8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze

4

5 Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č. 377 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 2. Senátní tisk č. 383 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3. Senátní tisk č. 371 Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 4. Senátní tisk č. 372 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 335 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května Senátní tisk č. 382 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 375 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. Evropský senátní tisk č. N 146/08 Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE) 9. Senátní tisk č. 378 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 10. Návrh usnesení Senátu k vládě v oblasti sociálního zabezpečení 11. Senátní tisk č. 337 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 12. Senátní tisk č. 346 Petice "Za záchranu českého regionálního školství" 13. Senátní tisk č. 376 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 1

6 preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 14. Senátní tisk č. 334 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 15. Evropský senátní tisk č. K 163/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP) 16. Senátní tisk č. 365 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období zavádí program "Evropa pro občany" 17. Senátní tisk č. 379 Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období Senátní tisk č. 348 Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 19. Senátní tisk č. 361 Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 20. Senátní tisk č. 317 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok Senátní tisk č. 332 Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok Senátní tisk č. 384 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 23. Evropský senátní tisk č. N 159/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami 24. Senátní tisk č. 373 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 2

7 25. Senátní tisk č. 374 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 26. Senátní tisk č. 381 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 27. Senátní tisk č. 385 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů 28. Senátní tisk č. 347 Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. 3

8 8. funkční období Obsah 24. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 18. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Vícha... 2 Senátorka Miluše Horská... 2 Senátorka Miluše Horská... 2 Senátorka Miluše Horská... 2 Senátorka Soňa Paukrtová... 2 Senátorka Soňa Paukrtová... 3 Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (senátní tisk č. 377)... 3 Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský... 3 Senátor Pavel Eybert... 4 Senátorka Soňa Paukrtová... 8 Senátor Jaromír Strnad... 9 Senátor Karel Šebek... 9 Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Stanislav Juránek Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Pavel Eybert Senátor Stanislav Juránek Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Senátor Pavel Eybert Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka I

9 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 383) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 372) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (senátní tisk č. 371) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Jiřina Rippelová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Bratský Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Alena Dernerová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Kubera Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jaromír Štětina Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 372) Senátor Ivo Bárek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a II

10 vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 (senátní tisk č. 335) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 382) Poslankyně Zdeňka Horníková Senátorka Eva Richtrová Senátor Miloš Malý Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Karel Šebek Senátor Luděk Sefzig Senátor Miloš Vystrčil Poslankyně Zdeňka Horníková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 375) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátorka Jiřina Rippelová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vítězslav Jonáš Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Soňa Paukrtová Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Dienstbier Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vítězslav Jonáš Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová III

11 Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jiří Oberfalzer Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 382) Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Palas Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Tomáš Kladívko Senátor Josef Řihák Poslankyně Zdeňka Horníková Senátorka Eva Richtrová Poslankyně Zdeňka Horníková Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE) (evropský senátní tisk č. N 146/08) Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek Senátor Luděk Sefzig Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 378) Poslanec Stanislav Polčák Senátor Miroslav Antl Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miroslav Nenutil Poslanec Stanislav Polčák Senátor Miroslav Antl Návrh usnesení Senátu k vládě v oblasti sociálního zabezpečení Senátorka Miluše Horská Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Ivo Bárek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková IV

12 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Vícha Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 337) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Petr Pakosta Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Oberfalzer Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová den schůze 19. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Petice "Za záchranu českého regionálního školství" (senátní tisk č. 346) Senátor Marcel Chládek Karel Filip Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Marcel Chládek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Karel Šebek Senátor Jaroslav Palas Senátorka Miluše Horská Senátor Pavel Eybert Senátor Josef Řihák Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Stanislav Juránek Senátor Miloš Vystrčil Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Václav Homolka Senátor Marcel Chládek Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala V

13 Senátor Marcel Chládek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 376) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Petr Bratský Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Antl Senátor Pavel Lebeda Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Petr Bratský Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Miroslav Nenutil Senátor Petr Bratský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (senátní tisk č. 334) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala Senátor Václav Homolka Senátor Jozef Regec Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP) (evropský senátní tisk č. K 163/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Krejča Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období zavádí program "Evropa pro občany" (senátní tisk č. 365) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig VI

14 17. Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období (senátní tisk č. 379) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Antl Senátor Miloš Janeček Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 348) Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Jaromír Štětina Senátor Jaromír Štětina Senátor Jaromír Štětina Senátor Jaromír Štětina Senátor Karel Šebek Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Miroslav Antl Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jan Žaloudík Senátor Luděk Sefzig Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Miloš Vystrčil Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Nenutil Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Vícha Senátor Miroslav Nenutil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Nenutil VII

15 Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Nenutil Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Předseda Senátu Milan Štěch Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 361) Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaromír Štětina Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miroslav Nenutil Senátor Tomáš Kladívko Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011 (senátní tisk č. 317) Igor Němec Předseda Senátu Milan Štěch Madeleine Albrightová Předseda Senátu Milan Štěch Igor Němec Senátor Miroslav Antl Senátorka Hana Doupovcová Senátor Karel Korytář Senátorka Jana Juřenčáková Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011 (senátní tisk č. 332) Miloslav Vaněk Senátor Petr Šilar Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 384) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Jiří Bis VIII

16 Senátor Jiří Bis Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátor Miloš Vystrčil Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Luděk Sefzig Senátor Jan Horník Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Vícha Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Kladívko Senátor Adolf Jílek místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Miroslav Krejča Senátor Václav Koukal Senátor Tomáš Töpfer Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami (evropský senátní tisk č. N 159/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 373) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátorka Božena Sekaninová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jan Hajda Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jan Hajda IX

17 Senátorka Marta Bayerová Senátor Zdeněk Besta Senátor Karel Korytář Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Miluše Horská Senátor Tomáš Jirsa Předseda Senátu Milan Štěch Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Předseda Senátu Milan Štěch Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek den schůze 20. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 374) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Miroslav Antl Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Pavel Lebeda Senátorka Marta Bayerová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Šebek Senátor Petr Gawlas Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Pavel Čáslava Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Miluše Horská Senátorka Soňa Paukrtová Předseda Senátu Milan Štěch Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátorka Dagmar Terelmešová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. X

18 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 381) Poslankyně Milada Emmerová Senátor Radek Sušil Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Božena Sekaninová Senátor Radek Sušil Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Božena Sekaninová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Radek Sušil Senátor Radek Sušil Senátor Radek Sušil Senátor Radek Sušil Poslankyně Milada Emmerová Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů (senátní tisk č. 385) Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Miluše Horská Návrh senátního návrhu zákona senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. (senátní tisk č. 347) Senátor Vítězslav Jonáš Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Petr Šilar Senátor Ivo Bárek Senátor Karel Šebek Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Ivo Bárek XI

19 Těsnopisecká zpráva z 24. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 18. července 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 24. schůzi Senátu Parlamentu České republiky, a prosím vás, abyste zaujali svá místa, ukončili jistě důležité rozhovory a věnovali se pořadu naší dnešní schůze. Tato schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 27. června Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Otakar Veřovský, Alena Palečková, Jozef Regec, Richard Svoboda, Vladimír Dryml, Zdeněk Schwarz, Josef Táborský, Jiří Lajtoch, Karel Kapoun, Milan Pešák, Pavel Čáslava, Tomáš Grulich, Václav Vlček a Jiří Čunek. Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak již neučinili, a připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí našeho Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelkami 24. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 24. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. V okamžiku hlasování pořadové číslo 1 registrováno 54, kvorum pro přijetí 28, pro návrh 52, proti nikdo. Návrh byl přijat a ověřovatelkami této schůze byly určeny senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 24. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Hlásí se pan senátor a předseda klubu ČSSD Petr Vícha, připraví se paní senátorka Miluše Horská. 1

20 Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Dávám návrh na vypuštění bodu č. 37 Návrh usnesení Senátu k Monacké deklaraci PS OBSE včetně Rezoluce k Ukrajině. Tento bod nebyl v původním pořadu schůze a nemáme k němu žádné podkladové materiály. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Nyní vystoupí paní senátorka Miluše Horská. Senátorka Miluše Horská: Dobré ráno, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já vás požádám o vypuštění senátního tisku č. 199 Návrh senátního návrhu senátorky Miluše Horské a dalších, protože v tuto chvíli jak probíhá projednávání, tak se situace v této problematice mění, jak nakonec vyplývá i z výroční zprávy veřejného ochránce lidských práv, leč problematika, kterou jsme tím chtěli řešit, trvá. A já bych si vás dovolila požádat o zařazení nového bodu, a to usnesení Senátu směrem k vládě. Prosím zařadit tento bod jako další bod jednání. Předseda Senátu Milan Štěch: Ale já bych prosil, aby bylo upřesněno, k čemu, k jakému tématu má toto být? Senátorka Miluše Horská: Vyplývá to vlastně ze stažení tohoto návrhu senátního návrhu zákona, který se týká zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. A jedná se o to, aby se vláda touto problematikou dále zabývala. A jestli mohu být úplně konkrétní, týká se to posuzování zdravotního stavu. Předseda Senátu Milan Štěch: Dovolím si tedy návrh nějakým způsobem zformulovat. Jde o návrh usnesení Senátu k vládě v oblasti sociálního zabezpečení? Senátorka Miluše Horská: A možná ještě: posudkového lékařství, jestli bych to mohla takto doplnit. Předseda Senátu Milan Štěch: Jsme u bodu schvalování pořadu schůze, nevede se diskuse, takže jde pouze o tento návrh, já ho pak při hlasování naformuluji a přečtu. K pořadu schůze se hlásí ještě senátorka paní Soňa Paukrtová. Upozorňuji, že neprobíhá rozprava k tomuto bodu. Senátorka Soňa Paukrtová: Já jenom technicky, pane předsedo. V pořadu schůze je zařazen jako bod č. 37 Návrh usnesení Senátu k Monacké deklaraci PS OBSE včetně Rezoluce k Ukrajině. Konstatuji, že k tomu materiály existují, existuje k tomu usnesení výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Včera to jednohlasně schválil Organizační výbor. A pokud vím, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost napříč politickým spektrem toto usnesení schválil. Doporučuji tedy, abychom tento bod nevyřazovali. Předseda Senátu Milan Štěch: Má ještě někdo nějaký návrh na doplnění či změnu pořadu 24. schůze Senátu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Byly vzneseny tři návrhy. První návrh byl, aby se vypustil z programu bod 37 návrh usnesení Senátu k Monacké deklaraci. Dále bylo navrženo vypustit bod 11, senátní tisk 199 a místo tohoto bodu bylo navrženo usnesení vládě k sociálnímu zabezpečení. 2

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR PODVÝBOR PRO DOPRAVU VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Sborník textů z konference na téma: "BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více