Výroční zpráva o.s. Alfa Human Service. období prosinec prosinec 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o.s. Alfa Human Service. období prosinec 2000 - prosinec 2001"

Transkript

1 Výroční zpráva o.s. Alfa Human Service období prosinec prosinec 2001 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO: Bankovní spojení Alfa Human Service: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3 Č. ú.: /0800 Kontaktní adresa a adresa kanceláře:k lučinám 11/2464, , Praha 3, tel. 02/ Naše organizace podle svých stanov vyvíjí činnost, která směřuje ke zvyšování informovanosti a vzdělanosti osob se zdravotním postižením či oslabením a dále osob, které pečují o tyto populační skupiny a pomáhají jim při začleňování do běžného života. Sdružení v současné době realizuje 2 projekty. Projekt Alfabet (Internetový informační servis) Projekt Zooterapie. Veškerá hlavní činnost v současné době je soustředěna na tvorbu internetového informačního servisu zaměřeného na péči o zdravotně postižené a oslabené děti a na pomoc jejich rodině. Při zamyšlení nad tím, jak se nám v uplynulém období dařilo záměr tvorby internetového informačního servisu naplňovat, se znovu utvrzujeme v přesvědčení, že zkvalitňování života dětí se zdravotním postižením a oslabením, má-li být účinné, je založeno na spolupráci odborníků a rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Naše poslání je možné postupně naplňovat díky činnosti našich členů sdružení a velkému počtu externích spolupracovníků. O.s. Alfa Human Service od prosince 2000 pracuje ve složení: Mgr.Martina Chmelová ředitelka sdružení, hlavní koordinátorka projektu Alfabet Ing.Václav Chmel zástupce, zodpovědný za technickou profilaci projektu MUDr.Štěpánka Křehnáčová revizorka, zodpovědná za odbornou profilaci projektu. Činnost sdružení za období Projekt Alfabet. Do konce roku 2000 jsme získali velké množství dostupných informací a analýz z několika pro nás klíčových oblastí. Analýza současného stavu problematiky tzv. rané péče v ČR, informace o současném stavu poskytování internetových služeb pro osoby se speciálními potřebami v ČR, informace v oblasti reorganizace státní správy a tvorby informačních systémů v této oblasti, aktuální informace o elektronickém podpisu a také informace o trendu zemí Evropské Unie v tvorbě tzv. přátelsky uživatelské informační společnosti. V praxi poslední bod znamená tvorbu takových informačních systémů, které významně napomáhají v běžném životě občanů bez ohledu na vzdělání občana, jeho věk, zdravotní stav či náboženskou příslušnost. V roce 2000 jsme navázali spolupráci s firmou Oracle, která se účastní celého projektu jako partner v rámci technického řešení. V tomto období jsme s laskavými konzultacemi pan Ing.Ondřeje Felixe z firmy Oracle profilovali vlastní strukturu projektu s ohledem na zvolené technického řešení. 1 stránka ze 5

2 Od počátku jsme postupovali v souladu s filosofií projektu ve smyslu zabezpečení technického zázemí projektu v takové profesionální míře, abychom se mohli co nejvíce soustředit na vlastní odbornou profilaci a náplň projektu. Veškeré pracovní aktivity se v té době rozdělily do 4 velkých okruhů. 1.Odborná profilace projektu. Vyhodnotili jsme současnou situaci v oblasti rané péče o děti s fyzickým postižením (ve věku od narození do 6 let). Tato věková hranice není uzavřena, ale byla stanovena jako základní bod projektu s tím, že jakmile se vyhodnotí pilotní studie, může dojít k plynulému rozšíření projektu o další věkové kategorie a další skupiny postižení. Jako nutnost se ukázala existence odborné garance projektu. Hlavně v oblasti klinických a preklinických oborů, právní a sociální problematiky. Byla ustanovena vědecká rada o.s. Alfa Human Service. Rada je složena z těchto členů: Prof. J.Pfeifer,(rehabilitační lékař, rehabilitační klinika 1.LF UK) JUDr. Z. Cupková (právník,asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí) Jaroslav Machek (zástupce rodičovské organizace, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí) Mgr. Iva Dolínková (rehabilitační pracovnice, poliklinika Prosek) PaeDr. E. Tomanová (klinický logoped, klinika rehabilitace Motol) MUD. Štěpánka Křehnáčová (praktický lékař, poliklinika Prosek) Obsah informačního servisu Alfabet: - sociální zabezpečení rodiny (příklady, vzory a návod k vyřízení sociálních příspěvků) -zdraví a medicíny (informace o druzích postižení, o problematice nedonošených dětí, o alternativní medicíně) -léčba, rehabilitace a odborná péče (přehled metod psychické a fyzické stimulace, problematika léčby v nemocnici či jiné odborné péče) - slovník odborných výrazů (překladový slovník lékařské a další používané terminologie) - literatura (přehled doporučených publikací vztahujících se k řešení určitého problému) - kontakty na rodiče stejně postižených dětí nebo další organizace neziskového sektoru výkonné v této oblasti - zdravotní pomůcky a protetika (informace k vyřízení poukazu na pomůcky, přehled a kontakty na prodejce kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček) -školství a vzdělávání (možnosti předškolního a školního vzdělávání dětí a kontakty na jednotlivé poskytovatele) - volný čas (nabídka mimoškolních zájmových a prázdninových aktivit) - lázně, léčebny ozdravovny (informace o žádostech, konkrétní kontakty do těchto zařízení) - bydlení (praktické informace o bezbariérovosti kolem nás, postup při úpravách bytu, domu). Na přípravě informacích z jednotlivých oblastí spolupracují odborníci a konečné verze jsou s nimi konzultovány. 2.Technická profilace projektu V rámci technického zabezpečení projektu jsme se seznámili s využitím produktu Oracle Portal. Absolvovali jsme školení s tímto produktem a celou řadu konzultací, kde se setkávala možnost technického řešení s představami odborné profilace projektu. Výsledkem této spolupráce je tvorba informačního servisu s ohledem na: minimum programátorských prací snadnou administraci systému na platformě webového rozhraní. Technické řešení nám v současné době umožňuje: snadné a rychlé podávání informací na dané téma prezentace plánovaných a organizovaných akcí (semináře, přednášky, konzultační dny, pobytové akce, jednorázové a jiné akce, včetně přihlašovacích formulářů) možnost získání žádosti, formuláře z oblasti sociálního zabezpečení možnost přispět k obsahu servisu svými poznatky, praktickými zkušenostmi, odbornými výsledky své práce tzv samoobslužným systémem (na základě udělených a definovaných přístupových kódů) plánovací kalendář pro své klienty/pacienty 2 stránka ze 5

3 zřízení konzultačních poraden v rámci řešené problematiky. 3. Vzdělávání členů pracovního týmu. Členové pracovního týmu se v letošním roce účastnili následujících vzdělávacích akcí a seminářů. Jednak odborný seminář o práci s vlastním Oracle Portalem, dále semináře, které pořádalo Informační centrum nadací. Tyto semináře byly zaměřeny na problematiku neziskového sektoru v oblasti právního zabezpečení neziskových organizací, vedení neziskových organizací a získávání finančních a jiných zdrojů. 4.Získávání finančních zdrojů a podpory formou služeb či výrobků. Zpráva o finančním hospodaření za období leden-říjen Příjmy celkem Dary Vlastní vklad Výdaje celkem Režijní výdaje Materiál Vlastní vklad řešitelského týmu a členů sdružení je formou finančních vkladů, výpočetní techniky a dobrovolné práce. V současné době máme rozjednány další zdroje finanční podpory. Přehled získané materiální pomoci. Získáno: cena kalkulována v případě nutnosti zakoupení prostředků či služeb firma Oracle Oracle Portal ,- školení pro práci s portálem a administraci systému ,- firma Aliatel webhosting vyčíslení této částky je taktéž v rozpočtu přiloženého projektu (26,9 tis jednorázová částka a za první měsíc) dále každý měsíc firma Aplis technické služby spojené s vlastním chodem serveru Hewlet Packard, PC na tvorbu webových stránek a multifunkční tiskárna v ceně Přehled získané pomoci formou služby. Jméno, název firmy, adresa JUDr.Renata Sladká, Týnská 10,P1 p.lucie Štěpánková p.dana Vacková firma TOPOL PRO,s.r.o. Brandýs nad Labem, firma TOPOL PRO, s.r.o. popis činnosti a přibližná hodnota poskytnuté služby právní servis (příprava stanov sdružení, smluv, dohod o pracovní činnosti, právní poradenství v oblasti managmentu) ( Kč) účetní servis pro potřeby sdružení ( Kč) překladatelský servis pro potřeby sdružení ( Kč) možnost bezúplatného a neomezeného používání internetové sítě po dobu 4 měsíců (12 000Kč v případě placené služby v místě veřejného internetového připojení ) vypracování technické specifikace při zpracování grantu pro EU podávaného v říjnu r.2000 ( 5000 Kč ) 3 stránka ze 5

4 p.barbora Dlouhá, Myslíkova 9, P1 Oracle participace a návrh výtvarného řešení informačního servisu ( Kč platba veškerých úkonů spojených s instalací a konfigurací systémového software serveru pro připojení k internetu, instalace a konfigurace databázového serveru Oracle pro možnost provozování internetového portálu ( Kč) Přehled získané spolupráce V současné době bychom definovali získanou spolupráci v těchto úrovních. Odborná. MUDr. Zbyněk Straňák, neonatolog, Ústav pro matku a dítě, Podolí PaeDr.Eva Tomanová, klinický logoped, FN Motol - klinika rehabiliatačního lékařství Jiří Sedláček, Universium o.p.s, Renata Slaná, Maxim - zdravotní pomůcky, Jaroslav Winter, BMI - sdružení, AISO J.Machek, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ĆR MUDr. Miloš Velemínský, proděkan pro vědu a výzkum, Jihočeská Univerzita, Fakulta zdravotně sociální JUDr.Z.Cupková, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. PhDr.H.Chvátalová, Děti a my Prof. PhDr. Zdeněk Matějček,, Psychiatrickécentrum Praha Personálně administrativní. JUDr. Renata Sladká, právní konzultace Dana Kopanicová, účetní servis Lucie Śtěpánková, administrativní práce. Hana Patková, redakční práce Odborná technická. P.Mlejnsky, f Oracle, práce s vlastním Oracle Portalem f. Aplis, spolupráce v rámci technického zabezpečení. Mezinárodní spolupráce. Co se týká mezinárodní spolupracujeme podařilo se nám navázat kontakty s těmito zahraničními partnery: Vojtova společnost v SRN, Mezinárodní institut pro synergetickou terapii, Orthopadie Forum Erlangen. Využíváme taktéž celou řadu informací, které získáváme ze zdrojů v oblasti dohody mezi Ministerstvem školství Dánska a ČR. Tato dohoda o spolupráci je zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti speciálního školství a dvě pracovní skupiny řeší oblast rané péče a rodičovských iniciativ v oblasti péče o děti se zdravotním postižením nebo oslabením. Akce, kterých jsme se účastnili během roku jsme byli na konference na téma DMO z pohledu ucelené rehabilitace. Jednalo se o odbornou konferenci, kterou pořádala lékařská společnost J.E.Purkyně, sekce DMO. Tato konference byla uspořádána ke 100. výročí založení dětské léčebny prof.mudr Hamzou. Na této konferenci jsme vystoupili s aktivním příspěvkem, kde jsme široké odborné obci představili svůj projekt konference AISO (Asociace poskytovatelů internetových služeb pro osoby se specifickými potřebami). Zde jsme vystoupili jako aktivní účastníci s příspěvkem o našem projektu. Stali jsme se členem AISO a navázali spolupráci se zmíněnou asociací Novoměstské dny v Novém Městě na Moravě. Jednalo se o odborné setkání neurologů, ortopedů a rehabilitačních pracovníků. Zde jsme byli v roli účastníků konference a rozdali jsme nemálo informačních materiálů. Z této konference máme také připraven sborník příspěvků Invex, veletrh výpočetní a komunikační technicky, kde jsme měli veřejnou prezentaci projektu v rámci počínajících internetových projektů jsme se účastnilli Rehaprotexu, kde jsme navázali řadu kontaktů pro budoucí spolupráci. 4 stránka ze 5

5 Projekt Zooterapie. Pracovní tým ve složení Pavel Máchal (ESO Liberec) a Martina Chmelová pracoval v únoru a březnu na Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF UK, v denním stacionáři, který je určen pro rehabilitaci dospělých osob s poraněním mozku. Závěrečná zpráva o tomto působení je umístěna na Během jarních měsíců byla navázána spolupráce s ZŠ Jarov (V Zahrádkách 48). Za podpory PaeDr. Stanislava Šebla byl realizován kroužek zooterapie (Pod názvem aktivní práce se psem) Tato škola poskytuje speciální pedagogickou péči dětem s různými lehčími typy encefalopatií, projevující se poruchami učení, chování, pozornosti a soustředění. Pro žáky vyžadující tuto speciální pedagogickou péči byly hodiny koncipovány jako doplňková terapie, která podporuje výchovný a vzdělávací proces působící na rozvoj osobnosti dítěte. Vlastní hodiny byly pojímány jako aktivní práce s asistenčním psem. Pod vedením lektorů byla práce v hodinách zaměřena na rozvoj a upevnění komunikačních dovedností, situací pomáhající dětem při kontrole chování a k nácviku nových a variabilních podnětů, důležitých v procesu socializace dítěte. Zdůraznění vztahu dětí k živé přírodě se stalo přirozenou součástí vlastní práce. Během počátku školního 2001/2002 roku byla tato práce obnovena. V září jsme dostali nabídku ke spolupráci s Jihočeskou Univerzitou Fakultou zdravotně sociální. V listopadu jsme se zúčastnili pracovního semináře Pravda o zooterapii, kde jsme prezentovali výsledky naší práce na Klinice rehabilitačního lékařství a v ZŠ Jarov. Dále jsme začali působit jako externí lektoři Jihočeské Univerzity, Fakulty zdravotně sociální právě v nově akreditovaném oboru Zooterapie. Na základě současných výsledků naší práce se zrodila spolupráce s. PhDr. Zdeňkem Matějčkou (Psychiatrické centrum Praha 2) a Prof. MUDr. Milošem Velemínským (Jihočeská Univerzita). Vlastní výsledky jsou zařazeny, jako případové studie, do informačních a metodologických materiálů z oblasti zooterapie. Jihočeská Univerzita zpracovává tyto informační a metodologické materiály pro legislativní ukotvení canisterapie (tzn zooterapie prováděné pomocí psů). Tím se tato vlastní práce stává velmi důležitou z hlediska tvorby norem pro zooterapeutickou práci. V prosinci jsem uspořádali velkou výstavu v ZŠ Jarov, která ostatní děti, rodiče, pedagogy a vychovatele seznámila s naši prací na této škole. Výstava obsahuje zdařilou fotodokumentaci vlastní činnosti, kreativní výrobky dětí a stručné vysvětlení co a za jakým účelem v hodinách děláme. Výstava se setkala s velkým ohlasem a byla umístěna 6 měsíců na hlavní chodbě školy. Po dohodě s panem ředitelem Śeblem se zvažuje instalace stálé expozice o této práci v ZŠ Jarov. Závěrem si dovoluji podotknout, že nastoupená cesta našeho sdružení není jednoduchá. Dosažená spolupráce plní roli reference naší činnost. Rádi bychom poděkovali všem našim spolupracovníkům, kteří podporují naše projekty. 5 stránka ze 5

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013 Alfa Human Service Pečujeme o pečující Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013 Květen 2014 Obsah Část I.... 3 Základní údaje o občanském sdružení:... 3 Část II.... 4 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více