Jezera,řekyamokřady. Norek evropský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jezera,řekyamokřady. Norek evropský"

Transkript

1 EVROPA Jezera,řekyamokřady Jezera,řekyamokřady Kromě pralesů ničili lidé důkladně a vytrvale především jezera, řeky a mokřady na celém území Evropy. Rašeliniště byla vysušena, řeky přestavěny na vodní cesty a jezera slouží jako stoky, nádrže pro chov ryb anebo jako koupaliště. To všechno je pro život divokých zvířat, vázaných svým životem na vodní prostředí, neobyčejně nepříznivá okolnost. Vydra říční čile loví ivzimě.» Tvrdé konkurenci norka amerického (minka), dovezeného ze Severní Ameriky, může menší a slabší norek evropský stěží odolat. Norek evropský Silně ohrožený Pro norka evropského (Mustela lutreola,dříve Lutreola lutreola) se zhoršily podmínky, když se řeky změnily v rovné kanály a lužní pralesy, které je chránily, uschly nebo byly úplně vykáceny. Voda je ovšem základní podmínkou nutnou pro život norka. Tato lasicovitá šelmička, dlouhá jen třicet až čtyřicet centimetrů, má plovací blánu mezi prsty a bývala často vidět na březích řek a jezer. Tam lovila za soumrakuavnocimalésavce,rybky, žáby,rakyavodníhmyz.zadnepřespávalavnořepodpřevislýmbřehemnebo pod kořeny stromů. OvšemčistévodyshustězarostlýmibřehyjsouvEvropějiždlouho mimořádnou vzácností. Proto norek již v devatenáctém století vymizel. Původně byl rozšířen od severního Španělska až na západní Sibiř, ale v našem stoletížijejižjenpětsetažtisíctěchtozvířatnazápaděkontinentu,atona severu Iberského poloostrova, a několik stovek norků se najde v jihozápadní Francii.JejichnejbližšímisousedyjsounorcižijícínaostrovechvdeltěDunaje vrumunsku,kdejichjeasitisíc. VČecháchbylposlednínorekevropskýzastřelen roku 1896, ale na východním Slovensku druh ještě přežívá. 38

2 Naštěstí ještě zůstává poměrně zachovalé rozlehlé území evropského Ruska, Běloruska a Ukrajiny s dostatkem přirozených vodních ploch a toků, kdemohounorciplavatalovit.odhadruskýchodborníků,ževtěchto oblastech žije asi dvacet tisíc norků evropských, však považují přírodovědci z Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) za nadsazený, také proto, že i v bývalém SSSR byl jako kožešinové zvíře chován norek americký, který unikl do přírody a své menší příbuzné vytlačuje. Zlepšení situace je v nedohlednu. Životní prostor norka evropského se stále zmenšuje následkem výstavby přehrad, regulace menších toků a všeobecně rozšířeného znečišťování vody. A pak je tady ještě norek americký (Mustela vison). Protože je větší a má lépe využitelnou kožešinu, dovážel se ve velkém do Starého světa jako vděčný chovanec kožešinových farem. V padesátých letech minulého století jich však značné množství buď z klecí uteklo, nebo dokonce bylo vypuštěno do přírody a tito minci se pak začali velmi rychle šířit Evropou. Takové konkurenci menší, slabší a pomaleji se rozmnožující norek evropský odolat nemůže, americký vetřelec jej rychle vytlačuje z jeho dosavadních stanovišť. Následkem toho získal druh Mustela lutreola titul nejvíce ohroženého evropského savce. Těch několik tisíc jedinců původního druhu norka může z našich vod velmi rychle vymizet. Potyčky mezi sousedy jsou u vyder říčních na denním pořádku, každý chrání své teritorium. Vydra říční Téměř ohrožená Hustě zarostlé břehy vod, po nichž člověk sotva může projít, to je domov vydry říční (Lutra lutra), čímž se poněkud liší od norka evropského. Osud obou druhů je však dosti podobný: již od středověku je člověk lovil se psy a zejména vydry ubíjel oštěpy. Mimořádně hustá srst těchto 39

3 AFRIKA Ohrožené druhy zvířat Savany jsou nejznámějším životním prostředím Afriky. Jsou to rozsáhlé travnaté plochy s roztroušenými stromy, kde nacházejí útočiště četné druhy zvířat. Africká kolébka Nebezpeční sousedé Hrošík liberijský 91 Kolébka lidstva leží v Africe. Před sedmi miliony let se tu objevila skupina lidoopů, kteří žili ve vlhkém tropickém lese tohoto kontinentu, v typickém deštném pralese. Před pěti až šesti miliony let se od této skupiny odštěpila linie, která se přes vedrem se tetelící savany přesunula na východ. Během dalších milionů let se z tohoto tvora pohybujícího se vzpřímeně po zadních vyvinul dnešní člověk. Z Afriky se předkové člověka rozšířili po celém zemském povrchu. Ať se octli kdekoliv, dříve či později narazili na velká zvířata. Ta neměla žádné přirozené nepřátele a dvounožci ještě neměli lovecké zbraně, jako například oštěpy, takže zvířata byla v bezpečí. Lidé potřebovali čas na to, aby osídlili nová území a zabezpečili své přežití. Když však do Afriky dospěla pokročilejší technika, začalo být i mnoho velkých druhů, jako jsou sloni a nosorožci, ohroženo. Sloní samice jsou společenské, žijí ve stádech, kde společně vychovávají mlá ata. Velikost stáda je však závislá na dostatečné nabídce potravy. 58

4 Afrika Dokonce i zvláštní, životu nepřátelské prostředí, jako jsou pouště, poskytuje útočiště některým specializovaným druhům. Přímorožec šavlorohý 88 Gazela dama 89 Vlček etiopský 84 Osel africký 86 Gorilanížinná 64 Slon pralesní 60 Dril 63 Mandril 63 Veleskokan goliáší 91 Šimpanz 69 Gorila východní 64 Zebra Grévyho 82 Slon africký 72 Pes hyenový 74 INDICKÝ OCEÁN Bonobo 70 Lev 76 Sup africký 83 ATLANTSKÝ OCEÁN Gepard 75 Zoborožec kaferský 83 Nosorožec dvourohý 80 Hroch obojživelný 90 Maki trpasličí 94 Lemur vari 95 Vari červený 95 Lemur kata 96 Maki velký 96 Lemur bambusový 98 Lemur širokonosý 98 Sifaka velký 99 Indri 103 Ksukol ocasatý 103 Fosa 104 Mantela zlatá 109 Nosorožec tuponosý 81 Savci Volavka madagaskarská 105 Orlík madagaskarský 105 Ptáci Plazi Chameleon Labordeův 106 Ploskorep madagaskarský 107 Hroznýš malgašský 108 Hroznýš psohlavý 109 Obojživelníci 59

5 ASIE Lesy Samec gibona chocholatého má převážně černou srst, samice jsou většinou žlutohnědé, někdy s tmavšími skvrnami. často prodávána jako domácí zvířata. Tak přispívají dřevaři a lovci zvířat k prudkému úbytku populace. Na Sumatře žije jen asi příslušníků druhu orangutan sumaterský (Pongo abelii), a tento druh je tedy více ohrožen vyhynutím než orangutan bornejský (Pongo pygmaeus), který je zastoupen jedinci. Giboni Silně až kriticky ohrožení Vědci s tím nemohou prakticky nic dělat. Giboni rodu Nomascus (dříve rod Hylobates, zatímco Nomascus byl hodnocen jako podrod) žijí nejraději vysoko v korunách stromů jihoasijského deštného pralesa, a jejich pozorování je proto nesnadné. Také určení druhu je u nich problematické, neboť rozdíly ve zbarvení srsti jsou tak malé, že je z dálky nelze zjistit. Protopřivýzkumutěchtogibonů spolupracovníci Německého centra pro výzkum primátů v Göttingenu a Zoologické společnosti ve Frankfurtu sbírali trus pro genetickou analýzu a nahrávali jejich zpěv. Je zajímavé, že výrazné zpěvné zvuky gibonů považují někteří odborníci za předchůdce hudby provozované člověkem. Frekvence arychlost zpěvu seujednotlivýchdruhůliší.navíc našli biologové tímto způsobem v roce 2010 na severu nový druh severního gibona chocholatého (Nomascus annamensis), nejčerstvější objev v řádu primátů. Nyní tedyznámesedmrůznýchdruhůgibonů,kteříjsou pokládáni za nejmenší hominidy. Žijí v korunách stromů deštného pralesa ve Vietnamu, Laosu, Kambodži a v jižní Číně. Jejich životní prostředí podléhá motorovým pilám, stejně jako oni sami ilegálnímu lovu zvířat na maso nebo na chov v domácnosti, popřípadě na výrobu léků. Proto IUCN považuje všechny gibony za silně ohroženénebozakritickyohrožené. Medvěd pyskatý Giboni mají silný hlas. Podle zvukových projevů může člověk rozpoznat jednotlivé druhy, i když je nevidí. Na snímku je samice severního gibona chocholatého (Nomascus annamensis).» Ohrožený Když se medvěd pyskatý (Melursus ursinus) pustí do mraveniště nebo do hnízda všekazů, má na to zvláštní metodu. Silnými drápy obratně vyhrabedutinuvpůděadůkladnězníodstraní všechny větvičky. Potom vysune a našpulí své dlouhé pohyblivé pysky a nasává jimi rozčilené, ale chutné mravencedotlamy.abymujeho ústní vysavač opravdu dobře fungoval, nemá horní řezáky. Výhradní hmyzožravost je u savců záležitost dlouhodobého přizpůsobováníajakozpůsobobživyjetonáročné ajednostranné.prototitomedvědišplhajíhlavně v době deště na stromy a tam doplňují svůj jídelníček květy a plody. Také ve vlasti medvědů pyskatých, kteří dnes žijí vindii,nepálu,šrílanceavbhútánu,jsoukáceny lesy a stepi jsou rozorávány traktory, a tím se likvidují 118

6 Po březosti trvající šest nebo sedm měsíců rodí samice medvěda pyskatého většinou dvě mláďata. i termitiště, tak důležitá pro tyto huňaté milovníky hmyzu. Když si pak zvířata z nouze zvyknou zaháněthladnaovocných plantážích, rozhořčení osadníci je střílejí, i když je lov medvědů pyskatých zakázán. Také pytláci, kteří shánějí žlučníky medvědů, v tradiční asijské medicíně značně oblíbené, na zákaz lovu neberou ohledy. Podle odhadů Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) žije dnes na světě ve volné přírodě jen deset, nejvýše dvacet tisíc medvědů pyskatých.

7 SEVERNÍ AMERIKA Travnaté a křovinaté oblasti Travnaté a křovinaté oblasti Stejně jako před příchodem osadníků z Evropy se ještě dnes na širokých plochách středu Severní Ameriky rozkládají nesmírné zvlněné roviny. Avšak i tyto prérie v posledním století utrpěly následkem lidské činnosti. Především došlo k překotnému rozorávání stepí a travnaté plochy se začaly využívat k pastvě skotu. To znamenalo záhubu všech druhů, které původně prérie obývaly. Psoun Allenův žije v malých rodinách, složených z jednoho samce a většího počtu samic s jejich potomky. Psoun Allenův Silně ohrožený Kdysi tento druh vytvářel vysloveně rozlehlá města, kolonie pod povrchem Velkých plání v dnešním státě Utahu. Psoun Allenův (Cynomys parvidens), jen třicet centimetrů dlouhý a jeden kilogram vážící hlodavec z čeledi veverkovitých, byl bezvýhradným vládcem podzemí těchto prérií, dokud je neobsadili osadníci z Evropy. Nově příchozí začali psouny pronásledovat, protože se přiživovali na jejich obilí, a tak jim snižovali výnosy. Za podpory vlády je farmáři trávili nebo stříleli. V roce 2004 žilo jen pouhých osm tisíc těchto nejmenších prérijních psounů. 152

8 Vlk rudohnědý Kriticky ohrožený Jen metr dlouhý a asi pětadvacet kilogramů vážící vlk rudohnědý (Canis rufus)obývaloblastodpralesůnajihuseverníamerikyaž po dnešní hranici mezi USA a Kanadou na severovýchodě kontinentu. Tito vlci lovili v menších smečkách v křovinách a bažinách. Vzhledem ke svým nevelkým rozměrům vyhledával vlk rudohnědý převážně menší kořist, Vlk rudohnědý je samostatný druh, ale dlouho byl považován za poddruh vlka nebo za křížence vlka s kojotem. 153

9 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE TravnatéakřovinatéoblastiNovéhoZélandu Phil Tisch a jeho kolegové z Novozélandského úřadu pro ochranu přírody (DoC) se přesto pokusili tento vyhynutím ohrožený druh udržet. V oblasti o rozloze padesát tisíc hektarů v Murchisonově pohoří nakladli kolem pastí na hranostaje, aby ochránili jedinou divoce žijící populaci takahe. Kromě toho vysadili malé skupiny těchto slípek na ostrůvky, na kterých nežily žádné šelmy, takže zde byli ptáci v bezpečí. A tyto malé stavy dostávaly pravidelně posily v podobě mláďat, která přicházela na svět v chovné stanici Burwood Bush, spravované DoC, nedaleko města Te Anau. Tady Glen Greaves, Phil Marsh a jejich kolegové s velkým nasazením a pomocí opeřených náhradních rodičů vychovávali nové generace slípek takahé. A to není vůbec jednoduché, protože tito modří chřástalové patří k těm ptákům, u nichž se druhovému chování musí mláďata učit od rodičů. Pokud nejsou na počátku života ve spojení s žádnými příslušníky svého druhu, vezmou si za vzor člověka a nebudou si pak umět poradit v drsné přírodě Murchisonova pohoří. Takže ochránci přírody proto přenechávali výchovu sametově černých kuřátek buď dospělým takahé, které žilyvoboráchporostlýchhustoutrsnatoutrávoukolem chovné stanice, nebo se alespoň snažili kontakt mezi mláďaty a ošetřovateli omezit na minimum. Trávu smíchanou s dětskou kaší mláďatům podával maňásek s červeným zobákem, k čemuž se z MP3 přehrávačů linuly odpovídající zvuky vydávané dospělými slípkami.kdyžbylomláďatůmšestměsíců,byla přestěhována do obory pod širé nebe, kde se seznamovala se skutečnými příslušníky svého druhu a učila se od nichž všechno, co pro svůj život potřebují. V roce už jsou s učením tak daleko, že mohou být vysazeny do Murchisonova pohoří nebo na chráněné ptačíostrovy.vroce2010žilouž230těchto modrolesklých ptáků. Kakariki rudočelý Ohrožený Kakariki rudočelý (Cyanoramphus novaezeelandiae) nemá na potravu ani na svůj životní prostor žádné zvláštní nároky. Zářivě zelení papoušci s červeným čelem se vyskytují jak v travnatých i křovinatých oblastech, tak v hustých deštných pralesích a požírají všechny možné rostliny i rozmanitý hmyz. Přesto tento kdysi tak hojný druh zobouhlavníchostrovůnovéhozélandutakřka vymizel, k čemuž přispělo jak ničení jeho přirozeného prostředí, tak rozšíření vykradačů hnízd, jako jsou krysy, kočky a kuny. Problémem jsou nové ptačí druhy, které sem dovezli lidé, protože ti připravují papoušky o potravu. A navíc mnozí Novozélanďané dříve papoušky stříleli, protože jim škodili na polích a v zahradách. Maorové na Novém Zélandu nazývali tohoto 30 cm velkého papouška kakariki,což znamená malý papoušek.

10 Haterie neboli tuatara má poměrně velké oči, protože je aktivní hlavně v noci nebo za soumraku. Pod šupinami na temeni hlavy mají haterie tzv. třetí oko, temenní orgán, který vnímá rozdíl mezi světlem a tmou. Haterie novozélandská Ohrožený jeden ze dvou druhů Toto zvíře vypadá jako vytesané z kamene. Tělo je pokryté zelenavou až šedou šupinatoukůžísmnohazáhyby,nahřbetěmápodivné ostnyatrnyaanisenehne.vypadájakodobřeudělaný model pravěkého zvířete. Ale pohlédnete-li do velkých lesklých očí, nemůžete zůstat na pochybách tato zkamenělina je živá. A skutečně patří k poslům z dávno zaniklých epoch vývoje Země. Předkové haterií, rod Sphenodon,žilijižvdobědinosaurů.NaNovémZélandu přežily miliony let až do současnosti, to je opravdu pozoruhodný úspěch evoluce. Toto zvíře se od ostatních plazů zřetelně odlišuje stavboulebkyakostry.nemluvěotom,žehaterienemají žádný penis, zato se honosí třetím okem. Tento přídatný smyslový orgán na temeni hlavy je dobře vidět u čerstvě vylíhnutých zvířat, v pozdějším věku jej sice překryjí průhledné šupiny a pigment, ale přesto zůstává alespoň částečně funkční. Možná pomáhá při tvorbě vitaminu D, možná posiluje vnitřní hodiny těchto plazů, to zatím přesně nevíme. Jasné je nicméně to, že se tento nezvyklý plaz v moderním světě necítí zrovna dvakrát dobře. Jeho věky prověřená strategie přežití již nefunguje. Dokud byli jeho jedinými nepřáteli domácí draví ptáci, stačilo prostě zkamenět a spoléhat se na ochranné zbarvení, v krajním případě pak prchnout do nory. Evolucejejvšaknepřipravilanakrysy,kterésemzavlekli lidé a které mohou haterie bez problémů pronásledovat do jejich příbytků. A tak haterie novozélandská (Sphenodon punctatum) neboli tuatara zmizela z obou hlavních ostrovů Nového Zélandu a přežívá jen asi na třiceti maličkých větrných ostrůvcích, kde nežijí žádní savci. Haterie Guentherova (Sphenodon guntheri)je vedena jako ohrožený druh na Červeném seznamu IUCN. Během několika posledních let se ale haterie začaly zase vzmáhat novozélandští ochránci přírody krysy naněkolikaostrovechvyhubilianicolanelsonajeho kolegové z univerzity ve Wellingtonu tam vysadili plazy zjinýchostrovůnebozvlastníhochovu. Dokonceina velkém Severním ostrově se dnes již nějaké haterie vyskytují. V chráněném území Karori Wildlife Sanctuari vysadili přírodovědci v roce 2005 a 2007 přibližně dvě stovky dospělých haterií, které se dokonce rozmnožily. Možná bude úspěšný příběh haterií přece jen pokračovat. 237

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Člověk a primát. Vypracoval: Martin Pavlun, MB

Člověk a primát. Vypracoval: Martin Pavlun, MB Člověk a primát Vypracoval: Martin Pavlun, MB V čem je postata člověčenství? Proč se tolik lišíme od šimpanze, svého nejbližšího zvířecího příbuzného? Rozdíly v dědičné výbavě člověka a šimpanze jsou nepatrné.

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ

číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ číslo 16 zima 2010-11 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét VLASTA KROUPOVÁ Zuzana Štětková NENAHRADITELNÍ KOLEGOVÉ Angela Rogner MUSÍ OCHRÁNCE ZVÍŘAT BÝT VEGETARIÁN? Za

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n PROSINEC 2012 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 33 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VÝZNAM OBALŮ NÁM UKÁŽE VÝSTAVA

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea!

Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea! Oblíbené přírodovědecké expozice Národního muzea se vracejí. Archa Noemova vyplouvá z Nové budovy Národního muzea! Tisková zpráva k otevření nové přírodovědecké expozice Archa Noemova (6. května 2015)

Více

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma Nemocné moře Od dob kolonizace Afriky si státy nedělily území takového rozsahu jako dnes. Jenže oceány, o které se hraje, jsou v žalostném stavu a nutně potřebují pomoc. RESPEKT.CZ 43 téma Dlouho to vypadalo,

Více

Spasí olejná palma svět?

Spasí olejná palma svět? Spasí olejná palma svět? BUTLER, R. A. Greening the World with Palm Oil? [online]. mongabay.com, January 26, 2011. Originální verze článku je dostupná na adrese URL: .

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky Stezky napříč historií a přírodou Evropy Moravské vinařské stezky Tam, kde Z Mělníka byla k železná Prameni Labe opona Stezka www.labska-stezka.cz železné opony Zelený www.greenways.cz pás Greenbelt EuroVelo

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Stručné povídání o hmotě a lidech I S B N 9 7 8-8 0-7 4 5 3-2 6 8-9. A 5, 1 0 4 s t r a n, b a r e v n é i l u s t r a c e, i n d e x.

Stručné povídání o hmotě a lidech I S B N 9 7 8-8 0-7 4 5 3-2 6 8-9. A 5, 1 0 4 s t r a n, b a r e v n é i l u s t r a c e, i n d e x. PODSTATA EXISTENCE Stručné povídání o hmotě a lidech PAVEL ROMAN I S B N 9 7 8-8 0-7 4 5 3-2 6 8-9 A 5, 1 0 4 s t r a n, b a r e v n é i l u s t r a c e, i n d e x. http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/540-

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Hasičská kronika - Svazek I Historie hasičů. Hasičská kronika. Svazek I: Historie hasičů

Hasičská kronika - Svazek I Historie hasičů. Hasičská kronika. Svazek I: Historie hasičů Hasičská kronika Svazek I: Historie hasičů autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání, sbírání a třídění materiálů

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více