Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce"

Transkript

1 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým programem strana 3 Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce strana Jom ha-šoa 2010 Veřejná připomínka obětí holocaustu se konala na náměstí Míru již popáté strana 12 Ocenění za rekonstrukci Pavilonu Městská část Praha 2 vyhrála krajské kolo soutěže o nejlepší rekonstrukci památkového objektu za rok Soutěž vypisuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a každoročně hodnotí přihlášené stavby. Stavbou, kterou městská část Praha 2 přihlásila do soutěže v roce 2009, je nově zrekonstruovaný Pavilon v Havlíčkových sadech. Jde o bývalou stavbu jeslí severovýchodně od Gröbeho vily. Stavba původně sloužila jako herní a zahradní pavilon. V západním křídle byl umístěn kuželník, ve východním křídle byla původně střelnice. Východní křídlo však velmi brzo vyhořelo a nebylo již obnoveno. Když město Královské Vinohrady odkoupilo od potomků pana Gröbeho park včetně staveb, sloužil Pavilon jako restaurace. Avšak již počátkem minulého století byla stavba využívána jako jesle. Tento stav, s malou přestávkou za druhé světové války, setrval až do roku V tomto roce byly stavby v Havlíčkových sadech svěřeny do správy městské části Praha 2, včetně hlavní Gröbeho vily. Od tohoto roku začala poměrně dlouhá a dramatická diskuse, jak tyto stavby využít a jak celý tento mimořádný park pojmout. Po několikaletých sporech vyhrála spořivá myšlenka objekt vily včetně bývalých jeslí dlouhodobě pronajmout. Formou soutěže byla jako nájemce vybrána firma CEELI Institut, organizace, která se zabývá výukou práva a zejména s americkou právní teorií a praxí seznamuje právníky především ze střední a východní Evropy. Tato společnost se zavázala provést rekonstrukci objektů nákladem cca 5 milionů dolarů. Skutečně takovým nákladem zrekonstruovala společnost CEELI hlavní Gröbeho vilu a nutno říci, že velmi citlivě a velmi dobře. Po prvních stavebních pracích v objektu Pavilonu byly nalezeny (pod dodatečně nainstalovaným dřevěným ostěním, které řešilo tepelnou izolaci pro jesle) nástěnné malby, bohužel ve velmi špatném stavu. Z těchto důvodů společnost CEELI v roce 2002 vrátila městské části Praha 2 stavbu Pavilonu kvůli velké finanční náročnosti. Původní záměr společnosti CEELI byl ve zrekonstruovaném Pavilonu zřídit jídelnu pro frekventanty právních kurzů. Tento záměr se objevil i v první verzi projektové dokumentace, kterou zpracovala městská část Praha 2 v letech 2005 až Na konci roku 2006 se koncepce radikálně změnila. Namísto privátní stravovny vznikl námět na zřízení veřejné kavárny. Hlavní změnou však bylo nové pojetí rekonstrukce. Původní záměr počítal s demolicí starého a stavbou nového Pavilonu, který by kopíroval původní stav. V projektu, který počítal s klasickou kuchyní a dalším zázemím jídelny, byly tyto technologické funkce zařazeny do novostavby východního křídla. Změna koncepce umožnila výrazně zmenšit východní křídlo a hmotově ho dostat do rozměrů původní Gröbeho střelnice. Místo obrazové galerie ve východním křídle byla obnovena kuželková dráha dle původní dochované dokumentace. Hlavní změnou však byl striktně restaurátorský přístup k rekonstrukci. Původní trámová konstrukce byla vyspravena, zdivo včetně nástěnných maleb fixováno speciální technologií a tam, kde se zdivo již nedochovalo, bylo dozděno dochovanými cihlami. Dřevěné prvky stavby byly velmi pečlivě ošetřeny a vráceny zpět na původní místo. Vznikla tak velmi zajímavá stavba, která v sobě velmi citlivě kloubí obnovu historické stavby s novou, zcela moderní přístavbou, která umožňuje takové využití stavby, jaké si městská část Praha 2 v roce 2007 předsevzala. Tedy co nejkvalitnější nabídku všem návštěvníkům Havlíčkových sadů. Při návštěvě Pavilonu tak nejde jen o zajímavý kavárenský zážitek, ale také o celkové prostředí a atmosféru, kterou se podařilo především zrekonstruovanými malbami navodit. Jde tedy i o nezanedbatelný kulturní zážitek. Paní starostka převzala dne z rukou Mgr. Petra Sedláčka toto ocenění, které bylo Praze 2 uděleno poprvé. Praha 2 v této soutěži porazila i Prahu 1, která soutěžila s rekonstrukcí Malostranské besedy. To vše se podařilo především proto, že se na stavbě Pavilonu sešla parta lidí, kteří nejenže své práci rozuměli a uměli ji, ale hlavně proto, že ji dělali srdcem a byli si od samého počátku vědomi toho, že se podílejí na něčem mimořádném. Nemluvím jenom o dodavatelské firmě nebo o partě malířů restaurátorů, ale mluvím také o architektech, památkářích, o všech dalších řemeslech, stavebním dozoru, dozoru investora a mnoha dalších lidech, kteří toto mimořádné dílo vytvořili. Dovolte, vážení čtenáři, abych vás do prostor nově zrekonstruovaného Pavilonu pozval na šálek dobré kávy nebo čaje. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS) STAROSTOVÉ PROTI HAZARDU: V úterý 13. dubna 2010 v 11:00 předala starostka Prahy 2 Jana Černochová spolu se starostou Prahy 6 Tomášem Chalupou Miloslavu Vlčkovi, v té době ještě ve funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, petici Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území. Své podpisy pod ni připojilo více než osm tisíc lidí (na snímku stanoviště na náměstí Míru). Na právě začínající schůzi sněmovny měli poslanci jednat o novele zákona o loteriích, s jehož pozměněnou verzí, předloženou rozpočtovým výborem, zásadně nesouhlasili představitelé pražských radnic. Poslanci se nakonec přiklonili k původní variantě návrhu zákona, která obcím zaručuje právo účastnit se povolování všech hazardních podniků na svém území. Další informace na str. 4 a 5. Text a foto: len Praha 2 má mezinárodní certifikát jakosti Hlavním cílem dobé koncepce rozvoje městské části Udělení certifikátu, jež deklaruje shodu městské části Praha a jasně definovaných cílů, které prosa- systému managementu jakosti dle 2 je péče zují systematičnost, sjednocení proceprestižních mezinárodních norem o všestranný rozvoj území, uspokojování potřeb občanů a důsledná ochrana veřejného sů vykonávaných na úřadu, pořádek, pečlivou dokumentaci všech činností, nekompromisní odstraňování nedostatků, dů- a měřítek a to, že náš úřad plní náročné požadavky, které klade Mezinárodní organizace pro normalizaci, vnímám jako zájmu. Úřad naší městské části se sledné a rychlé vyřizo- další významný dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných vání oprávněných krok na cestě ve- služeb. Prioritou v tomto stížností a podnětů doucí k modernívání snažení je nám zvýšení výkonnosti, občanů. mu, efektivnímu efektivnosti úřadu, dobrá komunikace Získáním tohoto a vlídně komunikujícímu a kvalita naší práce pro občany. Usilujeme certifikátu se městnosti úřadu, o posílení parametrů kvality v činská část zavázala za- který je schopen úřadu, jež posílí jeho ekologické vedený systém udržovat a zdokonalo- trvale uplatňovat chování, transparentnost rozhodovacích procesů a veřejných zakázek i zavávat tak, aby fungo- Slavnostní předání certifikátu ISO se uskutečnilo ve čtvrtek 22. dubna 2010 metody kvality a inovovat svoji dění nových služeb. vání bylo jednoduché a zároveň co nejefektivnější, činnost. Proto se budeme i v budoucnu K zajištění těchto cílů přispělo naše rozhodnutí aby vysoce hodnověrný zapojovat do dalších programů, které o zavedení systému řízení jakosti systém práce úřadu byl trvale udržo- by pozvedly kvalitu našich poskytova- práce na úřadu městské části ván na kvalitní úrovni a zajišťoval vysoných služeb a pomohly věrohodně v souladu s požadavky normy ČSN EN ký standard výkonu státní správy a samosprávy vyhodnocovat vývoj kvality služeb úřa- Prahy 2. Pro občany jde o zádu ISO 9001:2008. Systém řízení jakosti pro občany a dále je zlepšovat. v souladu s normou ISO je garantem toho, že práce úřadu vychází z dlouhoruku stále vysoké kvality naší práce na světové úrovni. Ing. Michal Kopecký, tajemník ÚMČ Praha 2 OZNÁMENÍ Mateřská škola Koperníkova Vážení občané Prahy 2, vážení rodiče, dovolte nám, abychom uvedli na pravou míru některé nepravdivé zvěsti, které nás i Vás velice znepokojily. V posledních dnech se k nám donesla informace nebo lépe fáma o tom, že úřad městské části uvažuje o prodeji budovy odloučeného pracoviště Mateřské školy Slovenská v Koperníkově ulici. Chtěli bychom Vás všechny ujistit, že městská část Praha 2 o tomto kroku nikdy neuvažovala, neuvažuje a pokud do toho budeme moci mluvit i do budoucna, uvažovat nehodlá. Důvodem není pouze fakt, že předškolních míst je spíše nedostatek, ale hlavním důvodem je skutečnost, že v budově MŠ Koperníkova jsou děti spokojené a šťastné a že budova MŠ Koperníkova se svým zázemím a zahradou je unikátní místo v hektickém centru Prahy, a proto by měla sloužit právě dětem. V uplynulém roce jsme také do rekonstrukce budovy investovali nemalé finanční prostředky. Ještě jednou podotýkáme, že jakákoli informace o prodeji této budovy je nepravdivá a jediným jejím cílem je poškodit městskou část a její představitele, kteří jsou z řad ODS. Nesmírně nás mrzí, že do vypjatého předvolebního boje jsou zatahovány děti a rodiče, a považujeme to za nehorázné. Dětem, rodičům i pedagogům přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt v mateřské škole v Koperníkově ulici. Rada městské části Praha 2 NP_kveten_10.indd :25:59

2 Co se děje na radnici 2 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v dubnu do uzávěrky tohoto čísla jednou, a to Projednala celkem 37 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy se sdružením Naděje, o. s., které věnuje jednu lípu zelenou do Havlíčkových sadů, a s pronájmem části náměstí Míru sdružení Archetyp, o. s. k pořádání farmářského trhu RMČ dále souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy se společností ecentre, a. s. za účelem provedení auditu odběru elektřiny a provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele elektrické energie, s pronájmem částí pozemků parc. č. 1447/1, 1447/2 v k. ú. Nové Město a parc. č. 3049/2 v k. ú. Nusle společnosti BigBoard Praha, a. s. pro umístění reklamních zařízení na sloupech Z jednání zastupitelstva 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 13. dubna Zastupitelé zvolili 9 přísedících Obv. soudu pro Prahu 2 na funkční období a schválili udělení čestného občanství I. Bernáškové, in memoriam, A. Fárové, in memoriam, S. Fišerovi a D. Němcové. Vzali na vědomí zprávy o bezpečnostní situaci v Praze 2 za rok 2009 a schválili poskytnutí veřejné finanční podpory v oblastech životního prostředí, sociální, zdravotnictví, prevence kriminality a závislostí na návykových látkách, kultury a mimoškolních aktivit dětí a mládeže na období roku 2010 a I. čtvrtletí roku 2011 a v oblasti sociálních služeb na rok 2010, dále poskytnutí účelové dotace Dennímu stacionáři AKORD a o. s. POHODA, Gymnáziu Sázavská, základním školám na provoz hřišť pro veřejnost a na výměnné zahraniční pobyty i uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku se spol. Centrin CZ. na každém z pozemků bude dvojice těchto reklamních zařízení. Rada městské části schválila uzavření dohod o spolupráci v rámci programu Dvojka pro seniory s partnery programu, a to ve znění vzorové dohody schválené usnesením RMČ Praha 2 ze dne RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6/2010 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5/2010. Z materiálů k informaci vybíráme: k uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (byt v domě s pečovatelskou službou), k čerpání účelové dotace základních škol na výměnné zahraniční pobyty, ke kontrole plnění opatření uložených k odstranění nedostatků zjištěných při interním auditu. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka ZMČ schválilo znění dodatků č. 1/2010 ke zřizovacím listinám MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 2 a souhlasili s předložením projektu Zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů na ÚMČ Praha 2. Rozhodlo o prodeji ideální ½ domu čp v Šumavské 4 s ideální ½ pozemků parc. č a 1654, o prodeji pozemku parc. č. 428, o odkoupení pozemku parc. č. 1385/2 a odkoupení ideálních 46/189 domu čp. 56 v Neklanově 2 s ideálními 46/189 pozemku parc. č. 21. Schválilo úpravu rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2010 a změny jejího letošního rozpočtu, usnesení týkající se uzavření dohody o uhrazení dluhu a splátkových dohod a vzalo na vědomí předložené informace. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Příští zasedání ZMČ Praha 2 se koná v úterý 22. června 2010 v 15:00 ve velkém sále Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Čistá dvojka chystá Dne byl letos poprvé přistaven společností Komwag, a. s. Létající sběrný dvůr s obsluhou. Představuje unikátní možnost třídění odpadu tak, jako to umožňuje klasický sběrný dvůr (v Perucké 10), ale tento navíc létá přímo do ulic. Občané v okolí Polské ulice rádi využili možnosti zbavit se nepotřebných věcí a donést je do dvora doslova za rohem. Naplnilo se šest tříděných kontejnerů a klecí, a to nejvíce elektroodpadem, starými přístroji, televizemi apod. Pro hendikepované spoluobčany byla zajištěna pomoc s odnosem odpadu. Další přistavení je v květnu: v pondělí 17. v ulici Na Zderaze a v neděli 30. na nám. Míru, vždy od 13:00 do 19:00. Celý harmonogram přistavování je na Dne 20. dubna proběhl tradiční Mimořádný jarní úklid dvojky za pomoci 42 brigádníků. Pod vedením pracovníků společnosti Komwag čistili kraje komunikací a chodníky včetně záhybů a rabátek ve 27 ulicích dvojky. Do úklidu byla zapojena také technika Komwagu: čtyři čističe Bucher, cisterna a Fumo KZ na svoz odpadu. Na webu Čisté dvojky je fotoreportáž z úklidu. Čistá dvojka vyhlašuje další soutěž v rámci projektu O sedm divů dvojky. Navazujeme na úspěšnou soutěž O nejzajímavější strom. Tentokrát je téma mnohem širší, divem může být magické místo, neobvyklý výhled do okolí, zajímavá stavba apod. Vyfotografujte místo, o kterém se domníváte, že je v Praze 2 divem, a pošlete váš snímek do soutěže na adresu Čistá dvojka, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2 nebo elektronicky na cistadvojka.cz. Fotografie posílejte do a obálku označte heslem Soutěž. Na nejlepší snímky čeká hodnotná výhra v podobě fotografické techniky. Více informací naleznete na urb Praha 2 byla oceněna za obnovu památek Za citlivý přístup k obnově památek, především pak za výjimečnou rekonstrukci Pavilonu v Havlíčkových sadech, získala městská část Praha 2 prvenství v regionálním kole soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok Cenu převzala v úterý 13. dubna 2010 ve Španělském sále Pražského hradu starostka Jana Černochová. V souvislosti s vítězstvím v regionálním kole soutěže navýšilo Ministerstvo kultury finanční kvótu stanovenou pro městskou část Praha 2 v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón o dalších 100 tisíc korun. Radní Prahy 2 vzali na vědomí rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace na rok 2010 a souhlasili s navrženým přidělením státních finančních příspěvků na akce v Pražské památkové rezervaci, a to na opravu kostela sv. Václava Na Zderaze ve výši 145 tisíc korun. Zároveň souhlasili s přidělením státních finančních příspěvků na akce v památkových zónách, a to na opravu kostela sv. Ludmily ve výši 150 tisíc korun a na obnovu Grotty v Havlíčkových sadech ve výši 600 tisíc korun. S ohledem na první cenu v regionálním kole soutěže mohla být státní finanční podpora navýšena o 100 tisíc korun získaných v soutěži. O tuto částku bude navýšena finanční podpora určená na obnovu Grotty. Vzhledem k tomu, že kostelu sv. Václava Na Zderaze, který má statické problémy způsobené nadměrnou automobilovou dopravou v Resslově ulici, se nepodařilo získat prostředky z jiných zdrojů na povinnou spoluúčast v Programu regenerace, potřebnou částkou 50 tisíc Kč přispěje MČ Praha 2. Při příležitosti úspěšně dokončené a odborníky velmi ceněné rekonstrukce Pavilonu vydala městská část Praha 2 stejnojmennou knihu Pavilon, která představuje tento náročný projekt z pohledu investora, historiků architektury, architektů, restaurátorů i zástupců dodavatelské firmy. Kniha bude sloužit reprezentačním účelům. Ve Španělském sále se nepředávala jen ocenění za projekty obnovy památkového fondu, ale také za jejich umělecké ztvárnění. V prestižní mezinárodní soutěži Mladí fotografují památky získala letos první místo studentka Arcibiskupského gymnázia Tereza Havlíková, soutěžící za Dům dětí a mládeže Praha 2. Text: red, foto: vin Veřejná soutěž o nájem obecních bytů Další veřejné soutěže o nájem obecních bytů, které se v Praze 2 pořádají od června 2009, se budou konat i v měsíci květnu. Prvního kola se mohou zúčastnit pouze občané naší městské části, kteří mají v Praze 2 trvalý pobyt dva roky soutěž o jednotlivý byt se ale bude konat pouze v tom případě, pokud se ho zúčastní minimálně tři aktivní účastníci, kteří podají nabídku. Ve druhém kole, kde soutěží další zájemci, se musí se svými nabídkami utkat minimálně dva aktivní účastníci. Součástí nájemních smluv je tzv. inflační doložka, tedy oprávnění pronajímatele zvýšit nájemné o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí rok, a to vždy k příslušného kalendářního roku. Aktuální termíny a podrobnosti najdete na úřední desce městské části Praha 2 a na van Téma na červen VEŘEJNÉ PROSTORY II. Vážení čtenáři, jak známo, horkým tématem měsíce dubna se stal spor o podobu novely zákona o loteriích. Proto se v tomto čísle věnujeme okolnostem s tím spojeným a původně ohlášené téma Obnova a ochrana památkových objektů na území městské části ponecháváme na další měsíc. Můžete nám tedy i nadále psát na nebo na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční ve dnech 28. a 29. května Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Průběh voleb se řídí zákonem č. 247/1995 Sb. Hlasovací lístky obdrží voliči do schránek (v modré obálce označené číslem volebního okrsku a adresou volební místnosti) v průběhu měsíce května, nejpozději tři dny přede dnem voleb; případně je volič může obdržet také přímo ve volební místnosti. VOLEBNÍ MÍSTNOSTI pro Prahu 2 budou opět umístěny v budovách: ZŠ Londýnská 34 volební okrsky č. 29, 30, 49 ZŠ Na Smetance 1 volební okrsky č. 31, 32, 33 ZŠ Sázavská 5 volební okrsky č. 34, 35, 36, 40, 45, 46 OA Vinohradská 38 volební okrsky č. 37, 38, 39 ZŠ Kladská 1 volební okrsky č. 41, 42, 43, 44 SOU Belgická 29 volební okrsky č. 47, 48, 50 ZŠ Jana Masaryka 21 volební okrsky č. 51, 52, 53, 54 ZŠ Křesomyslova 724 volební okrsky č. 55, 56, 57, 58, 59 Gymnázium Botičská 1 volební okrsky č. 60, 61, 62, 63, 73 ZŠ Štěpánská 8 volební okrsky č. 64, 65, 66, 67, 68 ZŠ Resslova 10 volební okrsky č. 69, 70, 71, 72 ŽÁDOST O NÁVŠTĚVU S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky do odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. VOLIČSKÝ PRŮKAZ Volič, který bude chtít hlasovat jinde než v místě svého trvalého pobytu, může u svého obecního úřadu požádat o vydání voličského průkazu; ten mu umožní hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území ČR nebo na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně do středy do 16:00 (volič předloží občanský průkaz nebo cestovní pas) anebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) tak, aby byla na příslušný úřad doručena nejpozději v pátek Na Úřadu MČ Praha 2 se žádost podává v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 17:30, úterý a čtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:00) anebo v informační kanceláři v Nuslích, Jaromírova 23. Předávání hotových voličských průkazů bude probíhat od ; voličský průkaz může po tomto datu převzít volič na úřadu buď osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem) anebo mu voličský průkaz bude zaslán poštou do vlastních rukou na adresu, kterou volič uvedl v žádosti. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SEZNAMU VOLIČŮ Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může v odboru správních agend Úřadu MČ Praha 2, kancelář č. 103, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buď vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Další aktuální informace k volbám jsou k dispozici na úřední desce Úřadu MČ Praha 2 a také na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, vedoucí odboru správních agend NP_kveten_10.indd :26:04

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 5 - KVĚTEN Jarní otevírání hřišť Ve čtvrtek 22. dubna se na hřišti U Vodárny konalo první z jarních otevírání veřejných dětských hřišť, které letos pořádá městská část Praha 2. Nové cyklostojany v Praze 2 Úřad MČ Praha 2 na základě iniciativy radní Aleksandry Udženija zahájil ve spolupráci s TSK instalaci cyklostojanů na území městské části. Umístění stojanů schválila Rada hl. m. Prahy již vloni a přidělila na tento účel TSK finanční prostředky. V Praze 2 bylo vytipováno šest lokalit, v nichž byly cyklostojany, umožňující uložení dvou až tří kol, již umístěny. Stojany jsou zabudovány do téměř půlmetrové hloubky, aby odolaly náporu vandalů. Jejich počet se bude nadále rozšiřovat. Cyklostojany na Tylově náměstí Stanoviště cyklostojanů ALBERTOV u 1. LF UK před domem č. 2029/5 a PřF UK před domem č. 2036/6 JUGOSLÁVSKÁ 20 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ u betonové zídky mezi parkem a náměstím PARK FOLIMANKA u lávky k parku Folimanka, proti rohu Sekaninovy a Nezamyslovy PARK FOLIMANKA na rohu ulice Na Slupi a Sekaninovy (Ostrčilovo náměstí) TYLOVO NÁMĚSTÍ mezi KFC a květinovým stánkem LOĎ TAJEMSTVÍ: V novém kotvišti na náplavce Rašínova nábřeží byl ve čtvrtek 29. dubna představen program jubilejní desáté sezony divadelní lodi Tajemství na vodě, kterou za Divadlo bratří Formanů připravil Petr Forman s novou produkční posádkou. Jak prozradil, cílem letošní sezony nebude představit co největší množství divadel, tvůrců a souborů, jak tomu bylo dříve. Program je soustředěn spíše do bloků a větší prostor budou mít méně známé či začínající soubory a autoři. Záleží nám na kvalitě české kultury a podporování projektů a kumštýřů, kteří stále ctí nebo alespoň hledají hodnoty v tomto světě. A protože letos uplyne deset let od prvního vyplutí divadelní lodi Tajemství, je naším velkým zájmem oslavit toto výročí kvalitním programem, říká Petr Forman. A protože loď Tajemství letos premiérově kotví ve výsostných vodách městské části Praha 2, přišla ji v novém působišti uvítat starostka Jana Černochová (na snímku s P. Formanem). Text a foto: len Toto hřiště je v Praze 2 nejnovější, jeho rekonstrukce byla dokončena teprve vloni před Vánocemi. Dalším hřištěm, které uvítalo malé i velké návštěvníky bohatým programem, bylo 29. dubna dětské hřiště v horní části Havlíčkových sadů. Jarní otevírání se bude týkat celkem čtyř veřejných dětských hřišť na území Prahy 2, modernizovaných v nedávné době. I na květnových akcích bude pro malé i velké návštěvníky připraven zajímavý program. Jak už mnozí zažili v dubnu při prvních dvou, děti si mohou malovat na chodníku, zasoutěžit, zaskákat v pytlích nebo přes švihadlo a vyřádit se např. na vlastních či vypůjčených bruslích, ve skákacích botách, na balančních deskách apod. U Vodárny navíc měly jedinečnou možnost okusit trampolínu, která je pražskou raritou. Pro jejich maminky jsou vždy na programu ukázky fitness cvičení, povídání o zdravém hubnutí, ukázky zdravého vaření, nutriční poradenství a mnohé další užitečné věci. V květnu se městská část chystá otevřít veřejná hřiště v Riegrových sadech 13. května od 14:00 do 18:00 a na Folimance 18. května od 14:00 do 18:00. Text a foto: len Burza vzájemné pomoci aneb Přestaňte být sami Za účasti náměstkyně primátora Marie Kousalíkové, starostky MČ Praha 2 Jany Černochové, radní Prahy 2 Aleksandry Udženija a patrona projektu Karla Šípa byl 15. dubna 2010 slavnostně zahájen provoz Burzy vzájemné pomoci v Trojické ul. 1. Nadační fond Veselý senior zde bude burzu provozovat každý všední den v době od 9:00 do 17:00. Prostory poskytla městská část Praha 2. Burza má sloužit seniorům, hledajícím společenský kontakt nebo uplatnění pro své schopnosti. Potkají se zde s lidmi, kteří budou mít zájem využít jejich pomoci a společnosti, a na oplátku jim zase nabídnou své V průběhu února, března a dubna se konala soutěž s názvem Jaro ve školách se street dance. Na osmi základních školách zřizovaných městskou částí Praha 2 probíhaly pravidelné volnočasové ové kroužky, ve kterých se děti učily tančit oblíbené tance ve stylu street dance pod vedením zkušených instruktorů taneční školy B.D.S. Academy. Vyvrcholením několikaměsíčního ní byla finálová soutěž, která se uskuteč- nila dne 9. dubna 2010 v TJ Sokol Krá- snaželovské Vinohrady. V soutěži se ve dvou věkových kategoriích utkalo celkem jedenáct družstev ze zapojených základních škol, celkem tedy 120 dětí, které ve formacích předvedly úctyhodné výkony. Během celé soutěže vládlo nadšení, děti si tanec užívaly a dávaly to i náležitě hlasitě najevo. Součástí programu bylo exhibiční vystoupení žáků taneční školy B.D.S. Academy, která společně s městskou částí akci pořádala. služby, pomoc, společnost či finanční odměnu. Nabízí se řada možného propo-ojení lidí generačně příbuzných, ale i věkově zcela odlišných. Při projektech, které Veselý senior organizoval již dříve, se ukázala velice nadějná a přirozená vazba a spolupráce seniorů a dětí. V rámci Burzy proto bude nadace organizovat společné aktivity seniorů a dětí ze základních škol např. šikovné seniorky pomohou ve škole při ručních a výtvarných pracích a děti naopak pomohou jim s počítačovými dovednostmi. Počítá se s programem, kde děti opouštějící dětský domov v době plnoletosti rády přijmou pomocnou ruku seniorů při orientaci v samostatném životě. Průzkum ukázal, že existuje poptávka po doučování dětí. Senioři tak mohou uplatnit své znalosti a na oplátku získat např. pomoc s nákupy či občasné pozvání na rodinný výlet. Firmy či úřady někdy potřebují výpomoc s drobnou činností při firemní akci, hledají pomocníky na práci, která nenaplní pracovní úvazek, apod. Ukazuje se, že senioři sami mají zájem o občasnou práci a pomoc např. na zahradě, s dětmi. Mohou plnit roli společnice či společníka při návštěvě výstavy nebo při procházce. Mladé svobodné maminky občas potřebují poradit s domácností. Nabízí se také možnost využití seniorů jako dohledu pro bezpečnou cestu dětí do školy. Při všech těchto aktivitách vznikne neocenitelná sociální vazba, prospěšná pro obě strany. Posláním projektu je podat seniorům, kteří to potřebují, pomocnou ruku a udržet je co nejdéle v plnohodnotném životě. Nabídnout jim sociální vazby, možnost být užiteční, mít pocit potřebnosti a tedy i sebevědomí a pevného ukotvení. A také zábavu, poučení, vzdělání, informace potřebné ke zvládání kritických situací, příležitost k setkání a komunikaci, říká jedna ze zakladatelek Nadačního Akce se zúčastnila radní městské části Praha 2 Aleksandra Udženija, která byla členkou poroty a která dětem, umístě- ným na místě, rozdala medaile, diplomy a věcné ceny. V porotě zasedla také vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Zuzana Folprechtová. Na 1. místě se v kategorii 1. stupeň základních škol umístila ZŠ Legerova, 2. místo Děti na nově otevřeném hřišti U Vodárny přivítala radní A. Udženija spolu se zástupcem starostky V. Vondráškem a tajemníkem úřadu M. Kopeckým fondu Veselý senior Eliška Klepalová. Předskokanem projektu Burza vzájemné pomoci je již zavedená aktivita Čtvrtek s Veselým seniorem, který se koná poslední čtvrtek v měsíci od 10:00 v prostorách CASA Gel- mi na Vinohradech. Tato pravidelná setkání ukázala, jak moc senioři tou- ží po rozhovoru s někým blízkým, že hledají nové přátele, protože ti bývalí postupně odcházejí. V rámci pravidelných čtvrtků jsou v nabídce programy, kde se mohou vzájemně potkat, popovídat si, prostřednictvím společného zážitku besedy s pozvaným odborníkem, cestovatelem, známou osobností snadněji navázat bezprostřední kontakt a po skončení programů posedět v kavárně, popovídat si o tom, co právě slyšeli a zažili, a navázat nové vztahy. Tyto Čtvrtky budou zapojeny do aktivit Burzy a jejich program bude ještě více vytvářen za přímé pomoci a spolupráce seniorů, ale i dětí a mladých lidí. Připravuje se fotokroužek, výtvarné dílny, cvičení taj-či, tréninky paměti, kurzy sebeobrany a další aktivity. Účast na společných programech nabízí nadace i těm, kteří mají problém vydat se sami bez pomoci na delší cestu. V rámci Burzy vzájemné pomoci bude k dispozici mikrobus, který s pomocí asistenta seniory dopraví do prostor Burzy. red Jaro ve školách se street dance získala ZŠ Botičská a 3. místo obsadila ZŠ Jana Masaryka. V kategorii 2. stupeň základních škol se nejlépe umístila ZŠ Štěpánská, 2. místo získala ZŠ Sázavská a na 3. místě stanula ZŠ Legerova. Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí OŠMT Foto: vin NP_kveten_10.indd :26:06

4 4 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Téma měsíce Noviny Prahy 2 ZÁKON O LOTERIÍCH Důležitý krok v nesnadném boji proti hazardu Poslanci Parlamentu České republiky na svém jednání 14. dubna 2010 schválili ve třetím čtení novelu zákona o loteriích v původním znění navrženém skupinou poslanců. Smetli tak ze stolu pozměněný návrh rozpočtového výboru, proti němuž se ostře postavili starostové pražských městských částí. Pod petici proti variantě rozpočtového výboru, dramaticky omezující kompetence obcí, se během několika dní podepsalo více než 8 tisíc lidí. Děkuji všem, kteří nám s peticí pomáhali, všem, kteří se pod ni podepsali, všem, kteří nám na ulici, v mailech či na různých besedách vyjadřovali podporu. Nesmírně si toho vážíme, protože času, abychom něco udělali, bylo strašně málo. A že se nám podařilo společně za tři dny získat takové množství podpisů, to je obrovský úspěch, říká iniciátorka petiční akce a žena, s jejímž jménem je boj proti hazardním podnikům v Praze již několik let spojován: starostka Prahy 2 Jana Černochová. Schválení původního návrhu zákona o loteriích zároveň hodnotí jako dobrou zprávu pro všechny, kteří se dlouhodobě snaží o regulaci hazardu... Paní starostko, považujete schválenou novelu zákona o loteriích za kvalitní právní normu? Z variant, které byly v tu chvíli na stole, a za situace, jaká v Poslanecké sněmovně byla, to považuji za nejlepší možné řešení. Nedělám si ale iluze, že by text schválené novely byl ideální. Obsahuje např. tříleté přechodné období, po které může být zachován současný stav. Na druhou stranu, návrh rozpočtového výboru počítal se zachováním statu quo na deset let. Přijatou novelou navíc nedochází ke zvýšení povinných odvodů pro provozovatele hazardu, což je také věc k zamyšlení. Pro nás, starosty městských částí, by ale bylo mnohem horší, kdyby se ten zákon neměnil vůbec a dál by platilo dvacet let staré znění. To například vůbec nezná pojem videoloterijní terminál (VLT). Proto nám tady tyto přístroje vyrostly jako houby po dešti. Povolenky na jejich umístění vydávalo pouze Ministerstvo financí a my jsme se o tom dozvídali až ex post, když už se další VLT objevil v některé z heren. Považuji tedy za dobré, že se starý zákon změnil. Stejně tak považuji za naše vítězství, že se Poslanecká sněmovna rozhoupala a vrátila zpátky na stůl původní návrh skupiny poslanců, který byl mnohem lepší, než varianta rozpočtového výboru. Ta jednak omezovala právo obcí regulovat hazard na svém území a také vůbec nepočítala s nějakým vývojem výherních hracích přístrojů. Dnes už víme, že běží naplno výroba přístrojů nové generace, tzv. triple-play. Do konce roku má být údajně povoleno 10 tisíc kusů těchto loterijních systémů. Rozpočtový výbor ve svém návrhu vývoj na poli technologických posunů vůbec neřeší. Kdybych to tedy měla shrnout, z těch špatných variant, které byly na stole, byla schválena ta nejlepší možná. V čem je podle vás tato novela největším přínosem? Obrovský posun a obrovské vítězství samospráv je fakt, že se dostáváme do pozice účastníků řízení. Obec se stane ze zákona účastníkem každého řízení o povolení provozu jakékoli loterie nebo jiné podobné hry, která má být provozována na jejím území. Dalším velkým přínosem je skutečnost, že budeme moci prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat všechny typy hazardních her. To se týká i tzv. jiných technických her, např. videoloterijních terminálů, jejichž provoz dosud povoluje Ministerstvo financí. Některým starostům vadí slabý statut obcí i v tomto návrhu zákona a nejraději by získali právo veta. Já se v současné době kloním k názoru, že bychom měli vyzkoušet, jak zákon bude fungovat v praxi. Pozici obcí lze případně posílit jeho novelou. Bude město podnikat další kroky, aby se situace zlepšila? Snahy hlavního města bojovat proti hazardu jsou dlouhodobé. Už v roce 2007 zastupitelstvo naší městské části apelovalo na vznik městské vyhlášky, která by omezila hazard. Hlavní město nám vyšlo vstříc, jenže podle stávajícího zákona vyhláška může omezovat pouze výherní hrací přístroje, nikoliv videoloterijní terminály. Ale i to je krok, kterým Praha jasně deklarovala svoji vůli proti hazardu bojovat. Na té petiční akci pan primátor jasně deklaroval, že hlavní město Praha bude vyhlášku hojně využívat k omezení hazardu v maximální možné míře. Mnozí starostové v Praze, ale i v jiných obcích, budou pravděpodobně trpět na svém území omezený hazard, protože po schválení novely zákona budou obcím a městům z hazardu plynout nějaké finanční prostředky, podobně jako nyní z výherních přístrojů. To bude poměrně významný faktor pro jejich rozhodování. Ale na druhé straně budou mít možnost svým občanům říci: Potřebujeme opravit komunikaci, obecní vodovod, školku, potřebujeme na to získat tolik a tolik. Můžeme v naší obci umístit tři výherní přístroje co si o tom myslíte? Když tady budeme mít tu provozovnu, do rozpočtu nám přibude tolik a tolik ročně... Zkrátka mají právo se rozhodnout a zapojit do rozhodování veřejnost. Určitě tedy bude řada obcí, které v rozumné míře hazard strpí a svým občanům odůvodní, proč to v daném místě je, jak dlouho to tam bude a kolik z toho připutuje finančních prostředků, které by se daly investovat jinam. Pokud zákon projde Senátem, jak rychle by se situace měla změnit? Já bych velmi ráda se senátory ještě diskutovala o přechodných ustanoveních, která v tom návrhu zákona jsou. Týká se to období tří let (v právní terminologii legisvakance ), kdy se přijme novela a běží období, kdy se s jejím zněním seznamuje veřejnost. Je to proto, aby provozovatelé věděli, co je může v následujících letech čekat. V poslaneckém návrhu to období je tříleté, v návrhu rozpočtového výboru bylo desetileté. My bychom se ale rádi pokusili ho ještě zkrátit, i tři roky jsou dost. Domnívám se, že by se tato lhůta mohla pohybovat maximálně kolem jednoho roku. Určitě by se nemělo stát, že se někdo rozhodne mít v domě provozovnu, počítá s nějakými příjmy a pak náhle ze dne na den všechny herny zmizí. Mně by se to sice líbilo, ale chápu, že nějaká ochrana investičních prostředků musí fungovat. Ideální lhůta by podle mě neměla překročit jeden rok. Co říkáte reakcím loterijní lobby na situaci vzniklou schválením novely? Loterijní lobby chápu jako velmi silného soupeře, což se nakonec ukázalo ve chvíli, kdy byl poslanecký návrh zákona během projednávání v rozpočtovém výboru doslova otočen o sto osmdesát stupňů. Podle této verze by obce nemohly do ničeho mluvit. Jejich pobouřená reakce na schválení původního návrhu je ale pochopitelná. Tento bussiness disponuje obrovskými finančními prostředky. Podle údajů Ministerstva financí bylo v Praze 2 v loňském roce vsazeno 423 milionů korun a na jednom jediném automatu na Karlově náměstí to bylo Kč. V takových finančních relacích se tedy pohybujeme. Sázkařské lobby jde o velké zisky, tak samozřejmě kritizují naše snahy, kritizují petiční akci. V novinách například vyšel inzerát tohoto znění: Pravomoci obcí jsou v novele výrazně posilovány. To není pravda a každý, kdo si dal práci a s návrhy se seznámil, mi dá za pravdu, že pravomoci obcí byly ve variantě rozpočtového výboru naopak výrazně omezovány. Chápu, že jim vadí, že byl přijat pro ně méně výhodný návrh, ale na druhou stranu musí pochopit, že Poslanecká sněmovna ani Senát nemohou být benevolentní vůči nárůstu hazardu v České republice. Žádná země nemá v této oblasti tak mírnou legislativu. Jen pro srovnání, ke konci roku 2009 bylo v Praze 99 kasin, zatímco v Moskvě 29, v Bratislavě tři, v Budapešti dvě, v Bernu, v Bruselu a ve Vídni po jednom, v Oslo žádné. Už jen prostá statistika ukazuje, že Česká republika je v tomto ohledu zcela výjimečná. Za posledních dvacet let se tento negativní fenomén rozrostl v celé republice takovým způsobem, že pokud bychom to radi- Foto: len kálně nezastavili, za chvíli v našich ulicích neuvidíte pomalu nic jiného než herny a kasina. Strašně mě mrzí, když se pocházím Prahou 2 a vidím v místech, kde od dětství pamatuji drogerii, řeznictví, potraviny, zeleninu nebo kavárnu, jen blikající jackpoty a herny. Zhoršuje se zároveň s tím i problém gamblerství? Já si myslím, že určitě zhoršuje. Ať už to má vliv na budoucí generaci, na děti a mladé lidi, kteří vzhledem k tomu, že vidí hernu na každém rohu, vnímají to už od svého dětství jako součást zábavy, jako součást kulturního života. A to je špatně. Máte ze svého okolí zkušenost s následky gamblerství? Já naštěstí ne, ale týkalo se to mé bývalé kolegyně, jejíž manžel byl gambler. Přitom to byl člověk vzdělaný, velmi dobře finančně situovaný, s harmonickou rodinou. Podlehl tomu tak, že se celá rodina postupně dostala do těžkých finančních problémů, zadlužila se a musela začít prodávat majetek. Skončilo to rozvodem a klasickou situací, kdy ona ví, že se může soudit o alimenty, ale taky ví, že nic nevysoudí... Ještě dlouhé roky po rozvodu se navíc děsí, že ji někdo na ulici zastaví a bude vymáhat dluhy. Takových případů je moc. A kdybychom spočítali, jak vysoké jsou náklady na léčbu gamblera, na řešení všech tragických okolností, které se na to nabalují, na překonání zlé situace všech kolem, tak silně pochybuji, že příjmy z daní Předání petičních archů předsedovi Poslanecké sněmovny a různých odvodů jsou vyšší než to, co stojí zničený život gamblera a jeho blízkých. Jak významné jsou vlastně příjmy obcí z hazardu? Obce podle stávající legislativy vždy měly příjmy pouze z výherních hracích přístrojů, a o ty se ještě dělily se státem. Správní poplatky jdou z 50 % obci a z 50 % státu, místní poplatky sice celé obci, ale zase jenom z výherních hracích přístrojů. Netýká se to ani kasin ani videoloterijních terminálů. Městská část měla na správních a místních poplatcích pravidelně kolem 15 milionů každoročně. Zanedbatelné peníze to nejsou... Na druhou stranu Praha 2 je centrální městskou částí, půlka území se nachází v Pražské památkové rezervaci, druhá v Městské památkové zóně. Můj osobní názor je takový, že minimálně do centra metropole nepatří ani jedno takové zařízení. Mě by rozhodně nepřesvědčilo ani to, kdyby se příspěvky pro obce a městské části zvedly, jak to navrhoval rozpočtový výbor. Dokonce si myslím, že i kdyby tady nebyla jediná provozovna tohoto typu, městská část na tom může jedině vydělat. Stane se atraktivní pro podnikatele, kteří si řeknou: Ano, chci mít jistotu, že vedle mého nóbl obchodu se starožitným nábytkem, vedle mého kadeřnictví, vedle mého knihkupectví nebude provozovna tohoto typu, která by mi znehodnotila můj podnikatelský záměr. Rozhodně nechci mít krásnou výlohu a hned vedle blikající poutače... Věřím, že kdyby se Praze 2 podařilo nemít jedinou takovou provozovnu, místní komunita podnikatelů i rezidentů to ocení. Na hazard se samozřejmě nabaluje trestná činnost. Statistiky ukazují, že v okolí heren narůstá kriminalita typu vykrádání vozidel, bytů, přepadení, ale i jiné projevy vandalismu. Provozovny vesměs fungují nonstop a když se někdo ve čtyři ráno v podroušeném stavu vypotácí na ulici, má chuť si do něčeho kopnout, protože prohrál ve forbesu několik desítek, možná stovek tisíc. A první, co má na ráně, je třeba lampa veřejného osvětlení nebo popelnice nebo odpadkový koš... Nemluvě o rušení nočního klidu v ulicích, kde by jinak bylo relativně ticho. Problémů s provozovnami tohoto typu je zkrátka celá řada a finanční prostředky, které z toho obce mohou získat, za to opravdu nestojí. Je váš názor v rámci hlavního města většinový? Kdybych měla mluvit za ostatní kolegy, tak určitě stejný názor má starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který to jasně deklaroval na tiskové konferenci k naší petiční akci, a asi všichni, kdo se do té akce zapojili. A domnívám se, že tento názor zastává Foto: len celá řada dalších starostů. Rozhodně jsme moc rádi, že se nám díky naší iniciativě podařilo otevřít debatu. Připojili se k nám i starostové a primátoři odjinud z republiky. Velice si vážím té podpory, díky níž se nám podařilo během krátké doby přesvědčit poslance, aby zvážili návrh původní proti návrhu rozpočtového výboru, a že napříč politickým spektrem zvítězil zdravý rozum. Poděkování patří i médiím, která o tom všem informovala. Byla bych moc ráda, kdyby se tato záležitost úplně odpolitizovala a panovala v ní shoda, ať už něco navrhuje někdo z ČSSD, z ODS, ze Strany zelených... Prostě jsou legislativní normy, jichž by nikdo neměl zneužívat jako své politické téma. V republice je celá řada starostů z různých politických stran nebo i nezávislých. A tady bylo skutečně velmi tvrdým způsobem popíráno naše právo na samosprávu a ignorována skutečnost, že veřejná správa v České republice je založena na principu subsidiarity. Takže jsem velmi ráda, že se nám touto petiční akcí podařilo poslancům otevřít oči a že byla schválena novela, která nám ze všech variant, jež byly v té chvíli na stole, nejmíň vadila. Ptala se: Lenka Prokopová (Pozn. red.: Subsidiarita je politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje.) NP_kveten_10.indd :26:09

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 5 - KVĚTEN podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území Vážený pan Ing. Miloslav Vlček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vážený pane předsedo, vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude na své další schůzi projednávat upravenou verzi novely zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Do tohoto návrhu bylo před nadcházejícím třetím čtením vloženo rozpočtovým výborem (na základě jeho usnesení č. 832 ze dne ) nové ustanovení 45 odst. 3, ve kterém se doslova uvádí, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, není účastníkem řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle tohoto zákona. Přijetím tohoto návrhu budou obce zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a účinně tak nebudou schopny bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Obce tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. Zatímco ve své původní verzi měl návrh městům a obcím zajistit účast v povolovacím řízení a možnost ovlivnit tak, zda terminál na jejich území bude či ne, v případě schválení novely ve znění návrhu rozpočtového výboru bude výsledek přesně opačný rozhodování o umístění terminálů bude opět výlučně v rukou státních úředníků. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální. Návrh rozpočtového výboru též oproti původně navrhovanému znění novely zužuje možnost obce regulovat hazard obecně závaznými vyhláškami. Zatímco původní znění obcím mělo umožnit vyhláškami regulovat všechny loterie a jiné podobné hry na základě znalostí místních podmínek, nové znění jim umožňuje pouze zcela zakázat některé typy hazardních her. Vážený pane předsedo, členové PSP ČR, žádáme, abyste zabránili dalšímu omezování pravomocí obcí ve věci regulace hazardu a uvedenou změnu při jednávání neschválili. Žádáme, aby or- progány obcí a měst měly naopak možnost podle svého zvážení zakázat na svém území další šíření hazardu včetně provozu videoterminálů a dalších loterijních zařízení í a služeb. Svou žádost stvrzujeme svým podpisem. Petiční výbor ve složení: Bc. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 Mgr. Tomáš Chalupa, starosta MČ Praha 6 Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta MČ Praha 11 Členové petičního výboru určili, že je ve styku se státními orgány bude zastupovat Bc. Jana Černochová. Zeptáte-li se gamblera na počátky a rozvoj jeho hraní, zjistíte, že se chování příliš neliší od počínání těch, kteří v průběhu svého života propadli alkoholu nebo jiným drogám. Hraní na automatu nebo jakýkoliv druh hry je zprvu příležitostná zábava, kde výhra není jednoznačným cílem. Jde o počínání, které je zpravidla spojeno nejen s pobytem ve společnosti, ale velmi často i s konzumací alkoholu. Začátek tohoto problému svým způsobem připomíná fázi experimentování uživatelů tvrdých drog. Mnoho lidí na gamblerství nahlíží jako na zlozvyk a neřest, která souvisí s nezodpovědností a případně i s nízkým sociálním statutem gamblera. Ale není tomu tak. Patologické hráčství zasahuje lidi bez rozdílu vzdělání, pohlaví, společenského postavení a je světovou zdravotnickou organizací (WHO) uznáno jako choroba, která je jako řada jiných onemocnění popsána souborem příznaků. Jedny z nejvýznamnějších jsou impulsivní, nutkavé, neodbytné myšlenky na hraní a změna až ztráta kontroly nad hraním. Rozvoj onemocnění má plíživý charakter, bodem zlomu bývá zkušenost s první výhrou a potřeba tento úspěch opakovat. Pomyslný zisk z hraní nepřichází pouze v podobě peněz, ale je zapojena nervová soustava do těla se vyplavují látky, které jsou blízké opiátům. Velkou roli hraje střídání psychického napětí a uvolnění, kterému je hráč po dobu svého počínání vystaven. Herny nebo kasina nenavštěvují lidé, o kterých můžeme uvažovat jako Petice Patologické hráčství o lidech harmonických nebo s přiměřenou dávkou neuroticismu. Někdy se hráčství rozvíjí na základě vztahového prázdna, někdy se budoucí gambler dostane dlouhodobě do vnitřního rozporu s tím, co prožívá, a co se reálně děje. Hraní je pak jakousi impulsivní zkratkou, únikem do zapomnění. Hráčství je problém, který nepostihuje jen samotného hráče, ale zasahuje celou rodinu. Pomineme-li dluhy, kriminální chování či sebevraždy, ke kterým může gambler sklouznout a jehož důsledky je zpravidla nucena dříve nebo později řešit celá rodina, nedozírná újma hrozí zvláště tehdy, jsou-li nedobrovolnými účastníky tohoto problému děti. Hrací automaty nebo ruleta jsou jejich neúprosnými a vítězícími soky, kteří jim berou pozornost rodičů, rodinné zázemí a hlavně čas pro vlastní vývoj. Problém gamblerství zahrnuje více úhlů pohledu: osobnost gamblera, důsledky jeho počínání pro rodinu a postoj společnosti k tomuto problému. Nesouhlasím s názorem, že každý člověk je schopen vždy jen pozitivně ovlivňovat svoje chování. Myslím, že by bylo chybou přezírat existenci osobnostně oslabených lidí. Tak jako příležitost dělá zloděje, tak také příležitost dělá gamblery. Proto si myslím, že v rámci zachování psychického zdraví současné i budoucí generace by měla být podnikatelská aktivita založená na kasinech a hernách přísně korigovaná. PhDr. Zdeňka Košatecká, klinic. psycholožka - psychoterapeutka Prohlášení pražských starostů V pátek 9. dubna 2010 se v budově Úřadu městské části Praha 2 z iniciativy starostky Jany Černochové konala schůzka starostů pražských městských částí a představitelů hlavního města. Sešli se zde, aby vyjádřili svůj postoj k variantě návrhu zákona o loteriích, kterou Poslanecké sněmovně doporučil její rozpočtový výbor. Starostové vydali společné prohlášení a připojili své podpisy pod petici Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území. Přinášíme celý text prohlášení. Pražští starostové varují před nekontrolovatelným nárůstem hazardu ve městech a obcích. Proti schválení legislativní úpravy bojují peticí. Starostové pražských městských částí varují před legislativní změnou, kterou se na nadcházejícím jednání bude zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Jde o upravenou verzi návrhu zákona o loteriích. Do té byl před konečným třetím čtením vnesen pozměňovací návrh, ze kterého plyne, že by obce nebyly účastníkem řízení o vydání povolení o provozu videoterminálů. V Praze startuje petiční akce, kterou chtějí starostové zabránit vložení pozměňovacího návrhu do zákona o loteriích. Schválením zákona v uvedené podobě hrozí, že se významně a především bez kontroly rozroste hazard ve městech a obcích v České republice. Důrazně protestujeme proti skutečnosti, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hodlá sněmovně doporučit ke schválení pozměněnou verzi návrhu zákona o loteriích, říká iniciátorka protestu starostka Prahy 2 Jana Černochová. Před konečným třetím čtením totiž poslanci výboru do původní verze vnesli pozměňovací návrh, ve kterém se doslova píše, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, není účastníkem řízení o vydání povolení ve vyjmenovaných paragrafech (v paragrafech jsou uvedeny rulety a videoterminály). K iniciativě se přidávají i další starostové. Jednoznačný je například starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Městská část chce hazard na svém území zcela zakázat. Jsme proti jakémukoliv hazardu v Praze 6. Dlouhodobě budujeme podmínky, které by občanům Prahy 6 přinesly eliminaci hazardu. Všechna snaha tak může přijít absolutně vniveč, říká starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. K pozměňovacímu návrhu doplňuje, že obce a města chtějí mít absolutní rozhodovací právo ve věcech, jako je hazard. Podobně se vyjádřil i starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. Městská část buduje na svém území síť sportovišť a hřišť pro děti a mládež. Chceme Foto: zbr Foto: len Vadí vám nárůst hazardních podniků v Praze 2? Anna Šotová Takové podniky mi vadí. Jsou zbytečné. A když do hraní spadne nějaký člověk, pak to odnáší jeho rodina. Denisa Vacíková Mělo by být určeno, jaký počet by jich v té které městské části mohl být. Když Foto: len tímto programem a formou prevence zaměstnávat děti a mládež sportem na úkor právě hazardu. Ten je pro nejmladší velmi lákavý a nebezpečný, říká Dalibor Mlejnský. Sebemenší legislativní uvolnění bariér u hazardu de facto snažení radnic v oblasti prevence před hazardem zcela zvrátí. Podle Jany Černochové budou přijetím tohoto návrhu obce zbaveny možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami vidíte, co jich tady okolo je... Myslím, že to není to nejlepší pro společnost. Dneska máte v každé druhé hospodě hrací automaty. Senta Tesárová Samozřejmě, že mi to vadí. V podstatě to lidi nutí k hazardu. Dozvěděla jsem se, že v takových podnicích, když je lidé navštíví v noci a chtějí si dát třeba malé pivo, nutí je hrát na automatu. Miroslav Žemlička Já bydlím v jiné části Prahy, u nás je to lepší. U nás je hazardních podniků méně. Myslím si, že by to městské části měly regulovat. a účinně tak nebudou schopny bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Považujeme tento krok za další ze série vítězství sázkařské lobby. Tvrzení, že by pro obce byla účast v povolovacím řízení pro sázkové a videoloterijní terminály složitě administrativní, je nehorázné, vysvětluje Jana Černochová. Vrací se tím do předešlých let, kdy dostal hazard v obcích a městech zelenou rozhodnutím ministerstva financí pod tehdejším vedením Miroslava Kalouska. Zatímco ve své původní verzi měl nový zákon o loteriích dát městům a obcím šanci zapojit se do povolovacího řízení a určit, zda terminál chtějí či ne, v případě schválení této nové verze bude rozhodování o umístění terminálů opět na státu. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální. Kdo jiný by se měl do povolovacího procesu zapojit, než ten, kterého se dopady bezprostředně týkají, doplňuje Jana Černochová. Za nedostačující také starostové považují možnost úpravy umístění terminálů ze strany obcí formou vyhlášky, kterou pozměněný návrh rovněž předpokládá. Městská část Praha 2 vyvíjí prostřednictvím hl. m. Prahy a ve spolupráci s bezpečnostními složkami dlouhodobý tlak na potlačení hazardních podniků na svém území. Návrh zákona o loteriích ve stávající pozměněné verzi považujeme za naprostý výsměch a za krok zpět v tomto úsilí. V Praze dne ANKETA Eva Fröhlichová Vadí. Mělo by tam být něco jiného. Například obchody. Já si hlavně myslím, že by se hazardní podniky měly zrušit. Jan Tauer Měly by se zrušit, k ničemu to nepřispívá. Martin Novysedlák Mě to ani moc nevadí. Já tam nechodím. Bydlím v Praze 4 na sídlišti a u nás jich moc není. Myslím ale, že v centru by to mělo být v určité míře regulované. Chápu tu snahu, kdysi jsem bydlel v centru, a nad hospodou. Anežka Bulínová Já v baru s automaty pracuji, ale nejsem jejich příznivec. Když vidím, jak tam lidi strkají peníze a kazí si tím svoje finance, to je špatně... Dana Hanušová Vadí mi to. Proč? Protože se na hazardní podniky nabaluje nárůst kriminality, jsou přístupné i mládeži. Já mám tři syny a nechci, aby okolo takových podniků museli chodit. NP_kveten_10.indd :26:11

6 6 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Město a lidé Noviny Prahy 2 VyšeHrátky uvedou Nikla a Caise Celoroční umělecký projekt VyšeHrátky chystá na květen zajímavou reprízu. Po necelém roce se na Vyšehrad vracejí Petr Nikl, Milan Cais, Ondřej Smeykal a Jiří Hradil, aby se s publikem ve dnech května opět vydali na netradiční vycházku do světa Svátečního popu. Ve vyšehradských kasematech a Gorlici tito umělci rozezní tajemné zvuky a rozhýbou kouzelné objekty, aby vytvořili hudbu ze světla a posvítili si na zvuky. VyšeHrátky letos zároveň otevírají zcela nové téma, věnované Národní kulturní památce Vyšehrad. V březnu byl na programu osud Horymíra a jeho věrného koně Šemíka, v dubnu VyšeHrátky pátraly po tom, jak se staví dům a který dům v areálu bývalého hradiště chybí. Už 12. června pak návštěvníci interaktivního projektu prozkoumají tamější přírodu, zjistí, jak jsou staré vyšehradské stromy a co všechno viděly. Září slibuje tradiční stejnojmenný festival, na kterém ani letos nebudou chybět koncerty, pohádky, speciální divadelní bojovka, výtvarné dílny a odpočinkový bar. Další novinkou je speciální procházka po Vyšehradě. V interaktivním dopoledni budou děti provedeny historií národní kulturní památky a poutavou formou jim budou přiblíženy uzlové body české historie tak, že na ně skutečně nikdy nezapomenou. Procházku je možné objednat ve Starém purkrabství a je určena především školám. VyšeHrátky jsou interaktivní program pro děti a jejich rodiče. Zábavnou formou odhalují dětem i dospělým zákoutí české historie i tradice a zvyky Čechů. Na Vyšehradě je projekt doma už několik let. Na zářijových festivalech mohlo publikum vstoupit do starých pražských i českých pověstí nebo odhalit podstatu českých státních svátků. Několikrát do roka sobotní program nabídl toulku českou kulturou a přiblížil staré zvyky. S VyšeHrátkami návštěvníci zjistili, jak se dříve slavily Vánoce a Velikonoce, proč se pálí čarodějnice nebo prošli životní cestou Jana Amose Komenského. I letos se s nimi můžete každoměsíčně setkávat ve Starém purkrabství a v jeho okolí. Martina Moudrá Vltavané drží tradice Spolek Vltavan v Praze pořádá v pátek 28. května 2010 devátý Vltavanský coutry parník na historickém kolesovém parníku Vltava. K tanci i poslechu bude hrát country kapela Blankyt. Zahájení v 18:00, parník vyplouvá z přístaviště u Palackého mostu v 18:30, návrat ve 21:30. Informace a vstupenky na telefonu V sobotu 12. června 2010 ve 12:00 začíná deváté Podskalské setkání u budovy bývalé celnice Na Výtoni (tram. č. 3, 7, 17 a 21 u Železničního mostu). U Výtoně vítají Vltavané ve svých historických krojích, hraje vltavanský flašinet a kapela TŘEHUSK v dobových kostýmech. Vstupné (pro děti zdarma) zahrnuje nejen prohlídku expozice Zaniklé Podskalí, vory a lodě na Vltavě, ale i projížďku na historickém kolesovém parníku VYŠEHRAD, kde hraje skupina J. Štědroňského, a jako vždy i pečenou klobásu. Další občerstvení v restauraci Celnice. Setkání končí v 17:00. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme dobrou zábavu! Více na NOVÉ AUTO PRO SENIORY: Ve středu 28. dubna odpoledne převzala ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2 Martina Rusnáková-Maroulová nový Renault Kangoo, který v rámci projektu Sociální automobil dlouhodobě a bezplatně zapůjčila firma Kompakt, s.r.o. z Poděbrad. Slavnostního předání se zúčastnila starostka Jana Černochová. Automobil bude využíván zejména pro dopravu seniorů Prahy 2 k lékaři, kterou organizuje městská část. Text a foto: van Dvojka pro seniory Vážení členové klubu, přehoupli jsme se do krásného jarního měsíce, mnozí z vás se určitě těší, jak začnou trávit více volného času venku. V nabídce klubu přibyly například pro tuto příležitost přednášky spojené s procházkou po Praze 2. Chtěla bych vás pozvat také na připravené bezpečnostní přednášky s velice zajímavou tematikou, které proběhnou v květnu a v červnu. Nechybí pravidelné cvičení a plavání v bazénu, které v červnu končí, protože je bazén přes prázdniny zavřený, stejně tak v červnu končí počítačové kurzy. S těmito aktivitami začneme opět v září. Tento měsíc vás čeká také výlet, tentokrát do Harrachova, Pěnčína a k Mumlavským vodopádům. Jsem ráda, že se podařilo rozšířit kapacitu výletů, protože je o ně mezi vámi velký zájem. Klub Dvojka pro seniory se krásně rozrůstá, je vás již více než sedm set členů. A zájem je veliký. Členství v klubu je zdarma. V informačních kancelářích si můžete vyzvednout přihlášky do klubu. Pokud chcete členskou kartu obdržet co nejdříve, můžete každou středu od 9:00 do 12:00 zavítat do informačního koutku klubu Dvojka pro seniory na nám. Míru 20, kde vám velmi rádi poskytneme doplňující informace k jednotlivým akcím a oproti vámi vypsané přihlášce do klubu vám vydáme členskou kartu. Přeji vám krásný rozkvetlý květen. Aleksandra Udženija, radní pro volnočasové aktivity a sport PARTNEŘI DVOJKY PRO SENIORY Opět vám představujeme nové Partnery klubu. Připravili pro vás řadu výhod, za které jim děkujeme. A jejich nabídek si velice vážíme. Pokud i vy máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo jiný podnik, můžete nám tento tip předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Pro členy klubu jsou připraveny výhody, které můžete na základě předložení členské karty čerpat u smluvních partnerů. Prosím, předkládejte karty již při objednávání. Smluvními partnery jsou: Helena Opltová Kadeřnictví, manikúra, pedikúra aj., Jaromírova 662/40, tel.: Sleva 10 % na poskytování veškerých služeb, především na kadeřnické a manikérské služby, solárium a prodej vlasové kosmetiky. Dále pak na pedikérské, kosmetické a masážní služby, pokud budou v aktuální nabídce provozovny. The Prague Concert Co., s.r.o., Na Kozačce 1, tel.: Zvýhodněné vstupné, minimálně s 50% slevou z oficiální ceny vstupenky. Nutná telefonická či ová rezervace místa k sezení. Studio Manuela, Londýnská 83, tel.: , Sleva 15 % na cvičení a další poskytované služby ve Studiu Manuela, každý všední den od 8:00 do 14:00. Dále sleva 10 % na ruční masáže, a to ve středu a pátek. Na všechny aktivity je nutné se předem objednat. Prádlo punčochy Triola, Václavská 7 Sleva 10 % na spodní prádlo každé úterý a každý čtvrtek od 10:00 do 17:00. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží. CALLA Corporation, s.r.o., Vyšehradská 414/26, tel.: , Sleva 20 % na komplexní poradenské služby dle nabídky společnosti. RYBANARUBY klub, obchod, čajovna, Mánesova 1645/87, tel.: Sleva 10 % na nákupy v obchodě a na konzumaci v čajovně, sleva 30 % ze vstupného na koncerty a semináře v klubu. Při nákupu nad 1200 Kč navíc zdarma zdravý dárek v hodnotě 100 Kč: balení omlazujícího ovoce kustovnice čínské Goji (léčivý klenot starých čínských mudrců). Plzeňská restaurace U Demínky, Gastro KSK, s.r.o., Škrétova 3, tel.: Každý všední den od 10:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 výběr hotového jídla a polévky ze stálého jídelního lístku za 68 Kč. Minutková jídla včetně polévky za 78 Kč. Platí v restauraci i pro jídla s sebou domů. Benefit, s.r.o. pojišťovací makléř, Římská 24, tel.: Zdarma poradenství pojišťovacího makléře. Speciální nabídka snížení pojistného nejméně o 10 % (pojištění domácnosti, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění chat a chalup). Pojištění speciálních zdravotních pomůcek. Seznam těchto smluvních partnerů bude dále rozšiřován. Kontaktní údaje na nové Partnery budou vyvěšovány na nástěnce v přízemí úřadu a také na internetových stránkách v sekci Informace pro seniory. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDNÁŠKY Ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy jsou připraveny přednášky o bezpečnosti seniorů v Praze 2. Již druhá přednáška se uskuteční 17. května a bude na téma Postavení chodce v dopravě. Třetí přednáška s tématem Živelní pohromy a mimořádné situace se bude konat 16. června. Obě přednášky proběhnou v budově úřadu na nám. Míru 20, v zasedacím sále v 6. patře od 14:00 do 16:00. Na přednáškách obdrží každý účastník hodnotné dárky k přednášené tematice. Kvůli omezené kapacitě sálu je vhodné se předem přihlásit na tel.: nebo na cz nebo osobně každou středu dopoledne v informačním koutku. PROCHÁZKY Novoměstská radnice připravila pro seniory přednášky s procházkou. Na 12. května od 15:00 je naplánována na Novoměstské radnici přednáška o Novoměstské radnici a o Karlově náměstí; vstupné je 50 Kč. Přednáška O architektuře Prahy 2 se uskuteční 2. června a 16. června přednáška O ulicích Prahy 2, začátky obou od 15:00. Více informací na tel.: CVIČENÍ V BAZÉNU V bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady, každý čtvrtek od 15:45 do 16:30. Každé první pondělí v měsíci od 8:00 jsou v informační kanceláři na nám. Míru 20 připraveny plavenky k vyzvednutí. Každý zájemce obdrží jednu plavenku po předložení klubové členské karty. Cvičení je určeno pouze pro občany bez závažnějších zdravotních omezení, kterým je znám jejich zdravotní stav, umožňující jim cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. POČÍTAČ A INTERNET Jednodenní kurzy výuky základů práce s počítačem a internetem. V SPŠE, Ječná 30, pondělí od 14:00 do 17:00. Kapacita je omezena, na kurz mohou přijít pouze telefonicky zarezervovaní senioři. Získané znalosti je možné vyzkoušet v informačních kancelářích na náměstí Míru 20 a v Jaromírově ulici 23. Rezervovat termín si můžete na tel.: CVIČENÍ SENIORŮ Pro členy klubu Dvojka pro seniory, s občanským sdružením Senior Fitnes. Cvičí se každé úterý od 10:00 do 11:00 v Balbínově 6 v prostorách BUGIFIT centra. A také každou středu od 10:00 do 11:00 v ulici Na Zbořenci 7 v prostorách tělocvičny MŠ. Přijďte i bez rezervace. Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad, cvičení každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 ve studiu BODYISLAND, U Zvonařky 7; cvičení na židlích, každé úterý od 14:00 do 15:00 v Záhřebské 15. Přijďte i bez rezervace. Případné dotazy na tel.: NP_kveten_10.indd :26:14

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 5 - KVĚTEN V rámci svých služebních povinností jsem byl paní starostkou pověřen vyřídit dopis, který byl na radnici doručen. Dopis jsem přečetl a přesto, že za normálních okolností bych se anonymním dopisem vůbec nezabýval, jeho obsah mi připadal nad jiné zoufalý a zároveň poučný i pro jiné. Tento anonymní dopis si dovolím proto otisknout v nezměněné podobě. Paní starostko a Zastupitelstvo městské části Praha 2. Žiji na obvodě Praha 2 v bytě města ve starém domě 27. rok. S manželem jsme ve 2. roce bydlení provedli úpravy, částečně na své náklady, čímž se byt stal v roce 1985 bytem I. kategorie s nájmem 170 Kč, včetně služeb spojených s užíváním bytu. Po změnách, kdy bylo potřeba ekonomiku stavět z hlavy na nohy, jsem chápala, že změny nastanou i v bytovém hospodářství. Mezitím se ze mne stala důchodkyně a manžel zemřel. Věřila jsem, že valorizace důchodů mi pomůže ke klidnému dožití v bytě, což se řadu let celkem při mém skromném žití dařilo. Ještě s cílovou částkou ve výši 107 Kč za 1 m² jsem si říkala, že to snad zvládnu. Ovšem následné sdělení Vašeho úřadu, že to bude 143 Kč, to už je pro mne likvidační. Byt má 65 m² a již teď nechám na poště z důchodu 75 %. Nájem, plyn, elektřina, dále poplatky za rádio a televizi, což snad není žádný přepych. Telefon platím zvlášť. Nynější výše nájemného je u mne 93 Kč/1 m². Myslím, že by pro Vás nemělo být problémem zjistit si výši důchodů u osamělých lidí kolem osmdesátky. Když připočtete výdaje na léky, u kterých se doplatky neustále zvyšují, musí Vám vyjít, že Vámi zvyšované nájemné z osamělých lidí nadělá doslova žebráky. Máte snad pro staré lidi náhradní malé garsoniéry? Nebo máte ještě byty IV. kategorie se záchody na pavlačích, aby byly v ceně, kterou bychom si mohli dovolit? Sleduji celkové dění, vím, že na to máte zákon, ale ten Vám jistě nezakazuje, abyste poskytovali starým lidem slevy. Zatím se jevíte jako hamižníci, kteří chtějí hlavně přijít k penězům, a sociální dopady Vašich rozhodnutí Vás nezajímají. To je Váš cíl? Po všechna léta jsem volila ODS a věřila, že tato strana věci postupně narovná, ale zároveň bude přihlížet k potřebám a možnostem lidí. Asi jsem se zmýlila, protože MČ Praha 2 za vedení této strany dopustí, že mi z důchodu v roce 2012 zbude na živobytí sotva 1000 Kč. To je také Váš cíl? Já myslela, bláhově, že mě čeká spokojené stáří. Proto v letošních komunálních volbách, pokud toto poslední zvýšení nájmu nepozastavíte, už ode mne hlas nedostanete. A pochybuji, že budu sama, kdo se takto rozhodne. Je smutné, že funkcionář z opačné strany Vám musí namítat, že ekonomické nájemné musí být také zaplatitelné. A to z důchodů osmdesátiletých osamělých lidí zaplatitelné není. Omlouvám se, že se nepodepíši. Je to poprvé v životě, ale nehodlám se s Vámi dohadovat, na co v mém vlastním životě mám nebo nemám právo. Odpovědět mi pokud Vám občané za to stojí můžete v Novinách Prahy 2, abyste tam neuváděli jen samou chválu na sebe. Kritiku vy ale slyšet nechcete a na stránkách těchto novin ji nepíšete, resp. nepřijímáte. S pozdravem občanka Prahy Rád bych touto cestou odpověděl jak zoufalé pisatelce dopisu, tak i podobně postiženým lidem, kteří se dostali ne vlastní vinou do podobné situace. Radnice Prahy 2 má pro takové případy mechanizmy, které jsou popsány na internetových stránkách Vzhledem k tomu, že ne všichni občané Prahy 2 mají k internetu přístup, pokusím se stručně a srozumitelně popsat, co může občan Prahy 2 dělat, dostane-li se do podobné situace. Předně je zapotřebí navštívit budovu úřadu na nám. Míru 20, kde ve druhém patře sídlí humanitní odbor, který je ustaven k tomu, aby hledal řešení pro lidi, kteří se dostanou do sociálně problematické situace. Městská část Praha 2 má dva programy Strom Naděje v Grébovce V pátek 16. dubna 2010 ve 14:00 byl v Grébovce vysazen Strom Naděje. Slavnostního aktu se kromě zástupců a zaměstnanců občanského sdružení Naděje zúčastnila starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. Naděje si letos připomíná své 20. výročí vzniku. Vysazení lípy má být symbolem, protože Naděje začala svou činnost před dvaceti lety právě v Praze. Naděje vznikla spontánně v době, kdy se na pražských nádražích objevily první skupiny uprchlíků z Rumunska. Začátky se vyznačovaly dobrovolnou prací bez peněz na provoz, podáváním jídla lidem na nádražích, později v uprchlických táborech. Se samostatnou profesionální prací Naděje začala o několik měsíců později právě v Praze 2, ve třech v té době již zrušených agitačních střediscích. Dnes pracuje ve dvaceti městech a obcích od Šumavy až ke Karpatům, poskytuje 67 registrovaných sociálních služeb, provozuje nestátní zdravotnická zařízení, mateřské centrum a další služby. Svou pomoc a podporu nabízí seniorům, lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením, lidem bez domova, opuštěným dětem, pracuje s rodinami a dětmi ve vyloučených lokalitách. 550 zaměstnanců se denně setká s patnácti sty klientů. Strom Naděje, kterým je lípa zelená, pro tuto příležitost darovala firma Otakar Chládek sadovnický a zahradnický servis Praha 6. Více na Zdroj: o. s. Naděje, foto: vin ANONYM pro spoluobčany, kteří potřebují v tíživé sociální situaci pomoci. První z nich je program pro sociálně potřebné občany, který je určen pro ty, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé sociálně-bytové situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. V tom- to případě poskytne takovým lidem městská část byt na základě jejich žádosti. Kaž- dá žádost musí být podána na formuláři, který se jme- nuje Žádost o nájem bytu v obecním domě, a musí být řádně vyplněna a musí k ní být doloženy všechny požadované přílohy, které prokazují, že žadatel je českým státním občanem; nežádá o byt v jiné městské části, jiném městě či obci; má trvalý pobyt v Praze 2 nejméně pět let; nemá jiný vlastní, případně najatý byt nebo nemovitost; má příjem, ze kterého je schopen hradit nájem s výjimkou starobních či invalidních důchodců, studentů, těch, kteří jsou závislí na péči jiné osoby, těch, kteří o jinou osobu pečují. Správné vyplnění takové žádosti není úplně jednoduchá věc, a proto je vhodné navštívit zmíněný humanitní odbor ÚMČ Praha 2, kde žadateli ochotně s vyplněním jeho žádosti pomohou. Výsledkem této žádosti, jsouli splněny řádně všechny podmínky, je pronájem přiměřeného bytu, za který nájemník platí regulované nájemné na úrovni roku Tedy zhruba 80 Kč za metr 2 měsíčně. Druhým programem je sociální bydlení (tzv. sociální obecní byty), které je určeno pro občany Prahy 2, kteří se v důsledku zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., ocitli v tíživé finanční situaci a již nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Tento program je určen pro lidi, kteří jsou buď starší 65 let a nebo osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P a příjemcem plného invalidního důchodu. Tento program se od programu pro sociálně potřebné občany liší tím, že žadatel musí být nájemcem ať už obecního či soukromého bytu. Opět na základě písemné žádosti je možné od obce získat, v závislosti na konkrétní situaci: přiměřený sociální byt, kde platí opět regulované nájemné na úrovni roku 2008; statut sociálního obecního bytu k bytu, ve kterém bydlí, a tím získat výhodu regulovaného nájemného na úrovni roku To platí však pouze v případě, že je pro žadatele tento byt přiměřený (plocha bytu, která je považována za přiměřenou, je uvedena v pravidlech); peněžitou výpomoc formou daru od městské části Praha 2, jako příspěvek na bydlení. I zde je to možné pouze, pokud žadatel užívá přiměřený byt a je mu přiznán příspěvek na bydlení z titulu státní sociální podpory ve smyslu 24 až 27 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ani zde není správné vyplnění žádosti úplně jednoduché a pochopitelně i v tomto případě je humanitní odbor městské části Praha 2 připraven žadatelům s vyplněním žádosti pomoci. Velmi stručně jsem se pokusil popsat sociální bytové programy městské části Praha 2. Pochopitelně, že je nutné před vyplněním a podáním žádosti pozorně prostudovat text pravidel, která upravují podmínky zmíněných dvou sociálních bytových programů, a podle těchto pravidel se řídit a v případě jakýchkoliv pochybností kontaktovat pracovníky odboru majetku a investic, bytového oddělení ÚMČ Praha 2. Především jsem se však snažil odpovědět na dopis paní, která se zcela jistě ne vlastní vinou dostala do obtížné situace a jenom z neinformovanosti nevidí cestu ven. Takových případů, jako paní, která nám napsala svůj dopis, může být a pravděpodobně také je víc. Je třeba se ale informovat na možnosti, které sociální programy městské části Praha 2 svým občanům nabízejí, a vybrat si z nich takovou, která vede k cíli a ke klidnému a spokojenému životu v Praze 2. Poslední poznámka k anonymnímu dopisu: městská část Praha 2 v roce 2010 nebude zvyšovat nájemné podle zákona č. 107/2006 Sb. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS) Vinohradský slavíček V Domě dětí a mládeže (DDM) Praha 2 ve Slezské 21 se konala pěvecká soutěž s názvem Vinohradský slavíček, určená pro děti základních škol a víceletých gymnázií v Praze 2. Pořádal ji odbor školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ Praha 2 spolu s DDM Praha 2. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích v sólovém zpěvu nebo jako duo, trio či kvarteto. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 dětí z deseti základních škol. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo odpoledne na Novoměstské radnici. Finalistům přišli zatleskat členové poroty, spolužáci, ředitelé škol i rodiče, za organizátory ředitel DDM Praha 2 Bc. Ján Rybárik a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová. Soutěžící, kteří se umístili na místě, dostali diplomy a hodnotné ceny. Odměnou pro děti bylo i živé vystoupení známé zpěvačky Yvetty Blanarovičové. Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí OŠMT Nadační fond Veselý senior Vás zve na pravidelná setkání pro seniory ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM tentokrát beseda s Ing. Jiřím Savincem, publicistou a moderátorem televizních magazínů o zahradničení, který Vám poradí, jak na Vaše zahrady, zahrádky, balkonové rostliny i pokojové květiny v 10:00, CASA GELMI, Korunní 30/926. Bližší informace na nebo na tel.: Projekt je realizován s podporou městské části Praha 2. Koncerty V refektáři Emauzského kláštera vystoupí v 19:00 rakouský sbor Kapruner Chorgemeinschaft. Vstupné dobrovolné. V Národním domě na Vinohradech se bude ve 20:30 konat první pražský galakoncert rakouského dechového orchestru Egerländer Blasmusik. AKORD, o. s., Americká 18 pořádá ve spolupráci s MČ Praha 2 Kytarové podvečery: na téma Hudba renesance, baroka, období klasicismu a na téma Hudba Španělska, jazz, folk, irské písně. Vstup volný, začátky v 19:00. Výstavy Ve Viničním altánu v Grébovce se koná výstava Milana Eberleho muzika ( ). Výstava fotografií Pohledy do historie o vývoji demokracie ve Španělsku bude k vidění do v Institutu Cervantes. V Pražském literárním domě, Ječná 11 můžete od do navštívit výstavu Golem Litografie Helmuta Hellmessena. Pouť Na Karlově nám. se bude konat ve dnech Svatojánská pouť k poctě sv. Jana Nepomuckého, kterou pořádá Římskokatolická duchovní správa u sv. Ignáce. Divadlo Divadlo U Hasičů uvede např komedii R. Baera Smíšené po/ci/ty. Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 8., 15., 22. a cz/divadlouhasicu Malé vinohradské divadlo připravilo na domovské scéně na Shakespearovu Zimní pohádku a na inscenaci 1984 podle G. Orwella. Akce Centrum sociálních služeb Praha 2 a Buena Vista Vinohrad, o. s. pořádají v 10:00 v Klubu CSS Záhřebská 15 společné zpívání dětí z jeslí v Londýnské ul. a dam v nejlepších letech z Buena Vista Vinohrad. Buena Vista Vinohrad a Centrum sociálních služeb Praha 2 pod záštitou radní Aleksandry Udženija zvou na taneční odpoledne nejen pro seniory v sobotu od 14:00 do 17:00 v tzv. růžové zahradě mezi Gröbeho vilou, Pavilonem a vinicí. Ve Společenském centru, Londýnská 30 funguje každou středu od 10:00 Baby club. V Institutu Cervantes bude od do patřit každý čtvrtek filmovému cyklu Luis Buñuel v Mexiku, pořádanému při příležitosti 200. výročí vyhlášení mexické nezávislosti a 100. výročí revoluce. Městská knihovna Praha: pobočka Dittrichova připravila pro děti na 4. a v 10:15 Pohádky z ovčí kapsičky. V pobočce Ostrčilovo nám. můžete navštívit výstavu fotografií lokomotiv ( ): v 17:00 se koná beseda s jejím autorem Janem Pospíšilem. V pobočce Záhřebská se uskuteční v 17:00 povídání s Pavlem Martinovským o toulkách s K. H. Máchou. Kino Kino MAT bude v květnu promítat z domácí produkce drama Mamas & Papas, komedii Ženy v pokušení a dokument Oko nad Prahou. Na děti čekají pásma pohádek A zase ta Žofka nebo Kamarád Krteček. van NP_kveten_10.indd :26:19

8 8 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Vzdělání a společnost Noviny Prahy 2 Soutěž pro Vás, kteří rádi fotíte Vážení čtenáři, s nástupem jara naplno ožily ulice, ale především se vrátil život do parků, zahrad a zahrádek. Zelených oáz, kde můžeme příjemně trávit volný čas, naštěstí v Praze 2 nedostatek nemáme. A tak si na své přišel každý, kdo se nechal inspirovat naším dubnovým tématem Život v parku. Všem fotografům děkujeme. Tři nejzajímavější fotografie na téma ŽIVOT V PARKU: 1. místo Otakar Krištoufek za fotografii Jaro je čas lásky 2. místo Milena Vyčichlová za obrázek z jarních Riegrových sadů 3. místo Jana Havlíková za fotografii dívky s mandloní na náměstí Míru Jaro je čas lásky Otakar Krištoufek Soutěžním tématem pro měsíc květen je VODA V PRAZE 2. Své snímky nám posílejte do 19. května 2010 na cz nebo na poštovní adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Nezapomeňte vždy uvést poštovní adresu, na kterou bychom Vám mohli poslat případnou výhru. Dubnové soutěžní snímky na téma Život v parku najdete ve fotogalerii na Prázdninový provoz hřišť V letošním roce zůstane v Praze 2 přes prázdniny otevřeno pro veřejnost pět školních hřišť. Po oba letní měsíce budou denně přístupna hřiště v ZŠ Botičská (10:00 18:00) a ZŠ Kladská (všední dny 10:00 17:00, víkendy až do 18:00). Také hřiště v ZŠ Sázavská bude fungovat po celé prázdniny, ale jen v pracovní dny (10:00 18:00). V červenci bude denně otevřeno pro veřejnost hřiště v ZŠ Legerova (10:00 18:00). A hřiště v ZŠ Resslova bude otevřeno v období od do 9. 7 a pak od do (všední dny 13:00 19:00, sobota 10:00 12:00 a 14:00 19:00 a neděle 10:00 12:00 a 14:00 18:00). Aktuální provoz hřišť u základních škol najdete na Vinohradská knihovna byla založena před 125 lety Dnešní Knihovna na Vinohradech patří mezi nejstarší v Praze. Slavnostně otevřena byla již v roce 1885 tehdejším pražským Ředitelstvím pošt a telegrafů. V roce 1918, po vzniku samostatné ČSR, se přejmenovala na Knihovnu poštovních a konceptních úředníků v Praze. Její největší rozvoj se datuje od roku 1941, kdy se knihovníkem stal Josef Mleziva. Ten se zasloužil o reorganizaci knihovny, depozitářů i celého systému akvizice a výpůjček. V době okupace se stala jedním z center odbojového hnutí. Byl zde rovněž skladován tajný fond literatury, zakázané Němci. Po válce, v září 1945, byla znovu přejmenována: Bezručova knihovna poštovních zaměstnanců resortně připadla pod správu Odborového svazu zaměstnanců v dopravě. Základní fond byl rozmnožen rozsáhlými nákupy a knihovna byla brzy vybavena podle zásad tehdejšího moderního knihovnictví. Jako první v republice začala zasílat putovní soubory knih na pošty v pohraničí a nabízela služby i širší kulturní veřejnosti. Navázala spolupráci s okolními školami, dále rozšířila své služby a pořádala pravidelné cykly přednášek. Nejnovější historie knihovny se začala psát v roce 1996: tehdy se s novým názvem Knihovna na Vinohradech (KNV) stala obecní knihovnou městské části Praha 2 a přestěhovala se do Korunní ulice č. 15. Díky finančním prostředkům městské části bylo nové sídlo rekonstruováno a veškeré vybavení bylo zmodernizováno. Postupem času byl knihovní fond převeden do automatizovaného systému LANIUS (nyní CLAVIUS) a výpůjční procesy začaly být od roku 2001 zajišťovány pomocí počítačů. k dispozici osm počítačů, studovnu, čítárnu a samostatné oddělení pro děti. Knižní fond je pravidelně doplňován každý rok přibude kolem tří tisíc titulů. Pro dospělé i dětské čtenáře jsou pořádány nejrůznější akce i besedy pro školy. Od minulého roku je Knihovna na Vinohradech, kterou ročně navštíví 100 tisíc Pražanů, přístupna na internetu na Bohdana Vlková, ředitelka Pod vedením Josefa Mlezivy začali pracovníci Další stěhování organizovat i přednášky a čte- knihovnu čekalo nářské besedy. Největší zájem o knihovnické služby byl především mezi mladými čtenáři, což vedlo k založení samostatného dětského oddělení. V roce 1954 se přestěhovala do Radiopaláce, kde byla otevřena pod názvem Bezručova knihovna Závodního klubu v roce Nyní ji najdete na Vinohradské ulici č. 69. Původní prostory byly s pomocí městské části Praha 2 nákladně Na středu 31. března připravila Knihovna na Vinohradech pro své malé čtenáře tradiční pletení a zdobení pomlázek a ke spolupráci přizvala Klub vojenské historie Kalich a Městskou spojařů. Za pět let ji čekalo další stěhování, restaurovány. policii. Do Vinohradské 69 byli pozváni chlapci a holčičky ze a to do Ústředního kulturního domu dopravy a spojů (ÚKDDS), později Knihovna na Vinohradech je v současné škol a školek z Prahy 2, ale přišla i řada malých čtenářů v doprovodu rodičů. Děti zdobily barevnými fixy umělohmotná přejmenovaného na Ústřední kultur- ní dům železničářů (ÚKŽ). V této době době plně vajíčka a nadšeně pomáhaly strážníkům při pletení pomlázek automatizována. z vrbového proutí, které pak dostaly jako dárek. plnila i funkci obvodní lidové knihovny. Veřejnost zde má Text a foto: van Jednou větou Základní umělecká škola I. Hurníka pořádá 10. a od 14:00 do 17:30 přijímací zkoušky pro školní rok 2010/2011 v oborech hudební, výtvarný a literárně dramatický (Slezská 21) a v tanečním oboru (Dittrichova 9); více na nebo na tel.: Na Vyšehradě pořádá od 10:00 do 17:00 o. s. Borůvka Trhy chráněných dílen: budou zde nabízeny výrobky, vytvořené lidmi s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují časopis Generace, vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný (příští setkání bude 6. 6.). Nejbližší Galasovy cyklojízdy se pojedou z parku Folimanka , a 3. 6.; podrobnosti na Maltézská pomoc, o. p. s. připravila na od 11:00 do 19:00 Jarní dobročinný bazar na nádvoří Velkopřevorského paláce v Praze 1; koupí zajímavých drobností podpoříte projekty tohoto sdružení. Od do bude v nepracovní dny jezdit na nejkrásnější pražské trati (Praha hl. nádraží Praha-Zličín) nostalgický Pražský motoráček. V rámci Bambiriády se uskuteční na Vítězném náměstí v Praze 6 přehlídka programů dětských sdružení, další na V Myslíkově ulici provádí od Dopravní podnik hl. m. Prahy rekonstrukci tramvajové trati, kolejových křižovatek v navazujících ulicích a částí tratí na Masarykově nábř. a ve Spálené ul.; práce by měly skončit Botanická zahrada hl. m. Prahy otevřela pro nevidomé návštěvníky novou stezku s orientačními prvky; prvními návštěvníky byli klienti domova pro nevidomé Palata. MHMP upozorňuje, že podle zákona o silničním provozu jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od do povinni je vyměnit do van Sportovní soutěž Amos tour Pod patronací MČ Praha 2 se v prosinci rozběhla školní soutěž Amos tour o sportovně nejvšestrannější základní školu Prahy 2. Děti soutěží v různých sportovních disciplínách a dovednostech. Nejlepší školy se mohou těšit na hodnotné ceny a žáci úspěšných tříd i na týdenní školu v přírodě na Lipně. První soutěžní etapa trvala tři měsíce. Všechny děti od 3. do 8. třídy absolvovaly v rámci své hodiny tělesné výchovy sérii šesti stejných cvičení: člunkový běh na 4 x 10 metrů, skok do dálky z místa, lehy-sedy za jednu minutu, obratnostní sestavu s gymnastickou tyčí, přeskoky snožmo přes laťku za 20 vteřin (pro děti do 6. třídy žáci ze 7. a 8. tříd házeli medicinbalem) a test reakční rychlosti. Cvičení byla vybrána tak, aby prověřila všestranné schopnosti žáků. Děti byly následně seřazeny podle výkonů v každé disciplíně a podle svého umístění získaly body. Jejich součty umožnily porovnávat jednotlivé třídy mezi sebou a vybrat ty nejlepší. Soutěžící si výsledky mohli najít na webových stránkách soutěže, kde se také mohli porovnat se žáky ostatních škol. Celá první etapa proběhla i přes značnou organizační náročnost velmi hladce. Za to patří poděkování vedení jednotlivých základních škol, která s pořadateli soutěže ochotně spolupracovala na přípravách a plánování akce a i při jejím průběhu. Soutěžilo 1440 dětí v 90 třídách 10 základních škol. Cílem této etapy bylo vybrat na každé ze škol nejlepší třídu v kategoriích třída, třída a třída. Pro 2. etapu byly školy na základě výsledků rozděleny do dvou skupin po pěti a v nich se pak systémem každý s každým utkaly se svými čtyřmi soupeři na neutrální půdě tělocvičny v sokolovně v Riegrových sadech (během března a dubna). Každou školu v šesti disciplínách zastupovalo vždy 18 reprezentantů. Atmosféra jednotlivých utkání byla vynikající. Souboje byly často velmi vyrovnané a o konečném vítězi nejednou rozhodovala až poslední disciplína, koloběžková štafeta. Závěrečný finálový den se uskuteční v pátek od 9:00 v areálu Sokola Královské Vinohrady v Riegrových sadech. Výsledky 2. etapy soutěže a další podrobnosti k soutěži najdete na www. amostour.cz. Ing. Zuzana Folprechtová, ved. odb. OŠMT POZVÁNKA Na finálový den je pro děti naplánován kromě soutěží rovněž bohatý doprovodný program s řadou zajímavých hudebních i sportovních vystoupení, která se budou určitě líbit. PROGRAM 9:00 9:30 prezentace 9:30 10:00 zahájení 10:00 10:45 utkání semifinále (1A vs. 2B) 10:45 11:00 kultura (breakdance) 11:00 11:45 utkání semifinále (1B vs. 2A) 11:45 12:00 kultura (hip-hop + oběd) 12:00 12:30 kultura (Vašek Klouda I.) 12:30 13:00 oběd 13:00 14:00 utkání o a místo 14:00 14:15 kultura (breakdance) 14:15 15:00 utkání o místo 15:00 15:30 kultura (Vašek Klouda II.) 15:30 16:15 utkání o místo 16:15 16:30 kultura (hip-hop) 16:30 17:15 finále 17:15 17:45 vyhlášení a předání cen NP_kveten_10.indd :26:21

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 5 - KVĚTEN Psalo se před 100 lety V souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na nového provozovatele restaurace a kavárny Národního domu noviny upozornily na zajímavý nešvar ohledně používání ubrusů: Nynější nájemce prý má rozkaz pokrýti stoly jen večer, a pouze tomu, kdo večeří. Číšník také dříve než usednete se ptá, budete-li večeřet. Kdo pije pouze kafe nebo pivo, tomu musí stačit, když se mu sklenice postaví na mramorovou desku. Snad to má svůj význam. Na studené desce udrží pivo déle svoji studenost. Dnes o vinohradských nešvarech, Tylově náměstí a klepání koberců Skutečným nešvarem pak byla vzrůstající přítomnost žebráků v ulicích Královských Vinohradů. Jejich přirozeným centrem bylo okolí kostela: Kromě kostela jich je nejvíce v ulici Chocholouškově [začátek Slezské ul.] a Slezské směrem k městské tržnici. Zde už několik let sedí žena nabízející žabinec a pořád chová malé dítě. Což za ta léta už nevyrostlo? Zdá se, že pracovní metody tohoto povolání se za posledních sto let moc nezměnily: V kostele zavírají a otvírají baby dveře a návštěvníky slovem božím vítají a vyprovázejí. Ovšem, že účel toho jest, byste je více obdarovali. Někteří prosebníci pak obcházeli jednotlivé vinohradské domy: A co je těch žebráků starých a mladých, kteří chodí přímo po domech! Některého dne se s nimi pytel zrovna roztrhne. To abyste nedělali nic jiného, než chodili otvírat dveře u bytu. Kromě žebráků na Královských Vinohradech nezaháleli ani lupiči. Jejich činnost se odehrávala především v nočních hodinách. Stále častěji pak navštěvovali obchody a domácnosti v samém centru města: Smělost zchátralých individuí je čím dále větší! Nyní odvažují se lupiči i na nejfrekventovanějších třídách vloupati se do krámů a krásti zde zboží a peníze! Před několika dny byl vyloupen obchod pana Svátka v třídě Karlově [Jugoslávská]. V sobotu pak krám s potravinami poblíž hostince U Možných, z úterka na středu zvěřinářský krám pana Josefa Kříže v domě na Tylově náměstí. Brzy po půlnoci ukroutili lupiči u krámu zámky, naložili slepice, kuřata a hroudy másla patrně do pytlů a odnesli je. Ani na vejce nezapomněli. Hovor a hluk probudil domovníka, avšak ten bál se vyjíti ven, aby se nestal obětí útoku. Podle novin bylo právě Tylovo náměstí ideálním místem pro páchání kriminální činnosti. Lupiči mohli například dle libosti použít nedostatečně zabezpečené žebříky lampářů ke vniknutí do bytů v prvním patře. Jako vhodné skrýše k rozdělení lupu se přímo nabízely opuštěné boudy trhovců. Veřejné bezpečnosti rozhodně nepřispívalo, že pouliční plynové lampy byly z úsporných důvodů během noci zhasínány. Často svým chováním zločincům nahrávali i samotní strážci pořádku: S určitou pravidelností najdete vždy v určitou dobu hlídku na určitém místě. Zloději, když jedinou noc věnují pozornost hlídce takové v rajónu, kde hodlají se vloupati, mohou nerušeně pracovati v nocích následujících. Pořádek v ulicích města se dal zajistit i jinak. Vinohradské noviny svým čtenářům připomněly dubnovou vyhlášku městské rady: Od 16. dubna do 15. října smí se klepati koberce a jiné předměty ve všední dny odpoledne od šesté do deváté, ráno v létě v zimě ve všední dny od sedmé hodiny do půl deváté. Ve čtvercích domovních, kde jsou úřady a školy, obmezeny jsou svrchu uvedené hodiny na čas, kdy se neúřaduje a nevyučuje. Některé činnosti spojené s úklidem byly vinohradským domácnostem zapovězeny úplně: Vyvěšovati peřiny apod. z oken a balkónů, vyprašovati utěrky a vylévati špínu do ulice jest předpisy místní policie zapovězeno. Domy otvírají se od 16. dubna do 15. října ráno o páté hodině, a zavírají se o desáté hodině večerní. Ovšem i z dobových novin je patrné, že realita v ulicích města byla často zcela opačná. Michal Frankl Památka UNESCO na Vinohradech Při procházkách po Vinohradech nalezneme celou řadu zajímavých historických budov. Tato část Prahy však disponuje také nejvýznamnější moderní sakrální stavbou... Pomezí Prahy 2 a Prahy 3, náměstí Jiřího z Poděbrad, dominuje kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Tato netypická stavba zaujme již z dálky 42 metrů vysokou věží s kruhovým oknem a ciferníkem hodin. Interiér je stejně zajímavý. Jedná se o jednolodní prostor beze sloupů (32 x 26 m) s 13 metrů vysokým dřevěným kazetovým stropem. Nad hlavním oltářem je pak zavěšena třímetrová zlacená socha Krista, setkáme se zde i se sochami šesti dalších českých patronů. Kostel byl vysvěcen roku 1932, avšak Královské Vinohrady usilovaly o výstavbu druhého vinohradského kostela již od roku Je ironií, že jeho architekt, vynikající slovinský odborník Josip Plečnik, se konkurzu na projekt kostela nezúčastnil. V Praze působil jako profesor Uměleckoprůmyslové školy a od roku 1920 byl pověřen prezidentem T. G. Masarykem úpravami areálu Pražského hradu. Právě pro jeho zkušenosti mu byl projekt kostela nakonec svěřen, výjimečná stavba se uskutečnila a byla zasvěcena srdci Ježíše jako poděkování za samostatnost republiky i za ochranu vlasti. Letos, po 78 letech, zařadila vláda České republiky právě kostel Nejsvětějšího srdce Páně mezi 38 nových národních kulturních památek, které aspirují na členství památek UNESCO. Toto uznání druhému vinohradskému kostelu je oprávněné, jeho architektura je skutečně unikátní. Mgr. Veronika Kouteshová Bezpodmínečnou kapitulaci Třetí říše stvrdil svým podpisem v hlavním stanu Spojenců v Remeši v 02,41 hod. 7. května 1945 náčelník štábu operačního oddělení Vrchního velení branné moci gen. Alfred Jodl. V platnost měla vstoupit v 00,01 hod. 9. května Nedlouho po tomto aktu však spojenecké velení obdrželo žádost Moskvy, aby se generální kapitulační akt odehrál v právě dobytém Berlíně. Původní dohoda z Remeše byla proto prohlášena za předběžnou a k signování definitivního dokumentu došlo 9. května 1945 v 00,43 hod. v jídelně důstojnického kasina ženijního učiliště na berlínském předměstí Karlshorst. Za poražené se zúčastnili šéf Vrchního velení Slovo historika DEN VÍTĚZSTVÍ branné moci generál polní maršál Wilhelm Keitel, admirál Hans von Friedeburg a generál Hans-Jürgen Stumpff, za vítěznou stranu pak generál Carl Spaatz, polní maršál Arthur Tedder, maršál Georgij K. Žukov a generál Jean de Lattre de Tassigny. Celý akt trval Praha 2 před sto sedmdesáti lety V posledním díle této krátké série se podíváme, jak vypadaly Vyšehrad a Podskalí v polovině 19. století. Zatímco Nové Město založené Karlem IV. se postupně rozrůstalo, vorařská osada Výtoň a na ni navazující Podskalí již existovaly, ve srovnání s dneškem však ve zcela jiné podobě. Jednak Vltava stále ještě v polovině 19. století plynula ve svých přirozených březích a nikoliv mezi vysokými nábřežími, a dále výstavba mezi Výtoní a Palackého náměstím neodpovídala dnešní uliční síti. Na Vyšehradě jsou v té době dobře patrny barokní hradby a také půdorys kostela sv. Petra a Pavla, byť ve stále ještě barokní podobě předcházející novogotické přestavbě. Vedle kostela, v místech, kde jsou nyní umístěny Myslbekovy sochy, je vidět stavba muničního skladu (Municion Depot.), který později zanikl a nyní již neexistuje. Na Vyšehradě je také dobře patrna Wifehrader Thor nyní Táborská brána a vedle kostela sv. Petra a Pavla jsou slabším odstínem zakresleny budovy starého proboštství. Vyšehrad ale není jen areál současné městské památkové rezervace, je to také podhradí. V polovině 19. století již neexistovala osada Vyšehrad se svou hlavní ulicí nyní Vratislavovou. Na plánu je dobře patrno její rozšíření do prostoru nevýrazného náměstí, které je konec konců mezi starou radnicí a bývalou základní školou ve Vratislavově jasně znatelné dodnes. Ostatní ulice, patřící pod katastrální území Vyšehradu, ještě v 19. století neexistovaly. Na plánu je naznačena pouze Přemyslova, jako odbočka z nynější Vratislavovy dolů k současnému podchodu pod železniční tratí. Pochopitelně ani trať, tak jako dnes, neodděluje území Vyšehradu od ostatních částí Prahy 2. Dominantními stavbami Na Slupi jsou na plánu jednak nemocnice a klášter sv. Alžběty, který je již téměř v současném půdorysu, a kostel Na Slupi (Sluper Kirche) a před ním velká budova označená jako K.K.Milit. Erziehunghaus, tedy Císařský a Královský vojenský výchovný ústav. Nyní je tato budova součástí Revmatologického ústavu. V Podskalí byla v polovině 19. století naprosto odlišná zástavba. Na plánu je dobře patrna hlavní ulice, která vede v trase dnešní Vyšehradské ulice až někam k současné Svobodově ulici. Svobodova, nádraží Vyšehrad, železniční trať a ani Železniční most v té době stále ještě neexistovaly. Přibližně v místech současné trasy Plavecké ulice okolo známé restaurace U tří bojovníků je na plánu naznačena ulice vedoucí ke břehu Vltavy. Dobře jsou tu patrny zahrady a celková zástavba je zatím málo hustá. Jen velmi obtížně je možné identifikovat historickou budovu celnice Na Výtoni, tedy místo, kde voraři platili svoji daň za dřevo. Snad jde o tmavší budovu u Vltavy. Přes řeku, přibližně v místě, kde nyní vede Železniční most, je naznačena trasa přívozu a koryto Botiče není zatrubněno a nevede v podzemí, tak jako nyní. Světlá souvislá linka na plánu znázorňuje tehdejší, ale vlastně až na malé pouhých 45 minut a jeho výsledkem bylo pouhé potvrzení předběžné kapitulace z Remeše. V bojující Praze se v brzkých odpoledních hodinách 8. května 1945 schylovalo rovněž k významné dohodě Provedení formy kapitulace německých branných sil (v Praze a okolí). Dohoda byla koncipována zástupci České národní rady a velitelem německé branné moci v protektorátu a současně velitelem pražské posádky generálem Rudolfem Toussaintem. K podpisu došlo kolem 16,00 hod. Protokol obsahoval devět základních bodů, které mj. stanovovaly počátek odchodu německých jednotek (včetně zbraní SS a policie) na 18,00 hod., ochranu německých žen a dětí Mezinárodním červeným křížem, propuštění válečných zajatců, odevzdání nepoškozených zbraní, včetně letadel, přidělení německého důstojníka koordinujícího odstraňování náloží z podminovaných staveb atp. Úterý 8. května 1945 končilo v Praze symbolicky. Ve 23,23 hod. vztyčila hradní stráž po dlouhých 2250 dnech nad Hradem československou státní vlajku. Podstatná část německých jednotek opustila Prahu ještě do půlnoci 8. května První sovětské tanky 4. gardové tankové armády generála Dimitrije D. Leljušenka dorazily na předměstí Prahy u Liboce kolem 03,00 hod. 9. května O tom, že odpor, s nímž se Rudá armáda setkala, byl skutečně sporadický, svědčí její rychlý postup do středu města. Do samotného centra na Václavské a Staroměstské náměstí však sovětské tanky dorazily přes nekonečné zástupy nadšených Pražanů až v 11,15 hod. Jedny z posledních výstřelů II. světové války v Evropě zazněly na půdě hlavního města země, která byla na podzim roku 1938 obětována proto, aby tato válka nikdy nevznikla. Jan B. Uhlíř VYŠEHRAD A PODSKALÍ úpravy i současné katastrální hranice Vyšehradu. Po celý loňský rok jste mohli číst na stránkách Novin Prahy 2 články o historických názvech a postupných změnách jmen ulic v Novém Městě, na Vinohradech, v Nuslích a na Vyšehradě. V letošním roce jsme na tento seriál navázali sadou čtyř článků o vývoji znázornění naší městské části na plánech z poloviny 19. století. Tímto článkem se s celou sérií loučíme. Rád bych poděkoval za vaše poznámky a připomínky, které jsem dostával, omluvil se všem, kteří našli v jednotlivých textech nějaké nepřesnosti a chyby, a poděkoval za hezká slova, která se mi také občas donesla. Pokud máte jakýkoliv námět na další možnou řadu článků, rád se, buduli mít příslušné podklady, navrženému tématu budu věnovat. Radim Perlín, zastupitel (ODS) Pramen: Plány Prahy podle indikačních skic stabilního katastru ( ), Archiv hl. m. Prahy, 2005 NP_kveten_10.indd :26:22

10 10 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR 2010 V Praze podalo kandidátní listinu pro letošní parlamentní volby, které se konají ve dnech 28. a , v zákonné lhůtě 22 politických stran a hnutí. Přinášíme jejich přehled v abecedním pořadí. Česká pirátská strana Česká strana národně sociální Česká strana sociálně demokratická Dělnická strana sociální spravedlnosti EVROPSKÝ STŘED Humanistická strana Klíčové hnutí Komunistická strana Čech a Moravy Konzervativní strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová OBČANÉ.CZ Občanská demokratická strana Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa STOP Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Strana svobodných občanů Strana zelených Suverenita blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu TOP 09 Věci veřejné Volte Pravý Blok Na základě výzvy s dubnovém čísle Novin Prahy 2 projevilo zájem o bezplatnou inzerci v Novinách Prahy 2 pět politických stran. Na tomto místě přinášíme jejich prezentaci. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2 Nabízí těm, kteří pečují o seniora či zdravotně postiženého doma a potřebují trochu času pro sebe, tzv. terénní odlehčovací služby, tzn. profesionální a citlivá pečovatelka vás v péči na určitou dobu zastoupí. Cena dotovaná MČ Praha 2 je 35 Kč/hod. Kontakt: Mgr. Zdeněk Reiser, tel.: /l. 111 nebo Naléhavě hledá dobrovolníky, kteří by chodili se starými lidmi, žijícími v domovech, na procházky, povídat si atd. Pro seniory je lepší, když jde o dlouhodobější spolupráci, ale budeme rádi i za příležitostnou pomoc. Kontakt: Andrea Kratochvílová, tel.: Klub zve na čtvrteční odpoledne od 13:30 do 16:00 všechny milovníky stolních her: žolíky, canasta, scrabble atd. Kontakt: Andrea Kratochvílová, tel.: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUENA VISTA VINOHRAD Letní rekondiční pobyty pro seniory s programem: zdravotní cvičení pod vedením fyzioterapeutky a výlety autobusem do okolí. Chlum u Třeboně Králíky v Jeseníkách Přihlášky na pobyty přijímáme již od března, hlaste se co nejdříve! Informace k pobytům a programům: Mgr. Eva Hrabětová Zdravotní cvičení pro mladší seniory: pod vedením fyzioterapeutky, čtvrtek 15:00 16:00, studio Bodyisland, U Zvonařky 7. Zdravotní cvičení pro starší seniory: pod vedením fyzioterapeutky, úterý 14:00 15:00, klub Centra sociálních služeb Praha 2, Záhřebská 15. Trénink paměti zábavnou formou: středa 14:00 15:00, klub Centra sociálních služeb Praha 2, Záhřebská 15. Zpívání pro radost (písničky K. Hašlera, Suchého a Šlitra, lidové): pod vedením bývalého operetního zpěváka J. Vondrovice, úterý 11:00 13:00, klub Centra sociálních služeb Praha 2, Záhřebská 15. MIMOŘÁDNÝ VÝLET s O.K. BUS Praha a MČ Praha 2 V pátek , odjezd 8:00 od Divadla na Vinohradech, návrat cca 16:30 tamtéž. Kapacita omezena na 36 osob. Rezervace na tel.: , na u: nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:30 v Infokoutku seniorů na nám. Míru 20. SENIOR FITNES pořádá ve spolupráci s FTVS UK v sobotu od 9:30 do 12:00 akci Poznávej krásy Prahy. Uskuteční se v Šáreckém údolí, prezence proběhne před vchodem do FTVS UK, ul. José Martího (9:30 10:00). Překonejte vlastní pohodlnost a přijďte se projít krásnou jarní přírodou. Celková délka je cca 4 km, na trati bude několik stanovišť, na kterých budou pro účastníky připraveny nejrůznější úkoly. Vítán je každý, kdo má chuť se zapojit, něco nového poznat a chvíli si hrát. Symbolické startovné (20 Kč) bude v plné výši využito na nákup overballů a gymballů do cvičebních prostor, kde pořádáme pravidelná cvičení. NP_kveten_10.indd :26:24

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení Women fitness Petra Clinic NABÍDKA: POSILOVNA PRO ŽENY l CVIÈÍCÍ STOLY SLENDER YOU l DYNAMICKÝ PILATES lsolarium ČÍSLO 5 - KVĚTEN NP2/38/2006 p e t r a c l i n i c W "Tak trochu jiné cvièení Women fitness Petra Clinic V Tùních 1, Praha 2 (vedle Student Agency) Telefon: majitelka spoleènosti NOVÌ OTEVØENO NP2/5/2010 NP2/20/2010 MALOVÁNÍ Novotný , NP2/28/2008 inz ODS 182x130.indd :02:23 NP2/4/2009 NP2/12/2010 NP2/18/2010 OPRAVY Tel.: NP2/20/2007 KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n NP2/7/2010 Svoz velkoobjemového odpadu Květen 2010 Plyn_103x70_smetak.indd ÚT Ostrčilovo 1 nám. 2 ST Jaromírova/Svatoplukova :57:24 ST Štěpánská/Na Rybníčku SO Na Bojišti 2 ČT Neklanova 30 PO Slezská/Blanická PO Trojanova 7 ÚT Lublaňská 31 ÚT Sarajevská/Rejskova ST Chopinova/Krkonošská ST Pod Slovany (zeď) NE LSD nám. Míru Po LSD Na Zderaze PO Na Hrobci 2 ÚT Sázavská 13 První tři červnové týdny ÚT Záhřebská 32 SO Na Bojišti 2 ST Polská 36 PO Vocelova 1 ČT LSD Na Kozačce ÚT Londýnská/Rumunská PO Římská/Italská ST Štěpánská/Na Rybníčku ÚT Slavojova (park) SO Na Zderaze 7 ST Chodská 25 Další termíny na Ulice Prahy 2. Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Létající sběrné dvory: Od dubna do října budou v Praze 2 zřízeny v rámci projektu Čistá dvojka tzv. Létající sběrné dvory (LSD): dvakrát do měsíce v době od 13:00 do 19:00 (viz harmonogram VOK). Pro tuto akci bylo vybráno 14 stanovišť s kontejnery pro odkládání a třídění odpadu z domácností. Třídit se bude objemný odpad, stavební suť, dřevo, elektroodpad vč. chladniček, TV a PC komponentů. Po celou dobu umístění kontejnerů bude na stanovišti vyškolená obsluha. NP2/73/2003 NP2/19/2010 O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. Informace: Klub REMEDIUM, Táboritská 22, Praha 3 Tel.: MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V PRAZE 2 V úterý 25. května 2010 mohou občané zdarma odevzdat do vozidla Pražských služeb, a. s. na níže uvedených stanovištích nebezpečné odpady: Fügnerovo nám. 15:00 15:15 Štěpánská (u kostela) 15:30 15:45 Jiráskovo nám. 16:00 16:15 Podskalská 16:30 16:45 Ostrčilovo nám. 17:00 17:15 Sarajevská/Rejskova 17:30 17:45 nám. Míru (u kostela) 18:00 18:15 Kladská/Moravská 18:30 18:50 Další termín: úterý NP2/45/ dní v týdnu ONLINE KVĚTINY do 2 hodin u Vás! NP2/44/2008 NP2/21/2010 NP2/22/2010 NP_kveten_10.indd :26:33

12 12 ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2010 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Kde v Praze 2 žili a tvořili spisovatelé Eduard Bass a Jan Drda? Vážení čtenáři, socha sv. Prokopa z minulé soutěže je umístěna ve vyšehradské ulici K Rotundě. Dárek za správnou odpověď zasíláme J. Kašíkovi z Prahy 10, I. Sobieszyńské z ul. K Rotundě a J. Broučkové ze Slezské ulice. Mnohé z domů v Praze 2 mají v sobě genia loci. Jedním z nich je bezesporu ten, na kterém je umístěna pamětní deska dvou význačných českých spisovatelů. Eduard Bass, vl. jménem Schmidt ( ), byl prozaikem s darem komického vidění, Fotosoutěž autorem malých kabaretních forem a všestranným žurnalistou. Z rozsáhlé tvorby je především známá Klabzubova jedenáctka, která byla i zfilmována, jeho vrcholným románem je Cirkus Humberto. Dlouhých 21 let pracoval v redakci Lidových novin, v období jako šéfredaktor. Jan Drda ( ) byl význačný prozaik a dramatik, fejetonista, filmový scénárista i autor knih pro děti a mládež. Stal se spoluautorem filmů vzniklých podle vlastních literárních předloh: Městečko na dlani, Němá barikáda, Hrátky s čertem, Vyšší princip, Zlaté kapradí. V roce 1937 se stal členem kulturní redakce Lidových novin. Po II. světové válce působil ve Svobodných novinách, později byl šéfredaktorem Lidových novin. Pamětní desku s podobou obou literátů, která byla na dům umístěna na podzim 1985, vytvořil akademický sochař Miroslav Pankrác. Soutěžní otázka zní: Kde v Praze 2 žili a tvořili spisovatelé Eduard Bass a Jan Drda? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru Sochu sv. Prokopa naleznete na Vyšehradě, v ulici K Rotundě Výstava historických hraček V Emauzském opatství jsou k vidění zajímavé historické mechanické hračky. Exponáty ze soukromých sbírek jsou domácí i zahraniční výroby a mapují období Až do poloviny října si můžete od 11:00 do 19:00 (v sobotu do 17:00) prohlédnout třeba plechové hračky poháněné hodinovým strojkem na klíček, dětské modely parních strojů, plechových automobilů, letadel a pohyblivé postavičky. Kromě toho jsou tady kovové stavebnice a další zajímavosti, např. dětské kinematografy s kolekcí komiksových diapozitivů. Největší část výstavy tvoří rozměrný model kolejiště s vláčky. sim gorila nauka o rostlinách polní plevel uzlík ve tkanině fotbalový milánský klub porážka levný způsob přepravy ledovce nemoc pohybového ústrojí posléze podpora zbavovat slupky Čapkovo drama pouze puls houfy staré váhové jednotky první část tajenky chmelový keř londýnská čtvrť Verdiho opera název hlásky druhá část tajenky chemická značka niklu toho času neorientovati se elektronka předložka dětský pozdrav V květnu 2010 si připomínáme dvě výročí spojená se zakladatelem našeho moderního sochařství, který se v roce 1922 stal rektorem AVU. Myslbekův žák (viz tajenka) se narodil a zemřel Pohřben je na vyšehradském Slavíně. V Praze 2 se nachází jeho bronzová pamětní deska z roku Dům, kde žil, je nedaleko radnice. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Josef Nesvadba. Vylosovanému výherci, H. Hájkové z Ústí n. Orlicí, zasíláme dárek. drtit Mezinárodní den vzpomínek na oběti holocaustu, hebrejským názvem Jom ha-šoa, je připomínán již od roku 1951 z iniciativy bývalého izraelského premiéra Davida Ben Guriona, a ne náhodou právě v den výročí začátku povstání ve varšavském ghettu v průběhu II. světové války. Od té doby si tak lidé ve všech zemích světa, ať už židovského nebo Jom ha-šoa 2010 jiného vyznání, každoročně připomínají hrůzy, jimiž musela projít drtivá většina evropského židovstva v letech Letošní připomínka výročí u nás již popáté probíhala v neděli 11. dubna formou nepřetržitého čtení jmen obětí holocaustu. Podtitul Jom ha-šoa zní: Projevy rasové nesnášenlivosti nejsou jen projevem minulosti. Organizátoři se tak snaží opakovaně upozornit na vzrůstající počet stoupenců neonacistických hnutí společně s větší mírou tolerance rasistických projevů ze strany veřejného mínění i některých politiků. Tím, že mají účastníci možnost symbolicky přečíst několik jmen obětí, si daleko více přiblíží vnímání tragického rozměru holocaustu. Veřejné čtení jmen obětí na náměstí Míru se uskutečnilo z iniciativy Nadačního fondu obětem holocaustu, Institutu Terezínské iniciativy, dále pak České unie židovské mládeže, Židovského muzea v Praze a Lauderových škol. Někteří studenti Lauderových škol ještě před samotným setkáním na náměstí Míru absolvovali cestu po pražských Stolpersteine neboli kamenech zmizelých. Jde o speciální dlažební kostky, které se pokládají před dům, z něhož byl nějaký člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn (více na www. stolpersteine.cz). Anežka Večeřová, studentka gymnázia Lauderových škol Jarní koncerty v Grébovce Vynikající čeští violoncellisté Jiří Hošek a Dominika Hošková se postarali o mimořádný zážitek návštěvníků dubnového koncertu v Gröbeho vile. Violoncellové duo si pro ně přichystalo skladby Josepha Haydna, Antonína Krafta, Jacquese Offenbacha a Davida Poppera. Jeden z návštěvníků, Jiří Fišera, pod dojmem koncertu neváhal a napsal: Vážená paní starostko, opět se mi poštěstilo být 7. dubna 2010 při tom... Mistrovský byl nejen hudební projev obou virtuózů hry na viloncello, ale slovní doprovod pana Hoška byl na vysoké úrovni a celý program báječně doplňoval. Byl to překrásný zážitek. Moc Vám a Vašim spolupracovníkům, kteří dovedou vybírat takové bonbonky, vřele děkuji. Další z podvečerních koncertů v Gröbeho vile se koná ve středu 19. května. V pravidelném čase od 19:00 na něm vystoupí mužské vokální kvinteto HLASOPLET. Text: len, foto: vin Běžecké příběhy na radnici Až do 15. května 2010 budou v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 2 k vidění fotografie věnované historii pražských maratonských běhů. Putovní výstavu nazvanou Běžecké příběhy připravila společnost Prague International Marathon (PIM). Již vloni se představila na ruzyňském letišti a na třech místech v Bruselu. Fotografie jsou vybrány z archivu PIM, obsahujícího tisíce unikátních snímků, které mapují celou patnáctiletou historii Pražského maratonu a dění okolo kultury běhání v České republice. Jsou na Veřejné vzpomínky na náměstí Míru se zúčastnili pamětníci Šoa, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských a romských organizací i všichni, kteří chtěli vzpomenout na své blízké či jen vyjádřit postoj k projevům netolerance ve společnosti. Mezi předčítající se zařadila také starostka Prahy 2 Jana Černochová. Foto: len nich zachyceni nejen běžci, ale také vše, co s pořádáním běžeckých akcí souvisí. Součástí expozice jsou fotografie zapůjčené ze soukromého archivu manželů Dany a Emila Zátopkových. Podrobnosti na lag Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: E. A. Poe, výstava interpretací, ilustrací a uměleckého knižního zpracování díla významného světového básníka a prozaika ( ). Výstava Modrá láska Příběh tetování přibližuje historii tetování a jeho zvláštnosti ( ). 1 věž 4 věžníci, českoněmecký projekt zaměřený na motiv věže ( ). AKCE: Jarní veletrh starožitností ANTIQUE 2010 na Novoměstské radnici ( ). Večer indického a flamenkového tance II. ( v 18:00). Novoměstská radnice a její okolí, komentovaná prohlídka s vycházkou PIS ( ve 14:00). Třetí pražské vědohraní na Novoměstské radnici aneb Den s MFF pro děti a seniory, fyzikální zákony zábavnou formou na nádvoří radnice. Ve spolupráci s Matematickofyzikální fakultou UK ( od 9:00). NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: Obrazy Alexandra Iljašenka ( ). Obrazy, akvarely Zdeňky Marschalové ( ). AKCE: Audio - bio - graf!, expedice do krajin Svátečního popu ( ). Mezinárodní přehlídka sklářského umění ( ). Jako zázrakem, IV. ročník benefiční akce Asistence, o. s. ( ve 14:00). Nedělní promenádní koncerty (9., 16., 23., ). Letní scéna: Představení Romeo and Juliet ( , v angličtině). KO- MORNÍ SÁL STARÉ- HO PURKRABSTVÍ: Skycross, 2. ročník zábavného klání ( ve 13:00, vstup volný). Pro děti: Kubula a Kuba Kubikula (9. 5. v 15:00). Medvídek Pú ( ve 14:00). Výtvarná dílna Stínohra s rybami ( v 15:00). Baron Prášil ( v 15:00). Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Děti, pozor, červená! (5. 5.). Na kole či pěšky (12. 5.). Společně bezpečně (19. 5.). Jezdíme bez nehod (26. 5.). VÝSTAVY: Fashion/Design/ Zlín, Ateliér designu oděvu Univerzity Tomáše Bati ( ). AKCE: ve 14:00 Pietní akt Den muzeí a galerií (pro návštěvníky vstup zdarma) Společně bezpečně, preventivní akce zaměřená nejen na seniory (10:00 16:00, pro účastníky vstup zdarma) Bambiriáda (pro účastníky vstup zdarma). FILMOVÝ ČTVRTEK (od 17:00): Holka z města, romantická komedie (13. 5.). Dětské dopravní hřiště pro veřejnost. www. muzeumpolicie.cz Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad městské části Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 12, číslo 5. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Tomáš Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. Naděžda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , p2.mepnet.cz, internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků. NP_kveten_10.indd :26:46

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Olomouc 9. dubna 2015 Obecně závazné vyhlášky Současná právní úprava zmocnění

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2. Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.2012 Ing.Miroslav Jiřina Tajemník MěÚ Františkovy Lázně Město Františkovy

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Naše organizace Brnění, Občané proti hazardu a Transparency International se dlouhodobě zabývají regulací hazardu. Aktuálně se konečně otevřela

Naše organizace Brnění, Občané proti hazardu a Transparency International se dlouhodobě zabývají regulací hazardu. Aktuálně se konečně otevřela Naše organizace Brnění, Občané proti hazardu a Transparency International se dlouhodobě zabývají regulací hazardu. Aktuálně se konečně otevřela možnost, jak obce mohou na svém území hazard skutečně regulovat.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 Ze dne 22. června 2011 Zasedací místnost náměstí Republiky č. 16 Plzeň Začátek jednání: 14:00 hod. Konec jednání : 15.30 hod. Přítomni : dle prezentační

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí

Celkem 535 987 643 184 416 667 500 000 97 880 117 456 21 440 25 728 * položky, které hradí Eko kom, a.s. přímo realizátorům akcí Náklady na realizaci programu Čistá dvojka v roce 2012 celkem MČ Praha 2 EKO KOM ASEKOL položka akce cena s cena s cena s 1/ Webová aplikace 0 0 0 0 1.1 aktualizace webové aplikace 0 0 0 0 tvorba textů

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více