DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2009

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...8 Zabezpečení v nezaměstnanosti....8 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...24 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...25 Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané...33 Cizinci...33 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik

4 Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řešení vybraných problémů při uplatňování slevy na pojistném. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Postupy při uplatňování slevy na pojistném od 1. srpna 2009 jsou ukázány na vybraných situacích - při nástupu za dočasně nepřítomného zaměstnance, při pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, při zaměstnání malého rozsahu a při přechodu pojištěného zaměstnání do zaměstnání malého rozsahu a naopak. Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; poměr pracovní Slevy na pojistném na sociální zabezpečení přispějí k udržení zaměstnanosti. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 3. Informace o uplatňování slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele v době ekonomické krize. Opatření je dočasné a platí od srpna 2009 do konce roku Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; zaměstnavatelé; příjmy SZ; krize ekonomická; pojistné 5

6 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Přivýdělek studentů vysoké školy a nárok na sirotčí důchod. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; práce-studenti; důchod sirotčí; podmínky nároku Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy. /HOLUB, Martin In: Politická ekonomie. - Roč.57, č. 4 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Nezbytnost reformy systému důchodového zabezpečení (DZ). Pro zachování rovnováhy mezi ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní složkou populace je navrhováno omezení rozsahu zohledňovaných náhradních dob pojištění. Princip solidarity v důchodovém systému: započtení náhradních dob pojištění, zohlednění vyloučených dob; jde o nepříspěvkové doby. Diskuze o současné podobě "institutu náhradních dob pojištění" z hlediska udržitelnosti současného systému DZ. Analýza nepříspěvkových dob pojištění. Analýza jednotlivých náhradních dob pojištění. Vliv nezohlednění nepříspěvkových dob na individuální důchod jedince. Závěr výzkumu: k posílení principu ekvivalence v systému DZ je třeba odstranit (či silně omezit) jak institut náhradních dob pojištění, tak institut dob vyloučených. Doporučení pro praktickou hospodářskou politiku. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; doba pojištění; výzkum; hranice věková; zab. důchodové; stárnutí; reforma; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní; doba započitatelná; solidarita; financování; důchody; výpočet; teorie; pojistné; výše NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pracovní spokojenost zdravotních sester. / BURIÁNEK, Jiří - MALINA, Antonín In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Prezentovány výsledky šetření pracovní spokojenosti zdravotních sester ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Deskriptory: ; zdravotnictví; uspokojení z práce; výzkum; šetření; zdravotníci Funkční hodnocení zdravotního stavu. / ČEVELA, Rostislav - ŠVESTKOVÁ, Olga - ČELEDOVÁ, Libuše In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s : -lit. K projektu vyhlášenému MPSV "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností". Deskriptory: ; stav zdravotní; neschopnost pracovní; projekty; politika Kvalita péče v psychiatrických léčebnách (2). / RYBOVÁ, Lucie In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; psychiatrie; ústavy; kvalita; výzkum; práva lidská; zdraví duševní; péče léčebná; zdravotnictví; péče zdravotní; šetření 6

7 Dánsko Dánské zdravotnictví - vybrané charakteristiky. / BARTÁK, Miroslav - UHMAN, Jiří In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr., -lit. Vybrané charakteristiky dánského zdravotnictví a jeho srovnání s ostatními skandinávskými státy a. Grafy: Střední délka života v Dánsku. Nádorová onemocnění. Celkové výdaje na zdravotnictví jako % HDP. Veřejné výdaje na zdravotnictví jako % celkových výdajů na zdravotnictví. Deskriptory: Dánsko; zdravotnictví; systém; výdaje; HDP; stav zdravotní; ukazatele Zdravotní pojištění při ztrátě zaměstnání. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání Onemocnění OSVČ a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Placení záloh na pojistné. Nemoc OSVČ po část kalendářního měsíce. Nemoc OSVČ po celý kalendářní měsíc. Placení pojistného. Snížení zálohy na pojistné. Deskriptory: ; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné Zdravotní pojištění - když zaměstnavatel končí činnost. / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; neschopnost pracovní; pracovníci uvolňovaní Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; pojistné Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění. /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; osoby; zaměstnanci; podmínky nároku Jak mají zaměstnavatelé správně platit pojistné na zdravotním pojištění? /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; pojistné; základ vyměřovací; pojistné-výše 7

8 DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte. / MUŠKA, František In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; výchova mimo vlastní rodinu Rodičovský příspěvek v případě, že matce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. / CHLÁDKOVÁ, Alena - ZTRATIL, Michal In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; příspěvek rodičovský; podmínky nároku; zab. v mateřství; dovolená rodičovská Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se odkládá o tři roky. In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zab. úrazové; zákonodárství; zaměstnanci ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Podpora v nezaměstnanosti - kdo a jaký (ne)má nárok? / SVĚRČINOVÁ, Eva In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Jaká doba zaměstnání je potřebná k získání podpory v nezaměstnanosti? Jaké jsou další podmínky nároku na podporu? Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti poskytuje? Jaký vliv má na výpočet podpory v nezaměstnanosti poslední vykonávaná činnost před zařazením do evidence uchazeče o zaměstnání? Konkrétní příklady. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanostidávky; dávky 8

9 SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (I. část). / PRŮŠA, Ladislav In: Sociální služby. - Roč.9, č. 5 (2009), s : -lit. Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů poskytovatelů služeb sociální péče je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Stručný pohled do historie. Systém zdravotního pojištění dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb, zákonem definovaná práva klientů byla omezována. viz Do 1507 Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; zákonodárství; vývoj; VÚPSV Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. /BRUTHANSOVÁ, Daniela - ČERVENKOVÁ, Anna - JEŘÁBKOVÁ, Věra In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Výsledky dotazníkového šetření VÚPSV, které mělo za cíl zmapovat nejzávažnější problémy ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních poskytujících sociální služby. Šetření proběhlo v období červen-srpen 2008 za rok Struktura příjemců příspěvků na péči v pobytových zařízeních sociálních služeb. Vztah mezi stupněm příspěvku na péči a potřebou ošetřovatelské a rehabilitační péče. Úhrady od zdravotních pojišťoven. Analýza statistických dat ukázala značné regionální rozdíly ve struktuře příspěvků na péči u klientů rezidenčních zařízení sociálních služeb. Důvodem je nejednotnost v metodice uznávání stupně závislosti na péči a přiznávání příspěvku na péči. Deskriptory: ; služby sociální; ústavy; staří; výdaje; financování; výzkum; šetření; VÚPSV; péče dlouhodobá; postižení; rehabilitace léčebná; péče léčebná; příspěvek na péči; kraje; regiony; statistika Změny zákona o sociálních službách. / KRÁLOVÁ, Jarmila In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Změny v právní úpravě příspěvku na péči. Kontrola využívání příspěvku. Změna způsobu výplaty příspěvku od 1. ledna Financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; zákonodárství; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce / PRŮŠA, Ladislav In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), nestr. příl. (4 s.).:obr. Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech. Na základě hodnocení lze konstatovat, že současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí jednotlivých klientů, se v uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku. Na diagramech zobrazena: vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro seniory (případně v domovech se zvláštním režimem) v relaci na 1000 osob starších 80 let v roce 2008; vybavenost jednotlivých krajů a okresů místy v domovech pro zdravotně postižené v relaci na 1000 osob celkem v roce Deskriptory: ; postižení; staří; ústavy; kraje; služby sociální; péče zdravotní domácí; statistika; VÚPSV 9

10 Nejdůležitější změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s Stručný obsah novely zákona č. 108/2006 Sb., ze dne 17. června 2009 (zákona č. 206/2009 Sb.). Deskriptory: ; zákonodárství; služby sociální; příspěvek na péči; výše; podmínky nároku; výplata-způsob; kontrola; ústavy; péče zdravotní; pracovníci sociální; vzdělávánívýcvik V České republice se vůbec poprvé uskuteční Týden sociálních služeb ( října 2009). In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 4.:obr. Deskriptory: ; služby sociální; projekty; zdroje lidské Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? /PRŮŠA, Ladislav In: Národohospodářský obzor. - Roč.9, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat efektivitu financování služeb sociální péče pro seniory, které jsou nejrozšířenějším typem sociálních služeb. Dostupné z https://is.muni.cz/do/1456/soubory/aktivity/obzor/ / /je_novy_system.pdf (dostupné ) viz Do 1508 Deskriptory: ; služby sociální; staří; financování; příspěvek na péči; VÚPSV Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální POSTIŽENÍ OBČANÉ Nová podoba portálu práce pro zdravotně postižené. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 6.:obr. Projekt Konta BARIÉRY - novinky na portálu Burza práce na adrese: Deskriptory: ; postižení; internet; služby zaměstnanosti; poradenství pracovní 10

11 Otazníky okolo chráněného bydlení. In: Rezidenční péče. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr. Názory a diskuze týkající se chráněného bydlení osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením. Kauza "Středočeský kraj", při které šlo o přestavbu systému chráněného bydlení ve Středočeském kraji. Problematika chráněného bydlení na Černém Mostě, kde šlo o nutnost zachování dosavadního týdenního stacionáře v domově sociálních služeb Vlašská v centru Prahy. Důvody pro vznik chráněného bydlení; důvody proti vzniku chráněného bydlení. Zkušenosti s chráněným bydlením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Zkušenosti s chráněným bydlením, případně s podporovaným samostatným bydlením, v Ostravě. Obtížné hledání hranice mezi "podporou" a "kontrolou" chráněného bydlení. Většina osob, kterým bylo nabídnuto chráněné bydlení, využívá služeb původního "domova". Ne všichni lidé s mentálním postižením jsou schopni žít samostatně. Situace osob, které využily možnosti chráněného bydlení (větší samostatnost za cenu větší odpovědnosti). Existuje též nebezpečí, že se v případě nezvládnutí samostatného života nebudou mít tyto zdravotně postižené osoby kam vrátit. Deskriptory: ; postižení mentálně; bydlení chráněné; projekty; ústavy; situace sociální Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v. / DUDOVÁ, Radka In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s : -lit. Osamělé matky jako jedna ze skupin, které jsou nejvýznamněji ohroženy chudobou a marginalizací na pracovním trhu. Výsledky zahraničních výzkumů zabývajících se osamělým mateřstvím. Problematizace osamělého mateřství. Osamělé matky v sociálním systému. Osamělé matky a placená práce. Postavení osamělých matek na území na základě výzkumů, které se zaměřovaly na jednorodičovské rodiny, osamělé nebo rozvedené matky v v průběhu druhé poloviny minulého století a na počátku století současného. Rozvody a narození nemanželského dítěte jako hlavní příčiny vzniku osamělého rodičovství. Analýza strategie obživy žen v čele jednorodičovských rodin na základě dat vlastního kvalitativního výzkumu rozvedených matek závislých dětí. Životní náklady osamělých matek a jejich rodin. Placená práce je nejčastější strategií obživy. Res. v ang. Deskriptory: ; výzkum; gender; matky osamělé; projekty; rodina neúplná; teorie; sociologie rodiny; ochrana sociální; práce-matky osamělé; rozvody; děti nemanželské; příjmy; domácnosti; náklady životní; sladění pracovního a rodinného života; úroveň životní 11

12 Na studium dětí myslete včas. / MARTINOVIČOVÁ, Martina In: Ekonom. - Roč.53, č. 36 (2009), s :obr. Kolik stojí dítě od narození do dospělosti - propočty MPSV, data ČSÚ Deskriptory: ; rodičovství; rozpočet rodinný; výdaje-domácnosti; děti; studenti; školství Každé dítě musí dostat šanci. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 1.:obr. Vláda schválila nový systém péče o ohrožené děti. Výčet oblastí, na které je transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami zaměřena. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; systém; politika; děti týrané; děti problémové; pomoc sociální The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. [Podmínky rodičovství v organizacích: mezinárodní porovnání.] /KŘÍŽKOVÁ, Alena - MAŘÍKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka - SLOBODA, Zdeněk In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 3 (2009), s : - lit. Výzkum podmínek pro pracující rodiče ve smyslu kombinování zaměstnání a péče o děti a rodinu. Ve výzkumu bylo sledováno, jak jsou tyto podmínky v organizacích nastaveny a sjednávány. Výzkum se opírá o tři případové studie porovnávající aktivní společnosti v, SRN, Francii, Švédsku. Cílem výzkumu je důkladné vysvětlení podmínek, kterým čelí čeští pracující rodiče a jejich porovnání s podmínkami v jiných zemích. Opatření na podporu sladění pracovního rodinného života. Podstatné rozdíly v "prorodinných" opatřeních. Analýza příčin různosti v těchto "prorodinných" podmínkách. Specifikace hlavních faktorů, které vysvětlují různost "prorodinných" politik. Res. v ang. Deskriptory: ; SRN; Francie; Švédsko; výzkum; rodičovství; sladění pracovního a rodinného života; politika populační; gender; podpora sociální; zab. v mateřství; dovolená rodičovská; zařízení předškolní; zaměstnání na zkrácený úvazek; flexibilita pracovní; odbory Změny při výkonu nařízení ústavní výchovy v zařízeních sociálních služeb. /RÁŽOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Nová právní úprava soudem nařízené ústavní výchovy dítěte s těžkým zdravotním postižením na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem 206/ účinnost od Deskriptory: ; děti; postižení-děti; ústavy; výchova mimo vlastní rodinu; služby sociální Vztah založený na slibu. / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Problematika adopcí - jaké příběhy jim předcházejí a s čím by měli budoucí osvojitelé počítat. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 12

13 Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit praxi při rozhodování o výživném. /SVOBODA, Karel In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s : -lit. Reakce na návrh metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti, kterým by se měli řídit soudci při rozhodování o výživném. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; koncepce budoucí; řízení soudní Vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Deskriptory: ; výživné; právo rodinné; rodina neúplná; řízení soudní Jak podporují státy mladé rodiny? / GOLA, Petr In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s :tab. Problematika stárnutí Evropy a poklesu porodnosti v zemích. Způsoby podpory mladých rodin. Podpora rodin s dětmi v Lucembursku. Rodiny ohrožené chudobou. Tab.: Počet "chudých" rodin se dvěma dětmi a výdaje státu na rodinnou politiku (země ). Deskriptory: ; politika populační; rodina; děti; přídavky rodinné; porodné; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; daně; daně z příjmu; výhody; chudoba; chudí; statistika; porodnost; rodina mladá; Lucembursko; výdaje Aby adopce byla úspěšná... / PETROVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 10 (2009), s : -lit. Faktory ba straně žadatelů o adopci, které přispívají k tomu, aby adopce byla úspěšná. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné 13

14 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize. 5. ročník konference Evropské fórum podnikání. In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s Informace o konání 5. ročníku konference Evropské fórum podnikání s názvem "Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize" (Praha, 23. září 2009). Deskriptory: ; konference; krize ekonomická; financování; USA mezinárodní; Porovnání některých důsledků a způsobů řešení finanční a ekonomické krize v zemích uvnitř a vně eurozóny. / MALÝ, Jiří In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika zavádění eura v Evropě. Význam makroekonomických indikátorů (např. HDP, míry nezaměstnanosti, míry inflace). Analýza makroekonomických indikátorů v rámci 37 zemí. Porovnání intenzity průběhu finanční a ekonomické krize v jednotlivých zemích. Zadluženost jednotlivých zemí. V tabulkách uvedena kromě jiného míra nezaměstnanosti, míra inflace v jednotlivých zemích v období Z analýzy makroekonomických ukazatelů vyplývá, že členství v eurozóně jev době krize pro menší nebo mladší tržní ekonomiky stabilizující prvek. Příčiny váhavého přístupu k euru. Res. v ang. Deskriptory: Mezinárodní; ; krize ekonomická; statistika; ekonomika; financování; HDP; ; ukazatele; půjčky; nezaměstnanost; inflace; politika Dánsko; Finsko; Švédsko; Vliv světové ekonomické krize na hospodářský a sociální vývoj skandinávských zemí: lekce pro Českou republiku. / DOSTÁLOVÁ, Ivana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Přehled ekonomických a sociálních modelů (anglosaský, kontinentální, středomořský, skandinávský, tzv. catching-up model). Charakteristika skandinávského modelu. Fiskální politika skandinávských zemí v době hospodářské krize. Vysoké daně, vysoké sociální výdaje. Porovnání makroekonomických ukazatelů (míry nezaměstnanosti, vývoje HDP) skandinávských zemí a. Res. v ang. Deskriptory: Dánsko; Finsko; Švédsko; ; ekonomika; krize ekonomická; globalizace; financování; systém; ochrana sociální; výdaje sociální; daně; nezaměstnanost; politika hospodářská 326. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 101(2009),s Mj.: Změna zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy. Změna zákona o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Změna zákoníku práce. Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. Změna služebního zákona. Změna zákona o státní sociální podpoře. Podmínky nároku na přídavek na dítě. Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Deskriptory: ; daně z příjmu; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; dávky; rekvalifikace; právo pracovní; podpora sociální; přídavky rodinné; podmínky nároku; zab. sociální 14

15 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Jak se žije Evropanům v období krize. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 19 (2009), s :obr., tab. Výsledky průzkumu veřejného mínění občanů členských států zaměřeného na kvalitu života a na vnímání současného poslání, struktury a činnosti. V tabulce porovnána celková spokojenost občanů jednotlivých zemí se svým životem. Průzkum faktorů, které spokojenost občanů ovlivňují. Které jevy občany nejvíce znepokojují (růst cen, inflace, nezaměstnanost atd.). Deskriptory: ; mínění veřejné; výzkum; statistika; krize ekonomická; úroveň životní; situace ekonomická; uspokojení z práce; síla kupní mezinárodní Jak zabránit globální sociální recesi? In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 8.:obr. Ze zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) Globální trendy zaměstnanosti 2009 vyplývá, že globální ekonomická krize povede v letošním roce k dramatickému zvýšení počtu nezaměstnaných, chudých pracovníků a lidí na zranitelných pracovních místech. Podle nejhoršího scénáře dosáhne globální míra registrované nezaměstnanosti 7,1% a počet nezaměstnaných se zvýší o 50 milionů. Situace podle světových regionů. Doporučená opatření ILO. Deskriptory: Mezinárodní; úroveň životní; globalizace; chudoba; nezaměstnanost; prognózování; MOP; krize ekonomická ; mezinárodní Evropská versus světová chudoba. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Životní úroveň v je nejvyšší na světě. Dle definice Světové banky je absolutní chudoba život za méně než 1,25 dolaru na den. V současné době tak žije na světě více než 1,4 miliardy lidí. V Česku je chudý každý desátý, což je nejméně ze všech zemí. Nejvíce lidí ohrožených chudobou žije v Lotyšsku. Tabulka: Podíl chudých lidí v Evropě (hranice chudoby v euro za rok). Deskriptory: ; Mezinárodní; chudoba; statistika; úroveň životní; PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Zaměstnanci ještě nemají vyčerpanou loňskou dovolenou? Pak pozor na 1. či 2 listopad! /FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Problematika nevyčerpané dovolené z roku Automatické čerpání. Kdy dovolená propadá a kdy nepropadá. Deskriptory: ; dovolená; zákonodárství; podmínky nároku 15

16 Působení fenoménu brain drain v a jeho možná rizika. / VAVREČKOVÁ, Jana In: Scientia et Societas. - Roč.5, č. 3 (2009), s :tab., -lit. Problematika "odlivu mozků" z do ciziny za účelem lukrativnějších pracovních míst. Výzkumný projekt VÚPSV s názvem: "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z do zahraničí". Analýza chování nedostatkových (trhem žádaných) profesních skupin odborníků; tyto skupiny byly označeny jako "migračně rizikové". Definice termínů "brain drain", "brain exchange", "brain circulation". Migračně rizikové skupiny odborníků (lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Výsledky dotazníkového šetření migračně rizikových skupin českých odborníků prokázaly značnou rozdílnost mezi jednotlivými skupinami. Res. v ang. Deskriptory: ; VÚPSV; výzkum; statistika; mínění veřejné; migrace; pracovníci migrující; definice Genderová volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. /ŠMÍDOVÁ, Iva In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.45, č. 4 (2009), s :obr. Studie vznikla v rámci výzkumného projektu "Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perpektivy". Strukturní provázanost pracovního trhu se systémem vzdělávání. Gender a pracovní trh. Gender a vzdělávací systém. Provázanost trhu práce a vzdělávacího systému. Výsledky tří analýz zabývajících se genderovou segregací na trhu práce,vzdělanostní segregacií atd. Provázanost genderového trhu práce s genderovým vzdělávacím systémem. Res. v ang. Deskriptory: ; projekty; výzkum; vzdělávání-výcvik; trh práce; gender; diskriminace pracovní; sladění pracovního a rodinného života Nepřítomnost zaměstnance z důvodu mateřské či rodičovské dovolené. /KRÁSNÁ, Andrea In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Institut mateřské a rodičovské dovolené v českém pracovním právu. Práva a povinnosti zaměstnavatelů. Deskriptory: ; právo pracovní; matky; dovolená mateřská; řízení personální; zaměstnavatelé; vztahy pracovní Z České demografické společnosti. In: Demografie. - Roč.51, č. 3 (2009), s Informace o konání 39. národní demografické konference pořádané Českou demografickou společností (Praha, květen 2009) s názvem "Žena a muž v rodině a na trhu práce". Příspěvky konference byly věnovány problematice skloubení pracovního a rodinného života. Deskriptory: ; konference; sladění pracovního a rodinného života; ženy; muži; trh práce; rodina; rovnost; gender; rodina neúplná; o_nas; politika populační 16

17 Povinnost zachovávat mlčenlivost v pracovněprávním vztahu a ochrana osobních údajů ostatních zaměstnanců. / RANDLOVÁ, Nataša - VAŇOVÁ, Lucie In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanci; údaje osobní; vztahy pracovní; řízení soudní Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; harmonizace; služby; VÚPSV Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Společně se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl též s účinností od 20. cervence 2009 novelizován i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Rozšíření okruhu zaměstnanců, na které se zákon vztahuje. Nové vymezení pojmů. Uplatnění mzdových nároků zaměstnancem. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Další povinnosti pro zaměstnavatele. Nová povinnost součinnosti dalších právnických a fyzických osob. Minimalizace sociálních dopadů v přechodných ustanoveních. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV Kontaktní centrum MPSV pomáhá lidem ohroženým krizí. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Informace o využitelnosti Kontaktního centra služeb zaměstnanosti, které provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; služby zaměstnanosti; krize ekonomická; MPSV; poradenství; poradenství pracovní The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republik. [Minimální mzda: Důsledky pro trh práce v České republice.] / FIALOVÁ, Kamila - MYSÍKOVÁ, Martina In: Finance a úvěr. - Roč.59, č. 3 (2009), s :obr.,tab.,-lit. Cílem článku je posouzení vlivu minimální mzdy (MM) na trh práce v.význam zavedení MM; názory podporující, případně kritizující zavedení MM. Vývoj MM, průměrných mezd a produktivity práce v v období Analýza vlivu MM na nezaměstnanost na regionální úrovni. Využití regionálních dat Analýza důsledků MM pro zaměstnanost, případně nezaměstnanost nejvíce ohrožené skupiny (pracovníků s nízkými příjmy). Výsledek šetření: MM má spíše negativní vliv (zvýšení regionální nezaměstnanosti, redukce možností zaměstnání pro pracovníky s nízkými příjmy). Zavedení MM se ukázalo být jako neefektivní nástroj. Res. v ang. Deskriptory: ; mzda minimální; trh práce; statistika; nezaměstnanost; skupiny znevýhodněné; náklady práce; mzdy; vývoj; produktivita práce; regiony 17

18 Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; zaměstnanost; zákonodárství; ; služby; harmonizace; VÚPSV Minimální a zaručená mzda. / BĚLÍKOVÁ, Jana In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7. Vysvětlení pojmů minimální a zaručená mzda. Deskriptory: ; mzda minimální; mzda zaručená; definice; výše Nezaměstnanost na konci srpna pod drobnohledem. In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 7.:obr. Na konci srpna 2009 bylo bez práce lidí. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 8,5%. Porovnání mezi českými regiony a s hodnotami v zemích. Počty volných pracovních míst a průměrný počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Deskriptory: ; nezaměstnanost; statistika; regiony; ; vývoj Nový antidiskriminační zákon a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích. /JAKUBKA, Jaroslav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 198/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. září Proč jednotný antidiskriminační zákon. Pojem diskriminace. Výčet diskriminačních důvodů. Přímá a nepřímá diskriminace. Obtěžování. Sexuální obtěžování. Pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci. Pozitivní opatření. Zásada rovného zacházení. Pracovněprávní předpisy. Právní prostředky ochrany před diskriminací. Deskriptory: ; diskriminace pracovní; zákonodárství; definice; harašení; perzekuce na pracovišti; právo pracovní Ekonomická krize a pracovní doba. / SLÁDEK, Václav In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s :tab. Pravidla pro sjednávání kratší pracovní doby. Rozvržení kratší pracovní doby. Nerovnoměrné rozvržení kratší pracovní doby. Práce přesčas při sjednané kratší pracovní době. Částečná nezaměstnanost. Konto pracovní doby. Deskriptory: ; doba pracovní; krize ekonomická; právo pracovní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s K výkladu zákona č. 118/200 Sb., který byl čtyřikrát novelizován. Naposledy zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. července Okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje. Vymezení některých pojmů pro účely zákona. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání insolvenčního zákona. Žádost o uspokojení mzdových nároků zaměstnancem. Lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance se nově prodlužuje. Uplatnění mzdobých nároků zaměstnancem. prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Srážky a odvody z přiznaných 18

19 mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Informační povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči členskému státu. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství; VÚPSV; společnosti zahraniční Nový antidiskriminační zákon platí od 1. září / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.11, č. 9 (2009), s Informace o zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně zákonů, (antidiskriminačním zákoně), který nabyl účinnosti , příp Deskriptory: ; diskriminace; diskriminace pracovní; práva lidská; práva sociální; rovnost; právo pracovní; zaměstnanost; odměňování; zab. sociální; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; služby PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK mezinárodní 31.Mezinárodní kongres bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Zdravotnictví v České republice. - Roč.12, č. 3 (2009), s Informace o konferenci pořádané ve dnech 3.-6.listopadu 2009 v německém Düsseldorfu. Deskriptory: Mezinárodní; bezpečnost práce; konference Zvyšování a prohlubování kvalifikace po novele zákona o daních z příjmů. /BANZETOVÁ, Eva In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s Daňově uznatelné výdaje vynaložené na vzdělávání zaměstnanců podle novely zákona o daních z příjmů č. 216/2009 Sb. s účinností od Deskriptory: ; kvalifikace odborná; vzdělávání celoživotní; zaměstnanci; daně z příjmu; zaměstnavatelé Ještě ke změnám v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. /DREXLEROVÁ, Jana In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 10 (2009), s :tab. Přehled o úpravách platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách v roce Tabulka: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 3. Deskriptory: ; odměňování; sektor veřejný; zaměstnanci státní Doručení výpovědi a její následné odvolání. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 10 (2009), s Odvolání výpovědi a souhlas s jejím odvoláním jako dva samostatné právní úkony. Kdy je odvolání výpovědi nadbytečné. Kdy je souhlas s odvoláním výpovědi vhodný. Vzor odvolání výpovědi z pracovního poměru doručené zaměstnancem zaměstnavateli. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; právo pracovní 19

20 Skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; řízení soudní; pracovníci uvolňovaní BCR (Binding Corporate Rules). / MORÁVEK, Jakub In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.18, č. 9 (2009), s Podrobněji k tzv. závazným podnikovým pravidlům (BCR) jako jednomu z možných prostředků garance ochrany osobních údajů při jejich předávání do tzv. "třetích zemí". Deskriptory: ; údaje osobní; zaměstnanci Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt Vzdělávejte se! In: Práce a sociální politika. - Roč.6, č. 9 (2009), s. 2.:obr. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou fázi protikrizového projektu Vzdělávejte se!, který umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Jak a kde žádat o příspěvek. Výše příspěvku na zaměstnance a maximální ceny kurzů. Podmínky projektu. Novinky druhé fáze projektu. Výsledky první fáze projektu. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; zaměstnanci; krize ekonomická; financování; projekty; zaměstnavatelé; MPSV Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce /ROTHOVÁ, Eva - TRYLČ, Ladislav - TOMŠÍ, Ivan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Ucelený přehled změn. Zrušení nejnižší stupnice platových tarifů ( nařízení vlády č. 74/2009 Sb., příloha č. 1 k nařízení vlády čl 564/2006 Sb.) s účinností od 1. dubna Povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 74/2009 Sb. Plošné zvýšení platových tarifů o 3,5% (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.) s účinností od 1. června Zavedení nových příplatků pro určitý okruh zaměstnanců (nařízení vlády č. 130/2009 Sb.). Povinnosti zaměstnavatelů a nejčastěji řešené otázky v souvislosti s uplatněním nařízení vlády č. 130/2009 Sb. Příplatek pro zdravotnické pracovníky. Katalog prací. Zařazení všeobecnýcb sester a porodních asistentek do platových tříd. Stupně ošetřovatelské péče a zařazení do platových tříd. Deskriptory: ; odměňování; zaměstnanci státní; správa veřejná; sektor veřejný; zdravotníci; úředníci; kategorie pracovní Řízení výkonu zaměstnanců omezuje problémy s "lidským faktorem". /URBAN, Jan In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 9 (2009), s Smyslem řízení výkonu je odstranit zbytečné výkonové problémy a nedostatky podniku spojené s "lidským faktorem". Nástroje řízení výkonu. Osobní faktor. Správné stanovení úkolů a jasné vysvětlení pracovních požadavků. Pracovní prostředí. Význam pracovní motivace. Účinnost výkonového odměňování. Význam zpětnovazební informace. Řízení výkonu a "lidské problémy" podniku. Úloha personálního řízení. Deskriptory: ; řízení personální; zdroje lidské; řízení 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více