A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT"

Transkript

1 A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda, bradla: pohybové schopnosti a dovednosti, správná technika provedení základních cvičebních tvarů, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, kompenzace zatížení, 3. Gymnastika nářaďová- přeskok: pohybové schopnosti a dovednosti, správná technika provedení základních cvičebních tvarů, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, kompenzace zatížení, 4. Gymnastika šplh: pohybové schopnosti a dovednosti, správná technika provedení základních cvičebních tvarů, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, základní pravidla disciplíny. 5. Gymnastika- cvičení prostná: obsah, pohybové schopnosti a dovednosti, správná technika provedení základních cvičebních tvarů, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, základní pravidla disciplíny, kompenzace zatížení,. 6. Rytmická gymnastika: obsah, pohybové schopnosti a dovednosti, správná technika provedení základních cvičebních tvarů, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, kompenzace zatížení. 7. Úpolové sporty: obsah, přehled sportovních disciplín, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko- fyziologická podstata cvičení, kompenzace zatížení. 8. Atletika sprinty: popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a 9. Atletika střední a dlouhé tratě: popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko-fyziologická podstata disciplíny, kompenzace zatížení, 10. Atletika skok daleký: popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a 11. Atletika skok vysoký: popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a 12. Atletika vrhy a hody: popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a

2 13. Fotbal: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 14. Volejbal: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 15. Házená: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 16. Basketbal: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 17. Florbal: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 18. Softbal: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 19. Netradiční sportovní hry: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko-fyziologická podstata sportovní hry, kompenzace zatížení, 20. Lední hokej: charakteristika sportovní hry, zařazení do systematiky sportovních her, herní 21. Lyžování - běžecké: charakteristika sportovní disciplíny, obsah, všeobecná lyžařská průprava+ způsoby běhu, správná technika provedení jednotlivých způsobů běhu, anatomicko-fyziologická podstata sportovní disciplíny, kompenzační cvičení, základní pravidla disciplín.

3 22. Lyžování sjezdové: charakteristika sportovní disciplíny, všeobecná lyžařská průprava+ obsah sjíždění a zatáčení, správná technika provedení jednotlivých způsobů zatáčení, anatomicko-fyziologická podstata sportovní disciplíny, kompenzační cvičení, základní pravidla disciplín. 23. Bruslení: charakteristika sportovní disciplíny, prvky základního bruslení, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko-fyziologická podstata sportovní disciplíny krasobruslení a rychlobruslení, kompenzační cvičení. 24. Tance: obsah, cíle a úkoly, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomickofyziologická podstata sportovní disciplíny. 25. Turistika pěší, táboření: obsah, cíle a úkoly, pohybové schopnosti a dovednosti, teoretické znalosti, anatomicko-fyziologická podstata pohybové činnosti. 26. Cykloturistika: obsah, cíle a úkoly, pohybové schopnosti a dovednosti, teoretické znalosti, anatomicko-fyziologická podstata pohybové činnosti. 27. Vodní turistika: obsah, cíle a úkoly, pohybové schopnosti a dovednosti, teoretické znalosti, anatomicko-fyziologická podstata pohybové činnosti. 28. Plavání- prsa, znak: charakteristika plaveckých způsobů, popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko-fyziologická podstata jednotlivých plaveckých způsobů, základní pravidla jednotlivých disciplín, základní biomechanické zákonitosti pohybu ve vodě. 29. Plavání- kraul, motýlek: charakteristika plaveckých způsobů, popis správné techniky provedení, pohybové schopnosti a dovednosti, anatomicko-fyziologická podstata jednotlivých plaveckých způsobů, základní pravidla jednotlivých disciplín, základní biomechanické zákonitosti pohybu ve vodě.

4 B) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z REKREOLOGIE A POHYBOVÉ REKREACE 1. Rekreologie: postavení v systému věd. 2. Rekreologie: komunální rekreace, sociální význam. 3. Služby vztahující se k rekreologii. 4. Rekreace: vymezení pojmu, druhy. 5. Pohybová rekreace, zdatnost, zdravotně orientovaná zdatnost. 6. Přiměřený pohybový režim. 7. Vliv přiměřené pohybové aktivity na fyziologické funce člověka. 8. Vliv přiměřené pohybové aktivity na psychické funkce člověka. 9. Zdraví. 10. Civilizační choroby. 11. Primární prevence civilizačních chorob. 12. Rizikové faktory vzniku civilizačních chorob. 13. Obezita. 14. Kardiovaskulární onemocnění; rizikové faktory, prevence, vliv pohybové aktivity. 15. Psychomotorický vývoj, ontogenetická stadia: 0 3 roky. 16. Psychomotorický vývoj, ontogenetická stadia: 4 10 let. 17. Psychomotorický vývoj, ontogenetická stadia: let. 18. Psychomotorický vývoj, ontogenetická stadia: let. 19. Pohybový režim člověka ve věku let. 20. Pohybový režim člověka ve věku let. 21. Pohybový režim člověka ve věku let. 22. Pohybový režim člověka ve věku nad 65 let. 23. Aplikované pohybové aktivity. 24. Tělesná výchova a sport osob tělesně postižených. 25. Tělesná výchova a sport osob mentálně postižených.

5 C) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE PRÁVNÍ ASPEKTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 1. Právní řád ČR a právní profese prameny práva, druhy právních předpisů, právní odvětví, obsah a stručná charakteristika právních profesí, možnosti právního poradenství. 2. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod základní práva a svobody, jejich ochrana, dělba moci v ČR. 3. Právní subjektivita fyzických a právnických osob vznik, zánik právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům, možnosti jejich omezení, zastupování osob, typy právnických osob. 4. Věci a vlastnické právo rozdělení věcí, nabývání vlastnického práva a jeho zánik, katastr nemovitostí, spoluvlastnictví. 5. Právní aspekty podnikatelské činnosti v ČR podnikatel a podnikání, obchodní společnosti a družstva, obchodní rejstřík. 6. Živnostenské činnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu druhy živností, podmínky pro získání živnosti, živnostenské úřady. 7. Pracovní poměr právní úprava a druhy, vznik a zánik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 8. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců jednotlivá práva a povinnosti, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele v pracovním poměru, dohoda o hmotné odpovědnosti, rozsah a výše náhrady škody, zaměstnávání mladistvých. 9. Struktura a legislativa českého školství postavení a funkce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, typy školských zařízení, právní subjektivita škol. 10. Trestní právo charakteristika trestného činu, druhy trestných činů proti mládeži a tresty za ně ukládané, pojem presumpce neviny, trestněprávní aspekty pedagogické činnosti. 11. Doping, sport a etika legislativa, úloha Antidopingového výboru ČR, zakázané látky a metody dopingu, dopingová kontrola a její průběh, dokazování dopingu, sankce, možnosti obrany sportovce proti pozitivnímu nálezu. 12. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při tělesné výchově a ostatních školních aktivitách prevence a řešení školních úrazů, přímá souvislost s výchovnou a

6 vyučovací činností školy, náhrada škody, registrace a hlášení školních úrazů; odborná způsobilost a odpovědnost pedagogů školy za bezpečnost žáků a ochrany jejich zdraví (v době výuky i mimo ni), zajištění a bezpečnost plaveckých výcviků a lyžařských kurzů, bezpečnostní opatření na školách v přírodě, školním výletu. 13. Právní aspekty organizace sportu v ČR legislativa, formy sportovních organizací v ČR, zaklání sportovních klubů a oddílů. D) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE ZÁKLADY EKONOMIE 1. Postup při pořádání sportovní akce. Potřebné tiskové materiály. 2. Schéma mnohazdrojového financování sportu disponibilní zdroj. 3. Organizační struktura sportovního klubu. 4. Podstata sponzoringu a mecenášství. 5. Obsah reklamní nabídky pro sponzora a druhy sportovních reklam. 6. Management. 7. Marketing a jeho role. 8. Marketingový mix výrobek, služba. 9. Marketingový mix cena a cenová politika. 10. Marketingový mix distribuční cesty. 11. Marketingový mix komunikace a stimulování prodeje. 12. Trh a chování kupujících. 13. Velkoobchod a maloobchod. 14. Podnik jeho okolí a životní cyklus. 15. Rozvaha. 16. Soukromé podniky členění, charakteristika a zakládání. 17. Daňová soustava. 18. Podstata a význam účetnictví. 19. Obchodní rejstřík. 20. Obchodní společnosti.

7 21. Dlouhodobý majetek členění, oceňování, účtování. 22. Zásoby členění, oceňování, účtování. 23. Zjišťování efektivnosti hospodaření podniku a druhy nákladů. Při státní závěrečné zkoušce si vylosujete z každé oblasti jednu otázku (dohromady 4).

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne

1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1. Volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, sportovní dopoledne 1.1. Pojetí vyučovacího předmětu a ) Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem je vést žáky kteří mají zájem o kroužky ve škole po škole k preventivní

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice

ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice Sport je řešení pro tělo i ducha Zdroje: Analýza financování sportu v ČR (MŠMT, ČOV) Koncepce státní

Více