česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury"

Transkript

1 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004

2 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci České republiky v roce vstupu do Evropské unie. Pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause a paní Viviane Reding, členky Evropské komise zodpovědné za vzdělávání a kulturu Patroni: Gabriela Beňačková, Petr Eben, Sir Charles Mackerras, Jiří Stivín, Josef Suk, Miloš Štědroň

3 FRANTIŠEK BENDA Život českého houslisty a skladatele Františka Bendy barvitě ilustruje situaci úspěšné české hudební emigrace i sociální postavení nájemného hudebníka v dané době. František se narodil 22. listopadu 1709 jako prvorozený syn hudebníka a tkalce Jana Jiřího Bendy v dnešních Benátkách nad Jizerou. Patřil k významnému muzikantského rodu Bendů, měl čtyři sourozence. Už v devíti letech zpíval jako diskantista v kostele sv. Mikuláše benediktinského kláštera v Praze. Odtud odešel k jezuitům do Drážďan, kde velmi pokročil v hudebním vzdělání, a to zejména ve hře na housle a violu. Podle vlastní autobiograf ie se mu ovšem stýskalo. Protože ho nechtěli propustit, pokusil se tajně prchnout ve vlečném člunu lodi směřujícím do Čech. Byl sice zadržen, nicméně do Prahy se přece jen vrátil, aby opět studoval u jezuitů. Účastnil se tehdy jako zpěvák dvou významných akcí ke korunovaci Karla VI českým králem (1723), které měly podpořit politickou a kulturní pozici Prahy v monarchii: provedení opery Constanza e Fortezza J. J. Fuxe a jako sólista Zelenkova melodramu O sv. Václavu: Sub olea pacis et palma virtutis. Když se mu díky mutaci změnil hlas, vrátil se domů. Pouze díky podpoře a pokynu hraběte z Klenové, do jehož panství spadalo jeho rodiště, se ovšem mohl nadále věnovat houslím. V r odchází Benda do Vídně jakožto významného hudebního centra. Nachází zde sice příležitosti, ale nevyhovuje mu statut běžného hudebníka, od kterého se stále ještě požaduje spojení hudebního výkonu s dalšími lokajskými službami. Opět utíká, tentokráte se známým českým emigrantem Jiřím Čartem do Varšavy. Získají zde prestižní místo nejprve v ansámblu starosty, od r u královské kapely. Poté, co byla kapela po smrti Augusta II. rozpuštěna, stěhují se oba hudebníci do Drážďan. Teprve nyní se František pokouší vykoupit z vazalství hraběte z Klenové, který byl v dětství jeho dobrodincem. Nejprve se jej snaží uplatit koněm, poté posílá dvě stě zlatých a získává svobodu. 17. dubna 1733 vstoupil Benda do významné kapely hudbymilovného korunního prince Fridiricha II Velikého. Od r působila kapela v Rheinsbergu, po Friedrichově korunovaci 1740 v Postupimi. Orchestr byl obsazen velmi dobrými hudebníky, v době svého vrcholu čítal na 39 členů. František se stal prvním houslistou a koncertním mistrem (1772). Je zajímavé, že Friedrich zbavil Bendovu rodinu v Čechách nevolnictví, aby se za ním mohla přistěhovat do Postupmi Do jeho služeb tak vstoupili i další dva Bendovi bratři, známí hudebníci - Jiří Antonín a Josef. Král podpořil rodinu i f inančně, aby se mohla usadit. Orchestr provozoval soudobou hudbu (Bendovu, Quantzovu, C. Ph. E. Bacha, event. hudbu panovníka). Benda, přestože občas vystupoval i jako zpěvák, byl ctěn především jako houslista se zpěvným tónem. Vážil si jej také C. Ph. E. Bach. Dochovala se rovněž příznivá zpráva cestovatele Burneyho o jeho hře. Benda vychoval na třicet žáků a je považován za tvůrce tzv. berlínské houslové školy. František Benda ve své interpretaci i skladbách, kterým se věnoval zejména od svého působení v kapele, předznamenal klasicismus, v pomalých adagiových větách pak je spolutvůrcem tzv. citového slohu. Je autorem 15 houslových koncertů a dalších skladeb pro housle (sonát, triových sonát celkem asi 100), capriccií (v podstatě etud pro své žáky). V symfoniích dodržuje tehdy v Německu oblíbený typ třívěté barokní neapolské sinfonie. Počátkem 60. let skladatel onemocněl artritidou. Král mu opět pomohl. Zaplatil mu léčení v Cáchách a Karlových Varech. V té době také Benda píše svou autobiograf ii (pro své potomky). Rozvětvený hudebně založený rod Bendů nevymřel dodnes. -ld

4 OSOBNOSTI-LISTOPAD FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ-KROMMER ( Kamenice u Třebíče Vídeň) Český skladatel. Hudební vzdělání získal u svého strýce Antonína Matyáše Krommera v Tuřanech. Kolem roku 1785 odešel do Vídně a posléze do Maďarska, kde působil jako koncertní mistr a kapelník. Z této doby pochází první vydání jeho komorních skladeb. Roku 1795 se vrátil zpět do Vídně, kde získal místo houslisty ve dvorní kapele a roku 1815 se po smrti Leopolda Koželuha stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby. Za života byl mnohokrát oceněn, na návrh Antonína Rejchy se stal čestným členem pařížské konzervatoře roku 1818, následovala čestná členství milánské konzervatoře a F ilharmonického spolku v Benátkách, byl členem spolků přátel hudby v mnoha rakouských městech. Cestoval do Francie a Itálie, udržoval styky i s českým hudebním prostředím. Jeho skladby vycházejí z J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena, výrazná je bohatá melodika často využívající české prvky a prvky romantismu. Je autorem zhruba 300 většinou instrumentálních děl. Složil přes 100 smyčcových kvartetů, několik kvintetů a trií, 5 symfonií a koncertů (2 hobojové koncerty, Koncert pro klarinet, houslové koncerty, Partitu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty.) Zemřel ve Vídni. HANS KRÁSA ( Praha Osvětim) Pražský skladatel pocházející z česko-německé židovské rodiny. Studoval klavír u T. Wallersteinové, později soukromě skladbu u G. von Keusslera a A. Zemlinského. Debutoval 1921 skladbou na básně Ch. Morgernsterna Vier Orchesterlieder, 1923 se prosadil v Paříži (Symphonie, Quartetto) zkomponoval operu Verlobung im Traum, 1931 žalmovou kantátu Die Erde ist des Herrn ad., dětskou operu Brundibár na text A. Hoffmeistra. Premiéra opery se konala na přelomu let 1942/3 bez přítomnosti autora, neboť ten byl již od 10. srpna 1942 internován v ghettu Terezín. Zde byla opera v nové instrumentaci hrána v pětapadesáti reprízách. Z Terezína se dochovala další Krásova díla Tři písně na verše A. Rimbauda, Overtura pro malý orchestr a dvě smyčcová tria. 16. října 1944 byl transportován do Osvětimi, kde zahynul (pravděpodobně 18. října) v plynové komoře.

5 PROJEKTY ČR Kytara napříč žánry Praha, Česká Lípa, Benešov, Nové Strašecí, 7. ročník mezinárodního festivalu akustické kytary. Varnsdorf, Pardubice, Dolní Pustevna M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Praha, Olomouc, Brno, Opava, Ostrava operní halucinace v 38 scénách tel Tanec je hudba a hudba je tanec Rokycany, Praha Scénické koncerty folklorních souborů. Taneční zpracování lidových motivů v díle našich klasiků B. Smetany (Furiant z opery Prodaná nevěsta), B. Martinů (Koleda a Sestra travička z kantátového cyklu Kytice), L. Janáčka (Lašské tance) i soudobých autorů J. F išera, J. Krčka a M. Rychty. Pořádá NIPOS a soubor Rokytka při DDM Rokycany. JEDNOTLIVÉ LOKALITY BRNO Státní f ilharmonie Brno Sváteční symfonický cyklus k výročím české hudby v roce Z(a)tracená hudba HRADEC KRÁLOVÉ F ilharmonie Hradec Králové CHRUDIM Chrudimské hudební pátky Muzeum, Velký sál Pořádá Komorní f ilharmonie Pardubice KARLOVY VARY Karlovarský symfonický orchestr

6 XXXIX. mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka Šmeralova 40 Mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců Pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. NOVÝ JIČÍN V. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Beskydské divadlo Pořádají NIPOS-ARTAMA a Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín OLOMOUC Moravská f ilharmonie Olomouc OSTRAVA Janáčkova f ilharmonie Ostrava PARDUBICE Komorní f ilharmonie Pardubice PLZEŇ Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby f ilharmonie.softech.cz PRAHA Česká hudba 2004 (Koncertní vizita) Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Cyklus koncertů zaměřený na tvorbu jubilujících českých skladatelů Hudba mezi obrazy Lichtenštejnský palác, Galerie 10. ročník cyklu komorních koncertů koncipovaný jako hold české hudbě a oslava jubilea Českého noneta. Koncerty jsou doplněny výstavou obrazů a kreseb českých umělců a umělkyň. czech.nonet.cz/concerts čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Hudební festival zaměřený na hudební tvorbu současných skladatelů.

7 Rebelující dámy české hudby Městská knihovna Praha Dramaturgie projektu je určena myšlenkou prezentovat kultivovanému publiku současnou tvář ženské hudební scény Nedělní koncerty na Petříně Kostel sv. Vavřince na Petříně Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Rudolf inum, Dvořákova síň ilharmonie.cz Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezóna Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška ročník hudebního festivalu pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Městské části Praha Hudba Pražského hradu Pražský hrad Cyklus koncertů vztahujících se k různým historickým obdobím, spjatým s konkrétní osobou panovníka či hlavy státu Symfonický orchestr Českého rozhlasu Ach, ty slavné děti! Aneb hudební velikáni v krátkých kalhotách Rudolf inum Cyklus koncertů pro rodiče s dětmi II. pořádá Pražská komorní f ilharmonie Český melodram světu - Česká hudba 2004 Pálf fyho palác, 7. Mezinárodní festival koncertního melodramu Lichtenštejnský palác, Žofín a Mezinárodní setkávání mladých umělců pořádá Česká hudební společnost - Společnost Zdeňka F ibicha Český spolek pro komorní hudbu Rudolf inum, Lichtenštejnský palác viz Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům ilharmonie.cz Barokní podvečery - Česká hudba bez hranic Barokní knihovní sál, Nostický palác Cyklus koncertů staré hudby Festival Dny soudobé hudby 2004 Lichtenštejnský palác, pořádá Společnost českých skladatelů, člen Asociace hudebních umělců a vědců Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla ahuv.seznam.cz

8 Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Národní dům na Vinohradech s cenou Petra Ebena 2004 Vyhlašovatelem festivalu je NIPOS-ARTAMA, pověřeným pořadatelem OR-FEA TEPLICE Severočeská f ilharmonie Teplice ilharmonie.cz ZLÍN F ilharmonie Bohuslava Martinů Zlín INSCENACE BRNO , 19:00 h , 17:00 h , 19:00 h. L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky Janáčkovo divadlo dir. J. Štych, režie V. Věžník , 19:00 h. A. Dvořák: Jakobín Janáčkovo divadlo dir. J. Štych, režie Z. Srba , 19:00 h. Josef Kompit: Princezna Sylvestrie, obnovená premiéra divadlo Radost hud. rekonstrukce a režie V. Peška (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. B. Smetana: Braniboři v Čechách Janáčkovo divadlo dir. J. Kyzlink, režie M. Chudovský , 19:00 h. Baletní večer na hudbu českých skladatelů - A. Dvořák, Janáčkovo divadlo L. Janáček, B. Martinů, V. Kaprálová dir. M. Kaňák, chor. H. Litterová, Z. Prokeš, P. Zuska reprízy 20., ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:00 h. B. Smetana: Hubička DK Metropol dir. M. Kaňák, režie J. Štych

9 HRADEC KRÁLOVÉ , 19:00 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta Klicperovo divadlo režie: V. Morávek, hud. úprava a nastudování: P. Horák, scéna M. Zkostelecký, kostýmy Z.Hanáková LIBEREC 5./ , 19:00 h. B. Smetana: Dalibor, premiéra Divadlo F. X. Šaldy dir. F. Babický, režie J. Průdek reprízy 9., OPAVA , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Loutkové divadlo operní halucinace v 38 scénách OSTRAVA 13./ , 19:00 h. A. Dvořák: Requiem, premiéra baletu Divadlo Jiřího Myrona chor. I. Vejsada, hudba ze záznamu, scéna D. Bazika, kostýmy E. Kotková reprízy 16., , 19:00 h. O. Nedbal: Vinobraní Divadlo Jiřího Myrona dir. K. Mládek, režie M. Dubovic , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Janáčkova konzervatoř operní halucinace v 38 scénách , 19:00 h. L. Janáček: Její pastorkyňa Dvořákovo divadlo dir. T. Paterson, režie M. Tarant , 19:00 h. A. Dvořák: Čert a Káča Dvořákovo divadlo dir. V. Návrat, režie B. Jansa PRAHA 5./ , 19:00 h. Lamenti - scénický madrigal pro pět lidských hlasů Universální prostor NoD a sedm hudebních nástrojů hudba: C. Monteverdi a M. Nejtek, režie J. Heřman, dir. M. Nejtek reprízy 9.,

10 , 19:30 h. Scénický koncert folklorních souborů Divadlo Komedie účinkují folklorní soubory Hradišťan, Hlubina, Rokytka, Vycpálkovci a Rozmarýnek (Tanec je hudba a hudba je tanec) 9., , 19:00 h. A. Dvořák: Čert a Káča Národní divadlo Praha dir. B. Gregor, režie M. Chudovský , 19:30 h. J. Šlitr, J. Suchý: Dobře placená procházka - jazzová opera Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Z. Rohlíček/J. Pejchal/R. Snítil - Uli, V. Rotta - Advokát, M. Zemánková/ K. Raková - Vanilka, M. Valenta - Listonoš, O. Štolfová/K. Frouzová/ A. Hrnečková - Teta Brockefellerová z Liverpoolu (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) 12./ , 19:00 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta, premiéra Národní divadlo Praha dir. O. Dohnányi, režie J. Nekvasil reprízy 17., 18., , 19:30 h. 2krát Martinů Divadlo Komedie B. Martinů: Slzy Nože, premiéra, Martinů: Ariadna, premiéra Komorní orchestr Berg, režie D. Balatka, účinkují: I. Houkalová, V. Sibera, F. Zahradníček, A. Priechodská, M. Žáková, J. Moravec a další repríza KONCERTY ČR BRNO 4. a , h. Kamínek v dlani. Čím se liší a v čem si rozumějí Besední dům Státní f ilharmonie Brno, Hradišťan, um. ved. J. Pavlica (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Koncert k poctě jubilujících českých skladatelů JAMU P. Haas: Předehra pro rozhlas, A. Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, J. Křička: Severní noci pro mezzosoprán a orchestr, L. Janáček: Taras Bulba Moravská f ilharmonie Olomouc a studenti JAMU (Janáčkova akademie múzických umění) , 19:30 h. Ženské a mužské sbory A. Dvořáka, J. Suka, B. Martinů Konvent Milosrdných bratří A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír, J. Suk: Deset ženských zpěvů pro ženský sbor a klavír, B. Martinů: Hora tří světel Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala

11 , 10:30 h. Svět očima dětí Besední dům Z. Pololáník: Do usínání, V. Sommer: Co říká mateřídouška dětem, B. Martinů: Hra na vlčka (Špalíček), P. Eben: Na našem sádku, H. Krása: Brundibár, dětská opera z Terezína Kantiléna, sbor dětí a mládeže při SFB, T. Kořínek - tenor, E. Podařilová - klavír, Komorní soubor SFB, dir. J. Klecker (Státní f ilharmonie Brno) , 17:00 h. Podzimní koncert Kantilény v Besedním domě Besední dům J. Pauer: Kaleidoskop, C. Kohoutek: Na rozhledně, A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr), H. Krása: Brundibár, malá opera pro děti ZUŠ Kantiléna, sbm. V. Maťašová, T. Kořínek - tenor, Podařilová - klavír, Komorní soubor SFB, dir. J. Klecker (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Houslové talenty Besední dům L. Sluka: Samota - 1. provedení (dále J. S. Bach, E.-A. Ysaÿe, G. Tartini, H. W. Ernst) M. Paľa, A. Novák - housle, M. Mergentalová - klavír (Státní f ilharmonie Brno) , 19:00 h. V. Ullmann: Píseň o lásce a smrti koroneta Rilka, Konvent Milosrdných bratří A. Schreiber: Zehn Lieder, premiéra, P. Haas: Z opičích hor (dále G. Mahler) Kociánovo kvarteto, P. Černoch tenor, Martina Hammerle baryton, Daniel Wiesner, Drahomíra Titzová klavírní doprovod (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. E. Schulhof f: Jazzové oratorium, Besední dům I. Krejčí: Sinfonie č. 2 in Cis, V. Kaprál: Uspávánky, Czech virtuosi a jazzová sekce orchestru G. Broma, Brněnský akademický sbor, dir. J. Kyzlink, E. Garajová - mezzosoprán (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. Večer písní a chansonů - Bohuslav Martinů, Zemanova kavárna Ralph Benatzky, E. F. Burian J. Štefáčková mezzosoprán, J. Musilová, L. Kerndl zpěv, D. Ritzová, O. Bláha klavírní doprovod (Z(a)tracená hudba) 25./ , 19:30 h. M. Ištvan: Hry, sedm obrazů pro symfonický orchestr, Janáčkovo divadlo B. Martinů: Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur Státní f ilharmonie Brno, Janáčkovo kvarteto, dir. M. Damev (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. J. Tioka: Slavnosti v planetáriu (dále G. F. Händel, Ch. F. Gounod) Hvězdárna a planetárium M. Koperníka Komorní dechová harmonie, dir. D. Mareček

12 BROUMOV , 17:00 h. Duchovní hudba ve tvorbě významných českých skladatelů Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově Na programu skladby A. Dvořáka, B. Smetany, P. Ebena, J. Zacha a dalších účinkuje Komorní sbor Canticum Broumov ČESKÉ BUDĚJOVICE 10./ , 19:30 h. A. Michna: Loutna česká, J. Krček: Symfonie č. 4 Koncertní síň Otakara Jeremiáše Jihočeská komorní f ilharmonie České Budějovice, dir. J. Krček, A. Hlavenková - soprán, E. Adlerová - alt, K. Jakubů - tenor, A. Strejček - um. přednes HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30 h. L. Janáček: Glagolská mše (dále O. Messiaen) Sál KD Střelnice F ilharmonie Hradec Králové, dir. O. Kukal, Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, sbm. D. Ludvíčková, Pražský f ilharmonický sbor, sbm. J. Brych, K. Dernerová - soprán, M. Kubinová - alt, M. Lehotský - tenor, P. Vančura - bas (F ilharmonie Hradec Králové) CHRUDIM , 19:00 h. B. Martinů: Serenáda pro komorní orchestr, Muzeum, Velký sál J. A. Benda: Klavírní koncert C dur (dále A. Honegger, F. Schubert) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. D. Bostock, A. Piricone - klavír (Chrudimské hudební pátky) JIHLAVA , 19:00 h. F. V. Kramář-Krommer: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur Horácké divadlo Jihlava (dále Ch. W. Gluck, W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. J. Svejkovský, J. Mach - klarinet (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:30 h. Z. F ibich: Osm dvojzpěvů (výběr), V. Novák: Velebná noc, Rodný dům A. Dvořáka Primula veris, Rudovousek, A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, Ruské písně, Dueta, L. Janáček: Lidová nokturna (výběr) Komorní ženský sbor Charmone, řídí J. Petrdlík, M. Sekera - klavír

13 NOVÝ JIČÍN Zahajovací koncert Beskydské divadlo P. Eben: Řecký slovník, výběr z cyklu, I. Loudová: Mudrosloví, kantáta pro dětský sbor, sólový klarinet, dvě zobcové f létna a drobné bicí nástroje, A. Tučapský: Chlapec a hvězdy, komorní kantáta o jaru, o dětství, o květech a ptácích na verše J. Seiferta pro dětský sbor, vypravěče a komorní soubor účinkují Dětský pěvecký sbor Permoník ZUŠ B. Smetany, sbm. E. Šeinerová, Dětský pěvecký sbor Ondrášek, sbm. J. Zajíček (V. celostátní soutěž pěveckých sborů) OSTRAVA , 18:00 h. Z. F ibich: Brilantní polonéza, A. Dvořák: Karneval Sál KDmO (dále L. Bernstein, C. M. von Weber) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. M. Lejava, D. Svoboda - klarinet, M. Korpasová - housle (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) , 19:30 h. Na programu skladby z období baroka (P. J. Vejvanovský, Pezel), Sál KDmO romantismu (C. Franck) a současnosti (J. Teml) Žesťový soubor Janáčkovy f ilharmonie Ostrava, P. Čech - varhany (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) 18./ , 19:30 h. R. Kubín: Maryčka Magdonova, L. Janáček: Taras Bulba sál KDmO (dále L. van Beetoven) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. P. Vronský, E. Indjić - klavír (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) PARDUBICE , 19:00 h. Slavnostní koncert ke Dni boje studentů Aula Arnošta z Pardubic, za svobodu a demokracii Univerzitní kampus F. V. Kramář-Krommer: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur Pardubice - Polabiny (dále Ch. W. Gluck, W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. J. Svejkovský, J. Mach - klarinet (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:00 h. 16./ , 19:30 h. B. Martinů: Serenáda pro komorní orchestr, Dům hudby, Sukova síň J. A. Benda: Klavírní koncert C dur (dále A. Honegger, F. Schubert) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. D. Bostock, A. Piricone - klavír (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:00 h. Večer operních árií - České a světové operní árie pro bas Dům hudby, Sukova síň Na programu W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, G. Puccini L. Vele - bas (Komorní f ilharmonie Pardubice)

14 PLZEŇ , 19:30 h. J. D. Zelenka: Ipocondria, předehra (dále R. Strauss, L. van Beethoven) sál Peklo Plzeňská f ilharmonie, dir. H. Farkač, P. Hernych - lesní roh (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:30 h. J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, K. Stamitz: sál Peklo Koncert pro violu a orchestr č. 1 D dur, B. Martinů: Toccata e due canzoni Plzeňská f ilharmonie, dir. H. Farkač, J. Pěruška - viola (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:00 h. Z. F ibich: Toman a lesní panna Velké divadlo (dále F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Sibelius) Orchestr DJKT, dir. J. Štrunc, Š. Pražák - housle PRAHA , 19:30 h. Koncert elektroakustické hudby Lichtenštejnský palác, divadlo Inspirace skladby studentů HAMU, M. Rataj: Rely-Relay-Relation, O. Adámek: Circle de rhytmes vitaux (dále S. Koepf, J. A. Garavaglia), videoprojekce: D. Čermák (Společnost pro elektroakustickou hudbu, kontakt: , 19:30 h. J. Rut: Trio pro dvoje housle a violu, M. Kabeláč: Nářky a úsměvy pro Lichtenštejnský palác, Sál Martinů f létnu a harfu, P. Blatný: Lezione interrota pro čtyři lesní rohy, P. Hrabánek: Domácí hudba pro harfu, anglický roh a violoncello, V. Kalabis: Dvojice pro dvě f létny, J. Marek: Suita pro mezzosoprán, čtyři violy, violoncello a harfu účinkují Violové kvarteto České f ilharmonie, Kvarteto lesních rohů, J. Sýkorová - mezzosoprán, P. Kudelásek, J. Kekula - housle, J. Pěruška - viola, J. Szakál, V. Manoušek - violoncello, J. Válek, M. Čáslavová - f létna, V. Jouza - anglický roh, J. Boušková, H. Müllerová - harfa (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Koncert na počest 90. narozenin prof. Františka Smetany Rudolf inum, Dvořákova síň Z. Lukáš: Cantico, premiéra, E. Zámečník: Musica per Pablo Casals, premiéra, Eine kleine Abendmusik, premiéra, J. F ilas: Celli, dolci celli, premiéra, J. Gemrot: Italské motivy, premiéra (dále D. Bullock, H. Villa-Lobos) Virtuosi di basso (violoncellisté a kontrabasisté orchestru Česká f ilharmonie), um. ved. a dir. F. Host (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům)

15 , 19:30 h. K. Pexidr: Dvě fresky pro klavír, Z. Šesták: Hledání moudrosti Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro baryton a klavír, C. Kohoutek: Prvosenky pro klavír, J. Kapr: Claricello pro klarinet a violoncello, J. Laburda: Sonáta č. 9 pro klavír, I. Polách: Domino pro klavír a žesťové kvinteto účinkují R. Janál - baryton, P. Jarůšek - violoncello, K. Dohnal - klarinet, D. Wiesner, E. Horáková, R. Pallas - klavír, H. Müllerová - harfa, žesťové kvinteto (V. Gregorovič, M. Novotný, M. Čapská, L. Čermák, L. Maryška), dir. M. Ivanovič (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Pocta sv. Hubertovi kostel sv. Anny B. M. Černohorský: Toccata C dur pro varhany, P. J. Vejvanovský: Sonata la posta, L. Koželuh: Lovecké fanfáry pro parforsní hony v Jemčicích pořádané hrabětem Černínem v roce 1791, J. I. Linek: Korunovační fanfáry pro Marii Terezii, A. Dvořák: Valčík A dur pro smyčcový orchestr, J. Suk: Serenáda pro smyčce Es dur op. 6 (dále J. Obrecht, O. di Lasso, T. Morley, A. Banchieri, A. Gabrieli) T. Jindra - bas, J. Hošek - violoncello, J. Kšica - varhany (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. E. Schif fauer: Fragment neurobarokní sonáty pro housle Lichtenštejnský palác, Sál Martinů a smyčcový orchestr, Z. Pololáník: Baletní epizody pro smyčcový orchestr, J. Teml: Concerto grosso pro dvoje housle, violoncello a smyčcový orchestr, J. Dadák: Koncert pro tubu a smyčcový orchestr s klavírem, B. Martinů: Koncert pro klavírní trio se smyčcovým orchestrem účinkují TKO, dir. Z. Müller, klavírní trio (B. Matoušek, M. Petráš, E. Leichner), D. Danel - housle, J. Tomášek, G. Kubátová - housle, M. Hiksová - violoncello, M. F ila - tuba (Dny soudobé hudby 2004) 4./ , 19:30 h. B. Smetana: Richard lll., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, Rudolf inum, Dvořákova síň A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur Česká f ilharmonie, dir. Z. Mácal, předání ceny ČHR p. Mácalovi. (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30 h. M. Kubička: Divertimento pro klarinetové kvarteto, Konzervatoř a ladičská V. Čermáková: Konfrontace pro violoncello, škola Jana Deyla M. Iglo: Suita pro f létnu, E. Driga: 1. smyčcový kvartet, Z. Zahradník: Přes kopce slyším tvůj smích pro soprán a f létnu, I. Krejčí: 5. smyčcový kvarteto účinkují Pražské klarinetové kvarteto (M. Řeřich, J. Brabec, K. Dohnal, J. Mach), Kvarteto M. Nosticové (P. Bernášek, V. Vacek, P. Hořejší, P. Šporcl), J. Havlová - soprán, R. Širc - violoncello, V. Kunt - f létna (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Rychlá jízda na leasing Jany Koubkové a EU bandu Auto Jarov s.r.o., autosalón - jazzová party v autosalónu, J. Koubková: Bluesová dvanáctka, Pipu, Jen s jednou postelí, Madona z roští, Ruven (dále G. Gershwin, B. Holiday, A. C. Jobim, Ch. Parker, J. Mc. Hugh, I. Higginbotham) J. Koubková - zpěv, EU band kvartet (Nekonvenční žižkovský podzim 2004)

16 , 16:00 h. Hudba doby Přemyslovců a Lucemburků na Pražském hradě Basilika sv. Jiří Na programu Nejstarší památky české hudby - jednohlas a raný vícehlas na Pražském hradě, Vícetextová moteta, Kodex Tobiáše z Bechyně (rukopis pražské kapitulní knihovny ), Italská a francouzská avantgarda na Pražském hradě, Guillaume de Machaut a další účinkuje Gutta Musicae, um. ved. S. Jányš, A. Bárta - varhanní pozitiv (Hudba Pražského hradu) , 19:30 h. Na programu J. Klička Lichtenštejnský palác, Sál Martinů R. Kresta - housle, J. Brožková - hoboj, A. F lajšingrová - klavír (Česká hudba Koncertní vizita) , 19:30 h. P. Eben: Veni Creator Spiritus, L. Janáček: Po zarostlém chodníčku Rudolf inum, Dvořákova síň (dále L. van Beethoven, S. Prokofjev) P. Jiříkovský - klavír (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 15:00 h. podzimní koncert k výročnímu roku Česká hudba 2004 Kostel sv. Vavřince na Petříně (Nedělní koncerty na Petříně) , 18:00 h. Concerto - instrumentální koncerty barokní Prahy Barokní knihovní sál Na programu Brentner, Tůma, Vivaldi, Tartini, Pergolesi (Barokní podvečery) , 18:30 h. Večer mladých umělců k 230. výročí vzniku Bendovy Ariadny Český rozhlas, Studio I. a k 50. narozeninám skladatelky Sylvy Bodorové J. A. Benda: Ariadna na Naxu, S. Bodorová: Zápas s andělem, Cantabile amadeo Studentský komorní orchestr Quatro dir. M. Štilec, K. Čapková - Ariadna, J. Šantroch - Theseus, P. Janišová - víla Oreada, J. Šantroch - um. přednes režie J. Šiktancová, V. Šustíková (Český melodram světu) , 19:00 h. Koncert vítězů písňové soutěže Bohuslava Martinů Hudební škola hl. m. Prahy, V. Novák: Stesk, L. Janáček: V kolaji voda, Koncertní sál L. Sluka: Měsíček vyšel z hory ven (dále M. P. Musorgskij) P. Havránková - zpěv, J. Bělohlávek - klavír; A. Šťáva - zpěv, J. Zejdová - klavír (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. Orchestrální hudba v Čechách 17. a 18. století kostel sv. Šimona a Judy Musica F lorea lorea.cz , 20:00 h. Saxofony září nad Prahou - koncert ke 160. výročí vynálezu saxofonu Žižkovská věž K. Běhounek: Sám s děvčetem v dešti, M. Nosek: Tanec sumýše, Slaměný koště, Odvázaný motouz, Z. Košnarová: Noha mezi kocourama, Ušák, Městem pádím (dále L. Bernstein, P. Vellones, A. Waignein, Ch. Corea, Ch. Parker, J. Kern, S. Romerg) České saxofonové kvarteto, Léčba neklidem - jazzový soubor, J. Tůma - průvodní slovo (Nekonvenční žižkovský podzim 2004)

17 , 19:30 h. L. Koželuh: Sonáta pro lesní roh a klavír, P. Eben: Universe Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro klavír, J. Matys: Odcházení pro f létnu, housle, violoncello a klavír, P. Bořkovec: Intermezzo pro lesní roh a klavír, Č. Gregor: Sonata in quattro tempi pro klavír, E. Zámečník: Kvartet pro f létnu, housle, violoncello a klavír účinkují Ensemble Martinů (M. Matějka, R. Preislerová, B. Zajmi, S. Ježková), J. Petráš - lesní roh, J. Goliášová, M. Andreák, J. Marcol - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:00 h. ART COLOR MUSIC - originální propojení Nostický palác hudby a výtvarného umění Klasika, blues, výtvarné umění - M. Mysliveček / P. Jareš / R. Hladík (Kytara napříč žánry) , 19:30 h. L. Kubík: Trio pro klarinet, violoncello Rudolf inum, Dvořákova síň a klavír Metamorphoses, premiéra (dále W. A. Mozart, A. Zemlinsky) Trio con brio F lorida (USA) (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. J. Rychlík: Burleskní suita pro klarinet solo, Konzervatoř a ladičská A. Katmeridu: Violiniáda III. - elektroakustická skladba, škola Jana Deyla O. Ježková: Sonáta pro klarinet a housle, R. Ištvan: Hudba pro tři (Mezi vinohrady) pro hoboj, fagot a klavír, I. Bláha: Satyrovy kruhy pro klarinet solo, P. Kopecký: Netrpělivý Orfeus - elektroakustická skladba, J. Bezděk: Polykač nožů pro baryton a klavír účinkují I. Nacevski - baryton, Š. Ježek - housle, J. Mach - klarinet, V. Borovka - hoboj, L. Fait - fagot, M. Macourek - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. I. Kurz: Hommage à P.H., Lichtenštejnský palác, sál Martinů P. Haas: Čtyři písně na čínské básně pro baryton (dále C. Saint-Saëns, A. Copland) Komorní orchestr Berg, dir. Peter Vrábel, A. Soukup, J. Bartoš - klavír ( čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století ) , 19:30 h. J. Vičar: Přeludya pro klavír - 2. výběr z cyklu, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů J. Feld: Malá sonatina pro housle a klavír, S. Vorlová: Esoterika pro f létnu a kytaru, M. Báchorek: Melodramatické imprese pro dva recitátory, f létnu, harfu a bicí nástroje, I. Jirásek: Variace pro klavír, M. Jíra: Lancknecht a rak pro baryton, trubku a klavír účinkují P. Matuszek - baryton, L. Kaňková - housle, M. Novotný - trubka, J. Pěchočová, M. Zachar, P. Jiříkovský, M. Macourek - klavír, J. Neubauerová - f létna, S. Rumlarová-Vimrová - kytara, K. Úlehlová - harfa, M. Mazourová - bicí nástroje, J. F išar, M. Viková - um. přednes (Dny soudobé hudby 2004)

18 , 19:30 h. F ilharmonikové a jejich hosté komorně Rudolf inum, Dvořákova síň L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty, F. Kramář-Krommer: Kvintet B dur pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello, H. Krása: Smyčcový kvartet (dále L. van Beethoven) Stamicovo kvarteto, S. Siegenthaler - klarinet (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. Jana Kratochvílová, Jiří Hrubeš a jejich hosté Městská knihovna Praha (Rebelující dámy české hudby) , 20:00 h. Ty syčáci - komorní bigbeat (uvádí Jazz Club Železná) Universální prostor NoD účinkují P. Váša, T. Frolich, P. Zavadil , 19:30 h. K. Reiner: Tři preludia pro varhany, J. Bernátek: Chorální fantazie Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro trubku a varhany, R. Kubín: Suita pro hoboj a varhany, O. Kvěch: Variační sonáta na téma 1. symfonie A. Dvořáka pro varhany, V. Kučera: Tři ženské sbory a epitaf, O. Mácha: Fortuna pro ženský sbor, V. Mojžíš: Ponaučení pro ženský sbor, f létnu, hoboj a klarinet, I. Hurník: Proměny pro varhany a dechové kvinteto účinkují Ženská složka Kühnova smíšeného sboru, sbm. J. Rozehnal, Dechové kvinteto Academia, J. Maršálek - f létna, P. Doněk - klarinet, J. Likin, Z. Rys - hoboj, V. Gregorovič - trubka, P. Rajnoha, A. Bárta - varhany (Dny soudobé hudby 2004) , 13:30 h. Nabrousil jsi nože, Tondo? Rudolf inum, Dvořákova síň Koncert z cyklu koncertů pro rodiče s dětmi Ach, ty slavné děti! Aneb velikáni v krátkých kalhotách. Tentokrát o A. Dvořákovi. Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, uvádí I. Šmíd (Pražská komorní f ilharmonie) , 18:00 h. Salon XIX Barokní knihovní sál Na programu Beethoven, Haydn, Danzi, Duvernoy účinkují Ch. Hirai - klavír, J. Semerádová - f létna, M. Rovenský - roh (Barokní podvečery) , 18:30 h. Večer nové tvorby Lichtenštejnský palác M. Mazourová: Po letech, Rekviem, V. Clar: Romance o černém hoři, E. Douša: Vzpomínky, J. Vogel: Davidův žalm, Josef Marek: Miss Otiss lituje, Bláznova žena, A. Březina: Aha, J. Vičar: Čtyři melodrámky, J. Klusák: České moře J. Mazan, P. Kloub - kytara, M. Mazourová - klavír, bicí, E. Benešová, O. Urban, D. Wiesner - klavír, J. Neubauerová, V. M. Sýkora - f létna, G. Plachá - hoboj, F. Kolář, T. Černý - klarinet, M. Bárta - basklarinet, L. Koucký - trubka, M. Hanfová, O. Maršík - zpěv, historické nástroje Dubia Fortuna, V. Harapes, B. Štěpánová, J. Klem, M. Vančurová, S. Červená - um. přednes, režie V. Šustíková (Český melodram světu)

19 , 19:30 h. J. Kratochvíl: Rondo pro saxofonové kvarteto, Smuteční hudba Konzervatoř a ladičská pro smyčcový orchestr, Sextet pro housle, violoncello, hoboj, škola Jana Deyla lesní roh, fagot a klavír, Š. Lucký: Sonata brevis pro housle a klavír, Koncert pro klavír a orchestr, 1. dechový kvintet účinkují České saxofonové kvarteto (R. Fojtíček, R. Kvasnica, O. Martinovský, Z. Kašpar), Juventus Quintet, D. Tuplová, E. Bayer - housle, J. Hernychová - violoncello, D. Foltýn - hoboj, P. Hernych - lesní roh, M. Verner - fagot, M. Navrátil, M. Macourek - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. J. Pelikán: Concertino, téma s variacemi Rudolf inum, Dvořákova síň pro fagot a komorní orchestr (dále R. Strauss, A. Jolivet, L. van Beethoven) Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, T. Františ - fagot (Pražská komorní f ilharmonie) , 19:30 h. Cyklus komorních orchestrů Rudolf inum, Dvořákova síň M. Kabeláč: Eufemias mysterion, B. Martinů: Serenáda č. 2 pro housle a violy (dále R. Strauss, J. Haydn) Virtuosi di Praga, um. ved. O. Vlček, V. Hajnová - mezzosprán (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 20:15 h. Antonín Dvořák Můj domov Vysoká škola ekonomická, závěrečný koncert festivalu ke státnímu svátku ČR Nová aula A. Dvořák: Můj domov, Violoncellový koncert h moll, Symfonie č. 6 D dur F ilharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dir. H. Farkač, J. Hošek - violoncello (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. F. V. Kramář-Krommer: Oktet Es dur, J. Rychlík: Africký cyklus Lichtenštejnský palác, Galerie (dále S. Prokofjev) Obrazy a kresby M. Matzenauer České noneto a Pražské dechové kvinteto (Hudba mezi obrazy) , 19:30 h. Hudba Univerzity Karlovy Kostel sv. Šimona a Judy Ars Cameralis, R. Lukavský - um. přednes (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 20:00 h. Agon Orchestra - Pentagon: Divadlo Archa Revidovaná hudba pro nízkorozpočtový orchestr Na programu skladby I. Achera, P. Kofroně a dalších účinkují Agon Orchestra, Epoque Quartet, I. Acher - sampler, K. Dobrý, dir. P. Kofroň , 17:00 h. Maraton soudobé hudby 2004 Divadlo Archa Na programu skladby E. F. Buriana z pozůstalosti - Americká suita, Cocktaily, 7. smyčcový kvartet a další účinkují České noneto, M. Nostitz Quartet, Agon Orchestra a další

20 , 18:30 h. Večer soudobé tvorby Lichtenštejnský palác B. Martinů: Večer - javanská tanečnice, J. Baštýř: No prostě ty a já, V. Kučera: Když, J. Matys: Chvíle zastavení, J. Hanuš: Sonata quasi una fantasia, J. Hlaváč: Čarodějův učeň, J. F. F ischer: Tři melodramy D. Wiesner - klavír, L. Härtlová - harfa, E. Franců, P. Franců - housle, H. Kučerová - viola, P. Grau - f létna, J. Hlaváč - klarinet, V. Veverka - hoboj, H. Maciuchová, M. Viková, O. Brousek - um. přednes, režie L. Poživil (Český melodram světu) , 19:30 h. Slavnostní koncert k 10. výročí založení PKF Rudolf inum, Dvořákova síň Pražská komorní f ilharmonie, E. Urbanová - soprán, R. Janál - baryton, J. Suk, P. Šporcl, I. Ženatý - housle, L. Peterková - klarinet, J. Boušková - harfa, Z. Müller - hoboj, J. Bárta - violoncello, J. Simon - klavír a další, dir. J. Bělohlávek, T. Hanus, Z. Müller, M. Swierczewski (Pražská komorní f ilharmonie) 23./ , 19:30 h. A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur (dále G. Rossini, J. G. Rheinberger) Obecní dům, Smetanova síň Symfonický orchestr hl. m. Prahy, dir. V. Válek, J. Tůma - varhany (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 19:30 h. Prémiový koncert Rudolf inum, Dvořákova síň J. Kalach: Předehra na barokní téma, O. Kvěch: Crescendo, cyklus písní, L. Matoušek: Kořeny času, premiéra přepracované verze, L. Dřevikovský: Koncert pro klavír a orchestr, premiéra, L. Hurník: Dívka a stroj, orchestrální předehra Symfonická orchestr Českého rozhlasu, dir. J. Kučera, R. Janál - baryton, L. Vlková - klavír (Symfonický orchestr Českého rozhlasu) , 17:30 h. Cyklus hudebních podvečerů Rudolf inum, Sukova síň A. Dvořák: Poetické nálady op. 85 (dále R. Schumann) K. Novotná - klavír (Český spolek pro komorní hudbu) 25./ , 19:30 h. Host sezóny Rudolf inum, Dvořákova síň R. Kubín: Maryčka Magdova, L. Janáček: Taras Bulba (dále L. van Beethoven) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. P. Vronský (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 10:30 h. Cyklus dopoledních koncertů Lichtenštejnský palác, Sál Martinů A. Dvořák: Slovanské tance op. 46 (l. řada), J. Teml: Partita pro f létnu, housle, violoncello a klavír, L. Hurník: Pod kosou času, tři melodramy pro recitátora a kvarteto (dále A. Piazzolla) Ensemble Martinů, B. Rösner - um. přednes (Český spolek pro komorní hudbu) , 18:30 h. Otakar Ostrčil - Žák Zdeňka F ibicha Žofín O. Ostrčil: Balada česká, Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, Z. F ibich: Vodník, Štědrý den, Hakon Jarl F ilharmonie Hradec Králové, dir. T. Koutník, M. Hrachovinová, H. Maciuchová, M. Stropnický - um. přednes, režie V. Šustíková (Český melodram světu)

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14.

Obsah. Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14. Obsah Úvod 11 Čeští skladatelé Kalabisovy generační vrstvy 11 Skladatelský typ Viktora Kalabise 12 Vznik monografie 14 Brázdy života 15 Dětství (1923 33) 15 Červený Kostelec (1923 29) 15 Solnice u Rychnova

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod.

, Besední dům, hod , Janáčkovo divadlo, hod. 22. 9. 2004, Besední dům, 17.00 hod. Slavnostní zahájení Janáček: fanfáry ze Sinfonietty Janáček: Úvod k Její pastorkyni (Žárlivost) pro čtyřruční klavír M. Ištvan: Festivalová fanfára dechová skupina

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (LVHF 2017) 2. ročník LVHF 2017 obohatil kulturní a společenské dění na jižní Moravě a okolních regionech. Festival se stává tradiční akcí podzimu, kdy i Liechtensteinové v době lovecké

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka!

1 Orchestrální. Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. novinka! 1 Orchestrální novinka! Čtyři samostatné tématické řady po čtyřech koncertech se zvýhodněním 25% na abonentní vstupence. F_pohlednice_2012_5.indd 1 15.6.12 9:14 1 Orchestrální 28. 9. 2012, pátek 18:00

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty!

KULTURNÍ AKCE DUBEN. Hudební besídka ZUŠ :00 - Malá scéna. Pořádá ZUŠ Č. Třebová sledujte plakáty! Hudební besídka ZUŠ 5. 4. 2017 18:00 - Malá scéna KULTURNÍ AKCE DUBEN KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ - Hra na smyčcové nástroje 6. 4. 2017 7:00 - velký sál Kulturního centra TANEČNÍ ODPOLEDNE S MALÝM TANEČNÍM

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Příští program 25.2.2016 čtvrtek, 19:30 hod., Červená řada Pěvecký koncert Veronika Dzhioeva soprán Martin Bárta - baryton Rachmaninov, Čajkovskij,

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano)

Duo Škarka - Pohl. Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Josef Škarka (bass-baritone) Richard Pohl (piano) Komponovaná umělecká vystoupení Tématicky laděné okruhy Divácky orientované okruhy Večery s hudbou a poezií Recitály a cykly pro znalce umění Tématicky

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY Koncertní agentura uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 19.

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM PROSINEC 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Po 25. led 2016 Út 26. led 2016 Út 15. bře 2016 Pá 8. dub 2016 So 9. dub 2016 Po 11. dub 2016 19:00 K G. Muffat a jeho následovníci Nymburk https://plus.google.com/hangouts/_/musicaflorea.cz/k-g-muffat-a?hceid=bxvzawnhzmxvcmvhlm

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ 1 Brněnští komorní sólisté programová nabídka Sezóna 2013-2014 2 KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ Brněnské komorní sólisty založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Soubor

Více

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky

Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy. Organizace zkoušky. Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky Pokyny k maturitní zkoušce z Hudební výchovy Organizace zkoušky Maturitní zkouška z hudební výchovy se skládá z praktické zkoušky (maturitního koncertu) a ústní zkoušky (maturitní otázky + zvuk. ukázk.

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 18. koncertní sezóna 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně České sny 2011 III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Projekt České sny 2011 byl s velkým úspěchem zakončen v Polsku V sobotu 3. prosince 2011

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích

35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013. Jiří Sulženko Kvarteto Martinů. Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích K R U H P Ř Á T E L H U D BY V N E J D K U 35. koncertní sezona v Nejdku 2012 2013 Jiří Sulženko Kvarteto Martinů Programy Stručně Předplatné koncertů o umělcích Vážení přátelé klasické komorní hudby,

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 23. ročník. klavír varhany. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008

50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008 50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008 Letošní festivalová dramaturgie je s ohledem na významné jubileum pojata slavnostně, smetanovsky a operně, prezentující 24 pořadů, z toho 16

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM ŘÍJEN 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

MOSTECKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 26. SEZÓNA FESTIVALOVÉHO

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

B. Smetana pracovní list

B. Smetana pracovní list 1 B. Smetana pracovní list Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník 2.

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více