Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný"

Transkript

1 Lednové ABAHOA číslo 69 / 1999 Kdo namaloval Monu Lisu? Ptal se u vůdcovských zkoušek (11.prosince ve vodácké klubovně) Radek asi dvacetiletého bratra z Telče. Ten sice věděl, ale zmátla ho další otázka, zda na obraze je ženská nebo chlap. Zatímco Radek odešel, já mu s kantorskou převahou vykládal, že se skutečně objevily názory, podle nichž je Mona Lisa muž. Ach, ti učitelé! Za chvíli jsem se držel za nos, když jsem si četl jeho povídku Skaut, předloženou jako písemnou práci ke zkoušce. A ještě za chvíli se ukázalo, že jsme z Mony Lisy přitrouble zkoušeli studenta pražské FAMU a vůbec chytrého kluka. Jeho vydařenou povídku "Skaut" si dáme do Abahoa jako přílohu. Ježek ZÁPIS ze schůze ORJ dne 7.ledna 1999 Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný Schůzi zahájil br. Pučalík. 1. Bělková: podle jejího úsudku byla úroveň čekatelských zkoušek mimořádně bídná, je třeba zlepšit přípravu. 2. Brátka: úroveň vůdcovských zkoušek byla jím hodnocena jako mimořádně dobrá. 3. Pučalík: - seznámil se základním dokumentem České rady dětí a mládeže. - informace o nových odborkách (viz. Skauting). 4. Infornace od br. Vrány: - na loňské tábory jsme dostali dotaci v úhrnu ,- Kč. - na provozní náklady jsme obdržely dotaci ÚRJ ,- Kč. - jsou konstatovány nedostatky v evidenci majetku. - je třeba zajistit u br. Kratiny zda si přidělený materiál pro stř. M.Budějovice vyzvedli + předávací protokol. - je třeba sepsat likvidační protokol na lihový cyklostyl (Brátka + Dobrovolný). - do je nutno provést inventarizaci majetku středisek a ORJ za rok středisko "Čtyřka" pokud dodá vyúčtování provozních nákladů obdrží obnos 3.900,- Kč na zaplacení elektřiny u Paulů - jednohlasně schváleno. 5. Br. Pučalík přečetl dopis naší starostky (odpověď na dopis br. Vrány). 6. Bělková: - informovala o akci na pomoc zaplavenému Zakarpatí - termín ÚLŠ bude Diskuse na téma sněmem schváleného odběru tisku. 8. Zeibert: - vyslovil přání, aby byly předem a promyšleně stanoveny termíny čekatelských a vůdcovských zkoušek. 9. Pučalík: - byl přečten dopis od br. Broučka z Brna ohledně porady o krajském kole Svojsíkova závodu na den registrace činovníků - ses. Kuřitková dodá registrační tiskopisy, údaje musí být inovovány (telefonní čísla). 10. Zeibert: Ve věci skautské rubriky ve Zpravodaji města připomíná, že uzávěrka je vždy 10. předchozího měsíce (zajistí 7. odd.). Zapsal: Harry

2 Zpráva o vedení hospodaření ORJ Třebíč v době od Pokladní hotovost činila ke dni Kč 1.225,40 Zůstatek na účtu u ČS v Třebíči činil k Kč ,60 Příjem do pokladny dle deníku činil k Kč ,30 Vydání z pokladny k činilo Kč ,60 Pokladní zůstatek k činí Kč 1.060,10 Posledním dokladem v pokladně byl doklad č. Pv 59/98 zúčtování zálohy na trička pro skautskou brigádu Kč 1.500,-. Obrat na běžném účtu u ČS na str. MD činil Kč ,56 Obrat na běžném účtu u ČS na str. D činil Kč ,90 Pokladní zůstatek na účtu k činí Kč ,26 Posledním dokladem na běžném účtu je B 37/98, zúčtování úroků Kč 319,46 a výlohy za vedení účtu Kč 257,-. Rozpis příjmů: Registrační příspěvky Kč ,00 Dotace na letní tábory Kč ,00 Dotace na HSV Kč ,00 Úroky z účtu Kč 1.013,46 Účastnický poplatek na sněm Kč 1.800,00 Ostatní příjmy - průkazky, chybný poukaz Kč 455,00 Příjem z plesu Kč ,40 Fond sesterství Kč 1.197,00 Chybný poukaz stř. Třebíč I Kč ,00 Průběžné položky Kč ,00 Rozpis vydání: Odvod podílu členských příspěvků ÚRJ Kč ,00 Výlohy na uspořádání plesu Kč ,10 Bankovní výlohy - dotované náklady Kč 854,50 Kancelářské potřeby - dotované náklady Kč 341,60 Poštovné - dotované náklady Kč 1.769,40 Cestovné - dotované náklady Kč 4.245,30 Služby, kopírování Kč 1.986,80 Poukaz dotací na HSV rok 1997 střediskům Kč ,00 Poukaz dotací na HSV rok 1998 střediskům Kč ,00 Odznaky a kalendáře Kč 710,00 Cestovné - nedotované Kč 2.286,40 Poukaz na fond sesterství Kč 1.197,00 Účastnický poplatek na sněm Kč 2.100,00 Náklady na závod vlčat a světlušek Kč 1.991,40 Náklady na "Indiánské léto" Kč 210,00 Vrácený chybný poukaz stř. Třebíč I a Třebíč IV Kč ,00 Náklady spojené s rádcovským kurzem Kč 90,00 Poukaz dotací na LT Kč ,00 Skauting Kč 420,00 Nákup knihy "Táborové hry" Kč 1.100,00 Tisk a trička skautské brigády z výnosu plesu Kč 1.500,00 Průběžné položky Kč ,00 Do pokladny bude ještě složen účastnický poplatek na sněm Kč 300,- stř. IV Tř. a dodatek za reg. příspěvky PVS Kč 1.265, jehož podíl byl již ÚRJ poukázán. Pokladní zprávu sestavila Jiřina Kopečná, pokladní ORJ Třebíč, 4.ledna 1999

3 Lednový receptář HESLO: Skaut nesmí být jen dobrý, on musí dobro konat. VÝCVIK: Jak vyspravit propálené kalhoty? Očistěte přiškvařené okraje díry hranou kovové mince, hřbetem nože nebo tvrdou gumou. Podložte dírku kouskem plátna stejné barvy a přišijte je hustými a drobnými stehy. Pak přišijte k záplatě stejně hustě okraje díry a spravené místo přežehlete přes mokrý hadr. HRA V MÍSTNOSTI: Dva zástupy vybíhají štafetovitě po jednom ke stolku, své tužky drží v zubech a podepisují se. Které družstvo spíš? Za nečitelný podpis se připočte 10 vteřin. HRA VENKU: V lese nebo na louce jsou rozházená písmena. Určíme každé družině slovo, které má z nich sestavit. Bere jen ta, která potřebuje. Obránci dotykem zneškodňují a z odebraných písmen sestavují slovo oni. RUČNÍ PRÁCE: Závěsné reliéfy z moduritu. Vyválí se z něj dlouhé válečky, na prkénku je spojují do různých tvarů a motivů, které si dříve nakreslili. Hotový reliéf se ponoří i s prkénkem do vařící vody, kde vařením ztuhne. Potom se silonovou nití zavěsí na stěnu. Na tmavé stěně vyniká bílý, na světlé tmavý. KOUZLO: Dokážete zvednout zápalku ležící na stole druhou zápalkou? Buď nalomením vytvoříme "pinzetu" a zvedneme ji, nebo zapálíme je hlavičkami k sobě (na nehořlavé podložce) a společně zvedneme. HÁDANKY: Jak ztratíš kuří oko? (Vyřízni ho a dej do děravé kapsy.) Proč museli hoši nosit před třiceti léty červené šle? (Aby jim nespadly kalhoty.) Co je zpravidla plné ve dne a prázdné v noci? (Boty.) Patří to tobě a přece to užívají druzí více jak ty? (Tvoje jméno.) VTIP: Ve skladišti za skříní byla nalezena kostra. Byl to absolutní vítěz loňské hry na schovávanou. Rozčílený Mauglí vtrhne do obchodu se zeleninou: "Pane, před chvílí jsem k vám poslal jedno vlče pro dva kilogramy jablek. Jablka jsem převážil a chybí půl kilogramu." "A převážil jste také své vlče?" HISTORKA (nebo scénka?): "Dobré jitro. Jak se račte? Chtěl byste ulehčit práci své paní?" "Lituji, ale..." "Nic neříkejte. Předvedu vám tento čistič a stírač. Pojedete například s tímto přístrojem po koberci a spatříte pavučinu na stěně. Stačí pohnout touto pákou a hle pavučina je pryč. A nebo má-li vaše paní krajkové záclony..." "Počkejte okamžik. Totiž, víte, já náhodou..." "Nuže, dejme tomu, že nemá záclony. Pak může vaše žena použít tento čistič všude, kde je nějaká nečistota. Vaší paní ozdraví nervy a..." "Povídám, přece mě vyslechněte, já..." "Nepovídejte mi, že vaše paní nemá nervy. Ženy vědí, co jim prospívá..." "Vyslechněte mě, prosím vás, nebo dojdu pro revolver. Já nejsem ženat!" Sestavil Rikitan Jak se zlepším v novém roce Budu přemýšlet o tom, jakým způsobem mohu dát najevo svou lásku. Uznám vítězství druhého, i když to pro mne znamená určitou ztrátu. Zamyslím se nad tím, zda moji hrdinové zaslouží můj obdiv a úctu, jak se chovají po mravní stránce? Věnuji někdy svůj čas básním, obrazům, hudbě? Skutečné umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Náporu smíchu nic neodolá. Nebudu šetřit smíchem, odvrátí rozepře a hádky. Nebudu zmatkovat a uspořádám si svůj režim dne. Pořádek v životě je počátkem dalšího

4 růstu. Zamyslím se nad tím, jak se shodují moje slova a činy. Přestanu s výmluvou, proč nemám na zdravý pohyb čas. Budu se snažit, aby se stal pravidelnou součástí mého života. Snadno se pomlouvá, soudí, kritizuje. Budu si dávat pozor, abych nekritizoval lidi za to, kdo a čím jsou. Nebudu se trápit nevděkem, budu na něj připraven. I Pánu Ježíši přišel poděkovat z deseti malomocných, které uzdravil, jen jeden. Dávejme pro radost z dávání. Buďme sami sebou, napodobování druhých je sebevražda. Tyto "Myšlenky na každý den" nám sehnal br. P.V.Hurník a budeme je je na pokračování otiskovat každý měsíc. Bylo by dobré každou schůzku je s krátkým komentářem všem nadiktovat do jejich zápisníků a doporučit, aby se dvěmi až třemi každý týden zabývali. Pracujme na sobě, darebáků je na světě už dost, musíme zlidštit svět kolem nás. Ekumenická lesní škola pořádá spoustu vzdělávacích akcí. Oblíbený bývá Skautský seminář o výchově mládeže a formaci vůdců, kterého se zúčastňuje přes pět set roverů a vedoucích, kde je možno zakoupit skautskou literaturu, kroje aj.. Letos se konala v SOU, Učňovská 1, Praha 3 -Jarov ve dnech 9. a 10.ledna. Dále to jsou akce: - Rádcovský tábor sv.jiří od 14 let v Ledči n.sázavou. - Roverský lesní kurz SURSUM Tyrolský srub u Slatiňan. - Roverský lesní kurz CORDA Ledeč n.sázavou. - Vlčácký lesní kurz pro rovery Ochoz u Brna. - Vůdcovský lesní kurz , přihlášky V.Toulec, Škroupovo nám.9, Praha 3. - Ekumenická lesní škola Měsíční údolí u Vlašimi. - Instruktorská lesní škola Collegium , rovněž Měsíční údolí u Vlašimi. Bližší informace a přihlášky: Miloš Blažek - Merkur, Panuškova 9, Praha 4 Děkujeme bratru P.V.Hurníkovi za zaslání dvaceti kusů etapových her, jsou ve střediskové knihovně, půjčí je Rikitan. Rikitan Skautská esperantská liga Mezinárodní organizace skautů esperantistů "Skautská esperantská liga", slavila v loňském roce 80 let svého trvání. Její vznik je opravdu zajímavý. Vznikla v roce 1918 ve Francii na bitevním poli u městečka Arras ve vesničce Ransart, kde se náhodou sešlo několik vojáků - skautů z různých zemí, kteří ovládali mezinárodní jazyk Esperanto. Světe div se, oni se domluvili! K založení ligy dal podnět anglický sanitní důstojník br.avoto, A.W.Thompson.Jako hlavní cíl si všichni přítomní stanovili šířit prostřednictvím esperanta přátelství mezi skauty a mladými lidmi všech národů a ras a boj za mír na celém světě. Nutno podotknout, že mezi raněnými vojáky skauty a esperantisty byli i vojáci z nepřátelského tábora. Myšlenka se začala rychle šířit a krátce po skončení války měla Skautská esperantská liga své zástupce ve 32 zemích celého světa. Za svého působení vydávala časopisy "Skolta Heroldo - Skautský hlasatel" a "Skolta bulteno - skautské listy", později pak "La Skolta Mondo - Skautský svět", který vychází dosud. Do druhé světové války uspořádala Skautská esperantská liga celkem 18 mezinárodních skautských táborů, vždy v jiné zemi. Dva z nich byly v Československu a to v roce 1926 u Říčan a v roce 1934 na Slovensku v Kordíkách u Banské Bystrice.

5 U nás pracovala SEL od roku V roce 1934 se stala esperantským odborem při skautské organizaci. V roce 1945 po osvobození zahájil svoji činnost i Esperantský odbor a jeho národní sekce SEL. V roce 1948 zahájil oddíl SEL svoji činnost i v Třebíči. Bohužel, rozvíjející se skautské hnutí bylo znovu potlačeno a administrativním zásahem tehdejších vedoucích státních činitelů likvidováno. Oddíl SEl v Třebíči, který se rozrostl o další členy z řad bývalých oddílů a smeček vstoupil do esperantského klubu v Třebíči a vytvořil tam esperantskou mládež, Esperanto-Junularo s tím, že na každou schůzku bude zařazena lekce esperanta. Po utišení situace v naší zemi uspořádala SEL, tedy Esperanto- Junularo v roce 1952 svůj 1.esperantský tábor. Řadu let jej pořádali známí činovníci Pepík Bublan, Jaris Habeš, Pavel Sittauer a Olga Hrubešová-Sittauerová. Letos Klub esperanta a jiných světových Theodora Kiliana v Třebíči pořádá již 47.ročník tohoto tábora. Naše základna je na Vranovské přehradě v Lančovské zátoce. Tábor je bohužel chatový! Ale přesto v něm nabízíme pobyt vašim oddílům v některém ze tří běhů. Vaše děti se mohou zúčastnit kurzu esperanta nebo jiných jazyků, případně si uděláte svůj vlastní program. Během táborových výletů můžete dokonce navštívit Národní park Podyjí, ale i některé vesničky v Rakousku a dokonce i Vídeň. Na ceně pobytu se dohodneme. Zájemci! Dokud je čas, pište na adresu Esperanto Třebíč, , nebo volejte na číslo br.sittauer. Termíny táborových běhů: 1.běh - od (výuka E, A, N) 2.běh - od (výuka E, A, N, F, R) 3.běh - od (výuka E, A, N) Výuka každý den 4 hodiny + hodina zpěvu. Zveme zahraniční účastníky, dle možností budou přizváni i zahraniční lektoři. Ceny pobytu, stravy a výuky činí: pro děti do 15 let na kurzy jazyků A, N, F a R: 2.650,- Kč nad 15 let na kurzy A, N, F a R: 2.850,- Kč pro esperantisty do 15 let s platnou průkazkou: 2.200,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro esperantisty starší s platnou průkazkou: 2.300,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro děti bez jazyků: 2.400,- Kč Účastníci minulých ročníků! Za každého získaného nového účastníka bude na táboře vráceno 50,- Kč. Přihláška je platná po obdržení zálohy nejméně Kč 1.000,-. Bude-li hradit podnik, záloha bude vrácena. V případě, že poplatek uhradí zaměstnavatel některého z rodičů, zašlou rodiče jeho název a číslo účtu, z něhož bude platba provedena. Nejsme plátci DPH. Sociálně slabší rodiny mají možnost požádat sociální referát MÚ o příspěvek. Storno poplatky: Do 2 měsíců před zahájením tábora 300,- Kč, do 1 měsíce 400,- Kč, týden před zahájením tábora 600,- Kč, ze zdravotních důvodů 200,- Kč. V případě příjezdu náhradníka se storno poplatky nehradí. Storno poplatky vracíme v září. Ubytování ve čtyř- a pětilůžkových chatách. Strava pětkrát denně. Vyučuje se v dopoledních hodinách. Každý účastník absolvuje 40 hodin výuky. Odpoledne budou věnována koupání, projížďkám na lodičkách, vycházkám, hrám, soutěžím, karnevalu. Navštívíme zámek ve Vranově nad Dyjí, hrad v Bítově, zříceninu hradu Cornštejna, přehradní hráz. Nároční vlastníci pasu uskuteční vycházku do nejmenšího rakouského města Hardegg, dále pak se mohou zúčastnit celodenního výletu do Vídně. Vstupné na zámky a cena celodenního výletu nejsou započítány v ceně tábora. Stejné ceny platí i pro účastníky ze Slovenska. Zvýhodněné ceny přihlášených skupin na tábor po vzájemné dohodě. Možnost školních výletů. Tel./záznamník: , hlavní organizátor p. Sittauer. Pavel Sittauer SKAUTSKÁ NAVŠTÍVENKA (1) - 5.oddíl vodních skautů Skautská rubrika v tomto roce bude věnována postupnému představení alespoň části třebíčských skautských oddílů. Začínáme 5.oddílem vodních skautů, který vznikl , kdy z tradičního 1.vodního oddílu odešli Jan Uher a Tomáš Vrška, shromáždili kolem sebe malou skupinu chlapců a začali nanovo. Zpočátku ještě pod firmou Elitex-Třebíč - současně jako oddíl mládeže Českého svazu ochránců přírody. Schůzky se konaly v dnes již neexistující klubovně na Hasskově ulici. Na podzim 1989 byl 5. oddíl jedním z prvních, které se vrátily pod skautskou vlajku. Od ostatních třebíčských vodáků jej odlišoval silný důraz na ochranu přírody a záhy také táboření v indiánských tee pee vlastní výroby, tehdy

6 prvních ve městě. Pro letní táboření objevili chlapci z oddílu ostrožnu u Vanče, dnes jedno z nejvyhledávanějších skautských tábořišť. Tábory 5.oddílu se zde konaly v letech , v roce 1992 stála tee pee pod Halířkou na Dalešické přehradě, pak dvakrát v Novohradských horách, v letech u Podhradí nad Dyjí, přičemž v r starší chlapci absolvovali i puťák po Sázavě a loni expedice Dunajec-Tatry, zatímco vlčata se vrátila k Vanči. Oddíl tradičně organizuje vodácké závody Lorenzova stuha a Čajová plavba, v prestižním Svojsíkově závodě zvítězila hlídka 5.oddílu v okresním kole v letech 1995 a V současné době tvoří oddíl dvě družiny skautů (v jedné jsou od září zapojena i čtyři děvčata), družina roverů a smečka vlčat. Specialitou je táboření rodičů s dětmi předskautského věku, které v posledních třech letech navazuje na oddílové tábory. Kapitánem oddílu je Jan Uher (Ruská 9, tel ). Oddílové schůzky jsou každý druhý pátek, družinové v pondělí a úterý, smečka vlčat se schází ve středu. Všechny schůzky se konají v klubovně vodních skautů na Stařečce a začínají v 17 hodin. jež (uveřejněno též ve Zpravodaji města Třebíč v č.1/1999) Čeští skauti v Chile vstoupili do nového roku o pár hodin dříve PICARQUÍN (od dopisovatele LN v Chile) Netradiční začátek nového roku oslavilo dvaapadesát českých skautů a skautek, kteří reprezentují Českou republiku na 19.světovém skautském jamboree ve vesnici Picarquín, vzdálené 70 kilometrů od hlavního města Santiaga de Chile. Ani v poslední prosincový den v mezinárodním skautském táboře neklesly teploty pod třicet stupňů nad nulou. Oslav počátku roku 1999 se zde zúčastnilo celkem skautů ze 160 zemí světa, kteří se historicky prvního jamboree na jihoamerickém kontinentu účastní. V malé chilské vesničce uprostřed And se příchod nového roku oslavoval už od odpoledních hodin. "Kvůli časovému posunu jsme nový rok přivítali dvakrát. Nejdříve spolu se Slováky jsme si zazpívali československou hymnu právě v okamžiku, kdy zátky od šampaňského bouchaly i v ČR, o čtyři hodiny později pak na velké oficiální slavnosti s desetitisíci skauty z celého světa," říká čtrnáctiletý Jan Hofta, který neskrývá, že vítání nového roku v třicetistupňovém vedru pod andskými vrcholky bylo pro české skauty opravdu silným zážitkem. Skutečný výbuch novoročního veselí vypukl poté, co začal nový rok podle místního času. Tisíce Brazilců, Argentinců, Chilanů a zástupců dalších národností přivítaly rok 1999 zpěvem a divokými tanci, které nedokázal zastavit ani příchod prvního lednového rána roku René Kočík (LN ) KALENDÁRIJUN -lednové ustaven dívčí odbor spolku Junák-český skaut ustavující sněm "JUNÁKA" v Praze zemřel zakladatel světového skautingu lord Baden-Powel odešla legenda dětské literatury, spisovatel Jaroslav Foglar schůze ORJ v 17 hodin u vodáků na Stařečce středisko Srdíčko v 17 hodin u Paulů kapitanát přístavu v 17 hodin na Stařečce Ústřední lesní škola (asi v Praze) Ježek

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 8 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Chce to jenom si uvědomit, že není vyloučeno, že zítra oslepneme, ohluchneme, nebo přijdeme o nohu a celkovou pohyblivost. Již zítra se

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Tábor U Červeného mlýna, Písečné ( Dívčí čarodějná škola ) 3.-23.7.

Tábor U Červeného mlýna, Písečné ( Dívčí čarodějná škola ) 3.-23.7. SKAUTSKÝ ZPRAVODAJ PRO BUDIŠOV, JAROMĚŘICE n. Rok., JEMNICI, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, OSTROV-KOUTY, TŘEBÍČ, VELKÉ MEZIŘÍČÍ A DALŠÍ OKOLÍ Tábor U Červeného mlýna, Písečné ( Dívčí čarodějná škola ) 3.-23.7.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Bumerang v čase Letní leštění klik Putování Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže v Táboře Jamboree: nové zkušenosti, přátelé, šátky

Více

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze akce Svojsíkův závod celostátní kolo Ve dnech 23. 25. 9. se v Mladé Boleslavi konala skautská

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15)

PIONÝRA 8. Pojeďte s námi sbírat korálky. duben. Brněnští pionýři pomáhali přírodě. Slané keškování. geopozvánka (12) pozvánka na LTŠ (15) PIONÝRA 8 duben 2013 Brněnští pionýři pomáhali přírodě reportáž (6) Slané keškování geopozvánka (12) Pojeďte s námi sbírat korálky pozvánka na LTŠ (15) Dali jsme zimě vale Pobřežní lýtka aneb Dejme zimě

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více