Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25"

Transkript

1 Silové dovednosti Ovlivnění Mysli vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly využívá Sílu k ovlivnění názoru a úsudku jiné osoby hráč provede hod a stanoví se dle toho to poté musí bránící se překonat, aby nebyl postižen, jinak je útok úspěšný při úspěšném útoku může hráč provést dvě akce: Zmatení smyslů přiměje dotyčného zaslechnout podezřelý zvuk, zahlédnout stín. Cíle však získávají +2 bonus za každou osobu, která je s nimi, navíc lze takto poplést pouze jeden cíl, Doporučení v přímém kontaktu s osobou jej přiměje provést nebo souhlasit s něčím, co by běžně neudělal. Cíl si to později neuvědomí postava s vlastností Ovlivnění získává +2 bonus na použití této dovednosti znovu může být tato dovednost použita až s odstupem času, ne při stejném setkání dosah je 10 metrů použití stojí 2 body vitality(zmatení smyslů) nebo 4 body vitality (doporučení) hodu ZH Vůle cíle Do Bojová mysl vyžaduje Silovou vlastnost Kontrola Síly s pomocí Síly posílí své bojové schopnosti a soustředění výsledek poskytuje bonus na útočné hody dle tabulky, lze zvolit i nižší, než padne charakter s vlastností Bojovnost a alespoň jedním levelem této dovednosti získává +2 bonus na kontroly tento bonus vydrží deset kol boje použití stojí 2 body vitality + X bodů vitality, kdy X je rovno připočtenému bonusu hodu Silový bonus do útoku Do Vyčerpání Energie vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly, je to schopnost temné strany může vybít energii z energetických článků, zbraní a většiny elektronických zařízení, čímž je vyřadí z provozu, dokud nemají nahrazenu energii předměty, které nemá nikdo v držení jsou automaticky vysáty, u předmětů, které má někdo v držení se provádí kontrola vůle a dle toho se nastaví droidi jsou považováni za nezúčastněné předměty a tato schopnost se jich dotkne kdykoliv

2 ZH Vůle 14 a méně a více 20 Zdroj energie Příklad Cena BV Jednoduché zařízení Datapad, komlink 2 Energetický balík Blaster, iontová zbraň 4 Energetický článek Světelný meč, vibrozbraně 8 Přenosný generátor E-Web, droid 12 Vcítění umožňuje přečíst citové rozpoložení protivníka, jeho celkovou náladu a stav úspěšná kontrola empatie umožní znalost rozpoložení protivníka, což dle výsledku poskytuje bonus do dalších kontrol dovedností v následujících 10 kolech protivník netuší, že je zkoumán a nezjistí to, přesto však provádí podvědomou obranu ZH Vůle získaný bonus lze přičíst k následujícím dovednostem: Blafování, Diplomacie, Zvládnutí zvířete, Vyhrožování, Umělecká dovednost a Rozpoznání motivu postava se Silovou vlastností Soucit získává +2 bonus ke kontrolám nový pokus na stejné osobě lze provést až po 24 hodinách Bonus k Dovednostem 4 a méně a více +5 Vylepšení Schopností využije Sílu k dočasnému posílení schopnosti Síly nebo Hbitosti podle výsledku kontroly získává bonus buď do Síly nebo do Hbitosti postava se Silovou vlastností Naladění získává +2 bonusu na kontroly Bonus Vylepšení Smyslů vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly s pomocí Síly zlepší vnímání svých smyslů přidává Silový bonus k následujícím dovednostem: Naslouchání, Hledání, Rozpoznání motivu, Pozorování a při použití Přežití k pronásledování a hledání stop postava se Silovou vlastností Podvědomí získává +2 bonus

3 tento bonus vydrží zhruba deset minut Bonus Předvídání vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly použije Sílu pro náhled do nejisté budoucnost, která je stále v pohybu, vycítění možných ohrožení či nebezpečí na nadcházejícím úkolu či misi či nahlédnout do některých událostí v minulosti závisí na tom, co chce vidět je potřeba deklarovat čas, místo, osoby (příklad Luke v EpV chtěl vidět své přátele Bespin); jiné místo má 15, události minulosti 20 a možná budoucnost 25, ta je však značně nejistá a mlžná lze použít i pro znovuhození útoku využije se vidění dopředu a hází se proti 25, v případě úspěchu může zaútočit znova GM může této schopnosti využít pro poskytnutí vodítek nebo urychlení postupu příběhu, stejně tak může upravovat výsledky vidění postava s Silovou vlastností Spojení a jedním levelem prozíravosti získává +2 bonus použití trvá cca 1h a lze ji použít jednou týdně (současnost místo nebo osoba), 6 bodů vitality(minulost), 9 bodů vitality(budoucnost) Strach vyžaduje Silovou schopnost Vnímání Síly, je to dovednost Temné strany pomocí Síly odhalí strach protivníka a může jej použít proti němu, či jej lákat k temné straně kontrola určuje penalizaci na soupeřovo použití dovedností a útoku, vyhnout se tomu může, pokud přijme bod temné strany vícenásobné použití proti jednomu cíli není kumulativní postava s Silovou vlastností Zlovolnost získává +2 bonus Penalizace Obrana v Síle vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly postava se zahalí do Síly a čerpá z ní obranné prostředky proti útokům v Síle kontrola přidává obranný bonus ke kontrolám vůle proti útokům založeným na Síle postava se Silovou vlastností Bojovnost získává +2 bonus ke kontrole trvá deset kol, lze ji použít i jako přímou protiakci vůči útoku v Síle, ale v takovém případě je bonus pouze poloviční

4 Bonus Úchop vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Temné strany použije Sílu k uchopení protivníka, či uchopení jeho orgánů a následnému zranění kontrola nastavuje pro ZH vůle oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d6 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu lze použít, dokud je oběť viditelná nehledě na vzdálenost postava se Silovou schopností Zlovolnost získává +2 bonus použití stojí 4 body vitality Blesky vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Temné strany uživatel se natáhne k temné straně, aby s její pomocí sežehnul nepřítele pomocí Blesků kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d8 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu každý cíl, který má před sebou kryt(i v podobě jiné osoby) není zasažen dosah je 10 metrů a pokrývá zhruba 6m v nejzazší části, proto každý dosahu se stává zasaženým(i spojenci) použití stojí 6 bodů vitality Zamaskování vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly uživatel se dovede skrýt v Síle před ostatními uživateli Síly uživatel musí deklarovat použití této dovednosti a kontrola neprobíhá do doby, kdy se jej nikdo nepokusí odhalit pomocí dovednosti Cítění Síly v takovém případě poté házejí proti sobě postava se Silovou vlastností Zaměření získává +2 bonus použití trvá 10 minut, nebo do doby než je použita jiná schopnost v Síle

5 Odhození vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d4 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu má dosah 10 metrů a může ovlivnit až čtyři cíle stojící blízko sebe použití této Dovednosti v morálně neetické situaci přidává bod Temné strany postav se Silovou vlastností Zaměření získává +2 bonus Přátelská mysl pomocí Síly uklidňuje mysl jedinců a zvířat pomocí kontroly umožní změnit postoj bytosti vůči charakteru a to z Nepřátelského a Nevlídného na jiné, komunikace s osobou není nutná pokud kontrola neuspěje, tak se postoj zhorší a to buď na Nepřátelský nebo vznikne střet pokud uživatel Síly přeruší kontakt s umírněným může si ten hodit ZH Vůle s 20 na setřesení účinků, jinak zůstává pod vlivem ještě hodinu znovu lze zkusit použít po 1 hodině(v případě úspěchu) nebo 24hodinách(neúspěchu) na stejný cíl Aktuální postoj Nový postoj Nepřátelský Nevlídný Nevlídný 15 - Neutrální Přátelský Nápomocný Léčení jiných vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Světlé strany použije Sílu k vyléčení jiných osob může vyléčit body vitality, body zranění nebo obnovit body schopností, které byly dočasně ztraceny vlivem otravy apod., nelze však obnovit body schopnosti ztracené vlivem věku aby mohlo proběhnout léčení, tak je nutný kontakt s léčeným body vitality lze léčit 1x za hodinu, body zranění a schopnosti 1x za den na stejné osobě nelze vyléčit více, než je limit dané postavy hráč si může zvolit i léčení nižší úrovně, když hodí více postava se Silovou vlastností Soucit získává +2 bonus Typ/množství léčby Cena bodů vitality 10- Neúspěch Stabilizace umírajícího Obnoví 1d4 BV Obnoví 1d6+2 BV nebo 1d4+1 BZ nebo 1d2 BS Obnoví 1d8+4 BV nebo 1d6+2 BZ nebo 1d4+1 BS Obnoví 2d6+6 BV nebo 1d8+4 BZ nebo 1d6+2 BS 6

6 Léčení vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly uživatel si může léčit zranění, která utržil může vyléčit body vitality, body zranění nebo obnovit body schopností, které byly dočasně ztraceny vlivem otravy apod., nelze však obnovit body schopnosti ztracené vlivem věku body vitality lze léčit jednou za hodinu, body zranění a schopnosti jednou za den na stejné osobě nelze vyléčit více, než je limit dané postavy hráč si může zvolit i léčení nižší úrovně, když hodí více postava se Silovou vlastností Naladění získává +2 bonus Typ/množství léčby Cena bodů vitality 10- Neúspěch Obnoví 1d4+1 BV Obnoví 1d6+2 BV nebo 1d4+1 BZ nebo 1d2 BS 0/1/ Obnoví 1d8+4 BV nebo 1d6+2 BZ nebo 1d4+1 BS 0/2/2 25+ Obnoví 2d6+6 BV nebo 1d8+4 BZ nebo 1d6+2 BS 0/4/4 Iluze vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly s pomocí Síly vytvoří vizuální a zvukovou iluzi, které obětem přijdou naprosto reálné kontrola nastavuje pro oběť, která proti němu využívá ZH Vůle Iluzi lze vyvolat až na tisíc kilometrů vzdálenosti, ale je to náročnější(viz tabulka) udržování Iluze stojí počet bodů vitality za kolo, není však potřeba házet znova oběť nemůže rozpoznat Iluzi, pokud nepředloží nějaký hmatatelný důkaz o zpochybnění, poté lze házet ZH Vůle. Tomu lze předejít, pokud má nesporný důkaz, že se nejedná o iluzi. pokud postižený provede úspěšný ZH a sdělí to všem ve svém okolí, ti získávají +4 bonus do ZH vůle postava se Silovou vlastností Ovlivnění získává +2 bonus Iluze postihuje všechny v dosahu(i spojence, pokud nejsou upozorněni) pro ZH vůle Vzdálenost Cena BV za kolo 10m 3 10km 5 100km km 10 Telekineze vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly s pomocí Síly může hýbat s předměty může uchytit viditelný předmět v počátečním dosahu deseti metrů a přemístit jej, ať už se

7 jedná o objekt nebo osobu pohyb předmětu dle váhy se stanoví a cena v bodech vitality, lze jej přesunout do 4x násobku levelu uživatele Síly(level 1 = 4m) za kolo(poté znova hází a platí BV), v případě dvou uživatelů Síly držících objekt hází kontrolu proti sobě(pokud oba neuspějí, může spadnout), pokud osoba drží objekt, tak hází ZH vůle s 10+level uživatele Síly, v případě, že je objekt blokován nějakou překážkou, tak GM navyšuje ( dle překážky) pohyb osoby osoba hází ZH vůle s 10+level uživatele Síly když uspěje, tak se nepohne, jinak s ní pro pohyb nakládá uživatel jako s předmětem, osoba se může dobrovolně nechat nést vržení předmětu vrženy mohou být předměty malé a střední velikosti(do 50kg), k zasažení cíle používá útočný bonus na útoku z dálky proti obraně soupeře. V případě objektů do 5kg je cíl na 1 kolo omámen, v opačném případě dostává 1d4 poškození a je omámen upuštění předmětu v případě použití jako útoku se uplatňují pravidla dle vyhýbání se padajícím předmětům Váha Cena bodů vitality 0,1-5kg kg kg kg kg Cítění Síly vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly je schopen detekovat v někom přítomnost Síly nebo takto lokalizovat silného v Síle lze použít ve sféře dosahu rádius 100m x level uživatele provádí se proti kontrole Zamaskování vycítění konkrétního uživatele v takovém případě se zjistí jeho síla proti uživatele(level uživatele Síly) lze s ním i ve své sféře dosahu vycítit jiné uživatele Síly, pokud není proti Cítění použito Zamaskování, tak je 25-level zkoumané osoby v Síle (samozřejmě nelze vycítit Sílu, kde žádná není) postava se Silovou vlastností Podvědomí získává +2 bonus Telepatie vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly umožní navázání mentálního spojení s někým a sdílení emocí nebo jednoduchých myšlenek jako Běž, Stůj, Pozor při spojení s přátelskou osobou je 10 + modifikátor vzdálenosti, při spojení s nepřátelskou osobou je 15+modifikátor vzdálenosti nebo ZH vůle+modifikátor vzdálenosti, dle toho co je vyšší postava se Silovou vlastností Spojení získává +2 bonus Max dosah (ne-silový uživatel) Max dosah (uživatel Síly) Modifikátor vzdálenosti 10m 10k m 100k m 1000k +20

8 Urychlení rostlin vyžaduje Silové vlastnosti Změna Síly a Kontrola Síly, je to dovednost Světlé strany pomocí Síly je schopen povzbudit růst u rostlin pomocí této schopnosti může postava nechat rostlinou zachytit nepřátelé a to proti jejich ZH Reflexů zachycená postava získává -2 penalizaci na útok a -4 k účinné hbitosti, postižený může zkusit utéct(20) pomocí kontroly Síly nebo dovednosti Mistr Útěku charakter je zachycen do doby, dokud se neosvobodí použití stojí 1 bod vitality ZH Reflexů Oblast m m m m Elektrický Rozsudek vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Světlé strany, je zapotřebí alespoň hodnost rytíře Jedi(7.level) uživatel vygeneruje mohutné elektrické paprsky, jimiž je schopen soupeře kompletně paralyzovat až na hranici bezvědomé kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje, utrží 3d8 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu každý cíl, který má před sebou kryt(i v podobě jiné osoby) není zasažen dosah je 10 metrů a pokrývá zhruba 6m v nejzazší části, proto každý v dosahu se stává zasaženým(včetně spojenců) touto technikou nelze protivníka zabít pouze minimalizovat jeho body vitality a zranění na nulu, čímž je uvržen do bezvědomí, ale ve stabilním stavu pokud o zabití touto technikou přidává 2 body temné strany a užívající sám utrží 2d6 poškození použití stojí 6 bodů vitality Omráčení vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly, minimální level postavy vnímající Sílu 5 uživatel se pokusí ochromit svého protivníka natolik, že zůstane neschopný pohybu kontrola nastavuje pro ZH vůle oběti, pokud uspěje, tak nedojde k ochromení, pokud neuspěje, tak je pro následující kolo bitvy ochromen a zcela bezbranný pro útok(dostane zásah v plné hodnotě poškození) v případě použití na uživatele Síly se snižuje o polovinu levelů uživatele oběť musí být ve viditelném dosahu do 10m použití stojí 5 bodů vitality

9

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla Postava Na začátku sis zvolil rasu a povolání své postavy. Postupovali jste - ty a tvoje postava - po trnité cestě vzhůru, sbírali zkušenost, rozvíjeli svoje schopnosti a nyní jste dosáhli šesté úrovně.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nordic Games GmbH Landstrasser Hauptstrasse 1/Top 18 A-1030 Vídeň Rakousko 2012 Heuristic Park Inc., USA; 2012 Nordic Games GmbH, Rakousko. Držitelem výhradní licence je Nordic Games

Více

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka slibující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Dračice zahákovala a kapitán Vlad a jeho muži přešplhali na sousední palubu, z útrob větší lodi

Více

Obsah. Vítejte ve Flotile

Obsah. Vítejte ve Flotile Obsah Vítejte ve Flotile Začínáme... 5 Startovní obrazovka... 5 Instalace... 5 Rychlý start...5 Hlavní menu... 6 Výukové programy... 6 Mód šarvátky... 6 Kampaň pro jednoho hráče... 6 Dynaverse 3... 6 Ukončení

Více

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG www.iaodg.cz Co py r i g h t ( C ) I AO D G s. r.o. 2 01 5 OBSAH IAODG O autorovi 3 1. Historie IAODG 4-7 2. Definice systému PRO DEFENCE 8

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

TVORBA POSTAVY. Víc než jen archetyp?

TVORBA POSTAVY. Víc než jen archetyp? TVORBA POSTAVY Tato kapitola obsahuje návrhy, které mají pomoci hráčům Shadowrunu při vytváření zajímavých, realistických a dobře hratelných postav runnerů. Vedle těchto možností systému tvorby postavy

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL

STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii... STAR WARS JEDI VS SITH 6: REPLIKATOR S FALL Tažení smrti trvá již dva roky. Spojená Galaktická flotila za tu dobu osvobodila nespočet planet a dosáhla mnohých velkých

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Muammar Al-Kaddáfí. Zelená kniha. Část první NÁSTROJ VLÁDY

Muammar Al-Kaddáfí. Zelená kniha. Část první NÁSTROJ VLÁDY Muammar Al-Kaddáfí Zelená kniha Část první - Řešení problému demokracie Lidová moc" Část druhá - Řešení problému ekonomického Socialismus" Část třetí - Sociální základna Třetí univerzální teorie Část první

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCE PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH KONFLIKTŮ PREVENTION

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více