14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE)"

Transkript

1 14. ARCHITEKTURA 2. POL. 19.STOL. (HISTORISMUS, SECESE) HISTORISMUS 19. STOL. - 2.pol. 19. století s rozvojem průmyslu do konce 19.stol. Vymezeno roky , návrat k historickým vzorům a hledání v nich inspiraci, nové materiály, vytváření kulis pouze řešení fasád Revoluční rok 1848 zapříčinil pád feudálního zřízení zrušení nevolnictví, přesun pracovních sil z venkova do měst, získávání osobní svobody Rozvoj průmyslu ve městech nízké mzdy, zadluženost, tvrdá práce organizování proletariátu(komunistický manifest 1848) Rozvoj kapitalismu, tendence ke národnostnímu sjednocování, války(1870 Francie s Pruskem) Architektura podstata je ve napodobování historických slohů minulosti hledání inspiračních zdrojů stavby jen připomínají některý sloh, ale obsah je jiný jiné názvosloví ne gotika, ale neogotika nebo pseudogotika Nové tvary inspirované historickou předlohou, architekti řešili jen fasádu, období tvůrčí krize na konci 19.stol. vzniká eklekticismus míchání gotických, renesančních a barokních tvarů s tvary novými Přínos je, že se začínají uplatňovat nové materiály železo a hlavně železobeton Urbanismus vznik moderního urbanismu. - Problémy - vysoké hustoty obyvatelstva, nehygienické uzavřené bloky, promísení továren a průmyslu s bydlením, kolonie - budování kanalizací, vodovodů, veřejná doprava, podzemní dráhy, visuté dráhy, tramvaje autobusy, nakonec i automobily - nové formy obytných domů, zlepšení bytových dispozic a vybavení bytů, veřejně přístupné parky. Neorenesanční architektura vychází ze vzorů italské renesance a z vlivu domácí tvorby - bohatší členění plochy důraz na detail - umělecky vysoká náročnost na architektonické články - podporovala národní uvědomění - v největších evropských městech podoba hlavních tříd - prosadila se i v koloniích Francie pařížská opera, palác Trocadédo Neogotická architektura pro přestavbu šlechtických sídel vytváření romantických staveb - novostavby radnice, parlamenty, justiční paláce, nemocnice i kostely - snahy o zachování památek( dostavby, úpravy) vliv purismu Neobarokní architektura a eklektismus léta 19.stol. - mizí slohová čistota - rozmanitost tvarů a forem - dozrávání historických forem tečkou je secese Justiční palác v Římě, dostavba Louvru, Justiční palác v Bruselu a v Budapešti - NEOROMÁNSKÝ SLOH - (POZDNÍ ROMANTISMUS) - NEOGOTIKA - (POZDNÍ ROMANTISMUS) - NEORENESANCE (nejvíce uplatňována v našich zemích) - NEOBAROK - NEOKLASICISMUS - EKLEKTISMUS volné mísení histor. slohů na jedné stavbě (konec 19.stol.) Historické souvislosti Období průmyslové revoluce, období vyhrocené polarity technicky zaměřené architektury a architektury historizující, období nárůstu síly buržoazie, období hromadného přesidlování obyvatel do měst. Urbanismus Převládá kvantita urbanizačních projektů nad kvalitou V Paříži a ve Vídni výrazné změny v hustě zalidněných a nepravidelných městských částech. V Paříži proražení širokých bulvárů a výškové sjednocení ulic (prefekt Hausmann cca 1860). Ve Vídni zasypání hradebních příkopů a vybudování monumentální okružní třídy (cca 1857) Druhy staveb Městské stavby- obchodní domy, divadla, muzea, obytné domy, výstavní haly, stavba výškových budov v USA Průmyslové stavby Tovární haly Inženýrské stavby mosty, viadukty, silnice

2 Charakteristické znaky - Uplatňování znaků historických slohů - dřevo, hlína, omítka a beton, beton na základy, kovy Teorie Emanuel Viollet-Le-Duc vědecká restaurace památek Gottfried Semper Der Still (1863), praktická estetika Statika se dělí na stavební a na teoretickou mechaniku L.Cremon a Chr.Mohr zdokonalení graf. statiky Utopické vize a představy měst Zahradní města, Lineární města, satelitní města Významné stavby NEOROMÁNSKÝ SLOH (Pozdní romantismus) - Chrám Sacré-Coeur v Paříži ( ) arch.p.abadie a Magne (směs byzantského a románského tvarosloví) - Basilika Notre-Dame-de-Fourviere v Lyonu ( ) Bossan ( ) - Radnice v Berlíně ( ) H.F.Waesemann NEOGOTIKA (Pozdní romantismus) - Radnice ve Vídni ( ) F.von Schmidt - Parlament v Budapešti ( ) - Imre Steindl ( ) - Dostavba katedrály sv. Víta v Praze resp. západní část průčelí s dvěmi věžemi (80 m)( ) Josef Mocker ( ) - Zemská porodnice v Praze ( ) J.Hlávka ( ) NEORENESANCE - Dvorní divadlo v Drážďanech (1869) G.Semper ( ) - Vídeňská opera ( ) E.van der Null ( ) a A.S.von Sicardsburg ( ) - Národní divadlo v Praze ( resp.83) J.Zítek ( ) - Kleinův palác v Brně (CH.F.L.Forster a T.Hansen) NEOBAROK - Velká opera v Paříži ( ) Ch.Garnier - Strakova akademie v Praze ( ) - V.Roštlapil ( ) EKLEKTISMUS - Říšský sněm v Berlíně ( ) - Dům U čtyř mamlasů ( ) v Brně Inženýrské a jiné stavby - Eiffelova věž v Paříži (1889) Gustave Eiffel 305 m - Železniční most přes řeku Forth ve Skotsku ( ) B.Baker + J.Fowler + W.Arrow HISTORISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH reakce na světový vývoj, míchání slohů a rozpolcenost po roce 1848 Osamostatnění čs. buržoazie rozvoj průmyslu, odpor vůči němcům prosazování národnostních hledisek, ekonomický zisk, nová forma um. výrazu očista od všeho germánského vzorem renesance (humanismus, nové společ. ideály) Převláda novorenesanční architektura inspirace v čs. historii(od70.let19.stol) Konec 80/90.letá prosazování invencí autora inspirace barokem Středověké románské a gotické vzory propagovali hlavně němci

3 SECESE - Podstatná část obyvatel v 19. století cítila, že architektonické formy historismu nenaplňují estetické a kulturní požadavky dynamicky se rozvíjejícího světa - Přichází tedy první skutečně nové slohové období. - První polovina 19. století přinesla civilizované společnosti velké změny. - Upadající vliv šlechty na jedné straně a bohatnoucí buržoazie na druhé, vyvolaly postupnou proměnu společenských tříd. Karta se začala jakoby obracet a to se neobešlo bez celospolečenských proměn. Podobně jako ve středověku bohatnoucí řemeslníci, tak nyní továrníci s rostoucími příjmy nabírali sebevědomí a toužili svou pozici prezentovat. Sociální rozdíly byly pochopitelně v té době obrovské, a proto předznamenaly změnu a to nejen pro bohaté, ale také pro široké vrstvy pracujících. Šlo samozřejmě o proces nesmírně dlouhý, dalekosáhle přesahující období secese, avšak proces, který byl definitivně nastartován. - V roce 1890 proběhla ve Francii výstava japonských grafik a knih. Tato kulturní událost měla pro Evropu velký význam neboť japonské umění se stalo vzorem a inspirací nejméně na dvacet let. Poprvé se s japonským uměním ve větším měřítku setkala Evropa na Světové výstavě. Školometské opakování a kopírování odešlých slohů mělo být nahrazeno. Právě organické umění Japonska čerpající svou inspiraci z přírody, dalo podnět k zamyšlení a znovunalezení kořenů kulturní společnosti. Vášeň s jakou společnost podlehla tomuto vlivu, pramenila také z jisté naivity a poetičnosti japonského umění. Pozdní období Vincenta van Gogha s jeho modrými kosatci bylo inspirováno právě Japonskem. Umělec se rád poddal tomuto vlivu. Významným prvkem architektury a umění se stal ornament. Nemělo však jít o nějakou převzatou a již známou formu. Byla to příroda, která poskytla nekonečnou nabídku inspirace svými květy, zejména kosatci, šlahouny, listy a dále pak živými organismy a zvířaty. Byli to vážky, motýli, brouci a vůbec třpytivý a barevný hmyz, který byl svým měřítkem ideálně předurčen coby model pro šperkařskou a jinou uměleckou výrobu. Dalším podnětem pak byla ženská krása. Byla však podána jinou formou než tomu bylo dříve. S mírným uvolněním v oblasti mezilidských vztahů se do umění opět dostává erotika a sexualita. Ženské tělo se stalo symbolem veškeré krásy. Modelky jsou zobrazovány jako zasněné éterické bytosti vycházející z mlhy, není ale možné si nepovšimnout, že současně jsou obdařeny velmi erotickými parametry svého těla. Jsou to například plné rty, velké oči, rozpuštěné dlouhé vlasy, rozevlátý průsvitný oděv a podobně. Současně lze ženu chápat také jako zdroj osudových proměn, tajemnou bytost schopnou proměnit život muže v peklo. Oba tyto aspekty zřejmě souvisejí s postupují emancipací žen, které v té době dostaly volební právo a možnost studovat na univerzitách. Secesi datujeme zhruba do let 1890 až Pakliže předcházející slohová období trvala i několik století, jde vlastně o jakousi epizodu v historii architektury. Mohlo by se to tak jevit, ale není tomu tak. Zřejmě právě proto, že jde o první samostatnou bouřlivou reakci na historismus, a tedy slohové období nápadné výrazné a barevné, je mnohem více vidět, a jeho projevy jsou nepřehlédnutelné dodnes. Tyto první přirozené reakce a vlastně negace na předcházející období jsou často brzy překonány, ale nejsou nikdy zapomenuty. Je důležité si také uvědomit, že hovoříme o období rychlého růstu měst a městských aglomerací, tedy rozsáhlých investic a výstavby. Jak už to bývá sledované slohové období začalo vznikat souběžně v několika zemích najednou a mělo pochopitelně odlišný regionální ráz. Protože v Česku je secese velmi populární především díky dílu Alfonse Muchy, je dobré, abychom si ujasnili, že secese je období mnohem všestrannější, zasahující do všech oblastí společnosti. Anglie John Ruskin ( V Anglii kolem roku 1890 začalo vznikat hnutí, které hledalo svou cestu v nové komplexní umělecké estetice a známe je pod názvem Arts and Grafts. Teoretik John Ruskin byl velký romantik a nekriticky zbožňoval středověk. Pocházel z bohaté kupecké rodiny a měl přísnou puritánskou výchovu. Na Oxfordské univerzitě se stal profesorem estetiky. Byl ostrým kritikem průmyslové společnosti a více než jiní nenáviděl její výdobytky včetně železnice. Měl za to, že gotika byla nejlepším historickým obdobím a to ze všech úhlů pohledu. Měl jisté sociální cítění, protože podporoval chudé, ale zároveň neuznával rovnost a svobodu. Proč byl tedy přínosem pro architekturu? Především proto, že si naprosto správně všímal funkce jako jednoho z nejpodstatnějších znaků dobré architektury. Dále pak poukazoval na důležitý aspekt přírody v architektuře.

4 William Morris ( ) Z některých jeho názorů vycházelo právě hnutí Arts and Grafts v jehož čele stál Ruskinův žák William Morris. Tento nadaný básník a významný společenský činitel se vyučil několika oborům a v roce 1861 založil družstvo, které vyrábělo kvalitní bytové zařízení. S touto společností spolupracovali přední výtvarníci té doby. Později si Morris po rozpadu této společnosti založil jinou podobnou. Je nutné říci, že tyto dílny měly problémy s odbytem, protože jejich výroba byla neefektivní, a tedy drahá. Nicméně poukazovala správným směrem na důležité spojení umění a výroby. Nejvýraznějším počinem pro architekturu však byla stavba jeho vlastního rodinného domu známého názvem Red House. Fasáda domu včetně střechy byla z přírodního páleného materiálu (cihly, tašky,) a proto byl tak nazýván. Jeho architektonická forma je vyjádřena neformální světskou gotikou. Co je však převratné je asymetrická dispozice domu a záměrné nepravidelné členění oken. Tyto aspekty vycházejí tedy především z respektu vůči účelnosti domu, která je chápána jako prvotní požadavek na architekturu. Později byla v Londýně založena Central School of Arts and Grafts, kde byla spojována umělecká výuka s řemeslnou. Charles Rennie Mackintosh Další důležitá škola umění byla založena v Glasgow, jejíž budovu navrhl významný skotský architekt Charles Rennie Mackintosh. Ačkoliv je fasáda objektu střízlivá a strohá v celkovém kontextu působí dekorativně a má blízko ke geometrické secesi Belgie Je zajímavé a obecně méně známé, že skutečnou kolébkou secese byla Belgie. Většinou se uvádí jako příčina tohoto jevu všeobecná kulturní úroveň této země a její přístupnost novým myšlenkám a experimentům. Victor Horta ( ) Vůdčí osobností secese v Belgii se stal architekt Victor Horta, velký přítel malíře Vinceta van Gogha. V letech spolu oba umělci pobývali v Paříži. Horta se věnoval studiu malířství a také pracoval v ateliéru historizujícího architekta. Zásadní stavbou Victora Horty byl dům ing. Tassela v Bruselu. Šlo o vůbec první stavbu secese a byla postavena v letech Pro tento objekt je charakteristická jakoby gotická vertikalita vycházející z ocelových sloupů s vegetativními typy hlavic, kde můžeme jistě hovořit o vlivu Viollet-le-Duca. Dále se zde setkáváme s prohýbanými zdmi, zřejmě jako doznívající formy neobaroka. Notoricky známý je však především prostor schodiště, jehož fotografická a grafická znázornění nalezneme ve všech publikacích o secesi. Vegetabilní ztvárnění sloupů a ocelového zábradlí se svými šlahouny plynule rozrůstá po teracové podlaze (typický materiál pro secesi) a bez zábran se po stěnách pne až ke stropu. Bohatý dekor a úžasná barevnost je tak typická pro bruselskou secesi. Vše se odehrává jakoby ve světle zapadajícího slunce a na všem je cítit jeho zář. Nejtypičtější barvou směs oranžovo růžové v kombinaci s pastelovou tyrkysovou. V podstatě všechny stavby Victora Horty se nacházejí v Bruselu. Další zajímavou stavbou je jeho vlastní dům. Tento objekt se nachází v uliční zástavbě a nese podobné parametry jako Tasselův dům. Přiznané ocelové a litinové vegetabilní architektonické prvky, vertikální barevné členění fasády, stejnou barevnost, bohaté užití nápadně barevných vitráží, glazované obklady, tapety a další. Co je zajímavé je, že bohatě dekorovaná uliční fasáda stojí v nepochopitelném ostrém kontrastu s fasádou dvorní. Pohled ze zahrady nabízí téměř funkcionalistickou předzvěst budoucí architektury. Tento dům je v současné době muzeem architekta a je přístupný veřejnosti. Henry van de Velde ( ) Dalším významným Belgičanem byl Henry van de Velde, který přes nevůli svého otce studoval malířství. Postupně se stále více zajímal o řemeslné umění a později architekturu. V počátcích své tvorby vyráběl nábytek, se kterým dosáhl obchodního úspěchu především v Německu, kam se také přestěhoval. Ve Výmaru zřídil Uměleckou průmyslovou školu. Vytvořil v ní školu nového typu. Vzdělávání zde probíhalo formou ateliérové výuky.

5 Francie Velkým snem architekta Henryho van der Velda byla stavba divadla. V roce 1911 se mu skutečně naskytla příležitost tento sen uskutečnit. Byl autorem návrhu divadla na Champs-Elysées v Paříži. Velde z hospodárných důvodů navrhl budovu ze železobetonu a ke spolupráci přizval bratry Perretovy. V průběhu zakázky však na ni ztratil vliv a divadlo dokončil Auguste Perret. Přišla však druhá šance v podobě divadla na I.výstavě německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem v roce Divadlo bylo objektem sice dočasným, ale významným. Plně se u této stavby projevila Veldeho snaha o zjednodušení fasád bez bohatého dekoru, ale s výraznou plastickou formou. V roce 1914 musí Velde z politických důvodů opustit Německo. Dožil se úctyhodného věku 94 let a zemřel ve Švýcarsku. Přelom 19. a 20. století je tedy ovládán formami secese a to již po celé Evropě. V Paříži je tento sloh nazýván Art Nouveau a nejznámější jsou snad četné zastávky metra od Hectora Guimarda. Španělsko Antonio Gaudí ( ) Secesní Španělsko je charakteristické věhlasným dílem Antonia Gaudího, vynikajícího konstruktéra, který své nákladné stavby z ekonomických důvodů jen zřídkakdy dokončil. Mezi ně se řadí například Güellův park a především jeho hlavní dílo Sagrada Familia (Chám svatá rodina), oba v Barceloně. Sagrada Familia se také nazývá nejstarší stavbou světa, protože s její výstavbou se začalo roku 1882, ale dodnes není dokončena. Ve Španělsku jsou již tradičně pořádány národní sbírky na její dostavbu. I přesto, že hlavní a největší kopule a věž chrámu je zatím jen v přípravné fázi stavby a přestože chrám vlastně zatím postrádá vnitřní zastřešený prostor, Gaudího chrám je opravdovým architektonickým unikátem. Dnes je dostavěno celkem osm věží a každá je jiná. Průčelí jsou zdobena modernistickými, až kubizujícími sochami s biblickými výjevy. Z dokončených staveb bychom měli zmínit činžovní dům Casa Milà přezdívaný La Pedrera. Tento nárožní objekt je charakteristický svou masivní organickou fasádou a je o něco méně zdoben než je u Gaudiho zvykem. Na střeše domu architekt vybudoval systém vyhlídek a komínů ztvárněných do podob abstraktních zvonic, dračích hlav a rytířských helem. V roce 1984 byla stavba připsána do seznamu Světového dědictví UNESCO. Další dokončenou a užívanou stavbou je Casa Batlló, kde Gaudí dovedl k vrcholu své tvarosloví organické architektury a vlastně celý objekt je pojednán jako sbírka artefaktů organického původu. Střechu s keramickými šupinami navrhl architekt coby zprohýbaný hřbet prehistorického ještěra, schodiště jako páteř, lustr jako obrovskou lasturu, krb pak v podobě vnitřní dutiny zvířete. Zábradlí balkónů jsou vlastně ozubená rybí ústa. Vše autor viděl v barevných mozaikách glazovaných kachlů, střepů a lakovaného dřeva. Komíny na střeše ukončují dračí hlavy. Katedrála v Astorgu je umístěna v horní části města. Naproti ní postavil Gaudí Palác Episcopal ( ), který má jednoznačně gotizující charakter. Architektova tvorba byla velmi ovlivněna právě gotikou. Rakousko Otto Wagner ( ) Velmi významným představitelem evropské secese byl úspěšný vídeňský architekt Otto Wagner, který studoval architekturu jak ve Vídni, tak také v Německu. Od počátku své kariéry navrhoval četné historizující nájemné domy a později byl jmenován profesorem vídeňské akademie. V roce 1899 se však připojil k odbojným mladým výtvarníkům sdružených ve skupině Sezession a způsobil tím obrovský rozruch a pohoršení mezi svými kolegy. Počátek jeho nové tvůrčí éry je charakterizován secesními stanicemi vídeňské městské dráhy, které odpovídají běžné secesní formě té doby. Za zmínku však rozhodně stojí jeho nájemné domy na ulici Wienzeile. Celková koncepce domů je v podstatě klasická a střízlivá. Secesní formy se projevují především ve výrazné štukové výzdobě s florálními motivy. Dále je autorem budovy poštovní spořitelny ve Vídni, kde se secesní formy v podstatě vyskytují v úrovni střechy a římsy. Wagner byl rovněž významný teoretik architektury a jeho názory v podstatě hovoří o tom, že co není praktické, nemůže být ani hezké. Proto zdůrazňuje, že je nezbytně nutné přesné pochopené účelu stavby, správný výběr stavebního materiálu, prostá a ekonomická funkce. Architektonická forma pak vychází z těchto předpokladů. Své názory publikoval mimo jiné ve své knize Moderní architektura. Wagner ovlivnil českou architekturu jako pedagog Jana Kotěry, Bohumila Hypšmana a Antonína Engela.

6 Německo Dalším významným kolegou Otty Wagnera byl opavský rodák Josef Maria Olbrich ( ), který u něj nějakou dobu pracoval v ateliéru. Ve Vídni architekt postavil především svou slavnou výstavní síň Sezession (1998). Rok na to jej velkovévoda Ernst Ludwig vyslal do Darmstadtu, aby zde zřídil uměleckou kolonii. Olbrich zde navrhl sedm nových vil, budovu ateliérů a na závěr tzv. svatební věž s přilehlými výstavními síněmi. Kolonie svému účelu nesloužila dlouho. Soužití umělců se neosvědčilo. Olbrich působil ještě v dalších městech a je jen škoda, že se některá jeho díla nedochovala. Především jde o jeho jedinou realizaci v rodné Opavě, kde postavil rodinný dům pro svého bratra. Tato stavba byla před lety neuváženě zbourána. V roce 1898 byla v Opavě vypsána architektonická soutěž na stavbu kavárny Niedermayer, která měla stát na velmi atraktivní parcele v centru města. Josef Maria Olbrich také obeslal soutěž svým soutěžním návrhem. Vize tohoto vynikajícího architekta obsahovala objekt jehož architektonické formy byly jednoznačně secesní. Pro Opavu to však v té době byla natolik výstřední varianta, že návrh nebyl vybrán jako vítězný. Porota shledala návrh málo důstojný a příliš netradiční pro tak honosné centrum. Česko Secesní architektura se u nás neujala v širokém měřítku z několika důvodů. Šlo o poměrně krátké období, a proto se uplatnilo především tam, kde právě probíhala intenzivní výstavba. Z toho pohledu se jednalo o Jablonec a také Ostravu. Na mnoha objektech v česku byl sice uplatněn secesní dekor, ale jejich kompozice secesi neodpovídá. Jako příklad můžeme uvést Budovu hlavního nádraží (Josef Fanta ) a Obecní dům v Praze (Antonín Balšánek a Osvald Polívka ). K secesní architektuře ji proto v podstatě neřadíme. Především posledně zmiňovaný architekt Osvald Polívka ( ) se zasloužil o dvě výrazně secesní stavby v Praze. Jsou to dvě sousedící budovy naproti nové budovy Národního divadla a to dům bývalé pojišťovny Praha a dům Topičova nakladatelství. Výraznou postavou české a slovenské secese se stal vynikající slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič ( ), který je představitelem tzv. regionální secese. Tato forma secese zahrnuje v jeho případě prvky lidové architektury, evropské secese, jakož i formy anglické Arts and Drafts. Tato syntéza vytváří naprosto specifickou architekturu, která nemá obdoby. Jurkovič působil zejména na Moravě, kde soustředil svou práci především v Luhačovicích (Léčebný dům,1902) a na Pustevnách na Radhošti (1898). Dále je autorem několika činžovních domů v Brně, které mají kupodivu poměrně strohý charakter. Obzvlášť silnou a působivou architekturu vytvořil v Haliči na Slovensku, kde postavil za první světové války vojenské hřbitovy. Závěrem můžeme říci, že secese byla plná vášně a tak jak rychle vzplála, tak také poměrně rychle zanikla. Ještě mnoho let po jejím zániku byla předmětem zášti a averze. Jejím největším kritikem byl zřejmě Adolf Loos. Jedním z důvodů jejího zániku byl možná také fakt, že byla slohem z ekonomického hlediska nesmírně drahým a tedy tak trochu předurčeným k zániku. Její představitelé sice hlásali potřebu zlepšení sociálních podmínek běžných lidí, avšak právě tento řemeslně, konstrukčně a materiálově náročný trend ji prostě nemohl naplnit.

7 Historismus ve světě palác Trocadero gabriel Davioud výstavní palác pro sv. výstavu eklektivismus Pařížská opera Charles Garnier neorenasance, elektrické průčelí, vnitřek stavby se projevuje i na vnějšek Justiční palác L.J.Duc korintdké hlavice vysoký řád, neorenesanční prvky + empírové eklekticismus Nová koncepce přestavby Paříže Georges Eugen Haussmann zbourány hradby, bulváry(několik km), nové reprezantivní domy, zeleň Německo vzor v Itálii, měm. renesanci Gottfried Semper viz otazka 65 Pul Wallot Říšský sněm Víděn zrušení hradeb ringstrasse, radiální komunikace spojující jádro s předměstím Itálie Galerie Victora Emanuela II. Giussepe Mengoni Neogotika také by se to to dalo specifikovat jako druhá vlna romantismu hlavně šlechtická sídla

8 dále radnice, prlamenty, jus. paláce, nemocnice, kostely další důvod pro gotiku má logiscký smzsl pro kci Violett le Duc studie shromaždovací síně radnice Vídeň fridrich von Schmidt vysoké gotické věže, rozsáhlí projekt Palác Sprvedlnosti v londýně George Edmunt Street Londýnský parlament Charles Barry Budova Parlamentu v Budapešti Imre Steindl kompoziční protipól Budínského hradu, barokní kupole Dostavby Got. Katedrál - Kolin na dkrynem - NotreDame - Remes - Amiens - sv.ví volnější tvorba směřuje k eklrkticismu G.G.Scott - Katedrála sv. Mary Edimburg J.L.Pearson Truto Catedral - ktedrála ve Westmistru Neobaroko - čisté se neobjevu - neobar. prvky se míchjí s jinými slohy eklekticismus Casino a divadlo Monte Carlu Charle Garnier

9 pomník Victora Emanuela II. Giuseppe Sacconi Justiční palác v Bruselu Joseph Poelaert Justiční palác v Římě Gugliemo Calderini Justiční palác v Budapešti Alojos Hauszmann Arhitektura historismu v díle Gottfrieda Semplera historismus Německo sjednocení pruským králem Vilémem I německý císař získání četných území ve válkách Neorenesance v Německu inspirace italskou vrcholnou renesancí, domácími vlivy a kombinacemi Stavby s vysokou hodnotou, ale také i podpruměrné Gottfried Semper německý architekt a teoretik - teorie tvorba slohu vzchází s přirozených vlastností slohu - požadavek respektování funkce stavby, jednotlivé části stavby by měli být přiznány - k jeho myšlenkám se vraceli i následující generace - dal základ pro vývoj architektury 20.stol - respektování užitkové funkce architekury 1834 na doporučení Schinkela do Dráždan Studium forem, považuje ornament za přednost tvory člověka Cesta do Itálie Dvorní divadlo v Drážďanech v hmotě divadla lze rozlišit navenek funkční význam vnitřku požár přestavba Sempera se synem Manfredem změnz v exteriéru i interiéru větší reprezentativnost

10 po požáru Drážďanská obrazárna připomíná renesanční palác Polytechnika v Zurichu do švýcarska uprchl po revoluci Ve Vídni Dvorní divadlo Umělecko-historické a přírodovedecké muzeum Arhitektura historismu a okružní třída ve Vídni Rakousko podtupně strácí na významu 1848 reakční absolutistická vláda 1867 rozpad na rakousko-uhersko - hlavní město 9deň kul. a spol. centrum 1857 zrušení hradeb vytvoření okružní třídy ringstrasse uvolnění historického jádra, radiální spojení s předměstím prostor pro městskou zeleň( stejně jako v brně) Theophil Hansen - vídeňský parlament neoklaslasicismus půdorys má uzavřenou křídlovou dispozici, korintské sloupy se štítem

11 Akademie výtvatrných umění neorenesance Vídeňská burza neorenesance Van der Nul, Sicard von Sicardrburg budova Opery motiv ren. arkád ve dvou patrech, nárožní rizality s plastikami, v pozadí vytryská hmota jeviště a hlediště Semper, Hasennauer Dvorní divadlo Umělecko- historické muzeum a přírorovedecké muzeum k sobě protilehlé budovy mají protáhlé průčelí se zvýrazněnou střední hmotou, osmihranná kopule na tamburu Heinrich von Ferstel vídeňská universita

12 Historismus v Českých zemích Josef Niklas Novoměstské divadlo dřevěné provizorium - forma italské renesance - výrazný motiv arkád na celé fasádě Návrh na Národní divadlo Ignác Ullmann průčelí zámku v Bezděkov přestavba zámku Chýše - Česká spořitelna na Národní třídě - Vysoké pece na kladně - Prozatimní divadlo - vysoká dívčí škola - kostel sv. Cyrila a Metoděje

13 Antonín Victor Barvitius švagr ulmanna počáteční insp. středověkem odešel do italíe seznámení s it. renesancí zpočátku realizace s Ulmannem vily Lippmannova,Lannova a Groberova Bývalé nádraží Františka Josefa bazilika sv. Václava italské motivy, v interiéru oblouková arkáda, plochý kazetový strop Josef Zídek nejvýznamější kolonáda v Karlových Varech Národní divadlo 1877 Rudolfinum dokončil Schultz

14 Národní muzeum 1891 Theophil Hansen pražákův palac a besední dům F. Fellner a H. Helmer Mahenovo divadlo Česká neorenesance francouzké vzory, italská inspirace patrové trojúhelníkové štíty, voluty, sgrafito Antonín Wiehl Staroměstská vodárna vlastní dům na Václavském náměstí Pražská městská spořitelna Neobarokní Arch Bedřich Ohmann Valterův palác, Pojišťovna na Vac. Náměstí Přinels do prahy secesi V. Rošlapil strahovská Akademie

15 Ignác Ulmann, Josef Zídek, Josef Schulz nejvýznamější osobnosti Ignác Ullmann studoval ve Vídni, znalost renesančních a středověké architektury má jasný a výrazný projev - průčelí zámku Bezděkov - přestavba zámku Chýše středověké formy, užití předrenesančních forem - Česká spořitelna v Praze klasické horizontální členění it. renes. paláce, vertikální členění arkád s okny, půdorys na tradičním trojkřídlu, s halou a schodištěm ve střední části - palác Lažanských podobné fr. renesanci - Prozatimní divadlo renesanční budova s antikuzijícím štítem nad středním rizalitem - Vyšší dívčí škola v Praze sgrafito - Vysoké pece v Kladně - chrám sv.cyrila a Metoděje -

16 Josef Zídek měl schopnost prosadit své vlastní mzšlenkové názory, architekt evropského formátu, studium v Praze a ve Vídni, pobyt v Itálii a Výmaru po návratu byl profesor na Technice první realizace Muzeum ve Výmaru 1865 soutěž na ND - kolonáda v Karlových Varech architrávová arkada, ve střední části patrová nástavba Rudolfinum koncertní a výstavní sál Josef Schulz dostavěl rudolfinum, Národní divadlo Národní muzeum 1891 Umělecko-průmyslové muzeum pod vlivem Fr. renesance Návrhy obytných domů Malostranské nábřeží, Vítězná ulice Národní divadlo Ignác Vojtěch Ulmann, Josef Zídek, Josef Schulz 1862 postqveno Prozatimní divadlo od Ulmanna neorenesance 1866 soutěž na ND, Zídek 1868 položení základního kamene 1881 otevření, poté vyhořelo 1882 na opravu nastupuje po Zídkovy Schulz 1883 obnova vyhořelé budovy přesunuti zázemí do objektu prozatimního divadla připojení p.d. a soukromého sousedního domu k divadlu a přizpůsobení fasád Zídkovu návrhu - palldiánské zastřešení - bohatá výtvarná tvorba - sochařina na průčelí Antonín Wagner, Josef Myslbek, Bohuslav Schnirch - malířská výzdoba interiér cyklus Vlast Aleš, Ženíšek, hlediště Tulka, opona Hynais, další Mařák, Brožík - složitá parcela řešení je geniální půsoví to jako pravidelná hmota

17 Secese ve světě Anglie Škola umění v Glasgow - Charles Rennie Mackintos Belgie Dům ing. Tassela v Bruselu - Victor Horta Dům Viktora Horty v Bruselu

18 Španělsko Sagrada Familia - Antonio Gaudí Casa Batlló Bodegas Guell Rakousko Nájemní dům ve Vídni - Otto Wagner Česko Na mnoha objektech v česku byl sice uplatněn secesní dekor, ale jejich kompozice secesi neodpovídá. Jako příklad můžeme uvést Budovu hlavního nádraží (Josef Fanta ) a Obecní dům v Praze (Antonín Balšánek a Osvald Polívka ). K secesní architektuře ji proto v podstatě neřadíme. Obecní dům v Praze

19 Maměnka na Pustevnách - Dušan Samo Jurkovič

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS)

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) Úvod: -vzor v antice a renesanci -název neoklasicismus (v zahraničí) vs. klasicismus (u nás) -reakce na rokoko - odpor k teatrálnosti, zdobnosti, dekorativismu a odklonu od

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu.

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon se stal v roce 2003 laureátem Pritzkerovy ceny za architekturu. Výkonný ředitel Pritzkerovy ceny Bill Lacy nejspíš nebyl daleko od pravdy, když mimo

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Šumné Hranice. Kdysi a nedávno 1 / 2009

Šumné Hranice. Kdysi a nedávno 1 / 2009 21 Kdysi a nedávno 1 / 2009 Tomáš Pospěch potom@volny.cz Šumné Hranice Ke konci dvanáctého století přichází do zdejšího kraje rajhradský benediktin Jurik, aby snad skutečně, snad jen v legendách na tehdejší

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII.

NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII. RUDOLFÍNSKÁ AKADEMIE NÁBYTEK Z OBDOBÍ HISTORIZUJÍCÍCH SLOHŮ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ NEOBAROKNÍHO A NEOROKOKOVÉHO PROVEDENÍ V PODUNAJSKÉ MONARCHII Závěrečná práce Praha 2011 Autor: Ing. Jan Dalecký OBSAH

Více

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova

Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Krajina domova v době rozpadu města a přerodu venkova Miroslav Baše a Václav Cílek V posledních deseti letech prodělává krajina v okolí hlavního města a v okolí většiny dalších měst jednu z historických

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více