chemického modulu programu Flow123d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chemického modulu programu Flow123d"

Transkript

1 Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010

2 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených testů propojení simulačních softwarů Flow123D pro transport kontaminantů podzemní vodou a Semchem pro simulaci chemických procesů.

3 Obsah 1 Testy chemie Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti, Modely s mobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika s nulovými kinetickými mocninami Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Modely s imobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Testy transportu ovlivněného chemií Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Model s mobilní porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu 19 1

4 2.2.5 Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Model s dvojí porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Pro počítání chemie musí být zapnutý transport. 2

5 Kapitola 1 Testy chemie 1.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti,... Obrázek 1.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Pro testování funkčnosti chemického modulu programu Flow123D byla vytvořena sada testovacích úloh s geometrií obsahující 3 tetraedrické elementy (viz obrázek 1.1). Na tyto elementy byly zadány takové okrajové podmínky proudění, aby nedocházelo k transportu (tj. na celé geometrii byl nastaven nulový spád piezomet- 3

6 rické výšky). Společně pro všechny testy chemie byly použity vstupní soubory sit.mtr, sit.msh, sit.fbc, sit.ngh, sit chem.bcd, sit chem.tic. Testovací úlohy chemie zahrnovaly simulaci: kinetické reakce reprezuntující dechloraci trichlorethenu, 2MnO4 + C 2Cl 3 H 3Cl + 2CO 2 + 2MnO 2 + H + s nulovými kinetickými mocninami reagujících látek, s nenulovými kinetickými mocninami, implicitní schema, s nenulovými kinetickými mocninami, explicitní schema, rovnovážné reakce představující protolýzu vody, H + + OH H 2 O, obou typů reakcí najednou. 1.2 Modely s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Aby bylo výsledky simulace chemických reakcí s čím porovnat, byl vytvořen referenční model transportu kontaminantů bez chemických reakcí. Jednotlivé chemické látky lze v grafu identifikovat podle počáteční podmínky. V pořadí od nejmenší počáteční podmínky k nejvyšší přísluší jednotlivé křivky látkám C 2 Cl 4, MnO4, C 2Cl 3 H, H +, OH, Cl. Podle očekávání zůstaly koncentrace sledovaných látek po celou dobu simulace rovné hodnotě dané právě počáteční podmínkou (viz 1.2). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH off/ vstupní soubory: flow M CH off.ini výstupní soubory: chemie M off.pos, transport M off.pos 4

7 Obrázek 1.2: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika s nulovými kinetickými mocninami První simulovanou chemickou rekcí byla dechlorace trichlorethenu manganistanem. Tato reakce má kinetický průběh. Pro jednoduchost byly mocniny v modelu kinetické reakce nejprve nastaveny na hodnotu 0. Tomu odpovídá očekávaný lineární pokles (resp. nárůst) koncentrací sledovaných látek, které se reakce účastní. Správnost předpokladu potvrzuje graf 1.3. Je v něm patrný pokles koncentrace manganistanu a trichlorethenu, zatímco koncentrace Cl roste. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin zero/ vstupní soubory: flow M CH kin zero.ini výstupní soubory: chemie M kin zero.pos, transport M kin zero.pos 5

8 Obrázek 1.3: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Dechlorace trichlorethenu byla simulována také s nenulovými mocninami v modelu kinetické reakce. Pokles množství reaktantů a nárůst koncentrace produktu se projevil i v tomto případě, ale průběh změny koncentrací si nezachoval lineární charakter (viz 1.4). Vývoj koncentrací byl v tomto případě počítán za použití implicitního výpočetního schematu. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin impl/ vstupní soubory: flow M CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie M kin impl.pos, transport M kin impl.pos 6

9 Obrázek 1.4: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Průběh vývoje koncentrací získaný simulací dechlorace tetrachloethenu pomocí explicitního schematu ukazuje obrázek 1.5. Výsledky dosažené s použitím implicitního a explicitního schematu se shodují. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin expl vstupní soubory: flow M CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie M kin expl.pos, transport M kin expl.pos Obrázek 1.5: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 7

10 1.2.5 Rovnováha - protolýza vody Otestování simulace rovnovážné reakce bylo provedeno na modelu protolýzy vody. Vzhledem k úvaze, která předpokládá rychlost rovnovážné reakce za nekonečně velkou vzhledm k rychlosti transportu, se dá očekávat skoková změna koncentrací reaktantů a produků v prvním kroku simulace. Graf 1.6 tento předpoklad potvrzuje. Modré křivky odpovídající koncentarcím reaktentů (H +, OH ) se hned v prvním kroku simulace ustálí na hodnotě různé od počáteční podmínky. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin eq vstupní soubory: flow M CH eq.ini výstupní soubory: chemie M eq.pos, transport M eq.pos Obrázek 1.6: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 8

11 1.2.6 Simulace obou typů reakcí Obrázek 1.7 ukazuje vývoj koncentrací ovlivněný oběma typy dříve samostatně testovaných chemických reakcí (dechlorací a protolýzou). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH both vstupní soubory: flow M both.ini výstupní soubory: chemie M both.pos, transport M both.pos Obrázek 1.7: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 9

12 1.3 Modely s imobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Jako referenční model byla opět nejprvě provedena simulace bez chemických reakcí. Obrázek 1.8 ukazuje srovnání s výsledky modelu bez chemie, spočítaného s geometrií s mobilní porozitou. Postupný pokles koncentrací v mobilních pórech aktuálně uvažovaného modelu je vyvolán mechanismem difuze řízeným procesem výměny koncentrace s imobilními póry. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH off/ vstupní soubory: flow I CH off.ini výstupní soubory: chemie I off.pos, transport I off.pos Obrázek 1.8: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 10

13 1.3.2 Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky simulace dechlorace trichlorethenu počítané jak za pomoci implicitního, tak explicitního schematu a porovnané s koncentracemi modelu bez chemických reakcí zachycuje obrázek 1.9. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin impl/ vstupní soubory: flow I CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie I kin impl.pos, transport I kin impl.pos cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin expl/ vstupní soubory: flow I CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie I kin expl.pos, transport I kin expl.pos Obrázek 1.9: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 11

14 1.3.3 Rovnováha - protolýza vody Simulace protolýzy vody na geometrii s dvojí porozitou ukazuje zřetelně vyčerpání iontů OH a pokles množství iontů H + v prvním kroku simulace (viz 1.10). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH eq/ vstupní soubory: flow I CH eq.ini výstupní soubory: chemie I eq.pos, transport I eq.pos Obrázek 1.10: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 12

15 1.3.4 Simulace obou typů reakcí Vývoj koncentrací obou typů reakcí látek ovlivněných protolýzou a dechlorací, bez transportu, ukazuje graf cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH both/ vstupní soubory: flow I CH both.ini výstupní soubory: chemie I both.pos, transport I both.pos Obrázek 1.11: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 13

16 Kapitola 2 Testy transportu ovlivněného chemií V rámci propojování softwarů Flow123d a Semchem byla navržena sada testovacích úloh na prověření funkčnosti propojení a na zjištění časové náročnosti výpočtů modelů reakčního transportu s jednotlivými druhy reakcí. Simulace transportu ovlivněného chemickými reakcemi byla odzkoušena na modelech kolonového experimentu s uvažovanou jak pouze mobilní, tak i dvojí porozitou. Geometrie modelu obsahovala 45 tetreaedrických elementů (viz 2.1. Společně pro všechny testy reakčního-transportu byly použity vstupní soubory sit trans.mtr, sit transc.msh, sit trans.fbc, sit trans.ngh, sit trans.bcd, sit trans.tic. Výsledky jsou zaznamenány vždy v podobě tří grafů k jednomu příkladu. Grafy zachycují vývoje reakcemi a transportem ovlivněných koncentrací v elementu na začátku kolony (kontaminovaný úplně), v elementu veprostřed (kontaminovaný částečně) a v elementu na konci kolony (vliv počáteční kontaminace a konvekce). 14

17 2.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Spád piezometrické výšky na obou koncích kolony činil 100 m a propustnost horniny v koloně byla nastavena na 0.01 m s 1. Délka kolony je 45 m. Délka času simulace je 200 s. Počáteční podmínky byly nastaveny shodně s modelem samostatných reakcí (viz 1.1). Obrázek 2.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcemi ovlivněného transportu 15

18 2.2 Model s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123D Transport bez vlivu chemie Vývoj koncentrací látek ve zvolených elementech bez zahrnutí vlivu chemie je pro srovnání zanesen v každém grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr off/ vstupní soubory: flow M Tr off.ini výstupní soubory: sit M Tr off.pos, transport M Tr off.pos čas výpočtu: 0:

19 2.2.2 Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce (dechlorace trichloethenu) s nulovými mocninami v matematickém popisu ukazují grafy 2.2, 2.3 a 2.4. Je zřejmé, že na začátku kolony má chemie výrazný vliv, zatímco v elementech blízkých konci kolony je převažující vliv transportu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin zero/ vstupní soubory: flow M Tr kin zero.ini výstupní soubory: sit M kin expl.pos, transport M Tr kin zero.pos čas výpočtu: 2:46.82 Obrázek 2.2: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.3: Koncentrace v elementu uprostřed kolony 17

20 Obrázek 2.4: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Změny koncentrací látek ve druhém, dvacátém a čtyřicátém elementu, ovlivněnné dechlorací a počítané podle implicitního schematu jsou zaznamenány v grafech 2.5, 2.6 a 2.7. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin impl/ vstupní soubory: flow M Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit M kin impl.pos, transport M Tr kin impl.pos čas výpočtu: 10:45.75 Obrázek 2.5: Koncentrace v elementu na začátku kolony 18

21 Obrázek 2.6: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.7: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Model reakčního transportu s kinetikou počítanou podle explicitního schematu poskytl výsledky, které jsou zaneseny do grafů 2.8, 2.9 a Je zřejmé, že výpočet podle explicitního schematu proběhl rychleji než výpočet stejné úlohy podle schematu implicitního. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin expl/ vstupní soubory: flow M Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit M Tr kin expl.pos, transport M Tr kin expl.pos čas výpočtu: 2:

22 Obrázek 2.8: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.9: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Model transportu zohledňujícího protolýzu vody měl výsledky zobrazené v grafech 2.11, 2.12 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr eq vstupní soubory: flow M Tr eq.ini výstupní soubory: sit M Tr eq.pos, transport M Tr eq.pos čas výpočtu: 10:

23 Obrázek 2.10: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.11: Koncentrace v elementu na začátku kolony Simulace obou typů reakcí Vliv zohlednění rovnovážné i kinetické reakce v modelu transportu kontaminantů ukazují grafy 2.14, 2.15 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr both/ vstupní soubory: flow M Tr both.ini výstupní soubory: sit M Tr both.pos, transport M Tr both.pos čas výpočtu: 43:

24 Obrázek 2.12: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.13: Koncentrace v elementu na konci kolony 2.3 Model s dvojí porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Transport bez vlivu chemie Výstup referenčního modelu transportu kontaminantů bez simulace chemických reakcí je součástí každého grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr off/ vstupní soubory: flow I Tr off.ini výstupní soubory: sit I Tr off.pos, transport I Tr off.pos čas výpočtu:... 22

25 Obrázek 2.14: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.15: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce, imobilní porozity a počítaného podle implicitního numerického schematu, ukazují grafy 2.17, 2.18 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin impl/ vstupní soubory: flow I Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit I kin impl.pos, transport I Tr kin impl.pos čas výpočtu:... 23

26 Obrázek 2.16: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.17: Koncentrace v elementu na začátku kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Použitím explicitního numerického schematu pro výpočet změny koncentrací dechlorací v modelu transportu s imobilní porozitou jsme dospěli k výsledkům zobrazeným v grafech 2.20, 2.21 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin expl/ vstupní soubory: flow I Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit I Tr kin expl.pos, transport I Tr kin expl.pos čas výpočtu:... 24

27 Obrázek 2.18: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.19: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím rovnovážné reakce a mobilní porozity jsou zobrazeny v grafech 2.23, 2.24 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr eq vstupní soubory: flow I Tr eq.ini výstupní soubory: sit I Tr eq.pos, transport I Tr eq.pos čas výpočtu:... 25

28 Obrázek 2.20: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.21: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Simulace obou typů reakcí Výstup modelu transportu kontaminantů rozšířeného o simulaci rovnovážných i kinetických reakcí ukazují grafy 2.26, 2.27 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr both/ vstupní soubory: flow I Tr both.ini výstupní soubory: sit I Tr both.pos, transport I Tr both.pos čas výpočtu:... 26

29 Obrázek 2.22: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.23: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.24: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.25: Koncentrace v elementu na konci kolony 27

30 Obrázek 2.26: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.27: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.28: Koncentrace v elementu na konci kolony 28

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění

Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění Inženýrský manuál č. 33 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet neustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_33.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz

Více

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží

Více

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU Cíle experimentu 1. Návrh kolonových experimentů 2. Průběh redukce ClU za pomoci železných špon 3. Rychlost reakce, možné vlivy na

Více

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1 Colloquium FLUID DYNAMICS 27 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 27 p.1 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ STACIONÁRNÍHO A NESTACIONÁRNÍHO TRANSSONICKÉHO PROUDĚNÍ VE VNĚJŠÍ AERODYNAMICE

Více

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE Autoři: Ing. Petr ŠVARC, Technická univerzita v Liberci, petr.svarc@tul.cz Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, vaclav.dvorak@tul.cz

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Petra Punčochářová Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Praze Vedoucí práce: Prof. RNDr. K. Kozel DrSc. Úvod V 80.

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu

Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu Ing. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Petr Junga, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Zemědělská

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích

Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích Přehled obsahu Problematika puklinových modelů Přehled laboratorních vzorků a zkoušek Použité modelové aplikace

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky

Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky Vytvořil Ing. Jan Bořkovec v rámci grantu FRVŠ 2842/2006/G1 Ostřihování hlav šroubů Zadání Proveďte výpočtovou simulaci

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Štěpán Ulman 1 Úvod Motivace: Potřeba plánovače prostorové trajektorie pro výukové účely - TeachRobot Vstup: Zadávání geometrických a kinematických

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači V. Kučera Katedra numerické matematiky, MFFUK Praha 7.2.2013 Aerodynamický flutter Tacoma bridge, 1940 Fyzikální model Realita je komplikovaná Navier-Stokesovy

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik Ondřej Pavlačka Praha, 18. ledna 2011 Cíle projektu Vytvořit matematický model pro oceňování přijímaného

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Obyčejné diferenciální rovnice počáteční úloha. KMA / NGM F. Ježek

Obyčejné diferenciální rovnice počáteční úloha. KMA / NGM F. Ježek Občejné diferenciální rovnice počáteční úloha KMA / NGM F. Ježek (JEZEK@KMA.ZCU.CZ) Základní pojm Tp rovnic a podmínek, řád rovnice Počáteční úloha pro občejné diferenciální rovnice Řád metod a počet kroků

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Simulace chemických reakcí v kolonovém experimentu Simulation of chemical reaction in a column experiment

Simulace chemických reakcí v kolonovém experimentu Simulation of chemical reaction in a column experiment TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní program: N2612 Elektrotechnika a informatika Studijní obor: Přírodovědné inženýrství Simulace chemických

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH Ing., Martin KANTOR, ČVUT Praha Fakulta stavební, martin.kantor@fsv.cvut.cz Annotation This article deals with CFD modelling of free surface flow in a rectangular

Více

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy 1 Úvod V běžné technické praxi se velice často setkáváme s tzv. systémy hromadné obsluhy aniž

Více

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš X16EET Domácí úkol č. 2 Vypracoval: Jiří Eremiáš 1) Zadání Porovnejte spojení dvou vzdálených bodů. Pro spojení dvou vzdálených bodů se uvažuje použít buď pronájmu pevných okruhů od operátora pevné sítě,

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ Simulace budov a techniky prostředí 2008 5. konference IBPSA-CZ Brno, 6. a 7. 11. 2008 MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ Ondřej Šikula Ústav technických zařízení budov, Fakulta

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C;

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; Rychlost chemické reakce A B time rychlost = - [A] t rychlost = [B] t Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C; 1 1 R A = RB = R 2 3 C Př.: Určete rychlost rozkladu HI v následující

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY Komentovaný metodický list č. 1/4 Vytvořil: Ing. Oldřich Ševeček & Ing. Tomáš Profant, Ph.D.

Více

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy 2. Vyjížďka za prací 2.1 Vývoj vyjížďky za prací a její intenzity K datu sčítání žilo v Jihomoravském kraji 1 127 718 obyvatel (546 818 mužů a 580 900 žen). Z tohoto počtu obyvatel bylo 568 315 osob ekonomicky

Více

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND Autor práce: Ing. Lukáš Kanta Obsah prezentace 1. Seznámení s aerodynamickým kalibračním

Více

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Modelování proudění metanu

Modelování proudění metanu Modelování proudění metanu GOTTFRIED, Jan 1 1 Ing., Institut ekonomiky a systémů řízení, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Třída 17.listopadu 708 33 Ostrava Poruba, jgottfried@iol.cz, http://www.vsb.cz/~vg98015

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Stupnice geomagnetické aktivity

Stupnice geomagnetické aktivity AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Geofyzikální ústav Stupnice geomagnetické aktivity Petr Kubašta Rozbor a zhodnocení předpovědí geomagnetické aktivity Praha, 2011 Abstrakt Tento článek poskytuje kvantitativní

Více

Fakulta dopravní. České Vysoké Učení Technické v Praze

Fakulta dopravní. České Vysoké Učení Technické v Praze České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta dopravní Problematika dopravní obslužnosti neřízené, úrovňové křižovatky ulic PELLÉOVA - POD KAŠTANY - JASELSKÁ, Dejvice, Praha 6 Vyhodnocení dopravního průzkumu

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Shrnutí Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném prostředí vlivem tepelného pohybu zcela

Více

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál)

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál) 1. Zdroje podnikání Podnikatelská činnost vyžaduje základní zdroje dvojího charakteru: pracovní a kapitálové, resp. majetkové. Formy využívaných kapitálových zdrojů mohou mít dlouhodobý i krátkodobý charakter,

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Stavební mechanika 12SM Přednášky Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Porovnání ODM a ZDM Příklad 1: (viz předchozí přednáška)

Více

"Výživa zvířat - skot"

Výživa zvířat - skot Nabídka programu "Výživa zvířat - skot" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Výživa zvířat - skot", který Vám při sestavování krmných dávek zabezpečí respektování fyziologických potřeb zvířat v průběhu

Více

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE FAKULTY CHEMICKO TECHNOLOGICKÉ UNIVERSITA PARDUBICE - Licenční studium chemometrie LS96/1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování Praha, leden 1999 0 Úloha

Více

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno 1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU 1.1 Použitý software FLOW-3D Pro modelování proudění byl zvolen komerční softwarový balík FLOW-3D. Jedná se o CFD (Computional Fluid Dynamics) nástroj využívající matematické

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio

Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio Specifické dividendové diskontní modely Metody založené na ukazateli P/E ratio Specifické dividendové diskontní modely Omítají nereálnou skokovou změnu mezi jednotlivými fázemi Zavádějí lineární změnu

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu Jméno: Marek Handl Datum: 3. 2. 29 Cvičení: Pondělí 9: Zadání Prozkoumejte citlivost metod

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3 příklady. Příklady postavte z dat vašeho pracoviště nebo nalezněte v literatuře. Každý

Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3 příklady. Příklady postavte z dat vašeho pracoviště nebo nalezněte v literatuře. Každý 0. Licenční studium Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vladimír Bajzík Liberec, únor, 007 Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ

Více

Testování Java EE aplikací Petr Adámek

Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování aplikací Testování aplikací Ověřuje soulad implementace se specifikací a s očekáváním zákazníka. Je důležitou součástí procesu řízení kvality vývoje software

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 2 + Cl 2 2HCl Jak si představit rychlost chemické reakce? Obecný zápis chemické reakce A B C D Kde α, β, γ, δ jsou stechiometrické koeficienty,

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Konzultant: Ivo Straka Pozice: Vedoucí konstrukčního oddělení SE1 email: Ivo.Straka@hella.com telefon: +420 583 498 642 Název: Pružné

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Konference ANSYS 2009 Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Richard Matas, František Wegschmied Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více