Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a"

Transkript

1 Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a funkce, klasifikace.

2 Abstraktní pohled na systémové komponenty Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel n Kompilátor textový editor databázový systém Operační systém Hardware počítače

3 Definice operačního systému Správce prostředků spravuje a přiděluje zdroje systému Řídicí program řídí provádění uživatelských programů a operací I/O zařízení Jádro trvale běžící program všechny ostatní lze chápat jako aplikační programy

4 Operační systémy-způsoby popisu Proces 1 Proces 3 holý hlý počítač Uživatelské programy Proces 2 vnitřní vnější OS-A Virtuální počítač

5 Operační systém je Program, který řídí běh ostatních procesů Ostatním procesům bezpečně a efektivně předává řízení a získává je zpět CPU sděluje, kdy má spouštět šě ostatní procesy Rozhraní mezi uživatelem a hardware Skrývá ostatním procesům detaily o hardware Musí zvládnout správu detailů hardware ve své režii

6 Typické poskytované služby Vytváření programů Provádění programů, běh procesů Zpřístupňování V/V zařízení Řízení přístupů k souborům Řízení přístupu k systému Dtk Detekce chyb hba chybové hb éřízeníí Protokolování činností

7 Struktura operačního systému Monolitický systém Vrstvená struktura Virtuální počítač Model klient-server

8 Monolitický systém velmi rozšířený model jádra OS+systémových služeb bez vnitřní struktury Unix, CP/M, MS-DOS různé režimy činnosti procesoru různé fáze činnosti OS

9 Monolitický systém uživatelský program 2 uživatelský program 1 uživatelské programy běžící v uživatelském módu Operační systém běžící v módu jádra

10 Vrstvená struktura hierarchické uspořádání vrstev vyšší vrstva využívá pouze služeb nejbližší nižší vrstvy příklad návrh OS THE System (Technische h Hogeschool Eidhoven Dijkstra 1968): 6 vrstev

11 Vrstvená struktura 5 operátor 4 uživatelské programy 3 2 správa I/O zařízení komunikace s procesy 1 správa pamětiě 0 přidělování procesoru

12 Virtuální počítač (virtual machine). oddělení funkce multiprogramování od funkce rozšířeného stroje (extended d machine) příklad CP/CMS (VM/370) OS SW emuluje existenci více jednouživatelských systémů s vlastním HW (virtual machine monitor - VM), které jsou přesnou kopií HW (VM vrstva emuluje HW)

13 Virtuální počítač Virtuální 370 CMS CMS CMS VM /370 Operační systémy zajišťující funkci rozšířeného počítače HW 370 Vlastní HW počítače

14 Model klient-server trend minimalizace rozsahu jádra OS (mikrokernel), část funkcí OS implementována do úrovně uživatelských procesů (zasílání požadavků mezi procesy), mikrokernel zajišťuje zejména komunikaci

15 Model klient-server klient klient klient server server server v uživatelském módu Jádro v módu jádra

16 Generické komponenty OS Interpret příkazů Networking Správa souborů Správa sekundární paměti Správa I/O systému Správa hlavní paměti Správa procesů Správa procesorů S y s t é m o c h r a n

17 Principy vonneumannovy koncepce počítače, jednotlivých podsystémů, zobrazování informací v počítači, principy komunikace periferních zařízení í s procesorem, jiné architektury počítačů.

18

19 Operační paměť PAMĚŤOVÉ BUŇKY ADRESOVÝ REGISTR PAMĚTI -RAP NAJDI ADRESU ŘADIČ PAMĚTI ÚDAJOVÝ REGISTR PAMĚTI -RDP NASTAV ADRESU ADRESA VYBER HOTOVO ÚDAJ SESTAV ÚDAJ ULOŽ START

20 Předpoklady paměťové buňky Obsahuje jedno slovo slabiku byte Při získání údaje čtením se obsah neporuší Lze do ní zapsat novou informaci s podmínkou že se zruší existující informace Má jednoznačně přidělenou adresu

21 Hierarchie paměťového podsystému ŘADIČ ŘÍDÍCÍ PAMĚŤ OPERAČNÍ JEDNOTKA ZÁPISNÍKOVÁ PAMĚŤ OPERAČNÍ PAMĚŤ VSTUP / VÝSTUP VNĚJŠÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤ VNĚJŠÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤ

22 Procesor: aritmeticko-logická jednotka registry řadič

23 Aritmeticko logická jednotka ZPAMĚTI P Ř E P Í N A Č REGISTR A - STŘADAČ 1. operand P Ř RESITR B - BÁZE 2. operand E P DO Í PAMĚTI N REGISTR Q - PODÍL A VÝSLEDEK Č řízení posunů řízení přepínačů ŘADIČ OPERAČNÍ JEDNOTKY

24 Řadič RDP RAP RAP ŘÍDÍCÍ REGISTR OK ADRESA ČÍTAČ INSTRUKCÍ Dekodér instrukcí Ústřední řadič ČASOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PŘEPÍNAČŮ (PŘENOSŮ)

25 Základní instrukční cyklus START Výběrová fáze řadiče Prováděcí fáze řadiče HALT

26 Způsoby komunikace procesoru s okolím Programovou smyčkou Přerušením DMA

27 Podmíněný ýpřenos dat Připraven? ne ano přenos

28 Přenos dat systémem přerušení Hlavní program Přerušení Nalezení příčiny přerušení a uchování stavu CPU Odskok do podprogramu pro obsluhu přerušení Obnovení stavu CPU

29 Posloupnost obsluhy přerušení Uchování stavu procesoru Vlastní obsluha přerušení Obnovenístavu procesoru

30 Instrukční cyklus s přerušením Interrupt Disabled START Výběrová Prováděcí Proces fáze řadiče fáze řadiče přerušení Interrupt Enabled HALT

31 DMA přenos Procesor Paměť Řadič disků Kradení cyklů

32 Harwardská koncepce paměť programu paměť dat registr instrukcí programu řadič ALU vstupy/ / výstupy

33 Sériový procesor s jedním tokem instrukcí a jedním tokem dat SISD Procesor Data Instrukce Data Paměť

34 Řetězený procesor s jedním tokem dat a vícenásobným tokem instrukcí MISD Procesor Data Data Instrukce Paměť

35 Maticový procesor s jedním tokem instrukcí a vícenásobným tokem dat SIMD Paměť programů Řídící jednotka systému Instrukce Instrukce Data Data Paměť dat dt

36 Multiprocesor s mnohonásobným tokem instrukcí a dat MIMD Procesor Data Instrukce Instrukce Data Paměť

37 Obecné uspořádání čísla v pevné řádové čárce Znaménko Číslo Řádová čárka

38 Obecné uspořádání čísla v pohyblivé řádové čárce Znaménko Znaménko Exponent Mantisa

39 Obecná struktura instrukce Operační kód Adresová část

40 Tříadresová instrukce OK A1 A2 A3 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Násob a b p1 A * B -> P1 Odečti c d - C - D -> R Násob - e - R*E -> R Děl - f - R / F -> R Sečti - p1 - R + P1 -> Y

41 Dvouadresová instrukce OK A1 A2 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Násob a b A * B -> R Zapiš p1 - R -> P1 Odečti c d R - D -> R Násob - e R * E -> R Děl - f R / F -> R Sečti P1 y R + P1 -> Y

42 Jednoadresová instrukce OK A1 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Ulož a A ->R Násob b R * B -> R Zapiš p1 R ->P1 Ulož c C ->R Odečti d R - D -> R Násob e R * E -> R Děl f R / F -> R Sečti p1 R + P1-> R Zapiš y R -> Y

43 Správce procesů ů operačního č systému, plánování procesů, komunikace mezi procesy, kritická sekce, uváznutí, vlákna.

44 Pojmy Program = zápis algoritmu v nějakém programovacím jazyce (například ve strojovém kódu). Je statický, neměnný (neuvažujeme-li vývoj nových verzí programů). Proces (process, task) = běžící program. Proces je tvořen neměnným kódem programu a konstantami a proměnnými daty jako je stav procesoru, data na zásobníku, globální proměnné, halda, soubory atd

45 Zdroje systému nutné pro běh operační paměť procesu procesor další prostředky (I/O zařízení, soubory apod.)

46 2 stavový model vytvoření Spuštění ukončení neběžící běžícíí Potlačení vytvoření fronta spuštění ukončení procesor potlačení

47 3 stavový model vytvoření Procesu je přiřazen procesor ukončení připravený I/O nebo jiná událost je ukončena běžící čekající Proces musí čekat na dokončení I/O nebo jinou událost ukončení

48 5-stavový model vytvoření spuštění ukončení připravený běžící obnova odložení Čas, priorita Aktivace vznik události Potlačení čekání na událost Odložený připravený čekající ukončení Aktivace vznik události odložení Odložený čekající

49 Informace OS o procesu Process Control Block tabulka obsahující íinformace potřebné ř pro definici a správu procesu Ukazatel Číslo procesu Stav procesu Programový čítač (čítač instrukcí) Registry procesoru stav procesu (běžící, připravený, ) čítač instrukcí registry procesoru informace potřebné pro správu paměti informace potřebné pro správu I/O.... účtovací informace.. Oblast operační paměti Seznam otevřených souborů

50 Přepnutí procesu Proces P1 Operační systém Proces P2 Běžící P1 Uložení kontextu P1 Čekající P2 Načtení kontextu P2 Čekající P1 Běžící P2 Uložení kontextu P2 Načtení kontextu P1 Čekající P2 Běžící P1

51 Nepreemptivní p plánování V případě nepreemptivního plánování se proces musí procesoru sám vzdát. Pokud má být doba, po kterou je proces ve stavu běžící, omezená, je nutné, aby proces kontroloval časovač a po překročení stanovené doby se dobrovolně vzdal procesoru vyvoláním služby OS, která je k tomuto účelu určena. Výhodou je, že proces nemůže být přerušen, pokud nechce (například v kritické sekci). Nevýhodou je, že špatně ě chovající í se proces může zablokovat celý OS. Takto fungují například MS- Windows.

52 Preemptivní plánování V případě preemptivního plánování OS může odebrat procesu procesor. Zpravidla se tak děje při uplynutí py časového kvanta určeného pro běh procesu a celá akce je vyvolána přerušením od časovače. Příkladem OS, který používá preemptivní plánování á je OS Unix.

53 Strategie plánování procesoru - podle těchto kritérií: spravedlnost: každý proces dostane spravedlivý díl času procesoru efektivita: udržovat maximální vytížení procesoru, příp. jiné části systému čas odezvy: minimalizovat dobu odezvy pro interaktivní uživatele doba obrátky: minimalizovat dobu zpracování každé dávkové úlohy průchodnost: maximalizovat množství úloh zpracovaných za jednotku času

54 Plánovací algoritmy Typ FCFS, také FIFO (first come - first served / First in - first out) SXFS (shortest execution - first served) Využívá charakteristickou veličinu t oi t i Princip řádný frontový režim proces s nejkratší dobou provádění, je první obsloužen LCFS (least completed - t bi přednostně ř ě se obsluhuje blhj first served) proces, který zatím běžel nejkratší dobu EDFS (earliest - due-time e t di přednostně ě se obsluhuje fisrst served) proces, kterému zbývá nejméně času na dokončení, tj. do okamžiku, kdy musí být dokončen HSFS (highest static priority first served) P i přednostně se obsluhuje proces s nejvyšší statickou prioritou RR (round-robin) Δt i cyklická obsluha procesů po časových intervalech

55 Spolupráce p mezi procesy sdílená paměť - jednodušší programování, mocnější - programátor má více prostředků, zpravidla i jednodušší implementace. zasílání zpráv - flexibilnější, je možné použít i pro komunikaci mezi procesy běžícími na různých procesorech pocesoec nebo ebopočítačích Některé operační systémy podporují oba mechanismy

56 Prostředky ypředávání zpráv SEND zašle zprávu. Nikdy se nezablokuje. Pokud na zprávu čeká příjemce operací RECEIVE, je mu zpráva doručena a příjemce odblokován. RECEIVE zprávu přijímá. Pokud žádná zpráva není dostupná, přijímající proces je zablokován. Je třeba vyřešit problém adresace, tj. určení odesilatele a příjemce. Lze řešit např. identifikací procesu na daném počítači. Jiným řešením je zavedení schránek (mailboxů) a adresace pomocí identifikace schránky.

57 Sdílená paměť Sdílená paměť je paměť, do které má přístup více procesů. Může být použita pro komunikaci mezi procesy

58 Souběh - race condition při přístupu dvou nebo více procesů ke sdíleným datům ů dojde k chybě, přestože ř každý z procesů ů samostatně se chová korektně K chybě dochází díky tomu, že data jsou modifikována některým procesem v době, kdy s nimi jiný proces provádí několik operací, o kterých se předpokládalo, že budou provedeny jako jeden nedělitelný celek.

59 Kritická oblast Data, která jsou sdílena několika procesy tak, že při přístupu k nim by mohlo dojít k souběhu Kritická sekce je nejmenší část programu, ve které se pracuje s daty v nějaké kritické oblasti, a která musí být provedena jako jeden celek.

60 Souběh Zejména u složitějších datových struktur (obousměrné ě spojové seznamy, složité édynamické struktury uložené v souborech apod.) dochází často k tomu, že v určitém stadiu zpracování íjsou data dočasně nekonzistentní Pokud v tom okamžiku dojde k přepnutí kontextu na proces, který tato data také používá, může nastat souběh

61 Problém kritické sekce umožnit přístup ke kritické oblasti procesům, které o to usilují, při dodržení následujících podmínek: výhradní přístup; v každém okamžiku smí být v kritické sekci nejvýše jý jeden proces vývoj; rozhodování o tom, který proces vstoupí do kritické sekce, ovlivňují pouze procesy, které o vstup do kritické sekce usilují; toto rozhodnutí pro žádný proces nemůže být odkládáno do nekonečna; nedodržení této podmínky může vést například k tomu, že je umožněna ě pouze striktní alternace (dva procesy se při průchodu kritickou sekcí musí pravidelně střídat) omezené čekání; pokud jeden proces usiluje o vstup do kritické sekce, nemohou ostatní procesy tomuto vstupu zabránit tím, že se v kritické sekci neustále střídají - mohou do této kritické sekce vstoupit pouze omezený počet krát (zpravidla pouze jednou)

62 Znázornění paralelismu pomocí Petriho sítí (problém kritické sekce) A C KSP KS Q B D

63 Prostředky pro zajištění Zákaz přerušení výlučného přístupu Instrukce Test and set lock Semafory

64 Princip operace P P S(i)=0? ANO NE S(i) := S(i) - 1

65 Princip operace V V ANO S(i)=C(i)? NE S(i) := S(i) + 1

66 Uváznutí - deadlock je situace, kdy dva nebo více procesů čekají j na událost, ke které by mohlo dojít pouze pokud by jeden z těchto procesů pokračoval (vyřešení dopravní situace couváním).

67 Podmínky uváznutí Výlučný přístup (mutual exclusion). Existence prostředků, ř které jsou přidělovány pro výhradní použití jednomu procesu, tj. nesdílitelných prostředků. Postupné přidělování prostředků (hold and wait). Procesy nežádají o přidělení všech prostředků najednou, ale postupně. p Pokud požadovaný prostředek není volný, musí proces čekat. Přidělování prostředků bez preempce. Přidělené prostředky nelze procesu násilím odebrat. Cyklické ké čekání í

68 Řešení otázky uváznutí ignorovat je -přestože tato strategie vypadá nepřijatelně, používá ji například OS Unix; v případě uváznutí musí zasáhnout některý z uživatelů a jeden nebo více procesů násilím ukončit; v krajním případě může být nutné znovu nastartovat celý systém předcházet mu - zabránit splnění aspoň jedné z podmínek nutných pro vznik uváznutí vyhýbat se mu -systém se vyhýbá situaci, kdy by došlo k cyklickému čekání tím způsobem, že zná maximální nároky procesů na jednotlivé prostředky a před přidělením každého prostředku zjišťuje, zda existuje způsob, jak dokončit všechny procesy i když budou vyžadovat prostředky odpovídající maximálním nárokům; OS přidělí prostředek pouze tehdy, je-li to bezpečné (existuje-li způsob, jak všechny aktivní procesy zdárně dokončit) detekovat uváznutí a zotavit se z něj

69 Předcházení uváznutí Strategie předcházení uváznutí se snaží zabránit splnění alespoň jedné z podmínek uváznutí: Výlučný přístup Postupné přidělování prostředků Přidělování prostředků bez preempce Cyklické čekání

70 Výlučný ýpřístupp Prostředky, které jsou bez omezení sdílené, nemohou způsobit uváznutí. Příkladem jsou read-only soubory. Virtualizace prostředků - používá se například u tiskáren. Procesy nepoužívají přímo tiskárnu, ale výstupy zapisují jído diskového souboru, který operační systém vytiskne později. U vstupních zařízení ísystém načte požadovaná ádata do souborů, ze kterých je pak jednotlivé procesy čtou. Tato metoda se nazývá spooling (simultaneous peripherial i output t on-line). Bohužel existují prostředky, které jsou z podstaty nesdílitelné, na které není možné tuto metodu použít.

71 Postupné přidělování prostředků Jednorázové přidělování prostředků - každý proces si vyžádá všechny yprostředky, které potřebuje při svém startu a žádné další mu nebudou později přidělovány. Pokud procesu nemohou být přiděleny všechny požadované prostředky, ř nejsou mu přiděleny žádné a proces musí čekat. k Alternativou je strategie, při které je možné přidělovat prostředky ř pouze procesu, který žádné nemá. Díky tomu může proces několikrát za dobu svého běhu vrátit všechny prostředky a pak žádat o další. Nevýhody: využití prostředků je nízké, prostředky jsou vlastně ě přidělovány procesům, které je ve skutečnosti zatím nepotřebují možnost stárnutí procesů (starvation); nároky procesu, který potřebuje několik často používaných prostředků, nemusí být nikdy uspokojeny a proces tak může čekat neomezenou dobu

72 Přidělování prostředků bez preempcep Pokud je možné snadno uschovat a následně obnovit stav prostředků, může operační systém odebrat db procesu prostředky, které potřebuje pro jiné procesy. Díky nutnosti uschovat o obnovit stav prostředku, je možné tuto strategii používat pouze u prostředků, které to umožňují jako je procesor nebo operační paměť.

73 Cyklické čekání Algoritmus, který zamezuje cyklickému čekání: í Každému typu prostředku je přiděleno číslo. Pokud má proces přiděleny nějaké prostředky, může žádat pouze o takové další prostředky, jjih jejichž číslo l je větší než největší z čísel l procesem už držených prostředků. O prostředky, ř které mají stejné číslo l musí žádat najednou.

74 Shrnutí Některé ze strategií, které se používají pro předcházení uváznutí, je možné použít pouze pro určité prostředky (sdílitelné prostředky a prostředky, jejichž stav je možné uschovat a obnovit). Ostatní strategie mohou vést k nízkému využití prostředků a ke stárnutí procesů, což může být považováno za tak velkou nevýhodu, že v mnoha operačních systémech nejsou tyto strategie používány.

75 Vyhýbání se uváznutí Strategie předcházení uváznutí jsou buď příliš omezující, nebo nepokrývají všechny prostředky používané v příslušném systému. Pokud není možné zabránit prvním třem podmínkám vzniku uváznutí a není schůdné ani podstatné omezení, které klade na systém výše popsaný algoritmus předcházení cyklickému čekání, je možné použít strategii vyhýbání se uváznutí. Při žádosti o prostředek systém kontroluje, zda existuje alespoň jeden proces, který je možné po přidělení tohoto prostředku dokončit. Po jeho dokončení opět musí existovat alespoň jeden proces, který může být dokončen a tak dále až po ukončení všech procesů. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, systém prostředek nepřidělí.

76 Bankéřům algoritmus Každý proces deklaruje pro každý typ prostředku maximální množství, které bude potřebovat. Operační systém si musí při přidělování prostředků ponechat tolik prostředků, aby byl schopen uspokojit maximální požadavky alespoň jednoho procesu. Tím je zaručeno, č že tento proces skončí a uvolní prostředky, které pak mohou být přiděleny dalším procesům. OS nekontroluje pouze, zda je možné dokončit jeden proces, ale všechny aktuální procesy.

77 Definice problému p Bankéř chce rozdělit pevný kapitál abstraktních peněžních jednotek mezi pevný počet zákazníků Každý zákazník udává předem svou maximální potřebu peněžních jednotek Bankéř vyhoví zákazníku, pokud potřeba zákazníka nepřevyšuje kapitál bankéře Během transakcí zákazník může vracet nebo si půjčovat peněžní jednotky Bankéř musí zaručit, že čekací doba zákazníka na přidělení peněžních jednotek bude vždy konečná Běžná půjčka zákazníka nesmí nikdy převýšit jeho maximální potřebu Zákazník zaručuje, že dokončí své transakce a splatí půjčku v konečném čase

78 Algoritmus Stav jistý jestliže bankéř umožní všem zákazníkům dokončení všech jejich transakcí v konečném čase Stav nejistý opačná situace

79 Situace zákazníka požadavek = potřeba půjčka bankéře hotovost = kapitál součet půjček

80 Příklad bankéř má 10 jednotek zákazníci P,Q R mají potřebu 20 jednotek zápis = (půjčka)požadavek Algoritmus vyšetřuje zákazníky jednoho po druhém a hledá toho, jehož požadavek nepřevyšuje hotovost H

81 Stav jistý nejdříve uspokojí zákazníka Q H 2 H 4 4(4) P Q 2(1) P 4(4) H 8 H 10 2(7) 2(7) 2(7) R R R

82 Stav nejistý přidělil R jednu jednotku a po uspokojení Q se navodí neřešitelná situace H 1 H 3 4(4) P Q 2(1) P 4(4) R 3(6) R 3(6)

83 Procesy a vlákna Program soubor definovaného formátu obsahující instrukce, data a další informace potřebné ř k provedení daného úkolu Proces systémový objekt charakterizovaný svým paměťovým prostorem a kontextem (paměť iněkteré další zdroje jsou přidělovány procesům) Vlákno, také sled objekt, který vzniká v rámci procesu, je viditelný pouze uvnitř procesu a je charakterizován svým stavem (CPU se přidělují vláknům) Model jen procesy (ne vlákna) proces: jednotka plánování činnosti i jednotka vlastnící prostředky Model procesy a vlákna proces: jednotka vlastnící zdroje vlákno: jednotka plánování činnosti

84 Procesy a vlákna Každé vlákno si udržuje svůj vlastní zásobník PC (program counter) registry TCB (Thread CB) Vlákno může přistupovat k paměti a ostatním zdrojům svého procesu zdroje procesu sdílí všechny vlákna jednoho procesu jakmile jedno vlákno změní obsah (nelokální mimo zásobník) buňky, všechny ostatní vlákna (téhož procesu) to vidí soubor otevřený jedním vláknem mají k dispozici všechny ostatní vlákna (téhož procesu)

85 Stavy vláken Tři klíčové stavy vláken: běží připravený čekající Vlákna se (samostatně) neodkládají všechny vlákna jednoho procesu sdílejí stejný adresový prostor Ukončení procesu ukončuje všechny vlákna existující v rámci tohoto procesu

86 Vlákna na uživatelské úrovni User-Level Threads (ULT) Správa vláken se provádí prostřednictvím vláknové knihovny ( thread library ) na úrovni uživatelského / aplikačního programu Jádro o jejich existenci neví přepojování mezi vlákny nepožaduje provádění funkcí jádra nepřepíná se ani kontext procesu ani režim procesoru Plánování přepínání vláken je specifické pro konkrétní aplikaci aplikace si volí pro sebe nejvhodnější (např plánovací) algoritmus aplikace si volí pro sebe nejvhodnější (např. plánovací) algoritmus Příklady POSIX Pthreads Mach C-threads Solaris threads

87 Vlákna na úrovni jádra Kernel - Level Threads (KLT) Správu vláken podporuje jádro, nepoužívá se thread library používá se API pro vláknové služby jádra informaci o kontextu procesů a vláken udržuje jádro přepojování mezi vlákny aktivuje jádro plánování na bázi vláken již v jádře OS Příklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris Tru64 UNIX BeOS Linux

88 Správce operační paměti, metody přidělování paměti, ochrana paměti, virtuální paměť.

89 Hlavní úkoly správce paměti Přidělovat operační paměť jednotlivým procesům, ů když si ji vyžádají Udržovat informace o paměti, o tom, která část je volná a která přidělená (a komu) Zařazovat paměť, kterou procesy uvolní, opět do volné části Odebírat paměť procesům, je-li to zapotřebí ochrana paměti umožňuje-li to HW

90 Strategie přidělování paměti Přidělování veškeré volné paměti Přidělování pevných bloků paměti Přidělování bloků paměti proměnné velikosti Segmentace paměti Stránkování paměti Stránkování na žádost (demand paging) Segmentace se stránkováním na žádost

91 Přidělování veškeré volné paměti Část paměti RAM je obsazena operačním systémem (kód, proměnné, ě vyrovnávací paměti), zbytek je k dispozici pro uživatelský program. V každém okamžiku je tedy v paměti nejvýše jeden uživatelský program Přeadresování provádí program zvaný locator. Locator podle tabulky adres v relativním programu změní (dle umístění) příslušné adresy na absolutní. Ochrana paměti - pouze ochrana OS před přepsáním uživatelským programem (pomocí mezního registru; změna pouze v privilegovaném stavu procesoru)

92 Spojité přidělování paměti do jednoho úseku Nejjednodušší verze: V paměti v daném okamžiku pouze jeden proces, který může používat celou paměť, Později přechod na systém, kdy jsou v operační paměti umístěny: operační systém a jednouživatelský proces, zbylé místo nevyužité rozdělení na tři souvislé oblasti (úseky)

93 operační systém uživatelský proces volný prostor

94 Operační systém Základní segment overlay area inicializace provádění výstup

95 Strategie přidělování pevných bloků paměti First fit - procházejí se bloky paměti a přidělí se první blok délka je větší nebo rovna požadované paměti. Last fit - vybere se poslední vyhovující Worst fit -vybere se největší vyhovující í u přidělovaných bloků proměnné velikosti (používá se u strategie přidělování bloků paměti proměnné velikosti pro omezení fragmentace) Best fit - vybere se nejmenší vyhovující (pro přidělování bloků pevné velikosti se zpravidla používá tato strategie)

96 Přidělování bloků paměti proměnné velikosti Výhody: ve vnitřní paměti může být několik procesů současně lepší využití paměti Nevýhody: součet paměťových nároků, které jsou současně v paměti musí být menší nebo roven velikosti paměti fragmentace paměti - procesy vyžadují souvislé úseky paměti. Může se stát, že není možné spustit další proces, protože má větší nároky na paměť než je velikost největšího volného bloku i přesto, že součet velikostí volných bloků je větší než paměťové nároky procesu Pro odstranění fragmentace používají další strategie správy paměti následující metody: setřásání bloků; problémy s adresními konstantami lze odstranit použitím segmentace stránkování = programu se jeví adresní prostor jako souvislý, přestože ve skutečnosti není

97 Fragmentace paměti 30 KB 10 KB 40 KB volný blok Proces 1 volný blok 10 KB Proces 2 20 KB 10 KB 30 KB volný blok Proces 3 volný blok

98 Setřesená paměť 10 KB 10 KB 10 KB Proces 1 Proces 2 Proces KB volný blok

99 Stránkování paměti Stránkování paměti umožňuje přidělit procesu několik nesouvislých úseků paměti, a vytvořit pro proces iluzi, že tato paměť souvislá je. Při stránkování paměti je fyzická paměť je Při stránkování paměti je fyzická paměť je rozdělená na rámce - frames (někdy se nerozlišuje rámec a stránka).

100 Stránkování á CPU logické fyzické adresy adresy p d f d page table fyzická paměť p f

101 Stránkování logický adresový prostor čísla rámců ů 0 1 page 0 fyzická paměť page page 1 3 page page pg page page 3 5 tabulka stránek 6 7 page 3

102 Princip stránkování paměti Logická adresa (= adresa použitá v programu) je rozdělena na dvě složky, číslo stránky a posunutí v rámci stránky (OFFSET). Velikost stránky bývá řádově kilobyty. Při velikosti stránky 4 KB je pro offset potřeba 12 bitů (2^12 = 4K), čili spodních 12 bitů logické adresy je offset, zbylé bity jsou číslo stránky. Po rozkladu adresy (vše provádí procesor bez asistence programátora) na číslo stránky a offset se číslo stránky použije jako index do tabulky stránek (každý proces má svoji vlastní). V tabulce stránek je uvedeno číslo rámce ve fyzické paměti. K číslu l rámce se připojí offset a výsledkem je fyzická adresa v paměti.

103 Vytváření adresy při stránkové organizaci aci paměti Tabulka stránek konkrétního programu 0 1. V.... Skutečná adresa slova Adr. fyz. stránky Adresa slova adr. virt. stránky Adresa V slova

104 Segmentace paměti Fyzická (skutečná) adresa v paměti se získává přičtením obsahu segment registru a logické adrese (= adresa použitá v programu). Obsah segment registru nastavuje OS a pro uživatelský program je nepřístupný. Díky tomu adresní prostor kždéh každého procesu začíná na 0 a odpadají d problémy s relokací programu. Většina systémů, které používají segmentaci paměti ě idovoluje procesům ů použít více segmentů.

105 Segmentace LAP operační systém FAP

106 Segmentace segment 0 segment 1 segment 2 segment 3 segment 4 Symbol table Source text Constant Parse tree Call stack

107 Segmentace Symbol table Source text Constant table Parse tree Call stack

108 Segmentace s limit base segment CPU s d table fyzická paměť < +

109 Segmentace 1400 segment 0 segment 0 segment segment segment 3 segment 3 segment 2 limit base segment segment segment

110 Struktura paměťového prostoru procesu kód programu -> neměnný (obsah ani délka) konstanty -> neměnné inicializované statické proměnné -> délka se nemění, obsah je nastaven při startu procesu (načte se z souboru, který obsahuje program), při běhu procesu se jejich obsah může ů měnit, délka se nemění neinicializované statické proměnné, délka se nemění, obsah ano zásobník (návratové adresy z procedur a lokální proměnné a parametry); proměnná velikost i obsah, neobsahuje díry halda; ;p proměnná velikost i obsah, může obsahovat díry paměť pro overlaye (překryvné segmenty), dynamické knihovny

111 Segmentace paměti Výhody: je možné édynamické přemísťování ř ť ísegmentů za běhu procesu pro odstranění fragmentace (lze spojovat volné bloky ypaměti přesunutím překážejícího bloku) možnost dodatečně zvětšovat adresní prostor procesu není nutné provádět relokaci programu možnost sdílení segmentů Nevýhody: součet nároků procesů v paměti musí být menší nebo roven velikost paměti (lze obejít odkládáním segmentů na disk) - může časově náročné nutná hardwarová podpora segmentace

112 Ochrana paměti mezní registr na číslo segmentu pro každý segment mezní registr obsahující maximální povolenou adresu segmentu (limit velikosti segmentu); segmenty mají různou délku!!!

113 Ochrana mezními registry Horní mezní adresa RSH HMA ( HMA A ) : 0 <0 Překročení horní meze RAP A Adresový registr paměti RSD ( A- DMA ) : 0 <0 Překročení dolní meze DMA Dolní mezní adresa

114 Ochrana paměti klíči adresový registr RAP B A Registr klíče programu KP 4 1 RKP & B = B RZ 4 1 & B = B RZ registr it zámku B RZ adresa stránky 4 Z zámek 1 RZP Z B 0 1 Paměť zámků stránek Z 0 Z 1 B Z B

115 Stránkování na žádost (demand paging) g) V tabulce stránek je pro každou stránku údaj, zda se stránka nachází v paměti nebo na disku. V případě, p že je stránka na disku, je uvedeno i její umístění na disku. Pro stránkování se používá zpravidla zvláštní soubor, partition (oblast na disku) nebo dokonce disk. V případě, že se proces odkazuje na stránku, která je přítomna ve fyzické paměti, vše probíhá jako u běžného stránkování. Pokud však stránka ve fyzické paměti není (je na disku), dojde k vyvolání vnitřního přerušení "výpadek stránky". Obslužný program přerušení musí do vnitřní paměti zavést stránku z disku, opravit odkaz v tabulce stránek, a zajistit zopakování instrukce, která výpadek stránky způsobila. ů Pokud je ve vnitřní paměti volné místo, použije se libolný z volných rámců. Pokud jsou všechny rámce plné, je nutné vybrat některý z nich a přenést jej do stránkovacího souboru na disk.

116 Algoritmy nahrazování stránek Algoritmus FIFO Algoritmus LRU Algoritmus NUR - zjednodušení algoritmu LRU

117 Algoritmus FIFO Vyhodí z paměti stránku, která je v ní nejdéle. Bohužel to může být stránka, která se používá trvale, což efektivitu algoritmu snižuje. Algoritmus FIFO také vykazuje tzv. FIFO anomálií. Pokud se provede tentýž výpočet dvakrát s různě velkou vnitřní pamětí, mělo by při výpočtu s větší pamětí dojít nejvýše ke stejnému počtu výpadků stránek jako při výpočtu s menší pamětí. Při použití strategie t FIFO to nemusí vždy platit. Navíc není snadné implementovat nahrazování stránek pomocí strategie FIFO.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 Jedná se o přepracované poznámky z fi.muny.cz doplněné/opravené podle slajdů doc. Staudka xvoda@mail.muni.cz Lecture_01 Principy_HW OS je program, který

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI

Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. Doba CPU Hodinová frekvence Počet instrukcí CPI Uvěďte metriky hodnocení PC, které lze získat z benchmarků. (2) (Př. 3) Doba CPU provedením programu; Hodinová frekvence; Počet instrukcí získává se obtížně (pomocí simulátorů nebo HW čítačů) závisí na

Více

Bezpečnost v operačních systémech

Bezpečnost v operačních systémech Bezpečnost v operačních systémech Něco z historie v počátcích výpočetní techniky byly používány kompaktní kódy přímo ovládající jednotlivá zařízení výpočetního systému prvnímy předchůdci dnešních OS byly

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů

Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů Podrobný start systému Windows 2000/XP a řešení možných chybových stavů Semestrální projekt předmětu OS1 Vypracoval(a): Jana Molnárová Obor: AI Forma: Kombinovaná Ročník: 1 Datum: 10. 12. 2007 E-mail:

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Funkční bloky systému REX Referenční příručka

Funkční bloky systému REX Referenční příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Funkční bloky systému REX Referenční příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 Plzeň 17.8.2015 2 Obsah 1 Úvod 11 1.1 Jak číst tuto příručku.............................

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více