Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2012 Strana 1 (Celkem 11)

2 Vážení přátelé, rok 2011 byl pro členské firmy naší asociace velmi náročný. S pokračující celosvětovou recesí klesal i trh nátěrových hmot v Česku, a to již třetím rokem za sebou. Jak výrobci, tak i dodavatelé surovin a obalů tedy museli hledat především vnitřní rezervy pro zvládnutí nepříznivé vnější situace. V roce 2011 došlo k následujícím změnám členské základny Asociace. Získali jsme dva nové členy, jednoho výrobce nátěrových hmot DCH-Sincolor a.s. a jednoho dovozce zahraničních nátěrových hmot NOVATIC CZ s.r.o. Společnost EKOLAK s.r.o. přifúzovala do společnosti COLORLAK a.s. Bohužel, dva výrobci nátěrových hmot vyhodnotili výnos plynoucí z jejich členství v asociaci neodpovídající členským poplatkům a rozhodli se z AVNH vystoupit. Na konci roku 2011 tedy bylo řádnými členy asociace celkem 17 firem, z toho 13 výrobců a dodavatelů nátěrových hmot, 3 dodavatelé surovin, resp. obalů a 1 vydavatel odborného časopisu. Přidruženými členy jsou 2 ústavy chemických univerzit, 1 ústav akademie věd ČR, Cech malířů a 2 asociace z příbuzných oborů. Na začátku roku 2011 byly v souvislosti se změnami v sekretariátu změněny a Valnou hromadou odsouhlaseny Stanovy AVNH ČR, odsouhlasen rozpočet o 29% nižší než v roce 2010 a připravena Výroční zpráva v nové struktuře. Během roku 2011 došlo k dalšímu snížení nákladů oproti schválenému rozpočtu a po úpravě rozpočtu vzniklá úspora 35%, byla promítnuta ve snížení ročních členských příspěvků. Činnost sekretariátu byla orientována na opravdovou servisní činnost pro členské firmy v oblasti zpracování informací z trhu a legislativního procesu. Předpokládáme, že efektivní a profesionální práce asociace přispěje k reálnému růstu její prestiže mezi odbornou veřejností a především spokojenosti jejich členů. Jan Diblík předseda představenstva Asociace výrobců nátěrových hmot ČR Strana 2 (Celkem 11)

3 Poslání a cíle Činnost Asociace výrobců nátěrových hmot ČR Hájit a prosazovat společné zájmy členské základny především v procesu přípravy a tvorby nové české legislativy. Zajišťovat spolupráci s centrálními orgány státní správy, dalšími oborovými a odvětvovými svazy v oblastech, týkajících se oboru nátěrových hmot. Zajišťovat a koordinovat vzájemnou pomoc členských firem při aplikaci nové legislativy v průmyslu nátěrových hmot. Udržovat nezbytný informační systém oboru nátěrových hmot pro potřeby všech členů. Vhodnou formou propagace a prezentace asociace vytvářet a udržovat před laickou i odbornou veřejností příznivý image průmyslu nátěrových hmot, asociace i jejích členských firem. Členská základna Asociace sdružuje výrobce, výzkumné ústavy a organizace úzce související s výrobou nátěrových hmot. Sdružuje producenty nátěrových hmot v ČR, jejichž celková výroba v roce 2010 představovala cca 80 % celkové produkce nátěrových hmot v ČR v hodnotovém vyjádření. V současné době AVNH ČR má 17 řádných a 6 přidružených členů. Mezinárodní aktivity AVNH ČR udržuje kontakt s německou asociací výrobců nátěrových hmot VdL (Verband der deutschen Lackindustrie) a sekcí nátěrových hmot Svazu chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky. S oběma národními asociacemi dochází průběžně k výměně informací o vývoji daného oboru v jednotlivých zemích. AVNH ČR je členem Svazu chemického průmyslu ČR, který je řádným členem CEFIC (Evropská rada chemického průmyslu). Strana 3 (Celkem 11)

4 Vybrané ekonomické ukazatele AVNH ČR za rok 2011 Asociace výrobců nátěrových hmot ČR v roce 2011 na základě rozhodnutí valné hromady připravila rozpočet v příjmech a výdajích o 29% nižší než v roce 2010, což přineslo úsporu příspěvků jednotlivých členů. Tento záměr se podařilo ještě snížit o 35% oproti plánu viz následující ukazatele: 1. Výnosy - příjmy Počet členů AVNH ČR: dle rozpočtu 20 Příjmy dle rozpočtu ,00 Kč Příjmy po úpravě ,00 Kč V roce 2011 vstoupily tyto firmy: DCH Sincolor a.s. NOVATIC CZ s.r.o. V roce 2011 vystoupily tyto firmy: AKZO NOBEL COATINGS CZ, a.s. AQUA obnova staveb, s.r.o. V roce 2011 fúzovali firmy: COLORLAK a.s. a EKOLAK s.r.o. Stav příjmů k tis Kč 2. Výdaje k tis. Kč 3. Výnosy náklady 44 tis. Kč V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty celkových tržeb v letech 2009, 2010 a 2011 při měnící se členské základně Asociace. AVNH ČR Tržby (mil.kč) Výrobci nátěrových hmot Strana 4 (Celkem 11)

5 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je společnostmi AVNH ČR chápána jako součást podpory jejich dalšího rozvoje a prosperity. Výrazem odpovědnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům, veřejnosti je zvyšování environmentální výkonnosti výrobních technologií, rozšiřování výrobkového portfolia o produkty šetrnější k životnímu prostředí a vytváření příjemného pracovního prostředí. Program Responsible Care AVNH ČR se jako kolektivní člen SCHP ČR přihlásila k programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Program je zaměřen na zlepšování ukazatelů vlivu na životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce, na snižování energetické náročnosti, přípravu a zavádění systému řízení orientovaného na ochranu životní prostředí (EMS), na informační otevřenost a vstřícnost vyjádřenou vydáváním zpráv o stavu životního prostředí. Společnosti zapojené do tohoto programu hodnotí svoje environmentální výsledky podle metodiky CEFIC (Evropské rady chemického průmyslu). Nositeli loga Responsible Care propůjčovaného představenstvem SCHP ČR jsou následující členské společnosti AVNH ČR: COLORLAK, a.s., Staré Město MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem Systém řízení orientovaný na ochranu životního prostředí (EMS) Většina členských společností AVNH ČR se buď připravuje, nebo již má zaveden systém environmentálně orientovaného řízení (EMS) podle norem řady ISO Certifikát dle standardu ISO vlastní společnosti: COLORLAK, a.s., Staré Město PPG Deco Czech (Primalex) a.s. Břasy MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem DCH SINCOLOR, a.s., Plzeň Strana 5 (Celkem 11)

6 Členské společnosti AVNH ČR a jejich výrobní profil Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky v současnosti má 17 řádných a 6 přidružených členů. Řádní členové ARDAGH METAL PACKAGING CZECH a.s, Skřivany Plechové obaly pro nátěrové hmoty ATEMI, s.r.o., Praha Vydavatel časopisu SPEKTRA AUSTIS, a.s., Praha - vodou ředitelné DIY - vodou ředitelné průmyslové Výrobky stavební chemie - hydroizolace - tmely, speciální přípravky BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Praha - olejové - syntetické olejové (vypalovací i na vzduchu schnoucí) - syntetické bezolejové (epoxidové, polyesterové, polyuretanové, akrylátové) - celulózové - vodou ředitelné disperzní i rozpustné - ředidla - tvrdidla BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov - vodou ředitelné disperzní i rozpustné - syntetické s obsahem oleje na vzduchu schnoucí - tmely - tónovací pasty Strana 6 (Celkem 11)

7 BUILDING PLAST, s.r.o., Chlumec nad Cidlinou - vodou ředitelné na bázi polyakrylátových polymerů COLORLAK, a. s., Staré Město DCH-SINCOLOR, a.s. Plzeň - olejové - syntetické s obsahem oleje (vypalovací i na vzduchu schnoucí) - syntetické bezolejové (epoxidové, deriváty kaučuku, polyuretanové, vinylové, akrylátové) - celulózové - vodou ředitelné disperzní - lihové - nátěrové hmoty ve sprejích - ředidla - tmely - tvrdidla - syntetické - epoxidové.polyuretanové -speciální Tmely a lepidla Pryskyřice a laminování DRUCHEMA, Praha Družstvo pro chemickou výrobu a služby Barviva na textil Lepidla, tmely Čistící, mazací přípravky, leštidla Hobby přípravky, bytová chemie MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov Pojiva pro nátěrové hmoty - polyvinylacetátové disperze - polyakrylátové disperze MANKIEWICZ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY, k. s., Praha pro povrchovou úpravu v širokém sortimentu, především pro průmyslové užití Strana 7 (Celkem 11)

8 NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o., Hradec Králové - ředidla NOVATIC ČR, s.r.o. Teplice Antikorozní nátěrové hmoty pro kolejová vozidla PPG Deco Czech a.s. Břasy SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Interiérové a fasádní NH - vodou ředitelné disperzní - akrylátové, silikonové, silikátové omítkovinu - penetrační prostředky - ředidla - technické kapaliny - antigraffiti SYNPO, a. s., Pardubice Výzkum a vývoj syntetických pryskyřic a nátěrových hmot včetně malovýroby SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a. s., Ústí n. L. - syntetické bez oleje (epoxyesterové, polyesterové gelcoaty) - vodou ředitelné disperzní - tmely - tvrdidla Podlahoviny - epoxidové Pojiva pro nátěrové hmoty - na bázi kalafuny - alkydy - epoxidy - epoxyestery Strana 8 (Celkem 11)

9 Přidružení členové VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO -TECHNOLOGICKÁ PRAHA Vzdělávací, vědecká a výzkumná instituce v technické chemii UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO - TECHNOLOGICKÁ Vzdělávací, vědecká a výzkumná instituce v technické chemii ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i. Základní výzkum v oblasti chemických technologií, ve spolupráci s průmyslem aplikovaný výzkum CECH MALÍŘŮ A LAKÝRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Dobrovolné sdružení malířů a lakýrníků v České republice ČESKÁ ASOCIACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Dobrovolné sdružení organizací zabývajících se problematikou ocelových konstrukcí ASOCIACE KOROZNÍCH INŽENÝRŮ Odborná organizace sdružující zájemce o obor Koroze a protikorozní ochrana" Strana 9 (Celkem 11)

10 Orgány Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Představenstvo: Prezident: Ing. Jan Diblík výrobně-technický ředitel / PPG Deco Czech a.s. Břasy 1. viceprezident: Ing. Zdeněk Tůma ředitel pro strategické projekty / COLORAK, a.s., Staré Město 2. viceprezident: Ing. Zdenka Kalábová manažer výzkumu a vývoje disperzí pro nátěrové hmoty/ MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov Členové: Ing. Dariusz Jakubowicz generální ředitel BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Praha Ing. Marcel Janovský Ing. Martin Navrátil, Ph.D. Ing. Jakub Noll Ing. Stanislav Holas Ing. Ladislav Skoček Dozorčí rada: ředitel výroby AUSTIS, a.s., Praha generální ředitel SYNPO, a. s., Pardubice ředitel BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov manažer prodeje / sales manager ARDAGH METAL PACKAGING CZECH a.s. obchodní manažer MANKIEWICZ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY k. s., Praha Ing. Tomáš Loubal Ing. Jiří Daněk Ing. Tomáš Kliment SPOLCHEMIE, a.s. DRUCHEMA družstvo pro chemickou výrobu NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o Strana 10 (Celkem 11)

11 Sekretariát AVNH ČR Učňovská 1, Praha 9 Jarov Ing. Jaroslav Prachař sekretář tel: (+420) mob: (+420) Bankovní spojení: Bank connection: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka č.ú.: /0100. IBAN: CZ Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Učňovská 1, Praha 9 Jarov IČ: , DIČ: CZ tel: (+420) mob:(+420) AVNH ČR 2012 Strana 11 (Celkem 11)

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2014 Strana 1 (Celkem 12) Vážení přátelé, rok 2013 byl pro členské firmy naší asociace náročný. V současnosti je trh nátěrových

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2013 Strana 1 (Celkem 12) Vážení přátelé, rok 2012 byl pro členské firmy naší asociace velmi náročný. V současnosti trh nátěrových

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2016 Strana 1 (Celkem 11) Vážení přátelé, rok 2015 pro členské firmy naší asociace nepřinesl výrazné zvýšení obratu. Index 2015/2014

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2011 Strana 1 (Celkem 12) Vážení přátelé, rok 2010 byl pro členské firmy naší asociace velmi náročný. S pokračující celosvětovou

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2010 Vážení přátelé, rok 2009 byl pro členské firmy naší asociace rokem jubilejním; 27. září uplynulo 15 let od založení Asociace

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky. Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky. Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY AVNH ČR Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY 2012 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Compiled and published

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky. Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky. Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY AVNH ČR Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic ADRESÁŘ BUSINESS DIRECTORY 2015 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Compiled and published

Více

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA AVNH ČR

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA AVNH ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2009 Vážení přátelé, rok 2009 je pro členské firmy naší asociace rokem jubilejním. 27. září 2009 uplynulo 15 let od založení Asociace

Více

Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic

Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic Asociace výrobc Asociace výrobc nát rových hmot eské republiky Vážení p átelé, také v roce 2007 byl pr žn evidován relativn p íznivý r st ekonomiky eské republiky a tato skute nost se projevila i ve zvýšené

Více

kongresový sál Bělohorská 24, 160 00 Praha 6

kongresový sál Bělohorská 24, 160 00 Praha 6 Mezinárodní kongres nátěrových hmot CZECHCOAT 2009 - Praha 13.. -- 14.. řííjjna 2009 OREA HOTEL PYRAMIIDA kongresový sál Bělohorská 24, 160 00 Praha 6 Zaměření kongresu PROGRAM Kongres je zaměřen na nové

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE Kolektiv sekretariátu Svazu chemického průmyslu České republiky * ladislav.novak@schp.cz Klíčová slova: chemický průmysl Obsah 1. Úvod

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Responsible Care = Odpovědn

Responsible Care = Odpovědn Responsible Care = Odpovědn dné podnikání v chemii Ladislav Špaček, SCHP ČR Dlouhodobě,, průmyslov myslově využívan vané území 2 1 SCHP ČR R reprezentant chemiků SCHP ČR R sdružuje uje 84 individuáln lních

Více

Problematika vydávání ECD

Problematika vydávání ECD II. odborný seminář CACS Praha, 6. listopadu 2008 Problematika vydávání ECD Milan Otajovič, Ladislav Špaček 1 Cíl l a milníky CACS 6. 6. 2006 první schůzka, vzniká přípravný výbor 12. 10. 2006 ustavující

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2012 do 31. března 2012 21. 5. 2012 Zpráva statutárního

Více

Chemické produkty a jejich životní cyklus

Chemické produkty a jejich životní cyklus Chemické produkty a jejich životní cyklus Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Praha 18. března 2010, Ministerstvo dopravy, 10. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii 1 SCHP ČR = 1 z 53 národních

Více

Jsme tu pro vás Individuální řešení pro barevnou ochranu

Jsme tu pro vás Individuální řešení pro barevnou ochranu Jsme tu pro vás Individuální řešení pro barevnou ochranu Individuální řešení pro barevnou ochranu Soukromá firma střední velikosti DE REM, výrobce vysoce kvalitních nátěrových systémů pro průmysl a řemeslo,

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku TomášLoubal Resins Speciality Business Director 22. září 2011 www.spolchemie.cz 1 Zelená chemie Celosvětový trend ochrany životního prostředí zachovat

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII Ladislav Špaček Svaz chemické o průmyslu ČR Žďár nad Sázavou 24. - 26. dubna 2010 Konference Průmyslová ekologie 1 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE - zamyšlení- Ekologie ekonomie s dlouhodobého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Stanovy České společnosti průmyslové chemie

Stanovy České společnosti průmyslové chemie 1 Stanovy České společnosti průmyslové chemie Základní ustanovení 1 (1) Česká společnost průmyslové chemie (dále ČSPCH) je vědecko-technická společnost sdružující chemiky, techniky, chemické inženýry a

Více

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup.

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup. LEPIDLA na papír lepidla na papír Firma Synthos S.A. vyrostla z chemické firmy Firma Chemiczna Dwory S.A. a společnosti Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zavedený v roce 2007) představuje spojení

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ÚDRŽBU, z. s.

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ÚDRŽBU, z. s. STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ÚDRŽBU, z. s. (ČSPÚ) ČSPÚ je zapsaný spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeném od 1.1.2014 Městským soudem v Praze (Slezská 2 000/9, 120 00 Praha), oddíl L, vložka

Více

GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha. ing. Vladimír Novotný konzultant

GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha. ing. Vladimír Novotný konzultant GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha ing. Vladimír Novotný konzultant OBSAH: CO JE GLOBÁLNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE - GPS GLOBÁLNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ NEZISKOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLOŽENÉ Z PŘEDNÍCH OSOBNOSTÍ A LÍDRŮ ČESKÉHO NEMOVITOSTNÍHO TRHU. NAŠE AKTIVITY SMĚŘUJÍ K ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ O ASOCIACI Asociace pro

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady Silniční doprava základní podmínka ekonomického i sociálního rozvoje v Evropě i u nás. Vedle pozitivních přínosů

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 18. 11. 2013 Zpráva statutárního

Více

ChemLog a Globální výrobková strategie

ChemLog a Globální výrobková strategie ChemLog a Globální výrobková strategie Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR Praha, 22. září 2011 GLOBÁLN LNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE GLOBAL PRODUCT STRATEGY - GPS Od roku 2006 je GPS nedílnou součástí Globální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I 2013 OBSAH Organizační struktura Certifikace jakosti Historie společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k výroční zprávě Vývoj ukazatelů v letech

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton

ročník /2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton ročník 13 14 5/2013 6/2014 nátěrové hmoty zateplovací a fasádní systémy Téma: Nátěry kovů na beton TÉMA: DŘEVĚNÉ PODLAHOVINY Velvarská velvarská 45 160 00 Praha praha 6 KDYŽ PODLAHA, TAK FLOOR FOREVER

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Představení realizačního týmu

Představení realizačního týmu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR - Zahajovací konference projektu 5.4.2011 Představení realizačního týmu Ing. Ladislav Novák Hlavní manažer projektu Tel.: +420 266 793 580 mail@schp.cz,

Více

TÉMATA SOUHRNNÝCH PŘEHLEDŮ

TÉMATA SOUHRNNÝCH PŘEHLEDŮ Náklad: 5 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech malířů a lakýrníků ČR, Asociace

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Výroční zpráva

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Výroční zpráva Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Výroční zpráva 2014 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Výroční zpráva 2014 Seznam použitých zkratek Společnost BPA BOZP EBITDA

Více

Hodnocení programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii v BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2016

Hodnocení programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii v BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2016 Hodnocení programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii v BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2016 Program Responsible Care (dále jen RC) je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa

Více

Tento projekt je spolufinancován. Evropským sociálním fondem. a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován. Evropským sociálním fondem. a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Chemický průmysl - historie Chemický průmysl vznikl v 18.století. Významný vliv pro rozvoj chemie jako vědy

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Marta Nováková prezidentka SOCR ČR ÚLOHA OBCHODU Obchod jako: Významný sektor NH Významný zaměstnavatel Exportér domácí produkce Společensky odpovědný podnik Významný

Více

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Financováno v rámci programu JPD 3, priorita: Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl.m. Praze Cíle projektu Rozvoj odborného vzdělávání pro cestovní ruch

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. o akreditovaných zkouškách dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. o akreditovaných zkouškách dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Obsah Kdo musí zkoušku absolvovat 3 Ceník 4 Hlavní benefity 5 Další důležité benefity 7 Prokázání odborné způsobilosti 8 Zkoušky 9 Skupiny odbornosti 10 Úspěšné absolvování zkoušky 11 O České bankovní

Více

VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG: VYUŽITÍ LABE

VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG: VYUŽITÍ LABE VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG: VYUŽITÍ LABE Ing. Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR Ústí nad Labem 31.08.2011 Nejvýznamnější SCHP ČR ší reprezentant chemického ho průmyslu Založen 1992, Responsible Care 1994

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Budoucnost díky inovacím, inovace díky zkušenosti. Firemní profil

Budoucnost díky inovacím, inovace díky zkušenosti. Firemní profil Budoucnost díky inovacím, inovace díky zkušenosti Firemní profil OBSAH O SPOLCHEMII Naše výroba a technologie Naše portfolio: anorganické speciality, syntetické pryskyřice Výzkum a vývoj Certifikace a

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

AP40. pokročilá disperze. pro hloubkové penetrační nátěry

AP40. pokročilá disperze. pro hloubkové penetrační nátěry AP40 pokročilá disperze pro hloubkové penetrační nátěry Winacet Osakryl Společnost SYNTHOS S.A. vznikla z chemických společností: Dwory S.A a Kaučuk a.s. Současný název firmy - SYNTHOS (používaný od roku

Více

Přehled výrobků ALCOR

Přehled výrobků ALCOR Přehled výrobků ALCOR - barvy - Platnost: od 1.9.2012 Výrobek Odstín Balení Číslo produktu EMAILY ALCOR bílý 1 l 2130111 email akrylátový mat, MS systém 10 l 2130121 červený 1 l 2130112 10 l 2130122 žlutý,

Více

OPRAVDU NOVÝ KLIMENTOV

OPRAVDU NOVÝ KLIMENTOV 1 OPRAVDU NOVÝ KLIMENTOV 2 LABORATORNÍ TECHNIKA sekce experimentálníprodukce nanočástic anorganických oxidů zařízenípro produkci širokéškály anorganických oxidůa jejich kompozic metodami sol-gel, srážení,

Více

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu V listopadu roku 1992 založilo sedmnáct petrolejářských firem, působících na trhu v České republice, Českou asociaci petrolejářského

Více

Číslo a název výrobku

Číslo a název výrobku Číslo a název výrobku 102 Olej na zahradní nábytek - Classic 0,750 537 18 30 106 Pečující olej 1,000 537 83 6 107 Pečující vosk 1,000 537 83 6 108 Olej na pracovní plochy - Pur Solid 0,375 510 8 64 0,500

Více

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže.

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže. Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014 Semináře, kurzy, soutěže. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádal

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

S 139/06-9695/2006/720 V Brně dne 26. května 2006

S 139/06-9695/2006/720 V Brně dne 26. května 2006 S 139/06-9695/2006/720 V Brně dne 26. května 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 139/06, zahájeném dne 9. května podle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný. malířský válec na velké plochy,

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2014 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2005 Zpracováno podle příručky "Responsible Care, Health, Safety

Více

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Cíle a organizace projektu TPSD, představenp edstavení členů TPSD jednatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI ze dne 30.4.2010 Rozpočet projektu: způsobilé výdaje 6 800 tis Kč, nezpůsobilé 477

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více