Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

2 Obsah: Úvod... str Charakteristika zařízení... str Vedení organizace... str Hlavní úkloy DDM Kamarád... str Personální zabezpečení... str Vlastní činnost DDM Kamarád... str Spolupráce s ostatními organizacemi... str Propagace DDM Kamarád... str Materiálně-technické zajištění DDM... str Ekonomické zabezpečení... str Výsledky kontrol... str Ostatní činnost... str. 23 Závěr... str. 23 Fotografická přílohy str

3 Úvod Vážení přátelé, kolegové, příznivci DDM Kamarád, bývá dobrým zvykem, že v tuto dobu vydáváme v souladu se školským zákonem Výroční zprávu, ve které hodnotíme veškeré činnosti, které v našem zařízení probíhaly v uplynulém školním roce. Nejinak tomu bude i tentokrát. Po nelehkém nástupu do funkce jsme společnými silami odstartovali školní rok 2012/2013 a i přes některé personální změny se v našem zařízení podařilo udělat spoustu práce, ale to je na posouzení každého z Vás. Hned v úvodu bych touto cestou ráda poděkovala dětem, mládeži i dospělým, kteří do našeho Domečku rádi chodili ať už do zájmových útvarů či na příležitostné akce. Při ohlédnutí zpět si nelze nevzpomenout na některé nejvíce navštěvované, jako například Halloween, Mikulášská nadílka, Maškarní ples, Den dětí, ale i naše tábory a výjezdní akci k moři, pořádané pro maminky s dětmi. Velký dík patří našemu zřizovateli za vstřícnost a loajalitu s naším zařízením. Dále bychom chtěli poděkovat všem složkám ve městě, bez kterých by některé naše činnosti nemohly být uskutečněny. Děkujeme i všem našim externím pracovníkům a sponzorům. Věřím, že budeme se všemi složkami i školskými zařízeními v našem městě čím dál lépe spolupracovat a těšíme se na další spolupráci. My pracovníci DDM Kamarád budeme pracovat i nadále jak nejlépe umíme, abychom byli přínosem pro naše město. Irena Jelínková ředitelka DDM Kamarád - 3 -

4 1. Charakteristika zařízení 1.1 DDM Kamarád příspěvková organizace je zařízením pro volný čas, uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež i dospělé. Ta je realizována nejrůznějšími formami příležitostnými akcemi, spontánní činností, prázdninovými aktivitami i klubovou činností. Zaměřuje se na stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto zabezpečuje prostřednictvím svých interních a externích pracovníků v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. DDM Kamarád se řídí školským vzdělávacím programem, který stanovuje cíle, včetně jejich konkrétní podoby a naplňuje všechny formy vzdělávání. 1.2 Právní a majetkové podmínky Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná byl usnesením zastupitelstva ze dne 18.září 2002, bod č.7, písm. a) b), podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 14 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřízen ke dni Identifikační údaje organizace Zřizovatel: Název: Město Třemošná Sídlo: Třemošná Sídliště 992, okres Plzeň sever IČO: Příspěvková organizace: Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Sídlo: Třemošná, Tyršova 916, IČO: IZO: Ředitelka: Irena Jelínková Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Bulín Tel: Mail: Web:

5 Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Je zřízen na dobu neurčitou. Poslední datum zařazení do sítě škol: Pracoviště DDM Kamarád Místa poskytovaného vzdělávání: MZŠ Zruč-Senec, Školní 192, Zruč-Senec, Sport Centrum Chanos, U Stadionu 964, Třemošná, Další pracoviště zařazené do sítě škol Bowling Třemošná IZMŠ Trnová ZŠ Ledce ZŠ Žichlice 1.5 Doplňková činnost realitní činnost pořádání kulturních akcí, zábav provozování zařízení sloužících zábavě pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí hostinská činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici Turistická základna Letní táborová základna Klenovice. Nebyla opět v tomto školním roce využívána. Byl dán návrh na odprodání táborového materiálu a soupis věcí dán k projednání do Rady Města Třemošné

6 2. Vedení organizace V čele organizace stojí ředitelka. Poradním orgánem je porada vedení, zastoupená interními pedagogy DDM Kamarád, kteří jsou zároveň pověřeni vedením jednotlivých pracovišť. Porady interních pracovníků jsou 1 x týdně a řeší se na nich aktuální úkoly DDM. Porady všech interních a externích pracovníků se konají 2 x ročně, vždy na začátku a konci školního roku. Hlavním úkolem porady na začátku školního roku (zpravidla 10. měsíc) je seznámení s BOZP a předání dokumentace k plnění činnosti. Porady na konci školního roku (zpravidla 6. měsíc), jsou věnovány zhodnocení celé činnosti za aktuální školní rok a přípravě na letní činnost. Ředitelství DDM Kamarád tvoří: Zástupce ředitelky zodpovídá se ředitelce. Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti. Koordinuje pedagogy a jejich činnosti. Mzdová účetní zodpovídá se ředitelce. Koordinuje mzdovou a účetní agendu. Je vedoucí úseku. Provozní účetní zodpovídá se ředitelce. Hlavním úkolem je výběr peněz za ZÚ a zpracování došlé a odeslané pošty. Pedagogové volného času zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Metodicky řídí externí pracovníky a zajišťují příslušnou agendu. Provozní pracovníci zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Přímo podléhají vedoucím pracovišť. Dbají na čistotu a úpravu přiděleného objektu

7 3. Hlavní úkoly DDM Kamarád Po výměně ředitelky, které proběhlo na základě konkurzního řízení v našem městě, si tým pracovníků stanovil na školní rok 2012/2013 několik úkolů. Mezi stanovené hlavní úkoly mimo jiné patřilo znovunavázání spolupráce s organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Velkou oporou nám byl při pořádání akcí Sbor dobrovolných hasičů ze Záluží, Třemošné, Sokol Třemošná, Sdružení Exodus, MŠ Třemošná, Tatran Třemošná, ZUŠ ve Třemošné. Našim stěžejním úkolem bylo v návaznosti na výuku spolupracovat i se ZŠ ve Třemošné. Během uplynulého školního roku se nám užší spolupráce nepodařila navázat, avšak v letošním školním roce, který teprve začal, se situace k naší radosti obrátila rozhodně lepším směrem. Další úkoly, které jsme si vytyčili efektivnější využití Sport centra Chanos, nasměrování pravidelné a příležitostné činnosti zpět na obyvatele Třemošné, navázání spolupráce se zahraničními školskými zařízeními, můžeme vyhodnotit jako splněné

8 4. Personální zabezpečení 3.1. Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM Poř. číslo Jméno, titul Funkce Vzdělání Délka praxe Pracovní úvazek 1. Irena Jelínková ředitelka 2. Mgr. Jiří Bulín zástupce ředitelky 3. Bc. Lenka Sládková pedagog 4. Lucie Vlčková pedagog 5. Silvie Šnajdrová Provozní účetní Spgš Karlovy Vary učitelství, vychovatelství Teol. fakulta JU České Budějovice, obor pedag. vol. času JU České Budějovice, obor sociál. pedagogika SOŠ Plasy, KCV pedagogika vol. času 38 1,0 4 1,0 3 1,0 2 1,0 Gymnázium Plasy 15 0,6 6. Jaroslava Bártová Pokladní SŠ ekonomická 44 0,4 7. Martina Dyková Recepční, pedagog SOU Plzeň, KCV pedagogika volného času 9 0,5 0,5 8. Michal Křížek údržbář SOU Plzeň 43 0,5 9. Jindřiška Kullová uklízečka SZTŠ Žlutice 43 0,5 10. Iva Týrová uklízečka SOU Plzeň 2 0,5 Bc.Lenka Sládková ukončila pracovní poměr k dohodou Michal Křížek ukončil pracovní poměr k dohodou Naše zařízení spolupracuje také s externími pedagogy, bez kterých by náš DDM Kamarád nemohl dobře fungovat. Počet pedagogických interních pracovníků Počet provozních interních zaměstnanců Počet externích pracovníků Celkový počet všech pracovníků

9 5. Vlastní činnost DDM Kamarád Hlavní náplní DDM Kamarád je pravidelná, příležitostná činnost, spontánní činnost, táborová činnost a soutěže. 5.1 Pravidelná činnost DDM Kamarád Pravidelnou činnost zabezpečují interní i externí pracovníci DDM Kamarád. Níže přikládáme přehled zájmových útvarů podle jednotlivých pracovišť DDM Kamarád. Třemošná, Tyršova číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Bowling -pokročilí Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Bowling - začátečníci Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Stolní tenis děti Oldřich Jícha Modelář Jiří Bulín 5 5. Šachy Michal Novák 9 6. Cyklo - vodácký Irena Jelínková, Jiří Bulín 4 7. Rybářský Zdeněk Krpela Zumba Veronika Koglerová Anglický jazyk MŠ Barbora Čechová Keramika I. Ivana Valdhansová Keramika II. Ivana Valdhansová Keramika pro dospělé Ivana Valdhansová 4-9 -

10 13. AJ začátečníci Kateřina Černá AJ pokročilí Kateřina Černá Loutkoherecký Radek Koňařík Stolní tenis ospělí Pavel Krejčí Trempská kytara Václav Týzl Karate I. Lenka Sládková Karate II. Lenka Sládková 5 20 Karate III. Lenka Sládková Karate IV. Lenka Sládková Svět pop. hudby Michal Křížek Škrtinky R. Egermaierová Fotografický Taťána Kubíková Karate Žichlice Lenka Sládková Vaření Martina Dyková 9 MZŠ Zruč-Senec číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. ANP I. Mgr. M. Kubíková ANP II. Mgr. M. Kubíková Doučování z ČJ Mgr. P. Matasová Logopedie E. Beránková Míčové hry L. Sládková Zumba S. Nová

11 7. Karate začátečníci P. Žežulková 9 8. Karate pokročilí P. Žežulková Keramika I. K. Bártová 8 10 Keramika II. K. Bártová Výtvarně-keramický K. Bártová Výtvarný atelier R. Novotný 13 IZŠ Trnová číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Keramika I. P. Čásová Keramika II. P. Čásová Keramika III. P. Čásová 4 4. Keramika IV. P. Čásová 9 5. Míčové hry L. Vlčková 8 6. Aerobic Š. Wiesnerová Anglický jazyk I. E. Voříšková Anglický jazyk II. E. Voříšková 8 9. Anglický jazyk III. E. Voříšková

12 ZŠ Ledce číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Anglický jazyk E. Voříšková Počítače Mgr. J. Bulín 5 3. Míčové hry L. Vlčková Výtvarný L. Vlčková 9 5. Jóga L. Korbelová 10 Sport centrum Chanos číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Pohybové hry - počítače L. Vlčková, J.Bulín Výtvarný atelier R. Nonovotný Rošťáci I. Jelínková Step - aerobic I Rumlová 4 5. Škatulata V. Fránová 5 6. Bambino E. Franková, L. Sládková, L. Vlčková Výtvarný atelier dospělí R. Novotný

13 číslo název kroužku vedoucí 1. Fitbaly V. Týzlová, P. Třísková 2. Jóga M. Šedivcová 3. Jumping R. Mulač, M.Nešverová 4. Cycling J. Kronych, I. Vodicová, M. Caltová 5. Cvičení pro ženy M. Vokounová 6. Zumba V. Koglerová 7. Body-formink I. Vodicová 8. Bossu B. Vacková 9. Fitbox J. Cába 10. HZ Toning M. Vacková 11. Pilates M. Horká Tato zájmová činnost pro dospělé probíhala v převážně ve večerních hodinách a celkem se tohoto cvičení zúčastnilo 426 cvičenců. Největšího zájmu se těšil kroužek rybářů, výtvarného ateliéru, karate, keramiky, míčových her a pro nejmenší kroužek Rošťáci. Tradičně velké úspěchy slavilo Loutkového divadlo, které svými pohádkami potěšilo nejen malé diváky, ale i dospělé v Čechách i na Moravě, kam byli pozváni ku příležitosti oslav města Hrotovice. Byl též zájem o ZÚ Bambino pro maminky a jejich děti. V našem Sport Centru.Samozřejmě je zájem i o sportovní aktivity, pod vedením školených cvičitelů s platným certifikátem vydaným MŠMT. Nedá se říci, zda ten, či onen ZÚ je lepší, ale pro nás je důležité, že k nám děti i dospělí chodí rádi a najdou si zde své uplatnění a vyžití

14 Sumář zájmových útvarů a jejich účastníků Pracoviště Počet ZÚ MŠ ZŠ SŠ a VOŠ Dospělí Celkem Třemošná Tyršova Sport Centrum Chanos MZŠ Zruč Senec ZŠ Ledce IZŠ Trnová ZŠ Žichlice Celkem Příležitostná činnost DDM Kamarád DDM Kamarád uspořádal akce různého charakteru pro nejmenší, ale i pro dospělé. Mezi nejvíce navštívené patřilo loutkové divadlo, Halloween, Mikulášská nadílka, maškarní ples pro děti, pálení čarodějnic, Den dětí, ale i různá soustředění a metodická činnost. O podzimních prázdninách se děti zúčastnily akce Poznávej žihelsko. Oblíbenou činností bylo i soustředění a seminář karatistů a výtvarného atelieru. Pro důchodce se pravidelně konala akce Hrajeme na přání. Pololetí Počet akcí Počet žáků MŠ Počet žáků ZŠ Počet žáků SŠ Počet žáků VŠ Počet dospělých Celkem 1. pololetí pololetí Celkem

15 5.3 Soutěže V uplynulém školním roce proběhlo několik soutěží místního charakteru: Šachový turnaj účast 6 dětí Vánoční turnaj ve stolním tenise účast 11 dospělých Velikonoční turnaj ve stolním tenise účast 10 SŠ + 7 dospělých Velikonoční turnaj v bowlingu účast 15 dětí Jarní šachový turnaj 5.4 Táborová činnost V tomto školním roce byly uskutečněny pouze příměstské tábory, jelikož o pobytový tábor nebyl ze strany dětí ani rodičů zájem. Naše stávající táborová základna, dle našeho soudu, je již zastaralá a nevyhovuje požadavkům dnešní doby. Zvolili jsme proto veřejnosti známý tábor Orlovice, kde jsme spolu s organizací Červeného kříže nabídli dětem letní pobyt. Ani o tento druh pobytu nebyl zájem. Tradičně se uskutečnil Rybářský tábor a soustředění Výtvarného atelieru. Příměstský tábor bez noclehu byl zaměřen na ekologii, sportovní zdatnost, ale i na výtvarné činnosti. Příměstský tábor s noclehem měl též sportovní i ekologický charakter. Činnosti jsme ještě rozšířili o technické dovednosti. V rámci propagace technických oborů jsme navázali spolupráci s Aeroklubem v Plasích, kde nám bylo umožněno pobýt dva dny. Děti si tak mohly zcela z blízka prohlédnout letadla a výsadkářskou výstroj. Členové parašutistického oddílu předvedli několik seskoků na terč. Tímto pobytem byla spolupráce s Aeroklubem prohloubena a nabídnuta pomoc při vedení technických kroužků. Rybářský tábor byl soustředěn u rybníka Hroznata. Hlavní náplní bylo osvojování rybářské techniky v praxi. Výtvarný atelier měl soustředění v malebném prostředí u řeky Střely v H.Hradišti. Zde děti mohly malovat přímo v terénu a obdivovat krásy tamní přírody. Ozdravný pobyt pro rodiče a děti se uskutečnil v chorvatském letovisku Biograd/Moru. Pěkné počasí a výborná strava přispěly k celkové spokojenosti účastníků. Ubytování bylo táborového typu chatky, karavany v nově vybudovaném campu

16 Název letní činnosti zaměření počet Příměstský tábor Ekologie, sport, výtvarná činnost 11 Příměstský tábor Ekologie, sport technické dovednosti 20 Rybářský tábor Rybářské techniky a dovednosti 22 Výtvarný atelier Výtvarné techniky 10 Ozdravný pobyt Zlepšení zdravot. stavu dětí dýchací cesty Spontánní činnost Vzhledem k tomu, že dnešní mládež nechce být nikým organizována a spoutávána, máme pro tuto skupinu mládeže vybudovánu klubovnu s různými aktivitami: šipky, stolní fotbal, ale i možnost zdokonalovat se na počítači. Pro tuto činnost jsme v rámci projektu zakoupili nové počítače. Další možností, jak využít volný čas, je zapůjčení in-line bruslí a bruslení na nově vybudované bruslařské dráze. Tuto klubovou činnost využívala hlavně mládež ze sociálně slabších vrstev

17 6. Spolupráce s jinými organizacemi Naše zařízení navázalo opět spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Třemošné i Záluží. Jsme tomu velice rádi, jelikož nám ochotně pomáhali při organizování některých příležitostných akcí, jako byl např. Halloween, Stavění májky, Pálení čarodějnic. Dále byla navázána spolupráce se Sdružením Exodus - nápomocni při tvoření programu na Den dětí. Dobrá spolupráce byla s MŠ a ZUŠ ve Třemošné a s místním Sokolem. Navázali jsme spolupráci s DDM v Žihli a o podzimních prázdninách jsme spolu s tímto zařízením uskutečnili pobytovou akci: Poznávej Žihelsko. Dobře spolupracujeme i s ostatními DDM na našem okrese Kralovice, Nýřany, Kaznějov. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se zúčastnily několika seminářů v sousedním Německu navázání spolupráce s německými příhraničními neziskovými organizacemi -muzeum a dětské zařízení pro mimoškolní činnost z oblasti Horních Franků. O letních prázdninách sdružení Tandem koordinátor německo-české spolupráce a projektu Sousedé se stávají přáteli, připravili setkání dětí a mládeže v Beyreuthu. Zde si děti mohly v miniměstečku zkusit pracovat jako kovář, modelář, módní návrhář, kuchař atd. a za vydělané peníze si koupit jídlo, zmrzlinu, ale i zábavu a nějaké jiné upomínkové předměty. Dobrou spolupráci naše zařízení navázalo s Aeroklubem v Plasích. Někteří jejich členové se přímo podíleli na pořádání Dne dětí a Rozjezdu s Kamarádem. V novém školním roce nám povedou v DDM ZÚ modelář. Náš DDM kontaktovaly pracovnice azylového domu MáTa a požádaly o spolupráci. Maminky s dětmi i některé pracovnice tohoto zařízení se zúčastnily námi organizovaného Dne dětí. Opět velmi dobrá spolupráce byla se ZŠ Zruč, Ledce, Trnová a nově se ZŠ v Žichlicích. Náš zřizovatel, kterým je město Třemošná je činnosti DDM Kamarád nakloněn a jsou nám nápomocni při velkých akcích, jak s finanční podporou, tak i materiálovým zabezpečením

18 7. Propagace DDM Kamarád Náš DDM Kamarád dbá ze všech sil na propagaci svého zařízení. Nabídka hlavní činnosti ZÚ, příležitostné činnost akce a veškeré dění v DDM jsou zveřejňovány na našich moderních webových stránkách: Velkou důležitost klademe na uveřejňování naší činnosti v Plzeňském deníku-spolupráce s panem Jarošem. Nemalá pozornost byla věnována tomu, abychom zabezpečili přísun informací ke každému dítěti zvlášť a to formou letáčků informujících o dané činnosti. Byly využity plakátovací místa v našem městě a v místech našeho vzdělávání. Využíváme i ochoty ze strany dětského a praktického lékaře k umístění naší propagace formou informačních letáčků. Tímto způsobem byla zabezpečena informovanost i v MŠ a jiných školských zařízeních. V tomto ohledu je nám nápomocen i MěÚ ve Třemošné. Využíváme výkladní skříň v Břožíkově výstavní síni a veřejnou nástěnku přímo v prostorách MěÚ. Na akcích používáme banery s logem DDM Kamarád, které naše zařízení vlastní. Členy ZÚ informujeme, na základě jejich údajů, elektronickou poštou a pomocí SMS zpráv. Snažili jsme se o spolupráci i s médii. Konkrétně s televizí ZAK, ale v loňském školním roce nám nemohli vyjít vstříc, vzhledem k jejich vytíženosti. K propagaci pracovníci DDM využívají trička s logem zařízení a drobné dárky, které rozdávají na větších akcích Velkou propagaci našemu zařízení dělá Loutkové divadlo při DDM na svých cestách po celé republice

19 8. Materiálně-technické zabezpečení 8.1 Pracoviště DDM Kamarád, Tyršova 916, Třemošná Budova pro zájmovou činnost se nachází v klidné lokalitě u fotbalového hřiště. Sestává se celkem ze 6 místností, sálu a sociálního zařízení: zvlášť pro hochy a dívky. Samostatnou část budovy tvoří přístavek pro loutkové divadlo a jeho skladové prostory. Klubovny jsou vkusně a účelně vybaveny pro svoji činnost. V tomto školním roce byly nově vymalovány do pastelových barev. Došlo i k výměně podlahové krytiny - nový koberec v hospodářské místnosti. Kuchyňka byla dovybavena talíři, kuchyňským náčiním a kávovarem. Celá budova byla natřena novou fasádní barvou, za což vděčíme MěÚ Třemošná. 8.2 Pracoviště Sport centrum Chanos, U Stadionu 960, Třemošná Stávající budova se nachází také nedaleko fotbalového hřiště. Je to bývalá budova školy chanosového typu. Složení místností: 1. Počítačová učebna nové zbudována a vybavena internetem z projektu: Kluby otevřených dveří. Zakoupena nová podlahová krytina a místnost byla nově vymalována. 2. Recepce slouží jako informační centrum a pro přijímání plateb za sportovní činnosti. 3. Místnost pronajata k účelům zdravé výživy poradenská činnost. 4. Fitnes vybavená místnost posilovacím nářadím a náčiním. Nově zakoupen běžecký pás. 5. Skladová místnost: slouží k uskladnění táborového a jiného materiálu 6. Tělocvična slouží k veškerým sportovním aktivitám v budově. 7. Bambino místnost určená a vybavená pro nejmenší děti a maminky. 8. Výtvarný atelier slouží výhradně pro výtvarné aktivity. 9. Skladová místnost pro fitbaly. 10. Místnost pro solária nefunkční. Přístroje byly prodány. 11. Sociální zařízení pro muže a ženy. Do chodby byla pořízena nová podlahová krytina a byly vyměněny nové vchodové dveře. Byla by zapotřebí oprava střechy a světlíků do budovy zatéká

20 8.3 Pracoviště MZŠ Zruč-Senec Naše činnosti probíhaly v budově školy Byla k dispozici: keramická dílna, tělocvična, třída k provozování logopedie, třída pro výtvarné činnosti. Se školou máme smluvní bezúplatný vztah. Spolupráce se školou je na výborné úrovni. 8.4 Pracoviště ZŠ Žichlice Činnosti probíhají v budově školy a k našim aktivitám byla k dispozici tělocvična - pro karate. Se školou je navázán bezúplatný smluvní vztah. 8.5 Pracoviště ZŠ Ledce Pro naši činnost jsou k dispozici třídy pro výtvarné aktivity a tělocvična pro sportovní aktivity. Dále pak počítačová učebna. Škola má navázanou spolupráci s místním Kulturním domem, který můžeme též využívat pro naši potřebu. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni - bezúplatný smluvní vztah. 8.6 Pracoviště IZŠ Trnová Zde máme v budově školy k dispozici tělocvičnu, třídy a keramickou dílnu. Se školou je opět velmi dobrá spolupráce se smluvním bezúplatným vztahem. 8.7 Pracoviště Bowling Třemošná Zde využívá naše zařízeni profesionálních drah k výuce bowlingu. Se zařízením máme smluvní vztah za úplatu. Poplatek činil 100Kč/dítě na celý školní rok

21 9. Ekonomické zabezpečení DDM Kamarád je příspěvkovou organizací MěÚ ve Třemošné a tudíž disponuje peněžními prostředky schválenými Zastupitelstvem Města Třemošná. Pečlivě jsme sledovali hospodaření v našem zařízení a případné nedostatky byly konzultovány přímo se zaměstnanci MěÚ. Z dotačního programu: Klub otevřených dveří vyhlášeného Plzeňským krajem, byla získána finanční částka ,- Kč na vybudování počítačové učebny pro neorganizované děti a mládež. Další finanční zdroje byly získány z nepravidelné i pravidelné činnosti. Při velkých akcích (Halloween, Den dětí, Mikulášská nadílka), bylo využito sponzorských darů od třemošenských i mimotřemošenských podnikatelů. Mzdy pedagogů i nepedagogů byly hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 10. Výsledky kontrol Česká školní inspekce Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná kontrola ze strany školní inspekce. Kontrola hospodaření a účetnictví Kontrolu provedl Jan Šnejdar, DiS. Byl zjištěn nesoulad mezi jednotlivými účetními výkazy a obdobími. Na základě doporučení pana Šendara a pod jeho vedením proběhla rekonstrukce účetnictví do roku Kontrola čerpání rozpočtu Kontrolu provedla paní Salajová pracovnice MěÚ Třemošná. Nebyly shledány žádné závady. Revize V uplynulém roce proběhly tyto revize: elektrospotřebičů, plynového zařízení, tělocvičného nářadí, revize pece

22 11. Ostatní činnost Aby naše zařízení bylo přínosem pro širokou veřejnost, museli se pedagogové vzdělávat v nejrůznějších oborech v rámci DVPP. Proškolení pedagogů v roce 2012/2013 Doškolovací kurz: instruktor školního lyžování Irena Jelínková Vzdělávací program: Kvalita, Měkké dovednosti, Environment Mgr. Jiří Bulín, Irena Jelínková BOZP všichni pracovníci Školení řidičů Irena Jelínková, Mgr. Jiří Bulín, Silvie Šnajdrová, Lucie Vlčková, Bc. Lenka Sládková, Jaroslava Bártová Žena v pozici řídícího pracovníka Irena Jelínková FKSP Silvie Šnajdrová Pro stmelení kolektivu bylo uspořádáno několik aktivit společná předvánoční večeře, výjezd do Klatov s prohlídkou historického centra a katakomb. Pěknou akcí byla návštěva pivovaru v Chodové Plané a společného oběda. Závěr Při ohlédnutí zpět, musíme konstatovat, že DDM Kamarád jde stále dobrou cestou vpřed i přes nelehké období, které vzniklo po konkurzech v červnu Zásluhu na tom mají všichni pedagogové, nepedagogové a externí pracovníci. Velkou oporou nám byl i náš zřizovatel MěÚ Třemošná v čele se starostou města Jaromírem Zeithamlem a místostarostou Mgr. Petrem Žižkou. Poděkovat musíme také Radě města Třemošná a všem zastupitelům. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s místními organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Podařilo se též vybudování nového ZÚ karate v ZŠ Žichlice a tím posílení řady účastníků v DDM. Naproti tomu se nám nepodařilo uskutečnit klub Krteček pro děti, které nebyly přijaty do MŠ. Nepodařilo se zatím ani vybudování zoo-koutku při našem zařízení. Můžeme ovšem slíbit, že uděláme vše proto, abychom byli stále více vyhledávaným mimoškolním zařízením u nás ve Třemošné i v našich ostatních pracovištích. Zpracováno dne: zpracovala: Irena Jelínková

23 12. Fotografická příloha Halloween

24 Mikulášská nadílka

25 Předvánoční Praha Pololetní prázdniny

26 Lyžovačka s Kamarádem Letiště Plasy

27 Příměstský tábor

28 Loutkové divadlo Hrotovice - srpen a prosinec

29 Milavče - září 2012 Cheb - Městské muzeum - říjen

30 Heřmanova Huť - listopad 2012 Jarov - prosinec 2012 Nezvěstice - březen

31 Holýšov - duben 2013 Mariánská Týnice - květen

32 Klášter Chotěšov - červen 2013 Újezd nade Mží - srpen

33 Zámek Bečov nad Teplou - červenec

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Máme za sebou krásné léto, jsme odpočatí, plní energie do

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Novinkou budou i některé nové kroužky:

Novinkou budou i některé nové kroužky: ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2013 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád, po krásném slunném létě tu máme začátek školního roku a

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Letošní slunné léto se nám opravdu vydařilo, i poslední

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2007 / 2008

Školní vzdělávací program školní rok 2007 / 2008 Školní vzdělávací program školní rok 2007 / 2008 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008-2009 Obsah: Úvod str. 3 1. Charakteristika zařízení str. 4 1.1. Název, adresa, právní forma, kapacita, IČO, IZO str. 4 1.2. Název a adresa zřizovatele str. 4 1.3. Datum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE na školní rok 2011-2012

PLÁN PRÁCE na školní rok 2011-2012 PLÁN PRÁCE na školní rok 2011-2012 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Dolní Chabry Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry Identifikátor školy: 600 039 846 Termín konání inspekce: 11. 13.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011

PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011 PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Ekonomická část H o s p o d á ř s k ý r o k 2013 Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková 1. Obsah 1. Údaje o zařízení str. 3 2. Rozpočet a hospodaření s rozpočtem od OŠMS str. 4 + příloha 3.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více