1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.CZECHWEALTH.CZ 1"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. Základní pojmy Typy opcí Klasifikace opcí Cena opce a faktory, které ji ovlivňují Řecká písmena Opční obchod Vstupy a výstupy do opčních obchodů Exspirace opcí Vývoj ceny opce v čase Historický vývoj opčního obchodování Opční strategie dělení Long call Long Put Short call Short put Short put dobrý nákup akcie Kombinované strategie Long Straddle Kombinované strategie pro výrazný pohyb (Long Strangle) Srovnání strategií Straddle nebo Strangle Kombinované strategie pro neutrální trhy (short straddle) Short Strangle Spreadové strategie (Bull call spread) Bull put spread Bear put spread Bear call spread Iron Condor Butterfly Diagonal Závěr

4 1. Základní pojmy Co se skrývá pod pojmy opce, řecká písmena, volatilita? Chtěli byste se dozvědět víc? Nabízíme ebook, který vás provede od úplných základů až k úspěšnému obchodování. Vydejme se tedy spolu odkrývat bílé místa na mapě opčního obchodování. Již staří féničané a římané obchodovali s kontrakty na zboží, které byli svými podmínkami podobné opcím. Co to vlastně opce jsou? Opce jsou deriváty, což znamená, že jejich hodnota je odvozená od něčeho jiného, např. od akcie, akciového indexu nebo futures kontraktu. Základ, od kterého opci odvozujeme, se nazývá podkladové aktivum. Opce je vlastně právo koupit nebo prodat toto podkladové aktivum v nějaké době za předem stanovenou cenu. Co nám nabízí opční obchodování? Mnoho lidí považuje opční obchodování za vysoce rizikové a čistě spekulativní záležitost. Ve skutečnosti opce mohou být výborným nástrojem pojištění již vytvořených zisků a také zajímavým prostředkem výdělku na zakoupených akciových pozicích. Opce rovněž poskytují finanční páku umožňují vydělat na pohybu podkladového aktiva bez nutnosti investovat velkou částku. To je jejich obecně možná nejznámější charakteristikou. Každopádně nabízí velkou flexibilitu při investičních rozhodnutích, především díky široké paletě opčních strategií. Je to skutečně tak jednoduché? Máme k dispozici opční strategie umožňující vydělávat na rostoucích, klesajících, neutrálních trzích a dokonce i tehdy, pokud si nejsme jisti, jakým směrem se trh, resp. podkladové aktivum pohne. Opce ale sebou nesou i určitá rizika, pokud nerozumíme vlivům, které jsou u opčního obchodování důležité. Pokud porozumíme nutným základům, opce se můžou stát běžnou součástí obchodování jak pro obchodníky typu investor tak i pro obchodníky typu spekulant. Chcete se dozvědět víc? V dalších kapitolách si přiblížíme základy opčního obchodování tak, abyste mohli pomocí opcí budovat vaše úspěšné opční obchodování. Postupně spolu projdeme definicemi, základními pravidly, užitečnými radami a praktickými ukázkami od základů až ke komplexnějším strategiím. 4

5 2. Typy opcí Jaké jsou základní typy opcí a co představují? Standardizace opčního obchodování přinesla jasná pravidla pro označování opcí. Orientovat se v opčních symbolech není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak jsme si řekli v předchozí části, opce jsou odvozené od podkladových aktiv, kterými můžou být např. akcie. V tomto případě je tedy bližší charakteristika opcí následující: Opce je právo koupit nebo prodat akcie za předem stanovených podmínek, kterými jsou realizační cena a čas. Je to právo, nikoliv povinnost. O jaké právo se jedná? Kupující opce má právo koupit akcie (v případě nákupu call opce) nebo prodat akcie (v případě nákupu put opce) v předem určené realizační ceně a čase. Za toto právo platí částku, která se nazývá opční prémie. Protože se nejedná o povinnost, pokud opci nevyužije, rizikem je maximálně částka, která byla za opci zaplacena. Druhá strana, tedy prodávající opce (nebo jinak řečeno vypisovatel), inkasuje opční prémii. Má povinnost dodat akcie, nebo odkoupit akcie, když kupující své právo uplatní. Bez hlubších znalostí přináší prodávání opcí obvykle větší riziko. Standardizace Po vzniku CBOE (Chicago Board Options Exchange) v roce 1973 bylo opční obchodování standardizováno. Jako expirační den (den, kdy vyprší právo vyplývající z dané opce) byla stanovena sobota následující po třetím pátku expiračního měsíce. Standardizovány byly i intervaly realizačních cen. Realizační cena, anglickým názvem strike price je cena, za kterou vlastník opce má právo koupit (pokud vlastní call opci) nebo prodat (pokud vlastní put opci) akcie reprezentované opčním kontraktem. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií. 5

6 3. Klasifikace opcí Jakou roli má cena opcí při našem rozhodování, do které opční pozice vstoupit? Proč není vždy dobré kupovat levné opce? V této kapitole si podrobně vysvětlíme vztah mezi opční cenou a cenou podkladového aktiva. Klasifikace opcí Při pohledu na ceny opcí vidíme širokou škálu cen od několika centů až po desítky dolarů za jeden opční kontrakt. Jak jsme si již řekli, jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií. Když vynásobíme cenu opčního kontraktu, naše náklady na nákup opční pozice můžou být 20 dolarů ale také dolarů. Jak je to možné? Podle vztahu ceny akcie (podkladového aktiva) vůči opční realizační (strike) ceně rozlišujeme opce: In-the-money (ITM) At-the money (ATM) Out-of-the money (OTM) Když je cena akcie 100 dolarů a také realizační (strike cena) je 100 dolarů, opce je klasifikována jako at-the-money. Platí to jak pro call, tak pro put opci. Pro ITM a OTM mají call a put opce opačnou klasifikaci. V případě call opcí Když je cena akcie nad realizační cenou opce, je call opce ITM. Když je cena akcie pod realizační cenou opce, je call opce OTM. 6

7 Pokud je zakoupená call opce ITM, máte právo nakoupit akcie za cenu nižší, než je jejich současná tržní cena. Jste takzvaně v penězích (in-the-money). Ceny ITM opcí jsou vyšší než OTM. Jejich pravděpodobnost, že budou při exspiraci v penězích, tedy že umožní nákup akcií za lepší cenu než tržní, je vyšší než u OTM opcí. Nenechte se tedy zmást nízkou hodnotou OTM opcí. V překladu OTM znamená mimo peníze, v tomto případě akcie nakoupíte za tržní cenu levněji, než vám poskytne vaše opční právo z OTM opcí. Pro úplnost je nutno dodat, že v některých případech OTM opce můžou přinést nejlepší výnos z investované částky. Je to tehdy, když se podkladové aktivum rychle a prudce pohne ve váš prospěch (vašim předpokládaným směrem). Nicméně pokud takový pohyb nenastane rychle, výkonnost OTM opce vás nejspíš hodně zklame. V případě put opcí Když je cena akcie pod realizační cenou, je put opce ITM. Když je cena akcie nad realizační cenou, je put opce OTM. Nakoupená put opce, která je ITM, dává držiteli právo prodat akcie za cenu vyšší, než je jejich současná tržní hodnota. Opět platí, pokud nejste silně přesvědčeni, že cena akcie v blízké době prudce klesne, je lepší rozhodnout se pro ITM put opci. 7

8 Složky opční ceny Abychom lépe porozuměli opčním strategiím, je nutné rozlišovat, z čeho se opční cena skládá. Cenu opce můžeme rozdělit na dvě části: vnitřní (intrinsic) hodnotu časovou hodnotu Vnitřní hodnota je část opční ceny, která je v penězích. Opce, které jsou ITM, mají vnitřní hodnotu. Mají také časovou hodnotu. Pro lepší pochopení nám pomůže následující vzorec: Opční cena - Vnitřní hodnota = Časová hodnota Časová hodnota, je ta část opční prémie, která vyjadřuje odměnu za uplatnění opce až do její exspirace. Tato hodnota časem klesá a v den exspirace se rovná nule. Opce ATM a OTM mají pouze časovou hodnotu. V následující kapitole se podíváme na faktory, které cenu opcí ovlivňují. 8

9 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují Kdy je v opčním obchodování čas na naší straně a kdy naopak, hraje proti nám? Víte, jakou důležitou roli v historii sehrál opční oceňovací model? Nyní si ukážeme, které faktory jsou hybnou silou působící na ceny opcí. Průlomový kalkulátor opčních cen Původně bylo poměrně těžké určit, jaké jsou rozumné ceny opcí. Jako obvykle, prodávající chtěli dosáhnout co nejvyšší prodejní ceny a kupující chtěli nakupovat co nejlevněji. Když ale nebyl jasný způsob, jak stanovit regulérní cenu, objem obchodování nebyl nijak závratný. Až sestavením Opčního oceňovacího modelu, známého jako Black- Scholes model, bylo možné vypočítat teoretickou hodnotu opcí. Tento finanční kalkulátor je tak komplexní a přínosný pro moderní finanční teorii, že byl dokonce oceněn Nobelovou cenou. V praxi opční oceňovací model přinesl větší přehlednost a následně impozantní zvýšení objemu opčních obchodů. Teoretická hodnota Při výpočtu teoretické hodnoty opce vchází do uvedeného oceňovacího modelu tyto vstupní data: 1. cena akcie 2. realizační (strike) cena 3. úrokové sazby 4. volatilita akcie 5. čas zbývající do exspirace Jako další faktor se uvádí dividendy, ale ty jsou již obecně zakomponovány v ceně. Vliv jednotlivých faktorů Cena akcie Opce, jako instrumenty odvozené od akcií, samozřejmě reflektují změny v ceně podkladového aktiva. Pohyb cen akcie má odlišný vliv na ceny call a ceny put opcí. 9

10 Když cena akcie stoupá, roste cena call opce. Když cena akcie klesá, klesá rovněž cena call opce. Pokles ceny akcie pro put opci znamená nárůst. Když cena akcie roste, put opce ztrácí na své hodnotě. Realizační (strike) cena Nyní bereme do úvahy postavení strike ceny vůči call a put opci. Když je strike cena (realizační cena v dolarech) nižší, větší hodnotu bude mít call opce, pro put opci ve stejné realizační ceně to znamená nižší hodnotu. Když je strike vyšší suma v dolarech, tak call opce má nižší hodnotu. Naopak vyšší strike pro put opci znamená vyšší hodnotu. I když to může znít složitě, v některém z dalších dílů to bude na konkrétním příkladě jasnější. Úrokové sazby Stoupající úrokové sazby způsobují nárůst hodnoty call opcí a pokles hodnoty put opcí. Nutno ale podotknout, že jejich vliv je dost malý. Volatilita akcie Cenové pohyby akcie, bez ohledu na jejich směr, označujeme jako volatilitu. Vyšší volatilita znamená, že je větší pravděpodobnost pohybu ceny podkladového aktiva, bez ohledu, kterým směrem pohyb nastane. Vztah volatility a opčních cen je přímý. Když stoupá volatilita, hodnota opce (call i put) rovněž stoupá a naopak. Historická volatilita je průběh cenových změn za určité časové období v minulosti. Je vypočtena jako standardní odchylka a bývá označována jako Statistická volatilita. K výpočtu do opčního modelu potřebujeme ale Předpokládanou budoucí volatilitu. Tato bývá označována jako Implied volatilita. V oceňovacím modelu je volatilita jediná veličina, kterou není možné přímo zjistit. Je to dáno tím, že můžeme mít odlišné předpoklady ohledně budoucího vývoje akcie. Znalost problematiky volatility je pro úspěšné obchodování nesmírně důležitá, proto se této oblasti budeme věnovat podrobněji v některé z dalších kapitol. 10

11 Čas zbývající do exspirace Načasování je v opčním obchodování klíčovým momentem rozhodování. S přibližujícím datem exspirace (vypršení opčního práva) hodnota opce klesá. Průběh však nemá lineární charakter, největší pokles nastává v závěru, s blížící se exspirací. Pokud jsme opci nakoupili, vidíme, že v průběhu své životnosti ztrácí časovou hodnotu. Jak jsme uvedli v předchozí části, časová hodnota spolu s vnitřní hodnotou tvoří opční cenu. Když tedy opce ztrácí na časové hodnotě, zůstává už jenom vnitřní hodnota u ITM (in-the-money) opcí. Opce ATM (at-the-money) a OTM (out-of-the-money) mají jenom časovou hodnotu. Z toho vyplývá, že v případě nákupu opcí, čas hraje proti nám. Proto je správné načasování opčního obchodu klíčové. Na druhé straně obchodu je vypisovatel opcí (ten, kdo je prodává). V tomto případě čas pracuje v jeho prospěch. Porozumění faktorům, ovlivňující ceny opcí, je nezbytným krokem k úspěšnému opčnímu obchodování. Ve spojení s tzv. řeckými písmeny, které si vysvětlíme v další kapitole, nám tyto znalosti poskytnou základní rámec pro výběr vhodných strategií. 11

12 5. Řecká písmena V následujícím textu se podíváme na důležitou součást teoretické výbavy úspěšného opčního obchodníka, a to na "řecká písmena. To, co jsme si vysvětlili v předchozích kapitolách, bylo zaměřeno na porozumění opčním základům: od čtení v opční symbolice, přes klasifikaci opcí (ITM, ATM, OTM), po faktory ovlivňující ceny opcí. Dalším krokem, který potřebujeme zvládnout, jsou řecká písmena. Porozumění těmto termínům je klíčovým momentem, který rozděluje úspěšné opční obchodníky od těch neúspěšných. Proč tedy někteří nevydělávají při obchodování s opcemi? Vysvětlíme si to blíže. Pokud obchodník předpokládá, že určitá akcie poroste, má býčí názor na její další vývoj. Co obvykle udělá? Nakoupí call opci. Vždyť call opce dávají možnost nakoupit akcie za předem stanovenou cenu a pokud má býčí názor, tak nakoupí call opci. I když to může znít logicky, je tam určitá past. Tady je to místo, které způsobuje ztráty víc než jakákoliv jiná chyba. Pokud obchodník blíž nezkoumá jakou opci koupit, jaký je rozdíl mezí opcí s 1 měsíční, 3 měsíční nebo 6 měsíční exspirací (kromě jejich pořizovací ceny) a příliš se nezabývá jaký strike (realizační cenu) bude jeho opce mít, je pravděpodobnost ztráty značně vysoká. Tato chyba vychází z podcenění faktu, že kromě směru musíme věnovat pozornost rychlosti. Na rozdíl od obchodování s akciemi, u opcí potřebujeme správně odhadnout nejen směr pohybu akcie, ale také rychlost tohoto pohybu. Je to právě rychlost, která dělá opční obchodování zrádným. Balík řeckých písmen V předchozím textu jsme si vysvětlili, jak určité faktory ovlivňují ceny opcí. Nicméně pro zvládnutí opčních strategií potřebujeme vědět přesně, jak se opční cena změní, nejen si být vědomi faktu, že se cena pod vlivem určitého faktoru může zvýšit nebo klesnout. Jinými slovy, potřebujeme znát přesně citlivost opční ceny na dříve zmíněné faktory. Ve světě opcí byla tato oblast pojmenována řeckými písmeny a zahrnuje následující ukazatele: Delta Gamma Théta Vega K (také označováno jako Kappa, protože Vega není řeckým písmenem) Ró 12

13 Delta Ukazatel delta měří, jak se změní cena opce, pokud se změní cena podkladové akcie. Pro call opce je delta z intervalu 0 1, nebo vyjádřeno v penězích od 0 do 100 USD. Pro put opce je delta záporná. Podle dříve zmíněné klasifikace opcí, mají jednotlivé opce deltu: Co to znamená? ITM blížící se číslu 100 ATM kolem 50 OTM blížící se 0 Pokud cena akcie vzroste o 1 USD, potom hodnota opce, která je ATM, vzroste o 0,5 USD. Již víme, že 1 opční kontrakt představuje 100 akcií, násobíme tedy tuto částku číslem 100. Proto uváděná hodnota 50 představuje 50 USD. Hodnota OTM opce se mění jen o malé % při změně podkladové akcie. Naopak, hodnota ITM opce poroste při nárůstu ceny nejvíc. Jakou opci je nejlepší koupit? Jak jsme si dříve uvedli, důležitý není jen předpokládaný směr, ale i rychlost. Delta není statická. Její hodnota se mění, jak opce prochází z kategorie OTM (out-of-the-money) do ITM (in-the-money). Váš časový rámec obchodování určuje, která volba je správná. Je váš záměr prodat opci okamžitě po zveřejnění zpráv o hospodaření podniku a chcete tedy rychlý zisk? Pokud předpokládáte, že akcie se prudce zvedne a to v poměrně rychlé době, je lepší volbou OTM opce. Vaše analýza tedy počítá s tím, že opce OTM se dostane do kategorie ITM. Pokud je cílem držet opci až do exspirace a nakoupit výhodně akcie, je lepší volbou ITM opce. Všechno závisí na časovém rámci, směru a výši předpokládaného cenového pohybu akcie. Gamma Matematicky vyjádřeno, gamma je první derivací delty. Gamma vyjadřuje rychlost, jakou se změní delta, když se cena podkladového aktiva změní o jeden bod. Je to vlastně zrychlení delty. Opce ATM mají gamma hodnotu vysokou. Opce ITM a OTM mají gamma hodnotu nízkou. Čím je hodnota vyšší, znamená to větší citlivost a tak výraznější pohyb delty při změně ceny akcie. Hodnota gamma je kladná pro long pozice, tedy když kupujeme opce (call i put). Gamma je záporná pro short pozice, to znamená, když opce vypisujeme. 13

14 Théta Jaký vliv má na opční cenu plynoucí čas, neboli časový rozpad, to měří ukazatel théta. Je to denní pokles dolarové hodnoty opce v důsledku časového rozpadu. Např. hodnota theta 0,15 znamená, že cena opce klesne každý den o 0,15 USD. Pro ty, kteří plánují uzavírat opční pozice před exspirací, je znalost théty důležitá v rozhodování, kdy pozici ukončit. Vždy je potřeba najít určitou rovnováhu mezi časovým rozpadem (thétou) a efektem plynoucím z očekávaných cenových pohybů akcie (delta). Vega Ukazatel vega je vyjádřením změny opční hodnoty v důsledku změny ve volatilitě podkladového aktiva. Např. když změna volatility akcie o 1% zapříčiní změnu opční hodnoty o 0,25 USD, říkáme, že opce má hodnotu vega ve výši 0,25. Ró Řecké písmeno ró měří vliv změny úrokových sazeb na opční cenu. Tento ukazatel je považován za nejméně významný ze všech řeckých písmen. Výpočty řeckých písmen podle stanovených vzorců dnes mnohé opční SW řeší elegantním způsobem. Pod zvolenou opční pozici vypíšou hodnoty jednotlivých písmen pro jednotlivé ceny podkladového aktiva. Pojďme si dále vysvětlit zadávání opčních obchodů. Od konkrétní ukázky jednoduchého opčního obchodu s využitím již probraných základů, se budeme dostávat ke složitějším strategiím. 14

15 6. Opční obchod Jak na základě již vysvětlených teoretických základů může vypadat jednoduchý opční obchod? Co může být důvodem vstupu do opční pozice? Co znamená pákový efekt opcí? Na konkrétním příkladu si ukážeme nákup call opce. Ještě než se podíváme na konkrétní obchody, je nutné pro úplnost podotknout, že k analýze opcí využíváme SW Optionvue. Více informací najdete na této adrese: Podívejme se na zjednodušený příklad nákupu call opce. Východiskem pro vstup do opční pozice je signál u podkladového aktiva, který nám může dát technická analýza. Na cenovém grafu vidíme denní vývoj cen akcie Caterpillar za dva roky. V našem případě je signálem vstupu prolomení dlouhodobé rezistence, která je na obrázku vyznačena červeně. (Rezistence je hranicí, kde se ceny víckrát zastavili, ale nepokračovali v dalším růstu). Dne očekáváme další růst ceny akcie. Rozhodneme se pro nákup call opce. Ta nám poskytne právo nakoupit akcie Caterpillaru za cenu nižší, než jakou očekáváme u dalšího vývoje. V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili, že ITM (in-the-money) opce mají větší pravděpodobnost, že budou při exspiraci v penězích, tedy že umožní nákup akcií za lepší cenu než tržní. Také jsme si uvedli, že ITM opce mají vyšší hodnotu delty (blížící se 100) a při 15

16 nárůstu ceny podkladového aktiva jejich hodnota poroste nejvíc. Pro tento konkrétní případ se výběr ITM opce jeví jako nejlepší. Zároveň vybereme delší exspiraci. TIP! Při nákupu opcí volíme delší čas do exspirace a při vypisování upřednostňujeme kratší čas do exspirace. Nakoupíme jeden opční kontrakt call opci s realizační (strike) cenou 60 USD a měsícem exspirace květen To znamená, že když do doby vypršení našeho kontraktu cena akcie poroste, budeme mít právo koupit akcie za námi zvolenou nižší cenu. Za toto právo platíme opční prémii 5,4 USD. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií, proto výše zaplacené prémie je 540 USD. Pro zjednodušení v našem příkladě nepočítáme s poplatky makléře. V dalším průběhu se cena akcie vyvíjela podle našeho předpokladu a rostla. 16

17 Dne , kdy se akcie obchoduje na hodnotě 68 USD, se rozhodneme opční pozici ukončit a využít naše právo koupit akcie za předem stanovenou cenu. Ukončení opční pozice se realizuje opačným příkazem než vstup do pozice, takže nyní prodáme náš opční kontrakt. Výsledek obchodování je rozdíl v ceně opční prémie mezi prodejem a nákupem. Náš výsledek byl = 409 USD, v procentech to byl zisk 76 % z původní investice. Na tomto příkladě můžeme vidět tzv. pákový efekt opcí (anglicky leverage). Pokud bychom obchod realizovali s akciemi, nakupovali bychom 100 akcií společnosti Caterpillar po 62 USD. Naše vstupní investice by byla USD (ve srovnání s 540 USD pro 1 opční kontrakt). V den ukončení opční pozice se akcie obchodovala za 68 USD. Náš zisk z akciové pozice by byl 10 % (6800 / 6200) ve srovnání s 76% zisku z opčního obchodu a za investování podstatně rozdílné finanční částky. 17

18 Tato ukázka opčního obchodu byla velmi zjednodušená. Při vstupu do obchodu bychom měli mít rovněž jasně definovaný stop loss (místo, kde pozici ukončíme), pokud by akcie nešla předpokládaným směrem. Také bychom měli mít stanovený cílový zisk, kterého plánujeme dosáhnout. V představené pozici bychom mohli setrvat i déle a již vytvořený zisk bychom chránili trailing stopem, neboli posuvným stop lossem. Opční obchodování je mnohem komplexnější. Postupně si vysvětlíme další oblasti a představíme si jednotlivé opční strategie. 18

19 7. Vstupy a výstupy do opčních obchodů Jakým způsobem se vstupuje do opčních pozic? Jak je uzavíráme? Kdy máme garanci exekuce námi zadaného příkazu? Opční příkazy mají své definice, které musíme znát, abychom se vyhnuli zbytečným chybám. Než se budeme věnovat opčním strategiím, musíme znát terminologii při zadávání opčních příkazů. Jak jsme si řekli v předchozích kapitolách, opce můžeme kupovat nebo vypisovat. Při zadávání objednávky musíme ještě specifikovat, jestli naši pozici otevíráme nebo zavíráme. Z toho nám plynou čtyři kombinace opčních příkazů: Buy to open (nakoupit k otevření pozice) Touto objednávkou otevíráme novou pozici. Jedná se o nákupní objednávku, která nám umožní koupit Call nebo Put opci. Jde o nákupní objednávku, takže za tento obchod platíme. Např. chceme nakoupit 1 put opční kontrakt na akcie Nokia (např. put opci NOK Apr 22,5, tedy dubnová expirace, strike 22,5 USD), zadáme příkaz Buy to open. Sell to close (prodat k uzavření pozice) Tento příkaz znamená, že uzavíráme pozici, kterou jsme otevřeli předchozím příkazem buy to open. Po vykonání příkazu již nebudeme vlastnit žádné právo k nákupu podkladového aktiva, které nám naše opce předtím poskytovala. Jde o prodejní objednávku, z uzavřeného obchodu obdržíme peníze. Sell to open (prodat k otevření pozice) V případě vypisování opcí, pozici otevíráme tímto příkazem. Vznikne nám závazek prodat akcie (prodat call) nebo povinnost nakoupit akcie (v případě put opce), když se o své právo přihlásí ten, kdo opci nakoupil a chce ji využít. Jelikož se jedná o prodejní objednávku, obdržíme za tuto transakci peníze. 19

20 Buy to close (nakoupit k uzavření pozice) Tímto příkazem uzavřeme pozici vytvořenou předchozím sell to open. Po vykonání příkazu již nebudeme mít závazek koupit nebo prodat akcie. Jde o nákupní pozici a tak bude náš účet debetován. Z hlediska našich požadavků a preferencí, zadáváme příkazy jako tržní objednávky (market order), nebo limitní objednávky (limit order). Market order nám zajistí okamžité provedení, objednávka bude vyplněna za aktuální cenu, na které se momentálně obchoduje. Limit order garantuje cenu, kterou chceme dosáhnout, ale není zárukou provedení. Na její vyplnění musíme počkat, nejdéle však do konce obchodního dne. Dalším typem příkazu je GTC (Good 'Till Cancelled příkaz platný po určitou dobu, pokud nebude zrušen) do času definovaným makléřem pro tento příkaz (maximálně do 6 měsíců). Na vážkách rozhodování tedy stojí garance vykonání příkazu nebo garance námi stanovené ceny. Shrneme si to: Pokud zahajujeme opční pozici, tak otevíráme. Když ukončujeme předchozí otevřenou pozici, tak zavíráme. Jak je vidět, nakupovat a prodávat opce můžeme, aniž bychom kupovali nebo prodávali podkladové aktivum akcie. Tímto způsobem se opční kontrakty jednoduše kupují a prodávají. Ve skutečnosti se takto obchoduje naprostá většina opčních kontraktů, bez nakupování nebo prodávání podkladových akcií. Ten, kdo koupil call opci a tím právo nakoupit akcie, se může v průběhu času rozhodnout, že již nechce vlastnit toto právo. Zadáním zavíracího příkazu (sell to close) svou pozici ukončí. Opční obchodníci uzavřou pozici, která dosáhla určitého stanoveného zhodnocení, a nechtějí riskovat další možné výkyvy na trhu. Předem definované zhodnocení se nazývá profit target. Jako součást obchodního plánu pozici uzavřou i tehdy, pokud se nevyvíjí podle předpokladů. Výstupní ztrátový bod (loss exit point), definován ještě před vstupem do opční pozice, bývá stanoven např. jako určité % z celkového obchodního účtu. Výstup na tomto bodu znamená menší aktuální ztrátu, než by potenciálně dalším negativním vývojem mohla nastat. Úkolem loss exit bodů je chránit obchodníka před totální devastací jeho obchodního účtu. Samozřejmě součet ziskových obchodů násoben průměrným ziskem musí být vyšší než součet ztrátových obchodů násoben průměrnou ztrátou (a také poplatky makléři za provedené obchody). 20

21 8. Exspirace opcí Přemýšleli jste někdy nad tím, proč mají opce k dispozici různé expirační měsíce pro obchodování? Je v tom zdánlivém chaosu nějaký pořádek? V této kapitole se podíváme blíž na opční expirační cykly. Pro zobrazované měsíce vypršení opčních kontraktů jsme slíbili detailnější vysvětlení. Pokud nyní v této oblasti získáváte první informace, nebo máte s opcemi již nějaké zkušenosti, expirační měsíce bývají často na první pohled matoucí oblastí. Podíváme se ještě jednou na zobrazené expirační měsíce. Nyní začneme na začátku kalendářního roku. Proč jsou v lednu pro některé akcie k dispozici opční expirační měsíce leden, únor, duben a červenec? Proč mají jiné akcie ve stejnou dobu možnost obchodovat jinou kombinaci opčních expiračních měsíců leden, únor, květen, srpen? Proč jsou někdy obchodované čtyři expirační měsíce a v jiném případě jich máme víc? Zdá se, že je to složité, ale pokud se podíváme na pravidla a logiku za tím vším, začne nám to dávat smysl a budeme se tady umět zorientovat. Když se opce v roce 1973 začali poprvé obchodovat, opční burza rozhodla, že pro akciové opce budou k dispozici čtyři expirační měsíce pro obchodování. Akcie začaly být postupně přiřazovány k jednomu ze tří cyklů. Přiřazování bylo náhodné, bez nějaké návaznosti na vyhlašování firemních výsledků, nebo cokoliv jiného. Tyto tři cykly jsou: lednový, únorový a březnový. 21

22 Lednový cyklus: V dalším popisu budeme používat zkratky anglických názvů měsíců. Pokud je tedy akcie přiřazena k lednovému cyklu, budou opce obchodovány pro tyto expirační měsíce: Únorový cyklus: U akcií zařazených do únorového cyklu budou mít opce k dispozici druhý měsíc čtvrtletí: Březnový cyklus: Pokud je akcie zařazena do březnového cyklu, tak její opce budou obchodovány pro měsíce: Jak postupně opce získávaly na popularitě, obchodníci a investoři hledali cesty jak obchodovat, nebo ochraňovat své obchodní pozice i v krátkodobém horizontu. V roce 1984 opční burza rozhodla, že budou obchodovány současný měsíc, následující měsíc a pak dva měsíce z původního expiračního cyklu. Může se to zdát komplikované, ale nejlépe to pochopíme na konkrétním příkladě. Řekněme, že je leden a my se díváme na akcii lednového cyklu. Takže k dispozici pro opční obchodování budeme mít tyto měsíce exspirací: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Exspirace, tedy vypršení opčního práva, se děje třetí pátek v měsíci. Technicky je to sobota po tomto pátku, ale pátek jako obchodní den, je poslední příležitostí tyto opce obchodovat. Když lednová exspirace vyprší, změní se situace následujícím způsobem: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Po vypršení únorové exspirace se přidá další měsíc, aby bylo možné obchodovat čtyři měsíce: (Současný /Následující /Dva z původního cyklu) Na uvedeném příkladu bylo vidět, jak se posouvá současný a následující expirační měsíc a zároveň jsou k dispozici další dva měsíce z původního cyklu. Pro prověření, jak jste 22

23 se zorientovali, zkuste napsat, jaké expirační měsíce budou obchodovány, až vyprší březnová exspirace. Odpověď najdete na konci kapitoly. A teď, když v tom máme jasno, uvidíme u některých akcií víc expiračních měsíců. Co to znamená? Jak je to možné? Na příčině jsou dlouhodobé opce zvané LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities). Jsou obchodovány s lednovou exspirací, maximum tři roky (i když i tady jsou výjimky). I když na začátku to s expiračními měsíci vypadalo zmateně, po zhlédnutí uvedených pravidel můžeme vidět řád a logický postup při zobrazování opčních expiračních měsíců. (Odpověď: Po vypršení březnové exspirace budou pro akcii v lednovém cyklu k dispozici opční expirační měsíce: Apr, May, Jul, Oct) 23

24 9. Vývoj ceny opce v čase U opční pozice je klíčový vývoj v čase. Z toho vyvozujeme, kdy a kolik vyděláme a jaké podstupujeme riziko. Tyto informace nám dávají grafy zisků a ztrát. Jak se říká, obrázek je lepší než tisíc slov. Toto rčení je obzvlášť vhodné aplikovat i v opčním obchodování. Při pohledu na obrázek můžeme okamžitě vidět, jaký je možný zisk nebo ztráta naší opční pozice. Také můžeme lépe odhadnout, jak se daná pozice může vyvíjet v průběhu času zbývajícího do exspirace a jaký vliv může mít volatilita. Potřebujeme také vědět, jaká jsou úskalí každé strategie. Tuto možnost vizualizace nám poskytuje graf zisků a ztrát Profit and loss diagram. Když se zorientujeme v jednoduchých grafech, později i složitější opční strategie lépe pochopíme právě díky této grafické názornosti. Než se podíváme na ukázku opčního grafu zisků a ztrát, je potřebné uvést několik rozdílů mezi opcemi a akciemi, které je nutno zohlednit v opčních grafech. Opce mají datum exspirace (datum vypršení opčního práva), kdežto akcie můžou být drženy v portfoliu neomezenou dobu (pokud společnost, která akcie vydala, nezbankrotuje). Pokud opce není jejím vlastníkem uplatněna do data exspirace, tak vyprší jako bezcenná a přestane existovat. Vývoj opční pozice se v průběhu času do exspirace mění a tento faktor bývá na opčních grafech znázorněn vícero linkami, které reprezentují určitý čas (počet dní) zbývající do exspirace. Opce jsou odvozené obchodní instrumenty. Cenový pohyb podkladové akcie, označován jako volatilita (blíže v následujících kapitolách ebooku) má výrazný vliv na opční ceny. Do modelu vývoje opční pozice je tedy vhodné zapracovat i předpokládaný budoucí vývoj volatility. Opce se nakupují v opčních kontraktech. Obvykle 1 opční kontrakt představuje právo na 100 kusů akcií. Když se tedy díváme na 5 opčních kontraktů, musíme mít na paměti, že touto pozicí ovládáme 500 kusů akcií. 24

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29

Kapitola 2: Použití základních strategií příklady obchodů 29 Úvod 1 Kapitola 1: Vývoj opcí a základní terminologie 3 Historie novodobých opcí 3 Základní pojmy a terminologie 4 Uplatnění (exercise) a přiřazení (assignment) 4 Automatická uplatnění 5 Předčasné uplatnění

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Obsah 1. Úvod... 2 2. Přehled portfolia... 3 3. Riziko portfolia v praxi... 5 4. Riziko u profilu Active a Trader... 20 DEGIRO B.V. je investiční společnost

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz

Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz Děkujeme vám za stažení e-booku a doufáme, že vás budeme inspirovat! Marek Macej MMK/Tading www.mmktrading.wbs.cz V tisku, na internetu i v televizi se stále častěji objevují informace o obchodování komodit.

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU!

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU! 2 Obsah Úvod... 3 Co jsou binární opce?... 4 12 důvodů proč investovat binární opce... 5 Jak začít obchodovat krok za krokem... 6 Registrujeme se a depositujeme... 6 Volíme investiční strategie... 8 1)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Kup a drž nebo raději kup a pusť?

Kup a drž nebo raději kup a pusť? Kup a drž nebo raději kup a pusť? Je strategie kup a drž nejlepší možná? Nedá se poznat, kdy jsou trhy levné a kdy drahé a podle toho nakupovat? A jak na převažování a podvažování akcií? Kdy platí strategie

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti vybraných opčních strategií na finančních trzích a jejich porovnání s dalšími investičními možnostmi Analysis of efficiency

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

VLTAVA FUND - Výroční zpráva 2006 Dopis investorům

VLTAVA FUND - Výroční zpráva 2006 Dopis investorům Vážení akcionáři, Země s námi urazila další kolečko na své dráze kolem Slunce, a nadešel proto čas seznámit vás s výsledky za předchozí období. S potěšením vám sděluji, že rok 2006 byl dobrým rokem. Říkáme

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Trh SPY, 30 dnů do expirace (vstup středa), delta min. 20. V grafu v tuto chvíli nejsou zahrnuty komise.

Trh SPY, 30 dnů do expirace (vstup středa), delta min. 20. V grafu v tuto chvíli nejsou zahrnuty komise. IC a obchodování na ETFs Strategie IC D20 funguje velmi dobře i dalších trzích. Naprosto ideálními kandidáty pro začínající tradery jsou EFTs Výhody: Obrovská likvidita Malé rozpětí bid/ask = velmi dobré

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY

JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY JOE ROSS V ČR TRADERS UNIVERSITY ÚVOD pokračování Mým hlavním krédem při obchodování na burze je vstupovat do ziskových obchodů velmi disciplinovaně a každý obchod musí být správně načasovaný. Jedině tak

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více