chemického modulu programu Flow123d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chemického modulu programu Flow123d"

Transkript

1 Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010

2 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených testů propojení simulačních softwarů Flow123D pro transport kontaminantů podzemní vodou a Semchem pro simulaci chemických procesů.

3 Obsah 1 Testy chemie Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti, Modely s mobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika s nulovými kinetickými mocninami Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Modely s imobilní porozitou Vypnutá chemie, referenční model Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Rovnováha - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Testy transportu ovlivněného chemií Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Model s mobilní porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu 19 1

4 2.2.5 Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Model s dvojí porozitou Transport bez vlivu chemie Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Vliv rovnováhy - protolýza vody Simulace obou typů reakcí Pro počítání chemie musí být zapnutý transport. 2

5 Kapitola 1 Testy chemie 1.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti,... Obrázek 1.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Pro testování funkčnosti chemického modulu programu Flow123D byla vytvořena sada testovacích úloh s geometrií obsahující 3 tetraedrické elementy (viz obrázek 1.1). Na tyto elementy byly zadány takové okrajové podmínky proudění, aby nedocházelo k transportu (tj. na celé geometrii byl nastaven nulový spád piezomet- 3

6 rické výšky). Společně pro všechny testy chemie byly použity vstupní soubory sit.mtr, sit.msh, sit.fbc, sit.ngh, sit chem.bcd, sit chem.tic. Testovací úlohy chemie zahrnovaly simulaci: kinetické reakce reprezuntující dechloraci trichlorethenu, 2MnO4 + C 2Cl 3 H 3Cl + 2CO 2 + 2MnO 2 + H + s nulovými kinetickými mocninami reagujících látek, s nenulovými kinetickými mocninami, implicitní schema, s nenulovými kinetickými mocninami, explicitní schema, rovnovážné reakce představující protolýzu vody, H + + OH H 2 O, obou typů reakcí najednou. 1.2 Modely s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Aby bylo výsledky simulace chemických reakcí s čím porovnat, byl vytvořen referenční model transportu kontaminantů bez chemických reakcí. Jednotlivé chemické látky lze v grafu identifikovat podle počáteční podmínky. V pořadí od nejmenší počáteční podmínky k nejvyšší přísluší jednotlivé křivky látkám C 2 Cl 4, MnO4, C 2Cl 3 H, H +, OH, Cl. Podle očekávání zůstaly koncentrace sledovaných látek po celou dobu simulace rovné hodnotě dané právě počáteční podmínkou (viz 1.2). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH off/ vstupní soubory: flow M CH off.ini výstupní soubory: chemie M off.pos, transport M off.pos 4

7 Obrázek 1.2: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika s nulovými kinetickými mocninami První simulovanou chemickou rekcí byla dechlorace trichlorethenu manganistanem. Tato reakce má kinetický průběh. Pro jednoduchost byly mocniny v modelu kinetické reakce nejprve nastaveny na hodnotu 0. Tomu odpovídá očekávaný lineární pokles (resp. nárůst) koncentrací sledovaných látek, které se reakce účastní. Správnost předpokladu potvrzuje graf 1.3. Je v něm patrný pokles koncentrace manganistanu a trichlorethenu, zatímco koncentrace Cl roste. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin zero/ vstupní soubory: flow M CH kin zero.ini výstupní soubory: chemie M kin zero.pos, transport M kin zero.pos 5

8 Obrázek 1.3: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Dechlorace trichlorethenu byla simulována také s nenulovými mocninami v modelu kinetické reakce. Pokles množství reaktantů a nárůst koncentrace produktu se projevil i v tomto případě, ale průběh změny koncentrací si nezachoval lineární charakter (viz 1.4). Vývoj koncentrací byl v tomto případě počítán za použití implicitního výpočetního schematu. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin impl/ vstupní soubory: flow M CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie M kin impl.pos, transport M kin impl.pos 6

9 Obrázek 1.4: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu Kinetika - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Průběh vývoje koncentrací získaný simulací dechlorace tetrachloethenu pomocí explicitního schematu ukazuje obrázek 1.5. Výsledky dosažené s použitím implicitního a explicitního schematu se shodují. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin expl vstupní soubory: flow M CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie M kin expl.pos, transport M kin expl.pos Obrázek 1.5: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 7

10 1.2.5 Rovnováha - protolýza vody Otestování simulace rovnovážné reakce bylo provedeno na modelu protolýzy vody. Vzhledem k úvaze, která předpokládá rychlost rovnovážné reakce za nekonečně velkou vzhledm k rychlosti transportu, se dá očekávat skoková změna koncentrací reaktantů a produků v prvním kroku simulace. Graf 1.6 tento předpoklad potvrzuje. Modré křivky odpovídající koncentarcím reaktentů (H +, OH ) se hned v prvním kroku simulace ustálí na hodnotě různé od počáteční podmínky. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH kin eq vstupní soubory: flow M CH eq.ini výstupní soubory: chemie M eq.pos, transport M eq.pos Obrázek 1.6: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 8

11 1.2.6 Simulace obou typů reakcí Obrázek 1.7 ukazuje vývoj koncentrací ovlivněný oběma typy dříve samostatně testovaných chemických reakcí (dechlorací a protolýzou). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/mobil por/flow M CH both vstupní soubory: flow M both.ini výstupní soubory: chemie M both.pos, transport M both.pos Obrázek 1.7: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 9

12 1.3 Modely s imobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Vypnutá chemie, referenční model Jako referenční model byla opět nejprvě provedena simulace bez chemických reakcí. Obrázek 1.8 ukazuje srovnání s výsledky modelu bez chemie, spočítaného s geometrií s mobilní porozitou. Postupný pokles koncentrací v mobilních pórech aktuálně uvažovaného modelu je vyvolán mechanismem difuze řízeným procesem výměny koncentrace s imobilními póry. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH off/ vstupní soubory: flow I CH off.ini výstupní soubory: chemie I off.pos, transport I off.pos Obrázek 1.8: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 10

13 1.3.2 Kinetika - im-/explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky simulace dechlorace trichlorethenu počítané jak za pomoci implicitního, tak explicitního schematu a porovnané s koncentracemi modelu bez chemických reakcí zachycuje obrázek 1.9. cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin impl/ vstupní soubory: flow I CH kin impl.ini výstupní soubory: chemie I kin impl.pos, transport I kin impl.pos cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH kin expl/ vstupní soubory: flow I CH kin expl.ini výstupní soubory: chemie I kin expl.pos, transport I kin expl.pos Obrázek 1.9: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 11

14 1.3.3 Rovnováha - protolýza vody Simulace protolýzy vody na geometrii s dvojí porozitou ukazuje zřetelně vyčerpání iontů OH a pokles množství iontů H + v prvním kroku simulace (viz 1.10). cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH eq/ vstupní soubory: flow I CH eq.ini výstupní soubory: chemie I eq.pos, transport I eq.pos Obrázek 1.10: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 12

15 1.3.4 Simulace obou typů reakcí Vývoj koncentrací obou typů reakcí látek ovlivněných protolýzou a dechlorací, bez transportu, ukazuje graf cesta:.../test ulohy/simulace/samotna chemie/imobil por/flow I CH both/ vstupní soubory: flow I CH both.ini výstupní soubory: chemie I both.pos, transport I both.pos Obrázek 1.11: Geometrie modelu pro simulaci reakcí bez transportu 13

16 Kapitola 2 Testy transportu ovlivněného chemií V rámci propojování softwarů Flow123d a Semchem byla navržena sada testovacích úloh na prověření funkčnosti propojení a na zjištění časové náročnosti výpočtů modelů reakčního transportu s jednotlivými druhy reakcí. Simulace transportu ovlivněného chemickými reakcemi byla odzkoušena na modelech kolonového experimentu s uvažovanou jak pouze mobilní, tak i dvojí porozitou. Geometrie modelu obsahovala 45 tetreaedrických elementů (viz 2.1. Společně pro všechny testy reakčního-transportu byly použity vstupní soubory sit trans.mtr, sit transc.msh, sit trans.fbc, sit trans.ngh, sit trans.bcd, sit trans.tic. Výsledky jsou zaznamenány vždy v podobě tří grafů k jednomu příkladu. Grafy zachycují vývoje reakcemi a transportem ovlivněných koncentrací v elementu na začátku kolony (kontaminovaný úplně), v elementu veprostřed (kontaminovaný částečně) a v elementu na konci kolony (vliv počáteční kontaminace a konvekce). 14

17 2.1 Počáteční a okrajové podmínky, materiálové vlastnosti Spád piezometrické výšky na obou koncích kolony činil 100 m a propustnost horniny v koloně byla nastavena na 0.01 m s 1. Délka kolony je 45 m. Délka času simulace je 200 s. Počáteční podmínky byly nastaveny shodně s modelem samostatných reakcí (viz 1.1). Obrázek 2.1: Geometrie modelu pro simulaci reakcemi ovlivněného transportu 15

18 2.2 Model s mobilní porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována pouze mobilní porozita, byly počítány s revizí 783 programu Flow123D Transport bez vlivu chemie Vývoj koncentrací látek ve zvolených elementech bez zahrnutí vlivu chemie je pro srovnání zanesen v každém grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr off/ vstupní soubory: flow M Tr off.ini výstupní soubory: sit M Tr off.pos, transport M Tr off.pos čas výpočtu: 0:

19 2.2.2 Vliv kinetiky s nulovými kinetickými mocninami Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce (dechlorace trichloethenu) s nulovými mocninami v matematickém popisu ukazují grafy 2.2, 2.3 a 2.4. Je zřejmé, že na začátku kolony má chemie výrazný vliv, zatímco v elementech blízkých konci kolony je převažující vliv transportu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin zero/ vstupní soubory: flow M Tr kin zero.ini výstupní soubory: sit M kin expl.pos, transport M Tr kin zero.pos čas výpočtu: 2:46.82 Obrázek 2.2: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.3: Koncentrace v elementu uprostřed kolony 17

20 Obrázek 2.4: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Změny koncentrací látek ve druhém, dvacátém a čtyřicátém elementu, ovlivněnné dechlorací a počítané podle implicitního schematu jsou zaznamenány v grafech 2.5, 2.6 a 2.7. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin impl/ vstupní soubory: flow M Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit M kin impl.pos, transport M Tr kin impl.pos čas výpočtu: 10:45.75 Obrázek 2.5: Koncentrace v elementu na začátku kolony 18

21 Obrázek 2.6: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.7: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Model reakčního transportu s kinetikou počítanou podle explicitního schematu poskytl výsledky, které jsou zaneseny do grafů 2.8, 2.9 a Je zřejmé, že výpočet podle explicitního schematu proběhl rychleji než výpočet stejné úlohy podle schematu implicitního. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr kin expl/ vstupní soubory: flow M Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit M Tr kin expl.pos, transport M Tr kin expl.pos čas výpočtu: 2:

22 Obrázek 2.8: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.9: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Model transportu zohledňujícího protolýzu vody měl výsledky zobrazené v grafech 2.11, 2.12 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr eq vstupní soubory: flow M Tr eq.ini výstupní soubory: sit M Tr eq.pos, transport M Tr eq.pos čas výpočtu: 10:

23 Obrázek 2.10: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.11: Koncentrace v elementu na začátku kolony Simulace obou typů reakcí Vliv zohlednění rovnovážné i kinetické reakce v modelu transportu kontaminantů ukazují grafy 2.14, 2.15 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow M Tr both/ vstupní soubory: flow M Tr both.ini výstupní soubory: sit M Tr both.pos, transport M Tr both.pos čas výpočtu: 43:

24 Obrázek 2.12: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.13: Koncentrace v elementu na konci kolony 2.3 Model s dvojí porozitou Modely pracující s geometriemi, u kterých byla uvažována duální porozita, byly počítány s revizí 431 programu Flow123d Transport bez vlivu chemie Výstup referenčního modelu transportu kontaminantů bez simulace chemických reakcí je součástí každého grafu. cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr off/ vstupní soubory: flow I Tr off.ini výstupní soubory: sit I Tr off.pos, transport I Tr off.pos čas výpočtu:... 22

25 Obrázek 2.14: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.15: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Vliv kinetiky - implicitní schema - dechlorace trichlorethenu Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím kinetické reakce, imobilní porozity a počítaného podle implicitního numerického schematu, ukazují grafy 2.17, 2.18 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin impl/ vstupní soubory: flow I Tr kin impl.ini výstupní soubory: sit I kin impl.pos, transport I Tr kin impl.pos čas výpočtu:... 23

26 Obrázek 2.16: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.17: Koncentrace v elementu na začátku kolony Vliv kinetiky - explicitní schema - dechlorace trichlorethenu Použitím explicitního numerického schematu pro výpočet změny koncentrací dechlorací v modelu transportu s imobilní porozitou jsme dospěli k výsledkům zobrazeným v grafech 2.20, 2.21 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr kin expl/ vstupní soubory: flow I Tr kin expl.ini výstupní soubory: sit I Tr kin expl.pos, transport I Tr kin expl.pos čas výpočtu:... 24

27 Obrázek 2.18: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.19: Koncentrace v elementu na konci kolony Vliv rovnováhy - protolýza vody Výsledky modelu transportu kontaminantů se zahrnutím rovnovážné reakce a mobilní porozity jsou zobrazeny v grafech 2.23, 2.24 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr eq vstupní soubory: flow I Tr eq.ini výstupní soubory: sit I Tr eq.pos, transport I Tr eq.pos čas výpočtu:... 25

28 Obrázek 2.20: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.21: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Simulace obou typů reakcí Výstup modelu transportu kontaminantů rozšířeného o simulaci rovnovážných i kinetických reakcí ukazují grafy 2.26, 2.27 a cesta:.../test ulohy/simulace/transport/mobil por/flow I Tr both/ vstupní soubory: flow I Tr both.ini výstupní soubory: sit I Tr both.pos, transport I Tr both.pos čas výpočtu:... 26

29 Obrázek 2.22: Koncentrace v elementu na konci kolony Obrázek 2.23: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.24: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.25: Koncentrace v elementu na konci kolony 27

30 Obrázek 2.26: Koncentrace v elementu na začátku kolony Obrázek 2.27: Koncentrace v elementu uprostřed kolony Obrázek 2.28: Koncentrace v elementu na konci kolony 28

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 7. MODELOVÉ SYSTÉMY 7.1. ÚVOD

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí Vnitřní prostředí Indoor Heat Source Ing. Petr ZELENSKÝ, Ing. Martin BARTÁK, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Prof. Dr. Ir. Jan HENSEN Eindhoven University of Technology, Building

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování

Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Diplomová práce Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování Vojtěch Barták Vedoucí práce:

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

STATISTICKÉ PŘEJÍMKY. Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce

STATISTICKÉ PŘEJÍMKY. Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce STATISTICKÉ PŘEJÍMKY Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce Cíl Rys Statistická regulace Statistická přejímka Ověřování

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 Uživattel lská přří írručka Praha Květen 2013 OBSAH Aktualizace programu MEFA 13... 3 Hlavní funkce programu MEFA 13... 5 Typy souborů v programu MEFA...

Více

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení*

Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení* TOMÁŠ KONEČNÝ** CERGE-EI, Praha JOSEF BASL Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha JAN MYSLIVEČEK CERGE-EI, Praha Alternative

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více