Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25"

Transkript

1 Silové dovednosti Ovlivnění Mysli vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly využívá Sílu k ovlivnění názoru a úsudku jiné osoby hráč provede hod a stanoví se dle toho to poté musí bránící se překonat, aby nebyl postižen, jinak je útok úspěšný při úspěšném útoku může hráč provést dvě akce: Zmatení smyslů přiměje dotyčného zaslechnout podezřelý zvuk, zahlédnout stín. Cíle však získávají +2 bonus za každou osobu, která je s nimi, navíc lze takto poplést pouze jeden cíl, Doporučení v přímém kontaktu s osobou jej přiměje provést nebo souhlasit s něčím, co by běžně neudělal. Cíl si to později neuvědomí postava s vlastností Ovlivnění získává +2 bonus na použití této dovednosti znovu může být tato dovednost použita až s odstupem času, ne při stejném setkání dosah je 10 metrů použití stojí 2 body vitality(zmatení smyslů) nebo 4 body vitality (doporučení) hodu ZH Vůle cíle Do Bojová mysl vyžaduje Silovou vlastnost Kontrola Síly s pomocí Síly posílí své bojové schopnosti a soustředění výsledek poskytuje bonus na útočné hody dle tabulky, lze zvolit i nižší, než padne charakter s vlastností Bojovnost a alespoň jedním levelem této dovednosti získává +2 bonus na kontroly tento bonus vydrží deset kol boje použití stojí 2 body vitality + X bodů vitality, kdy X je rovno připočtenému bonusu hodu Silový bonus do útoku Do Vyčerpání Energie vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly, je to schopnost temné strany může vybít energii z energetických článků, zbraní a většiny elektronických zařízení, čímž je vyřadí z provozu, dokud nemají nahrazenu energii předměty, které nemá nikdo v držení jsou automaticky vysáty, u předmětů, které má někdo v držení se provádí kontrola vůle a dle toho se nastaví droidi jsou považováni za nezúčastněné předměty a tato schopnost se jich dotkne kdykoliv

2 ZH Vůle 14 a méně a více 20 Zdroj energie Příklad Cena BV Jednoduché zařízení Datapad, komlink 2 Energetický balík Blaster, iontová zbraň 4 Energetický článek Světelný meč, vibrozbraně 8 Přenosný generátor E-Web, droid 12 Vcítění umožňuje přečíst citové rozpoložení protivníka, jeho celkovou náladu a stav úspěšná kontrola empatie umožní znalost rozpoložení protivníka, což dle výsledku poskytuje bonus do dalších kontrol dovedností v následujících 10 kolech protivník netuší, že je zkoumán a nezjistí to, přesto však provádí podvědomou obranu ZH Vůle získaný bonus lze přičíst k následujícím dovednostem: Blafování, Diplomacie, Zvládnutí zvířete, Vyhrožování, Umělecká dovednost a Rozpoznání motivu postava se Silovou vlastností Soucit získává +2 bonus ke kontrolám nový pokus na stejné osobě lze provést až po 24 hodinách Bonus k Dovednostem 4 a méně a více +5 Vylepšení Schopností využije Sílu k dočasnému posílení schopnosti Síly nebo Hbitosti podle výsledku kontroly získává bonus buď do Síly nebo do Hbitosti postava se Silovou vlastností Naladění získává +2 bonusu na kontroly Bonus Vylepšení Smyslů vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly s pomocí Síly zlepší vnímání svých smyslů přidává Silový bonus k následujícím dovednostem: Naslouchání, Hledání, Rozpoznání motivu, Pozorování a při použití Přežití k pronásledování a hledání stop postava se Silovou vlastností Podvědomí získává +2 bonus

3 tento bonus vydrží zhruba deset minut Bonus Předvídání vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly použije Sílu pro náhled do nejisté budoucnost, která je stále v pohybu, vycítění možných ohrožení či nebezpečí na nadcházejícím úkolu či misi či nahlédnout do některých událostí v minulosti závisí na tom, co chce vidět je potřeba deklarovat čas, místo, osoby (příklad Luke v EpV chtěl vidět své přátele Bespin); jiné místo má 15, události minulosti 20 a možná budoucnost 25, ta je však značně nejistá a mlžná lze použít i pro znovuhození útoku využije se vidění dopředu a hází se proti 25, v případě úspěchu může zaútočit znova GM může této schopnosti využít pro poskytnutí vodítek nebo urychlení postupu příběhu, stejně tak může upravovat výsledky vidění postava s Silovou vlastností Spojení a jedním levelem prozíravosti získává +2 bonus použití trvá cca 1h a lze ji použít jednou týdně (současnost místo nebo osoba), 6 bodů vitality(minulost), 9 bodů vitality(budoucnost) Strach vyžaduje Silovou schopnost Vnímání Síly, je to dovednost Temné strany pomocí Síly odhalí strach protivníka a může jej použít proti němu, či jej lákat k temné straně kontrola určuje penalizaci na soupeřovo použití dovedností a útoku, vyhnout se tomu může, pokud přijme bod temné strany vícenásobné použití proti jednomu cíli není kumulativní postava s Silovou vlastností Zlovolnost získává +2 bonus Penalizace Obrana v Síle vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly postava se zahalí do Síly a čerpá z ní obranné prostředky proti útokům v Síle kontrola přidává obranný bonus ke kontrolám vůle proti útokům založeným na Síle postava se Silovou vlastností Bojovnost získává +2 bonus ke kontrole trvá deset kol, lze ji použít i jako přímou protiakci vůči útoku v Síle, ale v takovém případě je bonus pouze poloviční

4 Bonus Úchop vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Temné strany použije Sílu k uchopení protivníka, či uchopení jeho orgánů a následnému zranění kontrola nastavuje pro ZH vůle oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d6 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu lze použít, dokud je oběť viditelná nehledě na vzdálenost postava se Silovou schopností Zlovolnost získává +2 bonus použití stojí 4 body vitality Blesky vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Temné strany uživatel se natáhne k temné straně, aby s její pomocí sežehnul nepřítele pomocí Blesků kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d8 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu každý cíl, který má před sebou kryt(i v podobě jiné osoby) není zasažen dosah je 10 metrů a pokrývá zhruba 6m v nejzazší části, proto každý dosahu se stává zasaženým(i spojenci) použití stojí 6 bodů vitality Zamaskování vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly uživatel se dovede skrýt v Síle před ostatními uživateli Síly uživatel musí deklarovat použití této dovednosti a kontrola neprobíhá do doby, kdy se jej nikdo nepokusí odhalit pomocí dovednosti Cítění Síly v takovém případě poté házejí proti sobě postava se Silovou vlastností Zaměření získává +2 bonus použití trvá 10 minut, nebo do doby než je použita jiná schopnost v Síle

5 Odhození vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje utrží 3d4 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu má dosah 10 metrů a může ovlivnit až čtyři cíle stojící blízko sebe použití této Dovednosti v morálně neetické situaci přidává bod Temné strany postav se Silovou vlastností Zaměření získává +2 bonus Přátelská mysl pomocí Síly uklidňuje mysl jedinců a zvířat pomocí kontroly umožní změnit postoj bytosti vůči charakteru a to z Nepřátelského a Nevlídného na jiné, komunikace s osobou není nutná pokud kontrola neuspěje, tak se postoj zhorší a to buď na Nepřátelský nebo vznikne střet pokud uživatel Síly přeruší kontakt s umírněným může si ten hodit ZH Vůle s 20 na setřesení účinků, jinak zůstává pod vlivem ještě hodinu znovu lze zkusit použít po 1 hodině(v případě úspěchu) nebo 24hodinách(neúspěchu) na stejný cíl Aktuální postoj Nový postoj Nepřátelský Nevlídný Nevlídný 15 - Neutrální Přátelský Nápomocný Léčení jiných vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Světlé strany použije Sílu k vyléčení jiných osob může vyléčit body vitality, body zranění nebo obnovit body schopností, které byly dočasně ztraceny vlivem otravy apod., nelze však obnovit body schopnosti ztracené vlivem věku aby mohlo proběhnout léčení, tak je nutný kontakt s léčeným body vitality lze léčit 1x za hodinu, body zranění a schopnosti 1x za den na stejné osobě nelze vyléčit více, než je limit dané postavy hráč si může zvolit i léčení nižší úrovně, když hodí více postava se Silovou vlastností Soucit získává +2 bonus Typ/množství léčby Cena bodů vitality 10- Neúspěch Stabilizace umírajícího Obnoví 1d4 BV Obnoví 1d6+2 BV nebo 1d4+1 BZ nebo 1d2 BS Obnoví 1d8+4 BV nebo 1d6+2 BZ nebo 1d4+1 BS Obnoví 2d6+6 BV nebo 1d8+4 BZ nebo 1d6+2 BS 6

6 Léčení vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly uživatel si může léčit zranění, která utržil může vyléčit body vitality, body zranění nebo obnovit body schopností, které byly dočasně ztraceny vlivem otravy apod., nelze však obnovit body schopnosti ztracené vlivem věku body vitality lze léčit jednou za hodinu, body zranění a schopnosti jednou za den na stejné osobě nelze vyléčit více, než je limit dané postavy hráč si může zvolit i léčení nižší úrovně, když hodí více postava se Silovou vlastností Naladění získává +2 bonus Typ/množství léčby Cena bodů vitality 10- Neúspěch Obnoví 1d4+1 BV Obnoví 1d6+2 BV nebo 1d4+1 BZ nebo 1d2 BS 0/1/ Obnoví 1d8+4 BV nebo 1d6+2 BZ nebo 1d4+1 BS 0/2/2 25+ Obnoví 2d6+6 BV nebo 1d8+4 BZ nebo 1d6+2 BS 0/4/4 Iluze vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly s pomocí Síly vytvoří vizuální a zvukovou iluzi, které obětem přijdou naprosto reálné kontrola nastavuje pro oběť, která proti němu využívá ZH Vůle Iluzi lze vyvolat až na tisíc kilometrů vzdálenosti, ale je to náročnější(viz tabulka) udržování Iluze stojí počet bodů vitality za kolo, není však potřeba házet znova oběť nemůže rozpoznat Iluzi, pokud nepředloží nějaký hmatatelný důkaz o zpochybnění, poté lze házet ZH Vůle. Tomu lze předejít, pokud má nesporný důkaz, že se nejedná o iluzi. pokud postižený provede úspěšný ZH a sdělí to všem ve svém okolí, ti získávají +4 bonus do ZH vůle postava se Silovou vlastností Ovlivnění získává +2 bonus Iluze postihuje všechny v dosahu(i spojence, pokud nejsou upozorněni) pro ZH vůle Vzdálenost Cena BV za kolo 10m 3 10km 5 100km km 10 Telekineze vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly s pomocí Síly může hýbat s předměty může uchytit viditelný předmět v počátečním dosahu deseti metrů a přemístit jej, ať už se

7 jedná o objekt nebo osobu pohyb předmětu dle váhy se stanoví a cena v bodech vitality, lze jej přesunout do 4x násobku levelu uživatele Síly(level 1 = 4m) za kolo(poté znova hází a platí BV), v případě dvou uživatelů Síly držících objekt hází kontrolu proti sobě(pokud oba neuspějí, může spadnout), pokud osoba drží objekt, tak hází ZH vůle s 10+level uživatele Síly, v případě, že je objekt blokován nějakou překážkou, tak GM navyšuje ( dle překážky) pohyb osoby osoba hází ZH vůle s 10+level uživatele Síly když uspěje, tak se nepohne, jinak s ní pro pohyb nakládá uživatel jako s předmětem, osoba se může dobrovolně nechat nést vržení předmětu vrženy mohou být předměty malé a střední velikosti(do 50kg), k zasažení cíle používá útočný bonus na útoku z dálky proti obraně soupeře. V případě objektů do 5kg je cíl na 1 kolo omámen, v opačném případě dostává 1d4 poškození a je omámen upuštění předmětu v případě použití jako útoku se uplatňují pravidla dle vyhýbání se padajícím předmětům Váha Cena bodů vitality 0,1-5kg kg kg kg kg Cítění Síly vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly je schopen detekovat v někom přítomnost Síly nebo takto lokalizovat silného v Síle lze použít ve sféře dosahu rádius 100m x level uživatele provádí se proti kontrole Zamaskování vycítění konkrétního uživatele v takovém případě se zjistí jeho síla proti uživatele(level uživatele Síly) lze s ním i ve své sféře dosahu vycítit jiné uživatele Síly, pokud není proti Cítění použito Zamaskování, tak je 25-level zkoumané osoby v Síle (samozřejmě nelze vycítit Sílu, kde žádná není) postava se Silovou vlastností Podvědomí získává +2 bonus Telepatie vyžaduje Silovou vlastnost Vnímání Síly umožní navázání mentálního spojení s někým a sdílení emocí nebo jednoduchých myšlenek jako Běž, Stůj, Pozor při spojení s přátelskou osobou je 10 + modifikátor vzdálenosti, při spojení s nepřátelskou osobou je 15+modifikátor vzdálenosti nebo ZH vůle+modifikátor vzdálenosti, dle toho co je vyšší postava se Silovou vlastností Spojení získává +2 bonus Max dosah (ne-silový uživatel) Max dosah (uživatel Síly) Modifikátor vzdálenosti 10m 10k m 100k m 1000k +20

8 Urychlení rostlin vyžaduje Silové vlastnosti Změna Síly a Kontrola Síly, je to dovednost Světlé strany pomocí Síly je schopen povzbudit růst u rostlin pomocí této schopnosti může postava nechat rostlinou zachytit nepřátelé a to proti jejich ZH Reflexů zachycená postava získává -2 penalizaci na útok a -4 k účinné hbitosti, postižený může zkusit utéct(20) pomocí kontroly Síly nebo dovednosti Mistr Útěku charakter je zachycen do doby, dokud se neosvobodí použití stojí 1 bod vitality ZH Reflexů Oblast m m m m Elektrický Rozsudek vyžaduje Silovou schopnost Změna Síly, je to dovednost Světlé strany, je zapotřebí alespoň hodnost rytíře Jedi(7.level) uživatel vygeneruje mohutné elektrické paprsky, jimiž je schopen soupeře kompletně paralyzovat až na hranici bezvědomé kontrola nastavuje pro ZH reflexů oběti, pokud oběť neuspěje, utrží 3d8 poškození, pokud uspěje, tak jenom polovinu každý cíl, který má před sebou kryt(i v podobě jiné osoby) není zasažen dosah je 10 metrů a pokrývá zhruba 6m v nejzazší části, proto každý v dosahu se stává zasaženým(včetně spojenců) touto technikou nelze protivníka zabít pouze minimalizovat jeho body vitality a zranění na nulu, čímž je uvržen do bezvědomí, ale ve stabilním stavu pokud o zabití touto technikou přidává 2 body temné strany a užívající sám utrží 2d6 poškození použití stojí 6 bodů vitality Omráčení vyžaduje Silovou schopnost Kontrola Síly, minimální level postavy vnímající Sílu 5 uživatel se pokusí ochromit svého protivníka natolik, že zůstane neschopný pohybu kontrola nastavuje pro ZH vůle oběti, pokud uspěje, tak nedojde k ochromení, pokud neuspěje, tak je pro následující kolo bitvy ochromen a zcela bezbranný pro útok(dostane zásah v plné hodnotě poškození) v případě použití na uživatele Síly se snižuje o polovinu levelů uživatele oběť musí být ve viditelném dosahu do 10m použití stojí 5 bodů vitality

9

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Zbraň: Výbušnina. Před bojem: Odhozením této karty. Kostěný luk. Zbraň: Luk. ke všem svým bojovým hodům v boji na dálku.

Zbraň: Výbušnina. Před bojem: Odhozením této karty. Kostěný luk. Zbraň: Luk. ke všem svým bojovým hodům v boji na dálku. Alchymistická oslepující bomba Alchymistická oslepující bomba 2 Černá dýka ALCHEMIST S FLASH BOMB Před bojem: Odhozením této karty způsobí hrdina svému protivníkovi 3.2 ALCHEMIST S FLASH BOMB Před bojem:

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1

Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1 Pravidla Tábor Kharm 2014 v1.1 Zde je výpis pravidel pro všechna základní povolání, která se budou vyskytovat v etapových částech tábora a za která půjde hrát. Jedná se o přehledová pravidla. Na začátku

Více

Třídy. Max úroveň protitřídních dovedností 1 0 4 2 +1 2 1000 5 2,5 3 3000 6 3 +1

Třídy. Max úroveň protitřídních dovedností 1 0 4 2 +1 2 1000 5 2,5 3 3000 6 3 +1 Úroveň XP Max úroveň dovedností Třídy Max úroveň protitřídních dovedností Vlastnosti 1 0 4 2 +1 2 1000 5 2,5 3 3000 6 3 +1 Navýšení schopností 4 6000 7 3,5 X 5 10000 8 4 6 15000 9 4,5 +1 7 21000 10 5 8

Více

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz Návod k použití d20 karty jsou určeny hráčům Dnd a d20 systému. Obsahují popis jednotlivých stavů, do kterých se postavy

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více

Sheet1. * kritická poškození jen s vlastností bojová umění. **** vržen cestou nebo atlatlem

Sheet1. * kritická poškození jen s vlastností bojová umění. **** vržen cestou nebo atlatlem Zbraň Cena Poškození Kritické Zvýšení dosahu Hmotnost Omráčení Typ Velikost Třída Neozbrojen - 1d3 - * - - - úderné - nic Neozbrojen (malý) - 1d2 - * - - - úderné - nic Atlatl 50 2d4** 20 10 m*** 1,5 kg

Více

Dovednosti Ocenění předmětu Astrogace Rovnováha Blafování Šplhání Použití počítačů

Dovednosti Ocenění předmětu Astrogace Rovnováha Blafování Šplhání Použití počítačů Dovednosti Ocenění předmětu hráč je schopen ocenit hodnotu nějakého předmětu s 10% nepřesností běžné je nastavení D12 pokud hráč neuspěje, GM hází 2d6+3(5-15 cca 50-150% skutečné ceny) u vzácných předmětů

Více

Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení. NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Bc. Jitka Fikaorvá

Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení. NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví Bc. Jitka Fikaorvá Aktivní pachatel ve zdravotnickém zařízení NCO NZO Kurz Krizová připravenost rezortu zdravotnictví 13.3.2015 Bc. Jitka Fikaorvá Charakteristika problému 2 Útoky aktivním pachatelem jsou dynamické povahy

Více

Pomocí této schopnosti může psionik potlačovat bolest, kterou cítí. PSIMETABOLISM

Pomocí této schopnosti může psionik potlačovat bolest, kterou cítí. PSIMETABOLISM PSIONIC LIBRARY 11.11.2010 SUPPRESS PAIN 0 4 + 1 PSP/4 body bolesti ÚNAVA: 1 Bú/(level/2) kola Pomocí této schopnosti může psionik potlačovat bolest, kterou cítí. HIDE Gesto: Koma piq -30% únava 0 10+10,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6 Dodatek č.4 verze 1.1 vytvořil Gediman 2014 Void: Sci-Fantasy, jejímž autorem je Gediman, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko 1 1. BITVY

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura Chandřina zuřivost Rozdmýchání plamenů Síla ohně Očarovaný Chodec získá +1, dokud není vázán. Rozdmýchání plamenů může očarovat pouze tvého Chodce. Všechny tvé figurky ve vzdálenosti až 4 pole čistého

Více

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu KU HR PRO VŠECHNY Pravidla světového šampionátu KU HR TRDIC Kubb je speciální hra pocházející z ostrova Gotland, části Švédska nacházející se uprostřed altického moře. Datum vzniku Kubbu je sice již zaneseno

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I)

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I) Mág Tito tajemní mužové jsou schopni silou mysli ovládnout nejen věci ale i mysli jiných. Už nejeden mizerný se divil když se pokusil vyloupit mágův dům a ke svému zjištění, že tento muž sedí pohodlně

Více

Obsah: 4. Vzlety... 9 4.1. Místo startu.. 9 4.2. Předčasný start.. 9 4.3. Inicializace výškoměru. 9 4.4. Opakovaný vzlet. 9

Obsah: 4. Vzlety... 9 4.1. Místo startu.. 9 4.2. Předčasný start.. 9 4.3. Inicializace výškoměru. 9 4.4. Opakovaný vzlet. 9 Národní pravidla pro soutěž RCE100 Soutěž modelů letadel s elektrickým pohonem vybavených výškoměrem. Platné pro rok 2014 Verze 1.3. Účel: Soutěž rádiem řízených termických větroňů s elektrickým pohonem

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější.

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější. 18. OBSAZENÍ PRÁZDNÉ BRANKY Tato činnost je něco jako verze hokejové hry škatulata, hejbejte se ", hry, kterou většina dětí již zná. Vyznačte kruh, asi 15 metrů v průměru, s využitím cca 10 kuželů, které

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Řízení zastínění Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Obsah Ne vždy je možné předejít tomu, aby střešní vikýře, komíny nebo stromy vrhaly stín na FV systémy. Aby

Více

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Tento článek navazuje na pojednání o druidech z minulého čísla Dechu draka a popisuje schopnosti druidů jednotlivých ekosystémů v rámci pravidel Dračího doupěte. Stejně

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK Pravidla Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení kostkou, trochu strategie a několik

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Hrad je založen na úrovni 1 automaticky a může být vylepšen na úroveň 10. Zdokonalování budovy přináší následující bonusy:

Hrad je založen na úrovni 1 automaticky a může být vylepšen na úroveň 10. Zdokonalování budovy přináší následující bonusy: Podmaněné země 1. Nová budova Hrad Hrad je založen na úrovni 1 automaticky a může být vylepšen na úroveň 10. Zdokonalování budovy přináší následující bonusy: Hrad úroveň Body klanu za hodinu Produkce surovin

Více

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel.

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel. ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ Pravidla Pokud vaše body příčetnosti nebo zdraví klesnou na 0, můžete si místo zničení (pohlcení) své postavy, dobrat 1 kartu šílenství v případě ztráty příčetnosti nebo 1 kartu zranění

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Správce učebny. Příručka učitele

Správce učebny. Příručka učitele Správce učebny Příručka učitele Obsah 1. Představení Správce učebny... 2 1.1. Co řešení nabízí?... 3 2. Jak používat Správce učebny... 3 2.1. Spuštění a přihlášení... 3 2.2. Základní pohled... 3 2.3. Základní

Více

Operace CALLISTO. 4. jihomoravská military skupina RANGERS. Ořešín

Operace CALLISTO. 4. jihomoravská military skupina RANGERS. Ořešín 4. jihomoravská military skupina RANGERS Cíle mise: Ořešín Přiblížení se k opěrným bodům nepřítele, vybudovat předmostí, navázat kontakt se spojeneckými silami, společné obsazení protivníkových opěrných

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Dovednost Okultismus Dovednost okultismu zastřešuje několik schopností, všechny jsou soustředěny na schopnost manipulovat s manou. Naučením se okultismu se postava

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více

Forex Outlook EURUSD

Forex Outlook EURUSD Forex Outlook EURUSD 1.5. 2016 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že preferuji short obchody, ale jsem ochotný obchodovat i longy s menší pozicí.

Více

MisE 2 nové NADĚJE. brífink ZBRANĚ 1 POKROČILÉ ZBRANĚ 0 EMZÁCKÝCH ZBRANÍ

MisE 2 nové NADĚJE. brífink ZBRANĚ 1 POKROČILÉ ZBRANĚ 0 EMZÁCKÝCH ZBRANÍ MISe Č. 2-4 gd-odznak PRO SAMOSTATNOU MISI: BRONZOVÝ MisE 2 nové NADĚJE VYBAVENÍ 1 NA AGENTA brífink ZBRANĚ 1 POKROČILÉ ZBRANĚ 0 EMZÁCKÝCH ZBRANÍ 60-90 m Velitelství GD posílá agenty do Oblasti 51, aby

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

KACÍŘI a bitva o Evropu

KACÍŘI a bitva o Evropu KACÍŘI a bitva o Evropu Historická karetní hra Kacíři jsou karetní hra na motivy náboženských bojů v 15.-17. století, v níž se hrající snaží získat evropská města pro náboženskou frakci, kterou si vybrali.

Více

KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN

KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN 419.0100 ŠÍŘENÍ VZRUCHU NA PROVAZE (.1) POMŮCKY Dlouhý provaz (4 m až 5 m) Vlákno (2 m) CÍL Studovat šíření vzruchu na provaze. POSTUP I. Dva žáci drží na koncích dlouhý provaz tak, aby

Více

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády.

návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. návod ke hře GWINT Gwint je karetní hra pro 2 hráče, ve které se spolu na bojišti utkají dvě armády. Hráči se střídají a každý ve svém tahu na bojiště vynese jednu kartu. Na konci každého kola si hráči

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře? 1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Japonské šachy Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/navod.pdf CZ O hře Shogi 1 Rychlá pravidla 2 Rozestavění kamenů

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001,

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001, NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS Název oddílu/kns/orgánu ČNS Adresa Okres, kraj PŘEDKLADATEL Za předkladatele Datum a místo Jméno oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby a razítko oddílu* *) U KNS a

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Dino-Lite TrichoScope

Dino-Lite TrichoScope Dino-Lite TrichoScope Trichoskopie je relativně nová věda zabývající se studiem zdraví vlasů a pokožky hlavy. Trichoskopii často provádí dermatologové, ale v tomto oboru získává zkušenosti stále více zdravotnických

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

DISCIPLINA Č. 1: AKTIVNÍ OBRANA (střelnice 50 m)

DISCIPLINA Č. 1: AKTIVNÍ OBRANA (střelnice 50 m) POPIS DISCIPLIN SOUTĚŽE VELKÁ CENA UNIONU V AKČNÍ STŘELBĚ Z PISTOLE KONANÉ DNE 6. LISTOPADU 2010 V POŘÍČANECH DISCIPLINA Č. 1: AKTIVNÍ OBRANA (střelnice 50 m) Terče: - POPR - vzdálenost 9,5 m - 1 rána

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2014/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR, 15. března 2014 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU A (50 m střelnice)

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Výstup volným lezením provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad

Více

Propozice soutěže. 1. Poslušnost. 2. Obrana

Propozice soutěže. 1. Poslušnost. 2. Obrana Propozice soutěže 1. Poslušnost Cviky poslušnosti se budou provádět dle platného NZŘ ZVV 1. Pořadatel si vyhrazuje právo použít specifické překážky a použít úpravu v případě tvrdosti zákona ve směru k

Více

Vydavatel: Axel S.C. Rynek Dobczyce, Poland Axel HERNÍ KOMPONENTY

Vydavatel: Axel S.C. Rynek Dobczyce, Poland Axel HERNÍ KOMPONENTY Na nejzazším konci vesmíru nazývaném Outer rim (Vnější okraj), vedou Telluriáni a Kalmiani nekončící, vyčerpávající válku. Obě rasy se stále dokola utkávají, kdykoli jejich obrovské vesmírné lodě na sebe

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Obrana proti deadlocku

Principy operačních systémů. Lekce 7: Obrana proti deadlocku Principy operačních systémů Lekce 7: Obrana proti deadlocku Deadlock Deadlock = uváznutí, zablokování Vznik problému: proces drží určité prostředky, požaduje přidělení dalších prostředků, tyto nedostane

Více

HISTORIE A ZÁKLADNÍ MYŠLENKY SYSTÉMU

HISTORIE A ZÁKLADNÍ MYŠLENKY SYSTÉMU HISTORIE A ZÁKLADNÍ MYŠLENKY SYSTÉMU V SOUČASNOSTI HRÁČI HRAJÍ RPG NEBO LARP. VYTVOŘENÍM TOHOTO SOFTWARE SE POKOUŠÍM TYTO ÚROVNĚ PROPOJIT A VYTVOŘIT PODKLAD K TOMU, ABY SE RPG STALO REÁLNOU SOUČÁSTÍ (MINIMÁLNĚ

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Pravidla ke hře Kubb

Pravidla ke hře Kubb Pravidla ke hře Kubb Úvod Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

1. Úvod 2. Popis hry 2.1. Jak hrát 2.2. Příběh 2.3. Rozšiřující myšlenky 3. User interface 3.1. Úvodní menu 3.2. In-game GUI 4. Fyzika 5. Grafika 6.

1. Úvod 2. Popis hry 2.1. Jak hrát 2.2. Příběh 2.3. Rozšiřující myšlenky 3. User interface 3.1. Úvodní menu 3.2. In-game GUI 4. Fyzika 5. Grafika 6. 1. Úvod 2. Popis hry 2.1. Jak hrát 2.2. Příběh 2.3. Rozšiřující myšlenky 3. User interface 3.1. Úvodní menu 3.2. In-game GUI 4. Fyzika 5. Grafika 6. Ozvučení 7. Editor 8. Rozdělení prací 1 Úvod Toto je

Více

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře od Admiral Markets 1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře Jeden z klíčových úspěchů na finančních trzích je vědět, proč se

Více