ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008

2 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci, personální změny 4) Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků 5) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Současné prostorové podmínky pro výuku 7) Rozvojové cíle školy 8) Vybavenost školy 9) Programy a projekty školy 10) Údaje o konání kontrol ČŠI a jiných kontrolních orgánů 11) Závěr

3 1) Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 (podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název školy : Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428 Adresa školy : Šafaříkova 428, Sedlčany Telefon, fax : / IČO : DIČ : CZ IZO : Zřizovatel : Městský úřad Sedlčany Forma hospodaření : Příspěvková organizace, právní subjekt Ředitel školy: Vladimíra Severová první jmenování do funkce Zástupce školy: Mgr. Vladimíra Křenková nástup do funkce: Podle výše zmíněného zákona předkládám následující výroční zprávu o činnosti školy.

4 2) Charakteristika školy : Škola působí v rekonstruovaném objektu, který je v majetku MěÚ Sedlčany. Budova je lokalizována v centru města jako samostatně stojící objekt v rozsáhlé zahradě. Tento objekt je vyhovující především po stránce jeho dostupnosti. V současné době je však prostorově značně omezena výuka všech oborů a proto bylo nutné hledat řešení přístavbou stávajícího objektu. V současné době se zpracovává projekt na tuto přístavbu. Povolená kapacita školy podle zřizovací listiny je 450 žáků. Škola má pobočku v Petrovicích u Sedlčan, kde vyučovali 3 učitelé v hudebním a 1 vyučující ve výtvarném oboru. Celkem ve všech oborech bylo k zapsáno 450 žáků, z toho v hudebním 271, ve výtvarném 93, v tanečním 70 a v literárně-dramatickém 16 žáků. Nejvíce žádaným v tomto roce na naší škole byl stále obor hudební, dále obor výtvarný a taneční. Obor literárně-dramatický je početně málo zastoupen, avšak jeho žáci se na veřejnosti představují také zajímavými projekty. Ve zmíněném školním roce se podařilo v rámci finančních možností školy dokoupit videokameru, dataprojektor a projekční plátno, tiskárnu, 4 komba, 2 akordeony, trubku, výstavní panely pro výtvarný obor a další pomůcky (nástrojové i notové stojany apod.). Během uplynulého školního roku škola prezentovala svoji práci prostřednictvím regionálního tisku, plakátů, vývěsky v Havlíčkově ulici i na nástěnkách školy. Přehled pedagogických porad: Zahajovací pedagogická porada (dále jen PR) č Pracovní PR č Kontrolní a pracovní PR č PR kolektivních oborů č Pracovní PR č Čtvrtletní pracovní a klasifikační PR č Pololetní klasifikační a pracovní PR č Pracovní PR č Čtvrtletní klasifikační a pracovní PR č Závěrečná PR č.10

5 Přehled učebních plánů : Ve všech vyučovaných oborech je postupováno dle plánů schválených MŠMT. Vzdělávací program HO - č.j /95-25 VO č.j / , č.j / , č.j / TO - I. stupeň č.j /200-22, č.j / II. stupeň č.j / LDO I. stupeň č.j / II. stupeň č.j / Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu Předmět věk dítěte PHV č. I. stupeň č. / ročníků výuky od 14 let II. stupeň č./ ročníků výuky HO (5-7 let) 1 - keyboard (od 7 let) 2c7 / 7 12 / 4 - klavír (od 7 let) 2 a / 7 12 / 4 - housle (od 7 let) 3 / 7 12 / 4 - kontrabas (od 10 let) 4 / 4 12 / 4 - zobcová flétna (od 7 let) 5 a / 7 12 / 4 - flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje (od 10 let) 6 / 4 12 / 4 - lidové nástroje (od 9 let) 7 / 5 12 / 4 - kytara (od 7 let) 8 / 7 12 / 4 - akordeon (od 7 let) 9 / 7 12 / 4 - pěvecká hlasová výuka 10 / 7 13 / 4 (od 7 let) - sborový zpěv (od 7 let) 11 / 7 13 / 4 Pro všechny obory platí zásada respektování individuality žáka.

6 3) Údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci Ve škole působilo začátkem hodnoceného období celkem 31 pracovníků, z toho 29 pedagogů. Další 2 pedagogické pracovnice jsou na MD. V následujícím přehledu jsou zmíněni všichni zaměstnanci školy s uvedením pracovního úvazku. Také je zde doložena nejvyšší dosažená kvalifikace vyučujících. Příjmení, Jméno Vzdělání Úvazek Obor Pedagogičtí pracovníci Borovička Květoslav Mgr. VŠ částečný HO (do ) Calta Václav střední částečný HO Dědová Vendula konzervatoř částečný TO Drozd Stanislav konzervatoř s absolutoriem plný HO Duša Jakub konzervatoř s absolutoriem částečný HO Feldsteinová Lenka Mgr. VŠ částečný VO Fořt Pavel střední částeční HO Hrbek Štěpán střední částečný HO Hoření Karel střední částečný HO Jelínková Tereza konzervatoř s absolutoriem částečný TO (do ) Jiroušková Marie střední částečný TO (za Jelínkovou) Kabát Václav konzervatoř s absolutoriem částečný HO Kořánová Natalia konzervatoř s absolutoriem plný HO Koupilová Jitka konzervatoř s absolutoriem plný HO Krása Lubor konzervatoř s absolutoriem částečný HO Křenková Vladimíra Mgr. VŠ částečný VO Kudrna Miroslav střední odborné částečný HO Lhotecká Pavlína VŠ částečný VO Matošková Eva MgA. VŠ částečný HO Nádvorníková Anna Mgr. VŠ částečný LDO Neužil Jiří střední plný HO Nováková Jaroslava konzervatoř s absolutoriem částečný HO Pačes Jan konzervatoř s absolutoriem částečný HO Poláková Marie, Mgr. VŠ + konzervatoř s abs. částečný HO Procházková Barbora studentka konzervatoře částečný TO (za Jelínkovou) Přasličák Vladimír Mgr. VŠ + konzervatoř s abs. plný HO Raček Karol VHŠ částečný HO Severová Vladimíra konzervatoř s absolutoriem plný HO Trojanová Jaroslava Mgr. VŠ částečný LDO Vašků Simona Mgr. VŠ částečný HO Vlčková Jarmila konzervatoř s absolutoriem částečný HO Nepedagogičtí pracovníci Hájková Jitka střední částečný školnice Toncarová Helena střední plný samostatná účetní

7 Počet pracovníků k Celkem Nepedagogický Pedagogický fyzický/přepočtený fyzicky/přepočtený fyzický/přepočtený 31 / 17,7 2 / 1,8 29 / 14,9 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,2 61 a více let ,1 celkem ,0 % 100,0 x z toho důchodci x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,0 vyučen ,0 střední odborné ,0 úplné střední ,2 vyšší odborné = konzervatoř ,4 vysokoškolské ,4 celkem ,0 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel HO ,0 učitel VO ,7 učitel TO ,9 učitel LDO ,4 celkem ,0

8 Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků doba trvání Celkem v ZUŠ Sedlčany do 5 let do 10 let 5 5 do 15 let 3 2 do 20 let 4 0 nad 20 let 7 2 celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře Obor Počet pedagogů Konference EPTA- vzdělávací kurz HO 2 x1 Funkční studium řídících pracovníků škol zástupce ředitele 1 Muzikoterapie 1. a 2. semestr HO 1 Ředitelské paragrafy ředitel a zástupce ředitele 2 Celostátní vzdělávací setkání řídících ředitel a zástupce ředitele 2 pracovníků ZUŠ 1. Letní hudební škola HO 2 Keramický kurz v Bechyni VO 2x1 Rozborový seminář Litomyšl 2007 VO národní přehlídka VO ZUŠ Oči dokořán VO 2 Metodický seminář pro VO ZUŠ nové trendy VO 2 Letní taneční kurz TO 1 Kurz Musical Dance TO 1

9 4.) Přijímání a zařazování žáků Žáci jsou ke studiu na ZUŠ přijímáni do přípravných oddělení na základě výsledků přijímacích zkoušek v závěru předchozího školního roku, popřípadě ještě krátce po zahájení školního roku. Ostatní žáci byli přijímáni podle pořadí, ve kterém do školy přicházeli. Bylo nutné brát i zřetel na kapacitní poměry školy. V jednotlivých oborech jsou ředitelem pověřeni učitelé, kteří vytvářejí přijímací komise. O přijetí konkrétních žáků rozhodne na základě doporučení přijímacích komisí s konečnou platností ředitelka školy. Přijatí starší žáci mohou začít studovat i bez absolvování přípravného stupně s ohledem na míru jejich schopností. Tito žáci konají dodatečnou zkoušku nebo předkládají výtvarné práce komisi, která o tomto vypracuje protokol. Ředitel také rozhodne o zařazení jednotlivých žáků k příslušným učitelům. Týká se to především žáků po ukončení 1. pololetí studia v přípravném oddělení hudebního oboru. Každoročně je ředitelem stanovena výše tzv. příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v ZUŠ. V popisovaném školním roce činila výše školného: měsíčně v jednotlivých oborech: obor Popis výuky úplaty za vzdělávání Měsíční výše ÚZV v Kč Hudební Přípravná hudební výuka 150 Individuální výuka na nástroj 250 Individuální výuka s pronájmem nástroje 300 Druhý nástroj 100 Ve skupině 2 žáci 180 Ve skupině 2 žáci s pronájmem nástroje 230 ve skupině 3 žáci 150 Ve skupině 3 žáci s pronájmem nástroje 200 Souborová nebo komorní hra 100 Přípravný pěvecký sbor 50 Sólový zpěv - individuální výuka žáci ve skupině 150 Výtvarný Přípravná výtvarná výchova 180 Skupinová výuka od 1. ročníku 180 Taneční Přípravná taneční výchova 110 Skupinová výuka od 1. ročníku 140 Literárně Přípravné oddělení 110 dramatický Skupinová výuka od 1. ročníku 110 Na písemnou žádost rodičů je poskytnuta dítěti sleva 60,- Kč měsíčně za 2. vyučovaný obor

10 Výuka hudební nauky je organizována dle platných učebních plánů v pěti ročnících. Z kapacitních důvodů byla rozložena výuka HN v1.a 2. ročnících do dvou oddělení a výuka ve 4.a 5. ročníku naopak sloučena do jednoho oddělení z důvodu nedostatečného počtu žáků v těchto ročnících. Především dojíždějícím žákům bylo umožněno navštěvovat HN ve smíšených odděleních v pozdějších odpoledních hodinách. Probíhaly také celoročně konzultační hodiny HN pro žáky, kteří z časových důvodů a nedostatečného autobusového spojení nemohli navštěvovat žádnou z možných pravidelných hodin hudební nauky. I. stupeň Celkem žáků taneční obor výtvarný obor literárnědramatický obor hudební obor Přípravné studium Přípravné studium ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem II. stupeň Přípravní studium ročník ročník ročník ročník Celkem

11 5) Výsledky vzdělávání žáků Hudební obor Okresní kolo soutěže ZUŠ klavír kategorie I. Jarmila Vlčková...1.místo Eva Bartošová...3.místo kategorie II.Tomáš Kopřiva...2.místo Tereza Marková...2.místo kategorie III.Patrik Stoupa...3.místo Tereza Plavková...3.místo kategorie VI.Klára Čápová...3.místo kategorie VII.Karel Marek...1.místo s postupem kategorie IX.Renata Průšová...1.místo s postupem Okresní kolo soutěže ZUŠ akordeon kategorie 0.Barbora Volková...1.místo s postupem kategorie II.Michal Procházka...1.místo Krajské kolo soutěže ZUŠ klavír kategorie VII.Karel Marek...1.místo kategorie IX.Renata Průšová...ČU Krajské kolo soutěže ZUŠ akordeon kategorie 0.Barbora Volková...2.místo Krajské kolo soutěže ZUŠ sólový zpěv Nikola Hofmanová...1.místo s postupem Daniela Krejčíková...2.místo s postupem Účast na celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek Účast v celostátní pěvecké soutěži Olomouc 2007 Nikola Hofmanová Daniela Krejčíková Taneční obor ZUŠ Sedlčany Účast na Festivalové postupové přehlídce skupin scénického tance v Praze ocenění za práci v souboru Literárně dramatický obor Soutěž v recitaci Carmina kategorie I. Anna Novotná...2.místo Anna Mašková...3.místo Soutěž v recitaci Sedlčanská růže I.ročník Soubor ZUŠ Hrnečku, vař!...1.místo Tereza Marková...2.místo Výtvarný obor Postup do celostátního kola výtvarné soutěže Oči do kořán 2008 Ocenění výtvarné soutěžě Lidická růže Účast výtvarných prací v nadaci Adra Účast v regionálním projektu Lukášek

12 Absolventi Celkem žáků taneční obor výtvarný obor literárnědramatický obor hudební obor I. stupeň II. stupeň ) Současné prostorové podmínky pro výuku Využití jednotlivých učeben a sálů (včetně podnajatých prostor v KDJS, výuka pěveckého sboru v 2.ZŠ Propojení) je nejlépe patrno z rozpisů o využití učeben. Je patrné, že učebny jsou zatíženy, dochází k užívání učeben více pedagogy v jednom dnu s nutným prodloužením do večerních hodin. Využívání prostor školy do večerních hodin je z pohledu ekonomického vítané, ale nevhodné vzhledem k dopravní obslužnosti regionu veřejnou hromadnou dopravou a také vzhledem k nízkému věku žáků. Nepřímá vyučovací činnost pedagogů (tj. čas na přípravu, aranžování, samostudium apod.) musí být často řešena formou domácí práce. Velký nedostatek prostor se projevuje nejvíce v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru je to způsobeno nárůstem počtu žáků a dále vznikem souborů, které vyžadují zkušebnu většího rozměru (jedná se o dechový soubor, soubor bicích nástrojů Marimba Junior Club, komorní soubory, žesťový soubor, pop-rock-jazz kapelu). Ve výtvarném oboru je nedostatek prostorů způsoben velkým nárůstem žáků, kde je z principu výuky nutný větší prostor na jednoho žáka (stojan, paleta, nutná vzdálenost od objektu výtvarné činnosti). Dále je nutné využívat výukové prostory čistý prostor na kresbu, malbu a počítačovou grafiku a druhý na modelování, tisk, keramiku a ostatní méně čisté výtvarné techniky. Nevyhovující je i současný prostor pro skupinovou výuku hudebních nauk. Pro tuto činnost je využíván současný koncertní sál školy. To vyžaduje neustálé přestavby lavic a židlí, audio a video techniky, didaktických pomůcek (tabule, názorové pomůcky apod.) a v některých případech i omezování individuální výuky, která vyžaduje použití koncertního klavíru, který je v sále instalován. Tento stav omezuje i přípravy žáků na koncertní vystoupení zejména individuální hráče na hudební nástroje s doprovodem klavíru kdy se obtížně hledá volná kapacita sálu a často je toto nutno řešit posunem nácviku do pozdních večerních hodin.

13 7) Rozvojové cíle školy VÝCHODISKA STRATEGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY Tendence ve vzdělávání navozované a podporované Rámcovým vzdělávacím programem pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání V souladu s principy, na nichž je RVP ZUV postaven umožňuje tento dokument v základním uměleckém vzdělávání: a) zohledňovat při dosahování cílů základního uměleckého vzdělávání potřeby a možnosti žáků b) uplatňovat možnosti variabilnější organizace výuky a zavádět nové formy a zaměření studia c) vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky d) formovat u žáků povědomí o dílčích i obecných cílech uměleckého vzdělávání a smyslu konkrétních činností ve výuce e) motivovat k celoživotnímu vzdělávání f) směřovat žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Cíle základního uměleckého vzdělávání Cíle základního uměleckého vzdělávání jsou: a) utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké b) poskytnout žákům základy vzdělávání ve zvoleném oboru c) po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

14 ANALÝZA PODMÍNEK ŠKOLY Analýza ukazuje, kde se škola právě nachází a jaká je její výchozí pozice. Předpokládaná strategie rozvoje školy je navíc podložena výzkumným šetřením vnějších a faktorů a jejich vyhodnocením. Organizace a řízení školy Základním dokumentem ZUŠ Sedlčany je Organizační řád. Určuje zásady řízení, vymezuje působnost, rozsah a náplň jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vazby. Stanovuje zásadní povinnosti, pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovníků jim podřízených. Je součástí vnitřních předpisů ZUŠ. S tímto organizačním řádem jsou seznámeni všichni pracovníci školy v rozsahu odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení. Vybavení školy Celkově škola disponuje potřebným vybavením k realizaci a naplňování vzdělávacích programů. V potřebném rozsahu je žákům i učitelům poskytnuta možnost pracovat s výpočetní technikou. Hudební obor - ve všech učebnách mají učitelé k dispozici klavír nebo keyboardy k nezbytným korepeticím. Koncertní sál je vybaven digitálním pianem i akustickým křídlem. Tento sál je využíván zároveň jako učebna hudebních nauk. S výjimkou některých dechových nástrojů jsou v jednotlivých hodinách dětem k výuce veškeré hudební nástroje ve škole zapůjčovány. Škola vlastní i základní zvukovou techniku k venkovním produkcím a vystoupením ve velkých sálech. Výtvarný obor - realizuje výuku v samostatném podkrovním ateliéru, kde je však velmi prostorově omezen a nelze se v plném obsazení třídy věnovat některým disciplínám. K nezbytnému vybavení patří také keramická pec, hrnčířský kruh i PC se speciálním softwarovým vybavením pro tento obor. Taneční obor je vyučován v sále k tomuto určeném a také je do značné míry prostorově omezen. Jeho vybavení splňuje požadavky na výuku. Podlaha je pokryta speciální baletní krytinou a celý prostor je vybaven klimatizační jednotkou. Literárně dramatický obor využívá ke své výuce taneční sál. Nemá prozatím k dispozici žádnou vlastní učebnu.

15 Klima školy Příznivé a vstřícné klima je na každém pracovišti jednou ze základních podmínek pro tvůrčí práci. Tím více tato skutečnost platí pro školu, která je v podstatě budována na mezilidských vztazích. Protože zpravidla má ředitel jen do jisté míry možnost podílet se na vzniku pedagogického sboru, se kterým pracuje, a výběr žáků ovlivňuje jen částečně, setkávají se ve škole lidé, kteří nemají zpočátku mnoho společného ani v cílech, ani v osobnostním zaměření. Skloubit jenom v pedagogickém sboru pracovníky různého stáří, rozdílné délky praxe, zkušeností, ale i osobnostně často velmi různé typy, není opravdu jednoduchá záležitost. Přidáme-li k tomu pracovníky správní a zvláště pak žáky s jejich velice variabilním domácím zázemím, není úloha managementu při vytváření příznivého klimatu školy snadná. Výzkumné šetření vnějších faktorů Vnější faktory může škola ovlivnit jen z části a patří mezi ně především: - celospolečenské klima, které ovlivňuje i postoje společnosti a veřejnosti k uměleckému vzdělání a zprostředkovaně i ke škole - škola, která je jednou z nejsledovanějších společenských institucí. Občané ji sledují nejen prostřednictvím svých dětí, ale protože všichni školu někdy absolvovali, mají pocit, že se k její problematice mohou vyjadřovat - mikroklima obce, v němž škola pracuje a do jejíž kompetence škola patří, rodičovská veřejnost apod. - velikost školy a její typ V naší škole byly dotazníky rodičům předány prostřednictvím žáků všech oborů v druhé polovině září roku Vyučujícím se je nepodařilo předat úplně všem a také je neobdržely nově zapsané děti. K vyhodnocení jich bylo navráceno 37,25 % z celkového počtu 298 vydaných. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jaký je pohled rodičovské veřejnosti na ZUŠ Sedlčany, co od ní očekávají, co považují ve vzdělávání za důležité, zda chtějí se školou spolupracovat. Dále také to, jak jsou naplněna jejich očekávání, kde se jejich dítě vzdělává. Také výstup plynoucí z vyhodnocení těchto dotazníků bude sloužit k hlubší analýze stávajících podmínek. Výsledky budou zohledněny jak v přípravě vize školy, tak při tvorbě ŠVP ZUŠ.

16 Výsledky šetření vnějších faktorů Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZUŠ Sedlčany : Otázka Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání Škola poskytuje mému dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle zájmu Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve škole Škola poskytuje bezpečné a podnětné prostředí pro mé dítě Škola podporuje u dětí spolupráci a vzájemnou úctu Hodnocení ? , , , , ,30 6 S dítětem často mluvíme o dění ve škole , Mám možnost informovat se o úspěchu i o problémech mého dítěte ve škole Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy , ,44 9 Mám možnost ovlivnit dění ve škole ,37 10 Text otázky Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje tuto školu Celkem odpovědí Průměrné hodnocení ,62 Celkové součty, resp. průměr ,34 Legenda : Stupnice hodnocení : 1 - rozhodně nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - částečně souhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - rozhodně souhlasím? - nevím, nedokáži se vyjádřit Celkem odpovědí Celkový počet odpovědí, tj. vrácených dotazníků. V případě nevyplnění odpovědi bylo hodnoceno jako "?" Průměrné hodnocení Byl vypočten "vážený průměr" z hodnocení 1 až 5, tj. bez odpovědi "?" Celkem bylo vydáno 298 dotazníků, vrátilo se 111 vyplněných, což je 37,25%. Vyhodnocení odpovědí - graf 100% Hodnocení - zastoupení v % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hodnocení? Hodnocení 5 Hodnocení 4 Hodnocení 3 Hodnocení 2 Hodnocení 1 Otázka

17 Závěr Z vyhodnoceného dotazníku vyplývá, že rodičovská veřejnost vnímá školu z hlediska zodpovězených otázek pozitivně. Lze konstatovat, že vzájemná komunikace rodičovské veřejnosti a školy je silnou stránkou naší instituce. Dosvědčuje to procentuální vyhodnocení odpovědí, kdy devět otázek z deseti hodnotí respondenti kladně v rozmezí 86 92,6 %. Výjimku tvoří otázka č. 9, která je hodnocena pouze 67,4 %. Tuto odchylku nemůžeme s učiteli podceňovat a při jednání s rodičovskou veřejností je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost. I přes fakt, že obecně základní umělecké školy nemají ustanoveny školské rady s povinným zastoupením rodičů, je na základě vyhodnocených odpovědí přímo nutností, aby škola o svých záměrech a vzdělávacích programech veřejnost informovala. Musíme k tomu využít veškerých informačních kanálů, které máme k dispozici. Jen tak si škola může udržet zájem rodičů zákazníků na trhu vzdělání. KATEGORIZACE CÍLŮ DO OBLASTÍ Vzdělávací a výchovné cíle školy Vzdělávací a výchovné cíle školy budou dány Rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání (RVP ZUV). Úspěšná škola má zformulované vzdělávací cíle, které upřesňují obecné cíle garantované státními vzdělávacími programy. Konkrétnost vzdělávacích cílů se směrem k učitelům a jednotlivým oborům výrazně stupňuje, konkrétní cíle má každá vyučovací hodina. Důležitým cílem je vtisknout vzdělávání a výchově systém a cílevědomost. Rozvojové cíle ve vzdělávací a výchovné činnosti školy Provést úvodní výklad obecné seznámení pedagogických pracovníků školy se změnami ve vzdělávání a seznámit s filozofií RVP ZUV. Hluboce se zabývat školním hodnocením žáků a tuto dovednost zlepšovat. Využívat všech základních vlastností pedagogického hodnocení ( systematičnosti, efektivity a informovanosti) v racionální míře. Dostatečně poznat žáka (životní styl, zájmy, rodinné prostředí) s cílem účinného působení na poznaného žáka pro možnost rozvíjet jeho osobnostní rysy a především zájem o umělecké vzdělávání. Dokázat, aby žáci používali při studiu nejvhodnější styly učení, které jim vyučující představí a nabídne.

18 Urychlit adaptaci žáků přicházejících ze základní školy na základní uměleckou školou a nafázovat je na vzdělávací systém ZUŠ tak, aby adaptace trvala co nejkratší dobu. Motivací nadaných žáků vzbudit jejich zájem o reprezentaci školy s cílem dosáhnout alespoň dobrých výsledků ve vyjmenovaných soutěžích. Hlouběji poznávat žáka jako objekt svého působení a výchovy, nepřístupně nezobecňovat a negeneralizovat. Žák se příliš rychle mění a s ním se musí měnit i pohled a vztah učitele (tj. překonávat konvenční zkušenosti). Vychovat žáky k sounáležitosti se školou, k hrdosti nad dobrým jménem školy. Dokázat, aby žáci plně uznávali základní hodnoty občanského života a měli úctu k lidem vůbec. Docílit, aby klíčové kompetence v základním uměleckém vzdělávání nebyly pouhými proklamacemi, ale především vzdělávací strategií školy. Úkolem základního uměleckého vzdělávání musí být směřování žáka k těmto klíčovým kompetencím, které jsou společné pro všechny umělecké obory: - rozvoj osobnosti žáka po stránce umělecké - zahrnout všechny znaky (podmínky) uměleckého růstu - disponovat vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují komunikaci uměleckými prostředky, mít schopnost uměleckému dílu rozumět a rozeznat jeho hodnotu - soustavnou uměleckou činností pěstovat morálně volní vlastností a pracovní návyky, které spoluvytvářejí jeho pozitivní hodnotovou orientaci - vážit si kulturních uměleckých hodnot a vnímat je jako důležitou součást lidské existence; aktivně přispívat k jejich uchování a předávání dalším generacím Cíle v oblasti personální (u pedagogických pracovníků) V oblasti školství byla pozornost vždy věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola (vzdělávací organizace) dnes bez dalšího rozvoje lidských zdrojů nemůže kvalitně fungovat. Společnost znalostí směřující k celoživotnímu učení klade na profesi učitele nové a stále vyšší nároky a spojuje je s dalším vzděláváním i celoživotním rozvojem. Zpracování a realizace ŠVP pro naši školu je spojeno s vysokým požadavkem na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozvojové cíle u pedagogických pracovníků Zpracovat plán rozvoje lidských zdrojů. Tento plán musí vycházet z analýzy současného stavu a analýzy vzdělávacích potřeb, musí korespondovat s cíly ZUŠ. Dále musí obsahovat další položky, kterými jsou např. časové členění, finanční zabezpečení, odpovědnost za realizaci. Zajistit pro učitele vhodné semináře jako přípravu na zpracování a realizaci ŠVP ZUV.

19 Dosažení plné kvalifikace pedagogických pracovníků k Docílit vysoké stability pedagogických pracovníků s nástupem dalšího školního roku. Připravit každý školní rok alespoň jednoho pedagoga k zařazení do kariérního systému. Doplňovat databáze nabídek o zaměstnání pedagogů tak, aby na každou aprobaci byl průběžně k dispozici jeden potencionální pedagog. Plně vyčerpat schválený obsah samostudia ve školním roce s cílem zvýšení odbornosti pedagogického sboru. Zařadit tvorbu a realizace ŠVP ZUŠ do kritérií hodnocení pedagogů pro odměňování. Cíle v řídící činnosti školy Tvorbou cílů v řídící činnosti školy bude pověřen pracovní tým. Tito lidé by měli vynikat vysokou ujasněností cílů a vlastnostmi skupinové soudržnosti (koheze). Schopnost stanovit cíle a pregnantně je formulovat je samozřejmou vlastností ředitele. Reálné řídící činnosti školy Základním hlediskem třídění je fakt, na co je převážně řízení zaměřeno. Z tohoto hlediska uvažujeme o následujících druzích: a) řízení technické - to je řízení zaměřené na efektivní využívání technických prostředků, které jsou součástí systému. Ve škole to znamená zaměření na efektivní využívání prostor školy, jejího vybavení, technických a vyučovacích pomůcek b) vedení lidí to je řízení zaměřené na lidský faktor v systému, na účelné ovlivňování lidských činitelů (leadership) c) koncepční řízení jedná se o stanovení koncepce (filozofie) školy a koordinaci zájmů a činnosti lidí Rozvojové cíle v řídící činnosti školy Marketingovými opatřeními zvýšit zájem veřejnosti o školu. Hospitacemi ověřit zda učitelé znají moderní vyučovací metody a formy práce, s cílem dosáhnout těchto schopností u všech pedagogů, kteří jsou na škole v zaměstnaneckém poměru déle než jeden školní rok. Organizačními normami pokrýt všechny opakující se činnosti a procesy ve škole a průběžně reagovat na změny v souvislosti s měnícími se právními prostředími.

20 Do roku 2009 převést a zpracovat školní agendy do databází PC. Do roku 2010 zpracovat Školní vzdělávací program ZUŠ tak, aby se podle něj mohlo od roku 2011 vyučovat. Rozšířit vzdělávací nabídku (portfolio) výuky o jeden předmět nebo nástroj do roku Po zpracování ŠVP ZUŠ ustanovit pracovní týmy pro jednotlivé vzdělávací obory, vymezit jejich odpovědnosti a pravomoce. Ustanovit funkci KOORDINÁTORA pro zpracování a implementaci ŠVP ZUV, stanovit odpovědnosti a pravomoci. K hlavním úkolům koordinátora patří: a) naplánovat časové rozvržení tvorby a realizace ŠVP ZUV (harmonogram činností) b) řídit tým učitelů a organizovat společnou i skupinovou práci při tvorbě ŠVP ZUV. Výraznějších vzdělávacích výsledků docílit intenzifikací výuky (odstraněním neproduktivních časů při vyučování a výrazným omezením pasivity žáků při učení). Dosáhnout minimalizace neodborného suplování Zajišťovat vhodnou odbornou pedagogickou literaturu pro potřeby vedení školy i pedagogického sboru. Navázat dlouhodobou spolupráci s jinými ZUŠ (inspirovat se jejich výsledky, zkušenostmi atd.). Organizovat reciproční styky a výměnu zkušeností se zahraničními ZUŠ. Cíle v oblasti veřejných vztahů Z výzkumného šetření vnějších faktorů (postoje veřejnosti ke vzdělání a zprostředkovaně i ke škole) vyplývá, že rodičovská veřejnost vnímá ZUŠ z hlediska zodpovědných otázek velmi pozitivně. Lze konstatovat, že vzájemná komunikace rodičovské veřejnosti a školy je silnou stránkou naší instituce. I přes fakt, že obecně základní umělecké školy nemají ustanoveny školské rady s povinným zastoupením rodičů, je na základě vyhodnocených odpovědí přímo nutností, aby škola o svých záměrech a vzdělávacích programech veřejnost informovala. Musíme k tomu využívat veškerých informačních kanálů, které máme k dispozici. Jen tak si škola může udržet zájem rodičů zákazníků na trhu vzdělání. Rozvojové cíle v oblasti veřejných vztahů Zapojit do úsilí o navázání intenzivní spolupráce učitelé rodiče všechny pedagogické pracovníky školy. Volit konkrétní formy vzájemné spolupráce s konkrétními rodiči.

21 O koncepci spolupráce škola rodiče informovat všechny rodiče, vytypované požádat o spolupráci na konkrétních úkolech a pozitivně hodnotit jejich realizaci nebo snahu o realizaci. Informace o škole budou zveřejňovány: a) prostřednictvím školní nástěnky b) prostřednictvím webových stránek školy. Vytvořit z pedagogů školy tým, ochotný věnovat maximální úsilí vzájemnému sblížení a shodě rodičů a pedagogů při vzdělávacím procesu žáků základní umělecké školy. Rodiče mohou školu navštěvovat: - kdykoliv po dohodě s učitelem, - v době třídních přehrávek a představení - otevřené hodiny Škola bude každoročně pořádat dny otevřených dveří Vystupování žáků ZUŠ na veřejnosti v souladu s ročními plány kulturních akcí školy. V souladu s evropskými tendencemi, kde je pravidlem úzká vazba školy na místní komunitu bude vhodné, aby ředitel školy projednal a podrobně vysvětlil realizaci ŠVP ZUŠ svému zřizovateli. Projednat záměr realizace školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání nejdříve na schůzkách s rodiči. Stanovit garanty pro následující programy: a) úzký kontakt s rodiči problémových žáků b) individuální rozhovory s rodiči. Využívat marketingové komunikace školy pro systematické využívaní principů, prvků a postupu marketingu při navazování a upevňování vztahů mezi školou a jejími klienty a zákazníky. Využívat Public relations jakožto nejdůležitější marketingovou komunikaci v sektoru školství. K tomu je nutné nepřetržitě sledovat její jednotlivé aspekty -publicitu, firemní kulturu, image, klima školy, kvalitu poskytovaných informací, způsob a kvalitu komunikací mezi jednotlivými subjekty. Cíle v oblasti sociálních vztahů školy Výkonnost a efektivita organizace závisí do značné míry na tom, jak jsou uvnitř uspořádány vztahy mezi jednotlivými pracovníky a jaká je zde firemní kultura. Škola v tom není žádnou výjimkou. Naopak běžné uspořádání vyučování vede k tomu, že učitelé nemají dostatek vhodných příležitostí k tomu, aby utvářeli a posilovali své vzájemné vztahy. Učitelé pracují do značné míry odděleně v určité izolaci od ostatních kolegů a aby školy tuto skutečnost vyrovnávaly, musí udělat něco víc, než jen zvýšit počet pravidelných porad. Stále více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více