9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

2 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat patří ke stěžejním dovednostem pedagoga. Poměrně jednoduchým a jasným teoretickým rámcem pro vysvětlení principů komunikace je dramatický přístup, který rozpracoval např. Erving Goffman. Vychází z následujícího předpokladu: Naše jednání s druhými je opakovaná řada jednání, která vypadají jako výstupy na divadelní scéně. Vstupujeme do nich v určité roli, kterou ztělesňujeme svým osobitým způsobem. Vnášíme do ní svůj postoj k dané situaci a ke světu vůbec. Vkládáme svou energii a aktivitu. Sledujeme určitý cíl. Každé jednání má svoji strukturu. Důležité je, že každé jednání má uzavřený tvar: úvod funguje zde první dojem a má patřit posluchačům s cílem vzbudit jejich zájem a plnou pozornost, vlastní děj a závěr patří věci, podstatě našeho sdílení, cílem je získat posluchače pro jasnou vizi a naše poselství. Úvod a závěr našeho vystoupení mohou tvořit až 60% celkového dojmu, který posluchač má. Pro posluchače jsou nekomfortní vystoupení, která nemají jasný začátek ani jednoznačný závěr. Typy naslouchání, rizika domněnek a předsudků Techniky aktivního naslouchání Naslouchání Vést dialog znamená mluvit a také zvládat umění naslouchat. Naslouchání patří mezi důležité dovednosti člověka a je předpokladem pro zdravou a vyváženou komunikaci. Říká se, že vítězem v rozhovoru není ten, kdo hodně mluví, ale ten, kdo se více dozví. Mezi základní typy naslouchání patří: 1.) Kosmetické naslouchání je plytké, na povrchu, posluchač se fyzicky tváří, že poslouchá, ale hlavou a duší je někde jinde. Doprovází jej mechanické pokyvování hlavy, přitakávání a pohled skrz mluvčího. 2.) Konverzační naslouchání jsou vlastně dva i více monologů vedle sebe. Na sdělení vypravěče většinou reagujeme slovy a to já a začneme sdělovat svůj příběh, zážitky a problémy. Nikdo nikoho neposlouchá, ale všichni mluví a sděluji svoje myšlenky. 3.) Aktivní naslouchání patří mezi základní dovednost dobrého posluchače. Je založeno na soustředěné plné pozornosti mluvčímu. Efektivními prostředky aktivního naslouchání je povzbuzování, dotazování, em- 2

3 patie, parafráze a shrnutí. Jedná se o 5 účinných pomocníků, kteří mohou prosté povídání mezi lidmi povýšit na skvělou konverzaci a umění DIALOGU. 4.) Hlubinné naslouchání vychází z předpokladu, že naše tělo vyjadřuje víc, než tisíc slov. Jde o dovednost, která vychází ze schopnosti posluchače vnímat slova a současně vnímat pohyby, gesta, mimiku mluvčího a pracovat s tím. Platí-li, že mluvíme, i když mlčíme, pak právě tato situace je výzvou pro tento typ naslouchání. Pro učitele MŠ je dovednost dobře naslouchat, mít otevřenou mysl, nevytvářet si domněnky a ověřovat si slyšené důležitou kompetencí pedagoga. Nejčastější překážky naslouchání: Hodnocení / Předsudky Kritika Porovnávání Připravování Čtení myšlenek Opravdové naslouchání je dáno úmyslem udělat jednu z následujících věcí: někomu porozumět z někoho/něčeho se těšit poskytnout pomoc nebo útěchu Prostředky aktivního naslouchání nasloucháme očima, ušima, srdcem 1.) verbální naslouchání klademe účelné doplňující otázky, vyjadřujeme názor (empatii) zrcadlení parafrázování sumarizace 2.) neverbální naslouchání gestika mimika kinezika 3

4 Technika Cíle Co dělat Příklady Povzbuzuj Projevit zájem. Podpořit klienta ke sdílení zkušeností a informací. Aktivně naslouchat. Klidně pozorovat. Mlčet, dívat se do očí. Pokyvovat hlavou. Nehodnotit řečené. Můžete mi o tom říci víc? Hm, ano To je zajímavé Poslouchám Užívat neutrální slova. Ptej se Pomoci objasnit, o čem je řeč. Klást otázky. Co Vás zaujalo? Parafrázuj Pochop Proveď shrnutí Získat více informací. Pomoci mluvčímu podívat se na věc i z jiných hledisek. Získávat klientovo ano. Dokázat, že mluvčímu nasloucháme a rozumíme. Ověřit si, zda jeho slova správně chápeme Naladit se. a interpretujeme. Projevit, že chápeme, jak se mluvčí cítí. Pomoci mu své pocity vyhodnotit poté, co je vyjádřil někdo druhý. Zpřehlednit domluvené. Zhodnotit průběh hovoru. Korigovat chybný výklad problému a inspirovat mluvčího k dalšímu sdílení potřeb. Svými slovy znovu vyjádřit základní myšlenky a fakta mluvčího. Reflektovat základní pocity mluvčího. Upustit vlastní emoční napětí. Zformulovat hlavní myšlenky, fakta a dohody. Eliminovat informační šumy. Máte s tím již praktické zkušenosti? Rozumím tomu tak, že...? Jedná se Vám o to, že Takže Vy chcete vědět Chápu Vás Rozumím Vám Vnímám, že je to pro Vás citlivé Vidím, že Pojďme shrnout Takže jsme se domluvili, že Cvičení: Naslouchání Čtení myšlenek: Vytýkáte svému kolegovi, že (doplňte): Váš kolega mlčí. Doplňte, co si myslí: a) b) c) Chválíte svého kolegu, že (doplňte): Váš kolega mlčí. Doplňte, co si myslí: a) b) c) 4

5 Test komunikačních dovedností Test - dotazník slouží k uvědomění si oblastí komunikace, ve kterých by bylo vhodné naučit se nové dovednosti. Ohodnoťte svoje komunikační dovednosti dle následujícího klíče: Dovednosti: Vyhodnocení: 1. Potřebuji velmi vylepšit. 2. Potřebuji trochu vylepšit. 3. Potřebuji více praxe. 4. Ovládám přiměřeně. 5. Ovládám velmi dobře. 1. Dovednost shrnout krátce, co řekl partner. 2. Prosadit si svoje oprávněné zájmy. 3. Dovednost vyjednávat při konfliktu, uzavírat kompromisy. 4. Vyrovnávat se s odlišností názorů. 5. Jasně se vyjadřovat v konfliktní situaci. 6. Ujasnit si, co si myslí druzí. 7. Řídit schůze, schůzky, setkání. 8. Podávat návrhy, doporučení, rady. 9. Dovednost kritiky. 10. Poskytovat druhým informace. 11. Přispívat myšlenkami v kolektivu. 12. Být trpělivý při naslouchání druhému, nepřerušovat. 13. Říci jasně a konkrétně, co chceme od druhých. 14. Dávat najevo uznání a komplimenty druhým. 15. Naslouchat na správném místě. 16. Vědět, jakým způsobem změnit konverzaci. 17. Mít odvahu vyjádřit i protichůdný názor. 18. Umět zacházet s časem tak, abychom pokryli celé téma. 19. Dovednost konverzovat s neznámým člověkem bodů Jste komunikačně obratní a zvládáte i obtížné situace v komunikaci s druhými. Blahopřejeme! bodů V zásadě máte dobré komunikační schopnosti, většinu mezilidských situací zvládáte velmi dobře bodů Máte průměrné komunikační dovednosti, fungujete podobně jako většina lidí, řadu dovedností můžete vylepšit bodů Máte prostor se dále rozvíjet v komunikaci s druhými a zlepšovat umění dialogu. Méně než 20 Buď si děláte legraci nebo se velmi vážně podceňujete. Buďte k sobě hodnější. 5

6 Převažující styly při zvládání obtížných situací transakční analýza Transakční analýza je psychologická teorie, zabývající se mezilidskou komunikací. Jejím tvůrcem je psycholog Eric Berne a principy této teorie popsal v popularizační knize Jak si lidé hrají. Principem transakční analýzy je rozlišení tří základních komunikačních a osobnostních rovin: rodič, dospělý a dítě. V každém jedinci jsou tyto tři typy v určitém poměru zkombinovány a záleží na tom, který převládá. V běžné komunikaci, a především při zvládání obtížných situací v komunikaci, pak záleží na tom, mezi kterými rovinami komunikace probíhá. Rodič Rodič Dospělý Dospělý Dítě Dítě obr. 1 Obr 1: (kontrola zdroje ) 6

7 Posilování osobní rozhodnosti a organizačních dovedností Definice konfliktů a jejich příčiny KONFLIKT je, jak se zdá, všudypřítomný. Setkáváme se s ním ve svém osobním životě, doma, ke konfliktům dochází mezi rodiči a dětmi, manželi a partnery. V práci může konflikt nastat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Do vzájemného konfliktu se dostávají muži a ženy. Konflikty propukají mezi národy a lidmi odlišného náboženského přesvědčení. Konflikt je tématem, které prolíná celou lidskou historii. V důsledku rostoucí složitosti života na této planetě, populační exploze a existence hrozivých zbraní, které by mohly způsobit naprosté zničení lidstva, se konflikt stal kritickým problémem naší doby. Stádia konfliktu Peter Block uvádí, že konflikt nepropuká náhle, ale postupně se vyvíjí v pěti stádiích: 1.) Předjímání, očekávání (anticipace). Konflikt ještě nenastal, nějaká změna politiky (postoje, postupu...) však již pro něj připravily půdu. 2.) Nevyjádřená neshoda. Napětí roste, konflikt však ještě otevřeně nepropukl. Někteří autoři tuto fázi nazývají skrytým (latentním) konfliktem. 3.) Diskuse. Účastníci sporu začínají sdělovat své rozdílné názory či postoje, často těm, kdo uvažují podobně, aniž by se snažili jasně pojmenovat nebo vyřešit své neshody. Pořád ještě nejde o cílený konflikt, jasně zaměřený na určitý problém. 4.) Otevřený konflikt. Neshody se vyjasní. Všichni účastníci sporu jsou přesvědčeni, že pravdu mají oni a druhá strana je v neprávu. 5.) Otevřený neproduktivní konflikt. Obě strany se zakopou ve svých pozicích. Na výsledek pohlížejí jako na situaci, kdy jedna strana vítězí a druhá prohrává. Vyvalí děla a jsou připraveny druhou stranu rozmetat. K čertu se skrytým konfliktem! My chceme konflikt otevřený! Fischer, Fred: POSTAVME MOSTY mezi občany a úřady místní samosprávy a v zájmu efektivnější spolupráce se naučme, JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY A Neshody. Nadace pro místní rozvoj (Foundation for Local Development) při Partners Romania Dostupné na www: 8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Funhabitat.org%2F%3Fwpdmact%3Dprocess%26did %3DODc0LmhvdGxpbms%3D&ei=aoBfVPnnEoXoaK3KgpAP&usg=AFQjCNFR6YFxPHJqF5fa LNquByRNgkflSw&sig2=JLA0Bx4F8LIvERe3IFvrBQ&bvm=bv ,d.d2s (kontrola zdroje ). Styly zvládání konfliktu Existují různé styly, jak konflikt zvládat. Vždy je dobré se nejprve podívat, jaký styl nejčastěji používám já osobně, například prostřednictvím testu. 7

8 Pět způsobů zacházení s konflikty Test zvládání odlišnosti je utvořen k odhadu chování jednotlivce v konfliktních situacích. Konfliktní jsou situace, ve kterých se jeví zájmy dvou lidí jako neslučitelné. V takových situacích můžeme popsat chování jednotlivce podle dvou základních dimenzí: (1) asertivita (sebeprosazování), míra, v jaké se jednotlivec pokouší uspokojit své vlastní zájmy a (2) vstřícnost, míra, v jaké se jednotlivec pokouší uspokojit zájmy druhých osob. Tyto dvě hlavní dimenze chování mohou být užity k definování pěti specifických metod vyrovnání se s konflikty: I. Soupeření: je asertivní a není vstřícné. Jedinec sleduje své vlastní zájmy na úkor druhého. Je to způsob orientovaný na sílu, ve kterém člověk využívá veškeré schopnosti, které lze použít k prosazení svého vlastního postoje, svou schopnost argumentovat, své společenské postavení, ekonomické sankce. Soupeření může znamenat,,postavit se za svá práva, obhajobu postoje, o kterém člověk věří, že je správný nebo jednoduše snahu zvítězit. II. Přizpůsobení se: je neasertivní a vstřícné opak soupeření. Při přizpůsobení jedinec zanedbává své vlastní zájmy, aby uspokojil zájmy druhé osoby. V tomto způsobu jednání je zahrnuto sebeobětování. Přizpůsobení se může mít formu velkorysosti nebo charity, poslušnosti, i když se nám poslechnout nechce, nebo ustoupení názoru druhého. III. Vyhnutí se: je neasertivní a není vstřícné. Jedinec v danou chvíli neprosazuje své zájmy, ani zájmy druhého. Konfliktem se snaží nezabývat. Vyhnutí může být formou diplomatického úhybu, odložení celé záležitosti na příhodnější období nebo jednoduše útěku ze situace. IV. Spolupráce: je asertivní i vstřícná pravý opak vyhnutí. Spolupráce zahrnuje snahu společně hledat nějaké řešení, které plně uspokojí požadavky obou jedinců. To znamená jít do hloubky problému a snažit se objevit, které zájmy jsou obsaženy v daném konfliktu, a najít takovou možnost řešení, která uspokojí všechny tyto zájmy. Spolupráce mezi dvěma lidmi může mít formu zkoumání nesouhlasu, abychom pochopili pohled druhého, domlouvání se za účelem vyřešení situace, která by jinak vedla k soupeření, nebo konfrontace a tvořivého řešení problému mezi dvěma lidmi. V. Kompromis: je na půli cesty mezi asertivitou a vstřícností. Cílem je najít něco, co by částečně uspokojilo obě strany, co by bylo zhruba uprostřed. Kompromis znamená ustoupit ze svého postoje víc než při soupeření, ale méně než u přizpůsobení se. Při kompromisu před problémem neutíkáme jako při taktice vyhýbání, ale nedostaneme se k jeho podstatě jako při spolupráci. Kompromis může znamenat rozdělení, rychlé zaujmutí pozice uprostřed nebo ustoupení každý na půl cesty. 8

9 Občas je snaha tyto jednotlivé styly hodnotit, ovšem při zvládání neshod a konfliktů je možné využívat všech. Vždy je nutné podívat se na všechny faktory, které v konfliktu hrají roli. Kenneth Thomas se vyjadřuje k tomu, kdy uvažovat o použití té které strategie a kdy ji zavrhnout. Tak například soutěž se pojí s asertivitou a neochotou spolupracovat, snaha vyhovět naopak obnáší velkou ochotu spolupracovat a malou míru asertivity. O použití soutěživé strategie uvažujte, když: Je potřeba rychle, rozhodně jednat. Je třeba udělat něco nepopulárního. Víte, že jste v právu. Jiné alternativy nepřipadají v úvahu. Spolupráce má smysl, když: Zřejmě platí pravidlo dvě hlavy víc rozumu, a spoluprací se dosáhne lepších výsledků. Zájmy obou stran jsou příliš důležité na to, aby z nich kterákoliv strana slevila. Chcete, aby všichni zúčastnění vzali výsledek za svůj. Chcete zlepšit pracovní vztahy. Chcete se ze situace poučit ověřit si například své předpoklady, pochopit hledisko protistrany a možná též své vlastní. Vyhnout se konfliktu a neshodě je dobrá volba, když: Je třeba zabývat se jinými, důležitějšími otázkami. Je jen malá šance, že budou uspokojeny vaše potřeby a zájmy. Potřebujete, aby se obě sporné strany uklidnily. Potřebujete více informací. Někdo jiný může konflikt vyřešit efektivněji. Vyhovět druhé straně může být vhodná strategie v situacích, kdy: Jste si vědomi toho, že nemáte pravdu nebo nejste v právu. Sporný problém je možná pro druhou stranu důležitější než pro vás. Chcete získat podporu protistrany pro pozdější účely. Chcete minimalizovat své ztráty. Je pro vás důležité zachovat si dobré vztahy. Pro kompromis se můžete rozhodnout, když: Cíle, kterých dosáhnete, vlastně nestojí za mrzutosti, které vám tím vznikly. Protistrana je odhodlána dosáhnout jiných cílů než vy příkladem jsou pracovně právní spory. Prozatímním řešením získáte čas na to, abyste mohli pracovat na složitějších otázkách. Je potřeba spor rychle vyřešit. 9

10 Postup při řešení konfliktů Praško, Prašková uvádějí užití následujících kroků: Přestávka Odložení řešení samozřejmě není vhodné, tudíž ani nutné vždy, ale hodí se v situacích, kdy jsme pod vlivem silných emocí. Přestávka nám poskytne čas na uvolnění napětí vlastního i druhé osoby. Ujasnění si potřeb druhé osoby Jak jsme se již zmiňovali, je důležité zjistit zájmy druhé strany, někdy je vhodné se otevřeně, ovšem bez ironie a agresivity zeptat, jindy máme sami v povědomí možné potřeby. Tady je ovšem nutné dbát zvýšené pozornosti na vytváření si spekulativních domněnek. Objasnění svých potřeb Optimální je sdělit své potřeby jednoduše, klidně, krátce, přímo a čestně. Zamlžování a dlouhé vysvětlování nebudí důvěru a podporuje konflikt. Sumarizace konfliktu Hledáme společný základ. Někdy se může stát, že zjistíme, že ve skutečnosti konflikt neexistuje, šlo jen o vyjasnění skutečných zájmů a úhlů pohledu. Dohoda Hledání přijatelného řešení. Je důležité, aby obě strany vyhrály, aby nezůstaly nepříjemné emoce. Nejvhodnější je při řešení konfliktu využívat zpětné vazby. Styly chování agresivita, pasivita, manipulace a asertivita Chování je vnější projev psychického stavu člověka. Ideální stav nastává, když je chování člověka v souladu s vnitřními pocity a potřebami člověka a současně s požadavky a očekáváními vnějšího prostředí. Mezi základní styly chování řadíme: pasivitu, agresivitu, manipulaci, pasivně-agresivní styl a asertivitu. Pasivní neboli submisivní chování je charakterizováno jistou podřízeností, člověk neventiluje otevřeně svoje emoce a obává se vyslovit svůj názor, je typické spíše nízké sebevědomí. Ve většině situací se podřizuje přání okolí. V rozhodujících situacích spíše ustupuje, bývá v pozici poraženého. Protože je často v rozporu s tím, co skutečně cítí, může se jeho psychický stav projevit na onemocnění těla (psychosomatika). Agresivní chování je dominantní a je typické pro lidi s kolísavým sebevědomím nebo pro situace, kdy jsou lidé pod tlakem. Člověk, který nezvládá svoji agresivitu, se chová k druhým arogantně, nadřazeně, někdy i hrubě a mnohdy prosadí svoje požadavky na úkor druhých. Manipulace je účelové a neupřímné chování, kdy člověk otevřeně nesděluje svoje úmysly. Může jít o provokování, výhružky, pochlebování nebo zlehčování názoru jiných lidí. Manipulující člověk strhává pozornost druhých lidí tam, kam sám chce. Podnětem pro manipulativní chování je mnohdy submisivní postoj okolí, kterého manipulant využije ke svým cílům. 10

11 Pasivně agresivní chování by se dalo vyjádřit slovy pláče na cizím hrobě. Je typické pro submisivní typ lidí, kteří nedovedou pohotově a sebevědomě reagovat na agresivitu či manipulaci. Zdánlivě se tedy projeví pokorně a souhlasně a svoje skutečné pocity a názory ventilují jindy a jinde. Paradoxně tedy svoji zlost nebo naštvání vylévají na lidi, kteří mají jejich důvěru nebo u kterých se cítí bezpečně. Zamořují tak přátelské ovzduší a vytvářejí klima stresu a mnohdy i vzájemného vyčerpávání. Tento styl chování je častý ve školních sborovnách a kabinetech, ve firemních kuchyňkách nebo při debatách u piva. Účinným řešením je asertivita. Styl chování, který vychází z respektu k sobě i k druhým. Vytváří partnerský vztah postavený na zdravém sebevědomí, otevřenosti a jisté míry odvahy při sdělování svých pocitů a názorů. Řečeno slovy prince z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele: Ševče, před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj. Asertivita je uměle vytvořený způsob chování vybavený zásadami a konkrétními technikami, které mohou ulehčit sebeprosazování submisivním lidem a brzdit agresivní typy ke spokojenosti obou stran. Vyžaduje to však sebereflexi, ochotu na sobě pracovat a poctivý trénink s cílem překonat stereotypní reakce a nahradit je novými zdravějšími návyky. Smyslem asertivního jednání je získat a uchovat si zdravé sebevědomí. Asertivní jednání vychází z předpokladu, že je možné osvojit si schopnosti, dovednosti a techniky, které nám umožní překonat působení emocí a díky tomu efektivně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje. Asertivní jednání umožňuje kontrolovat vlastní chování a zachovat si sebeúctu i tehdy, když pociťujeme úzkost nebo máme dojem, že situaci přestáváme zvládat. Základem asertivního jednání je: jasná formulace cílů otevřená, nezáludná a přímá komunikace schopnost ukázat, že chápete pohled na věc, který zastává druhá strana schopnost neustupovat v podstatných věcech a jednat pružně tam, kde je to vhodné Asertivní jednání vám umožní: získat představu o perspektivách lépe poznat sebe sama omezit rizika a snížit nejistotu získat vyhraněnější image Co předpokládá asertivní jednání? je možné si osvojit schopnosti, dovednosti a techniky, které nám umožní překonat (kontrolovat) působení našich emocí, zejména pocity úzkosti, tísně a stresu Co znamená asertivní jednání? uvědomovat si své jednání, nést za něj odpovědnost a mít ho pod kontrolou rozhodnout se, co chci v dané situaci získat stanovit si cíle naslouchat druhým, vnímat a chápat jejich pocity, potřeby a postoje hledat a nalézat vzájemně přijatelná řešení otevřenou a přímou komunikaci 11

12 Jaké jsou efekty asertivního jednání? srozumitelně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje mít pod kontrolou vlastní chování zachovat si sebeúctu i ve stavu úzkosti respektování pocitů a potřeb druhého lepší sebepoznání vyhraněnější osobní image snížení nejistoty Kdy použít asertivní jednání? při zvládání pracovních konfliktů při vedení a motivování lidí při vystupování na poradách při poskytování a přijímání zpětné vazby při vyjednávání vždy, kdy není vhodné dát průchod svým negativním pocitům Co je potřeba umět? jasně formulovat cíle efektivně komunikovat aktivně naslouchat znát sám sebe umět zvládat konflikty umět zvládat stres kreativně reagovat 12

13 Řeč těla Asertivní Kooperativní Úsměv Výraz zájmu Otevřený postoj Proměnlivé tempo Důraz a výška hlasu Dostatečná hlasitost Přiměřený kontakt pohledem Ruce podporují, co člověk říká POZITIVNÍ Roztřesený hlas Ustrašený výraz Pomalé tempo řeči Zakrývání úst rukou Nadměrná vzdálenost Vyhýbavé klopení zraku Obraná pozice paží a rukou Pasivní Obranná Nesmlouvavý hlas Rychlé tempo řeči Extrémy ve výrazu Nadměrný oční kontakt Dominantní postoj nohou Hrození, či píchání prstem Vnikání do osobního prostoru Agresivní Útočná NEGATIVNÍ Práce s akutním stresem a monitoring stresorů Pociťujeme napětí, cítíme se nesvobodní, cítíme vnitřní tlak. Úzkostlivé myšlenky na minulou nebo budoucí zátěž tvoří pozadí našich prožitků. Snižuje se schopnost zvládat každodenní život. Mnoho starostí nás nutí začínat den s menšími nadějemi a odvahou. Dopřáváme si méně odpočinku a přestávek. Na konci práce se cítíme vyčerpáni duševně i tělesně. R. Tausch Stres = reakce organismu na nadměrnou zátěž Stresor = vnější nebo vnitřní podnět, který vyvolává pocit zátěže stres Eustres = pozitivní tlak, napětí Distres = negativní tlak, napětí Stádia vyčerpání: 1.) mírný neklid ale vše se dá zvládat 2.) stav nedostatku energie vymačkaný citron únava, lhostejnost 3.) chronické vyčerpání fyzické i psychické problémy a bolesti 4.) krize depresivní stavy, problémy narůstají 5.) ztráta kontroly nad sebou a okolnostmi 13

14 První pomoc v akutním stresu Tipy: 1.) Nic nerozhodujte, nic neřešte (pokud nejde o život). 2.) Počítejte do deseti. 3.) Zabývejte se dýcháním. Vstaňte, běžte někam jinam (třeba na WC), kde budete sami. Ochlaďte si čelo, omyjte se, omyjte ruce a předloktí. Prohlížejte si místnost, kde jste. Nebo se rozhlédněte po krajině. Podívejte se z okna na oblohu, prohlížejte stromy. Studujte nějaký předmět cca 3 minuty zaměstnejte mysl něčím jiným. Nalijte si sklenici vody a pomalu pijte. Mírně se rozkročte, dýchejte nosem, myslete na dech. Monitoring stresů 1) Vztahové stresory neshody s rodiči závislost na rodičích či společné bydlení ztížený kontakt s rodiči (vzdálenost) rozvod, rozchod nebo jeho hrozba ve vztahu s partnerem závislost na partnerovi neshody v partnerském vztahu žárlivost nesoulad v sexuálním životě narození dítěte problémy dětí ve škole a výchovné problémy potíže s dětmi v pubertě odchod dítěte z rodiny 2) Pracovní a výkonové stresory nízký příjem či ztráta práce velké dluhy a splátky konfliktní vztahy s nadřízeným, kolegy nebo podřízenými nedostatečná organizace práce potíže delegovat práci na druhé neschopnost říci NE při přetěžování nedostatečné ohodnocení práce práce v těžkých zevních podmínkách nuda nebo nesmyslnost pracovní činnosti workoholismus 14

15 3) Stresory související se životním stylem nevyhovující bydlení nedostatek příjemných aktivit monotónní a stereotypní životní styl absence koníčků a zájmů nedostatek přátel a izolace uzavřenost rodiny 4) Nemoci, závislosti a handicapy vlastní tělesná nebo psychická nemoc nebo nemoc člena rodiny zhoršování tělesného nebo psychického stavu rodičů závislost na drogách, alkoholu či lécích drogy, alkohol nebo jiná závislost u partnera či u dětí hazardní hráčství či závislost na automatech u člena rodiny tělesný nebo psychický handicap člena rodiny Pokud zažijeme jednorázový stres, tak se s ním tělo velmi rychle vypořádá. Ovšem situace se nám střádají, a pokud se jich nashromáždí více za sebou, jsme v ohrožení nejen psychického, ale i fyzického zdraví. V 60. letech 20. století sestavili američtí psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe tabulku stresových událostí. Pokud si sečteme všechny body, které jsme nasbírali vlivem životních událostí za posledních 12 měsíců, můžeme vypozorovat, jak jsme stresovými vlivy ohroženi. Náročné stresové situace smrt manžela/manželky 100 půjčka větší než Kč 31 rozvod 73 větší dluhy 30 dlouhodobá nezaměstnanost 72 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 ohrožení života 68 syn nebo dcera opouští domov 29 rozchod s partnerem 65 neshody s tchýní nebo tchánem 29 pobyt ve vězení 63 mimořádný osobní úspěch 28 úmrtí v nejbližší rodině 63 manželka vstoupila do zaměstnání nebo 26 do něj přestala chodit trvalý nesoulad mezi partnery 60 zahájení nebo ukončení studia 26 vlastní úraz nebo nemoc 53 změna životních podmínek 25 vlastní svatba 50 změna osobních zvyklostí 24 oslava vlastního jubilea 48 spory s nadřízeným 23 ztráta v zaměstnání 47 změna pracovních podmínek nebo doby 20 usmíření s partnerem 45 změna bydliště 20 odchod do důchodu 45 změna školy 20 15

16 nemoc rodinného příslušníka 44 změna trávení volného času 19 nejasná měřítka hodnocení práce 44 změna činností v církevní oblasti 19 existenční sociální nejistota 43 změna ve společenské činnosti 18 těhotenství 40 půjčka méně než Kč 17 sexuální potíže 39 změna návyků ve spánku 16 nový člen v rodině (narození, přistěhování atd.) 39 změna četnosti rodinných setkání 15 změna postavení v zaměstnání 39 změna návyků v jídle (dieta) 15 změna ve vlastní finanční situaci 38 dovolená 13 (k horšímu, ale i klepšímu) smrt blízkého přítele 37 Vánoce 12 změna zaměstnání 36 nepatrné přestupky zákona 11 přibývání partnerských hádek 35 dlouhodobé cestování 35 nemohoucnost dosáhnout cíle (frustrace) 34 Vyhodnocení: 0 bodů skupina neohrožená stresovými vlivy bodů skupina mírně ohrožená stresovými vlivy bodů skupina ohrožená stresovými vlivy nad 300 bodů riziková skupina Tabulka dostupná na www: (kontrola zdroje ). Antistresový program základní kameny změna myšlenkových a pocitových vzorců zvládnutí negativních citových stavů sebejisté vyrovnávání s nároky druhých zvyšování profesní kvalifikace zlepšení profesního podpůrného systému i zázemí v soukromí Postup práce se stresem: Určete si své stresory u sebe, u druhých, to, co cloumá, jsou emoce, ale je nutné to řešit racionálně. Rozlište si ovlivnitelné a neovlivnitelné - můžu s tím něco dělat? umění možného jdete na dosažitelný výsledek. Napište si plán změny u ovlivnitelných stresorů. Určete si priority co můžu změnit přeložit, výpověď, na koho se obrátit. Ujasněte si, co se po vás chce od nadřízených, kolegů, rodiny máme roli hrajeme ji. Dívejte se na svět z pozitivní stránky co si z toho mohu vzít dobrého?, toho zábavnějšího by mělo být víc. 16

17 Nedržte napětí v sobě najděte si svůj způsob uvolnění, udělejte si sami radost. Nezapomínejte na fyzickou stránku stresu dejte tělu pohyb, dech a relaxaci. Utvořte si obvyklé postupy k opakujícím se stresovým situacím, anticipace stresu předpokládaný stres dopředu se nachystat. Mějte úroveň stresu pod kontrolou plánování optima - je to tak strašné, aby mi to neumožnilo práci, stanovit si hranice. Co se stresory? Postup: Odstranění Snížení citlivosti Zvýšení celkové odolnosti Přeznačkování slovní vyjádření: (člověk se programuje na to, že si věci nepřipouští pod kůži) kašlu na ni, neberu to, ona není člověk, který mě může urazit, nebudu se tím zabývat, kašlu na to však to není tak hrozný, žádná kaše se nejí tak horká, ráno moudřejší večera, svět se nezblázní co mě neporazí, to mě posílí, alespoň se vytrénuji, alespoň se mohu něco naučit, když to zvládneme ve třech, tak už cokoliv k čemu je mi to dobré? Pozitivní přeformulování Prevence syndromu vyhoření Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce 1975 H. Freudenbergerem v článku Staff burnout v časopise Journal of Social Issues. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení), které se shodují v určitých bodech: Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení. Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a opotřebení a často i celková únava. Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu. Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s pociťováním poslání profese. Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností. 17

18 Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má následující fáze: 0. fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření 1. fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém 2. fáze: vyskytují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání 3. fáze: pocit, že něco uděláno být musí, mizí a nahrazuje ho opačný pocit že se nemusí nic; pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání Zdroj: (kontrola zdroje ). Tipy na předcházení syndromu vyhoření Práce chovejte se přátelsky plňte úkoly podle jejich důležitosti stanovujte priority nenechte se ovládnout svou prací dopřejte si krátký odpočinek dech, chůze, krátká relaxace na chvíli přestaňte myslet na svou práci choďte na malé procházky omezujte hluk střídejte pracovní tempo pozor na dlouhodobé přepracování dodržujte svůj pracovní plán vyhněte se časožroutům (zbytečným časovým ztrátám) problémy řešte ihned pojmenujte své starosti jednejte přímě vždy je možnost změnit zaměstnání naplánujte si odpočinek omezujte nepříznivé hygienické vlivy neničte se s blbci relaxujte miniaturně kdykoli to jde Pracujte s časem naučte se plánovat uvědomujte si své cíle vezměte si odpovědnost a rozhodujte dle priorit organizujte si život pracujte efektivně informacemi přijďte na kurz timemanagementu 18

19 Tělo cvičte posilujte kolo, chůze, plavání, běh uberte páru odreagujte se hledejte vl. způsob, jak se zbavit starostí udělejte dobrý skutek pro sebe lenošení řešte svůj sexuální život zdraví je výsledkem mnoha vlivů včas běžte k zubaři pravidelně k lékaři podívejte se do přírody ekopsychologie spěte sladce větrejte vytvářejte si příjemné prostředí Mysl Volno uvědomte si smysl a naplnění svého života rekapitulujte víte, co je duchovní vyrovnanost? meditujte, relaxujte buďte spokojeni sami se sebou vracejte se na šťastná místa kde jste se cítili dobře, v kterém období života vám bylo fajn? naučte se vydržet sami se sebou uvolněte mysl od starostí vypínejte televizi čtěte, co vás baví hledejte východiska a ne důvody proč cokoli nejde setkávejte se s lidmi, kteří vás obohacují a inspirují hlava v oblacích a nohy na zemi pracujte s časem vzdělávejte se zkoušejte nové věci, oblasti, koníčky plánujte si volno místo na přátele věnujte se svým zájmům začínejte si všímat svého okolí a nacházejte hezké detaily duševně odpočívejte v představách fyzicky si dopřejte úlevu (koupel, víno, výstava ) zvažte TV bez televize stihnete v životě více svých cílů neztrácejte přátele vyhledávejte je naplánujte si odpočinek za splněný úkol podmiňování vytvořte si fyzický prostor pro sebe a koníčky poznejte své tělo nic nedělejte rozdělte si domácí práce začněte se zabývat vlastním rozvojem studium,... cestujte obohacujte se 19

20 Životospráva nezdravé, ale chutné za cenu krácení života sůl, cukr cholesterol vitamíny, vlákniny omezte kofein Partnerská komunikace při zvládání obtížných situací modelové situace Vytvoření databanky pro vypracování úkolu na zadané téma využití nových metod a nástrojů v třídním vzdělávacím programu definování vlastních problémových okruhů a vzdělávacích potřeb jednotlivých učitelů 20

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana Psychologie komunikace Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana To nejdůležitější na začátek cíl, realita, možnosti, volba - vůle O Cíl : O Co je cílem O Co chcete, aby se stalo realita O Jaký je současný

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající zásadám zdravé výživy. Alespoň 4 dny v týdnu spím 6-8

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékařské povolání nemá pouze vysoké požadavky na odbornost a profesionalitu,

Více

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání Příloha č. 2 (U činnosti učitele, Ž činnosti žáka) Oblast: Komunikace Žák vnímá řeč těla vlastní i druhých. U: Učitel dává žákům podněty k optimalizaci jejich neverbální komunikace (zavádí např. aktivity,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více