Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY"

Transkript

1 Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval horrorem - masáže za 50 Kč SEDLČANY Kdy do Sedlčan poteče přivaděčem pitná voda ze Želivky? zajímali jsme se o aktuální informace. Starosta Jiří Burian řekl: To je horror! PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ zajišťují sádky Červený Hrádek od středy 19. do neděle na sádkách Červený Hrádek od 9 do 16 hod. od pátku 21. do neděle před OD Rozvoj Sedlčany od 9 do 16 hod. od pátku 21. do neděle před bývalým supermarketem Pramen (u Povlt. mlékáren) od 9 do 16 hod. Autista Mnoháček Zgublačenko propaguje město Sedlec-Prčice po České republice SEDLEC-PRČICE - Autistický básník a hudebník Pavel Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko, který žil v roce 2001 až 2003 v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdu, nyní jezdí po celé ČR a přednáší o autismu. Město Sedlec-Prčice a jeho okolí si oblíbil natolik, že zde složil několik básní a písní, k nimž natočil i videa. Ta pouští na svých besedách. Bylo tomu tak i v listo- - DÁRKOVÉ VSTUPENKY Neměl na mysli finanční zabezpečení - relaxační akce, ale pobyty technické záležitosti. - masáže Na jedné za 50 straně Kčmáme projektovou - léčebná dokumentaci kosmetika pro stavební povolení, máme i vyjádření z Mrtvého moře Zámeček povede od prosince žena Tel.: , PRAHA - Rada Středočeského kraje v pondělí 3. prosince jmenovala na post ředitelky Zámku Nalžovice (ústavu sociální péče pro handicapované dívky) Lenku Mottlovou. Nahradí Jaroslava Janského, který byl dosud touto funkcí pověřen a ve výběrovém řízení neuspěl. -mb- padu, kdy zavítal do táborské knihovny a na Fakultu sociálních studií v Brně. Na fotografii je s místopředsedkyní sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA jižní Čechy Petrou Marešovou, která uváděla táborskou přednášku. Na jaro 2013 má Pavel Hlušička v plánu třicetidenní pochod kolem Prahy, při kterém hodlá urazit více než 700 kilometrů. Jednou z mnoha zastávek, na nichž Mikuláš přijel vlakem Na sedlčanské nádraží přijel v sobotu 8. prosince vlak se sv. Mikulášem. Více na str. 3. Foto: -mb- bude zájemce seznamovat s osvětovým programem o autismu, je i Ateliér Prčice. Text, foto: -pete- - léčebná kosmetika z Mrtvého moře různých dotčených orgánů a organizací státní správy i jiného typu. Problémem je, PRODEJ že stále nemáme kolem VÁNOČNÍCH dvaceti podepsaných KAPRŮ smluv s majiteli pozemků o věcném bře- sádky Červený Hrádek meni ať jde o fyzické osoby nebo organizace, Tel.: uvedl 545, 777 Jiří 073 Burian. 528 (pokračování na str. 3) Přijímáme přihlášky na HUBNOUCÍ A TVAROVACÍ KURZ začínáme ve Tel.: Solná jeskyně Sedlčany Nádražní DÁRKOVÉ VSTUPENKY - relaxační pobyty - masáže za 50 Kč - léčebná kosmetika z Mrtvého moře Tel.: ,

2 2 strana AKTUÁLNĚ Cena pitné vody roste. Generální ředitel vodárenské společnosti upozorňuje, že se do ní promítá i kompenzace zelené energie REGION - Ivana Eise, generálního ředitele 1. Středočeské vodárenské, jsme požádali o odpověď na několik aktuálních otázek. V médiích se hovoří o vyšších cenách vody. Kolik spotřebitel v Sedlčanech od ledna zaplatí 1. SčV za pitnou vodu? V současné době za kubík vody v Sedlčanech účtujete celkem 54,71 Kč. A můžete pro srovnání sdělit novou cenu vody v některé obci na Sedlčansku? Návrh ceny za vodné například pro obec Kosova Hora byl předložen ve výši 24,91 Kč za 1 m 3 bez DPH. Ve srovnání s cenou bez DPH pro rok 2012 ve výši 23,82 Kč za 1 m 3 se jedná o nárůst o 4,6 %. Návrh ceny pro stočné pro město Sedlčany byl předložen ve výši 25,31 Kč za 1 m 3 bez DPH. Ve srovnání s cenou bez DPH pro rok 2012 ve výši 24,18 Kč za 1 m 3 se jedná o nárůst ve výši 4,7 %, a to v podstatě z totožných důvodů jako v případě ceny pro vodné. Tyto ceny bez DPH byly také zastupitelstvem Sedlčan 26. listopadu schváleny. Samostatnou kapitolou zůstává výše DPH pro rok Parlament sice odsouhlasil vládní balíček, který obsahuje zvýšení DPH ze současných 14 na 15 %, avšak aby tato sazba mohla platit, musí úspěšně projít celým legislativním procesem. Není jasné, zda se to podaří tak, aby sazba byla platná od 1. ledna Pokud bude platná sazba DPH 15%, pak cena pro vodné pro rok 2013 včetně DPH bude 28,65 Kč za 1 m 3 a cena pro stočné pro rok 2013 včetně DPH 29,11 Kč za 1 m 3 - souhrnně v Sedlčanech tedy 57,76 Kč za 1 m 3. V současné chvíli je však platná sazba DPH pro příští rok ve výši 17,5 %, tudíž pokud se zavedení sazby DPH ve výši 15% legislativně nepodaří, bude muset být, alespoň přechodně, aplikována v současnosti platná sazba. Při aplikaci sazby DPH 17,5 % by cena pro vodné pro rok 2013 včetně DPH činila 29,27 Kč a cena pro stočné pro rok 2013 včetně DPH 29,74 Kč za 1 m 3 - souhrnně tedy 59,01 Kč za 1 m 3. V současné chvíli nelze předjímat, jak bude celá situace řešena, neboť řešení je zcela v rukou zákonodárců a státu. Jakými argumenty jste zastupitele v Sedlčanech přesvědčili? Ivan Eis (vlevo), generální ředitel 1. SčV, byl na zasedání zastupitelstva v Sedlčanech letos již podruhé. Vysvětloval, co společnost vede ke zvýšení cen vody. Foto: Marie Břeňová Zdůvodněním, že nárůst cen je způsoben zejména poměrně významným poklesem spotřeby pitné vody zvláště u průmyslových odběratelů, kde k omezení spotřeby pitné vody z veřejného vodovodu dochází jednak substitucí spotřeby využitím vlastních zdrojů (Povltavské mlékárny) nebo útlumem výroby. Dalším důvodem nárůstu ceny je pak nárůst některých nákladů vlivem zvýšení ceny. Typickým příkladem je nárůst ceny elektrické energie, kde se promítá vliv kompenzace zelené energie. S tím provozovatel nemá šanci nic udělat. Vloni zastupitelstvo Sedlčan schválilo nové ceny vodného a stočného až v dubnu. Podařilo se vám finanční výpadek pokrýt ze svých zdrojů, nebo budete požadovat nějakou kompenzaci? Tento výpadek se bohužel pokrýt nepodařilo, a to zejména v důsledku negativního vlivu poklesu spotřeby v roce 2012 a mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V období únor a duben byly vysoké mrazy bez sněhové pokrývky, které zapříčinily nebývalý nárůst havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řadech. Řešení těchto mimořádných událostí znamenalo také výrazný nárůst nákladů s tím spojených. Proto bylo nutno přistoupit, dle původní dohody, ke kompenzaci propadu vlivem pozdního schválení ceny pro rok Celková výše této kompenzace činí částku 76 tisíc korun. Avšak ani tato kompenzace nestačí pokrýt celkový finanční propad v obou kalkulacích. Kompenzace tohoto propadu se děje na úkor zisku provozovatele. Plánujete v příštím roce na Sedlčansku nějaké investice do úpraven, zlepšení technologií...? Z hlediska kvality dodávané vody byla již většina problematických lokalit na Sedlčansku vyřešena a tak jediné zásadní opatření, které navrhujeme v příštím roce realizovat, je osazení technologické linky na odstraňování dusičnanů z pitné vody v obci Osečany a s tím související úpravy stávajícího vodojemu. Realizace však bude závislá zejména na finančních možnostech obce. Budete investovat do úpravny pitné vody v Kosově Hoře. Dlouhodobě se jedná o přivaděči z Želivky, ale to je stále tak trochu hudba budoucnosti. Jak to vidíte vy? V současné době se ve věci přivedení pitné vody ze Želivky intenzivně připravuje projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Následovat bude vlastní výběrové řízení a pak realizace stavby. Optimistické odhady předpokládají, že by se v roce 2013 mohlo začít stavět. Z tohoto důvodu jsou pochopitelně veškeré zásadní investice do úpravny vody Kosova Hora omezeny na minimum nezbytné pro udržení úpravny vody v chodu. Pokud by další průběh událostí vedl k tomu, že nebude možné v horizontu pěti let přivedení pitné vody z vodárenské soustavy Želivka realizovat, bylo městu Sedlčany naší společností doporučeno provést alespoň dílčí rekonstrukci úpravy vody v Kosově Hoře tak, aby umožnila spolehlivou výrobu kvalitní pitné vody i v dalších letech. V Kosově Hoře 1. SčV investovala do hřiště na petanque, předtím jste podpořili iniciativu sedlčanských myslivců ohledně nákupu několika párů zajíců. Plánujete v příštím roce podporu nějakého dalšího projektu na Sedlčansku? Obě akce byly podpořeny v rámci projektu BioGRANTY 2010 a MiniGRANTY 2012, které pravidelně na přelomu roku vyhlašuje Nadační fond Veolia. Podmínkou účasti je předložení a podpora projektu naším zaměstnancem. Předložené návrhy pak posuzuje a schvaluje správní rada Nadačního fondu Veolia. Úspěšnost ovlivňuje především množství podaných projektů v daném roce a samozřejmě jejich zaměření. Není vyloučeno, ale to v tuto chvíli nelze potvrdit, že se i v příštím roce najde projekt, který svým zaměřením podporu získá. Vyptávala se: Marie Břeňová Generální ředitel 1. SčV Ivan Eis zastupitelům Sedlčan dost podrobně vysvětloval cenovou kalkulaci a také to, že desetiprocentní zisk, který plánují, jim slouží i jako cenový nárazník. Tak fungoval i začátkem letošního roku. Zem byla promrzlá a bez sněhu - tedy bez izolace. Průběh zimy tak znamenal pro vodohospodáře trojnásobně až čtyřnásobně více poruch a havárií, než na jaké jsou normálně zvyklí. Z deseti procent zhruba polovinu neinkasovali, protože částku prostavěli, proopravovali. Za třináct let, co se v tomto oboru pohybuju, tak jsem nezažil takovýto nepříznivý průběh zimy, řekl generální ředitel a prý doufá, že letošní zima jim takové problémy nenadělá. -mbjedním dechem Nárazník

3 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní cestu k přivaděči vody ze Želivky nazval horrorem (dokončení ze str. 1) Za hlavní příčinu však označil starosta Sedlčan skutečnost, že teprve v létě vyhlásil Katastrální úřad Benešov digitalizaci, zejména v oblasti okolí Bystřice. V mnoha oblastech nám tím dochází ke změně parcelních čísel i k tomu, že trasa nám vede jinudy, někde se nám proto změnili i vlastníci. S týmem deseti lidí řešíme intenzivně tyto záležitosti, sdělil starosta. Upozornil, že to souvisí následně s problémy v mapových podkladech. Trasa musí být položena do nového stavu po digitalizaci. Vydání stavebního povolení, které je jednou z hlavních podmínek pro uzavření smlouvy se státním fondem, kde máme na tuto akci rezervováno 340 milionů korun, sdělil. Vrásky dělá starostovi také výběrové řízení na správce stavby. Výběrové řízení na technický dozor se již uskutečnilo, ale teď bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. To naprosto zkomplikoval zákon 55/2011 Sb. tedy novela zákona o veřejných zakázkách. Nesouhlasím s tím, že tento nový zákon odstraní korupci v České republice a ve veřejných zakázkách, tvrdí starosta. Povede k tomu, že obce v příštích letech přestanou investovat, tvrdí. Vysvětlil, že podle zákona je základní podmínkou vypracování prováděcí dokumentace, která se až do loňského roku podle rozsahu a náročnosti stavby buď vůbec nedělala, nebo se dělala v rámci provedení stavby zhotovitelem čili dodavatelem. Nyní investor čili obec musí prováděcí dokumentaci zpracovat do detailu předem. Znamená to časové i finanční nároky. Další brzdou jsou podle slov starosty ohlašovací povinnosti a vyhlášení výběrového řízení. To zkomplikuje dál situaci. Místo co by se hledala podpora pro stavebnictví, které je jednou z hlavních pák ekonomiky, je naprostý nedostatek práce. Formulace, že se musí stavět za nejnižší náklady, je obrovské neštěstí. Dává to prostor i malým firmám pro velké akce, které nejsou schopny zabezpečit, například jako v případě přivaděče pitné vody za 400 milionů korun. Máme jasný termín. Prvního dubna příštího roku musí být na státním fondu, to je nejpozdější termín, všechny podklady pro to, abychom uzavřeli smlouvu to je stavební povolení s nabytím právní moci, vysoutěžení správce stavby a úplné dokončení s podpisem smlouvy na zhotovitele. Pokud se někdo ze zájemců odvolá, je to záležitost k vyřízení minimálně půlroční. Je tu velké nebezpečí, že řada technických a procedurálních kroků, které musíme dokončit, že se nedá v termínu realizovat, vysvětlil. Starosta upozornil na další záležitost, která je kromě uvedeného termínu limitující: Poslední faktury k proplacení státním fondem mohou být v prvním čtvrtletí roku O přechodu investice do dalšího plánovacího období naprosto nemůžeme uvažovat. Marie Břeňová Posázavský Pacifik přivezl sv. Mikuláše i čertovu babičku REGION Zážitkem pro děti i dospělé byl v sobotu 8. prosince z Benešova speciálně vypravený vlak, který vezl čerta, sv. Mikuláše, anděla a čertovu babičku. Na sedlčanské nádraží přijel ve hodin. Několik vagónů plných pasažérů táhla historická motorová lokomotiva T Dětí jelo opravdu nepočítaně, rozdávali jsme jim jak perníčky, tak lízátka a jiné sladkosti, ale také pexeso, vystřihovánky a hlavně dobrou náladu. Čert s čertovou babičkou nadělovali uhlí a brambory, řekl nám po příjezdu na perón sv. Mikuláš, kterého skvěle ztvárnil Petr Hroš. Řekl, že mikulášskou atrakci připravilo benešovské divadlo Dokola, jehož je také členem. Jeden z organizátorů Petr Šarf, který je členem občanského sdružení Posázavský Pacifik, námpotvrdil, že s mikulášskou jízdou jsou v Sedlčanech poprvé. Ve vánočním vydání přiblížíme další aktivity Pacifiku v rozhovoru, který nám P. Šarf poskytl. Marie Břeňová O jízdu speciálního vlaku byl veliký zájem. Do Sedlčan přijel z Benešova v sobotu ve hodin. Vagóny táhla historická lokomotiva. V Kosově Hoře poletí balónky přání až k Ježíškovi KOSOVA HORA - Obec sova Hora společně s místní Kozákladní školou se v pátek 14. prosince připojí poprvé k akci určené dětem a celým rodinám. Nese název Český Ježíšek - vypouštění balónků přání. Její smysl podle vysvětlení pořadatelů spočívá v tom, že Snímky: -mb- v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem k nebi Ježíškovi. Jejím organizátorem je již šestým rokem Agency Je5, upřesnila Lenka Havlíčková, místostarostka Kosovy Hory. Sraz účastníků, kteří chtějí přání tímto způsobem poslat, je na náměstí v Kosově Hoře ve hodin. Vybraní dospěláci budou balónky rozdávat zdarma - i se vzkazy, které na ně odesílatelé upevní. K hromadnému vypouštění dojde podle časového scénáře, který musí být dodržen, v hodin. Centrem celé akce, která cbude aspirovat na nový český rekord, je letos jihočeské město Milevsko. Pokyn k slavnostnímu vypouštění balónků dá moderátor herec Václav Vydra prostřednictvím Rádia Impuls coby hlavního mediálního partnera. -mb-

4 4 strana Z REGIONU Milana Kubů těší, že se podařilo na Příbramsku zachovat systém mysliveckého vzdělávání, vysokou laťku v kynologii a honitby REGION - Snad není v regionu myslivec, který by neznal Milana Kubů ze Sedlčan. Vykonával do září letošního roku funkci jednatele Okresního mysliveckého spolku v Příbrami. Nastoupil jsem do Příbrami 8. června 1988, takže jsem tam byl jednatelem více než 24 let, říká a vzpomíná krátce na lidi, kteří před ním stejný post zastávali Václava Žida, který zemřel v roce 1986, kdy ho vystřídal Vladimír Polák, bývalý vedoucí správy vojenské správy z Jinců. Když mě téměř před čtvrt stoletím oslovili, nejdřív jsem to slíbil, později jsem si vše hodně rozmýšlel, protože jsem v té době měl malé děti a obával jsem se dojíždění, nepopírá, že řešil dilema. Jak ho vyřešil, je jasné. A léta, kdy pendloval mezi Sedlčany a Příbramí, plynula... Kubů potvrzuje, že přemýšlel, kdo ho nahradí a svého nástupce si vychovával. Rok před důchodem jsem jednoznačně stanovil pravidla. Myslivecké radě jsem oznámil, kdy odejdu. Působení na další tři roky jsem striktně odmítl s tím, že co je staré, musí pryč, směje se. Našel jsem za sebe dobrou náhradu, osmadvacetiletého lesního inženýra Zdeňka Dubského z Nepřejova u Kamýka. Převzal moji funkci letos 2. října, představuje ho stručně. Na otázku, co ho nejvíc těší z toho, co pro myslivost v regionu udělal, reaguje: Důležité rozhodně bylo, že se podařilo zachovat systém mysliveckého vzdělávání. Každý rok nepřetržitě byl pořádán myslivecký kurz, kdy ministerstvo zemědělství určuje, za jakých drsnosrstý jezevčík, který je výborným společníkem doma i v honitbě. Foto: -mbpodmínek se může myslivost provozovat. Po revoluci totiž byly tendence nabízet myslivecké vzdělávání ve zkrácených dobách za měsíc, za dva... Nám se však stále dařilo držet povinnou praktickou roční přípravu, kterou musí adept po kurzu absolvovat. V roce 2002 roční praxi uzákonila i ministerská vyhláška, připomíná Kubů. Je to naprosto v pořádku, protože adept pozná celý rok mysliveckého roku od výroční schůze, přes sčítání zvěře, brigády, údržbu a výstavbu krmelců, zkoušky psů... Milana Kubů těší, že se dařilo držet v kynologii vysokou laťku zkušebních komisařů. Celá léta jsme měli jediný cíl, a to zajistit všem uživatelům honitby možnost předvést dostatek psů, aby získali loveckou upotřebitelnost. Základní věci podzimní zkoušky, norování, barvářské zkoušky, lesní zkoušky a všestranné zkoušky psů jsme zajišťovali. To bylo nejdůležitější, protože počty lovecky upotřebitelných psů pro danou honitbu jsou stanoveny vyhláškou, připomíná. Milan Kubů je rád, že myslivci ustáli období, kdy se tvořily nové honitby a některá média se snažila lidovou myslivost v očích veřejnosti zdiskreditovat. Po takzvané sametové revoluci došlo v roce 1992 ke změně zákona o myslivosti. Do té doby bylo právo myslivosti dáno státním organizacím a zemědělským družstvům a od roku Milan Kubů během našeho setkání vyřídil několik telefonátů, kdy se o jeho názor a nejvhodnější řešení zajímali členové mysliveckého sdružení. Svoji přítomnost také připomínal 1992 zákona 512 se dávalo právo myslivosti opětovně po mnoha letech vlastníkům pozemků. Potom následovaly valné hromady, v roce 2001 další zákon, který ukládal zachování honiteb a v něm byla spousta problémů. Ministerstvo v té době nesehrálo dobře svoji roli, nevydalo jednoznačné organizační pokyny, což se dotýkalo i myslivců v Počepicích. Spor o honitbu Hrabří a Počepice trval tři roky a společnými silami se nám kauzu podařilo projednat až u kasačního soudu v Brně a počepičtí myslivci nakonec uspěli, připomíná jeden případ za všechny. Kubů prý cítí, že největší odborníci na myslivost jsou v současné době na pověřených obcích v Sedlčanech, Příbrami a Dobříši. Čím ale výš, tím hůř. Úředníci berou svoje zaměstnání jako přestupní stanici, nemají k myslivosti mnohdy vůbec žádný vztah a vymýšlí často velké nesmysly, komentuje situaci. Trápí ho prý zbohatlíci, kteří by nejraději lovili bez pravidel. Nebezpečné jsou podle jeho názoru i snahy, které chtějí prosadit snížení výměry honiteb. Dnes je minimální honitba 500 hektarů, oni chtějí jít na 150 hektarů, což v současné době spárkaté zvěři absolutně nevyhovuje, ukazuje na současný problém. Těší ho, že se podařilo do konce mysliveckého roku, který končí 30. března 2013, po deseti letech uzavřít již mysliveckým sdružením v předstihu nájemní smlouvy. Není to jednoduché, protože vlastníci a spoluvlastníci pozemků se mění, smutné prý je, že ani mnohdy nevědí, kde se jejich pozemky nalézají a k půdě nemají vztah. Připomíná také, že myslivost není o střílení, jak si lidé zejména z větších měst myslí, ale o celoroční práci a péči o zvěř. Když Kubů předával pomyslné žezlo svému nástupci, tak podle svého přesvědčení, mu nenechal žádného kostlivce ve skříni. Myslivosti se chce dál věnovat v MS Sedlčany. Chodím rád do lesa, často bez flinty, myslivost a přírodu si čím dál tím víc užívám, tvrdí. Marie Břeňová Hasiči letos vánoční strom v Jesenici nekáceli ani nestavěli NEDRAHOVICE - V klubovně Obecního úřadu Nedrahovice se v sobotu 1. prosince sešli děti i dospělí k adventnímu motání a společnému popovídání. V sousedské atmosféře si zhotovili svůj vlastní adventní věnec a svícen. Pak společně odešli do Jesenice, kde se obyvatelé obou obcí scházejí k rozsvícení vánočního stromu. píšete nám Členové hasičského sboru letošní vánoční strom nekáceli a nestavěli. V obecním parku vysadili kultivar živého vánočního stromu a ten společně bude s lidmi růst a stárnout. S pásmem básní, písní a koled vystoupili žáci základní školy a děti z mateřské školy. Pásmo s nimi sestavili a nacvičili učitelé Jaroslava Šofková, Jitka Jará a Lukáš Kolář. Večerem provázela ředitelka školy Drahomíra Peštová. S přáním příjemného prožití adventního času a vánočních svátků vystoupil starosta Jesenice Miloslav Hrazánek. Po rozsvícení vánočního stromu následoval ohňostroj. Peníze získané za prodané občerstvení budou využity k nákupu materiálního vybavení pro zájmové vzdělávání a aktivity dětí v mateřské škole. Text, foto: František Vávra V klubovně se sešli děti i dospělí k adventnímu motání a popovídání.

5 Pronajmu nebytové prostory ve Víta Nejedlého v Sedl anech. Tel.: /12 Prodám kamna na d evo Bullerjan ČALOUNICTVÍ Provádíme opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří, opravy motocyklových sedadel atd. Po dohodě odvezeme, přivezeme zdarma do 40 km od Sedlčan. J. Ševčíková - Sedlčany, tel.: , MASÁŽE , , Dárkové poukazy na masáž Balíčky masáží za akční ceny (skvělý vánoční dárek) Při nákupu nad Kč létající přání zdarma VELKÝ VÝBĚR MASÁŽÍ Vánoční novinka - CANDLE MASÁŽ Nově - výživové poradenství Pro firmy: možnost čerpání na fakturu Kosmetické studio Pasáž 7, ul. 28. října, Sedlčany 01; 2 roky v provozu, kamna Fikoterm na tuhá paliva typ F kw - nová netopená, kotel na oh ev vody Brutar - málo používaný, el. olej. radiátor 220 V, 2000 W - málo používaný. Ceny dohodou. Tel.: /12 Pronajmu byt 3+1 P edbo ice 74, "vilad m", parkování na zahrad, K /m s. + el. a voda. Tel.: /12 Pronajmu byt 2+1 ve 3. p. bez výtahu v Sedl anech. Tel.: /12 Pronajmu garsoniéru v Plzni. Tel.: /12 Sháním odborníka na vylad ní antény na satelit. Sp chá. Tel.: /12 Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci v Sedl anech, v etn zahrádky. Cena poplatky. Tel.: /12 Nabízím výhodn dou ování z J v Sedl anech. Tel.: /12 Pronájem tanečního sálu v Prosenické Lhotě (svatby apod.) Tel.: Pasáž 7 - ul. 28. října, Sedlčany Nadílka 24. prosince nekončí Obuv Pasáž 7 Sedlčany naděluje i po Vánocích Ve dnech 27. a sleva 25% na pánskou a dámskou zimní obuv 10% na dětskou zimní obuv Nabídka kvalitních vánočních stromků z jihočeských plantáží Zveme vás na předvánoční rozjímání o ADVENTU, NADĚJI a BUDOUCNOSTI světa (borovice černá, jedle kavkazská a obrovská, smrk a další) Prodej od 7. do 23. prosince 2012 na parkovišti supermarketu BILLA v Sedlčanech Informace: ŠTIČÍ LÍHEŇ Esox, spol. s r. o. Nově otevřená prodejna ryb na sádkách v Nedrahovicích Telefon: rybí vnitřnosti saláty pstruh losos chlazený Vánoční kapr z Musíka ceny: 72 Kč/kg I.třída (do 2,5 kg), 79 Kč/kg výběr Ve dnech prodej kaprů i na náměstí v Sedlčanech Sobota POSELSTVÍ ADVENTU Začátek: 14:30 hod. Miroslav Kysilko Neděle PROČ (NE)BUDE KONEC SVĚTA? Začátek: 16:00 hod. Tomáš Chmel Sbor církve adventistů s.d. Komenského nám 70 SEDLČANY P ijmeme VEDOUCÍHO PODNIKOVÉ PRODEJNY Sedlcany_vanoce2012_92x110CB.indd :55:46 (hlavní nákup í) Požadavky: ÚSO technického sm ru, AJ nebo NJ, znalost zem d lských stroj výhodou Životopisy posílejte na: nebo tel:

6 6 strana DEN ŘEMESEL V městském muzeu zavoněly Vánoce, nejvíce vůní se mísilo v přízemí budovy SEDLČANY V prostorách městského muzea a také před vstupem do budovy se v pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince konal již třetí ročník velké adventní akce, která dostala název Netradiční Vánoce v muzeu. Předváděcí dny řemesel spojené s předvánočním prodejem jsou jednou z největších akcí v novodobé historii Městského muzea Sedlčanech. DAVID KRAMEŠ NABÍZEL CHLÉB POPRVÉ Téměř na den přesně po roce zde předvedlo ukázky své práce několik desítek řemeslníků a vystavovatelů, z nichž někteří byli v muzeu už zkušenými rutinéry, zatímco jiní zde ukazovali výsledky své práce poprvé. Ke druhé skupině patřili David Krameš z Křepenic a jeho dcera, kteří zájemcům nabízeli domácí kvasový chléb s bylinkovým máslem nebo se sádlem. Také jsme ochutnali a museli uznat, že chleba je skutečně mimořádně dobrý. Já tady dnes tak trochu zaskakuji za svoji manželku Alenu, řekl nám David Krameš. Chléb pečeme podle velmi starého receptu tak, jak se kdysi pekl. Nepoužíváme proto kypřidla ani umělá barviva a,éčka. Příští rok bychom U dřevořezbářských prací Václava Křížka z Křepenic jsme zastihli Anetu Všetečkovou, která u vedlejšího stolku pomáhala svojí babičce Marii s nabídkou formiček a vykrajovaček na vánoční cukroví. Snímky: -dav- rádi otevřeli u nás v Křepenicích malou pekárnu, a proto jsme přivítali, že naši práci můžeme prezentovat na předváděcích dnech řemesel v sedlčanském muzeu. DOBROTY BYLY TAKÉ Z DŘEVĚNÝCH FOREM V prostorách budovy ale zdaleka nevoněl výhradně čerstvě upečený chléb. O kus dál měl stánek s medovinou, medem a výrobky z medu Jan Zdeněk z Roviny, hned naproti Eva Zburníková nabízela k ochutnání bio výrobky z pekárny Zemanka a také tentokrát do Sedlčan přijely dvě hospodyňky, které připravovaly speciální vánoční dobroty v dřevěných formičkách. Jedná se o vtlačované perníkové těsto, řekly nám Věra Jandová z Břekovy Lhoty a Anežka Bílková z Dublovic. Na této akci jsme již potřetí a dnes děláme perníkové podkovy, kapříky, zvonečky a srdíčka. Všechny děti, které přijdou, si mohou výrobu těchto perníčků vyzkoušet a také si je odnést domů. Stejně jako v loňském roce poblíž vchodu do muzea, tentokrát u stánku s nabídkou pečených i zmražených ryb, rozdmýchal výheň kovář z Kosovy Hory Jindřich Pittner a přímo na ulici zájemcům ukazoval, jak vypadá jeho práce. Mladý kovář je ve skutečnosti kovoobráběčem, ale ve svých volných chvílích dělá vše, na co si člověk vzpomene - zábradlí, nebo třeba i vrata. V horních patrech budovy návštěvníci žasli nad titěrnou prací některých řemeslníků, kteří dělali výrobky z korálků, drátků a předváděli výrobu vykrajovaných svíček. Za všechny řemeslníky jsme oslovili Janu Dikunovou ze Sedlčan věnující se drátkování s korálky a zeptali se jí, jak dlouho trvá, než dokončí jednu ze svých prací. Pokud se týká větších výrobků, mám tady například větvičku jmelí, kterou jsem dělala čtyři hodiny, svěřila se Jana Dikunová. Třícentimetrový zvoneček mám hotový asi tak za hodinu. Dělám také andílky a výroba každého z nich mi trvá dvacet minut. David Myslikovjan David Krameš z Křepenic společně se svojí dcerou nabízel k ochutnání domácí kvasový chléb s bylinkovým máslem nebo se sádlem. anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa anketa Co byste od nového vedení kraje ve vztahu k obci nebo regionu uvítali? MILOSLAV HRAZÁNEK, JESENICE Každý pochopitelně žádá peníze a čím více, tím lépe. Já osobně bych se spokojil s tím, kdyby zůstalo školství a zdravotnictví na té úrovni v regionu, jaká je. Pokud by se to hnulo k lepšímu, bude jenom dobře. Potom bych si přál, aby skončilo tunelování státního a krajského rozpočtu. Ať se přerozdělí peníze dle počtu obyvatel a rozlohy a nechají na obcích, kde si samy zvolí priority, na co peníze uvolní. Anketní otázku jsme položili několika starostům regionu Sedlčanska. Odpovídali však trochu s rozpaky. Někteří se dokonce omluvili, že tentokrát se raději vyjadřovat nechtějí... JANA PŠENIČKOVÁ, NALŽOVICE Ráda bych se nechala příjemně překvapit. Přála bych si, aby byly Krajským úřadem Středočeského kraje po delší době vypsány opět nějaké dotační tituly - to se dlouho nestalo. PAVEL PECHAČ, OSEČANY Určitě bych uvítal, kdybychom dostali od kraje víc dotací. Tím nechci říci, že by to za starého vedení bylo úplně špatné a k žádným penězům jsme se nedostali... Také bych si přál, kdyby se zástupci kraje více s vedením obce a obyvateli měst a venkova setkávali. Zlepšil bych také rozhodně informovanost směrem k obcím a zlepšil bych na internetu informační portál kraje. FRANTIŠEK CHLASTÁK, VYSOKÝ CHLUMEC Od nového vedení Středočeského kraje bych určitě uvítal spravedlivé a vyvážené přístupy do dotačních a grantových řízení včetně zakleté tvrze ROP Střední Čechy, který je pro nevyvolené a neoblíbené lokality nedobytnou baštou a administrativním bludištěm, kde snad chybí jen otázky na délku vlastní pupeční šňůry... Vyptávala se: -mb-

7 SEDLČANY - Několika starostům regionu jsme položili anketní otázku: Co by od nového vedení kraje ve vztahu k obci nebo regionu uvítali? Jejich odpovědi si můžete přečíst na straně 6. Starostovi Sedlčan Jiřímu Burianovi (ODS), který byl opětovně zvolen do nového krajského zastupitelstva, jsme položili obdobný dotaz a nechali mu na odpověď i více prostoru. To je zajímavá otázka. Nabídnu srovnání, byl jsem u toho, kdy kraj v roce 2000 vznikal a začínal od nuly. Přestože jsem byl proti vzniku krajů, za dva roky se vybudovaly nejen příslušné odbory, ale i systém fungování kraje, včetně ekonomiky. Podstatné pro mě bylo PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH strana 7 Středočeský hejtman Josef Řihák chce po Novém roce víc vyjíždět do měst a obcí kraje SEDLČANY Nový středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD) je současně senátorem a do 10. prosince byl také starostou Příbrami. Jak avizoval, v pondělí 10. prosince z funkce starosty odstoupil. Uvědomuje si, že vést město i kraj by bylo pro jednoho člověka nad jeho síly. Třebaže si myslí, že jich má i přes svůj, ne právě v současné době nejlepší zdravotní stav, na rozdávání. Při neoficiální návštěvě Sedlčan ve středu 28. listopadu pro Sedlčanský kraj uvedl, že práce je jeho největším koníčkem. Přibližně do Vánoc jsem stále na kraji až do večera, protože chci všem úředníkům vysvětlit, co bych si od nich přál, abychom spolu vycházeli. Udělat určité změny, například v zadávání zakázek, čerpání grantů z Evropské unie a organizačně se domluvit s ředitelem kraje, jak budeme spolupracovat. Chtěl bych dělat to, co mi bylo vždycky hodně blízké. To znamená jezdit víc než moji předchůdci po různých občanských sdruženích, navštěvovat starosty, slyšet o jejich problémech a s problémy se seznamovat na místě. Tak jsem to jako starosta Příbrami vždycky dělal, uvedl. Na otázku, jak to chce zvládat, reagoval. Samozřejmě, že Středočeský kraj je obrovský, největší v republice, člověk určitě všechno nestačí objet. Chtěl bych se s lidmi a se starosty setkávat co nejvíce. Například když kraj připravoval změnu v dopravní obslužnosti, tak se málo diskutovalo se starosty malých obcí a to byla chyba. I špatné zprávy bychom měli se starosty a organizacemi projednávat. Šetřit se musí všude, ale najít jinou cestu mnohdy také lze, myslí si hejtman Řihák. Na kraji přijímám lidi každý den a po Novém roce si opravdu přeji víc vyjíždět. Například jsem se již setkal se zástupcem rady důchodců Zdeňkem Pernestem. Jeho bratrancem je známý historik a spisovatel Jiří Pernes, který napsal knihu Takoví nám vládli - jde o knihu, která je věnována období poznamenanému vládou jedné strany.... Založili jakýsi svaz důchodců a udělali v Praze před dvěma měsíci na Kladně krajskou strukturu. Pochválili mě jako příbramského starostu, jak se starám o důchodce. Že například v Praze platí důchodci za byt kolem 150 korun za metr čtvereční a ubytování v Příbrami je 15 korun za m 2. Na druhou stranu jsem jim vysvětloval, že záleží na zastupitelstvu i na radě toho kterého města, co v době úspor upřednostní, co bude dotovat. Nejen důstojné stáří seniorů má ve svém programu, ale také chce udělat prý víc pro maminky s malými dětmi. Když se žena například rozvede a několikrát jí bývalý manžel nezaplatí alimenty, jde Před redakcí Sedlčanského kraje se náhodně potkal Josef Řihák s Hanou Maškovou. Ta hejtmana poznala, podali si spolu ruce a chvíli pohovořili. Foto: Marie Břeňová k soudu. A já mám pocit, že soudy příliš nezajímá, co budou děti, než soud rozhodne, jíst. Znám mnoho případů právě z Příbrami, kde jsem se snažil ženám v takovéto situaci pomoci alespoň levnějším ubytováním v azylovém domě, říká s tím, že by ve Středočeském kraji rád podpořil výstavbu azylových domů, aby lidi měli alespoň střechu nad hlavou. Přibývá lidí, kteří se dostávají do obrovské finanční tísně, a není to tím, že by nechtěli dělat, ale neseženou dlouhodobě při osmi až desetiprocentní nezaměstnanosti vůbec žádnou práci, dodává. Nový hejtman potvrzuje, že Sedlčansko dost dobře zná z doby, kdy jako veterinář vykonával dozor nad sedlčanskými jatky, dalšími podniky i podnikateli. Ještě na dřívějším postu poslance navštívil sedlčanský azylový dům, byl u otevření Domu s pečovatelskou službou v Petrovicích, bojoval svého času o to, aby mohly handicapované dívky zůstat v nalžovickém zámku... Rád by do svého programu návštěv zařadil v příštím roce také sedlčanský domov seniorů, který je s kapacitou 300 lůžek největším zařízením tohoto typu v kraji. Nový hejtman Řihák trvá na tom, že podporovat jízdné do škol v rámci Středočeského kraje, stejně jako proplácet zpětně poplatky za hospitalizaci nebo vyšetření v krajských oblastních nemocnicí, je správné. Pokud jde o poplatky ve zdravotnictví, pokračujeme tak, jak nám to povolily soudy. Pacient musí poplatky u lékaře nebo za hospitalizaci proplatit, pošle účet na kraj a my proplácíme zpětně dvakrát do roka, poznamenává. Ročně nás úhrada poplatků u lékaře stojí dvanáct milionů korun. Ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ale mnoha lidem by tyto peníze chyběly a pro kraj to až tak významná částka není. Jak jsem řekl, je to o prioritách. Na otázku, co by rád zlepšil na Sedlčansku, zareagoval: Kvalitu silnic. Nejen na Sedlčansku. Marie Břeňová Starosta Sedlčan Jiří Burian prý nemá s výjimkou bodu o poplatcích v nemocnicích a žákovském jízdném výhrady J. Burian, starosta Sedlčan Foto: -mb- druhé volební období, kdy měl kraj svůj směr, ať se to týkalo dopravy, zdravotnictví, školství, všech částí života kraje. Měl i ustálenou ekonomiku a já jsem předpokládal, že ve třetím volebním období, kdy jsem byl do kraje též zvolen, se na řadu těchto pozitivních věcí naváže. Bohužel se tak v řadě případů nestalo. Rozpočet kraje a jeho vlastní čerpání a výsledky pro mě byly docela v řadě případech tajuplné. Nedověděl jsem se ani řádně o tom, jak vypadá stav investiční výstavby, konkrétně v oblasti dopravy. Nechci, aby to vyznělo kriticky z pohledu opozice, ale jako skutečnost. Nepatřím k lidem, kteří věci politizují, snažím se je řešit a mnoho věcí se neřešilo. Teď je otázka, zda v tomto volebním období nové vedení kraje naváže na ta pozitiva z druhé volebního období a vytvoří si prostory pro čtvrté volební období, nebo zda bude pokračovat ve třetím volebním období. Uvítal bych, aby diskuse k věcem na kraji byla konstruktivní a problémy se minimálně politizovaly, uvedl. Prostudoval si prý volební program ČSSD na čtyřleté období a kromě bodu sedm, který hovoří o poplatcích v nemocnicích a žákovském jízdném, k němu nemá výhrady. Všechny ostatní body tak, jak jsou formulovány, jsou totožné s našimi. Měl by být přece jeden zájem, aby kraj fungoval a šel dopředu. Poznatky, které mám z minulého volebního období za Davida Ratha, tak řada věcí přestala fungovat, nebo vůbec nefungovala. To, z čeho mám veliké obavy a pro mě je to veliké zklamání, ať to vyzní jakkoliv, že po třech volebních obdobích tohoto kraje se rozdělilo vedení i pro KSČM. A to jsem velice zvědav, co se bude programově prosazovat. To je pro mě veliký otazník, dodal Jiří Burian. -mb-

8 8 strana ZPRAVODAJSTVÍ Advent je pro zloděje časem hojnosti REGION - Ve vánočním období zloději nespí. Pro ně je to čas hojnosti, lidé totiž ve velkém nakupují a mají u sebe i větší množství peněz. Ke své rychlé ruce využívají lapkové především shonu a nepozornosti lidí. Krádež bývá blesková, předem nacvičená. Okradený ani nic nepostřehne, zjistí to až mnohem později. Muži by neměli nosit peníze a doklady v zadní kapse kalhot, ženy zase nechávat peněženky a cennosti na vrchu kabelky. Tu by měly nosit pokud možno u těla a využívat různá zapínání. Tašky bychom neměli vůbec pouštět z dohledu, například zanechávat v nákupních vozících. Doklady je třeba nosit odděleně od peněz a PIN odděleně od platební karty. Co bychom měli dělat, když už ke krádeži dojde? Co nejdříve kontaktovat policii. Pokud byla odcizena platební karta, ihned ji zablokovat. Pokud byly odcizeny klíče od domu, co nejrychleji učinit opatření proti jeho vykradení. I když se objevují preventivní rady rok co rok v televizi a v novinách, i tak jsou vždy nahlášeny případy kapesních krádeží. Je důležité nedávat příležitost těmto lidem, kteří se na úkor slušných lidí neoprávněně obohacují, a být maximálně obezřetní! Monika Schindlová, Policie ČR PROČ Z PRAŽSKÉ KNIHOVNY ČÍTAJÍCÍ PĚT SET ZAMĚSTNANCŮ JEZDÍ DO SEDLČAN NA ZKUŠENOU? Na rozdíl od pesimistických prognóz je skutečnost jiná: Klasická kniha stále žije! SEDLČANY Ke 130. výročí Městské knihovny v Sedlčanech poblahopřáli také dva významní hosté předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Vít Richter a Zlata Houšková, pracovnice Národní knihovny. Ředitelka knihovny Blanka Tauberová je před deseti lety, kdy přebírala funkci po Janě Lehovcové, nazvala tatínkem a maminkou novodobého knihovnictví. ELEKTRONICKÉ ČTEČKY, NEBO KLASIKA? Vít Richter se při této příležitosti zamyslel nad budoucností knihovny. V poslední době velmi často, zejména od novinářů, dostávám otázku, zda ještě současné knihovny mají smysl. V poslední době se objevil fenomén elektronických knih, elektronických čteček. Slyšíme informace o tom, jak jsou prodávány a využívány. Pečlivě sledujeme statistické údaje, jak jsou Zlata Houšková se častěji než v takovémto společenském oblečení objevuje v Sedlčanech v teplákách. Hrává tu fotbálek v rámci Čtenářské ligy při utkáních čtenářů proti spisovatelům, ilustrátorům... České knihovny vykazují každý rok rekordy v návštěvnosti, vyslechla si dobrou zprávu od Víta Richtera nejen ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Snímky: Marie Břeňová knihovny využívány a na rozdíl od těch pesimistických prognóz je realita úplně jiná. České knihovny, pokud hovoříme o veřejných knihovnách, které jsou zřizovány obcemi nebo městy, vykazují každý rok rekordy v návštěvnosti. To číslo se v současné době blíží v České republice čtyřem milionům návštěvníků ročně. Knihovny si nemohou stěžovat na nezájem uživatelů, uvedl v Sedlčanech. SEDLČANY PŘEVYŠUJÍ VYSOCE PRŮMĚR Vít Richter poznamenal, že v posledních letech jezdí do sedlčanské knihovny často díky soutěži o nejlepší knihovnu v České republice. Víme, že v sedlčanské knihovně je registrováno více než 30 procent všech obyvatel, což je v průměru dvakrát víc, než je tomu v České republice. Za veliký úspěch také považuje, že v sedlčanské knihovně je registrováno téměř osmdesát procent dětí, což je třikrát tolik, než je v České republice běžné. Upozornil, že všechny knihy, které v sedlčanské knihovně jsou k dispozici, by se v digitální podobě vešly snadno na paměťové médium. Pokud hovoříme o knihovnách, tak o nich nemluvíme jako o veřejném médiu, ale jako o společenské instituci, která má obrovský význam, veliké množství vazeb na instituce a občany ve městě. Dodal, že by si i do budoucna přál, aby knihovny zůstaly i v budoucnosti v pravém slova smyslu společenským, kulturním, vzdělávacím a informačním centrem. Pokud jde o sedlčanskou knihovnu, pak je to přesně taková instituce, jakou si představujeme a myslím si, že nemusíme mít v tomto ohledu žádné obavy o její budoucnost, pochvaloval si. KNIHOVNA DĚLÁ MĚSTU VELIKOU ČEST Zlata Houšková pak upozornila, že v České republice existuje několik měst, kam jezdí pravidelně. Když se řekne Sedlčany, tak člověk obecný český si pravděpodobně vzpomene na sýr, ale existuje možná několik desítek tisíc lidí, kteří si kupodivu nepomyslí na Pepu, ale na sedlčanskou knihovnu. Sedlčanská knihovna dělá tomuto městu slávu, ačkoliv si to domácí třeba neuvědomují, po celé České republice, tvrdí Houšková. Například se sem přijeli podívat knihovníci z Městské knihovny pražské, což je knihovna čítající téměř 500 zaměstnanců a ti se sem přišli podívat a poučit, jak některé věci kopírovat a dělat. A nejen oni, mohla bych tak jmenovat velké množství dalších knihovníků... Městská knihovna Sedlčany pravidelně atakuje vítězné místo v soutěži Městská knihovna roku a ve své velikostní kategorii stává na nejvyšší příčce. Na nejvyšší příčku dosáhla v soutěži Kamarádka roku, což je soutěž knihoven pro děti, kde již tuto prestižní cenu první místo v republice získala, připomněla. Knihovnu jsme také medializovali v souvislosti s projekty Lukáš. Paní ředitelka Blanka Tauberová dokonce přednášela studentům na vysoké škole o sedlčanské knihovně, upozornila a vyzvala obyvatele Sedlčanska, aby byli na tuto knihovnu patřičně hrdí. m b - Z NABÍDKY DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ Středa od 17 hod.: Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek a od 15 hod.: Pohádková babička nebo dědeček čtou Na čtení navazuje od 16 hodin výtvarná dílna. Pátek od 15 hod.: Děti sobě - koncert pod vánočním stromečkem.

9 SEDLČANY Ředitelka sedlčanského domova seniorů Jaroslava Kocíková si vysoce cení práce dobrovolných pracovníků, kteří bez nároku na mzdu v tomto zařízení pomáhají. Dobrovolníků je patnáct. Jsou různého věku. Nejmladší je studentka gymnázia, ale také sem do- ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 Dobrovolníci jsou zlatí lidé, tvrdí Jaroslava Kocíková, ředitelka domova seniorů Na tváři seniorky je patrné, že ji milá slova hostů povzbudila a potěšila. chází maminky s dětmi, které určitě mají svých starostí dost, a přesto přijdou. Překvapilo mě, že je mezi dobrovolníky pět nebo šest mužů. Jsou to všichni zlatí lidé, dochází sem ve svém volném čase, říká ředitelka. Potřebovali bychom jich rozhodně ještě víc. Nikdy není dobrých lidí dost, nepopírá. Dobrovolníci se věnují seniorům například v kulturní oblasti, promítají jim filmy, doprovází je na procházky nebo do kostela... Chodí mezi ně i řezbář M. Hácha, na kterého se rádi při práci dívají, poznamenává. Domov seniorů má určitý limit sociálních pracovnic a je vděčný za každou ruku a hlavu, která nám pomůže. Podotýká, že ale také senioři mají dobrovolným pracovníkům co nabídnout. Dětem například částečně nahrazují babičku a mohou jim sdělovat příběhy, které prožili, nebo vyprávět o časech, které minuly. Někteří senioři jsou Seniory, kteří zaplnili v pondělí 3. ledna jídelnu, hosté ujišťovali, že jsou součástí města a že si jich váží. Po obědě je čekalo sváteční pohoštění Předvánoční posezení zahájila ředitelka Domova J. Kocíková. Snímky: -mb- velmi vzdělaní, a tak z jejich jazykových nebo jiných znalostí může čerpat právě druhá strana. V seniorech je často opomíjené kulturní dědictví, které se přenáší z generace na generaci a bylo by jej dobré i zaznamenat, myslí si ředitelka. Nápadů má ona i zaměstnanci dost. Musíme zvolnit tempo, nezahlcovat je činností, ale přizpůsobit se jim, jejich režimu, abychom nedosáhli opaku, než chceme, připouští zároveň s úsměvem. Předvánoční posezení v pondělí 3. prosince ale bylo z těch setkání, které mnozí senioři uvítali. V jídelně se setkali s lidmi, kteří s Domovem nějakou formou spolupracují přišli je pozdravit zástupci města, profesionálních hasičů, knihovny, církve a některých organizací ze Sedlčanska i Příbramska. Po úvodním slovu ředitelky Jaroslavy Kocíkové, se mikrofonu jako první ujal místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel Jarmark byl názornou ukázkou, jak obyvatelé Domova umí zužitkovat a proměnit v hezké dárky i zbytky vlny. a po něm další a další hosté. Mimo jiné jim místostarosta - podobně jako ostatní řečníci - popřál, aby jak v Domově, tak ve městě byli spokojení. Méně mobilní klienti se mohli podívat na dění v jídelně prostřednictvím vysílání místní televize. Marie Břeňová Kontrolní výbor ověřoval, zda radnice dodržuje zákon o svobodném přístupu k informacím TAZATEL SE ZAJÍMAL O TO, KOLIK PLASTOVÝCH OKEN JE V PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH NA ÚZEMÍ SEDLČAN SEDLČANY - Městská rada bývá každoročně v závěrem roku informována nejen o činnosti komisí, které zřizuje jako svůj pomocný orgán, ale také kontrolního a finančního výboru, jejichž fungování ukládá obcím legislativa. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel jejich letošní aktivity stručně zrekapituloval. Kontrolní výbor pod vedením Petra Stoupy provedl kontrolu, jak jsou na radnici plněny povinnosti podle zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím, sdělil s tím, že pokud se kdokoliv z občanů nebo institucí v průběhu roku dotazoval na jakékoliv záležitosti, informace mu byly poskytnuty. Jedním z méně obvyklých požadavků tazatele prý například bylo, kolik plastových oken je v památkových zónách na správním území města Sedlčany. Podklady pro odpověď, která byla zveřejněna i na úřední desce, vypracovávala za odbor školství a památkové péče Hana Hájková. Pokud jsou to dotazy, které zaberou spoustu času a mohou s nimi být spojeny vyšší náklady, tak nám zákon umožňuje účtovat cenu za tyto služby. Pokud se někdo ptá na běžné věci, tak neúčtujeme nic, vysvětlil místostarosta. Kontrolním výborem bylo vedení města vytknuto, že na webových stránkách není celý sortiment informací podle vyhlášky 442 z roku V základních bodech se toto na webových stránkách objeví. V současné době se webové stránky města upravují, aby byly přehlednější, lidé se na nich dobře orientovali a fungovaly ještě lépe. Řeší se prioritně věci, které jsou důležité, poznamenal k drobným výtkám kontrolního výboru Miroslav Hölzel. Finanční výbor standardně projednával na začátku letošního roku výsledky hospodaření z roku 2011, zbýval se návrhem rozpočtu roku 2012, projednával zprávu nezávislého auditora a požadavky na finanční příspěvky zájmových sdružení a spolků. Na základě tohoto materiálu rada města rozhodovala o jednotlivých žádostech. -mb-

10 10 strana NA NÁVŠTĚVĚ Na kafíčku s lékařem a zastupitelem Zdeňkem Špalem ze Sedlčan Zdeněk Špale mladší (32) jde ve šlépějích svého dědy i otce, když se stal lékařem jako oni. DĚDA TO MĚL NEJTĚŽŠÍ Můj dědeček byl oboustranný sirotek. Vystudoval díky své píli a sveřeposti. Na vysokoškolská studia se dal až v relativně pokročilejším věku, bylo to po válce. Po promoci nastoupil jako lékař v Sedlci-Prčici v nemocnici, kde pracoval jako chirurg. Pokud vím, byli tam v té době jen dva lékaři a střídali se ve službách a pracovali spolu. Potom působil v Sedlčanech a odtud se dostal do Příbrami, kde byl ředitelem a později do Prahy do nemocnice na Karlově náměstí, kde také řediteloval. Po skončení této svojí profesní kariéry se vrátil do Sedlčan, kde vykonával lékařskou práci v domově seniorů. V té době mu bylo přes sedmdesát let, vypráví. Souhlasí s tím, že jeho děda byl jeden z těch nadšenců, kteří stáli u vzniku sedlčanské nemocnice. Ano, bojoval za to, říká. Táta měl oporu ve svém otci, vystudoval také lékařskou fakultu. Po promoci nastoupil v Příbrami, kde pracoval patnáct let. Potom byl primářem na chirurgii v sedlčanské nemocnici osm let a nyní vykonává privátní praxi. Do benešovské nemocnice občas chodívá operovat svoje pacienty, pracuje soukromě na ambulanci v Sedlčanech v domově seniorů, ve Voticích a v Sedlci-Prčici, vypráví. VĚDĚL, KAM PODAT PŘIHLÁŠKU Nebylo to tak, že bych si odmalička přál být lékařem. Maturoval jsem v roce Ale v momentě, kdy jsem se měl rozhodnout, kam půjdu po gymnáziu, jsem věděl, kam podat přihlášku. Přišlo mi to jako samozřejmé, aniž by mě někdo do toho tlačil. Otec mi vždycky říkal, abych si vybral povolání, které mě bude bavit. Kdo očekává v tuto chvíli nějakou historku ze studií, kterými se medici, jak je známe například ve filmových Básnících, škádlí, bude zklamán. Ne, na nic si nevzpomínám, žádné omdlévání v pitevně nebo něco podobného. I v tomto prostředí jsme se samozřejmě pohybovali. Nebylo to nic příjemného, ale člověk se spíš soustředil na to, že se musí něco naučit a že přímo v těch prostorách bude skládat zkoušky. Ten tlak na studium je takový, že emotivní složka takového zážitku jde stranou, říká mladý chirurg. Z. Špale promoval v roce DVA ROKY ZASEDÁ V ZASTUPITELSTVU Do komunální politiky jsem vstoupil za ODS, která hledala nové neokoukané tváře se zájmem o dění ve městě. To byl ten impuls, který mě přivedl na kandidátku v posledních volbách. Uspěl jsem, i když jsem si nedělal žádné ambice. V zastupitelstvu jsem dva roky a zasedám tamkromě Zdeněk Špale pracuje v zastupitelstvu dva roky a patří tedy služebně k benjamínkům. Většinou sedává vedle učitele gymnázia Františka Hodyse. Děda mi několikrát opakoval, že člověk může udělat chyby, ale měl by se chovat tak, aby si zachoval čisté svědomí, říká Zdeněk Špale. Foto: Marie Břeňová jiných s ředitelem sedlčanského gymnázia Zdeňkem Šimečkem, kterého jsem si už jako student vážil, poznamenává. Je to pro mě zajímavé, že se do určité míry mohu sám podílet na dění ve městě, kde žiju. V Sedlčanech se mi moc líbí a jsem šťastný, že tu mám svůj domov a rodinu. Žádné velké překvapení nebo zklamání mě v zastupitelstvu nečekalo, hodnotí. Ale je pravda, že jsem se dosud nesetkal s tím, že by mě někdo oslovil jako komunálního politika s nějakým požadavkem. Na otázku, co se za dobu, kdy je zastupitelem, ve městě změnilo, říká: Péče o město je soustavná práce, nemám pocit, že by to bylo poslední dva roky jiné než dřív. Důležité je hospodaření s prostředky, které jsou k dispozici a které se daří prostřednictvím dotací získat. Určitě by bylo milé, kdyby ve městě mohl být bazén. Ale to je podle mého názoru v nejbližší době zatím nereálné, myslí si. CO NEJVÍC ČASU PRO RODINU Volný čas? Toho prý mladý lékař nemá nazbyt. Když jej trochu vybude, tak chodím běhat. Když jsem chodil do školy, věnoval jsem se ještě v oddílu Rudolfa Bartoše cyklistice. Ale jen okrajově, pak jsem se raději soustředil na studia, vysvětluje. Co nejvíc se snaží věnovat rodině. Ví, že čas, který mu bez ní uplyne, už nikdy nevrátí. Mám dvě malé děti syn je prvňáček a dcera je ve školce. Chci být s manželkou i dětmi co nejvíce, napsat se synem úkoly... Obě děti mají hodně koníčků, říká. Nevšiml si prý, že by jeho potomci ovazovali, nebo operovali medvídka nebo jinou hračku. S úsměvem dodává, že zabývat se indiciemi, zda další pokolení bude pokračovat v lékařské tradici, je předčasné. VĚTŠINOU SLOUŽÍ NA SILVESTRA Také Vánoce se snaží Zdeněk Špale být s rodinou prožít v rodinném kruhu. Většinou se mi podaří, že na svátky nemám službu kolegové mi vyjdou vstříc. Ale na Silvestra zpravidla sloužím, poznamenává. Celá noc prý bývá veselá drobné popáleniny od pyrotechniky, řezné rány, silvestrovská noc doznívá až do Nového roku. To dopoledne lidé vystřízliví a zjistí, že mají nějaký úraz, nebo že je něco bolí a jdou k doktorovi, poznamenává. Na závěr našeho setkání se zajímám, zda je spíš optimista nebo pesimista. Ukazuje se, že mu nechybí smysl pro humor: Jsem spíš pesimista. Zastávám názor, že pesimista je informovaný optimista. Marie Břeňová Internetové noviny pro Střední Povltaví Hledat Domů Zprávy Kultura Sport Foto Kalendář Kavárna Inzerce Archiv SK Reklama Denn erstvé zprávy z regionu st edního Povltaví, to je Sedl anský kraj na internetu. Zpravodajství, sport, kultura, po así i fotoreportáže. Mezi sportovními lánky najdete i zprávu z velké akce malých karatist. Co pro Vás máme nového? Podívejte se na:

11 strana 11 Divadelní spolek Vichr z hor uvedl Cimrmana VYSOKÝ CHLUMEC - Divadelní spolek Vichr z hor pobavil v sobotu 1. prosince ve vysokochlumeckém hostinci příznivce cimrmanovského humoru. V domácím prostředí uvedli divadelní ZPRAVODAJSTVÍ ochotníci v režii Jitky Švadlenové hru se zpěvy Akt. Zdeněk Svěrák hru připisuje géniovi Járovi Cimrmanovi a sám se pasuje do role upravovatele. Role Žíly se ujal Luboš Hlaváček, Žílovou zpodobnil Martin Krotil, Sira si zahrál Jiří Neumann a dr. Turnovského Libor Nulíček. Hlavní protagonisté měli samozřejmě zázemí také v dalších nadšencích - zvuk měl na starosti Petr Tůma, scénu Aneta Lišmanová, jako kulisáci se osvědčili Petr Novotný a Jiří Hampl a jako poradce byl k nastudování přizván Stanislav Pech. Hlavní aktéry nám přibližují snímky, které na představení pořídila Anička Tauberová. -red- Odešel obětavý kulturní nadšenec, skvělý organizátor i člověk Zdeněk Vlček Devatenáctého listopadu zemřel dlouholetý a obětavý kulturní pracovník, skvělý organizátor, pracovitý člověk Zdeněk Vlček ze Sedlčan. V květnu tuto osobnost, která působila v sedlčanském kulturím domě, rozsévala v polních podmínkách osvětu i po venkově, připomněl sedlčanský historik Jiří Páv. Při příležitosti jeho 80. narozenin o něm napsal článek do sedlčanského měsíčníku Radnice. Netušil, že o několik měsíců později již s námi o něm bude mluvit v minulém čase. Vzpomínek na něj Čajová restaurace Čajová restaurace Nádražní Otevírací 109, Sedlčany (vedle železářství Břenda) PO - PÁ 9-20 doba: SO, NE zavřeno Nádražní 109, Sedlčany (vedle železářství Břenda) Sedlčany (dříve Čajovna Harmonie) Sedlčany (dříve Čajovna Harmonie) Denně čerstvé menu Prodej: BIO kosmetiky Saloos, Ayurvédské čaje, Otevírací zdravá výživa ECO doba: čistící prostředky vhodné do domácích čističek čany. Stejně jako bez festivalu si již nedokážu představit Sedlčany bez sousoší Lidé bez domova. Toto Bendovo dílo bylo odhaleno na Sukově náměstí v roce 1978 při příležitosti 35. výročí vystěhování Sedlčanska v období druhé světové války. Za tím vším je také Vlček. Kdo to dneska ví? - dává řečnickou otázku historik. V té době vznikla ve městě ještě další hodnotná umělecká díla. Na Novoměstském náměstí sousoší matky s dítětem, které bylo odhaleno v roce Je třeba má J. Páv mnoho. Pamatuji se, že Zdeněk Vlček přebíral kdysi městské muzeum do správy po paní Frkalové. Sbírky byly v té době na Červeném Hrádku. Když jsme tam přijeli, spustil veliký liják, dovnitř zatékalo a pršelo i na vzácné Sedlčanské kancionály. Letěli jsme nazpátek, sehnali jsme u lakýrníků krabice a do nich jsme chytali společně vodu a kancionály zachraňovali, řekl. Zdeněk dokázal vydupat to, o čem byl přesvědčen, že je správné. A když šlo o věc, dokázal se do krve pohádat. Jiří Páv také připomíná, že v 60. letech měli spolu v úmyslu udělat na Červeném Hrádku skanzen. Už jsme měli vytipovány chalupy, potom se situace politicky otočila a z tohoto záměru sešlo... Potvrzuje, že Zdeněk Vlček inicioval v Sedlčanech vydávání Kulturního kalendáře. Prvně vyšel v roce Byl též jedním ze zakládajících členů hudebního festivalu Sukovy Sedltaké vidět, že v té době byl šéfem na okrese v Příbrami František Benhák, který Sedlčanům přál. Ale za těmito uměleckými díly byla především spolupráce Vlčka s umělcem Břetislavem Bendou, protože sem sochaře přivedl. Máme v muzeu fotografie z doby, kdy se Bendovy sochy instalovaly a je i na nich vidět, jak Zdeněk kolem toho všeho nadšeně pobíhal. Benda vytvořil i reliéf Josefa Suka, který je v sedlčanském kulturním domě. Z. Vlček byl velmi zapálený pro kulturu a přivedl do Sedlčan řadu známých umělců, sděloval dále spontánně Jiří Páv. Dokládají to prý zápisy v kronice, které o představeních kulturní dům vedl a vede a kam účinkující píší pár slov. Redakce se ke kondolenci dodatečně připojuje. Zdeňku Vlčku, čest Vaší památce! -mb- SAUNA DUBLOVICE Kontakt: , SAUNA DUBLOVICE JEDINÁ SAUNA V OKOLÍ VYTÁP NÁ D EVEM KOMPLETN PO REKONSTUKCI - Infra sauna (vhodná pro kardiaky, astmatiky, posiluje celkovou imunitu) - JEDINÁ Parní sauna SAUNA p ed V dokon ením OKOLÍ VYTÁP NÁ D EVEM KOMPLETN - PO Možná REKONSTUKCI rezervace i pronájem celé sauny - cena dohodou - Vstupné 150 K /120 min K /180 min. - Slevové permanentky - Dárkové poukázky PROVOZNÍ DOBA út spole ná st ženy t spole ná pá ženy, spole ná so spole ná ne - po zav eno

12 PŘEHLED AKCÍ V REGIONU 12 strana Neseďte věčně doma za pecí VÝSTAVY MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY Malované na hedvábí - výstava obrazů Dušana Dvořáka a šperků Šárky Kváčové. Výstava potrvá do 4. ledna a je doplněna nabídkou klientů chráněných dílen Modrý klíč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY: Rok s krajkou IV - podzim/zima výstava k desátému výročí krajkového klubu, který působí při Městské knihovně Sedlčany, výstava potrvá do 2. ledna. - KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA SEDLČANY - Obrazy - již padesátá jubilejní výstava sedlčanského výtvarníka Petra Sůsy. KINO SEDLČANY Pátek od 20 hod.: Caesar musí zemřít - italský film; čtvrtek od 20 hod.: Pásmo krátkých filmů (Filmový klub Sedlčany); sobota od 20 hod.: Líbáš jako ďábel - česká komedie; Nadílka jak má být. Chvála rituálům! Rituály a tradice. Že jsou přežilé? Ale kdepak! To může říct jedině blázen. Třeba takový 5. prosinec. Školní chodby jsou ztichlé. Za dveřmi tříd ve 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech ale rezonuje očekávání, zejména u těch malých. Andělská pohlazení je zbavovala nejistot. Mikuláš promlouval, čerti se drželi zpátky. Nadílka jak má být. Chvála rituálům! Foto: archiv školy středa od 20 hod.: Twilght sága: Rozbřesk část 2, film USA. KULTURNÍ DŮM JS SEDLČANY Středa a čtvrtek od 18 hod.: Česká mše vánoční J. J. Ryby - v provedení pěveckého sboru Záboj, orchestru učitelů a žáků ZUŠ Sedlčany. HVĚZDÁRNA SEDLČANY Hvězdárna na Cihelném vrchu je v prosinci otevřena v pátek od 17 do 20 hod.. VÁNOČNÍ DÁREK PRO DOMOV SEDLČANY Městská knihovna Sedlčany vyhlašuje na měsíc prosinec sbírku pro sedlčanský domov seniorů. Do knihovny je možné přinést v provozní době knihovny klubíčka vln a přízí (kromě chemlonu), háčky na háčkování v jakékoliv velikosti, nepotřebné ručně pletené svetry na párání a také různé předlohy a pomůcky na vyšívání. Senioři z tohoto materiálu zhotovují různé výrobky a touto činností si také podporují jemnou motoriku. HOSTINEC NEDRAHOVICE Úterý od 21 hod.: Vánoční rocková zábava. CVIČENÍ QIGONG Každé pondělí v Městské knihovně v Sedlčanech. Vedou Jana a Petra Arcimovičovy. Od hod. pouze pro ženy, od hod. pro muže i ženy. RODINNÉ CENTRUM PETRKLÍČ SEDLČANY Středa : Pečení s Markétou F. ; čtvrtek : Zdobení stromku s Luckou ; pátek : Zpívání se Simonou ; pondělí : Výtvarka s Verčou S. a Verčou B.; úterý : Zpívání s Verčou B. ; středa : Pohádka s Katkou ; čtvrtek : Vánoční besídka. ADVENT A VÁNOCE VE SV. MARTINU V SEDLČANECH Neděle od 16 hod.: Koncert duchovní hudby. Zazní hudba autorů zejména doby baroka a klasicismu (např. A. Michna, A. Lotti, W. A. Mozart). Štědrý den: půlnoční Česká mše J. J. Ryby (obě vystoupení v podání chrámového sboru). RESTAURACE NA RŮŽKU SEDLČANY Neděle : Silvestr ohňostroj. Krajkářky udivují krásou a něhou výrobků zprávu z velké Soutěž o dárek František Langer Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě správné odpovědi vás zařadíme do slosování o cenu, kterou věnovala sedlčanská pobočka firmy Fiskars. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj, zaslané poštou nebo em na adresu Uveďte heslo soutěž. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení do neděle 23. prosince. V čísle 46 jsme zveřejnili snímek Kunclova mlýna z Brziny. Do redakce přišlo 40 správných odpovědí. Cenu, kterou věnovala sedlčanská pobočka firmy Fiskars, vyhrála Jaroslava Holanová z Klenovic. Může si ji vyzvednout do středy 19. prosince. -red- akce V Městské knihovně v Sedlčanech byla ve čtvrtek 6. prosince zahájena výstava Rok s krajkou IV. Něžné výrobky členek místního klubu paličkování si mohou zájemci prohlížet až do 2. ledna. Příště výstavu přiblížíme podrobněji. Foto: David Myslikovjan Dnes, 12. prosince, je tomu 20 let, co nás opustil náš tatínek a dědeček pan František Pšenička z Hrabří. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

13 KULTURA strana 13 HUDEBNÍK V SEDLČANECH VYSTOUPIL SE ZNÁMÝM MODERÁTOREM A RECITÁTOREM ALFRÉDEM STREJČKEM Matěj Rak hraje na nástroj, který kdysi málem skončil v kamnech SEDLČANY V koncertním sále kulturního domu ve čtvrtek 29. listopadu vystoupil herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček společně s kytaristou a písničkářem Matějem Rakem v pořadu složeném z hudby Jaroslava Ježka a z textů jeho přátel z dadaistického a poetického období. Pořad dostal název Ježek v kleci dada. Zazněly verše a texty Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala, Emila Františka Buriana a Jiřího Voskovce. Pětatřicetiletý Matěj Rak je synem významného českého kytaristy a hudebního pedagoga Štěpána Raka. Vystudoval fotografii na FAMU a učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímavostí je, že se narodil ve Finsku, kde strávil několik prvních let svého života. Alfréda Strejčka, který patří mezi významné a kultivované české moderátory, jistě není nutné podrobně představovat. Vedle práce pro televizi je známá také jeho spolupráce s Českým rozhlasem, v němž evidují okolo tisícovky pořadů s tímto recitátorem s nezaměnitelným hlasem. Bezprostředně před zahájením pořadu Ježek v kleci dada jsme se s jeho protagonisty sešli v sedlčanském kulturním domě a položili jim několik otázek. Nejdříve jsme hovořili s Matějem Rakem. Odkdy spolupracujete s Alfrédem Strejčkem a jak tato spolupráce vznikla? Kdy naše spolupráce vznikla, vám už dnes přesně nepovím. Určitě je to ale více než pět let. S Fredem jsme dělali několik různých pořadů, a to nejenom ve dvou, ale i ve třech. V poslední době jsme se,usadili hlavně na Ježkovi, protože se jedná o našeho společného oblíbeného skladatele a hudebníka. Z názvu ale návštěvník vašeho pořadu vytuší, že zřejmě máte rádi i spisovatele Jaroslava Foglara. Je to tak? Ano, a nejenom jeho. Dělali jsme pořady o Foglarovi z textů, které vybíral právě Fred. Společně jsme dělali také pořad, který se jmenoval Písně ztraceného ráje a tento program původně nastudoval s Fredem táta. Jenomže oba toho mají tolik, že bylo občas potřeba zaskočit, takže došlo i na mě. Současně jsme dělali i pořad o Foglarovi a vše Matěj Rak (vpravo) vystoupil spolu s Alfrédem Strejčkem v sedlčanském kulturním domě v pořadu Ježek v kleci dada. Foto: -dav- se pozvolna přesunulo k pořadu o Eduardovi Ingrišovi, což je autor Niagary a celé řady dalších známých písniček. On byl také velkým cestovatelem a mimo jiné absolvoval plavbu na voru po Tichém oceánu. Tento dobrodruh byl nominován na Oskara za filmovou hudbu a dostal nejvyšší státní peruánské vyznamenání, protože v Peru strávil značnou část svého života. My jsme právě o něm sestavili jeden z našich pořadů. Přes Ježka a Foglara jsme se tak dostali až k Ingrišovi. Jezdíte často s Alfrédem Strejčkem po republice? Teď jsme měli poměrně dlouhou pauzu, protože oba máme spoustu jiné práce. Tyto koncerty jsou víceméně nárazové a my se snažíme přizpůsobit poptávce. Stane se, že šňůra koncertů je delší, jindy je delší pauza. Co si ale budeme povídat, vždyť dnes většinu lidí zajímají jiné věci i pokud se týká hudby. A my si o to více vážíme pozvání do některého z divadel. Vystupujete v současné době také s tatínkem, známým kytaristou Štěpánem Rakem? S tátou jsem začal hrát, dá li se to tak nazvat, už v dětství. Tu a tam jsem zahrál na jeho vystoupení, tehdy mi bylo kolem šesti let. Posléze mě ale kytara přestala bavit a já už jsem se k ní jednu dobu ani nechtěl vracet. V posledních letech, tedy v době, kdy už zase hraji na kytaru hodně dlouho a dělám muziku, která je mi blízká, jsme se s tátou na pódiích znovu začali scházet. Je to dva nebo tři roky, co společně hrajeme hlavně na adventních koncertech. Letos nás jich čeká opravdu hodně a dokonce už máme několik z nich za sebou. Pro nás oba se jedná o zajímavou spolupráci, protože hrajeme každý trošičku jinak a věnujeme se poněkud jiné hudbě. Slyšel jsem, že hrajete také na několik neobvyklých nástrojů, které jsou mnohem menší, než kytara klasické velikosti. O jaké nástroje jde? Já jsem jako dítě začínal s kytarou, kterou vyrobil náš známý ve Finsku. Je sice navenek dětských rozměrů, ale ve skutečnosti je udělaná pro dospělé ruce. Na tuto kytaru jsem občas někde zahrál, ale na druhé straně ze všech svých kytar na ni dnes hraji nejčastěji, protože na ní cvičím. Ona neudělá tolik kraválu a pohodlně se s ní vejdu na gauč, i když vedle mě sedí žena nebo děti. Spíše se ale asi ptáte na jiný nástroj, který nemám nijak dlouho. K této kytaře jsem se dostal opravdu zajímavým řízením osudu. Houslař a kytarář Václav Svoboda, který v Praze mě i tátovi opravuje a udržuje naše koncertní nástroje, je velkým milovníkem hudebních nástrojů a doslova nesnese, když někde kytara, byť by už byla téměř bezcenná, trpí špatným zacházením. Od lidí dostává nebo odkupuje různé staré,křapky a jednou našel někde ve dřevníku kytaru, která byla pravděpodobně určena ke spálení. Tento nástroj pocházel přibližně z roku Nacházel se ve velmi špatném stavu a Václav Svoboda dokázal z této trosky udělat znovu použitelný hudební nástroj. A já právě s touto kytarou dělám nový pořad, který se jmenuje Střípky mistrů a který je složen z klasické hudby, ale neklasicky. (Úsměv) Jsou to totiž bez výjimky skladby, původně kytaře neurčené. Upravuji si skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů, i třeba méně známých. Tato kytara je pro tyto úpravy jako stvořená. Staré kytary byly výrazně menší než dnešní. Zaprvé to bylo odlišnou konstrukcí a za druhé je třeba si uvědomit, že lidé byli menší. Navíc se kytara zdá menší, než je ve skutečnosti. U kytary je rozhodující menzura, tedy délka napjatých strun od kobylky ke krku, a od toho se potom odvíjí ladění i zvuk. A tato kytara, ačkoliv je konstrukčně výrazně menší než moderní nástroj, ve skutečnosti má menzuru pouze o dva centimetry kratší, což není zase tak moc. Výrazně odlišná je ale konstrukčně a pochopitelně i zvukově. Musí se s ní proto při hře i jinak zacházet. Vzpomenete si, jestli jste už někdy v minulosti v Sedlčanech vystupoval? Vzpomínám si, že jsem tady hrál v jednom klubu a také na městských slavnostech. Může to být deset, možná i dvanáct let. V závěru našeho setkání s uměleckou dvojicí Matěj Rak Alfréd Strejček nám druhý jmenovaný vysvětlil, proč se jejich společný pořad jmenuje právě Ježek v kleci dada. V Praze existuje populární festival, který se jmenuje Netradiční žižkovský podzim, řekl nám Alfréd Strejček. Já obvykle pracuji se Štěpánem Rakem, ale tentokrát mi byla nabídnuta spolupráce s Rakem, ale Matějem. A protože se festival koná na Žižkově, kde žil Foglar, tak do názvu našeho pořadu jsme dali foglarovský symbol. Zároveň se ale tento název vztahuje také zprávu z velké akce k hudbě Jaroslava Ježka. A vzhledem k tomu, že se v našem programu dotýkáme rovněž dadaismu a poetismu od jednoho dalšího Žižkováka, a sice Jaroslava Seiferta, napadlo mě nazvat pořad Ježek v kleci dada. David Myslikovjan V pond lí 17. prosince oslaví pan František Langer ze Sedl an 85. narozeniny. Hodn zdraví a životního elánu p ejí Bartošovi, p átelé a sousedé.

14 14 strana HARMONIE Jana a Petra Arcimovičovy působí vždy v pondělí v knihovně qigongem proti nemocem a stárnutí SEDLČANY - Cvičení qigong je od 19. listopadu v nabídce Klubu harmonické bytosti při Městské knihovně v Sedlčanech. studovaly, vytvořila Qigong zářícího lotosu ženám přímo na míru. Tento styl vychází z odlišností ženského a muž- a rozhodně mu to prospívá. Kdy jste se samy k této metodě dostaly a jaké s ní máte osobní zkušenosti? Vždy v pondělí zde ského organismu a posiluje Jana: Více než dvacet předstupují Jana Arcimovičová z Kosovy Hory s dcerou Petrou a od hodin vedou pro ženy hodinu s názvem Radiant Lotus qigong (Qigong zářícího lotosu) a ženám a mužům od hodin nabízí Qigong pro zdraví. O co jde konkrétně, na to nám odpovídala v rozhovoru Jana Arcimovičová. Co si pod cvičením qigong může čtenář a případný zájemce představit? harmonii ženského těla. Jsou do něj zařazena i zvuková cvičení, které Daisy předal její tibetský mistr. Některé prvky se soustřeďují přímo na ženské orgány. Kdy se dostaví první výsledky harmonického cvičení? Pokud člověk cvičí pravidelně, první výsledky se dostaví velice rychle. U některých osob to může být již po několika týdnech, u jiných to může trvat déle. Dochází ke zlepšení let se věnuji tradiční čínské medicíně, která mě dovedla ke zdravotnímu qigongu podle prof. Leunga Kok Yuena. Absolvovala jsem některé kurzy u čínské mistryně Zhai Yun a Luďka Preiszlera. Přelomem se pro mě stal rok 2008, kdy jsem se setkala s profesorem Baiem Yunqiao, u kterého jsem kromě qigongu studovala i masáže qigong tuina. Měla jsem možnost sledovat jej při léčbě a viděla Cvičení qigong vychází imunity, uvolnění kloubů, jsem, že u některých nemoc- z teorie tradiční čínské medicíny, podle níž životní energie qi (čchi) v těle obíhá v takzvaných meridiánech čili akupunkturních drahách a prostupuje celým tělem. Díky této energii jsou všechny funkce lidského organismu posílení svalů apod. Pokud se člověk naučí pracovat s energií a vědomě ji vést, může postupně dojít i k rozvoji intuice a do určité míry i schopnosti s energií pracovat. Komu byste qigong zvláště doporučily? ných došlo po jeho působení až k dramatickému zlepšení. Dalším mezníkem se pro mě stalo setkání s Daisy Lee, etnickou Číňankou, která žije na Havaji. Qigong se postupně z pouhého cvičení změnil v mou životní cestu. udržovány v harmonii. Qigong je vhodný pro Petra: Společně s mam- zprávu z velké akce malých karatist. Při zablokování energie qi, všechny, i když každému kou jsem absolvovala týdenní její stagnaci, oslabení či dokonce obrácení toku můžeme nebo sestava. Při zdravot- sestavu taiji s vějířem. To může vyhovovat jiný styl seminář u mistrně Zhai Jun onemocnět. Qi je hybnou silou života. Jednou z metod, která slouží k jejímu pěstování, je právě cvičení qigong. Qi je v čínštině energie a sloveso gong znamená rozvíjet či kultivovat. Při cvičení qigong ním qigongu se vychází ze zásady, že nemoc je třeba léčit ještě dříve, než propukne. Právě pěstování qi je tou nejlepší prevencí proti nemocem. Různé cviky byly vyvinuty speciálně k tomu, tedy rozvíjíme svoji energii, aby posilovaly důležité orgány v těle. Langer Např. u lidí, kteří a to jak tělesnou, tak František duševní. Jedná se o nenáročné cvičení, jehož pomocí je možné dosáhnout souladu s přírodou. Qigong v člověku aktivuje vrozené síly a působí proti nemocem a stárnutí. Díky tomu, že posiluje qi, zvyšuje odolnost a regenerační schopnosti organismu. Někdy sami provádíme bezděčný qigong, pravidelně cvičí qigong, bylo prokázáno zlepšení a někdy i vyléčení srdečně-cévních nemocí, ale i rakoviny. Pokud je někdo opravdu vážně nemocný, měl by zpočátku cvičit jen krátce, třeba 5 minut, ale několikrát během dne. Postupně lze qigong prodlužovat až na několik hodin denně. Běžně ale lidé cvičí půl hodiny až například si třeme hlavu, když nás bolí, ráno nebo František při hodinu. Pšenička únavě si protíráme oči, masírujeme Pro koho není naopak toto si bolestivá místa, cvičení vhodné a proč? v zimě v mrazu podupáváme Necvičíme při horečce nohama. Všechny tyto činnosti přivedou energii qi právě do míst, kde to zrovna potřebujeme. Cvičení od je určeno pouze ženám. Proč zářící lotos není vhodný nebo atraktivní pro muže? Daisy Lee, u níž jsme obě a silném nachlazení, to se ale týká spíše začátečníků, u pokročilejších by se takovéto choroby už moc objevovat neměly. Někdy se udává, že se qigong nedoporučuje lidem se schizofrenií. Nicméně náš kamarád s touto diagnózou se qigongu již několik let věnuje mě velice povzbudilo a několik dalších měsíců jsem sama každý den cvičila. Pak jsem hledala v okolí podobné cvičení a našla ve Voticích Luďka Preiszlera, který studuje školu taiji polského učitele Tomasze Nowakowskeho a tomuto cvičení se věnuje přes 20 let. Od té doby jezdím do Votic, kde je každé úterý večer cvičení otevřené skupiny pro začátečníky i pokročilé. Jedno období v životě jsem byla hodně unavená. Velmi mi pomohlo každodenní stání v pozici, kterou nás učil mistr Bai Yunqiao. Kromě toho jsem také hledala ženský aspekt jemnosti, protože se mi některé techniky cvičení zdály vhodnější spíše pro cestu muže bojovníka a v jejich provedení jsem někdy postrádala klidnou plynoucí ženskou přirozenost. Cvičení pro ženy je vícero, ale mě oslovuje qigong. Jsem moc vděčná Daisy Lee a jejímu systému Radiant Lotus Qigong za jeho léčivé a uklidňující účinky. Vyptávala se: Marie Břeňová

15 V 8. a 9. kole 2. ligy stolního tenisu skupiny A se utkali hráči Tatranu Sedlčany Bazény Desjoyaux se svými soupeři za jejich stoly a tentokrát odešli v obou případech poraženi. Sami sedlčanští stolní tenisté hodnotili hru svých protivníků jako velice dobrou a uvedli, že byli lepší. TJ ŠANOV TATRAN SEDLČANY 10:4 Hráči Tatranu hned v šesti případech prohráli 3:2 na sety a také ostatní zápasy byly vyrovnané, takže konečný výsledek je pro ně až příliš krutý. Hra byla nejenom vyrovnaná, ale také velice atrak- SPORT strana 15 Nejmladší vyznavači celuloidového míčku vstoupili do série bodovacích turnajů PŘÍBRAM O posledním listopadovém víkendu se konal první ze série bodovacích turnajů mládeže okresu Příbram mladších a starších žáků ve stolním tenisu. Pořadatelem je již tradičně Příbram a všechny kategorie se hrají v jeden den. Turnaje se zúčastnily dva příbramské týmy, TTC a Sokol, dále Sedlčany, Březnice, Hluboš a Rožmitál. Konkurence se oproti loňsku výrazně nezměnila, řekl nám trenér sedlčanských žáků Radovan Faktor. Několik soupeřů sice přešlo do kategorie dospělých, ale prakticky všichni naši největší rivalové zůstali. Největšího úspěchu v Příbrami v kategorii mladších žáků dosáhl Zdeněk Bláha, který obsadil čtvrté místo. V silnější kategorii starších žáků obsadil Jaromír Janda po velice dobrém výkonu třetí místo. Neztratili se ani ostatní mladí hráči ze Sedlčan. Výborné je i šesté místo Matěje Dlouhého a do první desítky nejlepších hráčů se dostali ještě Josef Plavka a Jaroslav Hyhlan. Další turnaj mládeže se hrál v Příbrami 8. prosince. -dav- V Plzni zvedal stolní tenis diváky ze sedadel Kluci si při trénincích občas jeden druhého dobírají, ale když jde o reprezentaci Sedlčan, jsou při sobě a tvoří dobrou partu. Zleva Jaromír Janda, Matěj Dlouhý, Josef Plavka a Jaroslav Hyhlan. Foto: David Myslikovjan Dlouhodobá amatérská hokejová soutěž patřila minulý týden hlavně třetiligistům SEDLČANY V hokejové amatérské soutěži si minulý týden na sedlčanském zimním stadionu na své přišli hlavně třetiligoví hráči. Sehráli pět zápasů. Prvoligisté a druholigisté dohromady vyjeli na led čtyřikrát. Až překvapivě vysoko prohráli příčovští Kačeři, kteří inkasovali jedenáct branek v duelu s týmem Genemusic. tivní. Šanov nás zaskočil, řekl nám člen týmu Radovan Faktor. Nastoupil v nejsilnější sestavě, ve které dosud nehrál. Náš soupeř se v zápase velice dobře koncentroval a byl šťastnějším týmem. Ve čtyřhře pro Sedlčany vybojovala bod dvojice Pejša Kocura, po jednom ve dvouhrách přidali Kocura, Pejša, Faktor a Drechsler. UNION PLZEŇ TATRAN SEDLČANY 10:5 Na stolech favorita těžko mohl někdo čekat výrazný úspěch. K vidění byl opět vynikající stolní tenis, který doslova zvedal diváky ze sedadel. Plzeň právem patří k horkým kandidátům na play off a dokázala to i tentokrát. Domácí od začátku tohoto duelu vedli, ale zdramatizování děje mohlo přijít v závěru souboje, kdy favorit vystřídal jednoho hráče. Najednou byl stav pouze 8:5 a následně Pejša a Drechsler sehráli vyrovnaná utkání. Pejša těsně prohrál, Drechsler bojoval o důležitý bod a mezitím Faktor vedl už 2:0 na sety nad dalším hráčem. Nebylo to však nic platné, protože Drechsler svému soupeři také podlehl a už nebylo o co hrát. Ve čtyřhře bodovali Faktor s Drechslerem, ve dvouhrách byl dvakrát úspěšný Faktor a jednou Pejša i Kocura. Situace v tabulce je, dalo by se říci, stabilní. Mužstva v horních i dolních patrech jsou jasná, ale střed tabulky je nesmírně vyrovnaný. Po devíti kolech vede se šestadvaceti body Slavoj Ústí nad Labem, poslední dvanáctá je devítibodová Lokomotiva Vršovice. Tatran na devátém místě dosud nasbíral sedmnáct bodů, ale ztrácí pouhé dva bodíky na pražskou Spartu, kterou dokázal v domácím prostředí porazit. -dav- Hokejisté Tatranu Sedlčany přijeli do Příbrami překvapit, po urputném boji se jim to podařilo SPARTAK PŘÍBRAM TATRAN SEDLČANY 5:7 (2:3, 1:1, 2:3) V sedmém kole krajské hokejové soutěže se hráči Tatranu střetli v derby utkání s příbramským Spartakem na ledě soupeře a konečně vyhráli i za tři body. Hosté přijeli do Příbrami překvapit a skutečně se jim to po vyrovnaném průběhu hry podařilo. Většina hráčů obou týmů se zná již z dřívějších dob, a proto bývají tato utkání hodně vypjatá. Prostě tak, jak derby mají být, uvedl vedoucí mužstva Tatranu Sedlčany Miloš Vančura. Ačkoliv je v této sezóně zatím bodový rozdíl mezi oběma mužstvy hodně velký, na ledě to vidět nebylo. Tatran začal lépe a již Výsledky 1. liga: Genemusic Příčovy 11:2, Zvírotice Cetos 6:3, Rožmitál Delikomat 8:4. Štětkovice se po osmi odehraných kolech udržely se čtrnácti body v čele tabulky, ale první byly pouze o skóre před druhým týmem Genemusic. 2. liga: AHC Nový Knín Olbramovice 5:9. 3. liga: Čerti Votice Hrádek 5:1, Křepenice Ševci ve druhé minutě hry prostřelil Náprstek po přihrávce Filipa Černého příbramského gólmana 0:1. Na mužstvu hostí bylo podle slov Miloše Vančury vidět, že má více chuti tento duel vyhrát a oplatit tak Spartaku porážku z prvního utkání na domácím ledě (3:6). Neuběhlo ještě ani pět minut hry a Zdeněk Burian po přihrávce Kamila Vančury zvýšil na 0:2. Domácí hokejisty nepříznivě vyvíjející skóre ale nijak zvlášť nerozhodilo a již za minutu po chybě obránců Tatranu vstřelili kontaktní gól. Obě mužstva bojovala o každý puk a gólmani ve svých klecích doslova čarovali. V čase sice domácí srovnali na 2:2, ale Nový Knín 8:4, Kosova Hora Neveklov 5:1, Dublovice Štětkovice B 3:7, Medvědi Rumola 5:2. Na prvním místě zůstaly nyní už šestnáctibodové Křepenice, o bod zpět je druhé béčko Štětkovic. Další program: Středa : Miličín Marila Votice (18.30), Rumola Kosova Hora (20.25). Pátek : Neveklov Dublovice tato branka spíše nabudila hráče hostí. Ti přidali na důrazu a Martin Náprstek po přihrávce Filipa Černého opět překlopil vedení na stranu Tatranu. Začátek druhé třetiny Tatran zaspal a po nedůrazu naší obrany Spartak opět vyrovnal, řekl nám dále Miloš Vančura. V následujících minutách byla k vidění opět hra,nahoru dolů a zásluhou obou gólmanů se stav utkání dlouho neměnil. V jednatřicáté minutě hry ale opět zaúřadovala dvojice druhého útoku Martin Náprstek Filip Černý a prvně jmenovaný hráč upravil na 3:4. V čase Černý zvýšil na 3:5, ale v době, kdy se poslední třetina přehoupla do druhé (18.30), Kňovice STROS (20.25). Sobota : Draci Domino (16.30), Ševci Nový Knín Medvědi (18.25), Hrádek Křepenice (20.20). Neděle Delikomat Blackmilk (16.30), Příčovy Rožmitál (18.25), Rovina Čerti Votice (20.20). Pondělí Stars Zvírotice (18.30), Cetos Genemusic (20.25). -dav- poloviny, už to bylo 5:5. Po dalších čtyřech minutách po přihrávce Petra Juhasze prohodil domácího gólmana Vladimír Černý a bylo to 5:6. V čase domácí odvolali gólmana a následně kapitán Karel Máša upravil na konečných 5:7. Pochvalu si tentokrát zaslouží celý tým a za hattrick hlavně Martin Náprstek, který si z Příbrami odvezl zranění v obličeji, které si vyžádalo šití. Minule mu byl v souboji vyražen zub, doplnil Miloš Vančura. Sestava: Hlaváček Pokorný, Juhasz, Pešek, E. Bílik, Šabek, Dalas Máša, Pavel Tylich, Peterka, Náprstek, F. Černý, Vlad. Černý, Burian, K. Vančura, Kozohorský. Trenéři: Pavel Tylich starší a Goryl. -dav-

16 16 strana ZÁVĚREM Z policejní svodky SEDLČANY - J. Maška, předsedu sedlčanské rybářské organizace, který byl v sobotu 1. prosince na sedlčanském náměstí kmotrem knihy Miloše Kratochvíla Rybáři a hastrmani, za nás vyzpovídal u mikrofonu moderátor programu Jaroslav Repetný. Odpovědi možná budou zajímat i vás. Kolik rybářů čítá místní členská základna? Sto kilogramů měděného odpadu ukradl zatím nezjištěný pachatel, který vnikl 1. prosince v sobotu chvíli po půlnoci do areálu Kovošrotu v Sedlčanech. Dovnitř se dostal po odstranění visa- Nepoctivý nálezce si mobil nechal KAMÝK - Se svým mobilním telefonem se rozloučil v pondělí 26. listopadu muž ze Sedlčan. Když vystupoval z automobilu na parkovišti firmy v Kamýku nad Vltavou, telefon mu vypadl. V odpoledních hodinách zkoušel na telefon volat, avšak nepoctivý nálezce ho vymáčkl a mobil v hodnotě sedm tisíc korun si ponechal, uvedla příbramská policejní mluvčí Lenka Pavlová. -redcího zámku na vratech. Způsobil škodu převyšující dvanáct tisíc korun. Obytný přívěs poškodil u osady Nalžovické Podhájí zatím nezjištěný pachatel při těžbě dřeva. Stalo se tak v době od neděle 2. do středy 5. prosince. Poničením výplně okna, přední oje a krytu na propanbutanové lahve vznikla škoda 18 tisíc korun. K dopravní nehodě došlo v Sedlčanech v úterý 4. prosince dopoledne. Citroën řízený třiapadesátiletým řidičem projížděl Sukovým náměstím. Vjížděl na hlavní silnici do ulice 28. října a přitom narazil do nákladního vozidla Škoda Roomster. Zmíněnému automobilu nedal přednost, protože prý mělo zapnutou směrovku doprava. Způsobená škoda činí 25 tisíc korun. Monika Schindlová, Policie ČR naše fotopousmání Chytit se dá nejen ryba, ale i hrnec, koloběžka nebo želva Rybářů máme kolem 640 a poslední dobou základna roste. Je to proto, že v dnešní uspěchané době lidé hledají trochu odpočinku a rybaření je jedna z věcí, která jim pomáhá a také prodlužuje život (úsměv). Jakou vodní plochu obhospodařujete? Hospodaříme na pstruhových i mimopstruhových vodách, nádržích, rybnících je to plocha zhruba kolem 60 hektarů. J. Mašek drží trofej, která visí v rybářské klubovně. Traduje se, že štika o délce 140 centimetrů byla chycena ještě na staré řece Antonínem Boumou, ale to prý neví s určitostí. Foto: Marie Břeňová Kde v Kamýku nejlépe kvetla okna? KAMÝK - V Kamýku letos vyhlásil obecní úřad ve spolupráci s místním klubem důchodců soutěž v péči o zeleň v okolí bydliště. Tuto informaci jsme sdělili, ale čtenáři se zajímají, jak dopadla. Doplňujeme tedy, že ocenění dostali manželé Paterovi, Neužilovi, Skalkovi, Daňhelkovi, Vlasta Bartášková a Eva Lukášková. Jejich okna nebo záhonky před domem vykvetly podle názoru hodnotící komise nejkrásněji. -mb- V jakoby nekončícím zástupu lidí, kteří přišli na sedlčanské náměstí v sobotu 1. prosince podpořit vznik nového českého rekordu v kategorii Nejvíce lidí s rybou, byla i tato sympatická dvojice. Kdekdo se na ni usmíval. Načesaného pejska nesla jeho mladá panička a on měl pro změnu zavěšenou na obojku trojrozměrnou rybu. Prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek neviděl důvod, proč by jejich společnou rybičku neměl započíst. Tak vyhlásil, že lidí s rybou bylo 686. Text, foto: -mb- Pracovnice sedlčanské knihovny by prý zajímalo, kde a na co se chytají velcí kapři? Jsou rybáři, kteří se specializují na velké kapry a chytají na mnoho druhů bojlí. Ale není to pravidlo, kapři jsou mlsní a vybírají si. Velký kapr se chytne na kus bramboru, žížalu nebo i na kukuřici. Jaká největší ryba tady byla ulovena? Někteří rybáři veliké kapry chytají a zase je pouštějí. Doslechl jsem se, že největší ryba byla ulovena v Sedlčanech v retenční nádrži. Kapr měl 90 centimetrů. Největší jsou sumci nebo tolstolobici a největší sumec měl 140 centimetrů. Jaké podmínky je potřeba splnit, aby žadatel získal povolenku? Složité to není. Zájemce by si měl prostudovat rybářský řád a složit zkoušky, které jsou formou testů a pohovorů. Dostane oprávnění, na jehož základě si může koupit rybářský lístek. Potom si koupí povolenku na revír, v němž chce chytat. V Sedlčanech se daří rybářské mládeži. Můžete se pochlubit některými výsledky? Mládež dosahuje velmi dobrých výsledků, účastní se národních kol, v nichž se umisťují na předních místech v republice. Které druhy ryb lze ve vašich revírech chytit? Sladkovodní, dravé, kaprovité, druhů je spousta od kaprů, candátů, štik, přes tolstolobiky k pstruhům... Bohužel, když odbahňovali rybník Velký Mastník, tak kolem čtyř kilometrů byla voda znečištěna a ryby, které tam zůstaly, vyhynuly. Vyhynuli i raci... Víme, že rybáři kromě ryb mají občas i jiné úlovky. Co zajímavého jste chytil také na háček? Takových úlovků je dost od starých hrnců po koloběžky. Pokud jde o vodní živočichy, tak jsem již několikrát chytil želvu, které se chtěl asi někdo zbavit. Zaznamenala: -mb- Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (KDJS), Sedlčany; tel./fax: ; Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: Redaktor: David Myslikovjan, tel.: Inzerce: Hanka Pechačová, tel.: Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Vydává Zdeněk Kolář. Registrační číslo.: MK ČR E Internetová verze na:

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.03. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na březen 2013 Termín: středa 27. 03. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více