Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež"

Transkript

1 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2009 ISBN doi: /55510 Evropská společenství, 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE, KTERÉMU BYLA UDĚLENA EKOZNAČKA EU PRO GRAFICKÝ PAPÍR

3 OBSAH Změna klimatu O co vlastně jde? 4 Co způsobuje změnu klimatu? 4 Skleníkový efekt 4 Jak pracují klimatologové 5 Skleníkové plyny, které produkujeme 6 Klima se mění 7 Změna klimatu a její důsledky 8 Co je třeba udělat, abychom omezili změnu klimatu? 12 Jak společně postupují vlády jednotlivých zemí 12 Mezivládní panel OSN o změně klimatu 12 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 13 Kjótský protokol 13 Co můžete udělat vy 14 Potřeba nového celosvětového přístupu ke změně klimatu 16 Co dělá EU v boji proti změně klimatu 17 Pokroky v EU 18 Systém EU pro obchodování s emisemi 18 Omezování emisí je výhodné pro hospodářství 20 Musíme se přizpůsobit změně klimatu 21

4 4 Změna klimatu O co vlastně jde? Ke změně klimatu skutečně dochází a její dopady na nás všechny se postupně zvyšují. Všimli jste si, že je počasí čím dál extrémnější, ať už přímo ve vaší zemi nebo jinde (na základě televizních zpráv)? Připadá vám, že je v zimě tepleji, méně sněží a více prší? Máte dojem, že jaro přichází rok od roku časněji, rostliny rozkvétají a ptáci začínají zpívat dříve, než jste čekali? To všechno jsou známky zrychlující se změny klimatu neboli tzv. globálního oteplování. Pokud nepodnikneme potřebná opatření, abychom tento vývoj zastavili, globální oteplování téměř jistě v tomto století dramaticky změní svět, v němž žijeme, a také náš způsob života. Mohou být ohroženy životy milionů lidí. Co způsobuje změnu klimatu? Klima se mění v důsledku způsobu života dnešních lidí, zejména v bohatších, hospodářsky rozvinutých zemích kam patří i Evropská unie. Elektrárny, které vyrábějí energii, abychom měli doma čím svítit a topit, auta a letadla, ve kterých cestujeme, továrny vyrábějící zboží, které kupujeme, farmy, které pěstují zemědělské plodiny, z nichž vyrábíme potraviny všechny tyto činnosti hrají svou úlohu ve změně klimatu, protože produkují to, čemu říkáme skleníkové plyny. Skleníkový efekt Naše atmosféra působí jako průsvitná, ochranná vrstva kolem Země. Umožňuje průchod slunečních paprsků a zachycuje teplo. Bez atmosféry by se sluneční teplo okamžitě odrazilo od zemského povrchu zpět do vesmíru. Kdyby k tomu došlo, bylo by na Zemi asi o 30 stupňů Celsia chladněji všechno by zmrzlo. Atmosféra tudíž působí jako průsvitné stěny skleníku. Proto se mluví o skleníkovém efektu. Za tento efekt jsou zodpovědné skleníkové plyny v atmosféře, které zachycují teplo.

5 Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého (CO 2 ) hodnoty z observatoře na Mauna Loa neboli Keelingova křivka Atmosférické koncentrace CO 2 (ppm) 5 Jak pracují klimatologové Moderní klimatologie zahrnuje zkoumání minulosti, pozorování a výklad toho, co se děje nyní, a využívání těchto informací k přesnějšímu předvídání toho, co se stane v budoucnu. Při zjišťování podmínek v minulosti používají vědci překvapivě širokou škálu zdrojů. Navrtávají například ledový příkrov na zemských pólech až k horninovému podkladu, čímž získávají válcové vzorky ledu. V Antarktidě tým evropských výzkumníků získal z vrtu o hloubce přes 3 km vzorky ledu, které nepřišly do styku se světlem ani vzduchem déle než let! Fyzikální vlastnosti ledu a vzduchu, který je v něm obsažen v podobě malých bublinek, prozradí výzkumníkům, jak tehdy vypadalo podnebí a atmosféra. Dalšími zdroji, které vypovídají o minulosti, jsou letokruhy stromů a jejich obdoba u korálů z dávných dob, stalagmity a prastará pylová zrnka, semena a listy. Na základě těchto výzkumů víme, že v minulosti se střídaly doby ledové s teplejšími obdobími a že průměrné teploty na Zemi se pohybovaly v rozmezí přibližně od 9 do 22 C (současná průměrná celosvětová teplota je 15 C). Tyto výkyvy byly způsobovány přirozenými příčinami, například změnami oběžné dráhy Země kolem Slunce nebo změnami sklonu zemské osy, kolísáním sluneční aktivity a vulkanických erupcí (jež mohou do atmosféry vyvrhovat sopečný popel, který dočasně odblokuje část tepla přicházejícího ze Slunce). Posledních let je klima poměrně stálé, jen s malými změnami nepřesahujícími 1 C za století. Tyto stabilní podmínky umožnily vývoj společnosti a ekosystémů do podoby, v jaké je známe dnes. Zdroj: Laboratoř pro zkoumání systémů Země Národního úřadu pro výzkum oceánů a atmosféry (NOAA) Nyní se ale klima rychle otepluje. Přirozené příčiny nemohou samy o sobě způsobovat tak rychlé oteplování, které nemá za posledních a podle některých studií i let obdoby. A koncentrace CO 2 a metanu v atmosféře jsou dnes nejvyšší nejméně za let. Značná část informací, které vědci získali, slouží k předvídání budoucího klimatu a účinků klimatické změny. Provádí se to pomocí počítačového modelování a simulací. Nemluvíme ale o jednoduchých osobních počítačích počítače, které se používají k pohledu o 100, 200 nebo 300 let do budoucnosti, jsou velmi složité systémy zohledňující mnoho proměnných. Vědci dosud přesně nevědí, jak citlivé je naše klima na stoupající koncentrace skleníkových plynů tzn. jaké koncentrace způsobují vznik jakých teplotních změn. Závisí to i na dalších faktorech, jako je znečištění ovzduší a tvorba oblačnosti. Proto vědci provádějí simulace založené na různých předpokladech. Musejí odhadovat i mnoho dalších věcí, například kolik fosilních paliv budeme v budoucnu spalovat, kolik lidí bude na Zemi žít a jak se budou rozvíjet hospodářství různých států. Proto všechny projekce budoucího vývoje klimatu pracují s rozmezími hodnot.

6 6 Sluneční energie proniká atmosférou Skleníkový efekt Část této energie se odráží zpět do vesmíru Slunce ohřívá zemský povrch, jenž teplo vyzařuje zpět do vesmíru Skleníkové plyny v atmosféře zachycují část tepla Zdroj: Webové stránky kanadské vlády k problematice změny klimatu Většina skleníkových plynů je přírodního původu. Nicméně od průmyslové revoluce v 18. století produkuje skleníkové plyny v neustále stoupajících množstvích i lidstvo. Jejich koncentrace v atmosféře je nyní proto vyšší než kdykoli za posledních let. Tyto plyny skleníkový efekt zesilují. Z toho vyplývají zvyšující se teploty na Zemi, které způsobují změnu klimatu. Skleníkové plyny, které produkujeme Nejvýznamnějším skleníkovým plynem vznikajícím v důsledku lidských činností je oxid uhličitý (CO 2 ). Tvoří 82 % veškerých emisí skleníkových plynů produkovaných 27 členskými zeměmi Evropské unie. Oxid uhličitý vzniká při spalování fosilních paliv uhlí, ropy a zemního plynu. A fosilní paliva jsou stále ještě nejběžnějším zdrojem energie. Jejich spalováním vyrábíme elektřinu a teplo a slouží nám jako palivo do aut, lodí a letadel. Většina z nás zná oxid uhličitý z nápojů bublinky v perlivých nealkoholických nápojích a pivu jsou vlastně bublinky CO 2. Tento plyn je také velmi důležitý pro dýchání: přijímáme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý, zatímco stromy a další rostliny absorbují CO 2 a produkují kyslík. Proto jsou tak důležité světové lesy. Pomáhají vázat část nadbytečného CO 2, který produkujeme. Na mnoha místech světa však probíhá odlesňování kácení a vypalování lesů přičemž tropické pralesy mizí mnohem rychleji než jiné lesy, a to rychlostí 10 milionů hektarů za rok. Zdroj: Fotografie: V. Novikov (snímek pořízen v létě roku 2006); údaje z Tádžické hydrometeorologické agentury Zmenšování Fedčenkova ledovce v pohoří Pamír v Tádžikistánu Fedčenkův ledovec Směr toku ledovce

7 7 Když lesy pokácíme nebo spálíme, uvolní se z nich do atmosféry CO 2. Odhaduje se, že odlesňování způsobuje asi 20 % celosvětových emisí skleníkových plynů, takže zastavit tento proces je velmi důležité. Klima se mění Dalšími skleníkovými plyny vznikajícími v důsledku lidských činností jsou metan a oxid dusný. Patří mezi neviditelné plynné látky uvolňované ze skládek odpadu a chovů dobytka a vznikající při pěstování rýže a v důsledku určitých metod zúrodňování zemědělské půdy. Některé skleníkové plyny také uměle vyrábíme, například takzvané fluorované plyny (freony). Používají se v chladicích a klimatizačních systémech, a dokonce i při výrobě sportovní obuvi. Do atmosféry se dostávají v důsledku úniků a také v případě, že nejsou výše zmíněné přístroje po skončení životnosti správně zlikvidovány. Změna klimatu již začala. Od roku 1850 se průměrná celosvětová teplota zvýšila o 0,76 C. Průměrná teplota v Evropě vzrostla ještě více, o téměř 1 C, přičemž nejrychlejší růst je pozorován v posledních 30 letech. Celosvětově patřilo 12 z posledních 14 let k nejteplejším dosud zaznamenaným rokům (jinými slovy, k nejteplejším od roku 1850, kdy byly poprvé vyvinuty přístroje schopné měřit teplotu s dostatečnou přesností). Tři zcela nejteplejší roky (v sestupném pořadí) byly 1998, 2005 a 2003.

8 8 Satelitní snímky polární ledové čepičky Snímek mořského ledu, září 1979 Toto oteplování je způsobeno vzrůstajícím množstvím skleníkových plynů vznikajících v důsledku lidských činností a stále se zrychluje: rychlost zvyšování teploty během posledních 100 let vzrostla z 0,1 na 0,2 C za deset let. Odborníci předpovídají, že se průměrná celosvětová teplota během tohoto století nejspíše dále zvýší o 1,8 až 4,0 C, ale v nejhorším případě by mohla stoupnout až o 6,4 C. A to jsou jen umírněné odhady. Takovéto zvyšování teploty se nemusí zdát nijak velké, dokud si ovšem neuvědomíme, že během poslední doby ledové, která skončila před lety, byla průměrná celosvětová teplota jen o 5 C nižší než dnes, a přece polární led pokrýval značnou část Evropy. Pár stupňů představuje v našem klimatu pořádný rozdíl! Snímek mořského ledu, září 2003 Změna klimatu se již dnes projevuje v Evropě i po celém světě. Pokud se nám nepodaří oteplování zvládnout, mohlo by odstartovat katastrofické události, například rychlé zvyšování hladiny moří a nedostatek potravin a pitné vody v některých částech světa. Změna klimatu bude mít dopady na všechny země, ale rozvojové země jsou nejzranitelnější. Jejich hospodářství je často založeno na činnostech, které jsou citlivé vůči klimatu, jako je například zemědělství, a nemají dost peněz, aby se s důsledky změny klimatu vyrovnaly. Nicméně dobrá zpráva je, že zatím ještě máme čas zbrzdit změnu klimatu, pokud budeme jednat rychle a zjišťujeme stále více o tom, jak tomu může napomoci každý z nás. Vital Arctic Graphics People and global heritage on our last wild shores Zdroj: Posouzení dopadu změny klimatu na Arktidu (ACIA), Následky oteplování v arktické oblasti. Změna klimatu a její důsledky Ledové čepičky na pólech roztávají. Plocha moře pokrytá arktickým ledem kolem severního pólu se během několika uplynulých desetiletí zmenšila o 10 % a tloušťka ledu nad vodní hladinou se snížila o 40 %. Na opačném konci světa začíná být ledový příkrov Antarktidy nestabilní. Ledovce na celém světě se zmenšují. Od roku 1850 ztratily ledovce v Alpách asi dvě třetiny svého objemu a rychlost jejich ubývání se od 80. let minulého století jednoznačně zvýšila. Vedení lyžařského střediska Andermatt ve Švýcarsku se rozhodlo přikrývat v létě ledovec Gurschen, který je oblíbeným cílem lyžařů, obrovskou plastovou izolační fólií, aby zabránilo jeho tání a sjíždění do údolí.

9 9 Teplota během posledních let (na severní polokouli) a předpokládaný vzrůst teploty v příštích 100 letech Výkyvy průměrné teploty ( C) v období let Rekonstruovaná teplota. Údaje získané z letokruhů stromů, korálů a ledovcových jader (modrá barva), vyhlazená data (černá barva) a rozsah chyb (šedá barva). Předpokládané celosvětové průměrné teploty, období let , vypočítané podle různých scénářů IPCC (přerušované čáry) a celkový rozsah výsledků (šedá barva). Údaje získané prostřednictvím teploměrů (červená barva) Jak tají polární ledové čepičky, zvyšuje se mořská hladina dvakrát rychleji než před 50 lety. V roce 2003 vědci zjistili, že mořská hladina stoupla za století o 31 centimetrů, přičemž toto tempo se může během příštích 100 let zdvojnásobit, takže do roku 2100 by se hladina světového oceánu mohla zvýšit o 88 centimetrů. Došlo by tak k zatopení nízko ležících ostrovů a pobřežních oblastí, jako jsou Maledivy, delta Nilu v Egyptě a Bangladéš. V Evropě by zvýšení hladiny mohlo být opět o 50 % vyšší, což by znamenalo do roku 2080 ohrožení až 1,6 milionu dalších obyvatel pobřeží. Do té doby by také mohlo zmizet asi 20 % pobřežních mokřin a ještě více by se zvýšila eroze pobřeží Atlantiku, které v současnosti ustupuje rychlostí až 1 metr za rok. Dál od pobřeží by pronikající mořská voda znehodnotila zemědělskou půdu a zásoby pitné vody. Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí Roky Začal tát ohromný ledový příkrov Grónska. Ztrácí nejméně 100 miliard tun ledu ročně, což zvyšuje hladinu oceánu. Pokud by ledový příkrov zcela roztál, což by pravděpodobně trvalo mnoho set let, mohla by mořská hladina stoupnout až o 7 metrů. Předpokládá se, že změna klimatu zvýší intenzitu a četnost extrémních povětrnostních jevů, jako jsou bouřky, povodně, sucha a vlny veder. Asi 90 % všech přírodních katastrof v Evropě od roku 1980 bylo přímo či nepřímo způsobeno počasím a klimatem. Průměrný roční počet pohrom souvisejících s počasím a klimatem v Evropě stoupl mezi lety 1998 a 2007 asi o 65 % ve srovnání s průměrem 80. let minulého století. Tyto katastrofy způsobují nejen značné škody, ale také ženou vzhůru ceny pojištění domů a dalšího majetku. Od roku 1990 zasáhlo Evropu téměř 260 velkých říčních povodní včetně katastrofálních záplav na Dunaji a Labi v létě roku Od roku 1998 si povodně v Evropě vyžádaly přes 700 lidských životů, vyhnaly z domovů půl milionu lidí a napáchaly škody ve výši nejméně 25 miliard EUR. Přestože dosud neexistují žádné důkazy, že by tyto povodně byly přímo způsobeny změnou klimatu, s postupujícím globálním oteplováním se očekává růst četnosti a intenzity záplav ve velkých částech Evropy.

10 10 Kjótský protokol, časová osa a historie Slovník zkratek na časové ose GHG: skleníkové plyny UNFCCC: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu IPCC: Mezivládní panel o změně klimatu COP: Konference stran úmluvy (tzn. zemí, které úmluvu ratifikovaly) CMP: Schůzka stran, které ratifikovaly Kjótský protokol Minulost: Stockholmská konference o životním prostředí, světová konference o klimatu, Ženeva, 1979 Vytvoření IPCC Vědecká konference v Torontu o změnách atmosféry Valné shromáždění OSN prohlašuje změnu klimatu za otázku společného zájmu celého lidstva 1. zpráva IPCC zdá se, že se naše planeta otepluje zdá se, že za to může lidská činnost k potvrzení těchto dvou domněnek je zapotřebí více času Summit Země, Rio de Janeiro Zahájení fáze podpisování UNFCCC UNFCCC vstupuje v platnost 2. zpráva IPCC UNFCC COP 1 Berlin Většina důkazů ukazuje na znatel celosvětového klimatického systém Intenzivní jednání Kjótská konference (COP3) Kjótský p Cíl: celosv roku 2012 Princip ob UNF na v Kjót Zdroj: UNFCCC, IPCC a Greenpeace. V mnoha oblastech světa je už dnes nedostatek vody. Téměř jedna pětina obyvatel světa, 1,2 miliardy lidí, nemá přístup k čisté pitné vodě. Pokud se celosvětová teplota zvýší o 2,5 C oproti úrovni před průmyslovou revolucí (tzn. asi o 1,7 C nad dnešní úroveň), bude nedostatkem vody trpět dalších 2,4 až 3,1 miliardy lidí po celém světě. Předpokládá se, že globální oteplování zvýší celosvětovou produkci potravin, pokud zůstane v rozmezí 1,5 až 3,5 C nad předindustriální úrovní (0,7 až 2,7 C nad současnou průměrnou celosvětovou teplotou), ale pokud teplota stoupne ještě výše, produkce potravin bude klesat. Vegetační období se v severní Evropě prodloužilo, ale dřívější rozkvétání a zrání některých plodin a rostlin zvyšuje nebezpečí jejich poškození opožděnými jarními mrazy. Na některých místech v jižní Evropě se vegetační období zkracuje. Mohly by se rozšířit tropické nemoci jako malárie a horečka dengue, protože se zvětší území, kde jsou příznivé klimatické podmínky pro komáry, klíšťata a mouchy. Areál výskytu komára tygrovaného, který může přenášet celou řadu různých nemocí, se za posledních 15 let v Evropě podstatně rozšířil a v současnosti se tento hmyz vyskytuje ve 12 zemích. Jedna studie uvádí, že v důsledku klimatické změny a růstu počtu obyvatel by v roce 2080 mohlo být ohroženo horečkou dengue 5 až 6 miliard lidí. Vlna veder v několika částech Evropy v létě roku 2003 přispěla k předčasnému úmrtí více než lidí, rozpoutala rozsáhlé lesní požáry v jižní Evropě a způsobila ztráty v zemědělství a lesnictví dosahující 10 miliard EUR. Přibližně od roku 2070 by mohlo v Evropě docházet k podobným vlnám veder každé dva roky.

11 né ovlivnění u člověkem rotokol: ětově snížit emise GHG o 5 % do chodování s emisemi GHG CCC COP 4, Buenos Aires. Přijetí akčního plánu ypracování souboru pravidel uskutečňování ského protokolu UNFCCC COP 7, Marrákeš Přijetí souboru pravidel uskutečňování Kjótského protokolu 3. zpráva IPCC Vědecké důkazy globálního oteplování Světový summit o udržitelném rozvoji, Johannesburg 4. zpráva IPCC: Globální oteplování je nesporné a už se projevuje Pokud nezasáhneme, mohla by celosvětová teplota do roku 2100 stoupnout až o 6,4 C Podstatné snížení celosvětových emisí je proveditelné a ekonomicky únosné Kjótský protokol vstupuje v platnost UNFCCC COP 11/ CMP ke Kjótskému protokolu a Montrealská konference: zahájena diskuse o mezinárodním postupu po roce 2012 UNFCCC COP 13/ CMP 3, UNFCCC COP 13/ CMP 3 ke Kjótskému protokolu na Bali: formální jednání, zahájena jednání s cílem uzavřít do konce roku 2009 dohody o klimatu po roce 2012 Orgány EU schvalují balík ambiciózních opatření týkajících se klimatu a energetiky 11 Změna klimatu začíná snižovat atraktivitu mnoha velkých středomořských letovisek, ale naopak zvyšuje přitažlivost turistických středisek v jiných oblastech. Odhady budoucího vývoje klimatu naznačují, že Středomoří se stane méně vhodným cílem pro letní dovolené, což povede k přesunu letního turistického ruchu do jiných částí Evropy. Jak se Evropa otepluje, hmyz, zvířata i rostliny se přesouvají více na sever a do vyšších poloh. Existuje však vážné nebezpečí, že mnohé z těchto organismů nebudou schopny udržet krok s rychlostí změny klimatu nebo že jim v přesunu do dostatečné vzdálenosti zabrání silnice, města a další druhy staveb, které protínají krajinu. Jedna alarmující studie uvádí, že změna klimatu by mohla vést k vyhynutí třetiny biologických druhů na Zemi do roku Zvlášť ohroženi jsou polární savci a ptáci, například lední medvědi, tuleni, mroži a tučňáci. Z dlouhodobého pohledu by mohla rozsáhlá změna klimatu odstartovat regionální konflikty, hladomor a vlny uprchlíků, jelikož potraviny, voda a energetické zdroje jsou čím dál vzácnější. Celosvětově by mohla změna klimatu vyhnat z domovů až 1 miliardu lidí, kteří budou potřebovat pomoc, zejména od bohatších národů. Další nejméně příznivý scénář předpokládá, že změny teplot oceánů způsobí zánik Golfského proudu, který přináší teplejší vodu do severních částí Atlantiku. I když k tomu pravděpodobně nedojde v tomto století, vědci se shodují, že v severní Evropě by to zvrátilo trend oteplování a počasí by bylo mnohem chladnější 1. 1 Mnohé z těchto faktů a čísel jsou převzaty ze dvou významných zpráv: ze Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu o změně klimatu (IPCC), k dispozici na internetové adrese a ze zprávy Dopady měnícího se klimatu Evropy hodnocení ukazatelů roku 2008, kterou společně vypracovaly Evropská agentura pro životní prostředí, Společné výzkumné středisko Evropské komise a Oblastní kancelář Světové zdravotnické organizace pro Evropu a která je k dispozici na adrese

12 12 Co je třeba udělat, abychom omezili změnu klimatu? Postup je zcela jednoduchý: potřebujeme snížit emise skleníkových plynů do atmosféry. Některé skleníkové plyny mají dlouhou životnost, což znamená, že cirkulují v atmosféře mnoho desítek let nebo i déle. I když nyní razantně zasáhneme, teploty budou ještě nějakou dobu stoupat. Pokud však nepodnikneme nic, teploty vzrostou ještě více a v určitém okamžiku by se klima mohlo vymknout veškeré kontrole. Snížení našich emisí skleníkových plynů si vyžádá investice a změny způsobů, jakými vyrábíme a využíváme energii. Nedávné studie však ukazují, že cena za nečinnost by byla mnohem vyšší v důsledku škod a strádání, jež by neusměrňovaná změna klimatu způsobila. Změna klimatu se nedá zastavit okamžitě, ale čím dříve si ji všichni uvědomíme a začneme proti ní bojovat, tím spíše budeme schopni získat kontrolu nad svým osudem, spokojeně žít a chránit veškerou krásu a rozmanitost naší planety pro budoucí generace. Jak společně postupují vlády jednotlivých zemí V 80. letech minulého století rostlo množství dokladů o změně klimatu a řada mezinárodních konferencí podnítila po celém světě zájem o tuto problematiku. Vlády si uvědomily, jak velké ohrožení změna klimatu představuje a že s tím musí něco udělat. Také si uvědomily nutnost spolupráce, aby měly nějakou šanci na úspěch. Změna klimatu je celosvětovým problémem, protože jí budou ovlivněny všechny země a všechny se také, i když v různé míře, podílejí na emisích skleníkových plynů. Proto nemůže žádná země tento problém vyřešit sama. Mezivládní panel OSN o změně klimatu V roce 1988 Organizace spojených národů ustavila Mezivládní panel o změně klimatu (IPCC), který sdružuje tisíce vědců z celého světa. Jejich úkolem je posoudit stávající výzkum a poznatky o změně klimatu a jeho důsledcích a předkládat v pravidelných intervalech komplexní zprávy. Každá zpráva je podložena několikaletou prací. Nejnovější zpráva, tzv. Čtvrtá hodnotící zpráva, byla zveřejněna v roce Obsahovala nezpochybnitelný závěr, že koncentrace skleníkových plynů v atmosféře vzrostly hlavně v důsledku lidských činností, a vážně varovala před důsledky v případě nečinnosti.

13 13 IPCC a také bývalý viceprezident USA Al Gore obdrželi v roce 2007 Nobelovu cenu míru za své úsilí o zvýšení povědomí veřejnosti o změně klimatu. Udělení této ceny podtrhuje skutečnost, že změna klimatu začíná být považována za ohrožení bezpečnosti lidstva. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu V roce 1992 vlády odsouhlasily Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC). Tuto mezinárodní dohodu formálně přijalo 191 zemí a také Evropská unie tedy téměř všechny země světa. Cílem úmluvy je stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečnému ovlivnění klimatického systému člověkem. Podle úmluvy vlády sledují a vykazují množství skleníkových plynů, která jejich země produkují, vypracovávají strategie omezení změny klimatu a pomáhají chudším zemím postupovat proti změně klimatu. Jednou ročně se scházejí, aby posoudily dosažené pokroky a rozhodly, co dělat dál. Úmluva měla být jakýmsi zastřešujícím prvkem, v jehož rámci mají být v budoucnu sjednány další kroky. Kjótský protokol V roce 1997 podnikly vlády v japonském městě Kjóto další krok a odsouhlasily významný Kjótský protokol. Tato mezinárodní smlouva zavazuje průmyslové země ke snížení nebo omezení jejich emisí skleníkových plynů a dosažení určitých cílových úrovní emisí do roku Kjótský protokol se zaměřuje na průmyslové země, protože ty zodpovídají za většinu dosavadních i současných emisí skleníkových plynů a mají dostatek poznatků i peněz, aby je mohly snížit. Například v EU dosahuje produkce skleníkových plynů asi 11 tun na každého obyvatele ročně, zatímco rozvojové země produkují jen asi 1 tunu na obyvatele za rok.

14 14 Co můžete udělat vy Změna klimatu je sice celosvětovým problémem, ale přesto je v silách každého z nás s tím něco udělat. I malé změny našeho chování mohou šetřit energii a zdroje a napomoci bránit emisím skleníkových plynů, aniž by to mělo dopad na kvalitu našeho života. Mohou nám dokonce ušetřit i peníze. Recyklujte. Recyklace hliníkové plechovky, ze které se vyrobí nová, vyžaduje desetinu energie, která je zapotřebí k výrobě takové plechovky zcela od nuly. Papírny potřebují mnohem méně energie k výrobě papíru ze starých novin než z dřevní buničiny. Nekupujte tolik potraviny, k jejichž produkci nebo dopravě je potřeba mnoho vody a energie, například maso a hotová jídla. Balenou vodu používejte jen střídmě. Je totiž tisíckrát dražší než voda z kohoutku! V Evropě je voda z vodovodu nezávadná a pokud chcete, můžete si namontovat filtr, který ji ještě více vyčistí. Balená voda potřebuje energii při výrobě i uvádění na trh a plastové lahve v mnoha zemích končí ve smetí a nerecyklují se. Když si připravujete kávu nebo čaj, vařte jen tolik vody, kolik spotřebujete. Neplňte konvici až po okraj, pokud to není nutné! Šetřete teplou vodou tím, že si místo koupele ve vaně dáte sprchu spotřebuje se přitom čtyřikrát méně energie. Nezapomínejte zhasínat světla, když není potřeba svítit. To je zvlášť důležité u výkonných halogenových stojacích lamp, jejichž světlo se odráží od stropu ty spotřebovávají spoustu energie. Spotřeba domácností představuje 30 % celkové spotřeby elektřiny v EU, takže pokud budeme všichni šetřit elektřinou, bude to pořádně znát. Když vám praskne žárovka, kupte si místo ní úspornou: přestože jsou dražší, vydrží mnohem déle a spotřebovávají pětkrát méně elektřiny než běžné žárovky, takže v konečném výsledku vám ušetří spoustu peněz. Nenechávejte svůj televizor, rádio a počítač v pohotovostním režimu to je režim, při kterém zůstává na přístroji rozsvícené malé světélko. Televizor v pohotovostním režimu spotřebuje průměrně 45 % energie. Pokud by všichni Evropané přestali používat pohotovostní režim domácích spotřebičů, ušetřilo by se tolik elektřiny, že by to stačilo pokrýt spotřebu země o velikosti Belgie. Nenechávejte také nabíječku zapojenou do zásuvky poté, co jste si nabili svůj mobilní telefon dál totiž spotřebovává určité množství elektřiny, i když k ní není telefon připojen! V současnosti existuje mnoho společností, které dodávají elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů nebo jiných zdrojů šetrných vůči životnímu prostředí (tzv. zelená energie ). Zeptejte se rodičů na možnost přejít k takovému dodavateli elektřiny, pokud to už neudělali. Pokud bydlíte v oblasti se slunečným podnebím, zeptejte se jich na možnost instalace solárních panelů. Pokud vy nebo vaši rodiče kupujete nový elektrický přístroj, například chladničku nebo pračku, ujistěte

15 15 se, že patří do energetické třídy A nebo v případě chladničky do třídy A++ vyznačené na evropském energetickém štítku, kterým musí být každý přístroj opatřen. Tyto třídy znamenají, že má velmi vysokou energetickou účinnost. Pokud není prádlo příliš špinavé, používejte na pračce úsporný cyklus. A kdykoli je teplo a sucho, namísto použití elektrické sušičky pověste prádlo ven. Asi jedna třetina vody, kterou spotřebujeme doma, skončí v záchodu. Snažte se proto splachovat toaletu méně často, používat pokud možno krátké spláchnutí nebo snížit objem splachovací nádržky. Shromažďujte dešťovou vodu, kterou můžete používat k zalévání zahrady nebo mytí auta. Můžete tak ušetřit až 50 % vody, kterou v domácnosti spotřebujete. Nenechávejte téci vodu, zatímco si čistíte zuby nebo myjete nádobí, a používejte kohoutky s rozstřikovači ušetříte až 80 % vody. Kontrolujte, zda kohoutky nekapou nebo zda někde neuniká voda z potrubí, a v případě potřeby je opravte. V obchodech a supermarketech vyhledávejte zboží s evropskou ekoznačkou, kterou představuje malý symbol květiny. Tato značka znamená, že takový výrobek splňuje přísné ekologické normy. Když větráte místnost, nechte okno několik minut otevřené dokořán a pak je opět zavřete namísto toho, abyste nechali teplo unikat po dlouhou dobu. Soukromé automobily jsou zodpovědné za 12 % emisí CO 2 v EU. Hromadná doprava, jízdní kolo nebo chůze jsou levnější a zdravější alternativy. Pokud se vaši rodiče chystají koupit nové auto, požádejte je, aby si pořídili malý vůz s nízkou spotřebou paliva! Množství emisí CO 2 pro každý automobil je uvedeno na informačních materiálech vyvěšených v autosalonu. Cestujete-li několik set kilometrů nebo méně, zvolte místo letadla raději autobus nebo vlak. Letectví je celosvětově nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO 2! Zasaďte ve škole, na zahradě nebo ve vaší čtvrti strom! Pět stromů za svůj život pohltí asi 1 tunu CO 2. Pokud žijete v zemi s malým množstvím dešťových srážek, vybírejte si zahradní rostliny, které jsou pro takové podnebí vhodné a potřebují méně zalévat. Vybírejte si pro dovolenou hotely a letoviska, která jsou šetrná k životnímu prostředí například tím, že omezují spotřebu vody a energie a snižují produkci odpadů. Ručníky a osušky používejte vícekrát, abyste ušetřili za zbytečné praní. Nepřetápějte váš byt. Snížením teploty o jediný stupeň Celsia můžete snížit váš účet za energii až o 7 %.

16 Emise skleníkových plynů v EU 17 Domácnosti, malé a střední podniky 17 % Průmysl 20 % Zemědělství 10 % Ostatní 4 % Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí Doprava 21 % Energetika 28 % Evropa je také rozhodnuta zajistit, aby dohoda vedla k udržení globálního oteplování na méně než 2 C oproti předindustriálnímu období (tzn. asi 1,2 C nad dnešní teplotou). Větší nárůst by znamenal mnohem větší riziko přírodních pohrom a zmenšení zásob potravin a vody. Aby k tak nebezpečné úrovni změny klimatu nedošlo, bude nutno do roku 2050 omezit celosvětové emise na méně než polovinu úrovně roku Přestože je to ohromná výzva, potřebné technologie už jsou nebo brzy budou dostupné a příslušné náklady jsou únosné je to vlastně mnohem levnější než škody, které by změna klimatu způsobila, pokud bychom proti ní nic nepodnikli. Co dělá EU v boji proti změně klimatu Evropská unie stojí v čele celosvětového boje proti změně klimatu. Jakožto ekonomická velmoc má EU povinnost jít příkladem, přestože je zodpovědná jen za 14 % celosvětových emisí. EU je přesvědčena, že můžeme produkci skleníkových plynů značně omezit a přitom dále zvyšovat úroveň a kvalitu života lidí. Tyto dvě věci nejsou neslučitelné. Bude však nutno změnit to, jak žijeme a jak vyrábíme a využíváme energii. S ohledem na tyto otázky se v březnu 2007 vedoucí představitelé EU shodli na ambiciózní a dalekosáhlé strategii ohledně energie a změny klimatu. Ta obsahuje některé náročné cíle: Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 20 %, respektive 30 %, pokud tak učiní i ostatní průmyslové země na základě mezinárodní dohody o klimatu, která se momentálně projednává. Zvýšit do roku 2020 množství energie z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a sluneční energie 2, na 20 % veškeré spotřeby energie, což je více než dvojnásobek dnešní úrovně. Snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 % díky zlepšení energetické účinnosti široké škály strojů a přístrojů, jako jsou automobily, televizory a klimatizační jednotky. 2 Mezi další formy obnovitelné energie patří hydroelektrická energie (elektřina vyráběná ve vodních elektrárnách vodou protékající přehradami), energie ze spalování biomasy (organických látek, například dřeva, mlýnských pokrutin, rostlin, zvířecího trusu apod.) a biopaliv (paliv vyrobených z rostlin nebo zemědělských plodin), geotermální energie (teplo z horkých pramenů nebo sopek) nebo energie mořského přílivu a vln.

17 18 Konkrétní opatření k dosažení těchto cílů byla sjednána v roce Evropa se tak vydala na cestu k vybudování hospodářství, které bude šetrné k celosvětovému klimatu a bude produkovat co nejméně sloučenin uhlíku. Šetření energií a využívání více obnovitelné energie pomůže nejen snížit emise skleníkových plynů v EU, ale také lépe zabezpečí dodávky energie v Evropě a ušetří i peněžní prostředky tím, že nebude třeba dovážet tak vysoké množství ropy a zemního plynu z jiných zemí. Pokroky v EU Podle Kjótského protokolu přijalo 15 zemí, které tvořily EU, když byl v roce 1997 protokol sjednán (v tabulce na protější straně jsou označeny světlejší zelenou barvou), velmi ambiciózní cíl: snížit své společné emise skleníkových plynů do roku 2012 o 8 % oproti úrovním zvoleného výchozího roku (většinou roku 1990). Potom se dohodly, v jaké míře by každá z nich měla k tomuto společnému cíli přispět, a to s ohledem na hospodářskou situaci a průmyslovou strukturu každé země. Většina z nich musí své emise snížit, ale některé je smějí až po určitou hranici zvýšit, zatímco jiné musí své emise udržet na úrovni roku Deset z dvanácti zemí, které vstoupily do EU v letech 2004 a 2007 (označeny tmavší zelenou barvou), má podle protokolu individuální cílové úrovně, které vyžadují, aby snížily své emise ve stejném časovém horizontu o 6 až 8 %. Pouze Kypr a Malta nemají v rámci Kjótského protokolu stanoveny žádné cílové úrovně. Systém EU pro obchodování s emisemi Zdaleka nejvýznamnějším opatřením vypracovaným v rámci ECCP je systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), zavedený počátkem roku První mezinárodní systém pro obchodování s emisemi CO 2 na světě, EU ETS, je základním kamenem strategie Unie zaměřené na rentabilní snižování emisí v jejích 27 členských zemích. Od počátku roku 2008 se systém EU ETS vztahuje také na Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Systém se v současnosti týká asi elektráren a továren s energeticky náročnou výrobou, které dohromady produkují téměř polovinu emisí CO 2 v celé Unii. Systém EU ETS funguje následovně. Vlády členských států EU vystaví každý rok každé elektrárně nebo továrně emisní povolenky na určité množství CO 2. Ty, které mají nižší emise, mohou nevyužité kvóty prodat jiným továrnám, jež si nevedou tak dobře. To představuje finanční pobídku ke snížení emisí. Společnosti, které přesáhnou své emisní limity a nepokryjí nadměrné emise povolenkami zakoupenými od jiných firem, musí platit velmi vysoké pokuty. Systém obchodování s emisemi snižuje celkové náklady spojené s omezováním emisí tím, že se emise omezují tam, kde je to nejlevnější. Od roku 2012 bude tento systém rozšířen tak, aby zahrnoval i emise z letadel na obchodních linkách mířících na letiště v EU nebo z nich, a od roku 2013 vstoupí v platnost celá řada důležitých změn systému EU ETS, které jej mají posílit a zefektivnit. Evropská unie chce do roku 2015 propojit systém EU ETS s podobnými systémy obchodování s emisemi zavedenými v dalších rozvinutých zemích.

18 Cíle členských zemí EU podle Kjótského protokolu Země EU, které mají podle Kjótského protokolu společný cíl snížit emise o 8 % Země EU, které mají podle Kjótského protokolu individuální cílové úrovně Rakousko 13 % Česká republika 8 % Belgie 7,5 % Kypr Dánsko 21 % Estonsko 8 % Finsko 0 % Maďarsko 6 % Francie 0 % Lotyšsko 8 % Německo 21 % Litva 8 % Řecko +25 % Malta Irsko +13 % Polsko 6 % Itálie 6,5 % Slovensko 8 % Lucembursko 28 % Slovinsko 8 % Nizozemsko 6 % Bulharsko 8 % Portugalsko +27 % Rumunsko 8 % Španělsko +15 % Švédsko Spojené království +4 % 12,5 % V rámci Evropského programu týkajícího se změny klimatu (ECCP) se EU ve spolupráci s představiteli průmyslu, ekologických sdružení a dalších zaintere- sovaných skupin snaží stanovit opatření ke snížení emisí skleníkových plynů rentabilním způsobem. Mezi desítky vypracovaných opatření patří například snížení energetické náročnosti budov (lepší izolace může snížit náklady na vytápění až o 90 %!), omezení úniků a rozsahu používání některých fluorovaných průmyslových plynů (freonů) a řešení emisí z letadel. 19 Opatření ke snížení emisí přijímaná členskými státy EU i na úrovni celé EU přispívají k dosahování cílů Kjótského protokolu. V roce 2006 byly celkové emise 15 zemí, které tvořily EU do roku 2004, o 2,7 % pod úrovní zvoleného výchozího roku (většinou roku 1990) a prognózy jejich budoucích emisí

19 20 ukazovaly, že tyto země jsou na nejlepší cestě splnit svůj cíl, tedy snížit emise o 8 %. Dnešním 27 členským zemím se podařilo v roce 2006 dosáhnout snížení emisí o 10,8 %. Omezování emisí je výhodné pro hospodářství Opatření v boji proti změně klimatu v dlouhodobém pohledu ušetří finanční prostředky, i když momentálně to znamená nutnost určité peníze investovat. Skutečně si nemůžeme dovolit nedělat nic. Vlivná zpráva, kterou publikoval britský ekonom lord Stern, varuje, že pokud se nám nepodaří změnu klimatu zastavit, bude si vybírat čím dál vyšší daň na světovém hospodářství. Odhaduje, že změna klimatu bude stát každý rok nejméně 5 % celosvětového ekonomického výkonu neboli hrubého domácího produktu (HDP) a v dlouhodobém časovém horizontu by tato hodnota mohla stoupnout až na 20 % nebo i více. Hospodářský dopad by byl podobný, jaký měla světová válka nebo světová hospodářská krize ve 30. letech minulého století. Na druhé straně však lord Stern odhaduje, že opatření potřebná ke zvládnutí změny klimatu budou stát pouze asi 1 % HDP. Již dnes existuje řada technologií, které tolik neovlivňují světové klima, například výroba energie z obnovitelných zdrojů, a další budou již brzy připraveny k celosvětovému rozšíření. Například jedna slibná technologie umožňuje zachycovat značnou část uhlíku, který se uvolňuje při spalování fosilních paliv, a poté tento uhlík ukládat ve starých dolech nebo bývalých ropných polích, aby se nedostal do atmosféry. Tato technologie se nazývá zachycování a skladování uhlíku. Další slibnou technologií, která však potřebuje ještě značný další výzkum, je výroba vodíku za pomoci obnovitelných zdrojů energie a jeho využívání v tzv. palivových článcích. Palivový článek přeměňuje vodík s kyslíkem ve vodu, přičemž vzniká elektřina. Jediné emise představuje vodní pára. Vývoj technologií šetrných k celosvětovému klimatu také vytváří nová pracovní místa a otevírá nové trhy. Díky režimům podpory větrné energie v několika zemích EU nyní evropské společnosti zásobují 90 % rychle se rozvíjejícího celosvětového trhu se zařízením pro využívání větrné energie. V Německu vzniklo díky zavedení větrné energie pracovních míst. Celoevropský trh má v současnosti obrat 30 miliard EUR a představuje pracovních míst. Předpokládá se, že zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20 % celkové spotřeby energie do roku 2020, jak to EU plánuje, zvýší počet pracovních míst téměř na 1 milion.

20 21 Přechod k tzv. nízkouhlíkovému hospodářství nabízí obrovské příležitosti pro inovace a hospodářský růst, což jsou nejdůležitější cíle Evropské unie. Pokud evropské společnosti rychle vyvinou nové technologie šetrné vůči klimatu, budou mít konkurenční výhodu, protože celosvětová poptávka po těchto technologiích stále roste. Musíme se přizpůsobit změně klimatu I když dnes přijmeme opatření k omezení emisí skleníkových plynů, a začneme tak brzdit rychlost změny klimatu, mnohé ze změn, které již probíhají, nemůžeme zastavit. Proto se všechny země musí naučit se změnou klimatu žít a přizpůsobit se jí. Přizpůsobit se znamená předvídat dopady změny klimatu a přijímat opatření k jejich minimalizaci. Tím, že budeme jednat teď, si můžeme ušetřit peníze a úsilí, které bychom museli vynaložit v budoucnu. S rostoucí četností bouří a zvyšováním mořské hladiny se bude zvětšovat počet lidí, jejichž domovy budou ohroženy záplavami. Nová pravidla EU vyžadují, aby členské země posuzovaly a omezovaly rizika záplav. Pro země s teplejším podnebím je možno vyšlechtit plodiny, které potřebují méně vody nebo dokáží přečkat i období sucha. Výstavba budov a měst, která budou šetřit energii a odolávat bouřím, záplavám a horku, zachrání v dlouhodobém pohledu mnoho lidských životů. Tento způsob uvažování a jednání je často označován jako zohledňování změny klimatu. Průmysl musí plánovat s dostatečným předstihem, aby se dokázal přizpůsobit novým podmínkám. Nejdůležitější zdravotnické a sociální služby musí být připraveny na vlny veder a jiné neobvyklé povětrnostní podmínky. Změna klimatu zvýší tlak na zdroje pitné vody. Odhaduje se, že za pomoci technických inovací a omezením plýtvání bychom mohli snížit spotřebu vody v Evropě asi o 40 %. Prostřednictvím své sítě chráněných přírodních území Natura 2000 se EU snaží pomoci volně se vyskytujícím živočichům a rostlinám Evropy přizpůsobit se změnám životního prostředí. Stručně řečeno, při přijímání veškerých rozhodnutí a plánování investic je třeba brát v úvahu pravděpodobné budoucí dopady změny klimatu. Mnoho práce je nutno udělat na místní úrovni v závislosti na konkrétních podmínkách. Evropská unie může také podpořit přizpůsobení se změně klimatu tím, že upraví své politiky a finanční pomoc, zejména pro rozvojové země.

21 22 Užitečné webové stránky o změnách klimatu: Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí Kampaň Evropské komise ke změnám klimatu Webové stránky Evropské komise Boj proti změně klimatu Evropská agentura pro životní prostředí Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Kjótský protokol Mezivládní panel o změně klimatu Program OSN pro životní prostředí Světový fond na ochranu přírody (WWF) Greenpeace

22 Evropská komise Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie s. 21 x 21cm ISBN doi: /64215 Jak získat publikace EU Publikace na prodej: prostřednictvím EU Bookshopu ( u vašeho knihkupce uveďte název, vydavatele a/nebo číslo ISBN; obraťte se přímo na některého z našich obchodních zástupců. Jejich kontaktní údaje najdete na nebo je získáte zasláním faxu na číslo Bezplatné publikace: prostřednictvím EU Bookshopu ( na zastoupeních nebo delegacích Evropské komise. Jejich kontaktní údaje najdete na nebo je získáte zasláním faxu na číslo Fotografie s. 5, 6, 8: Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal s. 6: Government of Canada s. 7: WWF s.10 11: Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal s. 9, 12, 13, 17: EK s. 14, 15, 16, 19, 20, 21: istockphoto s. 23: gettyimages

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Globální oteplování máme věřit předpovědím? Globální oteplování máme věřit předpovědím? prof. Ing. Emil Pelikán,CSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT v Praze pelikan@cs.cas.cz Obsah Úvod Klimatický systém Skleníkové plyny Změny

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr Awareness posters Osvětové postery A2 polar bear_hr Objem mořského ledu Arktidy se za posledních 30 let zredukoval o 35 %. Medvěd lední potřebuje k lovu zamrzlé moře. Žádný led = žádný lední medvěd. Chceš

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-CS-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Zajímají vás publikace generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise? Můžete si

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více