Bílá kniha Správa maximalizace konfigurací IT bezpečnostní výhody Puppetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha Správa maximalizace konfigurací IT bezpečnostní výhody Puppetu"

Transkript

1 Bílá kniha Správa maximalizace konfigurací IT bezpečnostní výhody Puppetu

2 Obsah Obecný přehled...3 Stanovení standardního provozního prostředí (SOE) a splnění bezpečnostních standardů Správa hlášení o odchylkách konfigurace...4 Cyklus odchylek konfigurace...5 Získání znalostí o konfiguracích a zjednodušení správy oprav...5 Základy distribuce oprav... 6 Důležitost dodržení správy konfigurace...6 Správa konfigurace Puppetu... 7 Závěr... 7 Vyzkoušejte Puppet Enterprise... 8 Výkon Puppetu vytvořeného pro váš podnik a cloudová prostředí...8 O Puppet Labs...8

3 Obecný přehled Nehledě na to, jakým odvětvím se vaše organizace zabývá, zda jde o správu zaměstnaneckých desktopů anebo zavádění virtualizované serverové farmy v cloudu, hraje IT bezpečnost podstatnou roli v plánování a rozhodování o rozpočtech. Navzdory velkým investicím do technologií a kvalifikací zaměstnanců, problém s bezpečností IT stále přetrvává. Týká se organizací širokého spektra odvětví, které se stávají obětmi útoků. Výdaje na bezpečnost odráží stále nákladnější hrozby. eweek nedávno citoval statistiku Forrester research, která vykazuje růst výdajů na bezpečnost z 8.2% v roce 2007 na 14% v roce 2010 z celkového IT rozpočtu 1. Zatímco samotná bezpečnost zahrnuje široké spektrum technologií a specifické organizační požadavky, bude nejvýhodnější začlenit do praxe bezpečnostní plán pomocí procesu správy konfigurací a technologií. Základ správy konfigurací je stanovení a zachování konzistentního stavu fyzických a softwarových prvků na jakémkoliv zdroji. Pokud jde o IT bezpečnost, správa konfigurací může splňovat mnoho rolí. Je důležitou součástí v následujících prvcích architektury informační bezpečnosti: stanovení standardního provozního prostředí (SOE) a splnění IT bezpečnostních standardů hlášení o odchylkách konfigurací, jejich kontrola a nápravy změn podpora požadavků auditu a forenzních analýz pomocí znalostí konfigurací a jejich znalostí poskytovat pomoc s řízením bezpečnostních oprav Dokument bude zkoumat klíčové bezpečnostní výhody pro správu konfigurace a jak je maximalizovat pomocí Puppetu. Stanovení standardního provozního prostředí (SOE) a splnění bezpečnostních standardů. Jednou z hlavních rolí, kterými správa konfigurací přispívá k celkové architektuře informační bezpečnosti a politice dodržování předpisů organizace, je stanovení standardního provozního prostředí (SOE). SOE není komplikované, je to termín, kterým se dříve popisovala standardní implementace operačního systému a s ní spojeného softwaru. 2 SOE pomáhá IT infrastrukturním a bezpečnostním týmům stanovit konzistentní a automatizované prostředí, řízené bezpečnostními standardy organizace. Stanovení zvládnutelného počtu SOE napříč různými platformami organizace poskytuje několik klíčových výhod: poskytuje klíčový prvek pro úspěšný program řízení zranitelností zkracuje dobu, snižuje náklady na nasazení a správu aplikací nebo počítačů v organizaci urychluje distribuci oprav pomocí snižování odlišných konfigurací a automatizuje jejich nasazení urychluje hlášení o IT bezpečnostních incidentech Používání nástrojů správy konfigurací a pro podporu SOE v organizaci, jako je Puppet, je důležitým prvkem pro dodržení mnoha bezpečnostních standardů. Dobrým příkladem je průmyslový bezpečnostní standard správy dat pro platební karty (PCI DSS) a požadavek na program správy 1 Source: eweek Security: Security Spending Priorities for 2011 to Include Firewalls, Blocking Tools, 2 Source: Wikipedia Standard Operating Environment,

4 bezpečnostních zranitelnosti 3. V požadavku 6 tohoto standardu se od organizace vyžaduje, aby vyvíjela a spravovala bezpečné systémy a aplikace 4. Požadavek zahrnuje řadu bezpečnostních opatření a výslovně se zabývá řízením změn, správou oprav, a posouzením zranitelnosti. Týká se tak všech prvků podporovaných procesem správy konfigurací a údržbou SOE. Dokument PCI DSS není jediným standardem, který vyzývá ke stanovení bezpečného prostředí. Zachování známé konfigurace na počítačích organizace a definice procesů pro řízení jejich změn je nejlepší postup IT bezpečnosti a lze ho nalézt ve většině bezpečnostních předpisů. Je to jedna z věcí, kterou Puppet ovládá prvotřídně. Puppet umožňuje organizaci definovat žádaný stav své infrastruktury a rychlé nasazení na tisících serverech a stolních počítačích. Puppet podporuje řízení změn a umožňuje organizacím, aby definovaly a aktualizovaly požadovaný stav infrastruktury ve formě znovupoužitelných modulů, které mohou předvídatelně udržovat a aktualizovat výpočetní zdroje. Správa hlášení o odchylkách konfigurace SOE a řízení změn úzce souvisí s hrozbou odchylek v konfiguraci. Jednoduše řečeno, odchylky konfigurace jsou změny, které se objevují v konfiguracích softwaru a hardwaru a nejsou v souladu se standardní konfigurací. V prostředí dnešních datových center a rozsáhlých podnikových prostředí je taková změna nevyhnutelná a samozřejmá, standardně ji lze během provozu zaznamenat. Nebezpečí konfiguračních odchylek tví v tom, že pokud jsou změny odchýleny od aktuální, známé a bezpečné konfigurace, může dojít k narušení požadavků na vysokou dostupnost anebo na obnovu po havárii. Důvodem převažujících odchylek konfigurace je fakt, že většina organizací nedokáže změny objevit před tím, než způsobí problém. Organizace, které chtějí zavést postupy své správy konfigurace a také předejít odchylkám konfigurace by se měly ujistit, že splňují následující cíle: Zavedení a zajištění výchozích standardních konfigurací. Jedná se o výchozí SOE, které by mělo být definováno požadavky každé SOE skupiny. Konfigurace by měla zaručit homogenní prostředí a měla by být aktualizována pouze na základě známých a osvědčených předpokladů. Zjištění a ohlášení konfigurační odchylky. Organizace by měla vlastnit nástroje rozpoznávající systémy, které přestaly dodržovat plánované SOE, a ohlásit to příslušnému administrátorovi Poskytnutí možnosti nápravy změn. Zjištěné změny v SOE by měly mít možnost vrátit se zpět do schváleného SOE. Nástroje automatizace správy konfigurace, jako je Puppet, hrají významnou roli v minimalizaci dopadu odchylek konfigurace a zachování známého SOE u počítačových zdrojů. 3 Source: PCI DSS Requirements and Security Assessment Procedures, Version 2.0, October 2010, p Source: PCI DSS Requirements and Security Assessment Procedures, Version 2.0, October 2010, p. 38

5 Cyklus odchylek konfigurace Získání znalostí o konfiguracích a zjednodušení správy oprav Jedním z aspektů zdrojů, náročnějších na správu IT prostředků, je správa bezpečnostních oprav. Tempo šíření botnetů a malware je stále vyšší, zajištění identifikace a oprav nebylo nikdy před tím tak důležité jako je dnes. V roce 2010 McAfee identifikovali přes 14 miliónů jedinečných případů malwaru 5. McAfee uvádí, že za jeden měsíc zaznamenali na síti přes botnetů 6. V důsledku toho každý hlavní bezpečnostní standard a předpis obsahuje požadavky, jak bojovat s malwarem pomocí správy oprav. Často jsou bezpečnostní opravy distribuovány jako výsledky často časově citlivých ohrožení a na základě cvičných poplachů, které spotřebovávají IT zdroje. Nejčastěji působí problémy jednoduše určit zdroj, který má být opraven. Příslušné nástroje správy konfigurace spojené se známým SOE tento proces značně zjednodušují. Pokud jde o distribuci IT bezpečnostních oprav, váš software správy konfigurace by měl být schopen usnadnit následující procesy: Stanovení a sledování SOE. Efektivní správa oprav začíná znalostí aktuálního stavu vaší konfigurace a IT prostředků. SOE snižuje množství spravovaných konfigurací, dohled ohlašuje změny konfigurace a opravuje odchylky základních konfigurací. Určování priorit pro distribuci oprav. Distribuce bezpečnostních oprav začíná definicí dotčených SOE a IT prostředků. IT administrátoři budou okamžitě vědět, které zdroje vyžadují aktualizaci místo toho, aby se dotazovali na každém koncovém bodu. Testování opravy v SOE. Testování bezpečnostních oprav často zabírá velmi mnoho času. V důsledku reakce na změny a zajištění rychlé distribuce IT bezpečnostních oprav, je nezbytné opravy testovat. Zajistit, že nebudou mít negativní vliv na kritický hardware, software anebo nezpůsobí nové bezpečnostní ohrožení. Bez redukované řady známých SOE je to téměř nemožný úkol. Známé konfigurace umožňují IT skupinám, aby testovaly ovlivněné konfigurace rychle a efektivně pro zajištění rychlé distribuce. Distribuce oprav jako část procesu kontroly změn. Jakmile jsou určeny cíle pro opravy a oprava je otestována, může být distribuována vhodnému hostiteli. Jako část standardního procesu kontroly změn, SOE jsou aktualizovány a váš software správy konfigurací by měl okamžitě zaznamenat aktualizované konfigurace. 5 Source: McAfee Threats Report: Third Quarter 2010, p.10 6 IBID p.5

6 Základy distribuce oprav Důležitost dodržení správy konfigurace Jak jsme se již zmínili v několika částech výše, správa konfigurace hraje důležitou roli v mnoha IT bezpečnostních pravidlech a jejich individuálních požadavcích. Důležité je oddělit reklamní vychvalování produktu, jež se často objevuje u nástrojů splňujících zákonné požadavky (anebo požadavky předpisů). Neexistuje jediný nástroj, který by uměl magicky splnit požadavky daného předpisu. Regulační předpisy zahrnují svou povahou široké rozpětí IT bezpečnostních procesů a technologií. Konfigurační management, jako je Puppet, může být použit pro dodržení bezpečnostních předpisů. Typicky požadavky spadají do jedné z následujících skupin: Kontrola změn. Mnoho předpisů určuje implementaci procesu kontroly změn. Jedním příkladem je PCI DSS standard. Požadavek 6.4 vyžaduje, aby organizace sledovala procesy kontroly změn a postupy všech změn do systémových komponent 7. Požadavky pro kontrolu změn je možno nalézt také v NIST požadavku CM-3 Configuration Change Control 8 a mnoho dalších předpisů. Požadavky auditu. Drtivá většina IT bezpečnostních standardů vyžaduje audit. Specifické požadavky se liší podle standardů, ale zachovávají záznam IT bezpečnostních oprav a změny SOE organizace. Nástroje správy konfigurace, jako je Puppet, zaznamenávají změny až k poslední konfiguraci a uživatele, který změnu provedl. Správa zranitelnosti. Správa zranitelnosti a připravenost na anti-malware jsou jednotně 7 Source: PCI DSS Requirements and Security Assessment Procedures, Version 2.0, October 2010, p Source: NIST Special Publication Revision 3 Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations, p.f- 39

7 začleněny do IT standardů. Požadavky na obranu počítačů před útoky a jejich stálá aktualizace nejnovějšími opravami jsou základním kamenem pro bezpečnostní předpisy v IT. Ať už organizace pracuje na splnění PCI DSS, NIST , Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA nebo jiných IT bezpečnostních standardů, procesy a nástroje správy konfigurace hrají v tomto procesu důležitou roli. Puppet pomohl velkému počtu zákazníků, aby splnili požadavky bezpečnosti a poskytli snadno analyzovatelné auditní stopy a zprávy. Zákaznici tak mohli dokázat dodržování specifických pokynů. Správa konfigurace Puppetu Pokud někdo zkoumá specifický nástroj správy konfigurací z hlediska IT bezpečnosti, zaměřuje se právě na souhrn bezpečnostních vlastností. Komunita a tým Puppetu se výborně vyznají v otázkách bezpečnosti. Puppet byl založen, aby usnadnil škálovatelný, předvídatelný a bezpečný proces správy konfigurace. Především, Puppet přináší následující vlastnosti, které podporují bezpečné počítačové prostředí: Škálovatelná architektura. Škálovatelný, modulově řízený přístup Puppetu umožňuje administrátorům, aby konfigurovali systémy pomocí definice cílového požadovaného stavu, ve formě znovupoužitelných modulů, které mohou být rychle nasazeny napříč tisíci servery. Hlášení o prostředcích. Vizuální grafické rozhraní Puppetu a nástroje pro reportování zpřístupňují automaticky udržovaný inventář prostředků, všechny vztahy mezi jednotlivými komponentami a hlásí každou změnu Kontrola změn. Puppet může stanovit a prosadit Standard Operating Environment (SOE), zajistí tak znalost administrátorů v jakékoli době o stavu výpočetních zdrojů a infrastruktury. Všechny změny v konfiguracích nebo softwaru jsou zaznamenávány a Puppet může být použit k zachování IT zdrojů v jeho požadovaném stavu. Šifrovaná komunikace. Puppet šifruje všechny komunikační kanály mezi centrálním místem správy a jednotlivými koncovými body. Kontrolovaná distribuce konfigurace. Na rozdíl od mnoha řešení správy konfigurace, která udržují nepotřebné konfigurace na jednotlivých nodech, Puppet omezuje informace správy konfigurace pouze na specifickou konfiguraci, kterou používá a potřebuje jednotlivý nod. Závěr Nástroje a procesy správy konfigurace hrají důležitou roli v podpoře bezpečnosti podniku. Nehledě na to, zda je vaším cílem stanovit SOE, kontrolu odchylek konfigurace, spravovat a kontrolovat proces řízení změn anebo podporovat správu bezpečnostních hrozeb a distribuci oprav, nástroje správy konfigurace jako je Puppet jsou základním prvkem takového řešení.

8 Vyzkoušejte Puppet Enterprise Bílá kniha bezpečnostní výhody Puppetu Puppet Enterprise má veškerý výkon open sourcové distribuce Puppetu včetně vestavěných vlastností, které urychlují instalaci a údržbu a zvyšují stabilitu komplexní a rychle rostoucí podnikové infrastruktury. Výkon Puppetu vytvořeného pro váš podnik a cloudová prostředí O Puppet Labs Společnost Puppet Labs vyvíjí a komerčně podporuje Puppet, přední open sourcovou platformu pro správu podnikových systémů. S miliony nodů pod správou tisíců společností včetně společností Twitter, Digg, Zynga, Genentech, Match.com, NYU a Oracle, Puppet Labs se spoléhá na Puppet, který standardizuje způsob, jakým jejich IT zaměstnanci nasazují a spravují infrastrukturu v podniku a cloudu. PUPPET labs 411 NW Park, Suite 500 Portland, OR (877)

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management

CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE CMMI-DEV v.1.3 PA Configuration management 4IT421 - Zlepšování procesů budování IS Pavel Neuman ZS 2012/2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Configuration Management... 2 2.1. Úvodní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více