Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě"

Transkript

1 Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste Bank Croatia třetí největší bankou v Chorvatsku Zaměření: reorganizace pojišťovací činnosti Spořitelny: pokračující převod poboček; zvýšení majetkové účasti v Kärtner Sparkasse Růst zisku: čistý zisk skupiny vzrostl o 38,4 % Cena akcie: výkonnost akcie daleko předčí srovnatelné tituly Hodnota společnosti: nárůst tržní kapitalizace v roce 2003 o více než 50 %

2 ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI >

3 Klíčové údaje podle IFRS ) ) ) v mil. EUR v mil. EUR v mil. EUR v mil. EUR Rozvaha Aktiva celkem Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Cenné papíry k obchodování a jiné finanční investice Ostatní aktiva Pasiva a vlastní kapitál celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy a podřízený dluh Ostatní pasiva, rezervy Menšinové podíly Vlastní kapitál Změny ve vlastním kapitálu Rizikově vážená aktiva podle 22 rakouského zákona o bankách (BWG) Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle 23 a 24 BWG z toho: základní kapitál Tier Ukazatel solventnosti podle 22 BWG 10,7 % 11,0 % 10,7 % 11,2 % z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (v %) 6,3 % 6,3 % 6,2 % 6,7 % Výkaz zisků a ztrát Čistý úrokový výnos 2 586, , ,9 924,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám 406,4 406,4 203,6 161,9 Čistý příjem z poplatků a provizí 996,6 944,3 574,6 423,4 Čistý zisk z obchodních operací 214,6 167,4 152,6 127,4 Všeobecné administrativní náklady 2 460, , , ,0 Provozní výsledek 1 370, ,2 711,7 473,7 Zisk před zdaněním 761,6 664,6 405,7 267,8 Čistý zisk po menšinových podílech 353,3 255,2 223,3 191,8 Základní poměrové ukazatele Čistá úroková marže (v %, k průměrným úročeným aktivům) 4) 2,30 % 2,30 % 2,05 % 1,68 % Poměr čistého zisku po menšinových podílech k celkovým průměrným aktivům (v %) 0,28 % 0,22 % 0,28 % 0,31 % Poměr čistého zisku po menšinových podílech k rizikově váženým aktivům (v %) 0,57 % 0,42 % 0,59 % 0,65 % Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %) 64,2 % 67,9 % 67,1 % 67,9 % Návratnost kapitálu (Return on Equity ROE, v %) 13,7 % 12,7 % 12,4 % 12,3 % Zisk na akcii (v EUR) 5,94 4,73 4,47 4,21 Další informace Počet zaměstnanců Rakousko Zahraničí z toho: skupina České spořitelny Slovenská sporiteľňa, a. s ostatní dceřiné společnosti ) Počet poboček Rakousko Česká republika Slovenská republika Maďarsko 194 6) Chorvatsko ) Včetně výsledků České spořitelny, a. s., za 5 měsíců 2) Včetně České spořitelny, a. s., a Slovenské sporiteľni, a. s.; rozvaha a vlastní kapitál včetně Tiroler Sparkasse Bank AG 3) První konsolidace členů křížového garančního systému a Riječka banka d. d.; výkaz zisků a ztrát včetně Tiroler Sparkasse Bank AG 4) Změna metody výpočtu oproti roku ) Včetně zaměstnanců společnosti Postabank 6) Včetně 112 poboček společnosti Postabank

4 Klíčové informace o akcii Erste Bank v EUR v EUR v EUR v EUR Kurz akcie Nejvyšší kurz 98,20 85,83 62,00 51,30 Nejnižší kurz 58,45 53,00 47,00 40,85 Uzavírací kurz 97,97 64,15 59,70 48,00 Ukazatele na akcii Zisk na akcii 5,94 4,73 4,47 4,21 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 16,49 13,56 13,36 11,40 Dividenda na akcii 1,50 1) 1,24 1,24 1,24 Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (v %) 25,4 % 29,1 % 27,7 % 32,6 % Dividendový výnos (v %) 1,5 % 1,9 % 2,1 % 2,6 % Účetní hodnota na akcii 46,56 41,47 37,80 36,82 Provozní výsledek na akcii 22,86 19,24 14,13 9,40 Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio) 2,1 1,5 1,6 1,3 Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return TSR) TSR (v %) 54,22 % 9,35 % 26,50 % 11,7 % Průměrný TSR (v %) 15,57 % 9,13 % 9,10 % 4,7 % Počet akcií Počet akcií v oběhu ) ) Průměrný počet akcií v oběhu Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 5,87 3,84 3,01 2,42 Objem obchodů na burze (v mld. EUR) 3) 2,02 2,85 1,33 0,95 1) Doporučení pro valnou hromadu 2) Včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému 3) Zdroj: vídeňská burza; jednoduchý výpočet Ratingová hodnocení FITCH dlouhodobý krátkodobý individuální A F1 B/C Moody s Investors Service dlouhodobý A1 krátkodobý P-1 finanční síly C+ Vývoj kurzu akcie Erste Bank EUR 12/97 > > 02/04 Standard & Poor s krátkodobý A-2

5 Výroční zpráva 2003 Obsah Klíčové údaje: Erste Bank a její akcie Akcie Erste Bank Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Výsledky podle segmentů Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Úvěrová rizika ve skupině Erste Bank Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu Konsolidovaný výkaz peněžních toků Příloha ke konsolidované účetní závěrce Zpráva auditora Zpráva dozorčí rady <

6 Akcie Erste Bank Díky nárůstu o více než 50 % v roce 2003 byla akcie Erste Bank jednou z nejvýkonnějších akcií evropského bankovního sektoru. Příčinou tohoto úspěchu bylo nejen všeobecné zlepšení situace na finančních trzích a ve finančním sektoru, ale především důsledná realizace strategie růstu ve střední Evropě, jejíž posledním potvrzením se stala nedávná akvizice maďarské společnosti Postabank. Vývoj burzovních indexů Navzdory špatnému startu SILNÝ RŮST NA MEZINÁRODNÍCH do turbulentního roku 2003 AKCIOVÝCH TRZÍCH se mezinárodním akciovým trhům poprvé od roku 1999 podařilo ukončit rok velmi dobrými výsledky. Navzdory politické nejistotě v souvislosti s válkou v Iráku, opožděnému oživení hospodářského růstu a nepříznivému vývoji amerického dolaru zaznamenaly téměř všechny akciové trhy dvouciferný růst. Růst vedly především hlavní indexy v USA (Dow Jones Index vzrostl o 25,3 %, S&P500 o 26,4 % a Nasdaq o 50,0 %). FTSE Eurotop 300 Index se během roku 2003 zvýšil o 11,8 %. Rakouský ATX index s nárůstem o 34,4 % a německý akciový index (DAX), který zaznamenal zvýšení o 37,1 %, patřily k nejvýkonnějším indexům v Evropě. Ukončení války v Iráku, která v prvním čtvrtletí roku 2003 rozhodujícím způsobem ovlivňovala dění na mezinárodních akciových trzích a v polovině března stlačila ceny akcií na nová minima, odstartovalo razantní růst na akciových trzích. Hlavním důvodem trvalého růstu, který následoval od bodu zlomu dne 11. března 2003, bylo všeobecné zlepšení bur- zovního sentimentu ohledně akcií, snížení úrokových sazeb centrálními bankami ve Spojených státech a v Evropě a také naděje na oživení světové ekonomiky. Dynamika tohoto vzestupu byla v průběhu druhého pololetí posílena zveřejněním pozitivních obchodních výsledků společností a některými příznivými makroekonomickými indikátory, které podpořily scénář silného hospodářského růstu v USA a postupného oživení v Evropě. V bankovním sektoru v roce BANKOVNÍ SEKTOR PROFITUJE 2003 nejprve pokračoval klesající ZE ZLEPŠENÍ SITUACE V OBLASTI VÝNOSŮ trend předchozího roku. Hlavními důvody byly jednak výsledky evropských bank za rok 2002, které byly pod očekáváním trhu, a snížení hodnocení některých bankovních titulů ze strany ratingových agentur a analytiků. V této souvislosti došlo v prvních třech měsících roku 2003 rovněž k poklesu DJ Euro Stoxx Bank Indexu o 9,2 %, poté však díky rýsujícímu se zlepšení výnosové situace evropských bank tento index opět vzrostl. Tento pozitivní trend byl potvrzen výsledky bank v následujících čtvrtletích, které předčily všechna očekávání, a všeobecným opětovným růstem na akciových trzích, který vynesl DJ Euro Stoxx Bank Index na nová roční maxima. Celkem zaznamenal index evropských bank s hodnotou ve výši 260,05 bodů na konci roku 2003 celkový nárůst o 31, 0 %. Tento rostoucí trend pokračoval i v lednu 2004 dalším nárůstem o 2,1 %. Nárůstem Austrian Traded VÍDEŇSKÁ BURZA JEDNA Z NEJLEPŠÍCH Indexu (ATX) o 34, 4 % na 1 545,15 V ROCE 2003, NOVÁ HISTORICKÁ MAXIbodů překonal rakouský akciový trh MA NA POČÁTKU ROKU 2004 v předešlém roce téměř veškeré další evropské akciové indexy. Tento nadprůměrný výkon vídeňské burzy byl částečně způsoben růstovým potenciálem vyplývajícím z rozšíření Evropské unie směrem na východ od 1. května 2004, které má být dle očekávání přínosem pro rakouské hospodářství. Vývoj kurzu akcií Erste Bank, DJ Euro Stoxx Bank Indexu a ATX indexu od začátku roku 2003 (indexováno) % 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04 ERSTE BANK ATX DJ EURO STOXX BANK INDEX 02

7 AKCIE ERSTE BANK Indexu ATX se podařilo dosažením několika dalších historických maximálních hodnot pokračovat v tomto pozitivním vývoji až do února 2004 a nárůstem o 11,3 % v průběhu ledna tento index viditelně zastínil všechny ostatní evropské akciové trhy. FTSE Eurotop 300 Index zaznamenal v tom samém období nárůst o pouhých 2,5 %. Bank směrem nahoru. V roce 2004 pokračoval tento pozitivní trend razantním nárůstem kurzu hned na počátku roku. Dne 5. ledna 2004 překročila akcie Erste Bank kurzem 102,00 EUR poprvé hodnotu 100 EUR. Dosud nejvyššího uzavíracího kurzu ve sledovaném období dosáhla akcie Erste Bank 16. února 2004 hodnotou 115,0 EUR. Výkonnost akcie Erste Bank Kurz akcie Erste Bank zaznamenal v roce 2003 rekordní vze- V ROCE 2004 ZŘETELNĚ NAD HODNOTOU REKORDNÍ ZHODNOCENÍ A DALŠÍ RŮST stup a několik nových historických 100 EUR maximálních hodnot. Dosažením uzavíracího kurzu v posledním obchodním dni roku 2003 ve výši 97,97 EUR tato akcie vzrostla o 52,7 %. Erste Bank tak překonala jak ATX index (nárůst o 34,4 %) o 18,3 procentních bodů, tak i oborový index evropských bank (zvýšení o 31,0 %) o 21,7 procentních bodů. Navzdory obtížné situaci na akciových trzích a přes dosažení ročního minima ve výši 58,45 EUR k 11. březnu 2003 uzavírala akcie Erste Bank dokonce i první čtvrtletí 2003 s nárůstem o 1,9 %. Oživení v evropském bankovním sektoru a ohodnocení akcie Erste Bank finančními analytiky jako klíčové investice v bankovním sektoru střední Evropy způsobilo další podstatný nárůst kurzu. Toto stoupání bylo podpořeno skutečností, že akcie dosáhla během října a listopadu několika nových historických maximálních hodnot. Nejvyššího uzavíracího kurzu v roce 2003 ve výši 98,20 EUR dosáhla akcie Erste Bank dne 4. listopadu. Hnací silou výjimečné výkonnosti akcie bylo kromě zveřejnění dobrých výsledků úspěšné pokračování v realizaci expanzivní strategie ve střední Evropě prostřednictvím akvizice maďarské společnosti Postabank v říjnu Tato transakce dala podnět analytikům k revizi cílové ceny akcie Erste Objem obchodů a tržní kapitalizace V roce 2003 bylo na vídeňské burze v průměru obchodováno HODNOTY VÝRAZNÝ NÁRŮST OBJEMU A TRŽNÍ zhruba akcií Erste Bank denně, což představuje nárůst o téměř 20 % oproti předchozímu roku. Objem obchodů na pražské burze, na které jsou akcie Erste Bank kótovány od října 2002, dosáhl zhruba akcií denně. S nárůstem hodnoty akcie vzrostla tržní kapitalizace Erste Bank k 31. prosinci 2003 na 5,87 mld. EUR, a dosáhla tak více než 50% nárůstu oproti 3,48 mld. EUR v předchozím roce. V únoru 2004 hodnota Erste Bank na akciovém trhu, posílená dalším prudkým růstem kurzu akcie, výrazně překročila 6,5 mld. EUR. Návrh na rozdělení zisku Valné hromadě, která se koná 4. května 2004, bude navržena výplata dividendy ve výši 1,50 EUR na akcii. To odpovídá nárůstu o 20 % oproti předešlému roku a podílu čistého zisku určeného na výplatu dividendy (Payout Ratio) ve výši 25,4 %. Ve vyšší dividendě se odráží jak nárůst čistého zisku Erste Bank v roce 2003, tak i uspokojivá výše regulatorního kapitálu díky nerozdělenému zisku. Přehled výkonnosti akcie 1) Od IPO 12/97 Od SPO 09/2000 Od SPO 07/2002 Vývoj 2003 Akcie Erste Bank +121,0 % +108,4 % +40,6 % +52,7 % ATX +18,4 % +32,2 % +26,7 % +34,4 % DJ Euro Stoxx Bank Index 2) 26,0 % +3,5 % +31,0 % 1) Na bázi uzavíracích kurzů dne ) Srovnání od IPO není možné z důvodu začlenění Erste Bank do indexu teprve od 16. ledna 1998 Akcie Erste Bank jsou zahrnuty v následujících indexech > ATX Austrian Traded Index > ATX Prime > PX 50 > PX-D > DJ Euro Stoxx Bank Index > MSCI Standard Index Austria > MSCI All World > FTSE Eurotop 300 Index > FTSE All World 03

8 AKCIE ERSTE BANK Klíčové informace o akciích Erste Bank v roce 2003 v EUR 2003 Zisk na akcii 5,94 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 16,49 Dividenda na akcii 1,50 1) Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (Payout Ratio, v %) 25,4 % Dividendový výnos (v %) 1,5 % Účetní hodnota na akcii 46,56 Provozní výsledek na akcii 22,86 Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return, v %) 54,22 % Průměrná celková návratnost pro akcionáře (v %) 15,57 % Počet akcií v oběhu ) Průměrný počet akcií v oběhu Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 5,87 Objem obchodů na burze (v mld. EUR) 2,02 3) 1) návrh pro valnou hromadu 2) včetně akcií Erste Bank držených spořitelnami zapojenými v křížovém garančním systému 3) zdroj: vídeňská burza, jednoduchý výpočet Vlastnická struktura 59,9 % Volně obchodovatelné akcie (free float) 42,9 % z toho: institucionální investoři 8,3 % z toho: soukromí investoři 7,0 % z toho: rakouské spořitelny 1,7 % z toho: zaměstnanci Kalendář důležitých termínů 4. května 2004 řádná valná hromada 7. května 2004 ex-dividend day a termín výplaty dividendy 10. května ) zveřejnění výsledků za první čtvrtletí srpna ) zveřejnění výsledků za první pololetí listopadu ) zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí ) předběžný termín Vztahy k investorům Erste Bank Erste Bank, Graben 21, A-1010 Vídeň FAX: z Rakouska mezinárodně INTERNET: Gabriele Semmelrock-Werzer TELEFON: z Rakouska mezinárodně Thomas Schmee TELEFON: z Rakouska mezinárodně Nina Higatzberger TELEFON: z Rakouska mezinárodně ,0 % Soukromá nadace DIE ERSTE (DIE ERSTE Privatstiftung) Analýzy akcie Erste Bank 1) > BNP Paribas > Bank Austria Creditanstalt > Citigroup > Deutsche Bank > Dresdner Kleinwort Wasserstein > Fox-Pitt, Kelton > Goldman Sachs > ING > JP Morgan 6,1 % Rakouský spolek (Austria Verein) > Lehman Brothers > Main First > Merrill Lynch > Patria > Raiffeisen Centrobank > UBM UniCredit Banca Mobiliare > UBS > West LB Reuters ERST.VI Bloomberg EBS AV Datastream O:ERS ISIN/Identifikační číslo cenného papíru AT Kód ADR Cusip ) Tento seznam obsahuje všechny společnosti, které prováděly analýzu akcií Erste Bank a byly Erste Bank známy v době redakční uzávěrky. 04

9 Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) V zájmu zodpovědného vedení společnosti se Erste Bank hlásí k praktickému uplatňování rakouského kodexu Corporate Governance. S cílem dosáhnout maximální transparentnosti pro všechny zájmové skupiny Erste Bank již nyní dodržuje všechny právně závazné normy, stejně jako většinu doporučení zmíněného kodexu. Dobrá Corporate Governance je považována za klíčový prvek podnikové kultury Erste Bank. Rakouský kodex Corporate Governance Začátkem října 2002 KODEX PŘINÁŠÍ NA RAKOUSKÝ představila Rakouská pracovní skupina pro správu a řízení společností PARENTNOST KAPITÁLOVÝ TRH VYSOKOU TRANSrakouský kodex pro Corporate Governance. Kodex je chápán jako dobrovolná samoregulační iniciativa a přesahuje zákonné odpovědnosti společnosti. Jeho cílem je podporovat zodpovědné řízení a kontrolu podniků, mající za cíl dlouhodobou tvorbu zisku, a vymezuje všechna práva a povinnosti všech zájmových skupin managementu, dozorčí rady, zaměstnanců, akcionářů a ostatní veřejnosti stejně jako vztahy mezi nimi. Tento kodex zaručuje vysokou míru transparentnosti pro všechny zájmové skupiny. Úplné znění tohoto kodexu je k dispozici na adrese Erste Bank se jasně hlásí k dobré Corporate Governance Erste Bank splňuje všechny PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ KODEXU PODROBprávní předpisy a většinu doporučených pravidel rakouského kodexu Corporate Governance. Podrobná NOSTI NA vysvětlení k dodržování specifických částí kodexu Corporate Governance jsou k dispozici na webové stránce společnosti Erste Bank (www.erstebank.com/ir). V rámci veřejných emisí akcií v letech 1997 a 2000 nabídla Erste Bank svým zaměstnancům možnost získat akcie Erste Bank za zvýhodněných podmínek, a tím profitovat z růstového potenciálu skupiny Erste Bank na akciovém trhu. V roce 2002 byl vedle akciového opčního plánu pro vedoucí pracovníky zaveden nový program majetkové účasti všech zaměstnanců celé skupiny (Employee Share Ownership Programme ESOP) s názvem Creating Value. Vysoká poptávka ze strany zaměstnanců posílila vedení podniku v jeho rozhodnutí v tomto programu pokračovat s cílem zvýšit ve střednědobém horizontu majetkovou účast zaměstnanců v Erste Bank na přibližně 5 %. Účast zaměstnanců je podstatnou součástí podnikové kultury Erste Bank. To se ukazuje v rozsáhlých průzkumech mínění zaměstnanců, jejichž výsledky analyzují externí poradci. Tyto výsledky jsou pak zohledňovány při rozhodování managementu. První průzkum byl proveden v celém Rakousku v roce 2000; další následoval v první polovině roku V dceřiných společnostech ve střední Evropě jsou prováděny obdobné průzkumy mínění zaměstnanců. Vysoký respekt Erste Bank ZAMĚSTNANECKÁ CHARTA ODRÁŽÍ vůči zaměstnancům je vyjádřen RESPEKT VŮČI ZAMĚSTNANCŮM v Zaměstnanecké chartě podepsané SKUPINY ERSTE BANK na počátku roku Charta dokumentuje zaměstnanecky vstřícný systém hodnot, jakož i cíle managementu a zaměstnanců. Charta navíc klade důraz na společnou produktivitu s cílem udržet krok s měnícími se tržními podmínkami. Ochrana práv všech akcionářů je považována za nejvyšší pravidlo při vedení společnosti. Tomu odpovídá i vytvoření přehledné kapitálové struktury tvořené pouze kmenovými akciemi. V souladu s principem poskytování podstatného podílu na zisku firmy akcionářům oznámila Erste Bank u příležitosti vstupu na burzu v roce 1997, že v rámci svých možností bude usilovat o výplatu dividend ve výši 30 % čistého zisku. Tento cíl byl od té doby většinou splněn. Potřeba akcionářů vést přímý dialog s vrcholovým vedením je uspokojována cestou internetových chatů, které se pravidelně konají již od roku Investoři při nich mají možnost se z první ruky informovat o aktuálním vývoji v Erste Bank. Práva a povinnosti zaměstnanců a jejich chování ve styku s klienty ( Kodex chování ) jsou přesně určeny v obsáhlých a detailních pracovních předpisech. Platná verze těchto závazných pravidel je dostupná na intranetu Erste Bank. 05

10 Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Konsolidovaná účetní závěrka Erste Bank je sestavena podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS International Financial Reporting Standards), dříve Mezinárodní účetní standardy (IAS International Accounting Standards). Shrnutí konsolidovaných výsledků skupiny Při posuzování míry změn údajů zde prezentovaných je třeba vzít v úvahu fakt, že Riječka banka je do konsolidovaných hospodářských výsledků zahrnuta teprve od 1. května 2002 a že ke zvýšení podílu v České spořitelně došlo až od července téhož roku. Zahrnutí společnosti Postabank és Takarékpénztár Rt. (Postabank), maďarské akvizice uskutečněné v prosinci 2003, proběhlo ke dni uzavření transakce, tj. 16. prosince Mimo to došlo v roce 2003 stejně jako v předešlých letech k převodu vlastnictví několika poboček Erste Bank ve prospěch lokálních spořitelen v příslušných spolkových zemích. V roce 2003 se tak uskutečnil převod poboček Erste Bank ve Vorarlbergu spořitelnám ve městech Dornbirn, Feldkirch a Bregenz. Dopady na konsolidovanou účetní závěrku jsou zanedbatelné, pouze v položce Ostatní provozní výsledek je zahrnut zisk z tohoto převodu ve výši 13 mil. EUR. Celkové provozní výnosy CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY VZROSTLY skupiny Erste Bank tvořené čistým O 6,9 % NA 3 830,9 MIL. EUR úrokovým výnosem, čistým příjmem z poplatků a provizí, čistým ziskem z obchodních operací a výsledkem z pojišťovací činnosti vzrostly v roce 2003 o 6,9 % na 3 830,9 mil. EUR, zatímco všeobecné administrativní náklady, zahrnující personální náklady, ostatní administrativní náklady a odpisy a amortizaci majetku, zaznamenaly pouze mírný nárůst o 1,2 % na 2 460,8 mil. EUR. Vývoj provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů (v mil. EUR) 3 583,1 (+65,4 %) 3 830,9 (+6,9 %) Provozní výsledek jako rozdíl provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů vzrostl o 19,0 % na 1 370,1 mil. EUR. Tento vývoj v roce 2003 vedl k výraznému zlepšení poměru nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio poměr všeobecných administrativních nákladů a celkových provozních výnosů vyjádřený v procentech) ze 67,9 % na 64,2 %. Zatímco se výše tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám prakticky nezměnila, zvýšilo se negativní saldo položky Ostatní provozní výsledek z -80,2 mil. EUR na -202,1 mil. EUR. Výsledný zisk před zdaněním zaznamenal oproti roku 2002 nárůst o 14,6 % na 761,6 mil. EUR. Po odečtení daní z příjmů a menšinových podílů činil v roce 2003 čistý zisk po menšinových podílech 353,3 mil. EUR, a tím o 14,6 % přesáhl hodnotu předchozího roku. Vývoj provozního výsledku a čistého zisku po menšinových podílech (v mil. EUR) ,7 164,6 provozní výsledek ,8 (+35,1 %) 191,8 (+16,5 %) ,8 (+50,2 %) 223,3 (+16,4 %) Na základě průměrného vlastního kapitálu očištěného o vlastní akcie (obě položky počítány na základě měsíčních hodnot) dosáhla návratnost kapitálu (Return on Equity ROE) výše 13,7 % ve srovnání s 12,7 % dosaženými v předchozím roce. Zisk za akcii (Earnings per share) se zvýšil ze 4,73 EUR na 5,94 EUR čistý zisk po menšinových podílech 1 151,2 (+61,7 %) 255,2 (+14,3 %) ,1 (+19,0 %) 353,3 (+38,4 %) 1 172,4 821, ,8 (+25,8 %) 1 001,0 (+21,8 %) 2 166,1 (+46,9 %) 1 454,3 (+45,3 %) 2 432,0 (+67,2 %) 2 460,8 (+1,2 %) provozní výnosy všeobecné administrativní náklady 06

11 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Vývoj zisku Provozní výnosy Celkové provozní výnosy vzrostly o 6,9 % na 3 830,9 mil. EUR díky uspokojivému nárůstu všech výnosových položek. Nadprůměrný růst byl zaznamenán především v položkách čistý zisk z obchodních operací a výsledek z pojišťovací činnosti. Struktura provozních výnosů (v mil. EUR) ,7 322,4 736, čistý úrokový výnos čistý zisk z obchodních operací 127,4 423,4 924, ,6 574, , ,4 čisté příjmy z poplatků a provizí výsledek z pojišťovací činnosti 167,4 944, , ,9 214,6 996, ,8 Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos představuje tři základní položky: úroky v užším slova smyslu, úrokům odpovídající výnosy a náklady, jakož i výnosy z majetkových účastí včetně podílu na výsledcích činnosti přidružených společností. V roce 2003 vzrostl čistý úrokový výnos o 5,0 % na 2 586, 8 mil. EUR. Zatímco čistá úroková marže (čistý úrokový výnos jako procento průměrných úročených aktiv, což jsou celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) zůstala v meziročním srovnání stabilní ve výši 2,3 %, byl vývoj čistého úrokového výnosu pozitivně ovlivněn 12% nárůstem celkových průměrných aktiv, jakož i zvýšením výnosů z přidružených společností. Výnosy z řízení aktiv a pasiv rovněž vzrostly. K tomuto vývoji přispěly pozitivně jak obchodní aktivity v Rakousku, tak i v dceřiných společnostech ve střední Evropě. Čisté příjmy z poplatků a provizí Čisté příjmy z poplatků a provizí se v roce 2003 zvýšily celkově o 5,5 % na 996,6 mil. EUR. Nárůstu bylo přitom dosaženo téměř u všech druhů poplatků a provizí, především však u poplatků z pojišťovací činnosti a stavebního spoření. Také poplatky z obchodování s cennými papíry zaznamenaly na základě zlepšení tržní situace velmi pozitivní vývoj. Vývoj provozních výnosů (v mil. EUR) Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. EUR) 3 583,1 (+65,4 %) 0,2 % 4,7 % 3 830,9 (+6,9 %) 0,9 % 5,6 % 26,0 % 944,3 (+64,3 %) 5 % 36 % 996,6 (+5,5 %) 6 % 39 % 26,4 % 1 172,4 9,7 % 27,5 % 62,8 % 1 474,7 (+25,8 %) 8,6 % 28,7 % 62,7 % 2 166,1 (+46,9 %) 7,0 % 26,6 % 66,4 % 68,7 % 67,5 % 322,4 8 % 15 % 11 % 22 % 44 % 423,4 (+31,3 %) 5 % 24 % 13 % 16 % 42 % 574,6 (+35,7 %) 4 % 30 % 20 % 19 % 27 % 16 % 18 % 25 % 16 % 14 % 25 % čistý úrokový výnos čistý zisk z obchodních operací čisté příjmy z poplatků a provizí výsledek z pojišťovací činnosti obchody s cennými papíry stavební spoření a ostatní obchody úvěrové obchody platební styk pojišťovací činnost 07

12 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Čistý zisk z obchodních operací Struktura všeobecných administrativních nákladů (v mil. EUR) Čistý zisk z obchodních operací obsahuje realizované a nerealizované zisky a ztráty z obchodování s cennými papíry, z úrokových a akciových derivátů a z obchodů s cizími měnami. Dále jsou zde zahrnuty výnosy z úroků a dividend z obchodních pozic a úrokové náklady na refinancování těchto pozic. Čistý zisk z obchodních operací skupiny zaznamenal výrazný nárůst o 28,2 % na 214,6 mil. EUR, čehož bylo docíleno optimálním využitím lepšího tržního prostředí. 821,7 78,7 255,2 487, ,0 115,6 323,6 561, ,3 187,1 510,2 757, ,0 296,2 762, , ,8 346,6 691, ,3 Výsledek z pojišťovací činnosti Zatímco v roce 2002 byly výnosy z pojišťovací činnosti neobvykle nízké v důsledku špatné situace na trhu a vyšších ztrát vlivem přírodních katastrof, v roce 2003 se výnosy z pojišťovací činnosti téměř čtyřnásobně zvýšily na 32,9 mil. EUR, částečně díky optimismu na kapitálových trzích a nižšímu počtu mimořádných událostí. Následující graf ukazuje vývoj čisté úrokové marže (čistý úrokový výnos jako procento průměrných úročených aktiv) a provozní marže (provozní zisk jako procento průměrných celkových aktiv). Čistá úroková marže a provozní marže 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 % 2,39 % 1,68 % provozní marže 2,68 % 2,05 % čistá úroková marže Všeobecné administrativní náklady 3,16 % 3,02 % 2,30 % 2,30 % Položka Všeobecné administrativní náklady zahrnuje personální náklady, ostatní administrativní náklady a odpisy a amortizaci majetku. V roce 2003 bylo zaznamenáno pouze mírné zvýšení této položky o 1,2 %. Bez zahrnutí mimořádných výdajů v souvislosti s penzijním fondem, popsaných v komentáři k personálním nákladům, došlo k mírnému poklesu všeobecných administrativních nákladů o 0,1 % personální náklady 2001 ostatní administrativní náklady odpisy a amortizace hmotného a nehmotného majetku Vývoj všeobecných administrativních nákladů (v mil. EUR) 821, % 31 % 59 % personální náklady 1 001,0 (+21,8 %) % 32 % 56 % 1 454,3 (+45,3 %) % 35 % ostatní administrativní náklady odpisy a amortizace hmotného a nehmotného majetku Personální náklady se zvýšily o 3,6 % na 1 422,3 mil. EUR. Zde jsou zahrnuty i jednorázové náklady ve výši zhruba 32 mil. EUR, vyplývající z převodu penzijních nároků zaměstnancům a důchodcům do nové části penzijního fondu. Tuto změnu umožnila novelizace zákona o penzijních fondech v roce 2003 v Rakousku (podrobné informace se nacházejí v příloze účetní závěrky). Po vyloučení těchto jednorázových výdajů by se zvýšení personálních nákladů zmírnilo na pouhých 1,2 %. Toto zvýšení pokrývá pravidelné zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy v Rakousku a rovněž nutné přizpůsobení mezd v dceřiných společnostech na rozšířeném domácím trhu, zatímco počet zaměstnanců se v uplynulém roce podstatně snížil (po odečtení přírůstku zaměstnanců v rámci akvizice Postabanky). 52 % ,0 (+67,2 %) % 32 % 56 % ,8 (+1,2 %) % 28 % 58 % 08

13 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Počet zaměstnanců skupiny Erste Bank, přepočtený na plné úvazky (bez zaměstnanců na rodičovské dovolené), vykázal následující vývoj: Počet zaměstnanců Stav Stav k k Rakousko z toho spořitelny křížového garančního systému Zahraničí z toho skupina České spořitelny z toho Slovenská sporiteľňa z toho ostatní dceřiné společnosti ve střední Evropě ) Celkem ) z toho zaměstnanců z prvního zahrnutí Postabank do konsolidace Dalších 72 zaměstnanců (v předchozím roce: 256 zaměstnanců) pracovalo ke konci roku 2003 v nebankovních dceřiných společnostech skupiny, především v oborech hoteliérství a služeb pro trávení volného času. Náklady na tyto pracovníky stejně jako výnosy těchto nebankovních společností jsou zahrnuty v položce ostatní provozní výsledek. Ostatní administrativní náklady se díky důslednému řízení nákladů podařilo snížit o 9,3 % na 691,9 mil. EUR především vlivem snížení nákladů na informační technologie o 22,4 %. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám jsou saldem tvorby a rozpouštění rezerv a opravných položek k pohledávkám včetně odpisů úvěrů a pohledávek a výnosů z již odepsaných úvěrů a pohledávek. Skutečná potřeba tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám zůstala s hodnotou 406,4 mil. EUR oproti předchozímu roku podle očekávání nezměněna. To vedlo ke snížení rizikových nákladů vztažených na průměrné pohledávky za klienty z 65 na 62 bazických bodů. V této položce nejsou obsaženy změny opravných položek na pohledávky z úroků, které jsou započítány v položce čistý úrokový výnos. Tvorba a rozpouštění ostatních rezerv a opravných položek, které se netýkají úvěrů a pohledávek, jsou obsaženy v položce ostatní provozní výsledek. Podrobné informace k řízení rizik a rizikových situací se nacházejí v příloze účetní závěrky. Ostatní provozní výsledek Položka Ostatní provozní výsledek obsahuje především výnosy z cenných papírů držených do splatnosti a cenných papírů na prodej, výnosy z přecenění a prodeje majetkových účastí, amortizace goodwillu, výnosy z prodeje majetku, restrukturalizační rezervy, rezervy a opravné položky nevztahující se k úvěrovým obchodům, platby na pojištění vkladů ve středoevropských dceřiných společnostech a ostatní náklady a výnosy. Záporné saldo se v roce 2003 podstatně zvýšilo z -80,2 mil. EUR na -202,1 mil. EUR. Třemi základními příčinami byly vyšší odpisy goodwillu způsobené částečně zvýšením podílu v České spořitelně v polovině roku 2002 a nabytím dalších majetkových účastí, nižší mimořádné výnosy z prodeje majetkových účastí a mimořádné odpisy softwaru v důsledku restrukturalizace. Přesný rozpis této položky se nachází v příloze účetní závěrky. Výsledný zisk před zdaněním se oproti předešlému roku zvýšil o 14,6 % na 761,6 mil. EUR. Daňová situace Erste Bank a některé největší rakouské dceřiné společnosti (především Bausparkasse der österreichischen Sparkassen, Immorent, ERSTE-SPARINVEST KAG a Salzburger Sparkasse) tvoří pro daňové účely jedinou daňovou jednotku. V roce 2003 tato daňová jednotka nepodléhala povinnosti úhrady splatné daně z příjmů pro rakouské právnické osoby díky odloženým daňovým ztrátám a vysokému podílu příjmů osvobozených od daně. Částky uvedené v položce daně z příjmů se proto týkají především odložených daňových pohledávek a závazků vykazovaných podle požadavků IFRS, daňových plateb menších rakouských dceřiných společností a různých spořitelen patřících ke křížovému garančnímu systému, jakož i daní z příjmů splatných v jiných zemích. Efektivní daňová sazba (daně z příjmů v procentech zisku před zdaněním) ve výši 29,4 % byla v roce 2003 v souladu s očekáváním, podstatně ale překročila hodnotu 22,8 % v předchozím roce. Příčinou nárůstu je jednak neobvykle nízká sazba daně v roce 2002 ovlivněná tehdejšími legislativními změnami a také vyšší daňově neodpočitatelná amortizace goodwillu v roce To vše se odrazilo v nárůstu efektivní daňové sazby z důvodu snížení základny. 09

14 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Čistý zisk po menšinových podílech Menšinové podíly zaznamenaly v roce 2003 výrazný pokles o 28,7 % na 184,1 mil. EUR. Důvodem je především další navýšení podílu v České spořitelně v polovině roku 2002, což se plně projevilo teprve v roce 2003 nižšími menšinovými podíly na výsledku skupiny Erste Bank. Na druhé straně jsou výsledky spořitelen patřících do křížového garančního systému (a tím i menšinové podíly, jelikož Erste Bank ve většině případů nevlastní žádné, popř. pouze nepatrné majetkové účasti), jenž jsou podle IFRS zahrnovány do celkového výsledku skupiny Erste Bank, v roce 2003 ovlivněny tím, že nadprůměrné zisky z růstu akcií společnosti Erste Bank držených spořitelnami patřícími do křížového garančního systému byly na úrovni skupiny z výkazů zisků a ztrát eliminovány. Vzhledem k tomu, že IFRS nedovolují zahrnovat do výkazu zisků a ztrát zisky z růstu cen vlastních akcií, došlo proto ke snížení menšinových podílů. Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl za rok 2003 výše 353,3 mil. EUR, což znamená nárůst o 38,4 % oproti předchozímu roku. Návratnost kapitálu (Return on Equity ROE) se v důsledku toho oproti roku 2002 výrazně zlepšila z 12,7 % na 13,7 %. Tento ukazatel je vypočítán z čistého zisku po menšinových podílech vztaženému k průměrnému vlastnímu kapitálu očištěnému o vlastní akcie (na základě měsíčních hodnot). Zisk na akcii (Earnings per Share) dosáhl v roce 2003 výše 5,94 EUR, což představuje rovněž podstatné zlepšení oproti hodnotě z předchozího roku (4,73 EUR). Návratnost kapitálu (ROE, v %) Vývoj rozvahy Bilanční suma skupiny Erste Bank v roce 2003 vzrostla o 6,1 % na 128,6 mld. EUR. To zahrnovalo zvýšení pohledávek za klienty o 5,2 % na 67,8 mld. EUR. Při hodnocení tohoto vývoje je nutno zohlednit jak nárůst ve výši 1,1 mld. EUR vyplývající z prvního zahrnutí společnosti Postabank do konsolidace v roce 2003, tak i skutečnost, že Česká spořitelna ve stejném roce prodala v rámci aukce rizikové úvěrové pohledávky ve výši zhruba 8 mld. Kč (0,25 mld. EUR). V květnu 2003 provedla Erste Bank poprvé sekuritizaci úvěrů ve formě cenných papírů zajištěných aktivy (Asset Backed Securities) pro svoji dceřinou společnost pro leasing motorových vozidel, EBV-Leasing. Za tímto účelem bylo z portfolia pohledávek společnosti EBV-Leasing prodáno zhruba smluv v hodnotě přibližně 220 mil. EUR. Spolu s těmito jednorázovými efekty a změnami směnných kurzů umožnila celková situace ekonomiky a přísná politika řízení rizik pouze nepatrný růst pohledávek za klienty. Při již zmíněném prodeji rizikových úvěrů za tržní hodnotu v České spořitelně došlo také k použití části současných rezerv a opravných položek, čímž se společně s ostatním použitím rezerv realizovaným v roce 2003 a vlivem změn devizových kurzů stav rezerv a opravných položek i přes novou tvorbu v roce 2003 celkově snížil. Finanční investice zaznamenaly opět výrazný nárůst o 17,2 % na 26,5 mld. EUR. Důvodem je především rozšíření portfolia kótovaných cenných papírů s pevným výnosem držených do splatnosti. K velkému nárůstu došlo také v portfoliu cenných papírů na prodej, které se zvýšilo o 9,6 % na 7,4 mld. EUR. 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 % 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 % 12,1 % 12,3 % 12,4 % 12,7 % 13,7 % Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %) 46 % 70,1 % 67,9 % 67,1 % 67,9 % 64,2 % Struktura aktiv (v mil. EUR) % 25 % 50 % 20 % (+35,8 %) 6 % % 2000 pohledávky za bankami 44 % 27 % (+20,8 %) 2001 finanční investice a ostatní cenné papíry 8 % 24 % 22 % (+40,9 %) 2002 pohledávky za klienty ostatní aktiva 7 % 27 % 53 % 13 % (+6,1 %) % 30 % 53 % 10 % 10

15 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Portfolio cenných papírů (v mil. EUR) (+26,1 %) (+25,4 %) (+36,3 %) cenné papíry k obchodování cenné papíry na prodej finanční investice Pohledávky za klienty (v mil. EUR) (+64,3 %) (+20,8 %) (+5,2 %) Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům o 5,8 % na 64,8 mld. EUR, přičemž bylo v roce 2003 zaznamenáno také mírné zvýšení spořicích vkladů. Stejně jako v předešlých letech došlo i v roce 2003 k silnému nárůstu v oblasti emitovaných dluhopisů. Celková hodnota emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu stoupla o 16,5 % na 20,5 mld. EUR. Struktura pasiv (v mil. EUR) (+20,8 %) % (+35,8 %) 51 % 15 % 8 % % 43 % 8 % 41 % 16 % % 39 % % % (+40,9 %) % 14 % 22 % (+6,1 %) % 16 % 50 % 20 % (+18,3 %) (+25,5 %) závazky k bankám emitované dluhopisy a podřízený kapitál Rozšířené primární zdroje (v mil. EUR) závazky ke klientům vlastní kapitál a ostatní pasiva (+58,1 %) (+8,2 %) veřejný sektor korporátní klienti fyzické osoby a ostatní klienti (+42,1 %) (+26,0 %) závazky ke klientům emitované dluhopisy včetně podřízeného kapitálu 11

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Vlastní kapitál společnosti Erste Bank AG (včetně čistého zisku po menšinových podílech) vzrostl v roce 2003 o 310 mil. EUR, tj. o 12,5 % na přibližně 2,8 mld. EUR. V této položce je zahrnut nárůst základního kapitálu o 0,9 mil. EUR a zvýšení dodatečného splaceného kapitálu o 5,7 mil. EUR vyplývající z navýšení kapitálu vztahujícího se k uplatnění opcí z akciového opčního plánu pro management 2002 (Management Stock Option Plan MSOP), jakož i k upsání akcií v rámci Programu majetkové účasti zaměstnanců 2003 (Employee Share Ownership Programme ESOP). Menšinovým podílům je relativně k podílu Erste Bank v těchto spořitelnách přiřazen také vlastní kapitál těch spořitelen křížového garančního systému, ve kterých je podíl Erste Bank buď malý anebo žádný. V roce 2003 byl zaznamenán nárůst této hodnoty o 5,7 % na 2,9 mld. EUR; v prvním čtvrtletí 2003 Erste Bank umístila emisi hybridního Tier 1 kapitálu v japonských jenech ve výši přibližně 150 mil. EUR. Vývoj ukazatelů solventnosti a kapitálové přiměřenosti Tier 1 skupiny Erste Bank podle rakouského zákona o bankách mil. EUR 10,8 % ,3 % 11,2 % ,7 % 10,7 % ,0 % 10,7 % 6,2 % 6,3 % 6,3 % ,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 % Celkový započitatelný kvalifikovaný kapitál skupiny podle rakouského zákona o bankách (BWG) k činil mil. EUR (v předchozím roce: mil. EUR). V této hodnotě je obsažen i krátkodobý podřízený kapitál na krytí obchodního portfolia (trading book) podle 22b BWG a na krytí otevřené devizové pozice podle 26 BWG, a to v celkové výši 340 mil. EUR (v předchozím roce: 325 mil. EUR). Zákonný minimální kapitálový požadavek k datu účetní závěrky činil mil. EUR, což odpovídá ukazateli krytí ve výši 131,9 % (135,7 % v roce 2002). Rizikově vážená aktiva skupiny definovaná dle 22 BWG se zvýšila o mil. EUR, resp. o 3,2 % na 62,2 mld. EUR (v roce 2002: 60,3 mld. EUR). Z tohoto zvýšení připadá mil. EUR na první zahrnutí Postabanky do konsolidace. Základní kapitál (Tier 1) skupiny Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) dosáhl k 31. prosinci 2003 výše mil. EUR (3 800 mil. EUR v roce 2002). Ukazatel Tier 1 se tak ke konci roku 2003 oproti předchozímu roku nezměnil a činí 6,3 %. Ukazatel solventnosti dosáhl 10,7 % (11,0 % v roce 2002), a výrazně tak převýšil zákonem požadovanou minimální hranici 8 %. ukazatel solventnosti rizikově vážená aktiva ukazatel Tier 1 Kvalifikovaný kapitál skupiny Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (v mil. EUR) celkový kvalifikovaný kapitál z toho Tier 1 a Tier zákonný kapitálový požadavek skutečný přebytek Tier 1 Tier 2 12

17 ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Výhled na rok 2004 a nedávný vývoj Erste Bank umístí v příštích týdnech hybridní emisi Tier 1 v objemu 275 mil. EUR. Kromě toho zvyšuje Erste Bank svůj majetkový podíl ve Slovenské sporiteľni o 10 procentních bodů na 80,01 %. Rakouská spolková vláda se v rámci daňové reformy vstupující v platnost od roku 2005 chystá snížit sazbu daně z příjmů pro rakouské právnické osoby z 34 % na 25 %. Vzhledem k tomu, že v daňové reformě plánované změny daňového základu a zavedení nových pravidel zdanění skupin prozatím nejsou schváleny, nelze v současné době odhadnout celkový dopad na skupinu Erste Bank. Pro rok 2004 očekává Erste Bank opět pozitivní vývoj obchodní činnosti. Stejně jako v minulých letech k tomu významně přispějí středoevropské dceřiné společnosti, zlepšení lze očekávat také v Rakousku. Pro skupinu Erste Bank byly stanoveny cíle pro rok 2005 v podobě čistého zisku po menšinových podílech ve výši přibližně 500 mil. EUR, při dosažení návratnosti kapitálu (ROE) minimálně ve výši 16 % a poměru nákladů k výnosům maximálně 62 %. 13

18 Výsledky podle segmentů RAKOUSKO Spořitelny Strana 15 Retail a nemovitosti Strana 16 Velcí korporátní klienti Strana 23 Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Strana 26 STŘEDNÍ EVROPA Česká spořitelna Strana 29 Slovenská sporiteľňa Strana 30 Erste Bank Hungary Strana 31 Erste Bank Croatia Strana 31 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Strana 33 PODNIKOVÉ CENTRUM Strana 34 Za účelem jasného znázornění struktury skupiny byla v roce 2003 implementována nová struktura vykazování výsledků podle segmentů skupiny Erste Bank. V rámci zohlednění rozdílné dynamiky jednotlivých geografických trhů je nyní segmentace v první řadě založena na regionech, kterými jsou Rakousko, Střední Evropa a Mezinárodní obchod. Segment Podnikové centrum podporuje i nadále prosazování strategie na úrovni skupiny Erste Bank prostřednictvím svých služeb v oblastech marketingu, organizace a informačních technologií. Oblast Rakousko se dále dělí na čtyři obchodní segmenty: Spořitelny, Retail a nemovitosti, Velcí korporátní klienti a Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví. Segment Retail a nemovitosti přitom nyní zahrnuje také ty spořitelny, ve kterých má Erste Bank majoritní podíl (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg- Bruck-Neusiedl). Spořitelny, které jsou konsolidovány na základě zapojení do křížového garančního systému nebo ve kterých má Erste Bank pouze menšinový podíl, jsou zahrnuty v segmentu Spořitelny. Dřívější seg- ment Správa aktiv byl v souladu se strukturou klientů z větší části přiřazen segmentu Retail a nemovitosti; menší část (institucionální klienti) je nyní součástí segmentu Velcí korporátní klienti. A konečně Mezinárodní obchod (včetně korporátních úvěrových obchodů poboček v Londýně, New Yorku a Hongkongu) byl vyčleněn ze segmentu Velcí korporátní klienti a je nyní znázorňován odděleně. V oblasti Střední Evropa jsou všechny dceřiné společnosti na rozšířeném domácím trhu Erste Bank vykazovány samostatně. Tímto jasným znázorněním se segmenty do značné míry přizpůsobily organizační struktuře Erste Bank a více korespondují s geografickými trhy. Díky tomu bude v budoucnu možné srovnání výkonu jednotlivých oblastí uvnitř skupiny Erste Bank Rakousko, Střední Evropa a Mezinárodní obchod. Výsledky segmentů za rok 2002 byly odpovídajícím způsobem upraveny. Obchodní výsledky sumarizované podle segmentů a geografických trhů jsou uvedeny v bodě 38 přílohy ke konsolidované účetní závěrce. Finanční výsledky na první pohled 1) Mezinárodní Podnikové Rakousko Střední Evropa obchod centrum Celkem Zisk před zdaněním ,4 312,6 94,1 54,5 761, ,9 338,7 63,3 36,2 664,6 Čistý zisk po menšinových podílech ,7 189,7 70,1 75,3 353, ,4 147,7 51,4 43,4 255,2 Poměr nákladů k výnosům ,1 61,0 20,2 64,2 (Cost/Income Ratio, v %) ,1 64,2 25,6 67,9 Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého ,9 31,1 18,3 13,7 zisku po menšinových podílech (v %) ,4 30,7 16,0 12,7 1) Tyto výsledky zahrnují amortizaci goodwillu a náklady na refinancování alokované na příslušné segmenty. 14

19 Rakousko Spořitelny Segment Spořitelny zahrnuje veškeré rakouské spořitelny, které jsou konsolidovány v důsledku jejich zapojení do křížového garančního systému nebo ve kterých má Erste Bank pouze menšinový nebo žádný podíl. Spořitelny, ve kterých Erste Bank vlastní majoritní podíl (Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl) jsou zařazeny do segmentu Retail a nemovitosti. Finanční výsledky v mil. EUR Zisk před zdaněním 151,3 167,1 Čistý zisk po menšinových podílech 3,1 3,3 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %) 68,8 68,5 Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 1,6 V segmentu spořitelen zaznamenal čistý příjem z poplatků a provizí v roce 2003 výrazný růst (o 20,2 % na 321,5 mil. EUR). Podstatná část růstu byla způsobena také tím, že společná firma spořitelen pro platební styk byla nově začleněna do tohoto segmentu. To je také důvodem zvýšení všeobecných administrativních nákladů, protože v roce 2002 byla tato společnost zahrnuta do segmentu Podnikové centrum. Úrokové výnosy poklesly pouze o 2,9 %. Díky zlepšení podmínek na kapitálových trzích vzrostl v tomto segmentu také čistý zisk z obchodních operací, a to o 19,2 % na 29,3 mil. EUR. Strategie a cíle > V souladu se základní strategií Erste Bank usiluje divize zodpovědná za spořitelny o další rozvoj a prohloubení spolupráce Erste Bank s rakouskými spořitelnami. > Cílem Erste Bank jako vedoucí instituce spořitelen je zavedení efektivní dělby práce ve skupině spořitelen. V tomto podnikání se každý člen skupiny zaměřuje na své specifické silné stránky pod sdílenou zastřešující silnou značkou Spořitelna. To by mělo vést k trvalému zvyšování podílu na trhu a ziskovosti skupiny spořitelen. > Hlavním cílem partnerství Erste Bank a spořitelen je zajištění optimálních služeb klientům, a tím i rozšíření společného úspěchu skupiny spořitelen na trhu. Hlavní události roku 2003 > V roce 2003 Erste Bank a spořitelny na rozdíl od jiných velkých bank poprvé po několika letech zvýšily své klientské podíly v Rakousku. Ty se v uplynulém roce navzdory tržnímu trendu zvýšily celkově o 1,5 %, hlavní klientské podíly dokonce o vítaných 3,8 %. To je přesvědčivým důkazem toho, že sdílení rozpočtů na reklamu skupinou spořitelen přináší své ovoce. > Cílem spolupráce Erste Bank a spořitelen je kromě jiného i snaha zamezit vzájemnému překrývání působení na místním trhu, které by mělo za následek duplicitní úsilí. Zjednodušování pobočkové sítě, probíhající od roku 1999 v souladu s tímto cílem pokračovalo i v roce V říjnu 2003 proto Erste Bank převedla 5 poboček s celkovými aktivy v hodnotě přibližně 400 mil. EUR spořitelnám v rakouské spolkové zemi Vorarlberg. Vypořádání této transakce bylo provedeno především platbou v hotovosti a pouze z části zvýšením majetkového podílu Erste Bank ve společnosti Sparkasse Bregenz. Všehovšudy tak Erste Bank v průběhu několika minulých let převedla již více než 100 poboček regionálním spořitelnám. > Do začátku října 2003 byly všechny spořitelny postupně napojeny na jednotnou IT platformu, společně vyvinutou společností Erste Bank a spořitelnami. Během dvou let tak byla vytvořena základna pro zavedení jednotných standardizovaných procesů v celé skupině spořitelen, jakož i pro společné plánování a vývoj. > Základní oporou křížového garančního systému je definice jednotných standardů řízení pro Erste Bank a pro spořitelny. Tyto standardy byly v předešlém roce vypracovány a implementovány v celé skupině spořitelen. To zajišťuje nejen řízení všech institucí podle základních manažerských kritérií, ale i srovnatelnost specifických výsledků podle produktů a klientských segmentů mezi jednotlivými spořitelnami a v neposlední řadě také společné, nákladově efektivnější vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. > V roce 2003 poprvé sestavily Erste Bank a spořitelny s využitím reorganizovaného plánovacího procesu společné nákladové a investiční rozpočty na několik příštích let. Díky přísnému plánování na základě rozsáhlé analýzy ekonomické efektivnosti se podařilo podstatně zredukovat plánované náklady na vývoj systémů a produktů ve skupině spořitelen. > Kromě toho plánuje SPARDAT, IT společnost skupiny spořitelen, střednědobou výraznou redukci celkových provozních nákladů prostřednictvím zvýšené flexibility a většího nákladově citlivého přizpůsobení cen svých služeb. > Těsnou spoluprací společnosti s Haftungs- und Kundenabsicherung a dolnorakouských spořitelen bylo dosaženo uspokojivého, rychlého a včasného řešení pro společnost Sparkasse Melk, Mank-Kilb AG, která se potýkala s finančními problémy. Efektivním zpracováním prvního případu ručení ve skupině spořitelen, které jsou členy křížového garančního systému, byla působivě demonstrována účinnost tohoto systému. 15

20 SEGMENTY RAKOUSKO > Středoevropská strategie Erste Bank nyní rovněž odhaluje své pozitivní efekty pro klienty celé skupiny spořitelen. Díky tomu, že jsou klienty skupiny působící ve více zemích, platí klienti při výběrech hotovosti v bankomatech středoevropských dceřiných společností pouze tuzemské bankovní poplatky. Výhled na rok 2004 > Hlavním cílem pro rok 2004 je další vývoj jednotných nástrojů a procesů v oblasti řízení rizik na základě sdílené úvěrové koncepce. Pokračující zlepšování kvality dat značně rozšíří možnosti srovnávání a výměny zkušeností. > Skupina spořitelen bude i v tomto roce využívat dalších synergií v oblasti vývojových nákladů a podpůrných funkcí. Spořitelny zapojené do křížového garančního systému (podle objemu vkladů klientů) 94,57 % zapojené do křížového garančního systému 5,43 % nezapojené do křížového garančního systému Majetkové účasti Erste Bank ve spořitelnách k 31. prosinci 2003 Účast Celková aktiva v % v mil. EUR 1) Salzburger Sparkasse 98, ,9 Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl 75,0 682,1 Tiroler Sparkasse 74, ,9 Sparkasse Mühlviertel-West 40,0 483,6 Allgemeine Sparkasse Oberösterreich 26, ,3 Steiermärkische Bank und Sparkasse 25, ,5 Sparkasse Bregenz 43,7 433,6 Sparkasse Kremstal-Pyhrn 24,1 447,4 Kärntner Sparkasse 25, ,0 Sparkasse Voitsberg-Köflach 6,3 418,3 1) Předběžné údaje, podle rakouských účetních standardů Retail a nemovitosti Segment Retail a nemovitosti zahrnuje veškeré aktivity skupiny Erste Bank ve třech obchodních oblastech: retail, financování nemovitostí a malá a středně velká podniková klientela. V tomto segmentu jsou dále zahrnuty také spořitelny, ve kterých má Erste Bank majoritní podíl. Dřívější segment Správa aktiv byl v souladu se strukturou svých klientů také z velké většiny přiřazen segmentu Retail a nemovitosti; menší část (institucionální klienti) je nyní součástí segmentu Velcí korporátní klienti. Tyto obchodní oblasti jsou hlavními prioritami základní strategie Erste Bank. Finanční výsledky v mil. EUR Zisk před zdaněním 40,5 2,1 Čistý zisk po menšinových podílech 19,8 0,5 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio, v %) 78,8 79,8 Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 2,7 0,1 Výrazný nárůst čistého zisku po menšinových podílech z 0,5 mil. EUR na 19,8 mil. EUR je výsledkem významného nárůstu pojišťovacích obchodů na 25,9 mil. EUR a značného zlepšení ostatního provozního výsledku (především díky vyššímu výsledku z přecenění cenných papírů na prodej v těch spořitelnách, ve kterých má Erste Bank majoritní podíl). Mírný pokles úrokových výnosů o 1,7 % byl způsoben zejména zvýšenými náklady na refinancování dalších získaných podílů ve společnosti Sparkassen Versicherung na konci roku Zatímco všeobecné administrativní náklady se podařilo snížit o 0,4 % na 653 mil. EUR, došlo u rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám k nárůstu o 7 % na 132,4 mil. EUR. Důvodem tohoto vývoje byla především opatření přijatá spořitelnou Tiroler Sparkasse. Retail Strategie a cíle > Erste Bank si uložila jasný cíl etablovat se jako nejlepší retailová banka na všech svých geografických trzích. > Celková retailová koncepce se zaměřuje na uspokojování specifických potřeb klientů a osobní služby šité na míru. Cílovými skupinami tohoto segmentu jsou soukromí klienti, příslušníci svobodných povolání a malé podniky. > Díky využití široké škály moderních distribučních kanálů mají klienti Erste Bank přístup k aktuálním finančním produktům a službám po celých 24 hodin denně. > Retailový model je uplatňován v Rakousku společností Erste Bank a spořitelnami, ve střední Evropě pak jednotlivými dceřinými společnostmi skupiny. 16

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více