OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPCE. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy"

Transkript

1 INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy OPCE Studijní text č. k předmětu Nástroje finančních trhů Doc. Ing. Oldřich Dědek CSc.

2 A. MECHANIKA OPČNÍCH TRHŮ 1. Základní pojmy Finanční opce (option) je cenný papír, jehož zakoupením držitel opce získává právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat určité podkladové aktivum (underlying asset) za pevně stanovenou uplatňovací cenu (strike price, exercise price) buď kdykoli do doby dospělosti opce (americká opce) nebo v okamžiku splatnosti opce (evropská opce) základní odlišnosti od futuritního kontraktu: - při uzavření kontraktu platí kupující opce (investor,držitel) prodávajícímu (vypisovateli) opce cenu opce (opční prémii), kdežto u futuritního kontraktu v okamžiku jeho uzavření k žádným peněžním tokům mezi prodávajícím a kupujícím nedochází (po odhlédnutí od složení počáteční zálohy) - držitel opce má právo odstoupit od plnění kontraktu, považuje-li to za výhodné, futuritní kontrakt naopak vyžaduje na kupujícím i prodávajícím striktní plnění kupní opce (call option, call): právo na zakoupení podkladového aktiva prodejní opce (put option, put): právo na prodej podkladového aktiva investor kupuje kupní opci na 100 akcií firmy ABC, která vyprší za měsíce momentální cena akcie (S) = 138, uplatňovací cena () = 140, cena kupní opce (C) = 5 velikost počáteční investice = 500 a) při expiraci S = 155 (právo koupit za 140) opce bude uplatněna se ziskem ( ) 100 = 1500 a celkovým výnosem = 1000 b) při expiraci S = 135 opce nebude uplatněna, investor utrpí ztrátu 500 pro prodávajícího (vypisovatele) kupní opce je situace opačná opce uplatněna čistá ztráta 1000 opce neuplatněna čistý zisk 500

3 3 investor kupuje prodejní opci na 100 akcí firmy YZ, která vyprší za měsíce momentální cena akcie (S) = 86, uplatňovací cena () = 90, cena prodejní opce (P) = 7 velikost počáteční investice = 700 a) při expiraci S = 65 (právo prodat za 90) opce bude uplatněna se ziskem (90-65) 100 = 500 a celkovým výnosem 1800 b) při expiraci S = 95 opce nebude uplatněna, investor utrpí ztrátu 700 pro prodávajícího (vypisovatele) prodejní opce je situace zrcadlová opce uplatněna čistá ztráta 1800 opce neuplatněna čistý zisk 700 cena opce = vnitřní hodnota + časová hodnota vnitřní hodnota (intrinsic value): hotovostní tok pro držitele opce za předpokladu jejího okamžitého uplatnění kupní opce: max (S -, 0) prodejní opce: max ( - S, 0) [ ω( S ),0], ω = + 1pro kupní opci, = 1 pro prodejní opci V = max ω časová hodnota (time value): ocenění možnosti, že opce zvýší do doby dospělosti svoji vnitřní hodnotu u aktiv nenesoucích do doby splatnosti opce žádný hotovostní tok (dividenda, kupón, aj.) neznamená výhoda dřívějšího uplatnění americké opce dodatečnou hodnotu, neboť v důsledku časové hodnoty je vždy výhodnější opci prodat než uplatnit u aktiv nesoucích do doby splatnosti nějaký hotovostní tok se prodejem opce o tento tok přichází, kdežto uplatněním opce se tento tok získává (uplatnit opci je výhodné pouze před dnem bez dividendy) bezprostřední uplatnění opce by vedlo ke - kladnému hotovostnímu toku pro držitele opce je při penězích (in-the-money option) - nulovému hotovostnímu toku opce je u peněz (at-the-money option)

4 4 - zápornému hotovostnímu toku opce je bez peněz (out-of-the-money option). Hokejkové diagramy a) hodnota opční pozice při vypršení opce kupující kupní opce (long call) max (S T -, 0) - C prodávající kupní opce (short call) - max (S T -, 0) + C = min ( - S T, 0) + C -C C S T S T kupující prodejní opce (long put) max ( - S T, 0) - P prodávající prodejní opce (short put) - max ( - S T, 0) + P = min (S T -, 0) + P P S T S T -P b) okamžitá hodnota opční pozice držitel kupní opce držitel prodejní opce A B A -C C S T -P B C S T AB... časová hodnota, BC... vnitřní hodnota s blížící se dospělostí opce časová hodnota konverguje k nule (čárkovaná křivka se přimyká k lomené čáře)

5 5 3. Praktické aspekty opčních obchodů a) kotace Uplatňovací Cena kupní opce Cena prodejní opce cena červen září prosinec červen září prosinec aktuální tržní cena S = 115 pravidelnosti: - pro každou danou uplatňovací cenu cena opce roste s délkou doby do expirace (čím pozdější splatnost, tím více opce může být při penězích, přičemž riziko maximální ztráty se nemění) - pro každou danou dospělost cena kupní opce klesá a cena prodejní opce roste se zvyšováním uplatňovací ceny (čím vyšší uplatňovací cena, tím menší (call), resp. větší (put) šance, že opce bude při penězích operativní přidávání uplatňovacích cen v návaznosti na cenový pohyb podkladového aktiva b) zálohování OTC: kupující zaplatí opční prémii (nelze platit zálohově) a z jeho strany nevzniká riziko nedodržení závazků prodávající má bezprostřední příjem hotovosti a také povinnost dostát závazku z opce ( prodat (call) či koupit (put) podkladové aktivum za uplatňovací cenu burza: bývá aplikován systém zálohování a tržního přeceňování v rozsahu denní změny hodnoty opční pozice z důvodu minimalizace rizika nedodržení závazků (rozdílné požadavky při kryté a nekryté pozici)

6 6 B. PŘÍKLADY OPČNÍCH KONTRAKTŮ 1. Akciová opce (stock option) podkladovým aktivem je individuální akcie kontrakt zní na větší počet akcií (např. 100 kusů) členění do kontraktačních cyklů: 1, 4, 7, 10;, 5, 8, 11; 3, 6, 9, 1; interval uplatňovacích cen různý pro různé akcie existence pozičních limitů a) obnažená kupní opce (naked call): vypisovatel neprovádí jistící obchod s podkladovým aktivem (tj. zakoupení akcie při vypsání opce) počáteční záloha 30 % tržní hodnoty akcií v kontraktu ± element při penězích (bez peněz) platby variační zálohy dány jako každodenní dopočet podle formule počáteční zálohy Vypsány byly 4 kontrakty obnažené kupní opce cena opce = 5 $, uplatňovací cena = 40 $, cena akcie = 4 $, 1 kontrakt zní na 100 akcií počáteční záloha pro vypisovatele 0, = $ vypisovatel obdrží hotovost = 000 $ pro vypisovatele znamená vypsání opce bezprostřední odliv hotovosti Kontrakty byly vypsány jako prodejní opce (opce je bez peněz ve výši ) počáteční záloha pro vypisovatele 0, = 4 40 $ b) krytá kupní opce (covered call) vypisovatel opce kupuje akcie, které jsou předmětem plnění opce počáteční záloha: element opce při penězích (nevyžaduje se pro opce bez peněz podkladové akcie lze zakoupit zálohově (např. ve výši 50 % hodnoty akcií) režim denního tržního přeceňování

7 7 Vypsány byly kontrakty na kupní opce (1 kontrakt zní na 100 akcií) cena opce = 7 $, cena akcie = 63 $, uplatňovací cena = 60 $ velikost počáteční investice = zálohová platba za nakoupené akcie (0, ) - příjem za prodané opce (7 00) + element opce při penězích (3 00) = $. Měnová opce (currency option) ISE: šterlinkový kontrakt (dolar je fakturační měna) velikost: kotace: počet centů za libru (175 = 1,75 $ za libru) tik: 0,05 centů za libru (= 6,5 $ za kontrakt) interval uplatňovacích cen = 5 centů dospělosti: t + 1,, 3, 6, 9, 1 (měsíce) zálohování: 8 % hodnoty kontraktu (v dolarech) ± element při penězích (bez peněz) kupující kontraktu šterlinkové kupní opce obdrží proti dodání dolarů, bude-li opce uplatněna prodávající kontraktu šterlinkové prodejní opce obdrží dolary proti dodání 1 500, bude-li opce uplatněna Byl vypsán 1 kontraktu šterlinkové kupní opce při spotovém kurzu 1,80 GBP/USD, s uplatňovací cenou 175 (centů za libru) počáteční záloha (platí vypisovatel): ,80 0, (1,80-1,75) = 45 $ druhého dne libra posílila na 1,8 dolarů za libru, proto následuje platba variační zálohy: ,8 0, (1,8-1,75) - 45 = 70 $

8 8 měnové opce v měnové politice: - testovaní kredibility fluktuačního pásma (je-li pásmo kredibilní, opce s uplatňovacími cenami mimo fluktuační pásmo by neměly být vůbec kótovány resp. jejich prémie by měly být téměř nulové) - testování blížící se měnové turbulence (očekávání vyšší kurzové nestability by se mělo projevit ve výrazném nárůstu implicitní volatility podkladové měny) 3. Futuritní opce (option on futures) opce na měnový futuritní kontrakt kupující kupní futuritní opce v případě jejího uplatnění zaujme dlouhou pozici v podkladovém futuritním kontraktu a obdrží hotovost ve výši rozdílu aktuální a uplatňovací ceny prodávající kupní futuritní opce v případě jejího uplatnění má povinnost vytvořit krátkou pozici v podkladovém futuritním kontraktu a uhradit rozdíl mezi aktuální futuritní a uplatňovací cenou Vypsána byla librová futuritní kupní opce (podkladovým aktivem je futuritní kontrakt znějící na 5000 ) s prémií 4,40 centů (tj ,044 = 1100 $ za kontrakt) a s uplatňovací cenou 175 (tj. s právem otevřít dlouhou pozici ve futuritním měnovém kontraktu při kurzu 1,75 $ za libru). Je-li při vypršení opce aktuální cena měnové futurity např. 1,80 dolarů za libru, kupující opce zaujímá dlouhou pozici ve futuritním kontraktu a současně obdrží částku (1,8 1,75) 5000 = 150 $. Po odečtení opční prémie činí celkový čistý zisk = 150 $. Jestliže futuritní cena dále vzrostla na 1,83, investor může uzavřít futuritní kontrakt a realizovat další zisk ve výši (1,83 1,8) = 750 $. poznámky: - většina futuritních opcí je amerického typu, načež po jejichž dřívějším uplatnění obvykle následuje i uzavření podkladového futuritního kontraktu (a realizace zisku či ztráty z tržního přeceňování) - časové označení futuritní opce se vztahuje k okamžiku dospělosti podkladového futuritního kontraktu, nikoli k okamžiku dospělosti opce (futuritní opce většinou maturují těsně před či při splatnosti podkladového futuritního kontraktu)

9 9 systém záloh: - počáteční záloha pro dlouhou stranu = počáteční záloha futuritního kontraktu delta opce pro krátkou stranu = počáteční záloha futuritního kontraktu delta opce + opatrnostní záloha - variační záloha ± změna počáteční zálohy ± změna hodnoty opčního kontraktu futuritní počáteční záloha = $ delta opce = 0,88 (při zakoupení) = 0,90 (druhý den) cena opce = 0,08 $ (při zakoupení) = 0,10 $ (druhý den) opatrnostní záloha = 100 $ počáteční záloha: kupující: ,88 = 1 30 $ prodávající: , = 1 40 $ variační záloha (druhý den): kupující: změna počáteční zálohy = , = 30 $ (k tíži) změna hodnoty opčního kontraktu = (0,10-0,08) = 500 $ (k dobru) saldo zálohového účtu = = $ prodávající: saldo na zálohového účtu = = 890 $ 4. Úroková opce (interest-rate option) a) dlouhodobá úroková opce podkladovým aktivem je vybraná dlouhodobá obligace právo prodat resp. koupit obligaci za uplatňovací cenu b) dlouhodobá futuritní úroková opce

10 10 kupující kupní (prodejní) opce má právo vytvořit dlouhou (krátkou) pozici v příslušném futuritním kontraktu za uplatňovací cenu opčního kontraktu vypisovatel opce je povinen v případě uplatnění opce vytvořit opačnou pozici ve futuritním kontraktu Podkladovým aktivem futuritní úrokové opce je dlouhodobá úroková futurita s následujícími parametry: nominální hodnota = , tik = 1/3 z 1 na 100 nominále, hodnota tiku = 15,65. Zakoupena byla futuritní prodejní opce za prémii -03 (= 67 tiků) a s uplatňovací cenou náklady opční pozice = 67 15,65 = 1 046,88 cena březnového kontraktu klesla na 93-00, opce je uplatněna (prodej futuritního kontraktu za uplatňovací cenu 96-00) futuritní zisk = [(96-93) 3] 15,65 = čistý zisk = ,88 = 453,1 c) krátkodobá úroková opce podkladovým aktivem je FRA kontrakt (spotové aranžmá) nebo krátkodobá úroková futurita 5. Opce na akciový index (stock index option) opce na akciový index FTSE100 index (obchodovaná na ISE) podkladovým aktivem kontraktu je 1 index (= 1000 indexních jednotek) hodnota kontraktu: číselná hodnota indexu 10 (index má číselnou hodnotu 1 850, takže kontrakt má hodnotu ) kotace: počet indexních bodů (kotace 51 znamená zaplacenou opční prémii 510 ) velikost tiku: ½ indexního bodu (= 5 za kontrakt) interval uplatňovacích cen = 5 indexních bodů možné pouze finanční vypořádání zakoupení červnové kupní opce FTSE 100 uplatňovací cena = (indexních bodů), cena opce = 30 (indexních bodů)

11 11 náklad zaujetí opční pozice = = 300 uplatnění opce při velikosti indexu vypisovatel opce zaplatí držiteli opce částku 10 ( ) = 700 čistý zisk = = 400 trojnásobná hodina duchů (triple witching hour) současné vypršení indexové futurity, opce na indexovou futuritu a individuální opce na podkladové akcie indexu období hektických obchodů při likvidování pozic, možný chaos a nestabilita trhů 6. Swapce opce na uzavření swapového kontraktu 7. Warrant právo zakoupit (počínaje jistým budoucím okamžikem) podkladový cenný papír (akcii, obligaci) za stanovenou cenou warrant bývá oddělitelný od svého hostitele a samostatně obchodovatelný na burzách N S počet emitovaných akcií, P S cena akcie N W počet emitovaných warrantů, P W cena warrantu, uplatňovací cena akcie γ velikost předkupního práva 1 warrantu, V hodnota firmy N W γ příjem firmy z prodaných akcií při uplatnění warrantů V + N N S + N W W γ γ hodnota jedné akcie V + N W γ výplata = max γ,0 = N S + NW γ N S N S γ max + NW γ V N S,0 8. Další příklady vestavěných opcí termínový vklad s možností předčasné výpovědi

12 1 předsplacení hypotéky akcie zaúvěrované firmy vlastní jmění akcionářů = max (hodnota firmy dluh, 0) = max (S, 0) důsledek omezeného ručení akcionářů

13 13 C. ZÁKLADY OCEŇOVÁNÍ OPČNÍCH KONTRAKTŮ korektní cena (fair price) = teoretická cena opce dosažená na dokonale konkurenčním trhu při zabezpečení podmínky neexistující arbitráže 1. Binomický model předpoklady: evropská kupní opce na akcii nevyplácející dividendy cena akcie koná náhodnou procházku (random walk) s danou pravděpodobností cenového růstu a poklesu a s danou velikostí horního i dolního kroku symbolika: C... cena kupní opce (hledaná veličina) S... cena akcie (= 500)... uplatňovací cena (= 450) q... pravděpodobnost zhodnocení akcie (nevstupuje do ocenění) u... násobitel zhodnocení akcie (= 1,3) d... násobitel znehodnocení akcie (= 0,7) r... bezriziková sazba (=10 %) binomické schéma ceny akcie q u S (845) q S (500) 1-q us (650) 1-q q dus (455) binomické schéma výplaty opce q ds (350) 1-q C u = max[ 0, us - ] (00) d S (45) C 1-q C d = max[ 0, ds - ] (0)

14 14 stanovení opční prémie: - konstrukce bezrizikového zajišťovacího portfolia (delta-neutrální portfolio) dlouhá pozice u akcie (zakoupení 1 akcie) & krátká pozice u h kupních opcí (vypsání h kusů opcí) důvod: - rostoucí cena akcie hodnotu zajišťovacího portfolia zvyšuje (zhodnocení akcie) i snižuje (ztráta z uplatnění kupních opcí) - klesající cena akcie hodnotu zajišťovacího portfolia snižuje znehodnocení akcie) i zvyšuje (příjem z prodaných opcí) hodnota na konci období: a) cena akcie roste: V u = us - hc u b) cena akcie klesá: V d = ds - hc d - využití předpokladu bezrizikového portfolia us - hc u = ds - hc d h = Su ( d) C C u d = 15, (potřebný počet opcí v zajišťovacím portfoliu) V u = V d = podmínka bezrizikové arbitráže (diskontováno bezrizikovou sazbou) us hc S hc = 1+ r u = ds hc 1+ r d C = 11, C = pc u + ( 1 p) C 1+ r d, p = ( 1 + r) d u d korektní hodnota opce je dána jako diskontovaná očekávaná hodnota hotovostního toku z opce (jako diskontní sazba slouží bezriziková sazba a jako váhy vystupují zajišťovací pravděpodobnosti p) - riziková neutralita zajišťovacích pravděpodobností E( S) = ps S u + (1 p) S d = pus0 + (1 p) ds0 = (1 + r) očekáváno je zhodnocení akcie ve výši bezrizikového výnosu (p je rizikověneutrální pravděpodobnost cenového růstu) rizikově neutrální prostředí je takové, ve kterém se v průměru očekává zhodnocení investic ve výši bezrizikové sazby (vyšší než bezrizikové hodnocení investice je doprovázeno odpovídajícím zvýšením kompenzace za podstoupené riziko, tj. vyšší diskontní sazbou) 0

15 15 - rekurzívním postupem lze odvodit cenu opce pro n kroků ceny akcie C = S T n= a T! p ( T n)! n! n (1 p) T n n n d (1 + r) T n T (1 + r) T T n= a T! p ( T n)! n! a... vyloučení stavů, kdy opce je bez peněz n (1 p) T n. Black-Scholesova formule při zkracování časového intervalu mezi dvěma cenovými změnami k nule (n ) konverguje binomické rozdělení k normálnímu rozdělení C = S N( d P = e d = d N( x) = = x 1 rt 1 1 e π var (ln ) e N( d σ T S 1 t t S rt ) SN( d dt t 1 ) N( d ln( S ) + rt 1 d1 = + σ T σ T σ kromě volatility σ jsou všechny proměnné Black-Scholesova vzorce přímo pozorovatelné (odhad z historických dat, propočet implikované volatility) Cena akcie S = 500 $, uplatňovací cena = 450 $, bezriziková sazba r = 6 %, doba do splatnosti T = 3 měsíce, σ = 0 %. ) 1 ) d d 1 N( d ln( ) + 0,06 0,5 = + 0, 0,5 = 0,65 1 0, ) = 0,74, N( d C = 500 0,74 450e 0,5 = 0,464 ) = 0,6651 0,06 0,5 1 0, 0,6651 = 76,$ 0,5 = 0,65

16 16 aplikace Black-Scholesovy formule na další opční kontrakty a) akcie vyplácející dividendy cena akcie = bezriziková složka (ve výši dividend vyplacených během zbývající doby života opce) + riziková složka (vyplývající ze stochastické povahy ceny podkladové akcie) Black-Scholesova formule je aplikovatelná po odstranění bezrizikové složky z ceny akcie, tj. po odstranění současné hodnoty dividend vyplacených během zbývající doby života opce (diskontováno je bezrizikovou sazbou ve dnech bez dividendy) Akcie s parametry z předchozího příkladu vyplatí za jeden měsíc dividendu ve výši 6 $. Riziková složka ceny akcie tak činí ,06 = $. Tato hodnota bude dosazena do Black-Scholesovy formule jako cena akcie S. b) opce na akciový index na index lze nazírat jako na cenný papír vyplácející známý dividendový výnos, aplikovat lze proto postup jako u akcie vyplácející známý dividendový tok namísto prosté hodnoty indexu S bude do vzorce dosazeno Se qt (q je anualizovaný dividendový výnos indexu, T je doba do splatnosti opce) c) měnová opce na zahraniční měnu lze nazírat jako na aktivum vyplácející známý dividendový výnos ve výši zahraniční úrokové sazby d) futuritní opce futuritní cena se modelově chová jako cena akcie vyplácející dividendový výnos ve výši domácí bezrizikové sazby 3. Parametry citlivosti C = f (S,, T, r,σ ) - kupní opce má tím větší hodnotu, čím vyšší je cena podkladového aktiva a čím nižší je uplatňovací cena - opce má tím větší hodnotu, čím déle má do splatnosti

17 17 - hodnota opce roste s velikostí bezrizikové sazby (zakoupením opce namísto aktiva se uspoří peníze, které lze do doby splatnosti investovat) - hodnota opce roste s variabilitou podkladového aktiva (roste šance, že cena a) opční delta podkladového aktiva dostane opci ještě více do peněz při limitované maximální ztrátě a neomezeném zisku) citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva (aproximace prvního řádu změny ceny opce) = změna ceny opce změna ceny podkladového aktiva C = ; S 0 1 = N d ) resp. N( ) pro kupní resp. prodejní akciovou opci ( 1 d1 nevyplácející dividendy C C = S = delta S S delta-neutrální zajištění je taková kombinace počtu opcí a podkladového aktiva, která zajišťuje výsledné portfolio proti malým cenovým výkyvům podkladového aktiva (zajištěné portfolio má nulové delta) V = C n S V = S n = C = n = S P 0 Banka vypsala 30 kupních opčních kontraktů, z nichž každý zní na 100 akcií firmy ABC. Opční delta činí 0,6. Tato opční pozice bude zajištěna nákupem ,6 = 1800 akcií. dynamické delta neutrální zajištění spočívá v pravidelném obnovování delta neutrální pozice, která je narušována cenovým pohybem podkladového aktiva Banka, která vypsala kupních opcí, se rozhodla zajistit svoji pozici technikou dynamického delta-neutrálního zajištění. K vyvažování portfolia dochází jednou týdně. Týden Cena akcie Delta Jistící obchod Náklad zajištění 0 49,00 0, ,1 0,

18 18 47,37 0, ,5 0, ,75 0, možné scénáře dynamického zajištění: a) růst ceny akcie zvyšuje pravděpodobnost uplatnění opcí, načež uvedená technika tíhne k případu pokryté kupní opce b) pokles ceny akcie snižuje pravděpodobnost uplatnění opcí, načež uvedená technika tíhne k případu obnažené kupní opce b) opční gama, zakřivení (curvature) citlivost delta opce na změnu ceny podkladového aktiva (aproximace druhého řádu změny ceny opce) Γ = změna opčního delta změna ceny podkladového aktiva C C = S + S 1 C S S = delta S + C = = S S 1 gama S gama-neutrální zajištění je taková kombinace opcí a podkladového aktiva, která zajišťuje delta neutrální portfolio proti větším cenovým výkyvům podkladového aktiva (delta i gama portfolia je nulové) podkladové portfolio: P = Σn C i i ns delta portfolia: = Σn n = 0 P i i gama portfolia: Γ P = Σn Γ i i Portfolio opcí s nulovým delta vykazuje portfoliové gama Γ P = 60. Pro vytvoření gama neutrálního zajištění je k dispozici opce, která má delta 0,5 a gama 0,6. Gama neutrální portfolio by mělo splňovat podmínku Γ P = 60 + n 0,6 = 0 n = = 100 O K vytvoření gama neutrálního portfolia je tudíž zapotřebí zakoupit 100 kusů zajišťovacích opcí. Aby takto rozšířené portfolio mělo i nadále nulové delta, splněna musí být podmínka P = 0 + n 0,5 + δ n = 0 δn = 100 0,5 = 50 O S O S

19 19 K obnovení delta neutrálního zajištění je zapotřebí prodat 50 kusů podkladových akcií. c) opční theta, časový úbytek opce (time decay) citlivost ceny opce na změnu doby do dospělosti opce (pokles ceny opce po uplynutí jednoho dne) Θ = změměceny opce změmědoby do splatnosti d) opční kapa (epsilon, eta, vega) C = T citlivost ceny opce na změnu volatility podkladového aktiva změna ceny opce C κ = = změna volatility σ stojí za volatilitou náhodný příchod nových informací či spíše techniky obchodování? e) opční ró ρ = změna ceny opce změna úrokové sazby = C r 4. Parita prodejní a kupní opce (put-call parity) odvození: vztah mezi kupní a prodejní evropskou opcí za předpokladu: - téhož podkladového aktiva - téže uplatňovací ceny - téže doby do dospělosti portfolio A: [evropská kupní opce] & [hotovost ] e rt portfolio B: [evropská prodejní opce] & [akcie] hodnota portfolia A při vypršení opce S S T T > V < V V A A A = S T = = max ( S hodnota portfolia B při vypršení opce T (zakoupení akcie za (propadnutí opce), ) cenu )

20 0 S S T T > V < V V B B B = S T = = max ( S T (propadnutí opce) (prodej akcie za cenu ), ) dvě portfolia s identickými budoucími výnosy musí mít na dokonalém kapitálovém trhu stejnou současnou hodnotu rt C + e = P + S rovnice parity: C + B = P + S B je současná hodnota bezrizikové obligace, která v okamžiku splatnosti obou opcí vyplácí jistinu ve výši uplatňovací ceny S = 31, = 30, r = 10 %, C = 3, P =,5, T = 3 měsíce C + e rt = e 0,1 0,5 = 3,6 P + S =, = 33,5 Parita prodejní a kupní opce je porušena, existuje tudíž arbitrážová příležitost. obchodní strategie: - při uzavření kontraktů : zakoupení kupní opce, prodej prodejní opce, krátký prodej akcie (zakoupení levnějšího a prodej dražšího portfolia) čistý zisk ( 3 +, = 30,5) investován za bezrizikovou sazbu 0,1 0,5 disponibilní částka za 3 měsíce činí 30,5e = 31, 0 - v okamžiku dospělosti i) S T > uplatnění kupní opce a vrácení akcie celkový zisk = 31,0 30 = 1,0 ii) S T < plnění závazku z prodejní opce a vrácení akcie celkový zisk = 31,0 30 = 1,0 C = 3, P = 1, ostatní veličiny jako v předchozím případě C + e rt = e 0,1 0,5 = 3,6 P + S = = 3,00 Parita prodejní a kupní opce je porušena, existuje tudíž arbitrážová příležitost obchodní strategie:

21 1 - při uzavření kontraktů: vypsání kupní opce, zakoupení prodejní opce a akcie počáteční výdaj ( = 9) je financován dluhem 0,1 0,5 nutno vrátit 9e = 9, 73 - v okamžiku dospělosti i) S T > plnění závazku z kupní opce (příjem za prodanou akcii) celkový zisk = 30 9,73 = 0,7 ii) S T < uplatnění prodejní opce celkový zisk = 30 9,73 = 0,7 syntetické vytváření opcí: P = C S + B syntetická dlouhá prodejní opce dlouhá kupní opce & krátká akcie & dlouhá obligace C = P + S B syntetická dlouhá kupní opce dlouhá prodejní opce & dlouhá akcie & krátká obligace grafické ověření parity Σ Σ dlouhá obligace dlouhá kupní opce dlouhá akcie dlouhá prodejní opce

22 D. KOMBINOVÁNÍ OPCÍ základní typologie: - kombinace (seskupování kupních a prodejních opcí) - spread (seskupování pouze kupních nebo pouze prodejních opcí) - seskupování opce s podkladovým aktivem 1. Kombinace a) vidlička (straddle) dlouhá vidlička: zakoupení kupní opce (long call) a zakoupení prodejní opce (long put) se stejnou uplatňovací cenou a stejnou splatností krátká vidlička: zrcadlově opačná pozice (short call & short put) koncová výplata z dlouhé vidličky long call S long put užití: kupující očekává výrazný pohyb akcie, neví však v jakém směru prodávající neočekává žádný výraznější cenový pohyb b) proužek (strip), řemínek (strap) agresivnější varianty vidličky dlouhý proužek: zakoupení 1 kupní a prodejních opcí dlouhý řemínek: zakoupení kupních a 1 prodejní opce

23 3 dlouhý proužek dlouhý řemínek c) škrtič (strangle, combination) vidlička modifikovaná zakoupením opcí s rozdílnými uplatňovacími cenami zisková pozice vyžaduje vyšší volatilitu ceny podkladového aktiva, proti tomu vystupují nižší náklady na vytvoření opční pozice (levnější call pro vyšší ) 1 long call long put d) syntetická futurita dlouhá syntetická futuritní pozice krátká syntetická futuritní pozice short put long call long put short call

24 4 e) rotovaný spread býčí rotovaný spread medvědí rotovaný spread short put short call 1 1 long call 1 long put. Spreadové obchody nákup spreadu: zakoupení dražší a prodej levnější opce prodej spreadu: prodej dražší a nákup levnější opce a) vertikální spread je tvořen opcemi se stejnou splatností ale s různými uplatňovacími cenami i) býčí vertikální spread - nákup kupní opce s nižší uplatňovací cenou a prodej kupní opce s vyšší uplatňovací cenou (počáteční výdaj) - nákup prodejní opce s nižší uplatňovací cenou a prodej prodejní opce s vyšší uplatňovací cenou (počáteční příjem) kupní opce (long call spread) prodejní opce (short put spread) short call short put 1 1 long put long call užití: spekulace na růst ceny podkladového aktiva long call spread: zakoupená kupní opce vydělává na cenovém růst a prodaná kupní opce snižuje počáteční investici výměnou za zastropování zisku

25 5 short put spread: prodaná prodejní opce vydělává opční prémii při cenové růstu a zakoupená prodejní opce snižuje počáteční příjem výměnou za zastropování ztráty ii) medvědí vertikální spread - nákup kupní opce s vyšší uplatňovací cenou a prodej kupní opce s nižší uplatňovací cenou (počáteční příjem) - nákup prodejní opce s vyšší uplatňovací cenou a prodej prodejní opce s nižší uplatňovací cenou (počáteční výdaj) kupní opce (short call spread) prodejní opce (long put spread) short call short put 1 1 long call long put užití: spekulace na pokles ceny podkladového aktiva (zrcadlová logika býčího spreadu) b) horizontální (kalendářní) spread je tvořen opcemi se stejnou uplatňovací cenou ale s rozdílnou splatností (opce s delší splatností jsou dražší) výplata horizontálního spreadu (v okamžiku splatnosti opce s kratší splatností) je dána jakou součet vnitřní hodnoty opce s kratší splatností a aktuální hodnoty opce (zahrnující i časovou hodnotu) s delší splatností short call long call

26 6 pozice je mírně zisková při cenové stabilitě okolo uplatňovací ceny a ztrátová při výraznějším cenovém pohybu oběma směry horizontální spread má užití např. při obchodování s volatilitou (očekává-li se zvýšení krátkodobé a snížení dlouhodobé volatility, lze kupovat opce s kratšími splatnostmi a prodávat opce s delšími splatnostmi) c) diagonální spread je tvořen opcemi s rozdílnými uplatňovacími cenami i rozdílnými splatnostmi d) motýlí spread (butterfly) dlouhý motýlek sestavený z kupních opcí: 1 dlouhá kupní opce 1 krátké kupní opce 1 dlouhá kupní opce 3 dlouhý motýlek sestavený z prodejních opcí: 1 dlouhá prodejní opce 1 krátké prodejní opce 1 dlouhá prodejní opce 3 alternativní vyjádření: 1 dlouhý vertikální býčí spread ( 1, ) 1 krátký vertikální býčí spread (, 3 ) pomocí motýlků lze teoreticky aproximovat libovolný profil koncové výplaty výplata z dlouhého motýlku 1 3 pozice je zisková při cenové stabilitě podkladového aktiva okolo středové uplatňovací ceny a mírně ztrátová při cenové volatilitě

27 7 e) kondor dlouhý kondor: 1 dlouhá kupní opce 1 1 krátká kupní opce 1 krátká kupní opce 3 1 dlouhá kupní opce 4 alternativní vyjádření: 1 dlouhý vertikální býčí spread ( 1, ) 1 krátký vertikální býčí spread ( 3, 4 ) výplata z dlouhého kondora: Kombinace opcí s podkladovým aktivem a) pokrytá kupní opce (covered call) prodej kupní opce (short call) je spojen se zakoupením podkladové akcie (long stock) dochází k syntetickému vytvoření krátké prodejní opce (synthetic short put) short call synthetic short put long stock uplatňovací cena opce se rovná aktuální tržní ceně podkladové akcie (at-the-money covered call)

28 8 užití: - posílení výnosů portfolia akcií o příjem z prodaných opcí a současně zajištění portfolia proti mírnému poklesu hodnoty akcí (investor však neparticipuje na výrazném růstu cen akcií) - ochrana proti ztrátě při uplatnění opce jejím držitelem (podkladová akcie je k dispozici pro případ plnění opčního kontraktu) b) ochranná prodejní opce (protective put) k zakoupené akcii (long stock) je zakoupena prodejní opce (long put) dochází k syntetickém vytvoření dlouhé kupní opce (synthetic long call) long put synthetic long call long stock při příznivém vývoji je koncová hodnota portfolia nižší o zaplacené pojistné, při nepříznivém vývoji je zastropována potenciální ztráta (analogie pojištění)

29 9 E. OBCHODNÍ STRATEGIE S OPCEMI 1. Spekulační opční obchody výhody opcí: - asymetrická citlivost opční prémie na změnu ceny podkladového aktiva neomezený horní potenciál (pro opci hluboko při penězích je 1, takže držení opce je téměř stejně výhodné jako držení podkladového aktiva) limitovaná ztráta (pro opci hluboko bez peněz je 0) - finanční páka lze zaujímat investiční pozice za cenu daleko nižší než je tržní hodnota podkladových aktiv - pozitivní ocenění vyšší volatility podkladového aktiva (nový prvek spekulace) a) otevřené poziční obchody sázka na absolutní změnu ceny podkladového aktiva Je očekáván růst ceny akcie ABC, spekulant kupuje 10 kontraktů kupní opce (opční kontrakt zní na 1000 akcií). výchozí situace: cena akcie = 115 pencí, opční prémie = 1 p, uplatňovací cena = 135 p (opce je bez peněz) počáteční investice: ,01 = 100 pozdější situace : cena akcie = 15 pencí, opční prémie = 5 pencí 15 růst akciového trhu = = 8,7 % 115 zhodnocení opční pozice = 5 = 400% 1 zisk = (0,05-0,01) = 400 v případě nepříznivého vývoje spekulant maximálně přijde o zaplacenou prémii 100

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích Deriváty II opce a opční strategie Opce Poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Opční strategie Vertikální spread

Opční strategie Vertikální spread Opční strategie Vertikální spread Bull Call Spread Tato strategie kombinuje nákup kupní opce (long call) a prodej kupní opce (short call) s odlišnými realizačními cenami, přičemž platí, že strike u nakoupené

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE

E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE E S E J MĚNOVÉ FUTURES A MĚNOVÉ OPCE Úvod Měnovými operacemi se nazývají prodeje a nákupy cizích měn, zejména pro zprostředkování obchodů se službami a kapitálovými transakcemi 1. Jednotlivé subjekty provádějící

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY. Seminární práce do předmětu Finanční trhy

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY. Seminární práce do předmětu Finanční trhy Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání RETAIL DERIVÁTY Seminární práce do předmětu Finanční trhy Autor: Lucie Kučerová Brno, listopad 2007 1 OBSAH 1 OBSAH 2

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více