Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Miličín Miličín Miličín sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,06 147,5 147, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,83 111,7 111, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,55 169,9 169, Daň z příjmů právnických osob , , ,03 143,6 143, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 100,0 100, Daň z přidané hodnoty , , ,50 103,8 103, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 113,5 113, Poplatek ze psů , , ,00 111,0 111, Popl.užívání veřej.prostranst , ,00 115, Poplatek z ubytovací kapacity 200,00 200,00 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , ,48 103, Odvod z VHP , ,18 106, Správní poplatky , , ,00 142,0 142, Daň z nemovitostí , , ,01 102,5 102, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,60 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 101,0 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 230,3 143, Podpora produkční činnosti , , ,00 230,3 143, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 140,0 140, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,00 140,0 140, Příj.z prodeje zboží 200,00 248,00 124,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :51:00

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Vnitřní obchod 200,00 248,00 124, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100, Silnice 1 000, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 101,3 101, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 103,6 103, Přijaté pojistné náhrady , ,00 108, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 180,00 180,24 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 144,00 144,00 100, Pitná voda , , ,24 112,9 102, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500, , ,00 100,0 100, Vodní díla v zeměděl.krajině 5 500, , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000, , ,00 100,8 100, Činnosti knihovnické 7 000, , ,00 100,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900,00 903,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 900,00 903,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 114,1 114, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 114,1 114, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 610, , ,00 100,0 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,0 100, Stomatologická péče , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 313,7 313, Bytové hospodářství , , ,00 313,7 313, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 118,5 118, Příjmy z pronájmu mov.věcí 200,00 240,00 120, Nebytové hospodářství , , ,00 119,7 118, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 237,0 237, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 150,9 150, Pohřebnictví , , ,00 201,6 201, Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 100, Územní plánování , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,20 106,4 106, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 101, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,20 121,6 105, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 93,7 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 93,7 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 108, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,00 108, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 800, ,00 147,8 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :51:00

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,60 101,9 101, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,76 103, Činnost místní správy , , ,36 122,7 102, Příjmy z úroků (část) , , ,85 94,2 100, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 127,5 127, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,85 104,8 109,8 P ř í j m y c e l k e m , , ,89 128,6 115,7 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :51:00

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 66,3 66, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 66,3 66, Ostatní osobní výdaje 5 000, , DHDM , ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 43,0 99, Plyn 500,00 450,00 90, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 119,4 99, Služby peněžních ústavů 1 000,00 912,00 91, Nákup ostatních služeb , , ,80 315,7 99, Věcné dary 6 000, , ,00 60,1 60, Platby daní a poplatků SR 3 000, ,00 85, Pozemky , , Podpora produkční činnosti , , ,80 103,2 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,1 99, Správa v lesním hospodářství , , ,00 100,1 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 72,4 72, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,8 98, Platby daní a poplatků SR , , ,47 99,9 99, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,47 97,0 97, Nákup ostatních služeb , , Vnitřní obchod , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 12,5 74, Nákup materiálu j.n , , ,00 174,2 99, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,20 56,6 99, Opravy a udržování , , ,00 240,2 100, Pozemky , , ,00 14,0 73, Silnice , , ,20 131,2 99, Opravy a udržování , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , Výd.na dopravní úz.obslužnost , Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 13,7 13, DHDM , , ,00 76,9 76, Nákup materiálu j.n , , ,00 76,6 90, Elektrická energie , , ,62 109,9 100, Služby telekom. a radiokom ,00 700,00 18,97 1,9 2,7 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :51:00

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 78,1 99, Opravy a udržování , , ,88 53,7 37, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, Platby daní a poplatků SR , , ,00 83,3 83, Pitná voda , , ,47 66,4 52, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , ,00 374,1 99, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 51,5 62, Budovy,haly,stavby , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 32,9 52, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 19,3 96, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 291,6 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,60 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,60 135,1 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 98,6 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,1 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,5 96, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 766,00 76,6 76, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 103,0 99, DHDM , ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 16,4 54, Služby pošt 1 000, ,00 300,00 30,0 30, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 882,00 44,1 49, Věcné dary 200,00 182,00 91, Činnosti knihovnické , , ,00 113,0 98, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 77,8 77, Ost. záležitosti kultury 9 000, , ,00 77,8 77, Opravy a udržování , , Zachování a obnova kult.památ , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , ,00 10,0 10, Opravy a udržování , , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 0,8 0,8 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :51:00

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n ,00 583,00 58, Elektrická energie 2 000, ,00 80, Pevná paliva , ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 22,4 26, Opravy a udržování , , Zájmová činnost v kultuře , , ,00 31,3 31, Nákup materiálu j.n , ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,9 98, Pohoštění , , ,00 61,8 82, Věcné dary , , ,00 113,5 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 109,5 96, Nákup materiálu j.n ,00 815,00 81, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 87,5 87, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 88,5 87, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 28,8 28, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 28,8 28, Nákup ostatních služeb 5 000, , Všeobecná ambulantní péče 5 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, , Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 94,4 94, Stomatologická péče , , ,00 89,5 89, Opravy a udržování , , ,00 79,8 79, Bytové hospodářství , , ,00 79,8 79, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , ,00 21,6 75, Elektrická energie , , ,50 88,1 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 136,0 99, Opravy a udržování , , ,00 85,6 85, Budovy,haly,stavby , Veřejné osvětlení , , ,50 64,0 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 70,0 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,8 74, Elektrická energie 5 000, , ,00 28,0 28, Nákup ostatních služeb , , ,00 22,2 88, Opravy a udržování , ,00 98, Pohřebnictví , , ,00 99,3 89, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 80,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :51:00

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Územní plánování 3 000, ,00 80, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,3 96, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 84,9 84, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 79,5 79, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 739,00 24,6 24, Ochranné pomůcky 2 000, , ,00 63,8 63, Prádlo, oděv a obuv 7 000, , DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 42,3 39, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 73,6 73, Služby peněžních ústavů 3 100, ,00 99, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 42,0 42, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 59,6 59, Nákup kolků 2 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 7 000, , ,00 24,2 43, Pozemky , ,00 180,00 0,1 0, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 42,1 46, Nákup ostatních služeb , , ,00 113,2 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 113,2 100, DHDM , , Nákup materiálu j.n. 900,00 840,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,2 88, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 81,6 81, DHDM , , Nákup materiálu j.n , ,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 196,8 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 101,5 68, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 72,1 72, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,6 86, Opravy a udržování 4 500, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 96,6 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 68,8 68, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 66,5 66, Plyn 2 000, , Elektrická energie , , ,88 100,4 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :51:00

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohonné hmoty a maziva , , ,00 63,5 63, Služby telekom. a radiokom , , ,08 65,6 65, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 800,00 16,0 16, Nákup ostatních služeb , , ,00 119,8 95, Opravy a udržování , ,00 845,00 1,2 1, Věcné dary , , ,00 27,9 37, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 63,3 63, PO - dobrovolná část , , ,96 53,6 61, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 98,8 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 97,9 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,4 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , DHDM 8 000, , ,00 106,3 100, Nákup materiálu j.n , ,00 1,00 0,0 0, Služby telekom. a radiokom , , ,26 88,3 88, Služby školení a vzdělávání 7 000, ,00 545,00 7,8 7, Programové vybavení 5 000, , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 67,6 67, Pohoštění 3 000, ,00 485,00 16,2 16, Účast. poplatky na konference 3 000, , ,00 43,2 43, Zastupitelstva obcí , , ,26 94,7 94, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 911,00 911,00 100, Pohoštění 1 280, ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,2 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 33,3 33, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 97,2 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,6 91, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 73,7 73, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 54,9 54, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,60 137,9 99, Elektrická energie , , ,00 62,7 89, Služby pošt , , ,00 61,0 61, Služby telekom. a radiokom , , ,05 80,4 91, Konzult.,porad.a práv.služby ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :51:00

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání , , ,00 86,5 86, Nákup ostatních služeb , , ,70 87,1 80, Opravy a udržování , , ,40 99,5 99, Programové vybavení , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 74,1 74, Pohoštění 5 000, ,00 34, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Nákup kolků 2 000, , ,00 50,0 50, Platby daní a poplatků SR , , Budovy,haly,stavby , , ,80 214,8 99, Činnost místní správy , , ,55 92,7 93, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,1 89, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 89,1 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 91,8 91, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 91,8 91, Platby daní a poplatků SR , , ,52 105,1 97, Ostatní finanční operace , , ,52 105,1 97,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,33 87,8 81,5 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :51:00

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,56 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :51:00

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,56 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :51:00

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,64 118,2 116,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,65 150,9 120,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 100,5 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,60 179,5 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,89 128,6 115,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 101,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , , ,00 100,0 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,89 128,6 115,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,53 94,7 83,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,80 25,9 45,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,33 87,8 81,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :51:00

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 588,6 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,33 87,8 81,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,56 Třída 8 - Financování , , ,56 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :51:00

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,56 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,56 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :51:00

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , , ,00 100,0 100,0 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :51:00

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více