PRŮLOMOVÁ KNIHA MIRANDY GRAY V ČESKÉM JAZYCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮLOMOVÁ KNIHA MIRANDY GRAY V ČESKÉM JAZYCE"

Transkript

1 PRŮLOMOVÁ KNIHA MIRANDY GRAY V ČESKÉM JAZYCE Muž se cítí dobře, když podává dobré výkony. Žena podává dobré výkony, když se dobře cítí. MAITREYI PIONTEK Menstruační cyklus je přítomen ve světě businessu stejně dlouho, jako jsou v něm přítomny ženy. Nyní nastává čas mu vrátit jeho právoplatné místo a přijmout jej jako dokonalý zdroj ženské výkonnosti, výjimečnosti, efektivity a kreativity. Menstruační cyklus může sloužit jako nástroj pro dosahování cílů, úspěchu i naplnění. Klíčem k využívání tohoto zdroje je optimální načasování určitých pracovních aktivit podle jednotlivých fází měsíčního cyklu. V různých obdobích se ženám aktivují různé schopnosti, čehož lze prakticky využívat v zaměstnání, doma i při vedení firmy. Pro ženy, které úspěšně hledají svou cestu v (mužském) světě businessu. Pro ženy, které už poznaly sílu svého lunárního cyklu. Pro muže, kteří pracují se ženami, a chtějí s nimi pracovat ještě efektivněji. Pro muže, kteří porozuměli síle ženského principu, a chtějí jej podpořit. Pro firmy, které chtějí využívat svých doposud skrytých zdrojů. Pro firmy, které si váží svých žen. Nabízíme vám příležitost podílet se na vydání českého překladu knihy Mirandy Gray Optimized Woman, a přispět tak šíření těchto revolučních myšlenek mezi širokou veřejnost. Projekt Měsíc v nás a nakladatelství OSULE, s. r. o., chystají u příležitosti květnové návštěvy Mirandy Gray v Čechách české vydání této knihy. Nabízíme vám možnost reklamy a prezentace v českém vydání této knihy, na stránkách projektu Měsíc v nás, na stránkách nakladatelství OSULE a na nově vznikajících stránkách věnovaných této knize a ženskému lunárnímu time managementu. Získáte rovněž výtisk knihy zdarma a 30% slevu na odběr dalších knih. Vaše podpora bude využita na financování překladu a jazykové korektury textu, grafických prací na knize a na tisk knihy. Orientační ceník: 1 tisková strana v českém vydání knihy Optimized Woman + prezentace na webech: Kč ½ tiskové strany v českém vydání knihy Optimized Woman + prezentace na webech: Kč Banner na webech: Kč/rok nebo 500 Kč/měsíc Podrobnější informace získáte u Dany-Sofie Šlancarové, Podporou vydání této knihy přispíváte také na projekt Měsíc v nás, který organizuje rovněž promítání a diskuse na téma měsíčního cyklu ve školách. Přispějte takto i svým dětem. Děkujeme firmě Smart ing s.r.o., která přispěla na zakoupení autorských práv. (/dokumenty/prilezitost_optwom.pdf)

2 PROJEKT MĚSÍC V NÁS V rámci uceleného projektu nabízíme: Projektem Měsíc v nás vytváříme platformu pro specifické téma menstruaci a měsíční ženský cyklus. Zajímá nás, jak nám měsíční cyklus ovlivňuje život, jak se promítá do našeho vztahu k sobě, k rodině a k druhým lidem, jak se projevuje v naší práci a jak ovlivňuje naši kreativitu. Menstruace je pro nás jedním ze symbolů ženství a branou, která nás vede dál a hlouběji k podstatě ženství a k podstatě bytí vůbec. * Putovní Měsíc v nás program v regionech a školách * Semináře pro ženy i jejich dcery k tématu menstruace a vědomého vstupu do ženství * Rituál menarché rituál první menstruace * Kurzy ženského time managementu * Prostor a zázemí pro realizaci tvořivého ženství * Měsíční obchůdek * Pořádání seminářů se zahraničními lektorkami * Umělecké projekty * Kalendárium zajímavých a doporučených akcí * Informace a kontakty na lékařky, terapeutky a lektorky a ženy-měsíčnice zabývající se ženskou tematikou NAKLADATELSTVÍ OSULE, S. R. O. OSULE, s. r. o. firma zabývající se vydáváním knih a organizací kurzů souvisejících s vědomým businessem, s vědomým vařením, s vědomým ženstvím, s vědomým sněním zkrátka s vědomým životem. Název Osule je místopisný, je to vesnice a kopec kousek od Prachatic. Název se odvozuje od slova "osutý", tedy "obsypaný kamením". Misí firmy OSULE je pomáhat lidem být sám sebou. Pomáhat jim růst a rozvíjet jejich individuální tvořivost podporovanou osobní integritou. A taky šířit principy vědomého businessu a vědomého života. Firma jako nakladatelství se zaměřuje na vydávání knih s potenciálem ovlivňovat životy lidí. Prvním takovým titulem je audionahrávka Vědomý business Freda Kofmana. Smyslem a záměrem kurzů je pomáhat lidem nacházet autentického sebe a dokázat si udržovat svou integritu za všech okolností. Věříme, že láska, úspěch a štěstí jsou našimi nezadatelnými právy a každý z nás je schopen tyto kvality ve svém životě trvale mít. (/dokumenty/prilezitost_optwom.pdf)

3 ÚRYVEK Z ČESKÉHO PŘEKLADU KNIHY MIRANDY GRAY OPTIMIZED WOMAN Proč ženy přemýšlejí a chovají se jinak než muži Špatná zpráva je, že ženy jsou jiné než muži, a proto muži potřebují jisté strategie, jak k nim přistupovat. Klíčové je zde pochopit, že schopnosti, dovednosti a myšlenkové pochody žen se v průběhu měsíce týden od týdne mění. Tato informace pro vás asi není žádným velkým překvapením důležité však je, že tato proměnlivost se opakuje s měsíční periodou, a je tudíž do jisté míry předvídatelná. Žena,4 v 1 Představte si, že máte čtyři různé ženy: každou z nich na jeden týden v měsíci. Každá z těchto žen má trochu odlišné schopnosti a způsob vnímání světa. Váš přístup k jednotlivým ženám bude přirozeně trochu odlišný a také vaše očekávání budou jiná. A teď si představte, že všechny tyto čtyři ženy vypadají úplně stejně a rázem chápete ženy i jejich proměnlivý menstruační cyklus. Každá žena má v sobě totiž alespoň čtyři různé ženy! Každá žena ztělesňuje minimálně čtyři ženy v jednom těle! Proč nemůže být žena trochu více jako muž? (profesor Henry Higgins z muzikálu My Fair Lady) Ženy procházejí každý měsíc během svého menstruačního cyklu čtyřmi fázemi, ve kterých se jim otevírají brány k různým schopnostem a dovednostem. To však neznamená, že ženy jsou nespolehlivé a nestálé! Spíše to znamená, že se jim pravidelně na měsíční bázi zesilují a prohlubují určité schopnosti a postoje. Ženy mají úžasné schopnosti, které zůstávají často nevyužity, protože bývají vnímány jako nestabilní a nepředvídatelné. Žít a spolupracovat se ženou,4 v 1 znamená pro muže změnit svá očekávání a přístup k ženám. Dobrá zpráva je, že pokud je váš přístup k ženám v souladu s jejich aktuálními zvýšenými schopnostmi a způsobem uvažování, nejenže vás budou mnohem lépe Nikdy nevěř něčemu, co sedm dní v kuse krvácí a přitom neumře! (pan Garrison ze seriálu South Park) přijímat, ale bude vám z jejich strany odměnou překvapivá úroveň aktivity, odhodlání, schopnost řešení problémů, tvořivost a podpora či porozumění. Přizpůsobíte-li svůj přístup těm schopnostem a způsobům uvažování ženy, které se projevují v dané optimální době, budete překvapeni pozitivní odezvou. Co to jsou optimální doby? Optimální doby jsou období několika po sobě následujících dní, během kterých žena vykazuje určitou řadu zvýšených schopností. Tyto schopnosti a dovednosti zahrnují jak mentální schopnosti (jako je zvládání více úkolů najednou, schopnost analýzy nebo strukturované a tvůrčí (/dokumenty/prilezitost_optwom.pdf)

4 myšlení), tak emoční dovednosti (jako je empatie či síťování a podpora týmu) a fyzické schopnosti (jako je vytrvalost, síla a koordinace). Ženský měsíční cyklus můžeme rozdělit do čtyř optimálních dob. Každá z nich je přibližně týden dlouhá, i když doba trvání každé fáze se u jednotlivých žen může různit. Nazývám tyto čtyři optimální doby dynamickou fází, expresivní fází, kreativní fází a reflektivní fází. Jednotlivé fáze korespondují s předovulačním, ovulačním, předmenstruačním a menstruačním obdobím v biologickém cyklu ženy. Co potřebujete vědět o ženách Abyste přistupovali k ženám v souladu s jejich optimálními dobami, potřebujete pochopitelně vědět, co ženy v těchto obdobích prožívají. A abyste mohli využívat darů jejich zvýšených schopností a dovedností, potřebujete také znát, jaké úkoly a činnosti žena v daném období vykonává nejlépe. A konečně což pro vás bude možná to nejdůležitější musíte vědět, jak přizpůsobit svůj přístup k ženě podle její aktuální optimální doby, a musíte tedy umět odhadnout, v jaké fázi se právě nachází. Tabulka 11.1: Schopnosti a dovednosti odpovídající jednotlivým optimálním dobám Fáze cyklu Schopnosti a dovednosti dané optimální doby Dynamická fáze Schopnost soustředit se, vybavovat si věci z paměti a plánovat, (přibližně den cyklu) zaměření na detail, strukturované a logické myšlení, zaměření na dosahování výsledků, nezávislé vykonávání činností a vnitřní motivovanost. Expresivní fáze (přibližně den cyklu) Kreativní fáze (přibližně den cyklu) Reflektivní fáze (přibližně den cyklu) Vynikající fyzická výdrž a síla. Zaměření na lidi a vztahy, efektivní komunikace, empatie, schopnost fungovat v týmu, síťování, prodej, vyučování, altruistický přístup, podpora, produktivita, flexibilita, emoční vyrovnanost. Dobrá fyzická i mentální kondice a emoční vyrovnanost. Schopnost kritické analýzy, řešení problémů, nezávislé vykonávání činností, kontrola, kreativita, intuice, motivace založená na nadšení, zaměření na změnu a problémy. Postupný pokles mentální a fyzické energie, vzestup emoční citlivosti. Záchvaty tvořivosti, a také frustrace. Schopnost nezaujatého vyhodnocování, vidění věcí v celku, oddělení od výstupů, opouštění, odpouštění, důležitá jsou základní přesvědčení a hodnoty, tvořivá reflexe, intuitivní porozumění věcem, zaměření na pocity. Nízká úroveň mentální a fyzické energie. (/dokumenty/prilezitost_optwom.pdf)

5 Mějte na paměti, že ženy mají tyto schopnosti po celý měsíc; ve svých optimálních dobách v nich však vynikají. [...] Získat od žen to nejlepší Chcete-li získat od žen to nejlepší, pak: slaďte zadávané úkoly s jejich optimálními dobami a změňte svou komunikaci s nimi a přístup k nim tak, aby byly v souladu s jejich aktuálními dovednostmi a schopnostmi. [...] Proč se tím vůbec zabývat? Optimální doby hrají důležitou roli v každodenním životě žen, projevují se v jejich práci, ve vztazích a ovlivňují jejich rodiny. Mají-li ženy prostor a vstřícné prostředí pro žití a jednání v souladu se svými optimálními dobami, může se u nich enormně snížit hladina stresu a naopak znatelně narůstají pocity naplnění, sebedůvěry, duševní pohody a štěstí. Jsou pak také schopny být v životě úspěšnější, dosahovat lepších výsledků a naplňovat své cíle a sny. V zaměstnání se pak zvyšuje jejich produktivita a efektivita, mají schopnost budovat šťastné a motivované týmy, přicházejí s průlomovými řešeními a revolučními nápady a jsou schopny vést své společnosti na vedoucí pozice na trhu. Ať už budete uplatňovat své vědomosti o optimálních dobách v pracovní oblasti nebo ve svých osobních vztazích, buďte při tom flexibilní a mějte na paměti myšlenku ženy,4 v 1. Vaše vynaložené úsilí porozumět jednotlivým ženským optimálním dobám vás velkou měrou odmění ve vašich vztazích. A pokud se vám to tento měsíc zrovna nepovede, máte druhou šanci hned příští měsíc! Miranda Gray (UK) spisovatelka, umělkyně, podnikatelka. Miranda Gray žije v Anglii a působí jako kreativní ředitelka marketingové a webdesignérské společnosti Footmark Media Ltd., kterou založila společně se svým mužem. Několik let intenzivně vede ženské skupiny a workshopy osobního rozvoje a tvůrčího psaní v Británii, v Kanadě a v Itálii. Ve své nejznámější knize Red Moon (Rudý měsíc, česky Dharmagaia 2011) seznamuje čtenáře s jednotlivými fázemi menstruačního cyklu a s jejich specifiky, včetně zarámování do archetypálních rolí Panny, Matky, Čarodějky a Vědmy. Ženství a jeho cykličnosti se věnuje i v rámci svých workshopů, ve kterých propojuje kreativitu ženského života s přirozeností menstruačního cyklu. Ve své druhé knize The Optimized Woman (Optimalizovaná žena) představuje možnosti využívání moudrosti cyklických fází pro přirozený pracovní ženský time management. Mirandino video o ženské lunární cykličnosti a jejím využití v businessu (s českými titulky): (/dokumenty/prilezitost_optwom.pdf)

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více