JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY VE MĚSTĚ ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Zbyněk Vágner vedoucí organizační složky JSDH Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm, leden 2014 JSDH Frenštát pod Radhoštěm Střelniční Frenštát p. Radhoštěm mobil:

2 OBSAH 1. Použité zkratky 3 2. Úvod 4 3. Hlavní údaje o městě 5 4. Organizační struktura Preventivně výchovná činnost Propagace v oblasti požární ochrany (PO) Kroužek mladých hasičů 9 6. Odborná příprava Spolupráce s Hasičským záchranným sborem (HZS) Taktická cvičení jednotky Speciální služby Chemická služba Technická služba Strojní služba Spojová služba Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce Statistika zásahové činnosti Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč Statistika činnosti pro město Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů jednotky Ekonomika Příjmy Výdaje Investice Plnění koncepčních příjmů a výdajů Externí zdroje dat, map a informací Informační přílohy

3 1. Použité zkratky CHKO Beskydy ČR HZS MSK MSK IZS JPO JSDH OS PO ČHMÚ CAS 20 AŽ 30 ÚO NJ OA DN Chráněná krajinná oblast Beskydy Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Integrovaný záchranný systém Jednotka požární ochrany Jednotka sboru dobrovolných hasičů Organizační složka Požární ochrana Český hydrometeorologický ústav Cisternová automobilová stříkačka Automobilový žebřík, dosah 30 metrů Územní odbor Nový Jičín Osobní automobil Dopravní nehoda 3

4 2. Úvod Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v Ústavě České republiky. Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Frenštát p. Radhoštěm plní nezastupitelnou úlohu při ochraně lidských životů, životů hospodářských zvířat a při ochraně majetku občanů tohoto města a okolí. JSDH je jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně poskytnout pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech. Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Udržitelnost, modernizace a profesionalizace JSDH Frenštát p. Radhoštěm by měla být jednou z důležitých priorit města Frenštát p. Radhoštěm. Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 50/14 písm. i) ze dne ve smyslu ustanovení 29 odst. 1 písm. a) a 68 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byla předána zřizovací listina pro organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů, je jedna z organizačních složek města Frenštát pod Radhoštěm, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. JSDH plní úkoly stanovené městem Frenštát p. Radhoštěm v rámci svěřené působnosti. Zpráva o stavu požární ochrany ve městě obsahuje vyhodnocení záchranných prací, včetně příslušných statistických údajů a plnění úkolů uvedených v koncepci JSDH. 4

5 3. Hlavní údaje o městě Geografická charakteristika Města Frenštát pod Radhoštěm - Rozloha: 1 143ha - Počet obyvatel: Poloha: jihovýchod Moravskoslezského kraje - Pohoří: Beskydy (nejvyšší vrchol - Lysá Hora, 1323m/nm) - Úmoří: Baltského moře - Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny Moravskoslezských Beskyd mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. Je vstupní bránou do CHKO Beskydy a střediskem horské turistiky a zimních sportů, i díky nedalekým Pustevnám. Jeho historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou rezervací. Hlavními zaměstnavateli ve městě jsou Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a mnoho dalších podnikatelských subjektů zajišťující zaměstnanost ve městě. Správní členění a demografická charakteristika - správní obvod obce s rozšířenou působností - 5 obcí (Trojanovice, Bordovice, Lichnov,Tichá, Veřovice) Základní informace o zpracovateli - Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Frenštát p. Radhoštěm - Adresa: Střelniční 130, Frenštát p. Radhoštěm, IČO: Tel. spojení: Internet: Postavení, práva a povinnosti JSDH obce, státních orgánů, správních úřadů, orgánů samosprávy, jakož i právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou upraveny následujícími základními právními předpisy: - Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen zákon o požární ochraně ) - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon) - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 4. Organizační struktura Jednotka je v souladu s přílohou č.4, Nařízení Moravskoslezského kraje č.3/2012, kterým se mění Nařízení Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, zařazena do seznamu jednotek JPO II předurčených k zásahům pro požáry, dopravní nehody, havárie s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a jiné mimořádné události. Dále také při plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.), s výjezdem do 5 minut na území města Frenštát p. R. a přilehlých obcích Trojanovice, Kunčice p. O., Tichá, Lichnov, Bordovice. Jednotka disponuje následující technikou: - CAS 20 S2Z T815 TERNO1 rok výroby CAS 32 - T815 rok výroby 1986 po celkové repasi v roce AZ DL 30 - IFA rok výroby 1988 v původním provedení - DA 12 - AVIA 31 rok výroby OA Škoda Felicia v užívaní od roku 2006 po celkové opravě Jednotka sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka (OS) města Frenštát p. Radhoštěm zaměstnávala ke dni v evidenčním počtu 11 členů v pracovním poměru. Od posílil dobrovolnou základnu Martin Turek a k odešel ze zdravotních důvodů Jaroslav Pospíšil. Tím se počet členů dobrovolné jednotky vrátil k počtu 12. 6

7 Tabulka č. 1: Pracovníci a jejich zařazení dle odbornosti u JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Hlavní pracovní poměr Bc. Zbyněk Vágner Eliška Káňová pracovní zařazení velitel jednotky, velitel družstva administrativní pracovnice směna "A" Vladimír Holeček Jan Oprštěný Radek Pitucha zástupce velitele jednotky, strojník chemická služba, velitel družstva strojník - hasič směna "B" Zdeněk Lipový Martin Horák Jiří Oprštěný velitel družstva, strojník velitel družstva, strojník, chemická služba strojník,technická služba směna "C" Tomáš Krupa Tomáš Baran Roman Šec velitel družstva, chemická služba velitel družstva, strojník strojník, chemická a technická služba Dobrovolná jednotka počet Velitel družstva 2 Strojník 3 Hasič 7 Personální změny K odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný ze směny "B", na jeho místo nastoupil velitel jednotky, Bc. Zbyněk Vágner. Touto změnou byl k ponížen počet zaměstnanců na 10. Hlavní důvod snížení počtu placených členů jednotky, je snaha o snížení mandatorních výdajů. 7

8 5. Preventivně výchovná činnost 5.1. Propagace v oblasti požární ochrany V rámci Dne otevřených dveří probíhala na stanici JSDH prezentace spojená s ukázkami zásahové techniky, výstroje a výzbroje. Členové JSDH se zúčastnili účelově zaměřených preventivních a kulturních akcí města Frenštát p. Radhoštěm (např. Den města, Den se záchranáři). V rámci těchto akcí byla předváděna zásahová technika a ukázky zásahu na nebezpečnou látku a vyprošťování z havarovaných vozidel. Dne 24.srpna 2013 na hasičském hřišti za Domovem Hortenzie proběhl 2.ročník preventivně výchovné akce Den se záchranáři. Atraktivní a hodnotný program provázelo slunečné počasí. Akce se zúčastnila a svými ukázkami a propagačními stánky podpořila Horská služba Beskydy, Zdravotnická záchranná služba z Frenštátu p. Radhoštěm, Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka Ostrava, LOPRAIS Team, LIPKA HQ Husqvarna, Pneu Zátopek, Armáda ČR se zde prezentovala s laserovou střelnicí, skupina parašutistů z letiště Frýdlant nad Ostravicí předvedla skupinový seskok, Kynologický kroužek z Frenštátu p. Radhoštěm, zajímavé ukázky nám předvedli nadšenci z Ostravy se svým vznášedlem, a samozřejmě své umění ukázali i domácí hasiči z Frenštátu p. Radhoštěm, kteří si pro návštěvníky připravili soutěž v TFA. Soutěž byla rozdělena na muže a ženy. S velkým počtem účastníků jsme byli velmi mile překvapeni. Ceny do soutěže darovala společnost FAVEA Kopřivnice. Celé odpoledne ukončila JSDH Frenštát p. Radhoštěm ukázkou zásahu na hořící automobil. Finančně akci podpořili společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm částkou ,--Kč. V roce 2013 pokračovala úprava internetových stránek JSDH. Konkrétně doznala změn v celkové podobě stránek, preventivně výchovné činnosti, zviditelnění našich partnerů. Upraveny byly rovněž části, které se týkají sekce Ceník prací a služeb, Rozpis služeb a Výstrahy ČHMÚ. Průběžně jsou na internetové stránky doplňovány statistiky o zásazích jednotky, o programu Mladí hasiči a jsou zde zpřístupněny prezentace zaměřené na ochranu člověka v případě vzniku mimořádné události. V roce 2013 pokračovala spolupráce s regionální televizí TV Beskyd v natáčení aktuálních informací u JSDH. Během celého roku jednotka poskytovala tiskové zprávy o zásazích a aktivitách informačního, propagačního a preventivně výchovného charakteru. 8

9 5.2. Mladí hasiči V rámci programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany pokračoval kroužek Mladí hasiči. Program probíhá formou interaktivní výuky realizované trojicí vyškolených instruktorů. Děti se dne 12. října poprvé zúčastnily Okresního kola hry PLAMEN a celoroční soutěže mladých hasičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí, a z toho celkem 14 aktivně soutěžilo. Podařilo se sestavit tři družstva po pěti soutěžících. Všechna družstva absolvovaly štafetu 4x60m a dvě ZPV Závod požárnické všestrannosti. Na štafetu 4x60 metrů jsme nastoupili kolem desáté hodiny po rozcvičce a rozběhání. Jelikož byly děti mohutně povzbuzovány a samozřejmě v neposlední řadě jsme pilně trénovali, děti překonaly počáteční trému a úspěšně štafetu dokončily v dobrém čase. Dokonce i lepším než na tréninku. ZPV se poté odstartovalo v 10:15 a druhé družstvo 10:45, děti trať dopředu neznaly, řídili se pouze podle fáborků v terénu. Každé pětičlenné družstvo na trati absolvovalo celkem šest disciplín. První střelba ze vzduchovky, která byla největší bolístkou a ukázala nám, na co se při tréninku zaměřit. Ze tří pokusů každého závodníka bylo možné sestřelením eliminovat jednu minutu, která se v případě sestřelení kolíčku 2x5x7cm přidávala k dosaženému času. Dále topografie, požární prostředky, překonání lanové překážky, uzlování a nakonec zdravověda, která byla k vidění v cílovém stanovišti. Na trati samozřejmě nesměl být pohyb rodičů ani vedoucích, děti tedy celou dvoukilometrovou trasu absolvovaly bez sebemenší pomoci. Celkové umístění jsme v rozpětí místo z 18 družstev, díky shodnému počtu bodů s více družstvy. Jsme rádi, že je nadšení neopustilo, že ze soutěže mají dobrý pocit, a hlavně že se těší na další, které ale již budou v novém roce Díky patří i rodičům, kteří se soutěže zúčastnili a pomohli s dopravou. Děti chválíme a samozřejmě budeme dále na jejich rozvoji pracovat. V zimě chystáme co 14 dnů kondiční rozvoj v tělocvičně, za hezkého počasí venku. Doplníme teoretické znalosti z hasičské oblasti a zažijeme společně určitě spoustu hezkých zážitků. Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č Odborná příprava 6.1. Spolupráce s HZS V souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6./2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami PO, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 2013 uspořádáno pro zástupce JSDH obcí kategorie JPO II předurčených pro zásahy při dopravních nehodách instruktážně metodické zaměstnání v podniku Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi. Na jednotlivých územních odborech byly organizovány pro velitele JSDH obcí velitelské dny, porady a metodická zaměstnání dle potřeb a požadavků Územního odboru Nový Jičín (ÚO). 9

10 Dále s výše uvedeným nařízením je naše jednotka předurčena k zásahům při úniku nebezpečných látek. Vzhledem k této skutečnosti se naše jednotka zúčastnila několika Instruktážně metodických zaměstnání se zaměřením na tuto problematiku 6.2. Taktická cvičení V průběhu roku 2013 proběhly tři taktická cvičení jednotky. Cvičení byla zaměřena na osvojení si spolupráce a společných postupů jednotky a společnostmi Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. při zdolávání mimořádných událostí, požár výrobních prostor s evakuací pracovníků a únik nebezpečné látky. Dne 2.května se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na Domov Hortenzie, ve kterém je cca 80 klientů většinou neschopných samostatného pohybu. Cvičení mělo za úkol důkladně se seznámit s prostory Domova a nacvičit evakuaci všech přítomných klientů a celého personálu. 7. Speciální služby 7.1. Chemická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla v roce 2013 pořízena tato technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč overal "HIKO Teddy"do zásahových obleků OPCH 90 PO 4 ks 6.459,95 Kč sorbent "EKO DRY" 10 kg 294,03 Kč dřevěné těsnící kužele 1 sada 2.678,94 Kč univerzální tmel "REO AMOS" 2 ks 413,82 Kč kanalizační ucpávka 90 cm x 90 cm 1 ks ,30 Kč Z prostředků rozpočtu města byla zakoupena technika: náhradní díly na dýchací techniku. Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tuto techniku: převedené prostředky kusů cena v Kč zásahový protichemický oblek OPCH 90 PO 4 ks ,-- Kč dýchací přístroj Drager 1 ks ,22 Kč kompozitní láhev 1 ks ,51 Kč maska CM4 1 ks 7.941,96 Kč cvičný protichemický oblek OPCH 90 PO 1 ks 9.589,20 Kč 10

11 7.2. Technická služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo v roce 2013 pořízeno osobní vystrojení členů jednotky a technika: zakoupené prostředky kusů cena v Kč zásahové rukavice "Holík" 6 ks 9.924,42 Kč zásahová obuv "Black Diamond" 6 ks ,-- Kč zásahový oděv "Strong plus" společnost Deva - FM 4 ks ,-- Kč sady na otevření dveří a oken 2 sady 5.150,-- Kč reflexní zásahová vesta 5 ks 2.400,03 Kč osobní svítilna Stream light 1 ks 4.399,92 Kč zastavovací terč 1 ks 532,40 Kč Od Armády České republiky jsme bezúplatným převodem dostali do užívání tyto prostředky: převedené prostředky kusů cena v Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,12 Kč vojenský stan 6m x 6m 1 ks ,10 Kč Od Moravskoslezského kraje jsme bezplatným převodem dostali do užívání tento prostředek: převedené prostředky kusů cena v Kč zachytávač AIR BAGu spolujezdce 1 ks ,50 Kč 7.3. Strojní služba Z prostředků povodňové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly v roce 2013 pořízeny zakoupené prostředky kusů cena v Kč pneumatika zn. Michelin na CAS 20 2 ks ,80 Kč pneumatika zn. Barum na CAS 32 1 ks ,47 Kč 11

12 7.3. Spojová služba Od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsme dostali do bezplatného užívání tuto techniku: pronajaté prostředky vozidlová radiostanice MATRA kapesní radiostanice MATRA kusů 1 ks 3 ks 8. Zásahová činnost jednotky v uplynulém roce 8.1. Statistika zásahové činnosti Statistika zásahové činnosti je přílohou č.1. 12

13 8.2. Základní informace o požárech se škodou min. 100 tis. Kč. Výbuch a následný požár bytového domu, ul. 6.května 39, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 3:52 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč usmrceno: 6 osob zraněno:11 osob zachráněno: 6 osob evakuováno: 50 osob zraněn člen JSDH Frenštát p. R. Nasazení jednotek 7 x HZS MSK 8 x JSDH obce 1 x HZS podniku ZÚ HZS ČR Hlučín Příčina požáru: úmyslné jednání pachatele Zpráva z mimořádné události je přílohou č.2. 13

14 Požár dvou osobních automobilů a poškození požárem jednoho osobního automobilu, Kopanská, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 18:01 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 2 x JSDH obce Příčina požáru: Technická závada na elektroinstalaci 14

15 Požár pergoly u zahradní chatky, sloupu NN, vedlejšího domu a plotu. Rožnovská 364, Frenštát pod Radhoštěm Datum a čas ohlášení: v 21:49 hod. Následky požáru přímá škoda: ,-- Kč uchráněné hodnoty: ,-- Kč Nasazení jednotek 1 x HZS MSK 3 x JSDH obcí Příčina požáru: nedbalost a neopatrnost 15

16 8.3. Statistika prováděných činností pro město Tabulka č. 2. Statistika prací pro město provedené JSDH Frenštát p. Radhoštěm v roce 2013 Místo práce datum Popis práce Použitá technika Počet hodin Městský úřad rampouchy CAS 20 + AŽ 30 3 hod MP odstranění sněhu CAS 20 + AŽ 30 1,5 hod ZŠ Tyršova rampouchy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Sokolovna rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Bytový dům Horní sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod CO sklady sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 3 hod ZŠ Tyršova sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod ASTRA sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 2 hod Městský úřad sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Kino sněhové převisy CAS 20 + AŽ 30 1 hod Městský úřad sníh CAS 20 + AŽ 30 2 hod MP sníh a rampouchy CAS 20 + AŽ 30 1 hod MŠ ul. Kopaná čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Dolní ul stěhování charity CAS 20 1 hod Nám. Míru asistence na CAS 20 2 hod kulturní akci Školská čtvrť - exekuční sklad čištění okapů CAS 20 + AŽ 30 2 hod Horečky fest asistence na CAS 20 8 hod kulturní akci Náměstí Míru Beskydská dovoz vody CAS 32 1 hod sedmička Městský úřad otevření dveří CAS hod Celkem 42 hod 9. Sportovní akce jako součást odborné a fyzické přípravy členů JSDH Dne 8. června 2013 se jednotka zúčastnili již 13. ročníku soutěže "Vyprošťování 2013" v Třinci. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II předurčené pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 družstev, které se zúčastnily soutěže, naše jednotka obsadila 4. místo. Dne 25. června 2013 se jednotka zúčastnila již 15. ročníku soutěže v požárním útoku "O pohár Generálního ředitele Tonaku", který se konal v Bílovci. Soutěže se účastnilo pět 16

17 družstev a družstvo JSDH Frenštát p. Radhoštěm skončilo na 1. místě a získalo tak krásný broušený putovní pohár. Dne 23. listopadu 2013 se jednotka již tradičně zúčastnila turnaje IZS ve florbale, která se konala ve Frenštátě p. Radhoštěm, kde jsme obsadili 4. místo. 10. Ekonomika Provoz Příjmy Příjmy JSDH stejně jako v minulých letech byly tvořeny přijatými prostředky z dotací od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, smlouvy o spolupráci ve výši ,-- Kč od společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, účelová dotace ,-- Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm, smlouvy o reklamě ve výši ,-- Kč a účelová dotace na organizování Dne se záchranáři ve výši ,-- Kč. Služby a práce prováděné za úplatu dle ceníku schváleného zastupitelstvem města ve výši ,75 Kč. Od 1. září 2013 je JSDH oprávněna k účtování vzniklých nákladů za zásah na DN. Toto oprávnění vychází ze zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičské záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do 31. prosince 2013 nám bylo poukázáno ,-- Kč. Celkové příjmy JSDH byly ve výši ,75 Kč. Celkové příjmy jsou přílohou č Výdaje Veškeré výdaje jednotky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ze strany zastupitelstva města v prosinci roku Schválený rozpočet na provoz JSDH pro rok 2013 po úpravách provedených během roku činil ,--Kč. Z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,64 Kč. Zbývající prostředky ve výši ,36 Kč., (z této ušetřené částky bude převedeno do roku 2014 celkem ,-- Kč na nákup drobného hmotného majetku.) a zbytek částky byl vrácen zpět do rozpočtu města. Schválený rozpočet na údržbu a běžné opravy hasičské stanice a hasičského hřiště pro rok 2013 činil ,-- Kč., z tohoto rozpočtu bylo skutečně vyčerpáno ,26 Kč (ušetřená částka ve výši ,74 Kč bude převedena do roku 2014 na opravu a rekonstrukci budovy.) Rozdíl mezi skutečně čerpaným rozpočtem, ,64 Kč a celkovými příjmy, ,75 Kč. = náklady města na provoz JSDH, včetně budovy hasičské stanice a hasičského hřiště činil ,15 Kč. Hlavním důvodem zvýšeného čerpání rozpočtu oproti roku 2012 o ,15 Kč je 40,85 % nárůst výjezdů k mimořádným událostem za rok

18 10.3. Investice V roce 2012 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,-- Kč, která byla využita v roce 2013 na rekonstrukci garážových stání a pořízení sekčních výjezdových vrat. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Tabulka č. 3. Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 Provedené práce úprava plochy před hasičskou stanicí kabeláž pro semafory úprava plochy - technická pomoc dodávka a montáž vrat stavební úpravy garáží* kontrola rozpočtů od fy. Nosta provedení zkušebních sond zpracování položkového rozpočtu statické posouzení objektu garáží elektroinstalační práce rekonstrukce elektroinstalace Výše investice v Kč ,-- Kč 7.558,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 6.500,-- Kč 2.481,-- Kč 4.800,-- Kč 4.500,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč celkem ,-- Kč * účelová dotace z rozpočtu MSK ,-- Kč celkem placeno z rozpočtu města ,-- Kč Celkový rozpočet je přílohou č Plnění koncepčních úkolů a cílů - Získání investičních i neinvestičních prostředků z dotací a rozpočtů Krajského úřadu MSK, HZS MSK, Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR, a tím snížit stávající náklady. Termín: průběžně V měsíci březnu začala jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, ředitelem Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Zdeňkem Nytrou a jeho náměstkem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem o možné finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje na celkové rekonstrukci hasičské stanice. Úkol splněn a pokračuje 18

19 - Snížit stávající mzdové náklady. Navrhnuto zkušebně snížit počet příslušníků jednotky ze stávajících jedenácti na deset tím, že velitel jednotky bude zařazen do výjezdové jednotky. Termín: leden 2013 K 31.prosinci 2013 odešel do starobního důchodu Jiří Oprštěný, který u jednotky působil od září Tímto se uvolnilo místo na směně "B". Na toto uvolněné místo zkušebně nastoupí velitel jednotky. Snížení počtu pracovníků je na zkušební dobu jednoho roku a poté bude vyhodnoceno zda bude snížení trvalé nebo se do pracovního poměru příjme další člen jednotky Úkol splněn a pokračuje - Rozšířit stávající spolupráci se společnostmi Continental Automotive Czech Republic s.r.o a Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. R. Termín: prosinec 2012 Stávající smlouva o spolupráci se společností Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm byla ukončena k 31. březnu Proto byla po několika jednáních sepsána smlouva nová. Finanční příspěvek společnosti Siemens s.r.o., závod Elektromotory Frenštát p. Radhoštěm se navýšil o ,-- Kč na celkovou roční částku ,-- Kč. Úkol splněn a pokračuje - Oslovit místní podnikatelské subjekty a finanční instituce se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Termín: průběžně Během roku 2013 byly tak jako v loňské roce osloveny významnější podnikatelské subjekty ve městě se snahou získání finančních prostředků na provoz a obnovu hasičské stanice. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši ,-- Kč. Ze strany JSDH byla subjektům nabídnuta vzájemná spolupráce a propagace jejich firmy formou uvedení loga firmy na billboardu, který je umístěn na budově stanice a na internetových stránkách JSDH. Úkol splněn a pokračuje Statistika příjmů JSDH z provedených prací a služeb je přílohou č Realizovat úkoly na úseku preventivně výchovné činnosti, zabezpečovat informovanost široké veřejnosti o problematice požární prevence zejména prostřednictvím internetových stránek. Pokusit se zřídit kroužek mladých hasičů. Termín: průběžně Byla provedena a pokračuje celková změna internetových stránek. Po celý rok 2013 naši zkušení instruktoři úspěšně vedli kroužek Mladých hasičů. Úkol splněn a pokračuje Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů je přílohou č

20 - Realizovat rekonstrukci požární stanice. Vzhledem k technickému stavu budovy je potřeba průběžně opravit nebo vyměnit - výjezdová vrata, podlaha v garážích, elektroinstalace, odpady, vodo instalace, oprava střechy a dešťových svodů, hydroizolace sklepa, zateplení budovy. Je potřeba řešit hygienicky nevyhovující umístění šaten dobrovolných členů, které jsou v garážích přímo u výfukových potrubí. Termín: prosinec 2016 V průběhu celého roku 2013 byly prováděny stavební práce v objektu hasičské stanice. Byla provedena kompletní výměna elektroinstalace v celém objektu, v prostorech garáží byla položena nová podlaha, byla vyměněna garážová vrata na všech stáních a proběhla rekonstrukce asfaltové plochy před stanicí, včetně přístupového chodníku. V roce 2013 nám byla poskytnuta na základě naší žádosti účelově vázaná dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,--Kč na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské stanice, která bude probíhat v roce Úkol splněn a pokračuje Seznam investičních akci a prací provedených v roce 2013 je uveden v tabulce č.3. - Zvyšovat kvalitu odborné přípravy příslušníků, mj. pravidelným pořádáním společných výcviků s jednotkami HZS, podle aktuální potřeby a nabídky. Termín: průběžně Členové jednotky se účastnili soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel. Soutěže se zúčastnily jednotky obcí kategorie JPO II, předurčených pro zásahy při dopravních nehodách. Z 12 účastníků obsadila naše jednotka 4 místo. V příštím roce plánujeme výcvik v ohňovém polygonu ve školícím středisku HZS Brno a lezecký výcvik pod dohledem lezeckých instruktorů z HZS NJ. Úkol splněn a pokračuje - Realizovat doplňování chybějící a rekonstrukce používané hasičské techniky a technického vybavení. Termín: průběžně V letošním roce jsme nakoupili a doplnili chybějící technické vybavení z příjmů účelové " povodňové "dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Úkol splněn a pokračuje - Provádět zpoplatněné služby a práce pro veřejnost a podnikatelské subjekty. Termín: průběžně Během roku jednotka prováděla zpoplatněné služby a práce. Celková výše těchto příjmů činí ,75,-- Kč. Bohužel jednotka nedisponuje vhodnou technikou, která by byla potřebná na tyto práce. V minulosti byly práce prováděny, avšak nekoncepčním prodejem potřebné techniky se jednotka připravila o nemalé příjmy do pokladny. Nadále 20

21 se však budeme snažit tuto techniku získat zpět, např. bezúplatným převodem z nepotřebných rezerv Armády České republiky. Úkol splněn a pokračuje Tabulka č. 4. Příjmy JSDH Frenštát p. Radhoštěm za provedené práce a služby za rok 2013 Provedené práce a služby datum Příjem v KČ Použitá technika včetně DPH odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA odstranění rampouchů ,--Kč AZ 30 IFA půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč půjčení hadic ,-- Kč půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND srpen 9.692,10 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody ,-- Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND září ,45 Kč CAS 32 T 815 půjčení laviček ,-- Kč dovoz vody pro MND říjen 7.647,20 Kč CAS 32 T 815 Celkem ,75 Kč Ceník prací a služeb JSDH Frenštát p. Radhoštěm je přílohou č Externí zdroje dat, map a informací Internetové stránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Internetové stránky Města Frenštát pod Radhoštěm 21

Město Frenštát pod Radhoštěm. Organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Bc. Zbyněk Vágner vedoucí OS JSDH

Město Frenštát pod Radhoštěm. Organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Bc. Zbyněk Vágner vedoucí OS JSDH Město Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Bc. Zbyněk Vágner vedoucí OS JSDH 1 OBSAH 1. Použité zkratky 3 2. Úvod 4 3. Hlavní údaje o městě 4

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Obec je povinna dle 68 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů O požární ochraně (dále zákon o PO) zřídit jednotku požární

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2013 25.01. bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina organizační složky města Město Lipník nad Bečvou, IČ 003 01 493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 594/2005 ZM 21 ze dne 29.

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více