tělesná výchova s metodikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tělesná výchova s metodikou"

Transkript

1 Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah ÚVOD HISTORIE SPORTU POHYB A JEHO PODSTATA VÝZNAM POHYBU V ONTOGENEZI TYPY SVALSTVA TYPY SVALOVÝCH VLÁKEN POHYB Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO KRYTÍ TĚLOVÝCHOVNÝ PROCES POHYBOVÉ SCHOPNOSTI SILOVÉ SCHOPNOSTI VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI OBRATNOSTNÍ (KOORDINAČNÍ) SCHOPNOSTI POHYBLIVOST POHYBOVÉ DOVEDNOSTI POHYBOVÉ ČINNOSTI V JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH OBDOBÍCH...27 POUŽITÁ LITERATURA:...30 Příloha č. 1:...31 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 1

4

5 ÚVOD Pohyb i celkový zájem o sport se pomalu vytrácí ze společenského života. Mladší generace dávají čím dál více přednost pohodlnějšímu způsobu života. Hry na hřišti vystřídaly hry na počítačích a volný čas lidé tráví spíše před televizní obrazovkou. Tento způsob života vede spolu s nedostatkem tělesné aktivity k civilizačním chorobám, jako jsou obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, poruchy pohybového aparátu, nadměrný stres. Pohyb by měl být součástí života každého jedince jako prevence k různým onemocněním, díky kterému vede i cesta k plnohodnotnému životu. Samozřejmě sport jako takový odlišujeme na rekreační, výkonnostní až vrcholový. Nutno podotknout, že rekreační sport je chápán jako nejzdravější způsob pohybové aktivity, při kterém se můžeme vyhnout různým svalovým či jiným zraněním. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 3

6

7 1 HISTORIE SPORTU Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě. Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. (http://cs.wikipedia.org/wiki/sport). Ve výše uvedené definici jsou důležitá tři omezení: jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnosti, kde se soutěží pouze pomocí duševních schopností nebo štěstí - například deskové hry, počítačové hry nebo hazardní hry aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží - to vylučuje z oblasti sportu například válku aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejích výsledků - to vylučuje například bojová umění provozovaná nesoutěžním filosoficky zaměřeným způsobem nebo jógu PŮVOD SPORTU Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul, je podle historiků potřeba výcviku armád, která vyústila v nejrůznější hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla určitá forma soutěže prováděna jako součást obětního rituálu nebo rituálu předpovídání budoucnosti. Nejznámějším důkazem je bezesporu starověké Řecko, ve kterém se z aktivity směřující k fyzickému sebezdokonalení stala filosoficky odůvodněná součást kulturního života a fyzická zdatnost byla považována za nedílnou součást dokonalosti (kalokaghatia). Výsledkem bylo mimo jiné pravidelné pořádání všeřeckých sportovních her v osadě Olympie, které se staly předobrazem moderních olympijských her. ANTICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých her. Konaly se v Olympii, každé čtyři roky k poctě boha Dia. První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l. Největší rozkvět OH nastal v 5. stol. př. n. l. (tzv. klasické období). Po ovládnutí Řecka Římany (146 př. n. l.) nastal úpadek. K novému rozmachu došlo v stol. n. l., kdy byly hry podporovány římskými císaři, sám císař Nero se aktivně účastnil her. Ve 4. stol. n. l. OH upadaly, roku 393 či 394 je zakazuje zvláštním ediktem Theodosius I. jako hry pohanské. Před OH poslové z Olympie zvali k účasti po celém antickém Řecku, oznamovali přesné datum konání her a vyhlašovali posvátný mír zvaný ekecheiria ( zdržení se rukou od zbraní ). Jako závodníci se OH směli zúčastnit pouze svobodní občané řeckého původu, vítězové v jednotlivých disciplínách byli odměňováni věncem z divokého olivovníku, měli právo dát si postavit své sochy, rodné obce jim prokazovaly čestné pocty. K OH se scházeli zástupci řeckých států, podepisovali zde politické smlouvy, při hrách se upevňovalo vědomí řecké národní a kulturní sounáležitosti. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 5

8 Průběh a doba trvání Historikové se shodují v tom, že první hry trvaly jeden den, konala se pouze jedna disciplína - běh na jedno stadio, (cca 192 m). Běh na jedno stadio byl až do 14. her jedinou olympijskou disciplínou, na 14. hrách přibyl běh na dvě stadia a dlouhý běh na několik stadií. Postupně přibývaly další discipliny: pentathlón (hod diskem, skok do dálky, hod oštěpem, běh na jeden stadion, zápas) a další discipliny box, závody koňských čtyřspřeží, pankration ( všeboj ), běh těžkooděnců, závody dvojspřeží mulů, závody klusáků, závody koňských dvojspřeží, soutěž trubačů a hlasatelů. Doba trvání her se s přibývajícím počtem disciplín postupně prodlužovala. NOVODOBÝ SPORT Do druhé poloviny 19. století (a ve velké většině případů právě do Anglie) spadá založení většiny dnes provozovaných nejoblíbenějších sportů na všeobecném základě - tj. na zásadě pokud budeš respektovat pravidla, můžeš hrát s námi (nebo spíš proti nám) a je jedno kdo jsi a odkud jsi. V Anglii vzniká: v roce 1863 Fotbalová asociace jako spojení klubů hrajících kopanou verzi ragby v roce 1877 mistrovství v královském tenisu ve Wimbledonu v roce 1897 první verze psaných pravidel pro dnešní házenou Naprosto zásadní bylo pro další rozvoj sportu založení novodobých olympijských her, které je spojeno se jménem Pierra de Coubertaina a rokem Sport se tím stává ze specifického a stále ještě menšinového způsobu zábavy kulturním a později i politickým fenoménem. NOVODOBÉ OLYMPIJSKÉ HRY Olympijské hry jsou největší sportovní událostí moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Zakladatelem novodobých olympijských her se stal Pierre de Coubertain. Olympijskou myšlenku zformuloval ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía). Z antických OH převzatý posvátný mír, slavnostní obřady při zahájení antických OH jsou obohaceny o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Olympijské hry se pořádají jako: Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896 Zimní olympijské hry od roku 1924 Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Do roku 1992 se konaly vždy ve stejném roce, v současné době se letní a zimní olympijské hry střídají se střídají po 2 letech. Medaile z olympijských her je ve většině individuálních sportů (snad s výjimkou tenisu a fotbalu) považována za nejcennější sportovní trofej, jakou lze získat. Obvykle je ceněna víc než medaile z mistrovství světa v příslušné disciplíně. 6 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

9 Olympijské symboly Nejvyšším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Olympijské kruhy jsou součásti olympijské vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských kruhů. Dalším, neméně významným olympijským symbolem je olympijské heslo: Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji), které vyjadřuje cíl olympijského hnutí, úsilí o neustálý pokrok. Olympijský pozdrav - zvednutá pravá paže je variantou římského pozdravu. Po druhé světové válce přestal být používán. Olympijský oheň Původ tohoto symbolu pochází ze starověkého Řecka, kde byl oheň udržován po dobu trvání her. Připomíná oheň, který podle legendy ukradl Prométheus Diovi a odnesl ho lidem na zem. Olympijské hry a politika Když se podíváme do historie novodobých olympijských her, zjistíme, že na olympiádách šlo vždy o více než sport. V roce 1936 se LOH konaly na území nacistického Německa v Berlíně. Celé hry provázela značná nacistická propaganda, která měla za úkol vyzdvihnout německé bílé sportovce. Mezinárodní olympijský výbor konání her tehdy podporoval. Jeho postoj byl později chápán jako politický krok, který měl zakrýt přípravy na 2. světovou válku. V letech 1940 a 1944 byly OH z důvodu války zrušeny. Letní olympijské hry v Moskvě roku 1980 byly bojkotovány státy západního světa kvůli vpádu sovětského vojska do Afghanistánu. Následujících her, které se konaly v Los Angeles, se odmítl zúčastnit tehdejší Sovětský svaz, k němu se připojila většina jeho satelitů včetně Československa. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 7

10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČEŠTÍ OLYMPIONICI Bedřich Šupčík byl český sportovní gymnasta, první československý olympijský vítěz. Zlatou medaili získal na VIII. Olympijských hrách v Paříži v roce 1924 za šplh na laně bez přírazu. Emil Zátopek (19. září listopadu 2000) byl český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. Věra Čáslavská (* 3. května 1942) je bývalá česká sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. 8 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

11 SOKOL Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti. Za datum založení Sokola se pokládá 16. únor 1862, kdy byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána ustavující valná hromada. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu. Vyvrcholením činnosti ČOS je všesokolský slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let. Miroslav Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad: síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Miroslav Tyrš je také autorem Základů tělocviku. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 9

12

13 2 POHYB A JEHO PODSTATA 2.1 VÝZNAM POHYBU V ONTOGENEZI (Ontogeneze = vývoj jedince) Celý život člověka je charakterizován permanentními změnami. Ontogeneze je bezprostředně spjata s pohybem. Pohybová aktivita se promítá do fyzické výkonnosti, procesu růstu a vývoje, myšlení, do celkového rozvoje osobnosti člověka. Proces vývoje člověka vychází z principů evoluční fyziologie a lze ho shrnout do vzájemného vztahu: Pohyb významně působí na vývoj jedince a naopak vývoj jedince má vliv na jeho pohyb. Pohyb je základní projev lidského organismu a rozlišujeme: pohyb vrozený pohyb volní Pohyb člověka je zajišťuje hybná soustava, tj. kostra, svalstvo a vazivo. 2.2 TYPY SVALSTVA Posturální (též zvané tonické) svalstvo vývojově starší Jeho hlavní funkcí je zajišťování vzpřímeného držení těla. Vlastnosti: mají větší podíl červených pomalých vláken, jsou odolné vůči únavě, jsou v neustálém napětí a mají tendenci se zkracovat. Příklad: sval bedrokyčlostehenní, bederní část vzpřimovače trupu, horní část trapézového svalu, čtyřhranný sval bederní, trojhlavý sval lýtkový Fázické svalstvo vývojově mladší Zajišťuje, vykonává vlastní pohyb. Vlastnosti: jsou tvořeny převahou bílých, rychlých svalových vláken, snadno se unaví vzhledem k jejich horšímu prokrvení, mají tendenci ochabovat. Příklad: velký sval hýžďový, střední sval hýžďový, přímý sval břišní, dolní část trapézového svalu, pilovitý sval přední, hluboké ohýbače šíje. Vztah obou systémů svalstva posturálního a fázického má být v rovnováze. Pokud dojde ke zkrácení některých svalů převážně posturálních, nebo k oslabení svalů převážně fázických, anebo k obojí poruše funkce, vzniká svalová nerovnováha (svalová dysbalance). Nejčastěji a nejvýrazněji se svalová nerovnováha vyvíjí v krční, hrudní a bederní oblasti páteře. K prevenci vzniku svalové dysbalance slouží správně vedená pohybová aktivita v tělovýchovném procesu. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 11

14 2.3 TYPY SVALOVÝCH VLÁKEN SO (Slow-oxidativ) jsou červená pomalá oxidativní vlákna s vysokým aerobním výkonem. Jsou tmavě zbarvena, díky vysokému obsahu myoglobinu. Jsou tedy typická svojí velkou oxidační kapacitou a pomalou unavitelností. Mají také pomalou reakci na podnět s malou velikostí neuronů, které ovládají vláken. Uplatňují se především při vytrvalostních zátěžích nižší intenzity. FG (Fast-glykolitic) jsou rychlá bílá vlákna s vysokým anaerobním výkonem, zabarvená světle. Typická jsou rychlou reakcí na podnět s velkými neurony, které ovládají vláken. FG vlákna mají nízkou oxidační kapacitu, jsou proto rychle unavitelná. Uplatňují se zejména při silových a rychlostních výkonech maximální intenzity. Poměr rychlých a pomalých vláken je ve většině svalů přibližně rovnoměrný (50% : 50%). Mezi jedinci však existuje značná variabilita. Simoneau a kol. v roce 1989 zjistili ve stehenním svalu u skupiny 418 mužů a žen rozpětí pomalých vláken od 15 do 85%. Právě tyto rozdíly určují sportovní předpoklady každého jednotlivce. Sprinteři světové třídy mají například ve stehenní svalovině 70-75% rychlých svalových vláken. Naopak vytrvalostní běžci mohou mít až 90% vláken typu I. 2.4 POHYB Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO KRYTÍ Aerobní cvičení (z řeckého aero = vzduch) Je taková pohybová aktivita, kdy práce svalů a metabolické procesy v nich probíhají za přítomnosti kyslíku. Aerobní cvičení je jakékoliv cvičení prováděné střední intenzitou po delší čas se zvýšenou tepovou frekvencí. Během takového cvičení je kyslík využíván k přeměně glukosy a tuků k produkci adenosintrifosfátu neboli ATP, což je základní zdroj energie pro buňky (svalovou činnost). Tělo primárně používá k výrobě adenosintrifosfátu glykogen, avšak při déle trvajícím výkonu začne používat jiné zásoby, zejména tukové. (http://cs.wikipedia.org) Mezi aerobní pohybové aktivity patří takové cvičení, kdy cvičení probíhá déle než 20 minut bez větší námahy v pozvolném tempu (např. klidnější celodenní výlet na kole), dýchání bývá klidné a pravidelné. Praktické přínosy cvičení v aerobním pásmu: prevence a snížení rizika onemocnění srdce pomáhá při redukci hmotnosti (redukci tuku v těle) napomáhá snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu zlepšuje činnost plic a srdce spaluje tuk v těle Anaerobní cvičení Opakem aerobního cvičení je anaerobní cvičení, což je cvičení za nedostatečného přísunu kyslíku. Jde o velké výkony během krátké doby, při kterých dochází ke krátké, avšak velmi intenzivní svalové práci, např. sprint. Při fyzické aktivitě v anaerobním pásmu nemá organismus dostatek kyslíku a tělo pak sahá po rezervách ve svalech a v krvi. Svalům dochází kyslík, a aby rychle získaly potřebnou energii, musí spalovat sacharidy. Fyzická aktivita probíhá urputně, s velkou námahou, dýchání je zrychlené; po cvičení cvičenec obvykle nemůže popadnout 12 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

15 dech. Při anaerobním způsobu práce dochází k nadprodukci a hromadění laktátu (kyseliny mléčné), který výrazně omezuje fungování svalů, způsobuje svalovou únavu a bolest svalů, a vede k rozvoji metabolické acidózy 1. Praktické přínosy cvičení v anaerobním pásmu: rozvoj svalové síly (a čím větší svalová hmota, tím více prostoru pro spalování tuku v anaerobní zóně) pozitivně ovlivňuje hustotu kostí a kvalitu kloubů, proto je jedním z nejjednodušších opatření v rámci boje proti osteoporóze pomáhá udržovat hladinu krevního cukru 1 Acidóza je porušení acidobazické rovnováhy prostředí ve prospěch kyselin (snížení ph) Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 13

16

17 3 TĚLOVÝCHOVNÝ PROCES Obsahem tělovýchovného procesu je rozvoj pohybových schopností a nácvik pohybových dovedností. Pohybové schopnosti Jsou relativně samostatné soubory vnitřních a funkčních předpokladů člověka pro pohybovou činnost. Projevem pohybové schopnosti je pohybová činnost, kterou chápeme jako soubor pohybů, jejichž pomocí je plněn pohybový úkol (Choutka, Dovalil, 1991). Pohybové schopnosti se rozvíjí v procesu kondiční přípravy. Pohybové dovednosti Jsou souborem předpokladů pro pohybovou činnost získaných v procesu učení. Jedná se o integraci vnitřních vlastností organismu podmiňující techniku pohybové činnosti vzhledem k zadanému pohybovému úkolu. Pohybové dovednosti se získávají v procesu motorického učení (Choutka, Dovalil, 1991). Zjednodušeně řečeno: pohybové schopnosti jsou zděděné dispozice, relativně stálé; pohybové dovednosti jsou naučené v tělovýchovné praxi, v životě. Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti přímo ovlivňují kvalitu pohybové činnosti. Většina pohybových úkolů obsahuje nároky na několik pohybových schopností a dovedností současně. Pro dosahování maximálních výkonů je třeba spojení všech složek tohoto otevřeného systému. Ve většině případů není zapojena pouze jedna pohybová schopnost, ale je spojeno více pohybových schopností. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj je dán biologickými předpoklady jedince. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 15

18

19 4 POHYBOVÉ SCHOPNOSTI Charakteristika pohybových schopností dle Čelikovského (1979): jsou vnitřními, příčinnými předpoklady nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost jsou poměrně stálé v čase prostředím jsou ovlivňovány jen částečně, neboť jsou člověku vrozeny Předpokladem pro pohybovou činnost se rozumí somatické, funkční, pohybové a psychické předpoklady člověka. Kromě genetických vlivů a pravidelné pohybové činnosti působí na úroveň rozvoje pohybových schopností i zdravotní stav, věk, pohlaví, životospráva, regenerace a další činitelé. Dělení pohybových schopností: vytrvalostní schopnosti silové schopnosti rychlostní schopnosti obratnostní schopnosti pohyblivost Měkota, Novosad (2005) podávají zase tento výklad pohybových schopností: Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které pokládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. 4.1 SILOVÉ SCHOPNOSTI Síla člověka (silová schopnost) je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Odporem může být gravitace, reakce opory, odpor vnějšího prostředí, hmotnost břemene, setrvačnost (Choutka, Dovalil, 1991). Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost svalů. Mezi další účinky posilovacích cvičení patří prevence svalové atrofie, zvětšení síly, zvětšení objemu svalu (hypertrofie), zvýšení klidového tonu, zlepšení svalové vytrvalosti, zlepšení mezisvalové koordinace, zvýšení pevnosti kostí. Dělení silových schopností dynamické (podstatou je izotonická, excentrická kontrakce) statické (podstatou je izometrická kontrakce) úsilí tohohle typu se neprojevuje pohybem. Většinou se jedná o udržování těla nebo břemene ve statických polohách. Dělení silových schopností podle druhu svalové kontrakce izotonická kontrakce je taková, při níž se napětí svalu nemění, mění se jeho délka. koncentrický (odpor < svalová síla) je taková, při níž se sval viditelně zkracuje od konců ke středu, následkem je patrná a rychlá akce. excentrický (odpor > svalová síla) - sval se v podstatě prodlužuje vlivem síly, která působí proti němu a vykonává tak brzdnou práci. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 17

20 Účinek cvičení - zpevňování svalstva, odbourávání tuků. izometrická kontrakce - délka svalu se nemění, mění se napětí ve svalu (odpor = svalová síla). Účinek cvičení roste svalová hmota, teplo, krev se městná ve svalu, zátěž pro kardiovaskulární systém. Rozvoj silových schopností Ke zvyšování silových schopností je nutno sval stimulovat určitým podrážděním (převážně mechanickým, ale i elektrickým). Podnět vyvolá ve tkáni určité reakce, projevující se změnou ve struktuře svalu i nervosvalového systému. Metody posilování Metoda maximálního úsilí podstatou je překonávání největších možných odporů (95-100% maxima), počet opakování je 1 3 x. Krátkodobé úsilí vysoké intenzity zvyšuje množství aktivovaných svalových vláken. Tato metoda nevede k větší hypertrofii svalu. Je vhodná pro zkušené sportovce, kteří perfektně zvládají techniku daného cviku. Nevhodné pro děti ve vývinu. Metoda kulturistická podstatou je překonávání nemaximálního odporu s opakováním mezi 8 15 x, podle velikosti odporu. Dlouhodobá aplikace metody vede ke značné hypertrofii svalu. Sval ale není tak silný jako v předchozí metodě. Metoda vytrvalostní vhodná zejména k redukci tukové tkáně; např. svalstvo břišní stěny. Cílem není svaly hypertrofovat, ale naopak oplošťovat. Počet opakování co největší, odpor při cvičení minimální nebo téměř žádný. Význam síly v pohybových aktivitách a sportu Silové schopnosti hrají určitou roli ve všech sportovních odvětvích. Rozhodující význam mají v těch specializacích, kde se překonává velký odpor náčiní (vzpírání, vrhy, hody v atletice), nebo odpor vlastního těla (ve sportovní gymnastice, při skocích v atletice), dále ve sportech, kde se překonává odpor soupeře (judo, zápas), a nebo odpor prostředí (plavání, lyžování). Stále více se uplatňují i ve sportovních hrách. Zásady posilování důležité je respektovat biologický věk jedince (dítěte) volit všestranná a pestrá cvičení posilovat s hmotností vlastního těla upřednostnit dynamická a vedená cvičení před statickým cvičením posilovat po předchozím zahřátí a protažení svalů posilovat v sériích (ucelené bloky) Účelem posilovacích cvičení v nesoutěžním (tj. v našem přístupu) není maximální silový výkon ani hypertrofie (nárůst) svalové hmoty, nýbrž dokonalá svalová koordinace. 18 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

21 4.2 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové činnosti. Je to soubor předpokladů provádět cvičení s nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou (Choutka, Dovalil, 1991). Obecně se vytrvalost definuje jako schopnost odolávat únavě. Vytrvalostní schopnosti jsou z 50% geneticky podmíněné. Z morfologického hlediska závisí na množství SO vláken ve svalech. Z metabolického hlediska závisí na energetických rezervách. A velký vliv při vytrvalostním zatížení mají psychické vlastnosti člověka (schopnost odolávat acidóze, překonávání kritického bodu). Vytrvalostní výkon je závislý na: ekonomice techniky prováděného pohybu způsobu krytí energetických potřeb schopnosti příjmu kyslíku optimální tělesné hmotnosti Druhy vytrvalostních schopností Rozhodujícím kritériem pro vymezení jednotlivých druhů vytrvalosti, charakteristických dobou trvání pohybové činnosti a její intenzitou jsou především energetické požadavky a způsob jejich zabezpečení. Druh vytrvalosti Doba trvaní pohyb. činnosti Energetický systém* Rychlostní Do 20 s ATP CP Krátkodobá 2 3 min ATP LA Střednědobá Kolem 8 10 min. LA/O2 Dlouhodobá Přes 10 min. O2 *podrobný popis zabezpečení energetických požadavků je v příloze č. 1 Graf: Energetické zabezpečení pohybové činnosti v závislosti intenzity zatížení na délce trvání výkonu Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 19

22 Význam vytrvalostních schopností Rozvoj vytrvalostních schopností je základem zdravého životního stylu. Má vliv zejména na kardiovaskulární a dýchací systém člověka. Dále pozitivně ovlivňuje tělesnou konstituci člověka, jeho metabolismus a v neposlední řadě psychickou stránku jedince. Ve sportu jsou jednotlivé vytrvalostní schopnosti dominujícími a současně limitujícími faktory ve vytrvalostních sportech cyklického charakteru, tzn. běhy v atletických disciplínách, cyklistika, plavání, kanoistika. Všeobecně důležitá je vytrvalost pro trénink jednotlivých sportovních odvětví. Je totiž podmínkou pro absolvování většího objemu tréninku. A v neposlední řadě působí vytrvalost jako regenerační efekt. Pozitivně ovlivňuje rychlost zotavných procesů. Metody rozvoje vytrvalosti Metoda nepřerušovaného zatížení (aerobní zatížení) TF za min. Touto metodou by byl organismus schopen pracovat neomezeně dlouho za předpokladu dodávání glykogenu a vody. Spotřeba kyslíku se přibližně rovná jeho dodávce. Metoda intervalová (anaerobní zatížení) Spočívá ve vyloučení velkého množství laktátu do svalů a na schopnosti odolávat acidóze. Tato metoda je závislá na době zatížení, intenzitě, délce přestávky, typu odpočinku, počtu opakování. Intervalová metoda se projevuje zkvalitněním maximální spotřeby kyslíku. Nevýhodou je nevhodnost zařazování až do pubertálního věku. Optimální období rozvoje vytrvalosti Optimální období pro rozvoj vytrvalostních schopností je kolem 16. roku života. Rozvoj vytrvalosti (obecné, dlouhodobé) u dětí a mládeže lze provádět v podstatě bez omezení. Nejúčinnější formou jsou hry nebo kruhový trénink. 4.3 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI Rychlostní schopnosti definujeme jako vnitřní předpoklady k provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí (Choutka, Dovalil, 1991). Pohybová činnost je prováděna s maximálním úsilím a intenzitou po dobu maximálně 15 s bez překonávání odporu. Úroveň rychlostních schopností je dána: svalovým systémem - vysokým podílem rychlých FG vláken ve svalech, schopností současné aktivace velkého počtu motorických jednotek, rychlého střídání svalového napětí nervovým systémem - rychlostí vedení vzruchů, rychlostí přenosu informací při nervosvalové činnosti energetickým systémem - vysokou zásobou kreatinofosfátu v buňkách, rychlou resyntézou ATP (viz. příloha č. 1) psychickými předpoklady, tj. rychlým a přesným vytvořením představy o pohybu, koncentrací, emoční stabilitou 20 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

23 Druhy rychlostních schopností Rychlost reakce (reakční rychlost) Reakční rychlostí se ve sportu rozumí schopnost reagovat pohybem na určitý podnět. Vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením pohybu, podle této doby se schopnost hodnotí. Může jít o jednodušší nebo složitější reakce ve stabilních či proměnlivých podmínkách (starty, reakce na herní situace, úkoly v úpolových sportech). Z hlediska druhu lze volit signál: optický (0,19-0,21s) akustický (0,15-0,16 s, u sportovců 0,07-0,10 s.) taktilní (0,14-0,16 s) Podle shromážděných údajů závisí doba reakce na mnoha okolnostech a činitelích: věk rozcvičení vnější teplota druh podnětu kvalita nervových drah, citlivost receptorů Rychlost akční Akční rychlost pohybu (cyklická či acyklická) je výsledkem rychlosti svalové kontrakce a činnosti nervosvalového systému. Pohyb probíhá vždy ve vymezeném prostoru a čase. Výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých částí. Podle průběhu jednotlivých fází pohybu rozlišujeme cyklickou a acyklickou pohybovou činnost a jí odpovídající typ rychlostní schopnosti: rychlost acyklická rychlost startovní, odrazová, vrhačská, hráčská, jednorázových pohybů (kopů, úderů, hodů, vrhů aj.) rychlost cyklická rychlost akcelerační, maximální (běžecká), se změnami směru, hráčská (vedení míče), frekvenční, kombinací Rozvoj rychlostních schopností Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým úkolům. Ze všech kondičních schopností jsou rychlostní schopnosti nejsilněji geneticky podmíněny (z 80%). Příznivé podmínky pro rozvoj rychlostních schopností se vyskytují už v dětském věku, kdy se ve letech formuje nervový základ rychlostních projevů, tj. především pohyblivost, labilita a rychlost nervových procesů. V tomto věku je zaznamenáván větší přirozený nárůst rychlostních a také rychlostně silových předpokladů. Po 14. a 15. roce se přirozená dispozice zvyšování čisté rychlosti - především frekvence pohybů - poněkud snižuje. Další přírůstek např. rychlosti lokomoce se objasňuje zlepšením silových schopností, zlepšením techniky a zvýšením anaerobních schopností. Maxima rozvoje rychlostních schopností se většinou dosahuje v letech. Rychlostní zatížení předpokládá dostatečnou koncentraci a motivaci ke cvičení. Pouhý slovní pokyn často nepostačuje. Kromě dostatečného vysvětlení úkolu a přesvědčování je s úspěchem využíván i soutěžní princip (handicapy, soutěže dvojic, postupový klíč, odměny či sankce). K dosahování vysoké intenzity slouží i senzorické určení rychlosti lokomoce nebo frekvence pohybu různými zvukovými či optickými stimulátory, dále světelné dráhy, vodiče, tahače atd. Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 21

24 4.4 OBRATNOSTNÍ (KOORDINAČNÍ) SCHOPNOSTI Charakterizují se jako schopnost řešit rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem zařazuje i schopnost učit se rychle novým pohybům. Ve specifické podobně jsou obratnostní schopnosti důležitým předpokladem tvorby a zdokonalování sportovních dovedností. Vztah mezi obratnostními schopnostmi a technikou sportovní činnosti má své zvláštnosti (Choutka, Dovalil, 1991). Úroveň rozvoje obratnostních schopností se posuzuje a hodnotí: celkovou zásobou osvojených pohybových dovedností úrovní projevu ve specializovaných sportovních dovednostech (včetně doby potřebné k jejich osvojení a přizpůsobení k podmínkám soutěží) Úroveň obratnostních schopností závisí na funkci CNS. Ta řídí a koordinuje činnost organismu jako celku, přičemž dochází ke koordinaci mezi jednotlivými funkčními systémy pracujícími často autonomně. Komplexní rozvoj obratnostních schopností je mimořádným předpokladem pro efektivitu sportovních činností, a proto je třeba se věnovat systematickému rozvoji obratnostních schopností již od dětství. Struktura obratnostních schopností Obratnostní schopnosti se skládají z řady dílčích, relativně samostatných schopností. Schopnost: spojování pohybových prvků časoprostorové a dynamické uspořádání osvojených pohybových operací v složitější činnost orientace funkce analyzátoru diferenciace významná pro přesnost a účelnost pohybové činnosti (technicko estetické sporty) přizpůsobování pohybového jednání vnějším i vnitřním podmínkám reakce rovnováhy dodržování rytmu Všechny projevy obratnostních schopností se zdokonalují tréninkem. Tento proces vede k rozvoji učenlivosti neboli docility. Tato schopnost se projevuje kvalitou a rychlostí učení se pohybovým dovednostem. Úroveň docility také charakterizuje míru talentu jedince. Rozvoj obratnostních schopností Všechny komponenty obratnostních schopností se nejúčinněji rozvíjejí mezi 7. až 10. rokem. Toto období je charakteristické principem všestrannosti. K rozvoji všech komponent obratnostních schopností je nutné opakovat cvičení ve velkém objemu, v přiměřené intenzitě a na vysoké kvalitativní úrovni. Doporučuje se používat co největší počet cvičení a obměňovat je v provedení a v podmínkách, počet opakování nemá být příliš velký, aby nedocházelo k přílišnému upevňování osvojených pohybových dovedností. K rozvoji obratnostních schopností se doporučuje: provádět tělesná cvičení v mnoha různých obměnách nejrůznější variace provedení, změny rytmu, pohybu na zrakové, akustické signály provádět tělesná cvičení v měnících se vnějších podmínkách - lehčí, těžší náčiní, ve dvojicích, skupinách, v různých terénech 22 Tělesná výchova s metodikou - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D.

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. jazyky v kinantropologii 1 Osnova prezentace Klasifikace lidského pohybu Teorie tělesných cvičení (TC) Strukturální stránka TC Procesuální stránka TC Finální stránka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Myologie. Soustava svalová

Myologie. Soustava svalová Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

Rozvoj pohybových schopností

Rozvoj pohybových schopností Rozvoj pohybových schopností Pohyb je vyjadřovacím prostředkem, komunikačním prostředkem, uplatňuje se v základních interakcích organismu a prostředí. Volní pohyby Mimovolní pohyby Reflexní pohyby Druhy

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Rychlostně silové Atletika skoky Atletika vrhy a hody Alpské lyžování Skoky na lyžích

Rychlostně silové Atletika skoky Atletika vrhy a hody Alpské lyžování Skoky na lyžích Rychlostně silové Rychlostně vytrvalostní Silově vytrvalostní MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Rychlostně silové Atletika skoky

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY NÁVRH INOVACÍ TRÉNINKOVÝCH METOD V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE MLADŠÍHO

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání 01.10.2017 30.06.2018 Připravil: Petr Mikeš Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří Obsah: Obsah a cíle projektu str.2 Rámcový

Více

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed ZATÍŽEN ENÍ základní definice záměrný, cílený c podnět t k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám m funkční aktivity organismu = = ke změnám m trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností,,

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská Seminární práce na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA k příležitosti školení trenérů III. třídy judo 2014 Martina Čechlovská Obsah Tělesná neboli kondiční příprava 1 Síla 2 Rychlost 3 Vytrvalost 4 Obratnost 5 Pohyblivost

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Energetické systémy lidského těla

Energetické systémy lidského těla RYCHLOST Energetické systémy lidského těla Svaly získávají ATP na pohyb příčných můstků prostřednictvím tří základních energetických reakcí: 1. Regenerací ATP z kreatinfosfátu ( ATP-CP systém ) 2. Anaerobní

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelství předmětu tělesná výchova Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Rámcový plán předmětu TV pro 5 leté Mg. studium

Rámcový plán předmětu TV pro 5 leté Mg. studium Rámcový plán předmětu TV pro 5 leté Mg. studium SEM 1. TÉMATICKÝ BLOK NÁZEV TÉMATICKÉHO CELKU OBSAH TÉMATICKÉHO BLOKU Metodika Zpracuje Intenzivní rozvoj základních pohybových schopností a dovedností T

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Marek Cahel Školení T3 - Vracov,

Marek Cahel Školení T3 - Vracov, AEROBNÍ A ANAEROBNÍ TRÉNINK Marek Cahel Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 OBSAH Úvod do zátěžové fyziologie Intenzity zátěže Vše je pro dostatečnou názornost velmi zjednodušené, podstatné je pochopit

Více

Edukant jako subjekt i objekt edukace

Edukant jako subjekt i objekt edukace Edukant jako subjekt i objekt edukace Bc. Jana Kouřilová (učo: 360313) Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 526 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Sportovní příprava 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Sportovní příprava 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Sportovní příprava 4. ročník 1/5 žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování při tělesné výchově i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost odmítá drogy a jiné škodliviny

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více