1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb 4. 3 Základní skladby obvodových plášťů 9. 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb 4. 3 Základní skladby obvodových plášťů 9. 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb 12"

Transkript

1 vzdělávací materiály Dřevostavby pro bydlení Ing. Zoja SKOPALOVÁ Bc. Petr ŠENFELDR, DiS, BA

2

3 Vzdělávací materiály Obsah 1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb Výhody výstavby objektů ze dřeva Nevýhody výstavby objektů ze dřeva Nejčastější hlediska investora pro volbu výstavby dřevostavby 5 2 TECHNICKÁ provedení typů konstrukce Základní konstrukční systémy dřevostaveb 6 3 Základní skladby obvodových plášťů 9 4 Ochrana dřeva v konstrukcích Fyzikální vlivy Biologické vlivy Atmosférické vlivy 11 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb Nejnižší vnitřní povrchová teplota Součinitel prostupu tepla Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce Neprůvzdušnost staveb Vzduchová neprůzvučnost staveb Požární odolnost dřevěných konstrukcí 13 6 Difúzně otevřené a uzavřené konstrukce Difúzně uzavřené konstrukce Difúzně otevřené konstrukce 15 7 Porovnání vybraných konstrukcí dostupných na trhu Základní seznam tenkovrstvých omítek pro finální úpravu fasády Minerální omítky Akrylátové omítky Silikátové omítky Siloxanové omítky Silikonové omítky 18 1

4 Dřevostavby pro bydlení Silikon-silikátové omítky Výběr difúzně uzavřených konstrukcí Výběr difúzně otevřených konstrukcí 21 8 Typické konstrukční detaily obvodových plášťů 23 9 Základní konstrukční detaily praktické příklady Závěr 34 2

5 Vzdělávací materiály 3

6 Dřevostavby pro bydlení 1 Teoretická východiska provedení dřevostaveb V současné době se dřevo stalo významným konstrukčním materiálem pro výstavbu obytných i vícepodlažních objektů, zejména z důvodu jeho fyzikálně statických vlastností a ekologických parametrů. Kombinace moderního pojetí dřevostaveb s poznatky historických stavebních systémů udává trend moderní výstavby. Dřevostavby jsou dnes moderní a úspěšné díky možnosti široké tvárnosti architektonických prvků. Moderní trend dřevostaveb je možný také díky vývoji nových konstrukčních metod a komplexních prvků na bázi dřeva s lepšími vlastnostmi než původní prvky z rostlého dřeva. Moderní dřevostavby řeší odborně a koordinovaně problematiku statiky, akustiky, požární ochrany a stavební fyziky. Stále více se vlastnosti kladené na provedení dřevostaveb dostávají do povědomí potenciálních investorů. Díky tomu jsou vyvíjeny nové technologie výstavby a zkoušeny stále nové materiály na bázi dřeva. Zvýšení cen energií zapříčinilo vznik nových domů v nízkoenergetických standardech. Neustálý posun zaznamenávají i tepelně izolační materiály a technická zařízení staveb jako větrání, rekuperace, solární a fotovoltaické systémy. 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu stavebních částí se spotřebuje méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport. Na základovou desku založenou v nezámrzné hloubce a na únosné zemině se jednotlivé prvky nainstalují za velmi krátkou dobu. Výstavba domu trvá od objednání zpravidla 3 až 8 týdnů, při větších odchylkách od původní koncepce je vše hotovo do tří měsíců. Variabilní je zpravidla tloušťka a tedy i účinnost tepelných izolací. Výstavba formou suché technologie umožňuje stavět po celý rok, takže stavebník není vázán příznivým počasím, teplotami a podobnými faktory. Většina dřevostaveb je uživatelsky sympatická. Nově postavený objekt nepotřebuje vyschnout po mokrém procesu a působí tak příjemně a zatepleně ihned po dokončení. Při použití součástí z rostlého dřeva (obkladové palubky, podlahy) je příjemný i čichový vjem. Protože dřevo a desky na jeho bázi mají podstatně nižší hmotnost, snižují se výrazně náklady na přepravu materiálu a na zemní práce. Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje množství a zejména hmotnost stavebního odpadu, takže náklady na likvidaci odřezků jsou nízké. Případná likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí. [1] 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva Životnost staveb na bázi dřeva je nižší než u kamene nebo cihel. I tak se ale pohybuje v desítkách let. Zděné stavby je však možno používat podstatně déle. Lehké dřevěné konstrukce mají nižší tepelně akumulační schopnosti, takže v zimě bezprostředně po vypnutí topidla začne v domě rychleji klesat teplota. Domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou hořlavé. I když je nehořlavost dřeva pomocí velkoplošných materiálů pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvýšena, požární odolnosti cihlových konstrukcí nedosahují. Akustické vlastnosti, zejména z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb, jsou nízké a vyžadují náročnější řešení této problematiky. 4

7 Vzdělávací materiály Dřevostavby jsou více ohroženy rozšířením plísní. Ty se mohou objevit v místech s vyšší vlhkostí stěn a zejména ve styku neošetřeného dřeva se základem. Obytné domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou oproti domům zděným lehké, takže například při povodních jsou méně stabilní. [2] Obr. 1: Výstavba objektů ze dřeva, (www.drevoweb.cz) 1.3 Nejčastější hlediska investora pro volbu výstavby dřevostavby Mezi nejčastější hlediska, která mohou stavebníka přesvědčit k výstavbě dřevostavby, před u nás zavedenějšími zděnými systémy jsou: Minimální energetická náročnost dřevostaveb Nespornou výhodou dřevostaveb je jejich nízká energetická náročnost - lze tak mít dům nízkoenergetický nebo i pasivní. Výhodných parametrů se dosahuje správně navrženou konstrukcí, vrstvou izolace, okny a dveřmi, atd. Jak bude dům úsporný, záleží na typu a použití konkrétních stavebních materiálů. Energetické úspory a s nimi spojené ekologické efekty lze u dřevostaveb ve srovnání se silikátovými stavbami dosáhnout v jednotlivých fázích stavební výroby: těžba, přeprava a zpracování surovin; výroba a přeprava stavebních materiálů a výrobků; vlastní výstavba. Nízká energetická náročnost zaručená úsporou energie a ochranou tepla je spojená s technickým opatřením na konstrukční prvky s ohledem na energetickou minimalizaci potřeby energie při provozu a zachování mikroklimatu dřevostaveb. [6] Ekonomické hledisko Ekonomické hledisko dřevostaveb je přímo závislé na použití typu konstrukce, materiálů a také její tloušťky. Cena je srovnatelná s výstavbou za použití betonových či zděných prvků, avšak lze docílit mnohem lepších vlastností za menší tloušťky stěn a tím spojených úspor. Cenu dřevostavby může ovlivnit použití alternativních náročnějších materiálů na bázi dřevité izolace, ovčí vlny, konopí atd. Ovšem zde je přidanou hodnotou zaměření na ekologicky udržitelnou výstavbu. Další příznivým ekonomickým hlediskem při výstavbě dřevostaveb je krátká doba výstavby, bez nutnosti technologických přestávek a mokrého procesu. Ekonomické hledisko lze také zmínit při přepravě materiálu, použití strojů a další složité technologie, která není při výstavbě dřevostaveb nutností. Estetické hledisko Dřevostavby umožňují velkou variabilitu půdorysu a vzhledu objektu za použití různorodých prvků na bázi dřeva. Proto jsou dřevostavby velmi oblíbené architekty pro pěkné řešení objektů a již dlouho je dřevostavba a kvalitní architektura synonymem. Dřevo je architektonicky vhodný materiál, který pozitivně působí na člověka, a proto mají dřevostavby předurčeno zvýšené estetické hledisko. Architektonické pojetí dřevostaveb je možné umocnit použitím kombinace skla a dřeva, zasazením objektu do terénu a celkovým provedením venkovních úprav. 5

8 Dřevostavby pro bydlení 2 TECHNICKÁ provedení typů konstrukce Dřevo je využíváno jako základní stavební materiál již od nepaměti a je historicky spojené s výstavbou objektů. Postupem času se začaly vyvíjet jednotlivé konstrukční typy, které se v průběhu let zdokonalovaly a rozšiřovaly se jejich možnosti uplatnění. V průběhu 12. století začaly vznikat hrázděné domy, které postupně nahradily domy roubené. Jednalo se o ojedinělý konstrukční systém, který byl tvořen dřevěnými nosnými prvky. Dřevěná nosná kostra objektu byla vyplněna cihelným anebo kamenným zdivem. Zjednodušením tohoto systému vznikl v 19. století v Americe systém Timber Frame, který je konstrukčně tvořen z dřevěných nosných prvků podstatně menších průřezů, než tomu bylo u hrázděných staveb. Hlavním rozdíl u moderních dřevostaveb spočívá ve výplňovém materiálu dřevěného rámu, kdy místo cihel a kamenů je stěžejním prvkem tepelná izolace, která společně s dřevěnými deskami tvoří plášť rámu. Během vývoje dřevostaveb vznikly novodobé konstrukční systémy, které umožňují použití dřeva i u staveb kulturních, sportovních a skladovacích hal. S rozvojem prefabrikace i v oblasti staveb ze dřeva se začínají objevovat první stavby z dílců připravených předem ve výrobních halách. [1] Obr. 2: Platform Frame System realizace domu, (www.servicemagic.co.uk) 2.1 Základní konstrukční systémy dřevostaveb Konstrukční systémy budov na bázi dřeva se zpravidla odvozují od hlavních svislých a vodorovných nosných konstrukcí, respektive konstrukčních prvků. Vyznačují se zejména různým stupněm prefabrikace a návazně staveništní pracností. Současné provedení dřevostaveb vychází zvláště z následujících konstrukčních principů: Srubové a trámové stavby Tento systém novodobé srubové výstavby je tvořený z kuláčů, dvoustraně, nebo čtyřstranně hraněných, případně profilovaných trámů, z kterých se vytvářejí masivní stěny. Jednotlivé trámy se kladou na sebe vodorovně a spojují se mezi sebou dřevěnými kolíky, vloženými péry nebo na pero a drážku vyfrézovanou v ložných plochách trámů. Pro tento konstrukční systém je charakteristické provedení nárožní budovy, kde se jednotlivé prvky překládají a spojují se na přeletování. Nosnou konstrukci stropů tvoří převážně viditelné trámy osedlané do příček a obvodových stěn na jednostranné přeplátování s přesahem v šířce římsy. U konstrukcí trámových stěn se nepoužívá přeplátování, ale vodorovné trámy jsou ukončeny kolmým řezem, nebo čepem a vkládají se do drážek svislých sloupků. Konstrukce trámových stěn se skládá z vodorovných a svislých sloupků. 6

9 Vzdělávací materiály V obou případech tloušťka stěny z masivního dřeva nepřesahuje obvykle 200 mm, což je pro celoročně užívané bytové objekty z hlediska tepelně technických nároků na obálkové konstrukce málo. [3] Obr. 3: Novodobá výstavba srubových staveb, (www.bydlení.cz) Příhradové, hrázděné stavby U tohoto konstrukčního systému tvoří nosnou konstrukci stěn tesařsky vázaná kostra z hraněného řeziva vyplněná různými druhy vyzdívek. Pro tuto nosnou kostru je nutno použít staticky dimenzované profily tloušťky 100/ /180 mm. Nosná kostra musí být vyztužena úhlopříčně orientovanými vzpěrami a stěnovými rozpěrami. Kostra hrázděných budov zahrnuje i vázaný strop a sedlovou střechu. [3] Klasické řešení tohoto konstrukčního systému již nevyhovuje dnešním stavebně technologickým a tepelně technickým požadavkům. Pokud je dnes stavba objektu řešena pomocí tohoto systému jedná se většinou o výrazový a estetický důvod zakomponování stavby do krajiny či okolní výstavby. Stavby ze skeletových konstrukčních systémů Jedná se o prostorový nosný systém využívající skelet, vytvářený ze svislých a vodorovných nosných tyčových prvků. Kompletuje se nosnými obvodovými plášti a dělicími konstrukcemi stropu a příček. Konstrukce dřevěných skeletů mohou mít několik variant, pokud se jedná o skelet skládající se z jednoduchých nebo zdvojených trámů osazených na sloupech. Další možností je provedení na probíhajících sloupech. Řešení výstavby objektů ze skeletových konstrukcí bylo umožněno novými technologiemi výroby nosných tyčových prvků z lepeného lamelového dřeva a novými způsoby spojování. [3] Skeletové konstrukční systémy se vyznačují půdorysnou dispoziční volností a jsou proto vhodné zejména pro výstavbu občanských staveb. Skeletové systémy jsou také náročnější na zabezpečení prostorové tuhosti a náročnější provedení konstrukčních spojů lepených lamelových prvků. Konstrukční systém z prostorových buněk Je konstrukčním systémem, který využívá kompletně sestavených prostorových buněk z výroben, které obsahují kompletní provedení stěn včetně opláštění, finálních povrchových úprav a instalací vždy v konkrétní prostorové buňce. Tyto buňky se pak dle předem stanoveného postupu při návrhu řešení skládají na staveništi do finální podoby. 7

10 Dřevostavby pro bydlení Toto konstrukční řešení provedení dřevostaveb je podmíněno ekonomickou analýzou, účelností objektu a dispozičním řešením konkrétní dřevostavby s přihlédnutím k možnosti dopravy a montáže na konkrétním místě. Sloupkové, žebrové konstrukční systémy Nosná kostra obvodových a vnitřních stěn je zhotovena z hraněných profilů, kde šířka těchto profilů je 2 až 3 násobkem jejich tloušťky. Jedná se o rámový způsob výstavby pomocí sloupků, jejíž rozměry jsou ovlivněny zejména technickými statickými požadavky. Pro vodorovné konstrukce stropu a střechy se pak používají profily, kde výška profilu je 4 až 5 násobkem jeho šířky. Ztužení stěn v rovině stěny zabezpečují konstrukční desky připevněné na nosnou kostru hřebíky nebo sponkami. Tloušťka konstrukčních desek a osové vzdálenosti spojovacích prvků pro připevnění konstrukčních desek k nosné konstrukci jsou voleny tak, aby tyto desky zabezpečovaly i spolupůsobení s dřevěným roštem. Opláštění dřevěné kostry obvodových stěn z vnější strany zabezpečuje ochranu nosné dřevěné konstrukce proti povětrnostním vlivům a je schopno plnit protipožární funkci. Z vnitřní strany obvodové stěny či stropu se umisťuje parozábrana nebo parobrzda. Konstrukce je možné doplnit předstěnou zavěšenou na pomocném roštu, v kterém je možné vést rozvody inženýrských sítí. Horizontální ztužení se provádí v celém půdorysu každého podlaží ze shodného profilu, jako jsou sloupky. Tento profil je do zhlaví obvodové stěny připevněn hřebíky, tak že vytváří v rozích stěn přeplátování jednotlivých konstrukcí. Stropní konstrukce je tvořena stropnicemi z rostlého dřeva, nebo viditelnými průvlaky z lepeného lamelového dřeva se stropnicemi, které mají za úkol bezpečně přenést svislé zatížení. [3] Systém je velice flexibilní a umožňuje stavbu objektu prakticky na přání zákazníka se snadnou možností provádění dodatečných změn a snadné a přehledné montáže stavby. Tento systém zažívá v současné době velký rozmach s využitím novodobých moderních konstrukcí, jako jsou lehké lepené nosníky tvaru I se stojinou z desek OSB a další novodobé materiály. Obr. 4: Schéma sloupkové konstrukce Two by Four, (www.mpo-efekt.cz) Panelové konstrukční systémy Základním konstrukčním prvkem panelových systémů je nosný panel obvodového pláště a panel vnitřních nosných a dělících stěn. Při vytváření konstrukce budovy může být kombinován s rámovým stropem a všemi známými konstrukčními systémy střech. Panelové konstrukční systémy se vyrábějí v různých velikostech a v různých stupních prefabrikace a kompletace dílců. Hlavním konstrukčním prvkem 8

11 Vzdělávací materiály stěnových panelových systémů je dřevěná nosná kostra. Její provedení zhruba odpovídá provedení sloupkového konstrukčního systému, ale zhotovuje se sbíjením svislých sloupků s vodorovnými prvky ve výrobním závodě s pomocí specializovaných pomůcek a strojů. Tímto je zajištěna jejich pravoúhlost a přesnost stavebních dílců a rozdíl je také v tom, že oproti staveništnímu provedení sloupkové konstrukce není nutné jednotlivé prvky zdvojovat a sdružovat. Nosná konstrukce se ve výrobních halách rovnou oplášťuje vhodnými konstrukčními deskami a z vnitřní strany se do konstrukce již osadí rozvody instalací nebo pouze elastické hadice pro následné protažení kabelů. Do panelů jsou již ve výrobně osazeny okna a dveře, což umožňuje jejich dokonalejší provedení a utěsnění problémových detailů. [3] Z výroby jsou pak panely převezeny pomocí nadměrných nákladů na staveniště, kde jsou jednotlivé prvky postupně skládány na základovou desku do finální podoby. Při použití celostěnových panelů se počet spár minimalizuje pouze na spáry v rozích, které jsou spolehlivě těsněny stažením styku vruty nebo šrouby do těsnění přesahu parozábrany. Obr. 5: Výstavba z panelového konstrukčního systému, (www.kodex-reality.cz) Na evropském i českém trhu figuruje velké množství firem, které se výstavbou objektu ze sloupkového a panelového konstrukčního systému zabývají. Jedná se o firmy zaměřené na projektování těchto a provádění dřevostaveb. Z těchto důvodů jsme se rozhodli v dalších kapitolách se zaměřit převážně na tento systém s uvedením jeho obecných požadavků, možností a uvedením základních výrobců včetně zástupců skladeb s difúzně uzavřeným a otevřeným provedením obvodového pláště. 3 Základní skladby obvodových plášťů Uvedené informace k základním skladbám obvodových plášťů u vybraného sloupkové a panelového konstrukčního systému vychází na základě obecně dostupných materiálů firem, které dodávají v současné době na trh konstrukce a objekty na bázi dřeva. V této kapitole uvádíme základní zástupce co do materiálového provedení na trhu. Detailní řešení konkrétních firem je obsaženo v kapitole č. 7, která se snaží porovnat technické řešení prováděných skladeb obvodových konstrukcí dostupným na českém trhu. Řešení obvodových stěn se na našem trhu objevují prakticky ve dvou konstrukčních variantách a materiálových variantách a jejich kombinacích. Používá se označení pro tyto dva základní zástupce jako americká a evropská verze provedení obvodového pláště. Americká verze je odvozená od systému Two by Four, který vychází ze základní dimenze tyčových prvků nosné kostry stěnové konstrukce 2 x 4. Jelikož při této dimenzi pro použití v obvodovém plášti nejsme schopni dosáhnout požadovaných hodnot tepelného odporu pro ČSN, používá se pro náš trh dimenze 2 x 6. Což odpovídá profilům 9

12 Dřevostavby pro bydlení cca 50 x 150 mm u neopracovaných prvků z rostlého dřeva, nebo z profilů 45 x 140 mm u čtyřstranně hoblovaných prvků. U těchto konstrukcí vycházejících z americké verze se pak obvykle používá ke ztužení konstrukce v rovině stěny konstrukčních desek z velkých orientovaných třísek OSB 3 určených do vlhkého prostředí o tloušťce 12 mm, připevněných ke konstrukci nosného rámu s osovou vzdáleností sloupků 400 mm z vnější strany. [3] Evropská verze vychází z profilu sloupků nosného rámu 60 x 100, 120 x 150 mm. K zajištění stability konstrukce v rovině stěny se obvykle používá cementotřískových desek tl. 12 mm. Konstrukce obvodových stěn je pak podle jednotlivých dodavatelů dokončena z vnější strany zateplovacím systémem z polystyrenu, nebo z desek na bázi minerálních vláken a dřevovláken s příslušnou omítkou. Po provedení instalací a vyplnění prostoru mezi konstrukčními prvky nosného rámu tepelnou izolací z minerálních nebo skelných vláken je z vnitřní strany provedena vrstva parozábrany. Z požárního hlediska je vnitřní povrch obvodových stěn dokončen sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami tl. 12,5 nebo 15 mm. Případně je konstrukce obvodových stěn z vnější strany obložena tepelně izolačními deskami z minerálních nebo skelných vláken osazených mezi vodorovné latě a zakryta difuzní kontaktní folií. Fasádní obklad z palubek je pak proveden na svislý odvětrávaný rošt. [3] Základní skladby obvodových plášťů pro dané konstrukční systémy se na našem trhu používají obvykle v následujícím alternativním provedení: (skladba stěn od interiéru) Skladby stěny 1 sádrokartonové desky tl. 12,5 mm parozábrana nosná konstrukce vyplněná tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm konstrukční desky OSB 3 tl. 12 mm vodorovný rošt z latí s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 40 mm kontaktní difúzní folie svislý rošt z prken s odvětrávanou vzduchovou mezerou tl. 20 mm fasádní obklad z palubek nebo prken tl. 20 mm Skladby stěny 2 sádrokartonové desky tl. 12,5 mm parozábrana nosná konstrukce vyplněná tepelnou izolací z minerálních vláken t mm konstrukční desky OSB 3 tl. 12 mm zateplovací systém z minerálních vláken tl. 60 mm fasádní omítka tl. 5 mm Skladby stěny 3 sádrovláknité desky tl. 12,5 mm parozábrana dřevotřísková deska 13 mm nosná konstrukce vyplněná tepelnou izolací z minerálních vláken t mm dřevotřísková deska tl. 13 mm zateplovací systém z polystyrénu tl. 30,40,50,60 mm fasádní omítka tl. 5 mm Uvedené skladby se na našem trhu vyskytují v různých tloušťkách, provedení a v kombinacích těchto základních variant. Dále se ke konstrukci obvodového pláště z interiéru přidává předstěna na přídavném nosném roštu v provedení se sádrokartonovou deskou. Tato předstěna slouží k vedení instalací a také 10

13 Vzdělávací materiály bývá často ještě zateplována jako dodatečné zateplení ze strany interiéru k zvýšení tepelně technických vlastností obvodového pláště. 4 Ochrana dřeva v konstrukcích Dřevo je organický přírodní materiál, který podléhá četným degradačním vlivům. Ty mohou časem vést až k jeho úplnému zničení. K poškození dřeva dochází především díky degradačnímu působení fyzikálních, biologických a atmosférických faktorů. 4.1 Fyzikální vlivy Důsledkem působení fyzikálních degradačních faktorů na dřevo je především změna vlhkosti dřeva, ke které dochází v důsledku změn relativní vlhkosti okolního prostředí. Tím dochází ke změnám rozměrů dřeva, v materiálu vzniká vnitřní napětí a může dojít k borcení dřeva. Důležitá je rychlost změny. Je-li průběh změn pozvolný, je i difúze vlhkosti do dřeva pomalá, tlak expandujících buněk není velký a poškození může být menší. Při rychlých změnách je i bobtnání či smršťování vnější vrstvy dřeva daleko rychlejší, mezi vnitřními a povrchovými vrstvami objektu vzniká silné vnitřní pnutí a poškození bývá z těchto důvodů zásadnější a rozsáhlejší. Obr. 6: Výpočtové schéma vlhkostního toku třívrstvou stěnou v měřítku difúzních odporů 4.2 Biologické vlivy Další častou příčinou poškození dřeva je biologické (též biotické) napadení. Jedná se o napadení bakteriemi, houbami a dřevokazným hmyzem. Houby podle typu buď vytvářejí na dřevu plísňové porosty, nebo mění zbarvení dřeva (dřevozbarvující houby), nebo způsobují jeho rozklad (dřevokazné houby). Plísně a dřevozbarvující houby nezpůsobují rozklad dřeva, ale vytvářejí optimální podmínky pro napadení dřeva dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, které již způsobují destrukci dřeva. 4.3 Atmosférické vlivy Pod tímto pojmem lze shrnout působení některých fyzikálních a chemických faktorů na dřevo, umístěné v exteriéru. Jednotlivé faktory mohou na dřevo působit i společně, to znamená, že ke změnám materiálu dochází daleko rychleji a ve větší míře, než kdyby jednotlivé faktory působily na materiál postupně. Nejdůležitější atmosférické vlivy vyvolávající degradaci dřeva jsou UV záření, vzdušný kyslík, déšť, teplota a znečištěné ovzduší. [4] 11

14 Dřevostavby pro bydlení 5 Základní požadavky na konstrukce dřevostaveb Pro dřevostavby platí jako pro ostatní konstrukce základní požadavky, které musí skladba konstrukce splňovat. Jedná se o tepelně technické požadavky dle normy ČSN EN a o akustické požadavky upravující legislativní předpis ČSN Dále se jedná o požární odolnost konstrukce staveb dle normy ČSN Nejnižší vnitřní povrchová teplota Lehké dřevěné konstrukce patří k plošně nehomogenním konstrukcím, které zahrnují tzv. tepelné mosty. Tepelný most představuje místo, na němž dochází k výrazně vyššímu tepelnému toku než v okolí, to znamená, že odvádí mnohem větší množství tepla. Tímto dochází jednak k tepelným ztrátám, ale také často k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu a následné kondenzaci vodních par. U dřevostaveb jsou hlavním problémem sloupy a krokve mající jiné izolační vlastnosti než okolní materiály a styky dřevěných konstrukcí, které jsou ovlivňovány změnou geometrie konstrukce. Pro obecné podmínky se požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu stanovuje pomocí teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi [-], který musí vyhovovat požadavkům normy. [7] 5.2 Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla U [W(/m 2.K)] udává množství tepelného toku, který se šíří z vnitřního prostředí do venkovního prostředí přes 1 m 2 konstrukce při teplotním rozdílu prostředí 1 K. Hodnota součinitele prostupu tepla závisí na součiniteli tepelné vodivosti λ [W/(m K] při dané tloušťce konstrukce a hodnotě odporu prostupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce. Pomocí požadované a doporučené hodnoty součinitele tepla jsme schopni určit, jestli se jedná o běžný, nízkoenergetický a pasivní objekt. [7] Tab. 1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle objektů 5.3 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce Kondenzace vodní páry je v konstrukci nežádoucím jevem, zejména u dřevostaveb by se riziko kondenzace vodních par mělo snížit na minimum, v ideálním případě ho zcela eliminovat. Nejvyšší riziko kondenzace je v zimě a za mrazů, kdy obvodová stěna přenáší velký teplotní rozdíl mezi vnitřkem objektu a venkovní prostředím a kdy je uvnitř vysoký částečný tlak vodní páry a venku velmi 12

15 Vzdělávací materiály nízký. Pokud teploty v konstrukci, zejména teploty ve vrstvě izolace klesají rychleji než teplota rosného bodu, což je v zimě často, může v konstrukci dojít nejprve ke vzniku rosného bodu, později místo, kde se začala srážet pára, se rozšíří do oblasti konečné tloušťky, tzv. zóny kondenzace. Dle požadavků normy ČSN EN nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce M c v [kg(/m 2 a)] u objektů, u kterých by kondenzát mohl ohrozit funkci stavby 5.4 Neprůvzdušnost staveb Základem pasivní výstavby je její naprostá neprůvzdušnost, zejména v konstrukci obálky objektu. Neprůvzdušnost domu je stanovena normou, která stanovuje hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu v objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Neprůvzdušnost konstrukce je množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jeho vnitřní a vnější straně a při daném atmosférickém tlaku vzduchu, teplotě vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Vzduchotěsnost staveb je zpravidla měřena již při výstavbě objektů v pasivním standardu a po dokončení a těsnění obvodového pláště. Problémy se vzduchotěsností se vyskytují především u lehkých montovaných konstrukcí, které obsahují velké množství spár - potenciálních netěsností. U dřevostaveb se týkají celé obálky budovy, u ostatních staveb se týkají šikmých střech a připojovacích spár výplní otvorů. Vzduchotěsnost hodnocena jako průvzdušnost obálky budovy, se měří podle ČSN EN zařízením Blower-Door test. 5.5 Vzduchová neprůzvučnost staveb Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi a obvodových plášťů budov stanovuje ČSN Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti nesmí být nižší než požadované hodnoty uvedené v normě. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností (chráněné místnosti příjmu a hlučné místnosti zdroje zvuku) a v závislosti na směru přenosu zvuku (horizontální x vertikální). Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech, resp. mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi druhého bytu, je stanovena pro stěny i stropy R w = 53 [db]. 5.6 Požární odolnost dřevěných konstrukcí Požární bezpečnost stavebních objektů je schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku; dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením nebo požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními. Požární bezpečnost staveb je tedy dána souhrnem předpisů, podle kterých se musíme řídit při návrhu a stavbě objektů. Požární odolnost konstrukce se určuje klasifikací podle výsledků zkoušek a výpočtů. Splnění charakteristických vlastností požární odolnosti se označuje písmeny a dobou (t) v minutách, po kterou posuzované konstrukce splňují charakteristické vlastnosti. [8] Nejčastěji jsou používány tyto značky požární odolnosti: nosnost konstrukce R (t) celistvost konstrukce E (t) tepelná izolace konstrukce I (t) hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce W (t) 13

16 Dřevostavby pro bydlení kouřotěsnost konstrukce S (t) samozavírací zařízení požárních uzávěrů C mechanická odolnost M Stavební konstrukce se podle požární odolnosti zařazují do této stupnice požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. Doby jsou dále doplněny identifikačními písmeny a tvoří třídy požární odolnosti. (např. REI 45). Dále je třeba nutné k vlastnostem požární odolnosti stanovit stupeň požární bezpečnosti objektu, který je charakterizován stupněm požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseků, na které je stavební objekt rozdělen. Stupeň požární bezpečnosti vyjadřuje souhrn technických požadavků na stavební konstrukce. [8] Požární úseky, mající požárně dělicí nebo nosné konstrukční systémy nehořlavé, nemají být podporovány konstrukčními systémy smíšenými nebo hořlavými jiných požárních úseků; pokud tomu tak není, považuje se i konstrukční systém za smíšený nebo hořlavý. Konstrukční části se podle hořlavosti použitých hmot a jejich vlivu na intenzitu požáru a na stabilitu a únosnost konstrukčních částí třídí na druh DP1, DP2, DP3 dle ČSN Dnes již je běžné, že veškeré výrobky používané na provedení dřevostaveb i skladby obvodových plášťů jsou zatříděny na základě požární odolnosti a hořlavosti a jsou uváděny v katalogu firem. Obr. 7: Požární zkouška Veselí nad Lužnicí, (Radim Pientka) 6 Difúzně otevřené a uzavřené konstrukce Otevřenost a uzavřenost konstrukčního systému dřevostaveb spočívá v prostupu vlhkosti. Difúzně uzavřené systémy dřevostaveb využívají parotěsnou vrstvu, která zabraňuje v prostupu vodních par do konstrukce a předchází jejich případné kondenzaci. V difúzně otevřené konstrukci dřevostaveb je skladba stěn tvořena tak, aby páry procházely konstrukcí ven, ale nikde nezkondenzovaly na kapalnou vodu. [9] Nelze jednoznačně říci, která z možností je lepší a má větší budoucnost pro tvorbu dřevostaveb, každá má své výhody a nevýhody. Pro volbu typu systému lze třeba zvážit typ realizované stavby a pak závisí na její bezchybné realizaci. 6.1 Difúzně uzavřené konstrukce Představují klasické dřevostavby. Obvodové stěny dřevostavby jsou ve většině případů tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků vyplněnou minerální izolací, která je doplněna přídavnou izolací z exteriérové strany. Tato skladba z hlediska stavební fyziky vyžaduje omezení prostupu vodních par 14

17 Vzdělávací materiály z interiéru směrem do konstrukce. Obzvláště pak, je-li přídavná izolace pod fasádou řešena např. fasádním polystyrenem, který vlhkost v konstrukci uzavře. Bez vrstvy bránící průniku par do konstrukce vlhkost v rosném bodě zkondenzuje na kapalnou vodu a hromadí se v konstrukci. S rostoucí vlhkostí se zlepšují podmínky pro vznik a růst dřevokazných hub a hmyzu, jejichž působení může narušit samotnou statiku konstrukce celé stavby. Z výše zmíněných důvodů se stěny dřevostavby opatřují z interiérové strany parotěsnou fólií, která zamezuje průniku vodních par do konstrukce. Tato fólie se zpravidla umisťuje mezi dřevěný rám a vnitřní konstrukční OSB desku nebo sádrovláknitou desku. Neporušená a nepropustná folie je podmínkou funkční difúzně uzavřené konstrukce. Nebezpečí tak hrozí i při jednoduchém připevňování poličky, kdy může dojít k porušení folie například vrutem. Proto je vhodné využívat skladbu stěny s tzv. instalační předstěnou, na kterou lze montovat další zařízení interiéru, aniž by hrozilo poničení parozábrany. Výhody tradiční metoda mnoho problémů s výstavbou bylo za roky používání vyřešeno možnost libovolné tloušťky externí tepelné izolace možnost dosažení vyšších tepelně izolačních vlastností levnější provedení konstrukce Nevýhody nutno řešit odvod par pomocí přirozeného anebo nuceného větrání důsledně kontrolovat průběh výstavby poškození parozábrany vnitřní klima dřevostavby s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí 6.2 Difúzně otevřené konstrukce Difúzně otevřené konstrukce se v dřevostavbách používají posledních zhruba 15 let, což přirozeně souvisí s novými technologiemi, zejména s konstrukčně-izolačními materiály jako jsou minerální izolace a izolace na bázi dřevěných vláken. Počet difúzně otevřených dřevostaveb se neustále zvyšuje, i když mezi veřejností stále panuje směs neznalosti a nedůvěry v tento konstrukční systém. Difúzně otevřená konstrukce pracuje na principu prostupu plynů molekulárním přenosem, běžně označovaným jako difuze vodní páry. To v praxi znamená, že v konstrukcích nejsou používány parotěsné zábrany, které tento proces znemožňují. Stavba difúzně otevřených konstrukcí tak oproti jiným systémům vyžaduje absolutní stavebně technologickou kázeň. Tím je zároveň i zaručena kvalita provedení stavby v maximální míře již při sestavování jednotlivých prvků a dílů. Výhody konstrukce umožňuje proudění plynů a par nedochází ke kondenzaci možnost dosažení lepších užitných vlastností autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí probíhá přímo skladbou stěny příjemnější vnitřní klima v objektu Nevýhody mezi veřejností panuje nedůvěra v tento systém neznalost správného provedení mezi projektanty a stavebními firmami finančně náročnější než klasické konstrukční systémy 15

18 Dřevostavby pro bydlení Obr. 8: Schéma prostupu suchého vzduchu a vodní páry konstrukcí, (www.drevostavbybidlo.cz) 7 Porovnání vybraných konstrukcí dostupných na trhu Na trhu existuje řada firem realizující domy na bázi dřeva, každá firma preferuje své konstrukce, některá difúzně uzavřené, některá difúzně otevřené. Difúzně uzavřené a otevřené provedení obvodového pláště se dále dělí na vlastní konstrukce s použitím různých materiálů (tzv. sandwich). Použité materiály mají přímý vliv na parametry kvality. Investor tyto parametry porovnává, také porovnává cenu, která je významným rozhodujícím faktorem pro to, kterou konstrukci použije a poté kterou firmu zvolí, případně kterou konstrukci zvolí při realizaci domu svépomoci. Zvolená metodika porovnává difúzně otevřené a uzavřené konstrukce významných, ale i menších firem na trhu. Vždy jsme vybrali jednoho zástupce provedení konstrukce obvodového pláště od konkrétní firmy. U firem, které se zaměřují na difúzně uzavřený, i otevřený systém jsme vybrali za každou vždy oba typy provedení. U zvolených obvodových stěn porovnáváme především tyto parametry: Tloušťka stěny Součinitel prostupu tepla Požární odolnost Akustické parametry Vzduchová neprůzvučnost Bohužel ne od všech výrobců se nám technické údaje podařilo zjistit. Výrobce jsme ve finální fázi přípravy publikace oslovili s možností doplnění parametrů. Častou otázkou zákazníků je, jaká je cena za 1 m 2 obvodové konstrukce. Tato cena obvodové konstrukce však tvoří jen 10 procent celkové ceny stavby. Takže určitě se nevyplatí zrovna tady šetřit každou korunu. Spíše je důležité, jaké má konstrukce technické parametry (tepelné ztráty, akustika, požární odolnost, ), případně jaké preferuje zákazník materiály tzv. klasické nebo stále oblíbenější přírodní materiály. Ceny obvodových konstrukcí uvedených v tomto materiálu se pohybují Kč/m 2 (difúzně uzavřené skladby) a Kč/m 2 (difúzně otevřené skladby). Jedná se o jednotkové ceny materiálů, bez 16

19 Vzdělávací materiály DPH a bez prací, platné v roku 2014, určené pro maloobchodního zákazníka. Při nákupu materiálů na celou stavbu mohou být ceny nižší. Ceny nezahrnují materiály na povrchovou úpravu fasády, což je důležitá položka a součást stavby. Tyto materiály jsou jedny z nejzatěžovanějších v celé stavbě, protože jsou v průběhu roku vystavené intenzivnímu působení atmosférických vlivů - opakovanému působení větru, deště, sněhu a střídání teplot, ale i působení chemikálií. Fasády mohou být dřevěné, keramické, prosklené, obložené velkoplošnými panely, případně může být fasáda tzv. zelená (obrostlá popínavými rostlinami). Nejvíce používané jsou však fasády s omítkou. Proto byly v tomto sborníku vybrané skladby obvodových konstrukcí s vnější omítkou. Pomocí omítek se dokončí povrchová úprava stěn a fasád. Aby však úprava byla trvanlivá a spolehlivá je třeba vybrat tu správnou omítku. V dnešní době si lze vybrat z akrylátových, minerálních, silikátových a jiných fasádních omítek. Z architektonického hlediska je také důležité vybrat správnou barvu a odstín omítky. 7.1 Základní seznam tenkovrstvých omítek pro finální úpravu fasády Minerální omítky Ty jsou v dnešní době na ústupu a nahrazují je omítky akrylátové. Minerální omítky jsou na bázi cementu s minerálními pojivy a modifikátory. Jsou odolné vůči biologickým vlivům, životnost a prostupnost pro vodní páry. Díky jejich propustnosti jsou vhodné v budovách s vysokým obsahem vlhkosti. Jsou též nehořlavé. Svými vlastnostmi jsou vhodné na fasády s izolací s minerální vlnou. Dodávány jsou v sypkém stavu v pytlích, jsou tedy náročnější na zpracování a obtížně jsou probarvitelné. Je nutný sjednocující a hydrofobní nátěr. přírodní materiál propustná pro vodní páry probarvená levné řešení povrchové úpravy pracnější provádění ve srovnání s pastovitými omítkami Následující omítky jsou často prodávány v podobě past, které jsou připravené k okamžitému použití. Nejčastější balení je 25kg nebo 30kg Akrylátové omítky Omítky na bázi umělé pryskyřice a minerálních plniv. Jsou tvrdé a odolné proti mechanickému poškození, proti znečištění a vodoodpudivé. Mohou obsahovat fungicidní složky, které chrání omítku proti biologickým vlivům (houbám a řasám). Ochrana je však časově omezena, neboť se fungicidy časem z omítky vyplaví deštěm. Omítky lze čistit vodou nízkotlakým zařízením. Mají nejpříznivější cenu a proto je také nejspíše nejžádanější. Mají malou odolnost vůči ulpívání prachu a horší paropropustnost. Díky snížené paropropustnosti nejsou tyto omítky doporučovány na kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, kde by mohli negativně ovlivnit kvalitu fasády. U fasád s polystyrenem je jejich použití bez problémů, neboť je již samotný polystyrén neprodyšný materiál. 17

20 Dřevostavby pro bydlení Patří mezi klasiku a jsou nejpoužívanější. Můžeme i omítku opatřit kvalitním silikonovým fasádním nátěrem. Získáme tak za solidní cenu patřičný komfort Silikátové omítky Jejich hlavní složku tvoří draselné vodní sklo. Mají tak vynikající paropropustnost a jsou použitelné na všechny druhy zateplovacích systémů. Mezi nevýhody patří nasákavost a horší pružnost. Cenově jsou o něco dražší než akrylátové. Díky pojivům je omítka přirozeně odolná proti plísním a mechům. Silikátové omítky mohou být náročné na přípravu podkladu (dáno odstínem omítky). Podceněním přípravy podkladu se může projevit skvrnami. Díky nasákavosti se mohou objevit dočasné skvrny po dešti. Jejich tónování je velmi omezené na použití přírodních pigmentů, proto je menší počet odstínů než u jiných omítek. Jsou velmi dobré pro odvedení vodních par z podkladu. Mají krásný a patinový vzhled Siloxanové omítky Jde o tenkovrstvou omítku na bázi siloxanových pryskyřic, anorganických pigmentů a křemičitých písků. Díky pryskyřici je omítka vysoce paropropustná a vodoodpudivá. Mají sníženou náchylnost k ušpinění. Jsou extrémně pružné a vhodné na minerální omítky. Je určena především pro stavby, kde je trvalá prašnost nebo u památkových budov Silikonové omítky Mezi další tenkovrstvé omítky patří silikonové omítky, které jsou v současnosti nejlepší. Mají všechny výhody akrylátových i silikátových omítek, tzn., jsou pružné, vodoodpudivé, zároveň vysoce paropropustné a mají menší sklon k ulpívání prachu. Do omítek se někdy přidává fungicidní úprava, která zvýší odolnost proti biologickým vlivům (mech, hniloba apod.). Ta je však opět časově omezená. Mají matný charakter a působí pocitem kvality a komfortu. Jejich hlavní nevýhodou je mnohem vyšší cena, která je však vyvážená kvalitou. Setkáte-li se s nízkou cenou, která je téměř totožná s cenou akrylátových tak potom pozor. Tyto omítky jsou mylně označované jako silikonové, ale jde o omítky siloxanové Silikon-silikátové omítky Jedná se o kombinaci složek silikátových a silikonových omítek. Obecně jde o silikátovou omítku s příměsí silikonu. Jedná se však celkově o cenový kompromis mezi silikonovou a silikátovou omítkou. Omítka má větší odolnost proti ulpívání nečistot než klasická silikátová. Cenově se pohybuje mezi silikátovou a silikonovou omítkou. [10] 18

21 Vzdělávací materiály 7.2 Výběr difúzně uzavřených konstrukcí RD Rýmařov s.r.o. (Rýmařov) Obvodová stěna s izolační předstěnou Tloušťka celkem 297 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,16 W/m 2 K Požární odolnost REI = 60 DP3 1. Fermacell - sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) tl. 40 mm 3. Parozábrana 4. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) tl. 120 mm 5. Fermacell - sádrovláknitá deska tl. 15 mm 6. Termofasáda tl. 107 mm Obr. 9: Skladba obvodové stěny (www.rdrymarov.cz) ELK s.r.o. (Rakousko) Stěna ELK difúzně uzavřená konstrukce Tloušťka celkem 338 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,14 W/m 2 K Požární odolnost REI = 90 DP3 1. Protipožární sádrokartonová deska Knauf 18 mm 2. PE fólie 3. Nosná rámová konstrukce vyplněná Isover Domo 200 mm 4. Konstrukční sádrovláknitá deska Knauf Vidival 15 mm 5. Fasádní polystyrén EPS-F 100 mm 6. Silikonová omítka Caparol 2 mm, výztužná síťka v lepidle Carbon 7. spachtel s uhlíkovými vlákny) 3 mm Obr. 10: Skladba obvodové stěny (www.elk.cz) Haas Fertigbau spol. S R.o. (Německo) Stěna THERMO-PROTECT PREMIUM Tloušťka celkem 343 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,14 W/m 2 K Požární odolnost REI = 90 DP3 1. Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2. Parozábrana 3. Dřevotřísková deska P4 tl. 13 mm 4. Dřevěný rám (vyplněn minerální izolací) tl. 200 mm 5. Dřevotřísková deska P5 tl. 13 mm 6. Fasádní polystyren EPS tl. 100 mm 7. Třívrstvá organická omítka tl. 4 mm Obr. 11: Skladba obvodové stěny (www.haas-fertigbau.cz) 19

22 Dřevostavby pro bydlení Ecomodula s.r.o. (Písek) Tloušťka celkem 310 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,18 W/m 2 K Požární odolnost REI = Sádrokartonová deska tl. 12,5 mm 2. Izolovaná technická mezera tl. 40 mm + parotěsná folie 3. OSB deska tl. 12 mm 4. Nosná konstrukce - izolace na bázi minerálů tl. 120 mm 5. Fasádní izolace na bázi minerálů tl Finální štuková omítka silikonová, zrno 1,5 Obr. 12: Skladba obvodové stěny (www.ecomodula.cz) Efel s.r.o. (Rajhradice) Tloušťka celkem 276 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,19 W/m 2 K 1. Sádrokarton tl. 12 mm 2. Parozábrana 3. OSB deska tl. 12 mm 4. Dřevěný hranol 5. Minerální vata tl. 160 mm 6. OSB deska tl. 12 mm 7. Polystyren tl. 80 mm 8. Vnější omítka Obr. 13: Skladba obvodové stěny (www.efel-drevostavby.cz) KST STAVBY s.r.o. (Tábor) Tloušťka celkem 357 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,16 W/m 2 K Požární odolnost REI = Konstrukční deska RigiStabil tl. 15 mm 2. Instalační předstěna 60mm 3. Parotěsná folie 4. Nosný rošt z KVH hranolů tl. 160x60 mm 5. Tepelná izolace Isover Orsik tl. 160 mm 6. Konstrukční deska RigiStabil tl.15 mm 7. Fasádní polystyren tl. 100 mm 8. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka 7 mm Obr. 14: Skladba obvodové stěny (www.kststavby.cz) 20

23 Vzdělávací materiály Power Beam s.r.o. (Havířov) Tloušťka celkem 338 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/m 2 K 1. Sádrokartonová deska tl. 12,5 mm 2. Nosný rošt z KVH hranolů tl. 60x40 mm 3. Tepelná izolace tl. 60 mm 4. Parotěsná folie 5. Nosná stěna z KVH hranolů tl. 140x60 mm 6. Minerální tepelná izolace tl. 140 mm 7. OSB deska P +D tl. 15 mm 8. Kontaktní zateplovací systém EPS 70 tl. 100 mm 9. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka 9,5 mm Obr. 15: Skladba obvodové stěny (www.power-beam.cz) 7.3 Výběr difúzně otevřených konstrukcí RD Rýmařov s.r.o. (Rýmařov) Obvodová stěna difúzně otevřená Tloušťka celkem 317 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/m 2 K Požární odolnost REI = Fermacell - sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) tl. 60 mm 3. Fermacell Vapor - sádrovláknitá deska tl. 15 mm 4. Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) tl. 120 mm 5. Tepelná izolace z dřevovlákna (STEICO) tl. 120 mm 6. Difúzně otevřený fasádní systém tl. 7 mm Obr. 16: Skladba obvodové stěny (www.rdrymarov.cz) A T R I U M, s. r. o. (Horažďovice) Konstrukce DifuTech IZO PLUS Tloušťka celkem 296 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,16 W/m 2 K Požární odolnost REI = - z vnitřní strany REI 60DP2 - z vnější strany REI 30DP2, REI 60DP3 1. Fermacell - sádrovláknitá deska tl. 15 mm 2. Konstrukce předstěny + izolační deska PURE ONE tl. 60 mm 3. FERMACELL Vapor parobrzdná deska 12,5 mm 4. Dřevěná konstrukce + tepelná izolační deska PURE ONE tl. 140 mm 5. Dřevovláknitá deska Gutex 60 mm 6. Silikonově-pryskyřičná omítka 8 mm Obr. 17: Skladba obvodové stěny (www.atrium.cz) 21

24 Dřevostavby pro bydlení Ecomodula s.r.o. (Písek) Tloušťka celkem 285 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,17 W/m 2 K Požární odolnost REI = 30 DP2 1. Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm 2. Izolovaná technická mezera tl. 40 mm 3. OSB deska tl. 12,5 mm 4. Nosná konstrukce - izolace na bázi celulózy tl. 160 mm 5. Fasádní izolace na bázi dřevité vlny tl. 60 mm 6. Finální štuková omítka silikon Obr. 18: Skladba obvodové stěny (www.ecomodula.cz) Efel s.r.o. (Rajhradice) Tloušťka celkem 270 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,18 W/m 2 K 1. Sádrokarton tl.12 mm 2. Dřevěný hranol 3. OSB deska tl. 18 mm 4. Tepelná izolace tl. 160 mm 5. Dřevěný hranol 160 x 60 mm 6. Dřevovláknitá deska tl. 80 mm 7. Vnější omítka Obr. 19: Skladba obvodové stěny (www.efel-drevostavby.cz) KST STAVBY s.r.o. (Tábor) Tloušťka celkem 290 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,18 W/m 2 K Požární odolnost REI = Konstrukční deska RigiStabil tl. 15 mm 2. Instalační předstěna 60 mm 3. OSB deska tl. 15 mm 4. Nosný rošt z KVH hranolů tl. 160x60 mm 5. Tepelná izolace Isover Orsik tl. 160 mm 6. Dřevovláknitá deska tl. 60 mm 7. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka tl. 7 mm Obr. 20: Skladba obvodové stěny (www.kststavby.com) 22

25 Vzdělávací materiály STEICO a.s. (Feldkirchen) Obvodová nosná stěna ON7A Tloušťka celkem 293,5 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/m 2 K Požární odolnost REI = 60 DP3 1. Fermacell tl.12,5 mm 2. Dřevovláknitá izolace STEICOflex tl. 40 mm 3. Vodorovný a nebo svislý rošt latě 40x60mm tl. 40 mm 4. Deska Egger OSB 3 tl. 15 mm 5. Dřevovláknitá izolace STEICOflex tl. 160 mm 6. Nosníky STEICOwall SW 39/60 tl. 160 mm 7. Dřevovláknitá fasádní izolace STEICO tl. 60 mm 8. Omítkový systém tl. 6 mm Haas Fertigbau spol. S R.o. (Německo) Stěna THERMO-PROTECT DIFU AKTIV Obr. 21: Skladba obvodové stěny (www.steico.com) Tloušťka celkem 297 mm Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,17 W/m 2 K 1. Sádrokarton tl.12 mm STEICOflex tl. 12,5 mm 2. Dřevotřísková deska P4 tl. 16 mm 3. Parozábrana 4. Masivní nosná konstrukce tl.200 mm 5. Izolační desky tl. 200 mm 6. Měkká dřevovláknitá deska tl. 60 mm 7. Silikonová omítka vyztužená Obr. 22: Skladba obvodové stěny (www.haas-fertigbau.cz) 8 Typické konstrukční detaily obvodových plášťů V posledních deseti letech dochází v České republice k významnému nárůstu počtu postavených dřevostaveb. S rozvojem tohoto odvětví se vyvíjejí nové materiály i technologie, díky kterým se zlepšují parametry stavebních konstrukcí a staveb, jejich užitná hodnota, prostorová tuhost, akustické vlastnosti, požární odolnost, životnost a další vlastnosti. Předpokladem kvality moderních dřevostaveb je také dodržení správných technologických postupů a spolehlivou zárukou dobrého výsledku je použití certifikovaných materiálů. Zásadní význam má kvalita projektu se správně vyřešenými konstrukčními detaily (napojení rohů, stropů, střechy atd.) a při realizaci je třeba především přesné provedení. Dřevostavby totiž na rozdíl od jiných materiálů mají mnohem citlivější prahovou hranici pro vlhkostní a tepelný režim, řešení detailů, tepelných mostů, vazeb a skladeb konstrukcí. Častým problémem při energeticky efektivní výstavbě jsou nevhodně řešené konstrukční detaily a chyby provádění. Proto řada výrobců zpracovala databázi ověřených konstrukčních detailů jako podporu pro projektanty i realizátory dřevostaveb. 23

26 Dřevostavby pro bydlení Obr. 23: Vnější roh obvodové stěny Obr. 24: Vnější, vnitřní roh obvodové stěny těsnění 24

27 Vzdělávací materiály Obr. 25: Vnější, vnitřní roh obvodové stěny rohové napojení Obr. 26: Napojení příčky na obvodovou stěnu T-spoj 25

28 Dřevostavby pro bydlení Obr. 27: Napojení stropu a stěny doplnění desky Obr. 28: Napojení stropu a stěny dřevěný obklad, omítka 26

29 Vzdělávací materiály Obr. 29: Obvodová stěna jednoplášťová Obr. 30: Obvodová stěna s instalační předstěnou plastové okno 27

30 Dřevostavby pro bydlení Obr. 31: Obvodová stěna s instalační předstěnou dřevěné okno Obr. 32: Obvodová stěna s instalační předstěnou 28

31 Vzdělávací materiály Obr. 33: Obvodová stěna s instalační předstěnou Obr. 34: Detail napojení obvodové stěny jednoplášťové vnější roh 29

32 Dřevostavby pro bydlení Obr. 35: Detail napojení obvodové stěny s předstěnou vnější roh 9 Základní konstrukční detaily praktické příklady Detail provedení konstrukce stěny v místě okenního překladu a ztužujícího obvodového pásu z KVH. Na klasickou svislou konstrukci je upevněn ještě jeden rošt z KVH 50x100 mm, tak aby bylo docíleno požadované tloušťky konstrukce (260 mm). Obr. 36: Provedení konstrukce stěny v místě okenního překladu Ukázka provedení stropní konstrukce ze STEICO Joist dle statického výpočtu, vpravo je Joist zdvojený, protože bude v místě následně motováno a uchyceno schodiště. Obr. 37: Provedení stropní konstrukce zdvojení nosníků Joist 30

33 Vzdělávací materiály Stropní konstrukce ze STEICO Joist 90x360 mm namontovaná na KVH obvodovém pásu, který podpírá celý strop. Stěny jsou prozatímně zavětrované do podlahy z OSB desek, které jsou přišroubované ke spodní podlahové konstrukci. Obr. 38: Uložení nosníků STEICO Joist na obvodovém pásu z KVH Detail položení stropnic na podkladový hranol KVH 60x160 mm, který je přes parobrzdnou rovinu namontován do obvodové rámové konstrukce (vrut 10x160 mm). Obr. 39: Položení stropnic na podkladový hranol KVH Obr. 40: Provedení vnitřních konstrukcí příček s nosnými překlady Detail provedení konstrukce atiky a provedení ploché stropní konstrukce se STEICO Joist s rozporkami uprostřed stropu. Obr. 41: Provedení konstrukce atiky a provedení ploché stropní konstrukce 31

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN sborník přednášek Dřevostavby pro bydlení Ing. Petr Waldstein Sborník přednášek Obsah 1 Teoretická východiska 2 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva 2 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva 2 2 Základní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL MPN MPN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL MPN MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF5 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 MPN Popis Deska NOBASIL MPN se vyrábí z čedičových vláken, které jsou spojné

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 6 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení Domy ze slámy zdravé a levné bydlení 3. Část Konstrukční systémy Ing. Daniel Grmela 1 Domy ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami využívají taková řešení stavebních konstrukcí, která vytváří

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Baumit open Premium Baumit open

Baumit open Premium Baumit open Premium Prvotřídní zateplení Zateplení, které dýchá Zcela bez tepelných mostů Se samočisticím efektem Premium PRVOTŘÍDNÍ ZATEPLENÍ Pohodlí a útulnost domova Investoři mají při svých záměrech postavit novostavbu

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více