Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný"

Transkript

1 Lednové ABAHOA číslo 69 / 1999 Kdo namaloval Monu Lisu? Ptal se u vůdcovských zkoušek (11.prosince ve vodácké klubovně) Radek asi dvacetiletého bratra z Telče. Ten sice věděl, ale zmátla ho další otázka, zda na obraze je ženská nebo chlap. Zatímco Radek odešel, já mu s kantorskou převahou vykládal, že se skutečně objevily názory, podle nichž je Mona Lisa muž. Ach, ti učitelé! Za chvíli jsem se držel za nos, když jsem si četl jeho povídku Skaut, předloženou jako písemnou práci ke zkoušce. A ještě za chvíli se ukázalo, že jsme z Mony Lisy přitrouble zkoušeli studenta pražské FAMU a vůbec chytrého kluka. Jeho vydařenou povídku "Skaut" si dáme do Abahoa jako přílohu. Ježek ZÁPIS ze schůze ORJ dne 7.ledna 1999 Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný Schůzi zahájil br. Pučalík. 1. Bělková: podle jejího úsudku byla úroveň čekatelských zkoušek mimořádně bídná, je třeba zlepšit přípravu. 2. Brátka: úroveň vůdcovských zkoušek byla jím hodnocena jako mimořádně dobrá. 3. Pučalík: - seznámil se základním dokumentem České rady dětí a mládeže. - informace o nových odborkách (viz. Skauting). 4. Infornace od br. Vrány: - na loňské tábory jsme dostali dotaci v úhrnu ,- Kč. - na provozní náklady jsme obdržely dotaci ÚRJ ,- Kč. - jsou konstatovány nedostatky v evidenci majetku. - je třeba zajistit u br. Kratiny zda si přidělený materiál pro stř. M.Budějovice vyzvedli + předávací protokol. - je třeba sepsat likvidační protokol na lihový cyklostyl (Brátka + Dobrovolný). - do je nutno provést inventarizaci majetku středisek a ORJ za rok středisko "Čtyřka" pokud dodá vyúčtování provozních nákladů obdrží obnos 3.900,- Kč na zaplacení elektřiny u Paulů - jednohlasně schváleno. 5. Br. Pučalík přečetl dopis naší starostky (odpověď na dopis br. Vrány). 6. Bělková: - informovala o akci na pomoc zaplavenému Zakarpatí - termín ÚLŠ bude Diskuse na téma sněmem schváleného odběru tisku. 8. Zeibert: - vyslovil přání, aby byly předem a promyšleně stanoveny termíny čekatelských a vůdcovských zkoušek. 9. Pučalík: - byl přečten dopis od br. Broučka z Brna ohledně porady o krajském kole Svojsíkova závodu na den registrace činovníků - ses. Kuřitková dodá registrační tiskopisy, údaje musí být inovovány (telefonní čísla). 10. Zeibert: Ve věci skautské rubriky ve Zpravodaji města připomíná, že uzávěrka je vždy 10. předchozího měsíce (zajistí 7. odd.). Zapsal: Harry

2 Zpráva o vedení hospodaření ORJ Třebíč v době od Pokladní hotovost činila ke dni Kč 1.225,40 Zůstatek na účtu u ČS v Třebíči činil k Kč ,60 Příjem do pokladny dle deníku činil k Kč ,30 Vydání z pokladny k činilo Kč ,60 Pokladní zůstatek k činí Kč 1.060,10 Posledním dokladem v pokladně byl doklad č. Pv 59/98 zúčtování zálohy na trička pro skautskou brigádu Kč 1.500,-. Obrat na běžném účtu u ČS na str. MD činil Kč ,56 Obrat na běžném účtu u ČS na str. D činil Kč ,90 Pokladní zůstatek na účtu k činí Kč ,26 Posledním dokladem na běžném účtu je B 37/98, zúčtování úroků Kč 319,46 a výlohy za vedení účtu Kč 257,-. Rozpis příjmů: Registrační příspěvky Kč ,00 Dotace na letní tábory Kč ,00 Dotace na HSV Kč ,00 Úroky z účtu Kč 1.013,46 Účastnický poplatek na sněm Kč 1.800,00 Ostatní příjmy - průkazky, chybný poukaz Kč 455,00 Příjem z plesu Kč ,40 Fond sesterství Kč 1.197,00 Chybný poukaz stř. Třebíč I Kč ,00 Průběžné položky Kč ,00 Rozpis vydání: Odvod podílu členských příspěvků ÚRJ Kč ,00 Výlohy na uspořádání plesu Kč ,10 Bankovní výlohy - dotované náklady Kč 854,50 Kancelářské potřeby - dotované náklady Kč 341,60 Poštovné - dotované náklady Kč 1.769,40 Cestovné - dotované náklady Kč 4.245,30 Služby, kopírování Kč 1.986,80 Poukaz dotací na HSV rok 1997 střediskům Kč ,00 Poukaz dotací na HSV rok 1998 střediskům Kč ,00 Odznaky a kalendáře Kč 710,00 Cestovné - nedotované Kč 2.286,40 Poukaz na fond sesterství Kč 1.197,00 Účastnický poplatek na sněm Kč 2.100,00 Náklady na závod vlčat a světlušek Kč 1.991,40 Náklady na "Indiánské léto" Kč 210,00 Vrácený chybný poukaz stř. Třebíč I a Třebíč IV Kč ,00 Náklady spojené s rádcovským kurzem Kč 90,00 Poukaz dotací na LT Kč ,00 Skauting Kč 420,00 Nákup knihy "Táborové hry" Kč 1.100,00 Tisk a trička skautské brigády z výnosu plesu Kč 1.500,00 Průběžné položky Kč ,00 Do pokladny bude ještě složen účastnický poplatek na sněm Kč 300,- stř. IV Tř. a dodatek za reg. příspěvky PVS Kč 1.265, jehož podíl byl již ÚRJ poukázán. Pokladní zprávu sestavila Jiřina Kopečná, pokladní ORJ Třebíč, 4.ledna 1999

3 Lednový receptář HESLO: Skaut nesmí být jen dobrý, on musí dobro konat. VÝCVIK: Jak vyspravit propálené kalhoty? Očistěte přiškvařené okraje díry hranou kovové mince, hřbetem nože nebo tvrdou gumou. Podložte dírku kouskem plátna stejné barvy a přišijte je hustými a drobnými stehy. Pak přišijte k záplatě stejně hustě okraje díry a spravené místo přežehlete přes mokrý hadr. HRA V MÍSTNOSTI: Dva zástupy vybíhají štafetovitě po jednom ke stolku, své tužky drží v zubech a podepisují se. Které družstvo spíš? Za nečitelný podpis se připočte 10 vteřin. HRA VENKU: V lese nebo na louce jsou rozházená písmena. Určíme každé družině slovo, které má z nich sestavit. Bere jen ta, která potřebuje. Obránci dotykem zneškodňují a z odebraných písmen sestavují slovo oni. RUČNÍ PRÁCE: Závěsné reliéfy z moduritu. Vyválí se z něj dlouhé válečky, na prkénku je spojují do různých tvarů a motivů, které si dříve nakreslili. Hotový reliéf se ponoří i s prkénkem do vařící vody, kde vařením ztuhne. Potom se silonovou nití zavěsí na stěnu. Na tmavé stěně vyniká bílý, na světlé tmavý. KOUZLO: Dokážete zvednout zápalku ležící na stole druhou zápalkou? Buď nalomením vytvoříme "pinzetu" a zvedneme ji, nebo zapálíme je hlavičkami k sobě (na nehořlavé podložce) a společně zvedneme. HÁDANKY: Jak ztratíš kuří oko? (Vyřízni ho a dej do děravé kapsy.) Proč museli hoši nosit před třiceti léty červené šle? (Aby jim nespadly kalhoty.) Co je zpravidla plné ve dne a prázdné v noci? (Boty.) Patří to tobě a přece to užívají druzí více jak ty? (Tvoje jméno.) VTIP: Ve skladišti za skříní byla nalezena kostra. Byl to absolutní vítěz loňské hry na schovávanou. Rozčílený Mauglí vtrhne do obchodu se zeleninou: "Pane, před chvílí jsem k vám poslal jedno vlče pro dva kilogramy jablek. Jablka jsem převážil a chybí půl kilogramu." "A převážil jste také své vlče?" HISTORKA (nebo scénka?): "Dobré jitro. Jak se račte? Chtěl byste ulehčit práci své paní?" "Lituji, ale..." "Nic neříkejte. Předvedu vám tento čistič a stírač. Pojedete například s tímto přístrojem po koberci a spatříte pavučinu na stěně. Stačí pohnout touto pákou a hle pavučina je pryč. A nebo má-li vaše paní krajkové záclony..." "Počkejte okamžik. Totiž, víte, já náhodou..." "Nuže, dejme tomu, že nemá záclony. Pak může vaše žena použít tento čistič všude, kde je nějaká nečistota. Vaší paní ozdraví nervy a..." "Povídám, přece mě vyslechněte, já..." "Nepovídejte mi, že vaše paní nemá nervy. Ženy vědí, co jim prospívá..." "Vyslechněte mě, prosím vás, nebo dojdu pro revolver. Já nejsem ženat!" Sestavil Rikitan Jak se zlepším v novém roce Budu přemýšlet o tom, jakým způsobem mohu dát najevo svou lásku. Uznám vítězství druhého, i když to pro mne znamená určitou ztrátu. Zamyslím se nad tím, zda moji hrdinové zaslouží můj obdiv a úctu, jak se chovají po mravní stránce? Věnuji někdy svůj čas básním, obrazům, hudbě? Skutečné umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Náporu smíchu nic neodolá. Nebudu šetřit smíchem, odvrátí rozepře a hádky. Nebudu zmatkovat a uspořádám si svůj režim dne. Pořádek v životě je počátkem dalšího

4 růstu. Zamyslím se nad tím, jak se shodují moje slova a činy. Přestanu s výmluvou, proč nemám na zdravý pohyb čas. Budu se snažit, aby se stal pravidelnou součástí mého života. Snadno se pomlouvá, soudí, kritizuje. Budu si dávat pozor, abych nekritizoval lidi za to, kdo a čím jsou. Nebudu se trápit nevděkem, budu na něj připraven. I Pánu Ježíši přišel poděkovat z deseti malomocných, které uzdravil, jen jeden. Dávejme pro radost z dávání. Buďme sami sebou, napodobování druhých je sebevražda. Tyto "Myšlenky na každý den" nám sehnal br. P.V.Hurník a budeme je je na pokračování otiskovat každý měsíc. Bylo by dobré každou schůzku je s krátkým komentářem všem nadiktovat do jejich zápisníků a doporučit, aby se dvěmi až třemi každý týden zabývali. Pracujme na sobě, darebáků je na světě už dost, musíme zlidštit svět kolem nás. Ekumenická lesní škola pořádá spoustu vzdělávacích akcí. Oblíbený bývá Skautský seminář o výchově mládeže a formaci vůdců, kterého se zúčastňuje přes pět set roverů a vedoucích, kde je možno zakoupit skautskou literaturu, kroje aj.. Letos se konala v SOU, Učňovská 1, Praha 3 -Jarov ve dnech 9. a 10.ledna. Dále to jsou akce: - Rádcovský tábor sv.jiří od 14 let v Ledči n.sázavou. - Roverský lesní kurz SURSUM Tyrolský srub u Slatiňan. - Roverský lesní kurz CORDA Ledeč n.sázavou. - Vlčácký lesní kurz pro rovery Ochoz u Brna. - Vůdcovský lesní kurz , přihlášky V.Toulec, Škroupovo nám.9, Praha 3. - Ekumenická lesní škola Měsíční údolí u Vlašimi. - Instruktorská lesní škola Collegium , rovněž Měsíční údolí u Vlašimi. Bližší informace a přihlášky: Miloš Blažek - Merkur, Panuškova 9, Praha 4 Děkujeme bratru P.V.Hurníkovi za zaslání dvaceti kusů etapových her, jsou ve střediskové knihovně, půjčí je Rikitan. Rikitan Skautská esperantská liga Mezinárodní organizace skautů esperantistů "Skautská esperantská liga", slavila v loňském roce 80 let svého trvání. Její vznik je opravdu zajímavý. Vznikla v roce 1918 ve Francii na bitevním poli u městečka Arras ve vesničce Ransart, kde se náhodou sešlo několik vojáků - skautů z různých zemí, kteří ovládali mezinárodní jazyk Esperanto. Světe div se, oni se domluvili! K založení ligy dal podnět anglický sanitní důstojník br.avoto, A.W.Thompson.Jako hlavní cíl si všichni přítomní stanovili šířit prostřednictvím esperanta přátelství mezi skauty a mladými lidmi všech národů a ras a boj za mír na celém světě. Nutno podotknout, že mezi raněnými vojáky skauty a esperantisty byli i vojáci z nepřátelského tábora. Myšlenka se začala rychle šířit a krátce po skončení války měla Skautská esperantská liga své zástupce ve 32 zemích celého světa. Za svého působení vydávala časopisy "Skolta Heroldo - Skautský hlasatel" a "Skolta bulteno - skautské listy", později pak "La Skolta Mondo - Skautský svět", který vychází dosud. Do druhé světové války uspořádala Skautská esperantská liga celkem 18 mezinárodních skautských táborů, vždy v jiné zemi. Dva z nich byly v Československu a to v roce 1926 u Říčan a v roce 1934 na Slovensku v Kordíkách u Banské Bystrice.

5 U nás pracovala SEL od roku V roce 1934 se stala esperantským odborem při skautské organizaci. V roce 1945 po osvobození zahájil svoji činnost i Esperantský odbor a jeho národní sekce SEL. V roce 1948 zahájil oddíl SEL svoji činnost i v Třebíči. Bohužel, rozvíjející se skautské hnutí bylo znovu potlačeno a administrativním zásahem tehdejších vedoucích státních činitelů likvidováno. Oddíl SEl v Třebíči, který se rozrostl o další členy z řad bývalých oddílů a smeček vstoupil do esperantského klubu v Třebíči a vytvořil tam esperantskou mládež, Esperanto-Junularo s tím, že na každou schůzku bude zařazena lekce esperanta. Po utišení situace v naší zemi uspořádala SEL, tedy Esperanto- Junularo v roce 1952 svůj 1.esperantský tábor. Řadu let jej pořádali známí činovníci Pepík Bublan, Jaris Habeš, Pavel Sittauer a Olga Hrubešová-Sittauerová. Letos Klub esperanta a jiných světových Theodora Kiliana v Třebíči pořádá již 47.ročník tohoto tábora. Naše základna je na Vranovské přehradě v Lančovské zátoce. Tábor je bohužel chatový! Ale přesto v něm nabízíme pobyt vašim oddílům v některém ze tří běhů. Vaše děti se mohou zúčastnit kurzu esperanta nebo jiných jazyků, případně si uděláte svůj vlastní program. Během táborových výletů můžete dokonce navštívit Národní park Podyjí, ale i některé vesničky v Rakousku a dokonce i Vídeň. Na ceně pobytu se dohodneme. Zájemci! Dokud je čas, pište na adresu Esperanto Třebíč, , nebo volejte na číslo br.sittauer. Termíny táborových běhů: 1.běh - od (výuka E, A, N) 2.běh - od (výuka E, A, N, F, R) 3.běh - od (výuka E, A, N) Výuka každý den 4 hodiny + hodina zpěvu. Zveme zahraniční účastníky, dle možností budou přizváni i zahraniční lektoři. Ceny pobytu, stravy a výuky činí: pro děti do 15 let na kurzy jazyků A, N, F a R: 2.650,- Kč nad 15 let na kurzy A, N, F a R: 2.850,- Kč pro esperantisty do 15 let s platnou průkazkou: 2.200,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro esperantisty starší s platnou průkazkou: 2.300,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro děti bez jazyků: 2.400,- Kč Účastníci minulých ročníků! Za každého získaného nového účastníka bude na táboře vráceno 50,- Kč. Přihláška je platná po obdržení zálohy nejméně Kč 1.000,-. Bude-li hradit podnik, záloha bude vrácena. V případě, že poplatek uhradí zaměstnavatel některého z rodičů, zašlou rodiče jeho název a číslo účtu, z něhož bude platba provedena. Nejsme plátci DPH. Sociálně slabší rodiny mají možnost požádat sociální referát MÚ o příspěvek. Storno poplatky: Do 2 měsíců před zahájením tábora 300,- Kč, do 1 měsíce 400,- Kč, týden před zahájením tábora 600,- Kč, ze zdravotních důvodů 200,- Kč. V případě příjezdu náhradníka se storno poplatky nehradí. Storno poplatky vracíme v září. Ubytování ve čtyř- a pětilůžkových chatách. Strava pětkrát denně. Vyučuje se v dopoledních hodinách. Každý účastník absolvuje 40 hodin výuky. Odpoledne budou věnována koupání, projížďkám na lodičkách, vycházkám, hrám, soutěžím, karnevalu. Navštívíme zámek ve Vranově nad Dyjí, hrad v Bítově, zříceninu hradu Cornštejna, přehradní hráz. Nároční vlastníci pasu uskuteční vycházku do nejmenšího rakouského města Hardegg, dále pak se mohou zúčastnit celodenního výletu do Vídně. Vstupné na zámky a cena celodenního výletu nejsou započítány v ceně tábora. Stejné ceny platí i pro účastníky ze Slovenska. Zvýhodněné ceny přihlášených skupin na tábor po vzájemné dohodě. Možnost školních výletů. Tel./záznamník: , hlavní organizátor p. Sittauer. Pavel Sittauer SKAUTSKÁ NAVŠTÍVENKA (1) - 5.oddíl vodních skautů Skautská rubrika v tomto roce bude věnována postupnému představení alespoň části třebíčských skautských oddílů. Začínáme 5.oddílem vodních skautů, který vznikl , kdy z tradičního 1.vodního oddílu odešli Jan Uher a Tomáš Vrška, shromáždili kolem sebe malou skupinu chlapců a začali nanovo. Zpočátku ještě pod firmou Elitex-Třebíč - současně jako oddíl mládeže Českého svazu ochránců přírody. Schůzky se konaly v dnes již neexistující klubovně na Hasskově ulici. Na podzim 1989 byl 5. oddíl jedním z prvních, které se vrátily pod skautskou vlajku. Od ostatních třebíčských vodáků jej odlišoval silný důraz na ochranu přírody a záhy také táboření v indiánských tee pee vlastní výroby, tehdy

6 prvních ve městě. Pro letní táboření objevili chlapci z oddílu ostrožnu u Vanče, dnes jedno z nejvyhledávanějších skautských tábořišť. Tábory 5.oddílu se zde konaly v letech , v roce 1992 stála tee pee pod Halířkou na Dalešické přehradě, pak dvakrát v Novohradských horách, v letech u Podhradí nad Dyjí, přičemž v r starší chlapci absolvovali i puťák po Sázavě a loni expedice Dunajec-Tatry, zatímco vlčata se vrátila k Vanči. Oddíl tradičně organizuje vodácké závody Lorenzova stuha a Čajová plavba, v prestižním Svojsíkově závodě zvítězila hlídka 5.oddílu v okresním kole v letech 1995 a V současné době tvoří oddíl dvě družiny skautů (v jedné jsou od září zapojena i čtyři děvčata), družina roverů a smečka vlčat. Specialitou je táboření rodičů s dětmi předskautského věku, které v posledních třech letech navazuje na oddílové tábory. Kapitánem oddílu je Jan Uher (Ruská 9, tel ). Oddílové schůzky jsou každý druhý pátek, družinové v pondělí a úterý, smečka vlčat se schází ve středu. Všechny schůzky se konají v klubovně vodních skautů na Stařečce a začínají v 17 hodin. jež (uveřejněno též ve Zpravodaji města Třebíč v č.1/1999) Čeští skauti v Chile vstoupili do nového roku o pár hodin dříve PICARQUÍN (od dopisovatele LN v Chile) Netradiční začátek nového roku oslavilo dvaapadesát českých skautů a skautek, kteří reprezentují Českou republiku na 19.světovém skautském jamboree ve vesnici Picarquín, vzdálené 70 kilometrů od hlavního města Santiaga de Chile. Ani v poslední prosincový den v mezinárodním skautském táboře neklesly teploty pod třicet stupňů nad nulou. Oslav počátku roku 1999 se zde zúčastnilo celkem skautů ze 160 zemí světa, kteří se historicky prvního jamboree na jihoamerickém kontinentu účastní. V malé chilské vesničce uprostřed And se příchod nového roku oslavoval už od odpoledních hodin. "Kvůli časovému posunu jsme nový rok přivítali dvakrát. Nejdříve spolu se Slováky jsme si zazpívali československou hymnu právě v okamžiku, kdy zátky od šampaňského bouchaly i v ČR, o čtyři hodiny později pak na velké oficiální slavnosti s desetitisíci skauty z celého světa," říká čtrnáctiletý Jan Hofta, který neskrývá, že vítání nového roku v třicetistupňovém vedru pod andskými vrcholky bylo pro české skauty opravdu silným zážitkem. Skutečný výbuch novoročního veselí vypukl poté, co začal nový rok podle místního času. Tisíce Brazilců, Argentinců, Chilanů a zástupců dalších národností přivítaly rok 1999 zpěvem a divokými tanci, které nedokázal zastavit ani příchod prvního lednového rána roku René Kočík (LN ) KALENDÁRIJUN -lednové ustaven dívčí odbor spolku Junák-český skaut ustavující sněm "JUNÁKA" v Praze zemřel zakladatel světového skautingu lord Baden-Powel odešla legenda dětské literatury, spisovatel Jaroslav Foglar schůze ORJ v 17 hodin u vodáků na Stařečce středisko Srdíčko v 17 hodin u Paulů kapitanát přístavu v 17 hodin na Stařečce Ústřední lesní škola (asi v Praze) Ježek

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání

Více

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek Strana/Celkem 1/6 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústecký kraj Přemysla Oráče 1. Úvodní ustanovení 1.1. V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování,

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Přítomni: Pučalík, Ficová, Bublan, Ryska, Kuřitková, Šťastný, Zeibert, M.Brátka, Vrána, Novák, Křivánek, Blažek, Kopečná, Bělková, Zábrž.

Přítomni: Pučalík, Ficová, Bublan, Ryska, Kuřitková, Šťastný, Zeibert, M.Brátka, Vrána, Novák, Křivánek, Blažek, Kopečná, Bělková, Zábrž. Březnové ABAHOA číslo 71 / 1999 ZÁPIS ze schůze ORJ dne 4.března 1999 Přítomni: Pučalík, Ficová, Bublan, Ryska, Kuřitková, Šťastný, Zeibert, M.Brátka, Vrána, Novák, Křivánek, Blažek, Kopečná, Bělková,

Více

Informace pro rodiče nováčka

Informace pro rodiče nováčka Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3

Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 Příručka pro rodiče nováčků smečka vodních vlčat Rackové 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 Co to je Junák a skauting? Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30 místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze

Více

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz 1 Co znamená mezinárodní skauting? www.skaut.cz/mezinárodní international@junak.cz 2 One World-One

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

BYL VYDÁN POKYN K ŽÁDOSTEM O VYBRANÉ DOTACE NA ROK 2014

BYL VYDÁN POKYN K ŽÁDOSTEM O VYBRANÉ DOTACE NA ROK 2014 strana 1/10 JIHOMORAVSKÉ AKTUALITY 4/2013 NA CO TAKÉ NEZAPOMENOUT V ZÁŘÍ Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy rozpočtu Předložení žádostí o dotace (opravy, celost. akce ) na následující rok na ústředí

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Slovo vedoucího støediska Milé členky a členové, vážení podporovatelé a přátelé, vítám vás u výroční zprávy skautského střediska Járy Kaštila

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ. (dále jen Smlouva ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: Předmět smlouvy

Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ. (dále jen Smlouva ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: Předmět smlouvy Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ (dále jen Smlouva ) Junák Svaz skautů a skautek, přístav Poutníci Kolín Se sídlem: Za Baštou 1300, Kolín 5, PSČ: 280 02, Jejímž jménem jedná pan Jindřich Štědrý,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014 Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014 Obsah Junák svaz skautů a skautek ČR, Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje... 3 Volení členové rady... 3 Revizní komise... 3 Tým skautské chaty

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí Výroční zpráva skautského střediska Watakí za rok 2000 1. Úvodní slovo vedoucího střediska: Milí přátelé, sestry a bratři, společně jsme svědky zrodu vpravdě průkopnické výroční zprávy našeho střediska.

Více

PROPOZICE. XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení národů

PROPOZICE. XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení národů XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže 19. - 26. července 2009 v Ostravě, České Republice PROPOZICE XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže -Táborová olympiáda - Výstava a představení

Více

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF v roce 2006 Příjmy v roce 2006 v Kč: členské příspěvky 132 595,00 účastnické

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí Výroční zpráva skautského střediska Watakí za rok 2001 Skautský ples uváděla tradiční sehraná dvojice: Řechtalka a Fox 1. Úvodní slovo vedoucího střediska: Milí přátelé, rodiče, sestry a bratři, rok utekl

Více

Pokyn k registraci pro rok 2012

Pokyn k registraci pro rok 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k registraci pro rok 2012 1. Úvodní ustanovení (1) Tento pokyn upravuje průběh registrace členů Junáka v roce 2012 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010

Zpráva o činnosti středisko 514.02 Štika Turnov kalendářní rok 2010 Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010 KDO JSME? Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis NÁZEV SCHŮZE Pravidelná schůze Výboru JO TJ LS Brno DATUM A ČAS 8. 4. 2014 MÍSTO KONÁNÍ TYP SCHŮZE ORGANIZÁTOR SVOLAVATEL Zasedací místnost TJ LS Brno Řádná schůze Výboru JO Výbor JO TJ LS Brno ZAPISOVATEL

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Zařízení školního stravování v Letňanech, Fryčovická 462, Praha 9 Letňany Název dokumentu: Provozní řád školní jídelny Vypracoval: Ing. Josef Vlk, ředitel Zařízení školního stravování v Letňanech Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více