CERMAT, SCIO, KALIBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERMAT, SCIO, KALIBRO"

Transkript

1 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ 1. září při nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2012/2013. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku 2012/2013 a vnitřní předpis pro hodnocení žáků. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září - pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. V úterý proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků bylo vyvoláno jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 26 tříd se sešli během školního roku 2 x. Všem jednáním byl přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy a organizací školního roku 2012/2013 a s učebními plány. Při každé schůzce byla podána informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou ,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku, příspěvek třídám na závěrečné školní výlety, na LVVK, na adaptační kurz 6. ročníku a jízdné na soutěže. 7. Školská rada Školská rada 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3, byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. k Zasedání školské rady se ve školním roce 2012/13 uskutečnilo v září 2012 a v březnu Za zřizovatele zasedal ve školské radě pan PaedDr. Luděk Štíbr, zastupitel a ředitel GZW Rakovník a pan Mgr. Ludvík Vožeh, zastupitel a ředitel Speciální školy Rakovník. U zástupců z řad rodičů dojde od ke změně. Ing. Šárku Hejdukovou, jejíž dcera ukončila školní docházku, nahradila Mgr. Jana Suková. Ve své funkci pokračuje pan Petr Chmelík. Mgr. Zdeňka Brabce, který od bude vykonávat funkci ředitele školy, nahradí Mgr. Jitka Seemannová. Druhým zástupcem z řad pedagogických pracovníků zůstává Mgr. Jiří Kotlík, zástupce ředitele. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. V březnu 2013 projednala hospodaření školy za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok

2 8. Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce 2012/2013 bylo na základě vyšetření PPP výchovnou poradkyní evidováno k žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 25 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelé se speciálním vzděláním M. Hejdová a M. Dohnalová. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník a Žatec. K evidovala výchovná poradkyně 105 žáků s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. 76 žáků z toho 35 dívek Žáků 8. ročníku. 0 žák z toho 0 dívek Gymnázium Střední školy - 4 leté obory Střední odborná učiliště Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 4 žáků 60 žáků 12 žáků 3 žák 7 žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2012/2013 Škola Počet přijatých Gymnázium ZW Rakovník 3 Gymnázium JAK Nové Strašecí 1 MOA Rakovník 20 SzeŠ Rakovník 3 SPŠ Rakovník 15 ISŠ Rakovník 3 SOU zemědělské N. Strašecí 7 SOŠ,SOU Edvarda Beneše, Kladno 1 ISŠ Jesenice 1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Kladno 3 SOŠ a SOU Stochov 2 SOŠ, SOU Podbořany 2 SŠ reklamní tvorby, Praha 4-Opatov 2 43

3 Škola Počet přijatých SOŠ ekonomika podnikáni ve sportu Praha Jarov 1 SOŠ hotelová Mariánské Lázně 1 SPgŠ Beroun 1 SOŠ hotelová, s. r. o. Kladno 1 SPŠ elektrotechnická Plzeň 1 SZeŠ Vodňany 1 Střední potravinářská škola Praha 1 Stření zdravotnická škola Praha 1 Střední ekonomická škola Praha 2 SOU Písky - Křivoklát 3 celkem Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská a rodinná výchova, praktické činnosti a v 8. a 9. ročníku do předmětu Svět práce. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých institucí. Žáci navštívili poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. V SOU Nové Strašecí se zájemci o technické obory zúčastnili projektu Dílna zručnosti. Zde se žáci seznámili s výkresovou dokumentací, technologickými postupy a v dílnách si zkusili svoji zručnost např. při rozebírání motoru. Žáci 9. ročníku navštěvují během roku s výchovnou poradkyní Úřad práce. Podle výsledků přijímacího řízení věříme, že si naši žáci uvědomují podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonalo 33 žáků ze čtyř škol okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy 28 žáků Výsledky zápisu do 1. tříd Zápisy do 1. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na 2. základní školu Rakovník 44

4 zapsat celkem 70 žáků se svými rodiči. V loňském školním roce vydal ředitel školy 13 rozhodnutí o odkladu školní docházky. K přijetí bylo celkem 83 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 2013/2014. Ředitel školy na základě žádostí rodičů a na základě doporučení odborných lékařů, PPP Rakovník nebo SPC Rakovník rozhodl u 15 žáků o odkladu začátku školní docházky. Z loňských odkladů nenastoupilo 6 žáků. 62 žáků bylo zařazeno do 1. ročníku školního roku 2013/ a Stará pošta zápis do 1. ročníku 45

5 7. a Stará pošta zápis do 1. ročníku 46

6 10. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli 2. základní školy Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Corny Středoškolský pohár Rakovnický sprint P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Atletický čtyřboj M. Plincner počítačové zpracování výsledků Rakovnický vytrvalec P. Suk, M. Plincner počítačové zpracování výsledků Turnaj ve florbalu P. Suk Středočeského kraje tříd Okresní kolo halové kopané Z. Brabec Okresní kolo zeměpisné olympiády M. Plincner počítačové zpracování výsledků J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Kotlík, M. Levová J. Čadková Rakovnická laťka P. Suk M. Levová, J. Kotlík Okresní kolo malé kopané Z. Brabec Okresní kolo Plavecko M. Plincner počítačové Z. Brabec, J. Kotlík běžeckého poháru zpracování výsledků Okresní kolo Mc Donald s Z. Brabec Cupu Okresní kolo Poháru rozhlasu M. Plincner počítačové zpracování výsledků Z. Brabec, M. Levová Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová J. Seemannová Odznak všestrannosti olympijských vítězů M. Levová M. Plincner, Z. Brabec Atletika 1. stupně - Z. Brabec M. Plincner, P. Suk jednotlivci Atletická všestrannost Z. Brabec P. Suk M. Plincner počítačové zpracování výsledků 47

7 Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Olympiáda atletika M. Plincner počítačové zpracování výsledků Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Olympiáda MŠ M. Levová Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů 1. a 2. ročník L. Martínková Listopad Školní kolo McDonald s Cup 1. Z. Brabec, P. Suk březen 5. ročník Prosinec Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda J. Seemannová, D. Moravcová, J. Kotlík; M. Plincner Leden Školní kolo chemické olympiády J. Semannová Leden Školní kolo dějepisné olympiády I. Vostrá, T. Dvořáček Leden Ohrožená zvířata E. Bricínová Ledenbřezen Školní kolo matematické olympiády J. Seemannová, D. Moravcová, J ročník Kotlíková, J. Kotlík Únor Školní kolo olympiády v Čj I. Fuksová Únor Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Únor Mladý historik I. Vostrá, T. Dvořáček Březen Okresní kolo olympiády z Čj I. Fuksová Březen Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Dohnalová, Daliborová, Hejdová, Šváchová Březen Školní kolo recitační soutěže pro II. I. Fuksová stupeň Březen Školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň R. Koubová, L. Martínková, Š. Štichauerová Březen Matematický Klokan J. Seemannová, J. Kotlíková, D. Moravcová, J. Kotlík, M. Plincner Březen Školní kolo fyzikální olympiády T. Lüftner, B. Widemannová Duben Požární ochrana očima dětí E. Bricínová Duben Sportovní atletická olympiáda P. Suk + třídní učitelé 1. stupně květen všichni žáci ročníku Duben - Oranžový pětiboj Všichni vyučující Tv květen Datum Akce Organizace zajištění 48

8 Květen Moje město výtvarná soutěž E. Bricínová Červen Můj oblíbený sport E. Bricínová Žáci se během školního roku zúčastnili velkého množství soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i oblasti. Největšího úspěchu dosáhl D. Vondráček, který získal 2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiáda obsadili žáci 1. stupně výborné 8. místo. Krajského kola se zúčastnili žáci v atletickém čtyřboji, stolním tenise, Eurorebusu, zeměpisné olympiádě, přespolním běhu (dvě první místa), McDonald`s Cupu a Plavecko běžeckém poháru. Také ve výtvarných soutěžích byli žáci tradičně úspěšní. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Ekologická soutěž I. Hurt; L. Chudáček IX. C 3. L. Dlouhá, M. Sloupová VII. C Rakovnický sprint M. Vostárek I. A T. Plutinská II. C E. Krajčiová IV. B 2. A. Kotlíková II. B K. Roubalová III. A J. Šrédl VI. A K. Khunová V. A S. Hejduková IX. A K. Mastná VI. A 3. K. Cvaková IV. C K. Vošická VI. C A. Slaný VII. C M. Stehlíková VIII. C Ž. Palčeková IX. A M. Wolf IX. C Atletický čtyřboj mladší žákyně starší žáci 2. mladší žákyně mladší žáci Rakovnický vytrvalec J. Suchý II. C A. Kotlíková II. B A. Chaloupková II. A R. Zahradník IX. C B. Kšírová VIII. C 2. F. Ketman I. A M. Jirkovská V. A K. Kňourková IV. A A. Chaloupková VI. A 3. T. Plutinská II. C K. Khunová V. A 49

9 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Turnaj ve florbalu Středočeského kraje tříd Okresní kolo ve stolním tenise III. a IV. kategorie Hoši III. kategorie Hoši IV. kategorie 2. Dívky III. kategorie 3. Dívky IV. kategorie Halový fotbal hoši Orion florbal Cup mladší dívky 2. mladší hoši Orion florbal Cup starší dívky 3. Starší hoši Výtvarná soutěž Zátiší s vánočními motivy - MÚ Okresní kolo dějepisné olympiády A. Hudcová VII. B 3. M. Sloupová VII. C V. Boušek VII. A 5. M. Kolařík IX. C 8. M. Ždímal VIII. B Karlovarský Skřivánek M. Krajčiová IV. B 3. M. Bradáč II. B 3. K. Peterka IV. A Preventan Cup Dětská scéna T. Řežábková VII. A 3. Š Malý II. B J. Melčová VIII. B K. Nosková VII. A L. Cibulský IV. B Okresní kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády 3. O. Fröhlich VI. A 5. V. Suk VI. A Basketbal AND mladší dívky Basketbal AND mladší hoši Basketbal hoši Okresní kolo biologické I. Hurt IX. C olympiády Silový čtyřboj M. Mach, R. Zahradník R. Černý, P. Rozkošný K. Mastná, A. Chaloupková, A. Mísová, M. Holá 2. A. Slaný, S. Dašek, D. Kouba 3. B. Kšírová, S. Kleknerová, Ž. Palčeková, K. Prípadová 50

10 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Rakovnická laťka T. Čechová III. B A. Vostřáková V. A T. Pichrt V. B K. Mastná VI. A Ž. Palčeková IX. A 2. K. Roubalová III. A J. Čermáková V. A F. Kalaš V. A Krajské kolo zeměpisné D. Vondráček VII. A olympiády Matematický klokan kategorie Cvrček B. Polcarová III. A 2. J. Olšiak II. A 3. K. Voříšková III. C IX. A Okresní kolo v aerobiku Ž. Palčeková, K. Mézlová Výtvarná soutěž Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo Okresní kolo Plavecko běžeckého poháru IX. A E. Mejtská VIII. A 2. M. Nader VIII. C 3. Z. Hošková VII. C A. Chaloupková VI. A 2. J. Sýkora VI. B 3. E. Gregorová IV. C R. Rozkovec IX. B Okresní kolo Mc Donald s Cup kategorie A kategorie B Okresní kolo Poháru Rozhlasu mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 2. starší žáci Okresní kolo OVOV družstvo H + D 1. T. Šíma IV. A D. Kouba VII. B R. Zahradník IX. C D. Burdych VI. C M. Roubal VII. B K. Khunová V. A J. Turečková VIII. A S. Kleknerová VIII. A 2. A. Chaloupková VI. A S. Dašek VI. B 51

11 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Krajské kolo poháru rozhlasu mladší žáci Atletika pro 1. stupeň E. Krajčiová-50m IV. B jednotlivci K. Khunová-50m V. A Z. Skysláková-dálka I. C K. Brabcová-dálka III. A E. Krajčiová-dálka IV. B K. Khunová-dálka V. A J. Ketmanová-míček II. A A. Zelenková m I. B A. Chaloupková-1500 m II. A K. Kňourková m IV. A P. Stružka-dálka III. A F. Ketman m I. A J. Suchý m II. C 2. Z. Skysláková-50 m I. C H. Šťastná-míček I. C M. Vostárek-50m I. A T. Pichert-50 m V. B F. Kalaš-dálka V. A T. Šíma-míček IV. A 3. T. Plutinská-50m II. C A. Kotlíková m II. B E. Kotlíková m V. A T. Šíma-50 m IV. A D. Šrédl-dálka III. C J. Suchý-míček II. C D. Řezáč m IV. C Okresní kolo dopravní soutěže mladší žáci a žákyně 3. Starší žáci a žákyně Krajské kolo OVOV Družstvo dívek a hochů 1. K. Khunová V. A S. Kleknerová VIII. A D. Burdych VI. C R. Zahradník IX. C 2. A. Chaloupková VI. A Krajské kolo MAČP dívky 5. hoši Republikové finále Poháru Mladší žáci rozhlasu Okresní sportovní olympiáda - atletika A. Slaný 60 m VII. C K. Mastná 60 m VI. A B. Kšírová VIII. C A. Slaný dálka VII. C M. Mach dálka VIII. A S. Kleknerová dálka VIII. A T. Helebrant - koule IX. A 52

12 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Okresní sportovní olympiáda - atletika Okresní sportovní olympiáda - hry B. Kšírová 800 m VIII. C Štafeta mladších žáků Makovský, Roubal, Kouba, Slaný Štafeta starších žáků Mach, Kolařík, Žihla, Wolf Štafeta starších žákyň Hejduková, Kšírová, Kleknerová, Palčeková 2. J. Makovský 60 m VII. A S. Hejduková 60 m IX. A K. Mastná - výška VI. A Ž. Palčeková výška IX. A M. Wolf dálka IX. C S. Kleknerová koule VIII. A A. Chaloupková 600 m VI. A 3. P. Hájková výška VII. C M. Roubal dálka VII. B J. Tofeljuk míček VII. B J. Patera m VII. B Z. Žihla m IX. A Vybíjená - hoši 2. Volejbal dávky 3. Volejbal hoši Basketbal - dívky Celostátní kolo Kinderiády ročník Softbal dívky 2. hoši Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Ohrožená zvířata 1. D. Ilbergová VIII. B 2. T. Křížová VII. C 3. L. Bretšnajdrová VIII. B J. Dalecká VII. C M. Nalevanková VIII. B Š. Klas IX. A S. Hurtová IX. A V. Vytlačil IX. A 53

13 Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Požární ochrana očima dětí 1. L. Kasardová IX. B J. Kolesnyk VI. C 2. J. Houska VI. C M. Kolařík VIII. C F. Süsmilich VI. C 3. S. Hejduková VIII. A Moje město 2. A. Tvarůžková VI. A 3. J. Bort VIII. C Moje babička, můj dědeček a zážitek s nimi A. Pivoňková III. A V. Kosová III. A M. Čechová III. A D. Skřivan III. A Můj oblíbený sport 1. D. Jeřábek VII. B S. Kleknerová VII. A Rakovnický sprint 54

14 okresní kolo Atletického čtyřboje Rakovnický vytrvalec 55

15 Okresní kolo ve stolním tenisu (1., místo) Silový čtyřboj 1. místo 56

16 Silový čtyřboj 1. místo Rakovnická laťka 5x 1. místo 57

17 Krajské kolo Eurorebusu Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo 58

18 Krajské kolo Mc Donald s Cupu 4. místo Pohár rozhlasu 1. místo v krajském finále, 8. místo na republikovém finále 59

19 Krajské finále OVOV 5 žáků postupuje do republikového finále Krajské finále MAČP dívky 4. místo, hoši 5. místo 60

20 Atletika 1. stupně 13x 1. místo, 6x 2. místo a 6x 3. místo Atletika 1. stupně 61

21 11. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku Od 4. ročníku každá třída zvolí svého zástupce a náhradníka, kteří se zúčastňují přibližně 1 x za šest týdnů schůzek sněmu. Každý rok si žáci zvolí tzv. styčného pracovníka z řad učitelů, který se zúčastňuje jednání sněmu. V letošním školním roce byl tímto pracovníkem zvolen opět zástupce ředitele školy p. Brabec. Zástupci tříd projednávali nejrůznější otázky života školy, probíhala diskuse s vedením školy o dotazech, podnětech a požadavcích žáků. Řada věcí byla pak řešena také s technickým správcem budov p. Tobrmanem. 12. Preventivní aktivity školy V oblasti prevence rizikového chování jsme postupovali především podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / z října 2007 a Minimálního preventivního programu pro 2.základní školu, Rakovník. Pan učitel Brabec vypracoval a uskutečnil projekt rizikového chování zaměřený na problematiku návykových látek, šikany, záškoláctví a kriminality. 24 vybraných a proškolených žáků 8. a 9. ročníku předávalo a prezentovalo své vědomosti a postoje na besedách s žáky 6. ročníku. V říjnu 2012 se v Jesenici u Rakovníka uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku s peer programem. Akce byla financována z grantu MÚ Rakovník a příspěvků žáků. V průběhu školního roku se uskutečnili besedy žáků 2. stupně se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby ČR a odborníkem v oblasti prevence panem R. Černým. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy Sex, AIDS, vztahy. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách občanské a rodinné výchovy. Dotazník o zkušenostech s návykovými látkami zadává každoročně v 9. ročníku p. Brabec. S výsledky seznamuje všechny učitele na pedagogických radách. 62

22 13. Činnost školní družiny Práce školní družiny byla celoročně zaměřena na aktivní odpočinek dětí po vyučování. Činnost byla motivována celoroční hrou nazvanou Družinová plavba. Prostřednictvím tematických her navazujících na jednotlivá roční období se vychovatelky snažily nejen děti zabavit, ale i rozvíjet nové znalosti. Při plnění vzdělávacího programu jsme se zaměřily na budování vztahů mezi dětmi naučit je toleranci, ohleduplnosti a slušnosti, dodržování společenské etikety. Formou didaktických her, křížovek a besed nad encyklopediemi probíhala příprava na vyučování. Velký důraz byl kladen na rekreační činnost a rozvoj tělesné zdatnosti. Od října do března probíhal 1x týdně bruslařský výcvik na zimním stadionu. Vychovatelky ŠD připravily pro děti řadu akcí samostatně nebo ve spolupráci s DDM, Lechnýřovnou, Policií ČR a botanickou zahradou. Seznam akcí pořádaných ve školním roce 2012/2013 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Prohlídka botanické zahrady Zahájení celoroční hry Podzimní ostrov Beseda s Policií ČR Sběr kaštanů Den stromů přírodovědná soutěž Bruslení Výstava na provázku výtvarná soutěž Soutěž ve stavění z Lega Pohádky z kufru naučný pořad Beseda prohlídka přírodovědného oddělení DDM Divadlo Úsměv Barborka a čertík Bertík Vánoční besídky Diskotéka a soutěže v DDM Den otevřených dveří Zimní ostrov soutěže zdatnosti Setkání s rakovnickými strašidly Lechnýřovna Výroba dárků pro budoucí školáky Ilustrujeme knihu Lechnýřovna Divadlo kouzel Karneval na ledě Originální stavby DDM Karneval-DDM Rakovnický slavíček soutěž ve zpěvu Výroba morény, vítání jara Hledání pokladu znalostní 63

23 Duben Květen Červen Vítejte na palubě výchovný projekt Jaro s Hastrmánkem divadelní představení Zábavné soutěžní odpoledne v DDM Celoroční hra Jarní plavba Soutěž v kuličkách Návštěva muzea TGM Turnaj v kopané Šipkovaná Výtvarná soutěž Můj dědeček, babička a zážitek s nimi Den dětí zábavné odpoledne Letní ostrov soutěže Koncert kytarového kroužku Beseda s p. Lankou Olympiáda v LA 64

24 Návštěva muzea Družina v botanické zahradě 65

25 Den stromů Hrátky na sněhu 66

26 Vánoce Karneval v družině 67

27 Jaro s Hastrmánkem Výtvarná dílna v roubence 68

28 14. Výsledky kontrol Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Města Rakovník Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. Česká školní inspekce V roce 2013 ČŠI školu nenavštívila. 15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2012/2013 nepožadovala žádná instituce ani soukromá osoba poskytnutí jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je na nástěnce v přízemí hlavní budovy. 16. Vyřizování stížností Ve školním roce 2012/2013 neřešilo ředitelství školy žádnou stížnost. S některými rodiči vedení školy pouze jednalo o vyjasnění určitých informací. 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola čerpá prostředky z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. V roce 2013 škola čerpala prostředky z ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní učebny. 18. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Na škole odborová organizace nepracuje. Při kole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a další. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Národní protidrogovou centrálou. Nejméně 1 x ročně besedují pracovníci NPC s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma šikana, záškoláctví, návykové látky (projekt Malá policejní akademie). Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Tiskový mluvčí beseduje každoročně s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma kriminalita mládeže (projekt Malá policejní akademie). 69

29 Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole školská rada, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc. 19. Závěr Ve školním roce 2012/2013 se snažilo vedení školy pokračovat ve vytváření klimatu vzájemné důvěry a demokracie, klidné pracovní atmosféry, ale s důrazem na maximální plnění všech úkolů a povinností. Pozornost byla věnována kontrole dokumentace vedené třídními učiteli. Třídní knihy byly kontrolovány 5x za rok, výkazy a katalogové listy 3x za rok. Chyby ve vyplňování byly okamžitě odstraňovány. Při kontrole žákovských knížek se vedení školy zaměřilo na úroveň zápisů, četnost známek z jednotlivých předmětů, počet pochval a poznámek. V září 2007 jsme rodičům umožnili přístup ke známkám pomocí internetu. Vyučující 2. stupně zadávali známky ze všech předmětů, učitelé ročníku pouze matematiku a český jazyk. U rodičů se tato možnost setkala s velkým ohlasem. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená kniha. ŠVP byl vytvořen na základě rámcových vzdělávacích programů. ŠVP byl od upraven podle nového RVP. K úpravám došlo především u druhého cizího jazyka a matematiky 4. a 5. ročníku. Pravidelná kontrola byla také u čtvrtletních písemných prací z matematiky a českého jazyka. U laboratorních prací byl kontrolován jejich počet během školního roku, náplň a úroveň. Hospitační činnost probíhala dle plánu hospitací. Ve školním roce 2012/2013 nastoupila Mgr. Tereza Mladá jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Petry Hasalové. Na několik hodin hudební výchovy nastoupila v září 2012 paní učitelka Smýkalová. Tu od ledna 2013 nahradil pan učitel Vildman. V pěti odděleních školní družiny pracovaly vychovatelky Miluše Řehuřková, Helena Bortová, Taťána Kleknerová, Věra Pejšová a Jaroslava Žáková. V I.C působila jako asistent pedagoga paní Zdeňka Šnejdarová. Během školního roku vypomáhaly důchodkyně Mgr. Věra Fišerová a Mgr. Alena Rajnišová. Vedení školy se snažilo také o modernizaci a další rozvoj školy. Pokračovali jsme v čerpání prostředků z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám. Učitelé během roku vytvořili několik stovek DUMů (digitálních učebních materiálů). Na vytváření těchto materiálů se podíleli téměř všichni učitelé. V rámci čerpání těchto prostředků se učitelé zúčastnili dalšího vzdělávání především v přírodovědných předmětech, českého jazyka a informačních a komunikačních technologií. 70

30 Zároveň probíhala drobná údržba. V učebně anglického jazyka (B203) proběhla celková rekonstrukce osvětlení. Učebna A 205 pí učitelky Jany Šváchové byla vybavena novým nábytkem. Během školního roku byly vymalovány toalety, upraven a vyzdoben vchod do šaten. Byla částečně zrekonstruována zámková dlažba dvora. Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly i malé. Opět došlo k výraznému snížení ONIV. Oproti roku 2007 jsme na 30%. Navíc z těchto prostředků musíme hradit 3 týdny nemoci zaměstnanců. Na DVPP nezbývají žádné peníze. Využili jsme pouze vzdělávání hrazené z operačního programu pro konkurenceschopnost. Za výsledky výchovně vzdělávací práce hovoří výsledky rozmisťovacího řízení vycházejících žáků. Všichni žáci se bez problémů dostali na vybrané střední školy nebo učiliště. Na gymnázia odešli 4 žáci, dalších 60 bylo přijato na maturitní obory. Na učiliště odešlo 12 žáků. Sedm nastoupilo ke studiu víceletého gymnázia. Vynikající úspěchy byly opět v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli sportovci. Mladší žáci se probojovali do republikového finále atletického Poháru rozhlasu. Pět žáků bude školu reprezentovat v zářijovém finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na Strahově. V celostátním kole atletické soutěže Kinderiády osadili naši žáci výborné 8. místo. V okresních kolech předmětových olympiád jsme obsadili přední místa. Přes všechna pozitiva je určitě neustále co zlepšovat. Větší pozornost chceme věnovat hospitační činnosti a ostatní kontrolní činnosti, na kterou v letošním školním roce zbylo opět méně času. I v dalších letech se zaměříme na naplnění minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti prevence rizikového chování. Pro žáky se budeme snažit vytvářet další možnosti tělovýchovných a dalších zájmových aktivit, které jsou podle našeho názoru tou nejlepší primární prevencí. Ve školním roce 2013/2014 postupně ukončíme čerpání dotací z EU, které chceme využít především na využívání ICT ve výuce. Od školního roku 2012/2013 budeme pracovat s upraveným ŠVP, jehož změny vycházejí z úprav RVP pro ZV platných od Budeme se neustále snažit o příznivé klima školy i jednotlivých tříd, rozvíjet u žáků žádoucí postoje k vrstevníkům i ke starším, k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. 71

31 Poslední zvonění žáků 9. ročníku Poslední zvonění žáků 9. ročníku 72

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 5. 5. Testování V letošním školním roce se nekonalo generální testování ČŠI v rámci projektu NIQES, kterého se v minulých dvou letech zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku. Testování bylo v tomto projektu ve

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník. 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2011/2012

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009 . základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /9 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /9 Název: Sídlo:. základní

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /7 . základní škola,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více