ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den,"

Transkript

1 1 prosinec 2010

2 OBSAH Úvodní slovo str. 3 CF na Pneumologické klinice FN Motol v roce 2009 str. 5 Slovenská CF konference str. 7 Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně str. 10 Péče o inhalátor a pomůcky k dechové fyzioterapii str. 12 Vliv aerobního tréninku a respirační fyzioterapie na funkce str. 17 plic u pacientů s CF Coping u CF - Jak se vyrovnáváme s CF (pokračování) str. 22 Sociální minimum str. 26 Ochranný limit str. 37 Dotazy a odpovědi str. 39 Den si říká poledne - jídelníček (pokračování č. 3) str. 40 Klubové okénko str. 43 Článek o lahvičkách pomáháme pomáhat str. 54 Dopisy a dopísky str. 56 Cystická fibróza a škola str. 56 Lenka s Terezkou str. 57 Kryštof Hausa str. 59 Radostné události str. 61 Pokladničky v roce str. 64 Poděkování spolupracovníkům Klubu CF str. 66 Kontakty Klubu a na členy CF týmu FN Motol str. 72 Ordinační hodiny CF centra FN Motol str. 76 Přihláška do Klubu str prosinec 2010

3 ÚVODNÍ SLOVO Dobrý den, jsem nová redaktorka zpravodaje a tak jsem si říkala, že by bylo potřeba napsat nějaké úvodní slovo. Představit se? Na to je snad času dost, ale napadlo mě něco jiného, co mi leží již delší dobu na srdci, o čem už delší dobu přemýšlím a touto formou bych se o to s Vámi podělila a snad se i částečně představila. Víte, poslední dobou se okolo sebe hodně rozhlížím a často přemýšlím o svém životě. To z nás občas asi každý. Za poslední měsíce se můj život hodně změnil. Tolik změn a nečekaných zvratů jsem snad ještě nikdy v životě nezažila. Tento rok jsem ztratila bratra, byla to velká životní rána. V životě by mě nenapadlo, že přijdu o některého ze svých tří sourozenců. Prostě nikdy jsem na to nemyslela. Pak, snad z toho šoku, jako by se mi otevřely oči a já vše, co bylo do té doby, viděla jinak, snad jasněji a začala o věcech, celkově o životě přemýšlet jinak. Věci nabraly rychlý spád. Rozešla jsem se se svou snad životní láskou, byla bez práce a cítila jsem, že musím vše dělat jinak. Jenže něco bylo stále stejné a táhlo mě to pořád k zemi. Asi není těžké uhodnout, co to bylo. Ač jsem chtěla pořád něco měnit a někam se hnala, to něco mě brzdí. Je to CF. Všichni víme, že život je i beztak těžký, každý má svá trápení a problémy, ale my i naši blízcí si táhneme navíc tuhle potvůrku. Proto bych chtěla Vám všem říci: Nebojte se života! Neschovávejte se doma! Bojujte s NÍ! A neztrácejte sílu ani naději. I já se s ní peru a občas mě mají jiní lidé za blázna. Stále se snažím znova a znova začínat a ta potvora se stále hlásí k životu. Ale my se nedáme a jednoho dne jí dáme co proto! Víte, na začátku minulého roku jsem cítila, že tento rok bude plný změn. Bláhově jsem myslela, že jen těch dobrých a příjemných. Dnes už vím, že mě nečekaly jen krásné věci, ale i slzy a pláč. Teď když píšu tohle úvodní slovo, se už směju a těším se na další změny. A tak doufám, že i Vám třeba tato slova přinesou nějakou příjemnou změnu, i kdyby jen malý úsměv na tváři. Tak všichni pilně bojujte a nepropadejte zoufalství, panice či jiným chmurám. A hlavně nezapomínejte na úsměv, pak jde všechno líp. S úsměvem na tváři Vás zdraví Markéta Kučerová 3 prosinec 2010

4 Markéta Kučerová 4 prosinec 2010

5 CF NA PNEUMOLOGICKÉ KLINICE FN MOTOL V ROCE 2009 V roce 2009 pokračovala práce dospělé části CF centra Praha na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol podobně jako v předchozích letech. K pokrokům zásadního významu v péči o pacienty v tomto roce nedošlo. Zmínit je však třeba získání klinické studie s velmi nadějným lékem cíleným na mutaci CFTR genu G551D (provizorní název Vertex 770), která ve spolupráci s Pediatrickou klinikou (dr. Dřevínek) na našem pracovišti probíhá od listopadu 2009 a které se účastní čtyři pacienti. V uvedeném roce zemřelo šest našich nemocných (tři s kolonizací Burkholderia cenocepacia, jedna na čekací listině plicní transplantace a dvě po plicní transplantaci). Do péče jsme převzali 12 pacientů (z toho 5 z dětské části CF centra Praha) a 5 nemocných jsme předali na mimopražská pracoviště. Jeden pacient úspěšně podstoupil transplantaci plic a další tři jsou na čekací listině. K jsme měli v péči celkem 110 pacientů (z toho 13 ve sdílené péči s mimopražskými poradnami a transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky) v průměrném věku 27,6 roku (rozmezí 19,4-52,4 roku). Bohužel, 7 pacientů si za celý rok vůbec nenašlo čas k nám na ambulanci přijít. Bohužel byla mezi našimi pacienty nově zjištěna bakteriální kolonizace Pseudomonas aeruginosa ve třech a B. multivorans (genomovar 2 komplexu B. cepacia) v jednom případě. Eradikační léčba P. aeruginosa byla u dvou nemocných úspěšná. Celkem bylo 42 (38,2 %) pacientů kolonizováno komplexem B. cepacia a dalších 35 (31,8 %) P. aeruginosa. Incidence (k ) kolonizace epidemickým kmenem ST-32 B. cenocepacia od roku 2003 nadále klesala, a to z 48,1 % na současných 29,1 %. Pokračovala i spolupráce s Klubem nemocných CF. Prakticky trvale jsem v kontaktu s Terezou Tesařovou, řešíme společně problémy tak, jak je přinášejí všední dny, především v psychosociální sféře péče o nemocné. Zúčastňuji se seminářů CF centra a podílel jsem se rovněž na pořádání XV. Kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizologické společnosti v Praze v červnu Problematiku CF jsem jako hlavní autor či spoluautor zpracoval ve 2 sděleních v českých periodicích (přehledný článek shrnující 20 let péče o dospělé pacienty CF v České republice a práce týkající se kondenzátu 5 prosinec 2010

6 vydechovaného vzduchu u CF), dále v 7 přednáškách a 2 posterových sděleních (na kongresu ECFS v Brestu). Co se týče v minulosti avizované snahy vytvořit samostatné lůžkové oddělení pro dospělé CF nemocné v nevyužitých prostorách budovy pneumologické kliniky (již v roce 2001, dr. Stachová), pokračujeme vzhledem k prioritní rekonstrukci dětského monobloku v péči v dostupných prostorách. Konkrétně jde o 1. stanici (28 lůžek), JIP 1 (4 lůžka) a ambulanci č. 6 (pátek 9:30-13:30; po dohodě i úterý a čtvrtek) pro nemocné s kolonizací komplexem B. cepacia a o 2. stanici (18 lůžek), JIP 2 (6 lůžek) a ambulanci č. 8 (středa 9:30-12:30; po dohodě i pondělí) pro nemocné bez kolonizace komplexem B. cepacia. Díky dohodě s ředitelstvím nemocnice nebyly ani v tomto roce uplatňovány restriktivní opatření týkající se limitů na předepisování velmi drahých léků (Pulmozyme, TOBI a Bramitob). Tato situace se však po bohužel změnila. MUDr. Libor Fila 6 prosinec 2010

7 SLOVENSKÁ CF KONFERENCE Osmá slovenská CF konference se konala ve dnech dubna ve fakultní nemocnici F.D. Roosevelta v Banské Bystrici pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Richarda Rašiho za účasti 97 účastníků. Organizovala ji Slovenská Asociace Cystické Fibrózy, DFNsP Banská Bystrica - Centrum CF pro děti, FNsP F.D.Rosevelta, Banská Bystrica, OPaF - Centrum CF pro dospělé, PROGRESS CA, s.r.o. a Slovenská lékařská společnost. Dr. Štěpánková, která byla hlavním organizátorem, pozvala na konferenci také pracovníky z ČR. Bohužel akce probíhala současně s řadou jiných setkání, takže se nemohl zúčastnit ani dr. Dřevínek, ani prof. Macek, dr. Fila a další. Nakonec jsem tedy jela já a dr. Melter z motolské mikrobiologie. Rok 2010 je rokem Fryderyka Chopina. Protože se stále vedou spory o to, zda bylo jeho plicní onemocnění podmíněno tuberkulózou event. dalšími nemocemi či cystickou fibrózou, požádala mne dr. Štěpánková, abych o tom něco řekla. Udělala jsem to ráda, už v minulosti jsem na tuhle problematiku narazila. Bohužel ale už asi nikdo nerozhodne, jak to opravdu bylo. Chopin trpěl těžkým onemocněním dýchacích cest a plic, opakovaně vykašlával krev, byl dušný a v 37 letech zemřel. Měl i zažívací obtíže, nesnášel tučná jídla, měl hůlkovité končetiny, při výšce 170 kg vážil asi 48 kg, měl soudkovitý hrudník, neměl však paličkovité prsty. Byla provedena pitva, jejíž protokol se ztratil, ale ví se, že pitvající lékař řekl Chopinově sestře, že takové změny ještě neviděl a na tuberkulózu, za kterou byla v té době všechna plicní onemocnění pokládána, to nevypadalo. Chopinova sestra převezla hudebníkovo srdce do Varšavy (údajně ve sklenici s koňakem zabalené v prádle), protože on si velice přál být pochován ve své vlasti, což z politických důvodů nebylo možné. Srdce je zazděno v pilíři chrámu Sv. Kříže ve Varšavě. Když se začalo uvažovat o tom, že by podstatou nemoci mohla být CF, snažili se velice polští kolegové o to, aby bylo srdce podrobeno molekulárně genetickému vyšetření. Celonárodní debatu ukončilo však zamítavé rozhodnutí ministerstva kultury a jedno ze zdůvodnění znělo, že s národní relikvií se musí zacházet patřičným způsobem. Hlavním tématem konference byl registr nemocných. Obecně se uznává, že registry ať národní nebo nadnárodní jsou nesmírně užitečné. Slouží k vypracování standardů nejlepší strategie léčení, účinnosti diagnostických metod i kvality léčebné péče, informují o výskytu infekcí i komplikací. Pomocí registrů lze zjišťovat faktory ovlivňující prognózu a porovnávat stav pacientů v různých zemích při různé strategii léčby. 7 prosinec 2010

8 Slovenští lékaři zařazovali původně do registru i tzv. na CF vázaná onemocnění. K těm se řadí nemocní, kteří mají některé, ne příliš vyjádřené příznaky CF, jednu mutaci a pouze hraniční koncentraci chloridů v potu. Podle směrnic Evropské společnosti CF i Americké nadace pro CF se však tito pacienti do registru nezařazují, jen se dále sledují a léčí pouze tehdy, mají-li problémy. To byl důvod, proč se údaje slovenského registru v minulosti výrazně lišily od dat zveřejňovaných jinde ve světě. Zároveň byly na Slovensku problémy s financováním molekulárně genetického vyšetření a podle mého názoru i s prováděním potních testů. Slovenští kolegové nyní přijali obecně uznávaná kriteria. Vyplynulo z toho, že na Slovensku je t.č. 285 pacientů s klasickou formou CF a 158 na CF vázaných onemocnění, která CF centra dále sledují. Mají 56 různých mutací, z toho 6, které dosud nebyly popsány. Já jsem referovala o našich zkušenostech se sledováním dat. V našem registru bylo těsně před konferencí 566 nemocných, z nich je 41% starších než 18 let (2,8 % nad 40 let). Většina má nejčastější mutaci F508del, jen u necelých 2 % nemocných mutace neznáme. Z rozboru dat vyplynulo, jak dospělých nemocných přibývá i jak se zlepšuje stav našich nemocných. Mohli jsme objektivně dokumentovat i velmi příznivý účinek moderních metod fyzioterapie, především respiračního handlingu, který naši fyzioterapeuti zavádějí u všech novorozenců. Druhým tématem konference byla Koncepce péče o nemocné s CF na Slovensku. Slovenští kolegové vycházejí ze standardů publikovaných Evropskou CF společností v Journal of Cystic fibrosis v roce 2005 ("Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus" autory Eitan Kerem, Steven Conway, Stuart Elborn, Harry Heijerman). Přeložili je stejně jako my a překlad publikovali v červencovém čísle časopisu INFO CF č. 16 z roku 2006: Materiál přizpůsobili podmínkám na Slovensku a předložili MZ. Materiál prošel připomínkovým řízením 23 odborných společností, které měly 117 připomínek. Proto se pracovníci všech slovenských center dohovořili se zástupci MZ SR, že hlavní odborník na dětskou pneumologii a ftizeologii doc. MUDr. Martin Brezina vypracuje novou verzi dokumentu. To se stalo v lednu 2009 a od té doby probíhají další připomínková řízení. Na konferenci v BB vystoupil zástupce MZ SR MUDr. Marián Zbončák a informoval stejně jako doc. Brezina o současném stavu dokumentu, jehož uzákonění se stane základním legislativním kamenem pro vybudování kvalitní péče o nemocné s CF na evropské úrovni. Na konferenci byla zmíněna i skutečnost, že 8. června 2009 bylo přijato doporučení Rady Evropy o evropském postupu v oblasti vzácných onemocnění, které zavazuje evropské země k vytváření center pro vzácná onemocnění, mezi která patří i CF. Jsou to choroby, jejichž výskyt není vyšší než 5 na osob. Centra mají být zřízena od konce roku prosinec 2010

9 Na Slovensku je léčba cystické fibrózy centralizovaná podle regionů a zabezpečuje ji 6 center (3 pro děti, 3 pro dospělé) v nemocnicích v Bratislavě, Banské Bystrici a v Košicích. Ve všech centrech pracují lékaři s dostatečnými zkušenostmi a porovnatelnými výsledky léčby. V Bratislavě se o nemocné starají 2 pediatři a 2 pneumologové. Všechna centra však nesplňují kriteria, která doporučuje evropský konsensus. Screening CF provádějí na Slovensku od února Do prosince 2009 vyšetřili novorozenců a odkryli 7 CF. Spolu s pilotní studií zachytili 12 CF. Jejich metoda se poněkud liší od naší. U pozitivních hodnot imunoreaktivního trypsinogenu v suché kapce krve (IRT) nevyšetřují molekulární genetiku jako my, ale opakují vyšetření IRT; je-li pozitivní, provádějí potní test a molekulárně genetické vyšetření je zařazeno až u pozitivních potních testů. Diagnózu jsou schopni nahlásit průměrně do 22,85 dne života. Vzhledem k tomu, že potní test neprovádějí ihned z obavy, že by nezískali dostatečné množství potu, stává se však poměrně často, že dítě má klinické projevy dřív, než je rodina informována o pozitivitě screeningu. Zajímavé je i zjištění, že romští novorozenci mají vyšší hodnoty IRT, aniž by to znamenalo, že mají CF. Krásně obrázky vybavenou a velice přehlednou přednášku o vitaminech měla doc. Voleková z BB. Zdůrazňovala úlohu vitaminů pro metabolismus a oxidativní stres (hl. vitaminu E, který u sepsí doporučuje podávat i.v.), úlohu D vitaminu v boji s depresí a únavností, význam K vitaminu. V graviditě doporučuje podávat kyselinu listovou. Moc hezkou přednášku o výživě měla dr. Švekušová z Košic. Je na výživě zainteresovaná, neb má dítě s těmito problémy (nikoli CF). Provádí i bioimpedanční analýzu. Jídelníček sbírá 4 dny a hodnotí softwarem Alimenta. Odpadla řada přednášek, např. o graviditě. V Bratislavě mají dvě ženy, které porodily, ale dr. Remiš, který o tom měl mluvit, nepřijel. Odpadla i americká přednáška o vitaminech bohatých na antioxidanty, protože islandská sopka zabránila autorům přiletět. Sekci o novinkách v mikrobiologii předsedal dr. Melter z motolské mikrobiologie, který měl velmi zajímavou přednášku o trpasličích stafylokocích a jediný poster o mukózních isolátech Pseudomonas aeruginosa. O úskalích mikrobiologické diagnostiky mluvila dr. Feketová z Košic. O kašli jako příznaku CF přednášela prof. Horlenko z Užhorodu, o nových lécích a studiích prof. Klingman z Belgie. Instruktivní přednášku o pankreatické insuficienci přednesl dr. Takáč z Banské Bystrice. Dr. Katarina Štěpánková a dr. Branko Takáč napsali zprávu o konferenci do Zdravotnických novin a dovolili, abych některé části jejich článku užila. Děkuji jim za pomoc. doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. 9 prosinec 2010

10 HLAVNÍ PRAVIDLA HYGIENICKÉHO REŽIMU V CF CENTRECH I MIMO NĚ Princip izolačního režimu v centrech CF: Žádný pacient s CF by se neměl setkat s druhým pacientem s CF. Důvodem je možné riziko přenosu infekce. Zvláště rizikové je setkání dvou pacientů s odlišným mikrobiologickým nálezem. Proto existují tři základní skupiny pacientů, které od sebe izolujeme absolutně: 1. pacienti bez infekce (nekolonizovaní), příp. s infekcí zlatým stafylokokem 2. pacienti s infekcí Pseudomonas aeruginosa 3. pacienti s infekcí Burkholderia cepacia Pro každou skupinu je vyhrazen určitý den v ambulanci. Taktéž je pro každou skupinu vyhrazeno určité lůžkové oddělení. Je velmi vhodné, aby se pacient/rodič seznámil s posledním dostupným mikrobiologickým výsledkem a tento nález hlásil sestřičce při objednávání do ambulance či na jiná vyšetření. Ambulantní kontrola v centrech CF: Pacienti i rodinní příslušníci by si měli dezinfikovat ruce po příchodu do ambulance i při odchodu z ní V čekárně před CF ambulancí i před jinou vyšetřovnou by měl pacient nosit roušku, je-li zde přítomen jiný pacient (obecně však doporučujeme nosit roušku hned od okamžiku vstupu do budovy nemocnice) Dva pacienti s CF by měli od sebe udržovat vzdálenost alespoň 1 metru Pokud pacient odkašlává, měl by použít papírové ubrousky či kapesníčky a po použití je hned vyhodit; pacient by si měl poté znovu umýt ruce Pacient během pobytu v nemocnici, opouští-li svůj pokoj: umyje si ruce a použije dezinfekci nevyhledává kontakt s dalším CF pacientem nasadí si roušku, pokud odchází na jakékoli vyšetření mimo oddělení, kde jsou přítomni jiní pacienti (obecně doporučujeme si roušku nasadit vždy) 10 prosinec 2010

11 Doporučení pro domácnost: aplikovat na noc desinfekční prostředek do odpadu umyvadel, vany (Savo, Domestos, chloramin) často si mýt ruce (lze používat antibakteriální mýdla) pacient by měl před spláchnutím WC dát dolů víko záchodové mísy často měnit houbičky k mytí nádobí pozor na odstátou vodu (vázy, dešťová voda, odpařovače u topení) okamžitě sanovat vlhká místa, kde se tvoří plíseň Péče o inhalátor: po použití očistit od zbytků sekretů a dalších nečistot dříve, než na pomůcce zaschnou dezinfikovat ve vroucí vodě po dobu 5 minut (je-li povoleno výrobcem), destilovaná voda na oplach je nedostačující nechat oschnout na vzduchu či vyfénovat podrobný postup čištění a dezinfekce inhalátoru a pomůcek pro dechovou rehabilitaci je uveden ve zvláštním článku v tomto Zpravodaji Nevhodná místa k pobytu, nevhodné aktivity: staveniště sauny (spa centra) vířivky (spa centra) koupání v přírodních nádržích, rybnících, slepých ramenech řek (tekoucí řeka nepředstavuje problém, stejně tak je bez problému čisté moře) veřejné sprchy (bazény jsou dostatečně chlorované, tedy v pořádku) sekání trávy zahradničení Pokud je více CF pacientů v jedné rodině: neměli by sdílet pomůcky, které se dostávají do kontaktu s ústy či nosem (kartáček na zuby, neomyté nádobí, inhalátor) pokud nežijí v jedné domácnosti, je lépe se vyvarovat jejich úzkému kontaktu (nepodávat si ruce, být od sebe na vzdálenost alespoň 1 metru) Pokud je více CF pacientů v jedné škole: Pacienti by se měli vyvarovat docházení do stejné třídy MUDr. Pavel Dřevínek 11 prosinec 2010

12 PÉČE O INHALÁTOR A POMŮCKY K DECHOVÉ FYZIOTERAPII INHALÁTOR PARI BOY, PARI MASTER A PARI EFLOW RAPID TIP pro inhalování: Leží-li zapnutý inhalátor na podlaze, dostávají se do něj snadno nečistoty z podlahy (prach, vlasy). Doporučujeme jej proto mít položený raději na vyvýšeném místě (např. na stole). Čistění: Přístroj je možné otírat vlhkou utěrkou (voda, mycí prostředek či roztok Sava). Do přístroje či k elektrickým kontaktům se nesmí dostat žádná tekutina! Výměna filtru: u kompresorových inhalátorů Pari Boy a Pari Master: Filtr se doporučuje filtr měnit jednou ročně. Inhalátor eflow filtr neobsahuje. TIP jak zajistit rychlé a pravidelné seřízení kompresorových inhalátorů Pari Boy a Pari Master či opravu všech tří typů inhalátorů (vč. eflow): Při členské schůzi Klubu (jednou ročně v dubnu v areálu FN Motol) jsou přítomni servisní technici firmy MR Diagnostic. Můžete s sebou přivézt inhalátor, ráno jej odevzdáte a po dopoledním programu si jej vyzvednete vyčištěný a seřízený, případně opravený. Můžete si zde také dokoupit potřebné náhradní díly. Servisem kompresorových inhalátorů se může opět zrychlit doba inhalace, revizi se u nich doporučuje provést jednou ročně. NEBULIZÁTOR Po každém použití (tj. po každé inhalaci) se nebulizátor čistí. Minimálně jednou denně se dezinfikuje. Pokud inhalujete postupně více léků za sebou, stačí nebulizátor mezi jednotlivými inhalacemi vypláchnout od zbytku inhalační látky. Čištění: 1. Rozmontovat nebulizátor na jednotlivé části podle návodu. 2. Vyčistit od zbytků léků a nečistot: Důkladně omýt pod teplou vodou z vodovodu, možno použít i prostředek na nádobí (a dobře opláchnout). U nebulizátoru eflow nesahejte na kovový střed membrány, membrána nesmí být mechanicky čištěna žádným předmětem. 3. Vysušit či pokračovat dezinfekcí. 12 prosinec 2010

13 Dezinfekce: 1.A: Vložte části nebulizátoru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části nebulizátoru do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených součástek. Výrobce PARI doporučuje podle stavu vody použít odvápněnou nebo destilovanou vodu. Nebo 2. Nebulizátor lze dezinfikovat také aldehydovými čistícími a dezinfekčními prostředky. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). Sušení: Můžete použít fén, vytáhnout části nebulizátoru horké (rychleji oschnou) nebo části pořádně oklepejte, aby dobře oschly. Uložení: Zabalte nebulizátor do čisté tkaniny neuvolňující vlákna nebo do čisté nádoby k tomu určené a uložte na suchém neprašném místě. Výrobce doporučuje nebulizátor vyměnit nejpozději po dvou letech, ale dodává, že jej lze vysterilizovat až 300x. Tryska u nebulizátoru Pari LL se doporučuje měnit jednou ročně. MĚKKÁ MASKA Čištění: Důkladně omýt pod teplou vodou z vodovodu, možno použít i prostředek na nádobí (a dobře opláchnout) Dezinfekce: V návodech je uvedeno, že sterilizace masky není možná. Tj. dezinfekci maska nemusí vydržet (teplota okolo 100 C a více). O jiných typech dezinfekce (zastudena) se v návodech nepíše. Jak masku dezinfikujete Vy? Napište nám své zkušenosti. MEMBRÁNA INHALÁTORU EFLOW Čistění usazenin na membráně pomocí easy care (= čistící pomůcky k tomu určené) zpětným výplachem: Čištění usazenin na membráně nenahrazuje čistění pomocí vody (od zbytků léků) nebo dezinfekci (od bakterií)! Toto čištění pomáhá zkrátit dobu již prodloužené inhalace mechanickým výplachem zanesených otvorů v membráně. Četnost používání: Maximálně 2x týdně, raději však max. jednou týdně a méně často. Jedna membrána může být takto vyčištěna max. 25x. Častější používání totiž může naopak membránu opotřebovávat. 13 prosinec 2010

14 Jednotlivé kroky péče o membránu při použití zpětného výplachu: Čištění (viz výše) 1. Zpětný výplach pomocí easycare 2. Dezinfekce (viz výše) Postup zpětného výplachu: 1. Vložte membránu do čističky. 2. Připojte čističku na eflow kabelem (stejný kabel, kterým se připojuje k eflow nebulizátor). 3. Nalijte do nálevky čističky 5 ml fyziologického roztoku. 4. Spusťte zpětný výplach zapnutím inhalátoru. Doba průtoku 5 ml je min. 10 minut. 5. eflow se na konci sám vypne (stejně jako při inhalaci). Pokud se v nálevce nachází ještě kapalina, spusťte znovu. 6. Odpojte kabel, vyjměte membránu. 7. Pokračujte dezinfekcí membrány. Čističku omyjte teplou vodou a mycím prostředkem, důkladně osušte a uložte na čistém suchém místě. PŘIPOJOVACÍ HADICE Po každé inhalaci odpojte od hadice nebulizátor a nechte inhalátor zapnutý tak dlouho, dokud se proudem vzduchu neodstraní případná sražená vlhkost. Výrobce doporučuje hadici vyměnit jednou ročně. ODSÁVAČKA MINIASPIR T (Cheirón) Čištění: Jednotlivé díly opláchněte pod tekoucí vodou. Samotný přístroj otřete vlhkou utěrkou. Dezinfekce: K dezinfekci použijte chemické dezinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru, postupujte podle návodu uvedeného na dezinfekci. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). Odsávací kanyla (cévka CN01 nebo CV01) slouží pouze pro jednorázové použití a po použití se vyhazuje! 14 prosinec 2010

15 FLUTTER Čištění: Rozebrat (odšroubovat víčko, vyndat kuličku), omýt v teplé vodě (s mýdlem), opláchnout, vysušit, složit. Dezinfekce: 1.A: Vložte části flutteru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části flutteru do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených částí. Nebo 2: Vložte části flutteru do roztoku s dezinfekcí (nelze použít chlorové dezinfekční prostředky!) a nechte působit po dobu, jaká je uvedena v příbalovém letáku/pokynech u dezinfekce. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). ACAPELLA CHOICE Čištění: Rozebrat, omýt v teplé vodě (s mýdlem nebo prostředkem na nádobí), vysušit. Dezinfekce: 1.A: Vložte části nebulizátoru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části acapelly do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených součástek. Výrobce SmithsMedical ASD doporučuje použít odvápněnou (převařenou) nebo destilovanou vodu. Nebo 2. Nebulizátor lze dezinfikovat také alkoholem (70% izopropylalkoholem) nebo glutaraldehydem. Nevhodné je použití bělících prostředků. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). 15 prosinec 2010

16 * ELEKTRICKÝ PARNÍ STERILIZÁTOR Je určen ke sterilizaci kojeneckých lahví a dalších potřeb pro malé děti nebo potřeb v domácnosti. Firma Pari doporučuje Vaporisator firmy NUK nebo firmy Petra (které jsou možná obtížně sehnatelné na českém trhu). Na našem trhu jsou i jiné značky sterilizátorů (AVENT, Chicco a další firmy), všechny jsou vhodné. Stačí jakýkoli menší, cena se pohybuje od cca 600,- Kč do několika tisíc. Do sterilizátoru dáte všechny součásti nebulizátoru, flutter či acapellu, vodu (často podle návodu odvápněnou nebo rovnou destilovanou) přístroj pouze zapnete a o víc se nestaráte. Doba sterilizace je cca 15 minut. Výhodou je jednoduchá obsluha, bezpečnost. Obsluhu zvládne i větší dítě a také vše, co do sterilizátoru vložíte, z něj s jistotou také v pořádku vyndáte! Sterilizátor existuje také ve verzi do mikrovlnné trouby. Ty nelze obecně doporučit, protože ne každá mikrovlnná trouba má dostatečný výkon na provedení sterilizace. Další nevýhodou je, že na cestách ne vždy najdete kuchyň vybavenou mikrovlnkou a vnitřní rozměr trub je různý a sterilizátor se nemusí do všech vejít. Také do něj nesmí být vložena membrána inhalátoru eflow a kovové součásti acapelly. Tento článek nenahrazuje návody k použití konkrétních přístrojů či jejich součástí! Kompletní návody k jednotlivým inhalátorům, nebulizátorům či pomůckám k fyzioterapii jsou součástí každého nově zakoupeného výrobku. K dispozici jsou také v Klubu a v budoucnu budou ke stažení na webových stránkách Klubu. Rozdíly v doporučeních firmou Pari a v doporučeních CF centra FN Motol: Doba dezinfekce postačí 5 minut (místo uvedených 15 minut). Dezinfekci stačí provádět jednou denně. Tereza Tesařová 16 prosinec 2010

17 VLIV AEROBNÍHO TRÉNINKU A RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE NA FUNKCE PLIC U PACIENTŮ S CF Co si představit pod pojmem aerobní trénink? Jako aerobní trénink označujeme cvičení, která stimulují činnost srdce a plic, a to po dobu, která je dostatečně dlouhá na to, aby činnost přinesla příznivé účinky pro organismus. Podstatou je dosáhnout takové intenzity cvičení, která by se co nejvíce blížila hodnotě maximálního množství kyslíku, které tělo spotřebuje za jednotku času, a současně se minimalizovala produkce kyseliny mléčné v organismu. Řadíme zde např. běh, plavání, cyklistiku a mnoho dalších sportovních aktivit. Cílem mé diplomové práce bylo zjištění, jaký má vliv specifický tréninkový program na plicní funkce vybraných jedinců s cystickou fibrózou, kteří mají různý stupeň obstrukční ventilační poruchy. Program zahrnoval aerobní cvičení na bicyklových trenažérech v kombinaci s respirační fyzioterapií (RFT). Bylo vybráno pět pacientů s CF (P-1 P-5), dva muži a tři ženy. Tři pacienti s lehkou, jeden se středně těžkou a jeden s velmi těžkou obstrukční ventilační poruchou. Z toho jsou tři pacienti kolonizováni bakterií Burkholderia Cepacia a dva pacienti bakterií Pseudomonas Aeruginosa. Věkový průměr pacientů byl 25.4 let (nejmladší 20 let, nejstarší 30 let). Průměrné BMI pacientů bylo 22.1(nejméně 17.2, nejvíce 24.7) viz. tabulka1. Tabulka 1 Základní rozdělení pacientů Pacient pohlaví věk BMI kolonizace Stupeň (OVP) obs.vent.poruchy P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 M B. Cepacia velmi těžká o.v.p. Ž B. Cepacia středně těžká o.v.p. Ž Pseudomonas A. lehká o.v.p. M B. Cepacia lehká o.v.p. Ž Pseudomonas A. lehká o.v.p. 17 prosinec 2010

18 Každý pacient absolvoval 7 rehabilitací se zaměřením na RFT po dobu 1-2 měsíců. Terapie probíhala v prostorách pneumologické a rehabilitační kliniky FN Motol v Praze. Po skončení intenzivní rehabilitace následoval zátěžový test na bicyklovém ergometru. Na základě získaných výsledků zátěžového testu probíhal dle indikace, po dobu jednoho měsíce, kondiční trénink v aerobním pásmu, kterého se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit jedna pacientka. Kondiční trénink na bicyklových trenažérech probíhal pod dohledem fyzioterapeuta. Musel se brát ohled na druh kolonizace, a proto pacienti docházeli na trénink individuálně. Při tréninku se dohlíželo na dodržení pitného režimu, kdy byly pacientům podávány tekutiny (minerální vody), aby se zabránilo dehydrataci a demineralizaci. Každý pacient podstoupil třikrát spirometrické vyšetření, a to před zahájením terapií, po jejich absolvování a po ukončení tréninku na bicyklových trenažérech. Vlivem akutních infektů, které jsou u pacientů časté, vzniká hyperaktivita bronchů a následně obstrukce dýchacích cest. Tyto komplikace, které ovlivňují hlavně hodnoty FEV 1, jsem se snažila pomocí RFT minimalizovat. Soustředila jsem se proto na hygienu dýchacích cest, zlepšení mobility hrudníku a na ekonomiku respiračních svalů při dýchání. Ukázka grafického znázornění spirometrických vyšetření u pacienta P-1 U pacienta P-1 při prvním spirometrickém vyšetření dosahovala hodnota VC max 52.5%. Druhá spirometrie se uskutečnila po absolvování RFT, kdy výsledek VC max byl 53.7%. Největší nárůst pozorujeme po absolvování kondičního tréninku, kdy třetí měření ukazuje zvýšení hodnoty VC max o další 3.9%. Celkově se tedy zvýšila o 5.1 % (viz. graf 1). Hodnota FEV 1 se po druhém spirometrickém vyšetření snížila o 1.1%, a to z důvodu akutního infektu dýchacích cest. Akutní infekt nijak negativně neovlivnil hodnotu VC max, která se naopak zvýšila o 1.2%. Třetí měření ukazuje, že celkově došlo k mírnému zvýšení FEV 1 o 0.2% (viz. graf 2). 18 prosinec 2010

19 Graf 1 % n.h. 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 VC max (% n.h.) P-1 57,6 53,7 52, Spirometrické vyšetření Graf 2 FEV 1 (% n.h.) P-1 % n.h. 33,0 32,5 32,0 32,4 32,6 31,5 31,3 31,0 30, Spirometrické vyšetření Legenda: FEV1 - jednovteřinová vitální kapacita, množství vzduchu při maximálním výdechu za jednu vteřinu VC max vitální kapacita plic (rozmezí mezi max. nádechem a max. výdechem) 19 prosinec 2010

20 VÝSLEDKY SPIROMETRICKÝCH MĚŘENÍ Maximální vitální kapacita plic (VC max) se celkově zvětšila u všech pacientů. Největší změna nastala po druhé spirometrii u pacientky P-2 se středně těžkou obstrukční ventilační poruchou, kdy se hodnota VC max zvýšila o 24.3% a FEV 1 o 27.7%. Tato pacientka se bohužel nezúčastnila kondičního tréninku. U ostatních pacientů zaznamenáváme také výrazné zlepšení plicních funkcí. Po aerobním tréninku se hodnota VC max nejvíce zlepšila u pacientky P-3 s lehkou obstrukční ventilační poruchou o 6.6 % (viz. tabulka 2). U pacienta P-1 a pacienta P-4 měl vliv na pokles hodnot FEV 1 akutní infekt dýchacích cest (viz. tabulka 3). Tabulka 2 ale ukazuje, že zhoršení obstrukce dýchacích cest nemělo žádný vliv na hodnotu VC max, která se zvýšila u obou pacientů. Tabulka 2 VC max VC max P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 1. měření 52.5 (%) 66.8 (%) 77.6 (%) 82.7 (%) (%) 2. měření měření Tabulka 3 FEV 1 FEV 1 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 1. měření 32.4 (%) 42.7 (%) 73.5 (%) 78.2 (%) (%) 2. měření měření prosinec 2010

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA Mgr. Vyletová Klára Zdravotně-sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň 30. 5. 2015 Oddělení sociální péče FN Plzeň Personální obsazení: 1 VDZSP, 8 ZSP FN Lochotín, vchod

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více