Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK"

Transkript

1 Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

2 CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura - Arq. Adalberto Dias / STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN studijní obor - Technické lyceum 08/ do současnosti / Uhlík architekti / 06/ /2009 / Chalupa Architekti / 04/2008 / Bočan&Partners 06/ /2008 / APRIS 3MP / / SPOLUPRÁCE do současnosti / ti2 architekti / KONTAKT / / / Praha/Zlín

3 portfolio 2013

4 Na chvíli jsme opustili naši kancelář a vzali do rukou místo počítačové myši kladívko, vrtačku a letlampu. Přesunuli jsme se do kraje balvanů rozkládajícího se na rozhraní středních a jižních Čech, abychom zde vytvořili lesní útulnu, pozorovatelnu a chlapskou zašívárnu v jednom. Bez stálého zdroje energie, ze dřeva z nedalekého polomu vznikl černý objekt. Ve zvlněném terénu posazený na balvany, skrytý na kraji lesa hledí do prazvláštní hobití krajiny. Uzavřený, neříká čím může být, snad Noemovou archou. Jen vzdoruje nepřízni počasí, čeká na příchod toho, pro kterého byl stvořený. Jen ten mu může dát měřítko a sílu otevřít se. Až poté jeho zvláštní vzezření dostává jasný smysl. Uvnitř sebe v nižší části ukryje stojící lidskou postavu, ve svažující se zbylé části je platformou pro množství činností, útulným místem nad zemí. Lesní útulna / realizace Uhlík architekti / 2013

5

6

7

8 Objekt je koncipovaný jako jednopodlažní stavba s pultovou střechou pro sezonní využití, svým umístěním na niveletu stávajícího terénu minimalizuje potřebu zemních prací. Hlavní vstup je umístěn na jižní fasádě směřující do vesnice, zde se také nachází vstup do předprostoru sociálního zařízení a výdejní okénko občerstvení. Severozápadní fasádu směrem k multifunkční ploše (taneční parket) lze šesti páry rozměrných vrat kompletně otevřít. Vnitřní prostory jsou rozděleny na minimální potřebné sociální, technické i skladovací zázemí a volný multifunkční sál s podiem. Dispozici lze flexibilně, jednoduše a rychle měnit pomocí posuvných příček a tím ji přizpůsobovat aktuálním požadavkům a potřebám (svatba, pingpongový turnaj, zábava, hasičské závody...). Nosná konstrukce se sestává z jednoduchých rámů tvořených smrkovými trámy 10/20, ty jsou příčně ztuženy kleštinami. V podélném směru jsou moduly rámů provázány trámy 10/20, každý třetí modul bude osazen zavětrováním ocelovými táhly. Jako vnější opláštění jsou navržena surová, tlakově impregnovaná prkna proměnných šířek. Plášť neobsahuje tepelnou izolaci. Vnitřní konstrukce pro sociální zařízení a technické zázemí budou provedeny z omítaných tenkých příčkovek. Sprchy a toalety budou přirozeně provětrávané větracími klapkami na fasádu objektu. Moduly s toaletami nemají plný strop, ale jsou uzavřeny deskou drátoskla, tím je zajištěno jejich prosvětlení. Na podlaze předpokládáme použité (očištěné) cihly kladené na kant. Důraz je kladen především na léty prověřené konstrukce a technologie, jejichž hlavní devízou je uplatnění zdravého selského rozumu a tím tedy také co nejefektivnějšího a ekologického řešení v kombinaci s charakterem stavění na českém venkově. Multifunkční objekt pro Oldřichovice / studie Kamil Měrka, Přemysl Jurák / 2013

9

10

11 Prodejna Koh-i-Noor, Pardubice / realizace Uhlík architekti / 2013

12

13 Rozkledna Náklo / soutěžní projekt Kamil Měrka, Přemysl Jurák / 2013

14 a 15,0 m a 13,9 m úroveň 13,9m a b úroveň 2,70m b 2,70 m pohled severní pohled západní pohled jižní pohled východní řez aa 00,0 m úroveň 0,00m a

15 Naše koncepce řešení haly je zásadně ovlivněna limity, které jsou nastaveny soutěžními podmínkami. Zejména rozsah území k zástavbě, které omezuje škálu hmotových řešení nových objemů CHS a finanční limity stavby, které jsou vzhledem k objemu a rozsahu stavby a nárokům, které jsou na ně kladeny na hranici reálných možností. Tyto koncepční limity se snažíme překlenout, naopak se pro nás stávají výzvou pro velmi koncentrované jednoduché nadčasové řešení. CHS by měla být kultivovanou odpovědí současné architektury na moderní veřejnou stavbu celoměstského významu stavbou v exponované poloze parku v těsné blízkosti historického jádra. Obě haly skládáme co nejtěsněji vedle sebe, oddělené pouze prosklenou stěnou nebo sítí se společnou tribunou. Šířkově volíme co nejmenší rozpon dle požadovaného rozměru sportovní plochy. Zvolený rozpon využijeme na celou délku stavby, tedy maximální sjednocení konstrukčních prvků. Délku objemu hal omezujeme na 107 metrů, která je v podstatě limitní, z důvodu příjezdu vozidel z kruhového objezdu na pozemek. V takto vymezeném objemu 107x 56 metrů příčně od jedné z obvodových stěn k druhé vestavujeme lineární tedy velice racionálně řešené bloky zázemí a komunikací. Mezi čtyřpatrovou stavbou zázemí sportovců, diváků, vedení klubu a návštěvnických místností a šikminou hlavní tribuny vzniká hlavní foyer jako převýšený prostor. V patrech je přetnuté jednotlivými můstky pro nástup na tribunu. Do prostoru jsou také vsazeny dvoje schodiště ve tvaru X, které spojují spodní foyer s foyerem horním ve 2. patře. Díky zvolené šíři objemu haly vyšší prostor výhodně využíváme pro maximální koncentraci zázemí ve formě čtyřpatrové stavby na železobetonovém skeletu. Je dobře osvětlena a odvětrána, neboť uzavírá halu svou západní fasádou směrem do exteriéru. Do ní je konstrukčně opřen nosný systém hlavní tribuny. Větší výška haly nad tribunou je využita u hlavní hrací plochy, kde je potřebná pro splnění parametrů mezinárodních utkání. Svažuje se směrem k vedlejší tréninkové ploše tak, že zachovává nad hlavní hrací plochou světlou výšku 12,5 m, na tréninkové už sleduje sleduje konstantní výšku. Vnitřní prostorová koncepce haly je založena na dominatní hlavní tribuně, otočené směrem k centru města a k výhledům. Velká východní prosklená plocha leží přibližně na spojnici věže radnice a Černé věže. Snažili jsme se zachovat vnitřní prostor obou hal jeko jeden vizuálně kontinuální prostor, pokračující až do exteriéru budovy.tuto spojitost vnitřního prostoru podtrhuje i jednotná barevnost celého hlediště a hracích ploch. Hmota budovy je členěna v příčném směru po 3,5 metrech na segmenty, které procházejí celým pláštěm ve formě lomů. Nejjasněji jsou pak vyjádřeny ve střešním plášti formou šedové střechy se svislými prosklenými plochami. Členění na šikmé plochy má svoji funkci i pro akustickou kvalitu vnitřních prostor. Plášť budovy je volen s ohledem na finanční limity jako polykarbonátový, transparentní fasádní systém. Vhodný je z důvodů své průsvitnosti, která dovoluje v denní dobu vytvořit dostatečně světlé a rovnoměrné vnitřní prostředí, zároveň v šeru bude jemně zářit směrem ven. Provoz budovy bude tak vnímán i okolím. Lehkost polykarbonátové fasády by měla být přínosem pro vnímání budovy v parku jako lehké, vzdušné stavby. V případě navýšení rozpočtu je možné uvažovat o alternativě k polykarbonátu v podobě osazení satvby skleněným pláštěm se stínící vrstvou (např. tahokov). Prostory splňují také příslušné parametry pro osoby s omezenou možností pohybu pro přístup do hlediště v parteru. Víceúčelová sportovní hala České Budějovice / soutěžní projekt Uhlík architekti / 2012

16

17 An avant-garde artist or artistic group whose work is for their time groundbreaking or revelatory. A typical feature of avant-garde artists is never ending efforts to seek new solutions. Therefore, we don t want to create a memorial of something that is still developing. Avant-garde is alive, in every age represents different views and different personalities, but also looks for resources in previous periods. We propose an object inspired by LIssitzky s graphics - the object as a platform that s try to keep avant-garde idea alive and develop it further. Its form becomes the base for informal meetings, exhibitions and festivals presenting current and future ideas. The designed object is unchanging shape, variable is only the pavilion built during the occasion of the meeting of avant-garde artists. Task of designing the new pavilion will always assume the new creator. The only limitation in the design of the new pavilion is ground dimension of platform and location of technical infrastructure connections (under the circular hole). We don t consider the specific site in Novosibirsk as the most fundamental thing, rather than find organization that would deserve in the development of avant-garde ideas, for example by organizing annual meetings connected with construction of the pavilion. During the rest of the year, object s mirror surface looks changeable, volatile and alive. A clear link to the avantgarde ideology is a quote which is written on its surface. The image is not a painting, but a structure around which we must circle, looking at it from all sides, peering down from above, investigating from below. El Lissitzky Památník ruské avantgardě / soutěžní projekt Kamil Měrka, Přemysl Jurák / 2012

18 Proč jedna, když můžeme mít dvě? Je možné dostavět středověkou katedrálu s přístupem a myšlením dnešní společnosti? Možné to je, musí být! Důležitým aspektem je zachování paměti, pokorný přístup ke stávajícímu a především přesvědčivá reflexe současnosti. Jakými hodnotami je však tato současnost reprezentována? Nejsou to náhodou pomíjivost trvalých hodnot, neosobní přístup, potlačení dříve samozřejmých morálních vlastností, povrchní chování, nedostatek píle a pracovitosti. Rána po jižní věži se zdá být již dávno zahojena. Katedrála je díky tomu ve své podstatě výjimečnou stavbou uchovávající vrstvy z období rozvoje i úpadku národa. Bylo by možná nerozumné, rozhodně však značně problematické prosadit dostavbu nové kamenné věže. Odpovědí na podobu nové věže, by se měl stát objekt, který se pohybuje na rozcestí mezi architekturou, uměním a živlem zobrazujícím neutuchající víru člověka ve ztracené hodnoty. Tento objekt nová věž musí symbolizovat současnost, dotvářet kompoziční principy jak katedrály, tak celého náměstí, nenarušovat, ale zdravě konkurovat severní věži. Na pravém nároží se vztyčuje nový objekt, jehož nitrem proudí vzduch, ten vyplňuje prostor a stává se nosnou konstrukcí tohoto objektu. Stuha třepotající se hrdě ve větru, přitom křehká a pomíjivá pouhý vzduch. Její život je v minimální míře, ale přitom neustále závislý na věřícím člověku. Tubus z lesklé jemné tkaniny tvarovaný proudem vzduchu, který je do něj vháněn čerpadlem, to je umístěno v akusticky neprůzvučném boxu pod krovem katedrály. Vzduchem tvarovaný objekt je vysoký asi 35 metrů. Je přikotven k pilíři, který zůstal zachován po jižní věži. Na vrcholu, který je ve výši vyhlídkové terasy severní věže, je umístěn symbol kříže. Materiálové a technické řešení minimálně zatěžuje stávající konstrukce. Dostavba věže katedrály sv. Bartoloměje / soutěžní projekt Kamil Měrka, Přemysl Jurák / 2012

19 vtipné / rychlé / levné / krásné - řešení (A) (B) (C)

20 Prodejna Koh-i-Noor, Praha 1 / realizace Uhlík architekti / 2012

21 Koncept / Inspirací pro koncept se staly běžné vysunovatelné šuplíky. Ty jsou transformovány do podoby jednoho modulového kontejneru - pokoje. Tak jako se vysunuje šuplík a dává na odiv své vnitřní bohatství, otevírá se také navržená ubytovací jednotka a zajišťuje kontakt obyvatele s vnějším prostředím. Tím je eliminován nejčastější hendikep starších lidí - snížená mobilita. Tento základní princip určuje formu výsledného objektu. - proměnlivá forma reaguje na náladu obyvatel - reakce na stísněné poměry lokality - potvrzení stávajícího pěšího průchodu uzemím - mrtvá střecha se stává palubou - živým veřejným prostorem města - vstupní podlaží otevřené veřejnosti - výtvarný atelier, tančírna, seminární místnost - součástí ubytovací části jsou kuchyňka s jídelnou, kaple, ordinace, obytný prostor Ubytování pro seniory, Praha / soutěžní projekt Kamil Měrka, Přemysl Jurák / 2012 oceněníí: odměna

22

23 Koncept / Ačkoliv jsou vazby přetrhány téměř bezezbytku, rozhodli jsme se postavit dům respektive domy o třech podlažích, podobně jako domy z původního předměstí. Pokračovat v započatém bloku považujeme za nežádoucí. Navržený dům má od štítu Rohlíku odstup 2 metry. Z uliční hrany jím naznačené vystupujeme blíže k původní uliční hraně Hálkovy ulice, tak abychom zachovali chodník a prostor pro parkování. V budoucnu by mohla být nahrazena budova výměníku, postavená přes původní uliční profil a Hálkova se tímto zprůjezdnit. Navrhujeme na parcele 10 domů zhruba o rozměru 10x10x10 metrů. Domy zastavují parcelu jako šachovnici s vnitřními dvory. Hmoty kostek v šíři 10 metrů naznačují původní parcelaci pozemků při Hálkově ulice, podobně jako některé parcely zůstaly nezastavěny, mezi štíty do ulice pronikaly zahrady, také náš návrh má 2 dvory otevřené do prostoru Hálkovy ulice. Sousední nárožní parcela 185/2 je šancí, jak navázat na původní zástavbu Kateřinek včetně památkově chráněného funkcionalistického domu. Nejde nám o nápodobu původního zastavění, inspiruje nás pouze k podobnému prostorovému zážitku: úzké parcely zastavěné i do hloubky drobnými objekty, posuny domů vůči sobě, vznikající drobné dvory jako jedinečné intimní situace sdílených prostor. Malé a přívětivé měřítko. Nosné motivy pro sdílení společného domu pro 50 seniorů. Toto prostorové uspořádání vytvoří svůj vlastní svět směrem dovnitř do parcely, aby obyvatelé nebyli odkázáni na plánovaný nešťastný prostor vnitrobloku. Ubytování pro seniory, Opava / soutěžní projekt Uhlík architekti / 2012 čestné uznání: finanční odměna

24

25 Koncept / Navrhuji zářez do letenského svahu. Vzniká městský prostor na úrovni Vltavského nábřeží jako součást centra města. Tímto prolamuji dvě pocitové bariéry řeku a silnici, a přináším oživení nábřeží. Jako opora zářezu, působící proti váze svahu, stojí knihovna. Knihovnu ukrývám do svahu, její pravidelná struktura rovnoběžných stěn na čtvercovém půdoryse je rozpoznatelná pouze v místě zářezu. V každém poli mezi stěnami záměrně navrhuji jinou funkci knihovny: sklad, hala, kancelář, studovna. Prosklením fasády pozorovateli stojícím v předprostoru knihovny nabízím ucelený přehled o dění uvnitř a zamezuji monotónnosti fasády. Tak jako se střídají fasády domů na tradičním náměstí, zde se střídají jednotlivé obrazy vnitřních prostor. Jako nezávislou část knihovny navrhuji veřejný výtah, pro bezbariérový přístup na Letenskou pláň - porušena fyzická bariéra svahu. Urbanistické a dopravní řešení / Návrh zachovává stávající pěší cesty stoupající v mírném spádu od náměstí směrem na letenskou pláň. Stávající monumentální schodiště je odstraněno a nahrazují je schodiště podél hran zářezu. Přístup do objektu je umožněn v úrovní Čechova mostu. Z úrovně horní hrany Letenské pláně je přístupný pouze výtah, který není funkčně propojený s knihovnou. Parkování je situováno do podzemního podlaží, vjezd a výjezd je uvažován rampami z úrovně nábřežní komunikace. Před rampami jsou v dostatečné dělce navrženy odbočovací pruhy. Kapacita parkování je stanovena na 200 parkovacích stání z toho je 10 pro invalidy. V suterénu je umístěna zásobovací rampa. Tramvajová zastávka je ponechána ve stávající poloze. Architektonické řešení / Záměrem bylo najít způsob, kterým se podaří umístit objem knihovny v dané lokalitě, ale zároveň nenaruší pražské panorama. Proto jsem celý dům umístil pod úroveň terénu, s tim že svou velikost ukazuje jen na stěnách zářezu. Předprostor knihovny je dlážděn sklobetonem, zajišťuje přirozené prosvěltlení podzemního patra. Prosvětlení interiéru je řešeno čelní fasádou, orientovanou na jih. Prostory ve větší hloubce jsou ze stropu přisvětlovány světlovody. V čelní fasádě jsou také průzory do skladů knih. Prostory studoven jsou převýšené, probíhají vždy přes několik pater kanceláří. Jednotlivá oddělení knihovny jsou umístěna na ochozech a propojena schodišti i výtahy. V rámci domu je navžen veřejný výtah, pro přístup na Letnou, s prosklenou šachtou do prostoru skladů. Konstrukční a technické řešení / Navrhuji stěnovou železobetonovou monolitickou konstrukci. Pro uskladnění a dopravu knih ze skladů je využit automatický robotický systém Dematic Multishuttle. Z hlediska požární ochrany je uvažováno v místech depozitů a skladů knih hašení plynem. Zbytek objektu je proti požáru zajištěn systémem hašení vysokotlakou vodní mlhou. Všechny únikové cesty jsou vyvedeny na terén svahu nebo letenské pláně. Národní knihovna / Dilpomní projekt FA ČVUT školní atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína / 2011

26

27 adresa: obsah: Rodinný dům / Hvozdná u Zlína / studie Roman Chvilíček, Přemysl Jurák / 2011 Hvozdná, číslo parc. 1357/10 klient: Vít Urbanec Lenka Trčková datum zpracování: 02/2011 užitná plocha: 1.NP 247,75 m 2 2.NP 82,10 m 2 3.NP 71,09 m 2 celkem 400,94 m 2 obestavěný prostor: celkem m 3 odhad nákladů: betonová konstrukce 5819 Kč/m 3 orientační cena: 11,0 mil Kč identifikační údaje ortofotomapa, m 1/1000 platný územní plán, m 1/1000 panoramatická fotka pozemku vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace prostorový řez A-A prostorový řez B-B přehled materiálů situace, m 1/500 půdorys 1.NP, m 1/100 půdorys 2.NP, m 1/100 půdorys 3.NP, m 1/100 řez A-A, m 1/100 řez B-B, m 1/100 pohled východní, m 1/100 pohled západní, m 1/100 pohled severní, m 1/100 pohled jižní, m 1/100 fotky modelu skici skici skici

28 1.NP užitná plocha celkem: 247,75 m 2 B A A B m 13, půdorys 1.NP, m 1/100

29 Koncept / Dům solitér, jemně tvarovaný kámen na nároží dvou ulic, na místě stávajícího výdechu z metra. Nepotřebuji se připojovat ke stávajícím dvoum domům (dotvářet malý blok), ale nechávám jim volnost samostatného vývoje. Původní zelený plácek přetvářím do vertikální zahrady. V tvarování domu propojuji různé výškové úrovně soklů, říms a hran střech sousedních domů. Toto je pro mě také východiskem pro použití fasády střechopláště - sítě s otvory o velikosti oken a nezozlišuji mezi šikminou nebo svislou konstrukcí. Potvrzuji atypičnost a jedinečnost místa v rámci struktury zástavby Vinohrad, solitérem zanechávám jizvu po nedokončeném bloku! Konstrukční řešení / Železobetonová prefabrikovaná a monolitická. Na základní nosné jádro se podél jeho delších stran v každém patře připojují dvě železobetonové obousměrně pnuté desky, které jsou po obvodě podpírány nosným prefabrikovaným vnějším pláštěm. Dispozice / Dům je přístupný ze dvou opačných stran. Do ulice jsou orientovány vstupy do obchodu a restaurace, z vnitřní zahrady je přístupná recepce kanceláří. Na každém patře jsou vždy dva open space prostory se společným sociálním zařízením. Kavárna/restaurace/bar je koncipována jako doupodlažní. Z ulice se vstupuje na galerii s menším barem, o úroveň níže se nacházi rozlehlejší prostor a zázemí restaurace. Prosvětlení umožňují velké výkladce do ulice a do v zahrady. Obchodní jednotka ve vstupním úrovňi je orientována do Blanické ulice. Administrativní budova / ulice Blanická, Praha / FA ČVUT školní atelier Aleny Šrámkové / 2011

30

31 Hledám dům / jednoduchý, ale ne banální, dům jenž bude otevřený světlu, lidem, zahradě. Dům se srdcem, kam mohu utéct před světem. Kde se okolní svět změní v pouhou abstrakci. Nezajímá mne forma, ale účel a konstrukce. Forma není cílem, ale prostředkem vyjádření. Neusiluji o estetickou spekulaci pseudo staveb. Jediným východiskem je konstrukce bez příměsí, konstrukce je základem architektury. Architektura je vůle doby převedená do prostoru, proto používám soudobé materiály a stavební postupy. Hledám poetiku v surovém povrchu materiálů, ve světlem zalitém interiéru, ve volném prolínání prostorů, v domě bez bariér. Odpovědí je dům s osudem, s příběhem jenž začínám psát právě teď... Kontext, regulace / Dům se nachází v řadové zástavbě domů spíše průměrné stavební produkce. Větší šířka parcely(17m) umožňuje navrhnout řadový dům podélně s ulicí s poloviční hloubkou (polořadovku) něž mají sousední domy. Tím vzniká žádaný odstup domu od chodníku a silnice a zároveň se frázuje prostor: veřejný - ulice; polo-soukromý - předzahrada; soukromý - dům a zadní zahrada. Do ulice se dům staví vzdušnou stěnou (plotem) z ocelové sítě vyplněnou a porostlou zelení. Výška respektuje úroveň okapů sousedních domů. Dvoupodlažní obytná část domu přiléhající k zahradě je zastřešena pultovou střechou v předepsaném sklonu. Konstrukce, materiály / Konstrukce se sestává z nosného betonového skeletu, svislých podpor a horizontálních desek, a lehkého pláště. Plášť se chová podle potřeb vnitřních prostor a může být plný(neprůhledný) nebo naopak transparentní. Tento princip kostí a kůže vytvářející pouze prázdnou schránku bez prostorového členění, je doplněn o uzavřené funkční boxy, které již nemají nosnou funkci. Konstrukce není nijak maskována, proto se v interiéru objevuje pohledový beton, dřevo na vložených boxech a krovu, sklo na fasádě a ocel v exteriéru. Dispoziční řešení / Do domu se vstupuje přes předzahradu, kde je na místě krytého stání vedle vzrostlého stromu zaparkován automobil. Podél štítu jižního souseda je veden průchod do zahrady za domem. Dům je uvnitř kontinuální, nekončící, jeden jediný pokoj, reagující na aktuální potřeby obyvatelů. Interiér je determinovaný několika vloženými elementy, které obsahují technické provozy domu. Ve vstupním podlaží to jsou šatna a koupelna rodičů, koupelna pro zbývající pokoje, samostatné wc a šatna pro sezónní oblečení. Mezi těmito boxy se nacházejí ložnice rodičů, pokoje dětí se společnou hernou a hala s rampou. Rampou se sestupuje do srdce domu - společenského pokoje jehož přirozeným středem se stal krb. Celý prostor je příčně zónován a za jídelnou a kuchyní se nachází technické zázemí domu s toaletou pro hosty, prádelnou a kotelnou (skladem) se výstupem na zahradu. Na interiér navazuje terasa orientovaná na jihozápad. Jako poslední funkční box bude až v případě potřeby dostavěna garsoniéra, na části plochy předzahrady. Rodinný dům / Brno /studie 2010

32

33 Půdní vestavba / Oldřichovice / studie 2010

34

35 Koncept / Galerie jako dopravní prostředek. Monumentální, ale zároveň přísně účelná. Výtah a výstavní plocha. Galerie jako významný funkční urbání prvek oživující kopec Vítkov. Propojení historicky významného místa s historií zobrazenou ve Slovanské epopeji. Situace / Navrhovaný objekt je umístěn na severním svahu kopce Vítkov svou kratší hranou přiléhá k železniční trati. Hlavní vstup pro návštěvníky galerie je situován do ulice Thámovy v ústí pěšího žižkovského tunelu a v blízkosti stanice metra Křižíkova. V tomto místě se nachází i výtah přístupný veřejnosti dvacet čtyři hodin denně s cílovou stanicí na vrcholu kopce. Pro stěhování uměleckých sbírek je navržen speciální vstup z jižní strany na Vítkově. Dispozice / Do objektu se vstupuje z ústí pěšího tunelu. Vstupní hala s recepcí, šatnou a WC se nachází v patě dutého pilíře, který vynáší výstavní prostor. Do prostoru galerie a muzea se návštěvník dopraví velkokapacitním výtahem. Zde je také umístěno zázemí pro zaměstnance, strojovna vzduchotechniky a WC pro návštěvníky. Na střeše je navržen malý bar s terasou. Materiály / Konstrukce je monolitická železobetonová. Interiér bude čistě bílý, s jemně lesknoucí se podlahou. Podhled ve výstavním sále je proveden z bílého mléčného skla. Veškerý vnější povrch kromě střešní terasy bude pokryt bíle lakovaným perforovaným hliníkovým plechem. Perforace bude provedena podle vzoru, který Alfons Mucha použil na šatech herečky Sarah Bernhardt na plakátu pro inscenaci Gismonda. Velikost perforace bude proměnlivá a bude jemně reagovat na plné stěny, prosklené části a potřebu slunečního záření v interiéru. Na střešní palubě bude použito odolné dřevo. Osvětlení / Prosvětlení výstavního sálu je řešeno vertikálními světlíky ve vnějších stěnách. Přímé sluneční záření bude rozptýleno perforovaným pláštěm a ve spojení se zavěšeným skleněným podhledem zredukováno přibližně na 1/3 své intenzity. V případě slabé intenzity slunečního záření vypomůže systém zářivek umístěný nad skleněným podhledem. Galerie pro Slovanskou epopej / Praha / soutěž 2010

36

37 Koncept / Dům je umístěn na jižním svahu a využívá dvou konstrukčních prvků. Vnitřní nosná konstrukce je monolitická železobetonová. Dodává domu pocit pevnosti, stálosti, poctivosti, ale také tepelně akumulační vlastnost. Umožňuje vytvořit velké otevřené prostory a izolovat místnosti s mokrými provozy od dřevěných konstrukcí. Vnější plášť z horského modřínu naopak vyniká svými tepelně izolačními vlastnostmi při minimální tloušťce konstrukce a přirozenou schopností stárnout v čase. V interiéru jsou voleny dva základní materiály. Cementová stěrka pro povrchovou úpravu betonových konstrukci a obkladová dřevěná dýha pro vnější stěny a vnitřní nenosné příčky. Dům je navržen jako pasivní. Trojúhelníkový půdorys domu eliminuje celoročně neosluněnou severní fasádu. Měrná spotřeba tepla je menší než 15 kwh/(m2a). Této hodnoty je docíleno silnou vrstvou tepelné izolace obvodového pláště a typologickým respektování pasivních zásad ( kompaktní hmota, orientace velkých oken na jižní fasádu). V návrhu je použito teplovzdušné vytápění s rekuperační jednotkou pro ohřev vzduchu, kapalinové kolektory pro ohřev teplé vody. opláštění domu dřevěnou konstrukcí nosná železobetonová konstrukce Nízkoenergetický dům do 4,5 mil / studetská soutěž 2010

38

39 Místo a úkol / Objekt zázemí neuskutečněné Pražské komorní scény na náměstí 14. Října na Smíchově v Praze. Využití stávajícího objektu, který dnes slouží pro pořádání nekonformních divadelních představení. Tento objekt umožňuje nástavbu. Úkolem ateliérové práce bylo zkombinování několika různých funkcí stávající divadlo, terapeutické centrum a byty. Koncept / Princip návrhu je ve vytváření prostorů v interiéru a exteriéru pomocí posuvných závěsů. Tyto posuvné prvky dokážou reagovat na: potřebu oddělení funkcí a na velikost prostoru pro jednotlivé funkce; zamezení přístupu do dočasně uzavřených částí domu; množství světla prostupujícího do bytů v nástavbě; sílu větru; Dispozice / Do objektu se vstupuje stávajícími vchody na západní fasádě. Ve vstupním podlaží je umístěna recepce a čekárna pro terapeutické centrum, kavárna s barem, WC, šatna a sklad kulis pro divadlo. V podstatě je to jeden objem, který je nadělen posuvnými závěsy, které vždy dočasně vymezují prostor určený pro čekárnu, bar, šatnu, foyer nebo úplně uzavřou přístup do tohoto místa. Jeden prostor muže v různém čase sloužit různým funkcím. Do stávajících otvorů ve fasádě jsou navrženy skleněné výplně zajišťující dostatečný přísun světla do interiéru, na východní fasádě je umístěn nouzový východ. Terapeutické centrum je společně s kotelnou a technickou místností pro úklid umístěno v prostoru současného suterénu. Prostor centra je bez pevných příček, prosvětlen skrz prosklený strop nad tělocvičnou. V druhém nadzemním podlaží se nachází stávající sál, který je doplněn o zákulisí. Ze sálu ústí směrem na ulici schodiště využívané pro únik v případě požáru. Pro herce jsou připraveny šatny se sociálním zařízením. O podlaží výš je umístěn přístup pro techniky na ochoz, kancelář divadla a sklad rekvizit. Jako nástavba je na domě umístěna letní scéna se zázemím, místnost vzduchotechniky a čtyři vertikální byty. Celá nástavba je zabalena do textilie firmy Ferrari, která je zavěšena na kolejních obíhajících po obvodu domy a obrysech jednotlivých bytů. Celý plášť nástavby je vertikálně rozdělen na pět posuvných dílů, jeden díl pro každý byt a jeden pro letní. Věže bytů jsou přístupny samostatnými vstupy z prostoru letní terasy. Plocha bytu je na této úrovni minimalizována pouze místnost šatny a prostor schodiště. V dalších patrech bytu se nacházejí obývací pokoj s kuchyní, dva pokoje a ložnice. Na střeše bytu je terasa s výhledem na nejbližší okolí a možná i na Pražský hrad. Každý byt má možnost sám ovládat jeden díl stínící opony a tak regulovat množství světla pronikajícího do interiéru. Dům na domě / náměstí 14.října, Praha 5 / FA ČVUT školní atelier Petra Hájka a Jana Šépky / 2009

40

41 Koncept / Návrh nástavby pozdně klasicistního nájemního domu č.p. 1062, Na Poříčí 35, Praha 1 Nové Město (1846, J. Brenn) přejímá téma původní plně zděné fasády s okenními otvory a používá ho se soudobě zpracovaným detailem jak pro fasády nástavby, tak pro střešní plášť. Tato nová plná konstrukce střechopláště navazuje na stávající uliční fasádu v místě odstraněné původní hlavní římsy, překlenuje celý objekt a plynule navazuje na zhlaví dvorních fasád. Střechoplášť integruje i nový objem přistavěné nové konstrukce výtahové šachty ve dvoře, v koutě uličního a dvorního traktu. Nástavba domu Na poříčí č.p / vypracování modelu Chalupa architekti / 2009

42

43 Koncept / Sňatek činžovní vily a terasového domu. Hybrid reagující na sílící tlak na míru využití zbývajících pozemků v jedné z nejžádanějších rezidenčních lokalit Prahy přímo na jižní hraně Strahovské pláně při zachování vysokého standardu bydlení. Kompaktní, plná patra ložnic, koupelen a pracoven střídají lehká prosklená patra obývacích pokojů s kuchyněmi, jídelnami a rozlehlými terasami. Neortogonálnost obvodů jednotlivých pater řeší problém přímých pohledů z a do oken okolních domů a zároveň obohacuje škálu výhledů z jednotlivých bytů. Činžovní vila s prostornými byty / Hřebenky / studie Chalupa architekti / 2008

44

45 Koncept / Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s dvěma oddělanými byty. Každý byt má svůj samostatný vchod a jejich prostory nejsou propojeny, proto může být menší byt využíván jako ubytování pro studenty nebo jako menší kancelář. Součástí domu je garáž pro jeden automobil. Tvarovaní navrhovaného objektu vychází z možností stavebního systému Porotherm a také z umístění domu na rovinný terén. Objekt není závislý na jediné orientaci ke světovým stranám, ale je možné měnit jeho natočení v závislosti na konfiguraci pozemku, bez toho, aby utrpěla kvalita osvětlení v místnostech. Dispozice / Dispoziční schéma se vyznačuje jednoduchostí, jeho dominantu tvoří schodiště. Do většího bytu se vstupuje přes halu, která přiléhá ke garáži a zbylému technickému zázemí domu. Z vstupní haly je dále přístup do hlavního obytného prostoru(převýšený strop přes dvě patra), kuchyně s jídelnou, WC a na schodiště. V druhém patře se nachází galerie, která je opticky propojena s obývacím pokojem. Dále je zde ložnice rodičů se šatnou, dva dětské pokoje, koupelna a WC se sprchou. Z dětských pokojů jsou přístupné střešní terasy, ta nad bytem prarodičů je ozeleněna. Spojnice mezi galerií a koupelnou bude odstíněna od pohledů z obývacího pokoje stěnou z matného skla. Dům má dále ještě jeden vstup do spodního bytu prarodičů, kde se nachází malá předsíň se šatnou a skladem, obytný prostor s kuchyňským koutem, ložnice a koupelna s WC. Celkový objem domu je vyskládán ze tři hmot, v každé se nachází odlišná funkce a každé z nich přísluší jiný materiál. Navrhovaný objekt je plánován na rovinatém terénu. Na částech domu je použita popínavá zeleň. Konstrukční řešemí / Dům bude založen na systému betonových pasů. Veškeré stěny budou vyzděny z cihel Porotherm. Dále budou použity překlady a stropy Porotherm na odpovídající rozpětí. Pouze pro vynesení podlahy galerie je uplatněn ocelový trám uložený na nosné stěny. Na celém objektu je navrženo kontaktní zateplení s využitím strojní omítky Porotherm SO. Takto zpracovaný povrch je buď doplněn obkladem z dřevěných hranolů, perforovaného plechu nebo ponechán bez obkladu, pouze v bílé strukturované tenkovrstvé omítce. Na fasádě přiléhající k terase je použit lehký obvodový plášť. Prostor terasy je odstíněn od pohledů z interiéru menšího bytu. Porotherm dvougenerační dům 2008 / studentská soutěž 2008 ocenění: 1. odměna

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

V objektech galerie jsou celkem dvě požární schodiště, nákladní výtah na přepravu uměleckých děl a výtah osobní.

V objektech galerie jsou celkem dvě požární schodiště, nákladní výtah na přepravu uměleckých děl a výtah osobní. LABORARTORY BRNO 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Stavební pozemek se nachází v historickém centru města na východním nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové v Brně a současně na nároží vnější strany

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

POROTHERM DŮM Viladům v intravilánu obce. okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity

POROTHERM DŮM Viladům v intravilánu obce. okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity KONCEPT využítí svažitého pozemku umístění sklepů v neosvětlených a obtížně využitelných prostorech garáž umístěná

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI PRŮVODNÍ ZPRÁVA URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Město Kopřivnice leží v okrese Nový Jičín, v Moravskoslezském kraji mezi Novým Jičínem a Ostravou. Město má přibližně třiadvacetitisícovou populaci. Začátkem druhé

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

Centrum krajinných studii

Centrum krajinných studii Centrum krajinných studii Světlá pod Ještědem Vojtěch Stoklasa / 2014 1 Obsah Anotace: Centrum krajinných studíí se nachází ve Světlé pod Ještědem v bývalé faře. Jedná se o dostavbu k výrazné historické

Více

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr

Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Fakulta architektury ČVUT 2007/2008 2.semestr Základní ateliér Ústav památkové péče a renovací prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, Csc. Ing. arch. Jan Kazimour 2. semestr 2007/08 JAN HARCINÍK 1 OBSAH Zadání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov DIPLOMOVÁ PRÁCE Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov Petr Uhlíř 13. semestr zimní semestr 2014/2015 Atelier Radka Kolaříka, Fakulta Architektury ČVUT v Praze Doc. Ing. Arch. Radek Kolařík, Ing. Arch.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ

OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ RESIDENTIAL

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka VILA 1754 3 910 000 Kč 2 150 000 Kč 5 1119 m 2 5731 m 3 1284 m 2 723 m 2 6605 m dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 člennou rodinu vhodný i na úzké parcely přízemí řešeno jako moderní otevřený prostor

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-300283 15 000 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova O projektu Společnost AAA Realitní fond, a.s. Vám nabízí možnost atraktivního bydlení v žádané lokalitě Prahy 5 Janáčkovo nábřeží. Řadový bytový dům z roku 1910 je jako stvořený pro ty, kteří touží po

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více