JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Zbyněk Vágner vedoucí organizační složky JSDH Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm, leden 2014 JSDH Frenštát pod Radhoštěm Střelniční Frenštát p. Radhoštěm mobil:

2 OBSAH 1. Použité zkratky 3 2. Úvod 4 3. Hlavní údaje o městě 5 4. Organizační struktura Preventivně výchovná činnost Propagace v oblasti požární ochrany (PO) Kroužek mladých hasičů 9 6. Odborná příprava Spolupráce s Hasičským záchranným sborem (HZS) Taktická cvičení jednotky Speciální služby Chemická služba Technická služba Strojní služba Spojová služba Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce Statistika zásahové činnosti Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč Statistika činnosti pro město Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů jednotky Ekonomika Příjmy Výdaje Investice Plnění koncepčních příjmů a výdajů Externí zdroje dat, map a informací Informační přílohy

3 1. Použité zkratky CHKO Beskydy ČR HZS MSK MSK IZS JPO JSDH OS PO ČHMÚ CAS 20 AŽ 30 ÚO NJ OA DN Chráněná krajinná oblast Beskydy Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Integrovaný záchranný systém Jednotka požární ochrany Jednotka sboru dobrovolných hasičů Organizační složka Požární ochrana Český hydrometeorologický ústav Cisternová automobilová stříkačka Automobilový žebřík, dosah 30 metrů Územní odbor Nový Jičín Osobní automobil Dopravní nehoda 3

4 2. Úvod Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech. Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne ve smyslu ustanovení 29 odst. 1 písm. a) a 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti. Zpráva o stavu požární ochrany ve městě obsahuje vyhodnocení záchranných prací, včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci JSDH. 4

5 3. Hlavní údaje o městě Geografická charakteristika Města Frenštát pod Radhoštěm - Rozloha: 1 143ha - Počet obyvatel: Poloha: jihovýchod Moravskoslezského kraje - Pohoří: Beskydy (nejvyšší vrchol - Lysá Hora, 1323m/nm) - Úmoří: Baltského moře - Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. Je vstupní bránou do CHKO Beskydy a střediskem horské turistiky a zimních sportů, i díky nedalekým Pustevnám. Jeho historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou rezervací. Hlavními zaměstnavateli ve městě jsou Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a mnoho dalších podnikatelských subjektů zajišťující zaměstnanost ve městě. Správní členění a demografická charakteristika - správní obvod obce s rozšířenou působností - 5 obcí (Trojanovice, Bordovice, Lichnov,Tichá, Veřovice) Základní informace o zpracovateli - Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Frenštát p. Radhoštěm - Adresa: Střelniční 130, Frenštát p. Radhoštěm, IČO: Tel. spojení: Internet: Postavení, práva a povinnosti JSDH obce, státních orgánů, správních úřadů, orgánů samosprávy, jakož i právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou upraveny následujícími základními právními předpisy: - Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen zákon o požární ochraně ) - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon) - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 4. Organizační struktura Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.), s výjezdem do 5 minut na území města Frenštát p. R. a přilehlých obcích Trojanovice, Kunčice p. O., Tichá, Lichnov, Bordovice. Jednotka disponuje následující technikou: - CAS 20 S2Z T815 TERNO1 rok výroby CAS 32 - T815 rok výroby 1986 po celkové repasi v roce AZ DL 30 - IFA rok výroby 1988 v původním provedení - DA 12 - AVIA 31 rok výroby OA Škoda Felicia v užívaní od roku 2006 po celkové opravě Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát p. Radhoštěm zaměstnávala ke dni v evidenčním počtu 11 členů v pracovním poměru. Od posílil dobrovolnou základnu Martin Turek a k odešel ze zdravotních důvodů Jaroslav Pospíšil. Tím se počet členů dobrovolné jednotky vrátil k počtu 12. 6

7 Tabulka č. 1: Pracovníci a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Hlavní pracovní poměr Bc. Zbyněk Vágner Eliška Káňová pracovní zařazení velitel jednotky, velitel družstva administrativní pracovnice směna "A" Vladimír Holeček Jan Oprštěný Radek Pitucha zástupce velitele jednotky, strojník chemická služba, velitel družstva strojník - hasič směna "B" Zdeněk Lipový Martin Horák Jiří Oprštěný velitel družstva, strojník velitel družstva, strojník, chemická služba strojník,technická služba směna "C" Tomáš Krupa Tomáš Baran Roman Šec velitel družstva, chemická služba velitel družstva, strojník strojník, chemická a technická služba Dobrovolná jednotka počet Velitel družstva 2 Strojník 3 Hasič 7 Personální změny K odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný ze směny "B", na jeho místo nastoupil velitel jednotky, Bc. Zbyněk Vágner. Touto změnou byl k ponížen počet zaměstnanců na 10. Hlavní důvod snížení počtu placených členů jednotky, je snaha o snížení mandatorních výdajů. 7

8 5. Preventivně výchovná činnost 5.1. Propagace v oblasti požární ochrany V rámci Dne otevřených dveří probíhala na stanici JSDH prezentace spojená s ukázkami zásahové techniky, výstroje a výzbroje. Členové JSDH se zúčastnili účelově zaměřených preventivních a kulturních akcí města Frenštát p. Radhoštěm (např. Den města, Den se záchranáři). V rámci těchto akcí byla předváděna zásahová technika a ukázky zásahu na nebezpečnou látku a vyprošťování z havarovaných vozidel. Dne 24.srpna 2013 na hasičském hřišti za Domovem Hortenzie proběhl 2.ročník preventivně výchovné akce Den se záchranáři. Atraktivní a hodnotný program provázelo slunečné počasí. Akce se zúčastnila a svými ukázkami a propagačními stánky podpořila Horská služba Beskydy, Zdravotnická záchranná služba z Frenštátu p. Radhoštěm, Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka Ostrava, LOPRAIS Team, LIPKA HQ Husqvarna, Pneu Zátopek, Armáda ČR se zde prezentovala s laserovou střelnicí, skupina parašutistů z letiště Frýdlant nad Ostravicí předvedla skupinový seskok, Kynologický kroužek z Frenštátu p. Radhoštěm, zajímavé ukázky nám předvedli nadšenci z Ostravy se svým vznášedlem, a samozřejmě své umění ukázali i domácí hasiči z Frenštátu p. Radhoštěm, kteří si pro návštěvníky připravili soutěž v TFA. Soutěž byla rozdělena na muže a ženy. S velkým počtem účastníků jsme byli velmi mile překvapeni. Ceny do soutěže darovala společnost FAVEA Kopřivnice. Celé odpoledne ukončila JSDH Frenštát p. Radhoštěm ukázkou zásahu na hořící automobil. Finančně akci podpořili společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm částkou ,--Kč. V roce 2013 pokračovala úprava internetových stránek JSDH. Konkrétně doznala změn v celkové podobě stránek, preventivně výchovné činnosti, zviditelnění našich partnerů. Upraveny byly rovněž části, které se týkají sekce Ceník prací a služeb, Rozpis služeb a Výstrahy ČHMÚ. Průběžně jsou na internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky, o programu Mladí hasiči a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě vzniku mimořádné události. V roce 2013 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení aktuálních informací u JSDH. Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o zásazích a aktivitách informačního, propagačního a preventivně výchovného charakteru. 8

9 5.2. Mladí hasiči V rámci programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany pokračoval kroužek Mladí hasiči. Program probíhá formou interaktivní výuky realizované trojicí vyškolených instruktorů. Děti se dne 12. října poprvé zúčastnily Okresního kola hry PLAMEN a celoroční soutěže mladých hasičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí, a z toho celkem 14 aktivně soutěžilo. Podařilo se sestavit tři družstva po pěti soutěžících. Všechna družstva absolvovaly štafetu 4x60m a dvě ZPV Závod požárnické všestrannosti. Na štafetu 4x60 metrů jsme nastoupili kolem desáté hodiny po rozcvičce a rozběhání. Jelikož byly děti mohutně povzbuzovány a samozřejmě v neposlední řadě jsme pilně trénovali, děti překonaly počáteční trému a úspěšně štafetu dokončily v dobrém čase. Dokonce i lepším než na tréninku. ZPV se poté odstartovalo v 10:15 a druhé družstvo 10:45, děti trať dopředu neznaly, řídili se pouze podle fáborků v terénu. Každé pětičlenné družstvo na trati absolvovalo celkem šest disciplín. První střelba ze vzduchovky, která byla největší bolístkou a ukázala nám, na co se při tréninku zaměřit. Ze tří pokusů každého závodníka bylo možné sestřelením eliminovat jednu minutu, která se v případě sestřelení kolíčku 2x5x7cm přidávala k dosaženému času. Dále topografie, požární prostředky, překonání lanové překážky, uzlování a nakonec zdravověda, která byla k vidění v cílovém stanovišti. Na trati samozřejmě nesměl být pohyb rodičů ani vedoucích, děti tedy celou dvoukilometrovou trasu absolvovaly bez sebemenší pomoci. Celkové umístění jsme v rozpětí místo z 18 družstev, díky shodnému počtu bodů s více družstvy. Jsme rádi, že je nadšení neopustilo, že ze soutěže mají dobrý pocit, a hlavně že se těší na další, které ale již budou v novém roce Díky patří i rodičům, kteří se soutěže zúčastnili a pomohli s dopravou. Děti chválíme a samozřejmě budeme dále na jejich rozvoji pracovat. V zimě chystáme co 14 dnů kondiční rozvoj v tělocvičně, za hezkého počasí venku. Doplníme teoretické znalosti z hasičské oblasti a zažijeme společně určitě spoustu hezkých zážitků. Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č Odborná příprava 6.1. Spolupráce s HZS V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6./2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami PO, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 2013 uspořádáno pro zástupce JSDH obcí kategorie JPO II předurčených pro zásahy při dopravních nehodách instruktážně metodické zaměstnání v podniku Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi. Na jednotlivých územních odborech byly organizovány pro velitele JSDH obcí velitelské dny, porady a metodická zaměstnání dle potřeb a požadavků Územního odboru Nový Jičín (ÚO). 9

10 Dále s výše uvedeným nařízením je naše jednotka předurčena k zásahům při úniku nebezpečných látek. Vzhledem k této skutečnosti se naše jednotka zúčastnila několika Instruktážně metodických zaměstnání se zaměřením na tuto problematiku 6.2. Taktická cvičení V průběhu roku 2013 proběhly tři taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na osvojení si spolupráce a společných postupů jednotky a společnostmi Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. při zdolávání mimořádných událostí, požár výrobních prostor s evakuací pracovníků a únik nebezpečné látky. Dne 2.května se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na Domov Hortenzie, ve kterém je cca 80 klientů většinou neschopných samostatného pohybu. Cvičení mělo za úkol důkladně se seznámit s prostory Domova a nacvičit evakuaci všech přítomných klientů a celého personálu. 7. Speciální služby 7.1. Chemická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla v roce 2013 pořízena tato technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč overal "HIKO Teddy"do zásahových obleků OPCH 90 PO 4 ks 6.459,95 Kč sorbent "EKO DRY" 10 kg 294,03 Kč dřevěné těsnící kužele 1 sada 2.678,94 Kč univerzální tmel "REO AMOS" 2 ks 413,82 Kč kanalizační ucpávka 90 cm x 90 cm 1 ks ,30 Kč Z prostředků rozpočtu města byla zakoupena technika: náhradní díly na dýchací techniku. Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tuto techniku: převedené prostředky kusů cena v Kč zásahový protichemický oblek OPCH 90 PO 4 ks ,-- Kč dýchací přístroj Drager 1 ks ,22 Kč kompozitní láhev 1 ks ,51 Kč maska CM4 1 ks 7.941,96 Kč cvičný protichemický oblek OPCH 90 PO 1 ks 9.589,20 Kč 10

11 7.2. Technická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo v roce 2013 pořízeno osobní vystrojení členů jednotky a technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč zásahové rukavice "Holík" 6 ks 9.924,42 Kč zásahová obuv "Black Diamond" 6 ks ,-- Kč zásahový oděv "Strong plus" společnost Deva - FM 4 ks ,-- Kč sady na otevření dveří a oken 2 sady 5.150,-- Kč reflexní zásahová vesta 5 ks 2.400,03 Kč osobní svítilna Stream light 1 ks 4.399,92 Kč zastavovací terč 1 ks 532,40 Kč Od Armády České republiky jsme bezúplatným převodem dostali do užívání tyto prostředky: převedené prostředky kusů cena v Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,12 Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,10 Kč Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tento prostředek: převedené prostředky kusů cena v Kč zachytávač AIR BAGu spolujezdce 1 ks ,50 Kč 7.3. Strojní služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly v roce 2013 pořízeny zakoupené prostředky kusů cena v Kč pneumatika zn. Michelin na CAS 20 2 ks ,80 Kč pneumatika zn. Barum na CAS 32 1 ks ,47 Kč 11

12 7.3. Spojová služba Od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsme dostali do bezplatného užívání tuto techniku: pronajaté prostředky vozidlová radiostanice MATRA kapesní radiostanice MATRA kusů 1 ks 3 ks 8. Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce 8.1. Statistika zásahové činnosti Statistika zásahové činnosti je přílohou č.1. 12

13 8.2. Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč. Výbuch a následný požár bytového domu, ul. 6.května 39, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 3:52 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč usmrceno: 6 osob zraněno:11 osob zachráněno: 6 osob evakuováno: 50 osob zraněn člen JSDH Frenštát p. R. Nasazení jednotek 7 x HZS MSK 8 x JSDH obce 1 x HZS podniku ZÚ HZS ČR Hlučín Příčina požáru: úmyslné jednání pachatele Zpráva z mimořádné události je přílohou č.2. 13

14 Požár dvou osobních automobilů a poškození požárem jednoho osobního automobilu, Kopanská, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 18:01 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 2 x JSDH obce Příčina požáru: Technická závada na elektroinstalaci 14

15 Požár pergoly u zahradní chatky, sloupu NN, vedlejšího domu a plotu. Rožnovská 364, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 21:49 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 3 x JSDH obcí Příčina požáru: nedbalost a neopatrnost 15

16 8.3. Statistika prováděných činností pro město Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Místo práce datum Popis práce Použitá technika Počet hodin Městský úřad rampouchy CAS 20 + AŽ 30 3 hod MP odstranění sněhu CAS 20 + AŽ 30 1,5 hod ZŠ Tyršova rampouchy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Sokolovna rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Bytový dům Horní sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod CO sklady sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 3 hod ZŠ Tyršova sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod ASTRA sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sníh CAS 20 + AŽ 30 2 hod MP sníh a rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod MŠ ul. Kopaná čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Dolní ul stěhování charity CAS 20 1 hod Nám. Míru asistence na CAS 20 2 hod kulturní akci Školská čtvrť - exekuční sklad čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Horečky fest asistence na CAS 20 8 hod kulturní akci Náměstí Míru Beskydská dovoz vody CAS 32 1 hod sedmička Městský úřad otevření dveří CAS hod Celkem 42 hod 9. Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů JSDH Dne 8. června 2013 se jednotka zúčastnili již 13. ročníku soutěže "Vyprošťování 2013" v Třinci. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II předurčené pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 družstev, které se zúčastnily soutěže, naše jednotka obsadila 4. místo. Dne 25. června 2013 se jednotka zúčastnila již 15. ročníku soutěže v požárním útoku "O pohár Generálního ředitele Tonaku", který se konal v Bílovci. Soutěže se účastnilo pět 16

17 družstev a družstvo JSDH Frenštát p. Radhoštěm skončilo na 1. místě a získalo tak krásný broušený putovní pohár. Dne 23. listopadu 2013 se jednotka již tradičně zúčastnila turnaje IZS ve florbale, která se konala ve Frenštátě p. Radhoštěm, kde jsme obsadili 4. místo. 10. Ekonomika Provoz Příjmy Příjmy JSDH stejně jako v minulých letech byly tvořeny přijatými prostředky z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, smlouvy o spolupráci ve výši ,-- Kč od společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, účelová dotace ,-- Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, smlouvy o reklamě ve výši ,-- Kč a účelová dotace na organizování Dne se záchranáři ve výši ,-- Kč. Služby a práce prováděné za úplatu dle ceníku schváleného zastupitelstvem města ve výši ,75 Kč. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na DN. Toto oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičské záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do 31. prosince 2013 nám bylo poukázáno ,-- Kč. Celkové příjmy JSDH byly ve výši ,75 Kč. Celkové příjmy jsou přílohou č Výdaje Veškeré výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ze strany zastupitelstva města v prosinci roku Schválený rozpočet na provoz JSDH pro rok 2013 po úpravách provedených během roku činil ,--Kč. Z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,64 Kč. Zbývající prostředky ve výši ,36 Kč., (z této ušetřené částky bude převedeno do roku 2014 celkem ,-- Kč na nákup drobného hmotného majetku.) a zbytek částky byl vrácen zpět do rozpočtu města. Schválený rozpočet na údržbu a běžné opravy hasičské stanice a hasičského hřiště pro rok 2013 činil ,-- Kč., z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,26 Kč (ušetřená částka ve výši ,74 Kč bude převedena do roku 2014 na opravu a rekonstrukci budovy.) Rozdíl mezi skutečně čerpaným rozpočtem, ,64 Kč a celkovými příjmy, ,75 Kč. = náklady města na provoz JSDH, včetně budovy hasičské stanice a hasičského hřiště činil ,15 Kč. Hlavním důvodem zvýšeného čerpání rozpočtu oproti roku 2012 o ,15 Kč je 40,85 % nárůst výjezdů k mimořádným událostem za rok

18 10.3. Investice V roce 2012 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, která byla využita v roce 2013 na rekonstrukci garážových stání a pořízení sekčních výjezdových vrat. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Tabulka č. 3. Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 Provedené práce úprava plochy před hasičskou stanicí kabeláž pro semafory úprava plochy - technická pomoc dodávka a montáž vrat stavební úpravy garáží* kontrola rozpočtů od fy. Nosta provedení zkušebních sond zpracování položkového rozpočtu statické posouzení objektu garáží elektroinstalační práce rekonstrukce elektroinstalace Výše investice v Kč ,-- Kč 7.558,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 6.500,-- Kč 2.481,-- Kč 4.800,-- Kč 4.500,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč celkem ,-- Kč * účelová dotace z rozpočtu MSK ,-- Kč celkem placeno z rozpočtu města ,-- Kč Celkový rozpočet je přílohou č Plnění koncepčních úkolů a cílů - Získání investičních i neinvestičních prostředků z dotací a rozpočtů Krajského úřadu MSK, HZS MSK, Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR, a tím snížit stávající náklady. Termín: průběžně V měsíci březnu začala jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, ředitelem Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Zdeňkem Nytrou a jeho náměstkem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem o možné finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje na celkové rekonstrukci hasičské stanice. Úkol splněn a pokračuje 18

19 - Snížit stávající mzdové náklady. Navrhnuto zkušebně snížit počet příslušníků jednotky ze stávajících jedenácti na deset tím, že velitel jednotky bude zařazen do výjezdové jednotky. Termín: leden 2013 K 31.prosinci 2013 odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný, který u jednotky působil od září Tímto se uvolnilo místo na směně "B". Na toto uvolněné místo zkušebně nastoupí velitel jednotky. Snížení počtu pracovníků je na zkušební dobu jednoho roku a poté bude vyhodnoceno zda bude snížení trvalé nebo se do pracovního poměru příjme další člen jednotky Úkol splněn a pokračuje - Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Continental Automotive Czech Republic s.r.o a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. R. Termín: prosinec 2012 Stávající smlouva o spolupráci se společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm byla ukončena k 31. březnu Proto byla po několika jednáních sepsána smlouva nová. Finanční příspěvek společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm se navýšil o ,-- Kč na celkovou roční částku ,-- Kč. Úkol splněn a pokračuje - Oslovit místní podnikatelské subjekty a finanční instituce se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Termín: průběžně Během roku 2013 byly tak jako v loňské roce osloveny významnější podnikatelské subjekty ve městě se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši ,-- Kč. Ze strany JSDH byla subjektům nabídnuta vzájemná spolupráce a propagace jejich firmy formou uvedení loga firmy na billboardu, který je umístěn na budově stanice a na internetových stránkách JSDH. Úkol splněn a pokračuje Statistika příjmů JSDH z provedených prací a služeb je přílohou č Realizovat úkoly na úseku preventivně výchovné činnosti, zabezpečovat informovanost široké veřejnosti o problematice požární prevence zejména prostřednictvím internetových stránek. Pokusit se zřídit kroužek mladých hasičů. Termín: průběžně Byla provedena a pokračuje celková změna internetových stránek. Po celý rok 2013 naši zkušení instruktoři úspěšně vedli kroužek Mladých hasičů. Úkol splněn a pokračuje Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č

20 - Realizovat rekonstrukci požární stanice. Vzhledem k technickému stavu budovy je potřeba průběžně opravit nebo vyměnit - výjezdová vrata, podlaha v garážích, elektroinstalace, odpady, vodo instalace, oprava střechy a dešťových svodů, hydroizolace sklepa, zateplení budovy. Je potřeba řešit hygienicky nevyhovující umístění šaten dobrovolných členů, které jsou v garážích přímo u výfukových potrubí. Termín: prosinec 2016 V průběhu celého roku 2013 byly prováděny stavební práce v objektu hasičské stanice. Byla provedena kompletní výměna elektroinstalace v celém objektu, v prostorech garáží byla položena nová podlaha, byla vyměněna garážová vrata na všech stáních a proběhla rekonstrukce asfaltové plochy před stanicí, včetně přístupového chodníku. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Úkol splněn a pokračuje Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 je uveden v tabulce č.3. - Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním společných výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky. Termín: průběžně Členové jednotky se účastnili soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II, předurčených pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 účastníků obsadila naše jednotka 4 místo. V příštím roce plánujeme výcvik v ohňovém polygonu ve školícím středisku HZS Brno a lezecký výcvik pod dohledem lezeckých instruktorů z HZS NJ. Úkol splněn a pokračuje - Realizovat doplňování chybějící a rekonstrukce používané hasičské techniky a technického vybavení. Termín: průběžně V letošním roce jsme nakoupili a doplnili chybějící technické vybavení z příjmů účelové " povodňové "dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Úkol splněn a pokračuje - Provádět zpoplatněné služby a práce pro veřejnost a podnikatelské subjekty. Termín: průběžně Během roku jednotka prováděla zpoplatněné služby a práce. Celková výše těchto příjmů činí ,75,-- Kč. Bohužel jednotka nedisponuje vhodnou technikou, která by byla potřebná na tyto práce. V minulosti byly práce prováděny, avšak nekoncepčním prodejem potřebné techniky se jednotka připravila o nemalé příjmy do pokladny. Nadále 20

21 se však budeme snažit tuto techniku získat zpět, např. bezúplatným převodem z nepotřebných rezerv Armády České republiky. Úkol splněn a pokračuje Tabulka č. 4. Příjmy JSDH Frenštát p. Radhoštěm za provedené práce a služby za rok 2013 Provedené práce a služby datum Příjem v KČ Použitá technika včetně DPH odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND srpen 9.692,10 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND září ,45 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND říjen 7.647,20 Kč CAS 32 T 815 Celkem ,75 Kč Ceník prací a služeb JSDH Frenštát p. Radhoštěm je přílohou č Externí zdroje dat, map a informací Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Internetové stránky Města Frenštát pod Radhoštěm 21

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, TECHNIKA A MATERIÁL HZS mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE leden září ( ) Zpracoval: Martin

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014 Plán odborné přípravy a výcviku JDH latina na rok 04 Plán odborné přípravy pro rok 04 vychází ze bírky interních aktů řízení GŘ HZ ČR č. 3/00, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy

Více

Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2012 pro jednání Zastupitelstva města dne 25. 4. 2013. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury

Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2012 pro jednání Zastupitelstva města dne 25. 4. 2013. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne 5. 4. Motto: Již 5 let jsme tam, kde nás potřebujete! Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K.. byla pracovníky

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2009 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009. Zpráva začíná stavem naší

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Záchrana zraněného dělníka ze střechy v Rochlově

Záchrana zraněného dělníka ze střechy v Rochlově Práce našich členů jednotky však zdaleka nespočívá jen v zajištění pohotovosti na stanici. Základem perfektně odvedené práce u zásahu jsou odborné znalosti všech členů jednotky od funkcí velitelských až

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY BOLATICE ( ) Zpracoval: Martin Adamec, HZS

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA 226/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a)

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy Pořádající organizace Vedení soutěže Jednotky SDH Statutárního města Jihlava velitel soutěže: Jiří

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 I. část 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 2/ jak dlouhá je zkušební doba (poměr na dobu určitou) příslušníků HZS

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více