Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG. www.su-ma-va.cz"

Transkript

1 Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti SU-MA-VA.CZ

2 Úvodem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti je společným projektem místní akční skupiny Chance in nature local action group a základních škol v Šumavských Hošticích, Malenicích a Vacově. Probíhal v letech a byl složen z několika vzájemně propojených aktivit zaměřených na zkvalitňování výuky především v oblasti environmentální problematiky a udržitelného rozvoje, včetně využívání informačních technologií a moderních forem vyučování. Pro všechny zúčastněné základní školy byly díky projektu pořízeny INTERAK- TIVNÍ TABULE a dále byly vytvořeny tzv. INFORMAČNÍ KOUTKY (vč. kvalitního digitálního fotoaparátu). Žáci a postupně i učitelé přijali tuto moderní didaktickou techniku za svou. V průběhu celého projektu pracoval tým složený z pedagogů a odborného garanta na metodice ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a pracovních listech zaměřených na rámcové téma celého projektu KRAJINA A VODA. Pracovní listy byly postupně během realizace projektu zaváděny do praktické výuky na jednotlivých školách. Prostřednictvím těchto vzdělávacích materiálů se žáci zábavnou a hravou formou ve výuce mohou seznámit s tím, jakými cestami voda putuje po naší planetě i v bezprostředním okolí jejich bydliště, nahlédnou do kuchyně tvorby počasí a poznají, čím člověk vodě škodí a můžou se např. dozvědět různé zajímavosti o životě ve vodě a kolem ní i o tom, jak voda formuje krajinu. Dále proběhlo několik jednodenních TERÉNNÍCH EXKURZÍ po zajímavostech regionu i vzdálenějšího okolí (Národní park Šumava, Husinecká přehrada, Třeboňsko). Realizovány byly také vícedenní POBYTOVÉ EXKURZE do vybraných chráněných krajinných oblastí v České republice (NP a CHKO České Švýcarsko a CHKO Moravský Kras). Ve spolupráci s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia byly pro žáky připraveny poznávací a motivační terénní vycházky. Děti se tak zábavnou a hravou formou seznámily s faunou, flórou a zajímavými přírodními jevy v bezprostředním okolí školy. Dále byly ve spolupráci s CEGV Cassiopeia uskutečněny zážitkové vzdělávací akce přímo ve školách. Nejen pro žáky, ale i pro učitele byly zrealizovány zajímavé akce. V období od ledna do května 2010 absolvovali zájemci z řad pedagogů SÉRII PĚTI ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S NOVĚ INSTALOVU INTERAKTIVNÍ TABULÍ. V květnu 2010 pak pro ně bylo uspořádáno DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ, kde se seznámili s praktickými metodami výuky EVVO a redakčním systémem nově vytvořeních. Také tyto zmiňované WEBOVÉ STRÁNKY SU-MA-VA.CZ jsou dalším z výstupů projektu. Na jejich poutavém designu se podíleli sami žáci a slouží k vzájemné komunikaci mezi pedagogy, žáky a partnery projektu, k prezentaci projektu, zúčastněných škol a žákovských prací. A proč tento název? Jedná se o první dvě písmena obcí, kde se nacházejí naše školy (ŠUmavské Hoštice, MAlenice, VAcov). Tato doména byla vybrána jako nejlepší z několika návrhů v rámci celoškolní ankety. Během realizace projektu bylo průběžně vydáno celkem dvanáct čísel ZPRAVO- DAJE, který zajímavou a poutavou formou přinášel aktuální novinky a informace z dění na projektu, např. ukázky prací žáků z projektových akcí nebo otázky a úkoly pro žáky využívané pro projektové exkurze. V této brožurce, která vznikla jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR, naleznete ukázky vybraných žákovských prací, příklady pracovních listů a dalších výukových pomůcek pořízených/vytvořených v projektu a fotodokumentaci z některých akcí. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách a internetových stránkách realizátora projektu Za realizační tým Josef Bláhovec předseda sdružení o.s. Chance in Nature - LAG 3

3 Datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Rozpočet projektu celkem: ,00 Kč Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název prioritní osy: 7.1. Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílové skupiny: Žáci Učitelé Partneři projektu: 1. Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 2. Základní škola a mateřská škola Vacov 3. Základní škola a mateřská škola Malenice Cíle projektu: učit a naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které dobře uplatní v životě, upouštět od encyklopedického memorování poznatků učit děti informace třídit, rozlišovat, upřednostňovat, samostatně získávat a používat zaměřovat se na jejich využití v praxi upřednostňovat činnostní učení používat moderní a efektivní metody výuky, jako je např. projektové vyučování podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke sportu věnovat se rovnoměrně všem žákům, rozvíjet v nich ty schopnosti, ve kterých by mohli dosáhnout lepších výsledků, posilovat tak jejich sebevědomí prostřednictvím rozvoje talentu hudebního, výtvarného, pohybového, manuálního apod. integrovaným žákům umožnit výuku mezi ostatními dětmi umožnit žákům prezentovat své schopnosti, znalosti a dovednosti... a další Obsah projektu: Projekt řeší problematiku kvality v primárním vzdělávání. Cílem projektu je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace vytvořit takové podmínky, aby mohly být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti environmentální problematiky, udržitelného rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií. Projekt řeší nevyhovující stávající stav nejen z hlediska vybavenosti, ale i samotné výuky - proto je mimo vybavení kladen velký důraz na aktivity směřující k rozvoji znalostí, schopností a dovedností cílových skupin - tedy žáků a učitelů. Náplní 36-měsíčního projektu jsou čtyři klíčové aktivity, které na sebe navazují a jejichž realizaci bude mít v kompetenci osmičlenný realizační tým projektu. Výsledkem projektu by měla být výuka plně v souladu s platnými ŠVP a dostatečně kvalitní pro další rozvoj žáků. Klíčové aktivity: 1. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast 2. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele 3. Rozvoj partnerství a síťování 4. Činnost informačního koutku pro žáky a učitele Realizátor projektu: Občanské sdružení Chance In Nature Local Action Group 4 5

4 SU-MA-VA.CZ O.S. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Sídlo: Archiváře Teplého 102, Malenice Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Drye (koordinátor projektu), Mgr. Iveta Frková (technický koordinátor) Tel.: Základní škola a Mateřská škola Malenice Sídlo: Na Návsi 31, Malenice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Vorel, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Vacov Sídlo: Miřetice 38, Vacov Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hartl, ředitel školy Tel.: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Sídlo: Šumavské Hoštice 21, Šumavské Hoštice Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaňková, ředitel školy Tel.: Výstupy projektu aneb co se nám podařilo Pořízení nového ICT vybavení a vybudování informačních koutků V rámci realizace projektu byly do učeben pořízeny a instalovány tři kusy interaktivních tabulí, dále pak byly vybudovány a vybaveny informační koutky základní nábytkové vybavení, PC sestava vč. připojení na internet, fotoaparát. A jak se žákům líbí interaktivní tabule? Eliška: Bylo to v červnu. To jsme čekali na naši tabuli. V září nám přišla. Bylo to napínavé. Hned jsme si ji vyzkoušeli. Bylo tam spoustu her, písniček, byl to prostě zázrak. Vypadala jako velikánskej počítač. Pepa: Ta naše tabule se mi moc líbí. Vůbec jsem nevěděl, jaká bude. Mám ji moc rád. Jsou tam i hry a internet. Píše se mi na ní ale těžce. Veronika: Ještě před velikými prázdninami, když jsme byli ve 2.ročníku a když nám pan učitel řekl, že dostaneme elektronickou tabuli, 3.ročník hrozně žárlil, protože až ji dostaneme, tak budeme 3.ročník my a oni budou v jiné třídě. A já jsem teď docela spokojená, jen bych přidala samovyjíždění. J.R.: Ze začátku jsem se bál, že to nějak rozbiju. Je to fajn, moc se mi líbí, že na tom můžeme ledacos hrát. Ale nejvíc se mi líbí, když se učíme na tabuli angličtinu. Adéla: Líbí se mi, že se na ní může malovat, líbí se mi ji mazat, píšeme si na ní čtvrtletky, hrajeme na ní hry anglické, matematické i češtinářské. Tomáš: Je krásná, samomazací, připojená na internet. Chtěl bych, abychom jí měli ještě víc zapnutou. Tom: Chtěl bych, aby byla i v družině a bylo na ní víc her. Renata: Na začátku školního roku jsme dostali novou tabuli. Máme tam spoustu her, jsou skvělé. Máme tam i písně, ale hlavně učení a to mě moc nebaví. Zvuk je u tabule hrozně silný, asi z toho jednou ohluchnu, ale stejně se mi tabule strašně moc líbí. A nejlepší na tom je, že se tam můžeme dotýkat prstem. 6 7

5 Zpracování metodických materiálů Metodický manuál EVVO Krajina a voda Pracovní listy pro Ročník ZŠ na téma (vč. klíčů pro učitele): 4) Uveď jak jsou na Zemi rozděleny zásoby vody Sladká voda Další úkoly: Jiné zdroje?% - Žijeme na modré planetě Řeky?% Povrchová voda Podzemní voda?% 6) Libovolným způsobem zpracuj téma Nekončící cesty vody?% 7) Zjistěte, co se skrývá za pojmem vodní záznam (Water Footprint). Bažiny a močály?% 8) Vyhledejte z různých pramenů (literatura, internet), kolik vody se spotřebuje na výrobu různých produktů (např. 1 l mléka, 1 l piva, 1 kg cukru, 1 kg uhlí, 1 kg oceli, 1 kg papíru, 1 kg látky)?% - Život ve vodě a kolem vody Jezera Slaná voda (v mořích) - Voda utváří krajinu Ledové příkrovy a ledovce?% 10) Řešte následující úkol: Řeka Labe má celkovou délku toku km, z toho je na území ČR 396 km. Celková plocha povodí Labe je km2, z toho na území ČR je km2. Řeka Odra má celkovou délku toku 861 km, z toho na území ČR 120 km, celková plocha povodí je km2, z toho na území ČR je km2. Vyjádřete pomocí procent a přibližně pomocí zlomku, jaká část těchto řek a jejich povodí je na našem území.?% - Voda a přenos energie v krajině - Krajina a lidé kolem vody Voda na zemi 9) Zjistěte a vysvětlete význam pojmů: transpirace, evaporace, evapotranspirace, infiltrace, retence, eroze, horizontální srážky.?% Sladká voda Délka toku Sladká povrchová voda (tekutina) procenta Plocha povodí zlomek procenta zlomek Labe 5) Vyplň následující kviz: Zakroužkuj správnou odpověď! - Jak člověk vodu využívá a jak mění její cesty Odra Na průměrném vzorku 100 l světových zásob vody se podílí: - Šetříme vodou a chráníme její kvalitu sladká voda sladká povrchová voda sladká povrchová voda v řekách a potocích 20 l 10 l 3l 5l 3l 1l 3l 1l 0,5 l 1l 0,5 l 1 polévkovou lžící 0,5 l 1 polévkovou lžící 2 kapkami 11) Řešte následující úkol: Kolik procent (nebo jaký podíl - vyjádřeno zlomkem) tvoří voda Volyňky v Otavě a kolik ve Vltavě, když Otavou v průměru proteče 26,0 m³/s, Vltavou v průměru proteče 1510 hektolitrů vody za vteřinu a Volyňkou m³ vody za hodinu? 12) Popiš v čem spočívá negativní vliv člověka na vodní zdroje. Uveď příklady ze svého okolí. (vyfotografuj, nakresli, popiš, zdokumentuj). 1 kapkou Voda SU-MA-VA.CZ utváří 1) Který z živočichů nebo rostlin na následujících obrázcích žije ve vodě nebo v její blízkosti (označte v řádce pod obrázkem), uveďte jak se jmenuje a co o něm víte. Perlorodka říční (škeble) Zajíc obecný 1) Uveď jaký podíl rozlohy zaujímají na planetě Zemi moře a jaký pevniny? Oceány Moře ) Za jak dlouho zlikviduje eroze vrstvu ornice silnou 0,3 m, když se ročně erozí odplaví vrstvička silná v průměru 3 mm. 3) Vytvořte skupiny po 2 3 žácích. Podle mapy těmto skupinám přidělte části území v okolí vaší školy nebo v okolí bydliště žáků. Skupiny dostanou kopii mapy přiděleného území, prozkoumají je a vyhledají v nich příklady činnosti vody utvářející krajinu (říční údolí, strže, rokle, sesuvy půdy, vodní erozi půdy, náplavy). Zjištěné jevy fotograficky nebo kresbou zdokumentují a slovně popíší (např.: strž hluboká asi 5 m, široká 20 m, dno i svahy stabilizované, vznikla dávno, příčina vzniku neznámá, nebo: koryto potoka, podemílá břehy a zahlubuje se, potok byl asi napřímen, ústí do něj odvodňovací příkopy a voda soustředěná nedalekou cestou). Výsledky průzkumu zakreslí žáci do mapy. Práce jednotlivých skupin se propojí tak, aby daly obraz o působení vody na krajinu ve vašem území. Zpracujte do podoby výstavky pro své mladší spolužáky nebo www prezentace. Prase divoké 1 Kapr obecný 2 Žába skokan foto: Radko Novotný 3) Na interaktivní tabuli najdi a ukaž: ÚKOLY: 1) Popiš, co vidíš na obrázcích a jak souvisejí s vodou. 2) Vyjmenuj všechny oceány a alespoň 4 moře, seřaď je podle velikosti a najdi je na obraze planety Země! Bobr evropský Úkoly pro žáky: 1) Vysvětlete stručně činnost vody na níže uvedených obrázcích. Jak se podílí na utváření krajiny? Jak ji ovlivňuje člověk svojí činností a jaké jsou její důsledky pro člověka a přírodu? 8 kolem vody ÚKOLY: ÚKOLY: Krajina a lidé Život ve vodě a kolem ní krajinu SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ SU-MA-VA.CZ Žijeme na Modré planetě Ukaž na planetě Zemi oblasti s nedostatkem vody a vysvětli, jaké to má důsledky pro vegetaci a život vůbec. Najdi na obraze Země oblasti s bohatou vegetací a vysvětli, co je toho příčinou. Ukaž na obraze formace mraků, vysvětli jejich pohyb, co je to tlaková níže a tlaková výše a rozdíly v jejich chování na severní a jižní polokouli. Ukaž na mapě oceány (příp. moře) pojmenuj je a vysvětli koloběh vody mezi mořem a pevninou. Ukaž významná jezera (např. Bajkalské, Hořejší jezero) Ukaž na obraze zaledněné polární oblasti. Na kterém pólu je pevnina a jak se jmenuje. Ukaž na interaktivní tabuli ledovce v Grónsku a v Himalájích big/47cdc02ed7867a18c87f0100.jpg photo/knotek_a_veselka_zavlahy2.jpg Podběl lékařský Leknín bílý foto: Vladimír Zatloukal 3 Chrostík 4 Skorec vodní Havran polní Ledňáček říční 9

6 Organizace vzdělávacích akcí s environmentální tématikou 2010 duben červen září říjen celoškolní exkurze Za poznáním na Husineckou přehradu Terénní motivační vycházky v okolí škol - ve spolupráci s CEGV Cassiopeia pobytová exkurze České Švýcarsko (I.stupeň) pobytová exkurze České Švýcarsko (II.stupeň) listopad výukové programy s CEGV Cassiopeia 2011 únor květen červen září říjen říjen (Cestování vodní kapky, I. stupeň ZŠ) celoškolní výukové programy s CEGV Cassiopeia (Co se stalo u jezera, Žabka Rozárka, Ze života kolem vody) exkurze Jarní přírodou Třeboňska (Nadějská rybniční soustava, II.stupeň ZŠ) exkurze do NP Šumava (Jezerní a Chalupská slať, I. stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský kras (I.stupeň ZŠ) pobytová exkurze CHKO Moravský Kras (II.stupeň ZŠ) celoškolní exkurze do NP Šumava (Vydra, Čeňkova pila, Hamerský potok, Prášilské jezero) Pověst o Husinecké přehradě Byla jednou jedna přehrada a u ní bylo spoustu hus, tak od té doby se jí říká Husinecká přehrada. A mezi těmi husami byla jedna, která byla tak krásná, že ji každý chtěl. Jednou tam přijel princ na koni a do té husy se beznadějně zamiloval. Přišel k ní a povídá: Huso, huso, já si tě vezmu. A ona odpověděla: Když mě políbíš, proměním se v princeznu a pak si mne musíš vzít za ženu. Ale když ji ten princ, jmenoval se Jan Hus, políbil, stala se z ní škeble, sice hodně vzácná, ale přesto se princ pořádně divil. Škeble mu odpověděla: Já jsem princezna, ale zapomněla jsem ti říct, že princezna škeblí. Tak jí princ hodil do řeky Blanice, ale ona zase s proudem doplavala zpátky do přehrady. Princ se po čase oženil, ale svou ženu nikdy nepolíbil, protože se bál, aby se z ní také nestala škeble nebo třeba žába. Ale protože neměli děti, byl nešťastný. Vzpomněl si na škebli, vylovil ji z přehrady, políbil ji a tentokrát se z ní se stala krásná princezna. A ta princezna vládla přehradě po zbytek svého života. (Lucie Smíšková, ZŠ Malenice) 10 11

7 Cestování vodní kapky v ZŠ Šumavské Hoštice Jaké to bylo v Českém Švýcarsku? Dne 5. listopadu 2010 nás na naší škole čekalo příjemné oživení výuky. Lucie Cíchová z CEGV Cassiopeia měla pro žáky ročníku připraven zajímavý program o vodě, jejím koloběhu v přírodě, o významu vody, skupenství, o hospodaření s vodou a mnoho dalších zajímavostí týkajících se vody. Program proběhl ve dvou dvouhodinových celcích a byl obohacen řadou praktických ukázek, her, pokusů a pohybových činností dětí. Lucii čekal náročný úkol, protože nás dětí je na prvním stupni hodně, takže jsme vytvořily dost početné skupiny. Lucie to však hravě zvládla a nám se připravený program opravdu líbil. Všichni jsme se dověděli mnoho zajímavého o vodě a užili si i legrace při zábavných a zároveň poučných hrách. Moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne a věříme, že se ještě společně setkáme. Žáci a žákyně 1. stupně ZŠ Šumavské Hoštice Báječné. Skvělé. Prostě fajn. Ubytování, program, průvodci, počasí, zkrátka vše nám bylo přiznivě nakloněno. Exkurze do Českého Švýcarska byla ukázkou toho, jak lze vychovávat naše dospívající děti prostřednictvím vnímání přírody, jejích proměn a koloběhu. V útrobách tajemných pískovcových skal jsme poznali mnoho nového a zajímavého - bystrou říčku Kamenici, Sýrský potok, rozpadlý a strašidelný Dolský mlýn, někdy až drsné místní pověsti (třeba ta o loupežnících a jejich milé), působivé vyhlídky a skalní útesy, či exkluzivní zážitek z plavby po Labi z Hřenska do Děčína. Od drobného osmáka jsem zaslechla slova: Tady je to pěkný, sem se přestěhuju. Tolik nás tahle kouzelná krajina oslovila. Každý kolem sebe hledáme (a dospívající obzvlášť) krásu a musím říct, že mezi vznešenými skalami, v barevných lesích a údolích potoků a říček Českého Švýcarska jsme ji nalezli a jsme za to vděčni. A jak se má člověk vracet z cesty zpět domů? Povznesený a obohacený. My jsme měli to štěstí, že jsme to přesně takhle cítili. Drahomíra Svobodová učitelka ZŠ Šumavské Hoštice 12 13

8 Exkurze do Moravského krasu Prášilské jezero V Moravském krasu to bylo moc pěkné. Gabča a Lenka (průvodkyně) měly nádherně připravený program. První den jsme šli na procházku jen tak po okolí. Druhý den pršelo, a proto jsme dopoledne byli vevnitř a kreslili vodu. Odpoledne se počasí vylepšilo a mohli jsme jít ven hrát hry. Třetí den jsme byli ve Sloupskošošůvských jeskyních. Nejvíc se mi líbilo v Eliščině jeskyni, ve které se pořádají svatby a obřady. Byli jsme tam jeden a půl hodiny. Moc se mi v jeskyních líbily různé chodbičky, ale hlavně krápníková výzdoba. Muselo to trvat léta, než vznikla takováhle výzdoba. Měli jsme hezký pokoj. Na pokoji jsem byla s Andreou, Nikolou a Šárkou. Našla jsem si dvě kamarádky z Vacova - Adrianu a Kristýnu (Týnu). Na tuto exkurzi jely děti ze tří škol: Šumavské Hoštice-Malenice-Vacov. Z každé školy jelo dvanáct dětí. Ze Šumavských Hoštic jeli: Lucie Svobodová, Andrea Hiklová, Šárka Hubáčková, Nikola Placerová, Natálie Jiroušková, Jana Jiroušková, Denisa Markovcová, Aneta..., Jiří Fidler (bohužel exkurzi nedokončil kvůli bolesti kolena), Pavel Kraka, Václav Bízek, Vojtěch Hikl a paní učitelka Miluše Strnadová. Na této exkurzi se mi moc líbilo. Těším se na další výlet. Lucie Svobodová, 4.třída Šumavské Hoštice. Počasí nám docela vyšlo. Ráno byla zima, ale pak se oteplilo. Okolo cesty bylo na cedulích napsáno, že je tam nevybuchlá munice! Měli jsme docela strach. Když jsme se konečně blížili k cíli, museli jsme ještě překonat Ráno místo školy jel celý druhý stupeň na Prášilské jezero. Po hodinové jízdě autobusem jsme vyrazili pěšky k jezeru. Cesta byla dost dlouhá, ale dělali jsme si různé přestávky a mezitím plnili úkoly. cestu plnou velkých kamenů. Konečně jsme dorazili, uf! Byla to docela dřina, ale za ten pohled to stálo. U jezera jsme si udělali přestávku a postupovali pomalu zpět. Dolů to bylo mnohem jednodušší. Když jsme došli k autobusu a zopakovali si, co se dozvěděli, dostali jsme bloček z recyklovaného papíru. Ale hlavní je to, že jsme se dozvěděli nové informace, které se nám budou později hodit. Čekala nás cesta domů. Výlet se nám všem líbil. Iveta Albrechtová, Šárka Chrstošová, Patricie Mlsová 6. třída ZŠ Vacov 14 15

9 e-zpravodaj projektu ZÁŘÍ 2009 O projektu ZŠ Malenice ZŠ Šumavské Hoštice ZŠ Vacov zpravodaje projektu ŘÍJEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Toto první a později i další vydání zpravodaje Vám po dobu realizace projektu s názvem Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti budou pravidelně v elektronických a tištěných verzích přinášet nejnovější zajímavosti a aktuality ze zkvalitnitňování podmínek pro uplatnění moderních forem výuky v oblasti environmentálního vzdělávání. Investice do rozvoje vzdělávání ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Aktuální již páté vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno dalšího zajímavého čtení. Otázky, úkoly, informace z dění na projektu, příspěvky žáků a učitelů. A nejen to. Víte, že jsme pro vás vydali nové pracovní listy Žijeme na modré planetě? A co nás čeká a na co se můžete těšit? V listopadu se společně s lektory z CEGV Cassiopeia dozvíte více o Putování vodní kapky. Chcete-li vědět více, neváhejte a čtěte dále ;-) zpravodaje projektu DUBEN 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Třetí vydání školního zpravodaje Vám nabízí plno zajímavého čtení, otázek, úkolů a informací z dění na projektu Šance pro venkovské školy. Víte kam pojedete na výlet a co Vás tam čeká? A slyšeli jste, že Vaše škola bude mít nové webové stránky? A co to? V blízkosti vaší školy byla spatřena pohádková bytost. Chceš vědět více? Odpovědi na otázky a více informací hledej uvnitř tohoto čísla. zpravodaje projektu KVĚTEN 2011 Organizace seminářů pro učitele partnerských škol Jak pracovat s interaktivní tabulí - série jednodenních seminářů, leden až květen 2010 Průběžná prezentace výsledků projektu prostřednictvím školních zpravodajů a EVVO projektově - dvoudenní seminář, květen 2010 Číslo 1 SU-MA-VA.CZ Číslo 2 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu leden 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 3 3 SU-MA-VA.CZ Číslo 4 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu červen 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Napsali o nás Projektová výuka Webové stránky VODA NA ZEMI Interaktivní tabule Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti Toto druhé číslo přináší nejen informace o postupu projektu, ale i první ze seríálu článků O vodě a další zajímavé informace o projektu, který rozvíjí znalosti, schopnosti, dovednosti žáků ZŠ Malenice, Šumavské Hoštice a Vacov. Obsah Voda v krajině Spuštění se blíží Jak se žákům Základní školy v Malenicích líbí nová tabule Exkurze Husinec otázky a úkoly Setkání s pohádkovou bytostí? Kouzelná tabule Exkurze na Husineckou přehradu Pohádky, báje a pověsti Náměty EVVO EVVO Víkend Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti V minulém období čtvrťáci, páťáci, osmáci a deváťáci navštívili vodní přehradu v Husinci a učitelé se zúčastnili semináře v Prášilech. Nové číslo zpravodaje Vám přináší postřehy z těchto akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího ze života našeho projektu. 1 Číslo 5 5 SU-MA-VA.CZ Číslo 6 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu prosinec 2010 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 7 SU-MA-VA.CZ e-zpravodaj projektu duben 2011 ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI ŠUMAVSKÉ HOŠTICE - MALENICE - VACOV Číslo 8 8 SU-MA-VA.CZ Obsah Nové pracovní listy Exkurze do Českého Švýcarska - příspěvky žáků a učitelů Cestování vodní kapky Báseň Hřensko Nové pracovní listy Co nabízejí webové Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti stránky V uplynulém období navštívili školy lektoři s CEGV Cassiopeia s Proč a jak šetříme vodou programem Cestování vodní vodní kapky. Dokončili jsme pracovní listy Život ve vodě a webové stránky nabízejí spoustu nové Jaký byl program Cesta kapky zábavy. Postřehy z akcí, ukázky našich prací a mnoho dalšího Vánoční kvízy ze života našeho projektu najdete uvnitř tohoto zpravodaje. ŠKOLNÍ PROJEKT TŘEBOŇSKO ŠKOLNÍ PROJEKT ŠUMAVA SLATĚ

10 Poznámky Poznámky 18 19

11 Poznámky Poznámky 20 21

12 Poznámky Poznámky 22 23

13 Poznámky Poznámky 24 25

14 Poznámky Poznámky 26 27

15 Poznámky Poznámky 28 29

16 Poznámky Poznámky 30 31

17 Poznámky Poznámky 32 33

18 Poznámky Poznámky 34

19 Vydalo O.S.CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GR0UP 2012 Tisk: tiskárna Herbia spol. s r.o. Tento sborník byl vydán jako doprovodný dokument k závěrečné konferenci projektu Šance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti a je spolufinancovaný z ESF a státního rozpočtu ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 25.8.2014 Projednáno pedagogickou radou 25.8.2014 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč CO SE DĚJE V TOUŽIMI TOUŽIMSKO V OBRAZE Vážení občané, v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. V DOBŘANECH MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více