Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. v Brně"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Implementace ICT ve výuce chemie Brno, 2007 Mgr. Viktor Hájek

2 2

3 3

4 4

5 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu diplomové práce Mgr. Martinu Dojivovi, který mi poskytl cenné rady a kritické připomínky při řešení závěrečné práce. 5

6 6

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně za použití uvedené literatury a podle pokynů vedoucího práce. V Brně dne

8 8

9 Abstrakt Masové rozšíření výpočetní techniky do každodenního života dospělo do takové úrovně, že je nutno měnit zažité a zkostnatělé metody výuky tradičních i odborných předmětů na školách tak, aby se díky implementaci IT do výukového procesu výuka zefektivnila a studenti měli v každou chvíli možnost použít vhodnou elektronickou didaktickou pomůcku, která by jejich vědění katapultovala zase o kousek dál. V této závěrečné práci jsou rozebrány možnosti zavedení výpočetní techniky do výuky chemie na školách. Jelikož jsou školy povětšinou již vybaveny základním hardware, zaměřuji se na představení nejdůležitějšího software, který by měl kantorům i studentům při výuce chemie pomoci při didaktickém procesu vysvětlit probíranou látku, urychlit, zefektivnit a také vizualizovat řešení nejen odborných chemických problémů. Práce je doplněna charakteristikou a ukázkami možností jednotlivých chemických programů a jejich hodnocením na desetibodové stupnici s ohledem na výhody a nevýhody při jejich implementaci do výukového procesu. Důraz byl kladen především na počítačem řízené experimenty přes Internet. 9

10 10

11 Abstract The mass extension of information technology into our everyday lives has reached such a level that there is a need for the old and spreading teaching methods to be changed - both of the traditional and technical subjects. This change ought to be put into practice in such a way that the whole process of teaching and studying would become more effective due to the implementation of the information technology. Also, it is essential that the students had the opportunity to use appropriate electronic aids, which would move their knowledge further. This thesis discusses the options that there are for adoption of information technology in chemistry lessons. Because of the fact that schools are already equipped with the basic hardware in most cases, I concentrated on the introduction of the most important software. This software is meant to help both the teachers and the students during the chemistry lessons it ought to be useful for explaining the new topics, make the whole process faster, more effective and visualise solutions not only to chemical problems. Characteristics and illustrations of various chemical programmes are parts of this thesis, as well as their evaluations on a ten-point scale. Both the advantages and disadvantages of the implementation of the programmes have been taken into consideration during this evaluation. The main emphasis has been put on experiments controlled by computers through the Internet. 11

12 12

13 Obsah 1. Úvod Využívání ICT ve výuce Podmínky snadného využití ICT Kancelářské aplikace Výukový software Elektronická pošta Internet Software použitelný při výuce chemie MS Office Accord Grafické editory ACD/ChemSketch Isis/Draw ViewerLite Orbital Viewer ArgusLab Molden ChemDraw ChemLab Laboratorní práce Anorganická chemie BasicChemi LM Chemie SW a HW souprava ISES ISES WEB Control Test možností využití programů v chemii MS Office ACD/ChemSketch ChemWin Isis/Draw Orbital Viewer ChemLab Laboratorní práce Anorganická chemie VPChemie Vzdáleně řízená laboratoř Zhodnocení kvality a náročnosti programů Doporučení využití ICT ve výuce chemie Závěr Seznam použité literatury

14 14

15 1. Úvod Vznik, rozvoj a zavádění moderních informačních technologií ovlivňuje náš život takřka na každém kroku. Abychom udrželi krok s tímto trendem, je nutno překonat veškeré bariéry, které nám brání v zavedení nových informačních technologií do výuky. Proto je nutno naše současné přístupy k obsahu, organizaci a řízení procesu výuky podporovat stále více audiovizuální a výpočetní technikou. Počítačová podpora ve výuce přírodních věd vychází přirozeně také z odlišností předmětů navzájem. V přírodovědných oborech je nutno na úrovni prezentovat svá poznání, měření a empirické experimenty a kombinovat je s metodami teoretickými. Počítače zde slouží ke zvyšování účinnosti dané vyučovací metody a k lepší organizaci a stylu učení. Také rychlost a přesnost, s jakou k požadovaným výsledkům dojdeme, je vyšší, jelikož za nás může dlouhé pomocné výpočty zpracovávat počítač a eliminovat tak naše chyby a nedokonalost. Tato práce si dává za cíl prezentovat možnosti a trendy v zavádění moderních informačních technologií do výuky, informovat o dostupném výukovém software podporujícím výuku chemie a příbuzných oborů, poukázat na možnosti, odlišnosti a zákonitosti při práci s tímto software. Je docela možné, že tuto práci použijí při svých přípravách na hodiny chemie někteří učitelé, kteří měli dosud problém se s novými technologiemi setkat a implementovat je do výuky. Také ICT koordinátoři mohou tento text použít pro své pomocné kurzy, kterými podporují učitele chemie na svých školách. 2. Využívání ICT ve výuce 2.1. Podmínky snadného využití ICT Hloubka zavádění a používání ICT ve výuce závisí zejména na: technické úrovni hardware a základního software počtu počítačů na škole vybavenosti vhodným výukovým software připojení počítačů na Internet schopnosti studentů a kantorů tyto IT prostředky využívat tlaku ředitele na sebevzdělávání kantorů 15

16 2.2. Kancelářské aplikace Asi již každý učitel byl nucen ke své práci použít nějaký kancelářský software. Úroveň použití kancelářského software na školách velmi kolísá, i když každý učitel by již měl být proškolen minimálně na základní úroveň práce s ním. Přesto se tato SIPVZ školení u některých učitelů minula účinkem. Většina kantorů však aktivně podporuje výuku tvorbou elektronických výukových materiálů, publikují na webu, vyměňují si informace elektronickou poštou atd. K tomuto potřebují dobře ovládat nejméně jeden druh kancelářského software. Nejčastěji se na školách objevuje od firmy Microsoft programový balík Microsoft Office v různých vývojových verzích. Je zatím na světě nejpoužívanější a nejoblíbenější. Jeho popularita však s novějšími verzemi a vyššími cenami postupně klesá. Jeho rozšíření je tak dáno jistou setrvačností a neochotou se naučit práci v konkurenčním produktu. Přesto však tento software splňuje většinu kritérií pro plnohodnotnou kancelářskou práci s počítačem ve škole. Obsahuje podle verze následující aplikace: Microsoft WORD jako textový editor, Microsoft EXCEL jako tabulkový editor, Microsoft OUTLOOK jako poštovní klient, Microsoft POWER POINT jako program pro tvorbu prezentací, Microsoft FRONTPAGE pro tvorbu www stránek, Microsoft ACCESS pro práci s databázemi a Microsoft PUBLISHER pro veškeré publikování web stránky, pozvánky, štítky, atd. Druhým nejčastěji se objevujícím kancelářským balíkem ve školách je OpenOffice. Je to již dlouhou dobu vytvářená bezplatná open-source alternativa k MS OFFICE. Oblibu si získává samozřejmě tím, že je bezplatný, ale také tím, že je neustále k dispozici ke stažení na webu, což dokonale usnadňuje jeho rozšíření. Obsahuje následující součásti: WRITER nahrazuje WORD (textový editor), CALC nahrazuje EXCEL (tabulkový procesor), IMPRESS nahrazuje POWER POINT (program pro tvorbu prezentací) a další. Zajímavá je součást Math, která slouží pro řešení rovnic a jiných matematických úloh. Součást HTML Editor je celkem kvalitní WYSIWYG editor HTML kódu, který usnadní počáteční seznámení s tvorbou webů. Draw je nástroj pro tvorbu grafických prvků především do prezentací. Pracuje s vektorovými objekty, které jsou ideální pro grafy, modely,... Všechny součásti jsou velmi podobné placeným variantám od MS. Pokud tedy nechcete příliš utrácet za software, OpenOffice je asi nejlepší bezplatnou variantou. Kdo je spíše pohodlný a nechce překonávat malé rozdíly mezi oběma balíky a občasnou nestabilitu, asi zůstane raději u MS Office. Kompatibilita obou balíků je velmi dobrá - OpenOffice dokáže otevřít soubory MS a převzít bez větších problémů jeho formátování. Při ukládání si pak můžete zvolit, zda chcete soubor uložit v OO formátu nebo v MS. Jistě bychom mohli najít i další programy, ale nejsou již tak rozšířené, jako ty výše uvedené. Všechny tyto kancelářské aplikace nám 16

17 ve škole umožňují vytvářet si základní dokumenty pro podporu výuky jako jsou naše přípravy na vyučovací hodinu, databáze našich znalostí, prezentace, doplňkové tabulky a grafy, malování jednoduchých obrázků nebo použití klipartů pro osvěžení textů. Dále pomocí těchto programů vytváříme testy, známkovací archy, docházkové listy, podklady pro administrátora webu, výroční zprávy školy, ICT plány školy a spoustu jiných dokumentů, bez kterých si naši práci ve škole nedokážeme představit Výukový software Didaktický software je jedna z nejdůležitějších oblastí zavádění ICT do výuky, jelikož je šitý přímo na míru danému oboru. Každá škola si nákup těchto programů většinou řídila sama dle svých potřeb a finančních možností, proto se vyskytuje celá škála software. Použití kvalitních multimediálních výukových programů vyžaduje kvalitní hardware, někdy přímo školní server či připojení na web, nebo zakoupení dodatečného vizualizéru (aktivní tabule, projektor apod.). Proto se může stát, že kvůli finančním možnostem školy nejsou potřeby kantorů pro zavedení daného ICT do výuky plně uspokojeny. Výukový software je nenahraditelný. Výborně nám doplňuje teoretickou výuku, simuluje nebezpečné experimenty na počítači, pomáhá nám rychle vypočítat zadané odborné výpočty, poskytuje databázi vědomostí z daného oboru, umožňuje nám výuku procvičit atraktivním způsobem a dokonce pak i zhodnotit výkonnost studentů. Některé programy umožňují učení formou didaktické hry. Moderním trendem je nekupovat software do školy, ale pronajímat si ho na určitou dobu přes web. Studenti by pak mohli za určitý obnos propůjčit software jen tehdy, když oni zrovna mají chuť se něčemu z daného oboru přiučit. Do budoucna může znamenat přílišná orientace na tento způsob výuky velice snadný přechod k distanční formě vzdělávání, kdy student sám přes Internet většinou s asistencí lektora studuje a používá veškeré jemu dostupné metody učení včetně ICT umístěných na vzdálených serverech. Tento druh studia je velice výhodný ve státech s obrovskými vzdálenostmi, kde se díky dopravě student ocitá v izolaci od rodiny na dlouhou dobu a doprava neúměrně studium zdražuje. Také dlouhodobě nemocní studenti nemusí studium přerušit a díky této formě úspěšně dostudovat takříkajíc z domova Elektronická pošta K širokému rozšíření u přispěl zejména Internet. Při posílání pošty přes Internet je zaručen spolehlivý přenos zprávy i v případě dočasného výpadku cílového serveru. V u lze přikládat ke zprávě také dokumenty, fotografie, prezentace, videa a jiné soubory. Populární jsou i diskusní skupiny zvané mailinglisty, ve kterých probíhá hromad- 17

18 ná výměna ů mezi všemi účastníky. Velkým problémem se naopak stává nevyžádaná obtěžující pošta zvaná spam, kvůli kterému je vhodné být opatrný při zveřejňování ové adresy (týká se především různých služeb, inzerátů, formulářů, atd.) na Internetu. Je to levný, rychlý a spolehlivý způsob, jak si vyměňovat didaktické informace mezi studenty navzájem, kantory navzájem, kantory a studenty v jakoukoliv denní dobu. Je nutné mít kvalitní antivirový systém pro kontrolu pošty zejména v případě, když si zasíláme jako přílohy soubory, které mohou býti přenašeči různých virů. V dnešní době je použití kvalitního antivirového software nutností, jelikož díky popularitě Internetu se počítače s připojením do sítě objevily již téměř v každé rodině, podniku či škole a tvůrci virů toho ihned zneužívají tím, že vytvoří snadno přenositelný virus, který infikuje během několika hodin miliony počítačů na celém světě. Při výběru antivirového programu si obvykle stanovíme několik kritérií, mezi něž patří kvalita, cena, ovládání, pravidelnost aktualizací, existence firewallu, kvalitní heuristická analýza a také systémová nenáročnost. Doporučuji se podívat na srovnávací testy antivirových programů, které zkontrolují jejich kvalitu na určitém vzorku virů a stanoví pořadí. Virus Bulletin 100% Award patří mezi takovéto testy. Většinou jsou tyto testy kvalitním vodítkem při jejich výběru. Ceny a ovládání si již musí každý ověřit sám Internet Obrázek č. 1: Výsledky Virus Bulletin 100% Award Internet vznikl po názvem ARPANET v USA jako počítačová síť propojující vojenské superpočítače. Jeho vývoj je tak překotný, že je jím doslova protkaná celá zeměkoule. Slouží k přenosu informací na dlouhé i kratší vzdálenosti. Jde o přenos informací kabelem, infra, wifi a bloototh technologiemi, přes satelit, optickými vlákny. Každé PC se do sítě připojí pomocí svého providera poskytovatele připojení. Ten pak poskytne nutné přihlašovací údaje, ovladače a modem nebo router. 18

19 Vedle elektronické pošty je nejpoužívanější službou world wide web celosvětová pavučina. Jedná se o síť serverů, na kterých je ve formě www stránek uloženo množství informací. Po zadání adresy serveru do prohlížeče se k těmto informacím snadno odkudkoli dostaneme. Jelikož nám Internet zpřístupňuje obrovské množství dat uložených na serverech a existují vyhledávací služby, které množství těchto dat umí zaindexovat a oborově roztřídit, není problém si k výuce chemie najít spoustu pomocných informačních zdrojů. Najít zde můžeme různé doplňkové informace pro zpříjemnění výuky v daném výukovém předmětu, ale také vysoce odborná data, nutná například pro náš laboratorní experiment. Data mohou být uložena ve formě textu, grafiky, fotografií, zvuku, videa, software atd. 3. Software použitelný při výuce chemie 3.1. MS Office MS Word nám spolu s počítačem nahrazuje klasický psací stroj. Jeho využití spočívá v tom, že texty mohou mít různý vzhled ( formát písma typ, řez, velikost, barva atd.). Dále je možno formátovat celé bloky textu, odstavce, řádkování. Snadné je zadávání odrážek a číslování, vkládání různých objektů, jako jsou obrázky, tabulky atd. Proto je MS Word předurčen ve výuce chemie především k vytváření a zpracování seminárních prací, laboratorních protokolů, různých testů či formulářů. Obrázek č. 2: Ukázka možností práce v programu MS WORD Nástroj Microsoft Rovnice (Microsoft Equation) sice není obsažen ve standardní instalaci, ale po doinstalování můžeme vkládat jako ob- 19

20 jekty klasické vzorce a rovnice. Velice výhodně se v tomto nástroji píší indexy, zlomky, sumy a znaky řecké abecedy. MS Excel je program vhodný pro snadnou tvorbu tabulek a grafů. Sešit se zde skládá z jednotlivých listů a na těchto listech je pomocná mřížka, která vytváří jednotlivé buňky budoucích tabulek. Do buněk můžeme vkládat text, hlavně však čísla a výsledky vzorců. Výborné jsou funkce, které jsou vlastně vzorcem, který odkazuje na jiné zdrojové buňky. Do buňky, ve které je funkce vložena, pak MS Excel zobrazí výslednou hodnotu dané funkce. Výhodou je zejména to, že pokud se změní zdrojová data, automaticky se přepočítají veškeré vzorce dle aktuálních zdrojových dat. Funkce jsou v tomto programu roztříděny na matematické, statistické, logické, finanční atd. Naposledy použité funkce nám usnadní tvorbu často se opakujících funkcí. Grafy, které můžeme pomocí několikastránkového průvodce vytvořit ze zdrojové tabulky dat (např. z empirického měření u chemických pokusů), jsou zde děleny na sloupcové, pruhové, spojnicové, výsečové atd. Dělení má svůj smysl v tom, že ne každý druh grafu lze použít na určitá data. Například výsečový graf budeme užívat v případě dat, kde jejich součtem je nějaký celek. Změna ve zdrojových buňkách zdrojové tabulky pro graf si vynutí automatickou úpravu grafu dle aktuálních hodnot zdrojových dat. To je nesporná výhoda, protože odpadává tvorba nových grafů při změnách empiricky naměřených hodnot. Obrázek č. 3: Ukázka spojnicového grafu v programu MS EXCEL MS Powerpoint je software velice vhodný pro prezentaci výukových materiálů na obrazovce počítače nebo pomocí projektoru či jiných HW zařízení na promítací ploše. Prezentace je zde tvořena posloupností jednotlivých snímků, které mohou obsahovat krátké heslovité texty, doplňující grafiku, grafy a nákresy. Jednotlivé objekty mohou být zanimovány různými typy animací, každá akce může být doplněna zvuky. Přechody mezi jednotlivými snímky mohou nést také různé efekty, které takto postavenou přednášku chemie velice osvěžují a také dělí 20

21 do jednotlivých celků. Texty zde musí být výrazné a čitelné, musí být dodržen maximální kontrast s pozadím. Prezentace se výborně hodí také na konec hodiny chemie k bodovému shrnutí učiva Accord Záměrně tento program uvádím ihned po MS Office, jelikož vytváří další možnosti využití MS Office pro výuku chemie. Program vytvořila firma Synopsis Accord for Excel poskytuje nové možnosti pro chemiky, kteří se často zabývají skladováním, analýzou a prací s chemickými soubory dat. Jde o tabulkový kalkulátor se zabudovanou chemickou inteligencí a je používán chemiky po celém světě. Program lze propojit s kresličem a také je možno uchovat jako obsah pole tabulky chemickou informaci, jíž je například chemický vzorec, nebo strukturní formule. Accord for Access je chemická, relační, víceuživatelská databáze. Umožňuje rychlé vyhledávání podle chemické struktury a práci s chemickou strukturou jako databázovým polem. Umožňuje najednou pracovat s chemickými a relačními daty. Vybrané podskupiny dat mohou být snadno převedeny do Accord for Excel pro další zpracování. Accord Visual Objects může být chycen myší a přenesen (drag & drop) do jakékoliv aplikace umožňující použití OLE-2.0 aplikací. Vývojáři dílny Visual Basic mohou použít Accord VBX chemické propojení podobně jako Accord OCX může být použit pod rostoucím množstvím 32bitových vizuálních vývojových prostředí. Balíček obsahuje Accord Internet Chemistry Viewer. Accord SDK, software development kit může integrovat chemické schopnosti Accordů do vaší vlastní aplikace přímo zvolením Accord API. Používáte-li C/C++ Visual Basic, Delphi, Oracle Power Objects nebo Omnis7 na Mac nebo PC, poskytne vám Accord SDK možnost zapojit chemii do vámi vyvíjeného programového produktu. 21

22 3.3. Grafické editory Jelikož potřebujeme ve výuce chemie použít také grafické prvky vzorce, rovnice, nákresy molekul, atomů, přístrojů a aparatur, je nutno používat různý grafický software. Programy Malování a Imaging jsou nainstalovány spolu s operačním systémem Windows. První slouží k základní tvorbě a úpravě bitmapové grafiky, druhý k jednoduchým úpravám fotografií. Jejich výhodou je, že si je laik nemusí nikde shánět a instalovat. Nevýhodou je, že nemají dostatek možností pro kvalitní práci s grafikou. Program Adobe Photoshop (http://www.adobe.com) je zcela určitě nejkvalitnější software pro úpravu grafiky, jaký je k dispozici. Je používán profesionálními grafiky, protože splňuje jejich nejnáročnější požadavky. Jedná se o obecný grafický editor, proto musí být grafik znalý chemických zákonitostí, pokud tvoří chemické vzorce a obrázky. Použití ve školách je limitováno zejména cenou tohoto programu. Dalšími používanými obecnými programy pro úpravu grafiky jsou Corel Draw a PaintShopPro (obojí Jde opět o kvalitní programy, které jsou cenově zatím za možnostmi školství, přesto je některé školy využívají pro své didaktické potřeby. Paint- ShopPro původně vyráběla jiná firma, nyní je však vyvíjen společně s Corel Draw a vzájemně se doplňují. PaintShopPro podporuje všechny funkce, které se dají od profesionálního grafického programu čekat. Je velmi přehledně zpracovaný a pro začátečníka velmi rychle pochopitelný. Hlavním využitím programu je úprava fotografií. Obsahuje například zajímavou funkci oprava perspektivy, automatickou úpravu barev. Samozřejmostí je množství efektů, které fotografie ještě dále vyšperkují. Existuje ještě spousta freeware pro úpravu grafiky. Tyto programy jsou zdarma a jsou hojně využívány zejména v hodinách informatiky a studenti je často znají i ze svých domácích počítačů. Výhodou je jednoduchost ovládání, snadná dostupnost a to, že obsahují zejména ty možnosti úprav grafiky, které jsou obecné a vyskytují se ve všech grafických editorech. Proto je velmi snadné přecházet z jednoho software na druhý. Jedná se o programy: Gimp (http://www.gimp.org) Paint Net (http://www.getpaint.net) DrawPlus (http://www.freeserifsoftware.com) PC Image Editor (http://www.program4pc.com) PhotoFiltre Studio (http://www.photofiltre.com) 22

23 3.4. ACD/ChemSketch Výrobcem tohoto užitečného programu je firma Advanced Chemistry Development (http://www.acdlabs.com). ACD/ChemSketch je kvalitní nástroj pro pohodlné kreslení různých chemických struktur a vzorců. Vytvořené struktury lze samozřejmě snadno vytisknout nebo exportovat do formátů PDF, WMF, BMP, TIFF a dalších. Program spolupracuje také s formáty obdobných programů např. MOL, SKC, RXN, CHM atd. Program je zdarma, ale jen pro nekomerční či vzdělávací účely, takže jeho rozšíření do kabinetů chemie a do učeben nic nebrání. Firma na svém webu uvádí, že jejich program ve verzi 10.0 má již téměř stažení, což dokazuje jeho oblíbenost. Obrázek č. 4: Web firmy Advanced Chemistry Development ACD/ChemSketch je určen speciálně pro podporu výuky chemie, proto obsahuje oproti obecnému grafickému editoru spoustu možností, jak usnadnit tvorbu a editaci různých chemických struktur, přístrojů. Ať už se jedná o panely nástrojů, které urychlují vládání atomů, vazeb, prvků rovnic, nebo o databázi šablon složitějších molekul Alkaloidy, DNA/RNA, Steroidy, Cukry, atd. Panely nástrojů se dají všemožně upravit ručně, mění se však také automaticky v závislosti na užívání jednotlivých prvků. ACD/3D Viewer umožňuje prostorovou vizualizaci jednotlivých atomů, vazeb nebo složitých struktur. Najdete zde možnost několika typů zobrazení, automatické otáčení nebo otáčení struktury pomocí myši. Jedná se o velmi zdařilou 3D aplikaci, která je do programu plně integrována. Promítání 3D struktur na plátno projektorem je strhující. 23

24 3.5. Isis/Draw Isis/Draw je jednoduchý freeware program pro nekomerční použití. Byl vyroben firmou MDL (http://www.mdl.com). Umožňuje vytváření základních vzorců a schémat, která dále můžete využít do svých prezentací zobrazovaných studentům projektorem na plátno. Máte možnost použít nástrojovou lištu se standardními ovládacími prvky grafických editorů a vodorovnou lištu s často užívanými chemickými vzorci a symboly ViewerLite ViewerLite je zjednodušená verze prohlížeče modelů chemických struktur firmy Accelrys Inc. (http://www.accelrys.com). Oproti balíku ACD/ChemSketch umožňuje názornější zobrazení anorganických materiálů, krystalických struktur, bílkovin a nukleových kyselin včetně jejich povrchu s projekcí fyzikálních vlastností. Propracovanější je zde zejména rendering (orthografická nebo perspektivní projekce, volba barvy zdroje světla včetně jeho polohy) i stereo zobrazení. K dispozici je také skriptovací jazyk usnadňující rutinní zobrazování. Struktury lze samozřejmě otáčet, zvětšovat/zmenšovat, analyzovat, popisovat Orbital Viewer Stáhnout lze z adresy Používá se k zobrazování atomových a molekulových orbitalů včetně definovatelných výřezů. Lze vytvářet jednoduché animace. Výhodou je, že je program zdarma, nevýhodou je anglická nápověda a zejména to, že program již není dále vyvíjen. Použití ve výuce chemie to však jistě neomezuje. Obrázek č. 5: Orbital Viewer hlavní rysy programu s ukázkami 24

25 3.8. ArgusLab Chemický program ArgusLab byl vyvinut firmou Planaria Software (http://www.planaria-software.com/arguslab40.htm) a jeho doménou je zejména modelování molekul a základní kvantové výpočty. Program je vhodný pro vytváření a optimalizaci modelů molekul, umožňuje výpočty molekulových orbitalů, povrchové mapy ESP, poskytuje kvalitní grafický výstup. Jedná se o freeware s anglickou nápovědou, pro stažení programu je nutná bezplatná registrace, což sice chvíli zdrží, ale nikomu jistě vadit nebude. Program si již stáhlo přes uživatelů. Obrázek č. 6: ArgusLab web firmy s ukázkou použití programu 3.9. Molden Program Molden slouží pro vytváření a zpracování molekulárních a elektronických struktur a jejich vizualizaci. Dokáže zobrazit jednotlivé molekulové orbitaly a elektronovou hustotu, umí vypočítat elektrostatický potenciál a nafitovat atomové náboje na elektrostatický potenciál spočtený pro Connollyho povrch. Navíc podporuje i animaci reakčních cest a molekulárních vibrací. 25

26 3.10. ChemDraw Firma CamridgeSoft (http://www.cambridgesoft.com) pro chemiky vyvinula program ChemDraw. Úvodní obrazovka ChemDraw je typická pro všechny takové programy, s možností vybrat z předkreslených objektů. Verze ChemDraw, která slouží jako WWW klient pro struktury, je v současnosti dostupná volně pro uživatele z oblasti školství. Obrázek č. 7: Vzhled programu ChemDraw ChemLab Tento skvělý freeware program od firmy Model Science Software (http://www.modelscience.com) umožňuje interaktivně simulovat chemickou laboratoř, která obsahuje všechny standardní i speciální laboratorní pomůcky (zkumavky, baňky, pipety, sklíčka, odměrné válce, kahany, váhy apod.) potřebné k sestavení různých interaktivních pokusů. Software obsahuje také některé ukázky laboratorních pokusů s teoretickou přípravou, aby studenti věděli, co se vlastně při pokusu 26

27 bude dít. Následuje bodový postup a nakonec závěrečný protokol laboratorní práce. Tento program ocení zejména školy, které nemají odbornou chemickou učebnu, nebo ji mají z jakéhokoliv důvodu nedostatečně vybavenou. Dále je program vhodný pro pokusy, které jsou při praktických ukázkách nebezpečné pro zdraví studentů nebo kantora. Bohužel je ve free verzi omezen výběr chemikálií a jejich koncentrací. Po zakoupení licence toto omezení vymizí a z programu se stává silný výukový nástroj Laboratorní práce Program vytvořil Tomáš Nouza Tento software výrazně urychluje a zjednodušuje sestavení laboratorních prací a pomáhá vytvářet velmi jednoduše chemické rovnice pomocí speciálního editoru. Nejdříve si musíte založit vlastního uživatele a zadat základní nastavení. Program si je bude pamatovat a při příštím spuštění stačí pouze vybrat ze seznamu a vaše nastavení budou použita. Program funguje na principu průvodce, získává informace po krocích a výsledně sestaví práci. Zvyšuje to rychlost a orientaci uživatele při zadávání údajů. V každém kroku se objeví v levé části okna světle modré políčko s nápovědou k danému kroku. Výsledkem je kompletní laboratorní práce, do které jste mohli doplnit další různé objekty. Obrázek č. 8: Vytvoření Laboratorní práce a vložení chemické rovnice 27

28 3.13. Anorganická chemie Výrobce výukového software Holubec (http://www.holubec.cz) vytvořil program, který pomáhá uspokojit potřeby škol v oblasti výuky anorganické chemie jak v obsahové, tak zejména v metodické oblasti. Přehledné členění, možnosti nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení a několik stupňů obtížnosti jej předurčují jako ideální řešení pro všechny základní a střední školy, kde je chemie vyučována. Základní volby Značky prvků, Názvy sloučenin, Rovnice, Spojovačky, Vyrovnávání rovnic, Poznávání vědců jsou dále členěny do podsekcí umožňujících optimalizovat výuku dle hloubky v jaké je na té které škole vyučována. Program neustále vyhodnocuje kvalitu studentovy práce a přiřazuje mu aktuální hodnocení. Přirozená rivalita studentů tento program řadí na naší škole k nejoblíbenějším. Záporem programu je již nízká grafická úroveň a to, že postrádá multimediálnost. Ovšem možná, že v jeho jednoduchosti je ta pravá síla. I horší student se v tomto programu může stát rovnocenným protihráčem tomu lepšímu. Stejně tak je u nás velmi oblíben program Zeměpis od stejné firmy a to už není náhoda BasicChemi Pan Štěpán Kozák v roce 2002 vytvořil jednoduchou softwarovou chemickou pomůcku. Jedná se o software, který sice vypadá (a také je) jako periodická tabulka prvků, ale již při prvním kliku na značku prvku vidíme, že okamžitě počítá molární hodnoty nejen atomů, ale i molekul. Obsahuje výpočty koncentrací, hmotností rozpuštěných látek, celkové hmotnosti roztoku. Program se tak stává užitečnou pomůckou zejména u vytváření roztoků a výpočtů s nimi. Každý chemikář jistě zažil spoustu studentů, kterým tyto výpočty nadělaly nejeden problém. Pro odlehčení, nebo na konec hodiny po zvládnutí učiva, je zde Kvíz a Galerie osobností s krátkým i texty o jejich životě a práci LM Chemie Firma LangMaster (http://www.langmaster.cz) vytváří tradičně povedené výukové CD-Romy, které jsou vhodné zejména pro serverové instalace. Jedná se o bohaté multimediální programy, ve kterých se student někdy i ztratí. Probíraná témata: Chemické látky (kovy a nekovy) Směsi a chemické sloučeniny Struktura atomu (atom, izotopy, radioaktivita) Periodická tabulka prvků (značky prvků a chemické vzorce, molekuly) Chemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacích Stechiometrické výpočty 28

29 Voda sloučenina vodíku a kyslíku Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku. Kvalitní obrázky, trojrozměrné animace, videonahrávky a stovky interaktivních úloh umožňují osvojit si látku rychle a efektivně. Nové vědomosti si upevníte v řadě úloh, které následují za každou lekcí a za každou kapitolou. Tyto úlohy nejen zjistí, jestli probrané látce skutečně rozumíte, ale také umožní rychle se připravit na písemné práce a zkoušení SW a HW souprava ISES Školní experimentální systém ISES (Intelligent School Experimental Systém) je komplexní prostředek pro snímání, vyhodnocování a zpracování experimentů pomocí počítače, vyvinutý původně pro výuku fyziky. Je však vhodný okrajově také pro výuku biologie a chemie. Otevřený systém tvoří základní interface pro počítač, modulární soubor čidel pro fyziku, chemii a biologii a uživatelský program pro obsluhu a komunikaci se systémem. Souprava má tři modifikace (ISEI, ISES/COM, ISES/Professional) lišící se různými parametry a připojením k počítači. Základní částí soupravy ISES je interface obsahující A/D a D/A převodníky, k němuž je připojen ovládací panel. Ten obsahuje 4 vstupní kanály s konektory pro moduly a 4 vstupní kanály s přístrojovými svorkami a dále jeden výstupní kanál s konektorem pro výstupní moduly. Standardní vybavení soupravy obsahuje následující moduly: Teploměr Voltmetr Ampérmetr Siloměr Snímač polohy Optická závora Výstupní moduly Souprava je rozšiřitelná o následující moduly: PH-metr Konduktometr Snímač srdečního tepu Snímač EKG Mikrofon Detektor hladiny apod. 29

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti

Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti Školní fyzikální laboratoře současnosti a budoucnosti František Lustig Matematicko fyzikální fakulta UK Praha, Katedra didaktiky fyziky, ČR 1. Úvod Příspěvek chce ukázat trendy ve školních laboratořích.

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení: DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL

Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL Možnosti použití běžně používaných softwarových nástrojů ve výuce ČJL mluvnice a sloh: pravopisná cvičení (automatické opravy MS Word) školní a třídní časopis (šablona MS Word) slohové útvary (přednastavené

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více