1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.CZECHWEALTH.CZ 1"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. Základní pojmy Typy opcí Klasifikace opcí Cena opce a faktory, které ji ovlivňují Řecká písmena Opční obchod Vstupy a výstupy do opčních obchodů Exspirace opcí Vývoj ceny opce v čase Historický vývoj opčního obchodování Opční strategie dělení Long call Long Put Short call Short put Short put dobrý nákup akcie Kombinované strategie Long Straddle Kombinované strategie pro výrazný pohyb (Long Strangle) Srovnání strategií Straddle nebo Strangle Kombinované strategie pro neutrální trhy (short straddle) Short Strangle Spreadové strategie (Bull call spread) Bull put spread Bear put spread Bear call spread Iron Condor Butterfly Diagonal Závěr

4 1. Základní pojmy Co se skrývá pod pojmy opce, řecká písmena, volatilita? Chtěli byste se dozvědět víc? Nabízíme ebook, který vás provede od úplných základů až k úspěšnému obchodování. Vydejme se tedy spolu odkrývat bílé místa na mapě opčního obchodování. Již staří féničané a římané obchodovali s kontrakty na zboží, které byli svými podmínkami podobné opcím. Co to vlastně opce jsou? Opce jsou deriváty, což znamená, že jejich hodnota je odvozená od něčeho jiného, např. od akcie, akciového indexu nebo futures kontraktu. Základ, od kterého opci odvozujeme, se nazývá podkladové aktivum. Opce je vlastně právo koupit nebo prodat toto podkladové aktivum v nějaké době za předem stanovenou cenu. Co nám nabízí opční obchodování? Mnoho lidí považuje opční obchodování za vysoce rizikové a čistě spekulativní záležitost. Ve skutečnosti opce mohou být výborným nástrojem pojištění již vytvořených zisků a také zajímavým prostředkem výdělku na zakoupených akciových pozicích. Opce rovněž poskytují finanční páku umožňují vydělat na pohybu podkladového aktiva bez nutnosti investovat velkou částku. To je jejich obecně možná nejznámější charakteristikou. Každopádně nabízí velkou flexibilitu při investičních rozhodnutích, především díky široké paletě opčních strategií. Je to skutečně tak jednoduché? Máme k dispozici opční strategie umožňující vydělávat na rostoucích, klesajících, neutrálních trzích a dokonce i tehdy, pokud si nejsme jisti, jakým směrem se trh, resp. podkladové aktivum pohne. Opce ale sebou nesou i určitá rizika, pokud nerozumíme vlivům, které jsou u opčního obchodování důležité. Pokud porozumíme nutným základům, opce se můžou stát běžnou součástí obchodování jak pro obchodníky typu investor tak i pro obchodníky typu spekulant. Chcete se dozvědět víc? V dalších kapitolách si přiblížíme základy opčního obchodování tak, abyste mohli pomocí opcí budovat vaše úspěšné opční obchodování. Postupně spolu projdeme definicemi, základními pravidly, užitečnými radami a praktickými ukázkami od základů až ke komplexnějším strategiím. 4

5 2. Typy opcí Jaké jsou základní typy opcí a co představují? Standardizace opčního obchodování přinesla jasná pravidla pro označování opcí. Orientovat se v opčních symbolech není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak jsme si řekli v předchozí části, opce jsou odvozené od podkladových aktiv, kterými můžou být např. akcie. V tomto případě je tedy bližší charakteristika opcí následující: Opce je právo koupit nebo prodat akcie za předem stanovených podmínek, kterými jsou realizační cena a čas. Je to právo, nikoliv povinnost. O jaké právo se jedná? Kupující opce má právo koupit akcie (v případě nákupu call opce) nebo prodat akcie (v případě nákupu put opce) v předem určené realizační ceně a čase. Za toto právo platí částku, která se nazývá opční prémie. Protože se nejedná o povinnost, pokud opci nevyužije, rizikem je maximálně částka, která byla za opci zaplacena. Druhá strana, tedy prodávající opce (nebo jinak řečeno vypisovatel), inkasuje opční prémii. Má povinnost dodat akcie, nebo odkoupit akcie, když kupující své právo uplatní. Bez hlubších znalostí přináší prodávání opcí obvykle větší riziko. Standardizace Po vzniku CBOE (Chicago Board Options Exchange) v roce 1973 bylo opční obchodování standardizováno. Jako expirační den (den, kdy vyprší právo vyplývající z dané opce) byla stanovena sobota následující po třetím pátku expiračního měsíce. Standardizovány byly i intervaly realizačních cen. Realizační cena, anglickým názvem strike price je cena, za kterou vlastník opce má právo koupit (pokud vlastní call opci) nebo prodat (pokud vlastní put opci) akcie reprezentované opčním kontraktem. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií. 5

6 3. Klasifikace opcí Jakou roli má cena opcí při našem rozhodování, do které opční pozice vstoupit? Proč není vždy dobré kupovat levné opce? V této kapitole si podrobně vysvětlíme vztah mezi opční cenou a cenou podkladového aktiva. Klasifikace opcí Při pohledu na ceny opcí vidíme širokou škálu cen od několika centů až po desítky dolarů za jeden opční kontrakt. Jak jsme si již řekli, jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií. Když vynásobíme cenu opčního kontraktu, naše náklady na nákup opční pozice můžou být 20 dolarů ale také dolarů. Jak je to možné? Podle vztahu ceny akcie (podkladového aktiva) vůči opční realizační (strike) ceně rozlišujeme opce: In-the-money (ITM) At-the money (ATM) Out-of-the money (OTM) Když je cena akcie 100 dolarů a také realizační (strike cena) je 100 dolarů, opce je klasifikována jako at-the-money. Platí to jak pro call, tak pro put opci. Pro ITM a OTM mají call a put opce opačnou klasifikaci. V případě call opcí Když je cena akcie nad realizační cenou opce, je call opce ITM. Když je cena akcie pod realizační cenou opce, je call opce OTM. 6

7 Pokud je zakoupená call opce ITM, máte právo nakoupit akcie za cenu nižší, než je jejich současná tržní cena. Jste takzvaně v penězích (in-the-money). Ceny ITM opcí jsou vyšší než OTM. Jejich pravděpodobnost, že budou při exspiraci v penězích, tedy že umožní nákup akcií za lepší cenu než tržní, je vyšší než u OTM opcí. Nenechte se tedy zmást nízkou hodnotou OTM opcí. V překladu OTM znamená mimo peníze, v tomto případě akcie nakoupíte za tržní cenu levněji, než vám poskytne vaše opční právo z OTM opcí. Pro úplnost je nutno dodat, že v některých případech OTM opce můžou přinést nejlepší výnos z investované částky. Je to tehdy, když se podkladové aktivum rychle a prudce pohne ve váš prospěch (vašim předpokládaným směrem). Nicméně pokud takový pohyb nenastane rychle, výkonnost OTM opce vás nejspíš hodně zklame. V případě put opcí Když je cena akcie pod realizační cenou, je put opce ITM. Když je cena akcie nad realizační cenou, je put opce OTM. Nakoupená put opce, která je ITM, dává držiteli právo prodat akcie za cenu vyšší, než je jejich současná tržní hodnota. Opět platí, pokud nejste silně přesvědčeni, že cena akcie v blízké době prudce klesne, je lepší rozhodnout se pro ITM put opci. 7

8 Složky opční ceny Abychom lépe porozuměli opčním strategiím, je nutné rozlišovat, z čeho se opční cena skládá. Cenu opce můžeme rozdělit na dvě části: vnitřní (intrinsic) hodnotu časovou hodnotu Vnitřní hodnota je část opční ceny, která je v penězích. Opce, které jsou ITM, mají vnitřní hodnotu. Mají také časovou hodnotu. Pro lepší pochopení nám pomůže následující vzorec: Opční cena - Vnitřní hodnota = Časová hodnota Časová hodnota, je ta část opční prémie, která vyjadřuje odměnu za uplatnění opce až do její exspirace. Tato hodnota časem klesá a v den exspirace se rovná nule. Opce ATM a OTM mají pouze časovou hodnotu. V následující kapitole se podíváme na faktory, které cenu opcí ovlivňují. 8

9 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují Kdy je v opčním obchodování čas na naší straně a kdy naopak, hraje proti nám? Víte, jakou důležitou roli v historii sehrál opční oceňovací model? Nyní si ukážeme, které faktory jsou hybnou silou působící na ceny opcí. Průlomový kalkulátor opčních cen Původně bylo poměrně těžké určit, jaké jsou rozumné ceny opcí. Jako obvykle, prodávající chtěli dosáhnout co nejvyšší prodejní ceny a kupující chtěli nakupovat co nejlevněji. Když ale nebyl jasný způsob, jak stanovit regulérní cenu, objem obchodování nebyl nijak závratný. Až sestavením Opčního oceňovacího modelu, známého jako Black- Scholes model, bylo možné vypočítat teoretickou hodnotu opcí. Tento finanční kalkulátor je tak komplexní a přínosný pro moderní finanční teorii, že byl dokonce oceněn Nobelovou cenou. V praxi opční oceňovací model přinesl větší přehlednost a následně impozantní zvýšení objemu opčních obchodů. Teoretická hodnota Při výpočtu teoretické hodnoty opce vchází do uvedeného oceňovacího modelu tyto vstupní data: 1. cena akcie 2. realizační (strike) cena 3. úrokové sazby 4. volatilita akcie 5. čas zbývající do exspirace Jako další faktor se uvádí dividendy, ale ty jsou již obecně zakomponovány v ceně. Vliv jednotlivých faktorů Cena akcie Opce, jako instrumenty odvozené od akcií, samozřejmě reflektují změny v ceně podkladového aktiva. Pohyb cen akcie má odlišný vliv na ceny call a ceny put opcí. 9

10 Když cena akcie stoupá, roste cena call opce. Když cena akcie klesá, klesá rovněž cena call opce. Pokles ceny akcie pro put opci znamená nárůst. Když cena akcie roste, put opce ztrácí na své hodnotě. Realizační (strike) cena Nyní bereme do úvahy postavení strike ceny vůči call a put opci. Když je strike cena (realizační cena v dolarech) nižší, větší hodnotu bude mít call opce, pro put opci ve stejné realizační ceně to znamená nižší hodnotu. Když je strike vyšší suma v dolarech, tak call opce má nižší hodnotu. Naopak vyšší strike pro put opci znamená vyšší hodnotu. I když to může znít složitě, v některém z dalších dílů to bude na konkrétním příkladě jasnější. Úrokové sazby Stoupající úrokové sazby způsobují nárůst hodnoty call opcí a pokles hodnoty put opcí. Nutno ale podotknout, že jejich vliv je dost malý. Volatilita akcie Cenové pohyby akcie, bez ohledu na jejich směr, označujeme jako volatilitu. Vyšší volatilita znamená, že je větší pravděpodobnost pohybu ceny podkladového aktiva, bez ohledu, kterým směrem pohyb nastane. Vztah volatility a opčních cen je přímý. Když stoupá volatilita, hodnota opce (call i put) rovněž stoupá a naopak. Historická volatilita je průběh cenových změn za určité časové období v minulosti. Je vypočtena jako standardní odchylka a bývá označována jako Statistická volatilita. K výpočtu do opčního modelu potřebujeme ale Předpokládanou budoucí volatilitu. Tato bývá označována jako Implied volatilita. V oceňovacím modelu je volatilita jediná veličina, kterou není možné přímo zjistit. Je to dáno tím, že můžeme mít odlišné předpoklady ohledně budoucího vývoje akcie. Znalost problematiky volatility je pro úspěšné obchodování nesmírně důležitá, proto se této oblasti budeme věnovat podrobněji v některé z dalších kapitol. 10

11 Čas zbývající do exspirace Načasování je v opčním obchodování klíčovým momentem rozhodování. S přibližujícím datem exspirace (vypršení opčního práva) hodnota opce klesá. Průběh však nemá lineární charakter, největší pokles nastává v závěru, s blížící se exspirací. Pokud jsme opci nakoupili, vidíme, že v průběhu své životnosti ztrácí časovou hodnotu. Jak jsme uvedli v předchozí části, časová hodnota spolu s vnitřní hodnotou tvoří opční cenu. Když tedy opce ztrácí na časové hodnotě, zůstává už jenom vnitřní hodnota u ITM (in-the-money) opcí. Opce ATM (at-the-money) a OTM (out-of-the-money) mají jenom časovou hodnotu. Z toho vyplývá, že v případě nákupu opcí, čas hraje proti nám. Proto je správné načasování opčního obchodu klíčové. Na druhé straně obchodu je vypisovatel opcí (ten, kdo je prodává). V tomto případě čas pracuje v jeho prospěch. Porozumění faktorům, ovlivňující ceny opcí, je nezbytným krokem k úspěšnému opčnímu obchodování. Ve spojení s tzv. řeckými písmeny, které si vysvětlíme v další kapitole, nám tyto znalosti poskytnou základní rámec pro výběr vhodných strategií. 11

12 5. Řecká písmena V následujícím textu se podíváme na důležitou součást teoretické výbavy úspěšného opčního obchodníka, a to na "řecká písmena. To, co jsme si vysvětlili v předchozích kapitolách, bylo zaměřeno na porozumění opčním základům: od čtení v opční symbolice, přes klasifikaci opcí (ITM, ATM, OTM), po faktory ovlivňující ceny opcí. Dalším krokem, který potřebujeme zvládnout, jsou řecká písmena. Porozumění těmto termínům je klíčovým momentem, který rozděluje úspěšné opční obchodníky od těch neúspěšných. Proč tedy někteří nevydělávají při obchodování s opcemi? Vysvětlíme si to blíže. Pokud obchodník předpokládá, že určitá akcie poroste, má býčí názor na její další vývoj. Co obvykle udělá? Nakoupí call opci. Vždyť call opce dávají možnost nakoupit akcie za předem stanovenou cenu a pokud má býčí názor, tak nakoupí call opci. I když to může znít logicky, je tam určitá past. Tady je to místo, které způsobuje ztráty víc než jakákoliv jiná chyba. Pokud obchodník blíž nezkoumá jakou opci koupit, jaký je rozdíl mezí opcí s 1 měsíční, 3 měsíční nebo 6 měsíční exspirací (kromě jejich pořizovací ceny) a příliš se nezabývá jaký strike (realizační cenu) bude jeho opce mít, je pravděpodobnost ztráty značně vysoká. Tato chyba vychází z podcenění faktu, že kromě směru musíme věnovat pozornost rychlosti. Na rozdíl od obchodování s akciemi, u opcí potřebujeme správně odhadnout nejen směr pohybu akcie, ale také rychlost tohoto pohybu. Je to právě rychlost, která dělá opční obchodování zrádným. Balík řeckých písmen V předchozím textu jsme si vysvětlili, jak určité faktory ovlivňují ceny opcí. Nicméně pro zvládnutí opčních strategií potřebujeme vědět přesně, jak se opční cena změní, nejen si být vědomi faktu, že se cena pod vlivem určitého faktoru může zvýšit nebo klesnout. Jinými slovy, potřebujeme znát přesně citlivost opční ceny na dříve zmíněné faktory. Ve světě opcí byla tato oblast pojmenována řeckými písmeny a zahrnuje následující ukazatele: Delta Gamma Théta Vega K (také označováno jako Kappa, protože Vega není řeckým písmenem) Ró 12

13 Delta Ukazatel delta měří, jak se změní cena opce, pokud se změní cena podkladové akcie. Pro call opce je delta z intervalu 0 1, nebo vyjádřeno v penězích od 0 do 100 USD. Pro put opce je delta záporná. Podle dříve zmíněné klasifikace opcí, mají jednotlivé opce deltu: Co to znamená? ITM blížící se číslu 100 ATM kolem 50 OTM blížící se 0 Pokud cena akcie vzroste o 1 USD, potom hodnota opce, která je ATM, vzroste o 0,5 USD. Již víme, že 1 opční kontrakt představuje 100 akcií, násobíme tedy tuto částku číslem 100. Proto uváděná hodnota 50 představuje 50 USD. Hodnota OTM opce se mění jen o malé % při změně podkladové akcie. Naopak, hodnota ITM opce poroste při nárůstu ceny nejvíc. Jakou opci je nejlepší koupit? Jak jsme si dříve uvedli, důležitý není jen předpokládaný směr, ale i rychlost. Delta není statická. Její hodnota se mění, jak opce prochází z kategorie OTM (out-of-the-money) do ITM (in-the-money). Váš časový rámec obchodování určuje, která volba je správná. Je váš záměr prodat opci okamžitě po zveřejnění zpráv o hospodaření podniku a chcete tedy rychlý zisk? Pokud předpokládáte, že akcie se prudce zvedne a to v poměrně rychlé době, je lepší volbou OTM opce. Vaše analýza tedy počítá s tím, že opce OTM se dostane do kategorie ITM. Pokud je cílem držet opci až do exspirace a nakoupit výhodně akcie, je lepší volbou ITM opce. Všechno závisí na časovém rámci, směru a výši předpokládaného cenového pohybu akcie. Gamma Matematicky vyjádřeno, gamma je první derivací delty. Gamma vyjadřuje rychlost, jakou se změní delta, když se cena podkladového aktiva změní o jeden bod. Je to vlastně zrychlení delty. Opce ATM mají gamma hodnotu vysokou. Opce ITM a OTM mají gamma hodnotu nízkou. Čím je hodnota vyšší, znamená to větší citlivost a tak výraznější pohyb delty při změně ceny akcie. Hodnota gamma je kladná pro long pozice, tedy když kupujeme opce (call i put). Gamma je záporná pro short pozice, to znamená, když opce vypisujeme. 13

14 Théta Jaký vliv má na opční cenu plynoucí čas, neboli časový rozpad, to měří ukazatel théta. Je to denní pokles dolarové hodnoty opce v důsledku časového rozpadu. Např. hodnota theta 0,15 znamená, že cena opce klesne každý den o 0,15 USD. Pro ty, kteří plánují uzavírat opční pozice před exspirací, je znalost théty důležitá v rozhodování, kdy pozici ukončit. Vždy je potřeba najít určitou rovnováhu mezi časovým rozpadem (thétou) a efektem plynoucím z očekávaných cenových pohybů akcie (delta). Vega Ukazatel vega je vyjádřením změny opční hodnoty v důsledku změny ve volatilitě podkladového aktiva. Např. když změna volatility akcie o 1% zapříčiní změnu opční hodnoty o 0,25 USD, říkáme, že opce má hodnotu vega ve výši 0,25. Ró Řecké písmeno ró měří vliv změny úrokových sazeb na opční cenu. Tento ukazatel je považován za nejméně významný ze všech řeckých písmen. Výpočty řeckých písmen podle stanovených vzorců dnes mnohé opční SW řeší elegantním způsobem. Pod zvolenou opční pozici vypíšou hodnoty jednotlivých písmen pro jednotlivé ceny podkladového aktiva. Pojďme si dále vysvětlit zadávání opčních obchodů. Od konkrétní ukázky jednoduchého opčního obchodu s využitím již probraných základů, se budeme dostávat ke složitějším strategiím. 14

15 6. Opční obchod Jak na základě již vysvětlených teoretických základů může vypadat jednoduchý opční obchod? Co může být důvodem vstupu do opční pozice? Co znamená pákový efekt opcí? Na konkrétním příkladu si ukážeme nákup call opce. Ještě než se podíváme na konkrétní obchody, je nutné pro úplnost podotknout, že k analýze opcí využíváme SW Optionvue. Více informací najdete na této adrese: Podívejme se na zjednodušený příklad nákupu call opce. Východiskem pro vstup do opční pozice je signál u podkladového aktiva, který nám může dát technická analýza. Na cenovém grafu vidíme denní vývoj cen akcie Caterpillar za dva roky. V našem případě je signálem vstupu prolomení dlouhodobé rezistence, která je na obrázku vyznačena červeně. (Rezistence je hranicí, kde se ceny víckrát zastavili, ale nepokračovali v dalším růstu). Dne očekáváme další růst ceny akcie. Rozhodneme se pro nákup call opce. Ta nám poskytne právo nakoupit akcie Caterpillaru za cenu nižší, než jakou očekáváme u dalšího vývoje. V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili, že ITM (in-the-money) opce mají větší pravděpodobnost, že budou při exspiraci v penězích, tedy že umožní nákup akcií za lepší cenu než tržní. Také jsme si uvedli, že ITM opce mají vyšší hodnotu delty (blížící se 100) a při 15

16 nárůstu ceny podkladového aktiva jejich hodnota poroste nejvíc. Pro tento konkrétní případ se výběr ITM opce jeví jako nejlepší. Zároveň vybereme delší exspiraci. TIP! Při nákupu opcí volíme delší čas do exspirace a při vypisování upřednostňujeme kratší čas do exspirace. Nakoupíme jeden opční kontrakt call opci s realizační (strike) cenou 60 USD a měsícem exspirace květen To znamená, že když do doby vypršení našeho kontraktu cena akcie poroste, budeme mít právo koupit akcie za námi zvolenou nižší cenu. Za toto právo platíme opční prémii 5,4 USD. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií, proto výše zaplacené prémie je 540 USD. Pro zjednodušení v našem příkladě nepočítáme s poplatky makléře. V dalším průběhu se cena akcie vyvíjela podle našeho předpokladu a rostla. 16

17 Dne , kdy se akcie obchoduje na hodnotě 68 USD, se rozhodneme opční pozici ukončit a využít naše právo koupit akcie za předem stanovenou cenu. Ukončení opční pozice se realizuje opačným příkazem než vstup do pozice, takže nyní prodáme náš opční kontrakt. Výsledek obchodování je rozdíl v ceně opční prémie mezi prodejem a nákupem. Náš výsledek byl = 409 USD, v procentech to byl zisk 76 % z původní investice. Na tomto příkladě můžeme vidět tzv. pákový efekt opcí (anglicky leverage). Pokud bychom obchod realizovali s akciemi, nakupovali bychom 100 akcií společnosti Caterpillar po 62 USD. Naše vstupní investice by byla USD (ve srovnání s 540 USD pro 1 opční kontrakt). V den ukončení opční pozice se akcie obchodovala za 68 USD. Náš zisk z akciové pozice by byl 10 % (6800 / 6200) ve srovnání s 76% zisku z opčního obchodu a za investování podstatně rozdílné finanční částky. 17

18 Tato ukázka opčního obchodu byla velmi zjednodušená. Při vstupu do obchodu bychom měli mít rovněž jasně definovaný stop loss (místo, kde pozici ukončíme), pokud by akcie nešla předpokládaným směrem. Také bychom měli mít stanovený cílový zisk, kterého plánujeme dosáhnout. V představené pozici bychom mohli setrvat i déle a již vytvořený zisk bychom chránili trailing stopem, neboli posuvným stop lossem. Opční obchodování je mnohem komplexnější. Postupně si vysvětlíme další oblasti a představíme si jednotlivé opční strategie. 18

19 7. Vstupy a výstupy do opčních obchodů Jakým způsobem se vstupuje do opčních pozic? Jak je uzavíráme? Kdy máme garanci exekuce námi zadaného příkazu? Opční příkazy mají své definice, které musíme znát, abychom se vyhnuli zbytečným chybám. Než se budeme věnovat opčním strategiím, musíme znát terminologii při zadávání opčních příkazů. Jak jsme si řekli v předchozích kapitolách, opce můžeme kupovat nebo vypisovat. Při zadávání objednávky musíme ještě specifikovat, jestli naši pozici otevíráme nebo zavíráme. Z toho nám plynou čtyři kombinace opčních příkazů: Buy to open (nakoupit k otevření pozice) Touto objednávkou otevíráme novou pozici. Jedná se o nákupní objednávku, která nám umožní koupit Call nebo Put opci. Jde o nákupní objednávku, takže za tento obchod platíme. Např. chceme nakoupit 1 put opční kontrakt na akcie Nokia (např. put opci NOK Apr 22,5, tedy dubnová expirace, strike 22,5 USD), zadáme příkaz Buy to open. Sell to close (prodat k uzavření pozice) Tento příkaz znamená, že uzavíráme pozici, kterou jsme otevřeli předchozím příkazem buy to open. Po vykonání příkazu již nebudeme vlastnit žádné právo k nákupu podkladového aktiva, které nám naše opce předtím poskytovala. Jde o prodejní objednávku, z uzavřeného obchodu obdržíme peníze. Sell to open (prodat k otevření pozice) V případě vypisování opcí, pozici otevíráme tímto příkazem. Vznikne nám závazek prodat akcie (prodat call) nebo povinnost nakoupit akcie (v případě put opce), když se o své právo přihlásí ten, kdo opci nakoupil a chce ji využít. Jelikož se jedná o prodejní objednávku, obdržíme za tuto transakci peníze. 19

20 Buy to close (nakoupit k uzavření pozice) Tímto příkazem uzavřeme pozici vytvořenou předchozím sell to open. Po vykonání příkazu již nebudeme mít závazek koupit nebo prodat akcie. Jde o nákupní pozici a tak bude náš účet debetován. Z hlediska našich požadavků a preferencí, zadáváme příkazy jako tržní objednávky (market order), nebo limitní objednávky (limit order). Market order nám zajistí okamžité provedení, objednávka bude vyplněna za aktuální cenu, na které se momentálně obchoduje. Limit order garantuje cenu, kterou chceme dosáhnout, ale není zárukou provedení. Na její vyplnění musíme počkat, nejdéle však do konce obchodního dne. Dalším typem příkazu je GTC (Good 'Till Cancelled příkaz platný po určitou dobu, pokud nebude zrušen) do času definovaným makléřem pro tento příkaz (maximálně do 6 měsíců). Na vážkách rozhodování tedy stojí garance vykonání příkazu nebo garance námi stanovené ceny. Shrneme si to: Pokud zahajujeme opční pozici, tak otevíráme. Když ukončujeme předchozí otevřenou pozici, tak zavíráme. Jak je vidět, nakupovat a prodávat opce můžeme, aniž bychom kupovali nebo prodávali podkladové aktivum akcie. Tímto způsobem se opční kontrakty jednoduše kupují a prodávají. Ve skutečnosti se takto obchoduje naprostá většina opčních kontraktů, bez nakupování nebo prodávání podkladových akcií. Ten, kdo koupil call opci a tím právo nakoupit akcie, se může v průběhu času rozhodnout, že již nechce vlastnit toto právo. Zadáním zavíracího příkazu (sell to close) svou pozici ukončí. Opční obchodníci uzavřou pozici, která dosáhla určitého stanoveného zhodnocení, a nechtějí riskovat další možné výkyvy na trhu. Předem definované zhodnocení se nazývá profit target. Jako součást obchodního plánu pozici uzavřou i tehdy, pokud se nevyvíjí podle předpokladů. Výstupní ztrátový bod (loss exit point), definován ještě před vstupem do opční pozice, bývá stanoven např. jako určité % z celkového obchodního účtu. Výstup na tomto bodu znamená menší aktuální ztrátu, než by potenciálně dalším negativním vývojem mohla nastat. Úkolem loss exit bodů je chránit obchodníka před totální devastací jeho obchodního účtu. Samozřejmě součet ziskových obchodů násoben průměrným ziskem musí být vyšší než součet ztrátových obchodů násoben průměrnou ztrátou (a také poplatky makléři za provedené obchody). 20

21 8. Exspirace opcí Přemýšleli jste někdy nad tím, proč mají opce k dispozici různé expirační měsíce pro obchodování? Je v tom zdánlivém chaosu nějaký pořádek? V této kapitole se podíváme blíž na opční expirační cykly. Pro zobrazované měsíce vypršení opčních kontraktů jsme slíbili detailnější vysvětlení. Pokud nyní v této oblasti získáváte první informace, nebo máte s opcemi již nějaké zkušenosti, expirační měsíce bývají často na první pohled matoucí oblastí. Podíváme se ještě jednou na zobrazené expirační měsíce. Nyní začneme na začátku kalendářního roku. Proč jsou v lednu pro některé akcie k dispozici opční expirační měsíce leden, únor, duben a červenec? Proč mají jiné akcie ve stejnou dobu možnost obchodovat jinou kombinaci opčních expiračních měsíců leden, únor, květen, srpen? Proč jsou někdy obchodované čtyři expirační měsíce a v jiném případě jich máme víc? Zdá se, že je to složité, ale pokud se podíváme na pravidla a logiku za tím vším, začne nám to dávat smysl a budeme se tady umět zorientovat. Když se opce v roce 1973 začali poprvé obchodovat, opční burza rozhodla, že pro akciové opce budou k dispozici čtyři expirační měsíce pro obchodování. Akcie začaly být postupně přiřazovány k jednomu ze tří cyklů. Přiřazování bylo náhodné, bez nějaké návaznosti na vyhlašování firemních výsledků, nebo cokoliv jiného. Tyto tři cykly jsou: lednový, únorový a březnový. 21

22 Lednový cyklus: V dalším popisu budeme používat zkratky anglických názvů měsíců. Pokud je tedy akcie přiřazena k lednovému cyklu, budou opce obchodovány pro tyto expirační měsíce: Únorový cyklus: U akcií zařazených do únorového cyklu budou mít opce k dispozici druhý měsíc čtvrtletí: Březnový cyklus: Pokud je akcie zařazena do březnového cyklu, tak její opce budou obchodovány pro měsíce: Jak postupně opce získávaly na popularitě, obchodníci a investoři hledali cesty jak obchodovat, nebo ochraňovat své obchodní pozice i v krátkodobém horizontu. V roce 1984 opční burza rozhodla, že budou obchodovány současný měsíc, následující měsíc a pak dva měsíce z původního expiračního cyklu. Může se to zdát komplikované, ale nejlépe to pochopíme na konkrétním příkladě. Řekněme, že je leden a my se díváme na akcii lednového cyklu. Takže k dispozici pro opční obchodování budeme mít tyto měsíce exspirací: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Exspirace, tedy vypršení opčního práva, se děje třetí pátek v měsíci. Technicky je to sobota po tomto pátku, ale pátek jako obchodní den, je poslední příležitostí tyto opce obchodovat. Když lednová exspirace vyprší, změní se situace následujícím způsobem: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Po vypršení únorové exspirace se přidá další měsíc, aby bylo možné obchodovat čtyři měsíce: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Na uvedeném příkladu bylo vidět, jak se posouvá současný a následující expirační měsíc a zároveň jsou k dispozici další dva měsíce z původního cyklu. Pro prověření, jak jste 22

23 se zorientovali, zkuste napsat, jaké expirační měsíce budou obchodovány, až vyprší březnová exspirace. Odpověď najdete na konci kapitoly. A teď, když v tom máme jasno, uvidíme u některých akcií víc expiračních měsíců. Co to znamená? Jak je to možné? Na příčině jsou dlouhodobé opce zvané LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities). Jsou obchodovány s lednovou exspirací, maximum tři roky (i když i tady jsou výjimky). I když na začátku to s expiračními měsíci vypadalo zmateně, po zhlédnutí uvedených pravidel můžeme vidět řád a logický postup při zobrazování opčních expiračních měsíců. (Odpověď: Po vypršení březnové exspirace budou pro akcii v lednovém cyklu k dispozici opční expirační měsíce: Apr, May, Jul, Oct) 23

24 9. Vývoj ceny opce v čase U opční pozice je klíčový vývoj v čase. Z toho vyvozujeme, kdy a kolik vyděláme a jaké podstupujeme riziko. Tyto informace nám dávají grafy zisků a ztrát. Jak se říká, obrázek je lepší než tisíc slov. Toto rčení je obzvlášť vhodné aplikovat i v opčním obchodování. Při pohledu na obrázek můžeme okamžitě vidět, jaký je možný zisk nebo ztráta naší opční pozice. Také můžeme lépe odhadnout, jak se daná pozice může vyvíjet v průběhu času zbývajícího do exspirace a jaký vliv může mít volatilita. Potřebujeme také vědět, jaká jsou úskalí každé strategie. Tuto možnost vizualizace nám poskytuje graf zisků a ztrát Profit and loss diagram. Když se zorientujeme v jednoduchých grafech, později i složitější opční strategie lépe pochopíme právě díky této grafické názornosti. Než se podíváme na ukázku opčního grafu zisků a ztrát, je potřebné uvést několik rozdílů mezi opcemi a akciemi, které je nutno zohlednit v opčních grafech. Opce mají datum exspirace (datum vypršení opčního práva), kdežto akcie můžou být drženy v portfoliu neomezenou dobu (pokud společnost, která akcie vydala, nezbankrotuje). Pokud opce není jejím vlastníkem uplatněna do data exspirace, tak vyprší jako bezcenná a přestane existovat. Vývoj opční pozice se v průběhu času do exspirace mění a tento faktor bývá na opčních grafech znázorněn vícero linkami, které reprezentují určitý čas (počet dní) zbývající do exspirace. Opce jsou odvozené obchodní instrumenty. Cenový pohyb podkladové akcie, označován jako volatilita (blíže v následujících kapitolách ebooku) má výrazný vliv na opční ceny. Do modelu vývoje opční pozice je tedy vhodné zapracovat i předpokládaný budoucí vývoj volatility. Opce se nakupují v opčních kontraktech. Obvykle 1 opční kontrakt představuje právo na 100 kusů akcií. Když se tedy díváme na 5 opčních kontraktů, musíme mít na paměti, že touto pozicí ovládáme 500 kusů akcií. 24

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková

Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami. Bc. Lenka Mikušková Využití predikčních schopností technické analýzy pro obchodování s vybranými komoditami Bc. Lenka Mikušková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na burze

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Diplomová práce Vedoucí

Více