Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití"

Transkript

1 Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace... 2 Důvody k nákupu řešení sjednocené komunikace a proces nákupu... 3 Důvody k nákupu v IT organizaci... 3 Důvody k nákupu v obchodní organizaci... 4 Model procesu nákupu řešení sjednocené komunikace... 4 Dopad sjednocené komunikace ve velkých organizacích... 4 Tradiční struktura IT organizace... 5 IT organizace s technologií VoIP orientovanou na síť... 5 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP založenou na softwaru OCS... 6 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP orientovanou na síť... 6 Vliv sjednocené komunikace na podporu... 7 Kariérní postup a spokojenost zaměstnanců... 7 Role v organizaci související se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft... 7 Klíčové role při vyhodnocení a nasazení... 8 Role integrátora... 8 Role při nasazení... 9 Kdo spravuje sjednocenou komunikaci?... 9 Zapojení rolí do projektu Začínáme se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft Základní prvky úspěchu Interaktivní vyhodnocení: Spuštění v testovacím prostředí Zaměření na priority Shrnutí Další zdroje Úvod V uplynulých letech vedla společnost Microsoft a některé výzkumné společnosti rozhovory s IT odborníky v organizacích po celém světě, kde se právě nasazovala sjednocená komunikace (UC Unified Communications) nebo kde se její nasazení připravovalo. Na základě těchto rozhovorů jsme si mohli udělat představu o dalekosáhlém dopadu sjednocené komunikace na strukturu IT organizace, o tom, co má vliv na vyhodnocení a přípravu nasazení, a jak mohou být výsledné změny v IT struktuře využity ke zvýšení efektivity, zlepšení spolupráce a zajištění spokojenosti zaměstnanců. Tento dokument stručně popisuje charakter sjednocené komunikace, shrnuje důvody, proč se podniky rozhodují pro její nasazení, a přibližuje proces rozhodování při nákupu. Informuje také o výsledcích zavedení sjednocené komunikace ve společnostech, jež se zúčastnily výzkumu. Protože v procesu vyhodnocení a nasazení sjednocené komunikace hrají určitou roli v podstatě všichni zaměstnanci IT oddělení, tento dokument se zaměřuje také na jednotlivé role v rámci organizace. Zvláštní pozornost je věnována rolím integrátora, které jsou klíčové v procesu nahrazení komunikačních sil, který je základem nasazení sjednocené komunikace. V závěru dokumentu je stručně charakterizována základní strategie a taktika používaná pro zahájení práce se sjednocenou komunikací Microsoft, která vychází opět ze zkušeností dotazovaných společností, a je zde uveden i seznam zdrojů, které vám pomohou vyhodnotit, naplánovat, nasadit a spravovat sjednocenou komunikaci. 1

2 Sjednocení a změna Společnosti, které uvažují o nasazení sjednocené komunikace, stojí před dvěma zásadními rozhodnutími: jaký model sjednocení použít model orientovaný na sí, nebo na software a jakým způsobem využít vliv sjednocené komunikace na IT oddělení k zlepšení efektivity, spolupráce a spokojenosti zaměstnanc. Sjednocená komunikace nahrazuje tradiční komunikační sila a spojuje hlasové, ové a rychlé zprávy, audiovizuální a webové konference a audiokonference a informace o dostupnosti v reálném čase ( stav a volný čas ). Vzniká tak systém, který výrazně zvyšuje efektivitu komunikace mezi organizacemi i lidmi. Integrace komunikačních prvků do podnikových aplikací umožňuje uživatelům komunikovat beze ztráty kontextu pracovních úloh a rychle a účinně kontaktovat tu správnou osobu. To znamená zvýšení produktivity a zkrácení doby potřebné k přijetí rozhodnutí. Pokročilá integrace prostřednictvím systému sjednocené komunikace může rovněž snížit náklady na infrastrukturu a zjednodušit správu. Společnosti plánující nasazení sjednocené komunikace se však musí vypořádat se dvěma hlavními problémy. V první řadě nemusí být zcela zřejmé, jak nejlépe všechny použité technologie sjednotit. Existují dva základní modely: model orientovaný na síť a model orientovaný na software. Pro sjednocenou komunikaci orientovanou na síť jsou typické koncové body, které tvoří vyhrazená zařízení (například IP telefony), jejichž funkčnost závisí na důsledně spravované chytré síti. V tomto modelu závisí komunikační aplikace na jediné zabezpečené síti, v níž jsou umístěny. Síť obsahuje na všech linkách rozsáhlé mechanismy QoS (Quality of Service). Při implementaci sjednocené komunikace orientované na software naproti tomu koncové body tvoří běžně dostupný hardware, na němž se spouští multifunkční software, který pracuje v libovolné síti. Koncové body nejsou závislé na jakýchkoli mechanismech QoS a jiných funkcích chytré sítě (přestože je mohou využívat). Oba modely mají samozřejmě své výhody a nevýhody. Významným rozdílem je to, že každý z nich vyžaduje jiný proces vyhodnocení. V tomto dokumentu se budeme zabývat procesem vyhodnocení pro model orientov ný na software, který je základem sjednocené komunikace společnosti Microsoft. Druhým problémem, s nímž je třeba se vypořádat, je fakt, že sjednocená komunikace ze své podstaty ovlivňuje mnoho technologických a správních oblastí, které existují v rámci organizace. Proto může mít úspěšné nasazení sjednocené komunikace na organizaci skutečně výrazný dopad, který je také hlavním tématem tohoto dokumentu. Je-li nasazení sjednocené komunikace provedeno správně, strukturální změny v IT organizaci mohou umožnit zvýšení efektivity a zlepšení spolupráce a mnoha členům týmu také kariérní postup. Volba modelu sjednocené komunikace, stejně jako proces vyhodnocení, má výrazný vliv na optimální organizační strukturu. Tento dokument se zaměřuje na struktury používané společnostmi, které se připravují na nasazení sjednocené komunikace. Společnost Microsoft a sjednocená komunikace Sjednocená komunikace společnosti Microsoft spojuje prostřednictvím sdílených služeb širokou škálu komunikačních funkcí. Podle společnosti Gartner, Inc. 1 se v řešeních sjednocené komunikace často uplatňuje jeden ze tří základních přístupů: Možným řešením je zahrnout většinu funkcí do jediného řešení; příkladem takového přístupu je řešení Multimedia Communication Server (MCS) 5100 společnosti Nortel, OpenScape společnosti Siemens a produkty Customer Interaction Center (CIC) společnosti Interactive Intelligence. Druhou možností je spojit širokou škálu samostatných komunikačních funkcí prostřednictvím sdílených služeb, jako jsou například informace o stavu a volném čase, správa a adresáře. Tímto směrem se ubírají řešení společností Cisco a Microsoft. Třetím možným řešením je nabídnout společný komunikační rámec neboli middleware, který může být používán nezávislými komunikačními aplikacemi. Toto řešení zvolily společnosti IBM a Oracle. Společnost Microsoft zvolila druhý z výše zmíněných přístupů a nabízí ucelenou řadu klientů, serverů, služeb a zařízení, které zajišťují funkce u a kalendáře, zasílání zpráv SMS a správu zařízení, službu Jednotné zasílání zpráv, informace o stavu a volném čase a zasílání rychlých zpráv, správu hovorů VoIP a audiokonference a audiovizuální či webové konference. Díky tomu je možné koncové uživatele vybavit sadou nástrojů, které využívají na podnikovou, škálovatelnou a snadno spravovatelnou softwarovou architekturu. 1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, August 20, 2007 (poznámky k výzkumu společnosti Gartner G Na Magic Quadrant se vztahují autorská práva společnosti Gartner, Inc. z 20. srpna Koncept je použit s jejím svolením.) 2

3 Na základě podkladů od společnosti Wainhouse Research: Společnost Microsoft nabízí kompletní sadu softwarových produktů doplněných o konferenční služby, a umožňuje tak týmům rozptýleným po celém svět, mobilním pracovníkům a telefonním pracovníkům komunikovat a spolupracovat v prostředí, které jim vyhovuje. Sada je navržena jako integrovaná nabídka, která snadno rozšíří již nasazené produkty společnosti Microsoft a poskytuje všechny jedinečné prostředky, jež uživatelům umožní efektivně pracovat kdykoli a odkudkoli. Zabezpečený přístup k u Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Exchange Server 2007 zajišťují šifrování od serveru až ke klientovi, a eliminují tak potíže a náklady spojené s podporou a konfigurací sítě VPN. V rámci ochrany před ztrátou dat může software Exchange uchovávat na serveru kompletní kopie všech ových zpráv a automaticky spravovat synchronizaci ů mezi jednotlivými počítači (v kanceláři, doma, laptop apod.). Software Exchange umožňuje také přístup k ové schránce na cestách, a to díky aplikaci Outlook Web Access, která zaručuje zabezpečený přístup k u prostřednictvím jakéhokoli počítače vybaveného připojením k internetu a internetovým prohlížečem. Telefonie VoIP s integrovanou funkcí stavu a volného času a zasíláním rychlých zpráv v podnikové kvalitě software Microsoft Office Communication Server (OCS) nabízí uživateli, který pracuje doma, dvě klíčové funkce. Pomocí technologie VoIP aplikace OCS účinně nahrazuje nebo rozšiřuje funkci kancelářského telefonu. Používá se přitom náhlavní sada připojená k počítači a softwarová telefonní aplikace. Veškerý hlasový provoz je šifrován a zabezpečeně odesílán přes stejné internetové připojení, jaké se používá pro přístup k datům. Práce s telefonem, včetně uskutečňování a přijímání hovorů, je naprosto stejná jako u telefonu v kanceláři. Software OCS navíc nabízí funkce stavu a volného času a zasílání rychlých zpráv, jež jsou pro uživatele, který pracuje doma, klíčové. Funkce stavu a volného času, která je součástí všech aplikací společnosti Microsoft, informuje o tom, kdy je pracovník k dispozici svým kolegům; zasílání rychlých zpráv neznamená pouze textový chat, ale také možnost jediným kliknutím myši zahrnout hlas, video a sdílení pracovní plochy. Webové a audiovizuální konference Microsoft Aplikace Office Live Meeting umožňuje spolupráci s kolegy, zákazníky a partnery v reálném čase. Komunikace probíhá na úrovni jednotlivců i rozsáhlých skupin. Pomocí speciálně navržených vyhrazených komponent je možné uskutečňovat prezentace a společně využívat tabuli a upravovat dokumenty. Videokonference za použití aplikací Live Meeting a Microsoft RoundTable umožňují vytvářet konferenční místnosti, kde má každý účastník 360stupňový rozhled. Uživatelé tak mají k dispozici širší kontext pro komunikaci a výměnu nápad. Pracovní prostor týmu a úložiště dokumentů Software Microsoft Office SharePoint Server slouží ke správě obsahu organizace a umožňuje týmovou spolupráci. K dokumentům může zabezpečeně přistupovat kterýkoli tým. 2 Důvody k nákupu řešení sjednocené komunikace a proces nákupu Existuje celá řada důvodů pro nasazení sjednocené komunikace. Výhodnost nákupu je však třeba nejprve ověřit provedením podnikové případové studie. Proces nákupu řešení sjednocené komunikace může začít rozhodnutím odpovědného pracovníka buď v oblasti IT, nebo v oblasti obchodu. Proces může probíhat shora dolů, nebo zdola nahoru. Bez ohledu na to, odkud vzešla iniciativa, je výhodnost nákupu třeba ověřit provedením podnikové případové studie. Důvody k nákupu v IT organizaci Společným imperativem všech IT organizací je dodávat ostatním oddělením organizace maximální hodnotu za využití minimálního počtu pracovníků. Jak uvedl jeden z dotázaných IT manažerů: Odhaduji, že za pět let budeme zajišťovat chod o 30 až 50 procent více aplikací než dnes a zaměstnávat o 30 až 50 procent méně lidí V tom, jakým způsobem se v budoucnu budou snižovat náklady, však IT manažeři nemají jasno. Řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft, které umožňuje využití většiny stávající infrastruktury a personálu, slibuje trvalé snižování nákladů díky zjednodušení nasazení a správy komunikační infrastruktury, které povede k zefektivnění IT operací. Impulzem pro nasazení sjednocené komunikace však nebývají vždy tyto strategické důvody, které často tvoří pouhé pozadí pro zajištění naléhavějších potřeb taktického rázu. V nich hrají roli různé druhy snížení výkonu (např. kapacita hlasové schránky, výpadky ového serveru), růst společnosti nebo strukturální změny (např. stěhování do nového působiště, otevírání poboček) nebo důvody vnějšího rázu, jako je například vypršení platnosti licence nebo smlouvy na podporu či nové vydání softwaru. Všechny z těchto faktorů mohou přispět ke spuštění projektu sjednocené komunikace. 2 Wainhouse Research, LLC, Addressing the Challenges Facing the Distributed, 21st Century Business Through Telework, červen

4 Důvody k nákupu v obchodní organizaci Obchodní organizace se pro sjednocenou komunikaci rozhodují zpravidla ve snaze o zvýšení příjmů a snížení nákladů. Nárůst příjmů by mělo zajistit zvýšení produktivity, zkrácení času potřebného k dokončení projektu, vylepšení prodejních procesů a zvýšení loajality zákazníků. Snížení nákladů by mělo zaručit snížení výdajů na telefonii, cestování a školení, snížení nákladů na prodej i celkových provozních nákladů a zlepšení kompatibility. Bezprostředním obchodním důvodem k nákupu může být snaha o zvýšení mobility, vylepšení možností využití konferencí (tady často hraje roli nejen potřeba zvýšit efektivitu, ale také otázka cestovních výloh) nebo posílení komunikace s důležitým klientem. Pochopí-li tyto motivy IT pracovníci, kteří se podílí na rozhodování, hledání spojenců mezi obchodními jednotkami, kteří by podpořili projekt sjednocené komunikace, může být snazší. 3 Model procesu nákupu řešení sjednocené komunikace I když se proces nákupu řešení sjednocené komunikace může v jednotlivých společnostech výrazně lišit, na základě rozhovorů společnosti Microsoft se společnostmi po celém světě se podařilo sestavit určitý obecný model. Hlavní předmět tohoto dokumentu změny v organizační struktuře, které je třeba provést, aby bylo možné plně využít sjednocenou komunikaci a sestavit týmy pro vyhodnocení a nasazení vám pomůže ve fázi určování rozsahu a ve fázi konvergentního vyhodnocení (POC). Dopad sjednocené komunikace ve velkých organizacích Sjednocená komunikace nahrazuje komunikační sila jinými prostředky, a proto má dalekosáhlý dopad na strukturu IT organizace. Vzhledem k multifunkčnosti sjednocené komunikace znamená úspěšná implementace často celou řadu změn v organizaci. Z našeho průzkumu vyplynuly čtyři různé správní struktury, které se liší trajektorií, jakou se postupuje směrem k sjednocené komunikaci, a pozicí softwaru Microsoft Office Communications Server (OCS) v implementaci technologie VoIP: tradiční struktura (před technologií VoIP), technologie VoIP orientovaná na síť (před sjednocenou komunikací), sjednocená komunikace společnosti Microsoft a technologie VoIP založená na softwaru OCS, sjednocená komunikace společnosti Microsoft a technologie VoIP orientovaná na síť. 3 Další informace o důvodech k nákupu řešení sjednocené komunikace naleznete v dokumentu The Total Economic Impact Of Microsoft Unified Communications Products and Services, Forrester Consulting z října

5 Tradiční struktura IT organizace V tradiční IT organizaci, před nástupem technologie VoIP, byla analogová pobočková ústředna oddělená od IT organizace. Často byla součástí oddělení, které mělo na starosti vybavení podniku. Oddělené byly samozřejmě také týmy zabývající se sítí a servery. 1. Za skupinu sítí a skupinu serverů odpovídali různí ředitelé. 2. Skupina analogové pobočkové ústředny byla oddělená od IT organizace. IT organizace s technologií VoIP orientovanou na síť V organizacích, které zavedly technologii VoIP orientovanou na síť, odpovídá za skupinu VoIP, skupinu sítí a skupinu serverů jeden ředitel. Skupina VoIP se slučuje (nebo se již sloučila) se skupinou sítí, ale skupina sítí a skupina serverů zůstávají oddělené. 1. Skupinu VoIP, skupinu sítí a skupinu serverů spravuje jeden ředitel. 2. Skupina VoIP se slučuje nebo se již sloučila se skupinou sítí. 3. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. 4. Sjednocené zasílání zpráv je spravováno ve skupině sítí či skupině VoIP. 5

6 IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP založenou na softwaru OCS V organizacích, které při implementaci technologie VoIP používají software Office Communications Server, se skupina VoIP slučuje nebo se již sloučila se skupinou serverů, která ovšem zůstává oddělená od skupiny sítí. Ve společnostech, které již využívají řešení technologie VoIP orientované na síť, může tým VoIP odmítnout sloučení se serverovým týmem a zůstat spojen se síťovým týmem nebo založit vlastní oddělení. 1. Skupina VoIP se slučuje nebo se již sloučila se skupinou serverů. 2. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. IT organizace se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft a technologií VoIP orientovanou na síť V organizacích, kde se již před nasazením sjednocené komunikace používalo rozsáhlé řešení technologie VoIP orientované na síť, zůstává většinou skupina VoIP spojená se skupinou sítí. V takových případech vyvolává nasazení hlasových služeb softwaru OCS otázku, zda přesunout zdroje ze skupiny VoIP do skupiny serverů, kde jsou soustředěny nezbytné dovednosti a znalosti související s produkty Microsoft. Skupina serverů a skupina sítí v každém případě zůstávají oddělené. 1. Pokud již bylo nasazeno řešení VoIP založené na síti, skupina VoIP je obvykle spojená se skupinou sítí. Nasazení hlasových služeb serveru OCS vyvolává otázku, zda by se zdroje VoIP neměly přesunout do serverových skupin. 2. Skupina serverů a skupina sítí zůstávají oddělené. Skupina VoIP se označuje také jako skupina telekomunikací nebo skupina telefonie. Někdy je tato skupina součástí skupiny serverů. Jsou-li přítomné prvky Cisco, tým VoIP zůstává spojený se skupinou sítí a podílí se na rozhodování souvisejícím s hlasovými službami softwaru OCS. Jindy zůstává skupina VoIP samostatně vedle skupiny serverů a skupiny sítí. Skupina zabezpečení je někdy sloučena se skupinou sítí nebo skupinou zpráv. Jindy zůstává skupina zabezpečení samostatná. 6

7 Vliv sjednocené komunikace na podporu Nasazení sjednocené komunikace se obvykle projevuje na druhé úrovni podpory, kde má tendenci akcelerovat stávající trend směrem k provázané funkčnosti. Aby mohli pracovníci této úrovně poskytovat kvalitní služby, musí mít obsáhlé znalosti jak IP telefonie, tak síťových a serverových problémů a jejich vzájemné interakce. Jak řekl jeden manažer helpdesku: Široká základna znalostí je důležitější než znalost jednotlivých aplikací, které používáme. S rostoucím vlivem sjednocené komunikace uvnitř společnosti může nárůst počtu hovorů od zákazníků zaznamenat i podpora první úrovně. Bude proto nezbytné zajistit zkušenější pracovníky, lepší nástroje a zejména lepší přehled o procesu řešení potíží. Kariérní postup a spokojenost zaměstnanců Podle zákazníků, kteří se zúčastnili průzkumu, je klíčem k úspěchu způsob prezentace změn v organizaci, jež souvisejí s nasazením sjednocené komunikace, a změna charakteru podpory poskytované uživatelům. Dobrého výsledku můžete dosáhnout například tak, že zdůrazníte týmový charakter přechodu. Vytvoření týmu sjednocené komunikace svede dohromady jednotlivce z různých technologických sil, kteří spolu nejsou zvyklí pracovat. Pokud však zaměstnanci sdílejí zaujetí pro věc a mají chuť zvyšovat svou kvalifikaci a čelit novým výzvám, mohou jim realizované projekty poskytnout společný cíl a možnost navzájem se dobře poznat. Intelektuální kvas, který tímto způsobem vzniká, pozitivně působí všech úrovních organizace, protože lidem umožní poznat kolegy a manažery, kteří jim mohou pomoci profesionálně růst. Protože povýšení stávajících zaměstnanců je téměř vždy snazší než najmutí nových zaměstnanců, je možnost kariérního postupu zaměstnanců na všech úrovních důležitou součástí strategie související se sjednocenou komunikací. Dotazované společnosti se shodly na tom, že hledají lidi, kteří mohou nabídnout víc než jen řešení problémů, jež nastanou, a kteří se rádi učí nové věci a používají své znalosti novými způsoby. Kromě odborných znalostí by manažeři měli při obsazování pozic přikládat velkou důležitost také dalším dovednostem a vlastnostem, mezi něž patří například komunikativnost, charisma a schopnost srozumitelně mluvit o záležitostech týkajících se technologie. Jedním z organizačních nedostatků, které se při průzkumu objevily, bylo rozšíření odborného školení na úkor školení zaměřeného na tyto další dovednosti. Považujeme proto za vhodné věnovat náležitou pozornost odbornému školení, ale neopomíjet ani školení v oblasti komunikačních dovedností. Je třeba také zmínit, že mnoho dotazovaných zaměstnanců bylo spokojeno se svou současnou pracovní pozicí a jako dobrou příležitost označovalo ne posun na vyšší pozici, ale možnost aplikování nových dovedností při řešení nových problémů. Předávání znalostí by mělo probíhat shora dolů, a to interaktivní a osobní formou. Protože podnět k zavedení sjednocené komunikace často přichází od vedení technického týmu ředitele IT oddělení nebo vedoucího architekta systému jde velmi často o přirozený, organický proces, který vyplývá ze způsobu, jakým IT organizace reaguje na nové výzvy. Vzhledem k účelu sjednocené komunikace však jistě není žádným překvapením, že nejlepším způsobem, jak rychle zaškolit všechny zúčastněné, jsou interaktivní kurzy v malých skupinách nebo webové semináře. Kurzy a semináře by ideálně měly probíhat v neformální, pracovní atmosféře. V oblasti informačních technologií nemá v dnešní době nikdo času nazbyt, takže by se školení měla přizpůsobit pracovním rozvrhům zaměstnanců a měla by klást důraz zejména na praktickou stránku věci. Role v organizaci související se sjednocenou komunikací společnosti Microsoft Každý zaměstnanec IT organizace hraje při vyhodnocování a přípravě nasazení sjednocené komunikace určitou roli a pro mnohé z nich bude tento proces příležitostí ke kariérnímu růstu nebo k získání nových cenných dovedností. Přestože převážnou část práce při nasazení řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft bude mít na starosti serverový tým, svou roli bude mít každý zaměstnanec IT organizace. V této části se proto zaměříme na různé IT role v procesu vyhodnocení a nasazení. S ohledem na rychlost změn ve většině IT organizací mívají názvy pozic jen malý význam mnozí z účastníků průzkumu vlastně uvedli nejprve formální název své pozice a pak rychle dodali ten skutečný. Níže uvedené názvy pozic proto slouží pouze pro představu o míře účasti dané role. 7

8 Klíčové role při vyhodnocení a nasazení Dvě nejvyšší klíčové role patří na obchodní stranu organizace: sponzor na vedoucí nebo výkonné úrovni, alespoň jeden výkonný sponzor obchodní skupiny. Věnujte pozornost motivům, které vzbudí zájem druhé ze jmenovaných rolí (např. lepší mobilita nebo možnosti využití konferencí). Tito spojenci mohou být rovněž zdrojem investic, pokud se vám nepodaří získat dostatek prostředků přímo od vedení společnosti. Ředitel IT oddělení, který disponuje jedinečným spojením strategického a taktického přehledu v mnoha oblastech, je často zdrojem iniciativy pro nasazení řešení sjednocené komunikace. Ředitel IT oddělení, jehož základní odpovědností je řízení IT manažerů, je v podstatě propagátorem sjednocené komunikace na vyšší manažerské úrovni, má strategický přehled o rozsahu a rozpočtu projektu a má na starosti sledování a zdůrazňování obchodních výhod sjednocené komunikace. Tento člověk bude pravděpodobně odpovědný za celkové vyhodnocení řešení sjednocené komunikace, za zajištění rozpočtu, nalezení zaměstnanců s potřebnými dovednostmi pro nasazení řešení sjednocené komunikace a určení příslušné míry outsourcingu. Role integrátora Na úrovni pod ředitelem IT oddělení je pět rolí integrátora, které jsou klíčové pro úspěšné vyhodnocení a přípravu nasazení řešení sjednocené komunikace. Jde o lidi, u nichž je zásadní schopnost orientovat se ve více oborech: IT manažer, architekt systému, projektový manažer, manažer podpory a servisu a školicí konzultant. Tito lidé budou pracovat s různými odbornými zaměstnanci odpovědnými za vlastní nasazení sjednocené komunikace. Na obrázku je naznačen vztah mezi nimi a také některé odpovědnosti. IT manažer: Řídí implementační tým. IT manažer je zpravidla odpovědný za celkovou strategii nasazení a pomáhá při získávání podpory od vedoucích manažerských a obchodních skupin. Jeho úkolem je také vytvořit reálná očekávání mezi investory. Soustředí se na podporu spolupráce mezi různorodými skupinami zapojenými do nasazení řešení sjednocené komunikace a může také řídit externí zdroje. IT manažer často pracuje pod časovým tlakem a nezřídka mu chybí potřebné lidské zdroje. V takových případech se musí spolehnout na maximální výkon týmu odpovědného za nasazení. Vedoucí architekt systému: Řídí kompletní nasazení sjednocené komunikace. Vedoucí architekt systému je pověřen vytvořením kompletního návrhu řešení sjednocené komunikace a musí zajistit, aby jednotlivé technické prvky fungovaly jako celek. Hraje klíčovou roli při vyhodnocení a dohlíží na integraci úsilí jednotlivých funkčních týmů (např. týmů pro servery/zprávy, stolní počítače, síť, telefonie/voip a zabezpečení). Vedoucí architekt systému se snažit splnit požadavky jednotlivých týmů týkající se dopadu sjednocené komunikace například požadavky na šířku pásma pro síťové týmy, požadavky na zásady a kontrolu stolních počítačů pro skupinu zabezpečení atd. IT manažer a vedoucí architekt systému často tvoří dynamické duo (viz obrázek), které je hlavní hnací silou nasazení řešení sjednocené komunikace. Projektový manažer: Řídí plán nasazení. Projektový manažer je odpovědný za přizpůsobení projektu obchodním cílům, koordinaci úkolů a má za úkol dohlížet na bezproblémové a včasné dokončování prací. Musí zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými týmy, řešit konflikty, sledovat využívání nových vlastností a následně posoudit úspěšnost přizpůsobení a přijetí. Projektový manažer často spolupracuje se zaměstnanci, kteří se sami teprve snaží pochopit novou technologii, a stejně jako lidé v jiných klíčových rolích se potýká s nedostatkem lidských zdrojů. Manažer podpory a servisu: Řídí helpdesk a podporu druhé úrovně. Manažer podpory může hrát při nasazení řešení sjednocené komunikace velmi důležitou roli a je z velké části odpovědný za to, aby koncoví uživatelé při setkání s nově nabízenými funkcemi nepodlehli panice. Jeho práci může výrazně ztížit multifunkčnost sjednocené komunikace (např. servery vs. telefonní služby), a to jak na úrovni helpdesku, jejíž zaměstnanci často nebudou vědět, kam směrovat dotazy uživatelů, tak u zaměstnanců druhé úrovně, jejichž znalosti bude třeba rozšířit. Manažer podpory, stejně jako projektový manažer, pracuje s lidmi, kteří se s novými věcmi seznamují za chodu, a stráví hodně času rozlišováním, které problémy spadají do kompetencí jednotlivých týmů. Často se také bude potýkat s nástroji určenými pro sila, pomocí nichž lze jen obtížně sledovat potíže spojené se sjednocenou komunikací. 8

9 Školicí konzultant: Řídí zapojení personálu IT oddělení a koncových uživatelů. Školicí konzultant může být zaměstnanec společnosti nebo externí poradce. Jeho role je podobná roli manažera podpory, s nímž úzce spolupracuje. Pokud nejsou zajištěny proaktivní školicí programy a komunikace s uživateli, může vyvstat vážný problém s liknavým přístupem a odporem uživatelů. Mnoho uživatelů nemá mnoho zkušeností ani se zasíláním rychlých zpráv a ti zkušenější obvykle neradi mění klienty. Vzhledem k tomu, že telefony jsou skutečně základním podnikovým nástrojem komunikace, uživatelé pravděpodobně nebudou mít důvěru v nový způsob jejich použití. Školicí konzultant musí úzce spolupracovat s manažerem podpory a projektovým manažerem, kteří mu pomohou sledovat pochopení, problémy a spokojenost na straně uživatelů a příslušným způsobem adaptovat školicí programy. Role při nasazení Technici (v oblasti sítí, serverů, zabezpečení a telefonie): Tyto role jsou velmi důležité. Právě technici totiž vykonávají vlastní práci spojenou s nasazením. Systémoví technici: Instalují, konfigurují a spravují servery OCS 2007 a Exchange Tito zaměstnanci mají při nasazení řešení sjednocené komunikace společnosti Microsoft opravdu stěžejní úlohu, protože již mají požadované dovednosti nebo jsou schopni si je rychle osvojit. Některý z techniků může po absolvování školení zastávat pozici správce sjednocené komunikace (viz níže). Tým techniků může navíc díky znalosti telefonie během nasazení poskytovat rady telefonnímu týmu nebo prodejcům. Technik v oblasti telefonie nebo VoIP: Spravuje připojení k veřejné telefonní síti, pobočkové ústředny, pobočkové ústředny využívající IP telefonii a vedení. Pokud je již nějaká technologie VoIP orientovaná na síť nasazena, tento pracovník může odmítnout připojit se k serverovému týmu a zůstat v síťovém týmu nebo nezávislém týmu VoIP (viz výše). Tento technik a jeho tým také spolupracuje se serverovým týmem při vytváření hlasových komponent. Síťový technik: Vyhodnocuje šířku pásma sítě a problémy se službou QoS. Bezpečnostní technik: Vyhodnocuje bránu firewall a další bezpečnostní zásady. V silně regulovaných odvětvích může být jedním z pracovníků, kteří odpovídají za doplnění či změnu vybavení nebo aplikací, u nichž se vyskytly problémy s kompatibilitou. Správce stolních počítačů: Spravuje nasazení vzdálených klientů. Manažeři musí při vyhodnocení a nasazení co možná nejvíce podporovat právě spolupráci techniků, protože situace vyžaduje úzkou spolupráci mezi týmy, které dříve pracovaly odděleně. Tito pracovníci zajišťují nejen vlastní realizaci nasazení, ale odpovídají také za kontrolu požadavků a musí zabránit tomu, aby měla sjednocená komunikace negativní dopad na jim svěřenou oblast. Síťoví technici se například budou zabývat požadavky na šířku pásma, tým zabezpečení bude sledovat zabezpečení a případně také problémy s kompatibilitou a předpisy a stávající technici pobočkových ústředen budou řešit integraci s jinými pobočkovými ústřednami. Kdo spravuje sjednocenou komunikaci? Systém sjednocené komunikace se začal používat teprve nedávno, a proto není reálné hledat někoho, kdo má s touto technologií praktické zkušenosti. Jak uvedla řada dotázaných IT manažerů, ideálním kandidátem je spíše člověk, který má kladný vztah k problematice a některé základní zkušenosti. Tyto požadavky často splňují stávající zaměstnanci organizace. Jak o této pozici řekl jeden z ředitelů: Spíše než o dovednostech je to o způsobu uvažování. Je tedy třeba hledat bystré lidi, které baví učit se nové věci. Sjednocená komunikace se neustále vyvíjí a tempo s tímto vývojem může udržet pouze člověk, jenž má o danou oblast zájem a je schopen se učit. Dále panuje obecná shoda v tom, že kandidát na pozici správce sjednocené komunikace společnosti Microsoft musí mít alespoň základní, ovšem kvalitní znalosti systémů Microsoft Windows a Exchange Server. Přechod na tuto pozici je tedy přirozený zejména pro systémové techniky s těmito zkušenostmi. Tato pozice bývá často vnímána jako přirozené rozšíření role správce serveru Exchange. To opět podtrhuje důležitost serverového týmu při nasazení řešení sjednocené komunikace Microsoft. Z oblasti telefonie potřebuje správce sjednocené komunikace vědět pouze tolik, aby dokázal bez problémů komunikovat s telefonním týmem a týmem pobočkových ústředen a pochopit, co potřebují, a případně najmout prodejce telefonních služeb, který bude pomáhat s nasazením hlasového podsystému. 9

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle Edition One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE ŘEŠENÍ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) Přísun nových cenných dat je obrovský a nadále vzrůstá v jakém

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36

Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17. Případová studie: Navrhněte telefonní síť 32 Navrhované řešení 36 Poděkování 9 Úvod 11 KAPITOLA 1 Vytváření vln: přeměna hlasu na jedničky a nuly 17 Co se naučíte 17 Rozbor telefonní sítě 17 Veřejná komutovaná telefonní sí : telefonní systém, s nímž jste vyrůstali 20

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style Martin Panák Product Marketing Manager Dnešní program Vzdělávání Tradiční Nové způsoby Jak to funguje Další možnosti spolupráce a komunikace Co si pořídit Metody vzdělávání Tradiční metody vzdělávání Pozitiva:

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace

Polycom - produkty pro VOIP komunikaci. přehled portfolia SIP telefonů. objevte nové možnosti hlasové komunikace Polycom - produkty pro VOIP komunikaci přehled portfolia SIP telefonů objevte nové možnosti hlasové komunikace 1. PŘEHLED POLYCOM PRODUKTŮ PRO VOIP KOMUNIKACI 1.1. Stolní telefony standardu SIP SoundPoint

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

Marty Parker, ředitel společnosti UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, ředitel společnosti UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, ředitel společnosti UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, ředitel společnosti UniComm Consulting, LLC Úspora nákladů a zdrojů pomocí řešení sjednocené komunikace Jakým způsobem lze pomocí sjednocené komunikace proaktivně reagovat na obtížnou ekonomickou situaci a jak může vaše společnost využít řešení

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6 On-Premis Cloud rok rok 1 1 Cloud rok 2 Cloud rok 3 Cloud rok 4 Cloud rok 5 On-Premis rok 6 Cloud rok 6 1. Rostoucí potřeby na komunikaci a spolupráci ve firmě Pracovat odkudkoli (82 % firem má mobilní

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Videokonference Polycom

Videokonference Polycom Videokonference Polycom přehled produktů Videokonferenční systémy představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář. V dnešním uspěchaném a

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více