Základní škola Vodičkova v Praze 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vodičkova v Praze 1"

Transkript

1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL NAPLNIT, ALE TEVŘÍT JI. Zavádí se d

2 becná charakteristika a cíle přípravné třídy Vychází z charakteristiky škly jak celku. Jedná se samstatnu třídu 7 15 dětí, která je mezistupněm mezi předšklním a základním vzděláváním. Přípravná třída je zřízena pr děti, které mají dlženu pvinnu šklní dcházku. Je určena k jejich systematické přípravě na vstup d pvinnéh vzdělávání v ZŠ. Jejím hlavním smyslem je připravit na první třídu základní škly děti se sciálním neb jazykvým znevýhdněním, se sníženu kncentrací pzrnsti, s vadu řeči, s grafmtrickými btížemi, se zdravtním slabením. Dcházka d přípravné třídy umžní dětem adaptaci na šklní prstředí a předběžné seznámení s pžadavky, které vyvstanu v suvislsti se zahájením jejich pvinné šklní dcházky. Důraz je kladen také na dbru splupráci s rdinu, zalženu na bustranné důvěře. Pdmínky vzdělávání Třída je umístěna v budvě žáků 1. a 2. rčníku /Jindřišská 32, Praha 1/, kde mají děti k dispzici také šatnu, hernu, zahradu, WC a umývárnu. Jejich práce není rušena šklním zvněním. Materiální vybavení dpvídá pžadavkům pr práci s dětmi tht věku - brazvý materiál, pmůcky, hračky, hry, stavebnice. Dle ptřeb a mžnstí škly je vybavení třídy aktuálně dplňván. zařazení žáků d přípravné třídy rzhduje ředitel základní škly na základě žádsti záknnéh zástupce dítěte a písemnéh dpručení šklskéh pradenskéh zařízení. V přípravné třídě vyučuje pedagg s aprbací pr základní vzdělávání /I. stupeň ZŠ/ a pdle knkrétní situace lze využít pmc asistenta pedagga. Dcházka d přípravné třídy je bezplatná, stravvání je zajištěn ve šklní jídelně; v dpledních hdinách mhu žáci přípravné třídy dcházet d šklní družiny. Dětem s pruchami výslvnsti je umžněna dbrná individuální lgpedická péče v rámci dpledníh vyučvání v budvě škly. Pradenské služby zajišťuje PPP pr Prahu 1, 2 a 4 /Francuzská 56, Praha10/ a výchvná pradkyně naší ZŠ. rganizace vzdělávání Dba vyučvání: 8.00 hd hd. Vyučvání bude prbíhat v kratších vyučvacích blcích, jejich délka bude vycházet z knkrétníh prgramu (předmětu činnsti) s hledem na aktuální ptřeby dětí (stav pzrnsti, únava). Jedntlivé činnsti budu zařazvány s hledem na rvnváhu psychickéh zatížení dětí (střídání živějšíh zaměstnání s klidnu prací u stlečků, nárčnější činnsti s méně nárčnu) Způsb pedaggické péče je pstaven na zvýšeném individuálním přístupu k jedntlivým dětem. Režim dne: (čas je puze rientační) 7.45 hd hd. Příchd dětí d škly, individuální hra 8.00 hd hd. Ranní beseda na dané téma, rzvj verbální paměti, rzvj mtriky, mluvní cviky

3 8.30 hd hd. Individuální hra (splečenské a didaktické hry) 9.00 hd hd. Svačina a relaxace 9.30 hd hd. Řízené vyučvání (rzvj blasti pznání, matematických představ, jazykvé blasti, kmunikativní schpnsti, rzvj jemné mtriky) hd hd. Individuální hra (splečenské a didaktické hry) hd hd. Řízené vyučvání (pracvní, výtvarná neb hudební výchva) hd hd. Pbyt na zahradě, tělesná výchva neb tématická vycházka bsah vzdělávání bsahem vzdělávání je prhlubvání návyků sebebsluhy a hygieny, rzvj sciálních a kmunikačních dvednstí, řečvéh prjevu, utváření hrubé i jemné mtriky, cvičení sustředění, nasluchání, paměti; utváření základních matematických představ, rientace v čase a v prstru, pdpra hudebníh, výtvarnéh prjevu a tělesných dvednstí. Veškeré aktivity bsahují prvky hry a tvřivsti, pdněcují u dětí radst z učení, zájem pznávat nvé, przumět sbě i světu, který je bklpuje. BSAH JE RZPRACVÁN D NÁSLEDUJÍCÍCH KRUHŮ: 1. Vytváření kulturně sciálních a hygienických návyků 2. Rzumvá výchva blast jazykvá a kmunikativní blast matematických představ blast rzvje pznání 3. Hudební výchva 4. Výtvarná výchva 5. Pracvní výchva 6. Tělesná výchva Učiv v těcht kruzích je rzpracván puze rientačně. Třídní učitel se při své práci pírá individuální mžnsti a schpnsti dětí, jejich temp zvládání pžadavků. Rvněž nejlépe pznává specifické prblémy dětí a také t, c a v jakém rzsahu budu schpny zvládnut. S dětmi pstupuje takvým tempem, aby je práce zaujala a zárveň v c největší míře napmáhala jejich rzvji. 1. Vytváření kulturně sciálních a hygienických návyků (prlíná celým prgramem) Zahrnuje: - přizpůsbení se šklnímu režimu - přijatelnu frmu kmunikace - schpnst sustředění na zadaný úkl - przumění běžným pkynům, pdřízení se jim - samstatné plnění zadanéh úklu - udržvání přádku ve svých věcech - pravidla splečenskéh chvání (pděkvání, mluva, prsba, neskákat d hvru atd.)

4 - hygienické návyky, sambslužnst 2. Rzumvá výchva blast jazykvá a kmunikativní (rzšiřvání slvní zásby, rzvj kmunikativních dvednstí, rzvj plynuléh vyjadřvání, paměti, myšlení) Zahrnuje: svjvání říkadel a básní; dramatizaci tvření jednduchých dpvědí péči správnu výslvnst, hlasitst, správné temp řeči sustředěnu pzrnst na pslech phádky, pchpení textu, jednduchu reprdukci bsahu ppis brázků, jejich řazení pdle časvé pslupnsti tvření vět k brázkům sluchvé rzlišvání délky samhlásek rzvj dialgu mezi dětmi a učitelem (frmulace vlastních pržitků, přání a názrů) seznamvání s knihami, rientace v knihách blast matematických představ (lgické myšlení, úsudek, prstrvá představivst, rientace v prstru) Zahrnuje: - prvtní představy čísle - třídění předmětů - rientaci v prstru (před, za, na, pd, vedle, blízk, dalek, nahře, dle, vprav, vlev) - vytváření a prvnávání subrů předmětů (stejně, více, méně) - číselná řada pčítání p jedné v daném subru - pužití čísla k vyjádření pčtu a přadí - pznávání gemetrických tvarů na základě práce se stavebnicí - pznávání gemetrických těles na základě práce se stavebnicí blast rzvje pznání (pznatky živtě ve splečnsti a přírdě v nejbližším klí) Zahrnuje: - znalst jména, adresy bydliště - pznatky rdině - pznatky dmvě, bytu a jeh zařízení - pznatky škle, chvání ve škle - rientaci v klí, chvání na ulici - péči zdraví, části lidskéh těla - pznatky přírdě v průběhu rčních bdbí, vce, zelenina, strmy, květiny) - seznámení s dmácími zvířaty, s běžnými vlně žijícími zvířaty (užitečnst, chvání) - pznatky práci dspělých v různém prstředí - základní časvé představy (dnes, zítra, včera, rán, večer, částečně dny v týdnu, rční bdbí) 3. Hudební výchva (muzikálnst, prpjení hudby s phybem) Zahrnuje: - dechvá cvičení - zvuky hudebních nástrjů, rzlišvání - rytmizace říkadel

5 - zpěv písní s důrazem na správnu meldii a rytmus - vytleskávání rytmu - seznamvání s techniku hry na jednduché hudební nástrje - vyjádření hudby přirzeným phybem - pznávání písní pdle úryvku - nácvik tanečků 4. Výtvarná výchva (představivst, grafmtrika, smyslvé vnímání) Zahrnuje: - práci s tužku (štětcem), správné držení - využívání plchy papíru (nahře, dle) - rzeznávání základních a dplňkvých barev - kreslení na velké plchy - práci s malvánkami - dkreslvání brázků - bkreslvání jak nácvik pisvání z tabule - dekrativní práce - kreslení a malvání na různé náměty - pěstvání citu pr úpravu a čisttu práce 5. Pracvní výchva (manuální zručnst, pracvní návyky) Zahrnuje: - vytváření hygienických návyků, stlvání, sebebsluha - práci se stavebnicí - mdelvání - práci s papírem (stříhání, vystřihvání, vytrhávání, nalepvání, skládání) - ddržvání danéh pstupu - udržvání čistty při práci - plnění drbných úklů ve třídě - rzvíjení vůle, sustředěnsti - vytváření a upevňvání kladnéh vztahu k práci - šetrné zacházení s předměty - ddržvání pravidel bezpečnsti 6. Tělesná výchva (radst z phybu, rzvj základních phybvých dvednstí atd.) Zahrnuje: - nácvik správnéh držení těla - respektvání pravidel a pkynů v prstru tělcvičny - rientace v prstru - dechvé a uvlňvací cviky - zdravtní cviky - výstupy a sestupy p žebřinách - běh, skky, pskky, přeskky přes nízké překážky - hry s míčem - přetahvání - tanečky - hry na sněhu

6 Klíčvé kmpetence Úrveň kmpetencí je dána rzvjvu úrvní dítěte a jeh reálnými mžnstmi v chápání sebe sama i klníh světa. Jedná se spíše vytvření a rzvj elementárních předpkladů pr získávání kmpetencí, které jsu základem pr vytváření klíčvých kmpetencí v následující vzdělávací etapě. Kmpetence k učení Dítě: - sustředěně pzruje, všímá si suvislstí, užívá při tm jednduchých pjmů, znaků a symblů - uplatňuje získané zkušensti v praktických situacích - klade tázky, hledá dpvědi, aktivně se zapjuje d dění klem sebe - dvede pstupvat pdle instrukcí a pkynů Kmpetence k řešení prblémů Dítě: - známé a pakující se situace se snaží řešit samstatně (na základě nápdby či pakvání), nárčnější s pmcí dspěléh - nebjí se chybvat, pkud nachází pzitivní cenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kmpetence kmunikativní Dítě: - přiměřeně svým mžnstem vládá řeč, samstatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, tázky i dpvědi - sděluje své pržitky, pcity a nálady nejrůznějšími prstředky (řečvými, výtvarnými, phybvými, dramatickými apd.) - průběžně rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji pužívá při kmunikaci s klím Kmpetence sciální a persnální Dítě: - učí se uvědmvat si, že za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - způsbem vlastním danému věku prjevuje citlivst a hleduplnst k druhým, pmáhá slabšímu, rzpzná nevhdné chvání, vnímá nespravedlnst - ve skupině se dkáže pdřídit; při splečných činnstech se dmluvá a splupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní pravidla splečenskéh styku - ddržuje dhdnutá pravidla - při setkání s neznámými lidmi se chvá bezřetně Kmpetence činnstní a bčanské Dítě: - učí se rganizvat svje hry a činnsti - k úklům a pvinnstem přistupuje dpvědně - spluvytváří pravidla splečnéh sužití mezi vrstevníky - uvědmuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektvat - je hleduplné, váží si práce i úsilí druhých

7 Pdle 7 dst. 4 zákna 561/2004 Sb., předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) se bsah vzdělávání v přípravné třídě řídí Rámcvým prgramem pr předšklní vzdělávání. Je uspřádán d pěti vzdělávacích blastí: - bilgické - psychlgické - interpersnální - sciálně-kulturní - envirnmentální Knkrétní názvy blastí: 1. DÍTĚ A JEH TĚL 2. DÍTĚ A JEH PSYCHIKA 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 4. DÍTĚ A SPLEČNST 5. DÍTĚ A SVĚT Vzdělávací bsah prgramu je rzpracván p měsících na bdbí jednh šklníh rku. Každý měsíc je uveden prstřednictvím mtivačníh tématu: Září Říjen téma: Není škla jak škla téma: C přináší pdzim Listpad téma: Barvy pdzimu Prsinec téma: Vánce jsu za dveřmi Leden Únr Březen Duben Květen Červen téma: C přináší zima téma: Živt klem nás téma: C přináší jar téma: Zvířata klem nás téma: Přírda na jaře téma: Přichází lét

8 ZÁŘÍ Téma: Není škla jak škla Pdtéma: Kamarádi Mje rdina Blízké klí škly Dítě a jeh těl navzení atmsféry důvěry a phdy rientace v nvém prstředí svjvání sebebslužných dvednstí Dítě a jeh psychika pmcí vhdnéh režimu, rganizace a laskavéh přístupu usnadňvat dětem vstup d škly rzvj kmunikačních dvednstí a kultivvanéh prjevu. Dítě a ten druhý rzvíjet v dětech smysl pr splupráci, pmáhat navzvat kntakty mezi jedntlivými dětmi psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k autritě (ke škle), k rdině i k druhým dětem ve skupině Dítě a splečnst rzvj sunáležitsti ve splečenství statních lidí rzvj splupráce, tlerance a přizpůsbvání se klektivu třídy Dítě a svět vytváření vztahu k místu a prstředí, ve kterém dítě žije

9 ŘÍJEN Téma: C přináší pdzim Pdtéma: Práce na pdzim V lese Na zahradě Na pli Dítě a jeh těl svjvání návyků k pdpře vlastní phdy Dítě a jeh psychika rzvíjení receptivní i prduktivní stránky jazyka pmcí vyprávění, četby, převyprávění phádek, příběhů a skutečných zážitků dětí rzvíjení smyslvéh vnímání Dítě a ten druhý utváření pzitivních vztahů mezi dětmi, navzvání přátelství Dítě a splečnst rzvíjení mravníh a estetickéh vnímání, cítění a pržívání Dítě a svět svjvání základních pznatků světě, živtě, přírdě a jejich prměnách

10 LISTPAD Téma: Barvy pdzimu Pdtéma: Přírda na pdzim Dítě a jeh zdraví sbní hygiena Dítě a jeh těl svjvání pznatků vlastním těle péče zdraví, sbní hygiena rzvj grafmtriky Dítě a jeh psychika rzvj verbálních i nnverbálních kmunikačních schpnstí a kultivvanéh prjevu rzvíjení schpnsti vyjadřvat pcity, djmy a pržitky pdpra přirzené dětské zvídavsti, zájmu a fantazie Dítě a ten druhý psilvání prsciálníh chvání Dítě a splečnst vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách uznávaných ve splečnsti Dítě a svět svjvání dvednstí ptřebných k vyknávání základních činnstí v péči klí

11 PRSINEC Téma: Vánce jsu za dveřmi Pdtéma: Mikuláš Vánční zvyky, kledy Vánce Dítě a jeh těl rzvíjení grafmtriky a jemné mtriky. Dítě a jeh psychika vytváření a upevňvání citvé vazby k rdině a svému klí vytváření kladnéh vztahu k učení, rzvj zájmu učení pdpra rzvje paměti, pzrnsti, představivsti a fantazie Dítě a ten druhý psilvání prsciálníh chvání pdpra schpnstí a dvednstí pr navazvání a rzvíjení vztahů k druhým lidem Dítě a splečnst rzvíjení estetických a kreativních činnstí slvesných a literárních (pslech a dramatizace phádek, básní atd.) Dítě a svět svjvání dvednstí ptřebných ke spluvytváření zdravéh a bezpečnéh prstředí

12 LEDEN Téma: C přináší zima Pdtéma: Prměny přírdy v zimě Zimní sprtvání Zápis d 1. třídy Dítě a jeh těl rzvíjení phybvé bratnsti svjvání návyků zdravéh živtníh stylu Dítě a jeh psychika psilvání sebedůvěry, rzvj zdravéh sebevědmí, uvědmvání si vlastní identity Dítě a ten druhý chrana sbníh sukrmí a bezpečí ve vztazích s dspělými Dítě a splečnst rzvj primárních kulturně splečenských pstjů Dítě a svět vytváření schpnsti přizpůsbit se běžným změnám

13 ÚNR Téma: Živt klem nás Pdtéma: Čím budu, kde bych rád pmáhal Den, týden, měsíc, rk Maspust /karneval/ Dítě a jeh těl rzvj psychické i fyzické zdatnsti Dítě a jeh psychika upevňvání výslvnsti a vyjadřvacích schpnstí vytváření základů pr práci s infrmacemi Dítě a ten druhý rzvj interaktivních a kmunikativních dvednstí Dítě a splečnst vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách Dítě a svět sunáležitsti s statním světem lidská činnst pmáhá a chrání, ale může i škdit a ničit

14 BŘEZEN Téma: C přináší jar Pdtéma: Prměny přírdy na jaře Žijeme zdravě Dpravní prstředky Dítě a jeh těl psilvání phybvé výknnsti rzvj muzikálnsti a phybvé kultury Dítě a jeh psychika radst z bjevvání, pdpra dětské zvídavsti svjvání vlníh chvání upevňvání kultivvanéh prjevu Dítě a ten druhý psilvání respektu k autritám rzvj tlerance a přizpůsbivsti Dítě a splečnst upevňvání základních hdnt uznávaných v dané splečnsti Dítě a svět upevňvání pcitu sunáležitsti s přírdu.

15 DUBEN Téma: Zvířata a jejich mláďata Pdtéma: Zvířata dmácí a vlně žijící Mláďata Svátky jara Dítě a jeh těl rzvj phybvé a manipulační schpnsti svjvání si věku přiměřených praktických dvednstí Dítě a jeh psychika rzvj mluvenéh prjevu dítěte rzvj paměti, pzrnsti, představivsti a fantazie Dítě a ten druhý upevňvání emčních vztahů k živým bytstem rzvj pvědmí chraně svéh bezpečí i bezpečí druhých Dítě a splečnst přijímání základních všebecně uznávaných splečenských, mrálních a estetických hdnt. Dítě a svět rzvj pzitivníh přístupu k živtu ve všech jeh frmách

16 KVĚTEN Téma: Přírda na jaře Pdtéma: Květiny, strmy a keře Svátek maminek Měst, ve kterém žiji Dítě a jeh těl rzvj phybvých schpnstí a dvednstí rzvj grafmtriky Dítě a jeh psychika rzvj správné výslvnsti hudební a taneční aktivity Dítě a ten druhý upevňvání emčních vztahů k rdině Dítě a splečnst rzvj estetickéh přístupu k živtu Dítě a svět upevňvání pcitu sunáležitsti s rdinu, se splečnstí

17 ČERVEN Téma: Přichází lét Pdtéma: Prměny přírdy v létě U lékaře Hurá na prázdniny Dítě a jeh těl pdpra zdraví a bezpečnsti Dítě a jeh psychika upevňvání zájmu mluvenu i psanu pdbu jazyka vytváření základů pr práci s infrmacemi brázkvé knihy a dětské časpisy upevňvání relativní emční samstatnsti Dítě a ten druhý chrana sbníh sukrmí a bezpečí Dítě a splečnst vytváření základních kulturních a splečenských pstjů Dítě a svět rzvíjení pcitu sunáležitsti s přírdu

18 čekávané výstupy kruh činnstí a znalstí, ke kterým by měl dítě na základě svých sbních dispzic na knci přípravné třídy dspět: Sebebsluha Zvládnutí sbní hygieny, samstatné blékání a buvání, samstatně jíst a pužívat nůž a vidličku, udržvání přádku a čistty klem sebe. Sciální dvednsti Naučit se jednat s statními, znát a pužívat jména splužáků a dspělých, navazvat a udržvat přátelství, dkázat pžádat pmc dspělé i kamarády, přijímat zdpvědnst za své činy, dkázat se rientvat na známých místech i bez dzru, uznávat autritu dspěléh, prjevvat k němu pzitivní vztah, zachvávat běžná pravidla splečenskéh chvání (zdravení, pděkvání,mluva), naučit se pracvat se skupinu vybranu a libvlnu, dkázat se sustředit a nevyrušvat statní z činnsti. Hrubá mtrika Dbře chdit p schdech, při chůzi nevrážet d statních; běhat, skákat, umět zaujmut různé tělvýchvné pzice, udržvat rvnváhu, phybvat se v prstru pdle daných pkynů, zúčastňvat se různých phybvých her. Jemná mtrika Umět si hrát s drbnými předměty, stavět ze stavebnice, napdbvat psaní, napsat své jmén (hůlkvý způsb), správný úchp tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnvky ) blast jazyka a kmunikace Dkázat psluchat a klást jednduché tázky, vypravvat svých zkušenstech a událstech v lgické návaznsti, aktivně se zapjvat d splečné knverzace, schpnst kmunikvat v různých prstředí, umět zacházet s knihu, aktivně pužívat základní slvní zásbu, chápat bsah čtenéh, umět reprdukvat, umět vyprávět phádku, umět pjmenvat předměty denníh pužití, blast matematických, časvých a prstrvých představ Pznávat časvé vztahy (začátek, prstředek, knec; včera, dnes, zítra, dny v týdnu, rční bdbí; první, pslední..), kvantitativní vztahy (hdně, mál, stejně, plný, prázdný ), prstrvé vztahy (nahře, dle, vprav, vlev; řazení předmětů dle daných kritérií ), znát gemetrické tvary, umět pčítat předměty v daném subru, tvřit knkrétní subry s daným pčtem prvků, pužívat číselné řady 1 5 pr pčítání předmětů. Hudební prjev Zazpívat písničku s důrazem na správnu meldii a rytmus, vytleskávat daný rytmus a umět h vyjádřit různými phyby, dprvdit zpívanu píseň jednduchým hudebním nástrjem, umět nasluchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pcity a djmy, umět zatančit jednduchý taneček. Výtvarný prjev Pznávat barvy, vládat a pužívat základní techniky výtvarnéh prjevu, umět vybarvit brázek, naučit se bkreslvat, vystřihnut základní brazce, mdelvat i malvat pdle předlhy i vlastní představy. Na knci přípravné třídy by měl být dítě schpn sustředění cca na 20 minut.

19 Hdncení Přípravná třída se nezapčítává se d pvinné šklní dcházky, děti se neklasifikují. Na knci šklníh rku děti bdrží pamětní list a krátké slvní hdncení své práce. Individuální vzdělávací pkrky třídní učitelka průběžně sleduje a vyhdncuje. úspěších a pkrcích dětí jsu rdiče pravidelně infrmváni na knzultačních schůzkách s třídní učitelku.

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více