Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný"

Transkript

1 Lednové ABAHOA číslo 69 / 1999 Kdo namaloval Monu Lisu? Ptal se u vůdcovských zkoušek (11.prosince ve vodácké klubovně) Radek asi dvacetiletého bratra z Telče. Ten sice věděl, ale zmátla ho další otázka, zda na obraze je ženská nebo chlap. Zatímco Radek odešel, já mu s kantorskou převahou vykládal, že se skutečně objevily názory, podle nichž je Mona Lisa muž. Ach, ti učitelé! Za chvíli jsem se držel za nos, když jsem si četl jeho povídku Skaut, předloženou jako písemnou práci ke zkoušce. A ještě za chvíli se ukázalo, že jsme z Mony Lisy přitrouble zkoušeli studenta pražské FAMU a vůbec chytrého kluka. Jeho vydařenou povídku "Skaut" si dáme do Abahoa jako přílohu. Ježek ZÁPIS ze schůze ORJ dne 7.ledna 1999 Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný Schůzi zahájil br. Pučalík. 1. Bělková: podle jejího úsudku byla úroveň čekatelských zkoušek mimořádně bídná, je třeba zlepšit přípravu. 2. Brátka: úroveň vůdcovských zkoušek byla jím hodnocena jako mimořádně dobrá. 3. Pučalík: - seznámil se základním dokumentem České rady dětí a mládeže. - informace o nových odborkách (viz. Skauting). 4. Infornace od br. Vrány: - na loňské tábory jsme dostali dotaci v úhrnu ,- Kč. - na provozní náklady jsme obdržely dotaci ÚRJ ,- Kč. - jsou konstatovány nedostatky v evidenci majetku. - je třeba zajistit u br. Kratiny zda si přidělený materiál pro stř. M.Budějovice vyzvedli + předávací protokol. - je třeba sepsat likvidační protokol na lihový cyklostyl (Brátka + Dobrovolný). - do je nutno provést inventarizaci majetku středisek a ORJ za rok středisko "Čtyřka" pokud dodá vyúčtování provozních nákladů obdrží obnos 3.900,- Kč na zaplacení elektřiny u Paulů - jednohlasně schváleno. 5. Br. Pučalík přečetl dopis naší starostky (odpověď na dopis br. Vrány). 6. Bělková: - informovala o akci na pomoc zaplavenému Zakarpatí - termín ÚLŠ bude Diskuse na téma sněmem schváleného odběru tisku. 8. Zeibert: - vyslovil přání, aby byly předem a promyšleně stanoveny termíny čekatelských a vůdcovských zkoušek. 9. Pučalík: - byl přečten dopis od br. Broučka z Brna ohledně porady o krajském kole Svojsíkova závodu na den registrace činovníků - ses. Kuřitková dodá registrační tiskopisy, údaje musí být inovovány (telefonní čísla). 10. Zeibert: Ve věci skautské rubriky ve Zpravodaji města připomíná, že uzávěrka je vždy 10. předchozího měsíce (zajistí 7. odd.). Zapsal: Harry

2 Zpráva o vedení hospodaření ORJ Třebíč v době od Pokladní hotovost činila ke dni Kč 1.225,40 Zůstatek na účtu u ČS v Třebíči činil k Kč ,60 Příjem do pokladny dle deníku činil k Kč ,30 Vydání z pokladny k činilo Kč ,60 Pokladní zůstatek k činí Kč 1.060,10 Posledním dokladem v pokladně byl doklad č. Pv 59/98 zúčtování zálohy na trička pro skautskou brigádu Kč 1.500,-. Obrat na běžném účtu u ČS na str. MD činil Kč ,56 Obrat na běžném účtu u ČS na str. D činil Kč ,90 Pokladní zůstatek na účtu k činí Kč ,26 Posledním dokladem na běžném účtu je B 37/98, zúčtování úroků Kč 319,46 a výlohy za vedení účtu Kč 257,-. Rozpis příjmů: Registrační příspěvky Kč ,00 Dotace na letní tábory Kč ,00 Dotace na HSV Kč ,00 Úroky z účtu Kč 1.013,46 Účastnický poplatek na sněm Kč 1.800,00 Ostatní příjmy - průkazky, chybný poukaz Kč 455,00 Příjem z plesu Kč ,40 Fond sesterství Kč 1.197,00 Chybný poukaz stř. Třebíč I Kč ,00 Průběžné položky Kč ,00 Rozpis vydání: Odvod podílu členských příspěvků ÚRJ Kč ,00 Výlohy na uspořádání plesu Kč ,10 Bankovní výlohy - dotované náklady Kč 854,50 Kancelářské potřeby - dotované náklady Kč 341,60 Poštovné - dotované náklady Kč 1.769,40 Cestovné - dotované náklady Kč 4.245,30 Služby, kopírování Kč 1.986,80 Poukaz dotací na HSV rok 1997 střediskům Kč ,00 Poukaz dotací na HSV rok 1998 střediskům Kč ,00 Odznaky a kalendáře Kč 710,00 Cestovné - nedotované Kč 2.286,40 Poukaz na fond sesterství Kč 1.197,00 Účastnický poplatek na sněm Kč 2.100,00 Náklady na závod vlčat a světlušek Kč 1.991,40 Náklady na "Indiánské léto" Kč 210,00 Vrácený chybný poukaz stř. Třebíč I a Třebíč IV Kč ,00 Náklady spojené s rádcovským kurzem Kč 90,00 Poukaz dotací na LT Kč ,00 Skauting Kč 420,00 Nákup knihy "Táborové hry" Kč 1.100,00 Tisk a trička skautské brigády z výnosu plesu Kč 1.500,00 Průběžné položky Kč ,00 Do pokladny bude ještě složen účastnický poplatek na sněm Kč 300,- stř. IV Tř. a dodatek za reg. příspěvky PVS Kč 1.265, jehož podíl byl již ÚRJ poukázán. Pokladní zprávu sestavila Jiřina Kopečná, pokladní ORJ Třebíč, 4.ledna 1999

3 Lednový receptář HESLO: Skaut nesmí být jen dobrý, on musí dobro konat. VÝCVIK: Jak vyspravit propálené kalhoty? Očistěte přiškvařené okraje díry hranou kovové mince, hřbetem nože nebo tvrdou gumou. Podložte dírku kouskem plátna stejné barvy a přišijte je hustými a drobnými stehy. Pak přišijte k záplatě stejně hustě okraje díry a spravené místo přežehlete přes mokrý hadr. HRA V MÍSTNOSTI: Dva zástupy vybíhají štafetovitě po jednom ke stolku, své tužky drží v zubech a podepisují se. Které družstvo spíš? Za nečitelný podpis se připočte 10 vteřin. HRA VENKU: V lese nebo na louce jsou rozházená písmena. Určíme každé družině slovo, které má z nich sestavit. Bere jen ta, která potřebuje. Obránci dotykem zneškodňují a z odebraných písmen sestavují slovo oni. RUČNÍ PRÁCE: Závěsné reliéfy z moduritu. Vyválí se z něj dlouhé válečky, na prkénku je spojují do různých tvarů a motivů, které si dříve nakreslili. Hotový reliéf se ponoří i s prkénkem do vařící vody, kde vařením ztuhne. Potom se silonovou nití zavěsí na stěnu. Na tmavé stěně vyniká bílý, na světlé tmavý. KOUZLO: Dokážete zvednout zápalku ležící na stole druhou zápalkou? Buď nalomením vytvoříme "pinzetu" a zvedneme ji, nebo zapálíme je hlavičkami k sobě (na nehořlavé podložce) a společně zvedneme. HÁDANKY: Jak ztratíš kuří oko? (Vyřízni ho a dej do děravé kapsy.) Proč museli hoši nosit před třiceti léty červené šle? (Aby jim nespadly kalhoty.) Co je zpravidla plné ve dne a prázdné v noci? (Boty.) Patří to tobě a přece to užívají druzí více jak ty? (Tvoje jméno.) VTIP: Ve skladišti za skříní byla nalezena kostra. Byl to absolutní vítěz loňské hry na schovávanou. Rozčílený Mauglí vtrhne do obchodu se zeleninou: "Pane, před chvílí jsem k vám poslal jedno vlče pro dva kilogramy jablek. Jablka jsem převážil a chybí půl kilogramu." "A převážil jste také své vlče?" HISTORKA (nebo scénka?): "Dobré jitro. Jak se račte? Chtěl byste ulehčit práci své paní?" "Lituji, ale..." "Nic neříkejte. Předvedu vám tento čistič a stírač. Pojedete například s tímto přístrojem po koberci a spatříte pavučinu na stěně. Stačí pohnout touto pákou a hle pavučina je pryč. A nebo má-li vaše paní krajkové záclony..." "Počkejte okamžik. Totiž, víte, já náhodou..." "Nuže, dejme tomu, že nemá záclony. Pak může vaše žena použít tento čistič všude, kde je nějaká nečistota. Vaší paní ozdraví nervy a..." "Povídám, přece mě vyslechněte, já..." "Nepovídejte mi, že vaše paní nemá nervy. Ženy vědí, co jim prospívá..." "Vyslechněte mě, prosím vás, nebo dojdu pro revolver. Já nejsem ženat!" Sestavil Rikitan Jak se zlepším v novém roce Budu přemýšlet o tom, jakým způsobem mohu dát najevo svou lásku. Uznám vítězství druhého, i když to pro mne znamená určitou ztrátu. Zamyslím se nad tím, zda moji hrdinové zaslouží můj obdiv a úctu, jak se chovají po mravní stránce? Věnuji někdy svůj čas básním, obrazům, hudbě? Skutečné umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Náporu smíchu nic neodolá. Nebudu šetřit smíchem, odvrátí rozepře a hádky. Nebudu zmatkovat a uspořádám si svůj režim dne. Pořádek v životě je počátkem dalšího

4 růstu. Zamyslím se nad tím, jak se shodují moje slova a činy. Přestanu s výmluvou, proč nemám na zdravý pohyb čas. Budu se snažit, aby se stal pravidelnou součástí mého života. Snadno se pomlouvá, soudí, kritizuje. Budu si dávat pozor, abych nekritizoval lidi za to, kdo a čím jsou. Nebudu se trápit nevděkem, budu na něj připraven. I Pánu Ježíši přišel poděkovat z deseti malomocných, které uzdravil, jen jeden. Dávejme pro radost z dávání. Buďme sami sebou, napodobování druhých je sebevražda. Tyto "Myšlenky na každý den" nám sehnal br. P.V.Hurník a budeme je je na pokračování otiskovat každý měsíc. Bylo by dobré každou schůzku je s krátkým komentářem všem nadiktovat do jejich zápisníků a doporučit, aby se dvěmi až třemi každý týden zabývali. Pracujme na sobě, darebáků je na světě už dost, musíme zlidštit svět kolem nás. Ekumenická lesní škola pořádá spoustu vzdělávacích akcí. Oblíbený bývá Skautský seminář o výchově mládeže a formaci vůdců, kterého se zúčastňuje přes pět set roverů a vedoucích, kde je možno zakoupit skautskou literaturu, kroje aj.. Letos se konala v SOU, Učňovská 1, Praha 3 -Jarov ve dnech 9. a 10.ledna. Dále to jsou akce: - Rádcovský tábor sv.jiří od 14 let v Ledči n.sázavou. - Roverský lesní kurz SURSUM Tyrolský srub u Slatiňan. - Roverský lesní kurz CORDA Ledeč n.sázavou. - Vlčácký lesní kurz pro rovery Ochoz u Brna. - Vůdcovský lesní kurz , přihlášky V.Toulec, Škroupovo nám.9, Praha 3. - Ekumenická lesní škola Měsíční údolí u Vlašimi. - Instruktorská lesní škola Collegium , rovněž Měsíční údolí u Vlašimi. Bližší informace a přihlášky: Miloš Blažek - Merkur, Panuškova 9, Praha 4 Děkujeme bratru P.V.Hurníkovi za zaslání dvaceti kusů etapových her, jsou ve střediskové knihovně, půjčí je Rikitan. Rikitan Skautská esperantská liga Mezinárodní organizace skautů esperantistů "Skautská esperantská liga", slavila v loňském roce 80 let svého trvání. Její vznik je opravdu zajímavý. Vznikla v roce 1918 ve Francii na bitevním poli u městečka Arras ve vesničce Ransart, kde se náhodou sešlo několik vojáků - skautů z různých zemí, kteří ovládali mezinárodní jazyk Esperanto. Světe div se, oni se domluvili! K založení ligy dal podnět anglický sanitní důstojník br.avoto, A.W.Thompson.Jako hlavní cíl si všichni přítomní stanovili šířit prostřednictvím esperanta přátelství mezi skauty a mladými lidmi všech národů a ras a boj za mír na celém světě. Nutno podotknout, že mezi raněnými vojáky skauty a esperantisty byli i vojáci z nepřátelského tábora. Myšlenka se začala rychle šířit a krátce po skončení války měla Skautská esperantská liga své zástupce ve 32 zemích celého světa. Za svého působení vydávala časopisy "Skolta Heroldo - Skautský hlasatel" a "Skolta bulteno - skautské listy", později pak "La Skolta Mondo - Skautský svět", který vychází dosud. Do druhé světové války uspořádala Skautská esperantská liga celkem 18 mezinárodních skautských táborů, vždy v jiné zemi. Dva z nich byly v Československu a to v roce 1926 u Říčan a v roce 1934 na Slovensku v Kordíkách u Banské Bystrice.

5 U nás pracovala SEL od roku V roce 1934 se stala esperantským odborem při skautské organizaci. V roce 1945 po osvobození zahájil svoji činnost i Esperantský odbor a jeho národní sekce SEL. V roce 1948 zahájil oddíl SEL svoji činnost i v Třebíči. Bohužel, rozvíjející se skautské hnutí bylo znovu potlačeno a administrativním zásahem tehdejších vedoucích státních činitelů likvidováno. Oddíl SEl v Třebíči, který se rozrostl o další členy z řad bývalých oddílů a smeček vstoupil do esperantského klubu v Třebíči a vytvořil tam esperantskou mládež, Esperanto-Junularo s tím, že na každou schůzku bude zařazena lekce esperanta. Po utišení situace v naší zemi uspořádala SEL, tedy Esperanto- Junularo v roce 1952 svůj 1.esperantský tábor. Řadu let jej pořádali známí činovníci Pepík Bublan, Jaris Habeš, Pavel Sittauer a Olga Hrubešová-Sittauerová. Letos Klub esperanta a jiných světových Theodora Kiliana v Třebíči pořádá již 47.ročník tohoto tábora. Naše základna je na Vranovské přehradě v Lančovské zátoce. Tábor je bohužel chatový! Ale přesto v něm nabízíme pobyt vašim oddílům v některém ze tří běhů. Vaše děti se mohou zúčastnit kurzu esperanta nebo jiných jazyků, případně si uděláte svůj vlastní program. Během táborových výletů můžete dokonce navštívit Národní park Podyjí, ale i některé vesničky v Rakousku a dokonce i Vídeň. Na ceně pobytu se dohodneme. Zájemci! Dokud je čas, pište na adresu Esperanto Třebíč, , nebo volejte na číslo br.sittauer. Termíny táborových běhů: 1.běh - od (výuka E, A, N) 2.běh - od (výuka E, A, N, F, R) 3.běh - od (výuka E, A, N) Výuka každý den 4 hodiny + hodina zpěvu. Zveme zahraniční účastníky, dle možností budou přizváni i zahraniční lektoři. Ceny pobytu, stravy a výuky činí: pro děti do 15 let na kurzy jazyků A, N, F a R: 2.650,- Kč nad 15 let na kurzy A, N, F a R: 2.850,- Kč pro esperantisty do 15 let s platnou průkazkou: 2.200,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro esperantisty starší s platnou průkazkou: 2.300,- Kč - pro účastníky kurzu esperanta pro děti bez jazyků: 2.400,- Kč Účastníci minulých ročníků! Za každého získaného nového účastníka bude na táboře vráceno 50,- Kč. Přihláška je platná po obdržení zálohy nejméně Kč 1.000,-. Bude-li hradit podnik, záloha bude vrácena. V případě, že poplatek uhradí zaměstnavatel některého z rodičů, zašlou rodiče jeho název a číslo účtu, z něhož bude platba provedena. Nejsme plátci DPH. Sociálně slabší rodiny mají možnost požádat sociální referát MÚ o příspěvek. Storno poplatky: Do 2 měsíců před zahájením tábora 300,- Kč, do 1 měsíce 400,- Kč, týden před zahájením tábora 600,- Kč, ze zdravotních důvodů 200,- Kč. V případě příjezdu náhradníka se storno poplatky nehradí. Storno poplatky vracíme v září. Ubytování ve čtyř- a pětilůžkových chatách. Strava pětkrát denně. Vyučuje se v dopoledních hodinách. Každý účastník absolvuje 40 hodin výuky. Odpoledne budou věnována koupání, projížďkám na lodičkách, vycházkám, hrám, soutěžím, karnevalu. Navštívíme zámek ve Vranově nad Dyjí, hrad v Bítově, zříceninu hradu Cornštejna, přehradní hráz. Nároční vlastníci pasu uskuteční vycházku do nejmenšího rakouského města Hardegg, dále pak se mohou zúčastnit celodenního výletu do Vídně. Vstupné na zámky a cena celodenního výletu nejsou započítány v ceně tábora. Stejné ceny platí i pro účastníky ze Slovenska. Zvýhodněné ceny přihlášených skupin na tábor po vzájemné dohodě. Možnost školních výletů. Tel./záznamník: , hlavní organizátor p. Sittauer. Pavel Sittauer SKAUTSKÁ NAVŠTÍVENKA (1) - 5.oddíl vodních skautů Skautská rubrika v tomto roce bude věnována postupnému představení alespoň části třebíčských skautských oddílů. Začínáme 5.oddílem vodních skautů, který vznikl , kdy z tradičního 1.vodního oddílu odešli Jan Uher a Tomáš Vrška, shromáždili kolem sebe malou skupinu chlapců a začali nanovo. Zpočátku ještě pod firmou Elitex-Třebíč - současně jako oddíl mládeže Českého svazu ochránců přírody. Schůzky se konaly v dnes již neexistující klubovně na Hasskově ulici. Na podzim 1989 byl 5. oddíl jedním z prvních, které se vrátily pod skautskou vlajku. Od ostatních třebíčských vodáků jej odlišoval silný důraz na ochranu přírody a záhy také táboření v indiánských tee pee vlastní výroby, tehdy

6 prvních ve městě. Pro letní táboření objevili chlapci z oddílu ostrožnu u Vanče, dnes jedno z nejvyhledávanějších skautských tábořišť. Tábory 5.oddílu se zde konaly v letech , v roce 1992 stála tee pee pod Halířkou na Dalešické přehradě, pak dvakrát v Novohradských horách, v letech u Podhradí nad Dyjí, přičemž v r starší chlapci absolvovali i puťák po Sázavě a loni expedice Dunajec-Tatry, zatímco vlčata se vrátila k Vanči. Oddíl tradičně organizuje vodácké závody Lorenzova stuha a Čajová plavba, v prestižním Svojsíkově závodě zvítězila hlídka 5.oddílu v okresním kole v letech 1995 a V současné době tvoří oddíl dvě družiny skautů (v jedné jsou od září zapojena i čtyři děvčata), družina roverů a smečka vlčat. Specialitou je táboření rodičů s dětmi předskautského věku, které v posledních třech letech navazuje na oddílové tábory. Kapitánem oddílu je Jan Uher (Ruská 9, tel ). Oddílové schůzky jsou každý druhý pátek, družinové v pondělí a úterý, smečka vlčat se schází ve středu. Všechny schůzky se konají v klubovně vodních skautů na Stařečce a začínají v 17 hodin. jež (uveřejněno též ve Zpravodaji města Třebíč v č.1/1999) Čeští skauti v Chile vstoupili do nového roku o pár hodin dříve PICARQUÍN (od dopisovatele LN v Chile) Netradiční začátek nového roku oslavilo dvaapadesát českých skautů a skautek, kteří reprezentují Českou republiku na 19.světovém skautském jamboree ve vesnici Picarquín, vzdálené 70 kilometrů od hlavního města Santiaga de Chile. Ani v poslední prosincový den v mezinárodním skautském táboře neklesly teploty pod třicet stupňů nad nulou. Oslav počátku roku 1999 se zde zúčastnilo celkem skautů ze 160 zemí světa, kteří se historicky prvního jamboree na jihoamerickém kontinentu účastní. V malé chilské vesničce uprostřed And se příchod nového roku oslavoval už od odpoledních hodin. "Kvůli časovému posunu jsme nový rok přivítali dvakrát. Nejdříve spolu se Slováky jsme si zazpívali československou hymnu právě v okamžiku, kdy zátky od šampaňského bouchaly i v ČR, o čtyři hodiny později pak na velké oficiální slavnosti s desetitisíci skauty z celého světa," říká čtrnáctiletý Jan Hofta, který neskrývá, že vítání nového roku v třicetistupňovém vedru pod andskými vrcholky bylo pro české skauty opravdu silným zážitkem. Skutečný výbuch novoročního veselí vypukl poté, co začal nový rok podle místního času. Tisíce Brazilců, Argentinců, Chilanů a zástupců dalších národností přivítaly rok 1999 zpěvem a divokými tanci, které nedokázal zastavit ani příchod prvního lednového rána roku René Kočík (LN ) KALENDÁRIJUN -lednové ustaven dívčí odbor spolku Junák-český skaut ustavující sněm "JUNÁKA" v Praze zemřel zakladatel světového skautingu lord Baden-Powel odešla legenda dětské literatury, spisovatel Jaroslav Foglar schůze ORJ v 17 hodin u vodáků na Stařečce středisko Srdíčko v 17 hodin u Paulů kapitanát přístavu v 17 hodin na Stařečce Ústřední lesní škola (asi v Praze) Ježek

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Zápis č. 2/2016 z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Datum: 7. 3. 2016 Zahájení: 18.05 hod. Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín Ukončení: 19.05 hod. ORJ: Střediska: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA 2007 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383, bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 ZÁPIS č. III/7 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013

Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina Vyhláška 2013/01 k dotacím pro rok 2013 1 Dotace na rok 2013 (1) Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383, bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208 453 463/0300 ZÁPIS č. III/3 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ

Více

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů Schůzka rodičů 13. 11. 2012 Schůzka rodičů 13. 11. 2012 Schůzka neznamená Ukončení naší činnosti Okamžité stěhování Hledáme cesty a pomoc tedy zatím Nechceme paniku Opouštění kluboven/sest ěhování Neznamená

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 11927 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Kdo jsme? Junák svaz skautů

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin

Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne :00 hodin Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni ze dne 14. 9. 2016 17:00 hodin Jednání zahájil a vedl Ing. Jiří Padevět, předseda spolku Přítomno bylo 14 členů spolku, nepřítomno

Více

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje

Vyhláška 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje Vyhláška č. 2/2016 k dotacím Moravskoslezského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Moravskoslezském

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR Hlava druhá Poslání a principy Junáka Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ

Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ Zápis z výroční schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Klubovna zábřežského skautského oddílu Trojky Shawnee, neděle 9. února 2014 14:00 16:30 br. Pavel Fornůsek

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek Strana/Celkem 1/6 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústecký kraj Přemysla Oráče 1. Úvodní ustanovení 1.1. V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování,

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím pro rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina Vyhláška 2014/01 k dotacím pro rok 2014 1 Dotace na rok 2014 (1) Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Výroční zpráva 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Vážení přátelé a příznivci skautingu, budu rád, pokud se nám pomocí této zprávy o činnosti za rok 2004 podaří informovat

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Středisko Ještěd Liberec. 10. září 2013

Středisko Ještěd Liberec. 10. září 2013 Středisko Ještěd Liberec 10. září 2013 Program První část To nejzajímavější ze školního roku 2012/13 Provoz střediska Činnost oddílů Druhá část Praktické informace na školní rok 2013/14 Členské příspěvky

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2015 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka českého skauta, z.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 23. 2. 2012

Zápis z výborové schůze KA ČR. konané dne 23. 2. 2012 Zápis z výborové schůze KA ČR konané dne 23. 2. 2012 Přítomni: Michaela Bakrlíková, Stanislav Mašek, Jitka Maroušková, Ivan Vrkoč, Renata Mandová 1. upřesnění funkcí a rozdělení práce ve výboru - Michaela

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO (Tato Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 (nahrazuje stejnojmennou směrnici schválenou dne 1. 7. 2010) a změněna byla

Více

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 14. prosince 2014, od 16.35 do 18.00. místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 14. prosince 2014, od 16.35 do 18.00. místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje termín: 14. prosince 2014, od 16.35 do 18.00 místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina

Výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina Výroční zpráva 2010 Junák - svaz skautů a skautek ČR, kraj Vysočina V roce 2010 jsme se v rámci kraje snažili pomáhat všem našim střediskům v jejich snaze udržet skauting na dobré úrovni. V některých městech

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE 1) Poslání a cíle Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR je největší dětská organizace v České republice, která sdružuje přes 35 tis. dětí a 15 tis. dospělých, kteří

Více

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 1/2013 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Kapitánská pošta. pravidelně vychází 5x ročně. příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů

Kapitánská pošta. pravidelně vychází 5x ročně. příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů duben říjen 2014 pravidelně vychází 5x ročně Kapitánská pošta příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů Rubrika Představujeme hledáme redaktora krátký

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s.

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, z.s. Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1. Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, z.s. (dále jen CDO).

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Junák svaz Skautů a skautek Středisko URAGAN Výroční zpráva za rok 2010 Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 126686319 / 0800 www.uragan-zbraslav.cz Středisko

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Vyhláška 2016/01 k dotacím pro rok 2016

Vyhláška 2016/01 k dotacím pro rok 2016 Junák český skaut, kraj Vysočina, z. s. Vyhláška 2016/01 k dotacím pro rok 2016 1 Dotace na rok 2016 (1) Tato vyhláška upravuje proceduru rozdělení, čerpání, administrace a vyúčtování dotací Ministerstva

Více

Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP)

Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) Společnost Erudica, s. r. o., IČ: 01791575, DIČ CZ01791575 se sídlem Rektorská 39/22, 10800 Praha 10 Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013

Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2013 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015

Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Pro jednání Výroční konference VOS 2014 Dne: 12. 2. 2014 K bodu programu č.: 6 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Obsah: Hospodaření v roce 2013 Komentář k hospodaření za rok 2013

Více