Deloitte. Filantropie FY13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deloitte. Filantropie FY13"

Transkript

1 Deloitte Filantropie FY13

2 Obsah Úvodní slovo... 3 Podpora handicapovaných studentů... 4 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Den pro Charitu přímé zapojení zaměstnanců Podpora seniorů... 6 Nadace Život 90 Pomoc dětem... 7 Český výbor pro UNICEF Nadace Archa Chantal Podpora občanských iniciativ Think-tank centrum nadace Jana Švejnara Cerge-EI Den volna pro Charitu Pomoc dětem, seniorům a handicapovaným spoluobčanům přímé zapojení zaměstnanců Auditní a poradenské služby neziskovému sektoru Spolupráce s médii...13 Kulatý stůl s týdeníkem Respekt na téma filantropie Podpora mladých umělců... 8 Umění úspěchu Cena Jindřicha Chalupeckého Inovace v umění 2

3 Filantropii vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Věnujeme se především dlouhodobým projektům, jejichž směry byly společně odsouhlaseny partnery Deloitte. Klíčovým cílem je, aby naše úsilí mělo dlouhodobý efekt a v první řadě přínos pro společnost. Všímáme si toho, co se okolo nás děje a podporujeme naše spolupracovníky při zapojení do trvalých či jednorázových společensky odpovědných aktivit. Díky tomuto kroku jsme v loňském roce dosáhli nejen velkého zájmu ze strany zaměstnanců, ale také vyššího zapojení vrcholového managementu firmy do filantropických projektů, což výrazně napomohlo k jejich úspěšnosti. Josef Kotrba Vedoucí partner Deloitte Česká republika Úvodní Dosažený výsledek nechť je pro nás všechny povzbuzením do další práce. slovo 3

4 Patrik Procházka Podpoře zahraničních studijních programů pro handicapované studenty vysokých škol se Deloitte věnuje dlouhodobě. V uplynulých letech jsme umožnili stáže v Rakousku a Finsku pěti studentům z Ekonomicko-správní fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, či Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Anna Kulíšková Podpora Video s Hankou Doležalovou Video s Patrikem Procházkou V současné době spolupracujeme s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška a Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové. V letošním roce byli na základě výběrového řízení podpořeni čtyři studenti: Anna Kulíšková, studentka Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze, semestrální stáž na univerzitě v Kanadě Veronika Jeníčková, absolventka bakalářského studijního programu Speciální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, semestrální stáž na univerzitě ve Finsku Patrik Procházka, absolvent Open Gate v Praze, roční stáž na univerzitě v USA na Floridě Hana Doležalová, studentka Fakulty Tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze, semestrální stáž na univerzitě ve Švédsku handicapovaných studentů 4

5 Video ze Dne pro charitu Den pro Již tradičně každý rok v předvánočním období pořádáme Den pro charitu, v jehož rámci mají naši zaměstnanci možnost přímo a účinně podpořit filantropické programy Deloitte. Tento rok za aktivního zapojení vrcholového managementu firmy zaměstnanci věnovali peníze na zahraniční stipendijní stáž handicapovaných studentů vysokých škol. Příjemná a nenucená atmosféra, která se vytvořila při prodeji čokoládových pralinek, výrazně přispěla k nezanedbatelnému finančnímu charitu výsledku v rozsahu 50 tisíc Kč. 5

6 Video se seniorkou paní Horňanovou Pomoci seniorům se věnujeme od roku 2008, kdy jsme začali spolupracovat s nadací Život 90. Finanční prostředky složené z daru společnosti Deloitte a sbírky uspořádané mezi zaměstnanci v letošním roce, byly použity na pořízení monitorovacích přístrojů AREION, jež seniorům umožňují zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zároveň ve spojení s psychology, lékaři a sociálními pracovníky. Vybraná částka pomohla osmi seniorům. Od začátku spolupráce s Životem 90 jsme umožnili pořídit více než 40 přístrojů. Se seniory jsme v neustálém kontaktu a pravidelně získáváme jejich zpětnou vazbu. Šek s finanční částkou je každoročně nadaci předáván z rukou vedoucího partnera společnosti Deloitte Josefa Kotrby při benefičním představení pořádaném k příležitosti Mezinárodního dne seniorů v Národním divadle. seniorů Podpora 6

7 Stejně jako nadace Archa Chantal, i my záchranu dětských životů a starost o dětské duše chápame jako dvě nádoby spojené v jednu. Vytvoření útulného prostředí ve zdravotnických zařízeních pro děti, které v něm tráví hodně času při svých léčebných pobytech, se prolíná s aktivitami Deloitte v oblasti podpory mladých umělců. Vývoj konceptu výzdoby nemocničních prostor za účasti mladých výtvarníků se nám jeví samozřejmým a humánním. Pomoc Současná spolupráce s nadací Archa Chantal v České republice přirozeně navazuje na mnohaletou spolupráci naší firmy s Českým výborem pro UNICEF. dětem 7

8 Umění úspěchu Art of success Více o projektu Umění úspěchu můžete nalézt v naší brožuře art_of_success_2011.pdf Video Umění úspěchu Umění úspěchu je unikátní projekt Deloitte, který vznikl v roce 2009 na podporu mladých uměleckých talentů. Oslovili jsme je s nabídkou spolupráce, protože nás fascinuje talent ve všech oborech lidské činnosti a rádi se podílíme na jeho rozvoji. Cesta k úspěchu v byznysu i umění navíc často vede přes společné hodnoty, jako jsou vize, odvaha, úsilí, znalost a intuice. Oslovení umělci tyto hodnoty v průběhu první a druhé etapy projektu originálním způsobem zpracovali v obrazech a ve fotografiích. Finanční prostředky získané v aukci, při které byla tato umělecká díla vydražena, byly investovány na podporu vzdělávacích a charitativních programů. Podpora umělců mladých 8

9 Cena Jindřicha Chalupeckého Zcela přirozeným navázáním na projekt Umění úspěchu je spolupráce Deloitte s občanskou iniciativou Cena Jindřicha Chalupeckého, jejímž partnerem je společnost Deloitte již od roku Cena Jindřicha Chalupeckého, jež pomáhá talentovaným českým umělcům do 35 let dosáhnout mezinárodního uznání, vznikla v roce 1990 z iniciativy Theodora Pištěka, Václava Havla a Jiřího Koláře. Díla laureátů této ceny z let předchozích mají naši klienti i zaměstnanci možnost zhlédnout v klientských prostorech společnosti v rámci pravidelných výstav. Video Inovace v umění Projekt Deloitte Inovace v umění podporuje vývoj nových technologií, které mladí sochaři - studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně - uplatňují při své tvorbě. Inovativní technika použitá při vytváření těchto děl spočívá v 3D tisku a 3D skenování a umožňuje umělci vytvořit v počítači přesný model vyrobený ze speciálního polymeru bez nutnosti dalších úprav. Projekt je vedený Michalem Gabrielem, profesorem Fakulty výtvarných umění a laureátem Ceny Cena Jindřicha Chalupeckého z roku Jindřicha Chalupeckého 9

10 Podpora občanských iniciativ Podílet se na vzdělávání nové generace ekonomů považuje Deloitte za svou přirozenou povinnost. V této oblasti již pátým rokem podporujeme Think-tank centrum nadace Jana Švejnara Cerge-EI. 10

11 Video Každoročně se naši zaměstnanci zapojují do projektů pomoci dobročinným organizacím v Praze, Brně i v Ostravě. Zaměstnanci včetně dobrovolníků z řad vrcholového managementu pomohli zútulnit vnitřní i vnější prostředí Mateřské školy na pražském Jarově, speciální Mateřské školy pro tělesně postižené děti Kociánka v Brně, dětskému oddělení Městské nemocnice v Ostravě a v ekofarmě Toulcův dvůr. Pravidelné darování krve v průběhu roku patří k nejúspěšnějším projektům naší firmy v oblasti filantropie. Den volna pro Charitu 11

12 Neziskovému sektoru poskytujeme naše odborné znalosti a zkušenosti. Věříme, že tímto krokem přispíváme k lepší společnosti. Audit Fórum 2000 Nadace Pink Crocodile Nadační fond Asante Kenya Nadace Agel Právní služby Transparency International Daňové poradenství Česká asociace pro vzácná onemocnění Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Poradenské služby Nadace Open Society Fund Fórum dárců Amnesty International HUB v Praze Nadace Vodafone Občanské sdružení ProCit Auditní a poradenské služby neziskovému sektoru 12

13 Video Ve spolupráci s týdeníkem Respekt pořádáme diskusní setkání pro zástupce firem i neziskových organizací na aktuální téma z oblasti filantropie. Svoje otázky i postřehy tak účastníci mohou prodiskutovat s odborníky ze soukromého i neziskového sektoru. První setkání na téma Filantropie netradičním způsobem se uskutečnilo v říjnu Cílem diskuse, do které se zapojili vedoucí partner společnosti Deloitte Josef Kotrba, ředitel nadace VIA Jiří Bárta, člen představenstva společnosti Mibcon Ondřej Dědina a filantrop Robert Schönfeld, bylo nalézt možnosti, jak i s nízkým rozpočtem pomáhat potřebným. Kreativní přístup a zaujetí pro věc jsou pro filantropii mnohem více rozhodujícími faktory než samotná výše rozpočtu. Josef Kotrba, Deloitte Spolupráce s médii Druhé diskusní setkání pod názvem Filantropie jako investice proběhlo v květnu Tématem zaměřeným na otázku financování nadačních fondů se zabývali Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte, Luděk Niedermayer, ekonomický expert společnosti Deloitte, ředitelka fóra dárců Klára Šplíchalová, aktivní spolupracovník Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Lubomír Charvát a ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová. 13

14 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA

10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 10let TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ ÚVODNÍ SLOVO PAVLÍNA KALOUSOVÁ MILÍ PŘÁTELÉ, když jsme s oceňováním odpovědného přístupu firem před deseti lety začínali, chtěli jsme si

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více