DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...8 Zabezpečení v nezaměstnanosti....8 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...24 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...25 Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané...33 Cizinci...33 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik

4 Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řešení vybraných problémů při uplatňování slevy na pojistném. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Postupy při uplatňování slevy na pojistném od 1. srpna 2009 jsou ukázány na vybraných situacích - při nástupu za dočasně nepřítomného zaměstnance, při pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, při zaměstnání malého rozsahu a při přechodu pojištěného zaměstnání do zaměstnání malého rozsahu a naopak. Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; poměr pracovní Slevy na pojistném na sociální zabezpečení přispějí k udržení zaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 3. Informace o uplatňování slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele v době ekonomické krize. Opatření je dočasné a platí od srpna 2009 do konce roku Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; zaměstnavatelé; příjmy SZ; krize ekonomická; pojistné 5

6 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Přivýdělek studentů vysoké školy a nárok na sirotčí důchod. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; práce-studenti; důchod sirotčí; podmínky nároku Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy. /HOLUB, Martin In: Politická ekonomie. - Roč.57, č. 4 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Nezbytnost reformy systému důchodového zabezpečení (DZ). Pro zachování rovnováhy mezi ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní složkou populace je navrhováno omezení rozsahu zohledňovaných náhradních dob pojištění. Princip solidarity v důchodovém systému: započtení náhradních dob pojištění, zohlednění vyloučených dob; jde o nepříspěvkové doby. Diskuze o současné podobě "institutu náhradních dob pojištění" z hlediska udržitelnosti současného systému DZ. Analýza nepříspěvkových dob pojištění. Analýza jednotlivých náhradních dob pojištění. Vliv nezohlednění nepříspěvkových dob na individuální důchod jedince. Závěr výzkumu: k posílení principu ekvivalence v systému DZ je třeba odstranit (či silně omezit) jak institut náhradních dob pojištění, tak institut dob vyloučených. Doporučení pro praktickou hospodářskou politiku. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; doba pojištění; výzkum; hranice věková; zab. důchodové; stárnutí; reforma; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní; doba započitatelná; solidarita; financování; důchody; výpočet; teorie; pojistné; výše NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pracovní spokojenost zdravotních sester. / BURIÁNEK, Jiří - MALINA, Antonín In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Prezentovány výsledky šetření pracovní spokojenosti zdravotních sester ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Deskriptory: ; zdravotnictví; uspokojení z práce; výzkum; šetření; zdravotníci Funkční hodnocení zdravotního stavu. / ČEVELA, Rostislav - ŠVESTKOVÁ, Olga - ČELEDOVÁ, Libuše In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s : -lit. K projektu vyhlášenému MPSV "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností". Deskriptory: ; stav zdravotní; neschopnost pracovní; projekty; politika Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (2). / RYBOVÁ, Lucie In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; psychiatrie; ústavy; kvalita; výzkum; práva lidská; zdraví duševní; péče léčebná; zdravotnictví; péče zdravotní; šetření 6

7 Dánsko Dánské zdravotnictví - vybrané charakteristiky. / BARTÁK, Miroslav - UHMAN, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vybrané charakteristiky dánského zdravotnictví a jeho srovnání s ostatními skandinávskými státy a. Grafy: Střední délka života v Dánsku. Nádorová onemocnění. Celkové výdaje na zdravotnictví jako % HDP. Veřejné výdaje na zdravotnictví jako % celkových výdajů na zdravotnictví. Deskriptory: Dánsko; zdravotnictví; systém; výdaje; HDP; stav zdravotní; ukazatele Zdravotní pojištění při ztrátě zaměstnání. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání Onemocnění OSVČ a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Placení záloh na pojistné. Nemoc OSVČ po část kalendářního měsíce. Nemoc OSVČ po celý kalendářní měsíc. Placení pojistného. Snížení zálohy na pojistné. Deskriptory: ; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné Zdravotní pojištění - když zaměstnavatel končí činnost. / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; pracovníci uvolňovaní Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; pojistné Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění. /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; osoby; zaměstnanci; podmínky nároku Jak mají zaměstnavatelé správně platit pojistné na zdravotním pojištění? /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; základ vyměřovací; pojistné-výše 7

8 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte. / MUŠKA, František In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; výchova mimo vlastní rodinu Rodičovský příspěvek v případě, že matce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. / CHLÁDKOVÁ, Alena - ZTRATIL, Michal In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; zab. v mateřství; dovolená rodičovská Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se odkládá o tři roky. In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zab. úrazové; zákonodárství; zaměstnanci ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Podpora v nezaměstnanosti - kdo a jaký (ne)má nárok? / SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Jaká doba zaměstnání je potřebná k získání podpory v nezaměstnanosti? Jaké jsou další podmínky nároku na podporu? Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti poskytuje? Jaký vliv má na výpočet podpory v nezaměstnanosti poslední vykonávaná činnost před zařazením do evidence uchazeče o zaměstnání? Konkrétní příklady. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanostidávky; dávky 8

9 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (I. část). / PRŮŠA, Ladislav In: Sociální služby. - Roč.9, č. 5 (2009), s : -lit. Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů poskytovatelů služeb sociální péče je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Stručný pohled do historie. Systém zdravotního pojištění dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb, zákonem definovaná práva klientů byla omezována. viz Do 1507 Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; zákonodárství; vývoj; VÚPSV Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. /BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Výsledky dotazníkového šetření VÚPSV, které mělo za cíl zmapovat nejzávažnější problémy ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních poskytujících sociální služby. Šetření proběhlo v období červen-srpen 2008 za rok Struktura příjemců příspěvků na péči v pobytových zařízeních sociálních služeb. Vztah mezi stupněm příspěvku na péči a potřebou ošetřovatelské a rehabilitační péče. Úhrady od zdravotních pojišťoven. Analýza statistických dat ukázala značné regionální rozdíly ve struktuře příspěvků na péči u klientů rezidenčních zařízení sociálních služeb. Důvodem je nejednotnost v metodice uznávání stupně závislosti na péči a přiznávání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; ústavy; staří; výdaje; financování; výzkum; šetření; VÚPSV; péče dlouhodobá; postižení; rehabilitace léčebná; péče léčebná; příspěvek na péči; kraje; regiony; statistika Změny zákona o sociálních službách. / KRÁLOVÁ, Jarmila In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Změny v právní úpravě příspěvku na péči. Kontrola využívání příspěvku. Změna způsobu výplaty příspěvku od 1. ledna Financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce / PRŮŠA, Ladislav In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), nestr. příl. (4 s.).:obr. Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech. Na základě hodnocení lze konstatovat, že současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí jednotlivých klientů, se v uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku. Na diagramech zobrazena: vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro seniory (případně v domovech se zvláštním režimem) v relaci na 1000 osob starších 80 let v roce 2008; vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro zdravotně postižené v relaci na 1000 osob celkem v roce Deskriptory: ; postižení; staří; ústavy; kraje; služby sociální; péče zdravotní domácí; statistika; VÚPSV 9

10 Nejdůležitější změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s Stručný obsah novely zákona č. 108/2006 Sb., ze dne 17. června 2009 (zákona č. 206/2009 Sb.). Deskriptory: ; zákonodárství; služby sociální; příspěvek na péči; výše; podmínky nároku; výplata-způsob; kontrola; ústavy; péče zdravotní; pracovníci sociální; vzdělávánívýcvik V České republice se vůbec poprvé uskuteční Týden sociálních služeb ( října 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 4.:obr. Deskriptory: ; služby sociální; projekty; zdroje lidské Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? /PRŮŠA, Ladislav In: Národohospodářský obzor. - Roč.9, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb. Dostupné z https://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/ / /je_novy_system.pdf (dostupné ) viz Do 1508 Deskriptory: ; služby sociální; staří; financování; příspěvek na péči; VÚPSV Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální POSTIŽENÍ OBČANÉ Nová podoba portálu práce pro zdravotně postižené. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 6.:obr. Projekt Konta BARIÉRY - novinky na portálu Burza práce na adrese: Deskriptory: ; postižení; internet; služby zaměstnanosti; poradenství pracovní 10

11 Otazníky okolo chráněného bydlení. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr. Názory a diskuze týkající se chráněného bydlení osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením. Kauza "Středočeský kraj", při které šlo o přestavbu systému chráněného bydlení ve Středočeském kraji. Problematika chráněného bydlení na Černém Mostě, kde šlo o nutnost zachování dosavadního týdenního stacionáře v domově sociálních služeb Vlašská v centru Prahy. Důvody pro vznik chráněného bydlení; důvody proti vzniku chráněného bydlení. Zkušenosti s chráněným bydlením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Zkušenosti s chráněným bydlením, případně s podporovaným samostatným bydlením, v Ostravě. Obtížné hledání hranice mezi "podporou" a "kontrolou" chráněného bydlení. Většina osob, kterým bylo nabídnuto chráněné bydlení, využívá služeb původního "domova". Ne všichni lidé s mentálním postižením jsou schopni žít samostatně. Situace osob, které využily možnosti chráněného bydlení (větší samostatnost za cenu větší odpovědnosti). Existuje též nebezpečí, že se v případě nezvládnutí samostatného života nebudou mít tyto zdravotně postižené osoby kam vrátit. Deskriptory: ; postižení mentálně; bydlení chráněné; projekty; ústavy; situace sociální Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v. / DUDOVÁ, Radka In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s : -lit. Osamělé matky jako jedna ze skupin, které jsou nejvýznamněji ohroženy chudobou a marginalizací na pracovním trhu. Výsledky zahraničních výzkumů zabývajících se osamělým mateřstvím. Problematizace osamělého mateřství. Osamělé matky v sociálním systému. Osamělé matky a placená práce. Postavení osamělých matek na území na základě výzkumů, které se zaměřovaly na jednorodičovské rodiny, osamělé nebo rozvedené matky v v průběhu druhé poloviny minulého století a na počátku století současného. Rozvody a narození nemanželského dítěte jako hlavní příčiny vzniku osamělého rodičovství. Analýza strategie obživy žen v čele jednorodičovských rodin na základě dat vlastního kvalitativního výzkumu rozvedených matek závislých dětí. Životní náklady osamělých matek a jejich rodin. Placená práce je nejčastější strategií obživy. Res. v ang. Deskriptory: ; výzkum; gender; matky osamělé; projekty; rodina neúplná; teorie; sociologie rodiny; ochrana sociální; práce-matky osamělé; rozvody; děti nemanželské; příjmy; domácnosti; náklady životní; sladění pracovního a rodinného života; úroveň životní 11

12 Na studium dětí myslete včas. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 36 (2009), s :obr. Kolik stojí dítě od narození do dospělosti - propočty MPSV, data ČSÚ Deskriptory: ; rodičovství; rozpočet rodinný; výdaje-domácnosti; děti; studenti; školství Každé dítě musí dostat šanci. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 1.:obr. Vláda schválila nový systém péče o ohrožené děti. Výčet oblastí, na které je transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami zaměřena. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; systém; politika; děti týrané; děti problémové; pomoc sociální The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. [Podmínky rodičovství v organizacích: mezinárodní porovnání.] /KŘÍŽKOVÁ, Alena - MAŘÍKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka - SLOBODA, Zdeněk In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 3 (2009), s : - lit. Výzkum podmínek pro pracující rodiče ve smyslu kombinování zaměstnání a péče o děti a rodinu. Ve výzkumu bylo sledováno, jak jsou tyto podmínky v organizacích nastaveny a sjednávány. Výzkum se opírá o tři případové studie porovnávající aktivní společnosti v, SRN, Francii, Švédsku. Cílem výzkumu je důkladné vysvětlení podmínek, kterým čelí čeští pracující rodiče a jejich porovnání s podmínkami v jiných zemích. Opatření na podporu sladění pracovního rodinného života. Podstatné rozdíly v "prorodinných" opatřeních. Analýza příčin různosti v těchto "prorodinných" podmínkách. Specifikace hlavních faktorů, které vysvětlují různost "prorodinných" politik. Res. v ang. Deskriptory: ; SRN; Francie; Švédsko; výzkum; rodičovství; sladění pracovního a rodinného života; politika populační; gender; podpora sociální; zab. v mateřství; dovolená rodičovská; zařízení předškolní; zaměstnání na zkrácený úvazek; flexibilita pracovní; odbory Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální Vztah založený na slibu. / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Problematika adopcí - jaké příběhy jim předcházejí a s čím by měli budoucí osvojitelé počítat. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 12

13 Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit praxi při rozhodování o výživném. /SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Reakce na návrh metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti, kterým by se měli řídit soudci při rozhodování o výživném. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; koncepce budoucí; řízení soudní Vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje Aby adopce byla úspěšná... / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Faktory ba straně žadatelů o adopci, které přispívají k tomu, aby adopce byla úspěšná. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 13

14 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. 5. ročník konference Evropské fórum podnikání. In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s Informace o konání 5. ročníku konference Evropské fórum podnikání s názvem "Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize" (Praha, 23. září 2009). Deskriptory: ; konference; krize ekonomická; financování; USA mezinárodní; Porovnání některých důsledků a způsobů řešení finanční a ekonomické krize v zemích uvnitř a vně eurozóny. / MALÝ, Jiří In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika zavádění eura v Evropě. Význam makroekonomických indikátorů (např. HDP, míry nezaměstnanosti, míry inflace). Analýza makroekonomických indikátorů v rámci 37 zemí. Porovnání intenzity průběhu finanční a ekonomické krize v jednotlivých zemích. Zadluženost jednotlivých zemí. V tabulkách uvedena kromě jiného míra nezaměstnanosti, míra inflace v jednotlivých zemích v období Z analýzy makroekonomických ukazatelů vyplývá, že členství v eurozóně jev době krize pro menší nebo mladší tržní ekonomiky stabilizující prvek. Příčiny váhavého přístupu k euru. Res. v ang. Deskriptory: Mezinárodní; ; krize ekonomická; statistika; ekonomika; financování; HDP; ; ukazatele; půjčky; nezaměstnanost; inflace; politika Dánsko; Finsko; Švédsko; Vliv světové ekonomické krize na hospodářský a sociální vývoj skandinávských zemí: lekce pro Českou republiku. / DOSTÁLOVÁ, Ivana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Přehled ekonomických a sociálních modelů (anglosaský, kontinentální, středomořský, skandinávský, tzv. catching-up model). Charakteristika skandinávského modelu. Fiskální politika skandinávských zemí v době hospodářské krize. Vysoké daně, vysoké sociální výdaje. Porovnání makroekonomických ukazatelů (míry nezaměstnanosti, vývoje HDP) skandinávských zemí a. Res. v ang. Deskriptory: Dánsko; Finsko; Švédsko; ; ekonomika; krize ekonomická; globalizace; financování; systém; ochrana sociální; výdaje sociální; daně; nezaměstnanost; politika hospodářská 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální 14

15 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Jak se žije Evropanům v období krize. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 19 (2009), s :obr., tab. Výsledky průzkumu veřejného mínění občanů členských států zaměřeného na kvalitu života a na vnímání současného poslání, struktury a činnosti. V tabulce porovnána celková spokojenost občanů jednotlivých zemí se svým životem. Průzkum faktorů, které spokojenost občanů ovlivňují. Které jevy občany nejvíce znepokojují (růst cen, inflace, nezaměstnanost atd.). Deskriptory: ; mínění veřejné; výzkum; statistika; krize ekonomická; úroveň životní; situace ekonomická; uspokojení z práce; síla kupní mezinárodní Jak zabránit globální sociální recesi? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 8.:obr. Ze zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) Globální trendy zaměstnanosti 2009 vyplývá, že globální ekonomická krize povede v letošním roce k dramatickému zvýšení počtu nezaměstnaných, chudých pracovníků a lidí na zranitelných pracovních místech. Podle nejhoršího scénáře dosáhne globální míra registrované nezaměstnanosti 7,1% a počet nezaměstnaných se zvýší o 50 milionů. Situace podle světových regionů. Doporučená opatření ILO. Deskriptory: Mezinárodní; úroveň životní; globalizace; chudoba; nezaměstnanost; prognózování; MOP; krize ekonomická ; mezinárodní Evropská versus světová chudoba. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Životní úroveň v je nejvyšší na světě. Dle definice Světové banky je absolutní chudoba život za méně než 1,25 dolaru na den. V současné době tak žije na světě více než 1,4 miliardy lidí. V Česku je chudý každý desátý, což je nejméně ze všech zemí. Nejvíce lidí ohrožených chudobou žije v Lotyšsku. Tabulka: Podíl chudých lidí v Evropě (hranice chudoby v euro za rok). Deskriptory: ; Mezinárodní; chudoba; statistika; úroveň životní; PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Zaměstnanci ještě nemají vyčerpanou loňskou dovolenou? Pak pozor na 1. či 2 listopad! /FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika nevyčerpané dovolené z roku Automatické čerpání. Kdy dovolená propadá a kdy nepropadá. Deskriptory: ; dovolená; zákonodárství; podmínky nároku 15

16 Působení fenoménu brain drain v a jeho možná rizika. / VAVREČKOVÁ, Jana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika "odlivu mozků" z do ciziny za účelem lukrativnějších pracovních míst. Výzkumný projekt VÚPSV s názvem: "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z do zahraničí". Analýza chování nedostatkových (trhem žádaných) profesních skupin odborníků; tyto skupiny byly označeny jako "migračně rizikové". Definice termínů "brain drain", "brain exchange", "brain circulation". Migračně rizikové skupiny odborníků (lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Výsledky dotazníkového šetření migračně rizikových skupin českých odborníků prokázaly značnou rozdílnost mezi jednotlivými skupinami. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; výzkum; statistika; mínění veřejné; migrace; pracovníci migrující; definice Genderová volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. /ŠMÍDOVÁ, Iva In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s :obr. Studie vznikla v rámci výzkumného projektu "Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perpektivy". Strukturní provázanost pracovního trhu se systémem vzdělávání. Gender a pracovní trh. Gender a vzdělávací systém. Provázanost trhu práce a vzdělávacího systému. Výsledky tří analýz zabývajících se genderovou segregací na trhu práce,vzdělanostní segregacií atd. Provázanost genderového trhu práce s genderovým vzdělávacím systémem. Res. v ang. Deskriptory: ; projekty; výzkum; vzdělávání-výcvik; trh práce; gender; diskriminace pracovní; sladění pracovního a rodinného života Nepřítomnost zaměstnance z důvodu mateřské či rodičovské dovolené. /KRÁSNÁ, Andrea In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Institut mateřské a rodičovské dovolené v českém pracovním právu. Práva a povinnosti zaměstnavatelů. Deskriptory: ; právo pracovní; matky; dovolená mateřská; řízení personální; zaměstnavatelé; vztahy pracovní Z České demografické společnosti. In: Demografie. - Roč.51, č. 3 (2009), s Informace o konání 39. národní demografické konference pořádané Českou demografickou společností (Praha, květen 2009) s názvem "Žena a muž v rodině a na trhu práce". Příspěvky konference byly věnovány problematice skloubení pracovního a rodinného života. Deskriptory: ; konference; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; trh práce; rodina; rovnost; gender; rodina neúplná; o_nas; politika populační 16

17 Povinnost zachovávat mlčenlivost v pracovněprávním vztahu a ochrana osobních údajů ostatních zaměstnanců. / RANDLOVÁ, Nataša - VAŇOVÁ, Lucie In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanci; údaje osobní; vztahy pracovní; řízení soudní Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; harmonizace; služby; VÚPSV Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Společně se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl též s účinností od 20. cervence 2009 novelizován i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozšíření okruhu zaměstnanců, na které se zákon vztahuje. Nové vymezení pojmů. Uplatnění mzdových nároků zaměstnancem. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Další povinnosti pro zaměstnavatele. Nová povinnost součinnosti dalších právnických a fyzických osob. Minimalizace sociálních dopadů v přechodných ustanoveních. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV Kontaktní centrum MPSV pomáhá lidem ohroženým krizí. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Informace o využitelnosti Kontaktního centra služeb zaměstnanosti, které provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; služby zaměstnanosti; krize ekonomická; MPSV; poradenství; poradenství pracovní The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republik. [Minimální mzda: Důsledky pro trh práce v České republice.] / FIALOVÁ, Kamila - MYSÍKOVÁ, Martina In: Finance a úvěr. - Roč.59, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Cílem článku je posouzení vlivu minimální mzdy (MM) na trh práce v.význam zavedení MM; názory podporující, případně kritizující zavedení MM. Vývoj MM, průměrných mezd a produktivity práce v v období Analýza vlivu MM na nezaměstnanost na regionální úrovni. Využití regionálních dat Analýza důsledků MM pro zaměstnanost, případně nezaměstnanost nejvíce ohrožené skupiny (pracovníků s nízkými příjmy). Výsledek šetření: MM má spíše negativní vliv (zvýšení regionální nezaměstnanosti, redukce možností zaměstnání pro pracovníky s nízkými příjmy). Zavedení MM se ukázalo být jako neefektivní nástroj. Res. v ang. Deskriptory: ; mzda minimální; trh práce; statistika; nezaměstnanost; skupiny znevýhodněné; náklady práce; mzdy; vývoj; produktivita práce; regiony 17

18 Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; služby; harmonizace; VÚPSV Minimální a zaručená mzda. / BĚLÍKOVÁ, Jana In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7. Vysvětlení pojmů minimální a zaručená mzda. Deskriptory: ; mzda minimální; mzda zaručená; definice; výše Nezaměstnanost na konci srpna pod drobnohledem. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7.:obr. Na konci srpna 2009 bylo bez práce lidí. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,5%. Porovnání mezi českými regiony a s hodnotami v zemích. Počty volných pracovních míst a průměrný počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; regiony; ; vývoj Nový antidiskriminační zákon a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích. /JAKUBKA, Jaroslav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 198/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. září Proč jednotný antidiskriminační zákon. Pojem diskriminace. Výčet diskriminačních důvodů. Přímá a nepřímá diskriminace. Obtěžování. Sexuální obtěžování. Pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci. Pozitivní opatření. Zásada rovného zacházení. Pracovněprávní předpisy. Právní prostředky ochrany před diskriminací. Deskriptory: ; diskriminace pracovní; zákonodárství; definice; harašení; perzekuce na pracovišti; právo pracovní Ekonomická krize a pracovní doba. / SLÁDEK, Václav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Pravidla pro sjednávání kratší pracovní doby. Rozvržení kratší pracovní doby. Nerovnoměrné rozvržení kratší pracovní doby. Práce přesčas při sjednané kratší pracovní době. Částečná nezaměstnanost. Konto pracovní doby. Deskriptory: ; doba pracovní; krize ekonomická; právo pracovní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 118/200 Sb., který byl čtyřikrát novelizován. Naposledy zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. července Okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje. Vymezení některých pojmů pro účely zákona. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání insolvenčního zákona. Žádost o uspokojení mzdových nároků zaměstnancem. Lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance se nově prodlužuje. Uplatnění mzdobých nároků zaměstnancem. prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Srážky a odvody z přiznaných 18

19 mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Informační povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči členskému státu. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV; společnosti zahraniční Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK mezinárodní 31.Mezinárodní kongres bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s Informace o konferenci pořádané ve dnech 3.-6.listopadu 2009 v německém Düsseldorfu. Deskriptory: Mezinárodní; bezpečnost práce; konference Zvyšování a prohlubování kvalifikace po novele zákona o daních z příjmů. /BANZETOVÁ, Eva In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Daňově uznatelné výdaje vynaložené na vzdělávání zaměstnanců podle novely zákona o daních z příjmů č. 216/2009 Sb. s účinností od Deskriptory: ; kvalifikace odborná; vzdělávání celoživotní; zaměstnanci; daně z příjmu; zaměstnavatelé Ještě ke změnám v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. /DREXLEROVÁ, Jana In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s :tab. Přehled o úpravách platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách v roce Tabulka: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 3. Deskriptory: ; odměňování; sektor veřejný; zaměstnanci státní Doručení výpovědi a její následné odvolání. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Odvolání výpovědi a souhlas s jejím odvoláním jako dva samostatné právní úkony. Kdy je odvolání výpovědi nadbytečné. Kdy je souhlas s odvoláním výpovědi vhodný. Vzor odvolání výpovědi z pracovního poměru doručené zaměstnancem zaměstnavateli. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; právo pracovní 19

20 Skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; řízení soudní; pracovníci uvolňovaní BCR (Binding Corporate Rules). / MORÁVEK, Jakub In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Podrobněji k tzv. závazným podnikovým pravidlům (BCR) jako jednomu z možných prostředků garance ochrany osobních údajů při jejich předávání do tzv. "třetích zemí". Deskriptory: ; údaje osobní; zaměstnanci Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt Vzdělávejte se! In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou fázi protikrizového projektu Vzdělávejte se!, který umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Jak a kde žádat o příspěvek. Výše příspěvku na zaměstnance a maximální ceny kurzů. Podmínky projektu. Novinky druhé fáze projektu. Výsledky první fáze projektu. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; zaměstnanci; krize ekonomická; financování; projekty; zaměstnavatelé; MPSV Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce /ROTHOVÁ, Eva - TRYLČ, Ladislav - TOMŠÍ, Ivan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Ucelený přehled změn. Zrušení nejnižší stupnice platových tarifů ( nařízení vlády č. 74/2009 Sb., příloha č. 1 k nařízení vlády čl 564/2006 Sb.) s účinností od 1. dubna Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Plošné zvýšení platových tarifů o 3,5% (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.) s účinností od 1. června Zavedení nových příplatků pro určitý okruh zaměstnanců (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.). Povinnosti zaměstnavatelů a nejčastěji řešené otázky v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 130/2009 Sb. Příplatek pro zdravotnické pracovníky. Katalog prací. Zařazení všeobecnýcb sester a porodních asistentek do platových tříd. Stupně ošetřovatelské péče a zařazení do platových tříd. Deskriptory: ; odměňování; zaměstnanci státní; správa veřejná; sektor veřejný; zdravotníci; úředníci; kategorie pracovní Řízení výkonu zaměstnanců omezuje problémy s "lidským faktorem". /URBAN, Jan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Smyslem řízení výkonu je odstranit zbytečné výkonové problémy a nedostatky podniku spojené s "lidským faktorem". Nástroje řízení výkonu. Osobní faktor. Správné stanovení úkolů a jasné vysvětlení pracovních požadavků. Pracovní prostředí. Význam pracovní motivace. Účinnost výkonového odměňování. Význam zpětnovazební informace. Řízení výkonu a "lidské problémy" podniku. Úloha personálního řízení. Deskriptory: ; řízení personální; zdroje lidské; řízení 20

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více