bydlení veřejné budovy studie obytných čtvrtí komplexní studie včetně sociálních aspektů a vybavenosti územní studie a regulační plány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bydlení veřejné budovy studie obytných čtvrtí komplexní studie včetně sociálních aspektů a vybavenosti územní studie a regulační plány"

Transkript

1 unit architekti

2 unit UNIT architekti je mezinárodní kancelář se sídlem v Praze, zabývající se architekturou, urbanismem a výzkumem. Kancelář založili architekti Michal Kohout, David Tichý a Filip Tittl jako transformaci pražského ateliéru Jiran Kohout architekti. architekti Portfolio projektů obsahuje široké spektrum měřítek od územních plánů po realizace interiérů, těžiště práce kanceláře představují bytové projekty, projekty nízkopodlažního bydlení, polyfunkčních staveb a urbanismus. Základem práce je důraz na obytnost prostředí, uplatňování současných stavebních typologií a komplexní přístup od koncepčních řešení po architektonický detail. Nedávná realizace obytného souboru v Praze na Vackově byla nominována na prestižní mezinárodní ocenění Mies van der Rohe award. Zkušenosti kanceláře zahrnují kompletní škálu od koncepčních studií až po komplexní projektové práce. Kromě standardních realizací uplatňuje kancelář svou zkušenost s netradičními typy bydlení (Cohousing) a koncepty zástavby pro specifická klimatická prostředí. Nad rámec projekční činnosti poskytují UNIT architekti své dlouhodobé teoretické i praktické zkušenosti v rámci poradenských služeb. Unit Architekti zaměstnává více než 10 architektů a urbanistů a navíc se opírá o širokou síť dlouhodobých spolupracovníků a specialistů z různých oborů. Mezinárodní tým každoročně doplňují mladí architekti z celého světa, kteří spolupracují na vybraných projektech. Unit architekti úzce spolupracují s výzkumnými institucemi a akademickou sférou, mimo jiné s výzkumnou organizací Centrum kvality bydlení a Fakultou architektury ČVUT v Praze. V oblasti poradenství navíc kancelář spolupracuje s odborníky na realitní trh a sociodemografické aspekty výstavby.

3 Michal Kohout studoval na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Pracoval v řadě ateliérů v České republice, Velké Británii a Španělsku. Před založením společnosti Unit architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným architektem ČKA, má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Michal Kohout je od roku 2012 vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň vede ateliér (s D. Tichým), a výuku cyklu soubory staveb na ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení. David Tichý studoval na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Pracoval v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu, od roku 2000 spolupracoval 11 let s atelierem Jiran Kohout architekti. David Tichý je pedagogem Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň s Michalem Kohoutem vede ateliér. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení, ve své architektonické praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení. Intenzivně se věnuje poradenské činnosti v oblasti bydlení, spolupracuje mimo jiné s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Filip Tittl studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze a na TUe v Eindhovenu v Nizozemí. Jeho závěrečná práce zabývající se zastavovacími systémy byla vybrána jako nejlepší diplomní projekt v České republice v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. Spolupracoval s řadou architektonických kanceláří v Praze, pracoval v MVRDV v Rotterdamu. Ve své praxi se orientuje především na urbanismus a územní plánování. Zabývá se stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V roce 2011 byl pozván na mezinárodní workshop na MIT v Bostnu, jehož tématem byla vize pro budoucí New York.

4 architektura > bydlení < urbanismus / územní plánování sociální koncept, ekologická a ekonomická udržitelnost, energetická efektivita, široká škála standardů územní plány veřejné budovy institutuce, stavby pro kulturu, školy obytný soubor Vackov, Praha, CZ, 2012, 112 jednotek / m2 nízkopodlažní bydlení dostavba radnice, České Budějovice, CZ, 2000 územní plán města Balad, Irák, 2009 územní studie a regulační plány studie obytných čtvrtí komplexní studie včetně sociálních aspektů a vybavenosti administrativní a polyfunkční budovy obytný soubor Husinec, CZ, 2009, 67 jednotek / m2 individuální bydlení obytná čtvrť Ruzyně, Praha, CZ, 2010 výzkum v oblasti urbanismu územní plánování a systémy zástavby polyfunkční blok Hraničář, Ústí n. L., CZ, 2011 rodinný dům Vonoklasy, CZ, 2011

5 výzkum / poradenství > příprava developerských záměrů posuzování a příprava zaměru, budování produktu, due diligence < koncepty bydlení výzkum kvality obytného prostředí úzká spolupráce s výzkumným centrem Centrum kvality bydlení (CKB) m2 FAR 1, m2 FAR 0,79 koncepty bydlení pro specifická klimatická prostředí koncepty bydlení pro horké a suché klima založené na zkušenostech z blízkého východu a z Egypta typologický výzkum efektivita a organizace dispozičního uspořádání v měřítku bytu, domu a souboru staveb koncepty sousedského bydlení vzdělávání / školení spolupráce s Fakultou architektury ČVUT poradenství v oblasti nakládání s územím strategie rozvoje, systémy regulace, stavební legislativa cohousing prototyp bydlení pro seniory a startovního obecnícho bydlení

6 Bytové domy Vackov, Praha Žižkov Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města. Stavebník: METROSTAV VACKOV a.s. Místo: Na Vackově, Praha 3 - Žižkov, CZ Rok: Typ / Status: bydlení / realizace Počet jednotek / Užitná plocha: 112 bytů, 3 společenské místnosti / m 2

7 polyfunkční dům Hraničář, Ústí n. Labem Dům zahušťuje stávající strukturu centra a dodává mu velkoměstské měřítko. Kompaktní stavba přitom zachovává průchodnosti bloku pro pěší: systém teras, loubí, pasáží, průchodů a náměstíček plynule převádějících pohyb návštěvníka v náročném svažitém terénu. Stavebník: Czech Propety Investments a.s. Místo: ul. Masarykova / Moskevská, Ústí n. Labem, CZ Rok: Typ / Status: polyfunkční / realizace Užitná plocha: m 2

8 Rodinný dům Vonoklasy Třígenerační rodinný dům s dřevěnou nosnou konstrukcí je navržen jako nízkoenergetický s difúzně otevřeným obvodovým pláštěm vyplněným konopnou izolací. Zahrada je komponována s preferencí domácích a místně příslušných materiálů a druhů rostlin. Dům sekundárně hospodaří s dešťovou i splaškovou vodou Stavebník: soukromá osoba Místo: V Modříní, Vonoklasy, Praha - západ, CZ Rok: Typ / Status: bydlení / realizace Užitná plocha: 320 m 2

9 Bytové domy Jeseniova, Praha Žižkov Čtyři základní hmoty formují obdobu tradičního městského bloku. Jejich individualizované tvarování je výsledkem pečlivé úvahy vycházející z orientace ke světovým stranám, charakteru sdíleného vnitrobloku, průhledech do přilehlého parku Parukářka i dálkových výhledech na Prahu. Byty jsou přístupné z přehledných vnitřních hal. Stavebník: RUR s.r.o., Satpo Jeseniova s.r.o. Místo: Jeseniova Praha 3 - Žižkov, CZ Rok: Typ / Status: bydlení / realizace Počet jednotek / Užitná plocha: 149 bytů, 3 obchodní jednotky, 214 garážová stání / m 2

10 Obytná čtvrť Ruzyně, Praha Tradiční městské prostory - 1 bulvár, 2 náměstí, 3 parky - propojují 5 základních celků nové městské čtvrti. Zatímco struktura hlavních veřejných prostor je pevná, uliční síť uvnitř jednotlivých celků je navržena pouze orientačně a umožňuje pružně reagovat na záměry konkrétních stavebníků i proměňující se požadavky doby. Stavebník: Městská část Praha 6 Místo: ul. Drnovská, Vlastina, Libocká, Brodecká a Rakovnická, Praha 6 - Ruzyně, CZ Rok: 2010 Typ / Status: urbanismus / soutěž

11 Soubor rodinných domů, Husinec Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky. Stavebník: J. P. ELEKTRUM s.r.o. Místo: Červená skála, Husinec Praha - východ, CZ Rok: Typ / Status: bydlení / realiazce Počet jednotek / Užitná plocha: 67 domů / m 2

12 Územní plán města Balad, Irák Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou. Stavebník: BOCP Development s.r.o. Místo: Balad, Salah ad Din province, Iraq Rok: 2009 Typ / Status: územní plán / -

13 Studie bydlení, vzorová mahalla - Nahrawan, Irák Součástí spolupráce na rozvoji řady iráckých měst je i návrh variant rezidenčních systémů a typologií pro místní horké suché klima. Stavebník: BOCP Development s.r.o. Místo: Nahrawan, provincie Baghdad, Irák Rok: 2011 Typ / Status: bydlení / studie

14 Balabenka point Praha, rekonstrukce objektu A Starší etážová průmyslová budova byla přestavěna na kancelářský provoz. V rámci nízkorozpočtové adaptace byla nastavena 3 podlaží a budova byla opatřena novým vchodem a vstupní halou. Stavebník: UGAV s.r.o. Místo: Lihovarská, Praha 9 - Libeň Rok: Typ / Status: administrativa / realizace Užitná plocha: m 2

15 AVU Praha, Rekonstrukce budovy moderní galerie Památkově chráněný Wiehlův neorenesanční pavilon, postavený jako součást Jubilejní výstavy zemské v r. 1891, je z důvodů rozšíření provozu restaurátorských škol AVU doplněn o chybějící sociální, technické a pedagogické zázemí ve dvojpodlažní podzemní dostavbě projevující se navenek jako kompozice suché zahrady s pochozími světlíky v úrovni terénu. Stavebník: Akademie výtvarných umění v praze Místo: U Starého výstvaiště, Praha 7 - Bubeneč, CZ Rok: Typ / Status: kulturní stavba / realizace Užitná plocha: m 2

16 Dům s pečovatelskou službou, Úvaly Stavba respektuje zvýšenou potřebu seniorů užívat domov a jeho bezprostřední okolí celodenně. Patrové chodby nabízí při lapidárním tvarování celou škálu osvětlených a zastíněných prostor, vchody do jednotek jsou i místem pro posezení a společenský kontakt. Malé měřítko příčných traktů dává domu charakter rodinného bydlení. Stavebník: město Úvaly Místo: náměstí Svobody, Úvaly - Praha-východ, CZ Rok: Typ / Status: sociální bydlení / realizace Počet jednotek / Užitná plocha: 32 / m 2

17 Dostavba radnice, České Budějovice Vložením nového dvorního křídla a odstraněním novodobých dostaveb byl završen 400 let starý záměr vybudovat za hlavní budovou radnice palácové nádvoří a zpřístupnit jej občanům města. Současně vznikla v úřední části areálu velkorysá 3-patrová dvorana s přepážkami v přízemí zpřehledňující orientaci návštěvníků. Stavebník: Město České Budějovice Místo: nám.přemysla Otakara II., České Budějovice, CZ Rok: Typ / Status: veřejná budova / realizace Užitná plocha: m 2

18 Seznam vybraných realizací bydlení bytové domy Vackov, Praha bytové domy Jeseniova, Praha Žižkov soubor rodinných domů, Husinec řadové domy Nupaky dům s pečovatelskou službou, Úvaly dům s pečovatelskou službou, Liberec individuální bydlení rodinný dům Vonoklasy rodinný dům Roztoky rodinný dům Záhrabská rodinný dům Křeslice řadový dům, Praha Zahradní město pudní vestavba Kamenická, Praha veřejné budovy AVU Praha, rekonstrukce budovy moderní galerie komunitní centrum sv. Prokopa, Praha dostavba střední školy sklářské, Železný Brod dostavba radnice, České Budějovice kancelářské / polyfunkční domy polyfunkční městský blok Hraničář, Ústí nad Labem balabenka point Praha, rekonstrukce objektu A administrativní centrum Hallpark, Praha Holešovice přestavba správní budovy ČOV sever, letiště Praha administrativní budova Ogilvy, Praha administrativní centrum IPS, Praha Vršovice urbanismus a územní plánování územní plán města Nahrawan územní plán města Abaychi územní plán města Balad územní plán města Rumaitha územní plán města Khidher územní plán města Samawah infrastruktura opláštění schodišť na letištní plochu, letiště Praha rodinný dům feng-shui, Ořech objekt řidičů autobusů, letiště Praha energetický dispečink, letiště Praha vrátnice pro posádky, letiště Praha zastřešení vrátnice č. 13, letiště Praha Seznam spolupracovníků do roku 2013 Al-Edany Zina (IRQ/NL) Andrade Maio Marco Bruno (PT) Andrade Telmo (PT) Balajka David Barták M. Besta Martin Bílek Tomáš Bilíková Hana Bíza Jiří Blažek B. Boroš Ivan (SK) Buryška Pavel Buzková Jana Campitelli Valentina (IT) Clifford Eibhlín (IRL) Daňhelová Tereza Děnge Jakub Ditrich Filip Doležal Jiří Doležalová Šárka Dostál J. Draslar Matěj Ewig Adrian Tobias (DE) Fejfar M. Fialová Petra Ficenec Karel Fjodorova Diana (LAT) Gabriel Jan Godíková Markéta Háblová Anna Hainc Jaromír Hanus Tomáš Hejdová Lída Hicz Pavel Hladíková Lenka Hladký Jiří Hocke Patrik Horešovský Šimon Hrabalíková Michaela Hujer Miroslav Chmelař David Izaguerri Serrano Marc (ES) Janáč Lukáš Janovská Blanka Janovský Radovan Jeřábková Jana Jiran Zdeněk Karásek Jan Kirschner Vlaď ka Klega Jindřich Kohout Michal Koropecká Markéta Kovařík Jakub Kratochvílová M. Krejča Vítezslav Kubcová Jana Kuthanová Helena Kvízová Iveta Leibovich Lior (CA) Lepilová Markéta Lipert Lukáš Lyčková Zuzana Macura Štěpán Mádlová Irena Machek Petr Machoň V. Maisner Jan Marek Jakub Máša Petr Mikitová Barbora Miler Vojtěch Mistry Pritesh (GB) Mohylová Eva Mucha Martin Müller Jiří Němec A. Netušil T. Panochová Hana Pavelková Zdeňka Pavlík Zbyšek Pechar Ondřej Pešková Kateřina Petrović Dubravka (BIH) Petřeková Martina Prac Ilana Rachel (IL) Pytloun Milan Raimanová Žofie Ralbovská Mária Reiský A. Rieger Zdeněk Roit Svetlana (IL) Říha Tadeáš Salerno Marisa (IT) Seymour Albert Smoleň Ďuro (SK) Sokol Daniel Svobodová Kamila Svobodová Lucie Šefl Pavel Škopek Jan Šmejkalová Hana Špale Martin Štáfek František Šťovíček Petr Švamberková Lucie Tamminen Anni Maarit (FIN) Thompson Henriques Luiza Resende (BR) Tichý David Tittl Filip Tlustý Josef Trávníček Jan Uhllířová Marie Velhartický Jan Vitale Marisa (IT) Vlček Karel Vrána Milan Vysoký Jakub Žůrek J. Autoři fotografií Havlová Ester Lhotáková Andrea Šlapal Filip Štecha Pavel unit architekti jka

19 Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice, osmé patro v budově Fakulty architektury

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 5 2013 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Anketa o vzdělávání v architektuře. Survey on Education in Architecture. ERA 2013, č. 3, s. 61, angl.

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 4 2008 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A URBANISMU ADÁMKOVÁ, Alena Odzvoní satelitům na polích? Will the Death Knell Toll for Satellite Towns in the Fields? ASB 2008,

Více

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika

resite Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Města a krajiny nové ekonomiky 19. - 20. června 2014 Forum Karlín Praha, Česká republika Obsah spolupořadatelem konference je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a konferenci podporuje Penta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2014 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Storočie priestorového plánovania v Európe. Století prostorového plánování v Evropě. Projekt 2013,

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech 2010 2012 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2010 2012 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více