Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 AVNH ČR Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR Praha, 2012 Strana 1 (Celkem 11)

2 Vážení přátelé, rok 2011 byl pro členské firmy naší asociace velmi náročný. S pokračující celosvětovou recesí klesal i trh nátěrových hmot v Česku, a to již třetím rokem za sebou. Jak výrobci, tak i dodavatelé surovin a obalů tedy museli hledat především vnitřní rezervy pro zvládnutí nepříznivé vnější situace. V roce 2011 došlo k následujícím změnám členské základny Asociace. Získali jsme dva nové členy, jednoho výrobce nátěrových hmot DCH-Sincolor a.s. a jednoho dovozce zahraničních nátěrových hmot NOVATIC CZ s.r.o. Společnost EKOLAK s.r.o. přifúzovala do společnosti COLORLAK a.s. Bohužel, dva výrobci nátěrových hmot vyhodnotili výnos plynoucí z jejich členství v asociaci neodpovídající členským poplatkům a rozhodli se z AVNH vystoupit. Na konci roku 2011 tedy bylo řádnými členy asociace celkem 17 firem, z toho 13 výrobců a dodavatelů nátěrových hmot, 3 dodavatelé surovin, resp. obalů a 1 vydavatel odborného časopisu. Přidruženými členy jsou 2 ústavy chemických univerzit, 1 ústav akademie věd ČR, Cech malířů a 2 asociace z příbuzných oborů. Na začátku roku 2011 byly v souvislosti se změnami v sekretariátu změněny a Valnou hromadou odsouhlaseny Stanovy AVNH ČR, odsouhlasen rozpočet o 29% nižší než v roce 2010 a připravena Výroční zpráva v nové struktuře. Během roku 2011 došlo k dalšímu snížení nákladů oproti schválenému rozpočtu a po úpravě rozpočtu vzniklá úspora 35%, byla promítnuta ve snížení ročních členských příspěvků. Činnost sekretariátu byla orientována na opravdovou servisní činnost pro členské firmy v oblasti zpracování informací z trhu a legislativního procesu. Předpokládáme, že efektivní a profesionální práce asociace přispěje k reálnému růstu její prestiže mezi odbornou veřejností a především spokojenosti jejich členů. Jan Diblík předseda představenstva Asociace výrobců nátěrových hmot ČR Strana 2 (Celkem 11)

3 Poslání a cíle Činnost Asociace výrobců nátěrových hmot ČR Hájit a prosazovat společné zájmy členské základny především v procesu přípravy a tvorby nové české legislativy. Zajišťovat spolupráci s centrálními orgány státní správy, dalšími oborovými a odvětvovými svazy v oblastech, týkajících se oboru nátěrových hmot. Zajišťovat a koordinovat vzájemnou pomoc členských firem při aplikaci nové legislativy v průmyslu nátěrových hmot. Udržovat nezbytný informační systém oboru nátěrových hmot pro potřeby všech členů. Vhodnou formou propagace a prezentace asociace vytvářet a udržovat před laickou i odbornou veřejností příznivý image průmyslu nátěrových hmot, asociace i jejích členských firem. Členská základna Asociace sdružuje výrobce, výzkumné ústavy a organizace úzce související s výrobou nátěrových hmot. Sdružuje producenty nátěrových hmot v ČR, jejichž celková výroba v roce 2010 představovala cca 80 % celkové produkce nátěrových hmot v ČR v hodnotovém vyjádření. V současné době AVNH ČR má 17 řádných a 6 přidružených členů. Mezinárodní aktivity AVNH ČR udržuje kontakt s německou asociací výrobců nátěrových hmot VdL (Verband der deutschen Lackindustrie) a sekcí nátěrových hmot Svazu chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky. S oběma národními asociacemi dochází průběžně k výměně informací o vývoji daného oboru v jednotlivých zemích. AVNH ČR je členem Svazu chemického průmyslu ČR, který je řádným členem CEFIC (Evropská rada chemického průmyslu). Strana 3 (Celkem 11)

4 Vybrané ekonomické ukazatele AVNH ČR za rok 2011 Asociace výrobců nátěrových hmot ČR v roce 2011 na základě rozhodnutí valné hromady připravila rozpočet v příjmech a výdajích o 29% nižší než v roce 2010, což přineslo úsporu příspěvků jednotlivých členů. Tento záměr se podařilo ještě snížit o 35% oproti plánu viz následující ukazatele: 1. Výnosy - příjmy Počet členů AVNH ČR: dle rozpočtu 20 Příjmy dle rozpočtu ,00 Kč Příjmy po úpravě ,00 Kč V roce 2011 vstoupily tyto firmy: DCH Sincolor a.s. NOVATIC CZ s.r.o. V roce 2011 vystoupily tyto firmy: AKZO NOBEL COATINGS CZ, a.s. AQUA obnova staveb, s.r.o. V roce 2011 fúzovali firmy: COLORLAK a.s. a EKOLAK s.r.o. Stav příjmů k tis Kč 2. Výdaje k tis. Kč 3. Výnosy náklady 44 tis. Kč V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty celkových tržeb v letech 2009, 2010 a 2011 při měnící se členské základně Asociace. AVNH ČR Tržby (mil.kč) Výrobci nátěrových hmot Strana 4 (Celkem 11)

5 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je společnostmi AVNH ČR chápána jako součást podpory jejich dalšího rozvoje a prosperity. Výrazem odpovědnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům, veřejnosti je zvyšování environmentální výkonnosti výrobních technologií, rozšiřování výrobkového portfolia o produkty šetrnější k životnímu prostředí a vytváření příjemného pracovního prostředí. Program Responsible Care AVNH ČR se jako kolektivní člen SCHP ČR přihlásila k programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Program je zaměřen na zlepšování ukazatelů vlivu na životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce, na snižování energetické náročnosti, přípravu a zavádění systému řízení orientovaného na ochranu životní prostředí (EMS), na informační otevřenost a vstřícnost vyjádřenou vydáváním zpráv o stavu životního prostředí. Společnosti zapojené do tohoto programu hodnotí svoje environmentální výsledky podle metodiky CEFIC (Evropské rady chemického průmyslu). Nositeli loga Responsible Care propůjčovaného představenstvem SCHP ČR jsou následující členské společnosti AVNH ČR: COLORLAK, a.s., Staré Město MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem Systém řízení orientovaný na ochranu životního prostředí (EMS) Většina členských společností AVNH ČR se buď připravuje, nebo již má zaveden systém environmentálně orientovaného řízení (EMS) podle norem řady ISO Certifikát dle standardu ISO vlastní společnosti: COLORLAK, a.s., Staré Město PPG Deco Czech (Primalex) a.s. Břasy MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Ústí nad Labem DCH SINCOLOR, a.s., Plzeň Strana 5 (Celkem 11)

6 Členské společnosti AVNH ČR a jejich výrobní profil Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky v současnosti má 17 řádných a 6 přidružených členů. Řádní členové ARDAGH METAL PACKAGING CZECH a.s, Skřivany Plechové obaly pro nátěrové hmoty ATEMI, s.r.o., Praha Vydavatel časopisu SPEKTRA AUSTIS, a.s., Praha - vodou ředitelné DIY - vodou ředitelné průmyslové Výrobky stavební chemie - hydroizolace - tmely, speciální přípravky BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Praha - olejové - syntetické olejové (vypalovací i na vzduchu schnoucí) - syntetické bezolejové (epoxidové, polyesterové, polyuretanové, akrylátové) - celulózové - vodou ředitelné disperzní i rozpustné - ředidla - tvrdidla BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov - vodou ředitelné disperzní i rozpustné - syntetické s obsahem oleje na vzduchu schnoucí - tmely - tónovací pasty Strana 6 (Celkem 11)

7 BUILDING PLAST, s.r.o., Chlumec nad Cidlinou - vodou ředitelné na bázi polyakrylátových polymerů COLORLAK, a. s., Staré Město DCH-SINCOLOR, a.s. Plzeň - olejové - syntetické s obsahem oleje (vypalovací i na vzduchu schnoucí) - syntetické bezolejové (epoxidové, deriváty kaučuku, polyuretanové, vinylové, akrylátové) - celulózové - vodou ředitelné disperzní - lihové - nátěrové hmoty ve sprejích - ředidla - tmely - tvrdidla - syntetické - epoxidové.polyuretanové -speciální Tmely a lepidla Pryskyřice a laminování DRUCHEMA, Praha Družstvo pro chemickou výrobu a služby Barviva na textil Lepidla, tmely Čistící, mazací přípravky, leštidla Hobby přípravky, bytová chemie MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov Pojiva pro nátěrové hmoty - polyvinylacetátové disperze - polyakrylátové disperze MANKIEWICZ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY, k. s., Praha pro povrchovou úpravu v širokém sortimentu, především pro průmyslové užití Strana 7 (Celkem 11)

8 NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o., Hradec Králové - ředidla NOVATIC ČR, s.r.o. Teplice Antikorozní nátěrové hmoty pro kolejová vozidla PPG Deco Czech a.s. Břasy SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Interiérové a fasádní NH - vodou ředitelné disperzní - akrylátové, silikonové, silikátové omítkovinu - penetrační prostředky - ředidla - technické kapaliny - antigraffiti SYNPO, a. s., Pardubice Výzkum a vývoj syntetických pryskyřic a nátěrových hmot včetně malovýroby SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a. s., Ústí n. L. - syntetické bez oleje (epoxyesterové, polyesterové gelcoaty) - vodou ředitelné disperzní - tmely - tvrdidla Podlahoviny - epoxidové Pojiva pro nátěrové hmoty - na bázi kalafuny - alkydy - epoxidy - epoxyestery Strana 8 (Celkem 11)

9 Přidružení členové VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO -TECHNOLOGICKÁ PRAHA Vzdělávací, vědecká a výzkumná instituce v technické chemii UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO - TECHNOLOGICKÁ Vzdělávací, vědecká a výzkumná instituce v technické chemii ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v.v.i. Základní výzkum v oblasti chemických technologií, ve spolupráci s průmyslem aplikovaný výzkum CECH MALÍŘŮ A LAKÝRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Dobrovolné sdružení malířů a lakýrníků v České republice ČESKÁ ASOCIACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Dobrovolné sdružení organizací zabývajících se problematikou ocelových konstrukcí ASOCIACE KOROZNÍCH INŽENÝRŮ Odborná organizace sdružující zájemce o obor Koroze a protikorozní ochrana" Strana 9 (Celkem 11)

10 Orgány Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Představenstvo: Prezident: Ing. Jan Diblík výrobně-technický ředitel / PPG Deco Czech a.s. Břasy 1. viceprezident: Ing. Zdeněk Tůma ředitel pro strategické projekty / COLORAK, a.s., Staré Město 2. viceprezident: Ing. Zdenka Kalábová manažer výzkumu a vývoje disperzí pro nátěrové hmoty/ MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS, a.s., Sokolov Členové: Ing. Dariusz Jakubowicz generální ředitel BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Praha Ing. Marcel Janovský Ing. Martin Navrátil, Ph.D. Ing. Jakub Noll Ing. Stanislav Holas Ing. Ladislav Skoček Dozorčí rada: ředitel výroby AUSTIS, a.s., Praha generální ředitel SYNPO, a. s., Pardubice ředitel BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov manažer prodeje / sales manager ARDAGH METAL PACKAGING CZECH a.s. obchodní manažer MANKIEWICZ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY k. s., Praha Ing. Tomáš Loubal Ing. Jiří Daněk Ing. Tomáš Kliment SPOLCHEMIE, a.s. DRUCHEMA družstvo pro chemickou výrobu NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o Strana 10 (Celkem 11)

11 Sekretariát AVNH ČR Učňovská 1, Praha 9 Jarov Ing. Jaroslav Prachař sekretář tel: (+420) mob: (+420) Bankovní spojení: Bank connection: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka č.ú.: /0100. IBAN: CZ Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky Učňovská 1, Praha 9 Jarov IČ: , DIČ: CZ tel: (+420) mob:(+420) AVNH ČR 2012 Strana 11 (Celkem 11)

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika

Responsible Care. Odpovědné podnikání v chemii. Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007. COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika COLORLAK, a.s. Staré Město, Česká republika Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Vykazování údajů o činnostech společnosti za rok 2007 Část 1 - Zkrácená příručka pro vykazování údajů o činnostech

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více