Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013

2 Obsah: Úvod... str Charakteristika zařízení... str Vedení organizace... str Hlavní úkloy DDM Kamarád... str Personální zabezpečení... str Vlastní činnost DDM Kamarád... str Spolupráce s ostatními organizacemi... str Propagace DDM Kamarád... str Materiálně-technické zajištění DDM... str Ekonomické zabezpečení... str Výsledky kontrol... str Ostatní činnost... str. 23 Závěr... str. 23 Fotografická přílohy str

3 Úvod Vážení přátelé, kolegové, příznivci DDM Kamarád, bývá dobrým zvykem, že v tuto dobu vydáváme v souladu se školským zákonem Výroční zprávu, ve které hodnotíme veškeré činnosti, které v našem zařízení probíhaly v uplynulém školním roce. Nejinak tomu bude i tentokrát. Po nelehkém nástupu do funkce jsme společnými silami odstartovali školní rok 2012/2013 a i přes některé personální změny se v našem zařízení podařilo udělat spoustu práce, ale to je na posouzení každého z Vás. Hned v úvodu bych touto cestou ráda poděkovala dětem, mládeži i dospělým, kteří do našeho Domečku rádi chodili ať už do zájmových útvarů či na příležitostné akce. Při ohlédnutí zpět si nelze nevzpomenout na některé nejvíce navštěvované, jako například Halloween, Mikulášská nadílka, Maškarní ples, Den dětí, ale i naše tábory a výjezdní akci k moři, pořádané pro maminky s dětmi. Velký dík patří našemu zřizovateli za vstřícnost a loajalitu s naším zařízením. Dále bychom chtěli poděkovat všem složkám ve městě, bez kterých by některé naše činnosti nemohly být uskutečněny. Děkujeme i všem našim externím pracovníkům a sponzorům. Věřím, že budeme se všemi složkami i školskými zařízeními v našem městě čím dál lépe spolupracovat a těšíme se na další spolupráci. My pracovníci DDM Kamarád budeme pracovat i nadále jak nejlépe umíme, abychom byli přínosem pro naše město. Irena Jelínková ředitelka DDM Kamarád - 3 -

4 1. Charakteristika zařízení 1.1 DDM Kamarád příspěvková organizace je zařízením pro volný čas, uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež i dospělé. Ta je realizována nejrůznějšími formami příležitostnými akcemi, spontánní činností, prázdninovými aktivitami i klubovou činností. Zaměřuje se na stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto zabezpečuje prostřednictvím svých interních a externích pracovníků v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. DDM Kamarád se řídí školským vzdělávacím programem, který stanovuje cíle, včetně jejich konkrétní podoby a naplňuje všechny formy vzdělávání. 1.2 Právní a majetkové podmínky Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná byl usnesením zastupitelstva ze dne 18.září 2002, bod č.7, písm. a) b), podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 14 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zřízen ke dni Identifikační údaje organizace Zřizovatel: Název: Město Třemošná Sídlo: Třemošná Sídliště 992, okres Plzeň sever IČO: Příspěvková organizace: Název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Sídlo: Třemošná, Tyršova 916, IČO: IZO: Ředitelka: Irena Jelínková Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Bulín Tel: Mail: Web:

5 Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň sever, příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Je zřízen na dobu neurčitou. Poslední datum zařazení do sítě škol: Pracoviště DDM Kamarád Místa poskytovaného vzdělávání: MZŠ Zruč-Senec, Školní 192, Zruč-Senec, Sport Centrum Chanos, U Stadionu 964, Třemošná, Další pracoviště zařazené do sítě škol Bowling Třemošná IZMŠ Trnová ZŠ Ledce ZŠ Žichlice 1.5 Doplňková činnost realitní činnost pořádání kulturních akcí, zábav provozování zařízení sloužících zábavě pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí hostinská činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici Turistická základna Letní táborová základna Klenovice. Nebyla opět v tomto školním roce využívána. Byl dán návrh na odprodání táborového materiálu a soupis věcí dán k projednání do Rady Města Třemošné

6 2. Vedení organizace V čele organizace stojí ředitelka. Poradním orgánem je porada vedení, zastoupená interními pedagogy DDM Kamarád, kteří jsou zároveň pověřeni vedením jednotlivých pracovišť. Porady interních pracovníků jsou 1 x týdně a řeší se na nich aktuální úkoly DDM. Porady všech interních a externích pracovníků se konají 2 x ročně, vždy na začátku a konci školního roku. Hlavním úkolem porady na začátku školního roku (zpravidla 10. měsíc) je seznámení s BOZP a předání dokumentace k plnění činnosti. Porady na konci školního roku (zpravidla 6. měsíc), jsou věnovány zhodnocení celé činnosti za aktuální školní rok a přípravě na letní činnost. Ředitelství DDM Kamarád tvoří: Zástupce ředitelky zodpovídá se ředitelce. Zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti. Koordinuje pedagogy a jejich činnosti. Mzdová účetní zodpovídá se ředitelce. Koordinuje mzdovou a účetní agendu. Je vedoucí úseku. Provozní účetní zodpovídá se ředitelce. Hlavním úkolem je výběr peněz za ZÚ a zpracování došlé a odeslané pošty. Pedagogové volného času zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Metodicky řídí externí pracovníky a zajišťují příslušnou agendu. Provozní pracovníci zodpovídají se zástupci ředitelky a ředitelce. Přímo podléhají vedoucím pracovišť. Dbají na čistotu a úpravu přiděleného objektu

7 3. Hlavní úkoly DDM Kamarád Po výměně ředitelky, které proběhlo na základě konkurzního řízení v našem městě, si tým pracovníků stanovil na školní rok 2012/2013 několik úkolů. Mezi stanovené hlavní úkoly mimo jiné patřilo znovunavázání spolupráce s organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Velkou oporou nám byl při pořádání akcí Sbor dobrovolných hasičů ze Záluží, Třemošné, Sokol Třemošná, Sdružení Exodus, MŠ Třemošná, Tatran Třemošná, ZUŠ ve Třemošné. Našim stěžejním úkolem bylo v návaznosti na výuku spolupracovat i se ZŠ ve Třemošné. Během uplynulého školního roku se nám užší spolupráce nepodařila navázat, avšak v letošním školním roce, který teprve začal, se situace k naší radosti obrátila rozhodně lepším směrem. Další úkoly, které jsme si vytyčili efektivnější využití Sport centra Chanos, nasměrování pravidelné a příležitostné činnosti zpět na obyvatele Třemošné, navázání spolupráce se zahraničními školskými zařízeními, můžeme vyhodnotit jako splněné

8 4. Personální zabezpečení 3.1. Přehled o interních a externích zaměstnancích DDM Poř. číslo Jméno, titul Funkce Vzdělání Délka praxe Pracovní úvazek 1. Irena Jelínková ředitelka 2. Mgr. Jiří Bulín zástupce ředitelky 3. Bc. Lenka Sládková pedagog 4. Lucie Vlčková pedagog 5. Silvie Šnajdrová Provozní účetní Spgš Karlovy Vary učitelství, vychovatelství Teol. fakulta JU České Budějovice, obor pedag. vol. času JU České Budějovice, obor sociál. pedagogika SOŠ Plasy, KCV pedagogika vol. času 38 1,0 4 1,0 3 1,0 2 1,0 Gymnázium Plasy 15 0,6 6. Jaroslava Bártová Pokladní SŠ ekonomická 44 0,4 7. Martina Dyková Recepční, pedagog SOU Plzeň, KCV pedagogika volného času 9 0,5 0,5 8. Michal Křížek údržbář SOU Plzeň 43 0,5 9. Jindřiška Kullová uklízečka SZTŠ Žlutice 43 0,5 10. Iva Týrová uklízečka SOU Plzeň 2 0,5 Bc.Lenka Sládková ukončila pracovní poměr k dohodou Michal Křížek ukončil pracovní poměr k dohodou Naše zařízení spolupracuje také s externími pedagogy, bez kterých by náš DDM Kamarád nemohl dobře fungovat. Počet pedagogických interních pracovníků Počet provozních interních zaměstnanců Počet externích pracovníků Celkový počet všech pracovníků

9 5. Vlastní činnost DDM Kamarád Hlavní náplní DDM Kamarád je pravidelná, příležitostná činnost, spontánní činnost, táborová činnost a soutěže. 5.1 Pravidelná činnost DDM Kamarád Pravidelnou činnost zabezpečují interní i externí pracovníci DDM Kamarád. Níže přikládáme přehled zájmových útvarů podle jednotlivých pracovišť DDM Kamarád. Třemošná, Tyršova číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Bowling -pokročilí Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Bowling - začátečníci Ladislav Vokroj, Andrea Kuttová Stolní tenis děti Oldřich Jícha Modelář Jiří Bulín 5 5. Šachy Michal Novák 9 6. Cyklo - vodácký Irena Jelínková, Jiří Bulín 4 7. Rybářský Zdeněk Krpela Zumba Veronika Koglerová Anglický jazyk MŠ Barbora Čechová Keramika I. Ivana Valdhansová Keramika II. Ivana Valdhansová Keramika pro dospělé Ivana Valdhansová 4-9 -

10 13. AJ začátečníci Kateřina Černá AJ pokročilí Kateřina Černá Loutkoherecký Radek Koňařík Stolní tenis ospělí Pavel Krejčí Trempská kytara Václav Týzl Karate I. Lenka Sládková Karate II. Lenka Sládková 5 20 Karate III. Lenka Sládková Karate IV. Lenka Sládková Svět pop. hudby Michal Křížek Škrtinky R. Egermaierová Fotografický Taťána Kubíková Karate Žichlice Lenka Sládková Vaření Martina Dyková 9 MZŠ Zruč-Senec číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. ANP I. Mgr. M. Kubíková ANP II. Mgr. M. Kubíková Doučování z ČJ Mgr. P. Matasová Logopedie E. Beránková Míčové hry L. Sládková Zumba S. Nová

11 7. Karate začátečníci P. Žežulková 9 8. Karate pokročilí P. Žežulková Keramika I. K. Bártová 8 10 Keramika II. K. Bártová Výtvarně-keramický K. Bártová Výtvarný atelier R. Novotný 13 IZŠ Trnová číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Keramika I. P. Čásová Keramika II. P. Čásová Keramika III. P. Čásová 4 4. Keramika IV. P. Čásová 9 5. Míčové hry L. Vlčková 8 6. Aerobic Š. Wiesnerová Anglický jazyk I. E. Voříšková Anglický jazyk II. E. Voříšková 8 9. Anglický jazyk III. E. Voříšková

12 ZŠ Ledce číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Anglický jazyk E. Voříšková Počítače Mgr. J. Bulín 5 3. Míčové hry L. Vlčková Výtvarný L. Vlčková 9 5. Jóga L. Korbelová 10 Sport centrum Chanos číslo název kroužku vedoucí počet přihlášených 1. Pohybové hry - počítače L. Vlčková, J.Bulín Výtvarný atelier R. Nonovotný Rošťáci I. Jelínková Step - aerobic I Rumlová 4 5. Škatulata V. Fránová 5 6. Bambino E. Franková, L. Sládková, L. Vlčková Výtvarný atelier dospělí R. Novotný

13 číslo název kroužku vedoucí 1. Fitbaly V. Týzlová, P. Třísková 2. Jóga M. Šedivcová 3. Jumping R. Mulač, M.Nešverová 4. Cycling J. Kronych, I. Vodicová, M. Caltová 5. Cvičení pro ženy M. Vokounová 6. Zumba V. Koglerová 7. Body-formink I. Vodicová 8. Bossu B. Vacková 9. Fitbox J. Cába 10. HZ Toning M. Vacková 11. Pilates M. Horká Tato zájmová činnost pro dospělé probíhala v převážně ve večerních hodinách a celkem se tohoto cvičení zúčastnilo 426 cvičenců. Největšího zájmu se těšil kroužek rybářů, výtvarného ateliéru, karate, keramiky, míčových her a pro nejmenší kroužek Rošťáci. Tradičně velké úspěchy slavilo Loutkového divadlo, které svými pohádkami potěšilo nejen malé diváky, ale i dospělé v Čechách i na Moravě, kam byli pozváni ku příležitosti oslav města Hrotovice. Byl též zájem o ZÚ Bambino pro maminky a jejich děti. V našem Sport Centru.Samozřejmě je zájem i o sportovní aktivity, pod vedením školených cvičitelů s platným certifikátem vydaným MŠMT. Nedá se říci, zda ten, či onen ZÚ je lepší, ale pro nás je důležité, že k nám děti i dospělí chodí rádi a najdou si zde své uplatnění a vyžití

14 Sumář zájmových útvarů a jejich účastníků Pracoviště Počet ZÚ MŠ ZŠ SŠ a VOŠ Dospělí Celkem Třemošná Tyršova Sport Centrum Chanos MZŠ Zruč Senec ZŠ Ledce IZŠ Trnová ZŠ Žichlice Celkem Příležitostná činnost DDM Kamarád DDM Kamarád uspořádal akce různého charakteru pro nejmenší, ale i pro dospělé. Mezi nejvíce navštívené patřilo loutkové divadlo, Halloween, Mikulášská nadílka, maškarní ples pro děti, pálení čarodějnic, Den dětí, ale i různá soustředění a metodická činnost. O podzimních prázdninách se děti zúčastnily akce Poznávej žihelsko. Oblíbenou činností bylo i soustředění a seminář karatistů a výtvarného atelieru. Pro důchodce se pravidelně konala akce Hrajeme na přání. Pololetí Počet akcí Počet žáků MŠ Počet žáků ZŠ Počet žáků SŠ Počet žáků VŠ Počet dospělých Celkem 1. pololetí pololetí Celkem

15 5.3 Soutěže V uplynulém školním roce proběhlo několik soutěží místního charakteru: Šachový turnaj účast 6 dětí Vánoční turnaj ve stolním tenise účast 11 dospělých Velikonoční turnaj ve stolním tenise účast 10 SŠ + 7 dospělých Velikonoční turnaj v bowlingu účast 15 dětí Jarní šachový turnaj 5.4 Táborová činnost V tomto školním roce byly uskutečněny pouze příměstské tábory, jelikož o pobytový tábor nebyl ze strany dětí ani rodičů zájem. Naše stávající táborová základna, dle našeho soudu, je již zastaralá a nevyhovuje požadavkům dnešní doby. Zvolili jsme proto veřejnosti známý tábor Orlovice, kde jsme spolu s organizací Červeného kříže nabídli dětem letní pobyt. Ani o tento druh pobytu nebyl zájem. Tradičně se uskutečnil Rybářský tábor a soustředění Výtvarného atelieru. Příměstský tábor bez noclehu byl zaměřen na ekologii, sportovní zdatnost, ale i na výtvarné činnosti. Příměstský tábor s noclehem měl též sportovní i ekologický charakter. Činnosti jsme ještě rozšířili o technické dovednosti. V rámci propagace technických oborů jsme navázali spolupráci s Aeroklubem v Plasích, kde nám bylo umožněno pobýt dva dny. Děti si tak mohly zcela z blízka prohlédnout letadla a výsadkářskou výstroj. Členové parašutistického oddílu předvedli několik seskoků na terč. Tímto pobytem byla spolupráce s Aeroklubem prohloubena a nabídnuta pomoc při vedení technických kroužků. Rybářský tábor byl soustředěn u rybníka Hroznata. Hlavní náplní bylo osvojování rybářské techniky v praxi. Výtvarný atelier měl soustředění v malebném prostředí u řeky Střely v H.Hradišti. Zde děti mohly malovat přímo v terénu a obdivovat krásy tamní přírody. Ozdravný pobyt pro rodiče a děti se uskutečnil v chorvatském letovisku Biograd/Moru. Pěkné počasí a výborná strava přispěly k celkové spokojenosti účastníků. Ubytování bylo táborového typu chatky, karavany v nově vybudovaném campu

16 Název letní činnosti zaměření počet Příměstský tábor Ekologie, sport, výtvarná činnost 11 Příměstský tábor Ekologie, sport technické dovednosti 20 Rybářský tábor Rybářské techniky a dovednosti 22 Výtvarný atelier Výtvarné techniky 10 Ozdravný pobyt Zlepšení zdravot. stavu dětí dýchací cesty Spontánní činnost Vzhledem k tomu, že dnešní mládež nechce být nikým organizována a spoutávána, máme pro tuto skupinu mládeže vybudovánu klubovnu s různými aktivitami: šipky, stolní fotbal, ale i možnost zdokonalovat se na počítači. Pro tuto činnost jsme v rámci projektu zakoupili nové počítače. Další možností, jak využít volný čas, je zapůjčení in-line bruslí a bruslení na nově vybudované bruslařské dráze. Tuto klubovou činnost využívala hlavně mládež ze sociálně slabších vrstev

17 6. Spolupráce s jinými organizacemi Naše zařízení navázalo opět spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Třemošné i Záluží. Jsme tomu velice rádi, jelikož nám ochotně pomáhali při organizování některých příležitostných akcí, jako byl např. Halloween, Stavění májky, Pálení čarodějnic. Dále byla navázána spolupráce se Sdružením Exodus - nápomocni při tvoření programu na Den dětí. Dobrá spolupráce byla s MŠ a ZUŠ ve Třemošné a s místním Sokolem. Navázali jsme spolupráci s DDM v Žihli a o podzimních prázdninách jsme spolu s tímto zařízením uskutečnili pobytovou akci: Poznávej Žihelsko. Dobře spolupracujeme i s ostatními DDM na našem okrese Kralovice, Nýřany, Kaznějov. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se zúčastnily několika seminářů v sousedním Německu navázání spolupráce s německými příhraničními neziskovými organizacemi -muzeum a dětské zařízení pro mimoškolní činnost z oblasti Horních Franků. O letních prázdninách sdružení Tandem koordinátor německo-české spolupráce a projektu Sousedé se stávají přáteli, připravili setkání dětí a mládeže v Beyreuthu. Zde si děti mohly v miniměstečku zkusit pracovat jako kovář, modelář, módní návrhář, kuchař atd. a za vydělané peníze si koupit jídlo, zmrzlinu, ale i zábavu a nějaké jiné upomínkové předměty. Dobrou spolupráci naše zařízení navázalo s Aeroklubem v Plasích. Někteří jejich členové se přímo podíleli na pořádání Dne dětí a Rozjezdu s Kamarádem. V novém školním roce nám povedou v DDM ZÚ modelář. Náš DDM kontaktovaly pracovnice azylového domu MáTa a požádaly o spolupráci. Maminky s dětmi i některé pracovnice tohoto zařízení se zúčastnily námi organizovaného Dne dětí. Opět velmi dobrá spolupráce byla se ZŠ Zruč, Ledce, Trnová a nově se ZŠ v Žichlicích. Náš zřizovatel, kterým je město Třemošná je činnosti DDM Kamarád nakloněn a jsou nám nápomocni při velkých akcích, jak s finanční podporou, tak i materiálovým zabezpečením

18 7. Propagace DDM Kamarád Náš DDM Kamarád dbá ze všech sil na propagaci svého zařízení. Nabídka hlavní činnosti ZÚ, příležitostné činnost akce a veškeré dění v DDM jsou zveřejňovány na našich moderních webových stránkách: Velkou důležitost klademe na uveřejňování naší činnosti v Plzeňském deníku-spolupráce s panem Jarošem. Nemalá pozornost byla věnována tomu, abychom zabezpečili přísun informací ke každému dítěti zvlášť a to formou letáčků informujících o dané činnosti. Byly využity plakátovací místa v našem městě a v místech našeho vzdělávání. Využíváme i ochoty ze strany dětského a praktického lékaře k umístění naší propagace formou informačních letáčků. Tímto způsobem byla zabezpečena informovanost i v MŠ a jiných školských zařízeních. V tomto ohledu je nám nápomocen i MěÚ ve Třemošné. Využíváme výkladní skříň v Břožíkově výstavní síni a veřejnou nástěnku přímo v prostorách MěÚ. Na akcích používáme banery s logem DDM Kamarád, které naše zařízení vlastní. Členy ZÚ informujeme, na základě jejich údajů, elektronickou poštou a pomocí SMS zpráv. Snažili jsme se o spolupráci i s médii. Konkrétně s televizí ZAK, ale v loňském školním roce nám nemohli vyjít vstříc, vzhledem k jejich vytíženosti. K propagaci pracovníci DDM využívají trička s logem zařízení a drobné dárky, které rozdávají na větších akcích Velkou propagaci našemu zařízení dělá Loutkové divadlo při DDM na svých cestách po celé republice

19 8. Materiálně-technické zabezpečení 8.1 Pracoviště DDM Kamarád, Tyršova 916, Třemošná Budova pro zájmovou činnost se nachází v klidné lokalitě u fotbalového hřiště. Sestává se celkem ze 6 místností, sálu a sociálního zařízení: zvlášť pro hochy a dívky. Samostatnou část budovy tvoří přístavek pro loutkové divadlo a jeho skladové prostory. Klubovny jsou vkusně a účelně vybaveny pro svoji činnost. V tomto školním roce byly nově vymalovány do pastelových barev. Došlo i k výměně podlahové krytiny - nový koberec v hospodářské místnosti. Kuchyňka byla dovybavena talíři, kuchyňským náčiním a kávovarem. Celá budova byla natřena novou fasádní barvou, za což vděčíme MěÚ Třemošná. 8.2 Pracoviště Sport centrum Chanos, U Stadionu 960, Třemošná Stávající budova se nachází také nedaleko fotbalového hřiště. Je to bývalá budova školy chanosového typu. Složení místností: 1. Počítačová učebna nové zbudována a vybavena internetem z projektu: Kluby otevřených dveří. Zakoupena nová podlahová krytina a místnost byla nově vymalována. 2. Recepce slouží jako informační centrum a pro přijímání plateb za sportovní činnosti. 3. Místnost pronajata k účelům zdravé výživy poradenská činnost. 4. Fitnes vybavená místnost posilovacím nářadím a náčiním. Nově zakoupen běžecký pás. 5. Skladová místnost: slouží k uskladnění táborového a jiného materiálu 6. Tělocvična slouží k veškerým sportovním aktivitám v budově. 7. Bambino místnost určená a vybavená pro nejmenší děti a maminky. 8. Výtvarný atelier slouží výhradně pro výtvarné aktivity. 9. Skladová místnost pro fitbaly. 10. Místnost pro solária nefunkční. Přístroje byly prodány. 11. Sociální zařízení pro muže a ženy. Do chodby byla pořízena nová podlahová krytina a byly vyměněny nové vchodové dveře. Byla by zapotřebí oprava střechy a světlíků do budovy zatéká

20 8.3 Pracoviště MZŠ Zruč-Senec Naše činnosti probíhaly v budově školy Byla k dispozici: keramická dílna, tělocvična, třída k provozování logopedie, třída pro výtvarné činnosti. Se školou máme smluvní bezúplatný vztah. Spolupráce se školou je na výborné úrovni. 8.4 Pracoviště ZŠ Žichlice Činnosti probíhají v budově školy a k našim aktivitám byla k dispozici tělocvična - pro karate. Se školou je navázán bezúplatný smluvní vztah. 8.5 Pracoviště ZŠ Ledce Pro naši činnost jsou k dispozici třídy pro výtvarné aktivity a tělocvična pro sportovní aktivity. Dále pak počítačová učebna. Škola má navázanou spolupráci s místním Kulturním domem, který můžeme též využívat pro naši potřebu. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni - bezúplatný smluvní vztah. 8.6 Pracoviště IZŠ Trnová Zde máme v budově školy k dispozici tělocvičnu, třídy a keramickou dílnu. Se školou je opět velmi dobrá spolupráce se smluvním bezúplatným vztahem. 8.7 Pracoviště Bowling Třemošná Zde využívá naše zařízeni profesionálních drah k výuce bowlingu. Se zařízením máme smluvní vztah za úplatu. Poplatek činil 100Kč/dítě na celý školní rok

21 9. Ekonomické zabezpečení DDM Kamarád je příspěvkovou organizací MěÚ ve Třemošné a tudíž disponuje peněžními prostředky schválenými Zastupitelstvem Města Třemošná. Pečlivě jsme sledovali hospodaření v našem zařízení a případné nedostatky byly konzultovány přímo se zaměstnanci MěÚ. Z dotačního programu: Klub otevřených dveří vyhlášeného Plzeňským krajem, byla získána finanční částka ,- Kč na vybudování počítačové učebny pro neorganizované děti a mládež. Další finanční zdroje byly získány z nepravidelné i pravidelné činnosti. Při velkých akcích (Halloween, Den dětí, Mikulášská nadílka), bylo využito sponzorských darů od třemošenských i mimotřemošenských podnikatelů. Mzdy pedagogů i nepedagogů byly hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 10. Výsledky kontrol Česká školní inspekce Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná kontrola ze strany školní inspekce. Kontrola hospodaření a účetnictví Kontrolu provedl Jan Šnejdar, DiS. Byl zjištěn nesoulad mezi jednotlivými účetními výkazy a obdobími. Na základě doporučení pana Šendara a pod jeho vedením proběhla rekonstrukce účetnictví do roku Kontrola čerpání rozpočtu Kontrolu provedla paní Salajová pracovnice MěÚ Třemošná. Nebyly shledány žádné závady. Revize V uplynulém roce proběhly tyto revize: elektrospotřebičů, plynového zařízení, tělocvičného nářadí, revize pece

22 11. Ostatní činnost Aby naše zařízení bylo přínosem pro širokou veřejnost, museli se pedagogové vzdělávat v nejrůznějších oborech v rámci DVPP. Proškolení pedagogů v roce 2012/2013 Doškolovací kurz: instruktor školního lyžování Irena Jelínková Vzdělávací program: Kvalita, Měkké dovednosti, Environment Mgr. Jiří Bulín, Irena Jelínková BOZP všichni pracovníci Školení řidičů Irena Jelínková, Mgr. Jiří Bulín, Silvie Šnajdrová, Lucie Vlčková, Bc. Lenka Sládková, Jaroslava Bártová Žena v pozici řídícího pracovníka Irena Jelínková FKSP Silvie Šnajdrová Pro stmelení kolektivu bylo uspořádáno několik aktivit společná předvánoční večeře, výjezd do Klatov s prohlídkou historického centra a katakomb. Pěknou akcí byla návštěva pivovaru v Chodové Plané a společného oběda. Závěr Při ohlédnutí zpět, musíme konstatovat, že DDM Kamarád jde stále dobrou cestou vpřed i přes nelehké období, které vzniklo po konkurzech v červnu Zásluhu na tom mají všichni pedagogové, nepedagogové a externí pracovníci. Velkou oporou nám byl i náš zřizovatel MěÚ Třemošná v čele se starostou města Jaromírem Zeithamlem a místostarostou Mgr. Petrem Žižkou. Poděkovat musíme také Radě města Třemošná a všem zastupitelům. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s místními organizacemi a školskými zařízeními ve městě. Podařilo se též vybudování nového ZÚ karate v ZŠ Žichlice a tím posílení řady účastníků v DDM. Naproti tomu se nám nepodařilo uskutečnit klub Krteček pro děti, které nebyly přijaty do MŠ. Nepodařilo se zatím ani vybudování zoo-koutku při našem zařízení. Můžeme ovšem slíbit, že uděláme vše proto, abychom byli stále více vyhledávaným mimoškolním zařízením u nás ve Třemošné i v našich ostatních pracovištích. Zpracováno dne: zpracovala: Irena Jelínková

23 12. Fotografická příloha Halloween

24 Mikulášská nadílka

25 Předvánoční Praha Pololetní prázdniny

26 Lyžovačka s Kamarádem Letiště Plasy

27 Příměstský tábor

28 Loutkové divadlo Hrotovice - srpen a prosinec

29 Milavče - září 2012 Cheb - Městské muzeum - říjen

30 Heřmanova Huť - listopad 2012 Jarov - prosinec 2012 Nezvěstice - březen

31 Holýšov - duben 2013 Mariánská Týnice - květen

32 Klášter Chotěšov - červen 2013 Újezd nade Mží - srpen

33 Zámek Bečov nad Teplou - červenec

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2014 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Máme za sebou krásné léto, jsme odpočatí, plní energie do

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010

PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 PLÁN PRÁCE na školní rok 2009-2010 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011

PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011 PLÁN PRÁCE na školní rok 2010-2011 OSNOVA: 1. Identifikační údaje 2. Hlavní úkoly 3. Personální zabezpečení 4. Plán oprav a technické zabezpečení budovy 5. Pravidelná činnost 6. Příležitostná činnost 7.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád DDM Kamarád je vydáván podle 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště

Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště Provozní řád Domu dětí a mládeže Uh. Hradiště Tento provozní řád nabývá platnosti od 1. 12. 2010 AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 Zpracováno podle zákona č. 274/2003 Sb., kterým byl změněn a doplněn zákon č.

Více

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, 344 01 Domažlice Identifikátor: 600 028 437 Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Přehled pracovníků...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Výroční zpráva O činnosti a hospodaření DDM Méďa Krnov za rok 2004 dle Zásad Moravskoslezského kraje, rada kraje, část 6., článek 17 V Krnově 18.02.2005 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více