Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG. www.su-ma-va.cz"

Transkript

1 Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti SU-MA-VA.CZ

2 Úvodem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti je společným projektem místní akční skupiny Chance in nature local action group a základních škol v Šumavských Hošticích, Malenicích a Vacově. Probíhal v letech a byl složen z několika vzájemně propojených aktivit zaměřených na zkvalitňování výuky především v oblasti environmentální problematiky a udržitelného rozvoje, včetně využívání informačních technologií a moderních forem vyučování. Pro všechny zúčastněné základní školy byly díky projektu pořízeny INTERAK- TIVNÍ TABULE a dále byly vytvořeny tzv. INFORMAČNÍ KOUTKY (vč. kvalitního digitálního fotoaparátu). Žáci a postupně i učitelé přijali tuto moderní didaktickou techniku za svou. V průběhu celého projektu pracoval tým složený z pedagogů a odborného garanta na metodice ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a pracovních listech zaměřených na rámcové téma celého projektu KRAJINA A VODA. Pracovní listy byly postupně během realizace projektu zaváděny do praktické výuky na jednotlivých školách. Prostřednictvím těchto vzdělávacích materiálů se žáci zábavnou a hravou formou ve výuce mohou seznámit s tím, jakými cestami voda putuje po naší planetě i v bezprostředním okolí jejich bydliště, nahlédnou do kuchyně tvorby počasí a poznají, čím člověk vodě škodí a můžou se např. dozvědět různé zajímavosti o životě ve vodě a kolem ní i o tom, jak voda formuje krajinu. Dále proběhlo několik jednodenních TERÉNNÍCH EXKURZÍ po zajímavostech regionu i vzdálenějšího okolí (Národní park Šumava, Husinecká přehrada, Třeboňsko). Realizovány byly také vícedenní POBYTOVÉ EXKURZE do vybraných chráněných krajinných oblastí v České republice (NP a CHKO České Švýcarsko a CHKO Moravský Kras). Ve spolupráci s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia byly pro žáky připraveny poznávací a motivační terénní vycházky. Děti se tak zábavnou a hravou formou seznámily s faunou, flórou a zajímavými přírodními jevy v bezprostředním okolí školy. Dále byly ve spolupráci s CEGV Cassiopeia uskutečněny zážitkové vzdělávací akce přímo ve školách. Nejen pro žáky, ale i pro učitele byly zrealizovány zajímavé akce. V období od ledna do května 2010 absolvovali zájemci z řad pedagogů SÉRII PĚTI ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S NOVĚ INSTALOVU INTERAKTIVNÍ TABULÍ. V květnu 2010 pak pro ně bylo uspořádáno DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ, kde se seznámili s praktickými metodami výuky EVVO a redakčním systémem nově vytvořeních. Také tyto zmiňované WEBOVÉ STRÁNKY SU-MA-VA.CZ jsou dalším z výstupů projektu. Na jejich poutavém designu se podíleli sami žáci a slouží k vzájemné komunikaci mezi pedagogy, žáky a partnery projektu, k prezentaci projektu, zúčastněných škol a žákovských prací. A proč tento název? Jedná se o první dvě písmena obcí, kde se nacházejí naše školy (ŠUmavské Hoštice, MAlenice, VAcov). Tato doména byla vybrána jako nejlepší z několika návrhů v rámci celoškolní ankety. Během realizace projektu bylo průběžně vydáno celkem dvanáct čísel ZPRAVO- DAJE, který zajímavou a poutavou formou přinášel aktuální novinky a informace z dění na projektu, např. ukázky prací žáků z projektových akcí nebo otázky a úkoly pro žáky využívané pro projektové exkurze. V této brožurce, která vznikla jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR, naleznete ukázky vybraných žákovských prací, příklady pracovních listů a dalších výukových pomůcek pořízených/vytvořených v projektu a fotodokumentaci z některých akcí. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách a internetových stránkách realizátora projektu Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG 3

3 Datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Rozpočet projektu celkem: ,00 Kč Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1. Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílové skupiny: Žáci Učitelé Partneři projektu: 1. Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 2. Základní škola a mateřská škola Vacov 3. Základní škola a mateřská škola Malenice Cíle projektu: učit a naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které dobře uplatní v životě, upouštět od encyklopedického memorování poznatků učit děti informace třídit, rozlišovat, upřednostňovat, samostatně získávat a používat zaměřovat se na jejich využití v praxi upřednostňovat činnostní učení používat moderní a efektivní metody výuky, jako je např. projektové vyučování podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu věnovat se rovnoměrně všem žákům, rozvíjet v nich ty schopnosti, ve kterých by mohli dosáhnout lepších výsledků, posilovat tak jejich sebevědomí prostřednictvím rozvoje talentu hudebního, výtvarného, pohybového, manuálního apod. integrovaným žákům umožnit výuku mezi ostatními dětmi umožnit žákům prezentovat své schopnosti, znalosti a dovednosti... a další Obsah projektu: Projekt řeší problematiku kvality v primárním vzdělávání. Cílem projektu je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace vytvořit takové podmínky, aby mohly být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií. Projekt řeší nevyhovující stávající stav nejen z hlediska vybavenosti, ale i samotné výuky - proto je mimo vybavení kladen velký důraz na aktivity směřující k rozvoji znalostí, schopností a dovedností cílových skupin - tedy žáků a učitelů. Náplní 36-měsíčního projektu jsou čtyři klíčové aktivity, které na sebe navazují a jejichž realizaci bude mít v kompetenci osmičlenný realizační tým projektu. Výsledkem projektu by měla být výuka plně v souladu s platnými ŠVP a dostatečně kvalitní pro další rozvoj žáků. Klíčové aktivity: 1. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast 2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele 3. Rozvoj partnerství a síťování 4. Činnost informačního koutku pro žáky a učitele Realizátor projektu: Občanské sdružení Chance In Nature Local Action Group 4 5

4 SU-MA-VA.CZ O.S. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Drye (koordinátor projektu), Mgr. Iveta Frková (technický koordinátor) Tel.: Základní škola a Mateřská škola Malenice Sídlo: Na Návsi 31, Malenice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Vorel, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Vacov Sídlo: Miřetice 38, Vacov Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hartl, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo: Šumavské Hoštice 21, Šumavské Hoštice Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaňková, ředitel školy Tel.: Výstupy projektu aneb co se nám podařilo Pořízení nového ICT vybavení a vybudování informačních koutků V rámci realizace projektu byly do učeben pořízeny a instalovány tři kusy interaktivních tabulí, dále pak byly vybudovány a vybaveny informační koutky základní nábytkové vybavení, PC sestava vč. připojení na internet, fotoaparát. A jak se žákům líbí interaktivní tabule? Eliška: Bylo to v červnu. To jsme čekali na naši tabuli. V září nám přišla. Bylo to napínavé. Hned jsme si ji vyzkoušeli. Bylo tam spoustu her, písniček, byl to prostě zázrak. Vypadala jako velikánskej počítač. Pepa: Ta naše tabule se mi moc líbí. Vůbec jsem nevěděl, jaká bude. Mám ji moc rád. Jsou tam i hry a internet. Píše se mi na ní ale těžce. Veronika: Ještě před velikými prázdninami, když jsme byli ve 2.ročníku a když nám pan učitel řekl, že dostaneme elektronickou tabuli, 3.ročník hrozně žárlil, protože až ji dostaneme, tak budeme 3.ročník my a oni budou v jiné třídě. A já jsem teď docela spokojená, jen bych přidala samovyjíždění. J.R.: Ze začátku jsem se bál, že to nějak rozbiju. Je to fajn, moc se mi líbí, že na tom můžeme ledacos hrát. Ale nejvíc se mi líbí, když se učíme na tabuli angličtinu. Adéla: Líbí se mi, že se na ní může malovat, líbí se mi ji mazat, píšeme si na ní čtvrtletky, hrajeme na ní hry anglické, matematické i češtinářské. Tomáš: Je krásná, samomazací, připojená na internet. Chtěl bych, abychom jí měli ještě víc zapnutou. Tom: Chtěl bych, aby byla i v družině a bylo na ní víc her. Renata: Na začátku školního roku jsme dostali novou tabuli. Máme tam spoustu her, jsou skvělé. Máme tam i písně, ale hlavně učení a to mě moc nebaví. Zvuk je u tabule hrozně silný, asi z toho jednou ohluchnu, ale stejně se mi tabule strašně moc líbí. A nejlepší na tom je, že se tam můžeme dotýkat prstem. 6 7

5 Zpracování metodických materiálů Metodický manuál EVVO Krajina a voda Pracovní listy pro Ročník ZŠ na téma (vč. klíčů pro učitele): 4) Uveď jak jsou na Zemi rozděleny zásoby vody Sladká voda Další úkoly: Jiné zdroje?% - Žijeme na modré planetě Řeky?% Povrchová voda Podzemní voda?% 6) Libovolným způsobem zpracuj téma Nekončící cesty vody?% 7) Zjistěte, co se skrývá za pojmem vodní záznam (Water Footprint). Bažiny a močály?% 8) Vyhledejte z různých pramenů (literatura, internet), kolik vody se spotřebuje na výrobu různých produktů (např. 1 l mléka, 1 l piva, 1 kg cukru, 1 kg uhlí, 1 kg oceli, 1 kg papíru, 1 kg látky)?% - Život ve vodě a kolem vody Jezera Slaná voda (v mořích) - Voda utváří krajinu Ledové příkrovy a ledovce?% 10) Řešte následující úkol: Řeka Labe má celkovou délku toku km, z toho je na území ČR 396 km. Celková plocha povodí Labe je km2, z toho na území ČR je km2. Řeka Odra má celkovou délku toku 861 km, z toho na území ČR 120 km, celková plocha povodí je km2, z toho na území ČR je km2. Vyjádřete pomocí procent a přibližně pomocí zlomku, jaká část těchto řek a jejich povodí je na našem území.?% - Voda a přenos energie v krajině - Krajina a lidé kolem vody Voda na zemi 9) Zjistěte a vysvětlete význam pojmů: transpirace, evaporace, evapotranspirace, infiltrace, retence, eroze, horizontální srážky.?% Sladká voda Délka toku Sladká povrchová voda (tekutina) procenta Plocha povodí zlomek procenta zlomek Labe 5) Vyplň následující kviz: Zakroužkuj správnou odpověď! - Jak člověk vodu využívá a jak mění její cesty Odra Na průměrném vzorku 100 l světových zásob vody se podílí: - Šetříme vodou a chráníme její kvalitu sladká voda sladká povrchová voda sladká povrchová voda v řekách a potocích 20 l 10 l 3l 5l 3l 1l 3l 1l 0,5 l 1l 0,5 l 1 polévkovou lžící 0,5 l 1 polévkovou lžící 2 kapkami 11) Řešte následující úkol: Kolik procent (nebo jaký podíl - vyjádřeno zlomkem) tvoří voda Volyňky v Otavě a kolik ve Vltavě, když Otavou v průměru proteče 26,0 m³/s, Vltavou v průměru proteče 1510 hektolitrů vody za vteřinu a Volyňkou m³ vody za hodinu? 12) Popiš v čem spočívá negativní vliv člověka na vodní zdroje. Uveď příklady ze svého okolí. (vyfotografuj, nakresli, popiš, zdokumentuj). 1 kapkou Voda SU-MA-VA.CZ utváří 1) Který z živočichů nebo rostlin na následujících obrázcích žije ve vodě nebo v její blízkosti (označte v řádce pod obrázkem), uveďte jak se jmenuje a co o něm víte. Perlorodka říční (škeble) Zajíc obecný 1) Uveď jaký podíl rozlohy zaujímají na planetě Zemi moře a jaký pevniny? Oceány Moře ) Za jak dlouho zlikviduje eroze vrstvu ornice silnou 0,3 m, když se ročně erozí odplaví vrstvička silná v průměru 3 mm. 3) Vytvořte skupiny po 2 3 žácích. Podle mapy těmto skupinám přidělte části území v okolí vaší školy nebo v okolí bydliště žáků. Skupiny dostanou kopii mapy přiděleného území, prozkoumají je a vyhledají v nich příklady činnosti vody utvářející krajinu (říční údolí, strže, rokle, sesuvy půdy, vodní erozi půdy, náplavy). Zjištěné jevy fotograficky nebo kresbou zdokumentují a slovně popíší (např.: strž hluboká asi 5 m, široká 20 m, dno i svahy stabilizované, vznikla dávno, příčina vzniku neznámá, nebo: koryto potoka, podemílá břehy a zahlubuje se, potok byl asi napřímen, ústí do něj odvodňovací příkopy a voda soustředěná nedalekou cestou). Výsledky průzkumu zakreslí žáci do mapy. Práce jednotlivých skupin se propojí tak, aby daly obraz o působení vody na krajinu ve vašem území. Zpracujte do podoby výstavky pro své mladší spolužáky nebo www prezentace. Prase divoké 1 Kapr obecný 2 Žába skokan foto: Radko Novotný 3) Na interaktivní tabuli najdi a ukaž: ÚKOLY: 1) Popiš, co vidíš na obrázcích a jak souvisejí s vodou. 2) Vyjmenuj všechny oceány a alespoň 4 moře, seřaď je podle velikosti a najdi je na obraze planety Země! Bobr evropský Úkoly pro žáky: 1) Vysvětlete stručně činnost vody na níže uvedených obrázcích. Jak se podílí na utváření krajiny? Jak ji ovlivňuje člověk svojí činností a jaké jsou její důsledky pro člověka a přírodu? 8 kolem vody ÚKOLY: ÚKOLY: Krajina a lidé Život ve vodě a kolem ní krajinu SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ Žijeme na Modré planetě Ukaž na planetě Zemi oblasti s nedostatkem vody a vysvětli, jaké to má důsledky pro vegetaci a život vůbec. Najdi na obraze Země oblasti s bohatou vegetací a vysvětli, co je toho příčinou. Ukaž na obraze formace mraků, vysvětli jejich pohyb, co je to tlaková níže a tlaková výše a rozdíly v jejich chování na severní a jižní polokouli. Ukaž na mapě oceány (příp. moře) pojmenuj je a vysvětli koloběh vody mezi mořem a pevninou. Ukaž významná jezera (např. Bajkalské, Hořejší jezero) Ukaž na obraze zaledněné polární oblasti. Na kterém pólu je pevnina a jak se jmenuje. Ukaž na interaktivní tabuli ledovce v Grónsku a v Himalájích big/47cdc02ed7867a18c87f0100.jpg photo/knotek_a_veselka_zavlahy2.jpg Podběl lékařský Leknín bílý foto: Vladimír Zatloukal 3 Chrostík 4 Skorec vodní Havran polní Ledňáček říční 9

6 Organizace vzdělávacích akcí s environmentální tématikou 2010 duben červen září říjen celoškolní exkurze Za poznáním na Husineckou přehradu Terénní motivační vycházky v okolí škol - ve spolupráci s CEGV Cassiopeia pobytová exkurze České Švýcarsko (I.stupeň) pobytová exkurze České Švýcarsko (II.stupeň) listopad výukové programy s CEGV Cassiopeia 2011 únor květen červen září říjen říjen (Cestování vodní kapky, I. stupeň ZŠ) celoškolní výukové programy s CEGV Cassiopeia (Co se stalo u jezera, Žabka Rozárka, Ze života kolem vody) exkurze Jarní přírodou Třeboňska (Nadějská rybniční soustava, II.stupeň ZŠ) exkurze do NP Šumava (Jezerní a Chalupská slať, I. stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský kras (I.stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský Kras (II.stupeň ZŠ) celoškolní exkurze do NP Šumava (Vydra, Čeňkova pila, Hamerský potok, Prášilské jezero) Pověst o Husinecké přehradě Byla jednou jedna přehrada a u ní bylo spoustu hus, tak od té doby se jí říká Husinecká přehrada. A mezi těmi husami byla jedna, která byla tak krásná, že ji každý chtěl. Jednou tam přijel princ na koni a do té husy se beznadějně zamiloval. Přišel k ní a povídá: Huso, huso, já si tě vezmu. A ona odpověděla: Když mě políbíš, proměním se v princeznu a pak si mne musíš vzít za ženu. Ale když ji ten princ, jmenoval se Jan Hus, políbil, stala se z ní škeble, sice hodně vzácná, ale přesto se princ pořádně divil. Škeble mu odpověděla: Já jsem princezna, ale zapomněla jsem ti říct, že princezna škeblí. Tak jí princ hodil do řeky Blanice, ale ona zase s proudem doplavala zpátky do přehrady. Princ se po čase oženil, ale svou ženu nikdy nepolíbil, protože se bál, aby se z ní také nestala škeble nebo třeba žába. Ale protože neměli děti, byl nešťastný. Vzpomněl si na škebli, vylovil ji z přehrady, políbil ji a tentokrát se z ní se stala krásná princezna. A ta princezna vládla přehradě po zbytek svého života. (Lucie Smíšková, ZŠ Malenice) 10 11

7 Cestování vodní kapky v ZŠ Šumavské Hoštice Jaké to bylo v Českém Švýcarsku? Dne 5. listopadu 2010 nás na naší škole čekalo příjemné oživení výuky. Lucie Cíchová z CEGV Cassiopeia měla pro žáky ročníku připraven zajímavý program o vodě, jejím koloběhu v přírodě, o významu vody, skupenství, o hospodaření s vodou a mnoho dalších zajímavostí týkajících se vody. Program proběhl ve dvou dvouhodinových celcích a byl obohacen řadou praktických ukázek, her, pokusů a pohybových činností dětí. Lucii čekal náročný úkol, protože nás dětí je na prvním stupni hodně, takže jsme vytvořily dost početné skupiny. Lucie to však hravě zvládla a nám se připravený program opravdu líbil. Všichni jsme se dověděli mnoho zajímavého o vodě a užili si i legrace při zábavných a zároveň poučných hrách. Moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne a věříme, že se ještě společně setkáme. Žáci a žákyně 1. stupně ZŠ Šumavské Hoštice Báječné. Skvělé. Prostě fajn. Ubytování, program, průvodci, počasí, zkrátka vše nám bylo přiznivě nakloněno. Exkurze do Českého Švýcarska byla ukázkou toho, jak lze vychovávat naše dospívající děti prostřednictvím vnímání přírody, jejích proměn a koloběhu. V útrobách tajemných pískovcových skal jsme poznali mnoho nového a zajímavého - bystrou říčku Kamenici, Sýrský potok, rozpadlý a strašidelný Dolský mlýn, někdy až drsné místní pověsti (třeba ta o loupežnících a jejich milé), působivé vyhlídky a skalní útesy, či exkluzivní zážitek z plavby po Labi z Hřenska do Děčína. Od drobného osmáka jsem zaslechla slova: Tady je to pěkný, sem se přestěhuju. Tolik nás tahle kouzelná krajina oslovila. Každý kolem sebe hledáme (a dospívající obzvlášť) krásu a musím říct, že mezi vznešenými skalami, v barevných lesích a údolích potoků a říček Českého Švýcarska jsme ji nalezli a jsme za to vděčni. A jak se má člověk vracet z cesty zpět domů? Povznesený a obohacený. My jsme měli to štěstí, že jsme to přesně takhle cítili. Drahomíra Svobodová učitelka ZŠ Šumavské Hoštice 12 13

8 Exkurze do Moravského krasu Prášilské jezero V Moravském krasu to bylo moc pěkné. Gabča a Lenka (průvodkyně) měly nádherně připravený program. První den jsme šli na procházku jen tak po okolí. Druhý den pršelo, a proto jsme dopoledne byli vevnitř a kreslili vodu. Odpoledne se počasí vylepšilo a mohli jsme jít ven hrát hry. Třetí den jsme byli ve Sloupskošošůvských jeskyních. Nejvíc se mi líbilo v Eliščině jeskyni, ve které se pořádají svatby a obřady. Byli jsme tam jeden a půl hodiny. Moc se mi v jeskyních líbily různé chodbičky, ale hlavně krápníková výzdoba. Muselo to trvat léta, než vznikla takováhle výzdoba. Měli jsme hezký pokoj. Na pokoji jsem byla s Andreou, Nikolou a Šárkou. Našla jsem si dvě kamarádky z Vacova - Adrianu a Kristýnu (Týnu). Na tuto exkurzi jely děti ze tří škol: Šumavské Hoštice-Malenice-Vacov. Z každé školy jelo dvanáct dětí. Ze Šumavských Hoštic jeli: Lucie Svobodová, Andrea Hiklová, Šárka Hubáčková, Nikola Placerová, Natálie Jiroušková, Jana Jiroušková, Denisa Markovcová, Aneta..., Jiří Fidler (bohužel exkurzi nedokončil kvůli bolesti kolena), Pavel Kraka, Václav Bízek, Vojtěch Hikl a paní učitelka Miluše Strnadová. Na této exkurzi se mi moc líbilo. Těším se na další výlet. Lucie Svobodová, 4.třída Šumavské Hoštice. Počasí nám docela vyšlo. Ráno byla zima, ale pak se oteplilo. Okolo cesty bylo na cedulích napsáno, že je tam nevybuchlá munice! Měli jsme docela strach. Když jsme se konečně blížili k cíli, museli jsme ještě překonat Ráno místo školy jel celý druhý stupeň na Prášilské jezero. Po hodinové jízdě autobusem jsme vyrazili pěšky k jezeru. Cesta byla dost dlouhá, ale dělali jsme si různé přestávky a mezitím plnili úkoly. cestu plnou velkých kamenů. Konečně jsme dorazili, uf! Byla to docela dřina, ale za ten pohled to stálo. U jezera jsme si udělali přestávku a postupovali pomalu zpět. Dolů to bylo mnohem jednodušší. Když jsme došli k autobusu a zopakovali si, co se dozvěděli, dostali jsme bloček z recyklovaného papíru. Ale hlavní je to, že jsme se dozvěděli nové informace, které se nám budou později hodit. Čekala nás cesta domů. Výlet se nám všem líbil. Iveta Albrechtová, Šárka Chrstošová, Patricie Mlsová 6. třída ZŠ Vacov 14 15

9 e-zpravodaj projektu ZÁŘÍ 2009 O projektu ZŠ Malenice ZŠ Šumavské Hoštice ZŠ Vacov zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Toto první a později i další vydání zpravodaje Vám po dobu realizace projektu s názvem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti budou pravidelně v elektronických a tištěných verzích přinášet nejnovější zajímavosti a aktuality ze zkvalitnitňování podmínek pro uplatnění moderních forem výuky v oblasti environmentálního vzdělávání. Investice do rozvoje vzdělávání ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Aktuální již páté vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno dalšího zajímavého čtení. Otázky, úkoly, informace z dění na projektu, příspěvky žáků a učitelů. A nejen to. Víte, že jsme pro vás vydali nové pracovní listy Žijeme na modré planetě? A co nás čeká a na co se můžete těšit? V listopadu se společně s lektory z CEGV Cassiopeia dozvíte více o Putování vodní kapky. Chcete-li vědět více, neváhejte a čtěte dále ;-) zpravodaje projektu DUBEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Třetí vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno zajímavého čtení, otázek, úkolů a informací z dění na projektu Šance pro venkovské školy. Víte kam pojedete na výlet a co Vás tam čeká? A slyšeli jste, že Vaše škola bude mít nové webové stránky? A co to? V blízkosti vaší školy byla spatřena pohádková bytost. Chceš vědět více? Odpovědi na otázky a více informací hledej uvnitř tohoto čísla. zpravodaje projektu KVĚTEN 2011 Organizace seminářů pro učitele partnerských škol Jak pracovat s interaktivní tabulí - série jednodenních seminářů, leden až květen 2010 Průběžná prezentace výsledků projektu prostřednictvím školních zpravodajů a EVVO projektově - dvoudenní seminář, květen 2010 Číslo 1 SU-MA-VA.CZ Číslo 2 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu leden 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 3 3 SU-MA-VA.CZ Číslo 4 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu červen 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Napsali o nás Projektová výuka Webové stránky VODA NA ZEMI Interaktivní tabule Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Toto druhé číslo přináší nejen informace o postupu projektu, ale i první ze seríálu článků O vodě a další zajímavé informace o projektu, který rozvíjí znalosti, schopnosti, dovednosti žáků ZŠ Malenice, Šumavské Hoštice a Vacov. Obsah Voda v krajině Spuštění se blíží Jak se žákům Základní školy v Malenicích líbí nová tabule Exkurze Husinec otázky a úkoly Setkání s pohádkovou bytostí? Kouzelná tabule Exkurze na Husineckou přehradu Pohádky, báje a pověsti Náměty EVVO EVVO Víkend Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti V minulém období čtvrťáci, páťáci, osmáci a deváťáci navštívili vodní přehradu v Husinci a učitelé se zúčastnili semináře v Prášilech. Nové číslo zpravodaje Vám přináší postřehy z těchto akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího ze života našeho projektu. 1 Číslo 5 5 SU-MA-VA.CZ Číslo 6 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu prosinec 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 7 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu duben 2011 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 8 8 SU-MA-VA.CZ Obsah Nové pracovní listy Exkurze do Českého Švýcarska - příspěvky žáků a učitelů Cestování vodní kapky Báseň Hřensko Nové pracovní listy Co nabízejí webové Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti stránky V uplynulém období navštívili školy lektoři s CEGV Cassiopeia s Proč a jak šetříme vodou programem Cestování vodní vodní kapky. Dokončili jsme pracovní listy Život ve vodě a webové stránky nabízejí spoustu nové Jaký byl program Cesta kapky zábavy. Postřehy z akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího Vánoční kvízy ze života našeho projektu najdete uvnitř tohoto zpravodaje. ŠKOLNÍ PROJEKT TŘEBOŇSKO ŠKOLNÍ PROJEKT ŠUMAVA SLATĚ

10 Poznámky Poznámky 18 19

11 Poznámky Poznámky 20 21

12 Poznámky Poznámky 22 23

13 Poznámky Poznámky 24 25

14 Poznámky Poznámky 26 27

15 Poznámky Poznámky 28 29

16 Poznámky Poznámky 30 31

17 Poznámky Poznámky 32 33

18 Poznámky Poznámky 34

19 Vydalo O.S.CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GR0UP 2012 Tisk: tiskárna Herbia spol. s r.o. Tento sborník byl vydán jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu Šance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti a je spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Učíme se LEADER. Junior LEADER Mini MAS Strakonicko

Učíme se LEADER. Junior LEADER Mini MAS Strakonicko Učíme se LEADER Junior LEADER Mini MAS Strakonicko Víme, že v našem regionu pracuje Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. napomáhá rozvoji našeho regionu Víme že, jejím prostřednictvím vzniklo Muzeum

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059

PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059 PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Příjemce: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14 AutoSave 1 Vlastivěda 5.ročník Vodstvo Evropy Mgr. Vlasta Pecková AutoSave 2 Téma: Vodstvo Evropy Očekávané výstupy: - seznamuje se s jednoduchými

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY Úvod Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE pracovní listy ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE zpracoval Jiří Karas OBSAH Pracovní list č. 1 Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu 6. ročník.................. 2 Pracovní list č. 2 Výpočet rychlosti toku řeky

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více