PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ"

Transkript

1

2 INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č V Holešovičkách 41, Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Centrum odborného vzdělávání, Vážní 1098 Lakovací kabina Měření provedli: František Altman Antonín Přída Protokol vypracoval: Ing. Jiří Vaněk.... Počet stran: 10 Počet příloh: 6 Datum vydání: Vedoucí zkušební laboratoře: RNDr. Vladimíra Heppnerová, CSc.....

3 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 2 (celkem 10) OBSAH 1. Úvod Účel měření Stručný popis technologického zařízení Údaje o provozu zařízení a odběrech vzorků Údaje o provozu zařízení Odběry vzorků Odběrová místa Specifikace užitých metod měření Souhrnné výsledky měření emisí Důležité informace týkající se měření Nejistota měření Ostatní informace Údaje o použitých metodikách, předpisech, přístrojích a zařízení Měření emisí organických látek (jako TOC) Měření emisí CO, NO x Měření tuhých znečišťujících látek a objemového toku plynu Použitá literatura Úplné výsledky měření emisí... 10

4 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 3 (celkem 10) 1. ÚVOD Zhotovitel: INPEK spol. s r.o. Člen asociace autorizovaných laboratoří měření emisí V Holešovičkách Praha 8 Tel./fax.: IČO: DIČ: CZ Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vocelova Hradec Králové IČO: DIČ: CZ Místo měření: Centrum odborného vzdělávání Lakovací kabina Vážní č.p Hradec Králové Datum měření: Předmět měření: a) Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) a organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) při provozu lakovací kabiny b) Emise CO, NO x (vyjádřené jako NO 2 ) při provozu naftového hořáku kabiny Rozdělovník: SOŠ a SOU Hradec Králové 3 ks INPEK spol. s r.o. 1 ks

5 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 4 (celkem 10) 2. ÚČEL MĚŘENÍ Účelem jednorázového autorizovaného měření emisí je zjištění údajů o dodržení emisních limitů a množství znečišťujících látek dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. a nařízení vlády č. 146/2007 Sb. v platném znění při provozu lakovací kabiny umístěné v centru odborného vzdělávání v Hradci Králové. Výsledky uvedené v Protokolu o autorizovaném měření emisí se týkají výhradně předmětu měření a nenahrazují jiné dokumenty. 3. STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Lakovací kabina Jmenovité parametry: - dodavatel: CTHERM CYAN s.r.o. Czech Republic - model: CLASIC PLUS - v.č.: 2009 / 7 - výměna vzduchu: max m 3 /h Lakovací kabina představuje uzavřený box, ve kterém se provádí nanášení a sušení nátěrových hmot při lakování silničních vozidel a jejich dílů. Stropem kabiny je přiváděn vzduch přes vstupní agregát. Znečištěný odpadní plyn odchází přes podlahové filtry a výstupní agregát. Vstupní vzduch je ohříván v tepelném výměníku a přiváděn do lakovací kabiny přes látkové stropní filtry. Znečištěná vzdušina odchází podlahovou mříží přes látkové filtrační jednotky do atmosféry. Ohřev vzduchu je prováděn v tepelném výměníku (nepřímý ohřev) pomocí naftového hořáku R.B.L GULLIVER RG5S (v.č ) o výkonu kw. Provoz hořáku je řízen automaticky dle nastavené teploty; spaliny jsou odváděny samostatným odtahem. 4. ÚDAJE O PROVOZU ZAŘÍZENÍ A ODBĚRECH VZORKŮ 4.1. Údaje o provozu zařízení Autorizované měření emisí se uskutečnilo dne Měření probíhalo po celou dobu provozu lakovací kabiny. V rámci měření byly proměřeny tři cykly lakování. 1. Lakování plničem - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - spotřeba: 120 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g plniče + 20 g tužidla

6 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 5 (celkem 10) 2. Lakování vodouředitelnou barvou - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - spotřeba: 150 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g barvy + 50 g ředidla (vody) 3. Lakování lakem - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - doba sušení: hod. - doba odvětrání: hod. - spotřeba: 150 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g laku + 50 g tužidla Specifikace nátěrových hmot A. Plnič Barva Tužidlo Glasurit COMO plnič VOC - nemísitelný s vodou - obsahuje fosforečnan zinečnatý, xylen, butylacetát, etyletoxypropionát Glasurit tužidlo VOC 3.5 normální - nemísitelný s vodou - obsahuje HDI-Polymer, 5-metylhexan2-on, 2-butoxyetylacetát, 2-metoxy- 1-metyletylacetát, propylbenzen, mesitylen, 1,2,4-trimetylbenzen aj. B. Vodouředitelná barva Barva Glasurit 2-vrstvý vrchní lak řada 90 - mísitelný s vodou - obsahuje 2-butoxyethanol, butan-2-ol, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decin-4,7-diol C. Lak Lak Tužidlo Glasurit bezbarvý HS lak universální VOC - nemísitelný s vodou - obsahuje butylacetát, etyletoxypropionát, 1,2,4-trimetylbenzen, 4-metylpentan2-on, hydroxyfenyl-alkylbenzotriazol, aj. Glasurit tužidlo VOC 3.5 normální - nemísitelný s vodou - obsahuje HDI-Polymer, 5-metylhexan2-on, 2-butoxyetylacetát, 2-metoxy- 1-metyletylacetát, propylbenzen, mesitylen, 1,2,4-trimetylbenzen aj. Měření emisí naftového hořáku bylo provedeno při provozu hořáku (ruční režim při zapnuté kabině na lakování): hod.

7 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 6 (celkem 10) 4.2. Odběry vzorků - tuhé znečišťující látky (TZL) tři jednotlivá manuální měření při lakování hod hod hod. - celkový organický uhlík (TOC) kontinuální měření - CO, NO x, O 2 (hořák) tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřených hodnot 30 sekund 4.3. Odběrová místa Měřicí místo je umístěno na rovném horizontálním úseku výstupního odtahu. Tvar potrubí čtyřhranné Rozměry potrubí [m] 0,7 x 0,7 Hydraulický průměr potrubí D h [m] 0,7 Délka rovného úseku před měřicím profilem [-] 1,4 D h Délka rovného úseku za měřicím profilem [-] 0,5 D h Počet vzorkovacích přímek [-] 2 Měřicí místa svým umístěním z prostorových důvodů nevyhovují požadavkům na délku rovného úseku (SOP 104), tj. min. 5 D h před měřicím profilem a 5 D h za měřicím profilem pro výduch do atmosféry. Měření emisí hořáku bylo provedeno v měřicím místě ve výstupním kouřovodu spalin o Ø 180 mm. 5. SPECIFIKACE UŽITÝCH METOD MĚŘENÍ Číslo SOP SOP SOP SOP Zdrojová norma ČSN ISO ČSN EN , ČSN ISO 9096 ČSN EN SOP Měřená složka rychlost a průtok plynu tuhé znečišťující látky celkový organický uhlík oxid uhelnatý oxidy dusíku kyslík Princip měření měření rychlosti dynamické rychlostní sondy, anemometr manuální odběr, gravimetricky kontinuální odběr, FID detekce kontinuální odběr, elektrochemicky Autorizovaná metoda ANO ANO ANO ANO Akreditovaná metoda ANO ANO ANO NE

8 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 7 (celkem 10) 6. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ, zpracované dle osnovy MŽP, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2: - příloha č. 1 TOC, TZL (lakovací kabina) - příloha č. 2 CO, NO x (hořák) 7. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MĚŘENÍ 7.1. Nejistota měření Nejistota měření je uvedena jako odhad kombinované nejistoty, skládající se z nejistoty odběru, nejistoty analýzy. Nejistota měření je počítána aktuálně pro každé měření na základě užitého výpočetního programu. Nejistota měření nepostihuje proměnlivost měřeného procesu a odchylky od požadavků na měřicí profil a nevztahuje se k hodnotám pod mezí stanovitelnosti. Rozšířená nejistota měření RNM je součinem kombinované nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% Ostatní informace Lakovací kabina Měrné výrobní emise jsou stanoveny jako množství znečišťující látky emitované do ovzduší vztažené k množství spotřebované nátěrové hmoty [g.kg -1 ] viz kap Uvedené měrné výrobní emise platí pro nátěrové hmoty užité během měření, srovnatelné technologické podmínky a technický stav zařízení jako v čase měření. Koncentrace emisí celkového organického uhlíku v grafickém průběhu jsou uvedeny ve vlhkém plynu při 0 C; 101,325 kpa. Koncentrace TZL se pohybovaly na mezi stanovitelnosti. Hořák Doba a počet měření na zdroji o jmenovitém tepelném výkonu < 5 MW, spalujícím výhradně LTO, ZP, LPG činí dle 6 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb. při použití přístrojů s elektrochemickými články: a) tři jednotlivá měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u zdroje s neměnnými provozními podmínkami b) šest jednotlivých měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u zdroje s proměnnými provozními podmínkami Tři jednotlivá měření byla provedena s ohledem na ustálený provoz hořáku.

9 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 8 (celkem 10) Měrné výrobní emise hořáku jsou stanoveny jako poměr hmotnosti znečišťující látky odcházející do ovzduší ku množství spálené nafty. Výpočet měrných výrobních emisí: MVE = C * V ss * 0,001 [kg/t nafty] C koncentrace znečišťující látky v suchých spalinách při 3 % O 2 [mg/m 3 ] V ss jednotkový objem suchých spalin při 3 % O 2 [m 3 /kg nafty] stanovený ze složení nafty (V ss = 12,0 m 3 /kg nafty) Tyto faktory jsou platné pro spalování nafty, příslušný výkonový režim a srovnatelné podmínky spalovacího procesu za obdobného technického stavu spalovacího zařízení jako v čase měření. Z důvodu neměřitelnosti objemového toku spalin nejsou stanoveny hmotnostní toky znečišťujících látek hořáku. Koncentrace emisí CO, NO x v grafickém průběhu jsou uvedeny v suchém plynu při normálních podmínkách (0 C; 101,325 kpa) a referenčním obsahu kyslíku 3 %. 8. ÚDAJE O POUŽITÝCH METODIKÁCH, PŘEDPISECH, PŘÍSTROJÍCH A ZAŘÍZENÍ 8.1. Měření emisí organických látek (jako TOC) Název a typ přístroje VAMET, analyzátor M 145 ( 2010 ) HORIBA, generátor vodíku ELIDIS, Elin, A/D převodník WINKLER, WAP 4190/06/200, vytápěné PTFE vedení s PTFE sondou Air Products, CRM tlaková láhev Výrobní nebo evidenční číslo Měřená veličina Měřící rozsah SOP INPEK-ZP-0044 koncentrace TOC ppm C 3 H 8 SOP 202 INPEK-ZP-0009 SOP (4) 20 ma SOP 202 INPEK-PPS-1160 INPEK-ZP m SOP koncentrace C 3 H 8 75,42 ppm C 3 H 8 v syntetickém vzduchu SOP Měření emisí CO, NO x Název a typ přístroje TESTO, TESTO 300 XL GREISINGER, GPB 2300 Air Products, CRM tlaková láhev Výrobní nebo evidenční číslo v.č.: /207 : INPEK-PPS Měřená veličina Měřící rozsah SOP koncentrace CO koncentrace NO x koncentrace O ppm ppm 0 21 % obj. SOP 203 SOP 203 SOP 203 barometrický tlak kpa SOP 203 koncentrace CO koncentrace NO 160,2 ppm CO 200,0 ppm NO v N 2 SOP 203

10 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 9 (celkem 10) 8.3. Měření tuhých znečišťujících látek a objemového toku plynu Souprava pro automatizované měření tuhých částic gravimetrickou metodou Elidust 1 Název a typ přístroje BD SENSORS, DMP 331 (plynoměr) BD SENSORS, DPS 50 (potrubí) BD SENSORS, DPS 10 (potrubí) BD SENSORS, DPS 20 (dýza) BD SENSORS, DMP 331 (dýza) GREISINGER, GPB 1300 Pt 100 (plynoměr) NiCr-Ni (dýza) dýza GAS, G 4 BK suchý plynoměr vytápěná kombinovaná sonda A (Pitotova trubice, snímání statického tlaku, termočlánek NiCr-Ni) nerezové hubice k sondám A vytápěný odběrový filtr A (odlučovač) regulátor teploty chlazení vzorku s kondenzátorem BECKER, lamelová vývěva 3.16 ELIDIS, EliDust frekvenční měnič Výrobní nebo evidenční číslo v.č v.č v.č v.č v.č INPEK-PPS-1104 INPEK-PPS-1635 INPEK-PPS-1636 INPEK-PPS-1107 INPEK-PPS-1716 INPEK-PPS-1006/II INPEK-PPS-1118 INPEK-PPS-1114 INPEK-PPS-1116 INPEK-PPS-1115 INPEK-PPS-1117 v.č INPEK-PPS-1119 Měřená veličina Měřící rozsah SOP tlak -1 0 bar SOP 104 tlak diferenční tlak Pa Pa SOP 104 SOP 003 SOP 104 SOP 003 diferenční tlak Pa SOP 104 tlak -1 0 bar SOP 104 barometrický tlak kpa SOP 104 SOP 003 teplota 0 50 C SOP 104 teplota C SOP 104 průtok 0 4 m 3 /h SOP 104 objem 0,016 6 m 3 /h SOP 104 teplota objemový tok C SOP 104 SOP 003 SOP 104 SOP 104 teplota C SOP 104 SOP 104 průtok 0 16 m 3 /h SOP 104 řízení izokinetiky SOP 104 frekvence 0 50 Hz SOP 104

11 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 10 (celkem 10) 9. POUŽITÁ LITERATURA Zákony a vyhlášky 1) Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 2) Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 3) Vyhláška MŽP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 4) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Interní předpisy laboratoře 1) Příručka jakosti autorizované laboratoře měření emisí INPEK s.r.o. 2) Příručka kvality zkušební laboratoře 3) Standardní operační postupy (SOP) dle Příručky kvality zkušební laboratoře 10. ÚPLNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ Úplné výsledky měření emisí jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 6: - příloha č souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP TOC, TZL (kabina) - příloha č souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP CO, NO x (hořák) - příloha č emise tuhých znečišťujících látek a objemový tok vzdušiny - příloha č emise organických látek (jako TOC) lakovací kabina - příloha č grafický průběh koncentrace org. látek (jako TOC) - lakovací kabina - příloha č grafický průběh koncentrací CO, NO x (jako NO 2 ), O 2 - hořák

12 Příloha č.: 1 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP Znečišťující látka: Organické látky (jako TOC) Emisní limit 50 mg/m 3 normální podmínky, vlhký plyn Hmotnostní koncentrace uvedené při normálních podmínkách: t = 0 C; p = 101,325 kpa, ve vlhkém plynu Průměrná hodnota s RNM 6,6 mg/m 3 ± 32 % 30 minutové střední hodnoty [ mg/m 3 ] 9,1 3,0 16,5 3,0 Hmotnostní tok s RNM 67 g/h ± 32 % Měrná výrobní emise 241 g/kg nátěrové hmoty Znečišťující látka: Tuhé znečišťující látky (TZL) Emisní limit 3 mg/m 3 normální podmínky, vlhký plyn Hmotnostní koncentrace uvedené při normálních podmínkách: t = 0 C; p = 101,325 kpa, ve vlhkém plynu Průměrná hodnota s RNM 0,3 mg/m 3 nest. % jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 0,4 0,2 0,2 Hmotnostní tok s RNM 3,3 g/h nest. % Měrná výrobní emise 12 g/kg nátěrové hmoty Hodnoty referenčních a stavových veličin použitých pro přepočet: Teplota [ o C ] 21,0 21,3 22,5 21,6 (průměrná hodnota) Tlak [ kpa ] 98,95 98,95 98,85 98,91 (průměrná hodnota) Vlhkost [ % ] 2,14 2,28 2,16 2,20 (průměrná hodnota) POZNÁMKA: Emisní limity jsou uvedeny dle přílohy č. 1, kap. 4.3 vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. Kritérium dodržení EL: Průměr menší nebo roven EL, současně hodnota z každého měření < 120 % EL. RNM = Rozšířená Nejistota Měření [%]. Koncentrace TZL se pohybovaly na mezi stanovitelnosti.

13 Příloha č.: 2 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání - lakovací kabina Naftový hořák R.B.L Gulliver RG5S Datum měření: Souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP Znečišťující látka: Oxid uhelnatý (CO) Emisní limit 175 mg/m 3 normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Hmotnostní koncentrace normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Průměrná hodnota s RNM 10,1 mg/m 3 ± 143 % Jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 13:05-13:20 12,9 13:20-13:35 7,0 13:35-13:50 10,3 Hmotnostní tok s RNM - g/h - Měrná výrobní emise 0,121 kg/t nafty Znečišťující látka: Oxidy dusíku (jako NO 2 ) Emisní limit 500 mg/m 3 normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Hmotnostní koncentrace normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Průměrná hodnota s RNM 188,5 mg/m 3 ± 13 % Jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 13:05-13:20 188,1 13:20-13:35 189,0 13:35-13:50 188,3 Hmotnostní tok s RNM - g/h - Měrná výrobní emise 2,261 kg/t nafty Hodnoty referenčních a stavových veličin použitých pro přepočet jednotlivých měření Objemová koncentrace kyslíku suchý plyn Průměrná hodnota s RNM 5,05 % ± 5 Jednotlivá měření [ % ] 5,40 4,66 5,08 Teplota [ o C ] 518 ( průměrná hodnota ) Tlak [ kpa ] 98,8 ( průměrná hodnota ) Vlhkost [ % ] 10,9 ( průměrná hodnota ) POZNÁMKA: Emisní limity jsou uvedeny dle NV č. 146/2007 Sb. Kritérium dodržení EL: Průměr menší nebo roven EL, současně hodnota z každého měření < 120 % EL Normální podmínky: t = 0 C; p = 101,325 kpa RNM: Rozšířená Nejistota Měření [ % ]

14 Příloha č.: 3 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Výsledky měření objemového toku vzdušiny Číslo měření Rozměr Průměr Datum měření [ dd.mm.rr ] 24.červen 2011 Doba měření [ min. ] Atmosferický tlak [ kpa ] 98,9 98,9 98,8 98,87 - Průřez potrubí [ m 2 ] 0,4900 0,4900 0,4900 0, Teplota vzdušiny [ C ] 21,0 21,3 22,5 21,6 - Statický tlak vzdušiny [ kpa ] 0,045 0,045 0,045 0,045 - Dynamický tlak vzdušiny [ Pa ] Hustota vzdušiny [ kg.m -3 ] při n.p. 1,277 1,277 1,277 1,277 - Střední rychlost vzdušiny [ m.s -1 ] 7,81 7,84 7,71 7,78 - Objemový tok vzdušiny [ m 3.h -1 ] Objemový tok vzdušiny při n.p. [ m 3.h -1 ] při n.p ± 6 Výsledky měření emisí tuhých znečišťujících látek Číslo měření Rozměr Průměr Datum měření [ dd.mm.rr ] 24.červen 2011 Doba odběru [ min. ] Průměr ústí hubice sondy [ m ] 0,013 0,013 0,013 0,013 - Izokinetický poměr vzorkování [ - ] 0,93 1,12 1,10 1,05 - Obsah O2 ve vzdušině [ %obj. ] 20,9 20,9 20,9 20,9 - Vlhkost vzdušiny [ %obj. ] 2,14 2,28 2,16 2,20 - Fiktivní vlhkost vzdušiny [ kg.m -3 ] při n.p. 0,018 0,019 0,018 0,018 - Hmotnost zachycených částic [ g ] 0,0004 0,0002 0,0002 0, Průtok vzorku vzdušiny [ m 3. h -1 ] při n.p. 3,152 3,985 3,636 3,591 - Odebraný objem vzdušiny [ m 3 ] při n.p. 1,051 0,996 0,909 0,985 - Teplota vzorku vzdušiny [ C ] 16,6 16,3 16,3 16,4 - Podtlak vzorku vzdušiny [ kpa ] -12,509-19,020-14,727-15,419 - RNM [%] RNM [%] Hm. koncentrace TZL [ mg.m -3 ] 0,3 0,2 0,2 0,2 Hm. koncentrace TZL při n.p. [ mg.m -3 ] při n.p. 0,4 0,2 0,2 0,3 nest. Hmotnostní tok TZL [ g.h -1 ] 4,8 2,5 2,7 3,3 nest. RNM = rozšířená nejistota měření [%].

15 Příloha č.: 4 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Výsledky měření emisí organických látek (jako TOC) Datum 24.červen 2011 Celkový organický uhlík (TOC) Čas [ppm C 3 H 8 ] [mg.m -3 ] při n.p. 1. Plnič ,7 9,1 2. Vodouředitelná barva ,9 3,0 3. Lak ,3 16,5 Sušení ,9 3,0 Střední hodnota 4,1 6,6 Rozšířená nejistota měření [%] ± 32 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 67 Rozšířená nejistota měření [%] ± 32 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 241 Plnič Glasurit COMO 5,7 9,1 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 113 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 315 Barva Glasurit řada 90 (vodouředitelná) 1,9 3,0 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 38 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 63 Glasurit bezbarvý HS lak universální 10,3 16,5 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 206 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 343

16 Příloha č. 5 Číslo protokolu: 168 / 11 12:58 12:53 12: Průběh koncentrace organických látek (jako TOC) SOŠ a SOU Hradec Králové: lakovací kabina :08 10:13 12:43 10:18 10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48 10:53 10:58 11:03 11:08 11:13 11:18 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43 11:48 11:53 11:58 12:03 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28 12:33 12:38 plnič vodouřed.nh lak sušení Čas TOC TOC [mg/m 3 ]

17 Průběh CO, NO x a O 2 SOŠ a SOU Hradec Králové - lakovací kabina Naftový hořák O2 [% obj.] :05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:50 13:45 Čas Příloha č.: 6 Číslo protokolu: 168 / 11 0 CO, NOx [mg/m 3 ] při n.p. CO NOx O2

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. Jednorázové měření emisí Emise - vnášení látek do ovzduší (odpadní

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE DOPLNĚK 3 PŘEDPIS L 16/II DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE 1. ÚVOD Poznámka: Postupy specifikované v tomto doplňku se týkají získávání reprezentativního vzorku výstupních

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

HK ENGINEERING s.r.o. Výběr významných referencí

HK ENGINEERING s.r.o. Výběr významných referencí HK ENGINEERING s.r.o Havlíčkova 1053, CZ 537 01 Chrudim II. Výběr významných referencí HK ENGINEERING s.r.o. na dodávky lakoven velkorozměrových a hmotných dílů na volné ploše výrobních hal se sekční ventilací

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

B I O E N E R G E T I C K É C E N T R U M R O Š T Í N

B I O E N E R G E T I C K É C E N T R U M R O Š T Í N B I O E N E R G E T I C K É C E N T R U M R O Š T Í N Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.040 2004 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky ČSN EN 12952-15 07 7604 Květen Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 15: Acceptance

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna?

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna? Může e jedna obec vyprodukovat tolik emisí prachu jako velká elektrárna? rna? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více