PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ"

Transkript

1

2 INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č V Holešovičkách 41, Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Centrum odborného vzdělávání, Vážní 1098 Lakovací kabina Měření provedli: František Altman Antonín Přída Protokol vypracoval: Ing. Jiří Vaněk.... Počet stran: 10 Počet příloh: 6 Datum vydání: Vedoucí zkušební laboratoře: RNDr. Vladimíra Heppnerová, CSc.....

3 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 2 (celkem 10) OBSAH 1. Úvod Účel měření Stručný popis technologického zařízení Údaje o provozu zařízení a odběrech vzorků Údaje o provozu zařízení Odběry vzorků Odběrová místa Specifikace užitých metod měření Souhrnné výsledky měření emisí Důležité informace týkající se měření Nejistota měření Ostatní informace Údaje o použitých metodikách, předpisech, přístrojích a zařízení Měření emisí organických látek (jako TOC) Měření emisí CO, NO x Měření tuhých znečišťujících látek a objemového toku plynu Použitá literatura Úplné výsledky měření emisí... 10

4 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 3 (celkem 10) 1. ÚVOD Zhotovitel: INPEK spol. s r.o. Člen asociace autorizovaných laboratoří měření emisí V Holešovičkách Praha 8 Tel./fax.: IČO: DIČ: CZ Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vocelova Hradec Králové IČO: DIČ: CZ Místo měření: Centrum odborného vzdělávání Lakovací kabina Vážní č.p Hradec Králové Datum měření: Předmět měření: a) Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) a organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) při provozu lakovací kabiny b) Emise CO, NO x (vyjádřené jako NO 2 ) při provozu naftového hořáku kabiny Rozdělovník: SOŠ a SOU Hradec Králové 3 ks INPEK spol. s r.o. 1 ks

5 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 4 (celkem 10) 2. ÚČEL MĚŘENÍ Účelem jednorázového autorizovaného měření emisí je zjištění údajů o dodržení emisních limitů a množství znečišťujících látek dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. a nařízení vlády č. 146/2007 Sb. v platném znění při provozu lakovací kabiny umístěné v centru odborného vzdělávání v Hradci Králové. Výsledky uvedené v Protokolu o autorizovaném měření emisí se týkají výhradně předmětu měření a nenahrazují jiné dokumenty. 3. STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Lakovací kabina Jmenovité parametry: - dodavatel: CTHERM CYAN s.r.o. Czech Republic - model: CLASIC PLUS - v.č.: 2009 / 7 - výměna vzduchu: max m 3 /h Lakovací kabina představuje uzavřený box, ve kterém se provádí nanášení a sušení nátěrových hmot při lakování silničních vozidel a jejich dílů. Stropem kabiny je přiváděn vzduch přes vstupní agregát. Znečištěný odpadní plyn odchází přes podlahové filtry a výstupní agregát. Vstupní vzduch je ohříván v tepelném výměníku a přiváděn do lakovací kabiny přes látkové stropní filtry. Znečištěná vzdušina odchází podlahovou mříží přes látkové filtrační jednotky do atmosféry. Ohřev vzduchu je prováděn v tepelném výměníku (nepřímý ohřev) pomocí naftového hořáku R.B.L GULLIVER RG5S (v.č ) o výkonu kw. Provoz hořáku je řízen automaticky dle nastavené teploty; spaliny jsou odváděny samostatným odtahem. 4. ÚDAJE O PROVOZU ZAŘÍZENÍ A ODBĚRECH VZORKŮ 4.1. Údaje o provozu zařízení Autorizované měření emisí se uskutečnilo dne Měření probíhalo po celou dobu provozu lakovací kabiny. V rámci měření byly proměřeny tři cykly lakování. 1. Lakování plničem - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - spotřeba: 120 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g plniče + 20 g tužidla

6 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 5 (celkem 10) 2. Lakování vodouředitelnou barvou - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - spotřeba: 150 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g barvy + 50 g ředidla (vody) 3. Lakování lakem - lakované díly: přední dveře Škoda Favorit (1 x 0,7 m), oboustranně, 2 vrstvy - doba lakování: hod. - doba sušení: hod. - doba odvětrání: hod. - spotřeba: 150 g naředěné nátěrové hmoty tj. 100 g laku + 50 g tužidla Specifikace nátěrových hmot A. Plnič Barva Tužidlo Glasurit COMO plnič VOC - nemísitelný s vodou - obsahuje fosforečnan zinečnatý, xylen, butylacetát, etyletoxypropionát Glasurit tužidlo VOC 3.5 normální - nemísitelný s vodou - obsahuje HDI-Polymer, 5-metylhexan2-on, 2-butoxyetylacetát, 2-metoxy- 1-metyletylacetát, propylbenzen, mesitylen, 1,2,4-trimetylbenzen aj. B. Vodouředitelná barva Barva Glasurit 2-vrstvý vrchní lak řada 90 - mísitelný s vodou - obsahuje 2-butoxyethanol, butan-2-ol, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decin-4,7-diol C. Lak Lak Tužidlo Glasurit bezbarvý HS lak universální VOC - nemísitelný s vodou - obsahuje butylacetát, etyletoxypropionát, 1,2,4-trimetylbenzen, 4-metylpentan2-on, hydroxyfenyl-alkylbenzotriazol, aj. Glasurit tužidlo VOC 3.5 normální - nemísitelný s vodou - obsahuje HDI-Polymer, 5-metylhexan2-on, 2-butoxyetylacetát, 2-metoxy- 1-metyletylacetát, propylbenzen, mesitylen, 1,2,4-trimetylbenzen aj. Měření emisí naftového hořáku bylo provedeno při provozu hořáku (ruční režim při zapnuté kabině na lakování): hod.

7 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 6 (celkem 10) 4.2. Odběry vzorků - tuhé znečišťující látky (TZL) tři jednotlivá manuální měření při lakování hod hod hod. - celkový organický uhlík (TOC) kontinuální měření - CO, NO x, O 2 (hořák) tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřených hodnot 30 sekund 4.3. Odběrová místa Měřicí místo je umístěno na rovném horizontálním úseku výstupního odtahu. Tvar potrubí čtyřhranné Rozměry potrubí [m] 0,7 x 0,7 Hydraulický průměr potrubí D h [m] 0,7 Délka rovného úseku před měřicím profilem [-] 1,4 D h Délka rovného úseku za měřicím profilem [-] 0,5 D h Počet vzorkovacích přímek [-] 2 Měřicí místa svým umístěním z prostorových důvodů nevyhovují požadavkům na délku rovného úseku (SOP 104), tj. min. 5 D h před měřicím profilem a 5 D h za měřicím profilem pro výduch do atmosféry. Měření emisí hořáku bylo provedeno v měřicím místě ve výstupním kouřovodu spalin o Ø 180 mm. 5. SPECIFIKACE UŽITÝCH METOD MĚŘENÍ Číslo SOP SOP SOP SOP Zdrojová norma ČSN ISO ČSN EN , ČSN ISO 9096 ČSN EN SOP Měřená složka rychlost a průtok plynu tuhé znečišťující látky celkový organický uhlík oxid uhelnatý oxidy dusíku kyslík Princip měření měření rychlosti dynamické rychlostní sondy, anemometr manuální odběr, gravimetricky kontinuální odběr, FID detekce kontinuální odběr, elektrochemicky Autorizovaná metoda ANO ANO ANO ANO Akreditovaná metoda ANO ANO ANO NE

8 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 7 (celkem 10) 6. SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ, zpracované dle osnovy MŽP, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2: - příloha č. 1 TOC, TZL (lakovací kabina) - příloha č. 2 CO, NO x (hořák) 7. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MĚŘENÍ 7.1. Nejistota měření Nejistota měření je uvedena jako odhad kombinované nejistoty, skládající se z nejistoty odběru, nejistoty analýzy. Nejistota měření je počítána aktuálně pro každé měření na základě užitého výpočetního programu. Nejistota měření nepostihuje proměnlivost měřeného procesu a odchylky od požadavků na měřicí profil a nevztahuje se k hodnotám pod mezí stanovitelnosti. Rozšířená nejistota měření RNM je součinem kombinované nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% Ostatní informace Lakovací kabina Měrné výrobní emise jsou stanoveny jako množství znečišťující látky emitované do ovzduší vztažené k množství spotřebované nátěrové hmoty [g.kg -1 ] viz kap Uvedené měrné výrobní emise platí pro nátěrové hmoty užité během měření, srovnatelné technologické podmínky a technický stav zařízení jako v čase měření. Koncentrace emisí celkového organického uhlíku v grafickém průběhu jsou uvedeny ve vlhkém plynu při 0 C; 101,325 kpa. Koncentrace TZL se pohybovaly na mezi stanovitelnosti. Hořák Doba a počet měření na zdroji o jmenovitém tepelném výkonu < 5 MW, spalujícím výhradně LTO, ZP, LPG činí dle 6 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb. při použití přístrojů s elektrochemickými články: a) tři jednotlivá měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u zdroje s neměnnými provozními podmínkami b) šest jednotlivých měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u zdroje s proměnnými provozními podmínkami Tři jednotlivá měření byla provedena s ohledem na ustálený provoz hořáku.

9 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 8 (celkem 10) Měrné výrobní emise hořáku jsou stanoveny jako poměr hmotnosti znečišťující látky odcházející do ovzduší ku množství spálené nafty. Výpočet měrných výrobních emisí: MVE = C * V ss * 0,001 [kg/t nafty] C koncentrace znečišťující látky v suchých spalinách při 3 % O 2 [mg/m 3 ] V ss jednotkový objem suchých spalin při 3 % O 2 [m 3 /kg nafty] stanovený ze složení nafty (V ss = 12,0 m 3 /kg nafty) Tyto faktory jsou platné pro spalování nafty, příslušný výkonový režim a srovnatelné podmínky spalovacího procesu za obdobného technického stavu spalovacího zařízení jako v čase měření. Z důvodu neměřitelnosti objemového toku spalin nejsou stanoveny hmotnostní toky znečišťujících látek hořáku. Koncentrace emisí CO, NO x v grafickém průběhu jsou uvedeny v suchém plynu při normálních podmínkách (0 C; 101,325 kpa) a referenčním obsahu kyslíku 3 %. 8. ÚDAJE O POUŽITÝCH METODIKÁCH, PŘEDPISECH, PŘÍSTROJÍCH A ZAŘÍZENÍ 8.1. Měření emisí organických látek (jako TOC) Název a typ přístroje VAMET, analyzátor M 145 ( 2010 ) HORIBA, generátor vodíku ELIDIS, Elin, A/D převodník WINKLER, WAP 4190/06/200, vytápěné PTFE vedení s PTFE sondou Air Products, CRM tlaková láhev Výrobní nebo evidenční číslo Měřená veličina Měřící rozsah SOP INPEK-ZP-0044 koncentrace TOC ppm C 3 H 8 SOP 202 INPEK-ZP-0009 SOP (4) 20 ma SOP 202 INPEK-PPS-1160 INPEK-ZP m SOP koncentrace C 3 H 8 75,42 ppm C 3 H 8 v syntetickém vzduchu SOP Měření emisí CO, NO x Název a typ přístroje TESTO, TESTO 300 XL GREISINGER, GPB 2300 Air Products, CRM tlaková láhev Výrobní nebo evidenční číslo v.č.: /207 : INPEK-PPS Měřená veličina Měřící rozsah SOP koncentrace CO koncentrace NO x koncentrace O ppm ppm 0 21 % obj. SOP 203 SOP 203 SOP 203 barometrický tlak kpa SOP 203 koncentrace CO koncentrace NO 160,2 ppm CO 200,0 ppm NO v N 2 SOP 203

10 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 9 (celkem 10) 8.3. Měření tuhých znečišťujících látek a objemového toku plynu Souprava pro automatizované měření tuhých částic gravimetrickou metodou Elidust 1 Název a typ přístroje BD SENSORS, DMP 331 (plynoměr) BD SENSORS, DPS 50 (potrubí) BD SENSORS, DPS 10 (potrubí) BD SENSORS, DPS 20 (dýza) BD SENSORS, DMP 331 (dýza) GREISINGER, GPB 1300 Pt 100 (plynoměr) NiCr-Ni (dýza) dýza GAS, G 4 BK suchý plynoměr vytápěná kombinovaná sonda A (Pitotova trubice, snímání statického tlaku, termočlánek NiCr-Ni) nerezové hubice k sondám A vytápěný odběrový filtr A (odlučovač) regulátor teploty chlazení vzorku s kondenzátorem BECKER, lamelová vývěva 3.16 ELIDIS, EliDust frekvenční měnič Výrobní nebo evidenční číslo v.č v.č v.č v.č v.č INPEK-PPS-1104 INPEK-PPS-1635 INPEK-PPS-1636 INPEK-PPS-1107 INPEK-PPS-1716 INPEK-PPS-1006/II INPEK-PPS-1118 INPEK-PPS-1114 INPEK-PPS-1116 INPEK-PPS-1115 INPEK-PPS-1117 v.č INPEK-PPS-1119 Měřená veličina Měřící rozsah SOP tlak -1 0 bar SOP 104 tlak diferenční tlak Pa Pa SOP 104 SOP 003 SOP 104 SOP 003 diferenční tlak Pa SOP 104 tlak -1 0 bar SOP 104 barometrický tlak kpa SOP 104 SOP 003 teplota 0 50 C SOP 104 teplota C SOP 104 průtok 0 4 m 3 /h SOP 104 objem 0,016 6 m 3 /h SOP 104 teplota objemový tok C SOP 104 SOP 003 SOP 104 SOP 104 teplota C SOP 104 SOP 104 průtok 0 16 m 3 /h SOP 104 řízení izokinetiky SOP 104 frekvence 0 50 Hz SOP 104

11 Zkušební laboratoř o autorizovaném měření emisí Strana 10 (celkem 10) 9. POUŽITÁ LITERATURA Zákony a vyhlášky 1) Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 2) Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 3) Vyhláška MŽP č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 4) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Interní předpisy laboratoře 1) Příručka jakosti autorizované laboratoře měření emisí INPEK s.r.o. 2) Příručka kvality zkušební laboratoře 3) Standardní operační postupy (SOP) dle Příručky kvality zkušební laboratoře 10. ÚPLNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ Úplné výsledky měření emisí jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 6: - příloha č souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP TOC, TZL (kabina) - příloha č souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP CO, NO x (hořák) - příloha č emise tuhých znečišťujících látek a objemový tok vzdušiny - příloha č emise organických látek (jako TOC) lakovací kabina - příloha č grafický průběh koncentrace org. látek (jako TOC) - lakovací kabina - příloha č grafický průběh koncentrací CO, NO x (jako NO 2 ), O 2 - hořák

12 Příloha č.: 1 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP Znečišťující látka: Organické látky (jako TOC) Emisní limit 50 mg/m 3 normální podmínky, vlhký plyn Hmotnostní koncentrace uvedené při normálních podmínkách: t = 0 C; p = 101,325 kpa, ve vlhkém plynu Průměrná hodnota s RNM 6,6 mg/m 3 ± 32 % 30 minutové střední hodnoty [ mg/m 3 ] 9,1 3,0 16,5 3,0 Hmotnostní tok s RNM 67 g/h ± 32 % Měrná výrobní emise 241 g/kg nátěrové hmoty Znečišťující látka: Tuhé znečišťující látky (TZL) Emisní limit 3 mg/m 3 normální podmínky, vlhký plyn Hmotnostní koncentrace uvedené při normálních podmínkách: t = 0 C; p = 101,325 kpa, ve vlhkém plynu Průměrná hodnota s RNM 0,3 mg/m 3 nest. % jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 0,4 0,2 0,2 Hmotnostní tok s RNM 3,3 g/h nest. % Měrná výrobní emise 12 g/kg nátěrové hmoty Hodnoty referenčních a stavových veličin použitých pro přepočet: Teplota [ o C ] 21,0 21,3 22,5 21,6 (průměrná hodnota) Tlak [ kpa ] 98,95 98,95 98,85 98,91 (průměrná hodnota) Vlhkost [ % ] 2,14 2,28 2,16 2,20 (průměrná hodnota) POZNÁMKA: Emisní limity jsou uvedeny dle přílohy č. 1, kap. 4.3 vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb. Kritérium dodržení EL: Průměr menší nebo roven EL, současně hodnota z každého měření < 120 % EL. RNM = Rozšířená Nejistota Měření [%]. Koncentrace TZL se pohybovaly na mezi stanovitelnosti.

13 Příloha č.: 2 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání - lakovací kabina Naftový hořák R.B.L Gulliver RG5S Datum měření: Souhrnné výsledky měření emisí dle osnovy MŽP Znečišťující látka: Oxid uhelnatý (CO) Emisní limit 175 mg/m 3 normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Hmotnostní koncentrace normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Průměrná hodnota s RNM 10,1 mg/m 3 ± 143 % Jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 13:05-13:20 12,9 13:20-13:35 7,0 13:35-13:50 10,3 Hmotnostní tok s RNM - g/h - Měrná výrobní emise 0,121 kg/t nafty Znečišťující látka: Oxidy dusíku (jako NO 2 ) Emisní limit 500 mg/m 3 normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Hmotnostní koncentrace normální podmínky, suchý plyn, O2 ref. = 3 % Průměrná hodnota s RNM 188,5 mg/m 3 ± 13 % Jednotlivá měření [ mg/m 3 ] 13:05-13:20 188,1 13:20-13:35 189,0 13:35-13:50 188,3 Hmotnostní tok s RNM - g/h - Měrná výrobní emise 2,261 kg/t nafty Hodnoty referenčních a stavových veličin použitých pro přepočet jednotlivých měření Objemová koncentrace kyslíku suchý plyn Průměrná hodnota s RNM 5,05 % ± 5 Jednotlivá měření [ % ] 5,40 4,66 5,08 Teplota [ o C ] 518 ( průměrná hodnota ) Tlak [ kpa ] 98,8 ( průměrná hodnota ) Vlhkost [ % ] 10,9 ( průměrná hodnota ) POZNÁMKA: Emisní limity jsou uvedeny dle NV č. 146/2007 Sb. Kritérium dodržení EL: Průměr menší nebo roven EL, současně hodnota z každého měření < 120 % EL Normální podmínky: t = 0 C; p = 101,325 kpa RNM: Rozšířená Nejistota Měření [ % ]

14 Příloha č.: 3 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Výsledky měření objemového toku vzdušiny Číslo měření Rozměr Průměr Datum měření [ dd.mm.rr ] 24.červen 2011 Doba měření [ min. ] Atmosferický tlak [ kpa ] 98,9 98,9 98,8 98,87 - Průřez potrubí [ m 2 ] 0,4900 0,4900 0,4900 0, Teplota vzdušiny [ C ] 21,0 21,3 22,5 21,6 - Statický tlak vzdušiny [ kpa ] 0,045 0,045 0,045 0,045 - Dynamický tlak vzdušiny [ Pa ] Hustota vzdušiny [ kg.m -3 ] při n.p. 1,277 1,277 1,277 1,277 - Střední rychlost vzdušiny [ m.s -1 ] 7,81 7,84 7,71 7,78 - Objemový tok vzdušiny [ m 3.h -1 ] Objemový tok vzdušiny při n.p. [ m 3.h -1 ] při n.p ± 6 Výsledky měření emisí tuhých znečišťujících látek Číslo měření Rozměr Průměr Datum měření [ dd.mm.rr ] 24.červen 2011 Doba odběru [ min. ] Průměr ústí hubice sondy [ m ] 0,013 0,013 0,013 0,013 - Izokinetický poměr vzorkování [ - ] 0,93 1,12 1,10 1,05 - Obsah O2 ve vzdušině [ %obj. ] 20,9 20,9 20,9 20,9 - Vlhkost vzdušiny [ %obj. ] 2,14 2,28 2,16 2,20 - Fiktivní vlhkost vzdušiny [ kg.m -3 ] při n.p. 0,018 0,019 0,018 0,018 - Hmotnost zachycených částic [ g ] 0,0004 0,0002 0,0002 0, Průtok vzorku vzdušiny [ m 3. h -1 ] při n.p. 3,152 3,985 3,636 3,591 - Odebraný objem vzdušiny [ m 3 ] při n.p. 1,051 0,996 0,909 0,985 - Teplota vzorku vzdušiny [ C ] 16,6 16,3 16,3 16,4 - Podtlak vzorku vzdušiny [ kpa ] -12,509-19,020-14,727-15,419 - RNM [%] RNM [%] Hm. koncentrace TZL [ mg.m -3 ] 0,3 0,2 0,2 0,2 Hm. koncentrace TZL při n.p. [ mg.m -3 ] při n.p. 0,4 0,2 0,2 0,3 nest. Hmotnostní tok TZL [ g.h -1 ] 4,8 2,5 2,7 3,3 nest. RNM = rozšířená nejistota měření [%].

15 Příloha č.: 4 Číslo protokolu: 168 / 11 SOŠ a SOU Hradec Králové Centrum odborného vzdělávání, Vážní ulice č.p Lakovací kabina Výsledky měření emisí organických látek (jako TOC) Datum 24.červen 2011 Celkový organický uhlík (TOC) Čas [ppm C 3 H 8 ] [mg.m -3 ] při n.p. 1. Plnič ,7 9,1 2. Vodouředitelná barva ,9 3,0 3. Lak ,3 16,5 Sušení ,9 3,0 Střední hodnota 4,1 6,6 Rozšířená nejistota měření [%] ± 32 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 67 Rozšířená nejistota měření [%] ± 32 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 241 Plnič Glasurit COMO 5,7 9,1 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 113 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 315 Barva Glasurit řada 90 (vodouředitelná) 1,9 3,0 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 38 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 63 Glasurit bezbarvý HS lak universální 10,3 16,5 Hmotnostní tok [ g.h -1 ] 206 Měrná výrobní emise [ g.kg -1 nátěrové hmoty] 343

16 Příloha č. 5 Číslo protokolu: 168 / 11 12:58 12:53 12: Průběh koncentrace organických látek (jako TOC) SOŠ a SOU Hradec Králové: lakovací kabina :08 10:13 12:43 10:18 10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48 10:53 10:58 11:03 11:08 11:13 11:18 11:23 11:28 11:33 11:38 11:43 11:48 11:53 11:58 12:03 12:08 12:13 12:18 12:23 12:28 12:33 12:38 plnič vodouřed.nh lak sušení Čas TOC TOC [mg/m 3 ]

17 Průběh CO, NO x a O 2 SOŠ a SOU Hradec Králové - lakovací kabina Naftový hořák O2 [% obj.] :05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:50 13:45 Čas Příloha č.: 6 Číslo protokolu: 168 / 11 0 CO, NOx [mg/m 3 ] při n.p. CO NOx O2

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1.

Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW. 19,6 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. Název části zařízení Zdroje K1 a K2 Kapacita zařízení Instalovaný tepelný příkon 59,36 MW Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností Spalování paliv v zařízeních

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Jméno statutárního zástupce: Datum:... otisk razítka podpis List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

23. květen 2013, Praha

23. květen 2013, Praha Hlavní změny vyplývající pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, z nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí emisní vyhlášky 23. květen 2013, Praha Právní

Více

Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat

Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat Obsah Obsah... 1 1 Příklad vyplnění Souhrnné provozní evidence (SPE) chovy hospodářských zvířat... 2 1.1 Skladba provozovny... 2 1.2 List 2 - Spalovací zdroje a spalovny odpadu... 2 1.3 List 3 Ostatní

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 72561/2012 Čech/391 6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o.

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Zkušební laboratoř č. 1527 akreditovaná ČIA, akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 Oddělení pracovního a vnitřního prostředí PROTOKOL O MĚŘENÍ č. P 26 / 2013 zakázka

Více

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov

Rekonstrukce topného systému Zdravotnického zařízení Kartouzská (částečně objekty A, B, D, E), Kartouzská 6, k.ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Projektový atelier Ing.arch. T. Šantavý Bělehradská 199/70 12000 Praha 2 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1303296/2012/1/OZP/VI

Více

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření Podpisy zdrojů Lokalita Střední Čechy Technologie obalovna živičných směsí Technologie Obalovna živičných směsí Datum : 19.červen 2009 Místo : Mezi komínem a TF Atmosférický tlak p a 96300 Pa Teplota okolí

Více

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Provozovatel potravinářského podniku: IČO: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 49790765 Sídlo

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 7. 8. března 2012 Malenovice, hotel Petr Bezruč Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Jan Velíšek

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů

Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Legislativa a monitoring v ochraně ovzduší u spalovacích zdrojů Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010

Více

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Adresátům dle rozdělovníku Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 8181/2014 OŽPZ 15/2014 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 7. únor 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014 KUMSP98P7821 SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 OSTRAVA KraÍKÍcý tifati podatelna v Zátoru dne 24.1.2014

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha pro H.R.A. -kdy a proč Ve fázi f zadání pro přípravu p pravu podkladů, rozptylové studie předchází V rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Plnění: Měřicí technika do laboratoří TZB Maximální cena 117 480,- Kč bez

Více

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při výrobě kompozitů podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhlášky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 151 Rozeslána dne 30. listopadu 2012 Cena Kč 191, O B S A H : 415. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE 10. 12. listopadu 2015 hotel Centro, Hustopeče Vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje Jan

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

PROTOKOL č. 13888/2012

PROTOKOL č. 13888/2012 '/itlnv^ L 1393 PROTOKOL č. 13888/2012 Zákazník : Základní škola Zubří, okres Vsetín Hlavní 70 756 54 Zubří Číslo objednávky : ZS 25/30/2012 Číslo zakázky : Příjem : Vyšetření Číslo jednací: Číslo spisu

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012

VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 č. 415/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka

Více

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Vyjádření. k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Vyjádření k žádosti o změnu integrovaných povolení společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. V Praze, 22.06.2006 Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova

Více

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společenství pro dům č.p. 2583 ul. Pertžílkova, Praha 5 Ing.arch. Petra Borková Petržílkova 2583/15 158 00 Praha 5 Váš dopis

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší ECM jsou integrovány do klimatizovaných tepelně izolovaných kontejnerů. Monitorovací stanice mohou být stabilní nebo

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více