Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě"

Transkript

1 Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

2

3 Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele 3. Prezentace Zavádění modelu CAF CZ 2009 na Krajském úřadě Karlovarského kraje Procesní podpora modelu CAF CZ 2009 na KÚKK Procesní řízení a benchmarking na středních školách Karlovarského kraje Zlepšování úřadu a controlling Korporátní řízení Systémová architektura města Systémová architektura státu 4. Závěr dotazy

4

5 1. Program konference 9: Prezence účastníků 10:00 10:10 Úvodní slovo ředitele (Ing. Roman Rokůsek, KÚKK) 10:10 10:30 Zavádění modelu CAF CZ 2009 na Krajském úřadě Karlovarského kraje (Ing. Zdeněk Havelka, Ph.D., Attest, s. r. o.) 10:30 10:45 Procesní podpora modelu CAF CZ 2009 na KÚKK (Ing. Petr Novotný, Attest, s. r. o.) 10:45 11:10 Procesní řízení a benchmarking na středních školách Karlovarského kraje (Radek Svoboda, Ing. Vlastimil Pecka, Attest, s. r. o.) 11:10 11:30 Přestávka na kávu 11:30 11:45 Zkušenosti s certifikací systémů jakosti ve veřejné správě (Ing. Jiří Koudelka, United Registrar of Systems Czech, s.r.o.) 11:45 12:05 Zlepšování úřadu a controlling (Ing. František Troják, tajemník MěÚ Milevsko) 12:05 12:30 Korporátní řízení (Ing. Jaroslav Bureš, MBA Liberecká IS, a.s.) 12: 30 12:50 Systémová architektura města (Ing. Josef Míka, město Plzeň) 12:50 13:15 Systémová architektura státu (Ing. Pavel Hrabě, VŠE) 13:15 13:30 Diskuze 13:30 Oběd formou rautu

6 2. Úvodní slovo ředitele Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vám představil sborník ke konferenci s názvem Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě. Zkratka CAF znamená Common Assessment Framework, tedy společný hodnotící rámec. Jedná se o sofistikovanou metodu sebehodnocení, která napomáhá k neustálému zlepšování kvality výstupů organizace. Krajský úřad Karlovarského kraje poprvé aplikoval model CAF v roce Za pilotní projekt zavádění sebehodnocení získal krajský úřad v tomto roce také ocenění. Získání dalších cen v následujících letech vedlo k rozhodnutí, že tuto metodu zvyšování kvality je třeba dále rozvíjet. Od května 2010 proto probíhá na Krajském úřadu Karlovarského kraje projekt s názvem Aplikace modelu CAF V rámci projektu byl v organizacích kraje, které dosud fungovaly bez systémů řízení kvality, aplikován model CAF. Tím byly zavedeny standardy kvality ve všech organizacích Karlovarského kraje. Zvyšování kvality veřejných služeb prostřednictvím aplikace modelu CAF bylo však zaměřeno zejména na Krajský úřad Karlovarského kraje. Za pomoci odborníků z dodavatelské firmy Attest, s. r. o. bylo provedeno sebehodnocení na bázi modelu CAF. Výsledná doporučení a opatření zpracovaná do Akčního plánu byla následně implementována. Díky realizaci projektu byly do praxe zavedeny také prvky procesního řízení a vznikla mapa procesů, která popisuje všechny činnosti prováděné krajským úřadem. V průběhu projektu proběhlo mnoho školení, seminářů a prezentací, prostřednictvím kterých se vedení i zaměstnanci krajského úřadu mohli postupně seznámit s metodou CAF a zjistit, jaké výhody její používání přináší. Cíle projektu byly naplněny jak z hlediska monitorovacích indikátorů, tak z hlediska realizace klíčových aktivit. Bylo dosaženo účelu projektu, a to zefektivnění řízení a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Systém řízení kvality je dlouhodobý proces, který vyžaduje neustálou aktualizaci. Tyto aktualizace přispějí k zajištění udržitelnost projektu. Během realizace projektu došlo i rozšíření pracovní skupiny CAF, která na KÚKK dosud fungovala.

7 Noví i stávající členové prošli v průběhu projektu školeními a rozšířili si povědomí o metodách aplikace CAF. Fungování a působení pracovní skupiny CAF i po skončení tohoto projektu proto také povede k zajištění udržitelnosti. Potvrdilo se nám, že úspěšné fungování organizace je možné pouze prostřednictvím neustálého procesu zvyšování kvality a zlepšování produktů a služeb poskytovaným zákazníkům. Organizací veřejné správy se potřeba zvyšování kvality týká také, proto bychom rádi prostřednictvím této konference s názvem Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě představili zkušenosti získané v průběhu realizace projektu. Seznámíme Vás také s dalšími zajímavými pohledy na oblast řízení kvality, které budou interpretovat zástupci orgánů veřejné správy a odborníci na problematiku CAF, procesního řízení nebo certifikaci systémů řízení jakosti. Věřím, že se prostřednictvím konference podaří představit a přiblížit oblast systémů řízení ve veřejné správě a že prezentované poznatky budou pro účastníky přínosné. Ing. Roman Rokůsek ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

8 3. Prezentace 1. Zavádění modelu CAF CZ 2009 na Krajském úřadě Karlovarského kraje 2. Procesní podpora modelu CAF CZ 2009 na KÚKK 3. Procesní řízení a benchmarking na středních školách Karlovarského kraje 4. Zlepšování úřadu a controlling 5. Korporátní řízení 6. Systémová architektura města 7. Systémová architektura státu

9 1. Zavádění modelu CAF CZ 2009 na Krajském úřadě Karlovarského kraje

10 Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Zavádění modelu CAF CZ 2009 na Krajském úřadě Karlovarského kraje Ing. Zdeněk Havelka, PhD Karlovy Vary Důvody zavádění Inovace zavedeného systému CAF dle aktuální novelizace CAF Podpora procesního řízení.transparentní vymezení činností/procesů. Přehledný systém, kdo má co dělat a za co je zodpovědný. Rychlejší a efektivnější zaškolení nových zaměstnanců. Transparentní prostředí pro třetí subjekty. Zlepšení controllingu. Zvýšení image. 2 Východiska Krajský úřad měl dobré předpoklady pro zavedení CAF a procesního řízení, protože řada již vykonávaných činností je v souladu se základními požadavky procesního řízení. Patří sem zejména tyto činnosti: Řízení externí i interní dokumentace. Jednoznačně stanovená organizační struktura úřadu. Vydaný Organizační řád úřadu. Stanovené základní odpovědnosti a pravomoci prostřednictvím vydaných funkčních náplní ze dne Zpřístupnění nezbytně nutných informací občanům prostřednictvím webových stránek úřadu. Zavedení interního informačního systému, který je přístupný zaměstnancům úřadu. Kvalitní zaměstnanci úřadu 3 1

11 Harmonogram prací 2010 výběrové řízení, smlouva, vstupní semináře 2011 Analýza stávajícího stavu, realizační manuál, kritéria předpokladů 2012 Kritéria výsledků, Sebehodnotící zpráva, akční plán pro Krajský úřad Karlovarského kraje, Koordinátora integrovaného dopravního systému KK a Karlovarské agentury rozvoje podnikání 4 CAF kriteriální systém Tvorba hodnoty Vize artefakt Proces Kompetence 2

12 CAF jako proces zlepšování Snímek systémové architektury Procesy organizace Controlling výkonů organizace Akční plán zlepšování organizace CAF jako proces dosahování kvality Smysl CAFu strukturované zlepšování! Analýza Zlepšovací plán Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/

13 Návrh inovace indikátorů 1. Klíčové indikátory výsledků tyto indikátory říkají organizaci, zda jde při realizaci výkonů správným směrem. Jsou prezentovány v dlouhodobých cyklech a jsou složeným výsledkem indikátorů výkonnosti v jednotlivých oblastech. 2. Indikátory výkonnosti jsou dílčí indikátory jednotlivých výstupů. Měří efektivitu a kvalitu jednotlivých činností zaměstnanců. Leží mezi klíčovými indikátory výkonnosti a klíčovými indikátory výsledků 3. Klíčové indikátory výkonnosti jsou to indikátory měřící ty aspekty organizačních výkonů, které jsou pro dosahování úspěšných výsledků rozhodující. Tyto indikátory by měly být v jádru indikátorového systému. Zdroje : Výsledková kritéria CAF, měřítka procesů, krajský benchmarking CAF kriteriální systém Kritérium 5. PROCESY Kritérium sleduje způsob, jak organizace identifikuje, řídí, zlepšuje a rozvíjí své procesy. Cílem je podpořit plánování a strategii. K rozvoji procesů přispívají dva hlavní stimuly inovace a nutnost vytvářet pro své zákazníky/občany a další zainteresované strany přidanou hodnotu. 4

14 Makroprocesní model a kritéria CAF Základní výstupy CAF - Analýza stávající dokumentace CAF - Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje (výuková prezentace) - Manuál systémového auditu na bázi model CAF CZ Strategie a plánování na bázi CAF -Angažovanost vedení v procesu CAF manažerské shrnutí -- Sebehodnotící zpráva a akční plán KÚ KK -Sebehodnotící zpráva a akční plán KARP -Sebehodnotící zpráva a akční plán KIDS Procesní mapa Sebehodnotící zpráva Kú Kk 5

15 Akční plán Kú Kk Děkuji za pozornost Zdeněk Havelka Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/

16 2. Procesní podpora modelu CAF CZ 2009 na KÚKK

17 Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Petr Novotný Karlovy Vary Průběh realizace procesní analýzy 1. Východiska 2. Mapa procesů 3. Evidence procesů procesní karty 4. Hodnocení procesů 1. Východiska 1

18 1. Východiska - Řídící dokumentace (zejména Organizační řád) - Organizační struktura - Základní odpovědnosti a pravomoci pracovníků stanovené prostřednictvím vydaných funkčních náplní - IS pro podporu procesů - Systém řízení organizace 2. Mapa procesů - Definice druhů procesů - Definice základních procesů organizace - Určení vlastníků procesů - Přiřazení řídící dokumentace 2. Mapa procesů 10 Řídících procesů (Tvorba strategií a politik, Tvorba řídících dokumentů, Vnitřní kontrola, Interní audit, Řízení kvality, Vyřizování stížností / připomínek / petice, Hodnocení zaměstnanců) 37 Hlavních procesů (Správní řízení, Výkon státního dozoru, kontrola na místě Veřejnosprávní kontrola, Přezkoumávání hospodaření, CECH POINT, Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,...) 26 Podpůrných procesů (Správa majetku, Personalistika, Vymáhání pohledávek, Rozpočet, Spisová služba, Pořizování a správa aplikací, HelpDesk, ) 2

19 3. Evidence procesů Role při zpracování procesního modelu: - Procesní manažer (manažer kvality) - Vlastník procesu - Procesní metodik - Auditor interních procesů 3. Evidence procesů schéma procesu ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE VSTUPY ORGANIZACE Činnost 1 Činnost 2 Činnost 3 PROCES MĚŘENÍ VÝSTUPY Služba X Produkt ZÁKAZNÍK ZDROJE Zpětná vazba 3

20 Procesní karta Evidence procesů Role při zpracování procesního modelu: - Procesní manažer (manažer kvality) - Vlastník procesu - Procesní metodik - Auditor interních procesů 4. Hodnocení procesů Nastaven systém hodnocení procesů: - Nastavení měřitelných ukazatelů výkonnosti a jejich pravidelné vykazování (metrika procesu) - Nastavení systému pravidelného hodnocení realizovaných činností na základě popsaných procesů (interní audity) Výstupem auditu jsou: - Definice příležitostí ke zlepšení, doporučení - Definice silných stránek 4

21 4. Hodnocení procesů Přínosy měření a hodnocení procesů: Vyhodnocování procesů dle sledovaných ukazatelů Poznání činností, procesů napříč úřadem. Pochopení souvislostí. Poznání a výměna zkušeností, sdílení dobré praxe. Prosazení a pochopení systémového přístupu k provádění činností, řešení problémů a kontrole. Poznání a prověření komunikace mezi odbory, prověření rozhraní mezi procesy a útvary. Zaměření se na podpůrné, servisní činnosti na KÚ (např. IT, školení) v rámci prověřování hlavních procesů. Zmapování stejných činností, využívání aplikací na KÚ s cílem sjednocení praxe. Děkuji za pozornost Petr Novotný 5

22 3. Procesní řízení a benchmarking na středních školách Karlovarského kraje

23 Procesní řízení a benchmarking na školách Karlovarského kraje Radek Svoboda BŘEZEN 2013 Vlastimil Pecka Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách CZ.1.07/1.1.00/ Základní informace o projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách - MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost - příjemce: Karlovarský kraj - partner: Attest, s.r.o. -termín realizace: zapojeno všech 26 středních škol 2 Hlavní cíle projektu - Systém hodnocení kvality škol - Implementace požadavků ISO 9001 vstupní hodnocení konzultační činnost závěrečné hodnocení 3 1

24 Časový harmonogram projektu Klíčové aktivity Pilotní ověření a úprava metodiky hodnocení 2 kvality škol Vstupní hodnocení kvality vzdělávání na 3 školách 6 Konzultační činnost Pracovní workshopy v průběhu zavádění 7 standardů kvality 8 Školení interních auditorů Provedení závěrečného hodnocení kvality 10 škol 4 Pilotní ověření metodiky - vytvořena metodika hodnocení kvality škol - ověření vytvořené metodiky - zapojené školy: - Gymnázium Cheb - Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov - Střední škola živnostenská Sokolov - Integrovaná střední škola Sokolov 5 Hodnocení kvality škol dotazníkové šetření auditní šetření hodnocení kvality 6 2

25 Vstupní hodnocení kvality dotazníkové šetření - katalog otázek - elektronický dotazník na Educa-portal.cz - respondenti: žáci učitelé zaměstnanci vedení rodiče (absolventi, partneři, veřejnost) 7 Vstupní hodnocení kvality dotazníkové šetření 8 Vstupní hodnocení kvality auditní šetření - katalog otázek - auditní dotazník - tým odborných nezávislých hodnotitelů - vybraný vzorek respondentů - respondenti žáci, učitelé, zaměstnanci, vedení + identifikace silných a slabých stránek 9 3

26 Vstupní hodnocení kvality výsledky - zpracování a výsledky Educa-portal.cz - možnost porovnání (všechny školy, střední školy, gymnázia, vybraný vzorek minimálně 5-ti škol) - porovnávání podle hodnotitelů - porovnávání podle oblastí podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy, výsledky vzdělávání, řízení školy, úroveň výsledků práce školy, vlastní kompetence 10 Vstupní hodnocení kvality výsledky 11 Konzultační činnost - zaměření na řízení organizace - implementace požadavků normy ISO aplikace procesního řízení - měřitelnost a zlepšování procesů - systém řízení interní dokumentace a záznamů - zlepšování slabých stránek z auditního šetření 12 4

27 Konzultační činnost - Informační systém pro řízení dokumentace - mapy procesů - karty procesů - atributy procesů (vstupy, výstupy, činnosti/kroky, řídící dokumentace, záznamy) - metriky procesů - Politika kvality školy (Vize, strategie) - Cíle kvality školy - tvorba směrnic a předpisů 13 Mapa procesů školy Řídící Hlavní Podpůrné Ř1 - Vytyčení hlavních cílů a strategie školy H1 - Propagace školy P1 - Zájmová, mimoškolní činnost Ř2 - Řízení školy v souladu s platnou legislativou H2 - Přijímací řízení P2 - Hovory vedení se studenty Ř3 - Řízení lidských zdrojů v oblastech: H3 - Tvorba a inovace ŠVP Ř3 A/ pedagogické H4 - Výchovně vzdělávací proces v souladu se ŠVP P4 - Řešení stížností Ř3 B/ ekonomické Ř3B/a/ nástup nového zaměstnance H5 - Ukončování středního vzdělání H6 - Výchovné poradenství P5 - Doplňková činnost Ř3B/b/ ukončení pracovního poměru H7 - Správná volba pomaturitního studia P7 - Prevence a řešení sociálně patologických jevů H8 - Školní matrika P8 - Kontrolní činnost, Ř3C/ technicko-hospodářské H9 - Řízení v oblasti BOZP, PO P9 - Autoevaluace školy Ř4 - Řízení finančních zdrojů H10 - Tvorba výroční zprávy P10 - Nápravná a preventivní opatření Ř4A/ mzdová uzávěrka P11 - správa budov - revize Ř4B/ Zpracování a kontrola rozpočtu školy Ř4C/ Vedení pokladny Ř5 - Komunikace se zřizovatelem Ř6 - Řízení platných dokumentů, směrnic školy Ř7 - Řízení a správa majetku Ř8 - Přezkoumání SMK vedením školy Ř9 - Správa ICT

28 Workshopy - pracovní dílny tvorba karet procesů, směrnic - pozvaní odborní specialisté: - bezpečnost práce na školách - krizové řízení a bezpečnost - požární ochrana na školách 16 Školení interních auditorů - vybraní zástupci škol, celkem 90 účastníků - lektorem byl certifikační auditor -cíl: -seznámení snormou ISO seznámení snormou ISO praktické zkušenosti z provádění auditů - certifikát interního auditora 17 Závěrečné hodnocení kvality - stejné jako vstupní hodnocení - dotazníkové šetření - auditní šetření +interní audit naškole - výsledky na portálu Educa 18 6

29 Zhodnocení realizace projektu - školy udělaly velký kus práce - zavedený systém procesního řízení - fungující systém řízení interní dokumentace - příprava na případnou certifikace - odbor kontroly i ČŠI kladně hodnotí systém řízení dokumentace 19 Věci se dají dělat buď dobře a nebo tak jako vždycky. 20 DĚKUJI ZA POZORNOST 21 7

30 4. Zlepšování úřadu a controlling

31 Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Zlepšování úřadu a controlling Ing. František Troják, tajemník MěÚ Milevsko Karlovy Vary Město Milevsko Procesní řízení, zlepšování úřadu a controlling - dobrá praxe z Milevska Projekt Dílna kvality města Milevska CZ.1.04/4.1.01/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA 2 Projekt Dílna kvality města Milevska Počet obyvatel Města Milevska k Počet obyvatel Města Milevska k Počet obyvatel spr. obv. ORP k Počet obyvatel spr. obv. ORP k Počet obcí správního obvodu ORP 26 1

32 Obce správního obvodu ORP Milevsko Bernatice Borovany Božetice Branice Hrazany Hrejkovice Chyšky Jetětice Jickovice Kostelec nad Vltavou Kovářov Křižanov Kučeř Květov Milevsko Okrouhlá Osek Přeborov Přeštěnice Sepekov Stehlovice Veselíčko Vlksice Zbelítov Zběšičky Zhoř 4 Smart Administration? = Chytrá systémová architektura! 6 2

33 Špatná hloupá architektura 7 Cílem změny je dobrá chytrá architektura 8 co je dobrá chytrá architektura? 9 3

34 ..integrované řešení na všech úrovních! Strategick á úroveň Operativní úroveň Provozní (technická) úroveň 10 Postup zlepšování Hledáme úzká místa a potenciály ke zlepšení: Systémově Balancování architektury na základě modelu CAF Metodicky Nasazováním a zaváděním vhodných nástrojů a metod pro řízení kvality procesní řízení, ISO 9000, Lean, podpora ICT Technologicky Nasazením vhodných technologických nástrojů, systémů a standardů Inteligentní formuláře, automatizace na základě BPMN 2.0, ESB a webových služeb, digitální báze znalostí 11 Nástroj zlepšování: sw A-smarter A-Smarter Panel PDCA Úroveň systémová Důkazy v CAF 12 4

35 Nástroj zlepšování: sw A-smarter A-Smarter Karta procesu Úroveň operativní Identifikace procesů 13 Nástroj zlepšování: sw A-smarter A-Smarter Popis procesu Úroveň provozní Posloupnost kroků / aktivit 14 Controlling služeb spolu s VŠE Praha 1.služby v agendách, kde se požadavky na klienty (a úředníky v území) jeví přehnaně (nesmyslně) náročné. Příklad: vydávání řidičských průkazů, technických průkazů vč. dovozů: - technické průkazy - autovraky (ekologická daň) 2. služby, které těsněji souvisejí se vstupem (užíváním) základních registrů. Příklad matriční události (sňatky, úmrtí), služby CzechPointu, vydávání OP, CD: - evidence obyvatel - živnostenské podnikání 3. agendy, které obci přinášejí zisk z pokut a poplatků (dopravní přestupky, přestupková agenda obecně): - sociálně právní ochrana dětí (OSPOD) - občansko správní přestupky - dopravní přestupky - stavební řízení 15 5

36 Controlling FocalPoint Ukázka zlepšení proces objednávky ve znalostní bázi TT Knowledge force a V prostředí A- smarter 17 6

37 Výsledek Digitální Mapa procesů a příručka kvality v prostředí A-Smarter 20 Děkuji za pozornost Městský úřad Milevsko náměstí E. Beneše 420, Milevsko tel: mob: Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/

38 5. Korporátní řízení

39 Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Korporátní systém řízení ÚSC Ing. Jaroslav Bureš, MBA Karlovy Vary Východiska Korporátního Systému Řízení (KSŘ) Výzvy pro samosprávy: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev budou muset samosprávné celky změnit způsob řízení všech svých součástí - posílit řízení veřejných, provozních a informačních služeb prostřednictvím svých úřadů. Cesta: Standardizace. Základní cesty k dosažení KSŘ Uvědomělé řízení veřejných služeb poskytovaných ÚSC s cílem zajištění trvalých standardů kvality a vícezdrojového financování Integrace řízení řady podpůrných činností veřejných služeb s cílem využití úspor z rozsahu Zvýšení příjmů z poskytování služeb pro jiné subjekty veřejné správy vyšším využitím svých technologických a administrativních kapacit 1

40 Globální cíle KSŘ Podpora koncepce e-governmentu Zajištění udržitelného rozvoje samosprávy Celkové cíle KSŘ Existence dlouhodobé vize a strategie řízení ÚSC a jejích organizací Existence systému řízení ÚSC a jejích organizací včetně integrovatelných procesů mezi subjekty samosprávy Optimalizace a vhodná centralizace zdrojů skupiny ÚSC použitelných v integrovatelných procesech u organizací s podobným zaměřením Zvýšení příjmů ÚSC vlivem poskytování korporátních služeb pro obce nižšího řádu a jiné ÚSC Alokace uvolněných finančních zdrojů na investice do udržitelného rozvoje ÚSC. Účel a výstupy implementace KSŘ Účel Standardizovat průřezové procesy formou sdílené metodiky a nástrojů Výstupy Sdílená vize a strategie řízení ÚSC a jeho organizací Funkční systém Korporátního systému řízení (Interní business model). Funkční nabídka podpůrných služeb pro obce nižšího řádu a jiné ÚSC (Externí business model). 2

41 Základ metodiky KSŘ -1 Podmínky vitality systému Základ metodiky KSŘ -2 Základní organizační nástroje pro korporátní řízení dle principů Smart Administration Definice vzdělávacích potřeb a konkrétní vzdělávání Komunikace napříč všemi cílovými skupinami Důsledné projektové řízení Tvorba strategie veřejných služeb Definice principů řízení subjektů skupiny ÚSC Katalogizace veřejných a podpůrných služeb Standardizace vybraných směrnic a procesů napříč skupinou ÚSC Zavedení korporátní disciplíny Definice vztahů ÚSC a jejích organizací a doplnění řídících struktur Standardizace ICT 3

42 Základní informační nástroje pro korporátní řízení dle principů Smart Administration Projektová kancelář Metodický portál Hostované účetnictví Databáze znalostí e-learning Centrální správa incidentů (HelpDesk) SW podpora Finanční kontroly ÚSC (zákon 320/2001 Sb.) Základní krok k implementaci korporátního řízení Vize a strategie řízení ÚSC a jeho organizací Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Expertní analýza a návrh KSŘ ÚSC Expertní analýza stávajícího systému řízení organizací z pohledu zřizovatele a zakladatele ZZO a z pohledu zadavatele veřejných služeb včetně zjištění souladu s koncepcí E-governmentu a s principy udržitelného rozvoje EU. Návrh užitků a požadavků ÚSC jako zadavatele na kvalitu služby Návrh užitků a potřeb ÚSC jako zřizovatele nebo zakladatele Expertní analýza celkových výdajů skupiny ÚSC na zdroje integrovatelných procesů před zahájením definice a implemementace. Návrh katalogu veřejných služeb u subjektů ÚSC a jejich příjemců včetně rozsahu a parametrů kvality Návrh katalogu podpůrných služeb u subjektů ÚSC a jejich příjemců 4

43 Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Návrh principů Interního business modelu ÚSC - principů systému řízení organizací a formulace druhů zajišťovaných veřejných a podpůrných služeb včetně návrhu principů systému hodnocení jejich kvality. Návrh základních nástrojů řízení organizací a služeb a odhad jeho ekonomických přínosů Vytvoření harmonogramu realizace navrhovaných opatření Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Finální definice a implementace KSŘ ÚSC Průběžná komunikace projektu formou brainstormingů Ověření systému KSŘ ÚSC a formulace rozsahu služeb včetně návrhu nastavení systému hodnocení (finanční i kvalitativní) u subjektů ÚSC. Analýza vzdělávacích potřeb pro KSŘ ÚSC Vzdělávání pro KSŘ ÚSC Definice možnosti poskytovatelů pro realizaci veřejných a podpůrných služeb a katalogu možných sdílených procesů Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Nabídka informačních a metodických služeb pro KSŘ mezi subjekty ÚSC Finální definice a schválení Interního business modelu ÚSC a systému Korporátního řízení ÚSC a jeho organizací (řízení vztahů, sdílení procesů a zdrojů, povinné zpětné vazby) Definice a schválení nástrojů a harmonogramu pro implementaci Korporátního systému řízení ÚSC Implementace KSŘ ÚSC dle schváleného harmonogramu Provedení srovnávací analýzy souladu s koncepcí E-governmentu a s principy udržitelného rozvoje EU Provedení srovnávací analýzy aktuálních celkových výdajů skupiny ÚSC na zdroje integrovatelných procesů a stejných výdajů před zahájením projektu Předání interní části Korporátního řízení ÚSC do rutinního provozu 5

44 Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Rozšíření KSŘ ÚSC o model jeho implementace pro obce nižšího řádu a jiné ÚSC jako službu Vymezení technologicky a organizačně vhodných geografických oblastí pro poskytování podpůrných služeb pro obce nižšího řádu a jiné ÚSC Analýza podmínek vyžadovaných E-governmentem a stávajícího systému zajištění podpůrných služeb u obcí a jiných ÚSC ve vhodných oblastech Analýza a ověření požadavků obcí nižšího řádu a jiných ÚSC na druh, kvalitu a možnost zajištění podpůrných služeb Analýza příjmů skupiny ÚSC z poskytování korporátních služeb mimo skupinu před zahájením rozšíření KSŘ Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Návrh principů Externího business modelu ÚSC a katalogu podpůrných služeb vhodných jako služby pro obce nižšího řádu a jiné ÚSC včetně návrhu principů systému hodnocení jejich kvality. Analýza vzdělávacích potřeb pro rozšíření KSŘ ÚSC Vzdělávání pro rozšíření KSŘ ÚSC Definice možnosti poskytovatelů pro realizaci podpůrných služeb pro jiné obce a ÚSC. Formulace nabídky informačních a metodických služeb KSŘ pro jiné obce a ÚSC Finální definice Externího business modelu KSŘ ÚSC (řízení vztahů, sdílení procesů, povinné zpětné vazby), schválení v orgánech ÚSC. Definice nástrojů a harmonogramu pro implementaci Externího business modelu KSŘ ÚSC, schválení v orgánech ÚSC Etapy a klíčové aktivity implementace KSŘ Pilotní zavedení Externího business modelu KSŘ ÚSC ve vybraných subjektech ÚSC Realizace nabídky služeb pro jiné ÚSC Provedení srovnávací analýzy souladu s koncepcí E-governmentu a s principy udržitelného rozvoje EU Provedení srovnávací analýzy příjmů skupiny ÚSC z poskytování korporátních služeb mimo skupinu a stejných příjmů skupiny ÚSC z poskytování korporátních služeb mimo skupinu před zahájením implementace Předání externí části Korporátního řízení ÚSC do rutinního provozu. 6

45 Děkuji za pozornost Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/

46 6. Systémová architektura města

47 Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ ICT architektura města Ing. Josef Míka Karlovy Vary Co je to ICT architektura města? ICT architektura naplňuje ICT strategii města Je tvořena a realizována s ohledem na celé město Často je v rozporu s partikulárními zájmy jednotlivých částí města Dává do souladu zájmy všech uživatelů ICT (uživatelů SW, správců sítí a systémů, klientů a ostatních) 2 Jak ICT architektura města vzniká? Vychází z ICT strategie naplňuje jejich cíle Navrhuje se a provádí v jednotlivých úrovních podrobnosti tak, aby to mělo smysl Jednou z úrovní jsou tzv. Architektonické zásady kterými se tvorba ICT architektury má řídit Další z úrovní jsou služby nebo procesy a jejich řízení Až pak následuje systémová a aplikační architektura 3 1

48 Co by mělo být výsledkem ICT architektury? Portfolio projektů a postup jejich realizace (krátkodobý a střednědobý) Rozumné řízení změn Snížení provozních nákladů Snížení implementačních nákladů Vyšší odolnost proti legislativním bouřím Spokojenost klientů i uživatelů 4 Jak ICT architekturu zavést? Vytvoření nebo aktualizace ICT strategie Analýza současného stavu ICT (aplikace, jejich vazby, správa) Analýza současného stavu procesů a služeb, které jsou nebo mohou být podporovány ICT Navrhnout reálně dosažitelný cílový stav Stanovit si oblasti zájmu a priority Vybrat si vhodnou metodologii a tu implementovat 5 Portfolio projektů ICT architektura se nejčastěji rozpadá na procesní, datovou a aplikační někdy se ještě používá tzv. systémová nebo infrastrukturní architektura Existují tzv. přechodné architektury jako milníky na cestě k cílovému stavu Změna stavu mezi milníky je nejčastěji realizována ICT projekty (jedním nebo několika) Takto je řízeněvytvářeno portfolio projektů nikoliv pouze jako reakce na vnější podněty 6 2

49 Procesní architektura viz. předchozí prezentace Datová architektura popelka mezi architekturami používá se skoro výhradně pro výměnu dat nebo u rozsáhlých systémů může však přinést obrovské úspory 7 Model aplikační architektury města Vzhledem k počtům provozovaných aplikací je dobré mít hierarchický model aplikační architektury V nejvyšší úrovni se jedná o třídy systémů které lze implementovat zde se v podstatě vytváří informační koncepce Existuje určitý počet tříd, které jsou povinné a ty by se měly řešit první Tato úroveň je v podstatě stejná pro všechny 8 Model aplikační architektury města - příklad 9 3

50 Vaše otázky?? 10 Děkuji za pozornost Ing. Josef Míka Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/

51 7. Systémová architektura státu

52 Projekt: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/ Systémová architektura státu Ing. Pavel Hrabě Karlovy Vary Motto Konečnou příčinou, proč lidé, kteří ze své podstaty milující svobodu a panování nad jinými, zavádějí takové omezení, v jakém je vidíme žít ve státech, je předjímání vlastní sebezáchovy a spokojenějšího života (T. Hobbes: Leviathan, str. 117) Nemá smysl vynalézat nová poslání státu a veřejné správy (VS), když jejich podstata je všude stejná. Nemohu reformovat něco, co vlastně neznám, čemu jsem se nepokusil (s jistou dávkou pokory) porozumět. Nemohu získat důvěru ostatních v reformu, pokud jí nevěřím já sám a ani moji (státní) zaměstnanci Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 2 Shrnutí Všechny dosavadní strategie českého státu směřující k efektivnější VS obsahují správné cíle a úkoly, bohužel se plní zejména odzadu, tj. od technologií k procesům, nikoli od potřeb přes procesní změny a architekturu aplikací k infrastruktuře. VS je služba občanům, ale často není služba občanovi. Ve skutečnosti jde o službu občanů občanům prostřednictvím státu. Úředníci hrají roli zprostředkovatelů, průvodců, zmocněnců při poskytnutí služby občana občanům. Službou úředníka je být dobrým a úslužným průvodcem. Úlohou celkové architektury (EA) VS je být myšlenkovým rámcem, který podpoří poznání VS ve všech jejích souvislostech a umožní správný návrh změn VS, směřujících k dosažení strategických cílů a návrh proveditelných kroků, kterými lze tyto změny uskutečnit (včetně změn IT podpory VS). Úspěšné státy dokazují, že to jde. Na VŠE máme plán, jak to může ČR dokázat také Systémová architektura státu, Pavel Hrabě 3 1

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Chytrá veřejná organizace založená na službách

Chytrá veřejná organizace založená na službách Chytrá veřejná organizace založená na službách VŠE Praha 24.5.2013 Ing. Zdeněk Havelka, PhD Smart Administration CZ chiméra či skutečnost? 2 Chiméra měla zpředu podobu lva, v prostředku divoké kozy a zezadu

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014

Komise pro informatiku Svazu měst a obcí. Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Cyril Čapka, Pavel Rous, Josef Švec PSP 2.10.2014 Témata diskuse Co je KISMO Činnost KISMO 2013 a 2014 Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+ dotazy 2

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu.

Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Výkon, tj. způsob zajištění jednotlivých agend není jednotný! Standardizace

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Schválení dotace na projekt "Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Od životních situací ke kompetenčnímu modelu Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Obsah Životní situace Procesní model úřadu Případová studie Magistrát města Kladno Závěr Životní situace -

Více

CZ.1.07/3.2.07/01.0069

CZ.1.07/3.2.07/01.0069 KONFERENCE 7.6.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Výstupy projektu 6 nově vytvořených

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ

Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ Benešov, 22. září 2011 PORTÁL LIDSKÝCH ZDROJŮ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROJEKTU Portálové řešení cílem projektu je vytvoření portálu lidských zdroj sdružující data a informace o rozvoji lidských zdrojů ve veřejné

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR vlastníci: MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Svaz měst a obcí ČR VNG International (= agentura

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více