chemického modulu programu Flow123d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chemického modulu programu Flow123d"

Transkript

1 Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010

2 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených testů propojení simulačních softwarů Flow123D pro transport kontaminantů podzemní vodou a Semchem pro simulaci chemických procesů.

3 Obsah 1 Testy chemie Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti, Modely s mobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika s nulovými kinetickými mocninami Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Modely s imobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Testy transportu ovlivněného chemií Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Model s mobilní porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu 19 1

4 2.2.5 Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Model s dvojí porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Pro počítání chemie musí být zapnutý transport. 2

5 Kapitola 1 Testy chemie 1.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti,... Obrázek 1.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Pro testování funkčnosti chemického modulu programu Flow123D byla vytvořena sada testovacích úloh s geometrií obsahující 3 tetraedrické elementy (viz obrázek 1.1). Na tyto elementy byly zadány takové okrajové podmínky proudění, aby nedocházelo k transportu (tj. na celé geometrii byl nastaven nulový spád piezomet- 3

6 rické výšky). Společně pro všechny testy chemie byly použity vstupní soubory sit.mtr, sit.msh, sit.fbc, sit.ngh, sit chem.bcd, sit chem.tic. Testovací úlohy chemie zahrnovaly simulaci: kinetické reakce reprezuntující dechloraci trichlorethenu, 2MnO4 + C 2Cl 3 H 3Cl + 2CO 2 + 2MnO 2 + H + s nulovými kinetickými mocninami reagujících látek, s nenulovými kinetickými mocninami, implicitní schema, s nenulovými kinetickými mocninami, explicitní schema, rovnovážné reakce představující protolýzu vody, H + + OH H 2 O, obou typů reakcí najednou. 1.2 Modely s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Aby bylo výsledky simulace chemických reakcí s čím porovnat, byl vytvořen referenční model transportu kontaminantů bez chemických reakcí. Jednotlivé chemické látky lze v grafu identifikovat podle počáteční podmínky. V pořadí od nejmenší počáteční podmínky k nejvyšší přísluší jednotlivé křivky látkám C 2 Cl 4, MnO4, C 2Cl 3 H, H +, OH, Cl. Podle očekávání zůstaly koncentrace sledovaných látek po celou dobu simulace rovné hodnotě dané právě počáteční podmínkou (viz 1.2). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH off/ vstupní soubory: flow M CH off.ini výstupní soubory: chemie M off.pos, transport M off.pos 4

7 Obrázek 1.2: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika s nulovými kinetickými mocninami První simulovanou chemickou rekcí byla dechlorace trichlorethenu manganistanem. Tato reakce má kinetický průběh. Pro jednoduchost byly mocniny v modelu kinetické reakce nejprve nastaveny na hodnotu 0. Tomu odpovídá očekávaný lineární pokles (resp. nárůst) koncentrací sledovaných látek, které se reakce účastní. Správnost předpokladu potvrzuje graf 1.3. Je v něm patrný pokles koncentrace manganistanu a trichlorethenu, zatímco koncentrace Cl roste. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin zero/ vstupní soubory: flow M CH kin zero.ini výstupní soubory: chemie M kin zero.pos, transport M kin zero.pos 5

8 Obrázek 1.3: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Dechlorace trichlorethenu byla simulována také s nenulovými mocninami v modelu kinetické reakce. Pokles množství reaktantů a nárůst koncentrace produktu se projevil i v tomto případě, ale průběh změny koncentrací si nezachoval lineární charakter (viz 1.4). Vývoj koncentrací byl v tomto případě počítán za použití implicitního výpočetního schematu. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin impl/ vstupní soubory: flow M CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie M kin impl.pos, transport M kin impl.pos 6

9 Obrázek 1.4: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Průběh vývoje koncentrací získaný simulací dechlorace tetrachloethenu pomocí explicitního schematu ukazuje obrázek 1.5. Výsledky dosažené s použitím implicitního a explicitního schematu se shodují. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin expl vstupní soubory: flow M CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie M kin expl.pos, transport M kin expl.pos Obrázek 1.5: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 7

10 1.2.5 Rovnováha - protolýza vody Otestování simulace rovnovážné reakce bylo provedeno na modelu protolýzy vody. Vzhledem k úvaze, která předpokládá rychlost rovnovážné reakce za nekonečně velkou vzhledm k rychlosti transportu, se dá očekávat skoková změna koncentrací reaktantů a produků v prvním kroku simulace. Graf 1.6 tento předpoklad potvrzuje. Modré křivky odpovídající koncentarcím reaktentů (H +, OH ) se hned v prvním kroku simulace ustálí na hodnotě různé od počáteční podmínky. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin eq vstupní soubory: flow M CH eq.ini výstupní soubory: chemie M eq.pos, transport M eq.pos Obrázek 1.6: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 8

11 1.2.6 Simulace obou typů reakcí Obrázek 1.7 ukazuje vývoj koncentrací ovlivněný oběma typy dříve samostatně testovaných chemických reakcí (dechlorací a protolýzou). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH both vstupní soubory: flow M both.ini výstupní soubory: chemie M both.pos, transport M both.pos Obrázek 1.7: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 9

12 1.3 Modely s imobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Jako referenční model byla opět nejprvě provedena simulace bez chemických reakcí. Obrázek 1.8 ukazuje srovnání s výsledky modelu bez chemie, spočítaného s geometrií s mobilní porozitou. Postupný pokles koncentrací v mobilních pórech aktuálně uvažovaného modelu je vyvolán mechanismem difuze řízeným procesem výměny koncentrace s imobilními póry. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH off/ vstupní soubory: flow I CH off.ini výstupní soubory: chemie I off.pos, transport I off.pos Obrázek 1.8: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 10

13 1.3.2 Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky simulace dechlorace trichlorethenu počítané jak za pomoci implicitního, tak explicitního schematu a porovnané s koncentracemi modelu bez chemických reakcí zachycuje obrázek 1.9. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin impl/ vstupní soubory: flow I CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie I kin impl.pos, transport I kin impl.pos cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin expl/ vstupní soubory: flow I CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie I kin expl.pos, transport I kin expl.pos Obrázek 1.9: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 11

14 1.3.3 Rovnováha - protolýza vody Simulace protolýzy vody na geometrii s dvojí porozitou ukazuje zřetelně vyčerpání iontů OH a pokles množství iontů H + v prvním kroku simulace (viz 1.10). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH eq/ vstupní soubory: flow I CH eq.ini výstupní soubory: chemie I eq.pos, transport I eq.pos Obrázek 1.10: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 12

15 1.3.4 Simulace obou typů reakcí Vývoj koncentrací obou typů reakcí látek ovlivněných protolýzou a dechlorací, bez transportu, ukazuje graf cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH both/ vstupní soubory: flow I CH both.ini výstupní soubory: chemie I both.pos, transport I both.pos Obrázek 1.11: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 13

16 Kapitola 2 Testy transportu ovlivněného chemií V rámci propojování softwarů Flow123d a Semchem byla navržena sada testovacích úloh na prověření funkčnosti propojení a na zjištění časové náročnosti výpočtů modelů reakčního transportu s jednotlivými druhy reakcí. Simulace transportu ovlivněného chemickými reakcemi byla odzkoušena na modelech kolonového experimentu s uvažovanou jak pouze mobilní, tak i dvojí porozitou. Geometrie modelu obsahovala 45 tetreaedrických elementů (viz 2.1. Společně pro všechny testy reakčního-transportu byly použity vstupní soubory sit trans.mtr, sit transc.msh, sit trans.fbc, sit trans.ngh, sit trans.bcd, sit trans.tic. Výsledky jsou zaznamenány vždy v podobě tří grafů k jednomu příkladu. Grafy zachycují vývoje reakcemi a transportem ovlivněných koncentrací v elementu na začátku kolony (kontaminovaný úplně), v elementu veprostřed (kontaminovaný částečně) a v elementu na konci kolony (vliv počáteční kontaminace a konvekce). 14

17 2.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Spád piezometrické výšky na obou koncích kolony činil 100 m a propustnost horniny v koloně byla nastavena na 0.01 m s 1. Délka kolony je 45 m. Délka času simulace je 200 s. Počáteční podmínky byly nastaveny shodně s modelem samostatných reakcí (viz 1.1). Obrázek 2.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcemi ovlivněného transportu 15

18 2.2 Model s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123D Transport bez vlivu chemie Vývoj koncentrací látek ve zvolených elementech bez zahrnutí vlivu chemie je pro srovnání zanesen v každém grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr off/ vstupní soubory: flow M Tr off.ini výstupní soubory: sit M Tr off.pos, transport M Tr off.pos čas výpočtu: 0:

19 2.2.2 Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce (dechlorace trichloethenu) s nulovými mocninami v matematickém popisu ukazují grafy 2.2, 2.3 a 2.4. Je zřejmé, že na začátku kolony má chemie výrazný vliv, zatímco v elementech blízkých konci kolony je převažující vliv transportu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin zero/ vstupní soubory: flow M Tr kin zero.ini výstupní soubory: sit M kin expl.pos, transport M Tr kin zero.pos čas výpočtu: 2:46.82 Obrázek 2.2: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.3: Koncentrace v elementu uprostřed kolony 17

20 Obrázek 2.4: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Změny koncentrací látek ve druhém, dvacátém a čtyřicátém elementu, ovlivněnné dechlorací a počítané podle implicitního schematu jsou zaznamenány v grafech 2.5, 2.6 a 2.7. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin impl/ vstupní soubory: flow M Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit M kin impl.pos, transport M Tr kin impl.pos čas výpočtu: 10:45.75 Obrázek 2.5: Koncentrace v elementu na začátku kolony 18

21 Obrázek 2.6: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.7: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Model reakčního transportu s kinetikou počítanou podle explicitního schematu poskytl výsledky, které jsou zaneseny do grafů 2.8, 2.9 a Je zřejmé, že výpočet podle explicitního schematu proběhl rychleji než výpočet stejné úlohy podle schematu implicitního. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin expl/ vstupní soubory: flow M Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit M Tr kin expl.pos, transport M Tr kin expl.pos čas výpočtu: 2:

22 Obrázek 2.8: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.9: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Model transportu zohledňujícího protolýzu vody měl výsledky zobrazené v grafech 2.11, 2.12 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr eq vstupní soubory: flow M Tr eq.ini výstupní soubory: sit M Tr eq.pos, transport M Tr eq.pos čas výpočtu: 10:

23 Obrázek 2.10: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.11: Koncentrace v elementu na začátku kolony Simulace obou typů reakcí Vliv zohlednění rovnovážné i kinetické reakce v modelu transportu kontaminantů ukazují grafy 2.14, 2.15 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr both/ vstupní soubory: flow M Tr both.ini výstupní soubory: sit M Tr both.pos, transport M Tr both.pos čas výpočtu: 43:

24 Obrázek 2.12: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.13: Koncentrace v elementu na konci kolony 2.3 Model s dvojí porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Transport bez vlivu chemie Výstup referenčního modelu transportu kontaminantů bez simulace chemických reakcí je součástí každého grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr off/ vstupní soubory: flow I Tr off.ini výstupní soubory: sit I Tr off.pos, transport I Tr off.pos čas výpočtu:... 22

25 Obrázek 2.14: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.15: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce, imobilní porozity a počítaného podle implicitního numerického schematu, ukazují grafy 2.17, 2.18 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin impl/ vstupní soubory: flow I Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit I kin impl.pos, transport I Tr kin impl.pos čas výpočtu:... 23

26 Obrázek 2.16: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.17: Koncentrace v elementu na začátku kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Použitím explicitního numerického schematu pro výpočet změny koncentrací dechlorací v modelu transportu s imobilní porozitou jsme dospěli k výsledkům zobrazeným v grafech 2.20, 2.21 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin expl/ vstupní soubory: flow I Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit I Tr kin expl.pos, transport I Tr kin expl.pos čas výpočtu:... 24

27 Obrázek 2.18: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.19: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím rovnovážné reakce a mobilní porozity jsou zobrazeny v grafech 2.23, 2.24 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr eq vstupní soubory: flow I Tr eq.ini výstupní soubory: sit I Tr eq.pos, transport I Tr eq.pos čas výpočtu:... 25

28 Obrázek 2.20: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.21: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Simulace obou typů reakcí Výstup modelu transportu kontaminantů rozšířeného o simulaci rovnovážných i kinetických reakcí ukazují grafy 2.26, 2.27 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr both/ vstupní soubory: flow I Tr both.ini výstupní soubory: sit I Tr both.pos, transport I Tr both.pos čas výpočtu:... 26

29 Obrázek 2.22: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.23: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.24: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.25: Koncentrace v elementu na konci kolony 27

30 Obrázek 2.26: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.27: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.28: Koncentrace v elementu na konci kolony 28

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU Cíle experimentu 1. Návrh kolonových experimentů 2. Průběh redukce ClU za pomoci železných špon 3. Rychlost reakce, možné vlivy na

Více

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE Autoři: Ing. Petr ŠVARC, Technická univerzita v Liberci, petr.svarc@tul.cz Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, vaclav.dvorak@tul.cz

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Petra Punčochářová Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Praze Vedoucí práce: Prof. RNDr. K. Kozel DrSc. Úvod V 80.

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu

Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu Ing. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Petr Junga, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Zemědělská

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači V. Kučera Katedra numerické matematiky, MFFUK Praha 7.2.2013 Aerodynamický flutter Tacoma bridge, 1940 Fyzikální model Realita je komplikovaná Navier-Stokesovy

Více

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš

X16EET. Domácí úkol č. 2. Vypracoval: Jiří Eremiáš X16EET Domácí úkol č. 2 Vypracoval: Jiří Eremiáš 1) Zadání Porovnejte spojení dvou vzdálených bodů. Pro spojení dvou vzdálených bodů se uvažuje použít buď pronájmu pevných okruhů od operátora pevné sítě,

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Simulace chemických reakcí v kolonovém experimentu Simulation of chemical reaction in a column experiment

Simulace chemických reakcí v kolonovém experimentu Simulation of chemical reaction in a column experiment TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní program: N2612 Elektrotechnika a informatika Studijní obor: Přírodovědné inženýrství Simulace chemických

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY. Michal Dorda. VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy SIMULACE SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ HROMADNÉ OBSLUHY Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy 1 Úvod V běžné technické praxi se velice často setkáváme s tzv. systémy hromadné obsluhy aniž

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH Ing., Martin KANTOR, ČVUT Praha Fakulta stavební, martin.kantor@fsv.cvut.cz Annotation This article deals with CFD modelling of free surface flow in a rectangular

Více

"Výživa zvířat - skot"

Výživa zvířat - skot Nabídka programu "Výživa zvířat - skot" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Výživa zvířat - skot", který Vám při sestavování krmných dávek zabezpečí respektování fyziologických potřeb zvířat v průběhu

Více

MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ Simulace budov a techniky prostředí 2008 5. konference IBPSA-CZ Brno, 6. a 7. 11. 2008 MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ Ondřej Šikula Ústav technických zařízení budov, Fakulta

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3 příklady. Příklady postavte z dat vašeho pracoviště nebo nalezněte v literatuře. Každý

Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3 příklady. Příklady postavte z dat vašeho pracoviště nebo nalezněte v literatuře. Každý 0. Licenční studium Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vladimír Bajzík Liberec, únor, 007 Zadání Vypracujte písemně s využitím paketu ADSTAT a vyřešte 3

Více

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND Autor práce: Ing. Lukáš Kanta Obsah prezentace 1. Seznámení s aerodynamickým kalibračním

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu Jméno: Marek Handl Datum: 3. 2. 29 Cvičení: Pondělí 9: Zadání Prozkoumejte citlivost metod

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice

Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Zadavatel: Hella Autotechnik, s.r.o. Družstevní 338/16 789 85 Mohelnice Konzultant: Ivo Straka Pozice: Vedoucí konstrukčního oddělení SE1 email: Ivo.Straka@hella.com telefon: +420 583 498 642 Název: Pružné

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ

STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Stupnice geomagnetické aktivity

Stupnice geomagnetické aktivity AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Geofyzikální ústav Stupnice geomagnetické aktivity Petr Kubašta Rozbor a zhodnocení předpovědí geomagnetické aktivity Praha, 2011 Abstrakt Tento článek poskytuje kvantitativní

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Konference ANSYS 2009 Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII Richard Matas, František Wegschmied Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav ZHODNOENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ČETNOSTI VÝSKYTU PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍH LIMITŮ ESTOU REGULAE EMISÍ Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav MOTIVAE Potřeba aplikace vhodných opatření k expozici

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005 PROPOJENÍ OPTIMALIZAČNÍHO A SIMULAČNÍHO MODELU PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 1. Úvod FARMACEUTICKÉ VÝROBY Ing Petra Vegnerová Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Abstract Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Stavební mechanika 12SM Přednášky Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Porovnání ODM a ZDM Příklad 1: (viz předchozí přednáška)

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál)

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál) 1. Zdroje podnikání Podnikatelská činnost vyžaduje základní zdroje dvojího charakteru: pracovní a kapitálové, resp. majetkové. Formy využívaných kapitálových zdrojů mohou mít dlouhodobý i krátkodobý charakter,

Více

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň, Vratislav Krupař Zadání Seznámit se s obsluhou vysokovakuové aparatury čerpané rotační a difúznívývěvouauvéstjidochodu.

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE FAKULTY CHEMICKO TECHNOLOGICKÉ UNIVERSITA PARDUBICE - Licenční studium chemometrie LS96/1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE X. Aproximace křivek Numerické vyhlazování Praha, leden 1999 0 Úloha

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu Konference ANSYS 2009 Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu Petr Kovařík Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, kovarikp@ntc.zcu.cz Abstract: The paper

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 2 + Cl 2 2HCl Jak si představit rychlost chemické reakce? Obecný zápis chemické reakce A B C D Kde α, β, γ, δ jsou stechiometrické koeficienty,

Více

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ

Více

Aplikace metody konečných prvků

Aplikace metody konečných prvků Aplikace metody konečných prvků (, okrajové, vyhodnocování ) Pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenských technologií Katedra ženijních technologií http://user.unob.cz/manas

Více

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

ANTAGONISTICKE HRY 172

ANTAGONISTICKE HRY 172 5 ANTAGONISTICKÉ HRY 172 Antagonistický konflikt je rozhodovací situace, v níž vystupují dva inteligentní rozhodovatelé, kteří se po volbě svých rozhodnutí rozdělí o pevnou částku, jejíž výše nezávisí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ STATISTIKA. Semestrální práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ STATISTIKA. Semestrální práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ STATISTIKA Semestrální práce Lukáš Sůva, Jakub Culek (2 31) 20/2013 Ú vod Předmětem naší semestrální práce jsme si zvolili průzkum překračování povolené

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu č. 2 do IZP. 24. listopadu 2004

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu č. 2 do IZP. 24. listopadu 2004 Dokumentace k projektu č. 2 do IZP Iterační výpočty 24. listopadu 2004 Autor: Kamil Dudka, xdudka00@stud.fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1. Úvod...3 2.

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

ÁVRH HLI ÍKOVÉ VÝZTUHY A DEFOELEME TU SVOČ FST 2009

ÁVRH HLI ÍKOVÉ VÝZTUHY A DEFOELEME TU SVOČ FST 2009 ÁVRH HLI ÍKOVÉ VÝZTUHY A DEFOELEME TU SVOČ FST 2009 Bc. Jakub Řezníček, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Diplomová práce, která je podkladem tohoto textu

Více