Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008"

Transkript

1 Petr Lichnovský Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 2 1

2 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 3 Finanční deriváty Legislativa upravující účtování derivátů Podnikatelé Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. - 52, 53 Český účetní standard pro podnikatele č.9 - Odst.3 Postupy účtování - Pro postupy účtování neupravené v 52 a 53 vyhlášky se přiměřeněpoužijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, a Českých účetních standardůpro finanční instituce. Finanční instituce Český účetní standard pro finanční instituce č. 110 (ČÚS 110) IFRS IAS 39 Page 4 2

3 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 5 Finanční deriváty Finanční derivát - definice Finanční derivát = finanční nástroj nebo jiná smlouva, jeho hodnota se mění v závislosti na změněúrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, měnového kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (tzv. podkladová proměnná ). nevyžaduje žádnou počáteční investici nebo vyžaduje počáteční investici nižší nežjaká by byla požadována u ostatních typůsmluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek; a který bude vypořádán v budoucnosti, přičemždoba od sjednání do vypořádání je delší nežu obvyklé (tzv. spotové) operace. Ref. IAS 39.9, ČÚS Page 6 3

4 Finanční deriváty Za deriváty se nepovažují (dle ČÚS 110): repo obchody, smlouvy o nákupu, nájmu (pronájmu) nebo prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se obchoduje nebo může obchodovat na sekundárním trhu, jako jsou např. zemědělské produkty, nerostné produkty (včetněropy), drahé kovy a energie, kdy jedna ze smluvních stran je oprávněna finančněse vypořádat. Výjimka se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u nichžse očekává, že budou vypořádány dodáním komodity - např. emisní povolenky smlouvy o nákupu nebo prodeji vlastních akcií, které budou vypořádány dodáním vlastních akcií, smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, pokud jsou považovány za pojistky. Splatná částka v případech pojistek vychází z výše ztráty vzniklé v účetní jednotce, ČÚS 110.2, rozdílný pohled dle IFRS. Page 7 Finanční deriváty Základní druhy finančních derivátů FINANČNÍ DERIVÁTY NEPODMÍNĚNÉ neboli PEVNÉ KONTRAKTY PODMÍNĚNÉ neboli OPČNÍ KONTRAKTY Forwardy Futures Swapy Opce Jiné opční instrumenty Burzovn í OTC - úrokové (FRA) - měnové - akciové - dluhopisové - úrokové - měnové - na akc. index - úrokové - měnové - credit default - na akcie - na akciový index - na měnu - na dluhopisy - na úrokovou sazbu - exotické - opce -Quanto swapy -Swapce VZÁJEMNÁ KOMBINACE FINANČNÍCH DERIVÁTŮ Page 8 4

5 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 9 Arbitrage Arbitrage Valuation methodology for derivatives is based on no arbitrage condition. Arbitrage is a trading strategy - that begins with no money - has zero probability of losing money - has positive probability of making money Although real markets sometimes exhibit arbitrage opportunities, they are fleeting as someone soon discovers it and makes a trade. Any sensible mathematical model must exclude arbitrage. Page 10 5

6 Arbitrage Valuation of derivatives Replicating portfolio Main principle is to find a portfolio using simple instruments (e.g. Loans, Deposits, Fx-Spots), which has exactly the same payoff as derivatives concluded Cost of setting up the portfolio is the price of the derivative The portfolio can be set up as - Static it is not changing during passage of time ( hedge and forget strategy), suitable for term derivatives - Dynamic the initial portfolio set-up is adjusted during life of derivative, suitable for option derivatives Key principle time value of money 1 USD today has greater value than 1 USD in three months opportunity costs in the form of interest Page 11 Arbitrage Assumptions Following assumptions underlie a valuation theory: Market participants are not subject to transaction costs when they trade; Market participants are subject to the same tax rate on all net trading profits; Market participants can borrow money at the same rate of interest as they can lend money; and Market participants exploit arbitrage opportunities as they occur. Note that it is not required that these assumptions be true for all market participants, only that they should be approximately true for a few key market participants (such as large investment banks). Page 12 6

7 Measuring interest rates Measuring interest rates Interest can be quoted in different ways: Simple Compound frequency - Monthly, Quarterly, Semi-Annually, Annually - Continuous Relationship between interest rate types Interest earned for a specified period must be the same or terminal value of investments in all cases must be the same (i.e. no arbitrage opportunities) Page 13 Measuring interest rates Measuring interest rates (continued) Compounding frequency M Value of 100$ at the end of year one when interest is 10% per year Annually 1 110,000 Semiannually 2 110,250 Quarterly 4 110,381 Monthly ,471 Daily ,516 Continuos 110,517 Compounding frequency M Interest rate to reach 110$ at the end of year one for different types of compounding frequency Annually 1 10,000% Semiannually 2 9,762% Quarterly 4 9,645% Monthly 12 9,569% Daily 365 9,532% Continuos 9,531% Page 14 7

8 Measuring interest rates Measuring interest rates day count convention Market is using different day count convention to measure time between two days (as usual the first day is included and last day of period is excluded) Let s denote two days D 1 (d 1, m 1, y 1 ) D 2 (d 2, m 2, y 2 ) (d... day number, m month number, y year number) Typical day count convention: Actual/365 D D 2 1 Time fraction = 365 Actual/360 D D 2 1 Time fraction = /360 max(30 D, 0) min( D,30) 360( y y ) 30( m m 1) Time fraction = 360 Page 15 Measuring interest rates Measuring interest rates date rolling In case that starting or ending date of interest period is a holiday or week-end usually rolling date convention applies. Common date rolling conventions are: No date adjustment Following business day The payment date is rolled to the next business day. Modified following business day The payment date is rolled to the next business day, unless doing so would cause the payment to be in the next calendar month, in which case the payment date is rolled to the previous business day. Many institutions have month-end accounting procedures that necessitate this. Page 16 8

9 Measuring interest rates Measuring interest rates Examples Nominal value: USD Interest rate - simple interest 10% Start date: Friday End date: Sunday Convention - no date adjustment Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Convention - modified following bus. date Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Convention - following business date Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Maximum difference in earned interest USD Page 17 Yield curve Types of interest rates Treasury rates Are rates applicable to borrowing by a government in its own currency (e.g. U.S. treasury rates are those at which US government can borrow in USD). Those rates are often termed risk-free rates. Libor rates Large international banks actively trade with each other 1,2,3,6,9,12 month deposits denominated in all of the world s major currencies. The bid rate (which are willing to pay for deposits) is known as LIBID and offer rate (which are willing to pay for loan) is known as LIBOR. Page 18 9

10 Yield curve Types of interest rates (continued) Libor is widely used as a reference rate. Libor rates are usually higher than treasury rates (unless the banks have better credit rating than government) because they are not risk free rates (there is a chance, albeit small, that the bank will default). Libor rates are regarded as opportunity costs of banks and are used usually for valuation purposes for derivatives concluded on interbank derivative market with maturity up to one year (although not necessarily technically correct as the rates should reflect premium for counterparty credit risk required by IAS 39) In case that Libor quotes do not exist than local interbank market rates are used for valuation of derivatives with maturity up to one year. Page 19 Yield curve Zero coupon yield curve N-year zero coupon rates Are those rates for interest earned on an investment that starts today and last for n years. All interest and principal is realized at the end of n years. Example: Assume that five year Treasury zero rate with continuous compounding is quoted as 5% p.a. This means that 100 mio USD would grow to 100 * e 0,05 * 5 = 128,402 mio USD after 5 years. Practical issue: not many rates which are directly observably at market are zero coupon rates, also the number of traded securities is limited and many of them are illiquid. Page 20 10

11 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) N-year zero coupon rates (continued) Therefore, typically a zero-coupon yield curve is extracted from money market rates (quotes up to 1 year) and swap rates (above one year). This is AAA curve (for lower credit rating categories the curve is adjusted for credit spread). Alternatively traded government bonds are used for extraction of risk-free zero coupon rates, but this requires a whole set of bonds with different maturities to be actively traded. Page 21 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Zero coupon bonds A T-maturity zero-coupon bond (pure discount bond) is a contract that guarantees its holder the payment of one unit currency at time T with no intermediate payments. The contract value at time t < T is denoted P(t,T). Clearly P(T,T) = 1 for all T. Interest rate for given maturity Formula i T 1 Simple i P 1 M-Compounded i s m c Continuously compounded i P e c s i T mt im P 1 m Page 22 11

12 Yield curve Forward interest rates Are the rates implied by current zero coupon rates for a specified period of time in the future. They can be used for locking an interest rate for future period. Year Zero rate cont. compounded Terminal value of investment 100 USD 1 8,00% 108,33 2 9,00% 119,72 9%*2 8%*1 Interest rate to borrow for 1 year starting in 10,00% 10% 1 year s time implied from zero rates 2 1 Hedging borrowing rate Hedging lending rate Invest 100,00 USD for 1 year Borrow 100,00 USD for 1 year Borrow 100,00 USD for 2 years Invest 100,00 USD for 2 years Cash flows Year Year 1 108, , , ,72 The same CFs as borrowing 108,33 USD for 10% in one year. The same CFs as lending 108,33 USD for 10% in one year. Page 23 Yield curve Forward interest rates (continued) Let s denote: f (T 1, T 2 ) a forward rate lasting between period T 1 and period T 2. i (T n ) a zero coupon rate for maturity T n Formulas: Type of interest rate Formula i2t 2 it 1 1 P( T1) P ( T2) Simple f ( T1, T2 ) (1 it ) T T P( T ) T T T2 (1 i 2 / m) P( T1) M-Compoun ded f ( T ( 2 1) ( 2 1) 1, T2 ) m T T 1 m m T T 1 T 1 (1 i 1 / m) P( T2 ) Continuously compounded f ( T, T ) i T it T2 T1 P( T2) P ( T ) ln / ( T T ) 2 1 Page 24 12

13 Yield curve Zero coupon yield curve Valuation of fixed coupon bonds Any bond can be regarded as portfolio of zero coupon bonds. Most bonds pay a regular coupon and the owner is entitled to principal of bond at maturity. A theoretical price can be calculated as the present value of all cash flows that the owner of the bond will receive using appropriate zero rates. B... price of bond P(T)... price of zero coupon bond for given maturity T... time till maturityof m cash flow (T time when first coupon which has to be paid started to accrue) i th m 0 m n c N... continuosly compounded interest rate for maturity m... total number of cash flows... coupon rate... principal amount n n i T CFm P Tm CFm e n m m 1 m 1 m 1 m 1 th cash flow i T i T m m m m n n B = ( ) N c ( T T ) e N e Page 25 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of fixed coupon bonds In case that a principal amount of bond is amortized during a life n n n i mtm m m m m m m 1 m m 1 m 1 m m 1 m 1 m 1 B = CF P( T ) CF e ( N c( T T ) ( N N )) e i T Valuation of floating coupon bonds In case of floating rate bonds a rate depends on predefined index (e.g. Libor or Euribor). As we can fix any floating interest rate for any period in advance it means that value of floating bond can be expressed as portfolio of cash flows which are calculated using forward rates. Page 26 13

14 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of floating coupon bonds (continued) B... price of bond P(T)... price of zero coupon bond for given maturity th m 0 T... time till maturityof m cash flow(t time when first coupon which has to be paid started to accrue) th i... continuos ly compounded interest rate for maturity m cash flow m n... total number of cash flows s... spread over index N... principal amount f m... forward rate lasting between Tm-1 and m f 1 n n im Tm CFm P Tm CFm e n m m 1 m 1 m 1 T with simple compounding for m {2, n}... a floating rate which has fixed in the past and which is applicable for nearest payment B = ( ) (f +s)(t T ) N e + N e m m im Tm -in Tn If a spread rate s is equal zero than it can be shown B N(1+(f )(T -T ))e If a floating rate is reset today and spread is equal zero B = N -i1 T1 Page 27 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of floating coupon bonds (continued) In case that a principal amount of bond is amortized during a life n n n i m Tm CFm P Tm CFm e m m m-1 N m 1 N m 1 N m m 1 m 1 m 1 B = ( ) ((f +s)(t T ) ( ))e -i m T m Page 28 14

15 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Interpolation on yield curve Quotes are readily available only for certain maturities e.g. for USD - Libor quotes : O/N, 1 W, 2 W, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M - IRS quotes: 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y, 12Y, 15Y, 20Y, 25Y, 30Y For those maturities for which quotes are missing an interpolation method is used for calculation of missing quotes e.g. : - Linear interpolation from spot rates generally we have quotes for two maturities - maturity of first rate T 1 - maturity of second rate T 2 i1 ( T2 T i ) i 2 ( Ti T 1) i - first rate i 1 ( T2 T 1) - second rate i 2 - maturity of interpolated rate T i - Log linear from discount factors linear interpolation from continuously compounded rates Page 29 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Interpolation on yield curve (continued) - Interpolation is needed when we use for estimation of zero coupon yield curve piecewise linear model Maturity 4 Months Time Maturity in months Interest rate Weight Discount factor Log/ -Time Weight 0,25 3 3,00% 2/3 0, , /3 0,50 6 3,30% 1/3 0, , /3 Lineary interpolated rate: 3,100% Log lineary interpolated rate: 3,099% Page 30 15

16 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) There are a number of methods of calculation of zero-coupon yield curve e.g.: Polynomial and piecewise polynomial models Piecewise linear model - bootstrapping Cubic splines model Parsimonious models Nelson and Siegel Svensson (extended Nelson and Siegel model) There is not any correct method for calculation of yield curve Each method offers trade-off among: goodness of fit (flexibility); smoothness; stability of results (robustness to changes in the data); and numerical stability and time of computation. Page 31 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping Bond principal Time till maturity (in years) Annual coupon Bond dirty price Zero rates ( cont. compounding) Formula 100,00 USD 0, ,50 USD 10,127% ln(97,5/100)/-0,25 100,00 USD 0, ,90 USD 10,469% ln(94,9/100)/-0,50 100,00 USD 1, ,00 USD 10,536% ln(90,0/100)/-1,00 100,00 USD 1,50 8% 96,00 USD 100,00 USD 2,00 12% 101,60 USD 0,10469*0,5 0,10536*1,0 i 1,5 *1,5 1,5 i 1,5 *1,5 4e 4 e 104e 96 e i 0, , 681% Time Coupon/ Principal Zero rates Discount Factor NPV 0,50 4,00 USD 10,469% 0, ,796 1,00 4,00 USD 10,536% 0, ,600 1,50 104,00 USD 10,681% 0, ,604 SUM 96,000 Page 32 16

17 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping (continued) 6e 6 e 0,10469*0,5 0,10536*1,0 i 10,808% 0,10681*1,5 i 2 *2,0 6e 106e 101, ,000% 10,800% 10,600% 10,400% 10,200% Zero rates ( cont. compounding) 10,000% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Time Coupon/ Principal Zero rates Discount Factor NPV 0, ,469% 0, ,694 1, ,536% 0, ,400 1, ,681% 0, ,112 2, ,808% 0, ,394 SUM 101,600 Page 33 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping (continued) Calculation from Swap rates Exactly the same procedure as for bonds only Bond dirty price is always equal to par (nominal value) Advantages Flexibility ability to fit exactly prices of all instruments Disadvantages Non smooth zero coupon yield curve Possibility of negative forward rates Necessity to interpolate for rates which are not directly observable Page 34 17

18 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 35 Finanční deriváty Pevné kontrakty Forwardy pevněsjednané kontrakty na budoucí prodej či nákup určitého finančního instrumentu prováděné na mimoburzovních trzích. Příklady forwardu Měnový Nákup či prodej cizí měny v budoucnosti Úrokový FRA (Forward Rate Agreement) - využívají banky Futures kontrakty shodné s forwardy, ale jedná se o standardizované burzovní obchody co do objemu a splatnosti. Page 36 18

19 Finanční deriváty Měnový forward / swap Měnový forward (pevný kontrakt) je dohoda o budoucí výměně předem stanoveného množství dvou různých měn, přičemždoba mezi sjednáním a vypořádáním dohody je delší nežu spotové operace. Spotová operace je obvykle definována jako: T + 2 (T = den sjednání výměny); měnový forward je obvykle definovaný jako: T + 3+ Měnový swap (pevný kontrakt) je dohoda, která se skládá současně ze: Spotové výměny nebo měnového forwardu ( 1. noha ) Měnového forwardu ( 2. noha ) => zpětná výměna měn ze spotové výměny či prvního měnového forwardu Page 37 Finanční deriváty Využití Fx-Forwardu spekulace na vývoj měnových kurzů zajišťování měnové expozice klienta - Společnost chce zajistit příjem z faktury s předpokládanou splatností 2 měsíce. - Uzavře forward s mateřskou společností, kde prodává USD za Kčs datumem vypořádání za dva měsíce. Page 38 19

20 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu Page 39 Finanční deriváty Pevné kontrakty Swapy - pevněsjednané kontrakty mezi dvěma subjekty na výměnu plateb počítaných na základědané nominální hodnoty ve specifikovaných časových intervalech po stanovenou dobu platnosti této dohody. Příklady swapu Měnový Spotová výměna dvou měn a zároveňsjednaná jejich budoucí zpětná výměna Úrokový Interest rate swap dochází ke směněúrokových sazeb za předem daných podmínek (většinou fixní sazba za pohyblivou) Page 40 20

21 Finanční deriváty Využití Fx-Swapů Slouží k financování krátkých pozic v jedné měněpomocí finančních prostředkůdenominovaných v jiné měně Společnost má úvěr 90 mio CZK splatný za 2 dny a má 3 mio EUR na bankovním účtu, dále ví, že za měsíc bude potřebovat 3 mio EUR a obdrží 91 mio CZK použije FX-Swap Slouží k posunutí splatnosti Fx-forwardů Společnost zajistila příjem z faktury s předpokládanou splatností 2 měsíce, kdyžuzavřela forward s mateřskou společností, kde prodává USD za Kčs datumem vypořádání za dva měsíce. O měsíc později společnost zjistí, že odběratel zaplatí vystavenou fakturu o měsíc později proti původnímu plánovanému termínu. Page 41 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu po změněpodmínek Page 42 21

22 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu po uzavření Swapu Page 43 Finanční deriváty Přecenění měnových forwardů Pro ocenění měnového forwardu je třeba nalézt replikační portfolio, které má shodnou výplatní funkci jako měnový forward. To lze dosáhnout kombinací dlouhé a krátké pozice v jednotlivých měnách spojených pomocí spotové operace. Vzorec: FV=N P (T)S -N P (T)S L L L S S S FV= N e S -N e S L L S -rf T L S -rf T S N... nominální hodnota kontraktu P(T)... cena zero-coupon dluhopisu v cizí měněpro splatnost forwardu r f S... spojitěúročená úroková sazba pro danou splatnost... spotový měnový kurz (kotovaný v jednotkách domácí měny za jednotku zahraniční měny Superscripts... L... dlouhá pozice (klient kupuje danou měnu) nebo S... krátká pozice (klient prodává danou měnu) Page 44 22

23 Finanční deriváty Pro opční struktury nelze většinou aplikovat zajišťovací IFRS pákové struktury, kdy nominál prodané opce je větší nežnominál nakoupené opce v případě, kdy součásti prodané opce je i digitální opce v případě, kdy existuje bariéra na straněnakoupené opce, která není přítomna na straněprodané opce reference: IAS 39.74, 39.88, 39.AG94, 39.F.1.8, 39.F.1.3, 39.F.1.14, 39.B6 CAS analogicky s IFRS, pouze v případěoddělení pákové struktury lze použít pro zajištění část, která neobsahuje páku CUS , po splnění ostatních podmínek Page 45 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) SC IRS = Úrokový swap v jedné měně(single Currency Interest Rate Swap) SC IRS (pevný kontrakt) je dohoda o výměněsérie peněžních tokůpředstavujících přijaté a placené úrokové platby ve stejné měně. Úrokové platby jsou prováděny během života SC IRS v předem stanovených dnech. Přijaté a placené úrokové platby z jednoho SC IRS jsou vždy odvozeny od fixní a pohyblivé úrokové sazby. U SC IRS neprobíhá výměna jistiny, během života SC IRS však může docházet k technické amortizaci jistiny. Page 46 23

24 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) (pokračování) Rozdíl mezi takzvanou hrubou (HC) a čistou cenou (ČC) IRS: HC = ČC + naběhlé časové rozlišení Hrubá cena IRS = současná hodnota všech budoucích peněžních tokůz IRS k okamžiku přecenění Čistá cena IRS = současná hodnota všech budoucích peněžních tokůz IRS k okamžiku přecenění bez naběhlého časového rozlišení nejbližších úrokových plateb Page 47 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) (pokračování) Ocenění Výplatní funkce úrokového swapu. Lze replikovat za pomoc í krátké a dlouhé pozice v dluhopisu denominovaném v dané měně. Předpokládejme, že máme pozici v úrokovém swapu, kde platíme fixní úrok a dostáváme pohyblivý úrok L Vzorec: FV=B -B B (B )... reálná hodnota dluhopisu, který nese fixní (pohyblivý) úrok fixed float float S fixed Alternativně Na úrokový swap může nahlíženo jako na portfolio FRA Dále Měnově-úrokový swap (CC IRS) lze ocenit jako pozice ve 2 dluhopisech denominovaných v rozdílných měnách Page 48 24

25 Finanční deriváty Využití Spekulace na vývoj úrokových sazeb Zajištění Překlopení pohyblivěúročeného úvěru na fixněúročený úvěr Překlopení fixněúročeného úvěru na pohyblivěúročený úvěr Page 49 Finanční deriváty Příklad IRS Základní údaje: Nominální hodnota 100 mio CZK Délka trvání : 3 roky Společnost dostává: - Float 1Y Pribor - Platby jsou na roční bázi k Fixace k Společnost platí: Fix 5 % Platby jsou na roční bázi k Společnost má přijatý úvěr, kdy nominální hodnota úvěru je 100 mio CZK, a platí ročněk pohyblivou sazbu 1Y Pribor + 1%, která se fixuje k Page 50 25

26 Finanční deriváty Grafické znázornění úrokového swapu Page 51 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 52 26

27 Finanční deriváty Principy vykazování derivátůk obchodování dle CAS Výkaz ziskůa ztrát Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční náklady Výnosy z přecenění cenných papírůa derivátů, Náklady z přecenění cenných papírůa derivátů Rozvaha Jiné pohledávky v rámci Krátkodobých pohledávek Jiné závazky v rámci Krátkodobých závazků Page 53 Finanční deriváty Principy vykazování derivátůk obchodování dle IFRS Výkaz ziskůa ztrát Ostatní provozní náklady/ výnosy - nejčastěji Rozvaha Ostatní pohledávky v rámci Krátkodobých pohledávek Ostatní závazky v rámci Krátkodobých závazků Page 54 27

28 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 55 Účetní zachycení finančních derivátů Zásady účetního zachycení dle CAS a IFRS Zajišťovací účetnictví Page 56 28

29 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady Účetní zachycení základní zásady ČÚS: Zachycení finančního nástroje v rozvaze v okamžiku, kdy se Společnost stane jednou ze stran smluvního vztahu Prvotní ocenění je v pořizovací ceně(včetnětransakčních nákladů) viz vyhláška 500/2002. Účtování derivátůk obchodování: na podrozvahových účtech jmenovitá hodnota podkladového nástroje (přecenění dle aktuálního spotového kurzu souvztažněs pomocným účtem podrozvahy) na rozvaze změny reálné hodnoty (účty 373, 376, 377) souvztažněs P/L (účty 567 a 667) Page 57 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady (pokračování) Účetní zachycení základní zásady IFRS: Zachycení finančního nástroje v rozvaze v okamžiku, kdy se Společnost stane jednou ze stran smluvního vztahu Prvotní ocenění je v reálné hodnotě(s vyloučením transakčních nákladů. Ty jsou do prvotního přecenění započítány pouze v případě, že se nejedná o finanční aktiva / závazky, které jsou zařazeny do portfolia FVPL) viz IAS 39. Účtování derivátůk obchodování: totožné účetní zachycení s ČÚS Page 58 29

30 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS Page 59 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS (pokračování) Page 60 30

31 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS (pokračování) Page 61 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení zajišťovací účetnictví Ekonomické zajištění x Zajišťovací účetnictví Možnost, nikoli povinnost Typy zajištění: - Zajištění očekávaných peněžních toků(cash flow hedging; CF hedging) - Zajištění reálné hodnoty rozvahového aktiva nebo závazku (Fair value hedging; FV hedging) - Zajištění čisté investice v cizí měně(účtování shodné s účtováním o CF hedgingu) Page 62 31

32 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady (pokračování) Deriváty Ocenění Zachycení změn hodnoty K obchodování Reálná hodnota Výsledovka Zajišťovací ZRH Reálná hodnota Výsledovka Zajišťovací ZPT Reálná hodnota Vlastní kapitál Page 63 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení zajišťovací účetnictví (pokračování) Podmínky zajišťovacího účetnictví CAS: Existence strategie zajištění Formální dokumentace zajišťovacího vztahu od počátku zajištění (identifikace zajišťovacího nástroje, zajišťované položky, zajišťovaných rizik, způsob měření efektivity) Efektivita zajištění (80 125%) V případězajištění peněžních tokůmusí být očekávaná transakce, která je předmětem zajištění vysoce pravděpodobná a musí představovat riziko, že v peněžních tocích dojde ke změnám, které ovlivní zisk nebo ztrátu Page 64 32

33 Účetní zachycení finančních derivátů Podmínky zajišťovacího účetnictví IFRS Existence strategie zajištění Formální dokumentace Risk management strategie a cíle Typ zajišťovacího vztahu Definice zajišťovaného rizika Definice zajišťovaného nástroje Definice zajišťovacího nástroje Metoda výpočtu efektivity zajištění Prospektivní Retrospektivní Očekávání, že zajištění bude vysoce efektivní Spolehlivá metoda měření efektivity U zajištění peněžních tokůmusí být očekávaná transakce vysoce pravděpodobná a musí představovat riziko, které v konečném důsledku budou mít vliv na zisk nebo ztrátu Page 65 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací instrumenty Mohou být: Nemohou být Deriváty (včetněvložených) CAS a IFRS Upsané opce CAS a IFRS x Nederivátové nástroje pro měnové riziko CAS a IFRS Proporce (Procento) z derivátu CAS a IFRS Nederivátové nástroje pro jiné nežměnové riziko CAS a IFRS Části derivátu (s výjimkou vnitřní hodnoty opce a oddělení časové hodnoty forwardů) IFRS x x Page 66 33

34 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad obsahu zajišťovací strategie Rozhodnutí společnosti zajistit se proti riziku (např. měnovému), včetněrozhodnutí aplikace Rozdělení pravomocí mezi jednotlivé útvary týkající se zpracování obchodů Identifikace expozice vůči riziku Jaká část expozice vůči riziku se bude zajišťovat Pravomoc uzavírat obchody kontrola 4 očí Konfirmační proces Vypořádání obchodů Účtování samostatná směrnice Vedení a příprava zajišťovací dokumentace Typy povolených obchodů, jenžspolečnost smí uzavřít pro zajištění Protistrany se kterými společnost smí uzavřít obchody Page 67 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace Zajišťovací dokumentace musí být vytvořena před počátkem zajišťovacího vztahu. Náležitosti: Definice zajišťovaného rizika příklad: Forward Společnost se zajišťuje proti změněpeněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb z titulu změn forwardových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota se nevyděluje ze zajištění) Nakoupená put opce: Společnost se zajišťuje proti poklesu peněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb pod uplatňovací kurz opce z titulu změn forwardových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota se nevyděluje ze zajištění) Vnitřní hodnota put opce: Společnost se zajišťuje proti poklesu peněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb pod uplatňovací kurz opce z titulu změn spotových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota opce se vyděluje ze zajištění a je klasifikována jako derivát k obchodování) Úrokový swap (překlopení do fixněúročeného úvěru) Společnost se zajišťuje proti variabilitěpeněžních toků(nákladů) z úvěru úročeného pohyblivou sazbou způsobených změnami v této pohyblivé sazbě(např. 6M - Pribor) Počátek zajišťovacího vztahu: Pokud nedochází k definici zajišťovacího vztahu k datu obchodu derivátu dochází k neefektivitě zajištění. Velmi často je vypadne z pásma 80% - 125%. Page 68 34

35 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Identifikace zajišťované položky v případězajištění měnového rizika příklad: Příjem z vysoce pravděpodobných tržeb, který se uskuteční ve specifikovaném období. (Vždy se zajišťuje prvních X Eur, které společnost dostane ve specifikovaném období za pomocí dvou zajišťovacích instrumentů) Jedná se o zajištění peněžních toků Zajištěná částka: Měna: EUR Datum od: Datum do: (Období by nemělo přesahovat 1 měsíc => vede k neefektivitě, nutnost použití složitějších metod prospektivního testování např. senzitivita) Změna časování včetnědůvodůzměny kdyžse zajišťují peněžní toky z konkrétní zakázky Příjem z vysoce pravděpodobných tržeb dle kontraktu XY, který se uskuteční ve specifikovaném období. (Vždy se zajišťuje prvních X Eur, které společnost dostane vyfakturováním zakázky dle kontraktu XY ve specifikovaném období za pomocí dvou zajišťovacích instrumentů Společnost by měla být schopna identifikovat dopředu, zda peněžní toky které obdrží jsou zajištěným nástrojem (Nelze zajistit poslední 1 mio EUR, které společnost obdrží v daném měsíci) Page 69 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Náležitosti: Identifikace zajišťovacího instrumentu v případězajištění měnového rizika příklad: Externí reference: , Interní reference:200720, Typ obchodu: Forward Zajištěná částka: , Prodej měna : EUR, Nákup měna:czk Zajišťovací kurz: 28,3 Datum obchodu: Datum splatnosti: , Změna načasování v případech, kdy se používají Fx-Swapy pro změnu splatnosti původních derivátů, je nutné je přidat do zajišťovací dokumentace s popisem základních charakteristik obchodů, nutnost mít tento postup zmíněný ve strategii V případě, že společnost používá část zajišťovacího nástroje nebo procento z nominální hodnoty je toto nutno zdůraznit v dokumentaci, např. Procento derivátu použitého pro zajištění: 100% Nutnost jednoznačné identifikace zajišťovacích instrumentůa jednoznačné přiřazení zajišťovacího instrumentu k zajišťované položce na počátku zajišťovacího vztahu Page 70 35

36 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Identifikace zajišťované položky v případězajištění úrokového rizika příklad: - Úrokové náklady(platby) placené z přijatého úvěru od Lehman brothers č Jedná se o zajištění peněžních toků - Nominální částka úvěru: Zajištěná nominální částka: (80%) - Měna : CZK - Úroky jsou placené vždy pololetnědle úv ěrové smlouvy k 31.3 a Výše úrokové sazby je stanovena jako 6M Pribor + 1,5% - Datum splatnosti: Společnost se zajišťuje proti variabilitěpeněžních toků(nákladů) z úvěru úročeného pohyblivou sazbou 6M Pribor způsobených změnami v této pohyblivé sazbě. Společnost se zajišťuje pouze proti změnězákladní sazby (6M Pribor) a ne změněkreditní marže. (Kreditní přirážka je vyloučena ze zajištění) Page 71 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Náležitosti: Identifikace zajišťovacího instrumentu v případězajištění úrokového rizika příklad: - Externí reference: Interní reference:23 - Typ obchodu: IRS (platíme fixní sazbu, dostáváme pohyblivou sazbu) - Nominální částka: Měna:CZK - Fixní úroková sazba: 5% - Datum obchodu: Datum splatnosti: Úroky jsou placeny pololetněvždy k 31.3 a Procento nominální částky derivátu použitého pro zajištění: 100% - Nutnost jednoznačné identifikace zajišťovacích instrumentůa jednoznačné přiřazení zajišťovacího instrumentu k zajišťované položce na počátku zajišťovacího vztahu Page 72 36

37 Příklady metod pro měření efektivity zajištění Definice prospektivního testování příklady: Společnost předpokládá, že zajišťění bude vysoce efektivní (80%-125%) protože výše zajišťěné částky, měna a odhadované datum přijetí CF jsou shodné nebo velmi blízké, Proto je předpokládána efektivita blízká 100%. V případězměny časování peněžních toků společnost použije Fx-Swapy pro změnu splatnosti původního zajišťovacího nástroje. Společnost používá pro určení, zda bude zajišťovací vztah prospektivněefektivní metodu sensitivity, kdy pro předem stanové úrokové scénaře (10 scénářů) počítá efektivitu zajištění pomocí dolar offset metody (porovnání nekumulativních změn). Pokud bude v osmi z deseti scénářůzajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu Společnost používá pro určení, zda bude zajišťovací vztah prospektivněefektivní metodu Monte Carlo, kdy simuluje náhodné budoucí vývoj měnového kurzu (1000 simulací) počítá efektivitu zajištění za pomocí dollar offset metody (porovnání nekumulativních změn). Pokud bude v 80% náhodněsimulovaných scénářůzajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu. Page 73 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Definice retrospektivního testování příklady: Dollar offset metoda Nejčastěji se používá dollar offset metoda zejména pro zajištění tržeb denominovaných v cizí měně Při retrospektivním testování dochází k porovnání změny kumulativní/ (nekumulativní) reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího instrumentu ku kumulativní/ (nekumulativní) změně reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího instrumentu Zajištění je efektivní pokud tento poměr je mezi 80% -125% Regresní analýza Při retrospektivním testování společnost měří statistickou závislost mezi nezávislou proměnnou (nekumulativní změna čisté současné hodnoty zajišťované položky) a závisle proměnnou (nekumulativní změna čisté současné hodnoty zajišťovacího derivátu). Y = a X + b + e Zajištění je efektivní pokud je sklon mezi <-0,8; -1,25>; R^2 > 0,96; Model musí být statisticky validní (F-statistika musí být signifikantní) Page 74 37

38 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) A) Porovnání změn peněžních toků- Použije se tzv. benchmark metoda, kdy se přiřadí cizoměnovému peněžnímu toku forwardová sazba k datu zahájení zajišťovacího vztahu a porovnávají se změny peněžních tocích (technicky méněkomplikovaná, nevhodná pro příliš velké rozdíly v příchodu jednotlivých peněžních toků Efektivita= a x ( F2* F1* ) / b x ( F4* F3* ) a.nominální hodnota zajišťovacího nástroje b.objem zajišťovaných peněžních toků F2 forwardový kurz k datu měření efektivity pro den splatnosti zajišťovacího nástroje F1 forwardový kurz k datu počátku zajištění pro den splatnosti zajišťovacího nástroje F4 forwardový kurz k datu měření efektivity pro den, kdy se očekává uskutečnění peněžních toků F3 forwardový kurz k datu počátku zajištění, kdy se očekává uskutečnění peněžních toků * V případěvelkých rozdílův časování je nutné sladit hodnoty peněžních tokůk datu testování efektivity/ k datu počátku zajištění Page 75 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) B) Porovnání změn reálných hodnot - Použije se tzv. metoda hypotetického derivátu, kdy se přiřadí cizoměnovému peněžnímu toku druhý peněžní tok za pomocí forwardové sazba k datu zahájení zajišťovacího vztahu a vytvoří se hypotetický derivát. Dochází k porovnávání kumulativních změn reálných hodnot derivátu (zajišťovací instrument ) ke kumulativním změnám reálné hodnoty hypotetického derivátu (zajišťovaný nástroj) (technicky více komplikovaná metoda, ale preferovaná) Nutnost umět spočítat reálnou hodnotu derivátu, problém v případěpřechodu zajištění reálné hodnoty(dle interpretace PWC nutnost změnit metodu pro IFRS) Efektivita= ( F2 F1 ) / ( F4 F3 ) F2 reálná hodnota k datu měření efektivity zajišťovacího nástroje F1 reálná hodnota k datu počátku zajištění zajišťovacího nástroje F4 reálná hodnota hypotetického derivátu k datu měření efektivity F3 reálná hodnota hypotetického derivátu k datu počátku zajištění Např. pro případ zajištění úrokového swapu má hypotetický derivát (zajištěná položka) podobu úrokového swapu, který má shodné charakteristiky jako zajištěná položka. V případězajištění peněžních tokůu přijatého úvěru má hypotetický derivát pohyblivou část shodnou s úvěrem, fixní část má shodné charakteristiky shodné s úvěrem (počet plateb za rok, konvence atd.) avšak nese fixní úrok. Page 76 38

39 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Příklad: Přijatý úvěr: - úroková sazba -6M Pribor + 2% - konvence pro výpočet úroků- Act/365, Modified following date rolling konvence - Pololetní platby vždy k 31.1 a Zajištění je na 3 roky Tržní swapová sazba k počátku zajištění: 4,15%, roční, Act/360 přepočteno na konvenci, poletní, Act/365 = 4,05% Hypotetický derivát: - platí pro fixní i pohyblivou část: Pololetní platby vždy k 31.1 a 31.7 konvence pro výpočet úroků- Act/365, Modified following date rolling konvence Splatnost 3 roky - Pohyblivá část úroková sazba -6M Pribor - Fixní část - úroková sazba -4,05% Page 77 Příklad srovnání obou metod Uzavření obchodu Počátek zajištění Datumtestování Datum Splatnost: Čas 1,00 0,84 0,33 Úroková sazba: CZK: 4,00% 4,50% 4,80% EUR: 5,00% 5,20% 5,20% Spot kurz: 27,495 28,300 27,725 Forw ardový kurz: 27,234 28,142 27,690 Forw ard: Prodej EUR: Nákup CZK: Reálná hodnota: Peněžní tok: Tržby EUR: Hypotetický derivát: Peněžní přítok: Peněžní odtok: Reálná hodnota hypotetického derivátu: Změna reálné hodnoty derivátu: Změna reálné hodnoty hypotetického derivátu: Deriváty Efektivita: a zajišťovací účetnictví -95,78% Page 78 Efektivita 2: -99,22% 39

40 Nekonzistence metod měření efektivity IFRS v případě, že jedna metoda ukazuje, že zajištění je neefektivní a druhá metoda, že zajištění je efektivní, pak rozhoduje metoda, která byla zvolena společností pro testování efektivity CAS není explicitněupraveno, best practise - IFRS Page 79 Účetní zachycení finančních derivátů Kdy je nezbytné testovat efektivitu zajištění U zajištění se očekává, že bude během období, na něž je pořízeno, vysoce účinné při dosahování kompenzačních změn reálné hodnoty nebo peněžních tokůpřiřaditelných k zajišťovanému riziku Na počátku zajištění K rozvahovému dni Prospektivní test X X a Retrospektivní test X Page 80 40

41 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění Srovnání kritických charakteristik (Critical terms comparison) (pouze pro prospektivní testování) Nominální hodnoty Měna Očekávaný datum splatnosti Zajištěný nástroj USD Říjen 2008 Zajišťovací derivát USD Říjen 2008 Dollar offset Reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovaného nástroje Reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího derivátu Regresní analýza Změnareálnéhodnoty zajištěníhonástroje y = -0.95x Změna reálné hodnoty zaji šťovacího derivátu Page 81 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Sensitivita - (pouze pro prospektivní testování) pro předem stanové scénáře (např. 10 scénářů) počítá efektivitu zajištění pomocí dolar offset metody (porovnání nekumulativních nebo kumulativních změn reálných hodnot nebo peněžních toků). Pokud bude v 80 a více % zajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu. Scénáře mají shodnou pravděpodobnost uskutečnění (odlišnost od Monte Carla) Minimální počet scénářůje 5 Tyto scénáře jsou definovány na počátku zajištění a nemění se. Používá se většinou tehdy, kdyžnení možné tvrdit, že zajištění je prospektivněefektivní protože hlavní charakteristiky na zajištěné položce a zajišťovacím instrumentu jsou rozdílné(např. splatnost, načasování peněžních toků, rozdílné konvence) Praktické zkušenosti: - Většinou více je lépe (např. i 80 scénářů) - Je vhodnější provádět výpočty na bázi nekumulovaných změn reálných hodnot Page 82 41

42 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Sensitivita příklad: Mějme zajišťovací vztah mezi úrokovým swapem a přijatým úvěrem a testujme prospektivní efektivitu pomocí sensitivity 1. Definice možných scénářůpro výnosovou křivku Možné posuny výnosové křivky 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Bez posunu 2,00% Posun 1 1,00% Posun 2 0,00% Posun Posun 4 Page 83 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) 2. Výpočet efektivit pro jednotlivé scénáře Zmena realne hodnoty Scenar: Zmena realne hodnoty zajistovaciho nastroje zajistovaneho nastroje (hypotetický derivát) Efektivita Efektivni Bez posunu ,82% Ne Posun ,26% Ne Posun ,86% Ano Posun ,91% Ne Posun ,48% Ano Celkove efektivni: Ne Page 84 42

43 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza lze kombinovat pro prospektivní testování se sensitivitou nebo Monte Carlem Obvykle se používá pro retrospektivní testování Nejméněsensitivní na neefektivitu Definuje se regresní model: Y = a X + b + e - Y je změna reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu (změna může být kumulativní nebo nekumulativní, cožje vhodnější) - X je změna reálné hodnoty zajišťovaného instrumentu = hypotetického derivátu (změna může být kumulativní nebo nekumulativní, cožje vhodnější) - a je sklon regresní přímky - b je průsečík regresní přímky s osou Y - e je náhodná chyba, která by měla být normálněrozložení s konstantní volatilitou v čase a střední hodnotou rovnou 0 Page 85 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza Minimální počet pozorování je 12, optimální počet pozorování je 30 Vhodná pro banky, kde je měřena reálná hodnota na denní bázi. Je možné použít v případě, že se dochází k výpočtu efektivity na týdenní, 14-denní bázi (minimum je měsíční interval přeceňování) Neefektivita se stanovuje pomocí dollar offset metody Zajišťovací vztah je efektivní - sklon mezi <-0,8; -1,25>; - Vysoká korelace mezi proměnnými R^2 > 0,96 - Model musí být statisticky validní (F-statistika musí být signifikantní) V Excelu se používá funkce linest Page 86 43

44 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza - příklad Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Page 87 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza - příklad A -91,06% Error 0,008 R^2 99,74% B Error F Degrees of freedom 32 Significance F 0% Page 88 44

45 Zajištění peněžních toků Zajištění peněžních tokůje zajištění změn peněžních toků, které jsou důsledkem konkrétního rizika souvisejícího s aktivem, závazkem nebo očekávanou transakcí, a které budou mít vliv na zisk nebo ztrátu. Zajištěnými položkami může být: - Vysoce pravděpodobné budoucí peněžní toky a očekávané transakce - Pevné přísliby z titulu měnového rizika Typickým příkladem je překlopení proměnlivěúročeného úvěru do fixněúročeného úvěru pomocí IRS nebo zajištění budoucích tržeb či nákladůz titulu měnového rizika O zajištění peněžních tokůse konkrétněúčtuje takto: (a) samostatná složka vlastního kapitálu, která souvisí se zajištěnou položkou, se upraví na nižší ze dvou dále uvedených hodnot (v absolutních částkách): (i) kumulovaný zisk nebo ztráta plynoucí ze zajišťovacího nástroje na počátku zajišťovacího vztahu; a (ii) kumulovanou změnu reálné hodnoty (současnou hodnotu) předpokládaných budoucích peněžních tokůsouvisejících se zajištěnou položkou od začátku zajištění; (b) jakýkoli zbývající zisk nebo ztráta plynoucí ze zajišťovacího nástroje nebo jeho složky (připadající na neúčinnou část zajištění) se zaúčtuje do výnosůnebo do nákladů; Page 89 Zajištění peněžních toků(pokračování) Jestliže zajištění očekávané transakce následněvyústí v zaúčtování finančního aktiva nebo finančního závazku, související zisky nebo ztráty zaúčtované přímo do vlastního kapitálu se musí přeřadit do výnosůnebo do nákladůve stejném období nebo stejných obdobích, ve kterých pořízené aktivum nebo přijatý závazek ovlivnily zisk nebo ztrátu (např. v období, kdy se účtuje o úrokových příjmech nebo úrokových nákladech). Avšak jestliže účetní jednotka očekává, že ztráta (celá nebo její část) zaúčtovaná přímo do vlastního kapitálu nebude v jednom nebo více budoucích obdobích nahrazena, musí částku, u které nepředpokládá navrácení, zaúčtovat do nákladů. Jestliže zajištění očekávané transakce následněvyústí v zaúčtování nefinančního aktiva nebo nefinančního závazku nebo pokud se z očekávané transakce u nefinančního aktiva nebo nefinančního závazku stane závazný příslib, u kterého se použijí zásady účtování o zajištění reálné hodnoty, potom účetní musí postupovat podle níže uvedených bodů(a) nebo (b): (a) Převede související zisky a ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, do výnosů nebo do nákladůza stejné (stejná) období, během kterého (kterých) pořízené aktivum nebo přijatý závazek ovlivnil zisk nebo ztrátu (např. období, kdy se účtuje o odpisových nákladech nebo nákladech na prodej). Avšak jestliže účetní jednotka očekává, že ztráta (celá nebo její část) zaúčtovaná přímo do vlastního kapitálu nebude v jednom nebo více budoucích obdobích nahrazena, musí částku, u které nepředpokládá navrácení, zaúčtovat do nákladů. (b) Vyřadí související zisky a ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, a zahrne je do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty aktiva nebo závazku. Page 90 45

46 Zajištění peněžních toků(pokračování) Za jakékoli z následujících okolností účetní jednotka přestane účtovat o zajištění definovaném v odstavcích (a) Uplyne splatnost zajišťovacího nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, ukončen nebo uplatněn. V tomto případězůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv době účinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce. Jakmile k transakci dojde, postupuje se dle předchozího slidu. (b) Zajištění jižnesplňuje kritéria pro účtování o zajištění. V tomto případězůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv doběúčinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce. Jakmile k transakci dojde, postupuje se dle předchozího slidu. (c) Jižse nepředpokládá, že se očekávaná transakce uskuteční. V takovém případěje nutné jakýkoli související kumulovaný zisk nebo ztrátu plynoucí ze zajišťovacího nástroje, který je od doby účinnosti zajištění účtován přímo ve vlastním kapitálu, zaúčtovat do výnosůnebo do nákladů. U očekávané transakce, která ji žnení vysoce pravděpodobná, se m ůže nadále předpokládat, že se uskuteční. (d) Účetní jednotka zruší zajišťovací vztah. U zajištění očekávané transakce zůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv doběúčinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce, resp. do doby, kdy se jižjejí uskutečnění přestane neočekávat. Jakmile k transakci dojde, platí ustanovení odstavcůdle předchozího slidu. Pokud se transakce přestane očekávat, kumulovaný zisk nebo ztráta zaúčtované přímo ve vlastním kapitálu se musí zaúčtovat do výnosůnebo do nákladů. Page 91 Zajištění cizoměnových tržeb praktické rady Definice vysoce pravděpodobných budoucích peněžních tokůa očekávaných transakcí Možnost navázání na plán prodeje v cizích měnách Možnost navázání na databázi kontraktů Nutnost pravidelného backtestingu Budget vs. Actual neboli srovnání, že společnost utržila dostatečné množství peněžních prostředků Není možné zajišťovat čistou měnovou pozici Alternativněse zajišťuje v případě, že příjmy(výdaje) převyšují výdaje(příjmy) % příjmů(%výdajů) např.: Příjmy EUR Výdaje 800 EUR = čistá měnová pozice 200 EUR Zajišťuji 20% z příjmůdenominovaných v EUR Ideální případějde o hedging tzv. jedna ku jedné jeden peněžní tok, jeden derivát (nepraktické) Page 92 46

47 Zajištění cizoměnových tržeb praktické rady Při zaúčtování faktury může dojít (ale nemusí) k tzv. zlomení zajištění peněžních toků na zajištění reálné hodnoty (dojde k zaúčtování faktury), záleží na tzv. definici zajišťovacího vztahu (možnost zajistit budoucí transakci splátku faktury) Vykázání změny reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu: Změna reálné hodnoty efektivní části zajišťovacího derivátu se v okamžiku zaúčtování faktury vykážou dle CAS a IFRS - Tam kde jdou tržby (Best practise) - Alternativněkursové rozdíly (CAS), ostatní provozní náklady/výnosy (IFRS) - Kursové rozdíly se mapují v IFRS do ostatních provozních nákladů/výnosů Změna reálné hodnoty efektivní části zajišťovacího derivátu se od okamžiku zaúčtování faktury účtuje do kursových rozdílů Nutnost znát reálnou hodnotu zajišťovacího instrumentu k datu zaúčtování tržby Page 93 Praktické příklady Dle Excelu Page 94 47

48 Prostor pro Vaš e dotazy All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US) All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of Pricewaterhou secoopers LLP (US). 48

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Individuální účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 Obsah INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA... 3 PŘÍLOHA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 9 A.1 Charakteristika Společnosti...

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více