Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a"

Transkript

1 Architektura operačních systémů, vrstvená struktura, vlastnosti a funkce, klasifikace.

2 Abstraktní pohled na systémové komponenty Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel n Kompilátor textový editor databázový systém Operační systém Hardware počítače

3 Definice operačního systému Správce prostředků spravuje a přiděluje zdroje systému Řídicí program řídí provádění uživatelských programů a operací I/O zařízení Jádro trvale běžící program všechny ostatní lze chápat jako aplikační programy

4 Operační systémy-způsoby popisu Proces 1 Proces 3 holý hlý počítač Uživatelské programy Proces 2 vnitřní vnější OS-A Virtuální počítač

5 Operační systém je Program, který řídí běh ostatních procesů Ostatním procesům bezpečně a efektivně předává řízení a získává je zpět CPU sděluje, kdy má spouštět šě ostatní procesy Rozhraní mezi uživatelem a hardware Skrývá ostatním procesům detaily o hardware Musí zvládnout správu detailů hardware ve své režii

6 Typické poskytované služby Vytváření programů Provádění programů, běh procesů Zpřístupňování V/V zařízení Řízení přístupů k souborům Řízení přístupu k systému Dtk Detekce chyb hba chybové hb éřízeníí Protokolování činností

7 Struktura operačního systému Monolitický systém Vrstvená struktura Virtuální počítač Model klient-server

8 Monolitický systém velmi rozšířený model jádra OS+systémových služeb bez vnitřní struktury Unix, CP/M, MS-DOS různé režimy činnosti procesoru různé fáze činnosti OS

9 Monolitický systém uživatelský program 2 uživatelský program 1 uživatelské programy běžící v uživatelském módu Operační systém běžící v módu jádra

10 Vrstvená struktura hierarchické uspořádání vrstev vyšší vrstva využívá pouze služeb nejbližší nižší vrstvy příklad návrh OS THE System (Technische h Hogeschool Eidhoven Dijkstra 1968): 6 vrstev

11 Vrstvená struktura 5 operátor 4 uživatelské programy 3 2 správa I/O zařízení komunikace s procesy 1 správa pamětiě 0 přidělování procesoru

12 Virtuální počítač (virtual machine). oddělení funkce multiprogramování od funkce rozšířeného stroje (extended d machine) příklad CP/CMS (VM/370) OS SW emuluje existenci více jednouživatelských systémů s vlastním HW (virtual machine monitor - VM), které jsou přesnou kopií HW (VM vrstva emuluje HW)

13 Virtuální počítač Virtuální 370 CMS CMS CMS VM /370 Operační systémy zajišťující funkci rozšířeného počítače HW 370 Vlastní HW počítače

14 Model klient-server trend minimalizace rozsahu jádra OS (mikrokernel), část funkcí OS implementována do úrovně uživatelských procesů (zasílání požadavků mezi procesy), mikrokernel zajišťuje zejména komunikaci

15 Model klient-server klient klient klient server server server v uživatelském módu Jádro v módu jádra

16 Generické komponenty OS Interpret příkazů Networking Správa souborů Správa sekundární paměti Správa I/O systému Správa hlavní paměti Správa procesů Správa procesorů S y s t é m o c h r a n

17 Principy vonneumannovy koncepce počítače, jednotlivých podsystémů, zobrazování informací v počítači, principy komunikace periferních zařízení í s procesorem, jiné architektury počítačů.

18

19 Operační paměť PAMĚŤOVÉ BUŇKY ADRESOVÝ REGISTR PAMĚTI -RAP NAJDI ADRESU ŘADIČ PAMĚTI ÚDAJOVÝ REGISTR PAMĚTI -RDP NASTAV ADRESU ADRESA VYBER HOTOVO ÚDAJ SESTAV ÚDAJ ULOŽ START

20 Předpoklady paměťové buňky Obsahuje jedno slovo slabiku byte Při získání údaje čtením se obsah neporuší Lze do ní zapsat novou informaci s podmínkou že se zruší existující informace Má jednoznačně přidělenou adresu

21 Hierarchie paměťového podsystému ŘADIČ ŘÍDÍCÍ PAMĚŤ OPERAČNÍ JEDNOTKA ZÁPISNÍKOVÁ PAMĚŤ OPERAČNÍ PAMĚŤ VSTUP / VÝSTUP VNĚJŠÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤ VNĚJŠÍ VELKOKAPACITNÍ PAMĚŤ

22 Procesor: aritmeticko-logická jednotka registry řadič

23 Aritmeticko logická jednotka ZPAMĚTI P Ř E P Í N A Č REGISTR A - STŘADAČ 1. operand P Ř RESITR B - BÁZE 2. operand E P DO Í PAMĚTI N REGISTR Q - PODÍL A VÝSLEDEK Č řízení posunů řízení přepínačů ŘADIČ OPERAČNÍ JEDNOTKY

24 Řadič RDP RAP RAP ŘÍDÍCÍ REGISTR OK ADRESA ČÍTAČ INSTRUKCÍ Dekodér instrukcí Ústřední řadič ČASOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PŘEPÍNAČŮ (PŘENOSŮ)

25 Základní instrukční cyklus START Výběrová fáze řadiče Prováděcí fáze řadiče HALT

26 Způsoby komunikace procesoru s okolím Programovou smyčkou Přerušením DMA

27 Podmíněný ýpřenos dat Připraven? ne ano přenos

28 Přenos dat systémem přerušení Hlavní program Přerušení Nalezení příčiny přerušení a uchování stavu CPU Odskok do podprogramu pro obsluhu přerušení Obnovení stavu CPU

29 Posloupnost obsluhy přerušení Uchování stavu procesoru Vlastní obsluha přerušení Obnovenístavu procesoru

30 Instrukční cyklus s přerušením Interrupt Disabled START Výběrová Prováděcí Proces fáze řadiče fáze řadiče přerušení Interrupt Enabled HALT

31 DMA přenos Procesor Paměť Řadič disků Kradení cyklů

32 Harwardská koncepce paměť programu paměť dat registr instrukcí programu řadič ALU vstupy/ / výstupy

33 Sériový procesor s jedním tokem instrukcí a jedním tokem dat SISD Procesor Data Instrukce Data Paměť

34 Řetězený procesor s jedním tokem dat a vícenásobným tokem instrukcí MISD Procesor Data Data Instrukce Paměť

35 Maticový procesor s jedním tokem instrukcí a vícenásobným tokem dat SIMD Paměť programů Řídící jednotka systému Instrukce Instrukce Data Data Paměť dat dt

36 Multiprocesor s mnohonásobným tokem instrukcí a dat MIMD Procesor Data Instrukce Instrukce Data Paměť

37 Obecné uspořádání čísla v pevné řádové čárce Znaménko Číslo Řádová čárka

38 Obecné uspořádání čísla v pohyblivé řádové čárce Znaménko Znaménko Exponent Mantisa

39 Obecná struktura instrukce Operační kód Adresová část

40 Tříadresová instrukce OK A1 A2 A3 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Násob a b p1 A * B -> P1 Odečti c d - C - D -> R Násob - e - R*E -> R Děl - f - R / F -> R Sečti - p1 - R + P1 -> Y

41 Dvouadresová instrukce OK A1 A2 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Násob a b A * B -> R Zapiš p1 - R -> P1 Odečti c d R - D -> R Násob - e R * E -> R Děl - f R / F -> R Sečti P1 y R + P1 -> Y

42 Jednoadresová instrukce OK A1 Y = A * B + (C D) * E / F Instrukce Význam Ulož a A ->R Násob b R * B -> R Zapiš p1 R ->P1 Ulož c C ->R Odečti d R - D -> R Násob e R * E -> R Děl f R / F -> R Sečti p1 R + P1-> R Zapiš y R -> Y

43 Správce procesů ů operačního č systému, plánování procesů, komunikace mezi procesy, kritická sekce, uváznutí, vlákna.

44 Pojmy Program = zápis algoritmu v nějakém programovacím jazyce (například ve strojovém kódu). Je statický, neměnný (neuvažujeme-li vývoj nových verzí programů). Proces (process, task) = běžící program. Proces je tvořen neměnným kódem programu a konstantami a proměnnými daty jako je stav procesoru, data na zásobníku, globální proměnné, halda, soubory atd

45 Zdroje systému nutné pro běh operační paměť procesu procesor další prostředky (I/O zařízení, soubory apod.)

46 2 stavový model vytvoření Spuštění ukončení neběžící běžícíí Potlačení vytvoření fronta spuštění ukončení procesor potlačení

47 3 stavový model vytvoření Procesu je přiřazen procesor ukončení připravený I/O nebo jiná událost je ukončena běžící čekající Proces musí čekat na dokončení I/O nebo jinou událost ukončení

48 5-stavový model vytvoření spuštění ukončení připravený běžící obnova odložení Čas, priorita Aktivace vznik události Potlačení čekání na událost Odložený připravený čekající ukončení Aktivace vznik události odložení Odložený čekající

49 Informace OS o procesu Process Control Block tabulka obsahující íinformace potřebné ř pro definici a správu procesu Ukazatel Číslo procesu Stav procesu Programový čítač (čítač instrukcí) Registry procesoru stav procesu (běžící, připravený, ) čítač instrukcí registry procesoru informace potřebné pro správu paměti informace potřebné pro správu I/O.... účtovací informace.. Oblast operační paměti Seznam otevřených souborů

50 Přepnutí procesu Proces P1 Operační systém Proces P2 Běžící P1 Uložení kontextu P1 Čekající P2 Načtení kontextu P2 Čekající P1 Běžící P2 Uložení kontextu P2 Načtení kontextu P1 Čekající P2 Běžící P1

51 Nepreemptivní p plánování V případě nepreemptivního plánování se proces musí procesoru sám vzdát. Pokud má být doba, po kterou je proces ve stavu běžící, omezená, je nutné, aby proces kontroloval časovač a po překročení stanovené doby se dobrovolně vzdal procesoru vyvoláním služby OS, která je k tomuto účelu určena. Výhodou je, že proces nemůže být přerušen, pokud nechce (například v kritické sekci). Nevýhodou je, že špatně ě chovající í se proces může zablokovat celý OS. Takto fungují například MS- Windows.

52 Preemptivní plánování V případě preemptivního plánování OS může odebrat procesu procesor. Zpravidla se tak děje při uplynutí py časového kvanta určeného pro běh procesu a celá akce je vyvolána přerušením od časovače. Příkladem OS, který používá preemptivní plánování á je OS Unix.

53 Strategie plánování procesoru - podle těchto kritérií: spravedlnost: každý proces dostane spravedlivý díl času procesoru efektivita: udržovat maximální vytížení procesoru, příp. jiné části systému čas odezvy: minimalizovat dobu odezvy pro interaktivní uživatele doba obrátky: minimalizovat dobu zpracování každé dávkové úlohy průchodnost: maximalizovat množství úloh zpracovaných za jednotku času

54 Plánovací algoritmy Typ FCFS, také FIFO (first come - first served / First in - first out) SXFS (shortest execution - first served) Využívá charakteristickou veličinu t oi t i Princip řádný frontový režim proces s nejkratší dobou provádění, je první obsloužen LCFS (least completed - t bi přednostně ř ě se obsluhuje blhj first served) proces, který zatím běžel nejkratší dobu EDFS (earliest - due-time e t di přednostně ě se obsluhuje fisrst served) proces, kterému zbývá nejméně času na dokončení, tj. do okamžiku, kdy musí být dokončen HSFS (highest static priority first served) P i přednostně se obsluhuje proces s nejvyšší statickou prioritou RR (round-robin) Δt i cyklická obsluha procesů po časových intervalech

55 Spolupráce p mezi procesy sdílená paměť - jednodušší programování, mocnější - programátor má více prostředků, zpravidla i jednodušší implementace. zasílání zpráv - flexibilnější, je možné použít i pro komunikaci mezi procesy běžícími na různých procesorech pocesoec nebo ebopočítačích Některé operační systémy podporují oba mechanismy

56 Prostředky ypředávání zpráv SEND zašle zprávu. Nikdy se nezablokuje. Pokud na zprávu čeká příjemce operací RECEIVE, je mu zpráva doručena a příjemce odblokován. RECEIVE zprávu přijímá. Pokud žádná zpráva není dostupná, přijímající proces je zablokován. Je třeba vyřešit problém adresace, tj. určení odesilatele a příjemce. Lze řešit např. identifikací procesu na daném počítači. Jiným řešením je zavedení schránek (mailboxů) a adresace pomocí identifikace schránky.

57 Sdílená paměť Sdílená paměť je paměť, do které má přístup více procesů. Může být použita pro komunikaci mezi procesy

58 Souběh - race condition při přístupu dvou nebo více procesů ke sdíleným datům ů dojde k chybě, přestože ř každý z procesů ů samostatně se chová korektně K chybě dochází díky tomu, že data jsou modifikována některým procesem v době, kdy s nimi jiný proces provádí několik operací, o kterých se předpokládalo, že budou provedeny jako jeden nedělitelný celek.

59 Kritická oblast Data, která jsou sdílena několika procesy tak, že při přístupu k nim by mohlo dojít k souběhu Kritická sekce je nejmenší část programu, ve které se pracuje s daty v nějaké kritické oblasti, a která musí být provedena jako jeden celek.

60 Souběh Zejména u složitějších datových struktur (obousměrné ě spojové seznamy, složité édynamické struktury uložené v souborech apod.) dochází často k tomu, že v určitém stadiu zpracování íjsou data dočasně nekonzistentní Pokud v tom okamžiku dojde k přepnutí kontextu na proces, který tato data také používá, může nastat souběh

61 Problém kritické sekce umožnit přístup ke kritické oblasti procesům, které o to usilují, při dodržení následujících podmínek: výhradní přístup; v každém okamžiku smí být v kritické sekci nejvýše jý jeden proces vývoj; rozhodování o tom, který proces vstoupí do kritické sekce, ovlivňují pouze procesy, které o vstup do kritické sekce usilují; toto rozhodnutí pro žádný proces nemůže být odkládáno do nekonečna; nedodržení této podmínky může vést například k tomu, že je umožněna ě pouze striktní alternace (dva procesy se při průchodu kritickou sekcí musí pravidelně střídat) omezené čekání; pokud jeden proces usiluje o vstup do kritické sekce, nemohou ostatní procesy tomuto vstupu zabránit tím, že se v kritické sekci neustále střídají - mohou do této kritické sekce vstoupit pouze omezený počet krát (zpravidla pouze jednou)

62 Znázornění paralelismu pomocí Petriho sítí (problém kritické sekce) A C KSP KS Q B D

63 Prostředky pro zajištění Zákaz přerušení výlučného přístupu Instrukce Test and set lock Semafory

64 Princip operace P P S(i)=0? ANO NE S(i) := S(i) - 1

65 Princip operace V V ANO S(i)=C(i)? NE S(i) := S(i) + 1

66 Uváznutí - deadlock je situace, kdy dva nebo více procesů čekají j na událost, ke které by mohlo dojít pouze pokud by jeden z těchto procesů pokračoval (vyřešení dopravní situace couváním).

67 Podmínky uváznutí Výlučný přístup (mutual exclusion). Existence prostředků, ř které jsou přidělovány pro výhradní použití jednomu procesu, tj. nesdílitelných prostředků. Postupné přidělování prostředků (hold and wait). Procesy nežádají o přidělení všech prostředků najednou, ale postupně. p Pokud požadovaný prostředek není volný, musí proces čekat. Přidělování prostředků bez preempce. Přidělené prostředky nelze procesu násilím odebrat. Cyklické ké čekání í

68 Řešení otázky uváznutí ignorovat je -přestože tato strategie vypadá nepřijatelně, používá ji například OS Unix; v případě uváznutí musí zasáhnout některý z uživatelů a jeden nebo více procesů násilím ukončit; v krajním případě může být nutné znovu nastartovat celý systém předcházet mu - zabránit splnění aspoň jedné z podmínek nutných pro vznik uváznutí vyhýbat se mu -systém se vyhýbá situaci, kdy by došlo k cyklickému čekání tím způsobem, že zná maximální nároky procesů na jednotlivé prostředky a před přidělením každého prostředku zjišťuje, zda existuje způsob, jak dokončit všechny procesy i když budou vyžadovat prostředky odpovídající maximálním nárokům; OS přidělí prostředek pouze tehdy, je-li to bezpečné (existuje-li způsob, jak všechny aktivní procesy zdárně dokončit) detekovat uváznutí a zotavit se z něj

69 Předcházení uváznutí Strategie předcházení uváznutí se snaží zabránit splnění alespoň jedné z podmínek uváznutí: Výlučný přístup Postupné přidělování prostředků Přidělování prostředků bez preempce Cyklické čekání

70 Výlučný ýpřístupp Prostředky, které jsou bez omezení sdílené, nemohou způsobit uváznutí. Příkladem jsou read-only soubory. Virtualizace prostředků - používá se například u tiskáren. Procesy nepoužívají přímo tiskárnu, ale výstupy zapisují jído diskového souboru, který operační systém vytiskne později. U vstupních zařízení ísystém načte požadovaná ádata do souborů, ze kterých je pak jednotlivé procesy čtou. Tato metoda se nazývá spooling (simultaneous peripherial i output t on-line). Bohužel existují prostředky, které jsou z podstaty nesdílitelné, na které není možné tuto metodu použít.

71 Postupné přidělování prostředků Jednorázové přidělování prostředků - každý proces si vyžádá všechny yprostředky, které potřebuje při svém startu a žádné další mu nebudou později přidělovány. Pokud procesu nemohou být přiděleny všechny požadované prostředky, ř nejsou mu přiděleny žádné a proces musí čekat. k Alternativou je strategie, při které je možné přidělovat prostředky ř pouze procesu, který žádné nemá. Díky tomu může proces několikrát za dobu svého běhu vrátit všechny prostředky a pak žádat o další. Nevýhody: využití prostředků je nízké, prostředky jsou vlastně ě přidělovány procesům, které je ve skutečnosti zatím nepotřebují možnost stárnutí procesů (starvation); nároky procesu, který potřebuje několik často používaných prostředků, nemusí být nikdy uspokojeny a proces tak může čekat neomezenou dobu

72 Přidělování prostředků bez preempcep Pokud je možné snadno uschovat a následně obnovit stav prostředků, může operační systém odebrat db procesu prostředky, které potřebuje pro jiné procesy. Díky nutnosti uschovat o obnovit stav prostředku, je možné tuto strategii používat pouze u prostředků, které to umožňují jako je procesor nebo operační paměť.

73 Cyklické čekání Algoritmus, který zamezuje cyklickému čekání: í Každému typu prostředku je přiděleno číslo. Pokud má proces přiděleny nějaké prostředky, může žádat pouze o takové další prostředky, jjih jejichž číslo l je větší než největší z čísel l procesem už držených prostředků. O prostředky, ř které mají stejné číslo l musí žádat najednou.

74 Shrnutí Některé ze strategií, které se používají pro předcházení uváznutí, je možné použít pouze pro určité prostředky (sdílitelné prostředky a prostředky, jejichž stav je možné uschovat a obnovit). Ostatní strategie mohou vést k nízkému využití prostředků a ke stárnutí procesů, což může být považováno za tak velkou nevýhodu, že v mnoha operačních systémech nejsou tyto strategie používány.

75 Vyhýbání se uváznutí Strategie předcházení uváznutí jsou buď příliš omezující, nebo nepokrývají všechny prostředky používané v příslušném systému. Pokud není možné zabránit prvním třem podmínkám vzniku uváznutí a není schůdné ani podstatné omezení, které klade na systém výše popsaný algoritmus předcházení cyklickému čekání, je možné použít strategii vyhýbání se uváznutí. Při žádosti o prostředek systém kontroluje, zda existuje alespoň jeden proces, který je možné po přidělení tohoto prostředku dokončit. Po jeho dokončení opět musí existovat alespoň jeden proces, který může být dokončen a tak dále až po ukončení všech procesů. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, systém prostředek nepřidělí.

76 Bankéřům algoritmus Každý proces deklaruje pro každý typ prostředku maximální množství, které bude potřebovat. Operační systém si musí při přidělování prostředků ponechat tolik prostředků, aby byl schopen uspokojit maximální požadavky alespoň jednoho procesu. Tím je zaručeno, č že tento proces skončí a uvolní prostředky, které pak mohou být přiděleny dalším procesům. OS nekontroluje pouze, zda je možné dokončit jeden proces, ale všechny aktuální procesy.

77 Definice problému p Bankéř chce rozdělit pevný kapitál abstraktních peněžních jednotek mezi pevný počet zákazníků Každý zákazník udává předem svou maximální potřebu peněžních jednotek Bankéř vyhoví zákazníku, pokud potřeba zákazníka nepřevyšuje kapitál bankéře Během transakcí zákazník může vracet nebo si půjčovat peněžní jednotky Bankéř musí zaručit, že čekací doba zákazníka na přidělení peněžních jednotek bude vždy konečná Běžná půjčka zákazníka nesmí nikdy převýšit jeho maximální potřebu Zákazník zaručuje, že dokončí své transakce a splatí půjčku v konečném čase

78 Algoritmus Stav jistý jestliže bankéř umožní všem zákazníkům dokončení všech jejich transakcí v konečném čase Stav nejistý opačná situace

79 Situace zákazníka požadavek = potřeba půjčka bankéře hotovost = kapitál součet půjček

80 Příklad bankéř má 10 jednotek zákazníci P,Q R mají potřebu 20 jednotek zápis = (půjčka)požadavek Algoritmus vyšetřuje zákazníky jednoho po druhém a hledá toho, jehož požadavek nepřevyšuje hotovost H

81 Stav jistý nejdříve uspokojí zákazníka Q H 2 H 4 4(4) P Q 2(1) P 4(4) H 8 H 10 2(7) 2(7) 2(7) R R R

82 Stav nejistý přidělil R jednu jednotku a po uspokojení Q se navodí neřešitelná situace H 1 H 3 4(4) P Q 2(1) P 4(4) R 3(6) R 3(6)

83 Procesy a vlákna Program soubor definovaného formátu obsahující instrukce, data a další informace potřebné ř k provedení daného úkolu Proces systémový objekt charakterizovaný svým paměťovým prostorem a kontextem (paměť iněkteré další zdroje jsou přidělovány procesům) Vlákno, také sled objekt, který vzniká v rámci procesu, je viditelný pouze uvnitř procesu a je charakterizován svým stavem (CPU se přidělují vláknům) Model jen procesy (ne vlákna) proces: jednotka plánování činnosti i jednotka vlastnící prostředky Model procesy a vlákna proces: jednotka vlastnící zdroje vlákno: jednotka plánování činnosti

84 Procesy a vlákna Každé vlákno si udržuje svůj vlastní zásobník PC (program counter) registry TCB (Thread CB) Vlákno může přistupovat k paměti a ostatním zdrojům svého procesu zdroje procesu sdílí všechny vlákna jednoho procesu jakmile jedno vlákno změní obsah (nelokální mimo zásobník) buňky, všechny ostatní vlákna (téhož procesu) to vidí soubor otevřený jedním vláknem mají k dispozici všechny ostatní vlákna (téhož procesu)

85 Stavy vláken Tři klíčové stavy vláken: běží připravený čekající Vlákna se (samostatně) neodkládají všechny vlákna jednoho procesu sdílejí stejný adresový prostor Ukončení procesu ukončuje všechny vlákna existující v rámci tohoto procesu

86 Vlákna na uživatelské úrovni User-Level Threads (ULT) Správa vláken se provádí prostřednictvím vláknové knihovny ( thread library ) na úrovni uživatelského / aplikačního programu Jádro o jejich existenci neví přepojování mezi vlákny nepožaduje provádění funkcí jádra nepřepíná se ani kontext procesu ani režim procesoru Plánování přepínání vláken je specifické pro konkrétní aplikaci aplikace si volí pro sebe nejvhodnější (např plánovací) algoritmus aplikace si volí pro sebe nejvhodnější (např. plánovací) algoritmus Příklady POSIX Pthreads Mach C-threads Solaris threads

87 Vlákna na úrovni jádra Kernel - Level Threads (KLT) Správu vláken podporuje jádro, nepoužívá se thread library používá se API pro vláknové služby jádra informaci o kontextu procesů a vláken udržuje jádro přepojování mezi vlákny aktivuje jádro plánování na bázi vláken již v jádře OS Příklady OS/2 Windows 95/98/NT/2000/XP Solaris Tru64 UNIX BeOS Linux

88 Správce operační paměti, metody přidělování paměti, ochrana paměti, virtuální paměť.

89 Hlavní úkoly správce paměti Přidělovat operační paměť jednotlivým procesům, ů když si ji vyžádají Udržovat informace o paměti, o tom, která část je volná a která přidělená (a komu) Zařazovat paměť, kterou procesy uvolní, opět do volné části Odebírat paměť procesům, je-li to zapotřebí ochrana paměti umožňuje-li to HW

90 Strategie přidělování paměti Přidělování veškeré volné paměti Přidělování pevných bloků paměti Přidělování bloků paměti proměnné velikosti Segmentace paměti Stránkování paměti Stránkování na žádost (demand paging) Segmentace se stránkováním na žádost

91 Přidělování veškeré volné paměti Část paměti RAM je obsazena operačním systémem (kód, proměnné, ě vyrovnávací paměti), zbytek je k dispozici pro uživatelský program. V každém okamžiku je tedy v paměti nejvýše jeden uživatelský program Přeadresování provádí program zvaný locator. Locator podle tabulky adres v relativním programu změní (dle umístění) příslušné adresy na absolutní. Ochrana paměti - pouze ochrana OS před přepsáním uživatelským programem (pomocí mezního registru; změna pouze v privilegovaném stavu procesoru)

92 Spojité přidělování paměti do jednoho úseku Nejjednodušší verze: V paměti v daném okamžiku pouze jeden proces, který může používat celou paměť, Později přechod na systém, kdy jsou v operační paměti umístěny: operační systém a jednouživatelský proces, zbylé místo nevyužité rozdělení na tři souvislé oblasti (úseky)

93 operační systém uživatelský proces volný prostor

94 Operační systém Základní segment overlay area inicializace provádění výstup

95 Strategie přidělování pevných bloků paměti First fit - procházejí se bloky paměti a přidělí se první blok délka je větší nebo rovna požadované paměti. Last fit - vybere se poslední vyhovující Worst fit -vybere se největší vyhovující í u přidělovaných bloků proměnné velikosti (používá se u strategie přidělování bloků paměti proměnné velikosti pro omezení fragmentace) Best fit - vybere se nejmenší vyhovující (pro přidělování bloků pevné velikosti se zpravidla používá tato strategie)

96 Přidělování bloků paměti proměnné velikosti Výhody: ve vnitřní paměti může být několik procesů současně lepší využití paměti Nevýhody: součet paměťových nároků, které jsou současně v paměti musí být menší nebo roven velikosti paměti fragmentace paměti - procesy vyžadují souvislé úseky paměti. Může se stát, že není možné spustit další proces, protože má větší nároky na paměť než je velikost největšího volného bloku i přesto, že součet velikostí volných bloků je větší než paměťové nároky procesu Pro odstranění fragmentace používají další strategie správy paměti následující metody: setřásání bloků; problémy s adresními konstantami lze odstranit použitím segmentace stránkování = programu se jeví adresní prostor jako souvislý, přestože ve skutečnosti není

97 Fragmentace paměti 30 KB 10 KB 40 KB volný blok Proces 1 volný blok 10 KB Proces 2 20 KB 10 KB 30 KB volný blok Proces 3 volný blok

98 Setřesená paměť 10 KB 10 KB 10 KB Proces 1 Proces 2 Proces KB volný blok

99 Stránkování paměti Stránkování paměti umožňuje přidělit procesu několik nesouvislých úseků paměti, a vytvořit pro proces iluzi, že tato paměť souvislá je. Při stránkování paměti je fyzická paměť je Při stránkování paměti je fyzická paměť je rozdělená na rámce - frames (někdy se nerozlišuje rámec a stránka).

100 Stránkování á CPU logické fyzické adresy adresy p d f d page table fyzická paměť p f

101 Stránkování logický adresový prostor čísla rámců ů 0 1 page 0 fyzická paměť page page 1 3 page page pg page page 3 5 tabulka stránek 6 7 page 3

102 Princip stránkování paměti Logická adresa (= adresa použitá v programu) je rozdělena na dvě složky, číslo stránky a posunutí v rámci stránky (OFFSET). Velikost stránky bývá řádově kilobyty. Při velikosti stránky 4 KB je pro offset potřeba 12 bitů (2^12 = 4K), čili spodních 12 bitů logické adresy je offset, zbylé bity jsou číslo stránky. Po rozkladu adresy (vše provádí procesor bez asistence programátora) na číslo stránky a offset se číslo stránky použije jako index do tabulky stránek (každý proces má svoji vlastní). V tabulce stránek je uvedeno číslo rámce ve fyzické paměti. K číslu l rámce se připojí offset a výsledkem je fyzická adresa v paměti.

103 Vytváření adresy při stránkové organizaci aci paměti Tabulka stránek konkrétního programu 0 1. V.... Skutečná adresa slova Adr. fyz. stránky Adresa slova adr. virt. stránky Adresa V slova

104 Segmentace paměti Fyzická (skutečná) adresa v paměti se získává přičtením obsahu segment registru a logické adrese (= adresa použitá v programu). Obsah segment registru nastavuje OS a pro uživatelský program je nepřístupný. Díky tomu adresní prostor kždéh každého procesu začíná na 0 a odpadají d problémy s relokací programu. Většina systémů, které používají segmentaci paměti ě idovoluje procesům ů použít více segmentů.

105 Segmentace LAP operační systém FAP

106 Segmentace segment 0 segment 1 segment 2 segment 3 segment 4 Symbol table Source text Constant Parse tree Call stack

107 Segmentace Symbol table Source text Constant table Parse tree Call stack

108 Segmentace s limit base segment CPU s d table fyzická paměť < +

109 Segmentace 1400 segment 0 segment 0 segment segment segment 3 segment 3 segment 2 limit base segment segment segment

110 Struktura paměťového prostoru procesu kód programu -> neměnný (obsah ani délka) konstanty -> neměnné inicializované statické proměnné -> délka se nemění, obsah je nastaven při startu procesu (načte se z souboru, který obsahuje program), při běhu procesu se jejich obsah může ů měnit, délka se nemění neinicializované statické proměnné, délka se nemění, obsah ano zásobník (návratové adresy z procedur a lokální proměnné a parametry); proměnná velikost i obsah, neobsahuje díry halda; ;p proměnná velikost i obsah, může obsahovat díry paměť pro overlaye (překryvné segmenty), dynamické knihovny

111 Segmentace paměti Výhody: je možné édynamické přemísťování ř ť ísegmentů za běhu procesu pro odstranění fragmentace (lze spojovat volné bloky ypaměti přesunutím překážejícího bloku) možnost dodatečně zvětšovat adresní prostor procesu není nutné provádět relokaci programu možnost sdílení segmentů Nevýhody: součet nároků procesů v paměti musí být menší nebo roven velikost paměti (lze obejít odkládáním segmentů na disk) - může časově náročné nutná hardwarová podpora segmentace

112 Ochrana paměti mezní registr na číslo segmentu pro každý segment mezní registr obsahující maximální povolenou adresu segmentu (limit velikosti segmentu); segmenty mají různou délku!!!

113 Ochrana mezními registry Horní mezní adresa RSH HMA ( HMA A ) : 0 <0 Překročení horní meze RAP A Adresový registr paměti RSD ( A- DMA ) : 0 <0 Překročení dolní meze DMA Dolní mezní adresa

114 Ochrana paměti klíči adresový registr RAP B A Registr klíče programu KP 4 1 RKP & B = B RZ 4 1 & B = B RZ registr it zámku B RZ adresa stránky 4 Z zámek 1 RZP Z B 0 1 Paměť zámků stránek Z 0 Z 1 B Z B

115 Stránkování na žádost (demand paging) g) V tabulce stránek je pro každou stránku údaj, zda se stránka nachází v paměti nebo na disku. V případě, p že je stránka na disku, je uvedeno i její umístění na disku. Pro stránkování se používá zpravidla zvláštní soubor, partition (oblast na disku) nebo dokonce disk. V případě, že se proces odkazuje na stránku, která je přítomna ve fyzické paměti, vše probíhá jako u běžného stránkování. Pokud však stránka ve fyzické paměti není (je na disku), dojde k vyvolání vnitřního přerušení "výpadek stránky". Obslužný program přerušení musí do vnitřní paměti zavést stránku z disku, opravit odkaz v tabulce stránek, a zajistit zopakování instrukce, která výpadek stránky způsobila. ů Pokud je ve vnitřní paměti volné místo, použije se libolný z volných rámců. Pokud jsou všechny rámce plné, je nutné vybrat některý z nich a přenést jej do stránkovacího souboru na disk.

116 Algoritmy nahrazování stránek Algoritmus FIFO Algoritmus LRU Algoritmus NUR - zjednodušení algoritmu LRU

117 Algoritmus FIFO Vyhodí z paměti stránku, která je v ní nejdéle. Bohužel to může být stránka, která se používá trvale, což efektivitu algoritmu snižuje. Algoritmus FIFO také vykazuje tzv. FIFO anomálií. Pokud se provede tentýž výpočet dvakrát s různě velkou vnitřní pamětí, mělo by při výpočtu s větší pamětí dojít nejvýše ke stejnému počtu výpadků stránek jako při výpočtu s menší pamětí. Při použití strategie t FIFO to nemusí vždy platit. Navíc není snadné implementovat nahrazování stránek pomocí strategie FIFO.

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS

2010/2011 ZS P i r i nc č py po ít č čů a PAMĚŤOVÝ ĚŤ SUBSYSTÉM z pohledu OS OS Pi Principy i počítačů čů PAMĚŤOVÝ SUBSYSTÉM z pohledu OS Správa paměti OS je správcem prostředků, tedy i paměti přidělování procesům zajištění ochrany systému i procesů zajištění požadavků aniž by došlo

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá

Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá Pojem operační systém (OS) OS jako rozšíření počítače Skrývá komplikované detaily hardware Poskytuje uživateli virtuální stroj, který se snáze ovládá a programuje OS jako správce systémových prostředků

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička

08. Deadlock Přidělování paměti. ZOS 2006, L. Pešička 08. Deadlock Přidělování paměti ZOS 2006, L. Pešička Obsah Deadlock Jak předcházet, detekovat, reagovat Metody přidělování paměti Jak se vypořádat s uvíznutím 1. Problém uvíznutí je zcela ignorován 2.

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

2.Části operačního systému

2.Části operačního systému 2.Části operačního systému Operační systém je softwarový program který poskytuje rozhraní mezi uživatelem a počítačem a řídí tisíce aplikace. Většina počítačových systémů je prodávána s nějakým nainstalovaným

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta Operační systémy Elektronická skripta Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská Univerzita Přírodovědecká fakulta 2012 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co je to operační systém... 4 Zavedení OS u PC... 5 Rozdělení OS...

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Rozdělení operačních systémů

Rozdělení operačních systémů Rozdělení operačních systémů OS1 Přednáška číslo 2 Podle počtu ovládaných procesorů Jednoprocesorové (monoprocesorové) Víceprocesorové (multiprocesorové) Asymetrický processing (ASMP) na jednom procesoru

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

1 Doporučená literatura

1 Doporučená literatura Operační systémy čtvrtek 8:50 A11 Petr Kolář místnost A-10 tel: +420-485 353 673 e-mail: Petr.Kolar@vslib.cz WWW: http://www.kai.vslib.cz/ kolar/os/ 1 Doporučená literatura studijní text na http://www.kai.vslib.cz/

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

MPLAB Harmony. Idea Instalace. Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony

MPLAB Harmony. Idea Instalace. Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony MPLAB Harmony Idea Instalace Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony Harmony Komplexní vývojové prostředí Pružný a robustní framework (aplikační

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows MS Windows Systém Windows a jeho schopnosti Schopnosti Windows oproti DOS Charakteristika Windows jako OS s grafickými schopnostmi Windows 2000 Systém Windows a jeho schopnosti Jednou z významných etap

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Vlákna Co je to vlákno?

Vlákna Co je to vlákno? Vlákna Co je to vlákno? Hierarchie z pohledu operačního systému: Proces o největší výpočetní entita plánovače o vlastní prostředky, paměť a další zdroje o v závislosti na OS možnost preemptivního multitaskingu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Elco Industry IS RYCHLÁ REAKCE Dokumentace software ELCO plus s.r.o., Ing. Karel Čermák, Ing. Miroslav Klauber, Jan Křivánek Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Texty a obrázky se

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz 4-4. Přednáška 4. Přednáška ISA J. Buček, R. Lórencz 24-27 J. Buček, R. Lórencz 4-2 4. Přednáška Obsah přednášky Násobení a dělení v počítači Základní cyklus počítače Charakteristika třech základní typů

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Virtualizace MetaCentra

Virtualizace MetaCentra Virtualizace MetaCentra David Antoš antos@ics.muni.cz SCB ÚVT MU a CESNET, z. s. p. o. Přehled současný stav virtualizace výpočty na cizím clusteru virtualizace počítačů připravujeme virtuální clustery

Více