Hřiště vizitka vztahu k dětem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřiště vizitka vztahu k dětem"

Transkript

1

2 Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější rozpracované akce, a to je zateplení školy, výstavba kanalizace v Jaroníně i Sedmi Chalupách a rekonstrukce vodovodu v posledně jmenované osadě. Na zateplení a výměnu oken školy budeme ještě žádat příspěvek, na kanalizaci zatím letos nebyl vhodný dotační titul vyhlášen. Z těch finančně nepříliš náročných akcí zmíním několik. Začnu tou, která bude nejvíce na očích, a to rekonstrukcí autobusové čekárny v Brloze. Tuto akci budeme financovat zčásti z vlastních prostředků a z větší části z grantu SZIF, kam byla podána žádost ještě mým předchůdcem. Výběrová komise se shodla na poměrně neotřelém a podle mne velmi povedeném řešení stavby z kamene v drátěných koších (gabionové koše) v kombinaci s dřevěným krovem. V budoucnu by obdobný styl staveb mohl zakrýt třeba kontejnerová stání (kde to podmínky dovolí). Na obrázku je návrh autobusové čekárny, která bude stát na stejném místě, pouze se musí zasanovat padající břeh. Samotná stavba bude o trochu menší než stávající, tedy zhruba 3x4m. Pevně věříme, že se Vám nová čekárna bude líbit a svým vzhledem oživí střed obce. Architektonický návrh, technickou zprávu a podklady pro celou akci nám zajistili Ing. Šárka Janurová a Ing. Michal Borovka téměř bezplatně a patří jim velké poděkování. Pokud byste o stavbě chtěli vědět více, zastavte se u mne na OÚ. Dalším výdajem bude pořízení příkopové sekačky jako příslušenství k našemu traktoru, kde je to s financováním velmi podobné jako u čekárny. Tento nákup proběhne ještě v červnu či začátkem července. Až se řidič traktoru zaškolí, bude se nám po obecních cestách jezdit o něco lépe. Na konci roku jsme se na setkání starostů Mikroregionu Podkletí shodli na další společné investici, zčásti dotované krajskými či jinými granty (v minulosti jsme tak například pořídili obecní mobiliář). Tou bylo pro letošní rok pořízení informativních měřičů rychlosti pro všech sedm obcí svazku. Podali jsme společně žádost a získali (bohužel pokrácenou) dotaci na pořízení 11 radarů pro naše obce, z toho do Brloha 2 kusy. Zastupitelé vybírali z asi pěti dopravně exponovaných míst (vjezd od Kuklova do Brloha, umístění radaru Na Klínu; směr od Kuklova do vsi, umístění radaru u DPS; směr od Nové Vsi, umístění radaru u DPS; směr nahoru ke škole, umístění radaru u hřiště; vjezd od Jánského Údolí do Brloha, umístění radaru nad Ševčíkovými; vjezd od Rojšína do Brloha, umístění radaru buď u bývalé šicí dílny Salzer nebo na sloupu VO u Karlů). Pevně doufám, že zastupitelé rozhodnou na zasedání o definitivním umístění tohoto preventivního bezpečnostního prvku. Radar rozhodně nikoho nezastaví, ale mohl by řadu neukázněných řidičů alespoň přibrzdit. (Pozn.: zastupitelé nakonec vybrali umístění dvou radarů na sloupu VO u Karlů a příjezd od Kuklova) Už se stalo tradicí, že se v Brloze a okolí uskuteční řezbářské sympozium a i na tuto akci jsme získali menší příspěvek z podpory živé kultury z grantu Jihočeského kraje. Z podaných žádostí zmíním ještě hasiče, resp. jejich tzv. výjezdovou jednotku, pro kterou jsme žádali o příspěvek na pořízení zásahových prostředků. Dle prozatímních informací jsme v omezené míře uspěli. Letos jsme ještě žádali o grant na poskytování pečovatelské služby. V prvním krajském řízení jsme neuspěli, stejně tak u pečovatelských služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. a nyní ještě čekáme na výsledek žádostí ve druhém kole a také na souběžně podávanou ministerskou dotaci z titulu MPSV, rovněž v oblasti poskytování terénní pečovatelské služby v Brloze. Hřiště vizitka vztahu k dětem Mnozí jste si již všimli, že po rekonstrukci víceúčelového hřiště na něm opět začalo být živo. Odehrály se na něm dva žákovské a dva mistrovské zápasy mužů našeho béčka. Žáci v nich sice vyšli bodově naprázdno, dospělí se však po úvodní remíze dostali do střelecké kondice a poměrně snadno si poradili s Benešovem nad Černou (kolegyně Korchová promine, ale chvílemi to bylo kočka myš ). Jsem velmi rád, že Brloh alespoň částečně opět žije organizovaným sportem a že v další sezoně budete moci pravidelně sledovat žákovské zápasy a pevně věřím, že se do Brloha vrátí i utkání mužů B. Aby se vše povedlo v termínu a dokončily se některé úpravy plochy, předělaly branky a vytvořily hráčské lavice (střídačky), bylo potřeba mnoho úsilí zejména od zaměstnanců obce a dalších lidí. Proto bych jim chtěl co nejsrdečněji poděkovat a pochválit za jejich přístup. To samé Věrce Macháčkové za pomoc při zaměřování a tvorbě výkresů a společnosti Pokorný sítě s.r.o. za dar ve formě velkých a malých brankových sítí. Pan Pokorný je prototypem podnikatele, kterého by v obci měl rád jistě každý starosta. Prakticky není aktivita, kde by Petr nepomohl nebo nepřispěl. Hřiště máme, děti si na něm hrají a asi se jim to líbí, do 22. června přibudou malé přenosné branky jako náhrada starších kovových (a bezpečnému provozu odporujících) strana 2 BRLOH 2011

3 a co nám tedy chybí? No snad jen popřát mu pevné zdraví a dlouhá léta. Jenže jak toho docílit obec ho bude sekat, zavlažovat, hnojit, natírat ploty a konstrukce, opravovat závady na vybavení, vyvážet odpadkové koše atd. A co můžete udělat Vy? Například dodržovat pořádek, dbát na bezpečnost svých dětí a dohlédnout, aby se chovaly tak, aby neničily vybavení hřiště, vysvětlit jim, že běhání po rozmočeném trávníku ho značně ničí, že vyhazování oblázků z dopadových ploch dětského hřiště není správné a lezení po brankách už není v módě. Už v minulém vydání Zpravodaje jsem psal, že jízda s kolem či kočárkem je na trávníku zakázána a dnes k tomu přidávám informaci o zákazu kouření v okolí dětského hřiště a přísný zákaz vodění psů na celé hřiště. Myslím si, že obě zásady značně přispějí k bezpečí a klidu v této odpočinkové zóně. Budeme se snažit v dohledné době osadit u vstupů piktogramy se symboly a necháme vymalovat provozní řád hřiště. V budoucnu bychom rádi podobně (dětskými herními prvky) vybavili ještě jedno místo v Brloze a to zřejmě v okolí poblíž pastoušky. Odpady, odpady a zase odpady Stalo se již tradicí, že poměrně mnoho řádků zde věnuji odpadům a bohužel tomu nebude jinak ani v tomto vydání. Na četné žádosti uvádím pravidla odběru velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře: sběrna je pro tyto účely otevřena každý pátek od 15 do 17 hodin a sudý týden v sobotu od 9 do 10 hodin. každý odpad tam ukládaný je třeba zvážit (v ojedinělých případech lze hmotnost odhadnout). bezplatně je od občanů, majících s Obcí Brloh uzavřenou platnou smlouvu o odpadech a zároveň majících vyrovnány veškeré závazky vůči Obci Brloh ve lhůtě splatnosti odebírán je pouze takový odpad, který svou povahou není možné umístit jinam (běžný komunální odpad lze ukládat do popelnic, sklo, papír a plasty lze umístit do kontejnerů na tříděný odpad, dřevo lze pokud možno spálit, stavební suť nelze vybírat vůbec). pokud někdo trvá na uložení odpadu, který svou povahou není určen k uložení do velkoobjemového kontejneru (viz předchozí bod) a jsou splněny podmínky v bodu 3, zaplatí občan za uložení 5,- Kč/1kg uloženého odpadu. v ostatních případech je možno odpad uložit za cenu 12 Kč/1kg (vyjma stavební suti). Obsluha má k dispozici měsíční seznamy neuhrazených závazků, pakliže tedy někdo opomene a s platbou se opozdí, nechť s sebou vezme pokladní stvrzenku, dokazující úhradu dlužných prostředků. Můžete se tedy setkat s tím (a není to nic zlovolného), že budete požádáni o předložení občanského průkazu a odpad bude poté zvážen. Teprve pak je možno odpad odebrat bezplatně, resp. za sníženou sazbu. Často se setkávám s dotazy kam se stavební sutí. Stavební suť z konvenčních materiálů, tedy kámen, pálené či betonové tašky, pálené cihly, beton či zeminu bez větších kamenů jsme od občanů po vzájemné dohodě a bez příměsí izolací kabelů, polystyrenu, zateplovaní vaty, odstřižků vodovodních či kanalizačních plastových trubek i eternitu rovněž odebírali. Vzhledem k tomu, že to bylo ovšem zneužíváno a i přes cedule se zákazy se tam objevovalo množství odpadu neseparovaného, musím i tuto službu občanům omezit a na čas dokonce zastavit. Někteří občané dokonce nereagují ani na slovní výtky kolemjdoucích a po vysypání obsahu kbelíku (opravdu hnus) spěšně opouštějí místo. I v minulém Zpravodaji jsem v těchto řádcích žádal všechny o dodržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel se má prosba příliš nesetkala s pochopením a zejména kontejnery na křižovatce u Pechů jsou poměrně pravidelně obsypány vším možným. A rozhodně to není vždy to, co patří mezi separovaný odpad. S tím souvisí i poslední dobou častější výtky svozové firmy, že v našich kontejnerech na plast jsou velmi často i jiné odpadky, které tam rozhodně nepatří. Co nám to přinese? Menší výnos za separovaný odpad, dražší provoz vývozu odpadů, vyšší poplatky za ukládání směsného odpadu, vyšší sumy za paušální platby pro občany. Snad jednou Zmínil jsem se o občanech, nereagujících na výzvy ostatních, aby nedělali černou skládku, kde nemají. Obec disponuje informacemi, vedoucími k tomuto konkrétnímu občanovi, o kterém je řeč a pokud se sám do konce července nepřihlásí na obci, zasadíme se, aby byl potrestán na horní hranici zákona o přestupcích, o udržování veřejného pořádku a v souladu se zněním zákona o ochraně přírody (zejména v CHKO). Obec Brloh uzavřela smlouvu o spolupráci s právní kanceláří JUDr. Novotného. Ten by nám měl pomoci např. neuzavřít nevýhodnou smlouvu či vést správní a přestupkové řízení. Zároveň mu byly předány všechny případy dosud dlouhodoběji neuhrazených závazků vůči Obci Brloh, aby zajistil jejich vymožení všemi zákonnými prostředky (i pomocí exekučního řízení). Přijde mi škoda, aby naši dlužníci vynaložili mnohdy dvojnásobek na úhradu dluhu, ale jakékoli pokusy o dohody zatím vždy zklamaly. Možná části občanů připadá, že postupuji zbytečně tvrdě (nová pravidla u odpadů, neustálé nářky na pořádek, jasná, ale také nová pravidla pro připojení k vodovodu, kanalizaci či na obecní komunikaci, vymáhání dluhů právníkem atd.), ale mě zkrátka dodržování pravidel přijde normální Jako starosta totiž musím spravovat majetek obce s péčí řádného hospodáře a pevně věřím, že většina z Vás to vidí podobně. Děkuji. Martin Toman, starosta obce BRLOH 2011 strana 3

4 Z jednání zastupitelstva obce Zastupitelstvo se od minulého vydání Zpravodaje sešlo jednou, a to Program byl jako obvykle bohatý. Rozehřívacím bodem bylo schválení rozpočtového výhledu na příští léta. Starosta seznámil zastupitele s funkcí rozpočtového výhledu a předložil stávající, doplněný o návrhy úprav. V diskusi byly vzneseny a zapracovány další připomínky a návrhy. Pro informaci dodávám, že rozpočtový výhled odhaduje vývoj financí a hlavních akcí na nejbližší roky. Slouží pro orientaci, co si můžeme v příštích letech dovolit realizovat, aniž bychom se dostali do finančních problémů. V dalším bodě se jednalo o prodej malých pozemků, o které požádali manželé Pleskatchkovi z Jánského Údolí a pan Zeman z Brloha. V obou případech se jednalo o malé výměry, o pozemky, které byly vklíněny do majetku žadatelů a již z dřívějška užívány žadateli. Jednalo se tedy o narovnání uživatelských a vlastnických vztahů. Oba záměry byly v řádném termínu vyvěšeny a již jednou prodiskutovány. Jejich schválení bylo proto jednomyslné. Větší diskuse byla u žádostí o pronájem. Diskutovalo se především o pronájmu pozemku poblíž domu v Jánském Údolí. Hlavní téma bylo, zda pronajímat pozemek celý, včetně části, která je dnes de fakto lesem, nebo jenom kus bez části zarostlé olšovým lesem. Protože návrh pronajmout pouze část neprošel hlasováním, ale ani návrh o pronájem celého pozemku neměl podporu většiny, nebylo dále hlasováno a o žádosti se bude jednat v budoucnu. Zastupitelstvo se vrátilo i k pronájmu prodejny v Rojšíně. Na předchozím zastupitelstvu byl schválen nový nájem dosavadní nájemkyni za symbolickou cenu, ale bylo nutno se k hlasování opět vrátit z formálních důvodů. Jako nová skutečnost se sice objevil nový zájemce o pronájem, ale zastupitelstvo se rozhodlo pro tuto chvíli podpořit původní nájemkyni. V dalším bodě se zastupitelstvo zabývalo celkovým počtem zaměstnanců obce. Podrobně k tomuto bodu jednalo již na přípravném zasedání, proto byla diskuse krátká a počet zaměstnanců obce se navýšil na celkový počet deset pracovníků. Žádost o příspěvek na použití sněžného skútru při provozu lyžařského vleku byla odložena a bude o ní jednáno v rámci celkové diskuse o ekonomice a dalším provozu vleku. Stejně krátká byla i diskuse o úpravě rozpočtu. Jednalo se totiž o drobné věci, reagující na vývoj v letošním roce. Obsáhlý a rozmanitý byl bod různé. Byla podána zpráva o činnosti kontrolního výboru, jmenovány komise pro realizaci některých akcí a zodpovídány dotazy a připomínky občanů. Některé z příspěvků a žádostí, uvedených v tomto bodě bude zastupitelstvo projednávat na některém z dalších zasedání. Libor Lev, místostarosta Z historie naší obce V loňském roce jsem ve Zpravodaji psala o stoletém výročí rekonstrukce mostu u kina a v následujícím roce byl opraven i druhý most za Kolářů. A navíc jsem objevila i informaci, že před 100 lety se v Brloze zbudovalo první veřejné osvětlení. V době letní postaven byl u Noháčů nový most přes potok, poněvadž starý dřevěný již chatrný byl a s těžšími náklady přes něj jezditi nebylo možno. Nový most postaven byl na železné traversy a opatřen byl železným zábradlím, takže nyní i těžkým nákladem jezditi možno. Výlohy na postavení mostu obnášely: Janu Sikmundovi, obchodníku, za železo traversy a cement zednická práce na tarasení mostu na obou březích tesařská práce na mostě, vysekání mostnic kolejnice na malý most přes mlýnskou stoku u Prűhera Adolfovi Böhm ze Strouhy za zámečnickou práci na mostě stavitelovi z Velešína, který práce řídil návoz skály na terasy a štěrku k mostu Václavovi Simandlovi za dříví na můstek u Klimšů Janu Máče za dříví na můstek u drnomistra za vápno na most s přívozem nádeníkům za práci při stavbě mostů starostovi obce za dohled na práci při mostech za výstražnou tabulku k mostu za poražení dříví potřebného na mosty za skálu na most Františku Miklovi za skálu na most Tom. Hošnovi Celkem stála úprava mostu 647 K 28 h 166 K 35 K 80 h 68 K 25 h 416 K 78 h 68 K 290 K 66 h 52 K 6 K 42 K 640 K 30 h 32 K 5 K 10 K 6 K 12 K K 07 h strana 4 BRLOH 2011

5 Poněvadž nyní v obci dva nové mosty zřízeny byly, postaveny byly k těmto mostům sloupy a na ně upevněny lampy, aby v době zimní mosty osvětleny býti mohly. Mimo to dány lampy na dům U Hajnů (u Lošků) a na Kočoubarovu kolnu (dnes DPS), takže i náves v zimní době osvětlena býti mohla. Za lampy u mostů a návsi a olej do nich platila obec 25 K 60 h a policajtovi za rozsvěcování 10 K. Výdaje s úpravou mostu a pořízení stojanů s lampami spojené platila obec z výtěžku pivního krejcaru, který toho roku vynese 2371 K 75 h. Za vybírání pivního krejcaru platila obec 8 % = 189 K 74 h. Marta Tomanová Jak se žije v Brloze kostelníkovi Dnes jsem požádala o rozhovor pana Františka Smetanu, který ve zdejším chrámu Páně zastává dlouhá léta funkci kostelníka. Navíc letos oslaví kulaté životní jubileum. Je vdovec, má tři dcery a šest vnoučat. Jste brložský rodák? Samozřejmě. Tady jsem se v roce 1931 narodil a v rodném domě také stále bydlím. Takže v Brloze jste chodil i do školy? Ano. Školní docházku jsem začal tady v té budově obecního úřadu a měšťanku dokončil ve stávající škole. Čím jste chtěl být jako dítě? Mne bavilo vždycky zemědělství a hospodaření. Samozřejmě, že jsem hodně toužil po vzdělání, jenomže vše zkomplikovala maminčina nemoc, měla těžkou záduchu. Už jako třináctiletý kluk jsem kolikrát musel brzo ráno vstát a podojit čtyři krávy, aby bylo mléko v půl šesté ve sběrně. Proto jsem musel na další vzdělávání zapomenout. Táta se nemohl dočkat, až dokončím školu a potom, maminka mi stejně brzy zemřela. Tak jste zůstal doma hospodařit? Ano, ale ne nadlouho. Komunistický režim potřeboval dostat mladé lidi do znárodněných podniků, a tak i já jsem dostal z pracovního úřadu příkaz do některého se přihlásit. Vybral jsem si HD (hospodářské družstvo, dnes výkup) a zaměstnali mne jako skladníka. Po založení místního JZD jsem musel přejít sem, dostal jsem opět funkci skladníka a tady zůstal až do důchodu. Máte nějaké sourozence? Mám v Praze o tři roky mladší sestru. Bohužel zdědila maminčinu nemoc. Váš dům byl původně mlýn? Mlýn stál vedle, ovšem nikdy nebyl náš, to si pletla spousta lidí. Otec o tenhle mlýn nikdy nestál, protože tady se dalo mlít jen zjara, když byla obleva a tím i dostatek vody. Pamatuji se, že jako děti jsme tam běhaly, což se mlynářovi nelíbilo, a že tam dokonce byla jen jedna pila, která uřízla za celou hodinu jenom jedno prkno. Ta voda to prostě neutáhla. Bývalý horní potok byl vlastně náhon na mlýn. Kvůli vodě se mlelo málo, mlýn neprosperoval a z toho důvodu se tam vystřídalo i hodně majitelů. Od kdy děláte kostelníka a jak jste se k tomu dostal? Do kostela jsem chodil odmalička, od dětství jsem ministroval, v dospívání jsem pomáhal při všech liturgických slavnostech, které BRLOH 2011 strana 5

6 se zde konaly a ani při různých opravách jsem nikdy nechyběl. V roce 1956 sem přišel páter Jan Honsa, který dokázal za své éry (ač za komunismu) přitáhnout do kostela spoustu dětí. Chtěl také, aby bylo více ministrantů (do té doby byly jen čtyři), což se mu splnilo. Měl při mši až dvanáct ministrantů, to už se žádnému jeho nástupci nepovedlo. No a mě požádal, abych si vzal ministranty na starost a dohlížel na ně. Také mě brával s sebou, když zastupoval na některé z okolních farností a střídal jsem i místního kostelníka Václava Stanka, potřeboval li volno. V roce 1966 se kostelník své funkce vzdal a pan páter mě požádal, abych se toho ujal. Kolik farářů tady pamatujete? Do roku 1940 byl zdejším farářem P. Jan Novák P. Josef Vacovský, P. Antonín Sedláček, P. Václav Motejl, P. Jan Hrubeš, P. František Chum, P. František Honsa, P. Rafael Skřepek (po jeho odchodu už faru žádný páter neobýval), sem dojížděl chvalšinský P. Carolus Rendl a od roku 1999 je zde křemežský farář P. Ondřej Urbisz. Co všechno obnáší funkce kostelníka? Především veškerá příprava na liturgii, ať už se jedná o mši nebo o pobožnosti, taky o různé slavnosti, péče o květiny, výzdoba kostela a jeho úklid, v zimě čištění schodů a tak podobně. A pomáhá Vám při tom někdo? Pomáhá mi hlavně rodina. Na předem vyhlášený generální úklid přijde pár lidí, většina přespolních. A když něco potřebuju, poprosím třeba pana Hrubeše, ochotně pomohou i děvčata Suchých z Nové Vsi. Staráte se i o věžní hodiny? No, ty hodiny půjdou asi do té doby, dokud budu běhat. Až nebudu běhat, budou hodiny nejspíš stát, protože jsou na ruční natahování a natahovat se musí obden, jinak by nešly. Všichni v okolí už mají elektrické natahování, ale tady na to nejsou peníze. Dřív nebyly asi ani zvony na elektřinu? Až do sedmdesátého roku jsem chodil zvonit ráno, v poledne, když jsem šel na oběd, a večer klekání. Od té doby jsou na elektrický pohon. Ještě chodím zvonit umíráčkem, pokud mají pozůstalí zájem o církevní rozloučení se zemřelým. Zažil jste jako kostelník nějakou zajímavou příhodu? Měl jsem úžasný zážitek, kdy jsem si mohl prohlédnout Brloh z věže kostela. Jednou za krásného slunného dne natíral Kajfáš, tedy Bol, křížek nad bání a já jsem za ním vylezl až nahoru na tu báň po vypůjčeném provazovém žebříku. Akorát, že on byl přivázaný a já jsem se lehkovážně kochal bez zajištění. Taky mě pro to náležitě po právu vyhuboval, ale ten zážitek stál za to. Taky si vzpomínám, že v roce 1994 byl vyloupen dvakrát po sobě kostel. Ukradli jen malé andělíčky a sousoší ze křtitelnice, ale napáchali mnoho škody. Rozbili barevné vitrážové okno, kterým do kostela vnikli, strhli a úplně zničili slunce nad hlavním oltářem a roztrhli obraz sv. Rodiny. Lupiči byli vypátráni, ovšem vše stačili zašantročit. Ještě na podzim v témže roce bylo v kostele nainstalováno elektronické bezpečnostní zařízení. Jaké máte koníčky, záliby, zájmy? Mě baví všechno, co se točí kolem hospodářství. Dřív jsem i rád četl, ale teď se nedívám ani na televizi, protože mě začnou bolet oči a hlava. Občas si ještě vyluštím křížovku. A vy jste na svůj věk pořád vitální, jak to děláte, máte nějaké oblíbené jídlo? Mám rád všechno, co je mastné. Nejsem vybíravý, ale nepřejídám se. Všechno s mírou. Rád si dám i kávu, i jedno pivečko denně. Vychováváte si nějakého nástupce? To bych si moc přál, kdyby se někdo spolehlivý našel, ale nikdo nemá zájem se dlouhodobě k něčemu uvázat. Kostelničení, to je řehole, to není chvilková záležitost. Chtělo by to najít místního člověka, který bude ochoten případným zájemcům (bývalým rodákům, zájezdům, lidem, kteří tu byli pokřtěni, apod.) otevřít kostel, v zimě se starat o schůdnost schodů a o vše ostatní. Znamená to taky být první v kostele a poslední odcházet. Myslíte si, že dřívější život, i když byl těžký, byl lepší? Rozhodně sousedské vztahy byly lepší, lidé si navzájem víc pomáhali. Dneska jsou více uzavřenější. Byl byste rád, kdyby byla zdejší fara opět obsazena farářem? To by vítali všichni. Jenomže malé farnosti zanikají, faráři prostě nejsou. Situace u nás je kritická, proto je zde hodně farářů z Polska. Co myslíte, že s farou bude? To opravdu nevím. Smutně se dívám, jak to chátrá. Škoda, že se tady neudělalo to centrum pro mládež, které pak bylo vybudováno ve Ktiši. Tenkrát v té době byla fara obsazena nájemníkem, který se nechtěl vystěhovat. Dnes mohla být budova opravena a ještě by se tady pořádala spousta akcí pro mladé lidi. Plánuje se v blízké době nějaká větší oprava na kostele? Pan páter říkal, že snad by se měl vymalovat kostel uvnitř. Do srpenské poutě se to nestihne, ale možná do října, svátku zdejších patronů Šimona a Judy, by se to mělo zvládnout. Na venkovní opravy, když to není chráněná památka, prý stát nic nedá, ale na interiér je snad možno dostat dotaci. Máte nějaké plány do budoucna? Aby mě zatím ty nohy nesly. Vzpomínám si, že vynikající plán měl páter Honsa, který chtěl vybudovat cestu za kostelem, po farské louce, ke hřbitovu. Využíval by se zadní vchod a hlavně při pohřbech by odpadla obtížná chůze po těch dlouhých schodech. A přání na závěr? Přání bych měl. Aby se skutečně našla taková osoba, která by byla ochotná a schopná po mně tu štafetu vzít. Moc by mě to těšilo. Aby se někdo přihlásil, abych ho ještě poznal, mohl mu poradit a předat zkušenosti. A každému bych přál, když zůstane na stáří osamělý, aby se o něj děti pěkně postaraly. Já to štěstí mám. Mám hodné dcery i vnoučata a nemám si nač stěžovat. Akorát na to zdraví, ale to už asi patří k věku. Děkuji za rozhovor a přeji Vám splnění krásných přání a plánů, stále spoustu elánu a hlavně pevné zdraví Vám i celé rodině. MT strana 6 BRLOH 2011

7 Pozvání do knihovny Pasování prvňáčků I letos zavítaly děti z 1. třídy místní školy s paní učitelkou Marií Markovou do knihovny na PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Všechny děti dokázaly, že ví, jak se s knihami správně zachází, a předvedly své čtenářské umění. Poté je pan starosta pasoval na opravdové čtenáře a svůj slib tentokrát kromě podpisu stvrdily i otiskem ukazováčku. V upomínku na tento slavnostní akt si malí čtenáři odnesli knížku s věnováním a záložku. Moc jim přeji, aby je čtení bavilo a v knihách našli opravdovou duchovní potravu. BRLOH 2011 strana 7

8 Literární Šumava 2011 Na letošní seminář nás pozvala regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Plzeňského kraje, a to do Klatov. Toto setkání knihovníků ze západních a jižních Čech, které se uskutečnilo května 2011, bylo již patnácté. Už sám název Šumava - zdroj inspirace ve výtvarném umění (se zaměřením na sklářství) byl velice slibný. Hlavní stan jsme měli v krásné klatovské knihovně. V úvodní odborné přednášce Klostermann o Šumavě jinak nám pan profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. vysvětloval, že i v dílech tohoto spisovatele lze najít erotické pasáže. Přítomné knihovnice se shodly, že Klostermanna jsme četly asi všechny, bohužel takovýto význam nám unikl. Pan profesor s úsměvem podotkl: To víte my hnidopiši A co vy, jste pozornější čtenáři? V další přednášce Šumavská zastavení nám paní Marie Bubeníková představila své knihy a nádherné fotografie ze Šumavy. Vyprávěla, jak na některé snímky čeká hodiny, než nastane ta správná chvíle zmáčknout spoušť, že se na cestu vydává už v noci, aby nepropásla okamžik, kdy vycházející slunce vytvoří jedinečnou scenérii. Také nejeden snímek odstonala. Jednu knihu pověstí jsem zakoupila i pro naši knihovnu. Velmi zajímavá byla prohlídka historické části města s průvodcem a návštěva barokní lékárny. Líbila se nám exkurze Nové knihy Zajímá vás, o co byl obohacen náš stávající knižní fond? Prosím, zde je má nabídka: Pro nejmenší čtenáře je tady: OBRÁZKOVÁ ABECEDA S ŘÍKANKAMI, BOŘEK STAVITEL, OBRÁZKOVÉ POHÁDKY, ŽIRAFÍ PŘÍBĚHY a kocourek se vrací. Pro školáky: PODÍVÁNKY, PŮL KOPY DO KOPY POHÁDEK A POVĚSTÍ Z CELÝCH ČECH, DOBRODRUŽSTVÍ DARINKY A KAMARÁDŮ, DOBRODRUŽSTVÍ BILLA MADLAFOUSKA, DETEKTIV ZACK A ZÁHADA POTOPY a příběhy ze sedla FERDA ZMIZEL. Mládež snad zaujme příběh dvou raperů UN RAPPED nebo 12 detektivních výstřelků RUCE VZHŮRU!. Do oddělení naučné literatury pro mládež patří hravá kuchařka pro děti RECEPTÍKY PRO KUCHTÍKY. Pro děti nám ještě přibyla opravdu bohatá nabídka z nakladatelství Thovt: PŘÍBĚHY ZE STRAŠIDELNÉHO ZÁMKU z edice Svět ukrytý v abecedě jsou vhodné pro nejmenší čtenáře, protože obrázky v textu nahrazují klíčová slova. Z edice Zkusíme číst spolu, která je určena pro společné čtení vyspělého a začínajícího čtenáře je tu LUKÁŠŮV DRAČÍ KAMARÁD, z edice Zkusím číst sám, která je přizpůsobena prvním samostatným krůčkům začínajících čtenářů máme PŘÍBĚHY RYTÍŘŮ A JEJICH HRADŮ, PIRÁTSKÉ PŘÍHODY, MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY a MOJI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI. Dále následuje edice Šikovný čtenář s knížkou INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY a edice První čtení pro zábavu, která je doporučena dětem od 8 let a zároveň nebojsům, neboť jsou v ní POVÍDKY O UPÍRECH a MRAZIVÉ PŘÍBĚHY PŘED SPANÍM. Podobná je edice První čtení s poučením z níž mohu dětem nabídnout: CO VÍME O RYTÍŘÍCH a DINOSAUŘI, a také ZVÍŘÁTKA, což je První čtení v angličtině. Pro větší děti je vhodná do sklárny Annín. Bohužel sklo se zde už nevyrábí, ale dovezené pouze brousí a prodává. Vyčerpávající přednášku Šumavské sklářství pro nás připravil PhDr. Vladimír Horpeniak v Muzeu v Kašperských Horách. S malováním na sklo (typické byly obrázky svatých), které bývalo pro obyvatele Šumavy zdrojem obživy, a na jejichž výrobě se podílela celá rodina, nás velmi poutavě seznámila Mgr. I. Sieberová ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Zde jsme byly návštěvnicemi výtvarné dílny a každá z nás si sama namalovala obrázek na sklo. V sobotu jsme ještě navštívili zámek, hrad a sýpku (galerii) v Klenové a knihovnu i barokní kostel v Janovicích n/úhlavou. Letos jsem si pro vás nedovezla žádný recept na dobrou baštu, ale v janovickém kostele se mi líbila pěkná modlitbička pro děti: Všem dětem Ať mají čas na hraní, klidné místo na spaní. Plné bříško, teplou náruč, Bože, dětem dej! Ať jsou od nás z vesnice, nebo bydlí v Africe, dětem ze všech koutů světa, Bože požehnej! edice Zločinu na stopě z níž máme krimi příběh o Albertu Einsteinovi UKRADENÉ POUZDRO NA HOUSLE a historické krimi ze starověkého Egypta ZACHRAŇTE FARAONA. Tím ještě výčet nových knih z nakladatelství Thovt nekončí. Malé čtenáře jistě potěší bohatě ilustrované příběhy o zvířátkách: KDE JE TUČŇÁK PIP?, JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO, DÍTĚ JE DÍTĚ, nebo jednoduché počítání 1+1=2, a kluky O ČERVENÉM AUTÍČKU. Pro holky jsou tu VANDINY TAJNÉ ZÁPISKY a pro fotbalové fanoušky 40 hádanek KLIČKA A GÓL! a MODROŽLUTÍ ĎÁBLOVÉ. V beletrii pro dospělé naleznete dva sci-fi romány RISKANTNÍ PRÁZDNINY a PRO PRÁCI ZABÍJET, detektivky TAJNÉ TRUMFY, NEZVĚSTNÁ a KLIENT, válečný příběh KLÍČ K MINULOSTI, autentický portrét dívky, která žila na káhirských hrobech DĚVČE Z MĚSTA MRTVÝCH, výpověď o osmi letech hrůzy v libyjském vězení NEPOKOŘENÁ, třídílný pravdivý příběh o tom, jak se sen o velké lásce změnil v boj o přežití BÍLÁ MASAJKA, ZPÁTKY Z AFRIKY a SHLEDÁNÍ V BARSALOI, pět historických románů CIZINKA, DŮM U JEZERA, z nichž tři jsou spojené se jménem slavné spisovatelky Jane Austenové MLADŠÍ SESTRA, HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ a ZTRACENÉ MEMOÁRY JANE AUSTENOVÉ, pět ze současnosti ŽENY S KRÁTKÝMI NEHTY, NÁVRAT DO CROW LAKE, Srdce v písku od Kláry Janečkové a dva od Joy Fieldingové DEJ MAMCE PUSU a JANE UTÍKÁ. Na památku těch, kteří trpěli ve jménu proklamovaných světlých zítřků ( politických vězňů ve 180 táborech, občanů odvlečených KGB do Sovětského svazu, politických vězňů, kteří v komunistických táborech zemřeli a 247 popravených po politických procesech) sepsala Markéta Čekanová publikaci S CEJCHEM ZÁKONA 231. Nechybí strana 8 BRLOH 2011

9 i něco veselejšího ZVĚROLÉKAŘ VZPOMÍNÁ a šéfkuchař, co snědl vtipnou kaši ZDENĚK POLREICH V AKCI, i něco z poezie MANDEL SONETŮ od Miloně Čepelky a přidáme-li k humoru a poezii trochu moudra máme tady PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANA od Jiřího Žáčka. Ženy jistě potěším šestidílnou románovou ságou VALÉRIE, dvěma svazky Danielle Steelové POLIBEK a CESTA DOMŮ a šesti historicko romantickými romány: VÉVODA NA ÚTĚKU, SKANDÁLNÍ MANŽELSTVÍ, PROBUZENÍ, S LÁSKOU ELOISE, NEČEKANÁ LÁSKA a CARMILLA. V oddělení naučné literatury pro dospělé na vás čeká kniha plná krásných fotografií ŠUMAVA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY a dále cestování po našem regionu úpatím Blanského lesa k Horní Plané pod názvem DRUHÉ PUTOVÁNÍ ZA RŮŽÍ A LILIÍ. Pro hospodyňky je tu moderní ilustrovaný průvodce KONZERVOVÁNÍ a pro pěstitele rady od profesionálů RŮŽE. Nabídnout mohu i nevídanou sbírku padesáti skutečných osudových příběhů našich současníků ŠŤASTNÁ HODINA a vyprávěný příběh Ježíše z Nazareta PŘIŠEL, ZEMŘEL, ZVÍTĚZIL. K pozoruhodnému zjištění došel americký lékař a spisovatel Raymond Moody, který intenzivně zkoumal a dokázal popsat v knize ŽIVOT PO ŽIVOTĚ prožitky při tzv. klinické smrti. V návaznosti vydal ještě knihu ŽIVOT PO ZTRÁTĚ, kde se na osobních příbězích zabývá problematikou duševního stavu po ztrátě nebo odloučení blízké osoby. Posledními přírůstky je dar pěti publikací ze SDRUKu o životním díle malíře a grafika Jánuše Kubíčka a sochaře Josefa Kubíčka, obsahující soubor precizních reprodukcí. A jako vždy je tu další výměnný soubor z Českého Krumlova a spousta časopisů. Navíc, kdo má zájem, může si koupit za pouhé 2,- Kč staré knihy, které byly vyřazeny při revizi na konci března. Přijďte si vybrat. Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová. V době od 22. srpna do 4. září bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. ZŠ a MŠ Brloh Výlet prvňáků Druhé turisticky nejnavštěvovanější město v České republice bylo místem školního výletu letošní první třídy. Navštívili jsme Státní hrad a zámek v Českém Krumlově. Cesta do zámku vedla přes kamenný most, který se klene přes hradní příkop. Nenechali jsme si ujít podívanou na medvědy, kteří se zde chovají již od 16. století. Neopakovatelným zážitkem pro nás byla prohlídka první trasy na zámku. S historií nás seznámila paní průvodkyně v Zámecké kapli sv. Jiří, odtud jsme postupovali renesanční halou do renesančních pokojů, znakové chodby, největší podívanou byl zlatý eggenberský kočár, barokní jídelna, Baldachýnový salon a nejreprezentativnější rokokový Maškarní sál, kde prohlídka končila. Do prostoru V. nádvoří zámku jsme se dostali přes Plášťový most. Odtud byla nádherná vyhlídka na město. Poté jsme prošli městem na náměstí. Domů jsme se vraceli příjemně unavení. Marie Marková Čtení ve školce u paní Hamanové BRLOH 2011 strana 9

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K

Vodotechnické služby s.r.o. Tyršova 347, 394 64 Počátky IČO 26048477, DIČO 093-26048477 tel.565495956, fax.565495727 C E N Í K skládka a překladiště TKO Počátky pneumatiky: - osobní auto: fyzické osoby 10,-Kč/ks právnické osoby 25,-Kč/ks - lehká nákladní pneu.(6,5-20) 35,-Kč/ks - nákladní pneu.(8,25-20, 12-20) 50,-Kč/ks - těžká

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více