DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...8 Zabezpečení v nezaměstnanosti....8 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...24 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...25 Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané...33 Cizinci...33 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik

4 Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řešení vybraných problémů při uplatňování slevy na pojistném. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Postupy při uplatňování slevy na pojistném od 1. srpna 2009 jsou ukázány na vybraných situacích - při nástupu za dočasně nepřítomného zaměstnance, při pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, při zaměstnání malého rozsahu a při přechodu pojištěného zaměstnání do zaměstnání malého rozsahu a naopak. Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; poměr pracovní Slevy na pojistném na sociální zabezpečení přispějí k udržení zaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 3. Informace o uplatňování slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele v době ekonomické krize. Opatření je dočasné a platí od srpna 2009 do konce roku Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; zaměstnavatelé; příjmy SZ; krize ekonomická; pojistné 5

6 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Přivýdělek studentů vysoké školy a nárok na sirotčí důchod. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; práce-studenti; důchod sirotčí; podmínky nároku Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy. /HOLUB, Martin In: Politická ekonomie. - Roč.57, č. 4 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Nezbytnost reformy systému důchodového zabezpečení (DZ). Pro zachování rovnováhy mezi ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní složkou populace je navrhováno omezení rozsahu zohledňovaných náhradních dob pojištění. Princip solidarity v důchodovém systému: započtení náhradních dob pojištění, zohlednění vyloučených dob; jde o nepříspěvkové doby. Diskuze o současné podobě "institutu náhradních dob pojištění" z hlediska udržitelnosti současného systému DZ. Analýza nepříspěvkových dob pojištění. Analýza jednotlivých náhradních dob pojištění. Vliv nezohlednění nepříspěvkových dob na individuální důchod jedince. Závěr výzkumu: k posílení principu ekvivalence v systému DZ je třeba odstranit (či silně omezit) jak institut náhradních dob pojištění, tak institut dob vyloučených. Doporučení pro praktickou hospodářskou politiku. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; doba pojištění; výzkum; hranice věková; zab. důchodové; stárnutí; reforma; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní; doba započitatelná; solidarita; financování; důchody; výpočet; teorie; pojistné; výše NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pracovní spokojenost zdravotních sester. / BURIÁNEK, Jiří - MALINA, Antonín In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Prezentovány výsledky šetření pracovní spokojenosti zdravotních sester ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Deskriptory: ; zdravotnictví; uspokojení z práce; výzkum; šetření; zdravotníci Funkční hodnocení zdravotního stavu. / ČEVELA, Rostislav - ŠVESTKOVÁ, Olga - ČELEDOVÁ, Libuše In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s : -lit. K projektu vyhlášenému MPSV "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností". Deskriptory: ; stav zdravotní; neschopnost pracovní; projekty; politika Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (2). / RYBOVÁ, Lucie In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; psychiatrie; ústavy; kvalita; výzkum; práva lidská; zdraví duševní; péče léčebná; zdravotnictví; péče zdravotní; šetření 6

7 Dánsko Dánské zdravotnictví - vybrané charakteristiky. / BARTÁK, Miroslav - UHMAN, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vybrané charakteristiky dánského zdravotnictví a jeho srovnání s ostatními skandinávskými státy a. Grafy: Střední délka života v Dánsku. Nádorová onemocnění. Celkové výdaje na zdravotnictví jako % HDP. Veřejné výdaje na zdravotnictví jako % celkových výdajů na zdravotnictví. Deskriptory: Dánsko; zdravotnictví; systém; výdaje; HDP; stav zdravotní; ukazatele Zdravotní pojištění při ztrátě zaměstnání. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání Onemocnění OSVČ a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Placení záloh na pojistné. Nemoc OSVČ po část kalendářního měsíce. Nemoc OSVČ po celý kalendářní měsíc. Placení pojistného. Snížení zálohy na pojistné. Deskriptory: ; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné Zdravotní pojištění - když zaměstnavatel končí činnost. / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; pracovníci uvolňovaní Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; pojistné Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění. /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; osoby; zaměstnanci; podmínky nároku Jak mají zaměstnavatelé správně platit pojistné na zdravotním pojištění? /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; základ vyměřovací; pojistné-výše 7

8 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte. / MUŠKA, František In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; výchova mimo vlastní rodinu Rodičovský příspěvek v případě, že matce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. / CHLÁDKOVÁ, Alena - ZTRATIL, Michal In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; zab. v mateřství; dovolená rodičovská Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se odkládá o tři roky. In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zab. úrazové; zákonodárství; zaměstnanci ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Podpora v nezaměstnanosti - kdo a jaký (ne)má nárok? / SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Jaká doba zaměstnání je potřebná k získání podpory v nezaměstnanosti? Jaké jsou další podmínky nároku na podporu? Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti poskytuje? Jaký vliv má na výpočet podpory v nezaměstnanosti poslední vykonávaná činnost před zařazením do evidence uchazeče o zaměstnání? Konkrétní příklady. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanostidávky; dávky 8

9 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (I. část). / PRŮŠA, Ladislav In: Sociální služby. - Roč.9, č. 5 (2009), s : -lit. Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů poskytovatelů služeb sociální péče je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Stručný pohled do historie. Systém zdravotního pojištění dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb, zákonem definovaná práva klientů byla omezována. viz Do 1507 Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; zákonodárství; vývoj; VÚPSV Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. /BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Výsledky dotazníkového šetření VÚPSV, které mělo za cíl zmapovat nejzávažnější problémy ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních poskytujících sociální služby. Šetření proběhlo v období červen-srpen 2008 za rok Struktura příjemců příspěvků na péči v pobytových zařízeních sociálních služeb. Vztah mezi stupněm příspěvku na péči a potřebou ošetřovatelské a rehabilitační péče. Úhrady od zdravotních pojišťoven. Analýza statistických dat ukázala značné regionální rozdíly ve struktuře příspěvků na péči u klientů rezidenčních zařízení sociálních služeb. Důvodem je nejednotnost v metodice uznávání stupně závislosti na péči a přiznávání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; ústavy; staří; výdaje; financování; výzkum; šetření; VÚPSV; péče dlouhodobá; postižení; rehabilitace léčebná; péče léčebná; příspěvek na péči; kraje; regiony; statistika Změny zákona o sociálních službách. / KRÁLOVÁ, Jarmila In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Změny v právní úpravě příspěvku na péči. Kontrola využívání příspěvku. Změna způsobu výplaty příspěvku od 1. ledna Financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce / PRŮŠA, Ladislav In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), nestr. příl. (4 s.).:obr. Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech. Na základě hodnocení lze konstatovat, že současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí jednotlivých klientů, se v uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku. Na diagramech zobrazena: vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro seniory (případně v domovech se zvláštním režimem) v relaci na 1000 osob starších 80 let v roce 2008; vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro zdravotně postižené v relaci na 1000 osob celkem v roce Deskriptory: ; postižení; staří; ústavy; kraje; služby sociální; péče zdravotní domácí; statistika; VÚPSV 9

10 Nejdůležitější změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s Stručný obsah novely zákona č. 108/2006 Sb., ze dne 17. června 2009 (zákona č. 206/2009 Sb.). Deskriptory: ; zákonodárství; služby sociální; příspěvek na péči; výše; podmínky nároku; výplata-způsob; kontrola; ústavy; péče zdravotní; pracovníci sociální; vzdělávánívýcvik V České republice se vůbec poprvé uskuteční Týden sociálních služeb ( října 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 4.:obr. Deskriptory: ; služby sociální; projekty; zdroje lidské Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? /PRŮŠA, Ladislav In: Národohospodářský obzor. - Roč.9, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb. Dostupné z https://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/ / /je_novy_system.pdf (dostupné ) viz Do 1508 Deskriptory: ; služby sociální; staří; financování; příspěvek na péči; VÚPSV Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální POSTIŽENÍ OBČANÉ Nová podoba portálu práce pro zdravotně postižené. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 6.:obr. Projekt Konta BARIÉRY - novinky na portálu Burza práce na adrese: Deskriptory: ; postižení; internet; služby zaměstnanosti; poradenství pracovní 10

11 Otazníky okolo chráněného bydlení. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr. Názory a diskuze týkající se chráněného bydlení osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením. Kauza "Středočeský kraj", při které šlo o přestavbu systému chráněného bydlení ve Středočeském kraji. Problematika chráněného bydlení na Černém Mostě, kde šlo o nutnost zachování dosavadního týdenního stacionáře v domově sociálních služeb Vlašská v centru Prahy. Důvody pro vznik chráněného bydlení; důvody proti vzniku chráněného bydlení. Zkušenosti s chráněným bydlením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Zkušenosti s chráněným bydlením, případně s podporovaným samostatným bydlením, v Ostravě. Obtížné hledání hranice mezi "podporou" a "kontrolou" chráněného bydlení. Většina osob, kterým bylo nabídnuto chráněné bydlení, využívá služeb původního "domova". Ne všichni lidé s mentálním postižením jsou schopni žít samostatně. Situace osob, které využily možnosti chráněného bydlení (větší samostatnost za cenu větší odpovědnosti). Existuje též nebezpečí, že se v případě nezvládnutí samostatného života nebudou mít tyto zdravotně postižené osoby kam vrátit. Deskriptory: ; postižení mentálně; bydlení chráněné; projekty; ústavy; situace sociální Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v. / DUDOVÁ, Radka In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s : -lit. Osamělé matky jako jedna ze skupin, které jsou nejvýznamněji ohroženy chudobou a marginalizací na pracovním trhu. Výsledky zahraničních výzkumů zabývajících se osamělým mateřstvím. Problematizace osamělého mateřství. Osamělé matky v sociálním systému. Osamělé matky a placená práce. Postavení osamělých matek na území na základě výzkumů, které se zaměřovaly na jednorodičovské rodiny, osamělé nebo rozvedené matky v v průběhu druhé poloviny minulého století a na počátku století současného. Rozvody a narození nemanželského dítěte jako hlavní příčiny vzniku osamělého rodičovství. Analýza strategie obživy žen v čele jednorodičovských rodin na základě dat vlastního kvalitativního výzkumu rozvedených matek závislých dětí. Životní náklady osamělých matek a jejich rodin. Placená práce je nejčastější strategií obživy. Res. v ang. Deskriptory: ; výzkum; gender; matky osamělé; projekty; rodina neúplná; teorie; sociologie rodiny; ochrana sociální; práce-matky osamělé; rozvody; děti nemanželské; příjmy; domácnosti; náklady životní; sladění pracovního a rodinného života; úroveň životní 11

12 Na studium dětí myslete včas. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 36 (2009), s :obr. Kolik stojí dítě od narození do dospělosti - propočty MPSV, data ČSÚ Deskriptory: ; rodičovství; rozpočet rodinný; výdaje-domácnosti; děti; studenti; školství Každé dítě musí dostat šanci. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 1.:obr. Vláda schválila nový systém péče o ohrožené děti. Výčet oblastí, na které je transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami zaměřena. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; systém; politika; děti týrané; děti problémové; pomoc sociální The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. [Podmínky rodičovství v organizacích: mezinárodní porovnání.] /KŘÍŽKOVÁ, Alena - MAŘÍKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka - SLOBODA, Zdeněk In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 3 (2009), s : - lit. Výzkum podmínek pro pracující rodiče ve smyslu kombinování zaměstnání a péče o děti a rodinu. Ve výzkumu bylo sledováno, jak jsou tyto podmínky v organizacích nastaveny a sjednávány. Výzkum se opírá o tři případové studie porovnávající aktivní společnosti v, SRN, Francii, Švédsku. Cílem výzkumu je důkladné vysvětlení podmínek, kterým čelí čeští pracující rodiče a jejich porovnání s podmínkami v jiných zemích. Opatření na podporu sladění pracovního rodinného života. Podstatné rozdíly v "prorodinných" opatřeních. Analýza příčin různosti v těchto "prorodinných" podmínkách. Specifikace hlavních faktorů, které vysvětlují různost "prorodinných" politik. Res. v ang. Deskriptory: ; SRN; Francie; Švédsko; výzkum; rodičovství; sladění pracovního a rodinného života; politika populační; gender; podpora sociální; zab. v mateřství; dovolená rodičovská; zařízení předškolní; zaměstnání na zkrácený úvazek; flexibilita pracovní; odbory Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální Vztah založený na slibu. / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Problematika adopcí - jaké příběhy jim předcházejí a s čím by měli budoucí osvojitelé počítat. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 12

13 Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit praxi při rozhodování o výživném. /SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Reakce na návrh metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti, kterým by se měli řídit soudci při rozhodování o výživném. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; koncepce budoucí; řízení soudní Vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje Aby adopce byla úspěšná... / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Faktory ba straně žadatelů o adopci, které přispívají k tomu, aby adopce byla úspěšná. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 13

14 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. 5. ročník konference Evropské fórum podnikání. In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s Informace o konání 5. ročníku konference Evropské fórum podnikání s názvem "Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize" (Praha, 23. září 2009). Deskriptory: ; konference; krize ekonomická; financování; USA mezinárodní; Porovnání některých důsledků a způsobů řešení finanční a ekonomické krize v zemích uvnitř a vně eurozóny. / MALÝ, Jiří In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika zavádění eura v Evropě. Význam makroekonomických indikátorů (např. HDP, míry nezaměstnanosti, míry inflace). Analýza makroekonomických indikátorů v rámci 37 zemí. Porovnání intenzity průběhu finanční a ekonomické krize v jednotlivých zemích. Zadluženost jednotlivých zemí. V tabulkách uvedena kromě jiného míra nezaměstnanosti, míra inflace v jednotlivých zemích v období Z analýzy makroekonomických ukazatelů vyplývá, že členství v eurozóně jev době krize pro menší nebo mladší tržní ekonomiky stabilizující prvek. Příčiny váhavého přístupu k euru. Res. v ang. Deskriptory: Mezinárodní; ; krize ekonomická; statistika; ekonomika; financování; HDP; ; ukazatele; půjčky; nezaměstnanost; inflace; politika Dánsko; Finsko; Švédsko; Vliv světové ekonomické krize na hospodářský a sociální vývoj skandinávských zemí: lekce pro Českou republiku. / DOSTÁLOVÁ, Ivana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Přehled ekonomických a sociálních modelů (anglosaský, kontinentální, středomořský, skandinávský, tzv. catching-up model). Charakteristika skandinávského modelu. Fiskální politika skandinávských zemí v době hospodářské krize. Vysoké daně, vysoké sociální výdaje. Porovnání makroekonomických ukazatelů (míry nezaměstnanosti, vývoje HDP) skandinávských zemí a. Res. v ang. Deskriptory: Dánsko; Finsko; Švédsko; ; ekonomika; krize ekonomická; globalizace; financování; systém; ochrana sociální; výdaje sociální; daně; nezaměstnanost; politika hospodářská 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální 14

15 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Jak se žije Evropanům v období krize. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 19 (2009), s :obr., tab. Výsledky průzkumu veřejného mínění občanů členských států zaměřeného na kvalitu života a na vnímání současného poslání, struktury a činnosti. V tabulce porovnána celková spokojenost občanů jednotlivých zemí se svým životem. Průzkum faktorů, které spokojenost občanů ovlivňují. Které jevy občany nejvíce znepokojují (růst cen, inflace, nezaměstnanost atd.). Deskriptory: ; mínění veřejné; výzkum; statistika; krize ekonomická; úroveň životní; situace ekonomická; uspokojení z práce; síla kupní mezinárodní Jak zabránit globální sociální recesi? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 8.:obr. Ze zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) Globální trendy zaměstnanosti 2009 vyplývá, že globální ekonomická krize povede v letošním roce k dramatickému zvýšení počtu nezaměstnaných, chudých pracovníků a lidí na zranitelných pracovních místech. Podle nejhoršího scénáře dosáhne globální míra registrované nezaměstnanosti 7,1% a počet nezaměstnaných se zvýší o 50 milionů. Situace podle světových regionů. Doporučená opatření ILO. Deskriptory: Mezinárodní; úroveň životní; globalizace; chudoba; nezaměstnanost; prognózování; MOP; krize ekonomická ; mezinárodní Evropská versus světová chudoba. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Životní úroveň v je nejvyšší na světě. Dle definice Světové banky je absolutní chudoba život za méně než 1,25 dolaru na den. V současné době tak žije na světě více než 1,4 miliardy lidí. V Česku je chudý každý desátý, což je nejméně ze všech zemí. Nejvíce lidí ohrožených chudobou žije v Lotyšsku. Tabulka: Podíl chudých lidí v Evropě (hranice chudoby v euro za rok). Deskriptory: ; Mezinárodní; chudoba; statistika; úroveň životní; PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Zaměstnanci ještě nemají vyčerpanou loňskou dovolenou? Pak pozor na 1. či 2 listopad! /FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika nevyčerpané dovolené z roku Automatické čerpání. Kdy dovolená propadá a kdy nepropadá. Deskriptory: ; dovolená; zákonodárství; podmínky nároku 15

16 Působení fenoménu brain drain v a jeho možná rizika. / VAVREČKOVÁ, Jana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika "odlivu mozků" z do ciziny za účelem lukrativnějších pracovních míst. Výzkumný projekt VÚPSV s názvem: "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z do zahraničí". Analýza chování nedostatkových (trhem žádaných) profesních skupin odborníků; tyto skupiny byly označeny jako "migračně rizikové". Definice termínů "brain drain", "brain exchange", "brain circulation". Migračně rizikové skupiny odborníků (lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Výsledky dotazníkového šetření migračně rizikových skupin českých odborníků prokázaly značnou rozdílnost mezi jednotlivými skupinami. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; výzkum; statistika; mínění veřejné; migrace; pracovníci migrující; definice Genderová volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. /ŠMÍDOVÁ, Iva In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s :obr. Studie vznikla v rámci výzkumného projektu "Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perpektivy". Strukturní provázanost pracovního trhu se systémem vzdělávání. Gender a pracovní trh. Gender a vzdělávací systém. Provázanost trhu práce a vzdělávacího systému. Výsledky tří analýz zabývajících se genderovou segregací na trhu práce,vzdělanostní segregacií atd. Provázanost genderového trhu práce s genderovým vzdělávacím systémem. Res. v ang. Deskriptory: ; projekty; výzkum; vzdělávání-výcvik; trh práce; gender; diskriminace pracovní; sladění pracovního a rodinného života Nepřítomnost zaměstnance z důvodu mateřské či rodičovské dovolené. /KRÁSNÁ, Andrea In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Institut mateřské a rodičovské dovolené v českém pracovním právu. Práva a povinnosti zaměstnavatelů. Deskriptory: ; právo pracovní; matky; dovolená mateřská; řízení personální; zaměstnavatelé; vztahy pracovní Z České demografické společnosti. In: Demografie. - Roč.51, č. 3 (2009), s Informace o konání 39. národní demografické konference pořádané Českou demografickou společností (Praha, květen 2009) s názvem "Žena a muž v rodině a na trhu práce". Příspěvky konference byly věnovány problematice skloubení pracovního a rodinného života. Deskriptory: ; konference; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; trh práce; rodina; rovnost; gender; rodina neúplná; o_nas; politika populační 16

17 Povinnost zachovávat mlčenlivost v pracovněprávním vztahu a ochrana osobních údajů ostatních zaměstnanců. / RANDLOVÁ, Nataša - VAŇOVÁ, Lucie In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanci; údaje osobní; vztahy pracovní; řízení soudní Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; harmonizace; služby; VÚPSV Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Společně se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl též s účinností od 20. cervence 2009 novelizován i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozšíření okruhu zaměstnanců, na které se zákon vztahuje. Nové vymezení pojmů. Uplatnění mzdových nároků zaměstnancem. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Další povinnosti pro zaměstnavatele. Nová povinnost součinnosti dalších právnických a fyzických osob. Minimalizace sociálních dopadů v přechodných ustanoveních. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV Kontaktní centrum MPSV pomáhá lidem ohroženým krizí. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Informace o využitelnosti Kontaktního centra služeb zaměstnanosti, které provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; služby zaměstnanosti; krize ekonomická; MPSV; poradenství; poradenství pracovní The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republik. [Minimální mzda: Důsledky pro trh práce v České republice.] / FIALOVÁ, Kamila - MYSÍKOVÁ, Martina In: Finance a úvěr. - Roč.59, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Cílem článku je posouzení vlivu minimální mzdy (MM) na trh práce v.význam zavedení MM; názory podporující, případně kritizující zavedení MM. Vývoj MM, průměrných mezd a produktivity práce v v období Analýza vlivu MM na nezaměstnanost na regionální úrovni. Využití regionálních dat Analýza důsledků MM pro zaměstnanost, případně nezaměstnanost nejvíce ohrožené skupiny (pracovníků s nízkými příjmy). Výsledek šetření: MM má spíše negativní vliv (zvýšení regionální nezaměstnanosti, redukce možností zaměstnání pro pracovníky s nízkými příjmy). Zavedení MM se ukázalo být jako neefektivní nástroj. Res. v ang. Deskriptory: ; mzda minimální; trh práce; statistika; nezaměstnanost; skupiny znevýhodněné; náklady práce; mzdy; vývoj; produktivita práce; regiony 17

18 Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; služby; harmonizace; VÚPSV Minimální a zaručená mzda. / BĚLÍKOVÁ, Jana In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7. Vysvětlení pojmů minimální a zaručená mzda. Deskriptory: ; mzda minimální; mzda zaručená; definice; výše Nezaměstnanost na konci srpna pod drobnohledem. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7.:obr. Na konci srpna 2009 bylo bez práce lidí. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,5%. Porovnání mezi českými regiony a s hodnotami v zemích. Počty volných pracovních míst a průměrný počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; regiony; ; vývoj Nový antidiskriminační zákon a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích. /JAKUBKA, Jaroslav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 198/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. září Proč jednotný antidiskriminační zákon. Pojem diskriminace. Výčet diskriminačních důvodů. Přímá a nepřímá diskriminace. Obtěžování. Sexuální obtěžování. Pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci. Pozitivní opatření. Zásada rovného zacházení. Pracovněprávní předpisy. Právní prostředky ochrany před diskriminací. Deskriptory: ; diskriminace pracovní; zákonodárství; definice; harašení; perzekuce na pracovišti; právo pracovní Ekonomická krize a pracovní doba. / SLÁDEK, Václav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Pravidla pro sjednávání kratší pracovní doby. Rozvržení kratší pracovní doby. Nerovnoměrné rozvržení kratší pracovní doby. Práce přesčas při sjednané kratší pracovní době. Částečná nezaměstnanost. Konto pracovní doby. Deskriptory: ; doba pracovní; krize ekonomická; právo pracovní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 118/200 Sb., který byl čtyřikrát novelizován. Naposledy zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. července Okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje. Vymezení některých pojmů pro účely zákona. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání insolvenčního zákona. Žádost o uspokojení mzdových nároků zaměstnancem. Lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance se nově prodlužuje. Uplatnění mzdobých nároků zaměstnancem. prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Srážky a odvody z přiznaných 18

19 mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Informační povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči členskému státu. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV; společnosti zahraniční Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK mezinárodní 31.Mezinárodní kongres bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s Informace o konferenci pořádané ve dnech 3.-6.listopadu 2009 v německém Düsseldorfu. Deskriptory: Mezinárodní; bezpečnost práce; konference Zvyšování a prohlubování kvalifikace po novele zákona o daních z příjmů. /BANZETOVÁ, Eva In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Daňově uznatelné výdaje vynaložené na vzdělávání zaměstnanců podle novely zákona o daních z příjmů č. 216/2009 Sb. s účinností od Deskriptory: ; kvalifikace odborná; vzdělávání celoživotní; zaměstnanci; daně z příjmu; zaměstnavatelé Ještě ke změnám v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. /DREXLEROVÁ, Jana In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s :tab. Přehled o úpravách platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách v roce Tabulka: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 3. Deskriptory: ; odměňování; sektor veřejný; zaměstnanci státní Doručení výpovědi a její následné odvolání. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Odvolání výpovědi a souhlas s jejím odvoláním jako dva samostatné právní úkony. Kdy je odvolání výpovědi nadbytečné. Kdy je souhlas s odvoláním výpovědi vhodný. Vzor odvolání výpovědi z pracovního poměru doručené zaměstnancem zaměstnavateli. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; právo pracovní 19

20 Skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; řízení soudní; pracovníci uvolňovaní BCR (Binding Corporate Rules). / MORÁVEK, Jakub In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Podrobněji k tzv. závazným podnikovým pravidlům (BCR) jako jednomu z možných prostředků garance ochrany osobních údajů při jejich předávání do tzv. "třetích zemí". Deskriptory: ; údaje osobní; zaměstnanci Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt Vzdělávejte se! In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou fázi protikrizového projektu Vzdělávejte se!, který umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Jak a kde žádat o příspěvek. Výše příspěvku na zaměstnance a maximální ceny kurzů. Podmínky projektu. Novinky druhé fáze projektu. Výsledky první fáze projektu. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; zaměstnanci; krize ekonomická; financování; projekty; zaměstnavatelé; MPSV Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce /ROTHOVÁ, Eva - TRYLČ, Ladislav - TOMŠÍ, Ivan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Ucelený přehled změn. Zrušení nejnižší stupnice platových tarifů ( nařízení vlády č. 74/2009 Sb., příloha č. 1 k nařízení vlády čl 564/2006 Sb.) s účinností od 1. dubna Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Plošné zvýšení platových tarifů o 3,5% (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.) s účinností od 1. června Zavedení nových příplatků pro určitý okruh zaměstnanců (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.). Povinnosti zaměstnavatelů a nejčastěji řešené otázky v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 130/2009 Sb. Příplatek pro zdravotnické pracovníky. Katalog prací. Zařazení všeobecnýcb sester a porodních asistentek do platových tříd. Stupně ošetřovatelské péče a zařazení do platových tříd. Deskriptory: ; odměňování; zaměstnanci státní; správa veřejná; sektor veřejný; zdravotníci; úředníci; kategorie pracovní Řízení výkonu zaměstnanců omezuje problémy s "lidským faktorem". /URBAN, Jan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Smyslem řízení výkonu je odstranit zbytečné výkonové problémy a nedostatky podniku spojené s "lidským faktorem". Nástroje řízení výkonu. Osobní faktor. Správné stanovení úkolů a jasné vysvětlení pracovních požadavků. Pracovní prostředí. Význam pracovní motivace. Účinnost výkonového odměňování. Význam zpětnovazební informace. Řízení výkonu a "lidské problémy" podniku. Úloha personálního řízení. Deskriptory: ; řízení personální; zdroje lidské; řízení 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více