zpravodaj Zličína a Sobína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Zličína a Sobína"

Transkript

1 zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě

2 kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí Domov sv. rl Boromjského Šncím, Prh-Řpy.. oncrt skupiny Cml ntrdiční rnž morvské, slovnské romské lidové hudby, kostl sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.. Žhvá součsnost orchstrální řd Archioni Plus pod vdním Michl Mcourk (n progrmu Jiří Smutný, Jiří Gmrot, Jindřich Mrk, Mrk oplnt, Ptr Vrnr Volnc Igor Ochpovsky), kostl sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.. oncrt jponského sboru WADACHI n pozvání Pržského smíšného sboru, n progrmu A. Dvořák, B. Smtn, L. Jnáčk, Shoji Moroi, čské jponské lidové písně, kostl sv. Rodiny, vstupné dobrovolné D Mljn ovářov /, Prh -Stodůlky 8.. Chrlyov tt soubor D. Děj hry j situován do prostřdí univrzitní oxfordské kolj. stoltí. Mldí studnti Jck Chrly touží po sňtku skndálně slušných Amy itty, ktré jjich lásku opětují. Ovšm tikt této doby si vyžduj doporuční důvěryhodné osoby. Hr slvil úspěch po clém světě, v Čchách přdvším v podání Lubomír Lipského v životní žnské roli... Trpři s Robrtm řsťnm koncrt lub štn Bělohorská, Prh.. O Budulínkovi divdlo pro děti, divdlo ps Andělská Hor 8.. Zuby nhty koncrt známé dámské rockové kply Dětský krnvl Jko kždá kc s účstí vlkého množství lidí, tk i dětský krnvl s připrvuj řdu týdnů, měsíců přdm. Tk tomu bylo i ltos, kdy s zčlo s příprvou v podzimních měsících roku. I když jsm s domnívli, ž dětí přijd málo, protož školní děti měly pololtní prázdniny, opk byl prvdou. Odhdm s krnvlu zúčstnilo kolm dětí všch věkových ktgorií. Ani nbylo možné vyhlásit njhzčí msku, protož krásných msk bylo tolik, ž by nbylo sprvdlivé určit jn jdnu. Doufám, ž ndoptřní v podobě přrušní rozhrného florblového turnj přd zhájním po skonční krnvlu nikomu nvzlo chuť zúčstnit s dlších kcí ž s všichni spolčně sjdm n Ltní slvnosti v sobotu... Poděkování ptří všm člnkám z prfktní výkon při příprvě vlstním průběhu krnvlu. do s kc zúčstnil, viděl, ž zčátk byl oprvdu hktický, l zvládli jsm to n jdničku. O to víc potěšil slov chvály poděkování od zúčstněných. Budm s těšit n stkání při dlších kcích. Chcm s podílt n tom, ž Zličín Sobín nbud místo, km s včr vrcjí lidé jn přspávt, l kd s jim bud dobř žít. Z člnky RMČ Mgr. A. Prsslová Nbídk zájzdů pro nš sniory ZDARMA Městská část Prh-Zličín nbízí ZDARMA zájzdy občnům MČ Prh-Zličín v věku od lt. Cn zájzdu j plně hrzn z prostřdků MČ Prh-Zličín. Snior s přihlásí n zájzd podáním přihlášky n Úřdě MČ Prh-Zličín, kontkt: pí. Vjtrová, tl.: 8,, link. Uzávěrk přihlášk dní přd odjzdm. MČ zjišťuj: doprvu zhrničním utobusm (Euro norm, bzpčnostní pásy, klimtizc, WC) vstupné do uvdných objktů, prkovné, mýtné vškré dlší popltky profsionální služby průvodc, odborný výkld úrzové pojištění zákonné pojištění cstovní knclář C místo odjzdu příjzdu utobusu: Prh-Zličín (přd poštou) PROGRAM ZÁJEZDŮ: Sklárn Nižbor, hrd řivoklát Hmouzův sttk.. Exkurz do slvné sklárny RÜCL CRYSTAL.s. v Nižboru, ktrá s změřuj n broušné sklo. Nživo uvidím, jk s sklo fouká, chldí, řž brousí do nádhrných umělckých výrobků. Prohlédnm si njslvnější výrobk této sklárny, sošku Čského lv. Účstníci zájzdu obdrží zdrm mlý sklněný suvnýr. Poté nvštívím hrd řivoklát, kd uvidím stříbrnici, hrdní kpli či knihovnu. V žláři si připomnm dvorního lchymistu císř Rudolf II. Mgr. Edvrd llyho. N závěr s podívám n ndlký roubný Hmouzův sttk, ktrý j význmnou pmátkou lidové rchitktury. Frntiškovy Lázně, bhnní sopky motýli.. V zápdních Čchách zvítám do unikátní přírodní rzrvc SOOS s bhnními sopkmi. Tyto u nás i v Evropě ojdinělé útvry vznikly díky ršlinovému podloží, z ktrého unikjí plyny. Clá část krjiny j tdy bz vgtc pokrytá bhnm s mlými sopkmi. Nvštívím xpozici o vzniku využití tohoto úzmí v minulosti. Ochutnám zdjší léčivý sirný prmn. Z dlšími léčivými prmny s vydám do přkrásných Frntiškových Lázní. Projdm hlvní kolonádou, dozvím s něco o historii, zjímvostch součsném lázňství. Dojdm ž k soš mlého Frntišk, kd kromě prmn můžm ochutnt lázňské opltky či výbornou zmrzlinu. Návštěvu této oblsti doplním prohlídkou motýlí frmy, kd zhlédnm xotické motýly njn jko vystvné xponáty, l nživo v jjich brvné krás. Pohádkový Jičín, Vsc u Sobotky hrd ost 8.. Zájzd do Čského ráj zhájím zstávkou v nádhrně dochovné vsnici Vsc u Sobotky, ktrá s objvuj v mnoh filmových záběrch různých filmů pohádk. Poté si prohlédnm hrd ost, ktrý nbyl nikdy dobyt zchovl s proto v clé své krás. Nvštívím jho hrdní plác, črnou kuchyni poodhlím tjmství zdjšího ndobytného pokoj. Poté přjdm do měst Jičín. Prohlídk nás povd Vldštjnskou brnou n mlbné Vldštjnovo náměstí poté si prohlédnm místní muzum. utná Hor zámk čin.. Vydám s do měst stříbr utné Hory. Nvštívím dominntu měst chrám svté Brbory zsvěcný ptronc horníků. N Vlšském dvoř si připomnm slvnou historii včtně ukázky ržby grošů. Při prohlídc měst uvidím bývlou Jzuitskou kolj, strou kmnnou kšnu, morový sloup mlbné historické uličky náměstí. Cstou zstvím n zámku čin, budm obdivovt vzhld zámku i jho intriéry jko typickou ukázku mpírového slohu. Sloupk strostky Vážní občné, dn. únor schválilo zstupitlstvo městské části rozpočt n rok, tím vlstně nstrtovlo plnění volbních progrmů pro toto volbní období. Rd MČ zprcovl Progrmové prohlášní n lét ž 8 zvřjnil j n wbových stránkách městské části. Progrmové prohlášní obshuj spolčné prvky z volbních progrmů jdnotlivých količních strn, n nichž s količní prtnři shodli n jjichž plnění s spolčně změří. Již v tomto pro rok schválném rozpočtu j uvdn řd invstičních ninvstičních kcí, jjichž rlizc přispěj k zlpšní životní úrovně v nší městské části. Jjich podrobný výčt nlznt n jiném místě v tomto Zprvodji. Nší prioritou zůstává smozřjmě boj proti záměru fy Bnfit Dvlopmnt,.s., rlizovt v bzprostřdní blízkosti prku N prmništi splovnu uhynulých zvířt z domácích chovů. Příznivou zprávou jdnoznčně j, ž dokumntc k procsu EIA byl prostřdnictvím OŽP MHMP vrácn zpět oznmovtli k přprcování doplnění, protož obshovl řdu npřsností něktrá problmtik v ní nbyl zprcovná vůbc. tomuto závěru došl zprcovtl posudku n zákldě čtných připomínk odborných institucí, městské části, l přdvším Vás, občnů, ktrým tto situc nbyl lhostjná. V součsné době musím všichni vyčkt, jký dlší postup invstor zvolí, zákon mu dává několik možností od přprcování dokumntc po ukonční záměru, nstnoví všk žádnou konkrétní lhůtu pro končné rozhodnutí. Přsto bych již nyní chtěl všm, ktří s svými připomínkmi podněty spolupodílli n vyvolání součsné situc, poděkovt z jjich vlmi přínosnou ktivitu. Mám z sbou již tké několik jdnání s přdstvitli MHMP k nutnosti rlizovt v nší MČ novou školku (v součsné době s zprcovává jjí projkt bud vyvoláno úzmní stvbní řízní) i novou zákldní školu, n jjíž výstvbu s snžím získt finnční prostřdky od MHMP. Zdá s, ž nové vdní mgistrátu j výstvbě škol nkloněno, tkž i nš úsilí by mohlo být končně korunováno úspěchm. Městskou část nvštívil i nový rdní MHMP pro bzpčnost Libor Hdrv projdnávl s námi možnost vybudování nové hsičské zbrojnic. Pokud by s tto kc zdřil, mohl by městská část rlizovt své dlouholté přání přbudovt stávjící objkt vdl pošty n spolčnské prostory. A smozřjmě s těším, ž s s nšimi sniory opět stkám při odjzdch n výlty, ktrými v ltošním roc bud pokrčovt v loňském roc zhájná trdic. Až budt držt v rukou toto číslo Zprvodj, bud již jro v plném proudu, tk Vám všm přji dobrou náldu jrní pohodu. JUDr. Mrt oropcká

3 zprávy z rdnic zprávy z rdnic Aktulity z Zličín V průběhu měsíc ldn únor s, tntokrát již v novém volbním období, uskutčnil jdnotlivá stkání s občny zličínských sídlišť, stré zástvby, Sobín i sniory v DPS. Opět šlo o nformální stkání s člny Rdy MČ změstnnci Úřdu MČ, n ktrém j možné odpovědět n otázky, jž občny zjímjí, přípdně vyslchnout náměty podněty, ktré pomohou vylpšit vzájmné kontkty. Jd o již zložnou trdici přdpokládám, ž i v násldujících obdobích budou tyto bsdy pokrčovt. Abychom informovli co njširší počt obyvtl, zvřjňujm lspoň stručně náměty připomínky, ktré n těchto jdnáních zzněly ktré s dotýkjí širšího okruhu občnů. omis pro občnské ktivity Pro volbní období 8 byl jmnován jko pordní orgán Rdy MČ komis pro občnské ktivity, v níž s sšli zástupci jdnotlivých oblstí městské části. Při schůzkách s občny byl podán informc, ž s n člny komis mohou obrct s podněty, připomínkmi či stížnostmi člnové j pk budou přnášt do jdnání komis. Pokud budou mít občné zájm o umožnění jdnání s něktrým člnm komis, mohou s obrátit n tjmnici komis P. Příhodovou tl. ), ktrá zprostřdkuj dlší. Pro toto volbní období bylo upuštěno od vytvořní smosttné komis pro Sobín, l zástupci sobínských obyvtl byli zpojni do spolčné komis. Jsm přsvědčni, ž problémy obyvtl Sobín zjímjí i občny Zličín nopk. Nším cílm j, by městská část byl přívětivým domovm pro všchny své občny, vytvářní smosttných subjktů spíš občny rozděluj nž spojuj. Jméno Funkc JUDr. oropcká Mrt přdsd Příhodová Ptr tjmník Bílková Dgmr čln (sídliště Zličínský dvůr) Ing. Črmák Ludvík čln (sídliště Mtropol) Hofrová Jrmil čln (sídliště Hvlínská) Mtošík Jn čln (sídliště Zličín) Mtoušková lár čln (Sobín) PhDr. Mynářová Jn, Ph.D. čln (sídliště Mtropol) Pcíková Miln čln (ulic Mldých) Pořízk Jn čln (sídliště Zličínské zhrdy) Stoklsová Jn čln (Sobín) Výstvb ZŠ V součsné době mám v nší MČ téměř dětí do lt věku nsouhlsím s tím, by nš děti cstovly do škol po clé Prz zplňovly prázdná míst v školách v jiných městských částch. Njn ž to způsobuj problémy jjich rodičům, můž být ohrožn i bzpčnost nšich přdvším mlých dětí, l tito nši njmldší občné si nvytvářjí žádný vzth k vlstní MČ ni k sobě nvzájm, MČ s tk stává pouz místm pro přspání. N výstvbu s snžím získt finnční prostřdky od MHMP, kd vdm opkovná jdnání doufám, ž nové vdní mgistrátu bud výstvbě škol nkloněno, tkž i nš úsilí by mohlo být končně korunováno úspěchm. Součsné třídy I. stupně zákldní školy by pk byly vrácny zpět svému původnímu účlu, tj. mtřské škol. Pro zjímvost lz i uvést, ž podl získných informcí jsm v Prz jdinou MČ, ktrá j n výstvbu plně připrvn tzn. má pozmk, projkt i již několikrát prodlužovné povolní k výstvbě. Mtřská škol U této kc j situc trochu jsnější, mtřská škol s stvět bud n pozmku městské části nproti sídlu Polici ČR v Strojírnské ulici. Bud čtyřtřídní útočiště by v jjí budově mělo nlézt i Mtřské cntrum Studánk či ul pro divdlo či jiné obdobné kc. Část finnčních prostřdků n výstvbu bud pokryt z drů vlkých dvloprů, ktří ství n úzmí nší MČ bytové komplxy, o získání dlších prostřdků pk jdnám s MHMP. V součsné době s zprcovává projkt MŠ bud vyvoláno úzmní stvbní řízní. Výstvb nové hsičské zbrojnic Nový rdní MHMP pro bzpčnost Libor Hdrv jdnl s vdním MČ pro bzpčnost o přípdné výstvbě nové hsičské zbrojnic. Pokud by s tnto záměr zdřil, byl by stávjící objkt rkonstruován n využití pro spolčnské zálžitosti vybvnost, protož tkový prostor v nší MČ citlně chybí. Pitní prk pro uhynulá zvířt Dokumntc k procsu EIA byl prostřdnictvím OŽP MHMP vrácn zpět oznmovtli k přprcování doplnění, protož obshovl řdu npřsností něktrá problmtik v ní nbyl zprcovná vůbc. V součsné době musím vyčkávt, jký dlší postup zvolí oznmovtl. tomuto účlu nstnoví zákon žádnou povinnou lhůtu. Vybudování zřízní, sloužících k zjištění snížní rychlosti projíždějících utomobilů v části kolm sídliště Zličínský dvůr Podl MČ xistuj několik možností od položní rtrdérů přs mobilní tbul, ukzující rychlost projíždějícího ut. Z prioritu všk lz povžovt smfor, kdy při přkroční stnovné rychlosti nskočí řidiči črvná. Vzhldm k tomu, ž i RMČ povžuj tnto úsk z vlmi nbzpčný, snží s tnto systém prosdit. O rozhodnutí k umístění tohoto zřízní byl požádán odbor doprvy MHMP v přípdě pozitivního rozhodnutí bud o vlstní instlci požádán TS. Dál MČ požádl MHMP o přisvětlní přchodu pro chodc u tohoto sídliště. Chodník v ul. Hroznkovská zvýšní bzpčnosti chodců v oblsti strého Zličín přispěj jistě chodník v ul. Hroznkovská v úsku U lípy třšňovc. V prosinci loňského roku bylo vydáno úzmní rozhodnutí pro tuto stvbu, v součsné době s zprcovává dokumntc k stvbnímu povolní. S rlizcí počítá MČ jště ltos. Chodník v ul. Hostivická V ul. Hostivická j z hldisk bzpčnosti chodců problmtický úsk od ul. Slvičínská směrm do Sobín, kd jsou stjně jko v strém Zličíně občné nucni pohybovt s po vozovc. V únoru ltošního roku bylo vydáno stvbní povolní, s rlizcí s rovněž počítá v ltošním roc. Spojovcí chodník Milotická třšňovc V loňském roc bylo vydáno stvbní povolní n stvbu tohoto spojovcího chodníku, v ltošním roc s počítá s jho rlizcí. Hrní prvky pro děti v Prku n Prmništi Připrvuj s projkt n Pobytovou louku, kd bud možné pořádt pikniky, druhý ltán pro zjištění poszní v stínu. Hrcí prvky bud možné průběžně pořizovt i z drů Ltiště účlově vázných n zlpšování životního prostřdí MČ. Informc o zjištěném slhání lidského fktoru (doručování pošty) v posldním období V souvislosti s tím byly vyslovny připomínky k činnosti pošty, proto plánujm vyvolt dlší jdnání s oblstním řditlm, i když Čská pošt v rámci úspor nmá zájm příliš rozšiřovt či uprvovt služby n mlých provozovnách, což s týká i Zličín. Důvodm přplněnosti pošty n Zličíně j podl vdní rgionu prvděpodobně stv, kdy s n Zličín (protož jsou zd rltivně njmnší fronty oproti třb poště n Stodůlkách pod.) nučili chodit podniktlé z clého okolí. Umístění znčky s názvm obc při vjzdu do MČ V součsné době, jk jst si jistě všimli, j instlován informční systém. J změřn n konkrétní objkty ( npř. škol, pošt, sportovní hl td.), nikoliv n názvy ulic, ktré v nší MČ stál přibývjí. Součástí tohoto systému bud i umístění tbulí n vjzdy do MČ. Vybudování přístřšku s lvičkou n utobusové zstávc Strý Zličín směr Hlnkovská MČ měl již v plánu vybudovt tnto přístřšk, clá kc všk vázn n nvyřšných mjtkoprávních poměrch u soukromých vlstníků pozmků. Po jjich dořšní bud stvb provdn. Doprv v klidu n úzmí dolního Zličín V loňském roc byl zprcovná studi, ktrá řšil možnosti nvýšní prkovcích stání v loklitě vymzné ulicmi Vrtičová, Tylovická, kostová Šumická. Z studi vyplynulo, ž nvýšní j možné dosáhnout doprvním znčním. V ltošním roc tk bud požádán silniční správní úřd o stnovní místní úprvy silničního provozu n pozmních komunikcích n jho zákldě dojd k rlizci. Zřízní chodníku přs žlzniční přjzd v ul. Strojírnská MČ povžuj ndál zřízní chodníku n tomto přjzdu z důlžité npřstn v úsilí o něj. O zřízní chodníku jdná s SŽDC, ktrá s zřízním chodníku souhlsí, l stál čká n vyhodnocní studi provditlnosti (rsp. jjí ktulizc) stvby Žlzniční spojní Prhy, ltiště Ruzyně ldn. Dl informcí SŽDC j v součsné době ktulizovná studi provditlnosti projdnávná s hlvními správními orgány dotčnými orgnizcmi; Zklidňování doprvy n komunikcích v MČ V souldu s závěry nkty n zrušní či zchování Zóny v Zličíně Sobíně byly zóny n zákldě stnovní místní úprvy silničního provozu n pozmních komunikcích, vydného příslušným silničním správním orgánm, zrušny. MČ nchl zprcovt Bzpčnostní inspkci n hlvních komunikcích, ktrá mpuj závdy n komunikcích zbývá s nhodovostí. Bylo zjištěno, ž nhodovost n vybrných komunikcích j minimální s přvážně mtriálními škodmi, nvrhovt rzntní optřní proto RMČ npovžuj z nutné doporučuj spíš ukázněnost řidičů řšit optickým zúžním vozovky vodicími proužky n sldovných komunikcích, npřrušovnými podélnými črmi v intrvilánu, přchody v Hroznkovské u zstávky Sídliště Zličín, u ul. Vrtičová, Hlnkovská u sídliště Zličínský dvůr optřit opticky zpomlovcím doprvním znčním. U přchodu při ul. Vrtičová MČ má v plánu rozšířní jižní čkcí plochy. Likvidc objktu TESCO Částk k tomuto účlu j schváln v rozpočtu MČ Prh lz proto přdpokládt, ž by s mohl uskutčnit jště v průběhu I. pololtí, což přislíbil zástupc strostky MČ Prh. Rd MČ bud clou zálžitost ndál sldovt. Jdnání o možnosti zřízní dlšího výjzdu z sídliště Mtropol Jdnání o možnosti rlizc dlšího výjzdu z sídliště Mtropol s zintrsovnými strnmi by mělo probíht v tomto volbním období. MČ s domnívá, ž rlizc výjzdu j potřbná njn pro zjištění plynulosti doprvy, l i pro zvýšní bzpčnosti účstníků silničního provozu. Bohužl, pozmky, n ktrých by s výjzd mohl vybudovt, jsou v vlstnictví soukromých vlstníků, tk bud MČ moci pouz plovt n jjich vstřícnost. Přvztí komunikcí v loklitě Mtropol Pozmky v loklitě sídliště Mtropol jsou dosud v vlstnictví dvlopr Cntrl Group,.s. Podl posldních informcí bud dvlopr v průběhu I. pololtí jdnt s TS o součsné situci v přbírání komunikcí včtně řšní mjtkoprávních vzthů k těmto pozmkům. Pokud dojd k shodě, nbídn dvlopr komunikc k přvztí Mgistrátu HMP. Přvztí komunikcí Slvičínská, Hvrnická td. do mjtku MČ MČ jdnl s zástupci občnů, v jjichž vlstnictví uvdné komunikc jsou, o jjich přípdném přvztí do vlstnictví MČ. Zástupcům občnů byl v souldu s postupm MHMP při přbírání komunikcí do mjtku hl. m. Prhy přdán přhld poždvků, ktré j třb splnit přd vlstním jdnáním o přvztí. Pokud budou všchny nznčné problémy úspěšně vyřšny občné s shodnou n tom, ž přdjí komunikc drm MČ, nbud již nic vlstní rlizci bránit. Doprvní obslužnost loklity MHD, zjíždění utobusu/minibusu do sídliště V souvislosti s stěhováním nových občnů n sídliště Mtropol s opkovně objvují dotzy n zjištění MHD do této oblsti. tomu můžm sdělit, ž byl provdn kontrolní jízd ulicmi Szovická, Milotická Míšovická midibusm. V součsné době lz pojíždět utobusm pouz trsu N Rdosti vprvo Míšovická vprvo Szovická vlvo Míšovická přímo Míšovická vlvo N Rdosti. Vzhldm k šířkovým poměrům komunikcí poloměrům oblouků by bylo nutno osdit po směru jízdy utobusu BZ B8 (zákz zstvní) v clém úsku, v vybrných úscích oblouků obousměrně. Míst pro zstávku mnoho nní, nboť po obou strnách ulic jsou prkovcí stání, nbo by byl umístěn téměř pod okny domů. Možné místo j v ulici Szovické, poblíž domu č. p.. Bylo by l potřb odstrnit zlň v délc cc m vybudovt nástupiště. Vzhldm k kpcitám midibusů v oblsti nlz přdpokládt intrvl krtší nž minut. I v těchto prmtrch j třb njít finnční krytí přd zhájním provozu. Dlší jdnání by mohlo přicházt v úvhu po přvztí komunikcí do mjtku HMP dořšní mjtkoprávních vzthů. Určitým minimálním řšním by měl být zstávk N Rdosti směrm k mtru Zličín, ktrá by měl být vybudován v souvislosti s výstvbou hotlu Zličín n pozmcích firmy BGM holding,.s., v blízkosti ulic Zličínskému hřišti. Možnost zjíždění školního utobusu do MČ Prh MČ ověřovl u ROPID možnost zjištění školního utobusu do MČ Prh, kd školy, podl sdělní rodičů, nvštěvuj větší počt dětí. Nš jdnání všk nbylo úspěšné, protož podl stnovných prvidl lz školní utobus zřídit pouz do škol, ktré jsou v nám určné spádové oblsti, což j Prh -Řpy. Školní utobus, ktrý jzdil tímto směrm, všk využíván nbyl téměř vůbc, byl proto z důvodu nfktivnosti zrušn. Informc o otvřní sjzdů nájzdů Pržského okruhu Podl posldních informcí by k otvřní těchto sjzdů nájzdů mělo dojít v dubnu. Oprvy chodníků komunikcí n sídlišti Zličín Z strny TS bylo přislíbno, ž bud provdn spolčná kontrol v průběhu jrních měsíců postupně oprvny njvětší závdy. Clková rkonstrukc prováděn vzhldm k ndosttku finnčních prostřdků v roc nbud. Zástupci BD SVJ byli vyzváni,

4 zprávy z rdnic zprávy z rdnic by přípdně zslli ing. Egrmjrové fotogrfickou dokumntci njvětších závd. Dokonční úprv školní zhrdy Bud rlizováno n jř ltošního roku. Vodovod knlizc v ul. Mldých Stvb j připrvován hlvním městm Prhou. Oprvy spojovcího chodníku v prku Chodník, ktrý j vymltý od dšťové vody, bud oprvn, jkmil to dovolí počsí. Trmíny konání zstupitlstv v roc Trmíny byly zvřjněny n wbových stránkách. Oprvy utobusových zstávk Hlnkovská směrm n Řpy j připrvn k rlizci, dlší zstávky budou oprvovány postupně v násldujících ltch. Odstrnění kontjnrů n tříděný odpd z prostoru přd poštou Tyto kontjnry jsou nustál přplněné vyvolávjí dojm spíš skládky. Hldám možnost nového umístění těchto kontjnrů mimo cntrum městské části. Možnosti přistvní biokontjnrů n bioodpd z domácností j možné, by vlstnící nmovitostí projdnli s Tchnickými službmi HMP jjich přistvní k nmovitostm z dohodnutou úhrdu. Zdrm jsou v vgtčním období průběžně přistvovány vlkoobjmové kontjnry n bioodpd. S zřízním kompostérů u jdnotlivých objktů MČ npočítá, nmá n tyto služby kpcity. Zájzdy pro sniory I v ltošním roc schválilo zstupitlstvo v rozpočtu finnční částku, ktrá umožní v průběhu roku uskutčnit zdrm pro nš sniory čtyři výlty po Čské rpublic. Podrobnosti jsou uvdny n pozvánc v tomto čísl Zprvodj. Obvodová komunikc kolm Zličín Z řd nových občnů v posldní době přibývá dotzů n stvbu obvodové komunikc kolm Zličín, zd s počítá s jjí výstvbou. tomu lz uvést, ž. tp této komunikc j již rlizován jdná s o ztím účlovou komunikci, ktrá slouží jko příjzd k skldovým hlám při ul. N Rdosti. Dlší tpy pokrčování n Hroznkovskou úsk Hroznkovská Strojírnská jsou v fázi příprvy stvby k úzmnímu řízní. Z důvodu nsouhlsu soukromých vlstníků pozmků ndosttku finnčních prostřdků s všk stvb oddluj. Všchny podněty problémy, ktré občny trápí, pčlivě zznmnávám intnzivně s zbývám jjich řšním. Z ktivitu j třb pochválit přdvším nš sniory. N spolčném jdnání s RMČ s jich sšlo njvíc přinsli zjímvé podněty, připomínky náměty snd do všch oblstí život MČ. N vždy j to všk z různých důvodů, přdvším mjtkoprávních, možné. Výsldky budou vyhodnocny n dlších plánovných stkáních v roc. JUDr. Mrt oropcká, strostk N rozšířní j zprcován projktová dokumntc, ktrá s projdnává s dotčnými orgány státní správy, po vydání povolní stvby bud možno zhájit jjí rlizci. Zábrdlí Ndšovská Projktová dokumntc + rlizc,- č Jdná s o doprvně bzpčnostní zábrdlí n chodníku v Ndšovské ul. v úsku Hlnkovská Mldých. Rlizc této invstic nrzil n problém koliz s inžnýrskými sítěmi (STL slboproud), ktrá vyvolává zásdní změny oproti řšní, ktré bylo přdmětm výběrového řízní. Přd rlizcí j třb zprcovt podrobnější dokumntci. Zstřšní zstávky Zličínský dvůr Projktová dokumntc, rlizc,- č Jdná s o zstřšní utobusové zstávky Strý Zličín v směru n mtro Zličín. Zázmí sportovního rálu Projktová dokumntc,,- č V součsné době j zprcován projktová dokumntc pro sloučné úzmní stvbní řízní, ktrá j podán n Odboru výstvby, ÚMČ Prh. Prk N Prmništi ltán, pobytová louk Projktová dokumntc, rlizc,- č Altán jdná s o vybudování jdnoduchého dřvěného ltánu uprostřd kruhového míst při vstupu do prku Pobyt louk ploch má přímou návznost n prk N prmništi n jho zápdní části. Ploch nbídn dlší možnost vyžití pro všchny věkové ktgori, npř. pořádání pikniků, prostor pro vnkovní hry n volné trvnté ploš. Po svém obvodu bud prostor částčně ohrničn nízkým plotm, částčně oszn křovým porostm z účlm zmzní vstupu s psy bud vybvn cc pérovými trkcmi pro děti lvičkmi. Přmístění sprovného odpdu Rlizc,- č Jdná s o přsun stnoviště sprovného odpdu v řivtcové ulici z prostoru přd hsičárnou do blízké vytipovné loklity (nově zložná zpvněná ploch v komunikční zlni). Fitnss outdoor prk Dolňnská Studi, rlizc,- č Jdná s o umístění cc jdnoduchých vnkovních cvičbních prvků. Zstávk Hlnkovská Rlizc,- č Jdná s o rvitlizci plochy zstávky Hlnkovská směr Řpy. Obshm j přdvším úprv stávjícího chodníku výměn přístřšku. Výstvb nové MŠ Projktová dokumntc 8,- č V součsné době j zprcován projktová dokumntc pro sloučné úzmní stvbní řízní probíhá inžnýrská činnost spojná s povolním stvby. Po vydání stvbního povolní bud zprcován dokumntc pro výběr zhotovitl stvby bud vypsáno výběrové řízní n výběr zhotovitl. oupě pozmku řivtcová oupě pozmku,- č Proč s tk jmnují nš ulic Chbská, Zličín Chby, část Třbonic Třbonic, dřív vs při zápdním okrji Prhy, dns jjí část. Ulic má původní názv, ktrý oznčuj jjí směr. Ulic byl prvděpodobně pojmnován po připojní Zličín k Prz v polovině. lt. Jílová, Zličín Jíl, nzpvněná uszná hornin, složná přvážně z jílových minrálů. V průmyslu s využívá k výrobě cihl, knlizční kmniny podobně. Strší názv ulic: U trti Názv vychází z polohy ulic. Ulic byl Dn.únor schválilo Zstupitlstvo MČ Prh-Zličín rozpočt n rok. V rozpočtu jsou tyto invstic, ktré s budou v průběhu roku rlizovt. Chodník Třšňovk Rlizc,- č Jdná s o spojovcí chodník mzi obytným souborm Zličínský dvůr Cntrl Group. Stvb j v fázi vydného stvbního povolní. Chodník Hroznkovská (Zličínský dvůr) Rlizc 8,- č Jdná s o chodník v ul. Hroznkovská v úsku mzi ul. U lípy třšňovc. Stvb j v fázi přjmnován v polovině. lt, kdy byl Zličín připojn k Prz v roc. kostová, Zličín kost, rod dvouděložných rostlin z čldi kkostovitých. J známo si druhů. Čsto jsou to plvl. Strší názv ulic: Strá Názv vycházl z chrktru ulic. Ulic byl přjmnován v polovině. lt, kdy byl Zličín připojn k Prz v roc. třšňovc, Zličín Pojmnování vyjdřuj směr ulic. Názv j vydného úzmního rozhodnutí. V součsné době s zprcovává dokumntc k stvbnímu povolní. Chodník Hostivická (Slvičínská) Rlizc,- č Jdná s o chodník v ul. Hostivická mzi ul. Slvičínská ukončním stávjícího chodníku. Stvb j v fázi vydání stvbního povolní. Chodník u MŠ Projktová dokumntc, rlizc,- č Jdná s o nhrzní stávjícího provizorního chodníku mzi ul. Ndšovská Tsovská novým chodníkm trvlého chrktru. podl chrktristické výsdby stromů. Ulic vznikl v roc. řivtcová, Zličín řivtc, rod jdnoděložných rostlin z čldi liliovitých. J známo si druhů, u nás s jich vyskytuj. Strší názv ulic: Pionýrská Pionýrská orgnizc, čs. dětská socilistická orgnizc, ktrá vznikl v r., od r. součást Socilistického svzu mládž (PO SSM). Ulic byl přjmnován v polovině. lt, kdy byl Zličín připojn k Prz v roc.. Invstiční kc městské části Prh-Zličín n rok Dvř gráž ÚMČ Rlizc,- č Jdná s o výměnu stávjících grážových vrt z nová s stvbními úprvmi pro jjich umístění. Rkonstrukc zhrdy ZŠ MŠ Rlizc,- č Jdná s o kompltní úprvu zhrdy kolm nově přistvné školky včtně sdových trénních úprv s oszním nových hrcích prvků. Rozšířní hřbitov Zličín Projktová dokumntc, rlizc,- č Jdná s o rozšířní stávjícího hřbitov v Zličíně, ktrý j již kpcitně téměř vyčrpán. Přhld ninvstičních kcí n rok Půd trsy DPS Studi,- č Jdná s o zjišťovcí studii přípdného využití půdních prostor trs n Domě s pčovtlskou službou Doprv v klidu Dolní Zličín Rlizc,- č Jdná s o rlizci svislého vodorovného doprvního znční z účlm nvýšní prkovcích míst v obytné zóně při ul. Tylovická nvzujících komunikcí. Přchod Vrtičová Hroznkovská Rlizc,- č Jdná s o úprvu prodloužní stávjící jižní čkcí plochy u přchodu pro chodc v ul. Hroznkovská při křižovtc s ul. Vrtičová. Zličín, Sobín Projktová dokumntc, rlizc,- č Jdná s o projkt rlizci optřní k snížní rychlosti n hlvních komunikcích v MČ. Záměr souvisí s zrušním Zón v Zličíně Sobíně. Bzpčnostní zábrdlí cyklostzk Mistřínská Rlizc,- č Jdná s o umístění zábrdlí n cyklotrs Mistřínská v místě křížní s obslužnou komunikcí ESO (pod mostm) z důvodu zjištění bzpčnosti cyklistů. Oprvy komunikcí Rlizc,-č Jdná s o částku určnou pro oprvy komunikcí doprvního znční. Info tbul historická studn, dofinncování informčního systému Rlizc,- č Jdná s o dodání nové informční tbul k kulturní pmátc historické studny Hlnkovská dofinncování zrlizovného informčního systému. Oprv hřiště UEFA Projktová dokumntc, rlizc 8,- č Jdná s o oprvy výměnu umělého trávníku n minihřišti v rálu FC Zličín. Zď hřbitov Zličín Rlizc,- č Jdná s o oprvy n oplocní hřbitov Zličín, kd došlo k poprskání zdiv vzniká nbzpčí jho zřícní poškozní hrobů. Požrák rybník Sobín Rlizc,- č Jdná s o drobnou oprvu požráku rybník Sobín. Stromořdí rybníčky Rlizc,- č Rvitlizc njbližšího okolí rybníčků N ohrádkách j dlouhodobou kcí. Po rlizovném kácní v r. přdpokládá městská část v roc ltošním výsdbu stromořdí. Úřd rviz lktro, rviz spotřbič, rviz hromosvod, nátěr střchy skldu Rlizc,- č Jdná s o vyprcování rvizí lktro, spotřbičů hromosvodu n budově ÚMČ včtně odstrnění přípdných závd o nový nátěr střchy skldu včtně přípdných drobných oprv. Rozpočt MČ Prh-Zličín j zvřjněn n Poděkování SDH městské policii Chtěl bych poděkovt z účinnou nzištnou pomoc místním hsičům příslušníkům zdjší městské polici. Při vyjíždění z vrt jsm s probořil přdkm vozidl do podmlté díry vodovodního řdu. Městští strážníci, ktří jli kolm, okmžitě jdnli, zvolli místní hsič úřd Městské části. Hsiči uto vytáhli místní úřd informovl správc vodovodní sítě. Clá kc trvl zhrub hodinku. Všm moc děkuji, jsou to lidé n svém místě. rl Slboch, Zličín

5 zprávy z rdnic zprávy z rdnic Právo: Z život zvířt S novým občnským zákoníkm, ktrý vstoupil v účinnost přd rokm, s změnil i sttus zvířt. Člověk nbo věc, nic jiného v stré právní úprvě nxistovlo. Co nbylo člověkm, bylo věcí nopk. Jnž zvíř j živý tvor, povžovt ho z věc by bylo bzcitné člověkm být logicky nmůž. Již rok proto pltí, ž zvíř nní věc. Někdy s všk n něj přsto musí pohlížt stjně, třb kvůli tomu, by šlo normálně prodt fungovl ochrn jho mjitl. S zvířtm s právně nkládá jko s věcí pouz v rozshu, ktrý odpovídá jho povz živého tvor. Domácího mzlíčk nlz dát do zástvy ni ho nmůž zbvit xkutor. Pjsk, ktrý j n svém mjitli citově závislý, nmůž zbvit bnk kvůli nzplcnému dluhu. Jink to všk bud npříkld u chovných zvířt. Nikdo xkutorům nzbrání, by zdlužnému frmáři zbvili třb stádo krv. Jk j to l s zodpovědností, náhrdou škody, nákupm prodjm nbo cnou zvířt? Nákup zvířt v obchodě Přijdt-li si do zvrimxu koupit zvíř, uzvírát kupní smlouvu s stjnými právy povinnostmi, jko kdybyst si kupovli třb mobilní tlfon. Prodjc vám zvíř musí přdt v bzvdném stvu, tdy zdrvé. Zvíř musí být správně přírodopisně oznčné svým rodovým druhovým jménm, splňovt vtrinární poždvky jho prodj musí odpovídt přdpisům mzinárodním úmluvám o obchodu zjmén s ohrožnými druhy. I při tomto prodji pltí, ž zvíř má odpovídt tomu, co obchodník popisuj. Určité vlstnosti zvířt l z jjich podstty nlz ovlivnit. J normální, ž určité druhy mohou být grsivní, vydávjí zvuky nbo zápch, což rozhodně nmůž být jjich vd, l vlstnost, ktrá vychází z jjich přirozné povhy. I u zvířt pltí, ž koupít-li j v obchodě, přípdné vdy, n ktré jst přd nákupm nbyli upozorněni, můžt vytýkt ž po dobu měsíců. dyž vám obchodník prodá nmocné, zrněné nbo nočkovné zvíř, čkoliv tvrdil, ž j v pořádku, stjně jko u věcí s to posoudí podl ustnovní, ktrá řší tzv. jkost při přvztí. U zvířt můžm těžko hovořit o záruc, z přírodního hldisk nikdo nmůž zručit, ž zvíř třb nonmocní. Něco jiného l j, když npříkld pjsk onmocní v důsldku přdchozího nvhodného chovu. Nároky spotřbitlů budou podobné jko u věcí, l opět j třb vzít v úvhu zvláštní chrktr zvířt. ždé j svým způsobm unikátní, mzi mjitlm zvířtm vzniká citový vzth. Vrácní tk nmusí být s ohldm n jho povhu po dlší době přípustné. Uvžovt o oprvě, tdy situci, kdy si jj prodjc vzm n léční, zní spíš trgikomicky. V přípdě ndosttků tk přichází v úvhu njčstěji přiměřná slv. T s všk nmusí určovt sndno. Cn zvířt Cn zvířt při prodji nbo při náhrdě škody s určuj podobně jko u věci. Někdy j otázkou nbídky poptávky či cny obvyklé. U domácích mzlíčků j l důlžitou hodnotou tké váš vzth citové pouto k nim. Nové občnské právo proto počítá s tzv. cnou zvláštní obliby, tdy cnou všho vzthu k přdmětu nbo k zvířti. T j čsto nnhrditlná znčně individuální, proto j těžké říct, v jké výši ji budou soudy přiznávt. Rozhodně nlz očkávt, ž cn obliby bud sht do milionových částk. dyž někdo zvíř zrní, musí uhrdit nákldy n léční, ty mohou přsáhnout i cnu zvířt, pokud j poskytnutá péč účlná rozumná. Třb nákldy n čistě sttické oprc už l nikdo hrdit nmusí. Zodpovědnost náhrd škody Z zvíř odpovídá přdvším jho mjitl příliš nzálží n tom, jstli ho zrovn hlídá někdo jiný či s ztoullo nbo utklo. Tn, kdo má zvíř n strosti, chová ho nbo nějk používá (npříkld jzdí n koni), odpovídá spolu s mjitlm, tkž k náhrdě přípdné škody, ktrou zvíř způsobí, jsou povinní ob. Pokud zvíř chovát pro rdost ono způsobí škodu, nmůžt s vyvinit s tím, ž jst podnikli vš, co bylo potřb, zvíř zbzpčili. Škodu budt must uhrdit vždy odpovídát i z přípdnou újmu n zdrví. Njd jn o grsivní psy, l třb i o xotické hdy, ktří v stoupčc pnláku děsí sousdy jjichž odchyt nní zrovn lvnou zálžitostí. S zvířty určnými k obživě, výkonu povolání nbo pomoci zdrvotně postižným j to trochu jdnodušší. Z škody s dá tkzvně vyvinit, pokud vlstník prokáž, ž nic nzndbl při zbzpční zvířt uděll vš, co by s od něho očkávlo. Divoká zvířt njsou ničí. Pokud vám divočák vběhn pod kol ut, náhrdy škody s ndomůžt. Spolhnout s musít n pojistku, někdy j i součástí povinného ruční. Z škody n pozmcích, plodinách či lsním porostu l odpovídá uživtl honitby, tdy myslivci, v přípdě zvlášť chráněných zvířt stát. Zvíř, ktré utč, můžt pronásldovt i přs cizí pozmky, to bz přdchozího souhlsu mjitl. Občnský zákoník řší i kuriózní situci, kdy včlři ultí včly usídlí s v cizím, již obszném úlu. Pokud s tk stn, včly jsou mjtkm vlstník úlu. Škodu, ktrou zvíř n pozmku způsobí, musít uhrdit. rádž zvířt j trstná. Pokud j jho hodnot mlá, můž s krádž posoudit jko přstupk. V smyslu trstního práv ochrny mjtku j ochrn zvířt stjná jko u věcí. Trstný čin spáchá tn, kdo ukrdn zvíř v hodnotě vyšší nž tisíc korun, n hodnotě zvířt nbud zálžt, pokud krádž bud provdn vloupáním. Trstné j tké týrání zvířt. Z surové či vřjné týrání hrozí ž dvoulté vězní. Ukrdné zvíř stál ptří svému mjitli, l z škodu, ktrou by způsobilo, odpovídá tn, kdo ho ukrdl. Zloděj s nikdy nmůž stát mjitlm, l dlší osoby už no. Pokud by někdo koupil ukrdné zvíř od mjitl zvrimxu, j vlstníkm, pokud o krádži nvěděl. Původní vlstník s můž domáht náhrdy škody n zloději. Pokud koupít zvíř od někoho, kdo s zvířty npodniká, později s ukáž, ž j krdné, musít ho mjitli vrátit. Náhrdu škody upltnít n prodjci vy. Npřj si mjitl bytu, byst v pronjtém bytě chovli zvíř? Jho souhls nní důlžitý, protož chov výslovně umožňuj zákon, od ktrého s nlz odchýlit v nprospěch nájmník ni písmnou smlouvou. Pokud si pronjímtl zvíř v bytě npřj, j jn n vás, jstli jho přání vyhovít, nbo n. Chovm zvířt všk nsmít způsobit obtíž ni pronjímtli, ni osttním obyvtlům domu. Zvíř by nmělo být hlučné nmělo by zpácht tk, ž bud obtěžovt okolí. Všichni obyvtlé mjí právo bydlt v klidu čistotě, což zvíř nsmí nrušit. Co dělt při nálzu Pokud nlznt ztoulné zvíř, mát povinnost ho vrátit. dyž nlz poznt, čí j, nálz musít ohlásit. J to podobné, jko když njdt cizí pněžnku: ztjít-li to, riskujt trstní nbo přstupkové stíhání. Nálz s hlásí obci, ktrá ho musí vřjně oznámit. O zvíř s můžt strt smi, nbo ho obc svěří provozovtli útulku. Nozv-li s nikdo do dvou měsíců, pk zvíř připdn nálzci nbo útulku, ktrý ho můž prodt či drovt někomu dlšímu. Pokud jst s rozhodli o něj pčovt smi mjitl s běhm dvouměsíční lhůty přihlásí, musít mu zvíř vrátit. Mát l nárok n úhrdu nákldů, ktré vám vznikly tkovou péčí. Pokud nálz nbyl oznámn, nbud vám must mjitl zvířt nic pltit, když ho njd vyžádá si jho vrácní. Publikováno v čsopis dtst / Přistvování mobilních sběrných dvorů (dál jn MSD) v Městské části Prh-Zličín v prvním pololtí Městská část Prh-Zličín v spolupráci s hlvním městm Prhou zjistil pro občny v prvním pololtí dlší možnost odkládání odpdů, to zřízním tzv. mobilního sběrného dvor. Mobilní sběrný dvůr (MSD) funguj jko dočsné stnoviště sběrných nádob VO n zpvněné ploš určné pro krátkodobý sběr určitých druhů odpdů od osob s trvlým pobytm n úzmí hl. m. Prhy. V MSD lz v provozní době odložit objmný odpd, dřvěný odpd, odpd z zlně kovy. V nší městské části bud tnto mobilní sběrný dvůr zřízn n prkovišti při Tsovské O Č O V Á N Í P S Ů A O Č E proběhn v čtvrtk. dubn Chct, by vš dítě nvštěvovlo zákldní školu v cntru měst? Městská část Prh oznmuj, ž má v něktrých svých zákldních školách volné kpcity. Tyto školy jsou zřízny městskou částí Prh. V přípdě zájmu s mohou rodič obrct přímo n tyto zákldní školy: Zákldní škol, Prh, Botičská 8, Zákldní škol, Prh, Jn Msryk, Zákldní škol mtřská škol, Prh, Rsslov, Zákldní škol, N Smtnc, ulici n sídlišti Zličín, pozmk prc. č. /, k.ú. Zličín, to v dnch.. (nděl), 8.. hodin.. (čtvrtk),.. hodin.. (nděl), 8.. hodin Svozová spolčnost zjišťující MSD povd vidnci občnů, ktří zd odloží odpd jméno příjmní, drs, složk O, množství. Žádám občny, by v uvdné trmíny n prkovišti svá vozidl nprkovli. ing. J. Hindová, vdoucí odboru ochrny prostřdí, rozvoj invstic ÚMČ Prh-Zličín v Zličíně přd budovou úřdu Městské části Prh Zličín, Tylovická od : do 8: hodin v Sobíně, ul. Hostivická u prku n končné stnic linky BUS č. od 8: do : hodin Zprávy z rdnic Zlný Zličín, úprvy ul. řivtcová vyjádřní k projktové dokumntci pro sloučné úzmní stvbní řízní Rd městské části Prh-Zličín projdnl žádost o vyjádřní k projktové dokumntci pro sloučné úzmní stvbní řízní n kci Zlný Zličín, úprvy ul. řivtcová. Přdmětm této stvby j rlizc nových chodníků v řivtcové ulici, úprv prkoviště přd DPS, přchod přs ulici Strojírnskou zpřhldnění křižovtky Strojírnská X Hroznkovská X řivtcová. této projktové dokumntci má Rd MČ tyto připomínky: rozšířní chodníku obloukm do křižovtky řivtcová X Vrtičová optřit bzpčnostním prvkm z hldisk chodců; nový přchod pro chodc v ul. Strojírnská doplnit přisvětlním. Stvbu zjišťuj invstor bytového souboru Zlný Zličín. Vyhlášní vřjné zkázky mlého rozshu dl 8, odst. zákon č. / Sb., o vřjných zkázkách, n kci Prk N prmništi zjištění údržby V únoru Rd městské části Prh-Zličín rozhodl o vypsání vřjné zkázky n kci Prk N prmništi zjištění údržby. Rd pověřil strostku obsláním písmnou výzvou uchzčům k podání nbídky. Výzv byl součsně zvřjněn n úřdní dsc přd budovou ÚMČ n úřdní dsc n wbových stránkách MČ po clou dobu trvání lhůty pro podání nbídk. Násldně Rd MČ rozhodl o výběru njvhodnější nbídky n tuto službu, to od uchzč Hrvánk spol..s. schválil smlouvu o dílo mzi MČ Prh -Zličín Hrvánk spol..s. Zón Prh-Zličín Rd městské části Prh-Zličín projdnl rchitktonickou studii k záměru ZÓNA Zličín. Záměr přdpokládá vybudování nové skldové hly při ulici N Rdosti n nzstvěné ploš v loklitě z utobusovou zstávkou Lidčská v směru do cntr. Rd MČ s tímto záměrm nsouhlsí z důvodu význmného nvýšní doprvy s tím spojných ngtivních dopdů v obytné části Zličín. Použití znku městské části n intrntových stránkách Rd městské části Prh-Zličín projdnl žádost o možnost použít znk MČ Prh-Zličín n intrntových stránkách Rd MČ s použitím znku MČ Prh-Zličín n těchto wbových stránkách nsouhlsí z důvodu nmožnosti ovlivňování z strny MČ zprcovtlské úrovně objktivní prvdivosti zvřjňovných údjů informcí. 8

6 zprávy z rdnic zprávy z rdnic Vyhlášní vřjné zkázky mlého rozshu dl 8, odst. zákon č. / Sb., o vřjných zkázkách, n kci Rvitlizc utobusové zstávky Hlnkovská Vřjná zkázk n tuto kci byl vyhlášn již dvkrát v loňském roc. Poprvé byl pro ndosttk zájmců nvýhodnost nbízné cny zrušn. Druhá výzv k podání nbídky byl rozslán uchzčům, z nichž nbídku násldně přdložili pouz dv. Z důvodu ndosttčného krytí kc rozpočtm byl i tto vřjná zkázk zrušn. V ltošním roc tdy znovu rozhodl Rd městské části Prh-Zličín o vypsání vřjné zkázky, by mohl být tolik potřbná rvitlizc této utobusové zstávky provdn v tomto roc. Souhls městské části jko vlstník pozmku prc. č., k. ú. Zličín (zlná ploch z utobusovou zstávkou Hlnkovská v směru n Řpy) s záshy n křích rostoucích n tomto pozmku Rd městské části Prh-Zličín souhlsil jko vlstník pozmků s nvrhovnými úprvmi křových porostů n uvdném pozmku. Jdná s o pokácní ks křového porostu zrvu, jdn o rozloz, x mtry, jdn o rozloz, x mtry (včtně vykopání kořnového systému, dorovnání trénu zminou, ostí trvou) sříznutí větví ks vzrostlého zrvu. Dál rd rozhodl zdt vyprcování znlckého posudku n vzrostlý strom jsn ztpilý, ktrý rost n stjném pozmku u nástupiště. Tnto jsn j v těsném sousdství plánovné rkonstrukc zstávky Hlnkovská; této stvbě npřkáží, nní v této souvislosti nvržn k kácní. Jho zdrvotní stv jho umístění všk vyžduj odborné posouzní, toto j vhodné rlizovt přd zhájním kc. Žádosti o invstiční dotci z rozpočtu hl. m. Prhy z rzrvy pro MČ v roc Rd městské části Prh-Zličín souhlsil s podáním žádostí o invstiční dotci z rozpočtu hl. m. Prhy z rzrvy pro MČ v roc, to n stvby Mtřská škol v Hvlínské Zákldní škol u sportovního hřiště. Žádosti byly v stnovném trmínu zslány Mgistrátu hl. m. Prhy při osobním stkání strostky MČ JUDr. Mrty oropcké projdnány s prof. Ing. Evou islingrovou, CSc., náměstkyní primátorky hl. m. Prhy. Návrh Dodtku č. k Smlouvě o nájmu nbytových prostor příslušnství Občnské sdružní Mrtin Rd městské části Prh-Zličín schválil dodtk č. k Smlouvě o nájmu nbytových prostor příslušnství, uzvřné dn. 8. mzi MČ Prh-Zličín (pronjímtl) Občnským sdružním Mrtin (nájmc); přdmětm dodtku j rozšířní účlu nájmu poskytování osobní sistnc sociálně ktivizčních služb pro uživtl domu č. p. (Dům s pčovtlskou službou) i pro osttní občny MČ Prh-Zličín. Vodné z pitných zdrojů Rd městské části Prh-Zličín schválil cnu vodného z zličínských pitných zdrojů pro rok v výši,8 č/m bz DPH %). Zálžitosti s Fotblovým klubm FC Zličín Rd městské části Prh-Zličín projdnl součsnou situci příprvy stvby Zázmí sportovního rálu. Rd rozhodl vypovědět nájmní smlouvu n objkt č. p. uzvřnou mzi MČ Prh-Zličín Fotblovým klubm FC Zličín, nájmní smlouvu n objkt vícúčlové tělocvičny Ndšovská uzvřnou mzi MČ Prh-Zličín Zličínská sportovní, s.r.o., smlouvu o správě, údržbě provozu unifikovného minihřiště Grssroots UEFA s umělou trávou. gnrc uzvřnou mzi MČ Prh-Zličín Fotblovým klubm FC Zličín. Rd MČ konsttovl, ž dlší postup pro využití objktu vícúčlové tělocvičny Ndšovská bud stnovn n Rdě dn... Rd městské části Prh-Zličín dál vzl n vědomí zpětvztí žloby, ktrou podl Fotblový klub FC Zličín proti MČ Prh-Zličín v věci urční pltnosti podpisu nájmní smlouvy včtně vyčíslných nákldů právního zstoupní MČ Prh-Zličín v tomto sporu. Podnět n údržbu větrolmu prořzávání stromů Rd projdnl podnět, v ktrém vyjdřuj ždtlk svou nspokojnost s splněním tří bodů, o ktrých rozhodl Rd MČ n svém jdnání v břznu. Ždtlk vyjdřuj nspokojnost s provdním řzu vzrostlých stromů rostoucích v větrolmu. Podnětm s zbývl i komis pro občnské ktivity. Rd MČ konsttovl, ž prořz stromů v větrolmu j dosttčný kždý dlší zásh by mohl ohrozit stv dřvin. Progrmové prohlášní Rdy městské části Prh-Zličín n období 8 Rd městské části Prh-Zličín schválil Progrmové prohlášní Rdy Městské části Prh Zličín n období 8. Znění Progrmového prohlášní j uvřjněno n cz. Čtnářské soutěž v roc Rd městské části Prh-Zličín schválil návrh Zličínské knihovny n vyhlášní soutěž o njlpšího dětského čtnář roku njlpší čtnářskou rodinu roku. Zjištěním rlizc této kc jsou pověřny knihovnic M. rátká M. Hornofová. Přhld změn ÚP v MČ výzv HMP k ktivní účsti při pořizování změn ÚP MČ Prh-Zličín obdržl dopis náměstk primátorky Mtěj Stropnického s výzvou k ktivní účsti MČ při pořizování změn ÚP. Pro úzmí MČ Prh-Zličín j zd přiložn přhld změn: změny ÚP, ktré jsou v fázi pořizování, tj. zdání změny nbo návrh změny; kompltní podněty podné prostřdnictvím MČ v rámci sběru podnětů k cloměstsky význmným změnám V ( CVZ V ), ktré byly podány do trmínu sběru podnětů.. jsou připrvny k projdnání n ZHMP, ktré rozhodn o jjich přípdném pořízní; podněty podné po trmínu sběru k CZV V, tj. do.., ktré jsou v fázi kompltc všch povinných dokumntů (podání přs MČ, prokázání vlstnictví, ), by mohly být přdložny n jdnání ZHMP, ktré rozhodn o jjich přípdném pořízní. Rd městské části Prh-Zličín projdnl uvdný dopis uložil strostc informovt náměstk primátorky Stropnického o tom, ž podnět změnu č. Zstupitlstvo MČ Prh-Zličín ndoporučilo (zrušní části plochy pro vřjnou vybvnost v strém Zličíně) úprv ÚP č. (nvýšní koficintu zástvby u ulici Řvnická) nbyl vůbc s MČ projdnán. Přmístění fontány v Domě s pčovtlskou službou Zličín Rd městské části Prh-Zličín s zbývl podnětm komis sociální DPS, ktrá přdložil návrh n přmístění fontány umístěné v budově u vchodu Domu s pčovtlskou službou Zličín. Rd MČ konsttovl, ž končné řšní přijm n svém jdnání dn.. po projdnání s občny dn... Výběrové řízní Rkonstrukc zhrdy ZŠ MŠ Rd městské části Prh-Zličín rozhodl o vypsání vřjné zkázky mlého rozshu v souldu s 8, odst. zákon č. / Sb., o vřjných zkázkách, n kci Rkonstrukc zhrdy ZŠ MŠ, jmnovl hodnoticí komisi n tuto vřjnou zkázku pověřil strostku obsláním písmnou výzvou zájmců k podání nbídky n kci Rkonstrukc zhrdy ZŠ MŠ. USNESENÍ zstupitlstv městské části Prh-Zličín, ktré s konlo dn.. / /. Zpráv kontrolního výboru Zstupitlstv MČ Prh-Zličín o plnění usnsní zstupitlstv Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín vzlo n vědomí zprávu kontrolního výboru Zstupitlstv MČ Prh-Zličín o plnění usnsní zstupitlstv /. Zpráv o činnosti Rdy MČ Prh-Zličín Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části PrhZličín vzlo n vědomí zprávu o činnosti Rdy městské části Prh-Zličín z období od.. do.. /. Návrh rozpočtu MČ Prh-Zličín n rok, návrh invstičních kcí n rok Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín schválilo rozpočt MČ Prh-Zličín n rok ÚHRN PŘÍJMŮ tis. č ÚHRN VÝDAJŮ 8, tis. č FINANCOVÁNÍ CELEM 8, tis. č přvod finnčních prostřdků příspěvkové orgnizci Zákldní škol Mtřská škol, Ndšovská 8, Prh Zličín, IČO: 8 n zákldě schválného rozpočtu v výši tis. č invstiční kc n zákldě schválného rozpočtu v clkové částc tis. č plán hospodářské činnosti n rok směrnici pro postup orgánů MČ Prh-Zličín při tvorbě schvlování rozpočtu rozpočtových změn /. Střdnědobý rozpočtový výhld n roky ž Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín schválilo rozpočtový výhld n období lt /. Návrh Dohody mzi MČ Prh-Zličín MČ Prh n poskytnutí dotc pro rok n sociální pčovtlské služby Usnsní č. /. Žádost o souhls s umístěním informční vývěsky Divdlo pro Zličín Rd městské části Prh-Zličín souhlsil s umístěním informční vývěsky spolku Divdlo pro Zličín z.s. do pozmku prc. č., k. ú. Zličín (v blízkosti utobusové zstávky Hlnkovská v směru n Řpy). Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín schválilo dohodu o poskytnutí dotc pro rok mzi MČ Prh-Zličín MČ Prh n sociální pčovtlské služby pověřilo strostku podpism dohody /. Návrh n poskytnutí grntů ždtlům schvální smluv v rámci Progrmu podpory činnosti pro volný čs dětí mládž pro rok Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín rozhodlo o poskytnutí grntu příspěvkové orgnizci Zákldní škol Mtřská škol, Ndšovská 8, Prh Zličín, s sídlm Ndšovská 8, Prh-Zličín, v výši,- č n projkt Jrní podzimní slvnosti MŠ,- č n projkt Výlt Hrádk u Nchnic,- č n projkt Zábvný dn s prmoníkm,- č n projkt Lmpionový průvod rozhodlo o poskytnutí grntu Sdružní hsičů Čch, Morvy Slzsk, Sboru dobrovolných hsičů v Zličíně, s sídlm řivtcová, Prh-Zličín, v výši,- č n projkt Sportovní příprv,- č n projkt Ltní tábor mldých hsičů,- č n projkt Prvidlná činnost mldých hsičů.,- č n projkt Dětský dn 8,- č n projkt Mikulášská bsídk 8,- č n projkt Stvění máj pální črodějnic 8,- č n projkt Přírodovědno-sportovní dn,- č n projkt Zličínský dvojboj,- č n projkt Zimní tábor mldých hsičů rozhodlo o poskytnutí grntu Sport club Clbron, Lskovcká 8/, Prh-Zličín v výši,- č n projkt Pržský pohár MTB,- č n projkt Zličínské okruhy o pohár strostky rozhodlo o poskytnutí grntu Fotblovému klubu FC Zličín, s sídlm N Rdosti, Prh Zličín, v výši,- č n projkt Údržb umělé trávy Návrh smlouvy o zjištění zájzdů pro sniory Rd městské části Prh-Zličín schválil smlouvu o zjištění zájzdů pro sniory mzi Ing. Ptr Pospíšil Cstovní knclář C, Gnrál Píky, Prh. Ing. Ptr ubíková,- č n projkt Soustřdění mužstv mládž,- č n projkt Příspěvk n nrgi,- č n projkt Cloroční údržb hlvní trvnté plochy,- č n projkt Hlový turnj příprvk Mikulášský turnj o pohár tjmnic,- č n projkt Ltní turnj o pohár strostky,- č n projkt Mtriální vybvní míči mužstv mládž FC Zličín rozhodlo o poskytnutí grntu Mtřskému cntru Studánk Zličín, s sídlm řivtcová, Prh-Zličín, v výši,- č n projkt Pohádková studánk,- č n projkt Vslé putování,- č n projkt Divdl pro děti 8,- č n projkt My jsm mlí řidiči,- č n projkt Drkiád,- č n projkt Diskoték pro njmnší,- č n projkt Sportovní odpoldn,- č n projkt Příspěvk n provoz rozhodlo o poskytnutí grntu sdružní Divdlo pro Zličín, s sídlm Bojkovická, Prh-Sobín, v výši,- č n projkt Činnost dětských mládžnických souborů v oblsti mtérského divdl v Zličíně rozhodlo o poskytnutí grntu Myslivckému sdružní Zličín, s sídlm Podhorská 8/, Prh, v výši,- č n projkt Myslivcký dn pro děti schválilo smlouvy o poskytnutí grntu jdnotlivým příjmcům dl návrhu pověřilo strostku podpism jdnotlivých smluv /. Přdání práv závzků invstor dohod o přvodu práv povinností mzi MČ Prh-Zličín hlvním městm Prhou n kci Oprv přmostění Zličín Řpy Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín schválilo dohodu o přdání přvztí práv závzků invstor mzi MČ Prh-Zličín HMP n kci oprvy přmostění Zličín Řpy pověřilo strostku podpism Dohody o přdání přvztí práv závzků invstor mzi MČ Prh-Zličín HMP n kci oprvy přmostění Zličín Řpy

7 zprávy z rdnic; doprv úzmní rozvoj doprv úzmní rozvoj /8. Návrh záměru prodj pozmků v k. ú. Třbonic k. ú. Zličín spolčnosti Pržská správ nmovitostí s.r.o., z cnu dl ktuálního znlckého posudku Usnsní č. /8. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín rozhodlo o záměru prodj pozmků v k. ú. Třbonic k. ú. Zličín: k. ú. Třbonic Prc. č. Výměr v m² Druh pozmku / 88 Zstvěná ploch nádvoří / Osttní ploch / 8 Zstvěná ploch nádvoří / Zstvěná ploch nádvoří / Zstvěná ploch nádvoří / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch /8 Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch /8 Osttní ploch / 88 Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch / 8 Osttní ploch / Osttní ploch / Osttní ploch k. ú. Zličín Prc. č. Výměr v m² Druh pozmku /88 Zstvěná ploch nádvoří /8 Osttní ploch 8/8 Osttní ploch 8/8 Osttní ploch 8/8 Osttní ploch 8/8 Osttní ploch 8/8 Osttní ploch 8/ Osttní ploch 8/ 8 Osttní ploch Clková výměr: m spolčnosti Pržská správ nmovitostí, spol. s r.o., IČ: 88, z cnu min. dl ktuálního znlckého posudku. uložilo Rdě MČ Prh-Zličín oznámit záměr MČ Prh-Zličín hlvnímu městu Prz v smyslu 8 obcně závzné vyhlášky č. / Sb., ktrou s vydává Sttut hl. m. Prhy, v pltném znění /. Návrh n úpltné nbytí pozmku prc. č. 8/ k. ú. Zličín (osttní ploch, jiná ploch, o výměř m ) formou držby mx. z clkovou cnu,- č Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín souhlsí s úpltným nbytím pozmku prc. č. 8/ k. ú. Zličín (osttní ploch, jiná ploch, o výměř m ) formou držby, mx. z clkovou cnu,- č žádá Rdu hl. m. Prhy o souhls s úpltným nbytím pozmku prc. č. 8/ k. ú. Zličín (osttní ploch, jiná ploch, o výměř m ) formou držby, mx. z clkovou cnu,- č uděluj JUDr. Evžnu Punčochářovi plnou moc pro zstupování MČ PrhZličín v věci právních úkonů, spojných s držbou pozmku prc. č. 8/ k. ú. Zličín /. Návrh Smlouvy o výpůjčc pozmku prc. č. / k. ú. Zličín pro spolčnost Trio Zličín s.r.o., z účlm rlizc stvby nmotoristické komunikc v rámci stvby Obytný soubor Trio Rsidnc (nbytí stvby komunikc do mjtku MČ Prh-Zličín) Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín schválilo smlouvu o výpůjčc mzi MČ Prh-Zličín (půjčitl) Trio Zličín s.r.o. (vypůjčitl) výpůjčk pozmku prc. č. / k. ú. Zličín z účlm rlizc stvby nmotoristické komunikc v rámci stvby Obytný soubor Trio Rsidnc souhlsí s nbytím stvby komunikc n pozmku prc. č. / k. ú. Zličín do mjtku MČ Prh-Zličín pověřilo strostku podpism Smlouvy o výpůjčc mzi MČ Prh-Zličín (půjčitl) Trio Zličín s.r.o. (vypůjčitl) výpůjčk pozmku prc. č. / k. ú. Zličín z účlm rlizc stvby nmotoristické komunikc v rámci stvby Obytný soubor Trio Rsidnc /. Podnět n změnu úzmního plánu pro pozmky prc. č. / / k. ú. Sobín Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín doporučilo podnět n změnu úzmního plánu pro část pozmku prc. č. / z OP/ OB-A n OB-A část pozmku / k. ú. Sobín z OP n OV-B uložilo Rdě MČ Prh-Zličín podnět n změnu úzmního plánu pro část pozmku prc. č. / z OP/OB-A n OB-A část pozmku / k. ú. Sobín z OP n OV-B postoupit pořizovtli Úzmního plánu hl. m. Prhy /. Plán činnosti výborů zstupitlstv n rok finnčního výboru Zstupitlstv MČ Prh-Zličín kontrolního výboru Zstupitlstv MČ Prh-Zličín Usnsní č. /. Zstupitlstvo městské části Prh-Zličín vzlo n vědomí plán činnosti finnčního výboru Zstupitlstv městské části Prh-Zličín n rok plán činnosti kontrolního výboru Zstupitlstv městské části PrhZličín n rok Změny MHD k otvřní nových stnic mtr dohodnuty V čtvrtk.. byl dohodnut končná vrz úprv povrchové MHD k trmínu otvřní čtyř nových stnic mtr A v zápdní části Prhy od... Změny s budou týkt pouz oblstí dotčných prodloužním mtr. romě zrušné linky s osttní linky trmvjí nzmění, utobusové změny budou znmnt npříkld zkrácní link jdoucích po Evropské ulici k novým stnicím mtr, nopk v Ptočkově ulici zůstn rozsh utobusové doprvy zchován. Jsné jsou tké prmtry provozu mtr A v novém úsku. Od prvního dn provozu bud sldován vyhodnocován ktuální poptávk. Jsm vlmi rád, ž s podřilo tk rychl dosáhnout širší dohody mzi ROPIDm dotčnými městskými částmi n úprvách link trmvjí utobusů. Díky tomu bud dosttk čsu n příprvu nových jízdních řádů i n informování cstující vřjnosti, uvádí Ptr Dolínk (ČSSD), náměstk primátorky hl. m. Prhy rdní pro oblst doprvy. Osttní změny nvrhovné ROPIDm budou v násldujícím období podrobny širší diskuzi doplněny o dosud nzprcovné připomínky městských částí, dodává Dolínk. Schválné změny od.. budou znmnt přdvším zrušní trmvjové linky zkrácní utobusů jdoucích po Evropské ulici k stnicím mtr Nádrží Vlslvín, rsp. Bořislvk. Nopk část utobusových link v směru od Broun, Rudné, Ořchu Řporyjí, ktré jsou nyní ukončny u mtr B, bud prodloužn k nové stnici mtr A Nmocnic Motol do obrtiště Vypich. Podřilo s tké obhájit vznik nové mtrobusové linky, ktrá bud rychl v krátkém intrvlu propojovt význmné oblsti zápdní části Prhy s mtrm A i B, upřsňuj Pvl Procházk, pověřný řízním ROPID. Důlžité pro občny Prhy j, ž rdnic uhájil zchování trmvj č. 8 n Ptřiny, bz změny zůstávjí ztím tké trmvj č., č.. Rdnic tké prosdil, ž n Ptočkově zůstl utobusová obsluh tk, jk j dns. Budm ndál trvt n tom, by změny MHD byly co njvíc promyšlné vyhovovly co njvíc občnům, řkl Ondřj olář (TOP ), strost městské části Prh. Nvržné změny kcptujm. Zlpšuj s spojní Ruzyně Mlého Břvnov s mtrm. Z idální l npovžujm ztrátu přímého spojní Ptřiny Nové Butovic, uvdl Ptr olínská (SZ), zástupkyně strosty Prhy zodpovídjící z oblst doprvy. Jsm rád, ž s nám podřilo prosdit všchny hlvní poždvky n zchování doprvní obslužnosti pro občny Prhy. Obhájili jsm zchování trsy utobusu z Vlké Ohrdy přs Luk, zchování linky 8 dosttčného počtu spojů n sídliště Vlká Ohrd, říká Dvid Vodrážk (ODS), strost městské části Prh. Vítám zchování linky spojující Anděl s nmocnicí v Motol podporujm tké zkrácní intrvlů n linc v clé jjí trs. Vítám příslib vdní ROPIDu, ž ndál budm pokrčovt v jdnání o vyřšní doprvní obsluhy oblsti Cibulk. Z vstřícný krok vůči obyvtlům Prhy bychom povžovli zřízní zstávky lmovk n linc od. dubn, dodává Ptr Hnyk (SZ), rdní pro oblsti doprvy městské části Prh. ompltní návrh změn Pržské intgrovné doprvy souvisjících s prodloužním mtr A njdt zd: Změny jdnotlivých link od.. Mtro A Prodloužní o stnic Bořislvk, Nádrží Vlslvín, Ptřiny Nmocnic Motol. V prcovní dny od cc : do cc : v novém úsku pásmový provoz: od cc : do cc : v úsku Ptřiny Nmocnic Motol od cc : do cc : v úsku Djvická Nmocnic Motol pojd pouz kždý druhý spoj. Orintční intrvly [min:s] prcovní dn (zákldní intrvly) víknd včr úsk ráno dopoldn odpoldn Nmocnic Motol Ptřiny : : : : : Ptřiny Djvická : : : : : Djvická Sklk : : : : : Sklk Dpo Hostivř : : : : : Trmvj Link j zrušn (Ptřiny Divoká Šárk). Autobusy Městské linky: 8 Link j vdn v nové trs: Bílá Hor Jiviny Stré náměstí Sídliště N Dědině Divoká Šárk U Prioru Stré náměstí Ruzyňská škol Ptřiny Poliklinik Ptřiny. V úsku Divoká Šárk Nové Vokovic j nhrzn linkou. Link j zkrácn k stnici mtr Nádrží Vlslvín. V zrušném úsku j nhrzn mtrm trmvjovými linkmi. Bz změny trsy (vlírk Šmukýřk). Posílní provozu v prcovní dny odpoldn. Link j z zstávky Hnspulk odkloněn k nové stnici mtr Bořislvk. V směru od Smíchov j z zstávky Buchrov odkloněn po trs součsné linky do zstávky Bvorská. V úsku Buchrov Sídliště Stodůlky j nhrzn linkmi,,. V úsku Nové Butovic Bvorská zvdny vložné spoj v špičkách prcovního dn, zkrácní intrvlu v prcovní dny dopoldn o víkndu v úsku U Wltrovky Bvorská. Nové číslo pro sloučné dosvdní linky vdné v uprvné trs: Nové Butovic Nd Mlou Ohrdou Vlká Ohrd Luk Stodůlky Slánská Stré náměstí Sídliště N Dědině Divoká Šárk Nádrží Vlslvín Nové Vokovic. Obsluh Bílé Hory Stré Ruzyně j nhrzn linkou 8. Nově mtrobus. V úsku Nádrží Vlslvín Nové Vokovic v provozu pouz vybrné spoj v špičkách prcovních dnů. Link j zkrácn k stnici mtr Bořislvk. V zrušném úsku j nhrzn mtrm trmvjovými linkmi. Link j zrušn (Nové Butovic Zličín) nhrzn linkmi 8. Bz změny trsy (N nížcí Nmocnic N Homolc). Mírné prodloužní intrvlu v prcovní dny. 8 Link j sloučn s linkou do uprvné trsy: Nové Butovic odymov Nmocnic Motol Nmocnic N Homolc Vypich Ptřiny Poliklinik Ptřiny Norbrtov Vozovn Střšovic Bořislvk. Nově v provozu clodnně, clotýdnně, v úsku Nové Butovic Poliklinik Ptřiny v provozu pouz v prcovní dny cc do :, v úsku odymov Vypich v prcovní dny v provozu vložné spoj s zvýšnou kpcitou pro přprvu osob n invlidních vozících. Link j zkrácn do trsy Vlká Ohrd Vypich/ukulov. Prodloužní intrvlů clotýdnně. V úsku Vypich Hrdčnská nhrzn linkou 8. Nová trs: ukulov/vypich Nmocnic Motol Buchrov Mládí Luk Řporyjské náměstí Třbonic. V původní trs (Nové Butovic Ltiště) nhrzn linkmi 8, 8. V úsku Řporyjské náměstí Třbonic jd pouz část spojů. 8 Posílní provozu v úsku Sídliště Řpy Zličín v špičkách prcovních dnů. 8 Nová mtrobusová link v trs Vlká Ohrd Nové Butovic Nmocnic Motol Vypich Břvnovská Vozovn Střšovic Hrdčnská. Link j prodloužn po trs součsné linky o úsk Sídliště Ptřiny Ciolkovského Ltiště. Nvíc j zřízn zstávk OC Šstk. Zkrácní intrvlů clotýdnně, nově nszny stndrdní vozy. V úsku Ciolkovského/OC Šstk Ltiště jd pouz část spojů. Nové číslo pro část rozdělné součsné linky v trs Mlostrnské náměstí Nmocnic pod Ptřínm. Clotýdnní posílní provozu oproti linc. Nové číslo pro část rozdělné součsné linky v trs Stroměstská Flornc.

8 doprv úzmní rozvoj; rozhovor rozhovor Link j sloučn s linkou přčíslován n. Link j zrušn sloučním s linkou 8. 8 Link j zrušn (Djvická OC Šstk) nhrzn mtrm linkmi. Výrzně j tím posíln provoz mzi mtrm A sídlištěm N Dědině oproti součsné linc 8. Link j sloučn s linkou přčíslován n. V směru od Brrndov j z zstávky Řporyjské náměstí nově vdn přs zstávku Jáchymovská. V původním úsku přs Richlovu j nhrzn linkmi,. Link j zrušn (Nové Butovic Vlká Ohrd) nhrzn linkmi 8. Link j zrušn (Sídliště Stodůlky Třbonic) nhrzn linkou. Link j sloučn s linkou do uprvné trsy: Zbrslvské náměstí Nádrží Rdotín Zdní opnin Řporyjské náměstí Jáchymovská Amforová Luk Sídliště Stodůlky. V úsku Nádrží Rdotín Sídliště Stodůlky jd pouz část spojů. Link j zrušn sloučním s linkou. V původním úsku přs Richlovu j nhrzn linkmi,. Link j prodloužn o úsk Bílá Hor Vypich Ptřiny. V úscích Zličín Sídliště Řpy Bílá Hor Ptřiny v provozu pouz v prcovní dny cc od : do 8:. Link j zrušn rozděln n linku (Mlostrnské náměstí Nmocnic pod Ptřínm) (Stroměstská Flornc). Školní link j vdn v nové trs Jnrálk Břtislvk Nádrží Podbb N Sntinc Djvická. H Link j zrušn (Flornc Sídliště Stodůlky) nhrzn linkou 8, pro csty dál mtrm či linkmi 8 8. Příměstské linky: Link j prodloužn z zstávky Luk přs Mládí Nmocnici Motol do zstávky Vypich/ukulov. Link j zkrácn k stnici mtr Bořislvk. Link j zkrácn k stnici mtr Bořislvk. V směru Motol zřízn zstávk ukulov. Link j prodloužn z zstávky Luk přs Mládí Nmocnici Motol do zstávky Vypich/ukulov. Link j zkrácn k stnici mtr Bořislvk. 8 Link j prodloužn z zstávky Zličín přs Lidčskou, Bílý Bránk Nmocnici Motol do zstávky Vypich/ukulov. Schém vdní link j n posldní strně, Zdroj: ROPID Dom s zložným rukm sdět nchcm říkli shodně Jn Pořízk Pvl ovřík, dv noví zstupitlé nší obc. Ob dv s přd pár lty přistěhovli do Zličín snží s v rámci městské části i SVJ, ktrá vdou, posouvt věci dopřdu. Jn Pořízk j přdsdou kontrolního výboru Pvl ovřík má n strosti finnční výbor. Mjí spoustu plánů přdstv, jk by Zličín měl vypdt, by s nám v něm dobř žilo. Proč jst s rozhodli zpojit do vřjného dění n Zličíně kndidovt do zstupitlstv? JP: Byl to přirozný vývoj situc. Dv roky už jsm ob byli člny omis pro sídliště, řším kuzy podněty od lidí, ktré jsou si hodně podobné, ť už bydlím v jkékoliv nové části Zličín. Já osobně jsm s do Zličín přistěhovl přd sdmi lty od počátku mě zjímlo, kd žiji, snžil jsm s strt pomáht v svém okolí. Nvíc jko přdsd SVJ řším hodně obdobné věci, ktré s pk týkjí clé obc, tzn. dosttk zlně, prkování, pjskř, zimní údržbu pod. Njsm člověk, ktrý sdí dom s rukm v klíně. Chci lidm v svém okolí pomáht nčkt dom, ž to někdo jiný udělá z mn, chci věci měnit posouvt dál. Jkou mát zkušnost s prcí v komisi? JP: Hodně dobrou. Spoust věcí, ktré jsm v rámci komis řšili domluvili s n postupných krocích, s stl skutčností, to pk člověk nbij nrgií pro dlší práci. Důlžitý j vždy dilog tn, pro mě s úřdm, vždy fungovl dobř. Lidé hodně čsto ndávjí nic pro svoj okolí nuděljí, tkovéhl jdnání nikm nvd Zličín nám to nijk nvylpší. Nvíc j tu spoust cizinců, ktří v Zličíně ni nbydlí svoji drsu používjí jn pro své obchody. My jsm tu přdvším pro ty lidi, ktrým n Zličíně zálží, ktří tu žijí, pltí dně chtějí žít v hzkém klidném prostřdí. Zličín, ktrý byl jště přd pár lty okrjm Prhy, by měl být oázou klidu pohody, kd budou spokojně vyrůstt nš děti. Pro mě thl prác má zkrátk smysl. Mát stjnou zkušnost jko pn Pořízk? P: Honz to řkl vlstně z mě. Stjně jko on jsm s přistěhovl do Zličín přd pár lty. N nové sídliště Zličínský dvůr, kd jsm hnd od počátku musli člit spoustě ndořšných věcí, npř. ž nxistovl žádný přístup od nšich domů do Zličín, nbyl zkrátk chodník. Uvědomil jsm si, ž j třb věci řšit být slyšt. Thdy jsm s totiž stkl s názorm, ž my jsm náplvy, ktré mjí mlčt nplést s do věcí obc. To byl pro mě šok i podnět, bych s zčl víc do věcí vřjných obouvt. Bohužl, postupně zjišťuji, ž hodně věcí s ndá vyřšit okmžitě chc to výdrž npolvit. Npříkld chybějící chodník k nšim domům s nyní, po sdmi ltch, snd ltos zčn budovt. Státní správ j někdy zkrátk vlmi npružná všchno vyžduj pk víc čsu přdvším trpělivosti, by člověk dosáhl toho, o co usiluj. S čím jst s jště musli n zčátku potýkt? P: Myslím, ž j to věc, ktrou lidé v strší zástvbě nznjí. Zkrátk jdnoho dn, rsp. včr, nám přstl svítit všchn světl n ulici, sídliště zhslo. Byl to chyb dvlopr, l v chvíli, kdy už bydlít, s tn problém týká vás, n dvlopr. Tn npltil půl roku lktřinu nás odstřihli. Světlo nšlo několik týdnů my jsm musli řšit vš npřímo s firmou ELTODO njít východisko z clé situc. A njvětší rnou pro mě byl j hrozb vybudování prku s splovnou. N Zličín jsm šl kvůli klidu, krásnému okolí čistému ovzduší. Njdnou s objví někdo, kdo pro svůj obchod chc zničit to hzké, co tu mám, z to j potřb bojovt. Postupm čsu jsm s tk dostl do omis pro sídliště, ktré přdsdl thdy pn Schr, myslím, ž s nám podřil z tn krátký čs kus dobré prác. Jké mát plány pro njbližší období? P: Jk už jsm zmínil,rád bych,by s končně propojil nová sídliště s strou zástvbou, by z Zličínského dvor nmusli lidé chodit blátm k sídlišti Mtropol. A snd, díky i plánovnému hotlu, s dočká sídliště Mtropol důstojného propojní s přístupm k mtru k obchodnímu cntru. Tď s stál chodí polm, což připomíná spíš Vitnm n důstojné bydlní v Prz. JP: Já bych řkl, ž s tď budm snžit nprvit to, co s npovdlo lidm v dřívějším vdní městské části, rsp. co nřšili, protož s tím nikdo dřív nměl žádnou zkušnost. Bývlá zstupitlstv, tím nmyslím t posldní, rozhodnutí o nových projktch čsto činil bz dtilnější znlosti věci. Schválil projkt nchl věci plynout nyní s vš vynořuj n povrch jsou vidět ndosttky projktů, ktré dřív nikdo nřšil, protož n ně nbyl připrvn či nměl zkušnost. Proč jst s rozhodli bydlt n Zličíně? JP: Zličín jsm znl, protož mnžlk tdy žil od svých lt nvíc jsm dlouho děll v Chýni v pivovru, tkž kolm Zličín jsm jzdil vlic čsto. Pk s jdnoho dn vynořil zjímvý dvloprský projkt mnžlk s chtěl n Zličín vrátit, tudíž bylo rozhodnuto. Do prác jsm to měl mít cc minut utm nvíc dvlopr slibovl spoustu lákdl, ktrá bohužl zůstl nnplněn my tď mám možnost to změnit tím, ž budm pomáht v rámci rozvoj obc. A mám rdost, ž to jd... sic pomlu, l vidím změny, to mě nplňuj. P: Bydll jsm v Řpích při vyjížďkách n kol jsm poznl Zličín jho okolí. Líbil s mi zdjší klid příjmné prostřdí blízko přírodě. Byl to pk lhká volb. Co vás zskočilo n Zličíně, když jst s n Zličín nstěhovl? JP: Nchápu, jk někdo můž projktovt obří sídliště, jkým j Mtropol, nzhrnout do něj kruhové objzdy, smfory, chodníky pod. P: My s tď vždy n Rdě snžím, když přijd nějký nový projkt, vzít si do ruky mpu vš dtilně projít. onkrétní smosttný výkrs s jdnou prclou j čsto zvádějící můžt přhlédnout spoustu dtilů nbo nopk ndokážt vidět vš v clkovém kontxtu, mp j v tomto obrovský pomocník. Ztím jsm mpu npřinsli n zsdání zstupitlstv, l chystám s n to tké. Myslím, ž j vlmi málo lidí mzi námi, ktří s vyznjí v prclních číslch, kždá vizulizc pomůž nám všm, nově přistěhovným i strousdlíkům. Co vám n Zličíně chybí? JP: Ndosttčná infrstruktur, ktrá nní připrvn n nápor obyvtl z nových sídlišť. Chybí tdy kpcit v škol i školc. Nš děti musí jzdit do Řp, do Stodůlk nmjí moc vlkou šnci si k Zličínu vytvořit nějký silnější vzth. Chybí kpcity v zdrvotnickém střdisku nbo chybí služby, ktré běžně v cntru Prhy njdt prkticky n kždém rohu. Jn Pořízk Pvl ovřík Něktré služby njdt v Mtropoli, l ty jsou přizpůsobny spíš dojíždějícím návštěvníkům obchodního cntr nž obyvtlům Zličín. Mám n mysli npříkld pdikúru..., msáž, čistírnu či oprvnu obuvi pod. dyž jsm viděl projkty sídliště Mtropol, tk tm plány n tyto služby byly tď tu stěží njdt jdnu slušnou rsturci (když npočítám to, co j n hřišti) to j tk si všchno. P: Myslím, ž přdvším s školou s tdy zsplo. Mgistrát s k mlým městským částm chová mcšsky. Cntrum Prhy j Disnylnd pro turisty Prh nřší příliš situci obyvtl, ktří v ní žijí, tím méně ty, ktří žijí v okrjových částch. My s pk musím potýkt s spoustou nsmyslných či ndořšných věcí, jko npříkld link utobusu 8, ktrá bud nově končit nlogicky n Hrdčnské, či už zmíněné chybějící kpcity v školc či škol. Honz hovořil o chybějících službách, to j vlká prvd. V nových sídlištích njsou využity k tomuto účlu vlstně žádné nbytové prostory, to j škod. Moc s mi líbí, jk toto vyřšili v Řpích v Mkovského ulici, kd v přízmí pnlových domů vznikl spoust mlých obchůdků právě služb Řpy tímto hrozně ožily. J tková možnost nyní n Zličíně? P: Těžko říci. Zličín byl dřív vsnic, mám tdy návs, kd j pošt, knihovn, l cntrum jko tkové městské části vlstně chybí. Dvlopři s do ničho podobného nyní nžnou, protož j to pro ně riskntní invstic. Do čho byst invstovli? JP: Zličín s obrovsky rozrostl, mám dobř nšlápnuto být jdnou z njhzčích městských částí. J tu prk, cyklostzky, spoust zlně, l j potřb dotáhnout tyto projkty do konc to bud jště pár lt trvt. Prk j krásně vymyšlný j dobř, ž s stál rozrůstá. J l vlká škod, ž s do něj nkoupily vzrostlé stromy, protož v něm chybí stín spoust drobností, ktré j třb zrlizovt. Osobně jsm moc rád, ž s v prku podřilo prosdit umístění mobilního WC, protož j nsmysl, by návštěvníci musli utíkt domů vždy, když s dětm chc n záchod. Určitě postrádám n Zličíně kvlitní sportoviště, jko j npř. v Břvích. Mám fotblové hřiště s umělou trávou třtí gnrc, l tm s normálně člověk ndostn. Stjně tk hl, ktrá nám tu sic stojí, l j šptně využívná zndbná. A pk j tu slovy jdno btonové hřiště u školy jdno v Sobíně, což j n místní koncntrci obyvtl oprvdu vlmi, vlmi málo!!! P: Nvíc s Zličín stl vlkou průjzdovou sportovní loklitou, ť už pro běžc nbo pro cyklisty. Jsm součástí Pržských okruhů, což j systém cyklostzk, trs, pokud vím, tk s chystjí i nové pro horská kol. Z rybníkm Doljšák má být v budoucnu vybudován vlká odpočinková zón. A to jsou projkty, n ktré musí být Zličín připrvn komplxně zárovň nbídn lidm vhodné zázmí pro tyto ktivity. Dotkli jsm s kpcity školy školky. Myslít si, ž j to problém i do budoucn? P: Určitě. Vzmět si npříkld Zličínský dvůr, tn byl postvn jko klsické strtovcí byty pro mldé rodiny těch j tm cc 8 %. V mnších bytch pk vydrží rodiny s mlými dětmi jn pár lt, jkmil děti zčnou růst či jich bud přibývt, tk s rodin bud stěhovt do většího bytu do toho původního přijd zs rodin mldá s mlými dětmi, ktré budou potřbovt školku. N druhou strnu Mtropol j stvěná opčných způsobm, tm jsou byty vlké prostorné, tudíž idální bydlní pro větší rodiny. Nvíc v plánu j výstvb dlších nových bytů, což už smo o sobě j zárukou toho, ž tto zřízní by měl být dlouhodobě nplněn. A jsm přsvědčný, ž ni spádové školy v okolí, ktré nyní mjí volnou kpcitu, nbudou z chvíli kpcitně dostčovt. JP: Smozřjmě, ž v budoucnu přijd dob, kdy s škol školk n dv nbo tři roky vyprázdní, l i tk jsm přsvědčný, ž to má cnu bojovt z výstvbu nové školy školky. Pro nás nš děti už to nbud v žádném přípdě. dyž jsm s n Zličín stěhovl, tk jsm měl přdstvu, jk děti budou chodit smy do školy, protož to budou mít kousk, nkonc j vozím kždý dn minut do školy odpoldn zs zpátky. Nvíc už i školy n Prz bojují s kpcitmi děti z Zličín budou mít čím dál tím horší možnost do těchto škol nstoupit. V tuto chvíli jsou to dsítky dětí, ktré z Zličín n Prhu dojíždějí. I z toho důvodu jsm nvrhovl zvdní školního utobusu tímto směrm. Zmínili jst gnrční výměnu, j to dáno clkovou změnou chrktru nší městské části? P: Určitě, vidím gnrční výměnu i v rámci zstupitlstv, j to přirozný vývoj. A j dobř, ž lidé, ktří s do Zličín přistěhují, chtějí

9 rozhovor; škol, školk, knihovn škol, školk, knihovn ovlivňovt zdjší dění kvlitu život v nší městské části. Přiznám s, ž jsm njprv nvěděl, do čho jdu, rspktiv jsm si to ndovdl přdstvit. Jsm z to rád, l myslím, ž prác zstupitlstv j všobcně hodně ndocněná. Dělát ji n úkor volného čsu, dělát ji pro osttní stjně čsto slyšít jn smé výčitky stížnosti. Přitom j z těmi všmi lidmi v zstupitlstvu ohromná spoust prác. JP: Smozřjmě, ž lidé mjí právo vám cokoliv vytknout, když něco udělát šptně nbo nudělát tk, jk očkávli. N druhou strnu nikdo už nvidí, kolik to stojí čsu, o ktrý okrádát svoji rodinu sám sb. Jk jsm už l zmínil, když s věci hýbou dopřdu, tk t prác má smysl. Z čho mát z posldní dobu njvětší rdost, co s podřilo zrlizovt? P: Určitě j to nvigční systém, o ktrém s mluvilo posldní dv roky nyní už j hotový. Vím, ž strousdlíkům to bud připdt divné, l pro hodně nově přistěhovných obyvtl j to vlká pomoc. Spoust z nich nvěděl, kd j pošt či zdrvotnické střdisko. Rozrůstjící s Zličín děll problém i dodvtlům zorintovt s, kd j Mtropol, kd Zličínský dvůr pod. Zličín má hodně lidí zfixovný jko nákupní cntrum spojné s Globusm, Mtropolí, Ikou, l vůbc ntuší, ž j tu nějká obydlná městská část. Skutčně, stkl jsm s s tím mnohokrát. JP: Já jsm osobně rád, ž s podřilo zrlizovt osvětlní přchodů. Toltu v prku už jsm zmiňovl, to byl, dl mého vlký, ndosttk. Momntálně bych byl rád, kdyby s vylpšily wbové stránky městské části, by tm lidé nšli njn ktuální informc, l i informc o tom, co s vš podřilo rlizovt co s plánuj. Měli bychom s jko MČ víc chválit. Npř. Zprvodj svoji podobu již změnil, l co si budm povídt, nrguj vždy n ktuální dění, protož vychází jdnou z dv měsíc. Dob komunikc tď ptří novým komunikčním tchnologiím, tomu bychom s měli do budoucn přiblížit/přizpůsobit informovt n wbu přs nwslttry posílné prvidlně milm lidm, ktří o ktuální dění mjí zájm. P: Jsm moc rád, ž tdy, nzávisl n městské části, vznikl komunitní portál kd njdt zjímvé informc i diskusní fór občnů Zličín, což j nprosto úžsné. J vidět, ž lidé chtějí věci kolm sb řšit, spolčně komunikují chtějí s sdružovt. Osobně mám tky rdost z toho, ž bývlé vdní rdnic přstlo rozlišovt mzi novými lidmi, ktří s n Zličín stěhují, strousdlíky, což j zásluh přdvším pní strostky Mrty oropcké. Co mát n Zličíně rádi? P: lid. Mým přáním j, by s n Zličíně dobř žilo by zůstl tk poklidný jko doposud, by s tu nrlizovly zrůdné projkty typu splovny v prku. Já vždycky říkám, ž pro mě j Zličín morvská část Prhy. Z Morvy pocházím jsm vždycky hrozně rád, když přijdou moji rodič n návštěvu obdivují zličínskou návs s rybníkm, kd s pohupují kčny. Nvíc Sobín j část obc, n ktrou musím být právm všichni hrdí. Udržl si stál vsnický ráz, n rozdíl od jiných původně mlých městských částí jko Horní Počrnic,Dubč či Ltňny. JP: Této části Prhy s od npměti říklo vstupní brán do Prhy j to prvd. Zličín j vlmi dobré strtgické místo blízko n D směr Němcko, Rkousko, blízko n ltiště, díky novému obchvtu tké i n D. Nhldě n to j Zličín krásné místo s čistým ovzduším spoustou zlně. Zkrátk idální místo pro život, proto chci pomáht toto místo rozvíjt. I když si spoust lidí ťuká n člo, protož čsu nmám nzbyt. Po ltch jsm opustil pohodlné místo v rychloobrátkovém zboží dl jsm s n podnikání, nvíc vdu SVJ, do toho rodin, děti tď nově i Zličín. Njsm l žádný sběrtl funkcí, jn mi zálží n tom, kd žiji. Mát čs někdy n rlxci odpočink? JP: Mám, l stršně málo. Jsm vlký filmový fnd, tkž když jsm jště nměl děti, tk jsm hodně čsto chodil do kin. Tď můj volný čs ptří rodině děti jsou tkové moj dobíjcí btrky. Rlxuji tím, ž jzdím s synm n hokj nbo s dcrkou n stp. A když si chci pořádně vyčistit hlvu, tk si jdu zhrát hokj já sám. dysi jsm hrávl, tkž zvolám prtě kmrádů jdm s vyřádit n ld do ldn. Občs pomůž krtší dovolná jko tď o jrních prázdninách čtyři dny úplně fntstického lyžování n prunu. Věřím tké, ž s ltos v létě po třch ltch půstu dostnm někm z tplm. vůli podnikání jsm posldní dobou musl spoustu věcí včtně dovolné odložit n nurčito. To j tk, když otvírát hospůdku v cntru Prhy. Mým njvětším koníčkm j ovšm kromě hokj golfu modlřní. Vydržím u ltdl či tnku sdět dlouho do noci, což j pro mn njlpší způsob rlxc. P: Já mám vlkého koně tím j potápění. Díky němu jsm procstovl kus svět, l i tk tvrdím, ž njhzčí potápění j v Čchách, Orlická přhrd Slpy jsou ndocněná míst, kd můžt njít nprosté rrity. Z funou flórou s jzdí do zhrničí, l u nás si při potápění hrjt n rcholog. N dně přhrd njdt lsy, vsnic nbo gotické kostly, n Orlíku uvidít jště domy i s oknicmi. Rád jzdím tké n horském kol, což j tky vlmi příjmná rlxc. ing. Iv Mnclová Zličínská knihovn pořádá přdnášku o poutní cstě Zpomnutá brokní pmátk v střdu. květn v : hod. Dvct výklnkových kplí lmovlo cstu od Strhov ž k Lortě v Hájku u Črvného Újzdu. Něktré z nich dodns stojí, čkoliv trs původní poutní csty j n několik místch přrušn. O historii stvby této csty, o tom, jk s po ní putovlo, co z ní dodns zůstlo, či jká ji čká budoucnost, si přijďt popovídt s PhDr. třinou Přízkovou, přdsdkyní spolku Poutní cst Hájk. Přdnášk s bsdou bud doplněn promítáním součsných i historických fotogrfií. VSTUP ZDARMA, rzrvc n bsdu nutná u knihovnic Zličínské knihovny, řivtcová, Prh-Zličín Msopustní průvod Již několik lt pořádá škol njn pro žáky školy školky, l i pro širokou vřjnost, msopustní průvod. Chcm, by i nová gnrc znl tuto trdici, ktrá byl přdzvěstí blížících s Vlikonoc. Msopustním průvodm končilo období lidových tncovčk Škrdou střdou zčl půst, ktrý trvl šst nděl do Vlikonoc. Nové objvy v strém Egyptě. Prác čských gyptologů v zmi fronů Mnozí z nás brou Egypt jn jko dovolnkovou dstinci. Al jsou i tcí, ktré fscinují dějiny, vládci, události, ktré s vážou k tomuto úzmí. Čská gyptologi má vlmi dobrou pověst dlouhou historii. Již víc nž lt j spojován s výzkumy n loklitě Abúsír. Doc. PhDr. ždá nděl měl své jméno (ČERNÁ, PRAŽNÁ, ÝCHAVNÁ, DRUŽEBNÁ, SMRTNÁ, VĚTNÁ) měl své trdiční užití. V dnšní době j njznámější nděl Smrtná, ktrou s loučím s odcházjící zimou. Msopustní průvod prošl Zličínm, zstvil s u úřdu, kd jsm od pní strostky dostli symbolický klíč od obc. Njmnší děti z mtřské školy s pochlubily hzkou písničkou několik básničkmi. Strší žáci z školy nopk ztncovli mzurku ti mldší jim k tomu zzpívli. Všchny msky si procházku užily, škod jn, ž nám k tomu nsvítilo sluníčko. ZŠ A MŠ Zličín Jn Mynářová, Ph.D., prcovnic Čského gyptologického ústvu FF U v Prz tké zstupitl nší MČ v své přdnášc hovořil njn o smotných vykopávkách, l i o dlším zprcování, o problémch xpdic o kždodnním životě jjích člnů. V Zličínské knihovně s sšlo víc nž posluchčů rozhodně nikdo nlitovl. Zsvěcný výkld byl doplněn promítáním. N obrázcích s střídly písčné duny, vykopné hroby zchovlé rtfkty, l tké improvizovná kuchyně, rsturátorská prác vš, co ptří k kždodnní práci xpdic. Bsd skončil nám bylo trochu smutno z návrtu do rlity. Z všchny účstníky bsdy bych chtěl z krásný včr pní Mynářové poděkovt poděkovt i všm návštěvníkům, ktří s kc zúčstnili, doufám, ž přijdou i n dlší kc. Mri rátká knihovnic Plánovné kc v Zličínské knihovně.. Zličínské ponocování.. Po dně stré řky. Svět, ktrý s skrývá pod vodní hldinou několik přhrdních jzr. Procházk po proudu Vltvy od jjího soutoku s Otvou u hrdu Zvíkov ž k svtojánským proudům. Bsd s promítáním zčíná v. hod. j nutná rzrvc. Přdnášjícím j Mgr. Dvid Vondrášk. Mám rádi sport Dnšní dob nbízí dětm stál širší možnosti psivního trávní volného čsu, to j bohužl nzvrtný fkt. Nštěstí všk stál spoust dětí tráví odpoldn v pohybu dokzují nám to dnně n školní zhrdě i v kroužcích. Přc jn j skákání běhání stál jjich přiroznost řd zličínských dětí sportuj s rdostí. V ltošním roc mjí žáci možnost v rámci školních kroužků chodit n miniháznou, pohybové sportovní hry, n modrní tnc o víkndch n turistické výprvy. Nš školní týmy jsm přihlásili do cloroční školní ligy v miniházné ztím mám z sbou smá vítězství. To nní l to podsttné. Důlžitější rozhodně j, ž sportují bví s tím. Vyzkouší si něco nového, l učí s i rspktovt prvidl nvzdávt s, i když s zrovn všchno nvd n jdničku. Moc nás těší, ž víc nž polovin žáků u nás v škol prvidlně sportuj v rámci progrmu školní družiny. A dlší s věnují turistic. J fjn vidět, ž ktivních dětí mám kolm sb stál dost. Ltos poprvé nbídnm dětm sportovní vyžití i o prázdninách. Mohou s totiž přihlásit n sportovní dnní kmp, ktrý pořádám v črvnci. Turistický kroužk nní jn o polykání kilomtrů. J to jdnou měsíčně sobotní stkání prvňáčků, ktří s těší n nové zážitky prtu kmrádů. Obvykl s připojí i někdo z řd bývlých člnů. Běhm školního roku nvštěvujm krásná zjímvá míst v přírodě, pozorujm rostliny, zvířt, poznávám něco z dávných dějin nší změ. Vyzkouším i různé doprvní prostřdky. Nš stkání njsou jn o pozorování přírody získávání nových informcí. J to tké o nvzování přátlství, o tolrnci pochopní. Nchodím všichni stjně rychl, nmám z stjného stkání ty smé zážitky. Mám si proto stál o čm povídt rdovt s z právě poznného. Prostě si užívám volnosti v přírodě učím s vnímt jjí krásu, vůni, l i nvypočittlnost. J nám prostě dobř. Pní učitlky z sportovního, turistického tnčního kroužku ZŠ Zličín

10 škol, školk, knihovn; spolky volný čs spolky volný čs Čtnářské soutěž v roc VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ Zličínská knihovn vyhlšuj soutěž o njlpšího dětského čtnář roku njlpší čtnářskou rodinu roku. Prostřdnictvím těchto soutěží bychom rády zložily trdici ocňování njlpších njktivnějších dětských čtnářů čtnářských rodin. Nším cílm j posílit spolčnský význm prstiž čtby ocnit ty, ktří služb své knihovny využívjí. Záštitu nd soutěžmi přvzl strostk nší městské části JUDr. Mrt oropcká. Soutěž budou probíht od břzn do listopdu. V prosinci by proběhlo vyhodnocní vyhlášní vítězů, ktří mohou očkávt pěkné cny. PRAVIDLA SOUTĚŽE: DĚTSÝ ČTENÁŘ ROU Zákldním kritérim pro výběr njlpšího dětského čtnář roku bud počt návštěv knihovny počt výpůjčk v dném období, jk j vykázáno v výpůjčním protokolu. přčtnému titulu nkrslí čtnář obrázk. Njlpším dětským čtnářm s můž stát jn dítě s vlstním čtnářským průkzm pltnou rgistrcí. Jko pltná výpůjčk do soutěž s posuzuj jn dětská knih. ČTENÁŘSÁ RODINA V roc budm vybírt i njlpší čtnářskou rodinu tj. rodinu, ktrá čsto nvštěvuj knihovnu jjí smosttní člnové nbo clá rodin. Co musí splnit čtnářská rodin? Rodinu tvoří mám tát děti nbo bbičk dědčk děti Přihlášní (rgistrc) všch člnů rodiny Prvidlné půjčování knih (njméně x měsíčně) Půjčit si co njvíc knih v dném období Mri rátká Ltní dětský tábor Trmín:.. 8. Místo: Táborová osd Miličín, okrs Bnšov Cn:,- č pcit: cc míst Věk dětí: lt Ubytování dětí: táborové chtičky pro osoby V cně tábor j: doprv n tábor zpět, x dnně strv, pitný ržim, clodnní výlt, cny pro děti. Wbové stránky z přdchozích táborů: skc tábory Víc informcí: třin Orgoníková, Zimní soustřdění SDH Zličín Posldní týdn v ldnu j pro hsič trdičním trmínm zimního soustřdění. Jink tomu nbylo ni ltošní rok. Útočištěm s nám opět stl pnzion U Lnovky v Vlké Úpě. Při příjzdu nás přivítlo slunčné počsí všudypřítomný bělvý sníh, což nám slibovlo prádní týdn v srdci rkonoš. Uprvné sjzdovky plné sněhu poskytly zábvu všm lyžřům loptářům. Protžné stopy otstovli nši běžkři z sněhu přd chlupou vyrostl pod rukm dětí njdn sněhulák. Běhm týdn jsm zvládli njn kždoroční výšlp n vrchol Sněžky. Tntokrát jsm ji zdolli jinou trsou z pomoci lnovky z Pc pod Sněžkou. Cstou nchyběly borůvkové kndlíky kyslo n Růžohorkách ni prádní sjzd n bobch loptách k chlupě. Smozřjmě jsm nvynchli ni skvělé včry s dskovými hrmi, zpívání s kytrou, bobování nbo hrátky v sněhu u chlupy. V čtvrtk nám včr zpstřil záchrnář Horské služby, ktrý nám zjímvým povídáním přiblížil fungování činnost Horské služby njn v Vlké Úpě. Škod, ž týdn j tk krátký my musli brzy zs zpět do všdní Prhy. Tk, rkonoši, zs z rok... Jiří Brbnc SDH Zličín Občnské sdružní Mrtin vás srdčně zv n JARNÍ ONCERT dn.. v 8. V jídlně Domu s pčovtlskou službou v Zličíně, řivtcová, vystoupí smíšný pěvcký sbor GABRIEL!!!vstup volný, dobrá náld s sbou!!! OS MARTIN j podporováno ESF, MPSV ČR, ÚP ČR, HMP, Měst. částí Prh-Zličín Prh Srdčně vás zvm n trdiční Pální črodějnic stvění máj.. n hřišti z hsičskou zbrojnicí (řivtcová ) : soutěž pro děti : Stvění máj zpální hrnic Pro děti špkáčk pití zdrm! Těším s n vás, Hsiči Zličín! do jsm OS Mrtin Občnské sdružní Mrtin, rgistrovné n MV ČR pod č. j.: VS/-/ 8/-R, IČ: 8, DIČ: CZ8, sídlo: Prh -Řpy, Bndov /, pobočk: Prh -Zličín, řivtcová ; bnk. spojní: 8/8. E-mil: tl.:,, Dobrý dn, rádi bychom Vám přdstvili nši orgnizci OBČANSÉ SDRUŽENÍ MARTIN. Jsm rgistrovný poskytovtl sociálních služb. Poskytujm osobní sistnci pro sniory osoby s zdrvotním postižním v domácnosti klint. Služby poskytujm po clé Prz (včtně oblsti Prh-zápd), npřtržitě hodin dnně, dní v týdnu. Služb osobní sistnc spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů péč o vlstní osobu, pomoc při osobní hygině, při zjištění strvy, chodu domácnosti, ktivizční činnosti, zprostřdkování kontktu s spolčnským prostřdím. Hodinová szb z nš služby osobní sistnc j,- č v všdní dny od : do :, o víkndch, svátcích od : do : j hodinová szb,- č. Dál poskytujm sociálně ktivizční služby, ktré probíhjí skupinovou formou v spolčnské místnosti v DPS Zličín. V součsné době probíhjí násldující kurzy: Útrý: : : kurz Cviční pměti Čtvrtk: : : kurz Sám sobě přítlm rlxční progrm V průběhu roku pořádám tmtická vyrábění vlikonoční dkorc, vánoční dkorc, dušičkové vzby. Bližší informc o pořádných kcích jsou vždy s přdstihm vyvěšny u rcpc v DPS Zličín. Dvkrát do rok pořádám koncrty smíšného pěvckého sboru Gbril. Njbližší koncrt proběhn dn.. od 8: v jídlně DPS Zličín. Pro bližší informc nás můžt kontktovt n tl. číslch:, 8 8 nbo v nší kncláři v. ptř v DPS Zličín, řivtcová, Prh. 8

11 INZERCE AUTOSERVIS VRÁNA srvis vozů všch znčk Msrykov, Rudná, Tl.:, 8, spolky volný čs ; sport; inzrc N jř vždy bujř (jk pro koho) Po přdložní tohoto kuponu SLEVA % z montáž Tprv přd pár dny jsm přivítli jro, l utkání jrní části divizní soutěž jsou již v plném proudu. Běhm zimního období nstlo mnoho událostí, o jjichž dopdu n chod klubu s budm moci přsvědčit ž v průběhu roku. Příprv A mužstv proběhl stndrdním způsobm v skromnějších podmínkách. Ani ltos nbsolvovl tým soustřdění, l příprvné období bylo vyplněno intnzivními tréninky několik příprvnými zápsy, o jjichž výsldcích vás prvidlně informujm n intrntových stránkách nšho klubu. Mužstvo pod vdním trnér Jiřího Němc zznmnlo pro jrní část soutěž několik změn. Pro n zrovn njlpší přístup k příprvě jsm s musli rozloučit s něktrými opormi. Věřím, ž všchny změny povdou k zlpšnému výkonu mužstvo s popr o střd tbulky. Vstup do jrní poloviny diviz jsm bsolvovli s střídvými výsldky. Po slibném úvodu prvního zápsu vdní po poločs jsm nkonc podlhli n domácím hřišti mužstvu Rokycn :. Z prvního zápsu n hřišti soupř jsm z Frntiškových Lázní přivzli body, když jsm po nrozhodném výsldku s domácím Chbm : vyhráli n pnlty získli tk důlžitý bodík nvíc. Dlší domácí záps s fvoritm diviz A, s béčkm Táborsk, skončil výsldkm... Chod klubu všk nní jn činnost Áčk. Zimní příprvu bsolvovlo tké B mužstvo. Trdiční účstník zimního turnj Mmoriálu Ptr Mrty rlizovl svou příprvu pod vdním Honzy Roubíčk. Protož tnto tým zčl svou soutěž později, přsně s příchodm jr, mělo béčko víc čsu n vyldění formy. Ani mládžnická družstv přs zimu nzháll. Všch osm družstv s zpojilo do zimních turnjů hlových či vnkovních. Výsldky, zjmén u těch njmldších, njsou důlžité, podsttné j, ž kluky i holky fotbl bví, chtějí s nustál zlpšovt jsou ochotni (stjně jko jjich rodič, což j nméně důlžité) věnovt fotblu spoustu úsilí volného čsu. Potěšitlné j, ž vdní mldých fotblistů s věnuj několik hráčů z mužstv dospělých, ktří již získli trnérským vzděláváním potřbnou kvlifikci. Odborná úrovň vdní přístup k dětm s odráží tké v tom, ž zájm hrát fotbl z FC Zličín mjí děti ( jjich rodič) njn z Zličín, l i z jiných městských částí Prhy nbo i obcí Střdočského krj. Dění v klubu všk nní jn fotbl. Pro provozování sportovních ktivit j důlžité tké sportovní zázmí, k němuž ptří to njdůlžitější štny. Vdní Městské části Prh-Zličín cháp nš potřby, proto rozhodlo o příprvě výstvby nových štn z prostřdků obc. Po ltitých příprvách spolčném formování podoby nových štn zdl Úřd MČ zprcování projktové dokumntc n výstvbu nových štn. Projktová dokumntc s ktuálně nchází v fázi schvlovcího procsu směřuj k vydání stvbního povolní. Vdní rdnic přdložilo v loňském roc novou podmínku pro rlizci výstvby, to výrznou rdukci věcného břmn, to o úzmí, kd s sport přímo nprovozuj, l tnto prostor s sportovní činností, provozovnou zjišťovnou nším klubm, bzprostřdně souvisí. Mimořádná ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Dlouholtá prx lt n trhu! vlitní odborná montáž přímo od výrobc! Záruk měsíců! Tomáš Pfiffr Tl.: 8 E-mil: vlná hromd FC Zličín, ktrou výkonný výbor klubu k této problmtic oprtivně svoll, nsouhlsil s změnou rozshu věcného břmn. N zákldě tohoto stnovisk nzřdil zličínská rdnic položku n výstvbu štn rsturc do rozpočtu obc n r.. V ltošním roc tk budm stál užívt stré štny budm douft, ž ndostnm bzdůvodnou výpověď, ktrou nám rdnic opkovně doručovl násldně brl zpět. Ekonomicky nás čká náročný rok, nboť i v grntch, ktré s nám dří získt, došlo pro ltošní rok k snížní clkového objmu pro FC Zličín. Jsm si vědomi toho, ž přidělování finnčních prostřdků n podporu sportu má fkulttivní chrktr. Čmu všk přičíst skutčnost, ž náš spolk byl jko jdiný z ždtlů o grnty, přidělovné Městskou částí Prh-Zličín, v svých poždvcích výrzně krácn, nchcm ni přdjímt. S rlitou s musím vypořádt chod klubu zjistit i při nižších finnčních zdrojích. Njsm ziskovou orgnizcí, tk s skutčnost nutně musí promítnout do rozshu činnosti. Snd s situc v budoucích ltch zlpší. Přijďt povzbudit nš borc bz rozdílu věku, přípdně přivďt mlé dpty fotblového umění n hřiště. Chvíl trávné sportm nbo lspoň při sportu ptří k njpříjmněji využitému volnému čsu. Miln Šmíd oncrt spolčná věc Unikátní prbolická projkc Hostivic.. v 8: Sokolovn, Jiráskov Přdprodj: -obchod Městská knihovn Hostivic, Husovo n., tl.: 8, info: 8 8 Vstupné: / č A U T O Š O L A M E T R O P O L E Provádí výcvik pro získání řidičského oprávnění skupin B osobní utomobil C nákldní utomobil dál provádím školní řidičů dl Zákoníku prác školné n splátky + 8, Prh -Zličín, Strojírnská inzrc Elktronické zbzpčovcí systémy Zbzpčovcí systémy pro domácnost - Zbzpčovcí systémy pro firmy - Slboproudé systémy - Přístupové, kmrové, ozvučovcí, EPS, IT - Silnoproudá lktroinstlc ontkt: kostov, Prh tl: 8 ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘNÉ PRODEJNY GALANtRi v NAŠÍ NABÍDc NAJDt PLETACÍ A HÁČOVAcÍ PŘÍZ, ZiPY, NOFLÍY, LÁTY, stuhy, ŠiCÍ PoTŘEBY MoRAvsÁ VÍNA, MDY Z včlí FARMY, DÁROVÉ PŘEDMĚTY NABÍZÍME REJČOVsÉ služby A ŽHLENÍ PRÁDLA NAJDt NÁS v ULici HRoZENOVSÁ 8/, PoBLÍŽ ZAstÁvY AUtoBUsU SÍDLiŠtĚ ZLIČÍN TĚŠÍME SE NA vaší NÁVŠTĚVU k inz HAR 88x_ Zlicin.indd.. :

12 inzrc Otvírcí dob: Po - Čt - hod. Pátk - 8 hod. Buďt s námi v kontktu nbo n fcbooku BUBLINY SOUROMÁ ČESO-ANGLICÁ MŠ NA ZLIČÍNĚ PRODEJ SERVIS PŮJČOVNA MYČA OL Nvázli jsm spolupráci s čskou znčkou EVER. ompltní portfolio nyní zkoupít v nší prodjně. Lskovcká 8/, Prh - Zličín ANGLIČTINA postupné osvojní slovní zásoby, zpojní všch smyslů. TENIS tnisová příprvk, pro pokročilé od lt tnis i n kurtch. TANEC vyučuj lktor z tnčního cntr R.A.. (SHOW DANCE). Výuku zjišťuj Ntiv spkr součsně s čskou učitlkou klidné prostřdí poblíž prku pohyb n črstvém vzduchu přijímám děti již od lt ndstndrdní progrm rspktující přístup montssori prvky bby sitting kurzy AJ ERAMIA zákldní tchniky prác s hlínou, děti s nučí dkorovt své výrobky, používt glzury, ngoby. BUBLINY SOUROMÁ ČESO-ANGLICÁ MŠ NA ZLIČÍNĚ MATEŘSÁ ŠOLA BUBLINY, VRATIČOVÁ, PRAHA -ZLIČÍN tl. 8 fcbook.com/msbublinky PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSÝ TÁBOR V MŠ BUBLINY POUD CHCETE, ABY VAŠE PŘEDŠOLNÍ DÍTĚ PROŽILO DNY PLNÉ ZÁBAVY MEZI SVÝMI VRSTEVNÍY, PŘIHLAŠTE JEJ NA PŘÍMĚSTÝ TÁBOR, TERÝ BUDE PROBÍHAT VŽDY V TÝDENNÍCH CYLECH DLE ZAMĚŘENÍ PO CELOU DOBU PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN) v prostorách soukromé MŠ BUBLINY. URČEN PRO DĚTI OD - LET. provoz: hod (jink dl dohody) VĚTŠINA ATIVIT BUDE PŘESOUVÁNA NA ZAHRADU ŠOLY NEBO DO OOLÍ ŠOLY. AŽDÝ TÝDEN V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ZAMĚŘENÍ BUDE ZAŘAZEN JEDEN CELODOPOLEDNÍ VÝLET. ČINNOSTI A ATIVITY BUDOU NASTAVENY DLE VĚOVÉHO ROZLOŽENÍ DĚTÍ. Cn z jdn týdn j.8,- č (clodnní pitný ržim, dopoldní, odpoldní svčink oběd v cně) TÝDNY: WESTERNOVÝ - hr jízd n koni - učím s wstrnový tnc - výlt rýžování hldání zlt. -.. SPORTOVNÍ - clý týdn Bublinkové OH - výrob olympijských kruhů - výlt n fotblové hřiště. -.. DIVADELNÍ - výrov loutk - hrjm divdlo - krnvl. -.. CESTUJEME PRAVĚEM - vyrábím dinosur - hr n prčlověk - putování po stopách dinosurů. -.. LESNÍ A LUČNÍ - učím s poznávt stromy, rostliny, zvířátk - zvířátkový krnvl, soutěž - vyrábím hrbář PIRÁTSÝ - zhrjm si n piráty - vyrábím pirátské pásky - vyrábím dlkohld - výlt - honb z pokldm Z POHÁDY DO POHÁDY - výrob korunk pro princ princzny - Šmoulí dn - vyrábím drk - výlt hldání princzny OUZELNÝ SVĚT MEDVÍDA PÚ - poznávám kmrády mdvídk Pú - vyrobím s oblíbnou postvičku - výlt - hldám domčk všch přátl INDIÁNSÝ - vyrábím indiánskou člnku - tnčím v rytmu bubnů - výlt - stopujm bldé tvář Vš děti povdou pdgogové z MŠ BUBLINY, ktří prcují s přdškolními dětmi po clý rok. Cíl výltů budou jště upřsněny, dl počtu složní dětí. Pokud mát dotzy, nváhjt nás kontktovt. ZAREZERVUJETE místo pro své dítě VČAS - kpcit j omzn ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOST vyučuj Ntiv spkr. Tvořní s ngličtinou pro děti - lt. Výuk ngličtiny pro zčátčníky i pokročilé. VAŘENÍ krájím, míchám, válím, mixujm, pčm, vřím ochutnávám. MLADÝ PŘÍRODO- VĚDEC pod lupou mikroskopm poznávám svět. LETNÍ PRÁZDNINY tmtické týdnní příměstské tábory s různým změřním pro děti od - lt. ONTAT fcbook.com/msbublinky tl.: 8 MŠ BUBLINY ČESO- ANGLICÁ Vrtičov Prh - Zličín

13 Únětic, Obcní úřd Sttnic, Črný Vůl Sttnic, Črný Vůl, hospod Tuchoměřic, Špjchr Drsnici Sttnic Horoměřic, V Lipkách N N Pdsátníku áj ýh sk hon Prů Ná dr ží m Sobín Vltická Z Slánskou silnicí 8 Bzovského Bltiny Dž d N A Trninám Zhrdníčkov orun, ská 8,8,, Sprt Hrdčn. nk v lo Nd vlírk Cibulk lty UP k bn Hř u ovko lm Schodová,,, N Sklonku Šmukýřk Jinonick Švndovo divdlo v čko Hol Brtrmk rlovo náměst,,,,,, nížcí N Myslíko Zborovská Anděl Žnské domovy á Jiráskovo náměstí Arbsovo náměstí, lmovk rov ob U Zvonu,,, otlářk Hotl Golf S,R Stdion Strhov Pod Lipkmi Poštovk,, Vozovn Motol E Hybšmnk A Djvická vn Vozo vic 8 Střšo Pršný most Podbělohorská Motol Nvnov Sibiřské náměstí Lotyšská Thákurov, Strodjvická A Spiritk Nmocnic N Homolc 8 N Šfránc Pod Šfránkou Sídliště Homolk Wbrov udrnov Nmocnic Motol 8 Škol Řpy Prh Šfráncká Slských btrií Šdivého ménc Poliklinik Ptřiny 8,,,8,8,,,8 ukulov Mlý Břvnov Rinrov A 8 8,, 8, 8, 8, ý krj Střdočsk 8 8 Řpský hřbitov Sídliště Ptřiny,8 A 8 Vojnská nmocnic,8 Ptřiny Větrník 8,R S,S,M Gothho Nmocnic Bubnč 8 Mchrovo 8,,, náměstí,8, 8, Chotkovy Čchův 8 Pod Vyhlídkou,,8 Sibliov most sdy Btri rálovský Ořchovk 8,,8 Pržský ltohrádk Brusnic Právnická řd Norbrtov P hrd. U Vojnské Nám rimi Hládkov fkult Mlostrnská 8 Mlostrnsk nmocnic Bt é nám., N Ptync 8 Tlichov 8 jtánk Stroměstská Pohořlc Šporkov Břvnovská Nmocnic, rlovy lázně pod Ptřínm Hllichov U štnu Drinopol Mrjánk LD Nbozízk LD Národní Tlvizní věž divdlo U Ldronky,, olj Strhov Ptřín Újzd, Diskřská Rozýnov, S,R olj Větrník Břvnovský kláštr Nd Mrkétou Říčnov 8 Vypich Štfkov Obor Hvězd Bílá Hor 8 ný V rch, AE 8 Jiviny S Libocká Ruzyňský hřbitov rv Vrch N Sntinc Prh-Podbb Zlná Hnspulk N Pí Sušická řis sk l ác h AE Hdovk vk ovárn Zoologická zhrd Čínská Dyrink Bo í N Hůrc Zdní Jiviny Hostivic, Plouky Hostivic-Sdová Hostivic, N Pískách Stré náměstí ný A 8 Ruzyňská Ruzyňský vlkoobchod 8 Prh-Ruzyně Ruzyňská škol 8 Črv P Litovický potok 8 Nádrží Ruzyně ště Č vín Brodcká U Prioru Sídli 8 8 S,R Vlstin 8 Julisk oř Botnická zhrd Troj Nádrží Podbb U Mtěj ulišk lsl rh-v N Mlýnku ork bá n Ciolkovského Hostivic, S,R Jnrálk 8 8 Šárk Dlouhá míl Sídliště N Dědině Obchodní cntrum Šstk Nová Šárk AE V Vo ozo ko vn vic Dědin Ltišti Trminál Divoká ou Nové N Pstvinách Vokovic linův mlýn Špitálk ovk br dh N AE Pučálk dh rkov N Pzdrc ké nám l Ško c Pr Hydrologický ústv M AE U Hngáru Schngnská b N h lác Po P,, s No ušic č ně kov V Podbbě Dolní Šárk Nbušic Hostivic, Průmyslová Břtislvk Žžulk Sídliště Bohnic Roztocká Poliklinik Mzurská V Sdlci Pod Hájm V ls lv ín U Václv rj Hostivic, Nouzov Žákovská h Pr N Mlýnici k s S Sídlištní ýk dion ostivic Lysolj Štovk o uch T AE Trminál ům Přdní opnin řic mě Ltiště Trminál d ř St kr U Drhně Stré Bohnic Zhořlcká Mriáns h Pr něžvs, skldový rál h mýcká ý sk oč Bohnické údolí P Zámky Sdlcký přívoz Sdlc Prh-Sdlc j ý kr sk doč Stř Budovc Tuchoměřic, U dvor j Pr Intrncionální Změdělská univrzit Štěpnic Horoměřicům Ví fko těz v né ná Pr m h -D ěstí jv ic Výhldy Horoměřic, Švjkov Horoměřic, Výhldské náměstí Tuchoměřic, něžvs, U nádrží rozc. něžvs, Strá hospod,r,m L Suchdol Tuchoměřic, Tuch Štěrbův mlýn T měřic oměřic, uchoměřic S, Ob, cní ú ttnická Pstvišť řd t Tuchoměřic, něžívk S,S Tuchoměřic, U Hřiště Tuch o krj Prh Tuchoměřic, Zámk Tuchoměřic Tuchoměřic, kulturní dům, St čský Střdo Tuchoměřic, [] komrční zón o řd inzrc [] Střdokluky Únětic, N prclách Sttnic, U kovárny Lichocvs [][] Vltv Okoř, Výtoň Plckého náměstí S rmtorium Motol U Lsík Sntošk Mlvzinky Václvk Správbz. soc.z 8, 8 S,S S S,,, Po 8 Hlu S hov Zlíc py boč Hlu ovm lích v d Z ho N -Žv sypu 8 á á u h čk Pr V N něn rp slu m Pro hov ov N S h v d Ž Žv ličc V Unovk h ká Mic čps bo 8 8 Slánská, nást., Strojírnská 8 Prh-Zličín S Hlnkovská Prh-Smíchov sv. Prh-Smíchov 8 chov otvní Prh-Smí cí P Sídliště Řpy N níž S,, S řížo Prh-Cibulk Bltnická,, Císřská louk Hlušičkov U Měchurky Prh-Stodůlky 8, vá 8 rnov Brunov Nskové, Rdlic Škol Urbnov S 8 Plzňk Průchov, Bílý Bránk Strý S oulc Ordo Lurová Fr. ocourk Lidčská vická Zličín Pod Šmukýřkou 8 Frkáň Z Mototchnou N Rdosti 8 U Wltrovky Smíchovské Rdlická 8 Pod snrkou Sídliště Zličín, 8 nádrží Hutmnk snrk, Šfránkov Dívč Hájům,,,8 Filc í hrd y Nušlov B, C Zličín 8 B 8 Bvorská Mototchn 8,8 S ov Chrášťny,, ích Pr hráš Vidoul 8 Buchrov 8 ží Sm onvářk Scni-Lbl u o Dpo ť Nárožní S th n AD dr Pod onvářkou r y, 8 8 ov Poliklinik Zličín ČS 8 Prh-Jinonic ná m odym rlštjnská Rudná Líp Pod Děvínm 8 Jinonic u P Lýskov Vslř 8 Prhy ná, 8 ovářov-ulturní dům Mljn 8 d 8 8 Chrášťny 8 8 Nová Mládí Butovická Ru Nové Obchodní Lihovr Sídliště Jinonic koloni Chrášťny, Sídliště Stodůlky Hůrk Stodůlky Butovic cntrum orc Mzcstí Dv Luk Lužiny Zličín Strá udná, Dušníky Stodůlcká Ovčí hájk B stávk Mlá votní střdisko Třbonic Ohrd U Háj Píškov Dob Vckov Prh-Hlubočpy 8 šk Ohrdou Amforová Bštckého Nd Mlou Pří 8 S st Richlov S liv viš Dr tě U Dob n Sltinová Ch 8 Črvň Po Jáchymovská cká B yro nské pli likli Ohrdské náměstí U Stré pošty ho v rr nik Třbonicům nov V Výrch Náměstí U Lv y Jinočny, Žižkov s on ndo Brnické B Gologická,,, Tr ám rr vu náměstí Vlká Ohrd ěst lukovic Jinočny, náměstí nd Prh-Holyně Prh-Řporyj rní í ov 8 Řporyjské náměstí Ho st 8 Gruss S, c Jinočny, Hlvní vinicí Pobř S ov Sídliště, ž Závětinám ní c Högrov Št s t Brrndov Nučic, bytovky ě, 8 p Slvínského Nádrží Brník řs Zbuzny Holyně Jinočny, ká Ořšská Filmové tliéry Pržská čtvrť Nádrží Zbuzny, nádrží Jinočny Záhorského Zhrádky Psohlvc Smrgdová návs Mrákovská Prh Prh V Rmízku Pod Mzí -Brník Dobříč Mlá Chuchl Střdočský krj Jitřní Nový Črný Slivnc Zbuzny, Obcní úřd Tchlovic, N vrškách kůň ornd Ořch Austisu N Lysinách Ořch, u sokolovny, Slivnc Opálová, Ořch, u školy V Mokřinách 8, Zátišská Holyni U Blári Šk Z Frou, ol 8, Strolázňská V St Ořch, Ovčínu lká roc Tchlovic, Jkubská návs Ch huc z Tyr š ov čtvrť uch h íns U řížku l lská ká Blári Dostihová Zmrzlík N Cikorc Vlká Chuchl v Rdotínská áro Frnčíkov Lh Drwinov Zdní opnin Novochuchlská Modřnská škol c T Hvrán, N Mrkosov Obchodní náměstí Z Chlupmi Lochkov Nádrží Modřny l N Hvězdárně h c Prh-Modřny čtvrť Chýnic, Pod Rdnicí Chu Závodiště Chuchl Čchov lká -V Lhovičky h Chýnic Bb II r P Pod Lochkovm Vystrkovu P ] Lomy Zhrdnictví Cikánc Otěšínská Cukrovr Bb I Mškův mlýn Modřny Solná U Lomů Přístv Cikánk Lhovický Rdotín most ská tín Cmntárn Rdotín š Plánická ká, Př Lhovs Prh, omořny V Sudch -omořny,8, Chotč,8 Živcová Vrážská Prh Pod Říhákm, j Sfírová kr ý Vysoký Újzd, uchř I Lhovic očsk Amtystová Vysoký Újzd, uchř II Střd N Šbtc U Jnkovky U střánků S Prh-Rdotín Prvomájová Roblín, osoř Nádrží Rdotín uchřík Zdrzská Třbotov, Brounk Otínská škol Mořin, Nd Závistí N Viničkách Trněný Újzd Třbotov, Sídliště Rdotín Třbotov Mořin, Trněný Újzd, rozc. Třbotov, [][] Zbrslvské náměstí sntorium pomník Závist osoř, rozc. rp n S S8,S 8 S B rr nd ov sk á tin L ho vič ky ltv V S [ Vonoklsy, smoobsluh 8 Črnošic, Vráž, U trnsformátoru Črnošic, Jvorová íru Mo S8,S8 Č S P Střdoč 8 Lipnc N Drhách mnolom Zbrslv Pod Ztáčkou Črnošic, Mokropsy, žl. zst. Črnošic-Mokropsy 8 Prh doč Črnošic, Slunčná N Plácku Nádrží Zbrslv Prh-Zbrslv Žbovřsky Stř 8 rno um vo d Zá st Škol Lipnc Črnošic, Dr. Jnského ský Bně krj 8 Črnošic, U mnného mostu 8 Dobřichovic, ÚZUZ Črnošic, II, škol rlík [][] ] [ Mořink ] U pličky Vonoklsy Pluněk Pod yjovm Črnošic, Vráž, smoobsluh rny, U Vodá šic no Mořin, U Pěchotů Črnošic Črnošic, žl. zst. r Č Črnošic, ldnská Vltv Vonoklsy, chty ns ké ho om šic, Roblín Chtám Střdočský krj 8 D Jrov Prh Jíloviště, přívoz Strndy Jíloviště, Výzkumný ústv [B][] un ro B 8 Do D 8 Dobřichovic, rozc. rlík [][] 8 k Dobřichovic, část Prh-Zličín, Tylovická, Prh-Zličín, tl.:, [B][] ZPRAVODAJ ZLIČÍNA A SOBÍNA Vydvtl: Městská Všnory Jíloviště, Cukrák Pod Vinicí vic S8,S8 ho ČR E Priodický tisk úzmního smosprávného clku Rgistrováno n M 8 Otištěné názory nmusjí být totožné s stnoviskm rdkc Tiskn: BAROA s.r.o. ZDARMA Všnory, sportovní rál ic ř Vrné nd Vltvou ob Třbotov, Solopisky Črnošic Sí Elišky Přmyslovny d str liště Žbovřská ou Zb n r sl k v U Včly o 8 Třbotov, Solopisky, ZD Roblín, hájovn Třbotov, l NÁVRH VEDENÍ LINE PID OD DUBNA OBLAST ZÁPAD Mořin něný Újzd, rozc. I Dobřichovic, nádrží Jíloviště, hl. sil. [][] 8 S8 S8 [] []

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ

CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ Čská vědckotchnická vodohospodářská spolčnost, z. s. CHARAKTERISTIKY M-DENNÍCH A MINIMÁLNÍCH PRŮTOKŮ METODY JEJICH ODVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ V PRAXI Prh 29. září 2015 Obsh doprovodných mtriálů: Rozvodnic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více