CERMAT, SCIO, KALIBRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERMAT, SCIO, KALIBRO"

Transkript

1 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ 1. září při nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2012/2013. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku 2012/2013 a vnitřní předpis pro hodnocení žáků. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září - pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. V úterý proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků bylo vyvoláno jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 26 tříd se sešli během školního roku 2 x. Všem jednáním byl přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy a organizací školního roku 2012/2013 a s učebními plány. Při každé schůzce byla podána informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou ,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku, příspěvek třídám na závěrečné školní výlety, na LVVK, na adaptační kurz 6. ročníku a jízdné na soutěže. 7. Školská rada Školská rada 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3, byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. k Zasedání školské rady se ve školním roce 2012/13 uskutečnilo v září 2012 a v březnu Za zřizovatele zasedal ve školské radě pan PaedDr. Luděk Štíbr, zastupitel a ředitel GZW Rakovník a pan Mgr. Ludvík Vožeh, zastupitel a ředitel Speciální školy Rakovník. U zástupců z řad rodičů dojde od ke změně. Ing. Šárku Hejdukovou, jejíž dcera ukončila školní docházku, nahradila Mgr. Jana Suková. Ve své funkci pokračuje pan Petr Chmelík. Mgr. Zdeňka Brabce, který od bude vykonávat funkci ředitele školy, nahradí Mgr. Jitka Seemannová. Druhým zástupcem z řad pedagogických pracovníků zůstává Mgr. Jiří Kotlík, zástupce ředitele. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. V březnu 2013 projednala hospodaření školy za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok

2 8. Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce 2012/2013 bylo na základě vyšetření PPP výchovnou poradkyní evidováno k žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 25 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelé se speciálním vzděláním M. Hejdová a M. Dohnalová. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník a Žatec. K evidovala výchovná poradkyně 105 žáků s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. 76 žáků z toho 35 dívek Žáků 8. ročníku. 0 žák z toho 0 dívek Gymnázium Střední školy - 4 leté obory Střední odborná učiliště Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 4 žáků 60 žáků 12 žáků 3 žák 7 žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2012/2013 Škola Počet přijatých Gymnázium ZW Rakovník 3 Gymnázium JAK Nové Strašecí 1 MOA Rakovník 20 SzeŠ Rakovník 3 SPŠ Rakovník 15 ISŠ Rakovník 3 SOU zemědělské N. Strašecí 7 SOŠ,SOU Edvarda Beneše, Kladno 1 ISŠ Jesenice 1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Kladno 3 SOŠ a SOU Stochov 2 SOŠ, SOU Podbořany 2 SŠ reklamní tvorby, Praha 4-Opatov 2 43

3 Škola Počet přijatých SOŠ ekonomika podnikáni ve sportu Praha Jarov 1 SOŠ hotelová Mariánské Lázně 1 SPgŠ Beroun 1 SOŠ hotelová, s. r. o. Kladno 1 SPŠ elektrotechnická Plzeň 1 SZeŠ Vodňany 1 Střední potravinářská škola Praha 1 Stření zdravotnická škola Praha 1 Střední ekonomická škola Praha 2 SOU Písky - Křivoklát 3 celkem Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská a rodinná výchova, praktické činnosti a v 8. a 9. ročníku do předmětu Svět práce. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých institucí. Žáci navštívili poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. V SOU Nové Strašecí se zájemci o technické obory zúčastnili projektu Dílna zručnosti. Zde se žáci seznámili s výkresovou dokumentací, technologickými postupy a v dílnách si zkusili svoji zručnost např. při rozebírání motoru. Žáci 9. ročníku navštěvují během roku s výchovnou poradkyní Úřad práce. Podle výsledků přijímacího řízení věříme, že si naši žáci uvědomují podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonalo 33 žáků ze čtyř škol okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy 28 žáků Výsledky zápisu do 1. tříd Zápisy do 1. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na 2. základní školu Rakovník 44

4 zapsat celkem 70 žáků se svými rodiči. V loňském školním roce vydal ředitel školy 13 rozhodnutí o odkladu školní docházky. K přijetí bylo celkem 83 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 2013/2014. Ředitel školy na základě žádostí rodičů a na základě doporučení odborných lékařů, PPP Rakovník nebo SPC Rakovník rozhodl u 15 žáků o odkladu začátku školní docházky. Z loňských odkladů nenastoupilo 6 žáků. 62 žáků bylo zařazeno do 1. ročníku školního roku 2013/ a Stará pošta zápis do 1. ročníku 45

5 7. a Stará pošta zápis do 1. ročníku 46

6 10. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli 2. základní školy Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Corny Středoškolský pohár Rakovnický sprint P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Atletický čtyřboj M. Plincner počítačové zpracování výsledků Rakovnický vytrvalec P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Turnaj ve florbalu P. Suk Středočeského kraje tříd Okresní kolo halové kopané Z. Brabec Okresní kolo zeměpisné olympiády M. Plincner počítačové zpracování výsledků J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Čadková Rakovnická laťka P. Suk M. Levová, J. Kotlík Okresní kolo malé kopané Z. Brabec Okresní kolo Plavecko M. Plincner počítačové Z. Brabec, J. Kotlík běžeckého poháru zpracování výsledků Okresní kolo Mc Donald s Z. Brabec Cupu Okresní kolo Poháru rozhlasu M. Plincner počítačové zpracování výsledků Z. Brabec, M. Levová Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová J. Seemannová Odznak všestrannosti olympijských vítězů M. Levová M. Plincner, Z. Brabec Atletika 1. stupně - Z. Brabec M. Plincner, P. Suk jednotlivci Atletická všestrannost Z. Brabec P. Suk M. Plincner počítačové zpracování výsledků 47

7 Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Olympiáda atletika M. Plincner počítačové zpracování výsledků Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Olympiáda MŠ M. Levová Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů 1. a 2. ročník L. Martínková Listopad Školní kolo McDonald s Cup 1. Z. Brabec, P. Suk březen 5. ročník Prosinec Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda J. Seemannová, D. Moravcová, J. Kotlík; M. Plincner Leden Školní kolo chemické olympiády J. Semannová Leden Školní kolo dějepisné olympiády I. Vostrá, T. Dvořáček Leden Ohrožená zvířata E. Bricínová Ledenbřezen Školní kolo matematické olympiády J. Seemannová, D. Moravcová, J ročník Kotlíková, J. Kotlík Únor Školní kolo olympiády v Čj I. Fuksová Únor Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Únor Mladý historik I. Vostrá, T. Dvořáček Březen Okresní kolo olympiády z Čj I. Fuksová Březen Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Dohnalová, Daliborová, Hejdová, Šváchová Březen Školní kolo recitační soutěže pro II. I. Fuksová stupeň Březen Školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň R. Koubová, L. Martínková, Š. Štichauerová Březen Matematický Klokan J. Seemannová, J. Kotlíková, D. Moravcová, J. Kotlík, M. Plincner Březen Školní kolo fyzikální olympiády T. Lüftner, B. Widemannová Duben Požární ochrana očima dětí E. Bricínová Duben Sportovní atletická olympiáda P. Suk + třídní učitelé 1. stupně květen všichni žáci ročníku Duben - Oranžový pětiboj Všichni vyučující Tv květen Datum Akce Organizace zajištění 48

8 Květen Moje město výtvarná soutěž E. Bricínová Červen Můj oblíbený sport E. Bricínová Žáci se během školního roku zúčastnili velkého množství soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i oblasti. Největšího úspěchu dosáhl D. Vondráček, který získal 2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiáda obsadili žáci 1. stupně výborné 8. místo. Krajského kola se zúčastnili žáci v atletickém čtyřboji, stolním tenise, Eurorebusu, zeměpisné olympiádě, přespolním běhu (dvě první místa), McDonald`s Cupu a Plavecko běžeckém poháru. Také ve výtvarných soutěžích byli žáci tradičně úspěšní. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Ekologická soutěž I. Hurt; L. Chudáček IX. C 3. L. Dlouhá, M. Sloupová VII. C Rakovnický sprint M. Vostárek I. A T. Plutinská II. C E. Krajčiová IV. B 2. A. Kotlíková II. B K. Roubalová III. A J. Šrédl VI. A K. Khunová V. A S. Hejduková IX. A K. Mastná VI. A 3. K. Cvaková IV. C K. Vošická VI. C A. Slaný VII. C M. Stehlíková VIII. C Ž. Palčeková IX. A M. Wolf IX. C Atletický čtyřboj mladší žákyně starší žáci 2. mladší žákyně mladší žáci Rakovnický vytrvalec J. Suchý II. C A. Kotlíková II. B A. Chaloupková II. A R. Zahradník IX. C B. Kšírová VIII. C 2. F. Ketman I. A M. Jirkovská V. A K. Kňourková IV. A A. Chaloupková VI. A 3. T. Plutinská II. C K. Khunová V. A 49

9 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Turnaj ve florbalu Středočeského kraje tříd Okresní kolo ve stolním tenise III. a IV. kategorie Hoši III. kategorie Hoši IV. kategorie 2. Dívky III. kategorie 3. Dívky IV. kategorie Halový fotbal hoši Orion florbal Cup mladší dívky 2. mladší hoši Orion florbal Cup starší dívky 3. Starší hoši Výtvarná soutěž Zátiší s vánočními motivy - MÚ Okresní kolo dějepisné olympiády A. Hudcová VII. B 3. M. Sloupová VII. C V. Boušek VII. A 5. M. Kolařík IX. C 8. M. Ždímal VIII. B Karlovarský Skřivánek M. Krajčiová IV. B 3. M. Bradáč II. B 3. K. Peterka IV. A Preventan Cup Dětská scéna T. Řežábková VII. A 3. Š Malý II. B J. Melčová VIII. B K. Nosková VII. A L. Cibulský IV. B Okresní kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády 3. O. Fröhlich VI. A 5. V. Suk VI. A Basketbal AND mladší dívky Basketbal AND mladší hoši Basketbal hoši Okresní kolo biologické I. Hurt IX. C olympiády Silový čtyřboj M. Mach, R. Zahradník R. Černý, P. Rozkošný K. Mastná, A. Chaloupková, A. Mísová, M. Holá 2. A. Slaný, S. Dašek, D. Kouba 3. B. Kšírová, S. Kleknerová, Ž. Palčeková, K. Prípadová 50

10 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Rakovnická laťka T. Čechová III. B A. Vostřáková V. A T. Pichrt V. B K. Mastná VI. A Ž. Palčeková IX. A 2. K. Roubalová III. A J. Čermáková V. A F. Kalaš V. A Krajské kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády Matematický klokan kategorie Cvrček B. Polcarová III. A 2. J. Olšiak II. A 3. K. Voříšková III. C IX. A Okresní kolo v aerobiku Ž. Palčeková, K. Mézlová Výtvarná soutěž Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo Okresní kolo Plavecko běžeckého poháru IX. A E. Mejtská VIII. A 2. M. Nader VIII. C 3. Z. Hošková VII. C A. Chaloupková VI. A 2. J. Sýkora VI. B 3. E. Gregorová IV. C R. Rozkovec IX. B Okresní kolo Mc Donald s Cup kategorie A kategorie B Okresní kolo Poháru Rozhlasu mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 2. starší žáci Okresní kolo OVOV družstvo H + D 1. T. Šíma IV. A D. Kouba VII. B R. Zahradník IX. C D. Burdych VI. C M. Roubal VII. B K. Khunová V. A J. Turečková VIII. A S. Kleknerová VIII. A 2. A. Chaloupková VI. A S. Dašek VI. B 51

11 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Krajské kolo poháru rozhlasu mladší žáci Atletika pro 1. stupeň E. Krajčiová-50m IV. B jednotlivci K. Khunová-50m V. A Z. Skysláková-dálka I. C K. Brabcová-dálka III. A E. Krajčiová-dálka IV. B K. Khunová-dálka V. A J. Ketmanová-míček II. A A. Zelenková m I. B A. Chaloupková-1500 m II. A K. Kňourková m IV. A P. Stružka-dálka III. A F. Ketman m I. A J. Suchý m II. C 2. Z. Skysláková-50 m I. C H. Šťastná-míček I. C M. Vostárek-50m I. A T. Pichert-50 m V. B F. Kalaš-dálka V. A T. Šíma-míček IV. A 3. T. Plutinská-50m II. C A. Kotlíková m II. B E. Kotlíková m V. A T. Šíma-50 m IV. A D. Šrédl-dálka III. C J. Suchý-míček II. C D. Řezáč m IV. C Okresní kolo dopravní soutěže mladší žáci a žákyně 3. Starší žáci a žákyně Krajské kolo OVOV Družstvo dívek a hochů 1. K. Khunová V. A S. Kleknerová VIII. A D. Burdych VI. C R. Zahradník IX. C 2. A. Chaloupková VI. A Krajské kolo MAČP dívky 5. hoši Republikové finále Poháru Mladší žáci rozhlasu Okresní sportovní olympiáda - atletika A. Slaný 60 m VII. C K. Mastná 60 m VI. A B. Kšírová VIII. C A. Slaný dálka VII. C M. Mach dálka VIII. A S. Kleknerová dálka VIII. A T. Helebrant - koule IX. A 52

12 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Okresní sportovní olympiáda - atletika Okresní sportovní olympiáda - hry B. Kšírová 800 m VIII. C Štafeta mladších žáků Makovský, Roubal, Kouba, Slaný Štafeta starších žáků Mach, Kolařík, Žihla, Wolf Štafeta starších žákyň Hejduková, Kšírová, Kleknerová, Palčeková 2. J. Makovský 60 m VII. A S. Hejduková 60 m IX. A K. Mastná - výška VI. A Ž. Palčeková výška IX. A M. Wolf dálka IX. C S. Kleknerová koule VIII. A A. Chaloupková 600 m VI. A 3. P. Hájková výška VII. C M. Roubal dálka VII. B J. Tofeljuk míček VII. B J. Patera m VII. B Z. Žihla m IX. A Vybíjená - hoši 2. Volejbal dávky 3. Volejbal hoši Basketbal - dívky Celostátní kolo Kinderiády ročník Softbal dívky 2. hoši Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Ohrožená zvířata 1. D. Ilbergová VIII. B 2. T. Křížová VII. C 3. L. Bretšnajdrová VIII. B J. Dalecká VII. C M. Nalevanková VIII. B Š. Klas IX. A S. Hurtová IX. A V. Vytlačil IX. A 53

13 Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Požární ochrana očima dětí 1. L. Kasardová IX. B J. Kolesnyk VI. C 2. J. Houska VI. C M. Kolařík VIII. C F. Süsmilich VI. C 3. S. Hejduková VIII. A Moje město 2. A. Tvarůžková VI. A 3. J. Bort VIII. C Moje babička, můj dědeček a zážitek s nimi A. Pivoňková III. A V. Kosová III. A M. Čechová III. A D. Skřivan III. A Můj oblíbený sport 1. D. Jeřábek VII. B S. Kleknerová VII. A Rakovnický sprint 54

14 okresní kolo Atletického čtyřboje Rakovnický vytrvalec 55

15 Okresní kolo ve stolním tenisu (1., místo) Silový čtyřboj 1. místo 56

16 Silový čtyřboj 1. místo Rakovnická laťka 5x 1. místo 57

17 Krajské kolo Eurorebusu Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo 58

18 Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo Pohár rozhlasu 1. místo v krajském finále, 8. místo na republikovém finále 59

19 Krajské finále OVOV 5 žáků postupuje do republikového finále Krajské finále MAČP dívky 4. místo, hoši 5. místo 60

20 Atletika 1. stupně 13x 1. místo, 6x 2. místo a 6x 3. místo Atletika 1. stupně 61

21 11. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku Od 4. ročníku každá třída zvolí svého zástupce a náhradníka, kteří se zúčastňují přibližně 1 x za šest týdnů schůzek sněmu. Každý rok si žáci zvolí tzv. styčného pracovníka z řad učitelů, který se zúčastňuje jednání sněmu. V letošním školním roce byl tímto pracovníkem zvolen opět zástupce ředitele školy p. Brabec. Zástupci tříd projednávali nejrůznější otázky života školy, probíhala diskuse s vedením školy o dotazech, podnětech a požadavcích žáků. Řada věcí byla pak řešena také s technickým správcem budov p. Tobrmanem. 12. Preventivní aktivity školy V oblasti prevence rizikového chování jsme postupovali především podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / z října 2007 a Minimálního preventivního programu pro 2.základní školu, Rakovník. Pan učitel Brabec vypracoval a uskutečnil projekt rizikového chování zaměřený na problematiku návykových látek, šikany, záškoláctví a kriminality. 24 vybraných a proškolených žáků 8. a 9. ročníku předávalo a prezentovalo své vědomosti a postoje na besedách s žáky 6. ročníku. V říjnu 2012 se v Jesenici u Rakovníka uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku s peer programem. Akce byla financována z grantu MÚ Rakovník a příspěvků žáků. V průběhu školního roku se uskutečnili besedy žáků 2. stupně se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a odborníkem v oblasti prevence panem R. Černým. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy Sex, AIDS, vztahy. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách občanské a rodinné výchovy. Dotazník o zkušenostech s návykovými látkami zadává každoročně v 9. ročníku p. Brabec. S výsledky seznamuje všechny učitele na pedagogických radách. 62

22 13. Činnost školní družiny Práce školní družiny byla celoročně zaměřena na aktivní odpočinek dětí po vyučování. Činnost byla motivována celoroční hrou nazvanou Družinová plavba. Prostřednictvím tematických her navazujících na jednotlivá roční období se vychovatelky snažily nejen děti zabavit, ale i rozvíjet nové znalosti. Při plnění vzdělávacího programu jsme se zaměřily na budování vztahů mezi dětmi naučit je toleranci, ohleduplnosti a slušnosti, dodržování společenské etikety. Formou didaktických her, křížovek a besed nad encyklopediemi probíhala příprava na vyučování. Velký důraz byl kladen na rekreační činnost a rozvoj tělesné zdatnosti. Od října do března probíhal 1x týdně bruslařský výcvik na zimním stadionu. Vychovatelky ŠD připravily pro děti řadu akcí samostatně nebo ve spolupráci s DDM, Lechnýřovnou, Policií ČR a botanickou zahradou. Seznam akcí pořádaných ve školním roce 2012/2013 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Prohlídka botanické zahrady Zahájení celoroční hry Podzimní ostrov Beseda s Policií ČR Sběr kaštanů Den stromů přírodovědná soutěž Bruslení Výstava na provázku výtvarná soutěž Soutěž ve stavění z Lega Pohádky z kufru naučný pořad Beseda prohlídka přírodovědného oddělení DDM Divadlo Úsměv Barborka a čertík Bertík Vánoční besídky Diskotéka a soutěže v DDM Den otevřených dveří Zimní ostrov soutěže zdatnosti Setkání s rakovnickými strašidly Lechnýřovna Výroba dárků pro budoucí školáky Ilustrujeme knihu Lechnýřovna Divadlo kouzel Karneval na ledě Originální stavby DDM Karneval-DDM Rakovnický slavíček soutěž ve zpěvu Výroba morény, vítání jara Hledání pokladu znalostní 63

23 Duben Květen Červen Vítejte na palubě výchovný projekt Jaro s Hastrmánkem divadelní představení Zábavné soutěžní odpoledne v DDM Celoroční hra Jarní plavba Soutěž v kuličkách Návštěva muzea TGM Turnaj v kopané Šipkovaná Výtvarná soutěž Můj dědeček, babička a zážitek s nimi Den dětí zábavné odpoledne Letní ostrov soutěže Koncert kytarového kroužku Beseda s p. Lankou Olympiáda v LA 64

24 Návštěva muzea Družina v botanické zahradě 65

25 Den stromů Hrátky na sněhu 66

26 Vánoce Karneval v družině 67

27 Jaro s Hastrmánkem Výtvarná dílna v roubence 68

28 14. Výsledky kontrol Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Města Rakovník Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. Česká školní inspekce V roce 2013 ČŠI školu nenavštívila. 15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2012/2013 nepožadovala žádná instituce ani soukromá osoba poskytnutí jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je na nástěnce v přízemí hlavní budovy. 16. Vyřizování stížností Ve školním roce 2012/2013 neřešilo ředitelství školy žádnou stížnost. S některými rodiči vedení školy pouze jednalo o vyjasnění určitých informací. 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola čerpá prostředky z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. V roce 2013 škola čerpala prostředky z ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní učebny. 18. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Na škole odborová organizace nepracuje. Při kole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a další. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Národní protidrogovou centrálou. Nejméně 1 x ročně besedují pracovníci NPC s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma šikana, záškoláctví, návykové látky (projekt Malá policejní akademie). Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Tiskový mluvčí beseduje každoročně s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma kriminalita mládeže (projekt Malá policejní akademie). 69

29 Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole školská rada, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc. 19. Závěr Ve školním roce 2012/2013 se snažilo vedení školy pokračovat ve vytváření klimatu vzájemné důvěry a demokracie, klidné pracovní atmosféry, ale s důrazem na maximální plnění všech úkolů a povinností. Pozornost byla věnována kontrole dokumentace vedené třídními učiteli. Třídní knihy byly kontrolovány 5x za rok, výkazy a katalogové listy 3x za rok. Chyby ve vyplňování byly okamžitě odstraňovány. Při kontrole žákovských knížek se vedení školy zaměřilo na úroveň zápisů, četnost známek z jednotlivých předmětů, počet pochval a poznámek. V září 2007 jsme rodičům umožnili přístup ke známkám pomocí internetu. Vyučující 2. stupně zadávali známky ze všech předmětů, učitelé ročníku pouze matematiku a český jazyk. U rodičů se tato možnost setkala s velkým ohlasem. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená kniha. ŠVP byl vytvořen na základě rámcových vzdělávacích programů. ŠVP byl od upraven podle nového RVP. K úpravám došlo především u druhého cizího jazyka a matematiky 4. a 5. ročníku. Pravidelná kontrola byla také u čtvrtletních písemných prací z matematiky a českého jazyka. U laboratorních prací byl kontrolován jejich počet během školního roku, náplň a úroveň. Hospitační činnost probíhala dle plánu hospitací. Ve školním roce 2012/2013 nastoupila Mgr. Tereza Mladá jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Petry Hasalové. Na několik hodin hudební výchovy nastoupila v září 2012 paní učitelka Smýkalová. Tu od ledna 2013 nahradil pan učitel Vildman. V pěti odděleních školní družiny pracovaly vychovatelky Miluše Řehuřková, Helena Bortová, Taťána Kleknerová, Věra Pejšová a Jaroslava Žáková. V I.C působila jako asistent pedagoga paní Zdeňka Šnejdarová. Během školního roku vypomáhaly důchodkyně Mgr. Věra Fišerová a Mgr. Alena Rajnišová. Vedení školy se snažilo také o modernizaci a další rozvoj školy. Pokračovali jsme v čerpání prostředků z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Učitelé během roku vytvořili několik stovek DUMů (digitálních učebních materiálů). Na vytváření těchto materiálů se podíleli téměř všichni učitelé. V rámci čerpání těchto prostředků se učitelé zúčastnili dalšího vzdělávání především v přírodovědných předmětech, českého jazyka a informačních a komunikačních technologií. 70

30 Zároveň probíhala drobná údržba. V učebně anglického jazyka (B203) proběhla celková rekonstrukce osvětlení. Učebna A 205 pí učitelky Jany Šváchové byla vybavena novým nábytkem. Během školního roku byly vymalovány toalety, upraven a vyzdoben vchod do šaten. Byla částečně zrekonstruována zámková dlažba dvora. Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly i malé. Opět došlo k výraznému snížení ONIV. Oproti roku 2007 jsme na 30%. Navíc z těchto prostředků musíme hradit 3 týdny nemoci zaměstnanců. Na DVPP nezbývají žádné peníze. Využili jsme pouze vzdělávání hrazené z operačního programu pro konkurenceschopnost. Za výsledky výchovně vzdělávací práce hovoří výsledky rozmisťovacího řízení vycházejících žáků. Všichni žáci se bez problémů dostali na vybrané střední školy nebo učiliště. Na gymnázia odešli 4 žáci, dalších 60 bylo přijato na maturitní obory. Na učiliště odešlo 12 žáků. Sedm nastoupilo ke studiu víceletého gymnázia. Vynikající úspěchy byly opět v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli sportovci. Mladší žáci se probojovali do republikového finále atletického Poháru rozhlasu. Pět žáků bude školu reprezentovat v zářijovém finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na Strahově. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiády osadili naši žáci výborné 8. místo. V okresních kolech předmětových olympiád jsme obsadili přední místa. Přes všechna pozitiva je určitě neustále co zlepšovat. Větší pozornost chceme věnovat hospitační činnosti a ostatní kontrolní činnosti, na kterou v letošním školním roce zbylo opět méně času. I v dalších letech se zaměříme na naplnění minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti prevence rizikového chování. Pro žáky se budeme snažit vytvářet další možnosti tělovýchovných a dalších zájmových aktivit, které jsou podle našeho názoru tou nejlepší primární prevencí. Ve školním roce 2013/2014 postupně ukončíme čerpání dotací z EU, které chceme využít především na využívání ICT ve výuce. Od školního roku 2012/2013 budeme pracovat s upraveným ŠVP, jehož změny vycházejí z úprav RVP pro ZV platných od Budeme se neustále snažit o příznivé klima školy i jednotlivých tříd, rozvíjet u žáků žádoucí postoje k vrstevníkům i ke starším, k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. 71

31 Poslední zvonění žáků 9. ročníku Poslední zvonění žáků 9. ročníku 72

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více