (viz výše). Tento technik a jeho tým také spolupracuje se serverovým týmem při vytváření hlasových komponent. Síťový technik: Vyhodnocuje šířku pásma sítě a problémy se službou QoS. Bezpečnostní technik: Vyhodnocuje bránu firewall a další bezpečnostní zásady. V silně regulovaných odvětvích může být jedním z pracovníků, kteří odpovídají za doplnění či změnu vybavení nebo aplikací, u nichž se vyskytly problémy s kompatibilitou. Správce stolních počítačů: Spravuje nasazení vzdálených klientů. Manažeři musí při vyhodnocení a nasazení co možná nejvíce podporovat právě spolupráci techniků, protože situace vyžaduje úzkou spolupráci mezi týmy, které dříve pracovaly odděleně. Tito pracovníci zajišťují nejen vlastní realizaci nasazení, ale odpovídají také za kontrolu požadavků a musí zabránit tomu, aby měla sjednocená komunikace negativní dopad na jim svěřenou oblast. Síťoví technici se například budou zabývat požadavky na šířku pásma, tým zabezpečení bude sledovat zabezpečení a případně také problémy s kompatibilitou a předpisy a stávající technici pobočkových ústředen budou řešit integraci s jinými pobočkovými ústřednami. Kdo spravuje sjednocenou komunikaci? Systém sjednocené komunikace se začal používat teprve nedávno, a proto není reálné hledat někoho, kdo má s touto technologií praktické zkušenosti. Jak uvedla řada dotázaných IT manažerů, ideálním kandidátem je spíše člověk, který má kladný vztah k problematice a některé základní zkušenosti. Tyto požadavky často splňují stávající zaměstnanci organizace. Jak o této pozici řekl jeden z ředitelů: Spíše než o dovednostech je to o způsobu uvažování. Je tedy třeba hledat bystré lidi, které baví učit se nové věci. Sjednocená komunikace se neustále vyvíjí a tempo s tímto vývojem může udržet pouze člověk, jenž má o danou oblast zájem a je schopen se učit. Dále panuje obecná shoda v tom, že kandidát na pozici správce sjednocené komunikace společnosti Microsoft musí mít alespoň základní, ovšem kvalitní znalosti systémů Microsoft Windows a Exchange Server. Přechod na tuto pozici je tedy přirozený zejména pro systémové techniky s těmito zkušenostmi. Tato pozice bývá často vnímána jako přirozené rozšíření role správce serveru Exchange. To opět podtrhuje důležitost serverového týmu při nasazení řešení sjednocené komunikace Microsoft. Z oblasti telefonie potřebuje správce sjednocené komunikace vědět pouze tolik, aby dokázal bez problémů komunikovat s telefonním týmem a týmem pobočkových ústředen a pochopit, co potřebují, a případně najmout prodejce telefonních služeb, který bude pomáhat s nasazením hlasového podsystému. 9

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více