Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat"

Transkript

1 Rozvodové formuláře Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat

2 Seznam formulářů 1. Návrh na rozvod manželství nesporný rozvod 2 2. Návrh na rozvod manželství sporný rozvod 4 3. Návrh na úpravu poměrů nezletilého po rozvodu 6 4. Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu 8 5. Návrh na určení výživného rozvedeného manžela Návrh na zvýšení výživného Informace o autorských právech 15 1

3 1. Návrh na rozvod manželství nesporný rozvod DOPORUČENĚ Okresní soud v MESTO ADRESA Žalobce: Žalovaná: JMENO ZALOBCE/KYNĚ, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MESTO, adresa pro doručování MESTO JMENO ZALOVANE/HO, rozená JMENO, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MESTO Návrh na rozvod manželství nesporný, smluvený rozvod ( dle ust. 24a zákona o rodině ) D v o j m o Přílohy: - oddací list ze dne DATUM - rodné listy dětí - soudní poplatek je zaplacen vylepením kolku Kč 1000,-- na tomto návrhu Okresnímu soudu v MESTO 2

4 I. Dne XX.YY.XXXX jsme uzavřeli manželství na Městském úřadě MESTO. V roce XY se nám narodil syn JMENO A PRIJMENI DITETE a v roce XY se nám narodil syn JMENO A PRIJMENI DITETE. Oba jsme státními příslušníky České republiky. Důkaz: - oddací list - rodné listy dětí II. Manželství jsme uzavřeli po krátké roční známosti. Již od počátku naše manželství vykazovalo znaky nefunkčnosti. Povahové a zájmové nesoulady, které se postupně zvětšovaly, mě v roce 2004 přivedly k odstěhování se ze...doplňte DŮVODY ROZPADU VAŠEHO MANŽELSTVÍ... III. Žalovaná s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje. Zároveň s touto žádostí o rozvod jsme podali k Okresnímu soudu v XY žádost o schválení dohody matky a otce o úpravě poměrů nezletilého JMENO A PRIJMENI DITETE, nar. dne XX.YY.XXXX, trvale bytem MESTO, a nezletilého JMENO A PRIJMENI DITETE, nar. dnexx.yy.xxxx, trvale bytem MESTO po rozvodu manželství dle ust. 26 odst. 3 zákona o rodině. IV. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky ustanovení 24a zákona o rodině jsou v našem případě splněny, a navrhuji proto, aby soud vydal tento r o z s u d e k : Manželství uzavřené mezi žalobcem JMENO A PRIJMENI ZALOBCE a žalovanou JMENO A PRIJMENI ZALOVANE dne XX.YY.XXXX před Úřadem městské části MESTO se rozvádí. V Praze dne JMENO ZALOBCE 3

5 2. Návrh na rozvod manželství sporný rozvod Okresní soud v město adresa DOPORUČENĚ Žalobce: Jméno Příjmení, nar. datum, trvale bytem přesná adresa Žalovaná: Jméno Příjmení, roz. Rodné Příjmení, nar. datum, trvale bytem přesná adresa Návrh na rozvod manželství (sporný rozvod) Dvojmo I. Dne datum jsem uzavřel manželství s žalovanou před Obecním úřadem v město. U obou jde o manželství první(druhé, jiná varianta). V manželství se nám dne datum narodil dosud nezletilý syn Jméno Příjmení. Všichni v současné době bydlíme na shora uvedené adrese. (případně jiný údaj, je-li skutečnost jiná) Důkaz: oddací list Rodný list dítěte/dětí výslech účastníků 4

6 II. S žalovanou jsme se seznámili kde... Postupem času se náš vztah prohloubil a po.kolikaleté. známosti jsme uzavřeli manželství. V našem vztahu nebyly neshody nebo konflikty (příp. byly neshody již od začátku). Z počátku manželství jsme bydleli v podnájmu a po narození syna roku.rok jsme si pořídili vlastní byt. Kdy začalo docházet k neshodám, jakého byly charakteru.. Přestali jsme spolu intimně žít.kdy..společně nehospodaříme od měsíc a rok. Opakovaně jsem žalovanou vyzýval ke společné návštěvě psychologa či manželské poradny. Žalovaná však tyto návrhy odmítala. Hádky byly stále častější. Soužití s žalovanou za takové situace se pro mne stalo nesnesitelným a snažil jsem se doma zdržovat co nejméně. Důkaz: výslech účastníků III. Okresní (obvodní) soud v město již rozhodl o úpravě poměrů nezletilého syna Jméno pro dobu po rozvodu svým rozhodnutím sp.zn. značka a číslo ze dne datum, které nabylo právní moci dne datum, a které přikládám k tomuto návrhu. Důkaz: rozhodnutí ve věci značka IV. K žalované jsem ztratil citový vztah a nevidím naději na jeho obnovu. Nemám zájem na dalším trvání našeho manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno. V. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: Manželství žalobce Jméno Příjmení a žalované Jméno Příjmení, roz. Rodné Příjmení, uzavřené dne datum před kde, se rozvádí. Jméno a příjmení žalobce..podpis.. 5

7 3. Návrh na úpravu poměrů nezletilého po rozvodu Okresní soud v město Adresa Matka: Otec: paní Jméno Příjmení, rozená rodné Příjmení, nar. dne datum, trvale bytem přesná adresa pan Jméno Příjmení, nar. dne datum, trvale bytem přesná adresa, adresa pro doručování: přesná adresa Dohoda matky a otce o úpravě poměrů nezletilého Jméno Příjmení, nar. dne datum, trvale bytem přesná adresa a nezletilého Jméno Příjmení, nar. dne datum, trvale bytem přesná adresa po rozvodu manželství dle ust. 26 odst. 3 zákona o rodině T r o j m o Přílohy: - ověřená kopie oddacího listu rodičů - ověřené kopie rodných listů dětí - potvrzení o zdanitelných příjmech otce za rok XXX(minulý rok) - dohoda o mzdě matky Okresnímu soudu v město I. V roce XY jsme uzavřeli manželství. V roce XXXX se nám narodil syn Jméno Příjmení a v roce XY se nám narodil syn Jméno Příjmení. Naše manželství dosud trvá, nežijeme však po dobu XY let ve společné domácnosti a naše manželství není již funkční. Dohodli jsme se, že nechceme společně dále žít a že zároveň s touto dohodou o úpravě poměrů podáváme žádost o rozvod manželství. Důkaz: - výslech navrhovatelů - oddací list - rodné listy dětí 6

8 II. Dohodli jsme se, že nezletilí synové Jména a Příjmení budou po rozvodu svěřeny do péče matky Jméno Příjmení. Otec Jméno Příjmení se bude s nezletilými syny dále stýkat na základě vzájemné dohody s matkou nezletilých synů a to alespoň jednou za 14 dnů. Otec se zavazuje, že bude přispívat na výživu nezletilého Jméno Příjmení částkou Kč XY Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10 dne v měsíci a na nezletilého syna Jméno Příjmení částkou Kč XY Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10 dne v měsíci. Důkaz: - výslech otce, matky - dohoda o výdělku matky od jejího zaměstnavatele - potvrzení o zdanitelných příjmech otce v roce XXX(minulém roce) III. S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby soud schválil dohodu uzavřenou navrhovateli t a k t o: 1. Nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum a nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum, oba trvale bytem přesná adresa se svěřují po dobu po rozvodu do výchovy matky Jméno Příjmení matky.. 2. Otec Jméno Příjmení je povinen platit na výživu nezletilého Jméno Příjmení dítěte částku Kč XY měsíčně, splatnou k rukám matky Jméno Příjmení matky vždy do 10 dne v měsíci a na nezletilého syna Jméno Příjmení druhého dítěte částku Kč XY,-- měsíčně, splatnou k rukám matky Jméno Příjmení matky vždy do 10 dne v měsíci, a to počínaje dnem právní moci schválené dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem. V město dne datum Jméno Příjmení matky..podpis Jméno Příjmení otce podpis. 7

9 4. Smlouva o vypořádání majetku a práv a povinností společného bydlení SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A PRÁV A POVINNOSTÍ A SPOLEČNÉHO BYDLENÍ PRO DOBU PO ROZVODU Dle ust. Občanského zákoníku 150, ve znění pozdějších předpisů Pan Jméno Příjmení a Paní Jméno Příjmení uzavřeli dne níže uvedeného tuto výše uvedenou smlouvu I. Z věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se po právní moci rozvodu jejich manželství stane: Výlučným vlastnictvím paní Jméno Příjmení: - Osobní automobil značky XY, SPZ XY, rok výroby XY, v hodnotě XY Kč. - akcie v hodnotě (kuponová knížka) XY Kč, ke dni XX.YY.XXXX, u banky XY - Nestátní zdravotnické zařízení JMENO a PRIJMENI, IČ XY, DIČ XY, se sídlem XY. Zařízení od roku 2006 nevykazuje žádnou činnost. Nevlastní hmotný ani nehmotný majetek, nemá žádný finanční majetek, nemá žádné pohledávky, nemá žádné závazky, úvěry ani půjčky /viz zpracované účetnictví rok XX/ - veškeré movité vybavení domácnosti v pronajatém bytě XY, adresa XY, sestávající ze 4 obytných pokojů, 1 kuchyně, spíže, koupelny, WC, chodby a sklepního prostoru Vybavení bytu: kuchyně: kuchyňský nábytek značky XY, včetně el. sporáku značky XY, mikrovlnné trouby, kuchyňského stolu + 4 židle. Vše pořízené v roce XX. Chladnička XY pořízená roku XX. obývací pokoj: sedací lavice, 2 křesla, 1 konferenční stolek, 1 taburet zn. XY, zásuvková skříň, regál zn. XY. Pořízené v roce XX. Elektrotechnika /televize, přehrávač/ z roku XX. dětský pokoj 1: dětská palanda, 2 skříně s nástavci zn. XY, pořízené v roce XX. dětský pokoj 2: kancelářský nábytek včetně pracovního stolu, pořízené v roce XX, stolní počítač v hodnotě. Kč, pořízen r. XX. Ložnice: zn. XYpořízená roku XX a 1 šatní skříň, pořízená roku XX. 8

10 Dále paní XY prohlašuje, že společný účet č. XY - Citibank, ke kterému pan XY a paní XY měli oba přístup do datumu XY a který k tomuto datu vykazoval dle bankovních výpisů/ finanční částku XY Kč, připadl panu XY i s plnou výší uvedené finanční částky na základě dohody účastníků. II. Výlučným vlastnictvím pana XY: - obchodní firma XY, která vznikla na základě ohlášení živnosti, IČ: XY, se sídlem XY Podíl XY%. - obchodní firma XY s.r.o., se sídlem XY, IČ:XY, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v XY, oddíl XY, vložka XY. Podíl XY%, základní jmění XY Kč - Půjčka od soukromé osoby ve výši XY Kč,-- - Nesplacený osobní úvěr poskytnutý bankou XY, a.s. na základě smlouvy o úvěru č.xy, ze dne XY ve výši Kč XY. - Zařízení bytu v pronájmu v bytě XY, které se skládá ze dvou šatních skříní, skříně na spodní prádlo, postele a sedací soupravy. Ostatní vybavení bytu je v majetku pronajímatele. III. Pokud do společného jmění účastníků této dohody budou patřit v den právní moci jejich rozvodu i jiné věci a hodnoty, než jsou uvedeny v čl. I. a čl. II. této dohody, stanou se výlučným vlastnictvím toho z účastníků, který je bude mít v den právní moci rozvodu manželství účastníků ve svém držení. IV. Provedeným rozdělením věcí, jak je uvedeno v článcích I. a II. této dohody a řešením společného bydlení, jak je uvedeno v čl. IV. této smlouvy, budou manželé zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné nároky z titulu zaniklého společného jmění manželů. V. Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Oba účastníci si tuto Smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční ověřené podpisy. 9

11 V město dne datum Pan Jméno Příjmení Paní Jméno Příjmení 10

12 5. Návrh na určení výživného rozvedeného manžela Okresní soud v město adresa Žalobce : jméno a příjmení, narozený dne (datum), trvale bytem (přesná adresa) Žalovaný : jméno a příjmení, narozený dne (datum, trvalé bydliště (přesná adresa) Dvojmo Návrh na určení výživného rozvedeného manžela ( 92 zákona o rodině) I. Dne datum nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v město, č.j...., kterým bylo naše manželství rozvedeno. Nezletilé děti Jméno, nar. datum a Jméno, nar. datum, které se z manželství narodily, byly pro dobu po rozvodu svěřeny do mé výchovy. Žalovanému byla uložena povinnost přispívat na výživu nezl. Jméno částkou ve výši... Kč měsíčně, a na výživu nezl. Jméno částkou ve výši... Kč měsíčně. Důkaz : výslech účastníků spis Okresního soudu v město, č.j.... Vzhledem k nízkému věku obou dětí si nemohu zajistit zaměstnání na celý úvazek. Pracuji pouze na částečný úvazek s průměrným měsíčním výdělkem. Kč. Současný průměrný měsíční příjem žalovaného činí. Kč. Kromě vyživovací povinnosti ke mně a našim dětem žádnou jinou vyživovací povinnost nemá. Dobrovolně mi na požádání na zabezpečení mé výživy ničím nepřispěl. Důkaz : výslech účastníků potvrzení o příjmech účastníků II. 11

13 III. Vzhledem k tomu, že nejsem schopna s ohledem na péči o nezl. děti samostatně uspokojovat své potřeby, navrhuji, aby soud vynesl tento rozsudek Žalovaný Jméno Příjmení, nar. dne datum, bytem adresa trvalého bydliště, je povinen přispívat žalobkyni Jméno Příjmení, nar. dne datum, bytem adresa trvalého bydliště, na výživu částkou... Kč měsíčně předem vždy do 20. dne v měsíci, počínaje dnem podání návrhu na zahájení řízení, a to na účet číslo...vedený u Banky... V město dne datum Jméno Příjmení žalobce...podpis... 12

14 6. Návrh na zvýšení výživného Okresní soud v město adresa Matka : Jméno Příjmení, narozená dne datum, trvalé bydliště přesná adresa Otec : Jméno Příjmení, narozený dne datum, trvalé bydliště přesná adresa Nezletilý : Jméno Příjmení, narozený dne datum, trvalé bydliště přesná adresa Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného nezletilého dítěte ( 85 zákona o rodině) Trojmo I. Dne datum nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v město, č.j...., kterým bylo naše manželství rozvedeno. Nezletilé dítě Jméno Příjmení, nar. datum, které se z manželství narodilo, bylo pro dobu po rozvodu svěřeno do mé výchovy. Žalovanému byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši... Kč měsíčně. Důkaz : výslech účastníků spis Okresního soudu v město, č.j.... rodný list nezletilého II. Výživné, které bylo žalovanému stanoveno v době rozvodu činí... Kč měsíčně. Bylo stanoveno v době, kdy nezletilý navštěvoval základní školu a měl běžné zájmy odpovídající jeho tehdejšímu věku. Nezletilý v současné době studuje na výběrovém gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků. Jeho potřeby se výrazně změnily. Vzhledem k výuce je třeba kupovat drahé učební pomůcky a literaturu. Stejně tak mimoškolní aktivity nezletilého se značně rozrostly. Pravidelně se věnuje..., dále... a rekreačně se věnuje... Pracuji jako... s průměrným měsíčním výdělkem...,- Kč, žiji s nezletilým sama a sama hradím veškeré náklady. Žádnou jinou vyživovací povinnost nemám. Přesná výše příjmu otce nezletilého mi není známa, ovšem je nepochybně vyšší než byla v době, kdy bylo výživné určeno. Soudím tak z toho, že podniká, pořídil si nové auto, dům a letos jen na třítýdenní zahraniční dovolenou. Jinou vyživovací povinnost než k nezletilému nemá. 13

15 Důkaz : výslech účastníků potvrzení o příjmech účastníků daňová přiznání otce III. Vzhledem k tomu, že otec odmítá přispívat na výživu nezletilého vyšší částkou, navrhuji, aby soud vynesl tento rozsudek Rozsudek Okresního soudu v město č.j.... ze dne datum, kterým byla otci stanovena vyživovací povinnost k nezletilému Jméno Příjmení, nar. datum ve výši...kč měsíčně se mění tak, že toto výživné se zvyšuje na částku... Kč měsíčně splatnou vždy do 15. dne v měsíci předem k rukám matky, a to s účinností od datum. Nedoplatek na výživném musí otec uhradit k rukám matky do dvou měsíců od právní moci tohoto rozsudku. V město dne datum Jméno Příjmení žalobce...podpis... 14

16 7. Informace o autorských právech 2008 Kolektiv, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic Tento bonus podléhá autorským právům společnosti MindSoft s. r. o. a jeho šíření v jakékoliv podobě či reprodukování je zakázáno. Zejména jeho šíření elektronicky, v tištěné podobě nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou kč. V případě zájmu o publikování i části knihy kontaktujte společnost MindSoft na 15

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě smlouvy ( účtu) *13003B* Navrhovatel (dále jen účastník stavebního spoření nebo žadatel o úvěr ) (uveďte adresu trvalého pobytu) Příjmení Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a žádost o překlenovací

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více