PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů"

Transkript

1 ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už zakrátko českým klientům nabídneme možnost nakupovat v jakémsi obchodním domě fondů nabídneme jim fondy pro každou sezonu života, pro jakoukoli životní potřebu. Půjde o mezinárodní fondy Pioneer Investments registrované v Irsku a Lucembursku a investičně řízené z mezinárodních center Pioneer Investments. Jde o několik desítek fondů. Výhodné na naší nabídce produktů bude i to, že do onoho, obrazně řečeno, obchodního domu fondů nebude třeba chodit, ale on přijde za klienty. Spolupracujeme s finančními poradci a jsme schopni zájemcům bezplatně doporučit nezávislé poradce žijící v jejich regionu. Naším cílem je, aby si naši klienti zakládali portfolia různých, navzájem se doplňujících produktů. Říkáme tomu harmonická portfolia. Prokop Holeček, ředitel marketingu a komunikace, ČP INVEST: Nabídka ČP INVEST zahrnuje prakticky komplexní nabídku fondů z hlediska jejich typu. V nabídce máme 8 otevřených podílových fondů, 4 investiční programy a poskytujeme kvalitní služby. Dokážeme uspokojit zkušené a náročné investory, zároveň ale poskytujeme i drobné klientele přístup k lukrativním výnosům z kapitálového trhu. Především jsme obohatili český trh o atraktivní profilované akciové fondy, zaměřené na vybrané oblasti. Mám na mysli fondy ropného a energetického průmyslu, farmacie a biotechnologie, globálních značek a nové ekonomiky. Jejich portfolia se plní teprve krátkou dobu, přesto již vykazují zajímavé výsledky. Nejširší klientela může využít některý ze tří investičních programů, které jsou postaveny na vztahu investora k výši očekávaného výnosu, toleranci k investičnímu riziku a požadovanému časovému horizontu. Individuální investiční program naopak dovoluje sestavit si vlastní originální strategii a zřejmě jej využijí zkušenější investoři. Co se týká služeb, umožňujeme nákup a odkup podílových listů po telefonu, stejně tak přestupy mezi fondy a programy. Výpis o stavu účtu zasíláme podle přání poštou, SMS nebo em. V krátké budoucnosti umožníme našim klientům obchodování přes internet. Věříme, že naši klienti budou spokojeni. Jan D. Kabelka, Institutional Sales Manager, ING Investment Management (C.R.): Cílem naší společnosti je aplikovat v České republice zkušenosti, které jsme jako správce peněžních rezerv našich klientů získali na tradičních rozvinutých mezinárodních trzích. Vzhledem k tomu, že naše korunové fondy patří mezi špičku nabídky otevřených podílových fondů a ING Int. Český fond obligací lze považovat za etalon dané kategorie, se domnívám, že se nám to daří. V lednu letošního roku jsme, po absolvování licenčního procesu, začali nabízet investorům širokou škálu lucemburských fondů, která zahrnuje mimo zmiňované korunové fondy i nabídku obligačních, akciových a indexových fondů v cizích měnách. Snažíme se přinést našim domácím klientům možnost investovat do spektra široce diverzifikovaných portfolií orientovaných na hlavní světové trhy, kde naše sesterské společnosti tradičně působí. Velmi dobré výsledky nabízených otevřených podílových fondů jsou nezbytným základem služby, kterou našim domácím investorům poskytujeme. Neoddělitelným úkolem naší kanceláře je také snaha o co nejúplnější informační podporu nabízených produktů. Ta spočívá v toku informací od manažerů fondů přímo ke konkrétnímu investorovi. Na úrovni našich distribučních partnerů se zároveň snažíme, aby investor získal veškeré dostupné informace tam, kde obvykle řeší své finanční potřeby, a mohl se správně rozhodnout pro ideální formu zhodnocení svých úspor. Lukáš Juříček, Liabilites & Investments Product Manager, Citibank: Každý klient si může vybrat kromě podílových fondů skupiny Citigroup z nabídky světově renomovaných podílových fondů. To není běžné, protože obvykle má klient na výběr pouze z fondů jedné majetkové skupiny. Pro Citibank je prvořadá snaha o dlouhodobou spolupráci s klientem při budování jeho investičního portfolia tak, aby vyhovovalo právě jeho potřebám a dlouhodobým cílům. Každý klient si ve spolupráci s naším konzultantem může nejdříve zdarma sestavit svůj investiční profil a určit, jaký typ investičního produktu je pro něj nejvhodnější. To je důležité také proto, že v současnosti je v nabídce Citibank více než 60 různých podílových fondů. Poté jsou investorovi obvykle nabídnuty dva až čtyři konkrétní PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů Akciovým trhům se loni stejně jako předloni nedařilo. Tento stav logicky postihl i akciové a smíšené otevřené podílové fondy. Jaro letošního roku ovšem přineslo spoustu pozitivních zpráv a nastolilo obecný názor, že se trh již odrazil ode dna a že propady budou brzy vyrovnány. Experti se shodují v tom, že to, co se na světových akciových trzích dělo v uplynulých dvou letech, je naprosto unikátní. Neuvěřitelně dlouhou dobu před tím, až do jara 2000, světové trhy rostly a procházely obdobím tzv. býčího trhu. Pak najednou nastal zlom. Trend se obrátil a některá portfolia utrpěla až dvouciferné ztráty. Tato charakteristika odpovídá pojmu medvědí trh, kterým experti označují dlouhotrvající a významný pokles kapitálového trhu. Těžko hovořit o poklesu v konkrétních číslech, to je značně zavádějící. Portfolia fondů jsou nesmírně rozmanitá. Nicméně lze říci, že nejvíce postiženy byly fondy se zaměřením na akcie. Z nich nejsilněji ty, které favorizovaly technologie a zaměřily se na růst. Lépe dopadly fondy s důrazem na konzervativnější investiční strategie, tedy fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové, zejména pak fondy s nulovým nebo nižším podílem akcií. Neznamená to ale, že všechny akciové fondy loni musely skončit v minusu. Záleží na metodě, jakou je fond řízen. Existují fondy, které v posledních dvou letech dosáhly Větší jistoty pro investory Unie investičních společností ČR (UNIS) se snaží o zvyšování důvěryhodnosti celé oblasti kolektivního investování i činnosti všech otevřených podílových fondů. Cílem Unie je zejména vytvořit takové prostředí, aby se každý, kdo své peníze některému fondu svěří, mohl zcela spolehnout na to, že o ně bude řádně pečováno podle těch nejpřísnějších měřítek. Za tím účelem UNIS nejen vytváří vnitřní pravidla pro své členské investiční společnosti, ale spolupracuje zejména na legislativních podmínkách, které jejich činnost upravují. Příprava nového zákona Unie se velmi aktivně podílí i na přípravě nového zákona o kolektivním investování, jehož paragrafované znění je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Tato norma dále sblíží pravidla celé oblasti správy majetku u nás s pravidly platnými v Evropské unii a sjednotí také informační povinnost všech Petr Zapletal fondů, které v ČR budou působit. UNIS bude dále rozšiřovat svou členskou základnu, a naplňovat tak své dlouhodobé záměry otevřenost a transparentnost trhu, poskytování informací a rovnost podmínek pro všechny produkty kolektivního investování. Nová direktiva Evropské unie Ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy jsme na počátku rozvoje sektoru podílových fondů jako způsobu investování volných peněz obyvatel. Majetek v našich fondech připadající na jednoho obyvatele je třicetkrát nižší, je proto důležité mít standardní prostředí podporující rozvoj. Proto se snažíme co nejrychleji přijímat legislativu evropské úrovně. Právě přijetí původní direktivy i více než 20procentní zhodnocení. V plusu byly také americké a evropské dluhopisové fondy. Nahoru jim pomohlo několikanásobné snížení úrokových sazeb. To se ovšem týká i některých českých dluhopisových fondů. Pokaždé se najdou tituly, které rostou i v těžké době. Většinou jsou to oborově či teritoriálně profilované fondy, loni se například dařilo fondům zaměřeným na Rusko či východní Evropu, říká analytik PPF Pavel Kohout. A vydělali také ti, kdo nakoupili jakékoli tituly po 11. září loňského roku, kdy došlo k teroristickému útoku na USA. Oslabení konjunktury Proč se křivka růstu cenných papírů na jaře 2000 najednou zlomila? Na tuto otázku prakticky žádný z odborníků nedokáže jednoznačně odpovědět. Shodují se však v tom, že dva takto silné propady ve dvou následujících letech po sobě světové finanční trhy zažily naposledy v letech 1973 a A předtím v letech 1930 a Obecně platí, že hlavní vliv na chování akciových kurzů a ceny dluhopisů mají takzvané fundamentální faktory, tedy ekono- o kolektivním investování v roce 1985 umožnilo bouřlivý rozvoj fondového odvětví v západoevropských zemích. Oblast investování se však neméně rychle rozvíjí, a tak po vleklém vyjednávání byla na konci loňského roku s platností od 1. ledna 2002 přijata novela direktivy, tzv. UCITS III, což je název odvozený od všeobecně přijatého názvu pro standardně regulované podílové fondy. Tato norma reaguje na vývoj tohoto odvětví v Evropské unii, rozšiřuje např. takzvanou pasportizaci. Což znamená, že fond mající povolení v jedné zemi EU může být volně prodáván v jiné zemi EU. Upřesňuje se zde také činnost správcovské společnosti, rozložení rizika ve fondech apod. Potenciál rozvoje fondů v ČR Loňský rok byl složitým rokem pro investice obecně i pro podílové fondy, které zaznamenaly podstatně téměř ve všech zemích nižší příliv majetku než v minulých letech. O to optimističtěji vyznívá začátek letošního roku u nás, když do fondů členů UNIS investoři vložili již přes pět miliard korun. To naznačuje obrovský potenciál, který je stále ještě z větší části před námi. Není pochyb o tom, že půjdeme cestou evropských zkušeností a bankovní vklady postupně zůstanou nástrojem spoření. Větší důraz bude kladen na investování, tzn. na hledání co nejlepšího zhodnocení volných peněz hlavně v delším čase. A v této oblasti jsou jednoznačně atraktivní příležitostí podílové fondy. Například v Portugalsku i ve Španělsku se začátkem 90. let úspory uložené ve fondech zpětinásobily. mická situace podniků emitentů cenných papírů. Určující je hodnota budoucích zisků, což je záležitost objemu zakázek, vývoje cen na trhu výrobních vstupů i cen výstupu, výše produktivity práce, zavádění nových technologií atd. Dalšími faktory je obecný vývoj ekonomiky, tj. hrubého domácího produktu, mezd, inflace, která rovněž ovlivňuje kupní sílu, vývoj směnných kurzů měn a podobně. K loňskému vývoji lze poznamenat to, že se naplnily již několik let pronášené prognózy o tom, že USA, největší ekonomika světa, sklouzne do recese. To se stalo a oslabení pak postihlo i Evropu. Zpomalením motorů v USA a v Evropě byla postižena rovněž Česká republika, která je jen malým ostrůvkem v moři světového hospodářství a jež je velmi silně závislá zejména na Německu jako hlavním obchodním partnerovi. Český fondový byznys byl navíc bezprostředně ovlivňován vývojem ve světě díky tomu, že značný podíl na trhu mají fondy investující v zahraničí. Jak přelstít medvěda Hovoří-li se o poklesu trhů, nelze si ihned nezopakovat základní poučku investora. Jako má každá mince dvě strany, má investice do cenných papírů šanci na výnos stejně jako šanci na ztrátu. Tyto dva protipóly jsou nerozlučně spjaty s každou investicí. (Pokračování na str. 2) I u nás jistě dosáhnou v příštích letech několika set miliard korun a podíl úspor domácností na bankovních vkladech klesne ve prospěch fondů, penzijního připojištění nebo životního pojištění. V nejbližší době budou zcela určitě dominovat investice do peněžních a hlavně dluhopisových fondů, ovšem postupně poroste zájem o rizikovější, ale hlavně výnosnější investice do smíšených a akciových fondů, i když pravděpodobně i dlouhodobě zůstaneme ve skupině zemí, kde dluhopisové fondy budou dominovat. Odstranění daňové zátěže Stále zůstává nedořešená otázka zdanění domácích kapitálových výnosů, zejména z investic do podílových fondů. Většina zemí uplatňuje určitá daňová omezení pro zahraniční fondy nebo uplatňuje stejný daňový režim jako pro domácí fondy. Jsme pravděpodobně jediná země na světě, která svůj trh otevřela zahraničním fondům bez toho, aby před tím zbavila domácí trh daňové zátěže. Je třeba říci, že samotné otevření trhu je správný, byť ojedinělý krok, ke kterému se mnoho zemí zatím neodvážilo. Ale ti, kdo dokázali liberalizovat trh ve formě efektivního zrušení danění fondů, dnes profitují z obrovského rozvoje tohoto odvětví. Příkladem může být Irsko, které je dnes jedním z hlavních míst pro zakládání fondů a kde za posledních pět let vzrostl objem investic ve fondech z deseti na zhruba 220 miliard dolarů. Můžeme si jenom přát, aby u nás vznikl trh podporující domácí finanční sektor nejen pro potřeby domácích investorů, ale i třeba pro možnost exportu našich finančních služeb tak, jako tomu je v Irsku. Pořád platí naše konkurenční výhoda ve vysokém vzdělání a schopnostech našich lidí, které je možné uplatnit v mezinárodním prostředí. Petr Zapletal, předseda předsednictva Unie investičních společností ČR Přílohu připravila podílové fondy, jejichž typ nejlépe odpovídá jeho potřebám. Klient Citibank tak má jistotu, že mu nebude nabízen produkt, který by neodpovídal jeho investičnímu profilu, ale že prostřednictvím Citibank může učinit takovou investici, o jejíž vhodnosti je naprosto přesvědčen. Milan Ryba, manažer marketingu, ŽB-Trust, investiční společnost: Otevřené podílové fondy Rodiny fondů Živnobanka se na tuzemském finančním trhu objevují již od roku Jsou určené pro širokou veřejnost a pokrývají širokou škálu investičních příležitostí. Nejvyhledávanějším fondem Rodiny je Živnobanka Sporokonto, fond peněžního trhu, dosahující v posledních dvou letech jedněch z nejlepších výsledků mezi srovnatelnými fondy na tuzemském trhu. Investování do fondů Živnobanka je velice jednoduché. Klient podepisuje jedinou rámcovou smlouvu pro všechny budoucí nákupy podílových listů. Pak již stačí pouze kdykoli zaslat peníze bankovním převodem na účet vybraného fondu. Samozřejmostí je široká informovanost klientů o jejich investici. K dispozici je 24hodinový servis na bezplatné informační lince, podílníkům zasíláme zprávy o hospodaření fondů, na ové adresy rozesíláme klientům pravidelné komentáře manažerů o jednotlivých fondech a vývoji na kapitálových trzích. Jaroslav Kropáček, náměstek pro prodej, podporu prodeje a komunikaci, Investiční kapitálová společnost KB (IKS KB): V roce 1997 uvedla IKS KB na trh jako první ucelenou nabídku otevřených podílových fondů Rodinu fondů IKS. V roce 2001 jsme zareagovali na zvýšení zájmu o kolektivní investování a nárůst poptávky po podílových fondech uvedením nového produktového balíčku Felix. Jeho portfolio není sice žádným novým fondem, ale spočívá ve způsobu, jakým oslovuje potenciální investory. Ti již nemusí přemýšlet nad výběrem konkrétního fondu, ale postačí jim rozhodnutí, na jak dlouho chtějí investovat. S pomocí Felixe jsme tak našim klientům investování do podílových fondů přiblížili a zjednodušili. O úspěšnosti Felixe svědčí především zvýšený zájem investorů. Prodeje podílových listů od počátku roku, tedy za 2,5 měsíce, přesáhly 2,2 miliardy korun. Petr Zapletal, generální ředitel a předseda představenstva, Investiční společnost České spořitelny: Naši klienti mají díky úzké spolupráci s mateřskou Českou spořitelnou možnost vybírat si troufnu si tvrdit z nejširší palety služeb v ČR. Samozřejmostí je pravidelné investování i pravidelné odkupování, možnost obsluhy svých fondů telefonem či přechody mezi jednotlivými fondy. Zajímavý je jistě Sporoefekt, kdy se peníze nad určeným limitem ze sporožira automaticky převádějí do zvolených fondů. Službou nové generace je Sporoplán komplexní program dlouhodobého vytváření a zhodnocování úspor. Ale co bude jistě každého zajímat nejvíc, je nejrychlejší odkupování v ČR, kdy klient dostane své peníze již zpravidla třetí pracovní den. Jan Barta, ředitel obchodování pro soukromou klientelu, ČSOB: Klientům hledajícím zajímavé zhodnocení prostředků nabízí ČSOB ve všech svých pobočkách, kterých je více než 180, ČSOB Investiční poradenství. ČSOB Investiční poradenství se snaží najít pro klienta nejvhodnější řešení nejvhodnější zhodnocení volných finančních prostředků klienta. Toto řešení doporučujeme na základě požadavků klienta na délku investice, zkušeností s investováním, ochotě nést určité riziko, výše očekávaného zisku, ale i předpokládaného vývoje trhů ve světě a u nás. Naše nabídka fondů je široká, jsou v ní jak fondy majoritního vlastníka ČSOB, belgické finanční skupiny KBC, tak otevřené podílové fondy investiční společnosti OB Invest a První investiční společnosti, které patří do skupiny ČSOB. Široká je i nabídka fondů, se kterou se investor setkává kdekoli na trhu. Proto je nejdůležitější klientovi poradit, vysvětlit, jak fungují jednotlivé typy investičních instrumentů a jak funguje trh. Klient hledá řešení, kterému bude rozumětm, a my se mu je snažíme nabídnout. Zdeněk Novotný, vedoucí oddělení PR, První investiční společnost: Rodina fondů 1.IN zahrnuje všechny základní druhy fondů, mezi kterými lze přestupovat za zvýhodněných podmínek. Investování do fondů je snadné, stačí mít jednou přidělené identifikační číslo a pak již lze jednoduše zasílat peníze na účty jednotlivých fondů. O přidělení identifikačního čísla lze požádat ve více než 150 pobočkách ČSOB. Novinkou je uzavření smlouvy přes internet. S použitím našich internetových stránek je samozřejmě možné také požádat o přestup do jiného fondu nebo o zpětný odkup podílových listů.

2 STRANA 2 Býci brzy vytlačí medvědy z trhů (Pokračování ze str. 1) Výhody i nevýhody každého instrumentu jsou ostatně to první, o čem každá investiční společnost svého klienta poučí. Zároveň mu nabídne různé typy portfolií, které se liší stupněm rizika a potenciálem výnosu. Klient by proto, než se pro něco rozhodne, měl mít jasno, zda dává přednost bezpečí, které znamená nižší výnos, anebo spíše výnosnějšímu riziku, které mu ovšem v případě neúspěchu přinese ztrátu. Konzervativnější klient dá zřejmě přednost portfoliu s důrazem na bezpečné instrumenty, jako jsou například fondy peněžního trhu anebo dluhopisové. Větší výnos a zároveň vyšší riziko představují fondy akciové. Čím větší podíl akcií, tím vyšší možnost zisku či ztráty. Pravidlo investování číslo dvě zní: Vlastností investic je kolísání hodnoty, výkyvy směrem dolů však v delším časovém horizontu vyrovnávají přírůstky hodnoty. Největší smysl tak má dlouhodobá investice. Například ten, kdo investoval v roce 1928 do právě založených fondů Pioneer tisíc dolarů a nechal je tam do dnešní doby, si dnes odnáší celých sedm milionů dolarů. Jednotná pravidla pro nejrůznější oblasti jsou v Evropské unii uplatňována ve formě směrnic či takzvaných direktiv. Jsou to obecná pravidla, kterými se řídí jednotlivé státy při tvorbě svých zákonů. Pro oblast kolektivního investování byla dlouhou dobu platná směrnice z roku Od té doby se však situace podstatným způsobem změnila. Objem finančních prostředků, které fondy v Evropě nashromáždily, se za tuto dobu zněkolikanásobil. Navíc i rozvoj finančního a kapitálového trhu přinesl zcela nové nástroje pro efektivní spravování peněz. Proto byla po poměrně dlouhé diskusi schválena nová směrnice (nazývaná v odborných kruzích UCITS III), která má zmodernizovat zákonodárství v oblasti kolektivního investování. Čím častěji se čeští investoři budou setkávat s nabídkou fondů ze zemí EU, tím více se budou zajímat, jaké principy zmíněná směrnice přináší. Navíc není daleko doba, kdy se naše stávající zákony směrnicím EU přizpůsobí. Nová směrnice rozšiřuje možnosti Podobně jako v jiných odvětvích, přináší nová směrnice princip přeshraničního podnikání a poskytování služeb. V kontextu fondů to pro investiční a správcovské společnosti znamená možnost zakládat fondy v ostatních zemích Evropské unie, aniž by P O D Í L O V É F O N D Y Fondy v Evropě čekají změny Česká republika v současné době usilovně pracuje na harmonizaci svého právního systému s právem Evropské unie. Tento proces často přináší velmi rozsáhlé změny našeho právního řádu. K těm však nedochází pouze v České republice či v ostatních zemích kandidujících na vstup do EU. Oblast investičních a podílových fondů může být příkladem toho, že i v rámci Evropské unie dochází ke změnám. Od letošního roku tam platí nová pravidla pro kolektivní investování. Jan Barta Tyto věci by měl mít každý investor neustále před očima. I v době těch nejhorších poklesů. Měl by si zachovat racionální uvažování a nenechat se strhnout kemocionálnímu prodeji. Být si vědom toho, že prodávat v době dna obvykle znamená největší ztráty. Ještě důležitější pravidlo pro každého investora je vnímat výhody i omezení každého finančního produktu, upozorňuje šéf marketingu Pioneer Investments New Europe Vladimír Fichtner. Každý produkt, ať jde o stavební spoření, životní pojištění, akcie, dluhopisy či fondy, má své charakteristiky, přednosti i zápory. Ihned na začátku je proto pro každého investora nutné přemýšlet o tom, jak své peníze rozložit rovnoměrně, s respektováním výhod i omezení každého produktu. Není dobré, i při sebevětší důvěře například ve fondy, sázet všechno na jednu kartu, zdůrazňuje. Čeští investoři však, jak napovídají statistiky o přítoku peněz do fondů anebo naopak zpětných prodejích, nikterak nepanikařili. Chovali se podobně rozvážně jako jejich mnohem zkušenější kolegové v USA a v západní Evropě, tvrdí investiční bankéři. Zásluhu na tom prý má i rostoucí využívání služeb investičních společností či finančních poradců, kteří investory nabádají, aby rozložili své úspory do více finančních produktů, a v době poklesu jim říkají: Nyní neprodávejte, nacházíte se právě v okamžiku, kdy můžete nejvíce prodělat. Většina výběrů šla navíc na konto fondů z kuponové privatizace, které představují skupinu samu pro sebe. Hodnotíme-li vývoj ve fondech, je nutné se dívat na korunové fondy, tedy fondy, do kterých investoři dali své fyzicky existující peníze, nikoliv investiční body z kuponovky. Jaký bude letošní rok? Letošní únor a březen přinesly sérii velmi příznivých zpráv. Čísla o vývoji hrubého domácího produktu ve Spojených státech za loňské čtvrté čtvrtletí, o zakázkách amerického průmyslu, růstu produktivity práce v podnicích i naprosto nečekané snížení nezaměstnanosti to vše je podle ekonomů možné vnímat jako známky toho, že recese v USA byla krátká a že nastává oživení. V tomto duchu hovoří i autorita nad jiné respektovaná, šéf americké centrální banky Alan Greenspan. Evropa za takovými signály zatím zůstává pozadu, nicméně i zde existují známky určitého zlepšení a optimistické prognózy. Šéfové Evropské centrální banky jsou přesvědčeni o tom, že hospodářský růst začne akcelerovat co nevidět. Vývoj ekonomických ukazatelů také prokázal, že události z 11. září, které byly vnímány jako otevření dveří k válce mezi vyspělým světem a muslimským fundamen- musely v těchto zemích zakládat například pobočku. Dosud bylo možné podílové listy fondu jedné země v druhé zemi pouze prodávat. V praxi to bude znamenat (představíme-li si Českou republiku v EU), že bude moci zahraniční investiční společnost založit český fond bez toho, aby zde měla svou pobočku. Další nově upravenou oblastí je rozsah podnikání investičních společností (v rámci EU nazývaných správcovské společnosti). Směrnice těmto společnostem nově umožňuje vykonávat některé další činnosti, jakými je i správa aktiv pro jednotlivé osoby a instituce. Dnešní investiční společnosti tak budou moci nabídnout i individuální správu svým klientům, a to nejen prostřednictvím fondů, jak tomu bylo doposud. Novou podobu a podstatné rozšíření možností pro investování fondů přináší směrnice též ve využívání možných investičních instrumentů, které mohou fondy nakupovat do svého majetku. Fondy budou moci investovat snadněji do nástrojů peněžních trhů, kde byly jejich možnosti v minulosti omezené. Další nově povolenou kategorií jsou i fondy fondů, jež samy investují do dalších, podkladových fondů, a které (paradoxně v porovnání s Českou republikou) nebyly v minulé směrnici zahrnuty. talismem, naštěstí neměly tak velký význam, jaký se jim loni přikládal. Ekonomové se obávali hlavně trvalého oslabení důvěry spotřebitelů a také nutnosti přesunout část zdrojů, které jsou základem hospodářského růstu, do bezpečnostních opatření. A jak zareagují trhy? Pokud se nestane nic špatného, bude jejich další vývoj příznivý, soudí analytik PPF Pavel Kohout. Trh je momentálně velmi nedočkavý, rád by rostl, každá příznivá zpráva vyhání ceny nahoru, dodává. K tomu přispívá i skutečnost, že díky expanzivní měnové politice (snižování úroků) je nyní mezi lidmi dostatek peněz, které je třeba někam umístit. Mírným optimistou je i Daniel Drahotský z České spořitelny. Klientům s delším investičním horizontem doporučuje postupně navyšovat podíl akcií v portfoliu. Za nejatraktivnější v poměru výnosu k riziku však stále ještě považuje dluhopisy středoevropských zemí, zejména polské a maďarské. Zajímavé jsou podle něj i konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s proměnlivým kuponem vydávané kvalitními podnikovými dlužníky. Dlouhodobě nejvýnosnějším instrumentem zůstanou akcie, dodává. Oživení a konec medvědů na trzích prognózuje i Pioneer Investments. Myslíme, že v těchto týdnech už byl medvědí trh překonán, říká Vladimír Fichtner. Nové kategorie fondů Fondy fondů mají svá vlastní pravidla, která zohledňují to, že nástroje, do nichž investují, již rozkládají riziko prostřednictvím investic do podkladových investičních instrumentů. Důvodem kbouřlivému rozvoji a popularitě tohoto typu fondů je skutečnost, že dokážou velmi efektivně s nízkými náklady vytvářet vyvážené investice pro drobné investory, v některých případech i kombinací několika různých správců. Další novou kategorií jsou tzv. indexové fondy. Smyslem indexových fondů je co nejpřesněji kopírovat vývoj burzovních indexů, které zahrnují obvykle nejvíce obchodované akcie dané burzy nebo i celého regionu. Jejich výhodou jsou velmi nízké náklady na správu takového fondu. Navíc investoři do indexového fondu mají možnost kontrolovat poměrně přesně vývoj své investice právě sledováním vývoje indexu, který je nezávisle zveřejňován. Směrnice tu dovoluje zvýšit hranici 10procentního podílu jedné emise akcií na majetku fondu až na 20 %, neboť některé indexy mají váhu jednotlivých titulů vyšší. K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Seznam členů UNIS ČR Řádní členové UNIS ČR AKRO investiční společnost, a.s. ČP INVEST, investiční společnost, a.s. investage, a.s. investiční společnost Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Investiční společnost České spořitelny, a.s. Newton Investment investiční společnost, a.s. OB Invest, investiční společnost, a.s. Pioneer česká investiční společnost, a.s. PPF investiční společnost, a.s. První investiční společnost, a.s. ŽB Trust, investiční společnost, a.s. Přidružení členové UNIS ČR Arthur Andersen Česká republika k.s. Advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. RM-SYSTÉM, a.s. Weinhold Andersen Legal v.o.s. Partner UNIS ČR Mgr. Andrea Cejnarová Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. UNIS ČR, Gorazdova 10, Praha 2, Rozšíří se investiční strategie Důležitou novinkou je umožnění investic do takzvaných finančních derivátů. Finanční deriváty jsou investiční nástroje, jejichž vlastnosti jsou odvozené z vývoje ceny jiných podkladových nástrojů akcií, dluhopisů, měn a dalších. Povolení finančních derivátů pro investice fondů představuje poměrně odvážný krok. S jistou nadsázkou je možné je přirovnat katomové energii. Jsou-li odborně využívány k mírovým účelům, přinášejí mnoho užitku. Při zneužití mohou napáchat mnoho škod. Již několik finančních institucí mělo s deriváty problémy (nejznámější je asi banka Barings). Proto jsou také při použití derivátů fondy uplatňována tvrdá pravidla, aby nemohlo dojít kproblémům či kolapsům těchto fondů. Přínosem použití derivátů je možnost nabídnout klientům nové strategie, kde se naopak část z investičních rizik eliminuje. Příkladem mohou být stále populárnější zajištěné fondy, které právě s finančními deriváty pracují. Nová směrnice se v současné době zapracovává do právního rámce jednotlivých členských i kandidátských zemí Evropské unie (včetně České republiky). Odborníci věří, že přispěje ke zkvalitnění trhu kolektivního investování a zhodnocení peněz investorů. Jan Barta, člen představenstva Asociace pro kapitálový trh

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 3

4 STRANA 4 P O D Í L O V É F O N D Y K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ING Investment Management Dluhopisové fondy jsou stále atraktivní Manažerem portfolia ING Českého fondu obligací je Martin Řezáč, který řídí fond od roku V odpovědích na následující otázky odhaluje příčiny dosavadních úspěchů fondu a možnosti jeho dalšího vývoje. Jaké faktory měly největší vliv na výkonnost fondu v uplynulých obdobích? Mimořádně úspěšný vývoj dluhopisových podílových fondů vposledních letech do Martin Řezáč značné míry pramenil z dlouhodobě stabilního nízkoinflačního prostředí české ekonomiky. ING Český fond obligací pak vmaximální možné míře profitoval z několikanásobného snížení klíčových úrokových sazeb díky vhodně zvolené investiční politice. Relativní přínos příznivého zahraničního daňového režimu, který se na fond vztahuje, byl vkonkurenci ostatních podílových fondů zanedbatelný. Trhy obligací zaznamenávají v současné době spíše stagnaci. Jak tato skutečnost může ovlivnit budoucí výkon dluhopisového fondu? Ano, období dvouciferných meziročních přírůstků je definitivně minulostí. Makroekonomické prostředí je vporovnání s předchozími lety méně příznivé pro investice do dluhopisů. Cyklus postupného snižování úrokových sazeb je zřejmě již u konce. Přesto dluhopisy nadále představují atraktivní způsob zhodnocení finančních prostředků. Dluhopisové fondy jsou tedy pro investory stále zajímavou investicí. Komu je ale lze doporučit především? Dluhopisové fondy jsou určeny investorům s investičním horizontem dvou až tří let, kteří jsou ochotni podstoupit riziko krátkodobého kolísání kurzu. Odměnou jim nakonec bude výnos spolehlivě překonávající sazby bankovních depozit či výnosy fondů peněžního trhu, který již nebude podléhat dodatečné daňové povinnosti. Společnost ING přichází v letošním roce na český trh s komplexní nabídkou otevřených podílových fondů. Jedinečnou příležitost investovat své prostředky do korunového portfolia a zároveň profitovat z výhody zahraničního domicilu přináší českým investorům ING Fondy, které jsou denominovány v české měně. Rodinu fondů doplňují také produkty zaměřené na vyspělé světové trhy, cizí měny a vybrané ekonomické sektory. Správce fondů, společnost ING Investment Management je členem nizozemské finanční skupiny ING Group čtvrté největší v Evropě. V České republice působí od roku 1997 a v současné době spravuje jenom pro české klienty aktiva ve výši 30 miliard korun. Mezi klienty ING Investment Management patří mimo jiné pojišťovny, penzijní fondy, obchodní společnosti, obce a nadace. Soukromí investoři využívají služeb ING Investment Management prostřednictvím ING Fondů. ING Český fond obligací Nabídka ING Fondů pro české investory Ratingová struktura portfolia fondu Jedním z nejúspěšnějších fondů v nabídce společnosti je ING Český fond obligací. Jde o třetí největší dluhopisový fond v českých korunách. Celková hodnota aktiv fondu se za poslední rok zvýšila o 659 milionů korun a k dosáhla výše 2,46 mld. Kč. Výkonnost fondu za rok 2001 činila 10,7 %, přičemž průměrná roční výkonnost od zahájení činnosti je 17,5 %. Fond investuje do kvalitních a likvidních obligací denominovaných v české měně. Správce fondu věnuje velkou pozornost kreditní kvalitě všech investic. objem aktivvýkonnost roční název fondu investice region měna v milionech za 12měsíců v % poplatek (k ) (k ) za správu v % ING International (II) Český fond peněžního trhu peněžní trh ČR+ vyspělá Evropa CZK 1034,36 4,33 0,55 ING International Český fond obligací dluhopisy ČR + vyspělá Evropa CZK 2350,00 8,74 0,70 ING (L) Renta Fund Euro dluhopisy eurozóna EUR 1032,08 4,93 0,60 ING (L) Renta Fund Euromix dluhopisy Evropa EUR 275,05 5,90 0,60 ING (L) Renta Fund Dollar dluhopisy Severní Amerika USD 198,50 5,84 0,60 ING (L) Renta Fund World dluhopisy svět EUR 334,77 5,33 0,60 ING International Český akciový fond akcie ČR, PL, Maďarsko CZK 594,63 0,66 1,25 ING (L) Invest EMU Equity akcie eurozóna EUR 393,65 20,29 1,20 ING (L) Invest European Equity akcie Evropa EUR 548,07 18,37 1,20 ING (L) Invest World akcie svět EUR 132,87 17,34 1,20 ING (L) Invest European Small Caps akcie Evropa EUR 23,92 30,47 1,20 ING (L) Invest Global Real Estate akcie svět EUR 10,99 3,25 1,20 ING (L) Invest Japan akcie Japonsko JPY 3,64 23,81 1,20 ING (L) Invest Biotechnology akcie svět USD 106,31 23,91 1,75 ING (L) Invest Chemicals akcie svět USD 28,74 11,93 1,20 ING (L) Invest IT akcie svět USD 32,56 49,74 1,20 ING (L) Invest North America akcie Severní Amerika USD 111,31 20,36 1,20 ING Index Linked ING Český kontinuální click fond Euro Stoxx 50 opce+peněžní trh ČR+vyspělá Evropa CZK 495,92 5,18 1,25 ING Index Linked ING Continuous Click Fund Eurotop 100 opce+peněžní trh Evropa EUR 133,81 3,88 0,72 ING Index Linked ING Continuous Click Fund S&P 500 USD opce+peněžní trh Severní Amerika USD 4,22 4,71 0,72 Složení portfolia fondu Investovat do celé rodiny ING Fondů můžete prostřednictvím našich partnerů: BBG Finance, a.s. Commerzbank AG, pobočka Praha Česká spořitelna, a.s. ČSOB ebanka, a.s. ING Bank N.V., pobočka Praha ING Investment Management (C.R.), a.s. Bozděchova 2/344, Praha 5 tel.: 02/5109 / 1711 fax: 02/5109 / Investice do cenných papírů v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, a proto není zaručena návratnost původní investice. RODINA FONDŸ éivnobanka Rodina fondů Živnobanka je tvořena otevřenými podílovými fondy určenými pro širokou veřejnost: éivnobanka - Sporokonto Fond peněžního trhu, jehož cílem je pravidelně dosahovat výnos převyšující sazby na termínovaných vkladech, při vysoké dostupnosti investovaných prostředků. Fond patří mezi nejúspěšnější a nejvyhledávanější fondy z Rodiny fondů Živnobanka. Svou výkonností se již druhý rok řadí k nejlepším fondům peněžního trhu v České republice. Jenom od začátku roku vzrostl majetek ve fondu o více než 250 mil. Kč na celkových 2,1 mld. Kč ( ). éivnobanka - Interkonto a éivnobanka - korunov balancovan fond Smíšené fondy vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investice, určené pro investory, kteří chtějí využít potenciálu akciových trhů s možností investice do dluhopisů v obdobích, která akciovému trhu nepřejí. éivnobanka - akciov fond Akciový fond určený pro každého, kdo chce, aby mu dlouhodobě volné prostředky přinesly nadprůměrné zhodnocení, a kdo je pro dosažení co nejvyššího výnosu ochoten přijmout riziko většího kolísání kurzu typického pro akciové fondy. Při současných mimořádně nízkých cenách akcií má právě Živnobanka - akciový fond největší růstový potenciál z fondů Živnobanka. DALŠÍ INFORMACE na poboëk ch éivnostenskè banky a u finanënìch poradc a v sìdle spoleënosti: éb - Trust, investiënì spoleënost, a.s., Na P ÌkopÏ 15, Praha 1 Upozornění: Předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investic a příjem z nich může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O D Í L O V É F O N D Y STRANA 5 Investiční kapitálová společnost KB Informační otevřenost oplácejí klienti důvěrou V čele Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. (dále jen IKS), stojí již déle než rok Pavel Pršala, ředitel a předseda představenstva společnosti. Za tu dobu IKS vystoupila ze stínu svých větších konkurentů. Způsob, jakým oslovila takzvanou retailovou klientelu, nenechává nikoho na pochybách, že má ambici být jedničkou na trhu ve všech směrech. IKS se to daří ve výkonnosti fondů i v jejich prodeji, metou zůstává absolutní množství spravovaného majetku, kde se prozatím spokojuje s druhou příčkou. K tomuto cíli napomáhá Pršalovi, investičnímu bankéři s renesančním záběrem znalostí, sehraný tým lidí, kteří společným úsilím dokážou proměňovat představy v realitu. Na jakého klienta se IKS orientuje? Do loňského roku platilo, že o investicích do našich fondů se rozhodovali jen lidé, kteří už měli zkušenost s otevřenými podílovými fondy a s kolektivním investováním. To se nám podařilo změnit díky Felixovi, který přesvědčil o výhodnosti investování do našich otevřených podílových fondů lidi bez zkušeností či ekonomického vzdělání a způsobem nabídky investičních Pavel Pršala produktů. V řadách našich klientů je tedy zastoupen nejen tzv. retail, ale i movitější občané, celá řada firem, stovky měst i obcí a v neposlední řadě i neziskové organizace. Díky široké nabídce rodiny našich fondů dokážeme oslovit investory s různými potřebami jak ty konzervativní, tak ty, kteří jsou ochotni podstoupit větší riziko a investovat v horizontu pěti let. Časem bychom si chtěli troufnout i na výrazně movitější klientelu. Čím se odlišuje nabídka IKS od ostatních investičních společností v ČR? V rámci produktů investičního bankovnictví nabízíme komplexní servis, který je provázán na ostatní produkty finanční skupiny Komerční banky. V největší možné míře spolupracujeme s naší prodejní sítí pobočkami a expoziturami KB, aby klienti odcházeli spokojeni. Kromě kvality servisu klademe důraz na získání důvěry a usilujeme o maximální informační otevřenost. S tím koresponduje jak neustálý rozvoj našeho informačního systému, tak množství informací, které může potenciální investor získat a zvážit na jejich základě svou investici. Potřebné informace získá jak u přepážek Komerční banky, tak na internetu nebo telefonem na bezplatné informační lince. Důvěra zákaz- níka je důležitým faktorem, protože typický český klient je značně konzervativní a stále ještě je negativně ovlivněn kuponovou privatizací a skandály kolem bankovních domů. Může se tento typický klient změnit? Nejenže může, on se už mění, ale je to pomalý proces. Rok od roku roste procentní podíl úspor domácností investovaných do fondů. V současnosti je to zhruba deset procent, což je sice výrazný krok vpřed, ale v porovnání s vyspělými zeměmi je to stále několikrát menší podíl. Jestliže průměrný český občan má úspory ve výši kolem 140 tisíc korun, tak většinu z toho má v hotovosti a na běžných nebo termínovaných účtech. Mnohdy si ani neuvědomuje, že prohrává boj s inflací, ale to vyplývá z jeho konzervativního zaměření, protože je pro něj prioritní co nejmenší riziko. V řadách našich nových klientů je nemálo těchto typických konzervativně uvažujících investorů. Díky získané zkušenosti se začnou investorsky vyvíjet a zanedlouho si troufnou i na fondy s dlouhodobějším investičním horizontem. Předpokládám, že v rámci vámi nabízených služeb je i poradenství Samozřejmě, přičemž se rozhodně nedá říct, že se obracejí pro radu jen začínající investoři. Těm bych však ještě před tím, než se vydají k přepážce, doporučil, aby si sami udělali analýzu výše a délky své investice. Rozhodnutí o tom, na jak dlouhou dobu nebudou potřebovat investované peníze a jaké množství prostředků to bude, totiž závisí jen na nich. Pokud je pro ně i toto rozhodnutí obtížné, rada zní: Investovat do fondu peněžního trhu, kde vždy dosáhnou lepšího zhodnocení než na běžném účtu. Při rozhodování o konkrétním fondu by pak měli brát do úvahy spolehlivost investiční společnosti, její zázemí, výši poplatků a v neposlední řadě i výkonnost a hodnocení konkrétního fondu. Při porovnávání výnosnosti investice do fondu a na běžném účtu nebo termínovaném vkladu by klienti neměli zapomínat na daňové zvýhodnění, protože po půl roce je zisk z investice daně zproštěn, v případě obcí se dokonce zaplacená daň vrací do jejich rozpočtu. Jaké jsou tedy typy fondů v nabídce IKS? Jde celkem o čtyři typy fondů. Prvním z nich je konzervativně orientovaný fond IKS peněžní trh, který je pro investice minimálně na půl roku výnosnější alternativou termínovaného vkladu. Zkrátka spolehlivá investice, která nepodléhá výkyvům v čase. Není bez zajímavosti, že tento fond patří mezi nejlépe hodnocené (tzv. scoringem) fondy v České republice. Druhým typem fondů jsou dluhopisové fondy. V naší rodině fondů jsou dva dluhopisové fondy, přičemž oba se těší velké oblibě mezi investory. Ten starší z nich, fond IKS dluhopisový, je dlouhodobě na špici prodejů i výkonnosti v žebříčku všech českých fondů. Ve srovnání s druhým dluhopisovým fondem, IKS Plus bondový, se dá považovat za méně rizikový a má kratší dobu investičního horizontu dva až tři roky. U IKS Plus bondového je tento horizont mezi třemi až pěti lety, je tu i větší riziko výkyvů výkonnosti, ale současně i možnost většího zisku. Největší prostor pro riziko a zisk se otevírá v akciových fondech, jež také nabízíme dva, a to IKS fond fondů a IKS fond světových indexů. Prvně jmenovaný fond využívá znalostí renomovaných zahraničních správců, protože investuje do jejich podílových fondů. Druhý z našich akciových fondů je pak jakýmsi zrcadlovým odrazem celosvětového vývoje na akciových trzích. Nesmím zapomenout ani na smíšené fondy IKS globální a IKS balancovaný se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, jež upřednostňují spíše konzervativnější investoři, kteří nechtějí podstupovat vyšší míru rizika. Fond IKS dluhopisový nabízí stabilní výnosy a minimální riziko Jednoznačně největší zájem projevovali investoři v minulém roce o fond IKS dluhopisový, který v loňském roce přesáhl výkonnost deseti procent. Fakt, že fond byl ve zmíněném období trvalkou na žebříčku nejprodávanějších a nejvýkonnějších fondů v České republice, se projevil i v prudkém nárůstu spravovaného majetku. Zatímco na začátku roku byly ve správě fondu investice ve výši 590,788 milionu korun, na konci roku to bylo již 2,304 miliardy Kč (včetně sloučeného fondu IKS eurobondový). Aktuální stav majetku ve fondu (k ) je 3,553 miliardy korun. Filozofií fondu je orientace na konzervativní investory, kteří chtějí docílit při nízkém riziku poměrně stabilních výnosů a to vyšších, než jakých by dosáhly úroky na termínovaných vkladech ve střednědobém investičním horizontu (1 2 roky). Vzhledem k tomu, že fond směřuje své investice především do českých dluhopisů a že zahraniční dluhopisy se v portfoliu fondu nalézají jen v omezené míře, nehrozí riziko související s výraznou změnou kurzu české koruny a zahraničních měn. Fond IKS dluhopisový existuje od září roku Od konce roku 2000 jsou jeho manažery Ondřej Král a Patrik Hochmal. Podílové listy fondu se v loňském roce začaly také prodávat v rámci produktového balíčku FELIX, který byl vytvořen tak, aby plně vyhovoval potřebám drobných investorů. V pravidelném hodnocení společností CRA (Czech Rating Agency) získává fond IKS dluhopisový dlouhodobě nejvyšší možné ohodnocení pět hvězdiček. Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Dlouhá 34, Praha 1 infolinka: , fax: 02 / Jednoduöe jednìm krokem na vöechny trhy NejvÏtöÌ spr vce investic do otev en ch podìlov ch fond obëan»r p ich zì u fond 2.OPF a VöeobecnÈho OPF s novou investiënì strategiì: otev enè podìlovè fondy SPOROMIX 3 a SPOROMIX 5 ñ smìöenè fondy s vyv ûen m podìlem akciì a dluhopis ñ doporuëenè uloûenì penïz na t i aû pït let RozloûenÌ Vaöich penïz ve fondu na r znè trhy vyuûìv stability dluhopis a z roveú i potenci lu r stu akciov ch trh. Rovnov hu lze ve stanoven ch mezìch optim lnï p izp sobovat. Budeme tak Ìdit Vaöi investici za V s. Modelov pr mïrn v konnost testovan na indexech STOXX 50 a MS CE Bond ldx by za poslednì Ëty i roky 1998ñ2001 dos hla 10,6 % a 12,8 % p.a. OdbornÌci doporuëujì: Investujte pravidelnï ñ rozumnï se tìm vyhnete nespr vnèmu okamûiku investov nì a vyuûijete efektu pr mïrov nì n klad. informaënì linky: , Je to snadnè ñ p ijôte do poboëky»eskè spo itelny V souladu s mezin rodnìmi pravidly platn mi pro kolektivnì investov nì upozorúujeme, ûe souëasn v konnost fond nezaruëuje v konnost budoucì a hodnota investice a p Ìjem z nì m ûe stoupat i klesat a nenì plnï zaruëena n vratnost p vodnï investovanè Ë stky. PlnÈ n zvy fond jsou uvedeny v jejich statutech.

6 STRANA 6 P O D Í L O V É F O N D Y K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A ČSOB Investiční poradenství ČSOB je součástí finanční skupiny KBC, která zastřešuje přibližně 600 fondů. V nich spravuje majetek za více než 40 miliard EUR. V nabídce jsou jak fondy majoritního vlastníka belgické finanční skupiny KBC, tak otevřené podílové fondy investičních společností ze skupiny ČSOB. Majetek ve správě dosahující výše 1250 miliard Kč vytváří velký prostor pro existenci stovek fondů nejrůznějšího zaměření a investičních strategií. Nabídku tvoří široká paleta peněžních, dluhopisových, akciových, smíšených či indexových fondů s denominacemi v třinácti různých měnách včetně české koruny. Vedle této standardní nabídky jsou pro klienty připravovány i speciální fondy. K nim patří mimo jiné různé typy zajištěných fondů, které jsou mateřskou společností připravovány pro klienty vyžadující i další investiční směry. Tyto typy fondů ČSOB na českém trhu představila již v roce ČSOB však má co nabídnout i drobným investorům. Proto jsme se zeptali Jana Barty, ředitele obchodování pro soukromou klientelu v ČSOB: Jaké produkty a služby nabízí ČSOB v oblasti kolektivního investování svým zákazníkům? V České republice v současné době nabízíme fondy spravované investiční společností OB Invest a První investiční společností, jakož i čtrnáct dluhopisových fondů vytvořených KBC. V naší nabídce investor nalezne všechny druhy fondů (peněžní, dluhopisové, akciové i smíšené) v českých korunách a dluhopisové fondy denominované v deseti různých Jan Barta měnách. Orientovat se v současné široké nabídce, s níž se investor v České republice setkává, a vybrat si nejvhodnější investici, která bude nejlépe vyhovovat investičním cílům, není vůbec jednoduché. Naše společnost nabízí zákazníkům řešení. Je jím ČSOB INVESTIČNÍ PORA- DENSTVÍ, jež je klientům poskytováno ve všech pobočkách ČSOB. Hlavním principem poradenství je doporučení konkrétní investice na základě takzvaného ČSOB INVESTIČNÍHO PROFI- LU. Ten určíme na základě odpovědí na otázky týkající se klientova vztahu k riziku, výši očekávaného zisku, zkušeností s investováním, délky investičního horizontu a zdrojů prostředků pro investování. Na základě odpovědí na tyto otázky investorovi doporučíme jeden ze čtyř ČSOB INVESTIČNÍCH PROFILŮ. Pro každý profil připravuje tým analytiků a portfolio manažerů pomocí sofistikovaných metod řízení portfolia jednou měsíčně aktualizované investiční doporučení, které rozkládá riziko mezi různé investiční nástroje a různé měny. Zmínil jste se, že ČSOB INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ je klientům poskytováno ve všech pobočkách ČSOB. Skutečně jsou investorovi poskytnuty odpovídající služby v kterékoli pobočce ČSOB? V síti ČSOB je téměř 185 poboček. Díky silnému týmu regionálních specialistů máme v současné době v každé pobočce investičního specialistu, který je pro klienta-investora odpovídajícím partnerem. Naše kolegyně a kolegové v pobočkách mají obdivuhodný objem znalostí o investicích, fondech i poradenství, na jehož základě se snaží pro klienty najít nejlepší řešení. V minulých letech si klienti v ČSOB mohli vybírat z více než 200 fondů různého zaměření. Bude pro ně připravena podobně široká nabídka i v průběhu letošního roku? Domnívám se, že současná nabídka ČSOB dokáže uspokojit velkou část našich klientů. Vzhledem k tomu, že všechny zahraniční fondy musí projít licenčním řízením, podali jsme žádosti o povolení prodeje KBC fondů peněžního trhu, akciových, indexových a smíšených fondů fondů, které si naši klienti oblíbili v minulosti, Komisi pro cenné papíry na podzim roku 2001 a v lednu letošního roku. V těchto dnech připravujeme také žádost o povolení pro zajištěné fondy, jež jsou zajímavou alternativou investování především pro konzervativní investory. Věřím, že v letošním roce budeme moci zákazníkům nabídnout kompletní nabídku, a uspokojit tak opravdu každého zájemce o kolektivní investování. ČSOB INVESTIČNÍ PROFILY ČSOB KONZERVATIVNÍ PROFIL Investoři zařazení do ČSOB KONZERVATIVNÍHO PROFILU upřednostňují stabilitu hodnoty vložených prostředků. Průměrný výnos investice realizované podle tohoto doporučení by měl při splnění minimálního investičního horizontu (1 rok) mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů. ČSOB VYVÁŽENÝ PROFIL Snahou investorů zařazených do ČSOB VYVÁŽENÉHO PRO- FILU je dosáhnout při dodržení doporučeného minimálního investičního horizontu (1 až 3 roky) výnosu převyšujícího o několik procent výnosy z termínovaných vkladů. Hodnota investice může krátkodobě kolísat. ČSOB RŮSTOVÝ PROFIL Doporučení pro investory zařazené do ČSOB RŮSTOVÉHO PROFILU vychází z požadavku na výnos podstatně převyšující termínované vklady. Hodnota investice může i ve střednědobém horizontu klesat pod výchozí hodnotu. Doporučený minimální investiční horizont je 3 až 5 let. ČSOB DYNAMICKÝ PROFIL Hlavním cílem doporučení pro investory v ČSOB DYNA- MICKÉM PROFILU je co nejvyšší dlouhodobé zhodnocení. Na možné výkyvy cen jednotlivých složek portfolia není brán v rozhodující míře zřetel. Doporučený minimální investiční horizont pro takto realizované investice je 5 let a více let. Informace obsažené v tomto textu mají pouze informační charakter. Jejich účelem není nahradit prospekt fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Jakékoliv odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá, a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14, Praha 1 infolinka:

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB.

Značka Německo táhne INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D 1 15 WWW.IKS-KB. WWW.IKSMAGAZIN.CZ 1 15 WWW.IKS-KB.CZ Značka Německo táhne DIVIDENDOVÉ AKCIE JSOU V KURZU: KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBA JAKO KAŽDÁ JINÁ Magazín investičních příležitostí snadno

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

poradenství & finance 8/2013

poradenství & finance 8/2013 profi poradenství & finance 8/2013 Poradenská produkce nevzkvétá Naši poradci jsou nejvýkonnější Trhy: Konec světa se opět odkládá Jan Sládek Bitva o on-line poradenský svět V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více