JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Zbyněk Vágner vedoucí organizační složky JSDH Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm, leden 2014 JSDH Frenštát pod Radhoštěm Střelniční Frenštát p. Radhoštěm mobil:

2 OBSAH 1. Použité zkratky 3 2. Úvod 4 3. Hlavní údaje o městě 5 4. Organizační struktura Preventivně výchovná činnost Propagace v oblasti požární ochrany (PO) Kroužek mladých hasičů 9 6. Odborná příprava Spolupráce s Hasičským záchranným sborem (HZS) Taktická cvičení jednotky Speciální služby Chemická služba Technická služba Strojní služba Spojová služba Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce Statistika zásahové činnosti Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč Statistika činnosti pro město Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů jednotky Ekonomika Příjmy Výdaje Investice Plnění koncepčních příjmů a výdajů Externí zdroje dat, map a informací Informační přílohy

3 1. Použité zkratky CHKO Beskydy ČR HZS MSK MSK IZS JPO JSDH OS PO ČHMÚ CAS 20 AŽ 30 ÚO NJ OA DN Chráněná krajinná oblast Beskydy Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Integrovaný záchranný systém Jednotka požární ochrany Jednotka sboru dobrovolných hasičů Organizační složka Požární ochrana Český hydrometeorologický ústav Cisternová automobilová stříkačka Automobilový žebřík, dosah 30 metrů Územní odbor Nový Jičín Osobní automobil Dopravní nehoda 3

4 2. Úvod Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech. Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne ve smyslu ustanovení 29 odst. 1 písm. a) a 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti. Zpráva o stavu požární ochrany ve městě obsahuje vyhodnocení záchranných prací, včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci JSDH. 4

5 3. Hlavní údaje o městě Geografická charakteristika Města Frenštát pod Radhoštěm - Rozloha: 1 143ha - Počet obyvatel: Poloha: jihovýchod Moravskoslezského kraje - Pohoří: Beskydy (nejvyšší vrchol - Lysá Hora, 1323m/nm) - Úmoří: Baltského moře - Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. Je vstupní bránou do CHKO Beskydy a střediskem horské turistiky a zimních sportů, i díky nedalekým Pustevnám. Jeho historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou rezervací. Hlavními zaměstnavateli ve městě jsou Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a mnoho dalších podnikatelských subjektů zajišťující zaměstnanost ve městě. Správní členění a demografická charakteristika - správní obvod obce s rozšířenou působností - 5 obcí (Trojanovice, Bordovice, Lichnov,Tichá, Veřovice) Základní informace o zpracovateli - Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Frenštát p. Radhoštěm - Adresa: Střelniční 130, Frenštát p. Radhoštěm, IČO: Tel. spojení: Internet: Postavení, práva a povinnosti JSDH obce, státních orgánů, správních úřadů, orgánů samosprávy, jakož i právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou upraveny následujícími základními právními předpisy: - Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen zákon o požární ochraně ) - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon) - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 4. Organizační struktura Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.), s výjezdem do 5 minut na území města Frenštát p. R. a přilehlých obcích Trojanovice, Kunčice p. O., Tichá, Lichnov, Bordovice. Jednotka disponuje následující technikou: - CAS 20 S2Z T815 TERNO1 rok výroby CAS 32 - T815 rok výroby 1986 po celkové repasi v roce AZ DL 30 - IFA rok výroby 1988 v původním provedení - DA 12 - AVIA 31 rok výroby OA Škoda Felicia v užívaní od roku 2006 po celkové opravě Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát p. Radhoštěm zaměstnávala ke dni v evidenčním počtu 11 členů v pracovním poměru. Od posílil dobrovolnou základnu Martin Turek a k odešel ze zdravotních důvodů Jaroslav Pospíšil. Tím se počet členů dobrovolné jednotky vrátil k počtu 12. 6

7 Tabulka č. 1: Pracovníci a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Hlavní pracovní poměr Bc. Zbyněk Vágner Eliška Káňová pracovní zařazení velitel jednotky, velitel družstva administrativní pracovnice směna "A" Vladimír Holeček Jan Oprštěný Radek Pitucha zástupce velitele jednotky, strojník chemická služba, velitel družstva strojník - hasič směna "B" Zdeněk Lipový Martin Horák Jiří Oprštěný velitel družstva, strojník velitel družstva, strojník, chemická služba strojník,technická služba směna "C" Tomáš Krupa Tomáš Baran Roman Šec velitel družstva, chemická služba velitel družstva, strojník strojník, chemická a technická služba Dobrovolná jednotka počet Velitel družstva 2 Strojník 3 Hasič 7 Personální změny K odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný ze směny "B", na jeho místo nastoupil velitel jednotky, Bc. Zbyněk Vágner. Touto změnou byl k ponížen počet zaměstnanců na 10. Hlavní důvod snížení počtu placených členů jednotky, je snaha o snížení mandatorních výdajů. 7

8 5. Preventivně výchovná činnost 5.1. Propagace v oblasti požární ochrany V rámci Dne otevřených dveří probíhala na stanici JSDH prezentace spojená s ukázkami zásahové techniky, výstroje a výzbroje. Členové JSDH se zúčastnili účelově zaměřených preventivních a kulturních akcí města Frenštát p. Radhoštěm (např. Den města, Den se záchranáři). V rámci těchto akcí byla předváděna zásahová technika a ukázky zásahu na nebezpečnou látku a vyprošťování z havarovaných vozidel. Dne 24.srpna 2013 na hasičském hřišti za Domovem Hortenzie proběhl 2.ročník preventivně výchovné akce Den se záchranáři. Atraktivní a hodnotný program provázelo slunečné počasí. Akce se zúčastnila a svými ukázkami a propagačními stánky podpořila Horská služba Beskydy, Zdravotnická záchranná služba z Frenštátu p. Radhoštěm, Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka Ostrava, LOPRAIS Team, LIPKA HQ Husqvarna, Pneu Zátopek, Armáda ČR se zde prezentovala s laserovou střelnicí, skupina parašutistů z letiště Frýdlant nad Ostravicí předvedla skupinový seskok, Kynologický kroužek z Frenštátu p. Radhoštěm, zajímavé ukázky nám předvedli nadšenci z Ostravy se svým vznášedlem, a samozřejmě své umění ukázali i domácí hasiči z Frenštátu p. Radhoštěm, kteří si pro návštěvníky připravili soutěž v TFA. Soutěž byla rozdělena na muže a ženy. S velkým počtem účastníků jsme byli velmi mile překvapeni. Ceny do soutěže darovala společnost FAVEA Kopřivnice. Celé odpoledne ukončila JSDH Frenštát p. Radhoštěm ukázkou zásahu na hořící automobil. Finančně akci podpořili společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm částkou ,--Kč. V roce 2013 pokračovala úprava internetových stránek JSDH. Konkrétně doznala změn v celkové podobě stránek, preventivně výchovné činnosti, zviditelnění našich partnerů. Upraveny byly rovněž části, které se týkají sekce Ceník prací a služeb, Rozpis služeb a Výstrahy ČHMÚ. Průběžně jsou na internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky, o programu Mladí hasiči a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě vzniku mimořádné události. V roce 2013 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení aktuálních informací u JSDH. Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o zásazích a aktivitách informačního, propagačního a preventivně výchovného charakteru. 8

9 5.2. Mladí hasiči V rámci programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany pokračoval kroužek Mladí hasiči. Program probíhá formou interaktivní výuky realizované trojicí vyškolených instruktorů. Děti se dne 12. října poprvé zúčastnily Okresního kola hry PLAMEN a celoroční soutěže mladých hasičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí, a z toho celkem 14 aktivně soutěžilo. Podařilo se sestavit tři družstva po pěti soutěžících. Všechna družstva absolvovaly štafetu 4x60m a dvě ZPV Závod požárnické všestrannosti. Na štafetu 4x60 metrů jsme nastoupili kolem desáté hodiny po rozcvičce a rozběhání. Jelikož byly děti mohutně povzbuzovány a samozřejmě v neposlední řadě jsme pilně trénovali, děti překonaly počáteční trému a úspěšně štafetu dokončily v dobrém čase. Dokonce i lepším než na tréninku. ZPV se poté odstartovalo v 10:15 a druhé družstvo 10:45, děti trať dopředu neznaly, řídili se pouze podle fáborků v terénu. Každé pětičlenné družstvo na trati absolvovalo celkem šest disciplín. První střelba ze vzduchovky, která byla největší bolístkou a ukázala nám, na co se při tréninku zaměřit. Ze tří pokusů každého závodníka bylo možné sestřelením eliminovat jednu minutu, která se v případě sestřelení kolíčku 2x5x7cm přidávala k dosaženému času. Dále topografie, požární prostředky, překonání lanové překážky, uzlování a nakonec zdravověda, která byla k vidění v cílovém stanovišti. Na trati samozřejmě nesměl být pohyb rodičů ani vedoucích, děti tedy celou dvoukilometrovou trasu absolvovaly bez sebemenší pomoci. Celkové umístění jsme v rozpětí místo z 18 družstev, díky shodnému počtu bodů s více družstvy. Jsme rádi, že je nadšení neopustilo, že ze soutěže mají dobrý pocit, a hlavně že se těší na další, které ale již budou v novém roce Díky patří i rodičům, kteří se soutěže zúčastnili a pomohli s dopravou. Děti chválíme a samozřejmě budeme dále na jejich rozvoji pracovat. V zimě chystáme co 14 dnů kondiční rozvoj v tělocvičně, za hezkého počasí venku. Doplníme teoretické znalosti z hasičské oblasti a zažijeme společně určitě spoustu hezkých zážitků. Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č Odborná příprava 6.1. Spolupráce s HZS V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6./2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami PO, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 2013 uspořádáno pro zástupce JSDH obcí kategorie JPO II předurčených pro zásahy při dopravních nehodách instruktážně metodické zaměstnání v podniku Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi. Na jednotlivých územních odborech byly organizovány pro velitele JSDH obcí velitelské dny, porady a metodická zaměstnání dle potřeb a požadavků Územního odboru Nový Jičín (ÚO). 9

10 Dále s výše uvedeným nařízením je naše jednotka předurčena k zásahům při úniku nebezpečných látek. Vzhledem k této skutečnosti se naše jednotka zúčastnila několika Instruktážně metodických zaměstnání se zaměřením na tuto problematiku 6.2. Taktická cvičení V průběhu roku 2013 proběhly tři taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na osvojení si spolupráce a společných postupů jednotky a společnostmi Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. při zdolávání mimořádných událostí, požár výrobních prostor s evakuací pracovníků a únik nebezpečné látky. Dne 2.května se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na Domov Hortenzie, ve kterém je cca 80 klientů většinou neschopných samostatného pohybu. Cvičení mělo za úkol důkladně se seznámit s prostory Domova a nacvičit evakuaci všech přítomných klientů a celého personálu. 7. Speciální služby 7.1. Chemická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla v roce 2013 pořízena tato technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč overal "HIKO Teddy"do zásahových obleků OPCH 90 PO 4 ks 6.459,95 Kč sorbent "EKO DRY" 10 kg 294,03 Kč dřevěné těsnící kužele 1 sada 2.678,94 Kč univerzální tmel "REO AMOS" 2 ks 413,82 Kč kanalizační ucpávka 90 cm x 90 cm 1 ks ,30 Kč Z prostředků rozpočtu města byla zakoupena technika: náhradní díly na dýchací techniku. Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tuto techniku: převedené prostředky kusů cena v Kč zásahový protichemický oblek OPCH 90 PO 4 ks ,-- Kč dýchací přístroj Drager 1 ks ,22 Kč kompozitní láhev 1 ks ,51 Kč maska CM4 1 ks 7.941,96 Kč cvičný protichemický oblek OPCH 90 PO 1 ks 9.589,20 Kč 10

11 7.2. Technická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo v roce 2013 pořízeno osobní vystrojení členů jednotky a technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč zásahové rukavice "Holík" 6 ks 9.924,42 Kč zásahová obuv "Black Diamond" 6 ks ,-- Kč zásahový oděv "Strong plus" společnost Deva - FM 4 ks ,-- Kč sady na otevření dveří a oken 2 sady 5.150,-- Kč reflexní zásahová vesta 5 ks 2.400,03 Kč osobní svítilna Stream light 1 ks 4.399,92 Kč zastavovací terč 1 ks 532,40 Kč Od Armády České republiky jsme bezúplatným převodem dostali do užívání tyto prostředky: převedené prostředky kusů cena v Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,12 Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,10 Kč Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tento prostředek: převedené prostředky kusů cena v Kč zachytávač AIR BAGu spolujezdce 1 ks ,50 Kč 7.3. Strojní služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly v roce 2013 pořízeny zakoupené prostředky kusů cena v Kč pneumatika zn. Michelin na CAS 20 2 ks ,80 Kč pneumatika zn. Barum na CAS 32 1 ks ,47 Kč 11

12 7.3. Spojová služba Od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsme dostali do bezplatného užívání tuto techniku: pronajaté prostředky vozidlová radiostanice MATRA kapesní radiostanice MATRA kusů 1 ks 3 ks 8. Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce 8.1. Statistika zásahové činnosti Statistika zásahové činnosti je přílohou č.1. 12

13 8.2. Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč. Výbuch a následný požár bytového domu, ul. 6.května 39, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 3:52 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč usmrceno: 6 osob zraněno:11 osob zachráněno: 6 osob evakuováno: 50 osob zraněn člen JSDH Frenštát p. R. Nasazení jednotek 7 x HZS MSK 8 x JSDH obce 1 x HZS podniku ZÚ HZS ČR Hlučín Příčina požáru: úmyslné jednání pachatele Zpráva z mimořádné události je přílohou č.2. 13

14 Požár dvou osobních automobilů a poškození požárem jednoho osobního automobilu, Kopanská, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 18:01 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 2 x JSDH obce Příčina požáru: Technická závada na elektroinstalaci 14

15 Požár pergoly u zahradní chatky, sloupu NN, vedlejšího domu a plotu. Rožnovská 364, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 21:49 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 3 x JSDH obcí Příčina požáru: nedbalost a neopatrnost 15

16 8.3. Statistika prováděných činností pro město Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Místo práce datum Popis práce Použitá technika Počet hodin Městský úřad rampouchy CAS 20 + AŽ 30 3 hod MP odstranění sněhu CAS 20 + AŽ 30 1,5 hod ZŠ Tyršova rampouchy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Sokolovna rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Bytový dům Horní sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod CO sklady sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 3 hod ZŠ Tyršova sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod ASTRA sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sníh CAS 20 + AŽ 30 2 hod MP sníh a rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod MŠ ul. Kopaná čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Dolní ul stěhování charity CAS 20 1 hod Nám. Míru asistence na CAS 20 2 hod kulturní akci Školská čtvrť - exekuční sklad čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Horečky fest asistence na CAS 20 8 hod kulturní akci Náměstí Míru Beskydská dovoz vody CAS 32 1 hod sedmička Městský úřad otevření dveří CAS hod Celkem 42 hod 9. Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů JSDH Dne 8. června 2013 se jednotka zúčastnili již 13. ročníku soutěže "Vyprošťování 2013" v Třinci. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II předurčené pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 družstev, které se zúčastnily soutěže, naše jednotka obsadila 4. místo. Dne 25. června 2013 se jednotka zúčastnila již 15. ročníku soutěže v požárním útoku "O pohár Generálního ředitele Tonaku", který se konal v Bílovci. Soutěže se účastnilo pět 16

17 družstev a družstvo JSDH Frenštát p. Radhoštěm skončilo na 1. místě a získalo tak krásný broušený putovní pohár. Dne 23. listopadu 2013 se jednotka již tradičně zúčastnila turnaje IZS ve florbale, která se konala ve Frenštátě p. Radhoštěm, kde jsme obsadili 4. místo. 10. Ekonomika Provoz Příjmy Příjmy JSDH stejně jako v minulých letech byly tvořeny přijatými prostředky z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, smlouvy o spolupráci ve výši ,-- Kč od společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, účelová dotace ,-- Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, smlouvy o reklamě ve výši ,-- Kč a účelová dotace na organizování Dne se záchranáři ve výši ,-- Kč. Služby a práce prováděné za úplatu dle ceníku schváleného zastupitelstvem města ve výši ,75 Kč. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na DN. Toto oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičské záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do 31. prosince 2013 nám bylo poukázáno ,-- Kč. Celkové příjmy JSDH byly ve výši ,75 Kč. Celkové příjmy jsou přílohou č Výdaje Veškeré výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ze strany zastupitelstva města v prosinci roku Schválený rozpočet na provoz JSDH pro rok 2013 po úpravách provedených během roku činil ,--Kč. Z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,64 Kč. Zbývající prostředky ve výši ,36 Kč., (z této ušetřené částky bude převedeno do roku 2014 celkem ,-- Kč na nákup drobného hmotného majetku.) a zbytek částky byl vrácen zpět do rozpočtu města. Schválený rozpočet na údržbu a běžné opravy hasičské stanice a hasičského hřiště pro rok 2013 činil ,-- Kč., z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,26 Kč (ušetřená částka ve výši ,74 Kč bude převedena do roku 2014 na opravu a rekonstrukci budovy.) Rozdíl mezi skutečně čerpaným rozpočtem, ,64 Kč a celkovými příjmy, ,75 Kč. = náklady města na provoz JSDH, včetně budovy hasičské stanice a hasičského hřiště činil ,15 Kč. Hlavním důvodem zvýšeného čerpání rozpočtu oproti roku 2012 o ,15 Kč je 40,85 % nárůst výjezdů k mimořádným událostem za rok

18 10.3. Investice V roce 2012 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, která byla využita v roce 2013 na rekonstrukci garážových stání a pořízení sekčních výjezdových vrat. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Tabulka č. 3. Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 Provedené práce úprava plochy před hasičskou stanicí kabeláž pro semafory úprava plochy - technická pomoc dodávka a montáž vrat stavební úpravy garáží* kontrola rozpočtů od fy. Nosta provedení zkušebních sond zpracování položkového rozpočtu statické posouzení objektu garáží elektroinstalační práce rekonstrukce elektroinstalace Výše investice v Kč ,-- Kč 7.558,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 6.500,-- Kč 2.481,-- Kč 4.800,-- Kč 4.500,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč celkem ,-- Kč * účelová dotace z rozpočtu MSK ,-- Kč celkem placeno z rozpočtu města ,-- Kč Celkový rozpočet je přílohou č Plnění koncepčních úkolů a cílů - Získání investičních i neinvestičních prostředků z dotací a rozpočtů Krajského úřadu MSK, HZS MSK, Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR, a tím snížit stávající náklady. Termín: průběžně V měsíci březnu začala jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, ředitelem Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Zdeňkem Nytrou a jeho náměstkem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem o možné finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje na celkové rekonstrukci hasičské stanice. Úkol splněn a pokračuje 18

19 - Snížit stávající mzdové náklady. Navrhnuto zkušebně snížit počet příslušníků jednotky ze stávajících jedenácti na deset tím, že velitel jednotky bude zařazen do výjezdové jednotky. Termín: leden 2013 K 31.prosinci 2013 odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný, který u jednotky působil od září Tímto se uvolnilo místo na směně "B". Na toto uvolněné místo zkušebně nastoupí velitel jednotky. Snížení počtu pracovníků je na zkušební dobu jednoho roku a poté bude vyhodnoceno zda bude snížení trvalé nebo se do pracovního poměru příjme další člen jednotky Úkol splněn a pokračuje - Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Continental Automotive Czech Republic s.r.o a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. R. Termín: prosinec 2012 Stávající smlouva o spolupráci se společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm byla ukončena k 31. březnu Proto byla po několika jednáních sepsána smlouva nová. Finanční příspěvek společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm se navýšil o ,-- Kč na celkovou roční částku ,-- Kč. Úkol splněn a pokračuje - Oslovit místní podnikatelské subjekty a finanční instituce se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Termín: průběžně Během roku 2013 byly tak jako v loňské roce osloveny významnější podnikatelské subjekty ve městě se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši ,-- Kč. Ze strany JSDH byla subjektům nabídnuta vzájemná spolupráce a propagace jejich firmy formou uvedení loga firmy na billboardu, který je umístěn na budově stanice a na internetových stránkách JSDH. Úkol splněn a pokračuje Statistika příjmů JSDH z provedených prací a služeb je přílohou č Realizovat úkoly na úseku preventivně výchovné činnosti, zabezpečovat informovanost široké veřejnosti o problematice požární prevence zejména prostřednictvím internetových stránek. Pokusit se zřídit kroužek mladých hasičů. Termín: průběžně Byla provedena a pokračuje celková změna internetových stránek. Po celý rok 2013 naši zkušení instruktoři úspěšně vedli kroužek Mladých hasičů. Úkol splněn a pokračuje Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č

20 - Realizovat rekonstrukci požární stanice. Vzhledem k technickému stavu budovy je potřeba průběžně opravit nebo vyměnit - výjezdová vrata, podlaha v garážích, elektroinstalace, odpady, vodo instalace, oprava střechy a dešťových svodů, hydroizolace sklepa, zateplení budovy. Je potřeba řešit hygienicky nevyhovující umístění šaten dobrovolných členů, které jsou v garážích přímo u výfukových potrubí. Termín: prosinec 2016 V průběhu celého roku 2013 byly prováděny stavební práce v objektu hasičské stanice. Byla provedena kompletní výměna elektroinstalace v celém objektu, v prostorech garáží byla položena nová podlaha, byla vyměněna garážová vrata na všech stáních a proběhla rekonstrukce asfaltové plochy před stanicí, včetně přístupového chodníku. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Úkol splněn a pokračuje Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 je uveden v tabulce č.3. - Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním společných výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky. Termín: průběžně Členové jednotky se účastnili soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II, předurčených pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 účastníků obsadila naše jednotka 4 místo. V příštím roce plánujeme výcvik v ohňovém polygonu ve školícím středisku HZS Brno a lezecký výcvik pod dohledem lezeckých instruktorů z HZS NJ. Úkol splněn a pokračuje - Realizovat doplňování chybějící a rekonstrukce používané hasičské techniky a technického vybavení. Termín: průběžně V letošním roce jsme nakoupili a doplnili chybějící technické vybavení z příjmů účelové " povodňové "dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Úkol splněn a pokračuje - Provádět zpoplatněné služby a práce pro veřejnost a podnikatelské subjekty. Termín: průběžně Během roku jednotka prováděla zpoplatněné služby a práce. Celková výše těchto příjmů činí ,75,-- Kč. Bohužel jednotka nedisponuje vhodnou technikou, která by byla potřebná na tyto práce. V minulosti byly práce prováděny, avšak nekoncepčním prodejem potřebné techniky se jednotka připravila o nemalé příjmy do pokladny. Nadále 20

21 se však budeme snažit tuto techniku získat zpět, např. bezúplatným převodem z nepotřebných rezerv Armády České republiky. Úkol splněn a pokračuje Tabulka č. 4. Příjmy JSDH Frenštát p. Radhoštěm za provedené práce a služby za rok 2013 Provedené práce a služby datum Příjem v KČ Použitá technika včetně DPH odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND srpen 9.692,10 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND září ,45 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND říjen 7.647,20 Kč CAS 32 T 815 Celkem ,75 Kč Ceník prací a služeb JSDH Frenštát p. Radhoštěm je přílohou č Externí zdroje dat, map a informací Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Internetové stránky Města Frenštát pod Radhoštěm 21

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO ODBOR: Kancelář tajemníka MMO vedoucí odboru: Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením sekretaritát (asistent/ka): do 4. 11. 2014 Lenka Štáblová, DiS, od 5.11.2014 p. Martina Vítková STRUKTURA ODBORU :

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více