Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Implementace ICT ve výuce chemie Brno, 2007 Mgr. Viktor Hájek

2 2

3 3

4 4

5 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu diplomové práce Mgr. Martinu Dojivovi, který mi poskytl cenné rady a kritické připomínky při řešení závěrečné práce. 5

6 6

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně za použití uvedené literatury a podle pokynů vedoucího práce. V Brně dne

8 8

9 Abstrakt Masové rozšíření výpočetní techniky do každodenního života dospělo do takové úrovně, že je nutno měnit zažité a zkostnatělé metody výuky tradičních i odborných předmětů na školách tak, aby se díky implementaci IT do výukového procesu výuka zefektivnila a studenti měli v každou chvíli možnost použít vhodnou elektronickou didaktickou pomůcku, která by jejich vědění katapultovala zase o kousek dál. V této závěrečné práci jsou rozebrány možnosti zavedení výpočetní techniky do výuky chemie na školách. Jelikož jsou školy povětšinou již vybaveny základním hardware, zaměřuji se na představení nejdůležitějšího software, který by měl kantorům i studentům při výuce chemie pomoci při didaktickém procesu vysvětlit probíranou látku, urychlit, zefektivnit a také vizualizovat řešení nejen odborných chemických problémů. Práce je doplněna charakteristikou a ukázkami možností jednotlivých chemických programů a jejich hodnocením na desetibodové stupnici s ohledem na výhody a nevýhody při jejich implementaci do výukového procesu. Důraz byl kladen především na počítačem řízené experimenty přes Internet. 9

10 10

11 Abstract The mass extension of information technology into our everyday lives has reached such a level that there is a need for the old and spreading teaching methods to be changed - both of the traditional and technical subjects. This change ought to be put into practice in such a way that the whole process of teaching and studying would become more effective due to the implementation of the information technology. Also, it is essential that the students had the opportunity to use appropriate electronic aids, which would move their knowledge further. This thesis discusses the options that there are for adoption of information technology in chemistry lessons. Because of the fact that schools are already equipped with the basic hardware in most cases, I concentrated on the introduction of the most important software. This software is meant to help both the teachers and the students during the chemistry lessons it ought to be useful for explaining the new topics, make the whole process faster, more effective and visualise solutions not only to chemical problems. Characteristics and illustrations of various chemical programmes are parts of this thesis, as well as their evaluations on a ten-point scale. Both the advantages and disadvantages of the implementation of the programmes have been taken into consideration during this evaluation. The main emphasis has been put on experiments controlled by computers through the Internet. 11

12 12

13 Obsah 1. Úvod Využívání ICT ve výuce Podmínky snadného využití ICT Kancelářské aplikace Výukový software Elektronická pošta Internet Software použitelný při výuce chemie MS Office Accord Grafické editory ACD/ChemSketch Isis/Draw ViewerLite Orbital Viewer ArgusLab Molden ChemDraw ChemLab Laboratorní práce Anorganická chemie BasicChemi LM Chemie SW a HW souprava ISES ISES WEB Control Test možností využití programů v chemii MS Office ACD/ChemSketch ChemWin Isis/Draw Orbital Viewer ChemLab Laboratorní práce Anorganická chemie VPChemie Vzdáleně řízená laboratoř Zhodnocení kvality a náročnosti programů Doporučení využití ICT ve výuce chemie Závěr Seznam použité literatury

14 14

15 1. Úvod Vznik, rozvoj a zavádění moderních informačních technologií ovlivňuje náš život takřka na každém kroku. Abychom udrželi krok s tímto trendem, je nutno překonat veškeré bariéry, které nám brání v zavedení nových informačních technologií do výuky. Proto je nutno naše současné přístupy k obsahu, organizaci a řízení procesu výuky podporovat stále více audiovizuální a výpočetní technikou. Počítačová podpora ve výuce přírodních věd vychází přirozeně také z odlišností předmětů navzájem. V přírodovědných oborech je nutno na úrovni prezentovat svá poznání, měření a empirické experimenty a kombinovat je s metodami teoretickými. Počítače zde slouží ke zvyšování účinnosti dané vyučovací metody a k lepší organizaci a stylu učení. Také rychlost a přesnost, s jakou k požadovaným výsledkům dojdeme, je vyšší, jelikož za nás může dlouhé pomocné výpočty zpracovávat počítač a eliminovat tak naše chyby a nedokonalost. Tato práce si dává za cíl prezentovat možnosti a trendy v zavádění moderních informačních technologií do výuky, informovat o dostupném výukovém software podporujícím výuku chemie a příbuzných oborů, poukázat na možnosti, odlišnosti a zákonitosti při práci s tímto software. Je docela možné, že tuto práci použijí při svých přípravách na hodiny chemie někteří učitelé, kteří měli dosud problém se s novými technologiemi setkat a implementovat je do výuky. Také ICT koordinátoři mohou tento text použít pro své pomocné kurzy, kterými podporují učitele chemie na svých školách. 2. Využívání ICT ve výuce 2.1. Podmínky snadného využití ICT Hloubka zavádění a používání ICT ve výuce závisí zejména na: technické úrovni hardware a základního software počtu počítačů na škole vybavenosti vhodným výukovým software připojení počítačů na Internet schopnosti studentů a kantorů tyto IT prostředky využívat tlaku ředitele na sebevzdělávání kantorů 15

16 2.2. Kancelářské aplikace Asi již každý učitel byl nucen ke své práci použít nějaký kancelářský software. Úroveň použití kancelářského software na školách velmi kolísá, i když každý učitel by již měl být proškolen minimálně na základní úroveň práce s ním. Přesto se tato SIPVZ školení u některých učitelů minula účinkem. Většina kantorů však aktivně podporuje výuku tvorbou elektronických výukových materiálů, publikují na webu, vyměňují si informace elektronickou poštou atd. K tomuto potřebují dobře ovládat nejméně jeden druh kancelářského software. Nejčastěji se na školách objevuje od firmy Microsoft programový balík Microsoft Office v různých vývojových verzích. Je zatím na světě nejpoužívanější a nejoblíbenější. Jeho popularita však s novějšími verzemi a vyššími cenami postupně klesá. Jeho rozšíření je tak dáno jistou setrvačností a neochotou se naučit práci v konkurenčním produktu. Přesto však tento software splňuje většinu kritérií pro plnohodnotnou kancelářskou práci s počítačem ve škole. Obsahuje podle verze následující aplikace: Microsoft WORD jako textový editor, Microsoft EXCEL jako tabulkový editor, Microsoft OUTLOOK jako poštovní klient, Microsoft POWER POINT jako program pro tvorbu prezentací, Microsoft FRONTPAGE pro tvorbu www stránek, Microsoft ACCESS pro práci s databázemi a Microsoft PUBLISHER pro veškeré publikování web stránky, pozvánky, štítky, atd. Druhým nejčastěji se objevujícím kancelářským balíkem ve školách je OpenOffice. Je to již dlouhou dobu vytvářená bezplatná open-source alternativa k MS OFFICE. Oblibu si získává samozřejmě tím, že je bezplatný, ale také tím, že je neustále k dispozici ke stažení na webu, což dokonale usnadňuje jeho rozšíření. Obsahuje následující součásti: WRITER nahrazuje WORD (textový editor), CALC nahrazuje EXCEL (tabulkový procesor), IMPRESS nahrazuje POWER POINT (program pro tvorbu prezentací) a další. Zajímavá je součást Math, která slouží pro řešení rovnic a jiných matematických úloh. Součást HTML Editor je celkem kvalitní WYSIWYG editor HTML kódu, který usnadní počáteční seznámení s tvorbou webů. Draw je nástroj pro tvorbu grafických prvků především do prezentací. Pracuje s vektorovými objekty, které jsou ideální pro grafy, modely,... Všechny součásti jsou velmi podobné placeným variantám od MS. Pokud tedy nechcete příliš utrácet za software, OpenOffice je asi nejlepší bezplatnou variantou. Kdo je spíše pohodlný a nechce překonávat malé rozdíly mezi oběma balíky a občasnou nestabilitu, asi zůstane raději u MS Office. Kompatibilita obou balíků je velmi dobrá - OpenOffice dokáže otevřít soubory MS a převzít bez větších problémů jeho formátování. Při ukládání si pak můžete zvolit, zda chcete soubor uložit v OO formátu nebo v MS. Jistě bychom mohli najít i další programy, ale nejsou již tak rozšířené, jako ty výše uvedené. Všechny tyto kancelářské aplikace nám 16

17 ve škole umožňují vytvářet si základní dokumenty pro podporu výuky jako jsou naše přípravy na vyučovací hodinu, databáze našich znalostí, prezentace, doplňkové tabulky a grafy, malování jednoduchých obrázků nebo použití klipartů pro osvěžení textů. Dále pomocí těchto programů vytváříme testy, známkovací archy, docházkové listy, podklady pro administrátora webu, výroční zprávy školy, ICT plány školy a spoustu jiných dokumentů, bez kterých si naši práci ve škole nedokážeme představit Výukový software Didaktický software je jedna z nejdůležitějších oblastí zavádění ICT do výuky, jelikož je šitý přímo na míru danému oboru. Každá škola si nákup těchto programů většinou řídila sama dle svých potřeb a finančních možností, proto se vyskytuje celá škála software. Použití kvalitních multimediálních výukových programů vyžaduje kvalitní hardware, někdy přímo školní server či připojení na web, nebo zakoupení dodatečného vizualizéru (aktivní tabule, projektor apod.). Proto se může stát, že kvůli finančním možnostem školy nejsou potřeby kantorů pro zavedení daného ICT do výuky plně uspokojeny. Výukový software je nenahraditelný. Výborně nám doplňuje teoretickou výuku, simuluje nebezpečné experimenty na počítači, pomáhá nám rychle vypočítat zadané odborné výpočty, poskytuje databázi vědomostí z daného oboru, umožňuje nám výuku procvičit atraktivním způsobem a dokonce pak i zhodnotit výkonnost studentů. Některé programy umožňují učení formou didaktické hry. Moderním trendem je nekupovat software do školy, ale pronajímat si ho na určitou dobu přes web. Studenti by pak mohli za určitý obnos propůjčit software jen tehdy, když oni zrovna mají chuť se něčemu z daného oboru přiučit. Do budoucna může znamenat přílišná orientace na tento způsob výuky velice snadný přechod k distanční formě vzdělávání, kdy student sám přes Internet většinou s asistencí lektora studuje a používá veškeré jemu dostupné metody učení včetně ICT umístěných na vzdálených serverech. Tento druh studia je velice výhodný ve státech s obrovskými vzdálenostmi, kde se díky dopravě student ocitá v izolaci od rodiny na dlouhou dobu a doprava neúměrně studium zdražuje. Také dlouhodobě nemocní studenti nemusí studium přerušit a díky této formě úspěšně dostudovat takříkajíc z domova Elektronická pošta K širokému rozšíření u přispěl zejména Internet. Při posílání pošty přes Internet je zaručen spolehlivý přenos zprávy i v případě dočasného výpadku cílového serveru. V u lze přikládat ke zprávě také dokumenty, fotografie, prezentace, videa a jiné soubory. Populární jsou i diskusní skupiny zvané mailinglisty, ve kterých probíhá hromad- 17

18 ná výměna ů mezi všemi účastníky. Velkým problémem se naopak stává nevyžádaná obtěžující pošta zvaná spam, kvůli kterému je vhodné být opatrný při zveřejňování ové adresy (týká se především různých služeb, inzerátů, formulářů, atd.) na Internetu. Je to levný, rychlý a spolehlivý způsob, jak si vyměňovat didaktické informace mezi studenty navzájem, kantory navzájem, kantory a studenty v jakoukoliv denní dobu. Je nutné mít kvalitní antivirový systém pro kontrolu pošty zejména v případě, když si zasíláme jako přílohy soubory, které mohou býti přenašeči různých virů. V dnešní době je použití kvalitního antivirového software nutností, jelikož díky popularitě Internetu se počítače s připojením do sítě objevily již téměř v každé rodině, podniku či škole a tvůrci virů toho ihned zneužívají tím, že vytvoří snadno přenositelný virus, který infikuje během několika hodin miliony počítačů na celém světě. Při výběru antivirového programu si obvykle stanovíme několik kritérií, mezi něž patří kvalita, cena, ovládání, pravidelnost aktualizací, existence firewallu, kvalitní heuristická analýza a také systémová nenáročnost. Doporučuji se podívat na srovnávací testy antivirových programů, které zkontrolují jejich kvalitu na určitém vzorku virů a stanoví pořadí. Virus Bulletin 100% Award patří mezi takovéto testy. Většinou jsou tyto testy kvalitním vodítkem při jejich výběru. Ceny a ovládání si již musí každý ověřit sám Internet Obrázek č. 1: Výsledky Virus Bulletin 100% Award Internet vznikl po názvem ARPANET v USA jako počítačová síť propojující vojenské superpočítače. Jeho vývoj je tak překotný, že je jím doslova protkaná celá zeměkoule. Slouží k přenosu informací na dlouhé i kratší vzdálenosti. Jde o přenos informací kabelem, infra, wifi a bloototh technologiemi, přes satelit, optickými vlákny. Každé PC se do sítě připojí pomocí svého providera poskytovatele připojení. Ten pak poskytne nutné přihlašovací údaje, ovladače a modem nebo router. 18

19 Vedle elektronické pošty je nejpoužívanější službou world wide web celosvětová pavučina. Jedná se o síť serverů, na kterých je ve formě www stránek uloženo množství informací. Po zadání adresy serveru do prohlížeče se k těmto informacím snadno odkudkoli dostaneme. Jelikož nám Internet zpřístupňuje obrovské množství dat uložených na serverech a existují vyhledávací služby, které množství těchto dat umí zaindexovat a oborově roztřídit, není problém si k výuce chemie najít spoustu pomocných informačních zdrojů. Najít zde můžeme různé doplňkové informace pro zpříjemnění výuky v daném výukovém předmětu, ale také vysoce odborná data, nutná například pro náš laboratorní experiment. Data mohou být uložena ve formě textu, grafiky, fotografií, zvuku, videa, software atd. 3. Software použitelný při výuce chemie 3.1. MS Office MS Word nám spolu s počítačem nahrazuje klasický psací stroj. Jeho využití spočívá v tom, že texty mohou mít různý vzhled ( formát písma typ, řez, velikost, barva atd.). Dále je možno formátovat celé bloky textu, odstavce, řádkování. Snadné je zadávání odrážek a číslování, vkládání různých objektů, jako jsou obrázky, tabulky atd. Proto je MS Word předurčen ve výuce chemie především k vytváření a zpracování seminárních prací, laboratorních protokolů, různých testů či formulářů. Obrázek č. 2: Ukázka možností práce v programu MS WORD Nástroj Microsoft Rovnice (Microsoft Equation) sice není obsažen ve standardní instalaci, ale po doinstalování můžeme vkládat jako ob- 19

20 jekty klasické vzorce a rovnice. Velice výhodně se v tomto nástroji píší indexy, zlomky, sumy a znaky řecké abecedy. MS Excel je program vhodný pro snadnou tvorbu tabulek a grafů. Sešit se zde skládá z jednotlivých listů a na těchto listech je pomocná mřížka, která vytváří jednotlivé buňky budoucích tabulek. Do buněk můžeme vkládat text, hlavně však čísla a výsledky vzorců. Výborné jsou funkce, které jsou vlastně vzorcem, který odkazuje na jiné zdrojové buňky. Do buňky, ve které je funkce vložena, pak MS Excel zobrazí výslednou hodnotu dané funkce. Výhodou je zejména to, že pokud se změní zdrojová data, automaticky se přepočítají veškeré vzorce dle aktuálních zdrojových dat. Funkce jsou v tomto programu roztříděny na matematické, statistické, logické, finanční atd. Naposledy použité funkce nám usnadní tvorbu často se opakujících funkcí. Grafy, které můžeme pomocí několikastránkového průvodce vytvořit ze zdrojové tabulky dat (např. z empirického měření u chemických pokusů), jsou zde děleny na sloupcové, pruhové, spojnicové, výsečové atd. Dělení má svůj smysl v tom, že ne každý druh grafu lze použít na určitá data. Například výsečový graf budeme užívat v případě dat, kde jejich součtem je nějaký celek. Změna ve zdrojových buňkách zdrojové tabulky pro graf si vynutí automatickou úpravu grafu dle aktuálních hodnot zdrojových dat. To je nesporná výhoda, protože odpadává tvorba nových grafů při změnách empiricky naměřených hodnot. Obrázek č. 3: Ukázka spojnicového grafu v programu MS EXCEL MS Powerpoint je software velice vhodný pro prezentaci výukových materiálů na obrazovce počítače nebo pomocí projektoru či jiných HW zařízení na promítací ploše. Prezentace je zde tvořena posloupností jednotlivých snímků, které mohou obsahovat krátké heslovité texty, doplňující grafiku, grafy a nákresy. Jednotlivé objekty mohou být zanimovány různými typy animací, každá akce může být doplněna zvuky. Přechody mezi jednotlivými snímky mohou nést také různé efekty, které takto postavenou přednášku chemie velice osvěžují a také dělí 20

21 do jednotlivých celků. Texty zde musí být výrazné a čitelné, musí být dodržen maximální kontrast s pozadím. Prezentace se výborně hodí také na konec hodiny chemie k bodovému shrnutí učiva Accord Záměrně tento program uvádím ihned po MS Office, jelikož vytváří další možnosti využití MS Office pro výuku chemie. Program vytvořila firma Synopsis Accord for Excel poskytuje nové možnosti pro chemiky, kteří se často zabývají skladováním, analýzou a prací s chemickými soubory dat. Jde o tabulkový kalkulátor se zabudovanou chemickou inteligencí a je používán chemiky po celém světě. Program lze propojit s kresličem a také je možno uchovat jako obsah pole tabulky chemickou informaci, jíž je například chemický vzorec, nebo strukturní formule. Accord for Access je chemická, relační, víceuživatelská databáze. Umožňuje rychlé vyhledávání podle chemické struktury a práci s chemickou strukturou jako databázovým polem. Umožňuje najednou pracovat s chemickými a relačními daty. Vybrané podskupiny dat mohou být snadno převedeny do Accord for Excel pro další zpracování. Accord Visual Objects může být chycen myší a přenesen (drag & drop) do jakékoliv aplikace umožňující použití OLE-2.0 aplikací. Vývojáři dílny Visual Basic mohou použít Accord VBX chemické propojení podobně jako Accord OCX může být použit pod rostoucím množstvím 32bitových vizuálních vývojových prostředí. Balíček obsahuje Accord Internet Chemistry Viewer. Accord SDK, software development kit může integrovat chemické schopnosti Accordů do vaší vlastní aplikace přímo zvolením Accord API. Používáte-li C/C++ Visual Basic, Delphi, Oracle Power Objects nebo Omnis7 na Mac nebo PC, poskytne vám Accord SDK možnost zapojit chemii do vámi vyvíjeného programového produktu. 21

22 3.3. Grafické editory Jelikož potřebujeme ve výuce chemie použít také grafické prvky vzorce, rovnice, nákresy molekul, atomů, přístrojů a aparatur, je nutno používat různý grafický software. Programy Malování a Imaging jsou nainstalovány spolu s operačním systémem Windows. První slouží k základní tvorbě a úpravě bitmapové grafiky, druhý k jednoduchým úpravám fotografií. Jejich výhodou je, že si je laik nemusí nikde shánět a instalovat. Nevýhodou je, že nemají dostatek možností pro kvalitní práci s grafikou. Program Adobe Photoshop (http://www.adobe.com) je zcela určitě nejkvalitnější software pro úpravu grafiky, jaký je k dispozici. Je používán profesionálními grafiky, protože splňuje jejich nejnáročnější požadavky. Jedná se o obecný grafický editor, proto musí být grafik znalý chemických zákonitostí, pokud tvoří chemické vzorce a obrázky. Použití ve školách je limitováno zejména cenou tohoto programu. Dalšími používanými obecnými programy pro úpravu grafiky jsou Corel Draw a PaintShopPro (obojí Jde opět o kvalitní programy, které jsou cenově zatím za možnostmi školství, přesto je některé školy využívají pro své didaktické potřeby. Paint- ShopPro původně vyráběla jiná firma, nyní je však vyvíjen společně s Corel Draw a vzájemně se doplňují. PaintShopPro podporuje všechny funkce, které se dají od profesionálního grafického programu čekat. Je velmi přehledně zpracovaný a pro začátečníka velmi rychle pochopitelný. Hlavním využitím programu je úprava fotografií. Obsahuje například zajímavou funkci oprava perspektivy, automatickou úpravu barev. Samozřejmostí je množství efektů, které fotografie ještě dále vyšperkují. Existuje ještě spousta freeware pro úpravu grafiky. Tyto programy jsou zdarma a jsou hojně využívány zejména v hodinách informatiky a studenti je často znají i ze svých domácích počítačů. Výhodou je jednoduchost ovládání, snadná dostupnost a to, že obsahují zejména ty možnosti úprav grafiky, které jsou obecné a vyskytují se ve všech grafických editorech. Proto je velmi snadné přecházet z jednoho software na druhý. Jedná se o programy: Gimp (http://www.gimp.org) Paint Net (http://www.getpaint.net) DrawPlus (http://www.freeserifsoftware.com) PC Image Editor (http://www.program4pc.com) PhotoFiltre Studio (http://www.photofiltre.com) 22

23 3.4. ACD/ChemSketch Výrobcem tohoto užitečného programu je firma Advanced Chemistry Development (http://www.acdlabs.com). ACD/ChemSketch je kvalitní nástroj pro pohodlné kreslení různých chemických struktur a vzorců. Vytvořené struktury lze samozřejmě snadno vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, WMF, BMP, TIFF a dalších. Program spolupracuje také s formáty obdobných programů např. MOL, SKC, RXN, CHM atd. Program je zdarma, ale jen pro nekomerční či vzdělávací účely, takže jeho rozšíření do kabinetů chemie a do učeben nic nebrání. Firma na svém webu uvádí, že jejich program ve verzi 10.0 má již téměř stažení, což dokazuje jeho oblíbenost. Obrázek č. 4: Web firmy Advanced Chemistry Development ACD/ChemSketch je určen speciálně pro podporu výuky chemie, proto obsahuje oproti obecnému grafickému editoru spoustu možností, jak usnadnit tvorbu a editaci různých chemických struktur, přístrojů. Ať už se jedná o panely nástrojů, které urychlují vládání atomů, vazeb, prvků rovnic, nebo o databázi šablon složitějších molekul Alkaloidy, DNA/RNA, Steroidy, Cukry, atd. Panely nástrojů se dají všemožně upravit ručně, mění se však také automaticky v závislosti na užívání jednotlivých prvků. ACD/3D Viewer umožňuje prostorovou vizualizaci jednotlivých atomů, vazeb nebo složitých struktur. Najdete zde možnost několika typů zobrazení, automatické otáčení nebo otáčení struktury pomocí myši. Jedná se o velmi zdařilou 3D aplikaci, která je do programu plně integrována. Promítání 3D struktur na plátno projektorem je strhující. 23

24 3.5. Isis/Draw Isis/Draw je jednoduchý freeware program pro nekomerční použití. Byl vyroben firmou MDL (http://www.mdl.com). Umožňuje vytváření základních vzorců a schémat, která dále můžete využít do svých prezentací zobrazovaných studentům projektorem na plátno. Máte možnost použít nástrojovou lištu se standardními ovládacími prvky grafických editorů a vodorovnou lištu s často užívanými chemickými vzorci a symboly ViewerLite ViewerLite je zjednodušená verze prohlížeče modelů chemických struktur firmy Accelrys Inc. (http://www.accelrys.com). Oproti balíku ACD/ChemSketch umožňuje názornější zobrazení anorganických materiálů, krystalických struktur, bílkovin a nukleových kyselin včetně jejich povrchu s projekcí fyzikálních vlastností. Propracovanější je zde zejména rendering (orthografická nebo perspektivní projekce, volba barvy zdroje světla včetně jeho polohy) i stereo zobrazení. K dispozici je také skriptovací jazyk usnadňující rutinní zobrazování. Struktury lze samozřejmě otáčet, zvětšovat/zmenšovat, analyzovat, popisovat Orbital Viewer Stáhnout lze z adresy Používá se k zobrazování atomových a molekulových orbitalů včetně definovatelných výřezů. Lze vytvářet jednoduché animace. Výhodou je, že je program zdarma, nevýhodou je anglická nápověda a zejména to, že program již není dále vyvíjen. Použití ve výuce chemie to však jistě neomezuje. Obrázek č. 5: Orbital Viewer hlavní rysy programu s ukázkami 24

25 3.8. ArgusLab Chemický program ArgusLab byl vyvinut firmou Planaria Software (http://www.planaria-software.com/arguslab40.htm) a jeho doménou je zejména modelování molekul a základní kvantové výpočty. Program je vhodný pro vytváření a optimalizaci modelů molekul, umožňuje výpočty molekulových orbitalů, povrchové mapy ESP, poskytuje kvalitní grafický výstup. Jedná se o freeware s anglickou nápovědou, pro stažení programu je nutná bezplatná registrace, což sice chvíli zdrží, ale nikomu jistě vadit nebude. Program si již stáhlo přes uživatelů. Obrázek č. 6: ArgusLab web firmy s ukázkou použití programu 3.9. Molden Program Molden slouží pro vytváření a zpracování molekulárních a elektronických struktur a jejich vizualizaci. Dokáže zobrazit jednotlivé molekulové orbitaly a elektronovou hustotu, umí vypočítat elektrostatický potenciál a nafitovat atomové náboje na elektrostatický potenciál spočtený pro Connollyho povrch. Navíc podporuje i animaci reakčních cest a molekulárních vibrací. 25

26 3.10. ChemDraw Firma CamridgeSoft (http://www.cambridgesoft.com) pro chemiky vyvinula program ChemDraw. Úvodní obrazovka ChemDraw je typická pro všechny takové programy, s možností vybrat z předkreslených objektů. Verze ChemDraw, která slouží jako WWW klient pro struktury, je v současnosti dostupná volně pro uživatele z oblasti školství. Obrázek č. 7: Vzhled programu ChemDraw ChemLab Tento skvělý freeware program od firmy Model Science Software (http://www.modelscience.com) umožňuje interaktivně simulovat chemickou laboratoř, která obsahuje všechny standardní i speciální laboratorní pomůcky (zkumavky, baňky, pipety, sklíčka, odměrné válce, kahany, váhy apod.) potřebné k sestavení různých interaktivních pokusů. Software obsahuje také některé ukázky laboratorních pokusů s teoretickou přípravou, aby studenti věděli, co se vlastně při pokusu 26

27 bude dít. Následuje bodový postup a nakonec závěrečný protokol laboratorní práce. Tento program ocení zejména školy, které nemají odbornou chemickou učebnu, nebo ji mají z jakéhokoliv důvodu nedostatečně vybavenou. Dále je program vhodný pro pokusy, které jsou při praktických ukázkách nebezpečné pro zdraví studentů nebo kantora. Bohužel je ve free verzi omezen výběr chemikálií a jejich koncentrací. Po zakoupení licence toto omezení vymizí a z programu se stává silný výukový nástroj Laboratorní práce Program vytvořil Tomáš Nouza Tento software výrazně urychluje a zjednodušuje sestavení laboratorních prací a pomáhá vytvářet velmi jednoduše chemické rovnice pomocí speciálního editoru. Nejdříve si musíte založit vlastního uživatele a zadat základní nastavení. Program si je bude pamatovat a při příštím spuštění stačí pouze vybrat ze seznamu a vaše nastavení budou použita. Program funguje na principu průvodce, získává informace po krocích a výsledně sestaví práci. Zvyšuje to rychlost a orientaci uživatele při zadávání údajů. V každém kroku se objeví v levé části okna světle modré políčko s nápovědou k danému kroku. Výsledkem je kompletní laboratorní práce, do které jste mohli doplnit další různé objekty. Obrázek č. 8: Vytvoření Laboratorní práce a vložení chemické rovnice 27

28 3.13. Anorganická chemie Výrobce výukového software Holubec (http://www.holubec.cz) vytvořil program, který pomáhá uspokojit potřeby škol v oblasti výuky anorganické chemie jak v obsahové, tak zejména v metodické oblasti. Přehledné členění, možnosti nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení a několik stupňů obtížnosti jej předurčují jako ideální řešení pro všechny základní a střední školy, kde je chemie vyučována. Základní volby Značky prvků, Názvy sloučenin, Rovnice, Spojovačky, Vyrovnávání rovnic, Poznávání vědců jsou dále členěny do podsekcí umožňujících optimalizovat výuku dle hloubky v jaké je na té které škole vyučována. Program neustále vyhodnocuje kvalitu studentovy práce a přiřazuje mu aktuální hodnocení. Přirozená rivalita studentů tento program řadí na naší škole k nejoblíbenějším. Záporem programu je již nízká grafická úroveň a to, že postrádá multimediálnost. Ovšem možná, že v jeho jednoduchosti je ta pravá síla. I horší student se v tomto programu může stát rovnocenným protihráčem tomu lepšímu. Stejně tak je u nás velmi oblíben program Zeměpis od stejné firmy a to už není náhoda BasicChemi Pan Štěpán Kozák v roce 2002 vytvořil jednoduchou softwarovou chemickou pomůcku. Jedná se o software, který sice vypadá (a také je) jako periodická tabulka prvků, ale již při prvním kliku na značku prvku vidíme, že okamžitě počítá molární hodnoty nejen atomů, ale i molekul. Obsahuje výpočty koncentrací, hmotností rozpuštěných látek, celkové hmotnosti roztoku. Program se tak stává užitečnou pomůckou zejména u vytváření roztoků a výpočtů s nimi. Každý chemikář jistě zažil spoustu studentů, kterým tyto výpočty nadělaly nejeden problém. Pro odlehčení, nebo na konec hodiny po zvládnutí učiva, je zde Kvíz a Galerie osobností s krátkým i texty o jejich životě a práci LM Chemie Firma LangMaster (http://www.langmaster.cz) vytváří tradičně povedené výukové CD-Romy, které jsou vhodné zejména pro serverové instalace. Jedná se o bohaté multimediální programy, ve kterých se student někdy i ztratí. Probíraná témata: Chemické látky (kovy a nekovy) Směsi a chemické sloučeniny Struktura atomu (atom, izotopy, radioaktivita) Periodická tabulka prvků (značky prvků a chemické vzorce, molekuly) Chemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacích Stechiometrické výpočty 28

29 Voda sloučenina vodíku a kyslíku Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku. Kvalitní obrázky, trojrozměrné animace, videonahrávky a stovky interaktivních úloh umožňují osvojit si látku rychle a efektivně. Nové vědomosti si upevníte v řadě úloh, které následují za každou lekcí a za každou kapitolou. Tyto úlohy nejen zjistí, jestli probrané látce skutečně rozumíte, ale také umožní rychle se připravit na písemné práce a zkoušení SW a HW souprava ISES Školní experimentální systém ISES (Intelligent School Experimental Systém) je komplexní prostředek pro snímání, vyhodnocování a zpracování experimentů pomocí počítače, vyvinutý původně pro výuku fyziky. Je však vhodný okrajově také pro výuku biologie a chemie. Otevřený systém tvoří základní interface pro počítač, modulární soubor čidel pro fyziku, chemii a biologii a uživatelský program pro obsluhu a komunikaci se systémem. Souprava má tři modifikace (ISEI, ISES/COM, ISES/Professional) lišící se různými parametry a připojením k počítači. Základní částí soupravy ISES je interface obsahující A/D a D/A převodníky, k němuž je připojen ovládací panel. Ten obsahuje 4 vstupní kanály s konektory pro moduly a 4 vstupní kanály s přístrojovými svorkami a dále jeden výstupní kanál s konektorem pro výstupní moduly. Standardní vybavení soupravy obsahuje následující moduly: Teploměr Voltmetr Ampérmetr Siloměr Snímač polohy Optická závora Výstupní moduly Souprava je rozšiřitelná o následující moduly: PH-metr Konduktometr Snímač srdečního tepu Snímač EKG Mikrofon Detektor hladiny apod. 29

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

VY_32_INOVACE_1_16 Programy pro Windows Jednoduché aplikace

VY_32_INOVACE_1_16 Programy pro Windows Jednoduché aplikace Název projektu: OP VK 1.4.72038519 Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0521 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Autor materiálu: Mgr. Michal

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

SIPVZ. Máme Z a co dál? Cíle projektu P1 a P2. Co je cílem projektu P0? Obsah modulu P0. Obsah modulu P0. Oblast P Úvodní modul 2003/2004

SIPVZ. Máme Z a co dál? Cíle projektu P1 a P2. Co je cílem projektu P0? Obsah modulu P0. Obsah modulu P0. Oblast P Úvodní modul 2003/2004 SIPVZ Oblast P Úvodní modul 2003/2004 Máme Z a co dál? Celá koncepce úrovně P je tří-modulová: P0 úvodní modul (20 + 10h) Absolvování docházka a aktivní přístup k řešení problémů a úloh Další dva volitelné

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače:

SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače: SOFTWARE - programové vybavení počítače (nemůžeme si na něj sáhnout) Bez SW nemůže PC fungovat. Schéma počítače: Druhy programů: 1. Systémové programy řídí, umožňují a usnadňují chod a správu PC - Operační

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS

SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS SYSTÉM SCREENS SYSTEM SCREENS F. Vaněk 1.LF UK Praha, gyn.por.klinika Abstrakt Systém screens je softwarový nástroj na zvýšení kvality výuky, která je vázána na práci s PC. V základní podobě umožňuje vyučujícímu

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Obrázek 1 Nabídka Office 2010

Obrázek 1 Nabídka Office 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D11_Z_OFF_UVOD.docx Informatika MS Office Úvod OFFICE - ÚVOD POPIS KANCELÁŘSKÉHO BALÍKU

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL mluvnice a sloh: pravopisná cvičení (automatické opravy MS Word) školní a třídní časopis (šablona MS Word) slohové útvary (přednastavené

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více