CO JE TO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE TO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ?"

Transkript

1 PHARMBUSINESS MAGAZÍN PŘÍSPĚVEK CROWN PERSONNEL pokr 2 CO JE TO PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ? "Veškeré konání válečné a vlastně i veškeré dění v životě spočívá v tom, že se snažíme zjistit to, co nevíme, na základě toho, co víme; já tomu říkám 'hádat, co je za kopcem' " Vévoda Wellington. Croker Papers V minulém vydání jsme se zabývali signály, které mohou upozornit vedoucí pracovníky na to, že by bylo záhodno provést podrobnější "průzkum mínění zaměstnanců". Ale ještě jsme si nedefinovali, co pod tímto pojmem vlastně rozumíme a jaké nástroje nám přitom mohou být užitečné. Nejprve si však ujasněme dvě věci, dva předsudky, uvádí nás do problematiky...ctirad Vondrášek: Zaprvé průzkum mínění zaměstnanců nebo také zkoumání jejich postojů zní uším některých z nás jako podivné až nebezpečné počínání, které má odhalit i nejtajnější myšlenky zaměstnanců. Ti se pak logicky cítí ohroženi, zdráhají se spolupracovat, neodpovídají po pravdě a celé zkoumání tím hatí. Ve skutečnosti ale obavy nejsou na místě. Průzkum mínění zaměstnanců není žádná špionážní praktika. Ze své podstaty nesmí nikoho ohrozit, naopak, má pomoci zorientovat se v problémech a ukázat cestu k jejich řešení. Zadruhé odborníci, kteří mají průzkumy na starosti, se někdy tváří, jako by to byla velká věda a jako by k vytvoření správného dotazníku bylo potřeba přinejmenším doktorátu z experimentální psychologie. Samozřejmě, že ani tady tomu tak není, usmívá se Vondrášek. Podle něho se však využití služeb skutečného odborníka na počátku určitě vyplatí: Zkoumající musí umět vybrat reprezentativní vzorek zaměstnanců a vědět, jaký vliv má jeho složení na statistické výsledky zkoumání. Co je ještě podstatnější, musí umět položit přesně cílené otázky tím pravým způsobem. Nicméně toto umění je obvykle založeno spíše na zkušenosti, praxi a také na pokusech a omylech nežli na

2 nějakých tajných znalostech. Existuje pár triků a postupů, kterým se můžeme naučit i my. A také pár léček, jimž se můžeme vyhnout...

3 Nutnost podílet se na celém procesu Neexistuje důvod, proč bychom se sami neměli na celém procesu osobně podílet, domnívá se Ctirad Vondrášek. Přestože najatý odborník možná namítne, že v tak složitém procesu prakticky nemůžeme ničím přispět, neměli bychom se nechat odradit. Jsme to totiž právě my, kdo mnohem pravděpodobněji pochopí pozadí a východiska zkoumání, bude si vědom případných úskalí a bude vědět, jaké otázky naše pracovníky zaujmou a jaké nikoliv. Žádný externí odborník, jakkoli dobře obeznámený s problematikou společnosti, nemůže mít tak důkladný přehled o vnitřních postupech a firemní kultuře, jako lidé, kteří ve firmě skutečně pracují. Podle mých zkušeností jsou vedoucí pracovníci pro zkoumání výrazným přínosem, podotýká Ctirad Vondrášek, Občas mohou dokonce celé zkoumání zachránit. Kupříkladu všechny organizace mají svůj vlastní žargon a pokud ho nebudeme správně používat, mohou být výsledky průzkumu velmi zavádějící. Například anglická BBC říká svým formulářům pro hodnocení "výroční zprávy". Naopak skutečné výroční zprávě zaměstnanci říkají příručka. Bude-li se tedy nezasvěcený dotazovat na výroční zprávu, získá odpovědi na zcela jinou otázku, než zamýšlel. Člověk z firmy ale tuto lapálii odhalí... Celý proces zkoumání by proto měl probíhat v těsné spolupráci a za přímých konzultací s vedoucími pracovníky. Koneckonců, jsou to právě oni, kdo by na základě výsledků zkoumání měl přijímat konkrétní opatření. Proto je nesmírně důležité, aby průzkum považovali za užitečný a aby jim poskytl veškeré informace, které potřebují. Pokud se zdá, že zkoumání nebude odpovídat jejich potřebám, musí na to vedoucí pracovníci upozornit hned na počátku, a ne na to přijít, až když mají v rukou výsledky. Tak co je to vlastně průzkum mínění zaměstnanců? Průzkum mínění zaměstnanců je jakákoli forma systematického zkoumání názorů, chování, pocitů, postojů nebo přesvědčení zaměstnanců. Může to být zkoumání týkající se určitého specifického prvku pracovního prostředí, jako je komunikace nebo systém odměňování. Anebo to může být obecnější studie motivace zaměstnanců, jejich názorů na zaměstnavatelskou organizaci a postojů k práci. Obvykle je součástí průzkumu písemný dotazník, který respondenti

4 vyplňují. Někdy je ale opodstatněné získávat informace i přímými pohovory buď plně nebo částečně strukturovanými nebo prostřednictvím skupinových diskusí a seminářů. Přesný formát bude záviset na povaze a účelu. Nicméně v mnoha případech je vhodné použít kombinaci obojího. "Méně" a "více" závažné údaje Nemíváme ve zvyku vážně uvažovat o možnosti, že by se potřebné informace daly získat i nestrukturovanými, neformálními postupy, říká Ctirad Vondrášek, Informace, které se při nich dozvíme, považujeme za "méně závažné", neodpovídající potřebám statistiky, neměřitelné. Ve skutečnosti jsou tyto nestrukturované, "méně závažné" informace pravděpodobně nejdůležitějším prvkem většiny praktických průzkumů mínění zaměstnanců. Žádný písemný dotazník totiž nemůže být dostatečně podrobný nebo flexibilní, aby bral v úvahu všechny možné subjektivní pohledy, nuance, drobné obavy nebo i zdánlivé "prkotiny", jež mohou být obsaženy v postojích lidí vůči jejich pracovnímu prostředí. A přestože lze tyto drobnosti pro účely "čistého" výzkumu pominout, každý vedoucí dobře ví, že to jsou přesně ty věci, které ve firmách způsobují problémy. Požádali jsme Ctirada Vondráška o jednoduchý příklad: Předpokládejme, že naše organizace uvažuje o přestěhování mimo hlavní město. Zaměstnává vysoce kvalifikované pracovníky a musí zajistit, aby většina z nich byla ochotna přestěhovat se do nového působiště. Výsledky písemného průzkumu mínění zaměstnanců jsou povzbudivé. Přes 80% zaměstnanců uvedlo, že rádi půjdou, pokud jim uhradíme náklady s přestěhováním a finančně vykompenzujeme nepohodlí nutně s tímto krokem spojené. Dobře, pomyslíme si. Provedeme výpočty, zjistíme, že si to můžeme dovolit a zahájíme stěhování. A v tu chvíli začnou problémy! Nejdříve se objeví malá, ale významná skupinka klíčových pracovníků, kteří si budou stěžovat, že jim sice uhradíme náklady spojené s přestěhováním, ale že neděláme nic pro vyřešení problematiky dalšího vzdělání jejich dětí. Několik z nich má totiž děti, kterým zbývá jen rok do maturity, státnic nebo jiných důležitých zkoušek. I když tito zaměstnanci s přestěhováním souhlasí, přesto se jim do něho teď nechce. A pokud to mají udělat, budeme jim muset uhradit náklady na doučování dětí, aby se s přechodem na jinou školu vyrovnaly. A pak přijde jiná skupina. Ta zase má staré nebo invalidní příbuzné, o které se musí starat. Ano, samozřejmě, že souhlasí s

5 přestěhováním, ale budeme muset něco udělat s příbuznými. Možná uhradit i jejich přestěhování. Nebo platit za ošetřovatelské služby. Nebo... A v tu chvíli se objeví další skupina. I oni souhlasí s přestěhováním, ale musí brát v úvahu také kariéru svých manželů nebo manželek... Stěhování je v háji, předchozí výpočty můžeme vyhodit do koše. Pitomý průzkum! láteříme. Ve skutečnosti lépe připravený průzkum mohl obsáhnout i některá ze zmíněných témat a umožnit vedoucím, aby byli alespoň na část menšinových reakcí připraveni. Písemný dotazník jsme měli doplnit o sled neformálnějších diskusí. Uprostřed hovoru by si respondenti možná uvědomili, že Kamila přece bude maturovat, málem bych na to zapomněla! nebo No jo, ale co s prastrýcem Albertem?! Výhody písemného dotazníku Tím, co bylo řečeno výše, jsme nechtěli vzbudit dojem, že formální písemné průzkumy nemají v procesu získávání informací od zaměstnanců žádné místo. Naopak, písemné dotazníky budou pravděpodobně tvořit páteř většiny průzkumů mínění zaměstnanců. Písemný dotazník má celou řadu výhod. Zaprvé může být velmi pečlivě a přesně sestaven za účelem získání specifického druhu údajů, objasňuje Ctirad Vondrášek, Lidé se v anonymním dotazníku spíše otevřou nežli majíli říci nějaký svůj kritický postoj vůči zaměstnavateli nahlas při rozhovoru. Navíc v dotazníku, který jim dává možnost vybrat z několika odpovědí, nemohou utíkat z otázek a kroutit se, jsou-li jim dotazy nepříjemné. Prostě musejí vybrat takovou odpověď, která je jejich smýšlení nejbližší. To samozřejmě neznamená, že dotazníky by měly obsahovat pouze otázky s předem formulovanými variantami odpovědí. Většinou se jedná o kombinaci těchto otázek s volnějšími dotazy. Kombinování různých metod zkoumání Různé metody získávání údajů písemné dotazníky, rozhovory, skupinové diskuse atd. jsou zdrojem různých druhů informací. Pokud chceme obdržet podrobný, trojrozměrný obraz celkové situace ve firmě, budeme nejspíš muset použít celou řadu různých přístupů. Jeden nám může dát jasné, poměrně jednoznačné výsledky, jiný nám umožní udělat si představu o důležitých podrobnostech. Ve vzájemné spojitosti by pak

6 všechny tyto metody měly poskytnout dostatečné množství spolehlivých informací, které nám umožní přijmout přesná a vhodná rozhodnutí v naší řídící práci. Shrnutí Efektivní získávání informací vždy vyžaduje značnou promyšlenost, zkušenost a dovednost. Narozdíl od vedení pohovorů je sestavování dotazníků dovednost, kterou nelze u pracovníků personálních oddělení běžně očekávat. Průzkumy mínění zaměstnanců nevyžadují užití komplikovaných statistických rozborů nenechme se odradit zdánlivou vědeckostí. I když využijeme služeb externího poradce, neustále se na celém procesu sami aktivně podílejme. Vedoucí musí být průběžně informováni jsou to oni, kdo budou muset na základě výsledků zkoumání přijímat konkrétní opatření. Většina průzkumů mínění zaměstnanců zahrnuje pohovory a dotazníky s předem formulovanými variantami možných odpovědí potřebujeme získat "více" i "méně" závažné informace. Vždy mějme na paměti, že účelem průzkumů mínění zaměstnanců není jen získat informace, ale také pomoci vedoucím pracovníkům při jejich rozhodování.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Helena Futerová: Měla jsem unikátní možnost být u začátků personalistiky v Česku před 20 lety, takže ji znám od samotného "narození" až po její

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více