Vybrané ekonomické ukazatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ekonomické ukazatele"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2

3 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky 21 Čestné prohlášení 22 FINANČNÍ ČÁST Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J&T Banky, a. s. 24 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 26 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 27 Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu 28 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 29 Příloha konsolidované účetní závěrky 31 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 91

4 004

5 Vybrané ekonomické ukazatele Konsolidovaná IFRS tis. Kč Roční výsledky Zisk před zdaněním Daň (85 427) (61 912) ( ) (75 456) (71 753) Celkový čistý zisk Stav ke konci roku Vlastní kapitál Závazky za bankami Závazky za klienty Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Aktiva Poměrové ukazatele Rentabilita kapitálu 6,16% 7,78% 7,41% 7,82% 8,08% Rentabilita aktiv 0,45% 0,61% 0,60% 0,64% 0,78% Kapitálová přiměřenost 12,08% 11,56% 11,76% 10,12% 10,53% Celkový vlastní kapitál/celková aktiva 7,22% 7,45% 8,26% 7,87% 8,44% Průměrný počet zaměstnanců Aktiva na jednoho zaměstnance Správní náklady na jednoho zaměstnance (2 195) (2 350) (2 139) (1 878) (1 810) Zisk po zdanění na jednoho zaměstnance

6 tis. Kč Regulatorní kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 (13 952) Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat Menšinové podíly Goodwill ( ) 0 Nehmotný majetek jiný než goodwill ( ) (52 471) Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 (42 709) Dodatkový kapitál (Tier 2) Regulatorní kapitál celkem Kapitálové požadavky Úvěrové riziko investičního portfolia Úvěrové riziko obchodního portfolia Obecné úrokové riziko Obecné akciové riziko Kapitálový požadavek k měnovému riziku Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia Kapitálové požadavky celkem Výpočet kapitálové přiměřenosti 8%x %x Kapitálová přiměřenost 12,08% 11,56%

7 Úvodní slovo Vážení klienti, akcionáři, obchodní partneři a přátelé, 007 jsem velmi rád, že se nám podařilo z velké části naplnit ambiciózní cíle, které jsme si stanovili pro rok V tomto roce jsme dokázali navázat na vynikající výsledky z předchozích let a pokračovat, i přes složitou ekonomickou situaci, v růstu nejen klientské základny, ale také ve výši spravovaných vkladů a zisku. Díky nabídce mnoha nových produktů a ojedinělých investičních příležitostí jsme dokázali zvýšit objem klientských vkladů o více než 40 % a přesáhli tak hranici 55 mld. Kč. Podařilo se nám dosáhnout téměř 11% meziročního nárůstu provozního zisku, který činí výše 660,3 mil. Kč. Jedním z hlavních faktorů, které příznivě ovlivnily vykázaný provozní zisk, byl výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, který se ve srovnání s rokem 2010 více než dvojnásobil na 271,9 mil. Kč. Rok 2011 byl rokem několika získaných ocenění. V České republice jsme se stali díky vám, našim klientům, Privátní bankou roku, čehož si velmi vážíme. I nadále budeme do našich vztahů investovat, protože jen tak můžeme dosahovat takových úspěchů a společně růst. Jako ocenění důvěry a loajality, jsme ke konci roku pro naše klienty spustili nový věrnostní systém klub Magnus, který umožňuje klientům čerpat flexibilně a komfortně ze široké nabídky nejrůznějších benefitů. Těm všem patří mé díky za odvedenou práci v minulém roce, za jejich nasazení, ochotu a množství nápadů, které nás posouvají dál a dělají ještě lepšími. S nárůstem počtu klientů, kterého jsme v tomto roce dosáhli, se nese také potřeba expanze a investic do zajištění a udržení nadstandardní péče. Investovali jsme proto nejen do vývoje a implementace nového systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), ale začali jsme také s přípravou nových poboček J&T Banky ve formě luxusních a moderních kaváren s finančním provozem. V březnu 2012 jsme slavnostně otevřeli banko-kavárnu v Brně a ve druhé polovině tohoto roku otevřeme další pobočku v Ostravě. Štěpán Ašer, MBA Generální ředitel J&T Banky, a. s. Dosahovat špičkové kvality obsluhy a dostupnosti služeb, by však nebylo možné bez našich zaměstnanců, kterých máme po uskutečněných náborech více než 400.

8 StruktUra vkladů splatnost % 9M a více 7 % 6M a více % 3M a více 58 % 12M a více 6 % 1M a více 12 % okamžitá splatnost StruktUra vkladů splatnost % 6M a více 9 % 3M a více 63 % 12M a více 5 % 1M a více 13 % okamžitá splatnost

9 Zpráva představenstva 009 Výsledky v roce 2011 Banka v roce 2011 opět výrazně rostla v oblasti vkladů klientů, jejich počtu a v počtu jejích obchodů. Ve sběru bankovních vkladů značně překročila stanovené cíle a v oblasti úvěrů a investic stabilizovala své podnikání. Obchod Obchodní výsledky banky za rok 2011 jsou velice příznivé. Dosáhli jsme historického maxima v nárůstu aktiv našich klientů a to jak v bankovních, tak mimobankovních produktech. Snaha banky zvýšit podíl výnosů z poplatků na úkor marže při úvěrových obchodech jde ruku v ruce s naší snahou směřovat klienty do investičních produktů a dlouhodobějšího pohledu na správu jejich majetku. Výsledkem této snahy je fakt, že více než třetina zdrojů klientů je umístěna v mimobankovních investičních produktech. I nadále jsme uplatňovali koncept specializovaného přístupu ke klientovi a představovali jsme nové produkty podle potřeb jednotlivých segmentů. Klientům jsme zpřístupnili novou rodinu podílových fondů, které pokrývají celou škálu standardní tržní nabídky. Banka jako aranžér více dluhopisových emisí našla zajímavou oblast podnikání, kde své služby umí nabídnout třetím stranám, a současně jsme vytvořili vhodnou formu investičního produktu pro klienty. Pro afluentní klienty jsme rozvíjeli skupinu produktů Clear Deal v České republice a kampaňové vklady KOMFORT na Slovensku. Výrazný boj o klienta ve Slovenské republice a velká konkurence v Čechách nás nutí držet úrokové sazby na vkladových produktech na vyšších úrovních, které jsou však pro banku ještě stále udržitelné i z dlouhodobějšího pohledu. Ve vyšších segmentech jsme se zaměřili na již zmiňované investiční produkty, zejména směnkové a dluhopisové. Ty jsou pro klienty natolik zajímavé, že díky nim došlo k výraznému nárůstu klientských zdrojů. Velké oblibě se v oblasti vkladových produktů těšil Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, který klientovi zabezpečí dostatečnou likviditu a bance vklady se zajímavou durací. Tento produkt úspěšný na Slovensku plánujeme spustit i pro klienty v České republice. Naším dlouhodobým strategickým záměrem je zvyšování objemu spravovaného majetku, zejména pak v segmentu fyzických osob, který zaznamenává i největší nárůsty. Dochází tak k výrazně větší orientaci na dlouhodobou správu majetku fyzických osob, která by se v budoucnu měla stát, oproti segmentu právnických osob, dominantní. Loňský rok se nesl v duchu několika ocenění, která se nám podařilo získat. V České republice jsme byli vyhlášeni Privátní bankou roku, na Slovensku jsme pak získali cenu za efektivitu marketingové komunikace. Finanční výsledky Hospodaření banky v roce 2011 se neslo ve znamení snahy o oslovení širší skupiny potenciálních klientů. I přes splnění deklarovaného záměru nezvyšovat objem marketingových nákladů se nám podařilo splnit cíle této oblasti, což se projevilo dynamickým nárůstem vkladů klientů, které se zvýšily o více než 40 % a přesáhly hranici 55 mld. Kč. Díky této skutečnosti banka disponuje pravděpodobně největším objemem volné likvidity ve své historii. Tím dochází na jedné straně ke zbrzdění růstu čistého úrokového výnosu, avšak na straně druhé se bance otevírají dveře pro významné projekty, které v blízké budoucnosti očekává. Část z nich banka profinancovala již v roce Vzhledem k tomu, že šlo v mnoha případech o poskytování komplexních služeb včetně poradenství při zabezpečování externích zdrojů financování, zaznamenala banka výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, které se ve srovnání s rokem 2010 více než zdvojnásobily a dosáhly 271,9 mil. Kč, což můžeme považovat za jeden z hlavních faktorů, které příznivě ovlivnily vykázaný provozní zisk. Ten činil za uplynulý rok mil. Kč, což je téměř 11% nárůst. Banka chce i nadále dosahovat špičkové kvality obsluhy a nabízených služeb. Vyšší počet klientů si tedy vyžádal provozní posilnění a nárůst počtu zaměstnanců. Jejich

10 REGULATORNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST % ,8 % 12,1 % 12 % ,5 % 11,6 % 11 % ,1 % 9,7 % 9,9 % 10 % ,4 % 9,6 % 9 % ,2 % 8 % % 0 12/ / / / / % Regulatorní kapitál Tier 1 ratio Kapitálová přiměřenost ÚVĚRY A VKLADY KLIENTŮ % % 94 % 100 % % 80 % % 64 % 60 % % % 0 12/ / / / / % Pohledávky vůči klientům Závazky vůči klientům L/D ratio

11 průměrný počet se meziročně zvýšil o 89 pracovníků 011 na celkových 401, což je jedním z hlavních faktorů 27,4% nárůstu personálních nákladů. Součástí úrokových výnosů banky jsou především výnosy generované financováním klientů prostřednictvím poskytnutých úvěrů. Při porovnatelné úrovni průměrné úrokové sazby úvěrů s uplynulým rokem (7,4 % v průměru za centrálu a pobočku) je téměř 17% meziroční nárůst výnosů důsledkem rostoucího objemu úvěrového portfolia. Na druhé straně orientace na vklady s delší dobou splatnosti determinuje při vyšších úrokových sazbách dlouhodobých zdrojů nárůst úrokových nákladů. Průměrná sazba vkladů klientů za centrálu i pobočku vzrostla o 28 bps a dosáhla průměrné roční báze úrovně 2,92 %. V souvislosti s děním na finančních a kapitálových trzích, především s volatilním vývojem kurzů na konci roku a rozšířením kreditních spreadů státních dluhopisů, vykázala banka ztrátu z obchodních aktivit na vlastní účet ve výši 62,6 mil. Kč. Výrazný výkyv z konce roku se vrátil na normální, námi očekávanou úroveň, což způsobilo mimořádně vysoký zisk z obchodování na počátku roku V souladu se strategickým záměrem orientovat se na bankovní obchody, prodala banka na konci roku 2011 společnost BEA Development. Naopak však do svých struktur v září 2011 integrovala společnosti J&T Asset Management prostřednictvím fúze s J&T Investiční společnost. Zároveň v září roku 2011 došlo k akvizici společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. obchodníka s cennými papíry. V souvislosti s touto skutečností proběhla v polovině roku 2011 integrace podpůrných činností společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., s J&T Bankou. V rámci integrace byli do J&T Banky přesmluvnění významní klienti a J&T Banka zároveň převzala pozici tvůrce trhu na pražské burze cenných papírů. Dále proběhl i proces sjednocení informačních systémů, jejímž hlavním cílem bylo využití sdílené infrastruktury a kvalitnější obsluha klientů. Tím zastřešila správu aktiv skupiny J&T. V listopadu 2011 se dceřinou společností J&T Banky stala J&T Bank Russia. Podobný krok očekáváme v průběhu roku 2012 i s J&T Bank Switzerland. Provozní výnosy vzrostly v porovnání s minulým rokem o 17 % a přesáhly úroveň 1,6 mld. Kč. Koeficient provozních nákladů k provozním výnosům (C/I ratio) se pohybuje na úrovni 59 %. To koresponduje s dlouhodobým cílem banky dosahovat jeho úrovně pod 60 %. Průměrná čistá tvorba opravných položek ve vztahu k velikosti portfolia klesla z 0,89 % v roce 2010 na 0,84 % v roce Čistá tvorba opravných položek a rezerv dosáhla 305,6 mil. Kč. Vzájemné působení těchto klíčových faktorů umožnilo bance dosáhnout 8,9% nárůst zisku před zdaněním. Čistý zisk po odečtu daní dosáhl 269,2 mil. Kč, což znamená 2,1% nárůst v porovnání s předešlým rokem. Likvidita Objem vkladů klientů na konsolidované bázi dosáhl ke konci roku 2011 výšky 55,0 mld. Kč. Oproti stavu ke konci roku 2010 to představuje nárůst o téměř 15,8 mld. Kč. V České republice vzrostly vklady meziročně o 12,7 mld. Kč, což je 49 % meziroční růst. Na Slovensku pak o 49,5 mil. EUR (9% růst). Na nárůstu konsolidovaného objemu vkladů se podílely i vklady J&T Banky v Moskvě s objemem 1,4 mld. Kč. Z hlediska struktury smluvních splatností se banka nadále snaží udržet trend stabilizace vkladů, o čemž svědčí vývoj průměrného tenoru vkladů, který přesahuje 1 rok. V ČR se průměrná splatnost vkladů oproti roku 2010 zvýšila z 9,7 na 12,0 měsíců. Průměrná splatnost vkladů slovenské pobočky meziročně vzrostla z 10,7 na 12,9 měsíců. Objem vkladů centrály a pobočky se splatností nad 1 rok přitom stoupl téměř o polovinu (48 %). Banka tak aktuálně spravuje vklady v objemu 33,6 mld. Kč s touto splatností. Při vkladech se splatností nad dva roky dosáhla banka dokonce 90% nárůst s celkovým objemem těchto vkladů na úrovni 13 mld. Kč ke konci roku O stabilitě vkladové

12 základny svědčí i fakt, že až 73 % vkladů tvoří vklady se splatností více než 3 měsíce, což je o 5 procentních bodů více v porovnání s podílem těchto vkladů na konci roku Přestože zdroje banky vykazují vysokou stabilitu, přistupuje banka k řízení likvidity konzervativně. Permanentně udržujeme vysoké likvidní rezervy na úrovni minimálně 20 % objemu vkladů, L/D Ratio je na úrovni 64 % a banka aktuálně disponuje volnou likviditou v objemu 17,6 mld. Kč. Volná likvidita je umístěna na krátkodobých vkladech v centrálních nebo komerčních bankách a v cenných papírech určených na obchodování. Projekty, které banka financuje, na jedné straně generují dodatečné výnosy, na straně druhé se banka na jejich financování připravuje nejen z pohledu zabezpečení dostatečné likvidity, ale i kapitálově. Po červencovém navýšení základního kapitálu o 350 mil. korun došlo v průběhu posledního čtvrtletí k navýšení kapitálu o dalších 800 mil. Kč. Kapitálové posílení zrealizoval akcionář banky také integrací aktivit v Rusku do obchodních a kapitálových struktur mateřské J&T Banky. V prosinci 2011 došlo k vložení J&T Banky Moskva ve výši 370 mil. Kč do kapitálu banky. Záměrem banky je zvyšování kapitálové síly i v následujícím roce, prostřednictvím externích i interních zdrojů z rozdělení zisku. Banka neočekává výplatu dividend ze zisku roku Celková výše dodatkového regulatorního kapitálu přesáhla úroveň 1 mld. Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti se na konci roku 2011 pohyboval na úrovni 12,1 %. Financování Po oživení poskytování úvěrů v roce 2010 jsme v roce 2011 zaznamenali potvrzení trendu dynamického nárůstu úvěrového portfolia. Objem úvěrů vzrostl o 20 % na 35,4 mld. Kč, přičemž objem nových obchodů dosáhl 9,2 mld. Kč. Stále největší položkou z hlediska typu financování jsou úvěry na projekty real estate, jejich podíl na celkovém saldu úvěrů však zaznamenává klesající trend. Ke konci roku klesl jejich podíl na celkovém portfoliu úvěrů na 30 %. Našimi klienty jsou především firmy a podniky, tyto úvěry tak tvoří převážnou část portfolia banky. Velmi obezřetně přistupujeme k posuzování kvality úvěrů a v případě, že na základě aktuální situace na trhu není reálné plné splacení úvěru klientem, přistupujeme k vytváření opravných položek, případně ke klasifikaci podle předpisů ČNB. Podíl pohledávek se selháním dlužníka podle 197 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. na celkovém čistém saldu úvěrů dosáhl 8,1 % na individuální úrovni. Díky dostatečnému zajištění představuje podíl opravných položek tvořených k těmto úvěrům jen necelých 30 % na celkové výši pohledávky. CÍLE NA ROK 2012 Stabilizace klientské základny a posilování zázemí Po vysokém nárůstu počtu klientů v minulých letech, je jednou z klíčových oblastí pro nadcházející rok stabilizace klientské základny. Toho bychom chtěli dosáhnout zachováním hodnot privátní banky banky, která pečuje o klientský majetek na základě osobního vztahu s klientem, pochopení jeho potřeb a poskytování odpovídajících služeb. Snaha o dlouhodobější správu a větší míru poradenství nás vede k tomu, že naší prioritou i do budoucna je poskytovat klientovi komplexní investiční servis zahrnující i analýzu klientových potřeb a snahu mít klientův majetek ve správě na mandáty. To nám umožní nadále posilovat stabilitu spravovaných prostředků a klientům zabezpečí lepší zhodnocení finančních prostředků, které bude respektovat jejich individuální investiční profily. Jednou z novinek, kterou pro klienty Banka zavedla a rozvíjí, je věrnostní klub Magnus. Klub Magnus se chystáme v tomto roce dále rozvíjet a rozšiřovat množství nabídek v něm provozovaných. Prioritou je obohacení především 012

13 o partnery v České republice. S cílem rychle a flexibilně 013 reagovat na potřeby klientů jsme v loňském roce začali s implementací systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), kterou chceme v roce 2012 dokončit. Zároveň chceme stávající CRM systém rozšířit o reporting klientům a unikátní systém segmentace klientů, který rozpozná preference jednotlivých klientů a pomůže bankéřům připravit pro klienty výběr vhodných produktů. Neméně důležitým cílem je výrazně rozšířit možnosti, které klientům poskytujeme v eportalu. Elektronické bankovnictví by mělo být obohaceno o možnosti jednodušší evidence majetku klienta a jeho investic. Vícero nových funkcionalit podpoří uživatelský komfort, lepší přehled aktuálního stavu majetku, správu jeho spoření, sledování pohybů financí. V oblasti rozvoje služeb před námi stojí cíl dále výrazně rozvíjet e-tradingové aplikace, ve kterých chceme být pro lokální klienty jedním z lídrů na trhu. V oblasti financování klientů jsme po navýšení kapitálu z přelomu roku dostatečně likvidně a kapitálově vybavení. Orientovat se tak budeme hlavně na oblast akvizičního financování a financování operací s cennými papíry. Naopak budeme ustupovat v případě financování nemovitostí. Rozšíření působnosti a zvýšení komfortu S růstem počtu klientů se nese také potřeba regionální expanze. Pro zajištění vysoké míry komfortu tak dojde v roce 2012 k otevření dvou poboček na území České republiky, konkrétně v Brně a v Ostravě. Obě pobočky budou koncepčně spojeny s kavárnami. Cílem je spojit formální svět financí a bankovnictví s útulným a atraktivním prostředím, kde si klient zařídí vše potřebné ohledně financí v absolutním komfortu a soukromí. Tento koncept tak bude zahrnovat už 4 prostory J&T Banka Café, všechny výrazně designově respektující dané lokality (Bratislava, Starý Smokovec, Brno a Ostrava). Rozvoj obchodu Jedním z dalších důležitých cílů na rok 2012 je rozvoj služeb a produktů, které z nás budou i nadále činit banku, která svým klientům přináší nadstandardní výnos a komfort. V příštím roce počítáme s dvouciferným růstem objemu aktiv klientů, který plánujeme v České republice ve výši 13 % a na Slovensku pak 11 %. Očekávaný růst plánujeme, že bude v případě České republiky strukturován 13% nárůstem v oblasti afluentního segmentu, 67% v top afluentním a 19% v segmentu HNWI (high net worth individuals) a vyšší. Jde o nárůst celkových aktiv klientů včetně investic do podílových fondů, směnkových a dluhopisových programů, na které se v roce 2012 chceme především soustředit. Na Slovensku je předpokládaná struktura růstu následující: 30 % v afluentním segmentu, 47 % v top afluentním segmentu a 18 % v segmentu HNWI a vyšší. V korporátním segmentu počítáme v České republice i na Slovensku se stagnací nebo jen malým nárůstem, protože nejde o naši prioritní cílovou skupinu klientů a služby pro ně jsou spíše doplňkové.

14 014 ING. PATRIK TKÁČ ŠTĚPÁN AŠER, MBA ING. IGOR KOVÁČ JUDR. ING. JOZEF SPIŠIAK ING. ANDREJ ZAŤKO

15 Vedení banky 015 Představenstvo Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva Dozorčí rada Ing. Jozef Tkáč Předseda dozorčí rady Štěpán Ašer, mba Člen představenstva Ing. Ivan Jakabovič Člen dozorčí rady Ing. Igor Kováč Člen představenstva Ing. Dušan Palcr Člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jozef Spišiak Člen představenstva Jozef Šepetka Člen dozorčí rady Ing. Andrej Zaťko Člen představenstva Ing. Miloslav Čomaj Člen dozorčí rady Ing. Eva Šagátová Členka dozorčí rady Ing. Miroslav Minařík Člen dozorčí rady Ing. Mgr. Ondřej Popelka Člen dozorčí rady Ing. Ingrid Láslopová Čen dozorčí rady

16 016 ING. MONIKA CÉREOVÁ ŠTĚPÁN AŠER, MBA

17 017 J&T BANKA, a. s. Praha J&T BANKA, a. s. pobočka zahraničnej banky Bratislava Štěpán Ašer, MBA Generální ředitel banky Ing. Monika Céreová Ředitelka pobočky zahraniční banky Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí se pohybuje v České republice od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfolio manažer v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědným za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. V J&T BANCE pracuje od roku Je absolventkou Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě. Ve společnosti J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s., začínala v roce 1996 jako vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry a podílela se na zavedení systému vypořádání obchodů s tuzemskými cennými papíry. V roce 1999 se stala místopředsedkyní představenstva a zároveň zástupkyní ředitele společnosti. Je členkou top managementu, kde odpovídá za řízení slovensképobočky J&T BANKY v Bratislavě.

18 Organizační struktura Centrála J&T Banky představenstvo ÚSEK generálního ředitele ÚSEK FINANČNÍCH TRHŮ ÚSEK obchodu Kancelář předsedy představenstva Odbor personální Odbor finančních trhů Odbor privátního bankovnictví Odbor vedení banky Odbor aktivních obchodů a správy pohledávek Oddělení obchodování na cizí účet Oddělení privátního bankovnictví Odbor vnitřního auditu a kontroly Odbor marketingu Oddělení obchodování na vlastní účet Oddělení back office PB Odbor bezpečnosti Odbor správy klientských portfolií Odbor osobního bankovnictví Oddělení IT Security Odbor analýz a podpory produktů Odbor Clear Deal Odbor nových emisí Odbor obchodní partneři Pobočka Brno Pobočka Ostrava Zahraniční pobočka J&T Banky v SR ředitel pobočky Odbor personální Odbor finančních trhů Odbor privátního bankovnictví Odbor aktivních obchodů a správy pohledávek Oddělení back office PB Odbor marketingu Odbor osobního bankovnictví Oddělení obchodně distribuční Expozitura Vysoké Tatry Expozitura River Park Expozitura Košice ÚSEK Odbor Oddělení

19 ÚSEK provozní ÚSEK informačních systémů ÚSEK ekonomiky ÚSEK Bankovních operací a řízení rizik ÚSEK správní ÚSEK sdílených služeb Odbor procesního a projektového řízení Odbor bankovních informačních systémů Odbor ekonomický Odbor treasury Odbor právní Odbor konsolidace Odbor bankovního provozu a mezinárodního bankovnictví Odbor obchodních informačních systémů Oddělení účetní Oddělení řízení likvidity Odbor compliance a AML Odbor informačních systémů Oddělení bankovního provozu Odbor zákaznických rozhraní Oddělení výkaznictví Odbor řízení rizik Odbor informačních technologií Oddělení mezinárodního bankovnictví Odbor ostatních podpůrných systémů Odbor finančních analýz Oddělení platebních karet Odbor řízení kreditních rizik Odbor logistiky a služeb Oddělení recepce Oddělení technické správy Odbor klientské centrum Odbor back office finančních trhů Oddělení back office finančních trhů SR Odbor bankovního provozu Odbor ekonomický Odbor právní Odbor informačních technologií Oddělení mass Oddělení účetní Oddělení intranet Oddělení platební styk Oddělení výkaznictví Oddělení IT projekty a infrastruktura Oddělení karety a elektronické bankovnictví Oddělení IT provoz Oddělení front office Odbor controllingu Odbor logistiky a služeb Oddělení recepce

20 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada akciové společnosti J&T BANKA, a. s., pracovala v roce 2011 v devítičlenném složení. Dozorčí rada se při své činnosti řídila příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami banky. Dozorčí rada se během roku 2011 sešla celkem čtyřikrát na svých pravidelných zasedáních. Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména pravidelnými zprávami představenstva banky o činnosti společnosti a její finanční situaci a dále pak všemi záležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. Konsolidovaná účetní závěrka banky byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Rovněž byla zpracována nekonsolidovaná účetní závěrka připravená v souladu Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Konsolidovanou účetní závěrku ověřil externí auditor společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Auditor vyjádřil na základě provedeného auditu výrok bez výhrad. K nekonsolidované účetní závěrce vyjádřila stejná auditorská firma rovněž výrok bez výhrad. Plné znění výroční zprávy a zprávy auditora naleznete na CD-ROMu přiloženém k této výroční zprávě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2011 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 a doporučila jedinému akcionáři v působnosti valné hromady její schválení. Dále konstatovala, že podnikatelská činnost banky se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami banky. V Praze dne 20. dubna 2012 Ing. Jozef Tkáč Předseda dozorčí rady 020

21 Korespondenční banky Standard Chartered Bank New York 021 New York, USA SWIFT: SCBL US 33 Currency: USD UniCredit Bank Slovakia, a. s. Bratislava, Slovak Republic SWIFT: UNCR SK BX Currency: EUR ING Belgium SA/NV Brussels, Belgium SWIFT: BBRU BE BB Currency: EUR Poštová banka, a. s. Bratislava, Slovak Republic SWIFT: POBN SK BA Currency: EUR UBS AG Zurich, Switzerland SWIFT: UBSW CH ZH 80A Currency: CHF UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Praha, Czech Republic SWIFT: BACX CZ PP Currency: CZK, EUR, USD, RUB Československá obchodní banka, a. s. Praha, Czech Republic SWIFT: CEKO CZ PP Currency: CZK, EUR, USD, HUF, PLN, GBP J&T Bank (ZAO) Moscow, Russian Federation SWIFT: TRRY RU MM Currency: RUB ING Bank N. V. Praha, Czech Republic SWIFT: INGB CZ PP Currency: CZK, EUR, CHF, GBP, RUB, USD, HUF, PLN

22 Čestné prohlášení J&T BANKA, a. s., prohlašuje, že veškeré informace a údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány. 022 V Praze dne Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva

23 023 Finanční část

24 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J&T Banka, a.s. Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 30. března 2012 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 024 Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti J&T BANKA, a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2011, konsolidovaném výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti J&T BANKA, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti J&T BANKA, a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti J&T BAN- KA, a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Zpráva o vztazích Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti J&T BANKA, a.s. za rok končící 31. prosincem Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je od-

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 002 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Obsah Vybrané ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo 3 Zpráva představenstva 5 Vedení banky 11 Organizační struktura 14 Zpráva dozorčí rady 16 Korespondenční banky

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2016 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva 2010. sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví

Výroční zpráva 2010. sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví Výroční zpráva 2010 sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví Obsah Prezentační část Finanční část Vybrané ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo 3 Zpráva představenstva 5 Vedení banky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

OBSAH PREZENTAČNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST

OBSAH PREZENTAČNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele (IFRS) 2 Úvodní slovo 3 Zpráva představenstva 4 Vedení banky 11 Organizační struktura 14 Zpráva dozorčí rady

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2010 sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví

Výroční zpráva 2010 sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví Výroční zpráva 2010 sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví Výroční zpráva 2010 sestavená podle požadavků zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví Obsah Vybrané ekonomické ukazatele

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku

Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 09. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

12 Výroční zpráva 2012

12 Výroční zpráva 2012 12 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 16 Zpráva dozorčí rady

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 9. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více