MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT CZ.1.07/1.1.08/ Mgr. Monika Brusenbauch Meislová Ing. Tomáš Kantor Doc. Dan Marek, PhD., M.A. Pozlovice duben květen 2011

2 Obsah programu Úvod do měkkých ě manažerských a dovedností ost Vytváření pracovních týmů a týmová práce Komunikační dovednosti Vyjednávání Řešení š í problémů ů a konfliktů Management času 2

3 ÚVOD DO MĚKKÝCH MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ 3

4 Úvod do měkkých manažerské dovedností Definice měkkých manažerských dovedností Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Např. ř komunikativní a rétorické dovednosti, d sebekritičnost, t práce v týmu, efektivní řízení času, schopnost vyjednávat a řešit konflikty, empatie apod. Neomezují se na určitou profesi, ale zasahují do všech aspektů života. Pro svůj charakter jsou velmi obtížně změřitelné či jinak kvantifikovatelné. Na jejich osvojení ojení a rozvíjení může každý z nás pracovat. at X Hard skills jsou dovednosti, které se naučíme a mají okamžitý efekt (např. programování, znalost finančních postupů či cizích jazyků): jsou viditelné a jasně definované. 4

5 Úvod do měkkých manažerské dovedností Význam měkkých manažerských dovedností Požadavky na trhu práce se v posledních deseti letech velmi změnily. Dříve se kladl důraz hlavně na odborné znalosti, dnes více na individuální osobnost. Soft skills jsou vysoce oceňovaný a velmi žádaný artikl na trhu práce. Jejich důležitost se mění podle charakteru zaměstnání. Čím více budete pracovat s lidmi, tím lépe by měly být tyto dovednosti u vás rozvinuté. Zvládání soft skills je dnes důležitým nástrojem úspěchu ě pro každého, kdo se vyskytuje v pracovním procesu. Právě soft skills často rozhodují o tom, kdo bude v práci povýšen, který kolega bude patřit mezi nejoblíbenější či jaký uchazeč uspěje u přijímacího pohovoru. Soft skills rozhodují o úspěchu člověka nejen v pracovním, ale i osobním životě. 5

6 Úvod do měkkých manažerské dovedností Cvičení: Úspěšný člověk Napište vlastní definici i i úspěšného člověka. Zapište si (popř. ř nakreslete) cokoli, co vás napadne. Posléze se zamyslete nad následujícími otázkami: Kolika z uvedených kritérií jste již osobně dosáhli? Pro kolik z uvedených kritérií jste určili strategie k jejich dosažení v budoucnu? Cvičení: Přehled úspěchů Zamyslete se nad případy a aktivitami, kdy jste excelovali nebo pro vás bylo snadné jich dosáhnout či se je naučit. Vyjmenujte je a sepište. Poté se zamyslete nad případy, které byly pro vás složité, a rovněž je vyjmenujte. Pak každý případ analyzujte a zvažte, proč jste v některých byli dobří, a jiné vám působily potíže. 6

7 VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH TÝMŮ A TÝMOVÁ PRÁCE 7

8 Vytváření pracovních týmů a týmová práce: obsah Definice týmu Úspěšné fungování týmu Týmové role Konstruktivní zpětná vazba Motivace 8

9 Definice týmu Tým je pracovní skupina, v níž jednotlivci mají společný cíl a kde pracovní činnosti a dovednosti každého člena na sebe účelně a plynule navazují. Tým pracuje především na bázi motivace a řídí se demokratickými principy Týmová práce přináší vyšší efektivitu it a může být výborným ý způsobem ů využití společných znalostí a schopností pro vás i vaše kolegy. Sestavení efektivního týmu je složitá záležitost a vyžaduje znalost pracovníků, vztahových vazeb, averzí apod. Velikost týmu Velikost týmu je klíčová: minimální počet 3, maximální 15, ideální 7až 9 lidí. 15 a více je příliš mnoho, takový tým se špatně se koordinuje a těžko se navazuje spojení s jednotlivými členy. Než mít jeden obří tým, je lepší šíkombinovat několik menších týmů. ů 9

10 Úspěšné fungování týmu Prvky úspěšného týmu týmové chování; jasné cíle; jasně definované role; jasná komunikace; sdílení informací a znalostí; umění naslouchat a diskutovat; dobře definované rozhodovací mechanismy; znalost práce v týmu; konstruktivní zpětná vazba; podpora osobního rozvoje; vzájemná podpora; neformální sociální struktura; odměna za práci týmu. 10

11 Úspěšné fungování týmu Faktory přispívající k udržení týmu: soustředění se na splnění cíle; ; udržení a zlepšování standardů; vyrovnání se s konflikty a krizemi; nalezení společného konsensu; efektivní komunikace. Faktory přispívající k rozložení týmu: nepřátelství; nedůvěra; špatné vedení týmu; blokování informací; nevyrovnanost týmu. Cvičení: Povídka na jedno písmeno Rozdělte se na menší podskupiny. Úkolem každé podskupiny je napsat příběh pouze pomocí slov začínajících na písmeno, které si vylosuje její zástupce. Vytvořené příběhy poté prezentujte před celou skupinou. Smyslem tohoto cvičení je otestovat vaší schopnost spolupracovat v malých skupinách s jasně vymezeným cílem. 11

12 Týmové role Každý člen týmu většinou zaujímá rolí několik. Každá role by měla být alespoň částečně pokryta. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Je dobré, když si je každý vědom svých rolí, i když většinou není potřeba je explicitně určovat. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.). Koordinátor (Předseda): klidný, dominantní, stabilní. Koordinuje tým, vede ho k spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje, jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v sociální rovině. ě Navrhovatel (Režisér):činorodý, impulzivní, dominantní. Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě. Inovátor (Chrlič): inteligentní, individualistický. Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. 12

13 Týmové role Kritik (Upozorňovatel): racionální, stabilní, skeptický. Nejobjektivnější j j člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátor (Tahoun): svědomitý, disciplinovaný. Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné t do konkrétních úloh, a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevovatel (Shánil): společenský, čilý, přátelský. Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor. Podporovatel (Týmový hráč): citlivý, mírný. Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních, podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu. Dokončovatel (Dotahovač): tichý, pečlivý, úzkostlivý. Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje. Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo. Specialista (Odborník): cílevědomý, iniciativní a oddaný své profesi Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. 13

14 Týmové role Jak být dobrým členem týmu? Sdílejte odpovědnost za efektivitu skupiny. Na schůzky týmu se pečlivě připravujte. Omluvte se, pokud se nemůžete setkání týmu zúčastnit. Praktikujte sebedisciplínu. Berte na vědomí názory ostatních. Plňte své úkoly. Cvičte dobré komunikační schopnosti. Nechte si vysvětlit nejasné body. Řešte spory na základě rozumu. Nezapojujte j do debaty osobní otázky. Buďte dobrý pozorovatel. Buďte si vědomi svých neverbálních projevů. 14

15 Konstruktivní zpětná vazba Jak zpětnou vazbu podávat? Zpětná vazba by měla být dobře načasovaná. č Zpětná vazba musí být přijatelná příjemce ji musí zvládnout. Cílem jsou změny, ne hodnocení samotné. Při jejím jí poskytování íje nezbytná pozitivní ii a přínosná atmosféra. Zeptejte se vždy nejdříve, jak příjemce vidí sám svůj výkon nebo chování. Soustřeďuje se na chování, výkon či konkrétní aktivity, ne člověka coby celek. Vyhýbejte se výrazům typu vždycky, nikdy. Zpětná vazba musí být přesná, vycházet z pozorování, nikoli domněnek. Jak zpětnou vazbu přijímat? Buďte pozitivní vůči tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje. Naslouchejte zpětné vazbě aujasňujte se, že správně rozumíte. Ptejte se na další detaily. Zkontrolujte si zpětnou vazbu u ostatních. Rozhodněte se, jak zpětnou vazbu využijete. Poděkujte za zpětnou vazbu. 15

16 Motivace Motivace je síla, která hýbe člověkem dává jeho chování a prožívání směr a energii. Vnitřní motivace je uspokojována ve vlastní činnosti. V pracovním prostředí: činnost, výkon, poznání, smysl a seberealizace apod. Vnější motivace je uspokojována důsledky činnosti činnost je tedy prostředkem k uspokojení motivace. V pracovním prostředí: mzda, sociální kontakt, kt moc apod. Cvičení: Analýza vlastní motivace Odpovězte co nejupřímněji na následující otázky Co mě nejvíce motivuje (podněcuje) k výkonu? Co mě nejvíce dokáže odradit, otrávit, demotivovat? Jakými stimuly mě podněcuje k výkonu můj přímý nadřízený? Jsou jeho postupy efektivní? Co by měl změnit, ě aby mě ě jeho postup skutečně č ě podněcoval ě lk výkonu? 16

17 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 17

18 Komunikační dovednosti: obsah Základ komunikačních dovedností Verbální a nonverbální komunikace Rétorické dovednosti Prezentační dovednosti 18

19 Základ komunikačních dovedností Význam komunikačních dovedností Na vedoucí místa postupují p sebejistí, výřeční a verbálně zdatní lidé. Komunikační dovednosti můžete využívat s úspěchem nejen v práci, ale i v soukromém životě. Základem je dobré ovládání jazyka, tedy dobře mluvit, psát a číst česky. Pravidla chování při komunikaci Zajímejte se o druhé lidi, snažte se je poznat a pochopit. Vyzvěte ostatní, aby hovořili o sobě. Buďte pozornými posluchači. Zacházejte opatrně s kritikou a příkazy snažte se o dohodu. Naučte se připustit i vlastní chyby. Hovořte s ostatními o tom, co zajímá je, spíše než o tom, co zajímá vás. Dejte druhým lidem najevo, že jsou pro vás důležití. Pamatujte na to, že vlastní jméno zní člověku jako nejsladší a nejvýznamnější ze všech slov. Buďte pozitivní a snažte se usmívat. 19

20 Verbální a nonverbální komunikace Složky komunikace Verbální: 10 % (slova). Nonverbální: 90 % (mimoslovní projevy). Vývojově starší než slova; neverbální signály oslovují podvědomí. Hlavní zásady správné verbální komunikace Mluvit dostatečně nahlas a v přiměřeném tempu. Vyjadřovat se přesně, jasně, srozumitelně. Mluvit spisovně. Neužívat příliš dlouhé věty nebo komplikovaná souvětí. Udržovat kontakt s posluchači. Prostředky neverbální komunikace Mimika: pohyby obličejových svalů. Gestika: pohyby hb rukou. Posturika: pozice těla. Proxemika: prostorové chování člověka. Haptika: dotyky v mezilidském styku. Kinesika: komunikační pohyby člověka. Paralingvistika: mimojazykové prvky verbální komunikace. 20

21 Verbální a nonverbální komunikace Cvičení: Nonverbální komunikace I Podívejte se na 6 obrázků s typickými i gesty a mimickými i i projevy a přiřaďte každému obrázku jeden z následujících významů: 1) upřímnost 2) stud 3)rozhodnost 4) bezradnost 5) zamyšlenost 6) váhavost 21

22 Verbální a nonverbální komunikace Cvičení: Nonverbální komunikace II Popište projevy člověka, který na vás zapůsobil silným a pozitivním dojmem. Co vám na jeho chování nejvíce imponovalo? Jaké jeho neverbální projevy vám byly příjemné a sympatické? Analyzujte projevy člověka, který na vás působí výrazně záporným dojmem. Které jeho neverbální projevy vás odpuzují, jste na ně alergičtí? Udělejte si kontrolu vlastní řeči těla Jak využívám mimiku a úsměv? Umím navázat oční kontakt? Jakým dojmem působím? Je mé držení těla vzpřímené? Je moje gestikulace adekvátní? Jakým způsobem se pohybuji po místnosti? Jaké je mé podání ruky? Jsem si vědom svých zlozvyků a hloupých gest? Jaká jsou má pozitivní gesta? 22

23 Rétorické dovednosti Bez dobrých vyjadřovacích vlastností je úspěch v komunikaci a jednání s lidmi nepravděpodobný. Řečníky se nerodíme, ale stáváme. Charakteristiky řečového projevu: artikulace; hlasitost; výslovnost; tempo a dynamika řeči; výška; zabarvení; modulace hlasu. Úskalí řečového projevu Nehromaďte za sebou podstatná a přídavná jména ( V důsledku zvýšení manipulace s nedovolenými prostředky ). Užívejte aktivní slovesné tvary ( Oznámili nám ). Vyhněte se přechodníkům (i když je ovládáte). Jména skloňujte, slovesa časujte. Pozor na významovou dvojznačnost vyjádření. Důležitost interpunkce, intonace, pauzy. Pozor na používání cizích slov ( Apartmány v této kapacitě snižují kvalitu destinace, a tedy i produktu, proto klient nereflektuje ). Pokud publikum není složeno z odborníků, cizí výrazy omezte, překládejte, vysvětlujte. Pozor na výslovnost ověřte si ji. 23

24 Prezentační dovednosti Prezentovat jakoukoli myšlenku kvalitně je stejně důležité jako kvalita samotné myšlenky. y V dovednosti přednášet je nutné se cvičit. Dobrá příprava = 90 % úspěchu. Osoba prezentujícího Vhodné oblečení a úprava. Úroveň projevu: zvolte úroveň vyjadřování podle posluchačů. Využití času: nezatěžujte detaily, zařazujte přestávky. Osobnostní kvality: buďte přirození. Vizuální kontakt s posluchači: cca 2/3 prezentace se dívejte na posluchače, 1/3 do prezentace/materiálů. Postoj: je možné střídavě stát i sedět (změna podporuje pozornost posluchačů). Pohyb: klidový, nevytvářet překážku. Gestika: přirozená gestikulace je žádoucí, používejte otevřená gesta, aby bylo vidět vaše dlaně. 24

25 Prezentační dovednosti Časté chyby neverbálního projevu při prezentování nervózní pohyby (sahání si na obličej, vlasy, vousy, brýle, šperky, hodinky, drobné v kapse); přílišný neklid, tancování, houpání či naopak syndrom přilepení se k podlaze; přehnaná gestikulace či naopak úplná absence gest; nevhodná gesta (fíkové gesto, ruce v kapsách, pancířové gesto, ruce za zády); chabý oční kontakt; stále stejný výraz tváře; záchvaty smíchu, chichotání; otáčení se zády k publiku. 25

26 Prezentační dovednosti Struktura prezentace Úvod: řekněte, co řeknete. Pozdrav, přivítání, představení. Seznámení posluchačů s tématem t prezentace a její jí strukturou. Žádné omluvy za nedostatky či za vaše vnitřní pocity. Máte první 2 až 3 minuty na to, abyste posluchače zaujali. Stať: řekněte to. Jádro prezentace. Srozumitelnost, stručnost, jednoduchost, uspořádanost. Postupujte od obecného ke konkrétnímu, od jednoduchého k složitějšímu, od známého k neznámému. Závěr: řekněte, co jste již řekli. Shrnutí nejdůležitějších bodů, otázky. Závěru věnujte velkou pozornost - poslední věty si posluchači pamatují obzvláště dobře. Oznámíte-li, že se chýlíte ke konci, nesmíte mluvit další hodinu. 26

27 Prezentační dovednosti Klíčové prvky úspěšné prezentace Kontaktujte posluchače č očima; tvařte se přátelsky. Buďte uvolnění a nic nepředstírejte. Buďte sebejistí. Sílu hlasu přizpůsobte místnosti. Nemluvte příliš rychle a používejte krátké věty. Vkládejte přestávky a měňte tempo. Nikdy prezentaci nečtěte. Nezahlťte posluchače informacemi. Používejte jednoduchý, nekomplikovaný jazyk (pozor, nikoli obecnou češtinu). Vyvarujte se doplňkových slov ( jaksi jaksi, vlastně vlastně ) ). Neodvracejte se od publika. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Mějte pod kontrolou své projevy neverbálního chování. Správně dýchejte. Zvolte úroveň vyjadřování podle posluchačů. Předveďte efektní začátek a konec. Neprozraďte závěry vaší prezentace hned v úvodu. Nebojte se uznat, že něco nevíte. Myslete pozitivně. 27

28 Prezentační dovednosti Cvičení: Zhodnoťte vlastní řečový projev Každé tvrzení ohodnoťte pomocí odpovědi ano/ne. Hovořím s hlasitostí, která je přiměřená velikosti místnosti a množství posluchačů (ani příliš hlasitě, ani příliš tiše). Mám dobrou výslovnost, dobře artikuluji, je mi rozumět, co říkám, i když ztiším hlas. Hovořím spíše pomaleji, tak, abych byl všemi dobře pochopen, nejsem však monotónní. Měním tempo řeči v souladu s přednášeným obsahem tak, aby měl můj projev dynamiku. Moduluji hlas, funkčně zvyšuji a ztišuji hlas, nezapomínám na pauzy v řeči. Mám svůj projev strukturován a rozčleněn na úvod, jednotlivé body vlastního obsahu (stati) a závěr se shrnutím a případným otevřením diskuse. Základní myšlenky, které mají být zapamatovány, sděluji pomaleji, hlasitěji, opakovaně, s důrazem a zopakuji je v závěru. Hovořím se snahou o stručnost, jasnost, výstižnost a přesnost, abych neunavil, přitom však byl srozumitelný. 28

29 Prezentační dovednosti Využívám působivé řečnické obraty, přirovnání, řečnické otázky, odmlky, sám vyslovím a zodpovím pravděpodobné námitky apod. Svou řečí se obracím nejen k hlavám, ale i k srdcím posluchačů. Uplatňuji jak racionální, tak emotivní argumentaci a přesvědčování. (Proporci volím s ohledem na charakter posluchačů.) V řeči se vystříhám módních výrazů, parazitních slov, frází a nic neříkajících spojení. Cizí slova užívám, jen je-li to opravdu nutné a nejdou-li nahradit českými. Základem mé řeči je spisovná čeština. Přizpůsobuji se formou výkladu skupině posluchačů, neuchyluji se však k lidovosti, ani se nepodbízím slangem. Hodnocení Kolikrát jste odpověděli ne a kolikrát ano? Jak velké a v čem jsou vaše rezervy na cestě k mistrovství v prezentačních dovednostech? Ve kterých bodech se naopak cítíte pevní v kramflecích? 29

30 Prezentační dovednosti Tréma Tréma = strach z neúspěchu a selhání. Projevy trémy: sucho v ústech, zpocené dlaně, vnitřní třas, pohupování ze strany na stranu. Pamatujte, že nervozita, stres nebo strach z prezentování jsou přirozené. Malá tréma je prospěšná: stimuluje k výkonu, napomáhá soustředění a dosažení nadprůměrných výkonů. X Musí být však přiměřená, v opačném případě je spíše příčinou výpadků paměti a zmatkování. Zbavit se trémy úplně nelze (neboť je to naše obrana proti působení nepříznivých podnětů), ale je možné trémy využít pro stimulaci k lepším výkonům. 30

31 Prezentační dovednosti Jak se vyrovnat s trémou? Častá praxe a trénink je zaručená pomoc. Využijte každé příležitosti k prezentování. Změňte své myšlení z To se mi nepovede. k: Mám příležitost se něco naučit. Snažte se na svoji prezentaci těšit. Připravte si a efektivně použijte prezentační pomůcky a berličky (mnohým pomůže zmírnit trému už jen fakt, že drží něco v ruce a získají větší jistotu tím, že vědí, kam s rukama). Před prezentací prohoďte několik slov s lidmi z obecenstva - stanou se pak vašimi spojenci. Zapojte své posluchače co nejdříve do prezentace a udržujte s nimi kontakt. Buďte dobře připravení začátek a konec prezentace se můžete zkusit naučit zpaměti. Zhluboka dýchejte a přiměřeně ě se pohybujte. Rozhodně se vyhněte alkoholu a lékům na uklidnění. Nezapomeňte, že navenek je vidět pouhých 10 % vašich vnitřních nepříjemných pocitů. 31

32 VYJEDNÁVÁNÍ 32

33 Vyjednávání: obsah Sebepoznání Znalost lidí a lidské povahy Osobní image Jednání a vyjednávání Reakce na námitky 33

34 Sebepoznání Význam sebepoznání Sebepoznáním významně zvýšíte své předpoklady k maximalizaci vašich silných stránek, překonání slabostí, vylepšení vztahů, zvládnutí stresu a zvýšení vaší výkonnosti. Dobrá znalost sebe sama rovněž snižuje chyby a omyly v praktickém jednání a je předpokladem k jejich neopakování. Dobrý odhad sebe sama je předstupněm ke správnému odhadu druhých lidí, což je podmínkou úspěchu jednání s nimi. Veřejné já versus intimní sféra. Cvičení: Jsem příkladem pro Napište co možná nejvíce lidí, o kterých si myslíte, že byste pro ně mohli být vzorem, a definujte proč. 34

35 Sebepoznání Cvičení: Autoportrét schopností Zhodnoťte vlastní schopnosti za pomoci pětibodové stupnice (+ minimální schopnost, v porovnání s jinými patřím k nejslabším, maximální schopnost, při srovnání s jinými patřím ke špičce). Obecná rozumová schopnost (obecná inteligence): Rychlost zapamatování Trvalost (dlouhodobost) zapamatování: Paměť pro čísla: Paměť na jména: Topografická paměť, orientační smysl: Prostorová představivost: Koncentrace pozornosti (soustředěnost): Rozdělení pozornosti: Rychlost přechodu z jedné činnosti na druhou: Motorická obratnost: Jemná motorika: Vyjadřovací schopnosti: Speciální nadání: (matematické, hudební, slovesné, výtvarné atp.) 35

36 Znalost lidí a lidské povahy Znalost druhých lidí, minimalizace chyb v odhadu a schopnost predikce pravděpodobných p reakcí jiných jsou nezbytným předpokladem a základem úspěchu v praktické psychologii jednání. Časté chyby při posuzování osobnosti druhých: podléhání prvnímu dojmu; neúměrná ě generalizace (haló efekt); logická chyba; předsudky a stereotypie; podléhání sociálnímu statusu, roli; očekávání, selektivní slepota, hluchota; černobílé vidění; hornový efekt. 36

37 Osobní image Zásady, kterými lze image zlepšit Rozvíjejte znalosti etikety a uplatňujte je. Vhodně a pečlivě se oblékejte. Věnujte ě pozornost o os vlastním rétorickým, prezentačním e a komunikačním dovednostem. Všímejte si řeči těla jiných, zlepšíte tak i vlastní neverbální projevy. Snažte se vidět na sobě i druhých klady, potlačujte malichernost, závist a černé myšlení. Buďte pozitivní. Buďte si vědomi silných stránek své osobnosti a právě na nich budujte stavbu své image. Pěstujte zdravou sebejistotu. Buďte sami sebou. Vystupujte a jednejte přirozeně i přiměřeně s ohledem na situaci. Nezapomeňte, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý první dojem. 37

38 Jednání a vyjednávání Důležitost vyjednávání Vyjednávání je proces, při kterém dvě strany (či více stran), jejichž zájmy jsou na počátku rozdílné, dosahují za použití komunikace společného řešení. Bez vyjednávání se v životě nelze obejít. Jednání s lidmi je do určité míry politikou i diplomacií a někdy také obchodem. Nutnost vyjednávat je někým pociťována jako nepříjemný úkol. Úspěch účastníka vyjednávání je posuzován podle míry dosažení záměru, který obhajoval. Cíl: způsob ů vyjednávání, á který nefrustruje nás ani druhou stranu, ale přináší oboustranné výhody a uspokojení z výsledků i vztahů Různé ů vyjednávací styly (kompetitivní, kooperativní, principiální, virtuální). 38

39 Jednání a vyjednávání Strategická příprava na vyjednávání Při přípravě na vyjednávání si odpovězte na následující otázky. Je pro vás vyjednávání výhodné? Co vás konkrétně vede k rozhodnutí vyjednávat? Jaké řešení by pro vás bylo ideální? Jaké přijatelné? Couděláte, když se nedohodnete? Jaký styl vyjednávání vám bude vyhovovat? Bude mít vyjednávání publicitu? Jakým způsobem může ovlivnit váš image? Co druhá strana od vyjednávání očekává? Jaké jsou její cíle? Jaké jsou její silné a slabé stránky? Jaké vztahy s protistranou chcete mít v budoucnosti? 39

40 Jednání a vyjednávání Časté chyby při vyjednávání: nesrozumitelné, monotónní, únavné a dlouhé mluvení; příliš rychlé nebo naopak pomalé mluvení; stálé opakování téhož, absence nových informací; používání frází a klišé; namyšlený přístup; vnášení napětí do hovoru; pletení pátého přes deváté; skákání do řeči; zachovávání kamenné tváře; neudržování očního kontaktu ; důraz na slůvko já, nikoli vy ; používání nadmíry cizích slov a odborných výrazů; používání silných slov; osobní výpady a urážky druhé strany; výsměch na adresu opačného postoje; zlehčení hodnot nebo osob, které druhá strana vyznává a uznává. 40

41 Jednání a vyjednávání Cvičení: Jak umíte vyjednávat? Na každou z následujících otázek upřímně odpovězte ano či ne. Kolik kladných odpovědí jste získali? K partnerům v jednání přistupuji p jako k osobnostem a individualitám s právem na vlastní názor. K lidem, se kterými jednám, se nechovám nadřazeně (i když jsou vůči mně v podřízeném postavení.) Dokážu druhým lidem naslouchat, názory jiných respektuji a jsem schopen opustit původní vlastní méně nosný názor. Domnívám se, že s většinou lidí lze vyjít i dosáhnout více po dobrém. Nevyvolávám nikdy konflikty. Při výměně názorů zachovávám chladnou hlavu, neurážím druhého. Nejednám zákulisně, nepomlouvám, neintrikuji, nenechám se ovládat záští či závistí. Dovedu projevit klidně, věcně, jasně a neagresivně své mínění Nedám předem na mínění jiných lidí či autorit. Snažím se utvořit si vlastní, co nejobjektivnější názor, určující pro mne není sympatie či antipatie. Z minulých chyb se dokážu poučit, usiluji o změnu. 41

42 Jednání a vyjednávání Hodnocení Čím více kladných odpovědí, tím větší jsou vaše předpoklady kúspěšnému jednání s lidmi, a tím úspěšnější také vaše jednání s lidmi pravděpodobně je. 5 a méně kladných odpovědí: výsledek je varovný a stojí nejen za pouhé zamyšlení. 6 7 kladných odpovědí: předpoklady k jednání s lidmi stojí na solidním základě, je však co zlepšovat. 8 9 kladných odpovědí: vynikající výsledek. Pokud jste odpovídali pravdivě, jsou vaše předpoklady i vlastní dovednost jednat s lidmi vynikající. 10 souhlasných odpovědí: opravdu jste tak dokonalí a bez chybičky? 42

43 Reakce na námitky V reakci na námitky lze uraženě mlčet, dát najevo pocit ukřivděnosti, opustit pole nebo oplatit agresi agresí. Chcete-li však v jednání pokračovat a druhého si získat, je třeba být konstruktivnější. Jak pracovat s námitkami? Dejte najevo pochopení pro jakoukoli námitku. Nejprve se zeptejte na důvody. Zjistěte, zda se za první námitkou neskrývají ještě další. Oprávněným námitkám se braňte nabídkou jiných předností. Použijte bumerangovou metodu - občas odpovídejte protiotázkami. Nenapovídejte druhé straně žádné námitky. Chovejte se vyrovnaně, klidně a uvolněně. Nepoužívejte ejte žádné pichlavé výrazy. Za každou námitku poděkujte. 43

44 Reakce na námitky Cvičení: Jak zvládnout námitky? Napište konstruktivní a nosné reakce na následující modelové námitky. 1) Nemám čas. 2) Prostě mě to nebaví. Nemám zájem! 3) Máte vzdělání jiného směru, než požadujeme. Zdá se mi, že nemáte dost zkušeností. 4) Každý občas udělá chybu. Vy snad ne, mistře? V takovém časovém presu se to prostě stihnout nedalo. 5) V jiném obchodě to prodávají za nižší cenu! 6) Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. 7) Je to zajímavé, ale pro praxi se to asi nehodí. 8) Politika je špína a politici prospěcháři a kariéristé. 9) Neplníte, co jste slíbili před volbami! 44

45 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A KONFLIKTŮ 45

46 Řešení problémů a konfliktů: obsah Příčiny konfliktů a přístupy k nim Strategie řešení konfliktů Úspěšné řešení konfliktů Asertivita a její využití při řešení konfliktů 46

47 Příčiny konfliktů a přístupy k nim Konflikt je nejobecněji definován jako střet dvou motivací. Jedná se o střet protichůdných postojů, zájmů, hodnot, potřeb, cílů,,p plánů, představ apod. V češtině bývá slovo konflikt vnímáno spíše negativně, jako nežádoucí a stresující výbuch emocí. Každý konflikt je destabilizačním č prvkem sociálního systému, v jehož rámci vzniknul, a reakce na něj může způsobit podstatnou změnu fungování daného systému (a to jak pozitivní, tak negativní). Konflikt sám o sobě tedy nemá pozitivní nebo negativní náboj, záleží na tom, jak se k němu postavíme a jaký mu dáme význam. V životě se nelze konfliktům zcela vyhnout, ani by to nemělo být naším cílem. 47

48 Příčiny konfliktů a přístupy k nim Konflikt může mít i pozitivní význam, protože: nám pomáhá formovat a ujasňovat vlastní názory, postoje i hranice své osobnosti přináší nová řešení (je zdrojem změn); ukončuje negativně vnímané procesy a stavy; zabraňuje ustrnutí a stimuluje vývoj: nutí hledat stále nové cesty; vede k výměně informací a otevřené diskuzi; uvolňuje napětí a pomáhá ventilovat emoce; učí řešit problém: vede k analýze; ověřuje a přehodnocuje vztahy; poskytuje zpětnou vazbu. Pozor: neřešený konflikt se však často vrací, eskaluje a vede k destrukci. 48

49 Příčiny konfliktů a přístupy k nim Druhy konfliktů Konflikty se nejčastěji dělí podle počtu zaangažovaných osob na intrapersonální (vnitřní, osobní konflikty jedince; např. konflikt morálky, rozhodování mezi tím, co bychom měli a co bychom chtěli apod.); interpersonální (mezi dvěma jednotlivci; např. konflikty mezi členy rodiny, kolegy v práci, přáteli apod.); intraskupinové či skupinové (uvnitř uzavřené a definované skupiny; např. rodiny, politické strany, školní třídy, církve apod.); p y p y y p ) zvláštní druh intraskupinového konfliktu je konflikt jednotlivce se skupinou, kdy jednotlivec buď je členem skupiny (např. jeden poslanec v konfliktu se zbytkem parlamentu) nebo není (např. zákazník v konfliktu s obchodním řetězcem); interskupinové či meziskupinové (mezi dvěma skupinami; např. mezi fanoušky Sparty a Slavie, mezi Čechy a Slováky, mezi studenty a učiteli). 49

50 Příčiny konfliktů a přístupy k nim Příčiny konfliktů Příčiny konfliktů bývají (stejně jako konflikty samotné) různé a vznikají v několika rovinách: věcná rovina: týká se obsahu a cílů, které chtějí strany konfliktu dosáhnout; emocionální (vztahová) rovina: odráží psychické potřeby a emocionální rozložení ve vztahu mezi stranami konfliktu čím je vztah mezi stranami konfliktu užší, tím je vztahová rovina významnější; hodnotová rovina: promítá základní postoje a hodnoty účastníků konfliktu. V každé konfliktní situaci se tyto tři roviny vzájemně prolínají a není snadné je od sebe oddělit. Často se stává, že záminkou pro otevření konfliktu se stane věcná rovina, ale skutečnou příčinou je rovina vztahová. 50

51 Strategie řešení konfliktů Kooperace Spolupráce s cílem uspokojit zájmy obou stran, hledání společné č alternativy. Tuto strategii je vhodné použít, když: jsou důležité zájmy obou stran a nelze je sjednotit kompromisem; je našim cílem se něco ě naučit, např. ř ověřit si domněnky ě či pochopit názory; je třeba dát dohromady názory lidí, kteří se na danou věc dívají z různých úhlů; je nutné propracovat se negativními názory, které překáží ve vztazích. Kompromis Přechodné postavení - jeho cílem je najít účelné, vzájemně přijatelné řešení, které částečně uspokojí obě strany. Tuto strategii je vhodné použít, když: jsou cíle důležité, ale nestojí za možnou roztržku; ; oba oponenti jsou stejně silní a pevně rozhodnuti stát za svým; hledáte dočasná řešení složitých problémů; hledáte přechodná řešení v časovém tlaku; je potřeba záložní způsob při neúspěchu kooperace či konkurence. 51

52 Strategie řešení konfliktů Vyhýbání Odkládání na vhodnější dobu nebo ústup. Tuto strategii je vhodné použít, když: je problém triviální; nevidíte žádnou možnost uspokojení vašich zájmů; ů možné škody vyplývající z konfliktu převažují nad výhodami z jeho řešení; je třeba nechat lidi vychladnout; druzí mohou konflikt řešit efektivněji; je problém pouze symptomem něčeho hlubšího. Konkurence Bránění svého stanoviska: sledování vlastních cílů na úkor druhého. Tuto strategii je vhodné použít, když je třeba: rychlé, rozhodné akce při důležitých problémech; přijmout nepopulární opatření; chránit se před lidmi,, kteří využívají vašeho nekonkurenčního chování. 52

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 7. přednáška Time management Mgr. Petra Halířová Literatura Pacovský, Petr: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha, Grada 2006. Gruber, David: Time management. Praha,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond

příprava a vedení ČVUT, Fakulta Strojní, dne Národní vzdělávací fond Obchodní jednání, jeho příprava a vedení Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta Strojní, dne 5. 3. 2007 Obchodní jednání je proces nebo spíše dynamický vztah, kdy se minimálně dva lidé snaží dohodnout podmínky

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 30 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více