Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG. www.su-ma-va.cz"

Transkript

1 Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti SU-MA-VA.CZ

2 Úvodem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti je společným projektem místní akční skupiny Chance in nature local action group a základních škol v Šumavských Hošticích, Malenicích a Vacově. Probíhal v letech a byl složen z několika vzájemně propojených aktivit zaměřených na zkvalitňování výuky především v oblasti environmentální problematiky a udržitelného rozvoje, včetně využívání informačních technologií a moderních forem vyučování. Pro všechny zúčastněné základní školy byly díky projektu pořízeny INTERAK- TIVNÍ TABULE a dále byly vytvořeny tzv. INFORMAČNÍ KOUTKY (vč. kvalitního digitálního fotoaparátu). Žáci a postupně i učitelé přijali tuto moderní didaktickou techniku za svou. V průběhu celého projektu pracoval tým složený z pedagogů a odborného garanta na metodice ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a pracovních listech zaměřených na rámcové téma celého projektu KRAJINA A VODA. Pracovní listy byly postupně během realizace projektu zaváděny do praktické výuky na jednotlivých školách. Prostřednictvím těchto vzdělávacích materiálů se žáci zábavnou a hravou formou ve výuce mohou seznámit s tím, jakými cestami voda putuje po naší planetě i v bezprostředním okolí jejich bydliště, nahlédnou do kuchyně tvorby počasí a poznají, čím člověk vodě škodí a můžou se např. dozvědět různé zajímavosti o životě ve vodě a kolem ní i o tom, jak voda formuje krajinu. Dále proběhlo několik jednodenních TERÉNNÍCH EXKURZÍ po zajímavostech regionu i vzdálenějšího okolí (Národní park Šumava, Husinecká přehrada, Třeboňsko). Realizovány byly také vícedenní POBYTOVÉ EXKURZE do vybraných chráněných krajinných oblastí v České republice (NP a CHKO České Švýcarsko a CHKO Moravský Kras). Ve spolupráci s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia byly pro žáky připraveny poznávací a motivační terénní vycházky. Děti se tak zábavnou a hravou formou seznámily s faunou, flórou a zajímavými přírodními jevy v bezprostředním okolí školy. Dále byly ve spolupráci s CEGV Cassiopeia uskutečněny zážitkové vzdělávací akce přímo ve školách. Nejen pro žáky, ale i pro učitele byly zrealizovány zajímavé akce. V období od ledna do května 2010 absolvovali zájemci z řad pedagogů SÉRII PĚTI ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S NOVĚ INSTALOVU INTERAKTIVNÍ TABULÍ. V květnu 2010 pak pro ně bylo uspořádáno DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ, kde se seznámili s praktickými metodami výuky EVVO a redakčním systémem nově vytvořeních. Také tyto zmiňované WEBOVÉ STRÁNKY SU-MA-VA.CZ jsou dalším z výstupů projektu. Na jejich poutavém designu se podíleli sami žáci a slouží k vzájemné komunikaci mezi pedagogy, žáky a partnery projektu, k prezentaci projektu, zúčastněných škol a žákovských prací. A proč tento název? Jedná se o první dvě písmena obcí, kde se nacházejí naše školy (ŠUmavské Hoštice, MAlenice, VAcov). Tato doména byla vybrána jako nejlepší z několika návrhů v rámci celoškolní ankety. Během realizace projektu bylo průběžně vydáno celkem dvanáct čísel ZPRAVO- DAJE, který zajímavou a poutavou formou přinášel aktuální novinky a informace z dění na projektu, např. ukázky prací žáků z projektových akcí nebo otázky a úkoly pro žáky využívané pro projektové exkurze. V této brožurce, která vznikla jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR, naleznete ukázky vybraných žákovských prací, příklady pracovních listů a dalších výukových pomůcek pořízených/vytvořených v projektu a fotodokumentaci z některých akcí. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách a internetových stránkách realizátora projektu Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG 3

3 Datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Rozpočet projektu celkem: ,00 Kč Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1. Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílové skupiny: Žáci Učitelé Partneři projektu: 1. Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 2. Základní škola a mateřská škola Vacov 3. Základní škola a mateřská škola Malenice Cíle projektu: učit a naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které dobře uplatní v životě, upouštět od encyklopedického memorování poznatků učit děti informace třídit, rozlišovat, upřednostňovat, samostatně získávat a používat zaměřovat se na jejich využití v praxi upřednostňovat činnostní učení používat moderní a efektivní metody výuky, jako je např. projektové vyučování podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu věnovat se rovnoměrně všem žákům, rozvíjet v nich ty schopnosti, ve kterých by mohli dosáhnout lepších výsledků, posilovat tak jejich sebevědomí prostřednictvím rozvoje talentu hudebního, výtvarného, pohybového, manuálního apod. integrovaným žákům umožnit výuku mezi ostatními dětmi umožnit žákům prezentovat své schopnosti, znalosti a dovednosti... a další Obsah projektu: Projekt řeší problematiku kvality v primárním vzdělávání. Cílem projektu je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace vytvořit takové podmínky, aby mohly být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií. Projekt řeší nevyhovující stávající stav nejen z hlediska vybavenosti, ale i samotné výuky - proto je mimo vybavení kladen velký důraz na aktivity směřující k rozvoji znalostí, schopností a dovedností cílových skupin - tedy žáků a učitelů. Náplní 36-měsíčního projektu jsou čtyři klíčové aktivity, které na sebe navazují a jejichž realizaci bude mít v kompetenci osmičlenný realizační tým projektu. Výsledkem projektu by měla být výuka plně v souladu s platnými ŠVP a dostatečně kvalitní pro další rozvoj žáků. Klíčové aktivity: 1. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast 2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele 3. Rozvoj partnerství a síťování 4. Činnost informačního koutku pro žáky a učitele Realizátor projektu: Občanské sdružení Chance In Nature Local Action Group 4 5

4 SU-MA-VA.CZ O.S. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Drye (koordinátor projektu), Mgr. Iveta Frková (technický koordinátor) Tel.: Základní škola a Mateřská škola Malenice Sídlo: Na Návsi 31, Malenice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Vorel, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Vacov Sídlo: Miřetice 38, Vacov Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hartl, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo: Šumavské Hoštice 21, Šumavské Hoštice Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaňková, ředitel školy Tel.: Výstupy projektu aneb co se nám podařilo Pořízení nového ICT vybavení a vybudování informačních koutků V rámci realizace projektu byly do učeben pořízeny a instalovány tři kusy interaktivních tabulí, dále pak byly vybudovány a vybaveny informační koutky základní nábytkové vybavení, PC sestava vč. připojení na internet, fotoaparát. A jak se žákům líbí interaktivní tabule? Eliška: Bylo to v červnu. To jsme čekali na naši tabuli. V září nám přišla. Bylo to napínavé. Hned jsme si ji vyzkoušeli. Bylo tam spoustu her, písniček, byl to prostě zázrak. Vypadala jako velikánskej počítač. Pepa: Ta naše tabule se mi moc líbí. Vůbec jsem nevěděl, jaká bude. Mám ji moc rád. Jsou tam i hry a internet. Píše se mi na ní ale těžce. Veronika: Ještě před velikými prázdninami, když jsme byli ve 2.ročníku a když nám pan učitel řekl, že dostaneme elektronickou tabuli, 3.ročník hrozně žárlil, protože až ji dostaneme, tak budeme 3.ročník my a oni budou v jiné třídě. A já jsem teď docela spokojená, jen bych přidala samovyjíždění. J.R.: Ze začátku jsem se bál, že to nějak rozbiju. Je to fajn, moc se mi líbí, že na tom můžeme ledacos hrát. Ale nejvíc se mi líbí, když se učíme na tabuli angličtinu. Adéla: Líbí se mi, že se na ní může malovat, líbí se mi ji mazat, píšeme si na ní čtvrtletky, hrajeme na ní hry anglické, matematické i češtinářské. Tomáš: Je krásná, samomazací, připojená na internet. Chtěl bych, abychom jí měli ještě víc zapnutou. Tom: Chtěl bych, aby byla i v družině a bylo na ní víc her. Renata: Na začátku školního roku jsme dostali novou tabuli. Máme tam spoustu her, jsou skvělé. Máme tam i písně, ale hlavně učení a to mě moc nebaví. Zvuk je u tabule hrozně silný, asi z toho jednou ohluchnu, ale stejně se mi tabule strašně moc líbí. A nejlepší na tom je, že se tam můžeme dotýkat prstem. 6 7

5 Zpracování metodických materiálů Metodický manuál EVVO Krajina a voda Pracovní listy pro Ročník ZŠ na téma (vč. klíčů pro učitele): 4) Uveď jak jsou na Zemi rozděleny zásoby vody Sladká voda Další úkoly: Jiné zdroje?% - Žijeme na modré planetě Řeky?% Povrchová voda Podzemní voda?% 6) Libovolným způsobem zpracuj téma Nekončící cesty vody?% 7) Zjistěte, co se skrývá za pojmem vodní záznam (Water Footprint). Bažiny a močály?% 8) Vyhledejte z různých pramenů (literatura, internet), kolik vody se spotřebuje na výrobu různých produktů (např. 1 l mléka, 1 l piva, 1 kg cukru, 1 kg uhlí, 1 kg oceli, 1 kg papíru, 1 kg látky)?% - Život ve vodě a kolem vody Jezera Slaná voda (v mořích) - Voda utváří krajinu Ledové příkrovy a ledovce?% 10) Řešte následující úkol: Řeka Labe má celkovou délku toku km, z toho je na území ČR 396 km. Celková plocha povodí Labe je km2, z toho na území ČR je km2. Řeka Odra má celkovou délku toku 861 km, z toho na území ČR 120 km, celková plocha povodí je km2, z toho na území ČR je km2. Vyjádřete pomocí procent a přibližně pomocí zlomku, jaká část těchto řek a jejich povodí je na našem území.?% - Voda a přenos energie v krajině - Krajina a lidé kolem vody Voda na zemi 9) Zjistěte a vysvětlete význam pojmů: transpirace, evaporace, evapotranspirace, infiltrace, retence, eroze, horizontální srážky.?% Sladká voda Délka toku Sladká povrchová voda (tekutina) procenta Plocha povodí zlomek procenta zlomek Labe 5) Vyplň následující kviz: Zakroužkuj správnou odpověď! - Jak člověk vodu využívá a jak mění její cesty Odra Na průměrném vzorku 100 l světových zásob vody se podílí: - Šetříme vodou a chráníme její kvalitu sladká voda sladká povrchová voda sladká povrchová voda v řekách a potocích 20 l 10 l 3l 5l 3l 1l 3l 1l 0,5 l 1l 0,5 l 1 polévkovou lžící 0,5 l 1 polévkovou lžící 2 kapkami 11) Řešte následující úkol: Kolik procent (nebo jaký podíl - vyjádřeno zlomkem) tvoří voda Volyňky v Otavě a kolik ve Vltavě, když Otavou v průměru proteče 26,0 m³/s, Vltavou v průměru proteče 1510 hektolitrů vody za vteřinu a Volyňkou m³ vody za hodinu? 12) Popiš v čem spočívá negativní vliv člověka na vodní zdroje. Uveď příklady ze svého okolí. (vyfotografuj, nakresli, popiš, zdokumentuj). 1 kapkou Voda SU-MA-VA.CZ utváří 1) Který z živočichů nebo rostlin na následujících obrázcích žije ve vodě nebo v její blízkosti (označte v řádce pod obrázkem), uveďte jak se jmenuje a co o něm víte. Perlorodka říční (škeble) Zajíc obecný 1) Uveď jaký podíl rozlohy zaujímají na planetě Zemi moře a jaký pevniny? Oceány Moře ) Za jak dlouho zlikviduje eroze vrstvu ornice silnou 0,3 m, když se ročně erozí odplaví vrstvička silná v průměru 3 mm. 3) Vytvořte skupiny po 2 3 žácích. Podle mapy těmto skupinám přidělte části území v okolí vaší školy nebo v okolí bydliště žáků. Skupiny dostanou kopii mapy přiděleného území, prozkoumají je a vyhledají v nich příklady činnosti vody utvářející krajinu (říční údolí, strže, rokle, sesuvy půdy, vodní erozi půdy, náplavy). Zjištěné jevy fotograficky nebo kresbou zdokumentují a slovně popíší (např.: strž hluboká asi 5 m, široká 20 m, dno i svahy stabilizované, vznikla dávno, příčina vzniku neznámá, nebo: koryto potoka, podemílá břehy a zahlubuje se, potok byl asi napřímen, ústí do něj odvodňovací příkopy a voda soustředěná nedalekou cestou). Výsledky průzkumu zakreslí žáci do mapy. Práce jednotlivých skupin se propojí tak, aby daly obraz o působení vody na krajinu ve vašem území. Zpracujte do podoby výstavky pro své mladší spolužáky nebo www prezentace. Prase divoké 1 Kapr obecný 2 Žába skokan foto: Radko Novotný 3) Na interaktivní tabuli najdi a ukaž: ÚKOLY: 1) Popiš, co vidíš na obrázcích a jak souvisejí s vodou. 2) Vyjmenuj všechny oceány a alespoň 4 moře, seřaď je podle velikosti a najdi je na obraze planety Země! Bobr evropský Úkoly pro žáky: 1) Vysvětlete stručně činnost vody na níže uvedených obrázcích. Jak se podílí na utváření krajiny? Jak ji ovlivňuje člověk svojí činností a jaké jsou její důsledky pro člověka a přírodu? 8 kolem vody ÚKOLY: ÚKOLY: Krajina a lidé Život ve vodě a kolem ní krajinu SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ Žijeme na Modré planetě Ukaž na planetě Zemi oblasti s nedostatkem vody a vysvětli, jaké to má důsledky pro vegetaci a život vůbec. Najdi na obraze Země oblasti s bohatou vegetací a vysvětli, co je toho příčinou. Ukaž na obraze formace mraků, vysvětli jejich pohyb, co je to tlaková níže a tlaková výše a rozdíly v jejich chování na severní a jižní polokouli. Ukaž na mapě oceány (příp. moře) pojmenuj je a vysvětli koloběh vody mezi mořem a pevninou. Ukaž významná jezera (např. Bajkalské, Hořejší jezero) Ukaž na obraze zaledněné polární oblasti. Na kterém pólu je pevnina a jak se jmenuje. Ukaž na interaktivní tabuli ledovce v Grónsku a v Himalájích big/47cdc02ed7867a18c87f0100.jpg photo/knotek_a_veselka_zavlahy2.jpg Podběl lékařský Leknín bílý foto: Vladimír Zatloukal 3 Chrostík 4 Skorec vodní Havran polní Ledňáček říční 9

6 Organizace vzdělávacích akcí s environmentální tématikou 2010 duben červen září říjen celoškolní exkurze Za poznáním na Husineckou přehradu Terénní motivační vycházky v okolí škol - ve spolupráci s CEGV Cassiopeia pobytová exkurze České Švýcarsko (I.stupeň) pobytová exkurze České Švýcarsko (II.stupeň) listopad výukové programy s CEGV Cassiopeia 2011 únor květen červen září říjen říjen (Cestování vodní kapky, I. stupeň ZŠ) celoškolní výukové programy s CEGV Cassiopeia (Co se stalo u jezera, Žabka Rozárka, Ze života kolem vody) exkurze Jarní přírodou Třeboňska (Nadějská rybniční soustava, II.stupeň ZŠ) exkurze do NP Šumava (Jezerní a Chalupská slať, I. stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský kras (I.stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský Kras (II.stupeň ZŠ) celoškolní exkurze do NP Šumava (Vydra, Čeňkova pila, Hamerský potok, Prášilské jezero) Pověst o Husinecké přehradě Byla jednou jedna přehrada a u ní bylo spoustu hus, tak od té doby se jí říká Husinecká přehrada. A mezi těmi husami byla jedna, která byla tak krásná, že ji každý chtěl. Jednou tam přijel princ na koni a do té husy se beznadějně zamiloval. Přišel k ní a povídá: Huso, huso, já si tě vezmu. A ona odpověděla: Když mě políbíš, proměním se v princeznu a pak si mne musíš vzít za ženu. Ale když ji ten princ, jmenoval se Jan Hus, políbil, stala se z ní škeble, sice hodně vzácná, ale přesto se princ pořádně divil. Škeble mu odpověděla: Já jsem princezna, ale zapomněla jsem ti říct, že princezna škeblí. Tak jí princ hodil do řeky Blanice, ale ona zase s proudem doplavala zpátky do přehrady. Princ se po čase oženil, ale svou ženu nikdy nepolíbil, protože se bál, aby se z ní také nestala škeble nebo třeba žába. Ale protože neměli děti, byl nešťastný. Vzpomněl si na škebli, vylovil ji z přehrady, políbil ji a tentokrát se z ní se stala krásná princezna. A ta princezna vládla přehradě po zbytek svého života. (Lucie Smíšková, ZŠ Malenice) 10 11

7 Cestování vodní kapky v ZŠ Šumavské Hoštice Jaké to bylo v Českém Švýcarsku? Dne 5. listopadu 2010 nás na naší škole čekalo příjemné oživení výuky. Lucie Cíchová z CEGV Cassiopeia měla pro žáky ročníku připraven zajímavý program o vodě, jejím koloběhu v přírodě, o významu vody, skupenství, o hospodaření s vodou a mnoho dalších zajímavostí týkajících se vody. Program proběhl ve dvou dvouhodinových celcích a byl obohacen řadou praktických ukázek, her, pokusů a pohybových činností dětí. Lucii čekal náročný úkol, protože nás dětí je na prvním stupni hodně, takže jsme vytvořily dost početné skupiny. Lucie to však hravě zvládla a nám se připravený program opravdu líbil. Všichni jsme se dověděli mnoho zajímavého o vodě a užili si i legrace při zábavných a zároveň poučných hrách. Moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne a věříme, že se ještě společně setkáme. Žáci a žákyně 1. stupně ZŠ Šumavské Hoštice Báječné. Skvělé. Prostě fajn. Ubytování, program, průvodci, počasí, zkrátka vše nám bylo přiznivě nakloněno. Exkurze do Českého Švýcarska byla ukázkou toho, jak lze vychovávat naše dospívající děti prostřednictvím vnímání přírody, jejích proměn a koloběhu. V útrobách tajemných pískovcových skal jsme poznali mnoho nového a zajímavého - bystrou říčku Kamenici, Sýrský potok, rozpadlý a strašidelný Dolský mlýn, někdy až drsné místní pověsti (třeba ta o loupežnících a jejich milé), působivé vyhlídky a skalní útesy, či exkluzivní zážitek z plavby po Labi z Hřenska do Děčína. Od drobného osmáka jsem zaslechla slova: Tady je to pěkný, sem se přestěhuju. Tolik nás tahle kouzelná krajina oslovila. Každý kolem sebe hledáme (a dospívající obzvlášť) krásu a musím říct, že mezi vznešenými skalami, v barevných lesích a údolích potoků a říček Českého Švýcarska jsme ji nalezli a jsme za to vděčni. A jak se má člověk vracet z cesty zpět domů? Povznesený a obohacený. My jsme měli to štěstí, že jsme to přesně takhle cítili. Drahomíra Svobodová učitelka ZŠ Šumavské Hoštice 12 13

8 Exkurze do Moravského krasu Prášilské jezero V Moravském krasu to bylo moc pěkné. Gabča a Lenka (průvodkyně) měly nádherně připravený program. První den jsme šli na procházku jen tak po okolí. Druhý den pršelo, a proto jsme dopoledne byli vevnitř a kreslili vodu. Odpoledne se počasí vylepšilo a mohli jsme jít ven hrát hry. Třetí den jsme byli ve Sloupskošošůvských jeskyních. Nejvíc se mi líbilo v Eliščině jeskyni, ve které se pořádají svatby a obřady. Byli jsme tam jeden a půl hodiny. Moc se mi v jeskyních líbily různé chodbičky, ale hlavně krápníková výzdoba. Muselo to trvat léta, než vznikla takováhle výzdoba. Měli jsme hezký pokoj. Na pokoji jsem byla s Andreou, Nikolou a Šárkou. Našla jsem si dvě kamarádky z Vacova - Adrianu a Kristýnu (Týnu). Na tuto exkurzi jely děti ze tří škol: Šumavské Hoštice-Malenice-Vacov. Z každé školy jelo dvanáct dětí. Ze Šumavských Hoštic jeli: Lucie Svobodová, Andrea Hiklová, Šárka Hubáčková, Nikola Placerová, Natálie Jiroušková, Jana Jiroušková, Denisa Markovcová, Aneta..., Jiří Fidler (bohužel exkurzi nedokončil kvůli bolesti kolena), Pavel Kraka, Václav Bízek, Vojtěch Hikl a paní učitelka Miluše Strnadová. Na této exkurzi se mi moc líbilo. Těším se na další výlet. Lucie Svobodová, 4.třída Šumavské Hoštice. Počasí nám docela vyšlo. Ráno byla zima, ale pak se oteplilo. Okolo cesty bylo na cedulích napsáno, že je tam nevybuchlá munice! Měli jsme docela strach. Když jsme se konečně blížili k cíli, museli jsme ještě překonat Ráno místo školy jel celý druhý stupeň na Prášilské jezero. Po hodinové jízdě autobusem jsme vyrazili pěšky k jezeru. Cesta byla dost dlouhá, ale dělali jsme si různé přestávky a mezitím plnili úkoly. cestu plnou velkých kamenů. Konečně jsme dorazili, uf! Byla to docela dřina, ale za ten pohled to stálo. U jezera jsme si udělali přestávku a postupovali pomalu zpět. Dolů to bylo mnohem jednodušší. Když jsme došli k autobusu a zopakovali si, co se dozvěděli, dostali jsme bloček z recyklovaného papíru. Ale hlavní je to, že jsme se dozvěděli nové informace, které se nám budou později hodit. Čekala nás cesta domů. Výlet se nám všem líbil. Iveta Albrechtová, Šárka Chrstošová, Patricie Mlsová 6. třída ZŠ Vacov 14 15

9 e-zpravodaj projektu ZÁŘÍ 2009 O projektu ZŠ Malenice ZŠ Šumavské Hoštice ZŠ Vacov zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Toto první a později i další vydání zpravodaje Vám po dobu realizace projektu s názvem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti budou pravidelně v elektronických a tištěných verzích přinášet nejnovější zajímavosti a aktuality ze zkvalitnitňování podmínek pro uplatnění moderních forem výuky v oblasti environmentálního vzdělávání. Investice do rozvoje vzdělávání ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Aktuální již páté vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno dalšího zajímavého čtení. Otázky, úkoly, informace z dění na projektu, příspěvky žáků a učitelů. A nejen to. Víte, že jsme pro vás vydali nové pracovní listy Žijeme na modré planetě? A co nás čeká a na co se můžete těšit? V listopadu se společně s lektory z CEGV Cassiopeia dozvíte více o Putování vodní kapky. Chcete-li vědět více, neváhejte a čtěte dále ;-) zpravodaje projektu DUBEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Třetí vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno zajímavého čtení, otázek, úkolů a informací z dění na projektu Šance pro venkovské školy. Víte kam pojedete na výlet a co Vás tam čeká? A slyšeli jste, že Vaše škola bude mít nové webové stránky? A co to? V blízkosti vaší školy byla spatřena pohádková bytost. Chceš vědět více? Odpovědi na otázky a více informací hledej uvnitř tohoto čísla. zpravodaje projektu KVĚTEN 2011 Organizace seminářů pro učitele partnerských škol Jak pracovat s interaktivní tabulí - série jednodenních seminářů, leden až květen 2010 Průběžná prezentace výsledků projektu prostřednictvím školních zpravodajů a EVVO projektově - dvoudenní seminář, květen 2010 Číslo 1 SU-MA-VA.CZ Číslo 2 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu leden 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 3 3 SU-MA-VA.CZ Číslo 4 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu červen 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Napsali o nás Projektová výuka Webové stránky VODA NA ZEMI Interaktivní tabule Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Toto druhé číslo přináší nejen informace o postupu projektu, ale i první ze seríálu článků O vodě a další zajímavé informace o projektu, který rozvíjí znalosti, schopnosti, dovednosti žáků ZŠ Malenice, Šumavské Hoštice a Vacov. Obsah Voda v krajině Spuštění se blíží Jak se žákům Základní školy v Malenicích líbí nová tabule Exkurze Husinec otázky a úkoly Setkání s pohádkovou bytostí? Kouzelná tabule Exkurze na Husineckou přehradu Pohádky, báje a pověsti Náměty EVVO EVVO Víkend Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti V minulém období čtvrťáci, páťáci, osmáci a deváťáci navštívili vodní přehradu v Husinci a učitelé se zúčastnili semináře v Prášilech. Nové číslo zpravodaje Vám přináší postřehy z těchto akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího ze života našeho projektu. 1 Číslo 5 5 SU-MA-VA.CZ Číslo 6 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu prosinec 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 7 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu duben 2011 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 8 8 SU-MA-VA.CZ Obsah Nové pracovní listy Exkurze do Českého Švýcarska - příspěvky žáků a učitelů Cestování vodní kapky Báseň Hřensko Nové pracovní listy Co nabízejí webové Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti stránky V uplynulém období navštívili školy lektoři s CEGV Cassiopeia s Proč a jak šetříme vodou programem Cestování vodní vodní kapky. Dokončili jsme pracovní listy Život ve vodě a webové stránky nabízejí spoustu nové Jaký byl program Cesta kapky zábavy. Postřehy z akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího Vánoční kvízy ze života našeho projektu najdete uvnitř tohoto zpravodaje. ŠKOLNÍ PROJEKT TŘEBOŇSKO ŠKOLNÍ PROJEKT ŠUMAVA SLATĚ

10 Poznámky Poznámky 18 19

11 Poznámky Poznámky 20 21

12 Poznámky Poznámky 22 23

13 Poznámky Poznámky 24 25

14 Poznámky Poznámky 26 27

15 Poznámky Poznámky 28 29

16 Poznámky Poznámky 30 31

17 Poznámky Poznámky 32 33

18 Poznámky Poznámky 34

19 Vydalo O.S.CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GR0UP 2012 Tisk: tiskárna Herbia spol. s r.o. Tento sborník byl vydán jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu Šance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti a je spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV 9 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 10 e-zpravodaj projektu Listopad 2011 JAKÉ BYLY ŠKOLNÍ EXKURZE? Ahoj děti, paní učitelky,

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 10 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj projektu Listopad 2011 JAKÉ BYLY ŠKOLNÍ EXKURZE? Ahoj děti, paní učitelky,

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Hydrosféra Vodstvo na pevninách 3 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Materiál pro domácí VY_03_Z6E_25 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

Obsah. Číslo 5 zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010. z Nové pracovní listy. z Exkurze do Českého Švýcarska

Obsah. Číslo 5 zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010. z Nové pracovní listy. z Exkurze do Českého Švýcarska 5 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Číslo 5 zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010 Obsah z Nové pracovní listy z Exkurze do Českého Švýcarska - příspěvky žáků a učitelů z

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blanka Kozáková Brno, ICT fórum

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Obsah. Číslo 3 zpravodaje projektu DUBEN 2010. z Voda v krajině. z Spuštění www.su-ma-va.cz se blíží z Jak se žákům Základní školy

Obsah. Číslo 3 zpravodaje projektu DUBEN 2010. z Voda v krajině. z Spuštění www.su-ma-va.cz se blíží z Jak se žákům Základní školy 3 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Číslo 3 zpravodaje projektu DUBEN 2010 Obsah z Voda v krajině z Spuštění se blíží z Jak se žákům Základní školy v Malenicích líbí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV e-zpravodaj rok 2013 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME JEJÍ KVALITU - aneb opakování toho, co jsme se

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Multimediální jazyková učebna na ZŠ Holoubkov Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace PROJEKT CZ.1.07/1.1.12/04.0028 Projekt: Multimediální jazyková učebna na

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Název projektu: OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Název projektu: OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název projektu: OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 2 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV leden 2010 Napsali o nás Projektová výuka Webové stránky VODA NA

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Obsah naší prezentace 1. Úvod - Globe tým a naše město 2. Jak jsme postupovali 3.

Více

Projektový časopis 6.třídy

Projektový časopis 6.třídy Projektový časopis 6.třídy ZŠ Nové Hrady číslo 1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt nesoucí název Školy na hranici, který má tento

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Středočeský kraj

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV

ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 11 SU-MA-VA.CZ ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI zpravodaj projektu březen 2012 ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Obrázek: www.vodnistrazci.cz ŠETŘÍME VODOU A CHRÁNÍME

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více