Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

2 Obsah: Úvod... str Charakteristika zařízení... str Vedení organizace... str Hlavní úkloy DDM Kamarád... str Personální zabezpečení... str Vlastní činnost DDM Kamarád... str Spolupráce s ostatními organizacemi... str Propagace DDM Kamarád... str Materiálně-technické zajištění DDM... str Ekonomické zabezpečení... str Výsledky kontrol... str Ostatní činnost... str. 23 Závěr... str. 23 Fotografická přílohy str

3 Úvod Vážení přátelé, kolegové, příznivci DDM Kamarád, bývá dobrým zvykem, že v tuto dobu vydáváme v souladu se školským zákonem Výroční zprávu, ve které hodnotíme veškeré činnosti, které v našem zařízení probíhaly v uplynulém školním roce. Nejinak tomu bude i tentokrát. Po nelehkém nástupu do funkce jsme společnými silami odstartovali školní rok 2012/2013 a i přes některé personální změny se v našem zařízení podařilo udělat spoustu práce, ale to je na posouzení každého z Vás. Hned v úvodu bych touto cestou ráda poděkovala dětem, mládeži i dospělým, kteří do našeho Domečku rádi chodili ať už do zájmových útvarů či na příležitostné akce. Při ohlédnutí zpět si nelze nevzpomenout na některé nejvíce navštěvované, jako například Halloween, Mikulášská nadílka, Maškarní ples, Den dětí, ale i naše tábory a výjezdní akci k moři, pořádané pro maminky s dětmi. Velký dík patří našemu zřizovateli za vstřícnost a loajalitu s naším zařízením. Dále bychom chtěli poděkovat všem složkám ve městě, bez kterých by některé naše činnosti nemohly být uskutečněny. Děkujeme i všem našim externím pracovníkům a sponzorům. Věřím, že budeme se všemi složkami i školskými zařízeními v našem městě čím dál lépe spolupracovat a těšíme se na další spolupráci. My pracovníci DDM Kamarád budeme pracovat i nadále jak nejlépe umíme, abychom byli přínosem pro naše město. Irena Jelínková ředitelka DDM Kamarád - 3 -

4 1. Charakteristika zařízení 1.1 DDM Kamarád příspěvková organizace je zařízením pro volný čas, uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež i dospělé. Ta je realizována nejrůznějšími formami příležitostnými akcemi, spontánní činností, prázdninovými aktivitami i klubovou činností. Zaměřuje se na stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto zabezpečuje prostřednictvím svých interních a externích pracovníků v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. DDM Kamarád se řídí školským vzdělávacím programem, který stanovuje cíle, včetně jejich konkrétní podoby a naplňuje všechny formy vzdělávání. 1.2 Právní a majetkové podmínky Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná byl usnesením zastupitelstva ze dne 18.září 2002, bod č.7, písm. a) b), podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 14 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřízen ke dni Identifikační údaje organizace Zřizovatel: Název: Město Třemošná Sídlo: Třemošná Sídliště 992, okres Plzeň sever IČO: Příspěvková organizace: Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Sídlo: Třemošná, Tyršova 916, IČO: IZO: Ředitelka: Irena Jelínková Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Bulín Tel: Mail: Web:

5 Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Je zřízen na dobu neurčitou. Poslední datum zařazení do sítě škol: Pracoviště DDM Kamarád Místa poskytovaného vzdělávání: MZŠ Zruč-Senec, Školní 192, Zruč-Senec, Sport Centrum Chanos, U Stadionu 964, Třemošná, Další pracoviště zařazené do sítě škol Bowling Třemošná IZMŠ Trnová ZŠ Ledce ZŠ Žichlice 1.5 Doplňková činnost realitní činnost pořádání kulturních akcí, zábav provozování zařízení sloužících zábavě pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí hostinská činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici Turistická základna Letní táborová základna Klenovice. Nebyla opět v tomto školním roce využívána. Byl dán návrh na odprodání táborového materiálu a soupis věcí dán k projednání do Rady Města Třemošné

6 2. Vedení organizace V čele organizace stojí ředitelka. Poradním orgánem je porada vedení, zastoupená interními pedagogy DDM Kamarád, kteří jsou zároveň pověřeni vedením jednotlivých pracovišť. Porady interních pracovníků jsou 1 x týdně a řeší se na nich aktuální úkoly DDM. Porady všech interních a externích pracovníků se konají 2 x ročně, vždy na začátku a konci školního roku. Hlavním úkolem porady na začátku školního roku (zpravidla 10. měsíc) je seznámení s BOZP a předání dokumentace k plnění činnosti. Porady na konci školního roku (zpravidla 6. měsíc), jsou věnovány zhodnocení celé činnosti za aktuální školní rok a přípravě na letní činnost. Ředitelství DDM Kamarád tvoří: Zástupce ředitelky zodpovídá se ředitelce. Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti. Koordinuje pedagogy a jejich činnosti. Mzdová účetní zodpovídá se ředitelce. Koordinuje mzdovou a účetní agendu. Je vedoucí úseku. Provozní účetní zodpovídá se ředitelce. Hlavním úkolem je výběr peněz za ZÚ a zpracování došlé a odeslané pošty. Pedagogové volného času zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Metodicky řídí externí pracovníky a zajišťují příslušnou agendu. Provozní pracovníci zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Přímo podléhají vedoucím pracovišť. Dbají na čistotu a úpravu přiděleného objektu

7 3. Hlavní úkoly DDM Kamarád Po výměně ředitelky, které proběhlo na základě konkurzního řízení v našem městě, si tým pracovníků stanovil na školní rok 2012/2013 několik úkolů. Mezi stanovené hlavní úkoly mimo jiné patřilo znovunavázání spolupráce s organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Velkou oporou nám byl při pořádání akcí Sbor dobrovolných hasičů ze Záluží, Třemošné, Sokol Třemošná, Sdružení Exodus, MŠ Třemošná, Tatran Třemošná, ZUŠ ve Třemošné. Našim stěžejním úkolem bylo v návaznosti na výuku spolupracovat i se ZŠ ve Třemošné. Během uplynulého školního roku se nám užší spolupráce nepodařila navázat, avšak v letošním školním roce, který teprve začal, se situace k naší radosti obrátila rozhodně lepším směrem. Další úkoly, které jsme si vytyčili efektivnější využití Sport centra Chanos, nasměrování pravidelné a příležitostné činnosti zpět na obyvatele Třemošné, navázání spolupráce se zahraničními školskými zařízeními, můžeme vyhodnotit jako splněné

8 4. Personální zabezpečení 3.1. Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM Poř. číslo Jméno, titul Funkce Vzdělání Délka praxe Pracovní úvazek 1. Irena Jelínková ředitelka 2. Mgr. Jiří Bulín zástupce ředitelky 3. Bc. Lenka Sládková pedagog 4. Lucie Vlčková pedagog 5. Silvie Šnajdrová Provozní účetní Spgš Karlovy Vary učitelství, vychovatelství Teol. fakulta JU České Budějovice, obor pedag. vol. času JU České Budějovice, obor sociál. pedagogika SOŠ Plasy, KCV pedagogika vol. času 38 1,0 4 1,0 3 1,0 2 1,0 Gymnázium Plasy 15 0,6 6. Jaroslava Bártová Pokladní SŠ ekonomická 44 0,4 7. Martina Dyková Recepční, pedagog SOU Plzeň, KCV pedagogika volného času 9 0,5 0,5 8. Michal Křížek údržbář SOU Plzeň 43 0,5 9. Jindřiška Kullová uklízečka SZTŠ Žlutice 43 0,5 10. Iva Týrová uklízečka SOU Plzeň 2 0,5 Bc.Lenka Sládková ukončila pracovní poměr k dohodou Michal Křížek ukončil pracovní poměr k dohodou Naše zařízení spolupracuje také s externími pedagogy, bez kterých by náš DDM Kamarád nemohl dobře fungovat. Počet pedagogických interních pracovníků Počet provozních interních zaměstnanců Počet externích pracovníků Celkový počet všech pracovníků

9 5. Vlastní činnost DDM Kamarád Hlavní náplní DDM Kamarád je pravidelná, příležitostná činnost, spontánní činnost, táborová činnost a soutěže. 5.1 Pravidelná činnost DDM Kamarád Pravidelnou činnost zabezpečují interní i externí pracovníci DDM Kamarád. Níže přikládáme přehled zájmových útvarů podle jednotlivých pracovišť DDM Kamarád. Třemošná, Tyršova číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Bowling -pokročilí Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Bowling - začátečníci Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Stolní tenis děti Oldřich Jícha Modelář Jiří Bulín 5 5. Šachy Michal Novák 9 6. Cyklo - vodácký Irena Jelínková, Jiří Bulín 4 7. Rybářský Zdeněk Krpela Zumba Veronika Koglerová Anglický jazyk MŠ Barbora Čechová Keramika I. Ivana Valdhansová Keramika II. Ivana Valdhansová Keramika pro dospělé Ivana Valdhansová 4-9 -

10 13. AJ začátečníci Kateřina Černá AJ pokročilí Kateřina Černá Loutkoherecký Radek Koňařík Stolní tenis ospělí Pavel Krejčí Trempská kytara Václav Týzl Karate I. Lenka Sládková Karate II. Lenka Sládková 5 20 Karate III. Lenka Sládková Karate IV. Lenka Sládková Svět pop. hudby Michal Křížek Škrtinky R. Egermaierová Fotografický Taťána Kubíková Karate Žichlice Lenka Sládková Vaření Martina Dyková 9 MZŠ Zruč-Senec číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. ANP I. Mgr. M. Kubíková ANP II. Mgr. M. Kubíková Doučování z ČJ Mgr. P. Matasová Logopedie E. Beránková Míčové hry L. Sládková Zumba S. Nová

11 7. Karate začátečníci P. Žežulková 9 8. Karate pokročilí P. Žežulková Keramika I. K. Bártová 8 10 Keramika II. K. Bártová Výtvarně-keramický K. Bártová Výtvarný atelier R. Novotný 13 IZŠ Trnová číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Keramika I. P. Čásová Keramika II. P. Čásová Keramika III. P. Čásová 4 4. Keramika IV. P. Čásová 9 5. Míčové hry L. Vlčková 8 6. Aerobic Š. Wiesnerová Anglický jazyk I. E. Voříšková Anglický jazyk II. E. Voříšková 8 9. Anglický jazyk III. E. Voříšková

12 ZŠ Ledce číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Anglický jazyk E. Voříšková Počítače Mgr. J. Bulín 5 3. Míčové hry L. Vlčková Výtvarný L. Vlčková 9 5. Jóga L. Korbelová 10 Sport centrum Chanos číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Pohybové hry - počítače L. Vlčková, J.Bulín Výtvarný atelier R. Nonovotný Rošťáci I. Jelínková Step - aerobic I Rumlová 4 5. Škatulata V. Fránová 5 6. Bambino E. Franková, L. Sládková, L. Vlčková Výtvarný atelier dospělí R. Novotný

13 číslo název kroužku vedoucí 1. Fitbaly V. Týzlová, P. Třísková 2. Jóga M. Šedivcová 3. Jumping R. Mulač, M.Nešverová 4. Cycling J. Kronych, I. Vodicová, M. Caltová 5. Cvičení pro ženy M. Vokounová 6. Zumba V. Koglerová 7. Body-formink I. Vodicová 8. Bossu B. Vacková 9. Fitbox J. Cába 10. HZ Toning M. Vacková 11. Pilates M. Horká Tato zájmová činnost pro dospělé probíhala v převážně ve večerních hodinách a celkem se tohoto cvičení zúčastnilo 426 cvičenců. Největšího zájmu se těšil kroužek rybářů, výtvarného ateliéru, karate, keramiky, míčových her a pro nejmenší kroužek Rošťáci. Tradičně velké úspěchy slavilo Loutkového divadlo, které svými pohádkami potěšilo nejen malé diváky, ale i dospělé v Čechách i na Moravě, kam byli pozváni ku příležitosti oslav města Hrotovice. Byl též zájem o ZÚ Bambino pro maminky a jejich děti. V našem Sport Centru.Samozřejmě je zájem i o sportovní aktivity, pod vedením školených cvičitelů s platným certifikátem vydaným MŠMT. Nedá se říci, zda ten, či onen ZÚ je lepší, ale pro nás je důležité, že k nám děti i dospělí chodí rádi a najdou si zde své uplatnění a vyžití

14 Sumář zájmových útvarů a jejich účastníků Pracoviště Počet ZÚ MŠ ZŠ SŠ a VOŠ Dospělí Celkem Třemošná Tyršova Sport Centrum Chanos MZŠ Zruč Senec ZŠ Ledce IZŠ Trnová ZŠ Žichlice Celkem Příležitostná činnost DDM Kamarád DDM Kamarád uspořádal akce různého charakteru pro nejmenší, ale i pro dospělé. Mezi nejvíce navštívené patřilo loutkové divadlo, Halloween, Mikulášská nadílka, maškarní ples pro děti, pálení čarodějnic, Den dětí, ale i různá soustředění a metodická činnost. O podzimních prázdninách se děti zúčastnily akce Poznávej žihelsko. Oblíbenou činností bylo i soustředění a seminář karatistů a výtvarného atelieru. Pro důchodce se pravidelně konala akce Hrajeme na přání. Pololetí Počet akcí Počet žáků MŠ Počet žáků ZŠ Počet žáků SŠ Počet žáků VŠ Počet dospělých Celkem 1. pololetí pololetí Celkem

15 5.3 Soutěže V uplynulém školním roce proběhlo několik soutěží místního charakteru: Šachový turnaj účast 6 dětí Vánoční turnaj ve stolním tenise účast 11 dospělých Velikonoční turnaj ve stolním tenise účast 10 SŠ + 7 dospělých Velikonoční turnaj v bowlingu účast 15 dětí Jarní šachový turnaj 5.4 Táborová činnost V tomto školním roce byly uskutečněny pouze příměstské tábory, jelikož o pobytový tábor nebyl ze strany dětí ani rodičů zájem. Naše stávající táborová základna, dle našeho soudu, je již zastaralá a nevyhovuje požadavkům dnešní doby. Zvolili jsme proto veřejnosti známý tábor Orlovice, kde jsme spolu s organizací Červeného kříže nabídli dětem letní pobyt. Ani o tento druh pobytu nebyl zájem. Tradičně se uskutečnil Rybářský tábor a soustředění Výtvarného atelieru. Příměstský tábor bez noclehu byl zaměřen na ekologii, sportovní zdatnost, ale i na výtvarné činnosti. Příměstský tábor s noclehem měl též sportovní i ekologický charakter. Činnosti jsme ještě rozšířili o technické dovednosti. V rámci propagace technických oborů jsme navázali spolupráci s Aeroklubem v Plasích, kde nám bylo umožněno pobýt dva dny. Děti si tak mohly zcela z blízka prohlédnout letadla a výsadkářskou výstroj. Členové parašutistického oddílu předvedli několik seskoků na terč. Tímto pobytem byla spolupráce s Aeroklubem prohloubena a nabídnuta pomoc při vedení technických kroužků. Rybářský tábor byl soustředěn u rybníka Hroznata. Hlavní náplní bylo osvojování rybářské techniky v praxi. Výtvarný atelier měl soustředění v malebném prostředí u řeky Střely v H.Hradišti. Zde děti mohly malovat přímo v terénu a obdivovat krásy tamní přírody. Ozdravný pobyt pro rodiče a děti se uskutečnil v chorvatském letovisku Biograd/Moru. Pěkné počasí a výborná strava přispěly k celkové spokojenosti účastníků. Ubytování bylo táborového typu chatky, karavany v nově vybudovaném campu

16 Název letní činnosti zaměření počet Příměstský tábor Ekologie, sport, výtvarná činnost 11 Příměstský tábor Ekologie, sport technické dovednosti 20 Rybářský tábor Rybářské techniky a dovednosti 22 Výtvarný atelier Výtvarné techniky 10 Ozdravný pobyt Zlepšení zdravot. stavu dětí dýchací cesty Spontánní činnost Vzhledem k tomu, že dnešní mládež nechce být nikým organizována a spoutávána, máme pro tuto skupinu mládeže vybudovánu klubovnu s různými aktivitami: šipky, stolní fotbal, ale i možnost zdokonalovat se na počítači. Pro tuto činnost jsme v rámci projektu zakoupili nové počítače. Další možností, jak využít volný čas, je zapůjčení in-line bruslí a bruslení na nově vybudované bruslařské dráze. Tuto klubovou činnost využívala hlavně mládež ze sociálně slabších vrstev

17 6. Spolupráce s jinými organizacemi Naše zařízení navázalo opět spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Třemošné i Záluží. Jsme tomu velice rádi, jelikož nám ochotně pomáhali při organizování některých příležitostných akcí, jako byl např. Halloween, Stavění májky, Pálení čarodějnic. Dále byla navázána spolupráce se Sdružením Exodus - nápomocni při tvoření programu na Den dětí. Dobrá spolupráce byla s MŠ a ZUŠ ve Třemošné a s místním Sokolem. Navázali jsme spolupráci s DDM v Žihli a o podzimních prázdninách jsme spolu s tímto zařízením uskutečnili pobytovou akci: Poznávej Žihelsko. Dobře spolupracujeme i s ostatními DDM na našem okrese Kralovice, Nýřany, Kaznějov. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se zúčastnily několika seminářů v sousedním Německu navázání spolupráce s německými příhraničními neziskovými organizacemi -muzeum a dětské zařízení pro mimoškolní činnost z oblasti Horních Franků. O letních prázdninách sdružení Tandem koordinátor německo-české spolupráce a projektu Sousedé se stávají přáteli, připravili setkání dětí a mládeže v Beyreuthu. Zde si děti mohly v miniměstečku zkusit pracovat jako kovář, modelář, módní návrhář, kuchař atd. a za vydělané peníze si koupit jídlo, zmrzlinu, ale i zábavu a nějaké jiné upomínkové předměty. Dobrou spolupráci naše zařízení navázalo s Aeroklubem v Plasích. Někteří jejich členové se přímo podíleli na pořádání Dne dětí a Rozjezdu s Kamarádem. V novém školním roce nám povedou v DDM ZÚ modelář. Náš DDM kontaktovaly pracovnice azylového domu MáTa a požádaly o spolupráci. Maminky s dětmi i některé pracovnice tohoto zařízení se zúčastnily námi organizovaného Dne dětí. Opět velmi dobrá spolupráce byla se ZŠ Zruč, Ledce, Trnová a nově se ZŠ v Žichlicích. Náš zřizovatel, kterým je město Třemošná je činnosti DDM Kamarád nakloněn a jsou nám nápomocni při velkých akcích, jak s finanční podporou, tak i materiálovým zabezpečením

18 7. Propagace DDM Kamarád Náš DDM Kamarád dbá ze všech sil na propagaci svého zařízení. Nabídka hlavní činnosti ZÚ, příležitostné činnost akce a veškeré dění v DDM jsou zveřejňovány na našich moderních webových stránkách: Velkou důležitost klademe na uveřejňování naší činnosti v Plzeňském deníku-spolupráce s panem Jarošem. Nemalá pozornost byla věnována tomu, abychom zabezpečili přísun informací ke každému dítěti zvlášť a to formou letáčků informujících o dané činnosti. Byly využity plakátovací místa v našem městě a v místech našeho vzdělávání. Využíváme i ochoty ze strany dětského a praktického lékaře k umístění naší propagace formou informačních letáčků. Tímto způsobem byla zabezpečena informovanost i v MŠ a jiných školských zařízeních. V tomto ohledu je nám nápomocen i MěÚ ve Třemošné. Využíváme výkladní skříň v Břožíkově výstavní síni a veřejnou nástěnku přímo v prostorách MěÚ. Na akcích používáme banery s logem DDM Kamarád, které naše zařízení vlastní. Členy ZÚ informujeme, na základě jejich údajů, elektronickou poštou a pomocí SMS zpráv. Snažili jsme se o spolupráci i s médii. Konkrétně s televizí ZAK, ale v loňském školním roce nám nemohli vyjít vstříc, vzhledem k jejich vytíženosti. K propagaci pracovníci DDM využívají trička s logem zařízení a drobné dárky, které rozdávají na větších akcích Velkou propagaci našemu zařízení dělá Loutkové divadlo při DDM na svých cestách po celé republice

19 8. Materiálně-technické zabezpečení 8.1 Pracoviště DDM Kamarád, Tyršova 916, Třemošná Budova pro zájmovou činnost se nachází v klidné lokalitě u fotbalového hřiště. Sestává se celkem ze 6 místností, sálu a sociálního zařízení: zvlášť pro hochy a dívky. Samostatnou část budovy tvoří přístavek pro loutkové divadlo a jeho skladové prostory. Klubovny jsou vkusně a účelně vybaveny pro svoji činnost. V tomto školním roce byly nově vymalovány do pastelových barev. Došlo i k výměně podlahové krytiny - nový koberec v hospodářské místnosti. Kuchyňka byla dovybavena talíři, kuchyňským náčiním a kávovarem. Celá budova byla natřena novou fasádní barvou, za což vděčíme MěÚ Třemošná. 8.2 Pracoviště Sport centrum Chanos, U Stadionu 960, Třemošná Stávající budova se nachází také nedaleko fotbalového hřiště. Je to bývalá budova školy chanosového typu. Složení místností: 1. Počítačová učebna nové zbudována a vybavena internetem z projektu: Kluby otevřených dveří. Zakoupena nová podlahová krytina a místnost byla nově vymalována. 2. Recepce slouží jako informační centrum a pro přijímání plateb za sportovní činnosti. 3. Místnost pronajata k účelům zdravé výživy poradenská činnost. 4. Fitnes vybavená místnost posilovacím nářadím a náčiním. Nově zakoupen běžecký pás. 5. Skladová místnost: slouží k uskladnění táborového a jiného materiálu 6. Tělocvična slouží k veškerým sportovním aktivitám v budově. 7. Bambino místnost určená a vybavená pro nejmenší děti a maminky. 8. Výtvarný atelier slouží výhradně pro výtvarné aktivity. 9. Skladová místnost pro fitbaly. 10. Místnost pro solária nefunkční. Přístroje byly prodány. 11. Sociální zařízení pro muže a ženy. Do chodby byla pořízena nová podlahová krytina a byly vyměněny nové vchodové dveře. Byla by zapotřebí oprava střechy a světlíků do budovy zatéká

20 8.3 Pracoviště MZŠ Zruč-Senec Naše činnosti probíhaly v budově školy Byla k dispozici: keramická dílna, tělocvična, třída k provozování logopedie, třída pro výtvarné činnosti. Se školou máme smluvní bezúplatný vztah. Spolupráce se školou je na výborné úrovni. 8.4 Pracoviště ZŠ Žichlice Činnosti probíhají v budově školy a k našim aktivitám byla k dispozici tělocvična - pro karate. Se školou je navázán bezúplatný smluvní vztah. 8.5 Pracoviště ZŠ Ledce Pro naši činnost jsou k dispozici třídy pro výtvarné aktivity a tělocvična pro sportovní aktivity. Dále pak počítačová učebna. Škola má navázanou spolupráci s místním Kulturním domem, který můžeme též využívat pro naši potřebu. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni - bezúplatný smluvní vztah. 8.6 Pracoviště IZŠ Trnová Zde máme v budově školy k dispozici tělocvičnu, třídy a keramickou dílnu. Se školou je opět velmi dobrá spolupráce se smluvním bezúplatným vztahem. 8.7 Pracoviště Bowling Třemošná Zde využívá naše zařízeni profesionálních drah k výuce bowlingu. Se zařízením máme smluvní vztah za úplatu. Poplatek činil 100Kč/dítě na celý školní rok

21 9. Ekonomické zabezpečení DDM Kamarád je příspěvkovou organizací MěÚ ve Třemošné a tudíž disponuje peněžními prostředky schválenými Zastupitelstvem Města Třemošná. Pečlivě jsme sledovali hospodaření v našem zařízení a případné nedostatky byly konzultovány přímo se zaměstnanci MěÚ. Z dotačního programu: Klub otevřených dveří vyhlášeného Plzeňským krajem, byla získána finanční částka ,- Kč na vybudování počítačové učebny pro neorganizované děti a mládež. Další finanční zdroje byly získány z nepravidelné i pravidelné činnosti. Při velkých akcích (Halloween, Den dětí, Mikulášská nadílka), bylo využito sponzorských darů od třemošenských i mimotřemošenských podnikatelů. Mzdy pedagogů i nepedagogů byly hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 10. Výsledky kontrol Česká školní inspekce Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná kontrola ze strany školní inspekce. Kontrola hospodaření a účetnictví Kontrolu provedl Jan Šnejdar, DiS. Byl zjištěn nesoulad mezi jednotlivými účetními výkazy a obdobími. Na základě doporučení pana Šendara a pod jeho vedením proběhla rekonstrukce účetnictví do roku Kontrola čerpání rozpočtu Kontrolu provedla paní Salajová pracovnice MěÚ Třemošná. Nebyly shledány žádné závady. Revize V uplynulém roce proběhly tyto revize: elektrospotřebičů, plynového zařízení, tělocvičného nářadí, revize pece

22 11. Ostatní činnost Aby naše zařízení bylo přínosem pro širokou veřejnost, museli se pedagogové vzdělávat v nejrůznějších oborech v rámci DVPP. Proškolení pedagogů v roce 2012/2013 Doškolovací kurz: instruktor školního lyžování Irena Jelínková Vzdělávací program: Kvalita, Měkké dovednosti, Environment Mgr. Jiří Bulín, Irena Jelínková BOZP všichni pracovníci Školení řidičů Irena Jelínková, Mgr. Jiří Bulín, Silvie Šnajdrová, Lucie Vlčková, Bc. Lenka Sládková, Jaroslava Bártová Žena v pozici řídícího pracovníka Irena Jelínková FKSP Silvie Šnajdrová Pro stmelení kolektivu bylo uspořádáno několik aktivit společná předvánoční večeře, výjezd do Klatov s prohlídkou historického centra a katakomb. Pěknou akcí byla návštěva pivovaru v Chodové Plané a společného oběda. Závěr Při ohlédnutí zpět, musíme konstatovat, že DDM Kamarád jde stále dobrou cestou vpřed i přes nelehké období, které vzniklo po konkurzech v červnu Zásluhu na tom mají všichni pedagogové, nepedagogové a externí pracovníci. Velkou oporou nám byl i náš zřizovatel MěÚ Třemošná v čele se starostou města Jaromírem Zeithamlem a místostarostou Mgr. Petrem Žižkou. Poděkovat musíme také Radě města Třemošná a všem zastupitelům. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s místními organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Podařilo se též vybudování nového ZÚ karate v ZŠ Žichlice a tím posílení řady účastníků v DDM. Naproti tomu se nám nepodařilo uskutečnit klub Krteček pro děti, které nebyly přijaty do MŠ. Nepodařilo se zatím ani vybudování zoo-koutku při našem zařízení. Můžeme ovšem slíbit, že uděláme vše proto, abychom byli stále více vyhledávaným mimoškolním zařízením u nás ve Třemošné i v našich ostatních pracovištích. Zpracováno dne: zpracovala: Irena Jelínková

23 12. Fotografická příloha Halloween

24 Mikulášská nadílka

25 Předvánoční Praha Pololetní prázdniny

26 Lyžovačka s Kamarádem Letiště Plasy

27 Příměstský tábor

28 Loutkové divadlo Hrotovice - srpen a prosinec

29 Milavče - září 2012 Cheb - Městské muzeum - říjen

30 Heřmanova Huť - listopad 2012 Jarov - prosinec 2012 Nezvěstice - březen

31 Holýšov - duben 2013 Mariánská Týnice - květen

32 Klášter Chotěšov - červen 2013 Újezd nade Mží - srpen

33 Zámek Bečov nad Teplou - červenec

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více