Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY"

Transkript

1 Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval horrorem - masáže za 50 Kč SEDLČANY Kdy do Sedlčan poteče přivaděčem pitná voda ze Želivky? zajímali jsme se o aktuální informace. Starosta Jiří Burian řekl: To je horror! PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ zajišťují sádky Červený Hrádek od středy 19. do neděle na sádkách Červený Hrádek od 9 do 16 hod. od pátku 21. do neděle před OD Rozvoj Sedlčany od 9 do 16 hod. od pátku 21. do neděle před bývalým supermarketem Pramen (u Povlt. mlékáren) od 9 do 16 hod. Autista Mnoháček Zgublačenko propaguje město Sedlec-Prčice po České republice SEDLEC-PRČICE - Autistický básník a hudebník Pavel Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko, který žil v roce 2001 až 2003 v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdu, nyní jezdí po celé ČR a přednáší o autismu. Město Sedlec-Prčice a jeho okolí si oblíbil natolik, že zde složil několik básní a písní, k nimž natočil i videa. Ta pouští na svých besedách. Bylo tomu tak i v listo- - DÁRKOVÉ VSTUPENKY Neměl na mysli finanční zabezpečení - relaxační akce, ale pobyty technické záležitosti. - masáže Na jedné za 50 straně Kčmáme projektovou - léčebná dokumentaci kosmetika pro stavební povolení, máme i vyjádření z Mrtvého moře Zámeček povede od prosince žena Tel.: , PRAHA - Rada Středočeského kraje v pondělí 3. prosince jmenovala na post ředitelky Zámku Nalžovice (ústavu sociální péče pro handicapované dívky) Lenku Mottlovou. Nahradí Jaroslava Janského, který byl dosud touto funkcí pověřen a ve výběrovém řízení neuspěl. -mb- padu, kdy zavítal do táborské knihovny a na Fakultu sociálních studií v Brně. Na fotografii je s místopředsedkyní sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA jižní Čechy Petrou Marešovou, která uváděla táborskou přednášku. Na jaro 2013 má Pavel Hlušička v plánu třicetidenní pochod kolem Prahy, při kterém hodlá urazit více než 700 kilometrů. Jednou z mnoha zastávek, na nichž Mikuláš přijel vlakem Na sedlčanské nádraží přijel v sobotu 8. prosince vlak se sv. Mikulášem. Více na str. 3. Foto: -mb- bude zájemce seznamovat s osvětovým programem o autismu, je i Ateliér Prčice. Text, foto: -pete- - léčebná kosmetika z Mrtvého moře různých dotčených orgánů a organizací státní správy i jiného typu. Problémem je, PRODEJ že stále nemáme kolem VÁNOČNÍCH dvaceti podepsaných KAPRŮ smluv s majiteli pozemků o věcném bře- sádky Červený Hrádek meni ať jde o fyzické osoby nebo organizace, Tel.: uvedl 545, 777 Jiří 073 Burian. 528 (pokračování na str. 3) Přijímáme přihlášky na HUBNOUCÍ A TVAROVACÍ KURZ začínáme ve Tel.: Solná jeskyně Sedlčany Nádražní DÁRKOVÉ VSTUPENKY - relaxační pobyty - masáže za 50 Kč - léčebná kosmetika z Mrtvého moře Tel.: ,

2 2 strana AKTUÁLNĚ Cena pitné vody roste. Generální ředitel vodárenské společnosti upozorňuje, že se do ní promítá i kompenzace zelené energie REGION - Ivana Eise, generálního ředitele 1. Středočeské vodárenské, jsme požádali o odpověď na několik aktuálních otázek. V médiích se hovoří o vyšších cenách vody. Kolik spotřebitel v Sedlčanech od ledna zaplatí 1. SčV za pitnou vodu? V současné době za kubík vody v Sedlčanech účtujete celkem 54,71 Kč. A můžete pro srovnání sdělit novou cenu vody v některé obci na Sedlčansku? Návrh ceny za vodné například pro obec Kosova Hora byl předložen ve výši 24,91 Kč za 1 m 3 bez DPH. Ve srovnání s cenou bez DPH pro rok 2012 ve výši 23,82 Kč za 1 m 3 se jedná o nárůst o 4,6 %. Návrh ceny pro stočné pro město Sedlčany byl předložen ve výši 25,31 Kč za 1 m 3 bez DPH. Ve srovnání s cenou bez DPH pro rok 2012 ve výši 24,18 Kč za 1 m 3 se jedná o nárůst ve výši 4,7 %, a to v podstatě z totožných důvodů jako v případě ceny pro vodné. Tyto ceny bez DPH byly také zastupitelstvem Sedlčan 26. listopadu schváleny. Samostatnou kapitolou zůstává výše DPH pro rok Parlament sice odsouhlasil vládní balíček, který obsahuje zvýšení DPH ze současných 14 na 15 %, avšak aby tato sazba mohla platit, musí úspěšně projít celým legislativním procesem. Není jasné, zda se to podaří tak, aby sazba byla platná od 1. ledna Pokud bude platná sazba DPH 15%, pak cena pro vodné pro rok 2013 včetně DPH bude 28,65 Kč za 1 m 3 a cena pro stočné pro rok 2013 včetně DPH 29,11 Kč za 1 m 3 - souhrnně v Sedlčanech tedy 57,76 Kč za 1 m 3. V současné chvíli je však platná sazba DPH pro příští rok ve výši 17,5 %, tudíž pokud se zavedení sazby DPH ve výši 15% legislativně nepodaří, bude muset být, alespoň přechodně, aplikována v současnosti platná sazba. Při aplikaci sazby DPH 17,5 % by cena pro vodné pro rok 2013 včetně DPH činila 29,27 Kč a cena pro stočné pro rok 2013 včetně DPH 29,74 Kč za 1 m 3 - souhrnně tedy 59,01 Kč za 1 m 3. V současné chvíli nelze předjímat, jak bude celá situace řešena, neboť řešení je zcela v rukou zákonodárců a státu. Jakými argumenty jste zastupitele v Sedlčanech přesvědčili? Ivan Eis (vlevo), generální ředitel 1. SčV, byl na zasedání zastupitelstva v Sedlčanech letos již podruhé. Vysvětloval, co společnost vede ke zvýšení cen vody. Foto: Marie Břeňová Zdůvodněním, že nárůst cen je způsoben zejména poměrně významným poklesem spotřeby pitné vody zvláště u průmyslových odběratelů, kde k omezení spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu dochází jednak substitucí spotřeby využitím vlastních zdrojů (Povltavské mlékárny) nebo útlumem výroby. Dalším důvodem nárůstu ceny je pak nárůst některých nákladů vlivem zvýšení ceny. Typickým příkladem je nárůst ceny elektrické energie, kde se promítá vliv kompenzace zelené energie. S tím provozovatel nemá šanci nic udělat. Vloni zastupitelstvo Sedlčan schválilo nové ceny vodného a stočného až v dubnu. Podařilo se vám finanční výpadek pokrýt ze svých zdrojů, nebo budete požadovat nějakou kompenzaci? Tento výpadek se bohužel pokrýt nepodařilo, a to zejména v důsledku negativního vlivu poklesu spotřeby v roce 2012 a mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V období únor a duben byly vysoké mrazy bez sněhové pokrývky, které zapříčinily nebývalý nárůst havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řadech. Řešení těchto mimořádných událostí znamenalo také výrazný nárůst nákladů s tím spojených. Proto bylo nutno přistoupit, dle původní dohody, ke kompenzaci propadu vlivem pozdního schválení ceny pro rok Celková výše této kompenzace činí částku 76 tisíc korun. Avšak ani tato kompenzace nestačí pokrýt celkový finanční propad v obou kalkulacích. Kompenzace tohoto propadu se děje na úkor zisku provozovatele. Plánujete v příštím roce na Sedlčansku nějaké investice do úpraven, zlepšení technologií...? Z hlediska kvality dodávané vody byla již většina problematických lokalit na Sedlčansku vyřešena a tak jediné zásadní opatření, které navrhujeme v příštím roce realizovat, je osazení technologické linky na odstraňování dusičnanů z pitné vody v obci Osečany a s tím související úpravy stávajícího vodojemu. Realizace však bude závislá zejména na finančních možnostech obce. Budete investovat do úpravny pitné vody v Kosově Hoře. Dlouhodobě se jedná o přivaděči z Želivky, ale to je stále tak trochu hudba budoucnosti. Jak to vidíte vy? V současné době se ve věci přivedení pitné vody ze Želivky intenzivně připravuje projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Následovat bude vlastní výběrové řízení a pak realizace stavby. Optimistické odhady předpokládají, že by se v roce 2013 mohlo začít stavět. Z tohoto důvodu jsou pochopitelně veškeré zásadní investice do úpravny vody Kosova Hora omezeny na minimum nezbytné pro udržení úpravny vody v chodu. Pokud by další průběh událostí vedl k tomu, že nebude možné v horizontu pěti let přivedení pitné vody z vodárenské soustavy Želivka realizovat, bylo městu Sedlčany naší společností doporučeno provést alespoň dílčí rekonstrukci úpravy vody v Kosově Hoře tak, aby umožnila spolehlivou výrobu kvalitní pitné vody i v dalších letech. V Kosově Hoře 1. SčV investovala do hřiště na petanque, předtím jste podpořili iniciativu sedlčanských myslivců ohledně nákupu několika párů zajíců. Plánujete v příštím roce podporu nějakého dalšího projektu na Sedlčansku? Obě akce byly podpořeny v rámci projektu BioGRANTY 2010 a MiniGRANTY 2012, které pravidelně na přelomu roku vyhlašuje Nadační fond Veolia. Podmínkou účasti je předložení a podpora projektu naším zaměstnancem. Předložené návrhy pak posuzuje a schvaluje správní rada Nadačního fondu Veolia. Úspěšnost ovlivňuje především množství podaných projektů v daném roce a samozřejmě jejich zaměření. Není vyloučeno, ale to v tuto chvíli nelze potvrdit, že se i v příštím roce najde projekt, který svým zaměřením podporu získá. Vyptávala se: Marie Břeňová Generální ředitel 1. SčV Ivan Eis zastupitelům Sedlčan dost podrobně vysvětloval cenovou kalkulaci a také to, že desetiprocentní zisk, který plánují, jim slouží i jako cenový nárazník. Tak fungoval i začátkem letošního roku. Zem byla promrzlá a bez sněhu - tedy bez izolace. Průběh zimy tak znamenal pro vodohospodáře trojnásobně až čtyřnásobně více poruch a havárií, než na jaké jsou normálně zvyklí. Z deseti procent zhruba polovinu neinkasovali, protože částku prostavěli, proopravovali. Za třináct let, co se v tomto oboru pohybuju, tak jsem nezažil takovýto nepříznivý průběh zimy, řekl generální ředitel a prý doufá, že letošní zima jim takové problémy nenadělá. -mbjedním dechem Nárazník

3 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní cestu k přivaděči vody ze Želivky nazval horrorem (dokončení ze str. 1) Za hlavní příčinu však označil starosta Sedlčan skutečnost, že teprve v létě vyhlásil Katastrální úřad Benešov digitalizaci, zejména v oblasti okolí Bystřice. V mnoha oblastech nám tím dochází ke změně parcelních čísel i k tomu, že trasa nám vede jinudy, někde se nám proto změnili i vlastníci. S týmem deseti lidí řešíme intenzivně tyto záležitosti, sdělil starosta. Upozornil, že to souvisí následně s problémy v mapových podkladech. Trasa musí být položena do nového stavu po digitalizaci. Vydání stavebního povolení, které je jednou z hlavních podmínek pro uzavření smlouvy se státním fondem, kde máme na tuto akci rezervováno 340 milionů korun, sdělil. Vrásky dělá starostovi také výběrové řízení na správce stavby. Výběrové řízení na technický dozor se již uskutečnilo, ale teď bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. To naprosto zkomplikoval zákon 55/2011 Sb. tedy novela zákona o veřejných zakázkách. Nesouhlasím s tím, že tento nový zákon odstraní korupci v České republice a ve veřejných zakázkách, tvrdí starosta. Povede k tomu, že obce v příštích letech přestanou investovat, tvrdí. Vysvětlil, že podle zákona je základní podmínkou vypracování prováděcí dokumentace, která se až do loňského roku podle rozsahu a náročnosti stavby buď vůbec nedělala, nebo se dělala v rámci provedení stavby zhotovitelem čili dodavatelem. Nyní investor čili obec musí prováděcí dokumentaci zpracovat do detailu předem. Znamená to časové i finanční nároky. Další brzdou jsou podle slov starosty ohlašovací povinnosti a vyhlášení výběrového řízení. To zkomplikuje dál situaci. Místo co by se hledala podpora pro stavebnictví, které je jednou z hlavních pák ekonomiky, je naprostý nedostatek práce. Formulace, že se musí stavět za nejnižší náklady, je obrovské neštěstí. Dává to prostor i malým firmám pro velké akce, které nejsou schopny zabezpečit, například jako v případě přivaděče pitné vody za 400 milionů korun. Máme jasný termín. Prvního dubna příštího roku musí být na státním fondu, to je nejpozdější termín, všechny podklady pro to, abychom uzavřeli smlouvu to je stavební povolení s nabytím právní moci, vysoutěžení správce stavby a úplné dokončení s podpisem smlouvy na zhotovitele. Pokud se někdo ze zájemců odvolá, je to záležitost k vyřízení minimálně půlroční. Je tu velké nebezpečí, že řada technických a procedurálních kroků, které musíme dokončit, že se nedá v termínu realizovat, vysvětlil. Starosta upozornil na další záležitost, která je kromě uvedeného termínu limitující: Poslední faktury k proplacení státním fondem mohou být v prvním čtvrtletí roku O přechodu investice do dalšího plánovacího období naprosto nemůžeme uvažovat. Marie Břeňová Posázavský Pacifik přivezl sv. Mikuláše i čertovu babičku REGION Zážitkem pro děti i dospělé byl v sobotu 8. prosince z Benešova speciálně vypravený vlak, který vezl čerta, sv. Mikuláše, anděla a čertovu babičku. Na sedlčanské nádraží přijel ve hodin. Několik vagónů plných pasažérů táhla historická motorová lokomotiva T Dětí jelo opravdu nepočítaně, rozdávali jsme jim jak perníčky, tak lízátka a jiné sladkosti, ale také pexeso, vystřihovánky a hlavně dobrou náladu. Čert s čertovou babičkou nadělovali uhlí a brambory, řekl nám po příjezdu na perón sv. Mikuláš, kterého skvěle ztvárnil Petr Hroš. Řekl, že mikulášskou atrakci připravilo benešovské divadlo Dokola, jehož je také členem. Jeden z organizátorů Petr Šarf, který je členem občanského sdružení Posázavský Pacifik, námpotvrdil, že s mikulášskou jízdou jsou v Sedlčanech poprvé. Ve vánočním vydání přiblížíme další aktivity Pacifiku v rozhovoru, který nám P. Šarf poskytl. Marie Břeňová O jízdu speciálního vlaku byl veliký zájem. Do Sedlčan přijel z Benešova v sobotu ve hodin. Vagóny táhla historická lokomotiva. V Kosově Hoře poletí balónky přání až k Ježíškovi KOSOVA HORA - Obec sova Hora společně s místní Kozákladní školou se v pátek 14. prosince připojí poprvé k akci určené dětem a celým rodinám. Nese název Český Ježíšek - vypouštění balónků přání. Její smysl podle vysvětlení pořadatelů spočívá v tom, že Snímky: -mb- v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem k nebi Ježíškovi. Jejím organizátorem je již šestým rokem Agency Je5, upřesnila Lenka Havlíčková, místostarostka Kosovy Hory. Sraz účastníků, kteří chtějí přání tímto způsobem poslat, je na náměstí v Kosově Hoře ve hodin. Vybraní dospěláci budou balónky rozdávat zdarma - i se vzkazy, které na ně odesílatelé upevní. K hromadnému vypouštění dojde podle časového scénáře, který musí být dodržen, v hodin. Centrem celé akce, která cbude aspirovat na nový český rekord, je letos jihočeské město Milevsko. Pokyn k slavnostnímu vypouštění balónků dá moderátor herec Václav Vydra prostřednictvím Rádia Impuls coby hlavního mediálního partnera. -mb-

4 4 strana Z REGIONU Milana Kubů těší, že se podařilo na Příbramsku zachovat systém mysliveckého vzdělávání, vysokou laťku v kynologii a honitby REGION - Snad není v regionu myslivec, který by neznal Milana Kubů ze Sedlčan. Vykonával do září letošního roku funkci jednatele Okresního mysliveckého spolku v Příbrami. Nastoupil jsem do Příbrami 8. června 1988, takže jsem tam byl jednatelem více než 24 let, říká a vzpomíná krátce na lidi, kteří před ním stejný post zastávali Václava Žida, který zemřel v roce 1986, kdy ho vystřídal Vladimír Polák, bývalý vedoucí správy vojenské správy z Jinců. Když mě téměř před čtvrt stoletím oslovili, nejdřív jsem to slíbil, později jsem si vše hodně rozmýšlel, protože jsem v té době měl malé děti a obával jsem se dojíždění, nepopírá, že řešil dilema. Jak ho vyřešil, je jasné. A léta, kdy pendloval mezi Sedlčany a Příbramí, plynula... Kubů potvrzuje, že přemýšlel, kdo ho nahradí a svého nástupce si vychovával. Rok před důchodem jsem jednoznačně stanovil pravidla. Myslivecké radě jsem oznámil, kdy odejdu. Působení na další tři roky jsem striktně odmítl s tím, že co je staré, musí pryč, směje se. Našel jsem za sebe dobrou náhradu, osmadvacetiletého lesního inženýra Zdeňka Dubského z Nepřejova u Kamýka. Převzal moji funkci letos 2. října, představuje ho stručně. Na otázku, co ho nejvíc těší z toho, co pro myslivost v regionu udělal, reaguje: Důležité rozhodně bylo, že se podařilo zachovat systém mysliveckého vzdělávání. Každý rok nepřetržitě byl pořádán myslivecký kurz, kdy ministerstvo zemědělství určuje, za jakých drsnosrstý jezevčík, který je výborným společníkem doma i v honitbě. Foto: -mbpodmínek se může myslivost provozovat. Po revoluci totiž byly tendence nabízet myslivecké vzdělávání ve zkrácených dobách za měsíc, za dva... Nám se však stále dařilo držet povinnou praktickou roční přípravu, kterou musí adept po kurzu absolvovat. V roce 2002 roční praxi uzákonila i ministerská vyhláška, připomíná Kubů. Je to naprosto v pořádku, protože adept pozná celý rok mysliveckého roku od výroční schůze, přes sčítání zvěře, brigády, údržbu a výstavbu krmelců, zkoušky psů... Milana Kubů těší, že se dařilo držet v kynologii vysokou laťku zkušebních komisařů. Celá léta jsme měli jediný cíl, a to zajistit všem uživatelům honitby možnost předvést dostatek psů, aby získali loveckou upotřebitelnost. Základní věci podzimní zkoušky, norování, barvářské zkoušky, lesní zkoušky a všestranné zkoušky psů jsme zajišťovali. To bylo nejdůležitější, protože počty lovecky upotřebitelných psů pro danou honitbu jsou stanoveny vyhláškou, připomíná. Milan Kubů je rád, že myslivci ustáli období, kdy se tvořily nové honitby a některá média se snažila lidovou myslivost v očích veřejnosti zdiskreditovat. Po takzvané sametové revoluci došlo v roce 1992 ke změně zákona o myslivosti. Do té doby bylo právo myslivosti dáno státním organizacím a zemědělským družstvům a od roku Milan Kubů během našeho setkání vyřídil několik telefonátů, kdy se o jeho názor a nejvhodnější řešení zajímali členové mysliveckého sdružení. Svoji přítomnost také připomínal 1992 zákona 512 se dávalo právo myslivosti opětovně po mnoha letech vlastníkům pozemků. Potom následovaly valné hromady, v roce 2001 další zákon, který ukládal zachování honiteb a v něm byla spousta problémů. Ministerstvo v té době nesehrálo dobře svoji roli, nevydalo jednoznačné organizační pokyny, což se dotýkalo i myslivců v Počepicích. Spor o honitbu Hrabří a Počepice trval tři roky a společnými silami se nám kauzu podařilo projednat až u kasačního soudu v Brně a počepičtí myslivci nakonec uspěli, připomíná jeden případ za všechny. Kubů prý cítí, že největší odborníci na myslivost jsou v současné době na pověřených obcích v Sedlčanech, Příbrami a Dobříši. Čím ale výš, tím hůř. Úředníci berou svoje zaměstnání jako přestupní stanici, nemají k myslivosti mnohdy vůbec žádný vztah a vymýšlí často velké nesmysly, komentuje situaci. Trápí ho prý zbohatlíci, kteří by nejraději lovili bez pravidel. Nebezpečné jsou podle jeho názoru i snahy, které chtějí prosadit snížení výměry honiteb. Dnes je minimální honitba 500 hektarů, oni chtějí jít na 150 hektarů, což v současné době spárkaté zvěři absolutně nevyhovuje, ukazuje na současný problém. Těší ho, že se podařilo do konce mysliveckého roku, který končí 30. března 2013, po deseti letech uzavřít již mysliveckým sdružením v předstihu nájemní smlouvy. Není to jednoduché, protože vlastníci a spoluvlastníci pozemků se mění, smutné prý je, že ani mnohdy nevědí, kde se jejich pozemky nalézají a k půdě nemají vztah. Připomíná také, že myslivost není o střílení, jak si lidé zejména z větších měst myslí, ale o celoroční práci a péči o zvěř. Když Kubů předával pomyslné žezlo svému nástupci, tak podle svého přesvědčení, mu nenechal žádného kostlivce ve skříni. Myslivosti se chce dál věnovat v MS Sedlčany. Chodím rád do lesa, často bez flinty, myslivost a přírodu si čím dál tím víc užívám, tvrdí. Marie Břeňová Hasiči letos vánoční strom v Jesenici nekáceli ani nestavěli NEDRAHOVICE - V klubovně Obecního úřadu Nedrahovice se v sobotu 1. prosince sešli děti i dospělí k adventnímu motání a společnému popovídání. V sousedské atmosféře si zhotovili svůj vlastní adventní věnec a svícen. Pak společně odešli do Jesenice, kde se obyvatelé obou obcí scházejí k rozsvícení vánočního stromu. píšete nám Členové hasičského sboru letošní vánoční strom nekáceli a nestavěli. V obecním parku vysadili kultivar živého vánočního stromu a ten společně bude s lidmi růst a stárnout. S pásmem básní, písní a koled vystoupili žáci základní školy a děti z mateřské školy. Pásmo s nimi sestavili a nacvičili učitelé Jaroslava Šofková, Jitka Jará a Lukáš Kolář. Večerem provázela ředitelka školy Drahomíra Peštová. S přáním příjemného prožití adventního času a vánočních svátků vystoupil starosta Jesenice Miloslav Hrazánek. Po rozsvícení vánočního stromu následoval ohňostroj. Peníze získané za prodané občerstvení budou využity k nákupu materiálního vybavení pro zájmové vzdělávání a aktivity dětí v mateřské škole. Text, foto: František Vávra V klubovně se sešli děti i dospělí k adventnímu motání a popovídání.

5 Pronajmu nebytové prostory ve Víta Nejedlého v Sedl anech. Tel.: /12 Prodám kamna na d evo Bullerjan ČALOUNICTVÍ Provádíme opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří, opravy motocyklových sedadel atd. Po dohodě odvezeme, přivezeme zdarma do 40 km od Sedlčan. J. Ševčíková - Sedlčany, tel.: , MASÁŽE , , Dárkové poukazy na masáž Balíčky masáží za akční ceny (skvělý vánoční dárek) Při nákupu nad Kč létající přání zdarma VELKÝ VÝBĚR MASÁŽÍ Vánoční novinka - CANDLE MASÁŽ Nově - výživové poradenství Pro firmy: možnost čerpání na fakturu Kosmetické studio Pasáž 7, ul. 28. října, Sedlčany 01; 2 roky v provozu, kamna Fikoterm na tuhá paliva typ F kw - nová netopená, kotel na oh ev vody Brutar - málo používaný, el. olej. radiátor 220 V, 2000 W - málo používaný. Ceny dohodou. Tel.: /12 Pronajmu byt 3+1 P edbo ice 74, "vilad m", parkování na zahrad, K /m s. + el. a voda. Tel.: /12 Pronajmu byt 2+1 ve 3. p. bez výtahu v Sedl anech. Tel.: /12 Pronajmu garsoniéru v Plzni. Tel.: /12 Sháním odborníka na vylad ní antény na satelit. Sp chá. Tel.: /12 Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci v Sedl anech, v etn zahrádky. Cena poplatky. Tel.: /12 Nabízím výhodn dou ování z J v Sedl anech. Tel.: /12 Pronájem tanečního sálu v Prosenické Lhotě (svatby apod.) Tel.: Pasáž 7 - ul. 28. října, Sedlčany Nadílka 24. prosince nekončí Obuv Pasáž 7 Sedlčany naděluje i po Vánocích Ve dnech 27. a sleva 25% na pánskou a dámskou zimní obuv 10% na dětskou zimní obuv Nabídka kvalitních vánočních stromků z jihočeských plantáží Zveme vás na předvánoční rozjímání o ADVENTU, NADĚJI a BUDOUCNOSTI světa (borovice černá, jedle kavkazská a obrovská, smrk a další) Prodej od 7. do 23. prosince 2012 na parkovišti supermarketu BILLA v Sedlčanech Informace: ŠTIČÍ LÍHEŇ Esox, spol. s r. o. Nově otevřená prodejna ryb na sádkách v Nedrahovicích Telefon: rybí vnitřnosti saláty pstruh losos chlazený Vánoční kapr z Musíka ceny: 72 Kč/kg I.třída (do 2,5 kg), 79 Kč/kg výběr Ve dnech prodej kaprů i na náměstí v Sedlčanech Sobota POSELSTVÍ ADVENTU Začátek: 14:30 hod. Miroslav Kysilko Neděle PROČ (NE)BUDE KONEC SVĚTA? Začátek: 16:00 hod. Tomáš Chmel Sbor církve adventistů s.d. Komenského nám 70 SEDLČANY P ijmeme VEDOUCÍHO PODNIKOVÉ PRODEJNY Sedlcany_vanoce2012_92x110CB.indd :55:46 (hlavní nákup í) Požadavky: ÚSO technického sm ru, AJ nebo NJ, znalost zem d lských stroj výhodou Životopisy posílejte na: nebo tel:

6 6 strana DEN ŘEMESEL V městském muzeu zavoněly Vánoce, nejvíce vůní se mísilo v přízemí budovy SEDLČANY V prostorách městského muzea a také před vstupem do budovy se v pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince konal již třetí ročník velké adventní akce, která dostala název Netradiční Vánoce v muzeu. Předváděcí dny řemesel spojené s předvánočním prodejem jsou jednou z největších akcí v novodobé historii Městského muzea Sedlčanech. DAVID KRAMEŠ NABÍZEL CHLÉB POPRVÉ Téměř na den přesně po roce zde předvedlo ukázky své práce několik desítek řemeslníků a vystavovatelů, z nichž někteří byli v muzeu už zkušenými rutinéry, zatímco jiní zde ukazovali výsledky své práce poprvé. Ke druhé skupině patřili David Krameš z Křepenic a jeho dcera, kteří zájemcům nabízeli domácí kvasový chléb s bylinkovým máslem nebo se sádlem. Také jsme ochutnali a museli uznat, že chleba je skutečně mimořádně dobrý. Já tady dnes tak trochu zaskakuji za svoji manželku Alenu, řekl nám David Krameš. Chléb pečeme podle velmi starého receptu tak, jak se kdysi pekl. Nepoužíváme proto kypřidla ani umělá barviva a,éčka. Příští rok bychom U dřevořezbářských prací Václava Křížka z Křepenic jsme zastihli Anetu Všetečkovou, která u vedlejšího stolku pomáhala svojí babičce Marii s nabídkou formiček a vykrajovaček na vánoční cukroví. Snímky: -dav- rádi otevřeli u nás v Křepenicích malou pekárnu, a proto jsme přivítali, že naši práci můžeme prezentovat na předváděcích dnech řemesel v sedlčanském muzeu. DOBROTY BYLY TAKÉ Z DŘEVĚNÝCH FOREM V prostorách budovy ale zdaleka nevoněl výhradně čerstvě upečený chléb. O kus dál měl stánek s medovinou, medem a výrobky z medu Jan Zdeněk z Roviny, hned naproti Eva Zburníková nabízela k ochutnání bio výrobky z pekárny Zemanka a také tentokrát do Sedlčan přijely dvě hospodyňky, které připravovaly speciální vánoční dobroty v dřevěných formičkách. Jedná se o vtlačované perníkové těsto, řekly nám Věra Jandová z Břekovy Lhoty a Anežka Bílková z Dublovic. Na této akci jsme již potřetí a dnes děláme perníkové podkovy, kapříky, zvonečky a srdíčka. Všechny děti, které přijdou, si mohou výrobu těchto perníčků vyzkoušet a také si je odnést domů. Stejně jako v loňském roce poblíž vchodu do muzea, tentokrát u stánku s nabídkou pečených i zmražených ryb, rozdmýchal výheň kovář z Kosovy Hory Jindřich Pittner a přímo na ulici zájemcům ukazoval, jak vypadá jeho práce. Mladý kovář je ve skutečnosti kovoobráběčem, ale ve svých volných chvílích dělá vše, na co si člověk vzpomene - zábradlí, nebo třeba i vrata. V horních patrech budovy návštěvníci žasli nad titěrnou prací některých řemeslníků, kteří dělali výrobky z korálků, drátků a předváděli výrobu vykrajovaných svíček. Za všechny řemeslníky jsme oslovili Janu Dikunovou ze Sedlčan věnující se drátkování s korálky a zeptali se jí, jak dlouho trvá, než dokončí jednu ze svých prací. Pokud se týká větších výrobků, mám tady například větvičku jmelí, kterou jsem dělala čtyři hodiny, svěřila se Jana Dikunová. Třícentimetrový zvoneček mám hotový asi tak za hodinu. Dělám také andílky a výroba každého z nich mi trvá dvacet minut. David Myslikovjan David Krameš z Křepenic společně se svojí dcerou nabízel k ochutnání domácí kvasový chléb s bylinkovým máslem nebo se sádlem. anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa Co byste od nového vedení kraje ve vztahu k obci nebo regionu uvítali? MILOSLAV HRAZÁNEK, JESENICE Každý pochopitelně žádá peníze a čím více, tím lépe. Já osobně bych se spokojil s tím, kdyby zůstalo školství a zdravotnictví na té úrovni v regionu, jaká je. Pokud by se to hnulo k lepšímu, bude jenom dobře. Potom bych si přál, aby skončilo tunelování státního a krajského rozpočtu. Ať se přerozdělí peníze dle počtu obyvatel a rozlohy a nechají na obcích, kde si samy zvolí priority, na co peníze uvolní. Anketní otázku jsme položili několika starostům regionu Sedlčanska. Odpovídali však trochu s rozpaky. Někteří se dokonce omluvili, že tentokrát se raději vyjadřovat nechtějí... JANA PŠENIČKOVÁ, NALŽOVICE Ráda bych se nechala příjemně překvapit. Přála bych si, aby byly Krajským úřadem Středočeského kraje po delší době vypsány opět nějaké dotační tituly - to se dlouho nestalo. PAVEL PECHAČ, OSEČANY Určitě bych uvítal, kdybychom dostali od kraje víc dotací. Tím nechci říci, že by to za starého vedení bylo úplně špatné a k žádným penězům jsme se nedostali... Také bych si přál, kdyby se zástupci kraje více s vedením obce a obyvateli měst a venkova setkávali. Zlepšil bych také rozhodně informovanost směrem k obcím a zlepšil bych na internetu informační portál kraje. FRANTIŠEK CHLASTÁK, VYSOKÝ CHLUMEC Od nového vedení Středočeského kraje bych určitě uvítal spravedlivé a vyvážené přístupy do dotačních a grantových řízení včetně zakleté tvrze ROP Střední Čechy, který je pro nevyvolené a neoblíbené lokality nedobytnou baštou a administrativním bludištěm, kde snad chybí jen otázky na délku vlastní pupeční šňůry... Vyptávala se: -mb-

7 SEDLČANY - Několika starostům regionu jsme položili anketní otázku: Co by od nového vedení kraje ve vztahu k obci nebo regionu uvítali? Jejich odpovědi si můžete přečíst na straně 6. Starostovi Sedlčan Jiřímu Burianovi (ODS), který byl opětovně zvolen do nového krajského zastupitelstva, jsme položili obdobný dotaz a nechali mu na odpověď i více prostoru. To je zajímavá otázka. Nabídnu srovnání, byl jsem u toho, kdy kraj v roce 2000 vznikal a začínal od nuly. Přestože jsem byl proti vzniku krajů, za dva roky se vybudovaly nejen příslušné odbory, ale i systém fungování kraje, včetně ekonomiky. Podstatné pro mě bylo PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH strana 7 Středočeský hejtman Josef Řihák chce po Novém roce víc vyjíždět do měst a obcí kraje SEDLČANY Nový středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD) je současně senátorem a do 10. prosince byl také starostou Příbrami. Jak avizoval, v pondělí 10. prosince z funkce starosty odstoupil. Uvědomuje si, že vést město i kraj by bylo pro jednoho člověka nad jeho síly. Třebaže si myslí, že jich má i přes svůj, ne právě v současné době nejlepší zdravotní stav, na rozdávání. Při neoficiální návštěvě Sedlčan ve středu 28. listopadu pro Sedlčanský kraj uvedl, že práce je jeho největším koníčkem. Přibližně do Vánoc jsem stále na kraji až do večera, protože chci všem úředníkům vysvětlit, co bych si od nich přál, abychom spolu vycházeli. Udělat určité změny, například v zadávání zakázek, čerpání grantů z Evropské unie a organizačně se domluvit s ředitelem kraje, jak budeme spolupracovat. Chtěl bych dělat to, co mi bylo vždycky hodně blízké. To znamená jezdit víc než moji předchůdci po různých občanských sdruženích, navštěvovat starosty, slyšet o jejich problémech a s problémy se seznamovat na místě. Tak jsem to jako starosta Příbrami vždycky dělal, uvedl. Na otázku, jak to chce zvládat, reagoval. Samozřejmě, že Středočeský kraj je obrovský, největší v republice, člověk určitě všechno nestačí objet. Chtěl bych se s lidmi a se starosty setkávat co nejvíce. Například když kraj připravoval změnu v dopravní obslužnosti, tak se málo diskutovalo se starosty malých obcí a to byla chyba. I špatné zprávy bychom měli se starosty a organizacemi projednávat. Šetřit se musí všude, ale najít jinou cestu mnohdy také lze, myslí si hejtman Řihák. Na kraji přijímám lidi každý den a po Novém roce si opravdu přeji víc vyjíždět. Například jsem se již setkal se zástupcem rady důchodců Zdeňkem Pernestem. Jeho bratrancem je známý historik a spisovatel Jiří Pernes, který napsal knihu Takoví nám vládli - jde o knihu, která je věnována období poznamenanému vládou jedné strany.... Založili jakýsi svaz důchodců a udělali v Praze před dvěma měsíci na Kladně krajskou strukturu. Pochválili mě jako příbramského starostu, jak se starám o důchodce. Že například v Praze platí důchodci za byt kolem 150 korun za metr čtvereční a ubytování v Příbrami je 15 korun za m 2. Na druhou stranu jsem jim vysvětloval, že záleží na zastupitelstvu i na radě toho kterého města, co v době úspor upřednostní, co bude dotovat. Nejen důstojné stáří seniorů má ve svém programu, ale také chce udělat prý víc pro maminky s malými dětmi. Když se žena například rozvede a několikrát jí bývalý manžel nezaplatí alimenty, jde Před redakcí Sedlčanského kraje se náhodně potkal Josef Řihák s Hanou Maškovou. Ta hejtmana poznala, podali si spolu ruce a chvíli pohovořili. Foto: Marie Břeňová k soudu. A já mám pocit, že soudy příliš nezajímá, co budou děti, než soud rozhodne, jíst. Znám mnoho případů právě z Příbrami, kde jsem se snažil ženám v takovéto situaci pomoci alespoň levnějším ubytováním v azylovém domě, říká s tím, že by ve Středočeském kraji rád podpořil výstavbu azylových domů, aby lidi měli alespoň střechu nad hlavou. Přibývá lidí, kteří se dostávají do obrovské finanční tísně, a není to tím, že by nechtěli dělat, ale neseženou dlouhodobě při osmi až desetiprocentní nezaměstnanosti vůbec žádnou práci, dodává. Nový hejtman potvrzuje, že Sedlčansko dost dobře zná z doby, kdy jako veterinář vykonával dozor nad sedlčanskými jatky, dalšími podniky i podnikateli. Ještě na dřívějším postu poslance navštívil sedlčanský azylový dům, byl u otevření Domu s pečovatelskou službou v Petrovicích, bojoval svého času o to, aby mohly handicapované dívky zůstat v nalžovickém zámku... Rád by do svého programu návštěv zařadil v příštím roce také sedlčanský domov seniorů, který je s kapacitou 300 lůžek největším zařízením tohoto typu v kraji. Nový hejtman Řihák trvá na tom, že podporovat jízdné do škol v rámci Středočeského kraje, stejně jako proplácet zpětně poplatky za hospitalizaci nebo vyšetření v krajských oblastních nemocnicí, je správné. Pokud jde o poplatky ve zdravotnictví, pokračujeme tak, jak nám to povolily soudy. Pacient musí poplatky u lékaře nebo za hospitalizaci proplatit, pošle účet na kraj a my proplácíme zpětně dvakrát do roka, poznamenává. Ročně nás úhrada poplatků u lékaře stojí dvanáct milionů korun. Ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ale mnoha lidem by tyto peníze chyběly a pro kraj to až tak významná částka není. Jak jsem řekl, je to o prioritách. Na otázku, co by rád zlepšil na Sedlčansku, zareagoval: Kvalitu silnic. Nejen na Sedlčansku. Marie Břeňová Starosta Sedlčan Jiří Burian prý nemá s výjimkou bodu o poplatcích v nemocnicích a žákovském jízdném výhrady J. Burian, starosta Sedlčan Foto: -mb- druhé volební období, kdy měl kraj svůj směr, ať se to týkalo dopravy, zdravotnictví, školství, všech částí života kraje. Měl i ustálenou ekonomiku a já jsem předpokládal, že ve třetím volebním období, kdy jsem byl do kraje též zvolen, se na řadu těchto pozitivních věcí naváže. Bohužel se tak v řadě případů nestalo. Rozpočet kraje a jeho vlastní čerpání a výsledky pro mě byly docela v řadě případech tajuplné. Nedověděl jsem se ani řádně o tom, jak vypadá stav investiční výstavby, konkrétně v oblasti dopravy. Nechci, aby to vyznělo kriticky z pohledu opozice, ale jako skutečnost. Nepatřím k lidem, kteří věci politizují, snažím se je řešit a mnoho věcí se neřešilo. Teď je otázka, zda v tomto volebním období nové vedení kraje naváže na ta pozitiva z druhé volebního období a vytvoří si prostory pro čtvrté volební období, nebo zda bude pokračovat ve třetím volebním období. Uvítal bych, aby diskuse k věcem na kraji byla konstruktivní a problémy se minimálně politizovaly, uvedl. Prostudoval si prý volební program ČSSD na čtyřleté období a kromě bodu sedm, který hovoří o poplatcích v nemocnicích a žákovském jízdném, k němu nemá výhrady. Všechny ostatní body tak, jak jsou formulovány, jsou totožné s našimi. Měl by být přece jeden zájem, aby kraj fungoval a šel dopředu. Poznatky, které mám z minulého volebního období za Davida Ratha, tak řada věcí přestala fungovat, nebo vůbec nefungovala. To, z čeho mám veliké obavy a pro mě je to veliké zklamání, ať to vyzní jakkoliv, že po třech volebních obdobích tohoto kraje se rozdělilo vedení i pro KSČM. A to jsem velice zvědav, co se bude programově prosazovat. To je pro mě veliký otazník, dodal Jiří Burian. -mb-

8 8 strana ZPRAVODAJSTVÍ Advent je pro zloděje časem hojnosti REGION - Ve vánočním období zloději nespí. Pro ně je to čas hojnosti, lidé totiž ve velkém nakupují a mají u sebe i větší množství peněz. Ke své rychlé ruce využívají lapkové především shonu a nepozornosti lidí. Krádež bývá blesková, předem nacvičená. Okradený ani nic nepostřehne, zjistí to až mnohem později. Muži by neměli nosit peníze a doklady v zadní kapse kalhot, ženy zase nechávat peněženky a cennosti na vrchu kabelky. Tu by měly nosit pokud možno u těla a využívat různá zapínání. Tašky bychom neměli vůbec pouštět z dohledu, například zanechávat v nákupních vozících. Doklady je třeba nosit odděleně od peněz a PIN odděleně od platební karty. Co bychom měli dělat, když už ke krádeži dojde? Co nejdříve kontaktovat policii. Pokud byla odcizena platební karta, ihned ji zablokovat. Pokud byly odcizeny klíče od domu, co nejrychleji učinit opatření proti jeho vykradení. I když se objevují preventivní rady rok co rok v televizi a v novinách, i tak jsou vždy nahlášeny případy kapesních krádeží. Je důležité nedávat příležitost těmto lidem, kteří se na úkor slušných lidí neoprávněně obohacují, a být maximálně obezřetní! Monika Schindlová, Policie ČR PROČ Z PRAŽSKÉ KNIHOVNY ČÍTAJÍCÍ PĚT SET ZAMĚSTNANCŮ JEZDÍ DO SEDLČAN NA ZKUŠENOU? Na rozdíl od pesimistických prognóz je skutečnost jiná: Klasická kniha stále žije! SEDLČANY Ke 130. výročí Městské knihovny v Sedlčanech poblahopřáli také dva významní hosté předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Vít Richter a Zlata Houšková, pracovnice Národní knihovny. Ředitelka knihovny Blanka Tauberová je před deseti lety, kdy přebírala funkci po Janě Lehovcové, nazvala tatínkem a maminkou novodobého knihovnictví. ELEKTRONICKÉ ČTEČKY, NEBO KLASIKA? Vít Richter se při této příležitosti zamyslel nad budoucností knihovny. V poslední době velmi často, zejména od novinářů, dostávám otázku, zda ještě současné knihovny mají smysl. V poslední době se objevil fenomén elektronických knih, elektronických čteček. Slyšíme informace o tom, jak jsou prodávány a využívány. Pečlivě sledujeme statistické údaje, jak jsou Zlata Houšková se častěji než v takovémto společenském oblečení objevuje v Sedlčanech v teplákách. Hrává tu fotbálek v rámci Čtenářské ligy při utkáních čtenářů proti spisovatelům, ilustrátorům... České knihovny vykazují každý rok rekordy v návštěvnosti, vyslechla si dobrou zprávu od Víta Richtera nejen ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Snímky: Marie Břeňová knihovny využívány a na rozdíl od těch pesimistických prognóz je realita úplně jiná. České knihovny, pokud hovoříme o veřejných knihovnách, které jsou zřizovány obcemi nebo městy, vykazují každý rok rekordy v návštěvnosti. To číslo se v současné době blíží v České republice čtyřem milionům návštěvníků ročně. Knihovny si nemohou stěžovat na nezájem uživatelů, uvedl v Sedlčanech. SEDLČANY PŘEVYŠUJÍ VYSOCE PRŮMĚR Vít Richter poznamenal, že v posledních letech jezdí do sedlčanské knihovny často díky soutěži o nejlepší knihovnu v České republice. Víme, že v sedlčanské knihovně je registrováno více než 30 procent všech obyvatel, což je v průměru dvakrát víc, než je tomu v České republice. Za veliký úspěch také považuje, že v sedlčanské knihovně je registrováno téměř osmdesát procent dětí, což je třikrát tolik, než je v České republice běžné. Upozornil, že všechny knihy, které v sedlčanské knihovně jsou k dispozici, by se v digitální podobě vešly snadno na paměťové médium. Pokud hovoříme o knihovnách, tak o nich nemluvíme jako o veřejném médiu, ale jako o společenské instituci, která má obrovský význam, veliké množství vazeb na instituce a občany ve městě. Dodal, že by si i do budoucna přál, aby knihovny zůstaly i v budoucnosti v pravém slova smyslu společenským, kulturním, vzdělávacím a informačním centrem. Pokud jde o sedlčanskou knihovnu, pak je to přesně taková instituce, jakou si představujeme a myslím si, že nemusíme mít v tomto ohledu žádné obavy o její budoucnost, pochvaloval si. KNIHOVNA DĚLÁ MĚSTU VELIKOU ČEST Zlata Houšková pak upozornila, že v České republice existuje několik měst, kam jezdí pravidelně. Když se řekne Sedlčany, tak člověk obecný český si pravděpodobně vzpomene na sýr, ale existuje možná několik desítek tisíc lidí, kteří si kupodivu nepomyslí na Pepu, ale na sedlčanskou knihovnu. Sedlčanská knihovna dělá tomuto městu slávu, ačkoliv si to domácí třeba neuvědomují, po celé České republice, tvrdí Houšková. Například se sem přijeli podívat knihovníci z Městské knihovny pražské, což je knihovna čítající téměř 500 zaměstnanců a ti se sem přišli podívat a poučit, jak některé věci kopírovat a dělat. A nejen oni, mohla bych tak jmenovat velké množství dalších knihovníků... Městská knihovna Sedlčany pravidelně atakuje vítězné místo v soutěži Městská knihovna roku a ve své velikostní kategorii stává na nejvyšší příčce. Na nejvyšší příčku dosáhla v soutěži Kamarádka roku, což je soutěž knihoven pro děti, kde již tuto prestižní cenu první místo v republice získala, připomněla. Knihovnu jsme také medializovali v souvislosti s projekty Lukáš. Paní ředitelka Blanka Tauberová dokonce přednášela studentům na vysoké škole o sedlčanské knihovně, upozornila a vyzvala obyvatele Sedlčanska, aby byli na tuto knihovnu patřičně hrdí. m b - Z NABÍDKY DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ Středa od 17 hod.: Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek a od 15 hod.: Pohádková babička nebo dědeček čtou Na čtení navazuje od 16 hodin výtvarná dílna. Pátek od 15 hod.: Děti sobě - koncert pod vánočním stromečkem.

9 SEDLČANY Ředitelka sedlčanského domova seniorů Jaroslava Kocíková si vysoce cení práce dobrovolných pracovníků, kteří bez nároku na mzdu v tomto zařízení pomáhají. Dobrovolníků je patnáct. Jsou různého věku. Nejmladší je studentka gymnázia, ale také sem do- ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 Dobrovolníci jsou zlatí lidé, tvrdí Jaroslava Kocíková, ředitelka domova seniorů Na tváři seniorky je patrné, že ji milá slova hostů povzbudila a potěšila. chází maminky s dětmi, které určitě mají svých starostí dost, a přesto přijdou. Překvapilo mě, že je mezi dobrovolníky pět nebo šest mužů. Jsou to všichni zlatí lidé, dochází sem ve svém volném čase, říká ředitelka. Potřebovali bychom jich rozhodně ještě víc. Nikdy není dobrých lidí dost, nepopírá. Dobrovolníci se věnují seniorům například v kulturní oblasti, promítají jim filmy, doprovází je na procházky nebo do kostela... Chodí mezi ně i řezbář M. Hácha, na kterého se rádi při práci dívají, poznamenává. Domov seniorů má určitý limit sociálních pracovnic a je vděčný za každou ruku a hlavu, která nám pomůže. Podotýká, že ale také senioři mají dobrovolným pracovníkům co nabídnout. Dětem například částečně nahrazují babičku a mohou jim sdělovat příběhy, které prožili, nebo vyprávět o časech, které minuly. Někteří senioři jsou Seniory, kteří zaplnili v pondělí 3. ledna jídelnu, hosté ujišťovali, že jsou součástí města a že si jich váží. Po obědě je čekalo sváteční pohoštění Předvánoční posezení zahájila ředitelka Domova J. Kocíková. Snímky: -mb- velmi vzdělaní, a tak z jejich jazykových nebo jiných znalostí může čerpat právě druhá strana. V seniorech je často opomíjené kulturní dědictví, které se přenáší z generace na generaci a bylo by jej dobré i zaznamenat, myslí si ředitelka. Nápadů má ona i zaměstnanci dost. Musíme zvolnit tempo, nezahlcovat je činností, ale přizpůsobit se jim, jejich režimu, abychom nedosáhli opaku, než chceme, připouští zároveň s úsměvem. Předvánoční posezení v pondělí 3. prosince ale bylo z těch setkání, které mnozí senioři uvítali. V jídelně se setkali s lidmi, kteří s Domovem nějakou formou spolupracují přišli je pozdravit zástupci města, profesionálních hasičů, knihovny, církve a některých organizací ze Sedlčanska i Příbramska. Po úvodním slovu ředitelky Jaroslavy Kocíkové, se mikrofonu jako první ujal místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel Jarmark byl názornou ukázkou, jak obyvatelé Domova umí zužitkovat a proměnit v hezké dárky i zbytky vlny. a po něm další a další hosté. Mimo jiné jim místostarosta - podobně jako ostatní řečníci - popřál, aby jak v Domově, tak ve městě byli spokojení. Méně mobilní klienti se mohli podívat na dění v jídelně prostřednictvím vysílání místní televize. Marie Břeňová Kontrolní výbor ověřoval, zda radnice dodržuje zákon o svobodném přístupu k informacím TAZATEL SE ZAJÍMAL O TO, KOLIK PLASTOVÝCH OKEN JE V PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH NA ÚZEMÍ SEDLČAN SEDLČANY - Městská rada bývá každoročně v závěrem roku informována nejen o činnosti komisí, které zřizuje jako svůj pomocný orgán, ale také kontrolního a finančního výboru, jejichž fungování ukládá obcím legislativa. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel jejich letošní aktivity stručně zrekapituloval. Kontrolní výbor pod vedením Petra Stoupy provedl kontrolu, jak jsou na radnici plněny povinnosti podle zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím, sdělil s tím, že pokud se kdokoliv z občanů nebo institucí v průběhu roku dotazoval na jakékoliv záležitosti, informace mu byly poskytnuty. Jedním z méně obvyklých požadavků tazatele prý například bylo, kolik plastových oken je v památkových zónách na správním území města Sedlčany. Podklady pro odpověď, která byla zveřejněna i na úřední desce, vypracovávala za odbor školství a památkové péče Hana Hájková. Pokud jsou to dotazy, které zaberou spoustu času a mohou s nimi být spojeny vyšší náklady, tak nám zákon umožňuje účtovat cenu za tyto služby. Pokud se někdo ptá na běžné věci, tak neúčtujeme nic, vysvětlil místostarosta. Kontrolním výborem bylo vedení města vytknuto, že na webových stránkách není celý sortiment informací podle vyhlášky 442 z roku V základních bodech se toto na webových stránkách objeví. V současné době se webové stránky města upravují, aby byly přehlednější, lidé se na nich dobře orientovali a fungovaly ještě lépe. Řeší se prioritně věci, které jsou důležité, poznamenal k drobným výtkám kontrolního výboru Miroslav Hölzel. Finanční výbor standardně projednával na začátku letošního roku výsledky hospodaření z roku 2011, zbýval se návrhem rozpočtu roku 2012, projednával zprávu nezávislého auditora a požadavky na finanční příspěvky zájmových sdružení a spolků. Na základě tohoto materiálu rada města rozhodovala o jednotlivých žádostech. -mb-

10 10 strana NA NÁVŠTĚVĚ Na kafíčku s lékařem a zastupitelem Zdeňkem Špalem ze Sedlčan Zdeněk Špale mladší (32) jde ve šlépějích svého dědy i otce, když se stal lékařem jako oni. DĚDA TO MĚL NEJTĚŽŠÍ Můj dědeček byl oboustranný sirotek. Vystudoval díky své píli a sveřeposti. Na vysokoškolská studia se dal až v relativně pokročilejším věku, bylo to po válce. Po promoci nastoupil jako lékař v Sedlci-Prčici v nemocnici, kde pracoval jako chirurg. Pokud vím, byli tam v té době jen dva lékaři a střídali se ve službách a pracovali spolu. Potom působil v Sedlčanech a odtud se dostal do Příbrami, kde byl ředitelem a později do Prahy do nemocnice na Karlově náměstí, kde také řediteloval. Po skončení této svojí profesní kariéry se vrátil do Sedlčan, kde vykonával lékařskou práci v domově seniorů. V té době mu bylo přes sedmdesát let, vypráví. Souhlasí s tím, že jeho děda byl jeden z těch nadšenců, kteří stáli u vzniku sedlčanské nemocnice. Ano, bojoval za to, říká. Táta měl oporu ve svém otci, vystudoval také lékařskou fakultu. Po promoci nastoupil v Příbrami, kde pracoval patnáct let. Potom byl primářem na chirurgii v sedlčanské nemocnici osm let a nyní vykonává privátní praxi. Do benešovské nemocnice občas chodívá operovat svoje pacienty, pracuje soukromě na ambulanci v Sedlčanech v domově seniorů, ve Voticích a v Sedlci-Prčici, vypráví. VĚDĚL, KAM PODAT PŘIHLÁŠKU Nebylo to tak, že bych si odmalička přál být lékařem. Maturoval jsem v roce Ale v momentě, kdy jsem se měl rozhodnout, kam půjdu po gymnáziu, jsem věděl, kam podat přihlášku. Přišlo mi to jako samozřejmé, aniž by mě někdo do toho tlačil. Otec mi vždycky říkal, abych si vybral povolání, které mě bude bavit. Kdo očekává v tuto chvíli nějakou historku ze studií, kterými se medici, jak je známe například ve filmových Básnících, škádlí, bude zklamán. Ne, na nic si nevzpomínám, žádné omdlévání v pitevně nebo něco podobného. I v tomto prostředí jsme se samozřejmě pohybovali. Nebylo to nic příjemného, ale člověk se spíš soustředil na to, že se musí něco naučit a že přímo v těch prostorách bude skládat zkoušky. Ten tlak na studium je takový, že emotivní složka takového zážitku jde stranou, říká mladý chirurg. Z. Špale promoval v roce DVA ROKY ZASEDÁ V ZASTUPITELSTVU Do komunální politiky jsem vstoupil za ODS, která hledala nové neokoukané tváře se zájmem o dění ve městě. To byl ten impuls, který mě přivedl na kandidátku v posledních volbách. Uspěl jsem, i když jsem si nedělal žádné ambice. V zastupitelstvu jsem dva roky a zasedám tamkromě Zdeněk Špale pracuje v zastupitelstvu dva roky a patří tedy služebně k benjamínkům. Většinou sedává vedle učitele gymnázia Františka Hodyse. Děda mi několikrát opakoval, že člověk může udělat chyby, ale měl by se chovat tak, aby si zachoval čisté svědomí, říká Zdeněk Špale. Foto: Marie Břeňová jiných s ředitelem sedlčanského gymnázia Zdeňkem Šimečkem, kterého jsem si už jako student vážil, poznamenává. Je to pro mě zajímavé, že se do určité míry mohu sám podílet na dění ve městě, kde žiju. V Sedlčanech se mi moc líbí a jsem šťastný, že tu mám svůj domov a rodinu. Žádné velké překvapení nebo zklamání mě v zastupitelstvu nečekalo, hodnotí. Ale je pravda, že jsem se dosud nesetkal s tím, že by mě někdo oslovil jako komunálního politika s nějakým požadavkem. Na otázku, co se za dobu, kdy je zastupitelem, ve městě změnilo, říká: Péče o město je soustavná práce, nemám pocit, že by to bylo poslední dva roky jiné než dřív. Důležité je hospodaření s prostředky, které jsou k dispozici a které se daří prostřednictvím dotací získat. Určitě by bylo milé, kdyby ve městě mohl být bazén. Ale to je podle mého názoru v nejbližší době zatím nereálné, myslí si. CO NEJVÍC ČASU PRO RODINU Volný čas? Toho prý mladý lékař nemá nazbyt. Když jej trochu vybude, tak chodím běhat. Když jsem chodil do školy, věnoval jsem se ještě v oddílu Rudolfa Bartoše cyklistice. Ale jen okrajově, pak jsem se raději soustředil na studia, vysvětluje. Co nejvíc se snaží věnovat rodině. Ví, že čas, který mu bez ní uplyne, už nikdy nevrátí. Mám dvě malé děti syn je prvňáček a dcera je ve školce. Chci být s manželkou i dětmi co nejvíce, napsat se synem úkoly... Obě děti mají hodně koníčků, říká. Nevšiml si prý, že by jeho potomci ovazovali, nebo operovali medvídka nebo jinou hračku. S úsměvem dodává, že zabývat se indiciemi, zda další pokolení bude pokračovat v lékařské tradici, je předčasné. VĚTŠINOU SLOUŽÍ NA SILVESTRA Také Vánoce se snaží Zdeněk Špale být s rodinou prožít v rodinném kruhu. Většinou se mi podaří, že na svátky nemám službu kolegové mi vyjdou vstříc. Ale na Silvestra zpravidla sloužím, poznamenává. Celá noc prý bývá veselá drobné popáleniny od pyrotechniky, řezné rány, silvestrovská noc doznívá až do Nového roku. To dopoledne lidé vystřízliví a zjistí, že mají nějaký úraz, nebo že je něco bolí a jdou k doktorovi, poznamenává. Na závěr našeho setkání se zajímám, zda je spíš optimista nebo pesimista. Ukazuje se, že mu nechybí smysl pro humor: Jsem spíš pesimista. Zastávám názor, že pesimista je informovaný optimista. Marie Břeňová Internetové noviny pro Střední Povltaví Hledat Domů Zprávy Kultura Sport Foto Kalendář Kavárna Inzerce Archiv SK Reklama Denn erstvé zprávy z regionu st edního Povltaví, to je Sedl anský kraj na internetu. Zpravodajství, sport, kultura, po así i fotoreportáže. Mezi sportovními lánky najdete i zprávu z velké akce malých karatist. Co pro Vás máme nového? Podívejte se na:

11 strana 11 Divadelní spolek Vichr z hor uvedl Cimrmana VYSOKÝ CHLUMEC - Divadelní spolek Vichr z hor pobavil v sobotu 1. prosince ve vysokochlumeckém hostinci příznivce cimrmanovského humoru. V domácím prostředí uvedli divadelní ZPRAVODAJSTVÍ ochotníci v režii Jitky Švadlenové hru se zpěvy Akt. Zdeněk Svěrák hru připisuje géniovi Járovi Cimrmanovi a sám se pasuje do role upravovatele. Role Žíly se ujal Luboš Hlaváček, Žílovou zpodobnil Martin Krotil, Sira si zahrál Jiří Neumann a dr. Turnovského Libor Nulíček. Hlavní protagonisté měli samozřejmě zázemí také v dalších nadšencích - zvuk měl na starosti Petr Tůma, scénu Aneta Lišmanová, jako kulisáci se osvědčili Petr Novotný a Jiří Hampl a jako poradce byl k nastudování přizván Stanislav Pech. Hlavní aktéry nám přibližují snímky, které na představení pořídila Anička Tauberová. -red- Odešel obětavý kulturní nadšenec, skvělý organizátor i člověk Zdeněk Vlček Devatenáctého listopadu zemřel dlouholetý a obětavý kulturní pracovník, skvělý organizátor, pracovitý člověk Zdeněk Vlček ze Sedlčan. V květnu tuto osobnost, která působila v sedlčanském kulturím domě, rozsévala v polních podmínkách osvětu i po venkově, připomněl sedlčanský historik Jiří Páv. Při příležitosti jeho 80. narozenin o něm napsal článek do sedlčanského měsíčníku Radnice. Netušil, že o několik měsíců později již s námi o něm bude mluvit v minulém čase. Vzpomínek na něj Čajová restaurace Čajová restaurace Nádražní Otevírací 109, Sedlčany (vedle železářství Břenda) PO - PÁ 9-20 doba: SO, NE zavřeno Nádražní 109, Sedlčany (vedle železářství Břenda) Sedlčany (dříve Čajovna Harmonie) Sedlčany (dříve Čajovna Harmonie) Denně čerstvé menu Prodej: BIO kosmetiky Saloos, Ayurvédské čaje, Otevírací zdravá výživa ECO doba: čistící prostředky vhodné do domácích čističek čany. Stejně jako bez festivalu si již nedokážu představit Sedlčany bez sousoší Lidé bez domova. Toto Bendovo dílo bylo odhaleno na Sukově náměstí v roce 1978 při příležitosti 35. výročí vystěhování Sedlčanska v období druhé světové války. Za tím vším je také Vlček. Kdo to dneska ví? - dává řečnickou otázku historik. V té době vznikla ve městě ještě další hodnotná umělecká díla. Na Novoměstském náměstí sousoší matky s dítětem, které bylo odhaleno v roce Je třeba má J. Páv mnoho. Pamatuji se, že Zdeněk Vlček přebíral kdysi městské muzeum do správy po paní Frkalové. Sbírky byly v té době na Červeném Hrádku. Když jsme tam přijeli, spustil veliký liják, dovnitř zatékalo a pršelo i na vzácné Sedlčanské kancionály. Letěli jsme nazpátek, sehnali jsme u lakýrníků krabice a do nich jsme chytali společně vodu a kancionály zachraňovali, řekl. Zdeněk dokázal vydupat to, o čem byl přesvědčen, že je správné. A když šlo o věc, dokázal se do krve pohádat. Jiří Páv také připomíná, že v 60. letech měli spolu v úmyslu udělat na Červeném Hrádku skanzen. Už jsme měli vytipovány chalupy, potom se situace politicky otočila a z tohoto záměru sešlo... Potvrzuje, že Zdeněk Vlček inicioval v Sedlčanech vydávání Kulturního kalendáře. Prvně vyšel v roce Byl též jedním ze zakládajících členů hudebního festivalu Sukovy Sedltaké vidět, že v té době byl šéfem na okrese v Příbrami František Benhák, který Sedlčanům přál. Ale za těmito uměleckými díly byla především spolupráce Vlčka s umělcem Břetislavem Bendou, protože sem sochaře přivedl. Máme v muzeu fotografie z doby, kdy se Bendovy sochy instalovaly a je i na nich vidět, jak Zdeněk kolem toho všeho nadšeně pobíhal. Benda vytvořil i reliéf Josefa Suka, který je v sedlčanském kulturním domě. Z. Vlček byl velmi zapálený pro kulturu a přivedl do Sedlčan řadu známých umělců, sděloval dále spontánně Jiří Páv. Dokládají to prý zápisy v kronice, které o představeních kulturní dům vedl a vede a kam účinkující píší pár slov. Redakce se ke kondolenci dodatečně připojuje. Zdeňku Vlčku, čest Vaší památce! -mb- SAUNA DUBLOVICE Kontakt: , SAUNA DUBLOVICE JEDINÁ SAUNA V OKOLÍ VYTÁP NÁ D EVEM KOMPLETN PO REKONSTUKCI - Infra sauna (vhodná pro kardiaky, astmatiky, posiluje celkovou imunitu) - JEDINÁ Parní sauna SAUNA p ed V dokon ením OKOLÍ VYTÁP NÁ D EVEM KOMPLETN - PO Možná REKONSTUKCI rezervace i pronájem celé sauny - cena dohodou - Vstupné 150 K /120 min K /180 min. - Slevové permanentky - Dárkové poukázky PROVOZNÍ DOBA út spole ná st ženy t spole ná pá ženy, spole ná so spole ná ne - po zav eno

12 PŘEHLED AKCÍ V REGIONU 12 strana Neseďte věčně doma za pecí VÝSTAVY MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY Malované na hedvábí - výstava obrazů Dušana Dvořáka a šperků Šárky Kváčové. Výstava potrvá do 4. ledna a je doplněna nabídkou klientů chráněných dílen Modrý klíč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY: Rok s krajkou IV - podzim/zima výstava k desátému výročí krajkového klubu, který působí při Městské knihovně Sedlčany, výstava potrvá do 2. ledna. - KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA SEDLČANY - Obrazy - již padesátá jubilejní výstava sedlčanského výtvarníka Petra Sůsy. KINO SEDLČANY Pátek od 20 hod.: Caesar musí zemřít - italský film; čtvrtek od 20 hod.: Pásmo krátkých filmů (Filmový klub Sedlčany); sobota od 20 hod.: Líbáš jako ďábel - česká komedie; Nadílka jak má být. Chvála rituálům! Rituály a tradice. Že jsou přežilé? Ale kdepak! To může říct jedině blázen. Třeba takový 5. prosinec. Školní chodby jsou ztichlé. Za dveřmi tříd ve 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech ale rezonuje očekávání, zejména u těch malých. Andělská pohlazení je zbavovala nejistot. Mikuláš promlouval, čerti se drželi zpátky. Nadílka jak má být. Chvála rituálům! Foto: archiv školy středa od 20 hod.: Twilght sága: Rozbřesk část 2, film USA. KULTURNÍ DŮM JS SEDLČANY Středa a čtvrtek od 18 hod.: Česká mše vánoční J. J. Ryby - v provedení pěveckého sboru Záboj, orchestru učitelů a žáků ZUŠ Sedlčany. HVĚZDÁRNA SEDLČANY Hvězdárna na Cihelném vrchu je v prosinci otevřena v pátek od 17 do 20 hod.. VÁNOČNÍ DÁREK PRO DOMOV SEDLČANY Městská knihovna Sedlčany vyhlašuje na měsíc prosinec sbírku pro sedlčanský domov seniorů. Do knihovny je možné přinést v provozní době knihovny klubíčka vln a přízí (kromě chemlonu), háčky na háčkování v jakékoliv velikosti, nepotřebné ručně pletené svetry na párání a také různé předlohy a pomůcky na vyšívání. Senioři z tohoto materiálu zhotovují různé výrobky a touto činností si také podporují jemnou motoriku. HOSTINEC NEDRAHOVICE Úterý od 21 hod.: Vánoční rocková zábava. CVIČENÍ QIGONG Každé pondělí v Městské knihovně v Sedlčanech. Vedou Jana a Petra Arcimovičovy. Od hod. pouze pro ženy, od hod. pro muže i ženy. RODINNÉ CENTRUM PETRKLÍČ SEDLČANY Středa : Pečení s Markétou F. ; čtvrtek : Zdobení stromku s Luckou ; pátek : Zpívání se Simonou ; pondělí : Výtvarka s Verčou S. a Verčou B.; úterý : Zpívání s Verčou B. ; středa : Pohádka s Katkou ; čtvrtek : Vánoční besídka. ADVENT A VÁNOCE VE SV. MARTINU V SEDLČANECH Neděle od 16 hod.: Koncert duchovní hudby. Zazní hudba autorů zejména doby baroka a klasicismu (např. A. Michna, A. Lotti, W. A. Mozart). Štědrý den: půlnoční Česká mše J. J. Ryby (obě vystoupení v podání chrámového sboru). RESTAURACE NA RŮŽKU SEDLČANY Neděle : Silvestr ohňostroj. Krajkářky udivují krásou a něhou výrobků zprávu z velké Soutěž o dárek František Langer Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o cenu, kterou věnovala sedlčanská pobočka firmy Fiskars. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj, zaslané poštou nebo em na adresu Uveďte heslo soutěž. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení do neděle 23. prosince. V čísle 46 jsme zveřejnili snímek Kunclova mlýna z Brziny. Do redakce přišlo 40 správných odpovědí. Cenu, kterou věnovala sedlčanská pobočka firmy Fiskars, vyhrála Jaroslava Holanová z Klenovic. Může si ji vyzvednout do středy 19. prosince. -red- akce V Městské knihovně v Sedlčanech byla ve čtvrtek 6. prosince zahájena výstava Rok s krajkou IV. Něžné výrobky členek místního klubu paličkování si mohou zájemci prohlížet až do 2. ledna. Příště výstavu přiblížíme podrobněji. Foto: David Myslikovjan Dnes, 12. prosince, je tomu 20 let, co nás opustil náš tatínek a dědeček pan František Pšenička z Hrabří. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

13 KULTURA strana 13 HUDEBNÍK V SEDLČANECH VYSTOUPIL SE ZNÁMÝM MODERÁTOREM A RECITÁTOREM ALFRÉDEM STREJČKEM Matěj Rak hraje na nástroj, který kdysi málem skončil v kamnech SEDLČANY V koncertním sále kulturního domu ve čtvrtek 29. listopadu vystoupil herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček společně s kytaristou a písničkářem Matějem Rakem v pořadu složeném z hudby Jaroslava Ježka a z textů jeho přátel z dadaistického a poetického období. Pořad dostal název Ježek v kleci dada. Zazněly verše a texty Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Emila Františka Buriana a Jiřího Voskovce. Pětatřicetiletý Matěj Rak je synem významného českého kytaristy a hudebního pedagoga Štěpána Raka. Vystudoval fotografii na FAMU a učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímavostí je, že se narodil ve Finsku, kde strávil několik prvních let svého života. Alfréda Strejčka, který patří mezi významné a kultivované české moderátory, jistě není nutné podrobně představovat. Vedle práce pro televizi je známá také jeho spolupráce s Českým rozhlasem, v němž evidují okolo tisícovky pořadů s tímto recitátorem s nezaměnitelným hlasem. Bezprostředně před zahájením pořadu Ježek v kleci dada jsme se s jeho protagonisty sešli v sedlčanském kulturním domě a položili jim několik otázek. Nejdříve jsme hovořili s Matějem Rakem. Odkdy spolupracujete s Alfrédem Strejčkem a jak tato spolupráce vznikla? Kdy naše spolupráce vznikla, vám už dnes přesně nepovím. Určitě je to ale více než pět let. S Fredem jsme dělali několik různých pořadů, a to nejenom ve dvou, ale i ve třech. V poslední době jsme se,usadili hlavně na Ježkovi, protože se jedná o našeho společného oblíbeného skladatele a hudebníka. Z názvu ale návštěvník vašeho pořadu vytuší, že zřejmě máte rádi i spisovatele Jaroslava Foglara. Je to tak? Ano, a nejenom jeho. Dělali jsme pořady o Foglarovi z textů, které vybíral právě Fred. Společně jsme dělali také pořad, který se jmenoval Písně ztraceného ráje a tento program původně nastudoval s Fredem táta. Jenomže oba toho mají tolik, že bylo občas potřeba zaskočit, takže došlo i na mě. Současně jsme dělali i pořad o Foglarovi a vše Matěj Rak (vpravo) vystoupil spolu s Alfrédem Strejčkem v sedlčanském kulturním domě v pořadu Ježek v kleci dada. Foto: -dav- se pozvolna přesunulo k pořadu o Eduardovi Ingrišovi, což je autor Niagary a celé řady dalších známých písniček. On byl také velkým cestovatelem a mimo jiné absolvoval plavbu na voru po Tichém oceánu. Tento dobrodruh byl nominován na Oskara za filmovou hudbu a dostal nejvyšší státní peruánské vyznamenání, protože v Peru strávil značnou část svého života. My jsme právě o něm sestavili jeden z našich pořadů. Přes Ježka a Foglara jsme se tak dostali až k Ingrišovi. Jezdíte často s Alfrédem Strejčkem po republice? Teď jsme měli poměrně dlouhou pauzu, protože oba máme spoustu jiné práce. Tyto koncerty jsou víceméně nárazové a my se snažíme přizpůsobit poptávce. Stane se, že šňůra koncertů je delší, jindy je delší pauza. Co si ale budeme povídat, vždyť dnes většinu lidí zajímají jiné věci i pokud se týká hudby. A my si o to více vážíme pozvání do některého z divadel. Vystupujete v současné době také s tatínkem, známým kytaristou Štěpánem Rakem? S tátou jsem začal hrát, dá li se to tak nazvat, už v dětství. Tu a tam jsem zahrál na jeho vystoupení, tehdy mi bylo kolem šesti let. Posléze mě ale kytara přestala bavit a já už jsem se k ní jednu dobu ani nechtěl vracet. V posledních letech, tedy v době, kdy už zase hraji na kytaru hodně dlouho a dělám muziku, která je mi blízká, jsme se s tátou na pódiích znovu začali scházet. Je to dva nebo tři roky, co společně hrajeme hlavně na adventních koncertech. Letos nás jich čeká opravdu hodně a dokonce už máme několik z nich za sebou. Pro nás oba se jedná o zajímavou spolupráci, protože hrajeme každý trošičku jinak a věnujeme se poněkud jiné hudbě. Slyšel jsem, že hrajete také na několik neobvyklých nástrojů, které jsou mnohem menší, než kytara klasické velikosti. O jaké nástroje jde? Já jsem jako dítě začínal s kytarou, kterou vyrobil náš známý ve Finsku. Je sice navenek dětských rozměrů, ale ve skutečnosti je udělaná pro dospělé ruce. Na tuto kytaru jsem občas někde zahrál, ale na druhé straně ze všech svých kytar na ni dnes hraji nejčastěji, protože na ní cvičím. Ona neudělá tolik kraválu a pohodlně se s ní vejdu na gauč, i když vedle mě sedí žena nebo děti. Spíše se ale asi ptáte na jiný nástroj, který nemám nijak dlouho. K této kytaře jsem se dostal opravdu zajímavým řízením osudu. Houslař a kytarář Václav Svoboda, který v Praze mě i tátovi opravuje a udržuje naše koncertní nástroje, je velkým milovníkem hudebních nástrojů a doslova nesnese, když někde kytara, byť by už byla téměř bezcenná, trpí špatným zacházením. Od lidí dostává nebo odkupuje různé staré,křapky a jednou našel někde ve dřevníku kytaru, která byla pravděpodobně určena ke spálení. Tento nástroj pocházel přibližně z roku Nacházel se ve velmi špatném stavu a Václav Svoboda dokázal z této trosky udělat znovu použitelný hudební nástroj. A já právě s touto kytarou dělám nový pořad, který se jmenuje Střípky mistrů a který je složen z klasické hudby, ale neklasicky. (Úsměv) Jsou to totiž bez výjimky skladby, původně kytaře neurčené. Upravuji si skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů, i třeba méně známých. Tato kytara je pro tyto úpravy jako stvořená. Staré kytary byly výrazně menší než dnešní. Zaprvé to bylo odlišnou konstrukcí a za druhé je třeba si uvědomit, že lidé byli menší. Navíc se kytara zdá menší, než je ve skutečnosti. U kytary je rozhodující menzura, tedy délka napjatých strun od kobylky ke krku, a od toho se potom odvíjí ladění i zvuk. A tato kytara, ačkoliv je konstrukčně výrazně menší než moderní nástroj, ve skutečnosti má menzuru pouze o dva centimetry kratší, což není zase tak moc. Výrazně odlišná je ale konstrukčně a pochopitelně i zvukově. Musí se s ní proto při hře i jinak zacházet. Vzpomenete si, jestli jste už někdy v minulosti v Sedlčanech vystupoval? Vzpomínám si, že jsem tady hrál v jednom klubu a také na městských slavnostech. Může to být deset, možná i dvanáct let. V závěru našeho setkání s uměleckou dvojicí Matěj Rak Alfréd Strejček nám druhý jmenovaný vysvětlil, proč se jejich společný pořad jmenuje právě Ježek v kleci dada. V Praze existuje populární festival, který se jmenuje Netradiční žižkovský podzim, řekl nám Alfréd Strejček. Já obvykle pracuji se Štěpánem Rakem, ale tentokrát mi byla nabídnuta spolupráce s Rakem, ale Matějem. A protože se festival koná na Žižkově, kde žil Foglar, tak do názvu našeho pořadu jsme dali foglarovský symbol. Zároveň se ale tento název vztahuje také zprávu z velké akce k hudbě Jaroslava Ježka. A vzhledem k tomu, že se v našem programu dotýkáme rovněž dadaismu a poetismu od jednoho dalšího Žižkováka, a sice Jaroslava Seiferta, napadlo mě nazvat pořad Ježek v kleci dada. David Myslikovjan V pond lí 17. prosince oslaví pan František Langer ze Sedl an 85. narozeniny. Hodn zdraví a životního elánu p ejí Bartošovi, p átelé a sousedé.

14 14 strana HARMONIE Jana a Petra Arcimovičovy působí vždy v pondělí v knihovně qigongem proti nemocem a stárnutí SEDLČANY - Cvičení qigong je od 19. listopadu v nabídce Klubu harmonické bytosti při Městské knihovně v Sedlčanech. studovaly, vytvořila Qigong zářícího lotosu ženám přímo na míru. Tento styl vychází z odlišností ženského a muž- a rozhodně mu to prospívá. Kdy jste se samy k této metodě dostaly a jaké s ní máte osobní zkušenosti? Vždy v pondělí zde ského organismu a posiluje Jana: Více než dvacet předstupují Jana Arcimovičová z Kosovy Hory s dcerou Petrou a od hodin vedou pro ženy hodinu s názvem Radiant Lotus qigong (Qigong zářícího lotosu) a ženám a mužům od hodin nabízí Qigong pro zdraví. O co jde konkrétně, na to nám odpovídala v rozhovoru Jana Arcimovičová. Co si pod cvičením qigong může čtenář a případný zájemce představit? harmonii ženského těla. Jsou do něj zařazena i zvuková cvičení, které Daisy předal její tibetský mistr. Některé prvky se soustřeďují přímo na ženské orgány. Kdy se dostaví první výsledky harmonického cvičení? Pokud člověk cvičí pravidelně, první výsledky se dostaví velice rychle. U některých osob to může být již po několika týdnech, u jiných to může trvat déle. Dochází ke zlepšení let se věnuji tradiční čínské medicíně, která mě dovedla ke zdravotnímu qigongu podle prof. Leunga Kok Yuena. Absolvovala jsem některé kurzy u čínské mistryně Zhai Yun a Luďka Preiszlera. Přelomem se pro mě stal rok 2008, kdy jsem se setkala s profesorem Baiem Yunqiao, u kterého jsem kromě qigongu studovala i masáže qigong tuina. Měla jsem možnost sledovat jej při léčbě a viděla Cvičení qigong vychází imunity, uvolnění kloubů, jsem, že u některých nemoc- z teorie tradiční čínské medicíny, podle níž životní energie qi (čchi) v těle obíhá v takzvaných meridiánech čili akupunkturních drahách a prostupuje celým tělem. Díky této energii jsou všechny funkce lidského organismu posílení svalů apod. Pokud se člověk naučí pracovat s energií a vědomě ji vést, může postupně dojít i k rozvoji intuice a do určité míry i schopnosti s energií pracovat. Komu byste qigong zvláště doporučily? ných došlo po jeho působení až k dramatickému zlepšení. Dalším mezníkem se pro mě stalo setkání s Daisy Lee, etnickou Číňankou, která žije na Havaji. Qigong se postupně z pouhého cvičení změnil v mou životní cestu. udržovány v harmonii. Qigong je vhodný pro Petra: Společně s mam- zprávu z velké akce malých karatist. Při zablokování energie qi, všechny, i když každému kou jsem absolvovala týdenní její stagnaci, oslabení či dokonce obrácení toku můžeme nebo sestava. Při zdravot- sestavu taiji s vějířem. To může vyhovovat jiný styl seminář u mistrně Zhai Jun onemocnět. Qi je hybnou silou života. Jednou z metod, která slouží k jejímu pěstování, je právě cvičení qigong. Qi je v čínštině energie a sloveso gong znamená rozvíjet či kultivovat. Při cvičení qigong ním qigongu se vychází ze zásady, že nemoc je třeba léčit ještě dříve, než propukne. Právě pěstování qi je tou nejlepší prevencí proti nemocem. Různé cviky byly vyvinuty speciálně k tomu, tedy rozvíjíme svoji energii, aby posilovaly důležité orgány v těle. Langer Např. u lidí, kteří a to jak tělesnou, tak František duševní. Jedná se o nenáročné cvičení, jehož pomocí je možné dosáhnout souladu s přírodou. Qigong v člověku aktivuje vrozené síly a působí proti nemocem a stárnutí. Díky tomu, že posiluje qi, zvyšuje odolnost a regenerační schopnosti organismu. Někdy sami provádíme bezděčný qigong, pravidelně cvičí qigong, bylo prokázáno zlepšení a někdy i vyléčení srdečně-cévních nemocí, ale i rakoviny. Pokud je někdo opravdu vážně nemocný, měl by zpočátku cvičit jen krátce, třeba 5 minut, ale několikrát během dne. Postupně lze qigong prodlužovat až na několik hodin denně. Běžně ale lidé cvičí půl hodiny až například si třeme hlavu, když nás bolí, ráno nebo František při hodinu. Pšenička únavě si protíráme oči, masírujeme Pro koho není naopak toto si bolestivá místa, cvičení vhodné a proč? v zimě v mrazu podupáváme Necvičíme při horečce nohama. Všechny tyto činnosti přivedou energii qi právě do míst, kde to zrovna potřebujeme. Cvičení od je určeno pouze ženám. Proč zářící lotos není vhodný nebo atraktivní pro muže? Daisy Lee, u níž jsme obě a silném nachlazení, to se ale týká spíše začátečníků, u pokročilejších by se takovéto choroby už moc objevovat neměly. Někdy se udává, že se qigong nedoporučuje lidem se schizofrenií. Nicméně náš kamarád s touto diagnózou se qigongu již několik let věnuje mě velice povzbudilo a několik dalších měsíců jsem sama každý den cvičila. Pak jsem hledala v okolí podobné cvičení a našla ve Voticích Luďka Preiszlera, který studuje školu taiji polského učitele Tomasze Nowakowskeho a tomuto cvičení se věnuje přes 20 let. Od té doby jezdím do Votic, kde je každé úterý večer cvičení otevřené skupiny pro začátečníky i pokročilé. Jedno období v životě jsem byla hodně unavená. Velmi mi pomohlo každodenní stání v pozici, kterou nás učil mistr Bai Yunqiao. Kromě toho jsem také hledala ženský aspekt jemnosti, protože se mi některé techniky cvičení zdály vhodnější spíše pro cestu muže bojovníka a v jejich provedení jsem někdy postrádala klidnou plynoucí ženskou přirozenost. Cvičení pro ženy je vícero, ale mě oslovuje qigong. Jsem moc vděčná Daisy Lee a jejímu systému Radiant Lotus Qigong za jeho léčivé a uklidňující účinky. Vyptávala se: Marie Břeňová

15 V 8. a 9. kole 2. ligy stolního tenisu skupiny A se utkali hráči Tatranu Sedlčany Bazény Desjoyaux se svými soupeři za jejich stoly a tentokrát odešli v obou případech poraženi. Sami sedlčanští stolní tenisté hodnotili hru svých protivníků jako velice dobrou a uvedli, že byli lepší. TJ ŠANOV TATRAN SEDLČANY 10:4 Hráči Tatranu hned v šesti případech prohráli 3:2 na sety a také ostatní zápasy byly vyrovnané, takže konečný výsledek je pro ně až příliš krutý. Hra byla nejenom vyrovnaná, ale také velice atrak- SPORT strana 15 Nejmladší vyznavači celuloidového míčku vstoupili do série bodovacích turnajů PŘÍBRAM O posledním listopadovém víkendu se konal první ze série bodovacích turnajů mládeže okresu Příbram mladších a starších žáků ve stolním tenisu. Pořadatelem je již tradičně Příbram a všechny kategorie se hrají v jeden den. Turnaje se zúčastnily dva příbramské týmy, TTC a Sokol, dále Sedlčany, Březnice, Hluboš a Rožmitál. Konkurence se oproti loňsku výrazně nezměnila, řekl nám trenér sedlčanských žáků Radovan Faktor. Několik soupeřů sice přešlo do kategorie dospělých, ale prakticky všichni naši největší rivalové zůstali. Největšího úspěchu v Příbrami v kategorii mladších žáků dosáhl Zdeněk Bláha, který obsadil čtvrté místo. V silnější kategorii starších žáků obsadil Jaromír Janda po velice dobrém výkonu třetí místo. Neztratili se ani ostatní mladí hráči ze Sedlčan. Výborné je i šesté místo Matěje Dlouhého a do první desítky nejlepších hráčů se dostali ještě Josef Plavka a Jaroslav Hyhlan. Další turnaj mládeže se hrál v Příbrami 8. prosince. -dav- V Plzni zvedal stolní tenis diváky ze sedadel Kluci si při trénincích občas jeden druhého dobírají, ale když jde o reprezentaci Sedlčan, jsou při sobě a tvoří dobrou partu. Zleva Jaromír Janda, Matěj Dlouhý, Josef Plavka a Jaroslav Hyhlan. Foto: David Myslikovjan Dlouhodobá amatérská hokejová soutěž patřila minulý týden hlavně třetiligistům SEDLČANY V hokejové amatérské soutěži si minulý týden na sedlčanském zimním stadionu na své přišli hlavně třetiligoví hráči. Sehráli pět zápasů. Prvoligisté a druholigisté dohromady vyjeli na led čtyřikrát. Až překvapivě vysoko prohráli příčovští Kačeři, kteří inkasovali jedenáct branek v duelu s týmem Genemusic. tivní. Šanov nás zaskočil, řekl nám člen týmu Radovan Faktor. Nastoupil v nejsilnější sestavě, ve které dosud nehrál. Náš soupeř se v zápase velice dobře koncentroval a byl šťastnějším týmem. Ve čtyřhře pro Sedlčany vybojovala bod dvojice Pejša Kocura, po jednom ve dvouhrách přidali Kocura, Pejša, Faktor a Drechsler. UNION PLZEŇ TATRAN SEDLČANY 10:5 Na stolech favorita těžko mohl někdo čekat výrazný úspěch. K vidění byl opět vynikající stolní tenis, který doslova zvedal diváky ze sedadel. Plzeň právem patří k horkým kandidátům na play off a dokázala to i tentokrát. Domácí od začátku tohoto duelu vedli, ale zdramatizování děje mohlo přijít v závěru souboje, kdy favorit vystřídal jednoho hráče. Najednou byl stav pouze 8:5 a následně Pejša a Drechsler sehráli vyrovnaná utkání. Pejša těsně prohrál, Drechsler bojoval o důležitý bod a mezitím Faktor vedl už 2:0 na sety nad dalším hráčem. Nebylo to však nic platné, protože Drechsler svému soupeři také podlehl a už nebylo o co hrát. Ve čtyřhře bodovali Faktor s Drechslerem, ve dvouhrách byl dvakrát úspěšný Faktor a jednou Pejša i Kocura. Situace v tabulce je, dalo by se říci, stabilní. Mužstva v horních i dolních patrech jsou jasná, ale střed tabulky je nesmírně vyrovnaný. Po devíti kolech vede se šestadvaceti body Slavoj Ústí nad Labem, poslední dvanáctá je devítibodová Lokomotiva Vršovice. Tatran na devátém místě dosud nasbíral sedmnáct bodů, ale ztrácí pouhé dva bodíky na pražskou Spartu, kterou dokázal v domácím prostředí porazit. -dav- Hokejisté Tatranu Sedlčany přijeli do Příbrami překvapit, po urputném boji se jim to podařilo SPARTAK PŘÍBRAM TATRAN SEDLČANY 5:7 (2:3, 1:1, 2:3) V sedmém kole krajské hokejové soutěže se hráči Tatranu střetli v derby utkání s příbramským Spartakem na ledě soupeře a konečně vyhráli i za tři body. Hosté přijeli do Příbrami překvapit a skutečně se jim to po vyrovnaném průběhu hry podařilo. Většina hráčů obou týmů se zná již z dřívějších dob, a proto bývají tato utkání hodně vypjatá. Prostě tak, jak derby mají být, uvedl vedoucí mužstva Tatranu Sedlčany Miloš Vančura. Ačkoliv je v této sezóně zatím bodový rozdíl mezi oběma mužstvy hodně velký, na ledě to vidět nebylo. Tatran začal lépe a již Výsledky 1. liga: Genemusic Příčovy 11:2, Zvírotice Cetos 6:3, Rožmitál Delikomat 8:4. Štětkovice se po osmi odehraných kolech udržely se čtrnácti body v čele tabulky, ale první byly pouze o skóre před druhým týmem Genemusic. 2. liga: AHC Nový Knín Olbramovice 5:9. 3. liga: Čerti Votice Hrádek 5:1, Křepenice Ševci ve druhé minutě hry prostřelil Náprstek po přihrávce Filipa Černého příbramského gólmana 0:1. Na mužstvu hostí bylo podle slov Miloše Vančury vidět, že má více chuti tento duel vyhrát a oplatit tak Spartaku porážku z prvního utkání na domácím ledě (3:6). Neuběhlo ještě ani pět minut hry a Zdeněk Burian po přihrávce Kamila Vančury zvýšil na 0:2. Domácí hokejisty nepříznivě vyvíjející skóre ale nijak zvlášť nerozhodilo a již za minutu po chybě obránců Tatranu vstřelili kontaktní gól. Obě mužstva bojovala o každý puk a gólmani ve svých klecích doslova čarovali. V čase sice domácí srovnali na 2:2, ale Nový Knín 8:4, Kosova Hora Neveklov 5:1, Dublovice Štětkovice B 3:7, Medvědi Rumola 5:2. Na prvním místě zůstaly nyní už šestnáctibodové Křepenice, o bod zpět je druhé béčko Štětkovic. Další program: Středa : Miličín Marila Votice (18.30), Rumola Kosova Hora (20.25). Pátek : Neveklov Dublovice tato branka spíše nabudila hráče hostí. Ti přidali na důrazu a Martin Náprstek po přihrávce Filipa Černého opět překlopil vedení na stranu Tatranu. Začátek druhé třetiny Tatran zaspal a po nedůrazu naší obrany Spartak opět vyrovnal, řekl nám dále Miloš Vančura. V následujících minutách byla k vidění opět hra,nahoru dolů a zásluhou obou gólmanů se stav utkání dlouho neměnil. V jednatřicáté minutě hry ale opět zaúřadovala dvojice druhého útoku Martin Náprstek Filip Černý a prvně jmenovaný hráč upravil na 3:4. V čase Černý zvýšil na 3:5, ale v době, kdy se poslední třetina přehoupla do druhé (18.30), Kňovice STROS (20.25). Sobota : Draci Domino (16.30), Ševci Nový Knín Medvědi (18.25), Hrádek Křepenice (20.20). Neděle Delikomat Blackmilk (16.30), Příčovy Rožmitál (18.25), Rovina Čerti Votice (20.20). Pondělí Stars Zvírotice (18.30), Cetos Genemusic (20.25). -dav- poloviny, už to bylo 5:5. Po dalších čtyřech minutách po přihrávce Petra Juhasze prohodil domácího gólmana Vladimír Černý a bylo to 5:6. V čase domácí odvolali gólmana a následně kapitán Karel Máša upravil na konečných 5:7. Pochvalu si tentokrát zaslouží celý tým a za hattrick hlavně Martin Náprstek, který si z Příbrami odvezl zranění v obličeji, které si vyžádalo šití. Minule mu byl v souboji vyražen zub, doplnil Miloš Vančura. Sestava: Hlaváček Pokorný, Juhasz, Pešek, E. Bílik, Šabek, Dalas Máša, Pavel Tylich, Peterka, Náprstek, F. Černý, Vlad. Černý, Burian, K. Vančura, Kozohorský. Trenéři: Pavel Tylich starší a Goryl. -dav-

16 16 strana ZÁVĚREM Z policejní svodky SEDLČANY - J. Maška, předsedu sedlčanské rybářské organizace, který byl v sobotu 1. prosince na sedlčanském náměstí kmotrem knihy Miloše Kratochvíla Rybáři a hastrmani, za nás vyzpovídal u mikrofonu moderátor programu Jaroslav Repetný. Odpovědi možná budou zajímat i vás. Kolik rybářů čítá místní členská základna? Sto kilogramů měděného odpadu ukradl zatím nezjištěný pachatel, který vnikl 1. prosince v sobotu chvíli po půlnoci do areálu Kovošrotu v Sedlčanech. Dovnitř se dostal po odstranění visa- Nepoctivý nálezce si mobil nechal KAMÝK - Se svým mobilním telefonem se rozloučil v pondělí 26. listopadu muž ze Sedlčan. Když vystupoval z automobilu na parkovišti firmy v Kamýku nad Vltavou, telefon mu vypadl. V odpoledních hodinách zkoušel na telefon volat, avšak nepoctivý nálezce ho vymáčkl a mobil v hodnotě sedm tisíc korun si ponechal, uvedla příbramská policejní mluvčí Lenka Pavlová. -redcího zámku na vratech. Způsobil škodu převyšující dvanáct tisíc korun. Obytný přívěs poškodil u osady Nalžovické Podhájí zatím nezjištěný pachatel při těžbě dřeva. Stalo se tak v době od neděle 2. do středy 5. prosince. Poničením výplně okna, přední oje a krytu na propanbutanové lahve vznikla škoda 18 tisíc korun. K dopravní nehodě došlo v Sedlčanech v úterý 4. prosince dopoledne. Citroën řízený třiapadesátiletým řidičem projížděl Sukovým náměstím. Vjížděl na hlavní silnici do ulice 28. října a přitom narazil do nákladního vozidla Škoda Roomster. Zmíněnému automobilu nedal přednost, protože prý mělo zapnutou směrovku doprava. Způsobená škoda činí 25 tisíc korun. Monika Schindlová, Policie ČR naše fotopousmání Chytit se dá nejen ryba, ale i hrnec, koloběžka nebo želva Rybářů máme kolem 640 a poslední dobou základna roste. Je to proto, že v dnešní uspěchané době lidé hledají trochu odpočinku a rybaření je jedna z věcí, která jim pomáhá a také prodlužuje život (úsměv). Jakou vodní plochu obhospodařujete? Hospodaříme na pstruhových i mimopstruhových vodách, nádržích, rybnících je to plocha zhruba kolem 60 hektarů. J. Mašek drží trofej, která visí v rybářské klubovně. Traduje se, že štika o délce 140 centimetrů byla chycena ještě na staré řece Antonínem Boumou, ale to prý neví s určitostí. Foto: Marie Břeňová Kde v Kamýku nejlépe kvetla okna? KAMÝK - V Kamýku letos vyhlásil obecní úřad ve spolupráci s místním klubem důchodců soutěž v péči o zeleň v okolí bydliště. Tuto informaci jsme sdělili, ale čtenáři se zajímají, jak dopadla. Doplňujeme tedy, že ocenění dostali manželé Paterovi, Neužilovi, Skalkovi, Daňhelkovi, Vlasta Bartášková a Eva Lukášková. Jejich okna nebo záhonky před domem vykvetly podle názoru hodnotící komise nejkrásněji. -mb- V jakoby nekončícím zástupu lidí, kteří přišli na sedlčanské náměstí v sobotu 1. prosince podpořit vznik nového českého rekordu v kategorii Nejvíce lidí s rybou, byla i tato sympatická dvojice. Kdekdo se na ni usmíval. Načesaného pejska nesla jeho mladá panička a on měl pro změnu zavěšenou na obojku trojrozměrnou rybu. Prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek neviděl důvod, proč by jejich společnou rybičku neměl započíst. Tak vyhlásil, že lidí s rybou bylo 686. Text, foto: -mb- Pracovnice sedlčanské knihovny by prý zajímalo, kde a na co se chytají velcí kapři? Jsou rybáři, kteří se specializují na velké kapry a chytají na mnoho druhů bojlí. Ale není to pravidlo, kapři jsou mlsní a vybírají si. Velký kapr se chytne na kus bramboru, žížalu nebo i na kukuřici. Jaká největší ryba tady byla ulovena? Někteří rybáři veliké kapry chytají a zase je pouštějí. Doslechl jsem se, že největší ryba byla ulovena v Sedlčanech v retenční nádrži. Kapr měl 90 centimetrů. Největší jsou sumci nebo tolstolobici a největší sumec měl 140 centimetrů. Jaké podmínky je potřeba splnit, aby žadatel získal povolenku? Složité to není. Zájemce by si měl prostudovat rybářský řád a složit zkoušky, které jsou formou testů a pohovorů. Dostane oprávnění, na jehož základě si může koupit rybářský lístek. Potom si koupí povolenku na revír, v němž chce chytat. V Sedlčanech se daří rybářské mládeži. Můžete se pochlubit některými výsledky? Mládež dosahuje velmi dobrých výsledků, účastní se národních kol, v nichž se umisťují na předních místech v republice. Které druhy ryb lze ve vašich revírech chytit? Sladkovodní, dravé, kaprovité, druhů je spousta od kaprů, candátů, štik, přes tolstolobiky k pstruhům... Bohužel, když odbahňovali rybník Velký Mastník, tak kolem čtyř kilometrů byla voda znečištěna a ryby, které tam zůstaly, vyhynuly. Vyhynuli i raci... Víme, že rybáři kromě ryb mají občas i jiné úlovky. Co zajímavého jste chytil také na háček? Takových úlovků je dost od starých hrnců po koloběžky. Pokud jde o vodní živočichy, tak jsem již několikrát chytil želvu, které se chtěl asi někdo zbavit. Zaznamenala: -mb- Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (KDJS), Sedlčany; tel./fax: ; Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: Redaktor: David Myslikovjan, tel.: Inzerce: Hanka Pechačová, tel.: Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Vydává Zdeněk Kolář. Registrační číslo.: MK ČR E Internetová verze na:

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.10.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více