CERMAT, SCIO, KALIBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERMAT, SCIO, KALIBRO"

Transkript

1 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ 1. září při nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2012/2013. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku 2012/2013 a vnitřní předpis pro hodnocení žáků. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září - pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. V úterý proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků bylo vyvoláno jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 26 tříd se sešli během školního roku 2 x. Všem jednáním byl přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy a organizací školního roku 2012/2013 a s učebními plány. Při každé schůzce byla podána informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou ,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku, příspěvek třídám na závěrečné školní výlety, na LVVK, na adaptační kurz 6. ročníku a jízdné na soutěže. 7. Školská rada Školská rada 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3, byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. k Zasedání školské rady se ve školním roce 2012/13 uskutečnilo v září 2012 a v březnu Za zřizovatele zasedal ve školské radě pan PaedDr. Luděk Štíbr, zastupitel a ředitel GZW Rakovník a pan Mgr. Ludvík Vožeh, zastupitel a ředitel Speciální školy Rakovník. U zástupců z řad rodičů dojde od ke změně. Ing. Šárku Hejdukovou, jejíž dcera ukončila školní docházku, nahradila Mgr. Jana Suková. Ve své funkci pokračuje pan Petr Chmelík. Mgr. Zdeňka Brabce, který od bude vykonávat funkci ředitele školy, nahradí Mgr. Jitka Seemannová. Druhým zástupcem z řad pedagogických pracovníků zůstává Mgr. Jiří Kotlík, zástupce ředitele. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. V březnu 2013 projednala hospodaření školy za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok

2 8. Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce 2012/2013 bylo na základě vyšetření PPP výchovnou poradkyní evidováno k žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 25 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelé se speciálním vzděláním M. Hejdová a M. Dohnalová. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník a Žatec. K evidovala výchovná poradkyně 105 žáků s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. 76 žáků z toho 35 dívek Žáků 8. ročníku. 0 žák z toho 0 dívek Gymnázium Střední školy - 4 leté obory Střední odborná učiliště Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 4 žáků 60 žáků 12 žáků 3 žák 7 žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2012/2013 Škola Počet přijatých Gymnázium ZW Rakovník 3 Gymnázium JAK Nové Strašecí 1 MOA Rakovník 20 SzeŠ Rakovník 3 SPŠ Rakovník 15 ISŠ Rakovník 3 SOU zemědělské N. Strašecí 7 SOŠ,SOU Edvarda Beneše, Kladno 1 ISŠ Jesenice 1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Kladno 3 SOŠ a SOU Stochov 2 SOŠ, SOU Podbořany 2 SŠ reklamní tvorby, Praha 4-Opatov 2 43

3 Škola Počet přijatých SOŠ ekonomika podnikáni ve sportu Praha Jarov 1 SOŠ hotelová Mariánské Lázně 1 SPgŠ Beroun 1 SOŠ hotelová, s. r. o. Kladno 1 SPŠ elektrotechnická Plzeň 1 SZeŠ Vodňany 1 Střední potravinářská škola Praha 1 Stření zdravotnická škola Praha 1 Střední ekonomická škola Praha 2 SOU Písky - Křivoklát 3 celkem Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská a rodinná výchova, praktické činnosti a v 8. a 9. ročníku do předmětu Svět práce. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých institucí. Žáci navštívili poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. V SOU Nové Strašecí se zájemci o technické obory zúčastnili projektu Dílna zručnosti. Zde se žáci seznámili s výkresovou dokumentací, technologickými postupy a v dílnách si zkusili svoji zručnost např. při rozebírání motoru. Žáci 9. ročníku navštěvují během roku s výchovnou poradkyní Úřad práce. Podle výsledků přijímacího řízení věříme, že si naši žáci uvědomují podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonalo 33 žáků ze čtyř škol okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy 28 žáků Výsledky zápisu do 1. tříd Zápisy do 1. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na 2. základní školu Rakovník 44

4 zapsat celkem 70 žáků se svými rodiči. V loňském školním roce vydal ředitel školy 13 rozhodnutí o odkladu školní docházky. K přijetí bylo celkem 83 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 2013/2014. Ředitel školy na základě žádostí rodičů a na základě doporučení odborných lékařů, PPP Rakovník nebo SPC Rakovník rozhodl u 15 žáků o odkladu začátku školní docházky. Z loňských odkladů nenastoupilo 6 žáků. 62 žáků bylo zařazeno do 1. ročníku školního roku 2013/ a Stará pošta zápis do 1. ročníku 45

5 7. a Stará pošta zápis do 1. ročníku 46

6 10. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli 2. základní školy Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Corny Středoškolský pohár Rakovnický sprint P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Atletický čtyřboj M. Plincner počítačové zpracování výsledků Rakovnický vytrvalec P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Turnaj ve florbalu P. Suk Středočeského kraje tříd Okresní kolo halové kopané Z. Brabec Okresní kolo zeměpisné olympiády M. Plincner počítačové zpracování výsledků J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Čadková Rakovnická laťka P. Suk M. Levová, J. Kotlík Okresní kolo malé kopané Z. Brabec Okresní kolo Plavecko M. Plincner počítačové Z. Brabec, J. Kotlík běžeckého poháru zpracování výsledků Okresní kolo Mc Donald s Z. Brabec Cupu Okresní kolo Poháru rozhlasu M. Plincner počítačové zpracování výsledků Z. Brabec, M. Levová Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová J. Seemannová Odznak všestrannosti olympijských vítězů M. Levová M. Plincner, Z. Brabec Atletika 1. stupně - Z. Brabec M. Plincner, P. Suk jednotlivci Atletická všestrannost Z. Brabec P. Suk M. Plincner počítačové zpracování výsledků 47

7 Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Olympiáda atletika M. Plincner počítačové zpracování výsledků Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Olympiáda MŠ M. Levová Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů 1. a 2. ročník L. Martínková Listopad Školní kolo McDonald s Cup 1. Z. Brabec, P. Suk březen 5. ročník Prosinec Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda J. Seemannová, D. Moravcová, J. Kotlík; M. Plincner Leden Školní kolo chemické olympiády J. Semannová Leden Školní kolo dějepisné olympiády I. Vostrá, T. Dvořáček Leden Ohrožená zvířata E. Bricínová Ledenbřezen Školní kolo matematické olympiády J. Seemannová, D. Moravcová, J ročník Kotlíková, J. Kotlík Únor Školní kolo olympiády v Čj I. Fuksová Únor Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Únor Mladý historik I. Vostrá, T. Dvořáček Březen Okresní kolo olympiády z Čj I. Fuksová Březen Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Dohnalová, Daliborová, Hejdová, Šváchová Březen Školní kolo recitační soutěže pro II. I. Fuksová stupeň Březen Školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň R. Koubová, L. Martínková, Š. Štichauerová Březen Matematický Klokan J. Seemannová, J. Kotlíková, D. Moravcová, J. Kotlík, M. Plincner Březen Školní kolo fyzikální olympiády T. Lüftner, B. Widemannová Duben Požární ochrana očima dětí E. Bricínová Duben Sportovní atletická olympiáda P. Suk + třídní učitelé 1. stupně květen všichni žáci ročníku Duben - Oranžový pětiboj Všichni vyučující Tv květen Datum Akce Organizace zajištění 48

8 Květen Moje město výtvarná soutěž E. Bricínová Červen Můj oblíbený sport E. Bricínová Žáci se během školního roku zúčastnili velkého množství soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i oblasti. Největšího úspěchu dosáhl D. Vondráček, který získal 2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiáda obsadili žáci 1. stupně výborné 8. místo. Krajského kola se zúčastnili žáci v atletickém čtyřboji, stolním tenise, Eurorebusu, zeměpisné olympiádě, přespolním běhu (dvě první místa), McDonald`s Cupu a Plavecko běžeckém poháru. Také ve výtvarných soutěžích byli žáci tradičně úspěšní. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Ekologická soutěž I. Hurt; L. Chudáček IX. C 3. L. Dlouhá, M. Sloupová VII. C Rakovnický sprint M. Vostárek I. A T. Plutinská II. C E. Krajčiová IV. B 2. A. Kotlíková II. B K. Roubalová III. A J. Šrédl VI. A K. Khunová V. A S. Hejduková IX. A K. Mastná VI. A 3. K. Cvaková IV. C K. Vošická VI. C A. Slaný VII. C M. Stehlíková VIII. C Ž. Palčeková IX. A M. Wolf IX. C Atletický čtyřboj mladší žákyně starší žáci 2. mladší žákyně mladší žáci Rakovnický vytrvalec J. Suchý II. C A. Kotlíková II. B A. Chaloupková II. A R. Zahradník IX. C B. Kšírová VIII. C 2. F. Ketman I. A M. Jirkovská V. A K. Kňourková IV. A A. Chaloupková VI. A 3. T. Plutinská II. C K. Khunová V. A 49

9 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Turnaj ve florbalu Středočeského kraje tříd Okresní kolo ve stolním tenise III. a IV. kategorie Hoši III. kategorie Hoši IV. kategorie 2. Dívky III. kategorie 3. Dívky IV. kategorie Halový fotbal hoši Orion florbal Cup mladší dívky 2. mladší hoši Orion florbal Cup starší dívky 3. Starší hoši Výtvarná soutěž Zátiší s vánočními motivy - MÚ Okresní kolo dějepisné olympiády A. Hudcová VII. B 3. M. Sloupová VII. C V. Boušek VII. A 5. M. Kolařík IX. C 8. M. Ždímal VIII. B Karlovarský Skřivánek M. Krajčiová IV. B 3. M. Bradáč II. B 3. K. Peterka IV. A Preventan Cup Dětská scéna T. Řežábková VII. A 3. Š Malý II. B J. Melčová VIII. B K. Nosková VII. A L. Cibulský IV. B Okresní kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády 3. O. Fröhlich VI. A 5. V. Suk VI. A Basketbal AND mladší dívky Basketbal AND mladší hoši Basketbal hoši Okresní kolo biologické I. Hurt IX. C olympiády Silový čtyřboj M. Mach, R. Zahradník R. Černý, P. Rozkošný K. Mastná, A. Chaloupková, A. Mísová, M. Holá 2. A. Slaný, S. Dašek, D. Kouba 3. B. Kšírová, S. Kleknerová, Ž. Palčeková, K. Prípadová 50

10 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Rakovnická laťka T. Čechová III. B A. Vostřáková V. A T. Pichrt V. B K. Mastná VI. A Ž. Palčeková IX. A 2. K. Roubalová III. A J. Čermáková V. A F. Kalaš V. A Krajské kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády Matematický klokan kategorie Cvrček B. Polcarová III. A 2. J. Olšiak II. A 3. K. Voříšková III. C IX. A Okresní kolo v aerobiku Ž. Palčeková, K. Mézlová Výtvarná soutěž Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo Okresní kolo Plavecko běžeckého poháru IX. A E. Mejtská VIII. A 2. M. Nader VIII. C 3. Z. Hošková VII. C A. Chaloupková VI. A 2. J. Sýkora VI. B 3. E. Gregorová IV. C R. Rozkovec IX. B Okresní kolo Mc Donald s Cup kategorie A kategorie B Okresní kolo Poháru Rozhlasu mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 2. starší žáci Okresní kolo OVOV družstvo H + D 1. T. Šíma IV. A D. Kouba VII. B R. Zahradník IX. C D. Burdych VI. C M. Roubal VII. B K. Khunová V. A J. Turečková VIII. A S. Kleknerová VIII. A 2. A. Chaloupková VI. A S. Dašek VI. B 51

11 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Krajské kolo poháru rozhlasu mladší žáci Atletika pro 1. stupeň E. Krajčiová-50m IV. B jednotlivci K. Khunová-50m V. A Z. Skysláková-dálka I. C K. Brabcová-dálka III. A E. Krajčiová-dálka IV. B K. Khunová-dálka V. A J. Ketmanová-míček II. A A. Zelenková m I. B A. Chaloupková-1500 m II. A K. Kňourková m IV. A P. Stružka-dálka III. A F. Ketman m I. A J. Suchý m II. C 2. Z. Skysláková-50 m I. C H. Šťastná-míček I. C M. Vostárek-50m I. A T. Pichert-50 m V. B F. Kalaš-dálka V. A T. Šíma-míček IV. A 3. T. Plutinská-50m II. C A. Kotlíková m II. B E. Kotlíková m V. A T. Šíma-50 m IV. A D. Šrédl-dálka III. C J. Suchý-míček II. C D. Řezáč m IV. C Okresní kolo dopravní soutěže mladší žáci a žákyně 3. Starší žáci a žákyně Krajské kolo OVOV Družstvo dívek a hochů 1. K. Khunová V. A S. Kleknerová VIII. A D. Burdych VI. C R. Zahradník IX. C 2. A. Chaloupková VI. A Krajské kolo MAČP dívky 5. hoši Republikové finále Poháru Mladší žáci rozhlasu Okresní sportovní olympiáda - atletika A. Slaný 60 m VII. C K. Mastná 60 m VI. A B. Kšírová VIII. C A. Slaný dálka VII. C M. Mach dálka VIII. A S. Kleknerová dálka VIII. A T. Helebrant - koule IX. A 52

12 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Okresní sportovní olympiáda - atletika Okresní sportovní olympiáda - hry B. Kšírová 800 m VIII. C Štafeta mladších žáků Makovský, Roubal, Kouba, Slaný Štafeta starších žáků Mach, Kolařík, Žihla, Wolf Štafeta starších žákyň Hejduková, Kšírová, Kleknerová, Palčeková 2. J. Makovský 60 m VII. A S. Hejduková 60 m IX. A K. Mastná - výška VI. A Ž. Palčeková výška IX. A M. Wolf dálka IX. C S. Kleknerová koule VIII. A A. Chaloupková 600 m VI. A 3. P. Hájková výška VII. C M. Roubal dálka VII. B J. Tofeljuk míček VII. B J. Patera m VII. B Z. Žihla m IX. A Vybíjená - hoši 2. Volejbal dávky 3. Volejbal hoši Basketbal - dívky Celostátní kolo Kinderiády ročník Softbal dívky 2. hoši Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Ohrožená zvířata 1. D. Ilbergová VIII. B 2. T. Křížová VII. C 3. L. Bretšnajdrová VIII. B J. Dalecká VII. C M. Nalevanková VIII. B Š. Klas IX. A S. Hurtová IX. A V. Vytlačil IX. A 53

13 Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Požární ochrana očima dětí 1. L. Kasardová IX. B J. Kolesnyk VI. C 2. J. Houska VI. C M. Kolařík VIII. C F. Süsmilich VI. C 3. S. Hejduková VIII. A Moje město 2. A. Tvarůžková VI. A 3. J. Bort VIII. C Moje babička, můj dědeček a zážitek s nimi A. Pivoňková III. A V. Kosová III. A M. Čechová III. A D. Skřivan III. A Můj oblíbený sport 1. D. Jeřábek VII. B S. Kleknerová VII. A Rakovnický sprint 54

14 okresní kolo Atletického čtyřboje Rakovnický vytrvalec 55

15 Okresní kolo ve stolním tenisu (1., místo) Silový čtyřboj 1. místo 56

16 Silový čtyřboj 1. místo Rakovnická laťka 5x 1. místo 57

17 Krajské kolo Eurorebusu Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo 58

18 Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo Pohár rozhlasu 1. místo v krajském finále, 8. místo na republikovém finále 59

19 Krajské finále OVOV 5 žáků postupuje do republikového finále Krajské finále MAČP dívky 4. místo, hoši 5. místo 60

20 Atletika 1. stupně 13x 1. místo, 6x 2. místo a 6x 3. místo Atletika 1. stupně 61

21 11. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku Od 4. ročníku každá třída zvolí svého zástupce a náhradníka, kteří se zúčastňují přibližně 1 x za šest týdnů schůzek sněmu. Každý rok si žáci zvolí tzv. styčného pracovníka z řad učitelů, který se zúčastňuje jednání sněmu. V letošním školním roce byl tímto pracovníkem zvolen opět zástupce ředitele školy p. Brabec. Zástupci tříd projednávali nejrůznější otázky života školy, probíhala diskuse s vedením školy o dotazech, podnětech a požadavcích žáků. Řada věcí byla pak řešena také s technickým správcem budov p. Tobrmanem. 12. Preventivní aktivity školy V oblasti prevence rizikového chování jsme postupovali především podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / z října 2007 a Minimálního preventivního programu pro 2.základní školu, Rakovník. Pan učitel Brabec vypracoval a uskutečnil projekt rizikového chování zaměřený na problematiku návykových látek, šikany, záškoláctví a kriminality. 24 vybraných a proškolených žáků 8. a 9. ročníku předávalo a prezentovalo své vědomosti a postoje na besedách s žáky 6. ročníku. V říjnu 2012 se v Jesenici u Rakovníka uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku s peer programem. Akce byla financována z grantu MÚ Rakovník a příspěvků žáků. V průběhu školního roku se uskutečnili besedy žáků 2. stupně se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a odborníkem v oblasti prevence panem R. Černým. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy Sex, AIDS, vztahy. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách občanské a rodinné výchovy. Dotazník o zkušenostech s návykovými látkami zadává každoročně v 9. ročníku p. Brabec. S výsledky seznamuje všechny učitele na pedagogických radách. 62

22 13. Činnost školní družiny Práce školní družiny byla celoročně zaměřena na aktivní odpočinek dětí po vyučování. Činnost byla motivována celoroční hrou nazvanou Družinová plavba. Prostřednictvím tematických her navazujících na jednotlivá roční období se vychovatelky snažily nejen děti zabavit, ale i rozvíjet nové znalosti. Při plnění vzdělávacího programu jsme se zaměřily na budování vztahů mezi dětmi naučit je toleranci, ohleduplnosti a slušnosti, dodržování společenské etikety. Formou didaktických her, křížovek a besed nad encyklopediemi probíhala příprava na vyučování. Velký důraz byl kladen na rekreační činnost a rozvoj tělesné zdatnosti. Od října do března probíhal 1x týdně bruslařský výcvik na zimním stadionu. Vychovatelky ŠD připravily pro děti řadu akcí samostatně nebo ve spolupráci s DDM, Lechnýřovnou, Policií ČR a botanickou zahradou. Seznam akcí pořádaných ve školním roce 2012/2013 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Prohlídka botanické zahrady Zahájení celoroční hry Podzimní ostrov Beseda s Policií ČR Sběr kaštanů Den stromů přírodovědná soutěž Bruslení Výstava na provázku výtvarná soutěž Soutěž ve stavění z Lega Pohádky z kufru naučný pořad Beseda prohlídka přírodovědného oddělení DDM Divadlo Úsměv Barborka a čertík Bertík Vánoční besídky Diskotéka a soutěže v DDM Den otevřených dveří Zimní ostrov soutěže zdatnosti Setkání s rakovnickými strašidly Lechnýřovna Výroba dárků pro budoucí školáky Ilustrujeme knihu Lechnýřovna Divadlo kouzel Karneval na ledě Originální stavby DDM Karneval-DDM Rakovnický slavíček soutěž ve zpěvu Výroba morény, vítání jara Hledání pokladu znalostní 63

23 Duben Květen Červen Vítejte na palubě výchovný projekt Jaro s Hastrmánkem divadelní představení Zábavné soutěžní odpoledne v DDM Celoroční hra Jarní plavba Soutěž v kuličkách Návštěva muzea TGM Turnaj v kopané Šipkovaná Výtvarná soutěž Můj dědeček, babička a zážitek s nimi Den dětí zábavné odpoledne Letní ostrov soutěže Koncert kytarového kroužku Beseda s p. Lankou Olympiáda v LA 64

24 Návštěva muzea Družina v botanické zahradě 65

25 Den stromů Hrátky na sněhu 66

26 Vánoce Karneval v družině 67

27 Jaro s Hastrmánkem Výtvarná dílna v roubence 68

28 14. Výsledky kontrol Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Města Rakovník Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. Česká školní inspekce V roce 2013 ČŠI školu nenavštívila. 15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2012/2013 nepožadovala žádná instituce ani soukromá osoba poskytnutí jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je na nástěnce v přízemí hlavní budovy. 16. Vyřizování stížností Ve školním roce 2012/2013 neřešilo ředitelství školy žádnou stížnost. S některými rodiči vedení školy pouze jednalo o vyjasnění určitých informací. 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola čerpá prostředky z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. V roce 2013 škola čerpala prostředky z ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní učebny. 18. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Na škole odborová organizace nepracuje. Při kole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a další. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Národní protidrogovou centrálou. Nejméně 1 x ročně besedují pracovníci NPC s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma šikana, záškoláctví, návykové látky (projekt Malá policejní akademie). Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Tiskový mluvčí beseduje každoročně s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma kriminalita mládeže (projekt Malá policejní akademie). 69

29 Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole školská rada, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc. 19. Závěr Ve školním roce 2012/2013 se snažilo vedení školy pokračovat ve vytváření klimatu vzájemné důvěry a demokracie, klidné pracovní atmosféry, ale s důrazem na maximální plnění všech úkolů a povinností. Pozornost byla věnována kontrole dokumentace vedené třídními učiteli. Třídní knihy byly kontrolovány 5x za rok, výkazy a katalogové listy 3x za rok. Chyby ve vyplňování byly okamžitě odstraňovány. Při kontrole žákovských knížek se vedení školy zaměřilo na úroveň zápisů, četnost známek z jednotlivých předmětů, počet pochval a poznámek. V září 2007 jsme rodičům umožnili přístup ke známkám pomocí internetu. Vyučující 2. stupně zadávali známky ze všech předmětů, učitelé ročníku pouze matematiku a český jazyk. U rodičů se tato možnost setkala s velkým ohlasem. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená kniha. ŠVP byl vytvořen na základě rámcových vzdělávacích programů. ŠVP byl od upraven podle nového RVP. K úpravám došlo především u druhého cizího jazyka a matematiky 4. a 5. ročníku. Pravidelná kontrola byla také u čtvrtletních písemných prací z matematiky a českého jazyka. U laboratorních prací byl kontrolován jejich počet během školního roku, náplň a úroveň. Hospitační činnost probíhala dle plánu hospitací. Ve školním roce 2012/2013 nastoupila Mgr. Tereza Mladá jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Petry Hasalové. Na několik hodin hudební výchovy nastoupila v září 2012 paní učitelka Smýkalová. Tu od ledna 2013 nahradil pan učitel Vildman. V pěti odděleních školní družiny pracovaly vychovatelky Miluše Řehuřková, Helena Bortová, Taťána Kleknerová, Věra Pejšová a Jaroslava Žáková. V I.C působila jako asistent pedagoga paní Zdeňka Šnejdarová. Během školního roku vypomáhaly důchodkyně Mgr. Věra Fišerová a Mgr. Alena Rajnišová. Vedení školy se snažilo také o modernizaci a další rozvoj školy. Pokračovali jsme v čerpání prostředků z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Učitelé během roku vytvořili několik stovek DUMů (digitálních učebních materiálů). Na vytváření těchto materiálů se podíleli téměř všichni učitelé. V rámci čerpání těchto prostředků se učitelé zúčastnili dalšího vzdělávání především v přírodovědných předmětech, českého jazyka a informačních a komunikačních technologií. 70

30 Zároveň probíhala drobná údržba. V učebně anglického jazyka (B203) proběhla celková rekonstrukce osvětlení. Učebna A 205 pí učitelky Jany Šváchové byla vybavena novým nábytkem. Během školního roku byly vymalovány toalety, upraven a vyzdoben vchod do šaten. Byla částečně zrekonstruována zámková dlažba dvora. Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly i malé. Opět došlo k výraznému snížení ONIV. Oproti roku 2007 jsme na 30%. Navíc z těchto prostředků musíme hradit 3 týdny nemoci zaměstnanců. Na DVPP nezbývají žádné peníze. Využili jsme pouze vzdělávání hrazené z operačního programu pro konkurenceschopnost. Za výsledky výchovně vzdělávací práce hovoří výsledky rozmisťovacího řízení vycházejících žáků. Všichni žáci se bez problémů dostali na vybrané střední školy nebo učiliště. Na gymnázia odešli 4 žáci, dalších 60 bylo přijato na maturitní obory. Na učiliště odešlo 12 žáků. Sedm nastoupilo ke studiu víceletého gymnázia. Vynikající úspěchy byly opět v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli sportovci. Mladší žáci se probojovali do republikového finále atletického Poháru rozhlasu. Pět žáků bude školu reprezentovat v zářijovém finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na Strahově. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiády osadili naši žáci výborné 8. místo. V okresních kolech předmětových olympiád jsme obsadili přední místa. Přes všechna pozitiva je určitě neustále co zlepšovat. Větší pozornost chceme věnovat hospitační činnosti a ostatní kontrolní činnosti, na kterou v letošním školním roce zbylo opět méně času. I v dalších letech se zaměříme na naplnění minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti prevence rizikového chování. Pro žáky se budeme snažit vytvářet další možnosti tělovýchovných a dalších zájmových aktivit, které jsou podle našeho názoru tou nejlepší primární prevencí. Ve školním roce 2013/2014 postupně ukončíme čerpání dotací z EU, které chceme využít především na využívání ICT ve výuce. Od školního roku 2012/2013 budeme pracovat s upraveným ŠVP, jehož změny vycházejí z úprav RVP pro ZV platných od Budeme se neustále snažit o příznivé klima školy i jednotlivých tříd, rozvíjet u žáků žádoucí postoje k vrstevníkům i ke starším, k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. 71

31 Poslední zvonění žáků 9. ročníku Poslední zvonění žáků 9. ročníku 72

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 5. 5. Testování V letošním školním roce se nekonalo generální testování ČŠI v rámci projektu NIQES, kterého se v minulých dvou letech zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku. Testování bylo v tomto projektu ve

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník. 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2011/2012

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009 . základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /9 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /9 Název: Sídlo:. základní

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2010/ základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2010/ základní škola Rakovník. . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce / . základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 7/. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce 7/ . základní škola,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /7 . základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více