PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů"

Transkript

1 ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už zakrátko českým klientům nabídneme možnost nakupovat v jakémsi obchodním domě fondů nabídneme jim fondy pro každou sezonu života, pro jakoukoli životní potřebu. Půjde o mezinárodní fondy Pioneer Investments registrované v Irsku a Lucembursku a investičně řízené z mezinárodních center Pioneer Investments. Jde o několik desítek fondů. Výhodné na naší nabídce produktů bude i to, že do onoho, obrazně řečeno, obchodního domu fondů nebude třeba chodit, ale on přijde za klienty. Spolupracujeme s finančními poradci a jsme schopni zájemcům bezplatně doporučit nezávislé poradce žijící v jejich regionu. Naším cílem je, aby si naši klienti zakládali portfolia různých, navzájem se doplňujících produktů. Říkáme tomu harmonická portfolia. Prokop Holeček, ředitel marketingu a komunikace, ČP INVEST: Nabídka ČP INVEST zahrnuje prakticky komplexní nabídku fondů z hlediska jejich typu. V nabídce máme 8 otevřených podílových fondů, 4 investiční programy a poskytujeme kvalitní služby. Dokážeme uspokojit zkušené a náročné investory, zároveň ale poskytujeme i drobné klientele přístup k lukrativním výnosům z kapitálového trhu. Především jsme obohatili český trh o atraktivní profilované akciové fondy, zaměřené na vybrané oblasti. Mám na mysli fondy ropného a energetického průmyslu, farmacie a biotechnologie, globálních značek a nové ekonomiky. Jejich portfolia se plní teprve krátkou dobu, přesto již vykazují zajímavé výsledky. Nejširší klientela může využít některý ze tří investičních programů, které jsou postaveny na vztahu investora k výši očekávaného výnosu, toleranci k investičnímu riziku a požadovanému časovému horizontu. Individuální investiční program naopak dovoluje sestavit si vlastní originální strategii a zřejmě jej využijí zkušenější investoři. Co se týká služeb, umožňujeme nákup a odkup podílových listů po telefonu, stejně tak přestupy mezi fondy a programy. Výpis o stavu účtu zasíláme podle přání poštou, SMS nebo em. V krátké budoucnosti umožníme našim klientům obchodování přes internet. Věříme, že naši klienti budou spokojeni. Jan D. Kabelka, Institutional Sales Manager, ING Investment Management (C.R.): Cílem naší společnosti je aplikovat v České republice zkušenosti, které jsme jako správce peněžních rezerv našich klientů získali na tradičních rozvinutých mezinárodních trzích. Vzhledem k tomu, že naše korunové fondy patří mezi špičku nabídky otevřených podílových fondů a ING Int. Český fond obligací lze považovat za etalon dané kategorie, se domnívám, že se nám to daří. V lednu letošního roku jsme, po absolvování licenčního procesu, začali nabízet investorům širokou škálu lucemburských fondů, která zahrnuje mimo zmiňované korunové fondy i nabídku obligačních, akciových a indexových fondů v cizích měnách. Snažíme se přinést našim domácím klientům možnost investovat do spektra široce diverzifikovaných portfolií orientovaných na hlavní světové trhy, kde naše sesterské společnosti tradičně působí. Velmi dobré výsledky nabízených otevřených podílových fondů jsou nezbytným základem služby, kterou našim domácím investorům poskytujeme. Neoddělitelným úkolem naší kanceláře je také snaha o co nejúplnější informační podporu nabízených produktů. Ta spočívá v toku informací od manažerů fondů přímo ke konkrétnímu investorovi. Na úrovni našich distribučních partnerů se zároveň snažíme, aby investor získal veškeré dostupné informace tam, kde obvykle řeší své finanční potřeby, a mohl se správně rozhodnout pro ideální formu zhodnocení svých úspor. Lukáš Juříček, Liabilites & Investments Product Manager, Citibank: Každý klient si může vybrat kromě podílových fondů skupiny Citigroup z nabídky světově renomovaných podílových fondů. To není běžné, protože obvykle má klient na výběr pouze z fondů jedné majetkové skupiny. Pro Citibank je prvořadá snaha o dlouhodobou spolupráci s klientem při budování jeho investičního portfolia tak, aby vyhovovalo právě jeho potřebám a dlouhodobým cílům. Každý klient si ve spolupráci s naším konzultantem může nejdříve zdarma sestavit svůj investiční profil a určit, jaký typ investičního produktu je pro něj nejvhodnější. To je důležité také proto, že v současnosti je v nabídce Citibank více než 60 různých podílových fondů. Poté jsou investorovi obvykle nabídnuty dva až čtyři konkrétní PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů Akciovým trhům se loni stejně jako předloni nedařilo. Tento stav logicky postihl i akciové a smíšené otevřené podílové fondy. Jaro letošního roku ovšem přineslo spoustu pozitivních zpráv a nastolilo obecný názor, že se trh již odrazil ode dna a že propady budou brzy vyrovnány. Experti se shodují v tom, že to, co se na světových akciových trzích dělo v uplynulých dvou letech, je naprosto unikátní. Neuvěřitelně dlouhou dobu před tím, až do jara 2000, světové trhy rostly a procházely obdobím tzv. býčího trhu. Pak najednou nastal zlom. Trend se obrátil a některá portfolia utrpěla až dvouciferné ztráty. Tato charakteristika odpovídá pojmu medvědí trh, kterým experti označují dlouhotrvající a významný pokles kapitálového trhu. Těžko hovořit o poklesu v konkrétních číslech, to je značně zavádějící. Portfolia fondů jsou nesmírně rozmanitá. Nicméně lze říci, že nejvíce postiženy byly fondy se zaměřením na akcie. Z nich nejsilněji ty, které favorizovaly technologie a zaměřily se na růst. Lépe dopadly fondy s důrazem na konzervativnější investiční strategie, tedy fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové, zejména pak fondy s nulovým nebo nižším podílem akcií. Neznamená to ale, že všechny akciové fondy loni musely skončit v minusu. Záleží na metodě, jakou je fond řízen. Existují fondy, které v posledních dvou letech dosáhly Větší jistoty pro investory Unie investičních společností ČR (UNIS) se snaží o zvyšování důvěryhodnosti celé oblasti kolektivního investování i činnosti všech otevřených podílových fondů. Cílem Unie je zejména vytvořit takové prostředí, aby se každý, kdo své peníze některému fondu svěří, mohl zcela spolehnout na to, že o ně bude řádně pečováno podle těch nejpřísnějších měřítek. Za tím účelem UNIS nejen vytváří vnitřní pravidla pro své členské investiční společnosti, ale spolupracuje zejména na legislativních podmínkách, které jejich činnost upravují. Příprava nového zákona Unie se velmi aktivně podílí i na přípravě nového zákona o kolektivním investování, jehož paragrafované znění je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Tato norma dále sblíží pravidla celé oblasti správy majetku u nás s pravidly platnými v Evropské unii a sjednotí také informační povinnost všech Petr Zapletal fondů, které v ČR budou působit. UNIS bude dále rozšiřovat svou členskou základnu, a naplňovat tak své dlouhodobé záměry otevřenost a transparentnost trhu, poskytování informací a rovnost podmínek pro všechny produkty kolektivního investování. Nová direktiva Evropské unie Ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy jsme na počátku rozvoje sektoru podílových fondů jako způsobu investování volných peněz obyvatel. Majetek v našich fondech připadající na jednoho obyvatele je třicetkrát nižší, je proto důležité mít standardní prostředí podporující rozvoj. Proto se snažíme co nejrychleji přijímat legislativu evropské úrovně. Právě přijetí původní direktivy i více než 20procentní zhodnocení. V plusu byly také americké a evropské dluhopisové fondy. Nahoru jim pomohlo několikanásobné snížení úrokových sazeb. To se ovšem týká i některých českých dluhopisových fondů. Pokaždé se najdou tituly, které rostou i v těžké době. Většinou jsou to oborově či teritoriálně profilované fondy, loni se například dařilo fondům zaměřeným na Rusko či východní Evropu, říká analytik PPF Pavel Kohout. A vydělali také ti, kdo nakoupili jakékoli tituly po 11. září loňského roku, kdy došlo k teroristickému útoku na USA. Oslabení konjunktury Proč se křivka růstu cenných papírů na jaře 2000 najednou zlomila? Na tuto otázku prakticky žádný z odborníků nedokáže jednoznačně odpovědět. Shodují se však v tom, že dva takto silné propady ve dvou následujících letech po sobě světové finanční trhy zažily naposledy v letech 1973 a A předtím v letech 1930 a Obecně platí, že hlavní vliv na chování akciových kurzů a ceny dluhopisů mají takzvané fundamentální faktory, tedy ekono- o kolektivním investování v roce 1985 umožnilo bouřlivý rozvoj fondového odvětví v západoevropských zemích. Oblast investování se však neméně rychle rozvíjí, a tak po vleklém vyjednávání byla na konci loňského roku s platností od 1. ledna 2002 přijata novela direktivy, tzv. UCITS III, což je název odvozený od všeobecně přijatého názvu pro standardně regulované podílové fondy. Tato norma reaguje na vývoj tohoto odvětví v Evropské unii, rozšiřuje např. takzvanou pasportizaci. Což znamená, že fond mající povolení v jedné zemi EU může být volně prodáván v jiné zemi EU. Upřesňuje se zde také činnost správcovské společnosti, rozložení rizika ve fondech apod. Potenciál rozvoje fondů v ČR Loňský rok byl složitým rokem pro investice obecně i pro podílové fondy, které zaznamenaly podstatně téměř ve všech zemích nižší příliv majetku než v minulých letech. O to optimističtěji vyznívá začátek letošního roku u nás, když do fondů členů UNIS investoři vložili již přes pět miliard korun. To naznačuje obrovský potenciál, který je stále ještě z větší části před námi. Není pochyb o tom, že půjdeme cestou evropských zkušeností a bankovní vklady postupně zůstanou nástrojem spoření. Větší důraz bude kladen na investování, tzn. na hledání co nejlepšího zhodnocení volných peněz hlavně v delším čase. A v této oblasti jsou jednoznačně atraktivní příležitostí podílové fondy. Například v Portugalsku i ve Španělsku se začátkem 90. let úspory uložené ve fondech zpětinásobily. mická situace podniků emitentů cenných papírů. Určující je hodnota budoucích zisků, což je záležitost objemu zakázek, vývoje cen na trhu výrobních vstupů i cen výstupu, výše produktivity práce, zavádění nových technologií atd. Dalšími faktory je obecný vývoj ekonomiky, tj. hrubého domácího produktu, mezd, inflace, která rovněž ovlivňuje kupní sílu, vývoj směnných kurzů měn a podobně. K loňskému vývoji lze poznamenat to, že se naplnily již několik let pronášené prognózy o tom, že USA, největší ekonomika světa, sklouzne do recese. To se stalo a oslabení pak postihlo i Evropu. Zpomalením motorů v USA a v Evropě byla postižena rovněž Česká republika, která je jen malým ostrůvkem v moři světového hospodářství a jež je velmi silně závislá zejména na Německu jako hlavním obchodním partnerovi. Český fondový byznys byl navíc bezprostředně ovlivňován vývojem ve světě díky tomu, že značný podíl na trhu mají fondy investující v zahraničí. Jak přelstít medvěda Hovoří-li se o poklesu trhů, nelze si ihned nezopakovat základní poučku investora. Jako má každá mince dvě strany, má investice do cenných papírů šanci na výnos stejně jako šanci na ztrátu. Tyto dva protipóly jsou nerozlučně spjaty s každou investicí. (Pokračování na str. 2) I u nás jistě dosáhnou v příštích letech několika set miliard korun a podíl úspor domácností na bankovních vkladech klesne ve prospěch fondů, penzijního připojištění nebo životního pojištění. V nejbližší době budou zcela určitě dominovat investice do peněžních a hlavně dluhopisových fondů, ovšem postupně poroste zájem o rizikovější, ale hlavně výnosnější investice do smíšených a akciových fondů, i když pravděpodobně i dlouhodobě zůstaneme ve skupině zemí, kde dluhopisové fondy budou dominovat. Odstranění daňové zátěže Stále zůstává nedořešená otázka zdanění domácích kapitálových výnosů, zejména z investic do podílových fondů. Většina zemí uplatňuje určitá daňová omezení pro zahraniční fondy nebo uplatňuje stejný daňový režim jako pro domácí fondy. Jsme pravděpodobně jediná země na světě, která svůj trh otevřela zahraničním fondům bez toho, aby před tím zbavila domácí trh daňové zátěže. Je třeba říci, že samotné otevření trhu je správný, byť ojedinělý krok, ke kterému se mnoho zemí zatím neodvážilo. Ale ti, kdo dokázali liberalizovat trh ve formě efektivního zrušení danění fondů, dnes profitují z obrovského rozvoje tohoto odvětví. Příkladem může být Irsko, které je dnes jedním z hlavních míst pro zakládání fondů a kde za posledních pět let vzrostl objem investic ve fondech z deseti na zhruba 220 miliard dolarů. Můžeme si jenom přát, aby u nás vznikl trh podporující domácí finanční sektor nejen pro potřeby domácích investorů, ale i třeba pro možnost exportu našich finančních služeb tak, jako tomu je v Irsku. Pořád platí naše konkurenční výhoda ve vysokém vzdělání a schopnostech našich lidí, které je možné uplatnit v mezinárodním prostředí. Petr Zapletal, předseda předsednictva Unie investičních společností ČR Přílohu připravila podílové fondy, jejichž typ nejlépe odpovídá jeho potřebám. Klient Citibank tak má jistotu, že mu nebude nabízen produkt, který by neodpovídal jeho investičnímu profilu, ale že prostřednictvím Citibank může učinit takovou investici, o jejíž vhodnosti je naprosto přesvědčen. Milan Ryba, manažer marketingu, ŽB-Trust, investiční společnost: Otevřené podílové fondy Rodiny fondů Živnobanka se na tuzemském finančním trhu objevují již od roku Jsou určené pro širokou veřejnost a pokrývají širokou škálu investičních příležitostí. Nejvyhledávanějším fondem Rodiny je Živnobanka Sporokonto, fond peněžního trhu, dosahující v posledních dvou letech jedněch z nejlepších výsledků mezi srovnatelnými fondy na tuzemském trhu. Investování do fondů Živnobanka je velice jednoduché. Klient podepisuje jedinou rámcovou smlouvu pro všechny budoucí nákupy podílových listů. Pak již stačí pouze kdykoli zaslat peníze bankovním převodem na účet vybraného fondu. Samozřejmostí je široká informovanost klientů o jejich investici. K dispozici je 24hodinový servis na bezplatné informační lince, podílníkům zasíláme zprávy o hospodaření fondů, na ové adresy rozesíláme klientům pravidelné komentáře manažerů o jednotlivých fondech a vývoji na kapitálových trzích. Jaroslav Kropáček, náměstek pro prodej, podporu prodeje a komunikaci, Investiční kapitálová společnost KB (IKS KB): V roce 1997 uvedla IKS KB na trh jako první ucelenou nabídku otevřených podílových fondů Rodinu fondů IKS. V roce 2001 jsme zareagovali na zvýšení zájmu o kolektivní investování a nárůst poptávky po podílových fondech uvedením nového produktového balíčku Felix. Jeho portfolio není sice žádným novým fondem, ale spočívá ve způsobu, jakým oslovuje potenciální investory. Ti již nemusí přemýšlet nad výběrem konkrétního fondu, ale postačí jim rozhodnutí, na jak dlouho chtějí investovat. S pomocí Felixe jsme tak našim klientům investování do podílových fondů přiblížili a zjednodušili. O úspěšnosti Felixe svědčí především zvýšený zájem investorů. Prodeje podílových listů od počátku roku, tedy za 2,5 měsíce, přesáhly 2,2 miliardy korun. Petr Zapletal, generální ředitel a předseda představenstva, Investiční společnost České spořitelny: Naši klienti mají díky úzké spolupráci s mateřskou Českou spořitelnou možnost vybírat si troufnu si tvrdit z nejširší palety služeb v ČR. Samozřejmostí je pravidelné investování i pravidelné odkupování, možnost obsluhy svých fondů telefonem či přechody mezi jednotlivými fondy. Zajímavý je jistě Sporoefekt, kdy se peníze nad určeným limitem ze sporožira automaticky převádějí do zvolených fondů. Službou nové generace je Sporoplán komplexní program dlouhodobého vytváření a zhodnocování úspor. Ale co bude jistě každého zajímat nejvíc, je nejrychlejší odkupování v ČR, kdy klient dostane své peníze již zpravidla třetí pracovní den. Jan Barta, ředitel obchodování pro soukromou klientelu, ČSOB: Klientům hledajícím zajímavé zhodnocení prostředků nabízí ČSOB ve všech svých pobočkách, kterých je více než 180, ČSOB Investiční poradenství. ČSOB Investiční poradenství se snaží najít pro klienta nejvhodnější řešení nejvhodnější zhodnocení volných finančních prostředků klienta. Toto řešení doporučujeme na základě požadavků klienta na délku investice, zkušeností s investováním, ochotě nést určité riziko, výše očekávaného zisku, ale i předpokládaného vývoje trhů ve světě a u nás. Naše nabídka fondů je široká, jsou v ní jak fondy majoritního vlastníka ČSOB, belgické finanční skupiny KBC, tak otevřené podílové fondy investiční společnosti OB Invest a První investiční společnosti, které patří do skupiny ČSOB. Široká je i nabídka fondů, se kterou se investor setkává kdekoli na trhu. Proto je nejdůležitější klientovi poradit, vysvětlit, jak fungují jednotlivé typy investičních instrumentů a jak funguje trh. Klient hledá řešení, kterému bude rozumětm, a my se mu je snažíme nabídnout. Zdeněk Novotný, vedoucí oddělení PR, První investiční společnost: Rodina fondů 1.IN zahrnuje všechny základní druhy fondů, mezi kterými lze přestupovat za zvýhodněných podmínek. Investování do fondů je snadné, stačí mít jednou přidělené identifikační číslo a pak již lze jednoduše zasílat peníze na účty jednotlivých fondů. O přidělení identifikačního čísla lze požádat ve více než 150 pobočkách ČSOB. Novinkou je uzavření smlouvy přes internet. S použitím našich internetových stránek je samozřejmě možné také požádat o přestup do jiného fondu nebo o zpětný odkup podílových listů.

2 STRANA 2 Býci brzy vytlačí medvědy z trhů (Pokračování ze str. 1) Výhody i nevýhody každého instrumentu jsou ostatně to první, o čem každá investiční společnost svého klienta poučí. Zároveň mu nabídne různé typy portfolií, které se liší stupněm rizika a potenciálem výnosu. Klient by proto, než se pro něco rozhodne, měl mít jasno, zda dává přednost bezpečí, které znamená nižší výnos, anebo spíše výnosnějšímu riziku, které mu ovšem v případě neúspěchu přinese ztrátu. Konzervativnější klient dá zřejmě přednost portfoliu s důrazem na bezpečné instrumenty, jako jsou například fondy peněžního trhu anebo dluhopisové. Větší výnos a zároveň vyšší riziko představují fondy akciové. Čím větší podíl akcií, tím vyšší možnost zisku či ztráty. Pravidlo investování číslo dvě zní: Vlastností investic je kolísání hodnoty, výkyvy směrem dolů však v delším časovém horizontu vyrovnávají přírůstky hodnoty. Největší smysl tak má dlouhodobá investice. Například ten, kdo investoval v roce 1928 do právě založených fondů Pioneer tisíc dolarů a nechal je tam do dnešní doby, si dnes odnáší celých sedm milionů dolarů. Jednotná pravidla pro nejrůznější oblasti jsou v Evropské unii uplatňována ve formě směrnic či takzvaných direktiv. Jsou to obecná pravidla, kterými se řídí jednotlivé státy při tvorbě svých zákonů. Pro oblast kolektivního investování byla dlouhou dobu platná směrnice z roku Od té doby se však situace podstatným způsobem změnila. Objem finančních prostředků, které fondy v Evropě nashromáždily, se za tuto dobu zněkolikanásobil. Navíc i rozvoj finančního a kapitálového trhu přinesl zcela nové nástroje pro efektivní spravování peněz. Proto byla po poměrně dlouhé diskusi schválena nová směrnice (nazývaná v odborných kruzích UCITS III), která má zmodernizovat zákonodárství v oblasti kolektivního investování. Čím častěji se čeští investoři budou setkávat s nabídkou fondů ze zemí EU, tím více se budou zajímat, jaké principy zmíněná směrnice přináší. Navíc není daleko doba, kdy se naše stávající zákony směrnicím EU přizpůsobí. Nová směrnice rozšiřuje možnosti Podobně jako v jiných odvětvích, přináší nová směrnice princip přeshraničního podnikání a poskytování služeb. V kontextu fondů to pro investiční a správcovské společnosti znamená možnost zakládat fondy v ostatních zemích Evropské unie, aniž by P O D Í L O V É F O N D Y Fondy v Evropě čekají změny Česká republika v současné době usilovně pracuje na harmonizaci svého právního systému s právem Evropské unie. Tento proces často přináší velmi rozsáhlé změny našeho právního řádu. K těm však nedochází pouze v České republice či v ostatních zemích kandidujících na vstup do EU. Oblast investičních a podílových fondů může být příkladem toho, že i v rámci Evropské unie dochází ke změnám. Od letošního roku tam platí nová pravidla pro kolektivní investování. Jan Barta Tyto věci by měl mít každý investor neustále před očima. I v době těch nejhorších poklesů. Měl by si zachovat racionální uvažování a nenechat se strhnout kemocionálnímu prodeji. Být si vědom toho, že prodávat v době dna obvykle znamená největší ztráty. Ještě důležitější pravidlo pro každého investora je vnímat výhody i omezení každého finančního produktu, upozorňuje šéf marketingu Pioneer Investments New Europe Vladimír Fichtner. Každý produkt, ať jde o stavební spoření, životní pojištění, akcie, dluhopisy či fondy, má své charakteristiky, přednosti i zápory. Ihned na začátku je proto pro každého investora nutné přemýšlet o tom, jak své peníze rozložit rovnoměrně, s respektováním výhod i omezení každého produktu. Není dobré, i při sebevětší důvěře například ve fondy, sázet všechno na jednu kartu, zdůrazňuje. Čeští investoři však, jak napovídají statistiky o přítoku peněz do fondů anebo naopak zpětných prodejích, nikterak nepanikařili. Chovali se podobně rozvážně jako jejich mnohem zkušenější kolegové v USA a v západní Evropě, tvrdí investiční bankéři. Zásluhu na tom prý má i rostoucí využívání služeb investičních společností či finančních poradců, kteří investory nabádají, aby rozložili své úspory do více finančních produktů, a v době poklesu jim říkají: Nyní neprodávejte, nacházíte se právě v okamžiku, kdy můžete nejvíce prodělat. Většina výběrů šla navíc na konto fondů z kuponové privatizace, které představují skupinu samu pro sebe. Hodnotíme-li vývoj ve fondech, je nutné se dívat na korunové fondy, tedy fondy, do kterých investoři dali své fyzicky existující peníze, nikoliv investiční body z kuponovky. Jaký bude letošní rok? Letošní únor a březen přinesly sérii velmi příznivých zpráv. Čísla o vývoji hrubého domácího produktu ve Spojených státech za loňské čtvrté čtvrtletí, o zakázkách amerického průmyslu, růstu produktivity práce v podnicích i naprosto nečekané snížení nezaměstnanosti to vše je podle ekonomů možné vnímat jako známky toho, že recese v USA byla krátká a že nastává oživení. V tomto duchu hovoří i autorita nad jiné respektovaná, šéf americké centrální banky Alan Greenspan. Evropa za takovými signály zatím zůstává pozadu, nicméně i zde existují známky určitého zlepšení a optimistické prognózy. Šéfové Evropské centrální banky jsou přesvědčeni o tom, že hospodářský růst začne akcelerovat co nevidět. Vývoj ekonomických ukazatelů také prokázal, že události z 11. září, které byly vnímány jako otevření dveří k válce mezi vyspělým světem a muslimským fundamen- musely v těchto zemích zakládat například pobočku. Dosud bylo možné podílové listy fondu jedné země v druhé zemi pouze prodávat. V praxi to bude znamenat (představíme-li si Českou republiku v EU), že bude moci zahraniční investiční společnost založit český fond bez toho, aby zde měla svou pobočku. Další nově upravenou oblastí je rozsah podnikání investičních společností (v rámci EU nazývaných správcovské společnosti). Směrnice těmto společnostem nově umožňuje vykonávat některé další činnosti, jakými je i správa aktiv pro jednotlivé osoby a instituce. Dnešní investiční společnosti tak budou moci nabídnout i individuální správu svým klientům, a to nejen prostřednictvím fondů, jak tomu bylo doposud. Novou podobu a podstatné rozšíření možností pro investování fondů přináší směrnice též ve využívání možných investičních instrumentů, které mohou fondy nakupovat do svého majetku. Fondy budou moci investovat snadněji do nástrojů peněžních trhů, kde byly jejich možnosti v minulosti omezené. Další nově povolenou kategorií jsou i fondy fondů, jež samy investují do dalších, podkladových fondů, a které (paradoxně v porovnání s Českou republikou) nebyly v minulé směrnici zahrnuty. talismem, naštěstí neměly tak velký význam, jaký se jim loni přikládal. Ekonomové se obávali hlavně trvalého oslabení důvěry spotřebitelů a také nutnosti přesunout část zdrojů, které jsou základem hospodářského růstu, do bezpečnostních opatření. A jak zareagují trhy? Pokud se nestane nic špatného, bude jejich další vývoj příznivý, soudí analytik PPF Pavel Kohout. Trh je momentálně velmi nedočkavý, rád by rostl, každá příznivá zpráva vyhání ceny nahoru, dodává. K tomu přispívá i skutečnost, že díky expanzivní měnové politice (snižování úroků) je nyní mezi lidmi dostatek peněz, které je třeba někam umístit. Mírným optimistou je i Daniel Drahotský z České spořitelny. Klientům s delším investičním horizontem doporučuje postupně navyšovat podíl akcií v portfoliu. Za nejatraktivnější v poměru výnosu k riziku však stále ještě považuje dluhopisy středoevropských zemí, zejména polské a maďarské. Zajímavé jsou podle něj i konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s proměnlivým kuponem vydávané kvalitními podnikovými dlužníky. Dlouhodobě nejvýnosnějším instrumentem zůstanou akcie, dodává. Oživení a konec medvědů na trzích prognózuje i Pioneer Investments. Myslíme, že v těchto týdnech už byl medvědí trh překonán, říká Vladimír Fichtner. Nové kategorie fondů Fondy fondů mají svá vlastní pravidla, která zohledňují to, že nástroje, do nichž investují, již rozkládají riziko prostřednictvím investic do podkladových investičních instrumentů. Důvodem kbouřlivému rozvoji a popularitě tohoto typu fondů je skutečnost, že dokážou velmi efektivně s nízkými náklady vytvářet vyvážené investice pro drobné investory, v některých případech i kombinací několika různých správců. Další novou kategorií jsou tzv. indexové fondy. Smyslem indexových fondů je co nejpřesněji kopírovat vývoj burzovních indexů, které zahrnují obvykle nejvíce obchodované akcie dané burzy nebo i celého regionu. Jejich výhodou jsou velmi nízké náklady na správu takového fondu. Navíc investoři do indexového fondu mají možnost kontrolovat poměrně přesně vývoj své investice právě sledováním vývoje indexu, který je nezávisle zveřejňován. Směrnice tu dovoluje zvýšit hranici 10procentního podílu jedné emise akcií na majetku fondu až na 20 %, neboť některé indexy mají váhu jednotlivých titulů vyšší. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Seznam členů UNIS ČR Řádní členové UNIS ČR AKRO investiční společnost, a.s. ČP INVEST, investiční společnost, a.s. investage, a.s. investiční společnost Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Investiční společnost České spořitelny, a.s. Newton Investment investiční společnost, a.s. OB Invest, investiční společnost, a.s. Pioneer česká investiční společnost, a.s. PPF investiční společnost, a.s. První investiční společnost, a.s. ŽB Trust, investiční společnost, a.s. Přidružení členové UNIS ČR Arthur Andersen Česká republika k.s. Advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. RM-SYSTÉM, a.s. Weinhold Andersen Legal v.o.s. Partner UNIS ČR Mgr. Andrea Cejnarová Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. UNIS ČR, Gorazdova 10, Praha 2, Rozšíří se investiční strategie Důležitou novinkou je umožnění investic do takzvaných finančních derivátů. Finanční deriváty jsou investiční nástroje, jejichž vlastnosti jsou odvozené z vývoje ceny jiných podkladových nástrojů akcií, dluhopisů, měn a dalších. Povolení finančních derivátů pro investice fondů představuje poměrně odvážný krok. S jistou nadsázkou je možné je přirovnat katomové energii. Jsou-li odborně využívány k mírovým účelům, přinášejí mnoho užitku. Při zneužití mohou napáchat mnoho škod. Již několik finančních institucí mělo s deriváty problémy (nejznámější je asi banka Barings). Proto jsou také při použití derivátů fondy uplatňována tvrdá pravidla, aby nemohlo dojít kproblémům či kolapsům těchto fondů. Přínosem použití derivátů je možnost nabídnout klientům nové strategie, kde se naopak část z investičních rizik eliminuje. Příkladem mohou být stále populárnější zajištěné fondy, které právě s finančními deriváty pracují. Nová směrnice se v současné době zapracovává do právního rámce jednotlivých členských i kandidátských zemí Evropské unie (včetně České republiky). Odborníci věří, že přispěje ke zkvalitnění trhu kolektivního investování a zhodnocení peněz investorů. Jan Barta, člen představenstva Asociace pro kapitálový trh

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 3

4 STRANA 4 P O D Í L O V É F O N D Y K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ING Investment Management Dluhopisové fondy jsou stále atraktivní Manažerem portfolia ING Českého fondu obligací je Martin Řezáč, který řídí fond od roku V odpovědích na následující otázky odhaluje příčiny dosavadních úspěchů fondu a možnosti jeho dalšího vývoje. Jaké faktory měly největší vliv na výkonnost fondu v uplynulých obdobích? Mimořádně úspěšný vývoj dluhopisových podílových fondů vposledních letech do Martin Řezáč značné míry pramenil z dlouhodobě stabilního nízkoinflačního prostředí české ekonomiky. ING Český fond obligací pak vmaximální možné míře profitoval z několikanásobného snížení klíčových úrokových sazeb díky vhodně zvolené investiční politice. Relativní přínos příznivého zahraničního daňového režimu, který se na fond vztahuje, byl vkonkurenci ostatních podílových fondů zanedbatelný. Trhy obligací zaznamenávají v současné době spíše stagnaci. Jak tato skutečnost může ovlivnit budoucí výkon dluhopisového fondu? Ano, období dvouciferných meziročních přírůstků je definitivně minulostí. Makroekonomické prostředí je vporovnání s předchozími lety méně příznivé pro investice do dluhopisů. Cyklus postupného snižování úrokových sazeb je zřejmě již u konce. Přesto dluhopisy nadále představují atraktivní způsob zhodnocení finančních prostředků. Dluhopisové fondy jsou tedy pro investory stále zajímavou investicí. Komu je ale lze doporučit především? Dluhopisové fondy jsou určeny investorům s investičním horizontem dvou až tří let, kteří jsou ochotni podstoupit riziko krátkodobého kolísání kurzu. Odměnou jim nakonec bude výnos spolehlivě překonávající sazby bankovních depozit či výnosy fondů peněžního trhu, který již nebude podléhat dodatečné daňové povinnosti. Společnost ING přichází v letošním roce na český trh s komplexní nabídkou otevřených podílových fondů. Jedinečnou příležitost investovat své prostředky do korunového portfolia a zároveň profitovat z výhody zahraničního domicilu přináší českým investorům ING Fondy, které jsou denominovány v české měně. Rodinu fondů doplňují také produkty zaměřené na vyspělé světové trhy, cizí měny a vybrané ekonomické sektory. Správce fondů, společnost ING Investment Management je členem nizozemské finanční skupiny ING Group čtvrté největší v Evropě. V České republice působí od roku 1997 a v současné době spravuje jenom pro české klienty aktiva ve výši 30 miliard korun. Mezi klienty ING Investment Management patří mimo jiné pojišťovny, penzijní fondy, obchodní společnosti, obce a nadace. Soukromí investoři využívají služeb ING Investment Management prostřednictvím ING Fondů. ING Český fond obligací Nabídka ING Fondů pro české investory Ratingová struktura portfolia fondu Jedním z nejúspěšnějších fondů v nabídce společnosti je ING Český fond obligací. Jde o třetí největší dluhopisový fond v českých korunách. Celková hodnota aktiv fondu se za poslední rok zvýšila o 659 milionů korun a k dosáhla výše 2,46 mld. Kč. Výkonnost fondu za rok 2001 činila 10,7 %, přičemž průměrná roční výkonnost od zahájení činnosti je 17,5 %. Fond investuje do kvalitních a likvidních obligací denominovaných v české měně. Správce fondu věnuje velkou pozornost kreditní kvalitě všech investic. objem aktivvýkonnost roční název fondu investice region měna v milionech za 12měsíců v % poplatek (k ) (k ) za správu v % ING International (II) Český fond peněžního trhu peněžní trh ČR+ vyspělá Evropa CZK 1034,36 4,33 0,55 ING International Český fond obligací dluhopisy ČR + vyspělá Evropa CZK 2350,00 8,74 0,70 ING (L) Renta Fund Euro dluhopisy eurozóna EUR 1032,08 4,93 0,60 ING (L) Renta Fund Euromix dluhopisy Evropa EUR 275,05 5,90 0,60 ING (L) Renta Fund Dollar dluhopisy Severní Amerika USD 198,50 5,84 0,60 ING (L) Renta Fund World dluhopisy svět EUR 334,77 5,33 0,60 ING International Český akciový fond akcie ČR, PL, Maďarsko CZK 594,63 0,66 1,25 ING (L) Invest EMU Equity akcie eurozóna EUR 393,65 20,29 1,20 ING (L) Invest European Equity akcie Evropa EUR 548,07 18,37 1,20 ING (L) Invest World akcie svět EUR 132,87 17,34 1,20 ING (L) Invest European Small Caps akcie Evropa EUR 23,92 30,47 1,20 ING (L) Invest Global Real Estate akcie svět EUR 10,99 3,25 1,20 ING (L) Invest Japan akcie Japonsko JPY 3,64 23,81 1,20 ING (L) Invest Biotechnology akcie svět USD 106,31 23,91 1,75 ING (L) Invest Chemicals akcie svět USD 28,74 11,93 1,20 ING (L) Invest IT akcie svět USD 32,56 49,74 1,20 ING (L) Invest North America akcie Severní Amerika USD 111,31 20,36 1,20 ING Index Linked ING Český kontinuální click fond Euro Stoxx 50 opce+peněžní trh ČR+vyspělá Evropa CZK 495,92 5,18 1,25 ING Index Linked ING Continuous Click Fund Eurotop 100 opce+peněžní trh Evropa EUR 133,81 3,88 0,72 ING Index Linked ING Continuous Click Fund S&P 500 USD opce+peněžní trh Severní Amerika USD 4,22 4,71 0,72 Složení portfolia fondu Investovat do celé rodiny ING Fondů můžete prostřednictvím našich partnerů: BBG Finance, a.s. Commerzbank AG, pobočka Praha Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. ING Bank N.V., pobočka Praha ING Investment Management (C.R.), a.s. Bozděchova 2/344, Praha 5 tel.: 02/5109 / 1711 fax: 02/5109 / Investice do cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, a proto není zaručena návratnost původní investice. RODINA FONDŸ éivnobanka Rodina fondů Živnobanka je tvořena otevřenými podílovými fondy určenými pro širokou veřejnost: éivnobanka - Sporokonto Fond peněžního trhu, jehož cílem je pravidelně dosahovat výnos převyšující sazby na termínovaných vkladech, při vysoké dostupnosti investovaných prostředků. Fond patří mezi nejúspěšnější a nejvyhledávanější fondy z Rodiny fondů Živnobanka. Svou výkonností se již druhý rok řadí k nejlepším fondům peněžního trhu v České republice. Jenom od začátku roku vzrostl majetek ve fondu o více než 250 mil. Kč na celkových 2,1 mld. Kč ( ). éivnobanka - Interkonto a éivnobanka - korunov balancovan fond Smíšené fondy vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investice, určené pro investory, kteří chtějí využít potenciálu akciových trhů s možností investice do dluhopisů v obdobích, která akciovému trhu nepřejí. éivnobanka - akciov fond Akciový fond určený pro každého, kdo chce, aby mu dlouhodobě volné prostředky přinesly nadprůměrné zhodnocení, a kdo je pro dosažení co nejvyššího výnosu ochoten přijmout riziko většího kolísání kurzu typického pro akciové fondy. Při současných mimořádně nízkých cenách akcií má právě Živnobanka - akciový fond největší růstový potenciál z fondů Živnobanka. DALŠÍ INFORMACE na poboëk ch éivnostenskè banky a u finanënìch poradc a v sìdle spoleënosti: éb - Trust, investiënì spoleënost, a.s., Na P ÌkopÏ 15, Praha 1 Upozornění: Předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investic a příjem z nich může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 5 Investiční kapitálová společnost KB Informační otevřenost oplácejí klienti důvěrou V čele Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. (dále jen IKS), stojí již déle než rok Pavel Pršala, ředitel a předseda představenstva společnosti. Za tu dobu IKS vystoupila ze stínu svých větších konkurentů. Způsob, jakým oslovila takzvanou retailovou klientelu, nenechává nikoho na pochybách, že má ambici být jedničkou na trhu ve všech směrech. IKS se to daří ve výkonnosti fondů i v jejich prodeji, metou zůstává absolutní množství spravovaného majetku, kde se prozatím spokojuje s druhou příčkou. K tomuto cíli napomáhá Pršalovi, investičnímu bankéři s renesančním záběrem znalostí, sehraný tým lidí, kteří společným úsilím dokážou proměňovat představy v realitu. Na jakého klienta se IKS orientuje? Do loňského roku platilo, že o investicích do našich fondů se rozhodovali jen lidé, kteří už měli zkušenost s otevřenými podílovými fondy a s kolektivním investováním. To se nám podařilo změnit díky Felixovi, který přesvědčil o výhodnosti investování do našich otevřených podílových fondů lidi bez zkušeností či ekonomického vzdělání a způsobem nabídky investičních Pavel Pršala produktů. V řadách našich klientů je tedy zastoupen nejen tzv. retail, ale i movitější občané, celá řada firem, stovky měst i obcí a v neposlední řadě i neziskové organizace. Díky široké nabídce rodiny našich fondů dokážeme oslovit investory s různými potřebami jak ty konzervativní, tak ty, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko a investovat v horizontu pěti let. Časem bychom si chtěli troufnout i na výrazně movitější klientelu. Čím se odlišuje nabídka IKS od ostatních investičních společností v ČR? V rámci produktů investičního bankovnictví nabízíme komplexní servis, který je provázán na ostatní produkty finanční skupiny Komerční banky. V největší možné míře spolupracujeme s naší prodejní sítí pobočkami a expoziturami KB, aby klienti odcházeli spokojeni. Kromě kvality servisu klademe důraz na získání důvěry a usilujeme o maximální informační otevřenost. S tím koresponduje jak neustálý rozvoj našeho informačního systému, tak množství informací, které může potenciální investor získat a zvážit na jejich základě svou investici. Potřebné informace získá jak u přepážek Komerční banky, tak na internetu nebo telefonem na bezplatné informační lince. Důvěra zákaz- níka je důležitým faktorem, protože typický český klient je značně konzervativní a stále ještě je negativně ovlivněn kuponovou privatizací a skandály kolem bankovních domů. Může se tento typický klient změnit? Nejenže může, on se už mění, ale je to pomalý proces. Rok od roku roste procentní podíl úspor domácností investovaných do fondů. V současnosti je to zhruba deset procent, což je sice výrazný krok vpřed, ale v porovnání s vyspělými zeměmi je to stále několikrát menší podíl. Jestliže průměrný český občan má úspory ve výši kolem 140 tisíc korun, tak většinu z toho má v hotovosti a na běžných nebo termínovaných účtech. Mnohdy si ani neuvědomuje, že prohrává boj s inflací, ale to vyplývá z jeho konzervativního zaměření, protože je pro něj prioritní co nejmenší riziko. V řadách našich nových klientů je nemálo těchto typických konzervativně uvažujících investorů. Díky získané zkušenosti se začnou investorsky vyvíjet a zanedlouho si troufnou i na fondy s dlouhodobějším investičním horizontem. Předpokládám, že v rámci vámi nabízených služeb je i poradenství Samozřejmě, přičemž se rozhodně nedá říct, že se obracejí pro radu jen začínající investoři. Těm bych však ještě před tím, než se vydají k přepážce, doporučil, aby si sami udělali analýzu výše a délky své investice. Rozhodnutí o tom, na jak dlouhou dobu nebudou potřebovat investované peníze a jaké množství prostředků to bude, totiž závisí jen na nich. Pokud je pro ně i toto rozhodnutí obtížné, rada zní: Investovat do fondu peněžního trhu, kde vždy dosáhnou lepšího zhodnocení než na běžném účtu. Při rozhodování o konkrétním fondu by pak měli brát do úvahy spolehlivost investiční společnosti, její zázemí, výši poplatků a v neposlední řadě i výkonnost a hodnocení konkrétního fondu. Při porovnávání výnosnosti investice do fondu a na běžném účtu nebo termínovaném vkladu by klienti neměli zapomínat na daňové zvýhodnění, protože po půl roce je zisk z investice daně zproštěn, v případě obcí se dokonce zaplacená daň vrací do jejich rozpočtu. Jaké jsou tedy typy fondů v nabídce IKS? Jde celkem o čtyři typy fondů. Prvním z nich je konzervativně orientovaný fond IKS peněžní trh, který je pro investice minimálně na půl roku výnosnější alternativou termínovaného vkladu. Zkrátka spolehlivá investice, která nepodléhá výkyvům v čase. Není bez zajímavosti, že tento fond patří mezi nejlépe hodnocené (tzv. scoringem) fondy v České republice. Druhým typem fondů jsou dluhopisové fondy. V naší rodině fondů jsou dva dluhopisové fondy, přičemž oba se těší velké oblibě mezi investory. Ten starší z nich, fond IKS dluhopisový, je dlouhodobě na špici prodejů i výkonnosti v žebříčku všech českých fondů. Ve srovnání s druhým dluhopisovým fondem, IKS Plus bondový, se dá považovat za méně rizikový a má kratší dobu investičního horizontu dva až tři roky. U IKS Plus bondového je tento horizont mezi třemi až pěti lety, je tu i větší riziko výkyvů výkonnosti, ale současně i možnost většího zisku. Největší prostor pro riziko a zisk se otevírá v akciových fondech, jež také nabízíme dva, a to IKS fond fondů a IKS fond světových indexů. Prvně jmenovaný fond využívá znalostí renomovaných zahraničních správců, protože investuje do jejich podílových fondů. Druhý z našich akciových fondů je pak jakýmsi zrcadlovým odrazem celosvětového vývoje na akciových trzích. Nesmím zapomenout ani na smíšené fondy IKS globální a IKS balancovaný se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, jež upřednostňují spíše konzervativnější investoři, kteří nechtějí podstupovat vyšší míru rizika. Fond IKS dluhopisový nabízí stabilní výnosy a minimální riziko Jednoznačně největší zájem projevovali investoři v minulém roce o fond IKS dluhopisový, který v loňském roce přesáhl výkonnost deseti procent. Fakt, že fond byl ve zmíněném období trvalkou na žebříčku nejprodávanějších a nejvýkonnějších fondů v České republice, se projevil i v prudkém nárůstu spravovaného majetku. Zatímco na začátku roku byly ve správě fondu investice ve výši 590,788 milionu korun, na konci roku to bylo již 2,304 miliardy Kč (včetně sloučeného fondu IKS eurobondový). Aktuální stav majetku ve fondu (k ) je 3,553 miliardy korun. Filozofií fondu je orientace na konzervativní investory, kteří chtějí docílit při nízkém riziku poměrně stabilních výnosů a to vyšších, než jakých by dosáhly úroky na termínovaných vkladech ve střednědobém investičním horizontu (1 2 roky). Vzhledem k tomu, že fond směřuje své investice především do českých dluhopisů a že zahraniční dluhopisy se v portfoliu fondu nalézají jen v omezené míře, nehrozí riziko související s výraznou změnou kurzu české koruny a zahraničních měn. Fond IKS dluhopisový existuje od září roku Od konce roku 2000 jsou jeho manažery Ondřej Král a Patrik Hochmal. Podílové listy fondu se v loňském roce začaly také prodávat v rámci produktového balíčku FELIX, který byl vytvořen tak, aby plně vyhovoval potřebám drobných investorů. V pravidelném hodnocení společností CRA (Czech Rating Agency) získává fond IKS dluhopisový dlouhodobě nejvyšší možné ohodnocení pět hvězdiček. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: , fax: 02 / Jednoduöe jednìm krokem na vöechny trhy NejvÏtöÌ spr vce investic do otev en ch podìlov ch fond obëan»r p ich zì u fond 2.OPF a VöeobecnÈho OPF s novou investiënì strategiì: otev enè podìlovè fondy SPOROMIX 3 a SPOROMIX 5 ñ smìöenè fondy s vyv ûen m podìlem akciì a dluhopis ñ doporuëenè uloûenì penïz na t i aû pït let RozloûenÌ Vaöich penïz ve fondu na r znè trhy vyuûìv stability dluhopis a z roveú i potenci lu r stu akciov ch trh. Rovnov hu lze ve stanoven ch mezìch optim lnï p izp sobovat. Budeme tak Ìdit Vaöi investici za V s. Modelov pr mïrn v konnost testovan na indexech STOXX 50 a MS CE Bond ldx by za poslednì Ëty i roky 1998ñ2001 dos hla 10,6 % a 12,8 % p.a. OdbornÌci doporuëujì: Investujte pravidelnï ñ rozumnï se tìm vyhnete nespr vnèmu okamûiku investov nì a vyuûijete efektu pr mïrov nì n klad. informaënì linky: , Je to snadnè ñ p ijôte do poboëky»eskè spo itelny V souladu s mezin rodnìmi pravidly platn mi pro kolektivnì investov nì upozorúujeme, ûe souëasn v konnost fond nezaruëuje v konnost budoucì a hodnota investice a p Ìjem z nì m ûe stoupat i klesat a nenì plnï zaruëena n vratnost p vodnï investovanè Ë stky. PlnÈ n zvy fond jsou uvedeny v jejich statutech.

6 STRANA 6 P O D Í L O V É F O N D Y K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ČSOB Investiční poradenství ČSOB je součástí finanční skupiny KBC, která zastřešuje přibližně 600 fondů. V nich spravuje majetek za více než 40 miliard EUR. V nabídce jsou jak fondy majoritního vlastníka belgické finanční skupiny KBC, tak otevřené podílové fondy investičních společností ze skupiny ČSOB. Majetek ve správě dosahující výše 1250 miliard Kč vytváří velký prostor pro existenci stovek fondů nejrůznějšího zaměření a investičních strategií. Nabídku tvoří široká paleta peněžních, dluhopisových, akciových, smíšených či indexových fondů s denominacemi v třinácti různých měnách včetně české koruny. Vedle této standardní nabídky jsou pro klienty připravovány i speciální fondy. K nim patří mimo jiné různé typy zajištěných fondů, které jsou mateřskou společností připravovány pro klienty vyžadující i další investiční směry. Tyto typy fondů ČSOB na českém trhu představila již v roce ČSOB však má co nabídnout i drobným investorům. Proto jsme se zeptali Jana Barty, ředitele obchodování pro soukromou klientelu v ČSOB: Jaké produkty a služby nabízí ČSOB v oblasti kolektivního investování svým zákazníkům? V České republice v současné době nabízíme fondy spravované investiční společností OB Invest a První investiční společností, jakož i čtrnáct dluhopisových fondů vytvořených KBC. V naší nabídce investor nalezne všechny druhy fondů (peněžní, dluhopisové, akciové i smíšené) v českých korunách a dluhopisové fondy denominované v deseti různých Jan Barta měnách. Orientovat se v současné široké nabídce, s níž se investor v České republice setkává, a vybrat si nejvhodnější investici, která bude nejlépe vyhovovat investičním cílům, není vůbec jednoduché. Naše společnost nabízí zákazníkům řešení. Je jím ČSOB INVESTIČNÍ PORA- DENSTVÍ, jež je klientům poskytováno ve všech pobočkách ČSOB. Hlavním principem poradenství je doporučení konkrétní investice na základě takzvaného ČSOB INVESTIČNÍHO PROFI- LU. Ten určíme na základě odpovědí na otázky týkající se klientova vztahu k riziku, výši očekávaného zisku, zkušeností s investováním, délky investičního horizontu a zdrojů prostředků pro investování. Na základě odpovědí na tyto otázky investorovi doporučíme jeden ze čtyř ČSOB INVESTIČNÍCH PROFILŮ. Pro každý profil připravuje tým analytiků a portfolio manažerů pomocí sofistikovaných metod řízení portfolia jednou měsíčně aktualizované investiční doporučení, které rozkládá riziko mezi různé investiční nástroje a různé měny. Zmínil jste se, že ČSOB INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ je klientům poskytováno ve všech pobočkách ČSOB. Skutečně jsou investorovi poskytnuty odpovídající služby v kterékoli pobočce ČSOB? V síti ČSOB je téměř 185 poboček. Díky silnému týmu regionálních specialistů máme v současné době v každé pobočce investičního specialistu, který je pro klienta-investora odpovídajícím partnerem. Naše kolegyně a kolegové v pobočkách mají obdivuhodný objem znalostí o investicích, fondech i poradenství, na jehož základě se snaží pro klienty najít nejlepší řešení. V minulých letech si klienti v ČSOB mohli vybírat z více než 200 fondů různého zaměření. Bude pro ně připravena podobně široká nabídka i v průběhu letošního roku? Domnívám se, že současná nabídka ČSOB dokáže uspokojit velkou část našich klientů. Vzhledem k tomu, že všechny zahraniční fondy musí projít licenčním řízením, podali jsme žádosti o povolení prodeje KBC fondů peněžního trhu, akciových, indexových a smíšených fondů fondů, které si naši klienti oblíbili v minulosti, Komisi pro cenné papíry na podzim roku 2001 a v lednu letošního roku. V těchto dnech připravujeme také žádost o povolení pro zajištěné fondy, jež jsou zajímavou alternativou investování především pro konzervativní investory. Věřím, že v letošním roce budeme moci zákazníkům nabídnout kompletní nabídku, a uspokojit tak opravdu každého zájemce o kolektivní investování. ČSOB INVESTIČNÍ PROFILY ČSOB KONZERVATIVNÍ PROFIL Investoři zařazení do ČSOB KONZERVATIVNÍHO PROFILU upřednostňují stabilitu hodnoty vložených prostředků. Průměrný výnos investice realizované podle tohoto doporučení by měl při splnění minimálního investičního horizontu (1 rok) mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů. ČSOB VYVÁŽENÝ PROFIL Snahou investorů zařazených do ČSOB VYVÁŽENÉHO PRO- FILU je dosáhnout při dodržení doporučeného minimálního investičního horizontu (1 až 3 roky) výnosu převyšujícího o několik procent výnosy z termínovaných vkladů. Hodnota investice může krátkodobě kolísat. ČSOB RŮSTOVÝ PROFIL Doporučení pro investory zařazené do ČSOB RŮSTOVÉHO PROFILU vychází z požadavku na výnos podstatně převyšující termínované vklady. Hodnota investice může i ve střednědobém horizontu klesat pod výchozí hodnotu. Doporučený minimální investiční horizont je 3 až 5 let. ČSOB DYNAMICKÝ PROFIL Hlavním cílem doporučení pro investory v ČSOB DYNA- MICKÉM PROFILU je co nejvyšší dlouhodobé zhodnocení. Na možné výkyvy cen jednotlivých složek portfolia není brán v rozhodující míře zřetel. Doporučený minimální investiční horizont pro takto realizované investice je 5 let a více let. Informace obsažené v tomto textu mají pouze informační charakter. Jejich účelem není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoliv odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá, a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14, Praha 1 infolinka:

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Tisková konference. 8. února 2006

Tisková konference. 8. února 2006 Tisková konference 8. února 2006 Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 24. února 2017 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Martin Řezáč, místopředseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Petr

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Srpen +0,14% Od ledna +0,87% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% Konzervativní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s.

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Město do správy aktiv vložilo následující finanční prostředky: v lednu 20 000 000,-

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s. POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn 9.3.2015 Shrnutí pro jednotlivé kategorie fondů: Krátkodobé investice Měnové investice se staly

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více