česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury"

Transkript

1 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004

2 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci České republiky v roce vstupu do Evropské unie. Pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause a paní Viviane Reding, členky Evropské komise zodpovědné za vzdělávání a kulturu Patroni: Gabriela Beňačková, Petr Eben, Sir Charles Mackerras, Jiří Stivín, Josef Suk, Miloš Štědroň

3 FRANTIŠEK BENDA Život českého houslisty a skladatele Františka Bendy barvitě ilustruje situaci úspěšné české hudební emigrace i sociální postavení nájemného hudebníka v dané době. František se narodil 22. listopadu 1709 jako prvorozený syn hudebníka a tkalce Jana Jiřího Bendy v dnešních Benátkách nad Jizerou. Patřil k významnému muzikantského rodu Bendů, měl čtyři sourozence. Už v devíti letech zpíval jako diskantista v kostele sv. Mikuláše benediktinského kláštera v Praze. Odtud odešel k jezuitům do Drážďan, kde velmi pokročil v hudebním vzdělání, a to zejména ve hře na housle a violu. Podle vlastní autobiograf ie se mu ovšem stýskalo. Protože ho nechtěli propustit, pokusil se tajně prchnout ve vlečném člunu lodi směřujícím do Čech. Byl sice zadržen, nicméně do Prahy se přece jen vrátil, aby opět studoval u jezuitů. Účastnil se tehdy jako zpěvák dvou významných akcí ke korunovaci Karla VI českým králem (1723), které měly podpořit politickou a kulturní pozici Prahy v monarchii: provedení opery Constanza e Fortezza J. J. Fuxe a jako sólista Zelenkova melodramu O sv. Václavu: Sub olea pacis et palma virtutis. Když se mu díky mutaci změnil hlas, vrátil se domů. Pouze díky podpoře a pokynu hraběte z Klenové, do jehož panství spadalo jeho rodiště, se ovšem mohl nadále věnovat houslím. V r odchází Benda do Vídně jakožto významného hudebního centra. Nachází zde sice příležitosti, ale nevyhovuje mu statut běžného hudebníka, od kterého se stále ještě požaduje spojení hudebního výkonu s dalšími lokajskými službami. Opět utíká, tentokráte se známým českým emigrantem Jiřím Čartem do Varšavy. Získají zde prestižní místo nejprve v ansámblu starosty, od r u královské kapely. Poté, co byla kapela po smrti Augusta II. rozpuštěna, stěhují se oba hudebníci do Drážďan. Teprve nyní se František pokouší vykoupit z vazalství hraběte z Klenové, který byl v dětství jeho dobrodincem. Nejprve se jej snaží uplatit koněm, poté posílá dvě stě zlatých a získává svobodu. 17. dubna 1733 vstoupil Benda do významné kapely hudbymilovného korunního prince Fridiricha II Velikého. Od r působila kapela v Rheinsbergu, po Friedrichově korunovaci 1740 v Postupimi. Orchestr byl obsazen velmi dobrými hudebníky, v době svého vrcholu čítal na 39 členů. František se stal prvním houslistou a koncertním mistrem (1772). Je zajímavé, že Friedrich zbavil Bendovu rodinu v Čechách nevolnictví, aby se za ním mohla přistěhovat do Postupmi Do jeho služeb tak vstoupili i další dva Bendovi bratři, známí hudebníci - Jiří Antonín a Josef. Král podpořil rodinu i f inančně, aby se mohla usadit. Orchestr provozoval soudobou hudbu (Bendovu, Quantzovu, C. Ph. E. Bacha, event. hudbu panovníka). Benda, přestože občas vystupoval i jako zpěvák, byl ctěn především jako houslista se zpěvným tónem. Vážil si jej také C. Ph. E. Bach. Dochovala se rovněž příznivá zpráva cestovatele Burneyho o jeho hře. Benda vychoval na třicet žáků a je považován za tvůrce tzv. berlínské houslové školy. František Benda ve své interpretaci i skladbách, kterým se věnoval zejména od svého působení v kapele, předznamenal klasicismus, v pomalých adagiových větách pak je spolutvůrcem tzv. citového slohu. Je autorem 15 houslových koncertů a dalších skladeb pro housle (sonát, triových sonát celkem asi 100), capriccií (v podstatě etud pro své žáky). V symfoniích dodržuje tehdy v Německu oblíbený typ třívěté barokní neapolské sinfonie. Počátkem 60. let skladatel onemocněl artritidou. Král mu opět pomohl. Zaplatil mu léčení v Cáchách a Karlových Varech. V té době také Benda píše svou autobiograf ii (pro své potomky). Rozvětvený hudebně založený rod Bendů nevymřel dodnes. -ld

4 OSOBNOSTI-LISTOPAD FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ-KROMMER ( Kamenice u Třebíče Vídeň) Český skladatel. Hudební vzdělání získal u svého strýce Antonína Matyáše Krommera v Tuřanech. Kolem roku 1785 odešel do Vídně a posléze do Maďarska, kde působil jako koncertní mistr a kapelník. Z této doby pochází první vydání jeho komorních skladeb. Roku 1795 se vrátil zpět do Vídně, kde získal místo houslisty ve dvorní kapele a roku 1815 se po smrti Leopolda Koželuha stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby. Za života byl mnohokrát oceněn, na návrh Antonína Rejchy se stal čestným členem pařížské konzervatoře roku 1818, následovala čestná členství milánské konzervatoře a F ilharmonického spolku v Benátkách, byl členem spolků přátel hudby v mnoha rakouských městech. Cestoval do Francie a Itálie, udržoval styky i s českým hudebním prostředím. Jeho skladby vycházejí z J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena, výrazná je bohatá melodika často využívající české prvky a prvky romantismu. Je autorem zhruba 300 většinou instrumentálních děl. Složil přes 100 smyčcových kvartetů, několik kvintetů a trií, 5 symfonií a koncertů (2 hobojové koncerty, Koncert pro klarinet, houslové koncerty, Partitu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty.) Zemřel ve Vídni. HANS KRÁSA ( Praha Osvětim) Pražský skladatel pocházející z česko-německé židovské rodiny. Studoval klavír u T. Wallersteinové, později soukromě skladbu u G. von Keusslera a A. Zemlinského. Debutoval 1921 skladbou na básně Ch. Morgernsterna Vier Orchesterlieder, 1923 se prosadil v Paříži (Symphonie, Quartetto) zkomponoval operu Verlobung im Traum, 1931 žalmovou kantátu Die Erde ist des Herrn ad., dětskou operu Brundibár na text A. Hoffmeistra. Premiéra opery se konala na přelomu let 1942/3 bez přítomnosti autora, neboť ten byl již od 10. srpna 1942 internován v ghettu Terezín. Zde byla opera v nové instrumentaci hrána v pětapadesáti reprízách. Z Terezína se dochovala další Krásova díla Tři písně na verše A. Rimbauda, Overtura pro malý orchestr a dvě smyčcová tria. 16. října 1944 byl transportován do Osvětimi, kde zahynul (pravděpodobně 18. října) v plynové komoře.

5 PROJEKTY ČR Kytara napříč žánry Praha, Česká Lípa, Benešov, Nové Strašecí, 7. ročník mezinárodního festivalu akustické kytary. Varnsdorf, Pardubice, Dolní Pustevna M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Praha, Olomouc, Brno, Opava, Ostrava operní halucinace v 38 scénách tel Tanec je hudba a hudba je tanec Rokycany, Praha Scénické koncerty folklorních souborů. Taneční zpracování lidových motivů v díle našich klasiků B. Smetany (Furiant z opery Prodaná nevěsta), B. Martinů (Koleda a Sestra travička z kantátového cyklu Kytice), L. Janáčka (Lašské tance) i soudobých autorů J. F išera, J. Krčka a M. Rychty. Pořádá NIPOS a soubor Rokytka při DDM Rokycany. JEDNOTLIVÉ LOKALITY BRNO Státní f ilharmonie Brno Sváteční symfonický cyklus k výročím české hudby v roce Z(a)tracená hudba HRADEC KRÁLOVÉ F ilharmonie Hradec Králové CHRUDIM Chrudimské hudební pátky Muzeum, Velký sál Pořádá Komorní f ilharmonie Pardubice KARLOVY VARY Karlovarský symfonický orchestr

6 XXXIX. mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka Šmeralova 40 Mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců Pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. NOVÝ JIČÍN V. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Beskydské divadlo Pořádají NIPOS-ARTAMA a Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín OLOMOUC Moravská f ilharmonie Olomouc OSTRAVA Janáčkova f ilharmonie Ostrava PARDUBICE Komorní f ilharmonie Pardubice PLZEŇ Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby f ilharmonie.softech.cz PRAHA Česká hudba 2004 (Koncertní vizita) Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Cyklus koncertů zaměřený na tvorbu jubilujících českých skladatelů Hudba mezi obrazy Lichtenštejnský palác, Galerie 10. ročník cyklu komorních koncertů koncipovaný jako hold české hudbě a oslava jubilea Českého noneta. Koncerty jsou doplněny výstavou obrazů a kreseb českých umělců a umělkyň. czech.nonet.cz/concerts čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století Lichtenštejnský palác, Sál Martinů Hudební festival zaměřený na hudební tvorbu současných skladatelů.

7 Rebelující dámy české hudby Městská knihovna Praha Dramaturgie projektu je určena myšlenkou prezentovat kultivovanému publiku současnou tvář ženské hudební scény Nedělní koncerty na Petříně Kostel sv. Vavřince na Petříně Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Rudolf inum, Dvořákova síň ilharmonie.cz Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezóna Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška ročník hudebního festivalu pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Městské části Praha Hudba Pražského hradu Pražský hrad Cyklus koncertů vztahujících se k různým historickým obdobím, spjatým s konkrétní osobou panovníka či hlavy státu Symfonický orchestr Českého rozhlasu Ach, ty slavné děti! Aneb hudební velikáni v krátkých kalhotách Rudolf inum Cyklus koncertů pro rodiče s dětmi II. pořádá Pražská komorní f ilharmonie Český melodram světu - Česká hudba 2004 Pálf fyho palác, 7. Mezinárodní festival koncertního melodramu Lichtenštejnský palác, Žofín a Mezinárodní setkávání mladých umělců pořádá Česká hudební společnost - Společnost Zdeňka F ibicha Český spolek pro komorní hudbu Rudolf inum, Lichtenštejnský palác viz Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům ilharmonie.cz Barokní podvečery - Česká hudba bez hranic Barokní knihovní sál, Nostický palác Cyklus koncertů staré hudby Festival Dny soudobé hudby 2004 Lichtenštejnský palác, pořádá Společnost českých skladatelů, člen Asociace hudebních umělců a vědců Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla ahuv.seznam.cz

8 Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Národní dům na Vinohradech s cenou Petra Ebena 2004 Vyhlašovatelem festivalu je NIPOS-ARTAMA, pověřeným pořadatelem OR-FEA TEPLICE Severočeská f ilharmonie Teplice ilharmonie.cz ZLÍN F ilharmonie Bohuslava Martinů Zlín INSCENACE BRNO , 19:00 h , 17:00 h , 19:00 h. L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky Janáčkovo divadlo dir. J. Štych, režie V. Věžník , 19:00 h. A. Dvořák: Jakobín Janáčkovo divadlo dir. J. Štych, režie Z. Srba , 19:00 h. Josef Kompit: Princezna Sylvestrie, obnovená premiéra divadlo Radost hud. rekonstrukce a režie V. Peška (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. B. Smetana: Braniboři v Čechách Janáčkovo divadlo dir. J. Kyzlink, režie M. Chudovský , 19:00 h. Baletní večer na hudbu českých skladatelů - A. Dvořák, Janáčkovo divadlo L. Janáček, B. Martinů, V. Kaprálová dir. M. Kaňák, chor. H. Litterová, Z. Prokeš, P. Zuska reprízy 20., ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:00 h. B. Smetana: Hubička DK Metropol dir. M. Kaňák, režie J. Štych

9 HRADEC KRÁLOVÉ , 19:00 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta Klicperovo divadlo režie: V. Morávek, hud. úprava a nastudování: P. Horák, scéna M. Zkostelecký, kostýmy Z.Hanáková LIBEREC 5./ , 19:00 h. B. Smetana: Dalibor, premiéra Divadlo F. X. Šaldy dir. F. Babický, režie J. Průdek reprízy 9., OPAVA , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Loutkové divadlo operní halucinace v 38 scénách OSTRAVA 13./ , 19:00 h. A. Dvořák: Requiem, premiéra baletu Divadlo Jiřího Myrona chor. I. Vejsada, hudba ze záznamu, scéna D. Bazika, kostýmy E. Kotková reprízy 16., , 19:00 h. O. Nedbal: Vinobraní Divadlo Jiřího Myrona dir. K. Mládek, režie M. Dubovic , 19:00 h. M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ? Janáčkova konzervatoř operní halucinace v 38 scénách , 19:00 h. L. Janáček: Její pastorkyňa Dvořákovo divadlo dir. T. Paterson, režie M. Tarant , 19:00 h. A. Dvořák: Čert a Káča Dvořákovo divadlo dir. V. Návrat, režie B. Jansa PRAHA 5./ , 19:00 h. Lamenti - scénický madrigal pro pět lidských hlasů Universální prostor NoD a sedm hudebních nástrojů hudba: C. Monteverdi a M. Nejtek, režie J. Heřman, dir. M. Nejtek reprízy 9.,

10 , 19:30 h. Scénický koncert folklorních souborů Divadlo Komedie účinkují folklorní soubory Hradišťan, Hlubina, Rokytka, Vycpálkovci a Rozmarýnek (Tanec je hudba a hudba je tanec) 9., , 19:00 h. A. Dvořák: Čert a Káča Národní divadlo Praha dir. B. Gregor, režie M. Chudovský , 19:30 h. J. Šlitr, J. Suchý: Dobře placená procházka - jazzová opera Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Z. Rohlíček/J. Pejchal/R. Snítil - Uli, V. Rotta - Advokát, M. Zemánková/ K. Raková - Vanilka, M. Valenta - Listonoš, O. Štolfová/K. Frouzová/ A. Hrnečková - Teta Brockefellerová z Liverpoolu (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) 12./ , 19:00 h. B. Smetana: Prodaná nevěsta, premiéra Národní divadlo Praha dir. O. Dohnányi, režie J. Nekvasil reprízy 17., 18., , 19:30 h. 2krát Martinů Divadlo Komedie B. Martinů: Slzy Nože, premiéra, Martinů: Ariadna, premiéra Komorní orchestr Berg, režie D. Balatka, účinkují: I. Houkalová, V. Sibera, F. Zahradníček, A. Priechodská, M. Žáková, J. Moravec a další repríza KONCERTY ČR BRNO 4. a , h. Kamínek v dlani. Čím se liší a v čem si rozumějí Besední dům Státní f ilharmonie Brno, Hradišťan, um. ved. J. Pavlica (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Koncert k poctě jubilujících českých skladatelů JAMU P. Haas: Předehra pro rozhlas, A. Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, J. Křička: Severní noci pro mezzosoprán a orchestr, L. Janáček: Taras Bulba Moravská f ilharmonie Olomouc a studenti JAMU (Janáčkova akademie múzických umění) , 19:30 h. Ženské a mužské sbory A. Dvořáka, J. Suka, B. Martinů Konvent Milosrdných bratří A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír, J. Suk: Deset ženských zpěvů pro ženský sbor a klavír, B. Martinů: Hora tří světel Český f ilharmonický sbor Brno, sbm. P. F iala

11 , 10:30 h. Svět očima dětí Besední dům Z. Pololáník: Do usínání, V. Sommer: Co říká mateřídouška dětem, B. Martinů: Hra na vlčka (Špalíček), P. Eben: Na našem sádku, H. Krása: Brundibár, dětská opera z Terezína Kantiléna, sbor dětí a mládeže při SFB, T. Kořínek - tenor, E. Podařilová - klavír, Komorní soubor SFB, dir. J. Klecker (Státní f ilharmonie Brno) , 17:00 h. Podzimní koncert Kantilény v Besedním domě Besední dům J. Pauer: Kaleidoskop, C. Kohoutek: Na rozhledně, A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr), H. Krása: Brundibár, malá opera pro děti ZUŠ Kantiléna, sbm. V. Maťašová, T. Kořínek - tenor, Podařilová - klavír, Komorní soubor SFB, dir. J. Klecker (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. Houslové talenty Besední dům L. Sluka: Samota - 1. provedení (dále J. S. Bach, E.-A. Ysaÿe, G. Tartini, H. W. Ernst) M. Paľa, A. Novák - housle, M. Mergentalová - klavír (Státní f ilharmonie Brno) , 19:00 h. V. Ullmann: Píseň o lásce a smrti koroneta Rilka, Konvent Milosrdných bratří A. Schreiber: Zehn Lieder, premiéra, P. Haas: Z opičích hor (dále G. Mahler) Kociánovo kvarteto, P. Černoch tenor, Martina Hammerle baryton, Daniel Wiesner, Drahomíra Titzová klavírní doprovod (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. E. Schulhof f: Jazzové oratorium, Besední dům I. Krejčí: Sinfonie č. 2 in Cis, V. Kaprál: Uspávánky, Czech virtuosi a jazzová sekce orchestru G. Broma, Brněnský akademický sbor, dir. J. Kyzlink, E. Garajová - mezzosoprán (Z(a)tracená hudba) , 19:00 h. Večer písní a chansonů - Bohuslav Martinů, Zemanova kavárna Ralph Benatzky, E. F. Burian J. Štefáčková mezzosoprán, J. Musilová, L. Kerndl zpěv, D. Ritzová, O. Bláha klavírní doprovod (Z(a)tracená hudba) 25./ , 19:30 h. M. Ištvan: Hry, sedm obrazů pro symfonický orchestr, Janáčkovo divadlo B. Martinů: Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur Státní f ilharmonie Brno, Janáčkovo kvarteto, dir. M. Damev (Státní f ilharmonie Brno) , 19:30 h. J. Tioka: Slavnosti v planetáriu (dále G. F. Händel, Ch. F. Gounod) Hvězdárna a planetárium M. Koperníka Komorní dechová harmonie, dir. D. Mareček

12 BROUMOV , 17:00 h. Duchovní hudba ve tvorbě významných českých skladatelů Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově Na programu skladby A. Dvořáka, B. Smetany, P. Ebena, J. Zacha a dalších účinkuje Komorní sbor Canticum Broumov ČESKÉ BUDĚJOVICE 10./ , 19:30 h. A. Michna: Loutna česká, J. Krček: Symfonie č. 4 Koncertní síň Otakara Jeremiáše Jihočeská komorní f ilharmonie České Budějovice, dir. J. Krček, A. Hlavenková - soprán, E. Adlerová - alt, K. Jakubů - tenor, A. Strejček - um. přednes HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30 h. L. Janáček: Glagolská mše (dále O. Messiaen) Sál KD Střelnice F ilharmonie Hradec Králové, dir. O. Kukal, Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, sbm. D. Ludvíčková, Pražský f ilharmonický sbor, sbm. J. Brych, K. Dernerová - soprán, M. Kubinová - alt, M. Lehotský - tenor, P. Vančura - bas (F ilharmonie Hradec Králové) CHRUDIM , 19:00 h. B. Martinů: Serenáda pro komorní orchestr, Muzeum, Velký sál J. A. Benda: Klavírní koncert C dur (dále A. Honegger, F. Schubert) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. D. Bostock, A. Piricone - klavír (Chrudimské hudební pátky) JIHLAVA , 19:00 h. F. V. Kramář-Krommer: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur Horácké divadlo Jihlava (dále Ch. W. Gluck, W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. J. Svejkovský, J. Mach - klarinet (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:30 h. Z. F ibich: Osm dvojzpěvů (výběr), V. Novák: Velebná noc, Rodný dům A. Dvořáka Primula veris, Rudovousek, A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, Ruské písně, Dueta, L. Janáček: Lidová nokturna (výběr) Komorní ženský sbor Charmone, řídí J. Petrdlík, M. Sekera - klavír

13 NOVÝ JIČÍN Zahajovací koncert Beskydské divadlo P. Eben: Řecký slovník, výběr z cyklu, I. Loudová: Mudrosloví, kantáta pro dětský sbor, sólový klarinet, dvě zobcové f létna a drobné bicí nástroje, A. Tučapský: Chlapec a hvězdy, komorní kantáta o jaru, o dětství, o květech a ptácích na verše J. Seiferta pro dětský sbor, vypravěče a komorní soubor účinkují Dětský pěvecký sbor Permoník ZUŠ B. Smetany, sbm. E. Šeinerová, Dětský pěvecký sbor Ondrášek, sbm. J. Zajíček (V. celostátní soutěž pěveckých sborů) OSTRAVA , 18:00 h. Z. F ibich: Brilantní polonéza, A. Dvořák: Karneval Sál KDmO (dále L. Bernstein, C. M. von Weber) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. M. Lejava, D. Svoboda - klarinet, M. Korpasová - housle (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) , 19:30 h. Na programu skladby z období baroka (P. J. Vejvanovský, Pezel), Sál KDmO romantismu (C. Franck) a současnosti (J. Teml) Žesťový soubor Janáčkovy f ilharmonie Ostrava, P. Čech - varhany (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) 18./ , 19:30 h. R. Kubín: Maryčka Magdonova, L. Janáček: Taras Bulba sál KDmO (dále L. van Beetoven) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. P. Vronský, E. Indjić - klavír (Janáčkova f ilharmonie Ostrava) PARDUBICE , 19:00 h. Slavnostní koncert ke Dni boje studentů Aula Arnošta z Pardubic, za svobodu a demokracii Univerzitní kampus F. V. Kramář-Krommer: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur Pardubice - Polabiny (dále Ch. W. Gluck, W. A. Mozart) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. J. Svejkovský, J. Mach - klarinet (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:00 h. 16./ , 19:30 h. B. Martinů: Serenáda pro komorní orchestr, Dům hudby, Sukova síň J. A. Benda: Klavírní koncert C dur (dále A. Honegger, F. Schubert) Komorní f ilharmonie Pardubice, dir. D. Bostock, A. Piricone - klavír (Komorní f ilharmonie Pardubice) , 19:00 h. Večer operních árií - České a světové operní árie pro bas Dům hudby, Sukova síň Na programu W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, G. Puccini L. Vele - bas (Komorní f ilharmonie Pardubice)

14 PLZEŇ , 19:30 h. J. D. Zelenka: Ipocondria, předehra (dále R. Strauss, L. van Beethoven) sál Peklo Plzeňská f ilharmonie, dir. H. Farkač, P. Hernych - lesní roh (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:30 h. J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, K. Stamitz: sál Peklo Koncert pro violu a orchestr č. 1 D dur, B. Martinů: Toccata e due canzoni Plzeňská f ilharmonie, dir. H. Farkač, J. Pěruška - viola (Plzeňská f ilharmonie - Pocta roku české hudby) , 19:00 h. Z. F ibich: Toman a lesní panna Velké divadlo (dále F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Sibelius) Orchestr DJKT, dir. J. Štrunc, Š. Pražák - housle PRAHA , 19:30 h. Koncert elektroakustické hudby Lichtenštejnský palác, divadlo Inspirace skladby studentů HAMU, M. Rataj: Rely-Relay-Relation, O. Adámek: Circle de rhytmes vitaux (dále S. Koepf, J. A. Garavaglia), videoprojekce: D. Čermák (Společnost pro elektroakustickou hudbu, kontakt: , 19:30 h. J. Rut: Trio pro dvoje housle a violu, M. Kabeláč: Nářky a úsměvy pro Lichtenštejnský palác, Sál Martinů f létnu a harfu, P. Blatný: Lezione interrota pro čtyři lesní rohy, P. Hrabánek: Domácí hudba pro harfu, anglický roh a violoncello, V. Kalabis: Dvojice pro dvě f létny, J. Marek: Suita pro mezzosoprán, čtyři violy, violoncello a harfu účinkují Violové kvarteto České f ilharmonie, Kvarteto lesních rohů, J. Sýkorová - mezzosoprán, P. Kudelásek, J. Kekula - housle, J. Pěruška - viola, J. Szakál, V. Manoušek - violoncello, J. Válek, M. Čáslavová - f létna, V. Jouza - anglický roh, J. Boušková, H. Müllerová - harfa (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Koncert na počest 90. narozenin prof. Františka Smetany Rudolf inum, Dvořákova síň Z. Lukáš: Cantico, premiéra, E. Zámečník: Musica per Pablo Casals, premiéra, Eine kleine Abendmusik, premiéra, J. F ilas: Celli, dolci celli, premiéra, J. Gemrot: Italské motivy, premiéra (dále D. Bullock, H. Villa-Lobos) Virtuosi di basso (violoncellisté a kontrabasisté orchestru Česká f ilharmonie), um. ved. a dir. F. Host (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům)

15 , 19:30 h. K. Pexidr: Dvě fresky pro klavír, Z. Šesták: Hledání moudrosti Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro baryton a klavír, C. Kohoutek: Prvosenky pro klavír, J. Kapr: Claricello pro klarinet a violoncello, J. Laburda: Sonáta č. 9 pro klavír, I. Polách: Domino pro klavír a žesťové kvinteto účinkují R. Janál - baryton, P. Jarůšek - violoncello, K. Dohnal - klarinet, D. Wiesner, E. Horáková, R. Pallas - klavír, H. Müllerová - harfa, žesťové kvinteto (V. Gregorovič, M. Novotný, M. Čapská, L. Čermák, L. Maryška), dir. M. Ivanovič (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Pocta sv. Hubertovi kostel sv. Anny B. M. Černohorský: Toccata C dur pro varhany, P. J. Vejvanovský: Sonata la posta, L. Koželuh: Lovecké fanfáry pro parforsní hony v Jemčicích pořádané hrabětem Černínem v roce 1791, J. I. Linek: Korunovační fanfáry pro Marii Terezii, A. Dvořák: Valčík A dur pro smyčcový orchestr, J. Suk: Serenáda pro smyčce Es dur op. 6 (dále J. Obrecht, O. di Lasso, T. Morley, A. Banchieri, A. Gabrieli) T. Jindra - bas, J. Hošek - violoncello, J. Kšica - varhany (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. E. Schif fauer: Fragment neurobarokní sonáty pro housle Lichtenštejnský palác, Sál Martinů a smyčcový orchestr, Z. Pololáník: Baletní epizody pro smyčcový orchestr, J. Teml: Concerto grosso pro dvoje housle, violoncello a smyčcový orchestr, J. Dadák: Koncert pro tubu a smyčcový orchestr s klavírem, B. Martinů: Koncert pro klavírní trio se smyčcovým orchestrem účinkují TKO, dir. Z. Müller, klavírní trio (B. Matoušek, M. Petráš, E. Leichner), D. Danel - housle, J. Tomášek, G. Kubátová - housle, M. Hiksová - violoncello, M. F ila - tuba (Dny soudobé hudby 2004) 4./ , 19:30 h. B. Smetana: Richard lll., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, Rudolf inum, Dvořákova síň A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur Česká f ilharmonie, dir. Z. Mácal, předání ceny ČHR p. Mácalovi. (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30 h. M. Kubička: Divertimento pro klarinetové kvarteto, Konzervatoř a ladičská V. Čermáková: Konfrontace pro violoncello, škola Jana Deyla M. Iglo: Suita pro f létnu, E. Driga: 1. smyčcový kvartet, Z. Zahradník: Přes kopce slyším tvůj smích pro soprán a f létnu, I. Krejčí: 5. smyčcový kvarteto účinkují Pražské klarinetové kvarteto (M. Řeřich, J. Brabec, K. Dohnal, J. Mach), Kvarteto M. Nosticové (P. Bernášek, V. Vacek, P. Hořejší, P. Šporcl), J. Havlová - soprán, R. Širc - violoncello, V. Kunt - f létna (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. Rychlá jízda na leasing Jany Koubkové a EU bandu Auto Jarov s.r.o., autosalón - jazzová party v autosalónu, J. Koubková: Bluesová dvanáctka, Pipu, Jen s jednou postelí, Madona z roští, Ruven (dále G. Gershwin, B. Holiday, A. C. Jobim, Ch. Parker, J. Mc. Hugh, I. Higginbotham) J. Koubková - zpěv, EU band kvartet (Nekonvenční žižkovský podzim 2004)

16 , 16:00 h. Hudba doby Přemyslovců a Lucemburků na Pražském hradě Basilika sv. Jiří Na programu Nejstarší památky české hudby - jednohlas a raný vícehlas na Pražském hradě, Vícetextová moteta, Kodex Tobiáše z Bechyně (rukopis pražské kapitulní knihovny ), Italská a francouzská avantgarda na Pražském hradě, Guillaume de Machaut a další účinkuje Gutta Musicae, um. ved. S. Jányš, A. Bárta - varhanní pozitiv (Hudba Pražského hradu) , 19:30 h. Na programu J. Klička Lichtenštejnský palác, Sál Martinů R. Kresta - housle, J. Brožková - hoboj, A. F lajšingrová - klavír (Česká hudba Koncertní vizita) , 19:30 h. P. Eben: Veni Creator Spiritus, L. Janáček: Po zarostlém chodníčku Rudolf inum, Dvořákova síň (dále L. van Beethoven, S. Prokofjev) P. Jiříkovský - klavír (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 15:00 h. podzimní koncert k výročnímu roku Česká hudba 2004 Kostel sv. Vavřince na Petříně (Nedělní koncerty na Petříně) , 18:00 h. Concerto - instrumentální koncerty barokní Prahy Barokní knihovní sál Na programu Brentner, Tůma, Vivaldi, Tartini, Pergolesi (Barokní podvečery) , 18:30 h. Večer mladých umělců k 230. výročí vzniku Bendovy Ariadny Český rozhlas, Studio I. a k 50. narozeninám skladatelky Sylvy Bodorové J. A. Benda: Ariadna na Naxu, S. Bodorová: Zápas s andělem, Cantabile amadeo Studentský komorní orchestr Quatro dir. M. Štilec, K. Čapková - Ariadna, J. Šantroch - Theseus, P. Janišová - víla Oreada, J. Šantroch - um. přednes režie J. Šiktancová, V. Šustíková (Český melodram světu) , 19:00 h. Koncert vítězů písňové soutěže Bohuslava Martinů Hudební škola hl. m. Prahy, V. Novák: Stesk, L. Janáček: V kolaji voda, Koncertní sál L. Sluka: Měsíček vyšel z hory ven (dále M. P. Musorgskij) P. Havránková - zpěv, J. Bělohlávek - klavír; A. Šťáva - zpěv, J. Zejdová - klavír (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. Orchestrální hudba v Čechách 17. a 18. století kostel sv. Šimona a Judy Musica F lorea lorea.cz , 20:00 h. Saxofony září nad Prahou - koncert ke 160. výročí vynálezu saxofonu Žižkovská věž K. Běhounek: Sám s děvčetem v dešti, M. Nosek: Tanec sumýše, Slaměný koště, Odvázaný motouz, Z. Košnarová: Noha mezi kocourama, Ušák, Městem pádím (dále L. Bernstein, P. Vellones, A. Waignein, Ch. Corea, Ch. Parker, J. Kern, S. Romerg) České saxofonové kvarteto, Léčba neklidem - jazzový soubor, J. Tůma - průvodní slovo (Nekonvenční žižkovský podzim 2004)

17 , 19:30 h. L. Koželuh: Sonáta pro lesní roh a klavír, P. Eben: Universe Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro klavír, J. Matys: Odcházení pro f létnu, housle, violoncello a klavír, P. Bořkovec: Intermezzo pro lesní roh a klavír, Č. Gregor: Sonata in quattro tempi pro klavír, E. Zámečník: Kvartet pro f létnu, housle, violoncello a klavír účinkují Ensemble Martinů (M. Matějka, R. Preislerová, B. Zajmi, S. Ježková), J. Petráš - lesní roh, J. Goliášová, M. Andreák, J. Marcol - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:00 h. ART COLOR MUSIC - originální propojení Nostický palác hudby a výtvarného umění Klasika, blues, výtvarné umění - M. Mysliveček / P. Jareš / R. Hladík (Kytara napříč žánry) , 19:30 h. L. Kubík: Trio pro klarinet, violoncello Rudolf inum, Dvořákova síň a klavír Metamorphoses, premiéra (dále W. A. Mozart, A. Zemlinsky) Trio con brio F lorida (USA) (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. J. Rychlík: Burleskní suita pro klarinet solo, Konzervatoř a ladičská A. Katmeridu: Violiniáda III. - elektroakustická skladba, škola Jana Deyla O. Ježková: Sonáta pro klarinet a housle, R. Ištvan: Hudba pro tři (Mezi vinohrady) pro hoboj, fagot a klavír, I. Bláha: Satyrovy kruhy pro klarinet solo, P. Kopecký: Netrpělivý Orfeus - elektroakustická skladba, J. Bezděk: Polykač nožů pro baryton a klavír účinkují I. Nacevski - baryton, Š. Ježek - housle, J. Mach - klarinet, V. Borovka - hoboj, L. Fait - fagot, M. Macourek - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. I. Kurz: Hommage à P.H., Lichtenštejnský palác, sál Martinů P. Haas: Čtyři písně na čínské básně pro baryton (dále C. Saint-Saëns, A. Copland) Komorní orchestr Berg, dir. Peter Vrábel, A. Soukup, J. Bartoš - klavír ( čeští skladatelé 21. století českým skladatelům 20. století ) , 19:30 h. J. Vičar: Přeludya pro klavír - 2. výběr z cyklu, Lichtenštejnský palác, Sál Martinů J. Feld: Malá sonatina pro housle a klavír, S. Vorlová: Esoterika pro f létnu a kytaru, M. Báchorek: Melodramatické imprese pro dva recitátory, f létnu, harfu a bicí nástroje, I. Jirásek: Variace pro klavír, M. Jíra: Lancknecht a rak pro baryton, trubku a klavír účinkují P. Matuszek - baryton, L. Kaňková - housle, M. Novotný - trubka, J. Pěchočová, M. Zachar, P. Jiříkovský, M. Macourek - klavír, J. Neubauerová - f létna, S. Rumlarová-Vimrová - kytara, K. Úlehlová - harfa, M. Mazourová - bicí nástroje, J. F išar, M. Viková - um. přednes (Dny soudobé hudby 2004)

18 , 19:30 h. F ilharmonikové a jejich hosté komorně Rudolf inum, Dvořákova síň L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty, F. Kramář-Krommer: Kvintet B dur pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello, H. Krása: Smyčcový kvartet (dále L. van Beethoven) Stamicovo kvarteto, S. Siegenthaler - klarinet (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30 h. Jana Kratochvílová, Jiří Hrubeš a jejich hosté Městská knihovna Praha (Rebelující dámy české hudby) , 20:00 h. Ty syčáci - komorní bigbeat (uvádí Jazz Club Železná) Universální prostor NoD účinkují P. Váša, T. Frolich, P. Zavadil , 19:30 h. K. Reiner: Tři preludia pro varhany, J. Bernátek: Chorální fantazie Lichtenštejnský palác, Sál Martinů pro trubku a varhany, R. Kubín: Suita pro hoboj a varhany, O. Kvěch: Variační sonáta na téma 1. symfonie A. Dvořáka pro varhany, V. Kučera: Tři ženské sbory a epitaf, O. Mácha: Fortuna pro ženský sbor, V. Mojžíš: Ponaučení pro ženský sbor, f létnu, hoboj a klarinet, I. Hurník: Proměny pro varhany a dechové kvinteto účinkují Ženská složka Kühnova smíšeného sboru, sbm. J. Rozehnal, Dechové kvinteto Academia, J. Maršálek - f létna, P. Doněk - klarinet, J. Likin, Z. Rys - hoboj, V. Gregorovič - trubka, P. Rajnoha, A. Bárta - varhany (Dny soudobé hudby 2004) , 13:30 h. Nabrousil jsi nože, Tondo? Rudolf inum, Dvořákova síň Koncert z cyklu koncertů pro rodiče s dětmi Ach, ty slavné děti! Aneb velikáni v krátkých kalhotách. Tentokrát o A. Dvořákovi. Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, uvádí I. Šmíd (Pražská komorní f ilharmonie) , 18:00 h. Salon XIX Barokní knihovní sál Na programu Beethoven, Haydn, Danzi, Duvernoy účinkují Ch. Hirai - klavír, J. Semerádová - f létna, M. Rovenský - roh (Barokní podvečery) , 18:30 h. Večer nové tvorby Lichtenštejnský palác M. Mazourová: Po letech, Rekviem, V. Clar: Romance o černém hoři, E. Douša: Vzpomínky, J. Vogel: Davidův žalm, Josef Marek: Miss Otiss lituje, Bláznova žena, A. Březina: Aha, J. Vičar: Čtyři melodrámky, J. Klusák: České moře J. Mazan, P. Kloub - kytara, M. Mazourová - klavír, bicí, E. Benešová, O. Urban, D. Wiesner - klavír, J. Neubauerová, V. M. Sýkora - f létna, G. Plachá - hoboj, F. Kolář, T. Černý - klarinet, M. Bárta - basklarinet, L. Koucký - trubka, M. Hanfová, O. Maršík - zpěv, historické nástroje Dubia Fortuna, V. Harapes, B. Štěpánová, J. Klem, M. Vančurová, S. Červená - um. přednes, režie V. Šustíková (Český melodram světu)

19 , 19:30 h. J. Kratochvíl: Rondo pro saxofonové kvarteto, Smuteční hudba Konzervatoř a ladičská pro smyčcový orchestr, Sextet pro housle, violoncello, hoboj, škola Jana Deyla lesní roh, fagot a klavír, Š. Lucký: Sonata brevis pro housle a klavír, Koncert pro klavír a orchestr, 1. dechový kvintet účinkují České saxofonové kvarteto (R. Fojtíček, R. Kvasnica, O. Martinovský, Z. Kašpar), Juventus Quintet, D. Tuplová, E. Bayer - housle, J. Hernychová - violoncello, D. Foltýn - hoboj, P. Hernych - lesní roh, M. Verner - fagot, M. Navrátil, M. Macourek - klavír (Dny soudobé hudby 2004) , 19:30 h. J. Pelikán: Concertino, téma s variacemi Rudolf inum, Dvořákova síň pro fagot a komorní orchestr (dále R. Strauss, A. Jolivet, L. van Beethoven) Pražská komorní f ilharmonie, dir. Z. Müller, T. Františ - fagot (Pražská komorní f ilharmonie) , 19:30 h. Cyklus komorních orchestrů Rudolf inum, Dvořákova síň M. Kabeláč: Eufemias mysterion, B. Martinů: Serenáda č. 2 pro housle a violy (dále R. Strauss, J. Haydn) Virtuosi di Praga, um. ved. O. Vlček, V. Hajnová - mezzosprán (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 20:15 h. Antonín Dvořák Můj domov Vysoká škola ekonomická, závěrečný koncert festivalu ke státnímu svátku ČR Nová aula A. Dvořák: Můj domov, Violoncellový koncert h moll, Symfonie č. 6 D dur F ilharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dir. H. Farkač, J. Hošek - violoncello (Nekonvenční žižkovský podzim 2004) , 19:30 h. F. V. Kramář-Krommer: Oktet Es dur, J. Rychlík: Africký cyklus Lichtenštejnský palác, Galerie (dále S. Prokofjev) Obrazy a kresby M. Matzenauer České noneto a Pražské dechové kvinteto (Hudba mezi obrazy) , 19:30 h. Hudba Univerzity Karlovy Kostel sv. Šimona a Judy Ars Cameralis, R. Lukavský - um. přednes (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 20:00 h. Agon Orchestra - Pentagon: Divadlo Archa Revidovaná hudba pro nízkorozpočtový orchestr Na programu skladby I. Achera, P. Kofroně a dalších účinkují Agon Orchestra, Epoque Quartet, I. Acher - sampler, K. Dobrý, dir. P. Kofroň , 17:00 h. Maraton soudobé hudby 2004 Divadlo Archa Na programu skladby E. F. Buriana z pozůstalosti - Americká suita, Cocktaily, 7. smyčcový kvartet a další účinkují České noneto, M. Nostitz Quartet, Agon Orchestra a další

20 , 18:30 h. Večer soudobé tvorby Lichtenštejnský palác B. Martinů: Večer - javanská tanečnice, J. Baštýř: No prostě ty a já, V. Kučera: Když, J. Matys: Chvíle zastavení, J. Hanuš: Sonata quasi una fantasia, J. Hlaváč: Čarodějův učeň, J. F. F ischer: Tři melodramy D. Wiesner - klavír, L. Härtlová - harfa, E. Franců, P. Franců - housle, H. Kučerová - viola, P. Grau - f létna, J. Hlaváč - klarinet, V. Veverka - hoboj, H. Maciuchová, M. Viková, O. Brousek - um. přednes, režie L. Poživil (Český melodram světu) , 19:30 h. Slavnostní koncert k 10. výročí založení PKF Rudolf inum, Dvořákova síň Pražská komorní f ilharmonie, E. Urbanová - soprán, R. Janál - baryton, J. Suk, P. Šporcl, I. Ženatý - housle, L. Peterková - klarinet, J. Boušková - harfa, Z. Müller - hoboj, J. Bárta - violoncello, J. Simon - klavír a další, dir. J. Bělohlávek, T. Hanus, Z. Müller, M. Swierczewski (Pražská komorní f ilharmonie) 23./ , 19:30 h. A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur (dále G. Rossini, J. G. Rheinberger) Obecní dům, Smetanova síň Symfonický orchestr hl. m. Prahy, dir. V. Válek, J. Tůma - varhany (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jubilejní sezona) , 19:30 h. Prémiový koncert Rudolf inum, Dvořákova síň J. Kalach: Předehra na barokní téma, O. Kvěch: Crescendo, cyklus písní, L. Matoušek: Kořeny času, premiéra přepracované verze, L. Dřevikovský: Koncert pro klavír a orchestr, premiéra, L. Hurník: Dívka a stroj, orchestrální předehra Symfonická orchestr Českého rozhlasu, dir. J. Kučera, R. Janál - baryton, L. Vlková - klavír (Symfonický orchestr Českého rozhlasu) , 17:30 h. Cyklus hudebních podvečerů Rudolf inum, Sukova síň A. Dvořák: Poetické nálady op. 85 (dále R. Schumann) K. Novotná - klavír (Český spolek pro komorní hudbu) 25./ , 19:30 h. Host sezóny Rudolf inum, Dvořákova síň R. Kubín: Maryčka Magdova, L. Janáček: Taras Bulba (dále L. van Beethoven) Janáčkova f ilharmonie Ostrava, dir. P. Vronský (Česká f ilharmonie - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 10:30 h. Cyklus dopoledních koncertů Lichtenštejnský palác, Sál Martinů A. Dvořák: Slovanské tance op. 46 (l. řada), J. Teml: Partita pro f létnu, housle, violoncello a klavír, L. Hurník: Pod kosou času, tři melodramy pro recitátora a kvarteto (dále A. Piazzolla) Ensemble Martinů, B. Rösner - um. přednes (Český spolek pro komorní hudbu) , 18:30 h. Otakar Ostrčil - Žák Zdeňka F ibicha Žofín O. Ostrčil: Balada česká, Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, Z. F ibich: Vodník, Štědrý den, Hakon Jarl F ilharmonie Hradec Králové, dir. T. Koutník, M. Hrachovinová, H. Maciuchová, M. Stropnický - um. přednes, režie V. Šustíková (Český melodram světu)

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR

Repertoár MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR Repertoár Symfonický repertoár Bach Beethoven Bernstein Bizet Borne Brahms Bruch Čajkovskij Debussy MATOUŠOVY PAŠIJE KONCERT D MOLL PRO 3 KLAVÍRY SUITA Č. 3 D DUR LEONORE III. (předehra) KONCERT PRO KLAVÍR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 56. ročník Chopinova festivalu 13. 23. srpna 2015 10. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 10. 13. srpna 2015 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle

14. ročník rok 2013. 13. ročník rok 2012. neděle 14. července 2013 od 16 hod. Alžběta Poláčková - soprán Stania Ramešová - harfa Roman Fedchuk housle Cyklus chrámových koncertů Neodmyslitelnou součástí života letního Mělníka se stal cyklus chrámových koncertů. Zatímco v počátcích zaštiťovalo jeho pořádání pouze Proboštství Mělník, od roku 2000 se připojilo

Více

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011

POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 POZVÁNKA NA FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM 2011 Ráda bych Vás touto cestou upozornila na 46. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který proběhne v několika brněnských koncertních sálech

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny

DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny speciální hosté DAGMAR PECKOVÁ JAREK NOHAVICA HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA nebudou chybět NEDVĚDI a další bývalí členové skupiny 15., 16., 17. a 18. 10. 2015 VELKÝ SÁL LUCERNY MIMOŘÁDNÉ KONCERTY V LUCERNĚ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc 6.2.-1.12.2004 Řada

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM - LEDEN 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

XI 1 30.9.1997 19:00 Adamusovo trio

XI 1 30.9.1997 19:00 Adamusovo trio I 1 13.10.1987 19:30 Kocianovo kvarteto Pavel Hůla - housle Jan Odstrčil - housle Jiří Najnar - viola Jiří Hudec - kontrabas Zdeněk Divoký - lesní roh 2 2.12.1987 19:30 Milan Zelenka - kytara Brigita Šulcová

Více

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. A stálé profesionální symfonické orchestry 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. Koncert věnovaný projektu Česká hudba 2004 16.1.2004; 19:30 h. Praha (Sál ČNB) 2 Komorní filharmonie Pardubice ČESKÁ HUDBA

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 Konaný pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Lívie Klausové Červen Pátek, 19. červen Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Collegium Marianum uvádí Boemo furioso Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho Dnešní večer bude rozehrán ve znamení virtuozity ve znovuobjevených koncertech Františka Jiránka, jehož

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

200. let Pražs ké konzer vatoře

200. let Pražs ké konzer vatoře 200. let Pražs ké konzer vatoře 2 0 0. L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen

Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen Vyřizuje: Jakub Tichý, T: +420 558 113 457, E: jakubtichy@kulturafm.cz Datum: 9. 8. 2011 Koncerty, divadlo, kurzy - programová nabídka říjen Divadlo Nová scéna Vlast Čt 13. 10. 19:00 Láska naruby Divadlo

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI

s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI 1 s e z ó n a 2 0 0 8 / 2 0 0 9 R Y T M U S programový list PŘÍTOMNOSTI O psaní partitur... Nevím, zda těch několik následujících řádků nebude na někoho působit staromilsky, jako obdivování starých pořádků,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Slasti a milosti na Letních slavnostech staré hudby

Slasti a milosti na Letních slavnostech staré hudby 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY SLASTI a MILOSTI 14. července 6. srpna 2014 Slasti a milosti na Letních slavnostech staré hudby Praha 14. května Středověké noční

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide

Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society. 120. sezona / 120 th season. Programový katalog / Season Guide Český spolek pro komorní hudbu Czech Chamber Music Society 120. sezona / 120 th season Programový katalog / Season Guide 2014/2015 Rezidenčním souborem jubilejní 120. sezony je proslulé Pražákovo kvarteto,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi

Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi BESEDNÍ DŮM, BRNO 21. března 2004 10.30 hodin PROGRAM: LEOŠ JANÁČEK Královničky Lidová nokturna Říkadla PETR EBEN Kolotoč a hvězdy Zvědavé písničky Co se za

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

80. koncertní sezóna. FOKUS prosinec 2014. www.fok.cz

80. koncertní sezóna. FOKUS prosinec 2014. www.fok.cz 80. koncertní sezóna FOKUS prosinec www.fok.cz 3. / 4. 12. ADVENTNÍ KONCERT PRO UNICEF 15. 12. VÁNOCE S HRADIŠŤANEM 19. 12. ŠTEFAN MARGITA 25. 12. J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 26. 12. J. S. BACH: VÁNOČNÍ

Více