Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí

2 Is there an escape from the trap of the massive higher education? It is my wish that this country was the most educated in the world, therefore I hereby direct that all my subjects were awarded a doctorate. Visionary cartoon from newspaper around 1960.

3 Analytical chemistry provides the methods and tools needed for insight into our material world for answering four basic questions about a material sample: What? Where? How much? What arrangement, structure, or form? Federation of European Chemical Societies, Karl Cammann, Univ. Muenster, 1992 Fresenius Z. Anal. Chem., 343 (1992) 812 Measure what is measurable and make measurable what is not

4 Tlačí Nové Principy Vývoj analytických metod a nejen jich Táhne Nové problémy Teorie Přístroje Politika grantových agentur Cílem akademického výzkumu je uspokojování zvědavosti a nalézání nehledaného v očekávání neočekávaného Radost z uvažování a chápaní je nejkrásnějším darem přírody A.E.

5 Táhne Zdravotnictví Klinická analýza EU 3 milardy analýz/rok a 1 % HDP Životní prostředí Potravinářství Ekonomické soutěžení Nano a Bio technologie Informační technologie LRI

6 Táhne 1. Časově a prostorově rozlišená analýza 2. Analýza jednotlivých molekul 3. Analýza stop v organických a biologických matricích na úrovni ppm a ppb 4. Identifikace makromolekul a mikroorganismů 5. Implantovatelné sensory (kontrolované dávkování, spojitá kontrola, dálkový přenos dat)

7 Čím reaguje analytická chemie na tyto podněty Drahé, mimořádně účinné, citlivé a selektivní metody, založené na různých kombinovaných technikách (GC-MS, HPLC-MS, CZE-MS, MS-MS, ICP-MS) Středně drahé techniky pro více méně rutinní analýzy (GC, HPLC, CZE, AAS, FIA, SIA, DPV, AdSV aj.) Levné techniky použitelné i pro velkoplošné monitorování (disposabilní sensory, barevné papírky, atp). Lab on chip Lab on valve

8 I v budoucnosti bude platit Pestrost problémů vyžaduje pestrost metod Neexistuje nejlepší analytická metoda O volbě metody budou rozhodovat důvody: Ekonomické (pořizovací a provozní náklady) Parametrové (citlivost, selektivita, LOD) Praktické (robustnost, spolehlivost, jednoduchost,časová a experimentální náročnost Legislativní

9 No co musíme studenty připravit Obrovské počty analýz (knihovny látek, genomika, proteomika) Měření v neobvyklých matricích (sliny, sperma, krev z pupeční šňůry, mozkomíšní mok) Odpovídat na otázky přesahující tradiční představu o analytické chemii Biomonitoring Akreditace, validace,. Atd., atd., atd. Někdy je v dobře víře připravujeme spíše na minulost Ale s tim moc nenaděláme protože nevíme co přinese budoucnost Kapalné krystaly, padlá tabu, prognostika Verne Apollo Texas Instruments

10 Padlá tabu v elektroanalytické chemii Voltametrická stanovení v nepřítomnosti základního elektrolytu HPLC-ED ve spojení s gradientovou elucí Diamant jako elektrodový materiál Uhlíkové pastové elektrody ve směsném vodněorganickém prostředí Rotující disková elektroda v malém objemu roztoku Voltametrická měření vyžadují přítomnost rozpouštědla Příklad tubulárního elektrochemického detektoru

11 Pár čísel 5% ekonomie EU přímo závisí na výsledcích analýz pro 20% evropských chemiků je analýza hlavní náplní práce pro 50% evropských chemiků je analýza nejvýznamnější vedlejší náplní práce v EU je prováděno více než 5 miliard vsádkových analýz ročně, počet dat z kontinuálních analýz je astronomický a většinu z nich nikdo nezpracovává ročně je produkována více než 100,000 analytických publikací skoro polovina legislativy by nefungovala bez výsledků chemických analýz řízení moderní společnosti je nemyslitelné bez analytické chemie M. Grasserbauer - Analytical chemistry is indispensable to democratic governance

12 Moderní výuka analytické chemie Výchozí předpoklady European Higher Education Area - Evropský prostor vysokého školství Bolognska deklarace - třístupňový systém Tuning + ECTN = Eurobakalář chemie Dublinské a budapešťské deskriptory DAC-EuCheMS - Eurocuriculum II

13

14 Které schopnosti, znalosti a dovednosti jsou nejdůležitější?

15

16 První cyklus = EUROBAKALÁŘ Prvý cyklus vzdělání v chemii je řádně ukončen studenty, kteří prokázali řádným zkušebním postupem, že: mají dobré základy vzdělání v základních disciplínách chemie: anorganické, organické, fyzikální, biologické a analytické chemii; plus náležitý základ v matematice a fyzice mají základní znalosti v některých specializovanějších disciplínách chemie mají návyky praktických dovedností v chemii z laboratorních cvičení, přinejmenším v anorganické, organické a fyzikální chemii jak z individuální tak skupinové práce tak, jak je v dané oblasti náležité mají návyky obecných dovedností v kontextu k chemii, jenž jsou použitelné i v kontextu jiných disciplin získali standard znalostí a dovedností, které jim poskytnou přístup k studijním programům druhého cyklu či jeho částem

17 Tito absolventi budou: mít schopnost získávat a interpretovat relevantní vědecké údaje a činit závěry, které budou obsahovat reflexi odpovídajících vědeckých a etických hodnot mít schopnost sdělit informace, myšlenky, problémy a řešení informovanému publiku mít schopnosti a dovednosti, které je zařadí mezi začínající vysokoškoláky na trhu práce, včetně chemického průmyslu mít rozvinuté ty učební schopnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohli dále studovat s dostatečnou mírou samostatnosti

18 Druhý cyklus = EUROMAGISTR Druhý cyklus vzdělání v chemii je řádně ukončen studenty, kteří prokázali řádným zkušebním postupem, že: mají znalosti a vědomosti, které vycházejí z úrovně bakaláře chemie avšak rozšiřují ji, což vytváří základ pro originalitu při vývoji a aplikování idejí ve výzkumné souvislosti mají schopnosti, které je činí způsobilými pro jejich zaměstnání jako profesionálních chemiků v chemii a v příbuzných oblastech získali standard znalostí a dovedností, které jim poskytnou přístup k studijním programům třetího cyklu či jeho částem

19 Tito absolventi budou: mít schopnost aplikovat své znalosti, vědomosti a schopnost řešit problémy i v novém či neprozkoumaném prostředí v širším (případně multidisciplinárním) kontextu ve vztahu k chemickým vědám mít schopnost integrovat znalosti a zvládat i složité problémy a formulovat závěry i na základě neúplných či omezených informací včetně reflexe etické zodpovědnosti spojené s aplikací jejich poznatků a závěrů mít schopnost sdělit své závěry, poznatky a úvahy, na nichž jsou založeny, jasně a jednoznačně, a to jak odborníkům tak i laikům mít vyvinuty učící schopnosti, které jim umožní pokračovat ve dalším studiu převážně samostatným a autonomním způsobem a převzít odpovědnost za svůj vlastní profesionální rozvoj

20 Třetí cyklus = EURODOKTOR Tito absolventi budou: mít schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a složitých idejí mít schopnost komunikovat s lidmi na stejné úrovni, se širší vědeckou komunitou a obecně i s celou společností v oblasti své odbornosti mít schopnost prosazovat v akademické a profesní souvislosti vědecký i technologický pokrok ve znalostní společnosti

21 Forma výuky Talk and chalk Zpětný projektor Powerpoint nebezpečí rychlého výkladu CD pro učitele i žáky obrana vydavatelů Internet inhibující objem informací-počet hitů Internetové časopisy Mozek není nádoba která má být naplněna, ale oheň, který má být zapálen Zcela nezastupitelná role bakalářské, diplomové a doktorské práce To všechno bude něco stát

22 Zdá-li se vám vzdělání příliš drahé, vyzkoušejte nevzdělanost

23 Děkuji za pozornost

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Petra Zakrevská Bakalářská práce 200x ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá propojením andragogiky s ostatními vědami, zejména

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STRUKTUROVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ-

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STRUKTUROVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ- UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STRUKTUROVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ- SPOLUPRÁCE S PRAXÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE (problémová studie) Anotace ZDENĚK VOTRUBA 1 Ve studii se analyzují potřeby, možnosti a způsoby

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 Marcela Šmídová, Jana Hamanová 1. Cíle projektu a sběr dat Od listopadu roku 2003 do listopadu 2005 uskutečnilo Centrum pro studium vysokého

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství Praha, květen 2009 Ústřední školská komise ČSSD Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Zelená kniha školství 1. Účel Zelené knihy Smyslem Zelené knihy je iniciovat další

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více