ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den,"

Transkript

1 1 prosinec 2010

2 OBSAH Úvodní slovo str. 3 CF na Pneumologické klinice FN Motol v roce 2009 str. 5 Slovenská CF konference str. 7 Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně str. 10 Péče o inhalátor a pomůcky k dechové fyzioterapii str. 12 Vliv aerobního tréninku a respirační fyzioterapie na funkce str. 17 plic u pacientů s CF Coping u CF - Jak se vyrovnáváme s CF (pokračování) str. 22 Sociální minimum str. 26 Ochranný limit str. 37 Dotazy a odpovědi str. 39 Den si říká poledne - jídelníček (pokračování č. 3) str. 40 Klubové okénko str. 43 Článek o lahvičkách pomáháme pomáhat str. 54 Dopisy a dopísky str. 56 Cystická fibróza a škola str. 56 Lenka s Terezkou str. 57 Kryštof Hausa str. 59 Radostné události str. 61 Pokladničky v roce str. 64 Poděkování spolupracovníkům Klubu CF str. 66 Kontakty Klubu a na členy CF týmu FN Motol str. 72 Ordinační hodiny CF centra FN Motol str. 76 Přihláška do Klubu str prosinec 2010

3 ÚVODNÍ SLOVO Dobrý den, jsem nová redaktorka zpravodaje a tak jsem si říkala, že by bylo potřeba napsat nějaké úvodní slovo. Představit se? Na to je snad času dost, ale napadlo mě něco jiného, co mi leží již delší dobu na srdci, o čem už delší dobu přemýšlím a touto formou bych se o to s Vámi podělila a snad se i částečně představila. Víte, poslední dobou se okolo sebe hodně rozhlížím a často přemýšlím o svém životě. To z nás občas asi každý. Za poslední měsíce se můj život hodně změnil. Tolik změn a nečekaných zvratů jsem snad ještě nikdy v životě nezažila. Tento rok jsem ztratila bratra, byla to velká životní rána. V životě by mě nenapadlo, že přijdu o některého ze svých tří sourozenců. Prostě nikdy jsem na to nemyslela. Pak, snad z toho šoku, jako by se mi otevřely oči a já vše, co bylo do té doby, viděla jinak, snad jasněji a začala o věcech, celkově o životě přemýšlet jinak. Věci nabraly rychlý spád. Rozešla jsem se se svou snad životní láskou, byla bez práce a cítila jsem, že musím vše dělat jinak. Jenže něco bylo stále stejné a táhlo mě to pořád k zemi. Asi není těžké uhodnout, co to bylo. Ač jsem chtěla pořád něco měnit a někam se hnala, to něco mě brzdí. Je to CF. Všichni víme, že život je i beztak těžký, každý má svá trápení a problémy, ale my i naši blízcí si táhneme navíc tuhle potvůrku. Proto bych chtěla Vám všem říci: Nebojte se života! Neschovávejte se doma! Bojujte s NÍ! A neztrácejte sílu ani naději. I já se s ní peru a občas mě mají jiní lidé za blázna. Stále se snažím znova a znova začínat a ta potvora se stále hlásí k životu. Ale my se nedáme a jednoho dne jí dáme co proto! Víte, na začátku minulého roku jsem cítila, že tento rok bude plný změn. Bláhově jsem myslela, že jen těch dobrých a příjemných. Dnes už vím, že mě nečekaly jen krásné věci, ale i slzy a pláč. Teď když píšu tohle úvodní slovo, se už směju a těším se na další změny. A tak doufám, že i Vám třeba tato slova přinesou nějakou příjemnou změnu, i kdyby jen malý úsměv na tváři. Tak všichni pilně bojujte a nepropadejte zoufalství, panice či jiným chmurám. A hlavně nezapomínejte na úsměv, pak jde všechno líp. S úsměvem na tváři Vás zdraví Markéta Kučerová 3 prosinec 2010

4 Markéta Kučerová 4 prosinec 2010

5 CF NA PNEUMOLOGICKÉ KLINICE FN MOTOL V ROCE 2009 V roce 2009 pokračovala práce dospělé části CF centra Praha na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol podobně jako v předchozích letech. K pokrokům zásadního významu v péči o pacienty v tomto roce nedošlo. Zmínit je však třeba získání klinické studie s velmi nadějným lékem cíleným na mutaci CFTR genu G551D (provizorní název Vertex 770), která ve spolupráci s Pediatrickou klinikou (dr. Dřevínek) na našem pracovišti probíhá od listopadu 2009 a které se účastní čtyři pacienti. V uvedeném roce zemřelo šest našich nemocných (tři s kolonizací Burkholderia cenocepacia, jedna na čekací listině plicní transplantace a dvě po plicní transplantaci). Do péče jsme převzali 12 pacientů (z toho 5 z dětské části CF centra Praha) a 5 nemocných jsme předali na mimopražská pracoviště. Jeden pacient úspěšně podstoupil transplantaci plic a další tři jsou na čekací listině. K jsme měli v péči celkem 110 pacientů (z toho 13 ve sdílené péči s mimopražskými poradnami a transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky) v průměrném věku 27,6 roku (rozmezí 19,4-52,4 roku). Bohužel, 7 pacientů si za celý rok vůbec nenašlo čas k nám na ambulanci přijít. Bohužel byla mezi našimi pacienty nově zjištěna bakteriální kolonizace Pseudomonas aeruginosa ve třech a B. multivorans (genomovar 2 komplexu B. cepacia) v jednom případě. Eradikační léčba P. aeruginosa byla u dvou nemocných úspěšná. Celkem bylo 42 (38,2 %) pacientů kolonizováno komplexem B. cepacia a dalších 35 (31,8 %) P. aeruginosa. Incidence (k ) kolonizace epidemickým kmenem ST-32 B. cenocepacia od roku 2003 nadále klesala, a to z 48,1 % na současných 29,1 %. Pokračovala i spolupráce s Klubem nemocných CF. Prakticky trvale jsem v kontaktu s Terezou Tesařovou, řešíme společně problémy tak, jak je přinášejí všední dny, především v psychosociální sféře péče o nemocné. Zúčastňuji se seminářů CF centra a podílel jsem se rovněž na pořádání XV. Kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizologické společnosti v Praze v červnu Problematiku CF jsem jako hlavní autor či spoluautor zpracoval ve 2 sděleních v českých periodicích (přehledný článek shrnující 20 let péče o dospělé pacienty CF v České republice a práce týkající se kondenzátu 5 prosinec 2010

6 vydechovaného vzduchu u CF), dále v 7 přednáškách a 2 posterových sděleních (na kongresu ECFS v Brestu). Co se týče v minulosti avizované snahy vytvořit samostatné lůžkové oddělení pro dospělé CF nemocné v nevyužitých prostorách budovy pneumologické kliniky (již v roce 2001, dr. Stachová), pokračujeme vzhledem k prioritní rekonstrukci dětského monobloku v péči v dostupných prostorách. Konkrétně jde o 1. stanici (28 lůžek), JIP 1 (4 lůžka) a ambulanci č. 6 (pátek 9:30-13:30; po dohodě i úterý a čtvrtek) pro nemocné s kolonizací komplexem B. cepacia a o 2. stanici (18 lůžek), JIP 2 (6 lůžek) a ambulanci č. 8 (středa 9:30-12:30; po dohodě i pondělí) pro nemocné bez kolonizace komplexem B. cepacia. Díky dohodě s ředitelstvím nemocnice nebyly ani v tomto roce uplatňovány restriktivní opatření týkající se limitů na předepisování velmi drahých léků (Pulmozyme, TOBI a Bramitob). Tato situace se však po bohužel změnila. MUDr. Libor Fila 6 prosinec 2010

7 SLOVENSKÁ CF KONFERENCE Osmá slovenská CF konference se konala ve dnech dubna ve fakultní nemocnici F.D. Roosevelta v Banské Bystrici pod záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Richarda Rašiho za účasti 97 účastníků. Organizovala ji Slovenská Asociace Cystické Fibrózy, DFNsP Banská Bystrica - Centrum CF pro děti, FNsP F.D.Rosevelta, Banská Bystrica, OPaF - Centrum CF pro dospělé, PROGRESS CA, s.r.o. a Slovenská lékařská společnost. Dr. Štěpánková, která byla hlavním organizátorem, pozvala na konferenci také pracovníky z ČR. Bohužel akce probíhala současně s řadou jiných setkání, takže se nemohl zúčastnit ani dr. Dřevínek, ani prof. Macek, dr. Fila a další. Nakonec jsem tedy jela já a dr. Melter z motolské mikrobiologie. Rok 2010 je rokem Fryderyka Chopina. Protože se stále vedou spory o to, zda bylo jeho plicní onemocnění podmíněno tuberkulózou event. dalšími nemocemi či cystickou fibrózou, požádala mne dr. Štěpánková, abych o tom něco řekla. Udělala jsem to ráda, už v minulosti jsem na tuhle problematiku narazila. Bohužel ale už asi nikdo nerozhodne, jak to opravdu bylo. Chopin trpěl těžkým onemocněním dýchacích cest a plic, opakovaně vykašlával krev, byl dušný a v 37 letech zemřel. Měl i zažívací obtíže, nesnášel tučná jídla, měl hůlkovité končetiny, při výšce 170 kg vážil asi 48 kg, měl soudkovitý hrudník, neměl však paličkovité prsty. Byla provedena pitva, jejíž protokol se ztratil, ale ví se, že pitvající lékař řekl Chopinově sestře, že takové změny ještě neviděl a na tuberkulózu, za kterou byla v té době všechna plicní onemocnění pokládána, to nevypadalo. Chopinova sestra převezla hudebníkovo srdce do Varšavy (údajně ve sklenici s koňakem zabalené v prádle), protože on si velice přál být pochován ve své vlasti, což z politických důvodů nebylo možné. Srdce je zazděno v pilíři chrámu Sv. Kříže ve Varšavě. Když se začalo uvažovat o tom, že by podstatou nemoci mohla být CF, snažili se velice polští kolegové o to, aby bylo srdce podrobeno molekulárně genetickému vyšetření. Celonárodní debatu ukončilo však zamítavé rozhodnutí ministerstva kultury a jedno ze zdůvodnění znělo, že s národní relikvií se musí zacházet patřičným způsobem. Hlavním tématem konference byl registr nemocných. Obecně se uznává, že registry ať národní nebo nadnárodní jsou nesmírně užitečné. Slouží k vypracování standardů nejlepší strategie léčení, účinnosti diagnostických metod i kvality léčebné péče, informují o výskytu infekcí i komplikací. Pomocí registrů lze zjišťovat faktory ovlivňující prognózu a porovnávat stav pacientů v různých zemích při různé strategii léčby. 7 prosinec 2010

8 Slovenští lékaři zařazovali původně do registru i tzv. na CF vázaná onemocnění. K těm se řadí nemocní, kteří mají některé, ne příliš vyjádřené příznaky CF, jednu mutaci a pouze hraniční koncentraci chloridů v potu. Podle směrnic Evropské společnosti CF i Americké nadace pro CF se však tito pacienti do registru nezařazují, jen se dále sledují a léčí pouze tehdy, mají-li problémy. To byl důvod, proč se údaje slovenského registru v minulosti výrazně lišily od dat zveřejňovaných jinde ve světě. Zároveň byly na Slovensku problémy s financováním molekulárně genetického vyšetření a podle mého názoru i s prováděním potních testů. Slovenští kolegové nyní přijali obecně uznávaná kriteria. Vyplynulo z toho, že na Slovensku je t.č. 285 pacientů s klasickou formou CF a 158 na CF vázaných onemocnění, která CF centra dále sledují. Mají 56 různých mutací, z toho 6, které dosud nebyly popsány. Já jsem referovala o našich zkušenostech se sledováním dat. V našem registru bylo těsně před konferencí 566 nemocných, z nich je 41% starších než 18 let (2,8 % nad 40 let). Většina má nejčastější mutaci F508del, jen u necelých 2 % nemocných mutace neznáme. Z rozboru dat vyplynulo, jak dospělých nemocných přibývá i jak se zlepšuje stav našich nemocných. Mohli jsme objektivně dokumentovat i velmi příznivý účinek moderních metod fyzioterapie, především respiračního handlingu, který naši fyzioterapeuti zavádějí u všech novorozenců. Druhým tématem konference byla Koncepce péče o nemocné s CF na Slovensku. Slovenští kolegové vycházejí ze standardů publikovaných Evropskou CF společností v Journal of Cystic fibrosis v roce 2005 ("Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus" autory Eitan Kerem, Steven Conway, Stuart Elborn, Harry Heijerman). Přeložili je stejně jako my a překlad publikovali v červencovém čísle časopisu INFO CF č. 16 z roku 2006: Materiál přizpůsobili podmínkám na Slovensku a předložili MZ. Materiál prošel připomínkovým řízením 23 odborných společností, které měly 117 připomínek. Proto se pracovníci všech slovenských center dohovořili se zástupci MZ SR, že hlavní odborník na dětskou pneumologii a ftizeologii doc. MUDr. Martin Brezina vypracuje novou verzi dokumentu. To se stalo v lednu 2009 a od té doby probíhají další připomínková řízení. Na konferenci v BB vystoupil zástupce MZ SR MUDr. Marián Zbončák a informoval stejně jako doc. Brezina o současném stavu dokumentu, jehož uzákonění se stane základním legislativním kamenem pro vybudování kvalitní péče o nemocné s CF na evropské úrovni. Na konferenci byla zmíněna i skutečnost, že 8. června 2009 bylo přijato doporučení Rady Evropy o evropském postupu v oblasti vzácných onemocnění, které zavazuje evropské země k vytváření center pro vzácná onemocnění, mezi která patří i CF. Jsou to choroby, jejichž výskyt není vyšší než 5 na osob. Centra mají být zřízena od konce roku prosinec 2010

9 Na Slovensku je léčba cystické fibrózy centralizovaná podle regionů a zabezpečuje ji 6 center (3 pro děti, 3 pro dospělé) v nemocnicích v Bratislavě, Banské Bystrici a v Košicích. Ve všech centrech pracují lékaři s dostatečnými zkušenostmi a porovnatelnými výsledky léčby. V Bratislavě se o nemocné starají 2 pediatři a 2 pneumologové. Všechna centra však nesplňují kriteria, která doporučuje evropský konsensus. Screening CF provádějí na Slovensku od února Do prosince 2009 vyšetřili novorozenců a odkryli 7 CF. Spolu s pilotní studií zachytili 12 CF. Jejich metoda se poněkud liší od naší. U pozitivních hodnot imunoreaktivního trypsinogenu v suché kapce krve (IRT) nevyšetřují molekulární genetiku jako my, ale opakují vyšetření IRT; je-li pozitivní, provádějí potní test a molekulárně genetické vyšetření je zařazeno až u pozitivních potních testů. Diagnózu jsou schopni nahlásit průměrně do 22,85 dne života. Vzhledem k tomu, že potní test neprovádějí ihned z obavy, že by nezískali dostatečné množství potu, stává se však poměrně často, že dítě má klinické projevy dřív, než je rodina informována o pozitivitě screeningu. Zajímavé je i zjištění, že romští novorozenci mají vyšší hodnoty IRT, aniž by to znamenalo, že mají CF. Krásně obrázky vybavenou a velice přehlednou přednášku o vitaminech měla doc. Voleková z BB. Zdůrazňovala úlohu vitaminů pro metabolismus a oxidativní stres (hl. vitaminu E, který u sepsí doporučuje podávat i.v.), úlohu D vitaminu v boji s depresí a únavností, význam K vitaminu. V graviditě doporučuje podávat kyselinu listovou. Moc hezkou přednášku o výživě měla dr. Švekušová z Košic. Je na výživě zainteresovaná, neb má dítě s těmito problémy (nikoli CF). Provádí i bioimpedanční analýzu. Jídelníček sbírá 4 dny a hodnotí softwarem Alimenta. Odpadla řada přednášek, např. o graviditě. V Bratislavě mají dvě ženy, které porodily, ale dr. Remiš, který o tom měl mluvit, nepřijel. Odpadla i americká přednáška o vitaminech bohatých na antioxidanty, protože islandská sopka zabránila autorům přiletět. Sekci o novinkách v mikrobiologii předsedal dr. Melter z motolské mikrobiologie, který měl velmi zajímavou přednášku o trpasličích stafylokocích a jediný poster o mukózních isolátech Pseudomonas aeruginosa. O úskalích mikrobiologické diagnostiky mluvila dr. Feketová z Košic. O kašli jako příznaku CF přednášela prof. Horlenko z Užhorodu, o nových lécích a studiích prof. Klingman z Belgie. Instruktivní přednášku o pankreatické insuficienci přednesl dr. Takáč z Banské Bystrice. Dr. Katarina Štěpánková a dr. Branko Takáč napsali zprávu o konferenci do Zdravotnických novin a dovolili, abych některé části jejich článku užila. Děkuji jim za pomoc. doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. 9 prosinec 2010

10 HLAVNÍ PRAVIDLA HYGIENICKÉHO REŽIMU V CF CENTRECH I MIMO NĚ Princip izolačního režimu v centrech CF: Žádný pacient s CF by se neměl setkat s druhým pacientem s CF. Důvodem je možné riziko přenosu infekce. Zvláště rizikové je setkání dvou pacientů s odlišným mikrobiologickým nálezem. Proto existují tři základní skupiny pacientů, které od sebe izolujeme absolutně: 1. pacienti bez infekce (nekolonizovaní), příp. s infekcí zlatým stafylokokem 2. pacienti s infekcí Pseudomonas aeruginosa 3. pacienti s infekcí Burkholderia cepacia Pro každou skupinu je vyhrazen určitý den v ambulanci. Taktéž je pro každou skupinu vyhrazeno určité lůžkové oddělení. Je velmi vhodné, aby se pacient/rodič seznámil s posledním dostupným mikrobiologickým výsledkem a tento nález hlásil sestřičce při objednávání do ambulance či na jiná vyšetření. Ambulantní kontrola v centrech CF: Pacienti i rodinní příslušníci by si měli dezinfikovat ruce po příchodu do ambulance i při odchodu z ní V čekárně před CF ambulancí i před jinou vyšetřovnou by měl pacient nosit roušku, je-li zde přítomen jiný pacient (obecně však doporučujeme nosit roušku hned od okamžiku vstupu do budovy nemocnice) Dva pacienti s CF by měli od sebe udržovat vzdálenost alespoň 1 metru Pokud pacient odkašlává, měl by použít papírové ubrousky či kapesníčky a po použití je hned vyhodit; pacient by si měl poté znovu umýt ruce Pacient během pobytu v nemocnici, opouští-li svůj pokoj: umyje si ruce a použije dezinfekci nevyhledává kontakt s dalším CF pacientem nasadí si roušku, pokud odchází na jakékoli vyšetření mimo oddělení, kde jsou přítomni jiní pacienti (obecně doporučujeme si roušku nasadit vždy) 10 prosinec 2010

11 Doporučení pro domácnost: aplikovat na noc desinfekční prostředek do odpadu umyvadel, vany (Savo, Domestos, chloramin) často si mýt ruce (lze používat antibakteriální mýdla) pacient by měl před spláchnutím WC dát dolů víko záchodové mísy často měnit houbičky k mytí nádobí pozor na odstátou vodu (vázy, dešťová voda, odpařovače u topení) okamžitě sanovat vlhká místa, kde se tvoří plíseň Péče o inhalátor: po použití očistit od zbytků sekretů a dalších nečistot dříve, než na pomůcce zaschnou dezinfikovat ve vroucí vodě po dobu 5 minut (je-li povoleno výrobcem), destilovaná voda na oplach je nedostačující nechat oschnout na vzduchu či vyfénovat podrobný postup čištění a dezinfekce inhalátoru a pomůcek pro dechovou rehabilitaci je uveden ve zvláštním článku v tomto Zpravodaji Nevhodná místa k pobytu, nevhodné aktivity: staveniště sauny (spa centra) vířivky (spa centra) koupání v přírodních nádržích, rybnících, slepých ramenech řek (tekoucí řeka nepředstavuje problém, stejně tak je bez problému čisté moře) veřejné sprchy (bazény jsou dostatečně chlorované, tedy v pořádku) sekání trávy zahradničení Pokud je více CF pacientů v jedné rodině: neměli by sdílet pomůcky, které se dostávají do kontaktu s ústy či nosem (kartáček na zuby, neomyté nádobí, inhalátor) pokud nežijí v jedné domácnosti, je lépe se vyvarovat jejich úzkému kontaktu (nepodávat si ruce, být od sebe na vzdálenost alespoň 1 metru) Pokud je více CF pacientů v jedné škole: Pacienti by se měli vyvarovat docházení do stejné třídy MUDr. Pavel Dřevínek 11 prosinec 2010

12 PÉČE O INHALÁTOR A POMŮCKY K DECHOVÉ FYZIOTERAPII INHALÁTOR PARI BOY, PARI MASTER A PARI EFLOW RAPID TIP pro inhalování: Leží-li zapnutý inhalátor na podlaze, dostávají se do něj snadno nečistoty z podlahy (prach, vlasy). Doporučujeme jej proto mít položený raději na vyvýšeném místě (např. na stole). Čistění: Přístroj je možné otírat vlhkou utěrkou (voda, mycí prostředek či roztok Sava). Do přístroje či k elektrickým kontaktům se nesmí dostat žádná tekutina! Výměna filtru: u kompresorových inhalátorů Pari Boy a Pari Master: Filtr se doporučuje filtr měnit jednou ročně. Inhalátor eflow filtr neobsahuje. TIP jak zajistit rychlé a pravidelné seřízení kompresorových inhalátorů Pari Boy a Pari Master či opravu všech tří typů inhalátorů (vč. eflow): Při členské schůzi Klubu (jednou ročně v dubnu v areálu FN Motol) jsou přítomni servisní technici firmy MR Diagnostic. Můžete s sebou přivézt inhalátor, ráno jej odevzdáte a po dopoledním programu si jej vyzvednete vyčištěný a seřízený, případně opravený. Můžete si zde také dokoupit potřebné náhradní díly. Servisem kompresorových inhalátorů se může opět zrychlit doba inhalace, revizi se u nich doporučuje provést jednou ročně. NEBULIZÁTOR Po každém použití (tj. po každé inhalaci) se nebulizátor čistí. Minimálně jednou denně se dezinfikuje. Pokud inhalujete postupně více léků za sebou, stačí nebulizátor mezi jednotlivými inhalacemi vypláchnout od zbytku inhalační látky. Čištění: 1. Rozmontovat nebulizátor na jednotlivé části podle návodu. 2. Vyčistit od zbytků léků a nečistot: Důkladně omýt pod teplou vodou z vodovodu, možno použít i prostředek na nádobí (a dobře opláchnout). U nebulizátoru eflow nesahejte na kovový střed membrány, membrána nesmí být mechanicky čištěna žádným předmětem. 3. Vysušit či pokračovat dezinfekcí. 12 prosinec 2010

13 Dezinfekce: 1.A: Vložte části nebulizátoru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části nebulizátoru do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených součástek. Výrobce PARI doporučuje podle stavu vody použít odvápněnou nebo destilovanou vodu. Nebo 2. Nebulizátor lze dezinfikovat také aldehydovými čistícími a dezinfekčními prostředky. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). Sušení: Můžete použít fén, vytáhnout části nebulizátoru horké (rychleji oschnou) nebo části pořádně oklepejte, aby dobře oschly. Uložení: Zabalte nebulizátor do čisté tkaniny neuvolňující vlákna nebo do čisté nádoby k tomu určené a uložte na suchém neprašném místě. Výrobce doporučuje nebulizátor vyměnit nejpozději po dvou letech, ale dodává, že jej lze vysterilizovat až 300x. Tryska u nebulizátoru Pari LL se doporučuje měnit jednou ročně. MĚKKÁ MASKA Čištění: Důkladně omýt pod teplou vodou z vodovodu, možno použít i prostředek na nádobí (a dobře opláchnout) Dezinfekce: V návodech je uvedeno, že sterilizace masky není možná. Tj. dezinfekci maska nemusí vydržet (teplota okolo 100 C a více). O jiných typech dezinfekce (zastudena) se v návodech nepíše. Jak masku dezinfikujete Vy? Napište nám své zkušenosti. MEMBRÁNA INHALÁTORU EFLOW Čistění usazenin na membráně pomocí easy care (= čistící pomůcky k tomu určené) zpětným výplachem: Čištění usazenin na membráně nenahrazuje čistění pomocí vody (od zbytků léků) nebo dezinfekci (od bakterií)! Toto čištění pomáhá zkrátit dobu již prodloužené inhalace mechanickým výplachem zanesených otvorů v membráně. Četnost používání: Maximálně 2x týdně, raději však max. jednou týdně a méně často. Jedna membrána může být takto vyčištěna max. 25x. Častější používání totiž může naopak membránu opotřebovávat. 13 prosinec 2010

14 Jednotlivé kroky péče o membránu při použití zpětného výplachu: Čištění (viz výše) 1. Zpětný výplach pomocí easycare 2. Dezinfekce (viz výše) Postup zpětného výplachu: 1. Vložte membránu do čističky. 2. Připojte čističku na eflow kabelem (stejný kabel, kterým se připojuje k eflow nebulizátor). 3. Nalijte do nálevky čističky 5 ml fyziologického roztoku. 4. Spusťte zpětný výplach zapnutím inhalátoru. Doba průtoku 5 ml je min. 10 minut. 5. eflow se na konci sám vypne (stejně jako při inhalaci). Pokud se v nálevce nachází ještě kapalina, spusťte znovu. 6. Odpojte kabel, vyjměte membránu. 7. Pokračujte dezinfekcí membrány. Čističku omyjte teplou vodou a mycím prostředkem, důkladně osušte a uložte na čistém suchém místě. PŘIPOJOVACÍ HADICE Po každé inhalaci odpojte od hadice nebulizátor a nechte inhalátor zapnutý tak dlouho, dokud se proudem vzduchu neodstraní případná sražená vlhkost. Výrobce doporučuje hadici vyměnit jednou ročně. ODSÁVAČKA MINIASPIR T (Cheirón) Čištění: Jednotlivé díly opláchněte pod tekoucí vodou. Samotný přístroj otřete vlhkou utěrkou. Dezinfekce: K dezinfekci použijte chemické dezinfekční prostředky na bázi aktivního chlóru, postupujte podle návodu uvedeného na dezinfekci. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). Odsávací kanyla (cévka CN01 nebo CV01) slouží pouze pro jednorázové použití a po použití se vyhazuje! 14 prosinec 2010

15 FLUTTER Čištění: Rozebrat (odšroubovat víčko, vyndat kuličku), omýt v teplé vodě (s mýdlem), opláchnout, vysušit, složit. Dezinfekce: 1.A: Vložte části flutteru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části flutteru do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených částí. Nebo 2: Vložte části flutteru do roztoku s dezinfekcí (nelze použít chlorové dezinfekční prostředky!) a nechte působit po dobu, jaká je uvedena v příbalovém letáku/pokynech u dezinfekce. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). ACAPELLA CHOICE Čištění: Rozebrat, omýt v teplé vodě (s mýdlem nebo prostředkem na nádobí), vysušit. Dezinfekce: 1.A: Vložte části nebulizátoru do parního sterilizátoru* a podle pokynů výrobce je vydezinfikujte (doba sterilizace cca 15 minut). Výrobci doporučují použít destilovanou vodu. Nebo 1.B: Vložte části acapelly do vroucí vody a vařte po dobu min. 5 minut. Dbejte, aby horké dno nádoby nezpůsobilo poškození vložených součástek. Výrobce SmithsMedical ASD doporučuje použít odvápněnou (převařenou) nebo destilovanou vodu. Nebo 2. Nebulizátor lze dezinfikovat také alkoholem (70% izopropylalkoholem) nebo glutaraldehydem. Nevhodné je použití bělících prostředků. Je-li v návodu k dezinfekci posledním krokem opláchnutí vodou, použijte vždy převařenou nebo sterilní vodu (voda z kohoutku či destilovaná voda není vhodná kvůli možné kontaminaci bakteriemi). 15 prosinec 2010

16 * ELEKTRICKÝ PARNÍ STERILIZÁTOR Je určen ke sterilizaci kojeneckých lahví a dalších potřeb pro malé děti nebo potřeb v domácnosti. Firma Pari doporučuje Vaporisator firmy NUK nebo firmy Petra (které jsou možná obtížně sehnatelné na českém trhu). Na našem trhu jsou i jiné značky sterilizátorů (AVENT, Chicco a další firmy), všechny jsou vhodné. Stačí jakýkoli menší, cena se pohybuje od cca 600,- Kč do několika tisíc. Do sterilizátoru dáte všechny součásti nebulizátoru, flutter či acapellu, vodu (často podle návodu odvápněnou nebo rovnou destilovanou) přístroj pouze zapnete a o víc se nestaráte. Doba sterilizace je cca 15 minut. Výhodou je jednoduchá obsluha, bezpečnost. Obsluhu zvládne i větší dítě a také vše, co do sterilizátoru vložíte, z něj s jistotou také v pořádku vyndáte! Sterilizátor existuje také ve verzi do mikrovlnné trouby. Ty nelze obecně doporučit, protože ne každá mikrovlnná trouba má dostatečný výkon na provedení sterilizace. Další nevýhodou je, že na cestách ne vždy najdete kuchyň vybavenou mikrovlnkou a vnitřní rozměr trub je různý a sterilizátor se nemusí do všech vejít. Také do něj nesmí být vložena membrána inhalátoru eflow a kovové součásti acapelly. Tento článek nenahrazuje návody k použití konkrétních přístrojů či jejich součástí! Kompletní návody k jednotlivým inhalátorům, nebulizátorům či pomůckám k fyzioterapii jsou součástí každého nově zakoupeného výrobku. K dispozici jsou také v Klubu a v budoucnu budou ke stažení na webových stránkách Klubu. Rozdíly v doporučeních firmou Pari a v doporučeních CF centra FN Motol: Doba dezinfekce postačí 5 minut (místo uvedených 15 minut). Dezinfekci stačí provádět jednou denně. Tereza Tesařová 16 prosinec 2010

17 VLIV AEROBNÍHO TRÉNINKU A RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE NA FUNKCE PLIC U PACIENTŮ S CF Co si představit pod pojmem aerobní trénink? Jako aerobní trénink označujeme cvičení, která stimulují činnost srdce a plic, a to po dobu, která je dostatečně dlouhá na to, aby činnost přinesla příznivé účinky pro organismus. Podstatou je dosáhnout takové intenzity cvičení, která by se co nejvíce blížila hodnotě maximálního množství kyslíku, které tělo spotřebuje za jednotku času, a současně se minimalizovala produkce kyseliny mléčné v organismu. Řadíme zde např. běh, plavání, cyklistiku a mnoho dalších sportovních aktivit. Cílem mé diplomové práce bylo zjištění, jaký má vliv specifický tréninkový program na plicní funkce vybraných jedinců s cystickou fibrózou, kteří mají různý stupeň obstrukční ventilační poruchy. Program zahrnoval aerobní cvičení na bicyklových trenažérech v kombinaci s respirační fyzioterapií (RFT). Bylo vybráno pět pacientů s CF (P-1 P-5), dva muži a tři ženy. Tři pacienti s lehkou, jeden se středně těžkou a jeden s velmi těžkou obstrukční ventilační poruchou. Z toho jsou tři pacienti kolonizováni bakterií Burkholderia Cepacia a dva pacienti bakterií Pseudomonas Aeruginosa. Věkový průměr pacientů byl 25.4 let (nejmladší 20 let, nejstarší 30 let). Průměrné BMI pacientů bylo 22.1(nejméně 17.2, nejvíce 24.7) viz. tabulka1. Tabulka 1 Základní rozdělení pacientů Pacient pohlaví věk BMI kolonizace Stupeň (OVP) obs.vent.poruchy P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 M B. Cepacia velmi těžká o.v.p. Ž B. Cepacia středně těžká o.v.p. Ž Pseudomonas A. lehká o.v.p. M B. Cepacia lehká o.v.p. Ž Pseudomonas A. lehká o.v.p. 17 prosinec 2010

18 Každý pacient absolvoval 7 rehabilitací se zaměřením na RFT po dobu 1-2 měsíců. Terapie probíhala v prostorách pneumologické a rehabilitační kliniky FN Motol v Praze. Po skončení intenzivní rehabilitace následoval zátěžový test na bicyklovém ergometru. Na základě získaných výsledků zátěžového testu probíhal dle indikace, po dobu jednoho měsíce, kondiční trénink v aerobním pásmu, kterého se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit jedna pacientka. Kondiční trénink na bicyklových trenažérech probíhal pod dohledem fyzioterapeuta. Musel se brát ohled na druh kolonizace, a proto pacienti docházeli na trénink individuálně. Při tréninku se dohlíželo na dodržení pitného režimu, kdy byly pacientům podávány tekutiny (minerální vody), aby se zabránilo dehydrataci a demineralizaci. Každý pacient podstoupil třikrát spirometrické vyšetření, a to před zahájením terapií, po jejich absolvování a po ukončení tréninku na bicyklových trenažérech. Vlivem akutních infektů, které jsou u pacientů časté, vzniká hyperaktivita bronchů a následně obstrukce dýchacích cest. Tyto komplikace, které ovlivňují hlavně hodnoty FEV 1, jsem se snažila pomocí RFT minimalizovat. Soustředila jsem se proto na hygienu dýchacích cest, zlepšení mobility hrudníku a na ekonomiku respiračních svalů při dýchání. Ukázka grafického znázornění spirometrických vyšetření u pacienta P-1 U pacienta P-1 při prvním spirometrickém vyšetření dosahovala hodnota VC max 52.5%. Druhá spirometrie se uskutečnila po absolvování RFT, kdy výsledek VC max byl 53.7%. Největší nárůst pozorujeme po absolvování kondičního tréninku, kdy třetí měření ukazuje zvýšení hodnoty VC max o další 3.9%. Celkově se tedy zvýšila o 5.1 % (viz. graf 1). Hodnota FEV 1 se po druhém spirometrickém vyšetření snížila o 1.1%, a to z důvodu akutního infektu dýchacích cest. Akutní infekt nijak negativně neovlivnil hodnotu VC max, která se naopak zvýšila o 1.2%. Třetí měření ukazuje, že celkově došlo k mírnému zvýšení FEV 1 o 0.2% (viz. graf 2). 18 prosinec 2010

19 Graf 1 % n.h. 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 VC max (% n.h.) P-1 57,6 53,7 52, Spirometrické vyšetření Graf 2 FEV 1 (% n.h.) P-1 % n.h. 33,0 32,5 32,0 32,4 32,6 31,5 31,3 31,0 30, Spirometrické vyšetření Legenda: FEV1 - jednovteřinová vitální kapacita, množství vzduchu při maximálním výdechu za jednu vteřinu VC max vitální kapacita plic (rozmezí mezi max. nádechem a max. výdechem) 19 prosinec 2010

20 VÝSLEDKY SPIROMETRICKÝCH MĚŘENÍ Maximální vitální kapacita plic (VC max) se celkově zvětšila u všech pacientů. Největší změna nastala po druhé spirometrii u pacientky P-2 se středně těžkou obstrukční ventilační poruchou, kdy se hodnota VC max zvýšila o 24.3% a FEV 1 o 27.7%. Tato pacientka se bohužel nezúčastnila kondičního tréninku. U ostatních pacientů zaznamenáváme také výrazné zlepšení plicních funkcí. Po aerobním tréninku se hodnota VC max nejvíce zlepšila u pacientky P-3 s lehkou obstrukční ventilační poruchou o 6.6 % (viz. tabulka 2). U pacienta P-1 a pacienta P-4 měl vliv na pokles hodnot FEV 1 akutní infekt dýchacích cest (viz. tabulka 3). Tabulka 2 ale ukazuje, že zhoršení obstrukce dýchacích cest nemělo žádný vliv na hodnotu VC max, která se zvýšila u obou pacientů. Tabulka 2 VC max VC max P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 1. měření 52.5 (%) 66.8 (%) 77.6 (%) 82.7 (%) (%) 2. měření měření Tabulka 3 FEV 1 FEV 1 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 1. měření 32.4 (%) 42.7 (%) 73.5 (%) 78.2 (%) (%) 2. měření měření prosinec 2010

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 35 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR fotografie z valné hromady Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s novým Bulletinem. Doufám, že jste tu

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

POPULARIS ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

POPULARIS ČTVRTLETNÍK NEJEN PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM MĚSTSKÝM ČÁSTEM, které poskytly finanční příspěvek na částečnou úhradu tohoto čísla, ale i všem ostatním, kteří pravidelně přispívají, nejen na úhradu časopisu, ale i na provoz CZP.

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více