Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008"

Transkript

1 Petr Lichnovský Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 2 1

2 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 3 Finanční deriváty Legislativa upravující účtování derivátů Podnikatelé Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. - 52, 53 Český účetní standard pro podnikatele č.9 - Odst.3 Postupy účtování - Pro postupy účtování neupravené v 52 a 53 vyhlášky se přiměřeněpoužijí postupy účtování podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, a Českých účetních standardůpro finanční instituce. Finanční instituce Český účetní standard pro finanční instituce č. 110 (ČÚS 110) IFRS IAS 39 Page 4 2

3 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 5 Finanční deriváty Finanční derivát - definice Finanční derivát = finanční nástroj nebo jiná smlouva, jeho hodnota se mění v závislosti na změněúrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, měnového kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (tzv. podkladová proměnná ). nevyžaduje žádnou počáteční investici nebo vyžaduje počáteční investici nižší nežjaká by byla požadována u ostatních typůsmluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek; a který bude vypořádán v budoucnosti, přičemždoba od sjednání do vypořádání je delší nežu obvyklé (tzv. spotové) operace. Ref. IAS 39.9, ČÚS Page 6 3

4 Finanční deriváty Za deriváty se nepovažují (dle ČÚS 110): repo obchody, smlouvy o nákupu, nájmu (pronájmu) nebo prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se obchoduje nebo může obchodovat na sekundárním trhu, jako jsou např. zemědělské produkty, nerostné produkty (včetněropy), drahé kovy a energie, kdy jedna ze smluvních stran je oprávněna finančněse vypořádat. Výjimka se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u nichžse očekává, že budou vypořádány dodáním komodity - např. emisní povolenky smlouvy o nákupu nebo prodeji vlastních akcií, které budou vypořádány dodáním vlastních akcií, smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, pokud jsou považovány za pojistky. Splatná částka v případech pojistek vychází z výše ztráty vzniklé v účetní jednotce, ČÚS 110.2, rozdílný pohled dle IFRS. Page 7 Finanční deriváty Základní druhy finančních derivátů FINANČNÍ DERIVÁTY NEPODMÍNĚNÉ neboli PEVNÉ KONTRAKTY PODMÍNĚNÉ neboli OPČNÍ KONTRAKTY Forwardy Futures Swapy Opce Jiné opční instrumenty Burzovn í OTC - úrokové (FRA) - měnové - akciové - dluhopisové - úrokové - měnové - na akc. index - úrokové - měnové - credit default - na akcie - na akciový index - na měnu - na dluhopisy - na úrokovou sazbu - exotické - opce -Quanto swapy -Swapce VZÁJEMNÁ KOMBINACE FINANČNÍCH DERIVÁTŮ Page 8 4

5 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 9 Arbitrage Arbitrage Valuation methodology for derivatives is based on no arbitrage condition. Arbitrage is a trading strategy - that begins with no money - has zero probability of losing money - has positive probability of making money Although real markets sometimes exhibit arbitrage opportunities, they are fleeting as someone soon discovers it and makes a trade. Any sensible mathematical model must exclude arbitrage. Page 10 5

6 Arbitrage Valuation of derivatives Replicating portfolio Main principle is to find a portfolio using simple instruments (e.g. Loans, Deposits, Fx-Spots), which has exactly the same payoff as derivatives concluded Cost of setting up the portfolio is the price of the derivative The portfolio can be set up as - Static it is not changing during passage of time ( hedge and forget strategy), suitable for term derivatives - Dynamic the initial portfolio set-up is adjusted during life of derivative, suitable for option derivatives Key principle time value of money 1 USD today has greater value than 1 USD in three months opportunity costs in the form of interest Page 11 Arbitrage Assumptions Following assumptions underlie a valuation theory: Market participants are not subject to transaction costs when they trade; Market participants are subject to the same tax rate on all net trading profits; Market participants can borrow money at the same rate of interest as they can lend money; and Market participants exploit arbitrage opportunities as they occur. Note that it is not required that these assumptions be true for all market participants, only that they should be approximately true for a few key market participants (such as large investment banks). Page 12 6

7 Measuring interest rates Measuring interest rates Interest can be quoted in different ways: Simple Compound frequency - Monthly, Quarterly, Semi-Annually, Annually - Continuous Relationship between interest rate types Interest earned for a specified period must be the same or terminal value of investments in all cases must be the same (i.e. no arbitrage opportunities) Page 13 Measuring interest rates Measuring interest rates (continued) Compounding frequency M Value of 100$ at the end of year one when interest is 10% per year Annually 1 110,000 Semiannually 2 110,250 Quarterly 4 110,381 Monthly ,471 Daily ,516 Continuos 110,517 Compounding frequency M Interest rate to reach 110$ at the end of year one for different types of compounding frequency Annually 1 10,000% Semiannually 2 9,762% Quarterly 4 9,645% Monthly 12 9,569% Daily 365 9,532% Continuos 9,531% Page 14 7

8 Measuring interest rates Measuring interest rates day count convention Market is using different day count convention to measure time between two days (as usual the first day is included and last day of period is excluded) Let s denote two days D 1 (d 1, m 1, y 1 ) D 2 (d 2, m 2, y 2 ) (d... day number, m month number, y year number) Typical day count convention: Actual/365 D D 2 1 Time fraction = 365 Actual/360 D D 2 1 Time fraction = /360 max(30 D, 0) min( D,30) 360( y y ) 30( m m 1) Time fraction = 360 Page 15 Measuring interest rates Measuring interest rates date rolling In case that starting or ending date of interest period is a holiday or week-end usually rolling date convention applies. Common date rolling conventions are: No date adjustment Following business day The payment date is rolled to the next business day. Modified following business day The payment date is rolled to the next business day, unless doing so would cause the payment to be in the next calendar month, in which case the payment date is rolled to the previous business day. Many institutions have month-end accounting procedures that necessitate this. Page 16 8

9 Measuring interest rates Measuring interest rates Examples Nominal value: USD Interest rate - simple interest 10% Start date: Friday End date: Sunday Convention - no date adjustment Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Convention - modified following bus. date Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Convention - following business date Days in period Time in period Interest earned Act/ , USD Act/ , USD 30/ , USD Maximum difference in earned interest USD Page 17 Yield curve Types of interest rates Treasury rates Are rates applicable to borrowing by a government in its own currency (e.g. U.S. treasury rates are those at which US government can borrow in USD). Those rates are often termed risk-free rates. Libor rates Large international banks actively trade with each other 1,2,3,6,9,12 month deposits denominated in all of the world s major currencies. The bid rate (which are willing to pay for deposits) is known as LIBID and offer rate (which are willing to pay for loan) is known as LIBOR. Page 18 9

10 Yield curve Types of interest rates (continued) Libor is widely used as a reference rate. Libor rates are usually higher than treasury rates (unless the banks have better credit rating than government) because they are not risk free rates (there is a chance, albeit small, that the bank will default). Libor rates are regarded as opportunity costs of banks and are used usually for valuation purposes for derivatives concluded on interbank derivative market with maturity up to one year (although not necessarily technically correct as the rates should reflect premium for counterparty credit risk required by IAS 39) In case that Libor quotes do not exist than local interbank market rates are used for valuation of derivatives with maturity up to one year. Page 19 Yield curve Zero coupon yield curve N-year zero coupon rates Are those rates for interest earned on an investment that starts today and last for n years. All interest and principal is realized at the end of n years. Example: Assume that five year Treasury zero rate with continuous compounding is quoted as 5% p.a. This means that 100 mio USD would grow to 100 * e 0,05 * 5 = 128,402 mio USD after 5 years. Practical issue: not many rates which are directly observably at market are zero coupon rates, also the number of traded securities is limited and many of them are illiquid. Page 20 10

11 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) N-year zero coupon rates (continued) Therefore, typically a zero-coupon yield curve is extracted from money market rates (quotes up to 1 year) and swap rates (above one year). This is AAA curve (for lower credit rating categories the curve is adjusted for credit spread). Alternatively traded government bonds are used for extraction of risk-free zero coupon rates, but this requires a whole set of bonds with different maturities to be actively traded. Page 21 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Zero coupon bonds A T-maturity zero-coupon bond (pure discount bond) is a contract that guarantees its holder the payment of one unit currency at time T with no intermediate payments. The contract value at time t < T is denoted P(t,T). Clearly P(T,T) = 1 for all T. Interest rate for given maturity Formula i T 1 Simple i P 1 M-Compounded i s m c Continuously compounded i P e c s i T mt im P 1 m Page 22 11

12 Yield curve Forward interest rates Are the rates implied by current zero coupon rates for a specified period of time in the future. They can be used for locking an interest rate for future period. Year Zero rate cont. compounded Terminal value of investment 100 USD 1 8,00% 108,33 2 9,00% 119,72 9%*2 8%*1 Interest rate to borrow for 1 year starting in 10,00% 10% 1 year s time implied from zero rates 2 1 Hedging borrowing rate Hedging lending rate Invest 100,00 USD for 1 year Borrow 100,00 USD for 1 year Borrow 100,00 USD for 2 years Invest 100,00 USD for 2 years Cash flows Year Year 1 108, , , ,72 The same CFs as borrowing 108,33 USD for 10% in one year. The same CFs as lending 108,33 USD for 10% in one year. Page 23 Yield curve Forward interest rates (continued) Let s denote: f (T 1, T 2 ) a forward rate lasting between period T 1 and period T 2. i (T n ) a zero coupon rate for maturity T n Formulas: Type of interest rate Formula i2t 2 it 1 1 P( T1) P ( T2) Simple f ( T1, T2 ) (1 it ) T T P( T ) T T T2 (1 i 2 / m) P( T1) M-Compoun ded f ( T ( 2 1) ( 2 1) 1, T2 ) m T T 1 m m T T 1 T 1 (1 i 1 / m) P( T2 ) Continuously compounded f ( T, T ) i T it T2 T1 P( T2) P ( T ) ln / ( T T ) 2 1 Page 24 12

13 Yield curve Zero coupon yield curve Valuation of fixed coupon bonds Any bond can be regarded as portfolio of zero coupon bonds. Most bonds pay a regular coupon and the owner is entitled to principal of bond at maturity. A theoretical price can be calculated as the present value of all cash flows that the owner of the bond will receive using appropriate zero rates. B... price of bond P(T)... price of zero coupon bond for given maturity T... time till maturityof m cash flow (T time when first coupon which has to be paid started to accrue) i th m 0 m n c N... continuosly compounded interest rate for maturity m... total number of cash flows... coupon rate... principal amount n n i T CFm P Tm CFm e n m m 1 m 1 m 1 m 1 th cash flow i T i T m m m m n n B = ( ) N c ( T T ) e N e Page 25 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of fixed coupon bonds In case that a principal amount of bond is amortized during a life n n n i mtm m m m m m m 1 m m 1 m 1 m m 1 m 1 m 1 B = CF P( T ) CF e ( N c( T T ) ( N N )) e i T Valuation of floating coupon bonds In case of floating rate bonds a rate depends on predefined index (e.g. Libor or Euribor). As we can fix any floating interest rate for any period in advance it means that value of floating bond can be expressed as portfolio of cash flows which are calculated using forward rates. Page 26 13

14 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of floating coupon bonds (continued) B... price of bond P(T)... price of zero coupon bond for given maturity th m 0 T... time till maturityof m cash flow(t time when first coupon which has to be paid started to accrue) th i... continuos ly compounded interest rate for maturity m cash flow m n... total number of cash flows s... spread over index N... principal amount f m... forward rate lasting between Tm-1 and m f 1 n n im Tm CFm P Tm CFm e n m m 1 m 1 m 1 T with simple compounding for m {2, n}... a floating rate which has fixed in the past and which is applicable for nearest payment B = ( ) (f +s)(t T ) N e + N e m m im Tm -in Tn If a spread rate s is equal zero than it can be shown B N(1+(f )(T -T ))e If a floating rate is reset today and spread is equal zero B = N -i1 T1 Page 27 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Valuation of floating coupon bonds (continued) In case that a principal amount of bond is amortized during a life n n n i m Tm CFm P Tm CFm e m m m-1 N m 1 N m 1 N m m 1 m 1 m 1 B = ( ) ((f +s)(t T ) ( ))e -i m T m Page 28 14

15 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Interpolation on yield curve Quotes are readily available only for certain maturities e.g. for USD - Libor quotes : O/N, 1 W, 2 W, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M - IRS quotes: 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y, 12Y, 15Y, 20Y, 25Y, 30Y For those maturities for which quotes are missing an interpolation method is used for calculation of missing quotes e.g. : - Linear interpolation from spot rates generally we have quotes for two maturities - maturity of first rate T 1 - maturity of second rate T 2 i1 ( T2 T i ) i 2 ( Ti T 1) i - first rate i 1 ( T2 T 1) - second rate i 2 - maturity of interpolated rate T i - Log linear from discount factors linear interpolation from continuously compounded rates Page 29 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) Interpolation on yield curve (continued) - Interpolation is needed when we use for estimation of zero coupon yield curve piecewise linear model Maturity 4 Months Time Maturity in months Interest rate Weight Discount factor Log/ -Time Weight 0,25 3 3,00% 2/3 0, , /3 0,50 6 3,30% 1/3 0, , /3 Lineary interpolated rate: 3,100% Log lineary interpolated rate: 3,099% Page 30 15

16 Yield curve Zero coupon yield curve (continued) There are a number of methods of calculation of zero-coupon yield curve e.g.: Polynomial and piecewise polynomial models Piecewise linear model - bootstrapping Cubic splines model Parsimonious models Nelson and Siegel Svensson (extended Nelson and Siegel model) There is not any correct method for calculation of yield curve Each method offers trade-off among: goodness of fit (flexibility); smoothness; stability of results (robustness to changes in the data); and numerical stability and time of computation. Page 31 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping Bond principal Time till maturity (in years) Annual coupon Bond dirty price Zero rates ( cont. compounding) Formula 100,00 USD 0, ,50 USD 10,127% ln(97,5/100)/-0,25 100,00 USD 0, ,90 USD 10,469% ln(94,9/100)/-0,50 100,00 USD 1, ,00 USD 10,536% ln(90,0/100)/-1,00 100,00 USD 1,50 8% 96,00 USD 100,00 USD 2,00 12% 101,60 USD 0,10469*0,5 0,10536*1,0 i 1,5 *1,5 1,5 i 1,5 *1,5 4e 4 e 104e 96 e i 0, , 681% Time Coupon/ Principal Zero rates Discount Factor NPV 0,50 4,00 USD 10,469% 0, ,796 1,00 4,00 USD 10,536% 0, ,600 1,50 104,00 USD 10,681% 0, ,604 SUM 96,000 Page 32 16

17 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping (continued) 6e 6 e 0,10469*0,5 0,10536*1,0 i 10,808% 0,10681*1,5 i 2 *2,0 6e 106e 101, ,000% 10,800% 10,600% 10,400% 10,200% Zero rates ( cont. compounding) 10,000% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Time Coupon/ Principal Zero rates Discount Factor NPV 0, ,469% 0, ,694 1, ,536% 0, ,400 1, ,681% 0, ,112 2, ,808% 0, ,394 SUM 101,600 Page 33 Yield curve Piecewise linear model - bootstrapping (continued) Calculation from Swap rates Exactly the same procedure as for bonds only Bond dirty price is always equal to par (nominal value) Advantages Flexibility ability to fit exactly prices of all instruments Disadvantages Non smooth zero coupon yield curve Possibility of negative forward rates Necessity to interpolate for rates which are not directly observable Page 34 17

18 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 35 Finanční deriváty Pevné kontrakty Forwardy pevněsjednané kontrakty na budoucí prodej či nákup určitého finančního instrumentu prováděné na mimoburzovních trzích. Příklady forwardu Měnový Nákup či prodej cizí měny v budoucnosti Úrokový FRA (Forward Rate Agreement) - využívají banky Futures kontrakty shodné s forwardy, ale jedná se o standardizované burzovní obchody co do objemu a splatnosti. Page 36 18

19 Finanční deriváty Měnový forward / swap Měnový forward (pevný kontrakt) je dohoda o budoucí výměně předem stanoveného množství dvou různých měn, přičemždoba mezi sjednáním a vypořádáním dohody je delší nežu spotové operace. Spotová operace je obvykle definována jako: T + 2 (T = den sjednání výměny); měnový forward je obvykle definovaný jako: T + 3+ Měnový swap (pevný kontrakt) je dohoda, která se skládá současně ze: Spotové výměny nebo měnového forwardu ( 1. noha ) Měnového forwardu ( 2. noha ) => zpětná výměna měn ze spotové výměny či prvního měnového forwardu Page 37 Finanční deriváty Využití Fx-Forwardu spekulace na vývoj měnových kurzů zajišťování měnové expozice klienta - Společnost chce zajistit příjem z faktury s předpokládanou splatností 2 měsíce. - Uzavře forward s mateřskou společností, kde prodává USD za Kčs datumem vypořádání za dva měsíce. Page 38 19

20 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu Page 39 Finanční deriváty Pevné kontrakty Swapy - pevněsjednané kontrakty mezi dvěma subjekty na výměnu plateb počítaných na základědané nominální hodnoty ve specifikovaných časových intervalech po stanovenou dobu platnosti této dohody. Příklady swapu Měnový Spotová výměna dvou měn a zároveňsjednaná jejich budoucí zpětná výměna Úrokový Interest rate swap dochází ke směněúrokových sazeb za předem daných podmínek (většinou fixní sazba za pohyblivou) Page 40 20

21 Finanční deriváty Využití Fx-Swapů Slouží k financování krátkých pozic v jedné měněpomocí finančních prostředkůdenominovaných v jiné měně Společnost má úvěr 90 mio CZK splatný za 2 dny a má 3 mio EUR na bankovním účtu, dále ví, že za měsíc bude potřebovat 3 mio EUR a obdrží 91 mio CZK použije FX-Swap Slouží k posunutí splatnosti Fx-forwardů Společnost zajistila příjem z faktury s předpokládanou splatností 2 měsíce, kdyžuzavřela forward s mateřskou společností, kde prodává USD za Kčs datumem vypořádání za dva měsíce. O měsíc později společnost zjistí, že odběratel zaplatí vystavenou fakturu o měsíc později proti původnímu plánovanému termínu. Page 41 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu po změněpodmínek Page 42 21

22 Finanční deriváty Grafické znázornění příkladu po uzavření Swapu Page 43 Finanční deriváty Přecenění měnových forwardů Pro ocenění měnového forwardu je třeba nalézt replikační portfolio, které má shodnou výplatní funkci jako měnový forward. To lze dosáhnout kombinací dlouhé a krátké pozice v jednotlivých měnách spojených pomocí spotové operace. Vzorec: FV=N P (T)S -N P (T)S L L L S S S FV= N e S -N e S L L S -rf T L S -rf T S N... nominální hodnota kontraktu P(T)... cena zero-coupon dluhopisu v cizí měněpro splatnost forwardu r f S... spojitěúročená úroková sazba pro danou splatnost... spotový měnový kurz (kotovaný v jednotkách domácí měny za jednotku zahraniční měny Superscripts... L... dlouhá pozice (klient kupuje danou měnu) nebo S... krátká pozice (klient prodává danou měnu) Page 44 22

23 Finanční deriváty Pro opční struktury nelze většinou aplikovat zajišťovací IFRS pákové struktury, kdy nominál prodané opce je větší nežnominál nakoupené opce v případě, kdy součásti prodané opce je i digitální opce v případě, kdy existuje bariéra na straněnakoupené opce, která není přítomna na straněprodané opce reference: IAS 39.74, 39.88, 39.AG94, 39.F.1.8, 39.F.1.3, 39.F.1.14, 39.B6 CAS analogicky s IFRS, pouze v případěoddělení pákové struktury lze použít pro zajištění část, která neobsahuje páku CUS , po splnění ostatních podmínek Page 45 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) SC IRS = Úrokový swap v jedné měně(single Currency Interest Rate Swap) SC IRS (pevný kontrakt) je dohoda o výměněsérie peněžních tokůpředstavujících přijaté a placené úrokové platby ve stejné měně. Úrokové platby jsou prováděny během života SC IRS v předem stanovených dnech. Přijaté a placené úrokové platby z jednoho SC IRS jsou vždy odvozeny od fixní a pohyblivé úrokové sazby. U SC IRS neprobíhá výměna jistiny, během života SC IRS však může docházet k technické amortizaci jistiny. Page 46 23

24 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) (pokračování) Rozdíl mezi takzvanou hrubou (HC) a čistou cenou (ČC) IRS: HC = ČC + naběhlé časové rozlišení Hrubá cena IRS = současná hodnota všech budoucích peněžních tokůz IRS k okamžiku přecenění Čistá cena IRS = současná hodnota všech budoucích peněžních tokůz IRS k okamžiku přecenění bez naběhlého časového rozlišení nejbližších úrokových plateb Page 47 Finanční deriváty Single currency interest rate swap (SC IRS) (pokračování) Ocenění Výplatní funkce úrokového swapu. Lze replikovat za pomoc í krátké a dlouhé pozice v dluhopisu denominovaném v dané měně. Předpokládejme, že máme pozici v úrokovém swapu, kde platíme fixní úrok a dostáváme pohyblivý úrok L Vzorec: FV=B -B B (B )... reálná hodnota dluhopisu, který nese fixní (pohyblivý) úrok fixed float float S fixed Alternativně Na úrokový swap může nahlíženo jako na portfolio FRA Dále Měnově-úrokový swap (CC IRS) lze ocenit jako pozice ve 2 dluhopisech denominovaných v rozdílných měnách Page 48 24

25 Finanční deriváty Využití Spekulace na vývoj úrokových sazeb Zajištění Překlopení pohyblivěúročeného úvěru na fixněúročený úvěr Překlopení fixněúročeného úvěru na pohyblivěúročený úvěr Page 49 Finanční deriváty Příklad IRS Základní údaje: Nominální hodnota 100 mio CZK Délka trvání : 3 roky Společnost dostává: - Float 1Y Pribor - Platby jsou na roční bázi k Fixace k Společnost platí: Fix 5 % Platby jsou na roční bázi k Společnost má přijatý úvěr, kdy nominální hodnota úvěru je 100 mio CZK, a platí ročněk pohyblivou sazbu 1Y Pribor + 1%, která se fixuje k Page 50 25

26 Finanční deriváty Grafické znázornění úrokového swapu Page 51 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 52 26

27 Finanční deriváty Principy vykazování derivátůk obchodování dle CAS Výkaz ziskůa ztrát Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční náklady Výnosy z přecenění cenných papírůa derivátů, Náklady z přecenění cenných papírůa derivátů Rozvaha Jiné pohledávky v rámci Krátkodobých pohledávek Jiné závazky v rámci Krátkodobých závazků Page 53 Finanční deriváty Principy vykazování derivátůk obchodování dle IFRS Výkaz ziskůa ztrát Ostatní provozní náklady/ výnosy - nejčastěji Rozvaha Ostatní pohledávky v rámci Krátkodobých pohledávek Ostatní závazky v rámci Krátkodobých závazků Page 54 27

28 Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 55 Účetní zachycení finančních derivátů Zásady účetního zachycení dle CAS a IFRS Zajišťovací účetnictví Page 56 28

29 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady Účetní zachycení základní zásady ČÚS: Zachycení finančního nástroje v rozvaze v okamžiku, kdy se Společnost stane jednou ze stran smluvního vztahu Prvotní ocenění je v pořizovací ceně(včetnětransakčních nákladů) viz vyhláška 500/2002. Účtování derivátůk obchodování: na podrozvahových účtech jmenovitá hodnota podkladového nástroje (přecenění dle aktuálního spotového kurzu souvztažněs pomocným účtem podrozvahy) na rozvaze změny reálné hodnoty (účty 373, 376, 377) souvztažněs P/L (účty 567 a 667) Page 57 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady (pokračování) Účetní zachycení základní zásady IFRS: Zachycení finančního nástroje v rozvaze v okamžiku, kdy se Společnost stane jednou ze stran smluvního vztahu Prvotní ocenění je v reálné hodnotě(s vyloučením transakčních nákladů. Ty jsou do prvotního přecenění započítány pouze v případě, že se nejedná o finanční aktiva / závazky, které jsou zařazeny do portfolia FVPL) viz IAS 39. Účtování derivátůk obchodování: totožné účetní zachycení s ČÚS Page 58 29

30 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS Page 59 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS (pokračování) Page 60 30

31 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad na účtování derivátůk obchodování IRS (pokračování) Page 61 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení zajišťovací účetnictví Ekonomické zajištění x Zajišťovací účetnictví Možnost, nikoli povinnost Typy zajištění: - Zajištění očekávaných peněžních toků(cash flow hedging; CF hedging) - Zajištění reálné hodnoty rozvahového aktiva nebo závazku (Fair value hedging; FV hedging) - Zajištění čisté investice v cizí měně(účtování shodné s účtováním o CF hedgingu) Page 62 31

32 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení základní zásady (pokračování) Deriváty Ocenění Zachycení změn hodnoty K obchodování Reálná hodnota Výsledovka Zajišťovací ZRH Reálná hodnota Výsledovka Zajišťovací ZPT Reálná hodnota Vlastní kapitál Page 63 Účetní zachycení finančních derivátů Účetní zachycení zajišťovací účetnictví (pokračování) Podmínky zajišťovacího účetnictví CAS: Existence strategie zajištění Formální dokumentace zajišťovacího vztahu od počátku zajištění (identifikace zajišťovacího nástroje, zajišťované položky, zajišťovaných rizik, způsob měření efektivity) Efektivita zajištění (80 125%) V případězajištění peněžních tokůmusí být očekávaná transakce, která je předmětem zajištění vysoce pravděpodobná a musí představovat riziko, že v peněžních tocích dojde ke změnám, které ovlivní zisk nebo ztrátu Page 64 32

33 Účetní zachycení finančních derivátů Podmínky zajišťovacího účetnictví IFRS Existence strategie zajištění Formální dokumentace Risk management strategie a cíle Typ zajišťovacího vztahu Definice zajišťovaného rizika Definice zajišťovaného nástroje Definice zajišťovacího nástroje Metoda výpočtu efektivity zajištění Prospektivní Retrospektivní Očekávání, že zajištění bude vysoce efektivní Spolehlivá metoda měření efektivity U zajištění peněžních tokůmusí být očekávaná transakce vysoce pravděpodobná a musí představovat riziko, které v konečném důsledku budou mít vliv na zisk nebo ztrátu Page 65 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací instrumenty Mohou být: Nemohou být Deriváty (včetněvložených) CAS a IFRS Upsané opce CAS a IFRS x Nederivátové nástroje pro měnové riziko CAS a IFRS Proporce (Procento) z derivátu CAS a IFRS Nederivátové nástroje pro jiné nežměnové riziko CAS a IFRS Části derivátu (s výjimkou vnitřní hodnoty opce a oddělení časové hodnoty forwardů) IFRS x x Page 66 33

34 Účetní zachycení finančních derivátů Příklad obsahu zajišťovací strategie Rozhodnutí společnosti zajistit se proti riziku (např. měnovému), včetněrozhodnutí aplikace Rozdělení pravomocí mezi jednotlivé útvary týkající se zpracování obchodů Identifikace expozice vůči riziku Jaká část expozice vůči riziku se bude zajišťovat Pravomoc uzavírat obchody kontrola 4 očí Konfirmační proces Vypořádání obchodů Účtování samostatná směrnice Vedení a příprava zajišťovací dokumentace Typy povolených obchodů, jenžspolečnost smí uzavřít pro zajištění Protistrany se kterými společnost smí uzavřít obchody Page 67 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace Zajišťovací dokumentace musí být vytvořena před počátkem zajišťovacího vztahu. Náležitosti: Definice zajišťovaného rizika příklad: Forward Společnost se zajišťuje proti změněpeněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb z titulu změn forwardových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota se nevyděluje ze zajištění) Nakoupená put opce: Společnost se zajišťuje proti poklesu peněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb pod uplatňovací kurz opce z titulu změn forwardových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota se nevyděluje ze zajištění) Vnitřní hodnota put opce: Společnost se zajišťuje proti poklesu peněžních toků(příjmů) z cizoměnových tržeb pod uplatňovací kurz opce z titulu změn spotových měnových kurzůpro očekávané splatnosti transakcí (časová hodnota opce se vyděluje ze zajištění a je klasifikována jako derivát k obchodování) Úrokový swap (překlopení do fixněúročeného úvěru) Společnost se zajišťuje proti variabilitěpeněžních toků(nákladů) z úvěru úročeného pohyblivou sazbou způsobených změnami v této pohyblivé sazbě(např. 6M - Pribor) Počátek zajišťovacího vztahu: Pokud nedochází k definici zajišťovacího vztahu k datu obchodu derivátu dochází k neefektivitě zajištění. Velmi často je vypadne z pásma 80% - 125%. Page 68 34

35 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Identifikace zajišťované položky v případězajištění měnového rizika příklad: Příjem z vysoce pravděpodobných tržeb, který se uskuteční ve specifikovaném období. (Vždy se zajišťuje prvních X Eur, které společnost dostane ve specifikovaném období za pomocí dvou zajišťovacích instrumentů) Jedná se o zajištění peněžních toků Zajištěná částka: Měna: EUR Datum od: Datum do: (Období by nemělo přesahovat 1 měsíc => vede k neefektivitě, nutnost použití složitějších metod prospektivního testování např. senzitivita) Změna časování včetnědůvodůzměny kdyžse zajišťují peněžní toky z konkrétní zakázky Příjem z vysoce pravděpodobných tržeb dle kontraktu XY, který se uskuteční ve specifikovaném období. (Vždy se zajišťuje prvních X Eur, které společnost dostane vyfakturováním zakázky dle kontraktu XY ve specifikovaném období za pomocí dvou zajišťovacích instrumentů Společnost by měla být schopna identifikovat dopředu, zda peněžní toky které obdrží jsou zajištěným nástrojem (Nelze zajistit poslední 1 mio EUR, které společnost obdrží v daném měsíci) Page 69 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Náležitosti: Identifikace zajišťovacího instrumentu v případězajištění měnového rizika příklad: Externí reference: , Interní reference:200720, Typ obchodu: Forward Zajištěná částka: , Prodej měna : EUR, Nákup měna:czk Zajišťovací kurz: 28,3 Datum obchodu: Datum splatnosti: , Změna načasování v případech, kdy se používají Fx-Swapy pro změnu splatnosti původních derivátů, je nutné je přidat do zajišťovací dokumentace s popisem základních charakteristik obchodů, nutnost mít tento postup zmíněný ve strategii V případě, že společnost používá část zajišťovacího nástroje nebo procento z nominální hodnoty je toto nutno zdůraznit v dokumentaci, např. Procento derivátu použitého pro zajištění: 100% Nutnost jednoznačné identifikace zajišťovacích instrumentůa jednoznačné přiřazení zajišťovacího instrumentu k zajišťované položce na počátku zajišťovacího vztahu Page 70 35

36 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Identifikace zajišťované položky v případězajištění úrokového rizika příklad: - Úrokové náklady(platby) placené z přijatého úvěru od Lehman brothers č Jedná se o zajištění peněžních toků - Nominální částka úvěru: Zajištěná nominální částka: (80%) - Měna : CZK - Úroky jsou placené vždy pololetnědle úv ěrové smlouvy k 31.3 a Výše úrokové sazby je stanovena jako 6M Pribor + 1,5% - Datum splatnosti: Společnost se zajišťuje proti variabilitěpeněžních toků(nákladů) z úvěru úročeného pohyblivou sazbou 6M Pribor způsobených změnami v této pohyblivé sazbě. Společnost se zajišťuje pouze proti změnězákladní sazby (6M Pribor) a ne změněkreditní marže. (Kreditní přirážka je vyloučena ze zajištění) Page 71 Účetní zachycení finančních derivátů Zajišťovací dokumentace (pokračování) Náležitosti: Identifikace zajišťovacího instrumentu v případězajištění úrokového rizika příklad: - Externí reference: Interní reference:23 - Typ obchodu: IRS (platíme fixní sazbu, dostáváme pohyblivou sazbu) - Nominální částka: Měna:CZK - Fixní úroková sazba: 5% - Datum obchodu: Datum splatnosti: Úroky jsou placeny pololetněvždy k 31.3 a Procento nominální částky derivátu použitého pro zajištění: 100% - Nutnost jednoznačné identifikace zajišťovacích instrumentůa jednoznačné přiřazení zajišťovacího instrumentu k zajišťované položce na počátku zajišťovacího vztahu Page 72 36

37 Příklady metod pro měření efektivity zajištění Definice prospektivního testování příklady: Společnost předpokládá, že zajišťění bude vysoce efektivní (80%-125%) protože výše zajišťěné částky, měna a odhadované datum přijetí CF jsou shodné nebo velmi blízké, Proto je předpokládána efektivita blízká 100%. V případězměny časování peněžních toků společnost použije Fx-Swapy pro změnu splatnosti původního zajišťovacího nástroje. Společnost používá pro určení, zda bude zajišťovací vztah prospektivněefektivní metodu sensitivity, kdy pro předem stanové úrokové scénaře (10 scénářů) počítá efektivitu zajištění pomocí dolar offset metody (porovnání nekumulativních změn). Pokud bude v osmi z deseti scénářůzajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu Společnost používá pro určení, zda bude zajišťovací vztah prospektivněefektivní metodu Monte Carlo, kdy simuluje náhodné budoucí vývoj měnového kurzu (1000 simulací) počítá efektivitu zajištění za pomocí dollar offset metody (porovnání nekumulativních změn). Pokud bude v 80% náhodněsimulovaných scénářůzajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu. Page 73 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Definice retrospektivního testování příklady: Dollar offset metoda Nejčastěji se používá dollar offset metoda zejména pro zajištění tržeb denominovaných v cizí měně Při retrospektivním testování dochází k porovnání změny kumulativní/ (nekumulativní) reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího instrumentu ku kumulativní/ (nekumulativní) změně reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího instrumentu Zajištění je efektivní pokud tento poměr je mezi 80% -125% Regresní analýza Při retrospektivním testování společnost měří statistickou závislost mezi nezávislou proměnnou (nekumulativní změna čisté současné hodnoty zajišťované položky) a závisle proměnnou (nekumulativní změna čisté současné hodnoty zajišťovacího derivátu). Y = a X + b + e Zajištění je efektivní pokud je sklon mezi <-0,8; -1,25>; R^2 > 0,96; Model musí být statisticky validní (F-statistika musí být signifikantní) Page 74 37

38 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) A) Porovnání změn peněžních toků- Použije se tzv. benchmark metoda, kdy se přiřadí cizoměnovému peněžnímu toku forwardová sazba k datu zahájení zajišťovacího vztahu a porovnávají se změny peněžních tocích (technicky méněkomplikovaná, nevhodná pro příliš velké rozdíly v příchodu jednotlivých peněžních toků Efektivita= a x ( F2* F1* ) / b x ( F4* F3* ) a.nominální hodnota zajišťovacího nástroje b.objem zajišťovaných peněžních toků F2 forwardový kurz k datu měření efektivity pro den splatnosti zajišťovacího nástroje F1 forwardový kurz k datu počátku zajištění pro den splatnosti zajišťovacího nástroje F4 forwardový kurz k datu měření efektivity pro den, kdy se očekává uskutečnění peněžních toků F3 forwardový kurz k datu počátku zajištění, kdy se očekává uskutečnění peněžních toků * V případěvelkých rozdílův časování je nutné sladit hodnoty peněžních tokůk datu testování efektivity/ k datu počátku zajištění Page 75 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) B) Porovnání změn reálných hodnot - Použije se tzv. metoda hypotetického derivátu, kdy se přiřadí cizoměnovému peněžnímu toku druhý peněžní tok za pomocí forwardové sazba k datu zahájení zajišťovacího vztahu a vytvoří se hypotetický derivát. Dochází k porovnávání kumulativních změn reálných hodnot derivátu (zajišťovací instrument ) ke kumulativním změnám reálné hodnoty hypotetického derivátu (zajišťovaný nástroj) (technicky více komplikovaná metoda, ale preferovaná) Nutnost umět spočítat reálnou hodnotu derivátu, problém v případěpřechodu zajištění reálné hodnoty(dle interpretace PWC nutnost změnit metodu pro IFRS) Efektivita= ( F2 F1 ) / ( F4 F3 ) F2 reálná hodnota k datu měření efektivity zajišťovacího nástroje F1 reálná hodnota k datu počátku zajištění zajišťovacího nástroje F4 reálná hodnota hypotetického derivátu k datu měření efektivity F3 reálná hodnota hypotetického derivátu k datu počátku zajištění Např. pro případ zajištění úrokového swapu má hypotetický derivát (zajištěná položka) podobu úrokového swapu, který má shodné charakteristiky jako zajištěná položka. V případězajištění peněžních tokůu přijatého úvěru má hypotetický derivát pohyblivou část shodnou s úvěrem, fixní část má shodné charakteristiky shodné s úvěrem (počet plateb za rok, konvence atd.) avšak nese fixní úrok. Page 76 38

39 Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Příklad: Přijatý úvěr: - úroková sazba -6M Pribor + 2% - konvence pro výpočet úroků- Act/365, Modified following date rolling konvence - Pololetní platby vždy k 31.1 a Zajištění je na 3 roky Tržní swapová sazba k počátku zajištění: 4,15%, roční, Act/360 přepočteno na konvenci, poletní, Act/365 = 4,05% Hypotetický derivát: - platí pro fixní i pohyblivou část: Pololetní platby vždy k 31.1 a 31.7 konvence pro výpočet úroků- Act/365, Modified following date rolling konvence Splatnost 3 roky - Pohyblivá část úroková sazba -6M Pribor - Fixní část - úroková sazba -4,05% Page 77 Příklad srovnání obou metod Uzavření obchodu Počátek zajištění Datumtestování Datum Splatnost: Čas 1,00 0,84 0,33 Úroková sazba: CZK: 4,00% 4,50% 4,80% EUR: 5,00% 5,20% 5,20% Spot kurz: 27,495 28,300 27,725 Forw ardový kurz: 27,234 28,142 27,690 Forw ard: Prodej EUR: Nákup CZK: Reálná hodnota: Peněžní tok: Tržby EUR: Hypotetický derivát: Peněžní přítok: Peněžní odtok: Reálná hodnota hypotetického derivátu: Změna reálné hodnoty derivátu: Změna reálné hodnoty hypotetického derivátu: Deriváty Efektivita: a zajišťovací účetnictví -95,78% Page 78 Efektivita 2: -99,22% 39

40 Nekonzistence metod měření efektivity IFRS v případě, že jedna metoda ukazuje, že zajištění je neefektivní a druhá metoda, že zajištění je efektivní, pak rozhoduje metoda, která byla zvolena společností pro testování efektivity CAS není explicitněupraveno, best practise - IFRS Page 79 Účetní zachycení finančních derivátů Kdy je nezbytné testovat efektivitu zajištění U zajištění se očekává, že bude během období, na něž je pořízeno, vysoce účinné při dosahování kompenzačních změn reálné hodnoty nebo peněžních tokůpřiřaditelných k zajišťovanému riziku Na počátku zajištění K rozvahovému dni Prospektivní test X X a Retrospektivní test X Page 80 40

41 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění Srovnání kritických charakteristik (Critical terms comparison) (pouze pro prospektivní testování) Nominální hodnoty Měna Očekávaný datum splatnosti Zajištěný nástroj USD Říjen 2008 Zajišťovací derivát USD Říjen 2008 Dollar offset Reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovaného nástroje Reálné hodnoty (peněžních toků) zajišťovacího derivátu Regresní analýza Změnareálnéhodnoty zajištěníhonástroje y = -0.95x Změna reálné hodnoty zaji šťovacího derivátu Page 81 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Sensitivita - (pouze pro prospektivní testování) pro předem stanové scénáře (např. 10 scénářů) počítá efektivitu zajištění pomocí dolar offset metody (porovnání nekumulativních nebo kumulativních změn reálných hodnot nebo peněžních toků). Pokud bude v 80 a více % zajištění efektivní, pak společnost považuje zajištění za prospektivněefektivní a pokračuje v zajišťovacím vztahu. Scénáře mají shodnou pravděpodobnost uskutečnění (odlišnost od Monte Carla) Minimální počet scénářůje 5 Tyto scénáře jsou definovány na počátku zajištění a nemění se. Používá se většinou tehdy, kdyžnení možné tvrdit, že zajištění je prospektivněefektivní protože hlavní charakteristiky na zajištěné položce a zajišťovacím instrumentu jsou rozdílné(např. splatnost, načasování peněžních toků, rozdílné konvence) Praktické zkušenosti: - Většinou více je lépe (např. i 80 scénářů) - Je vhodnější provádět výpočty na bázi nekumulovaných změn reálných hodnot Page 82 41

42 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Sensitivita příklad: Mějme zajišťovací vztah mezi úrokovým swapem a přijatým úvěrem a testujme prospektivní efektivitu pomocí sensitivity 1. Definice možných scénářůpro výnosovou křivku Možné posuny výnosové křivky 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Bez posunu 2,00% Posun 1 1,00% Posun 2 0,00% Posun Posun 4 Page 83 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) 2. Výpočet efektivit pro jednotlivé scénáře Zmena realne hodnoty Scenar: Zmena realne hodnoty zajistovaciho nastroje zajistovaneho nastroje (hypotetický derivát) Efektivita Efektivni Bez posunu ,82% Ne Posun ,26% Ne Posun ,86% Ano Posun ,91% Ne Posun ,48% Ano Celkove efektivni: Ne Page 84 42

43 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza lze kombinovat pro prospektivní testování se sensitivitou nebo Monte Carlem Obvykle se používá pro retrospektivní testování Nejméněsensitivní na neefektivitu Definuje se regresní model: Y = a X + b + e - Y je změna reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu (změna může být kumulativní nebo nekumulativní, cožje vhodnější) - X je změna reálné hodnoty zajišťovaného instrumentu = hypotetického derivátu (změna může být kumulativní nebo nekumulativní, cožje vhodnější) - a je sklon regresní přímky - b je průsečík regresní přímky s osou Y - e je náhodná chyba, která by měla být normálněrozložení s konstantní volatilitou v čase a střední hodnotou rovnou 0 Page 85 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza Minimální počet pozorování je 12, optimální počet pozorování je 30 Vhodná pro banky, kde je měřena reálná hodnota na denní bázi. Je možné použít v případě, že se dochází k výpočtu efektivity na týdenní, 14-denní bázi (minimum je měsíční interval přeceňování) Neefektivita se stanovuje pomocí dollar offset metody Zajišťovací vztah je efektivní - sklon mezi <-0,8; -1,25>; - Vysoká korelace mezi proměnnými R^2 > 0,96 - Model musí být statisticky validní (F-statistika musí být signifikantní) V Excelu se používá funkce linest Page 86 43

44 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza - příklad Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Datum vypoctu realne hodnoty Realna hodnota zajistovaciho instumentu Realna hodnota zajistovane polozky Page 87 Účetní zachycení finančních derivátů Příklady metod pro měření efektivity zajištění (pokračování) Regresní analýza - příklad A -91,06% Error 0,008 R^2 99,74% B Error F Degrees of freedom 32 Significance F 0% Page 88 44

45 Zajištění peněžních toků Zajištění peněžních tokůje zajištění změn peněžních toků, které jsou důsledkem konkrétního rizika souvisejícího s aktivem, závazkem nebo očekávanou transakcí, a které budou mít vliv na zisk nebo ztrátu. Zajištěnými položkami může být: - Vysoce pravděpodobné budoucí peněžní toky a očekávané transakce - Pevné přísliby z titulu měnového rizika Typickým příkladem je překlopení proměnlivěúročeného úvěru do fixněúročeného úvěru pomocí IRS nebo zajištění budoucích tržeb či nákladůz titulu měnového rizika O zajištění peněžních tokůse konkrétněúčtuje takto: (a) samostatná složka vlastního kapitálu, která souvisí se zajištěnou položkou, se upraví na nižší ze dvou dále uvedených hodnot (v absolutních částkách): (i) kumulovaný zisk nebo ztráta plynoucí ze zajišťovacího nástroje na počátku zajišťovacího vztahu; a (ii) kumulovanou změnu reálné hodnoty (současnou hodnotu) předpokládaných budoucích peněžních tokůsouvisejících se zajištěnou položkou od začátku zajištění; (b) jakýkoli zbývající zisk nebo ztráta plynoucí ze zajišťovacího nástroje nebo jeho složky (připadající na neúčinnou část zajištění) se zaúčtuje do výnosůnebo do nákladů; Page 89 Zajištění peněžních toků(pokračování) Jestliže zajištění očekávané transakce následněvyústí v zaúčtování finančního aktiva nebo finančního závazku, související zisky nebo ztráty zaúčtované přímo do vlastního kapitálu se musí přeřadit do výnosůnebo do nákladůve stejném období nebo stejných obdobích, ve kterých pořízené aktivum nebo přijatý závazek ovlivnily zisk nebo ztrátu (např. v období, kdy se účtuje o úrokových příjmech nebo úrokových nákladech). Avšak jestliže účetní jednotka očekává, že ztráta (celá nebo její část) zaúčtovaná přímo do vlastního kapitálu nebude v jednom nebo více budoucích obdobích nahrazena, musí částku, u které nepředpokládá navrácení, zaúčtovat do nákladů. Jestliže zajištění očekávané transakce následněvyústí v zaúčtování nefinančního aktiva nebo nefinančního závazku nebo pokud se z očekávané transakce u nefinančního aktiva nebo nefinančního závazku stane závazný příslib, u kterého se použijí zásady účtování o zajištění reálné hodnoty, potom účetní musí postupovat podle níže uvedených bodů(a) nebo (b): (a) Převede související zisky a ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, do výnosů nebo do nákladůza stejné (stejná) období, během kterého (kterých) pořízené aktivum nebo přijatý závazek ovlivnil zisk nebo ztrátu (např. období, kdy se účtuje o odpisových nákladech nebo nákladech na prodej). Avšak jestliže účetní jednotka očekává, že ztráta (celá nebo její část) zaúčtovaná přímo do vlastního kapitálu nebude v jednom nebo více budoucích obdobích nahrazena, musí částku, u které nepředpokládá navrácení, zaúčtovat do nákladů. (b) Vyřadí související zisky a ztráty, které byly zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu, a zahrne je do pořizovací ceny nebo jiné účetní hodnoty aktiva nebo závazku. Page 90 45

46 Zajištění peněžních toků(pokračování) Za jakékoli z následujících okolností účetní jednotka přestane účtovat o zajištění definovaném v odstavcích (a) Uplyne splatnost zajišťovacího nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, ukončen nebo uplatněn. V tomto případězůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv době účinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce. Jakmile k transakci dojde, postupuje se dle předchozího slidu. (b) Zajištění jižnesplňuje kritéria pro účtování o zajištění. V tomto případězůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv doběúčinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce. Jakmile k transakci dojde, postupuje se dle předchozího slidu. (c) Jižse nepředpokládá, že se očekávaná transakce uskuteční. V takovém případěje nutné jakýkoli související kumulovaný zisk nebo ztrátu plynoucí ze zajišťovacího nástroje, který je od doby účinnosti zajištění účtován přímo ve vlastním kapitálu, zaúčtovat do výnosůnebo do nákladů. U očekávané transakce, která ji žnení vysoce pravděpodobná, se m ůže nadále předpokládat, že se uskuteční. (d) Účetní jednotka zruší zajišťovací vztah. U zajištění očekávané transakce zůstane kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího nástroje, který byl původněv doběúčinnosti zajištění zaúčtován přímo do vlastního kapitálu, vyčleněn ve vlastním kapitálu, dokud nedojde k realizaci očekávané transakce, resp. do doby, kdy se jižjejí uskutečnění přestane neočekávat. Jakmile k transakci dojde, platí ustanovení odstavcůdle předchozího slidu. Pokud se transakce přestane očekávat, kumulovaný zisk nebo ztráta zaúčtované přímo ve vlastním kapitálu se musí zaúčtovat do výnosůnebo do nákladů. Page 91 Zajištění cizoměnových tržeb praktické rady Definice vysoce pravděpodobných budoucích peněžních tokůa očekávaných transakcí Možnost navázání na plán prodeje v cizích měnách Možnost navázání na databázi kontraktů Nutnost pravidelného backtestingu Budget vs. Actual neboli srovnání, že společnost utržila dostatečné množství peněžních prostředků Není možné zajišťovat čistou měnovou pozici Alternativněse zajišťuje v případě, že příjmy(výdaje) převyšují výdaje(příjmy) % příjmů(%výdajů) např.: Příjmy EUR Výdaje 800 EUR = čistá měnová pozice 200 EUR Zajišťuji 20% z příjmůdenominovaných v EUR Ideální případějde o hedging tzv. jedna ku jedné jeden peněžní tok, jeden derivát (nepraktické) Page 92 46

47 Zajištění cizoměnových tržeb praktické rady Při zaúčtování faktury může dojít (ale nemusí) k tzv. zlomení zajištění peněžních toků na zajištění reálné hodnoty (dojde k zaúčtování faktury), záleží na tzv. definici zajišťovacího vztahu (možnost zajistit budoucí transakci splátku faktury) Vykázání změny reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu: Změna reálné hodnoty efektivní části zajišťovacího derivátu se v okamžiku zaúčtování faktury vykážou dle CAS a IFRS - Tam kde jdou tržby (Best practise) - Alternativněkursové rozdíly (CAS), ostatní provozní náklady/výnosy (IFRS) - Kursové rozdíly se mapují v IFRS do ostatních provozních nákladů/výnosů Změna reálné hodnoty efektivní části zajišťovacího derivátu se od okamžiku zaúčtování faktury účtuje do kursových rozdílů Nutnost znát reálnou hodnotu zajišťovacího instrumentu k datu zaúčtování tržby Page 93 Praktické příklady Dle Excelu Page 94 47

48 Prostor pro Vaš e dotazy All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US) All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of Pricewaterhou secoopers LLP (US). 48

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty

Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Úrokové sazby - pevná a pohyblivá. Úrokové deriváty Půjčování rezerv mezi bankami Dealeři bank na mezibankovním trhu pohotově umísťují volné prostředky (rezervy) jako depozita do jiných bank, které právě

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.3, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování [Novelizace standardu - v poslední větě odstavce 11 se "v účetních výkazech" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci", v

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více