Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE. č.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE. č.12"

Transkript

1 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE č /2008

2 NYNÍ NOVÉ BLUDIŠTĚ PRO VÁS VYLUŠTI HO A MŮŢEŠ ZÍSKAT SLADKOU ODMĚNU: Vyluštěnou kříţovku vhoďte do naší schránky, nezapomeňte se podepsat. TROPICKÉ OVOCE NEJV. AFRICKÝ OSTR. ČESKÁ ŘEKA (PROTÉKÁ PRAHOU) ČÁST STROMU FILM VRATNÉ.. HUD. ŽESŤOVÝ NÁSTR. KOV OBLAK DRUH PAPOUŠKA VOZIDLO Autoři kříţovky: Pavla Vaníčková, Tereza Růţičková, 9:B REDAKČNÍ RADA: Vítězní luštitelé křížovek z časopisu číslo 11: David Petrţílek, 6. Olga Klupáková, 6. Nikola Majerová, 6. Nikola Karlíková, 6. Simona Filipová, Sára Studničková, 4.B 2. Patrik Karlík, 2.B 3. Lucie Vocetková, 9.B Andrea Kříţová, 8. Tereza Arnoštová, 8. Tereza Přibylová, 7.B Veronika Jarešová, 7.B

3 Zvířata v ohroţení Proč zvířata vymírají? Největším nepřítelem zvířat je člověk. Zavírá je do zajetí a někdy je dokonce zneuţívá jako svoje otroky. Jejich kůţe nebo maso se prodává za velké peníze. Ţe zvíře někdy při lovu neuvěřitelně trpí, je lovcům úplně jedno. Velkou hrozbou je i kácení lesů a ničení přirozeného ţivotního prostředí zvířat. Spousta z nich tak přeţívá jen pomocí ochránců, přírodních rezervacích a nebo v ZOO. Ohroţené druhy: Orangutan Domov: Borneo a Sumatra Opičky jsou ohroţovány hned dvojnásobně: Díky kácení lesů a díky lidem, kteří unášejí jejich mláďata, aby je zneuţívali jako sluhy. Panda Domov: Čína V malých lesích obklopených poli, silnicemi a lidskými obydlími, dnes ţije uţ jen asi 1500 těchto roztomilých medvídků. Na světě jich je pořád méně taky díky úbytku bambusu -jejich jídla. Gorila nížinná Domov:Afrika Dnes ţije v Africe uţ asi jen goril.ty se staly ohroţeným druhem zvířat díky bezohlednému kácení a vypalování deštných pralesů. Jejich počet se sníţil také díky přenosným lidským nemocím a obchodem se zvířecím masem. Tygr sumaterský Domov: Sumatra Na indonéském ostrově ţije asi 500 tygrů. Kaţdý den se ale pokácí tisíce hektarů deštných pralesů, a tím se zmenšuje ţivotní prostor těchto krásných šelem. Ježek západní Domov: Evropa (i Česká republika) Jeţci umírají převáţně kvůli nedostatku potravy. V zimě i proto, ţe se nemají kam schovat a umrznou. Svůj obrovský podíl na jejich vymírání má bohuţel i automobilová doprava. Vydra Domov: Evropa Vydry se nemilosrdně loví pro jejich koţešinu. Kromě toho je zabíjejí i rybáři, podle kterých jsou vydry zloději ryb. Tereza Přibylová Chov křečků a morčat Jestli si chcete pořídit domů křečka či morče, tak se ujistěte, ţe vám ho rodiče dovolí. Tak fajn, ale nemůţete mít ţádná zvířata, pokud je nemáte kam dát. Tedy si obstarejte klec nebo akvárko. Hlodavci musí mít podestýlku, hobliny pro hlodavce můţete koupit skoro všude. Nebo mají rádi také seno, které se dá také koupit seno pro hlodavce. Takoví křečci nebo morčata mají rádi pohyb, a tak by bylo nejlepší obstarat jim kolo. To se pěkně naběhají. Nezapomeňte, ţe se hlodavci rádi schovávají, stačí jim rulička od toaletního papíru, ale úplně nejlepší je jim koupit plastový nebo dřevěný domeček. Toaletní rulička by se jim moc nelíbila. Jako krmivo jim stačí semínka nebo jim kupte nějaké jiné vhodné krmivo. Křečci a morčata musí mít dostatek tekutin, tak jim seţeňte napáječku. Pozor!!! Hlodavci musí mít tvrdý usušený chleba, bez něj by jim přerostly zuby a hlodavec by zemřel hlady. Aţ si budete v nějakém zverimexu vybírat zvířátka dvě, dejte pozor, mohla by si navzájem ublíţit. Andrea Kříţová

4 Dnes vyslýcháme paní učitelku Bělochovou 1) Bydliště: Třebenice 2) Datum narození:. 3) Oblíbená písnička: Všechno od Elánu 4) Neoblíbená písnička: Všechno od Techna 5) Líbí se vám tato škola: Ano 6) Líbí se vám nová tabule v jazykově: Ano 7) Jste pro spaní ve škole: Ne 8) Rodné příjmení:. 9) Počet dětí: Dvě 10) Líbí se vám vaše třída: Mám je moc ráda 11) Jste spokojena s naší počítačovou učebnou: Ano 12) Oblíbené zvíře: Kočka David Petrţilek Pro zasmání Leţí ţába na pláţi a opaluje se. Okolo běţí slon, šlápne na ni a ona z toho tlaku vyvalí oči. Slon povídá: To čumíš, ţábo, mám nový tenisky. Jsou 3 rybáři. 1. má síť, 2.má vesla a 3.má loď. Dohodli se, ţe pojedou na moře. Na moři ulovili zlatou rybku. A rybka říká: Ulovili jste mě společně, tak vám kaţdému splním jedno přání. 1. říká: Já chci na Tahiti. Rybka mu to splní. 2. říká: Já chci na Hawai. Rybka mu to splní a 3. říká: A co já tu budu dělat sám? Tak ať se oba dva vrátí zpět!!! Přijde maminka se synkem do zoo a synek povídá: Mami, to je ta nejhnusnější opice na světě. Maminka ho okřikne: "Ticho, to je teprve paní pokladní!!" Terka Přibylová Hrůza!!! Konec prázdnin!!! Uţ jsou velké prázdniny, nikdo se do školy netěší, Velké prázdniny hodně potěší. O prázdniny mega sranda, pojď ven, bude švanda. Ach jo, zase do školy, to zas budou úkoly. Andrea Kříţová

5 Po devítiměsíčním manţelství si Avril jako nevěsta se svým manţelem Deryckem Whibleym (frontmanem punk rockové hudební skupiny Sum 41) konečně koupili dům. A jako správná hvězda rovnou v prominentní čtvrti Los Angeles zvané Bel Air. Za dům zaplatili okolo 9,5 milionu dolarů (cca 200 milionů korun). Tento třígenerační dům (Avril je teprve 22 let) není ţádná garsonka. Má například osm loţnic, deset (!) koupelen, samozřejmostí je výtah, sauna a garáţ pro deset aut. Zpěvačka, která je proslulá svými hity povzbuzujícími dívčí emancipaci, vydává svoje třetí album "The Best Damn Thing". Obdiv ke kolegyni Britney Spears vyslovila mladá kanadská rockerka Avril Lavigne. K tomuto závěru prý dospěla poté, co zjistila, jak obtíţné je zpívat a tančit zároveň. Dvaadvacetiletá Avril překvapila fanoušky svými tanečními kreacemi v klipu k novému singlu The Girlfriend a podle vlastních slov pochopila, proč Spearsová někdy na pódiu zpívá na playback. "Musela jsem pracovat s choreografem, ale mám docela atletickou postavu a cítím i rytmus, takţe mi to přišlo celkem normální," komentovala Lavigneová. Ocenila, kolik úsilí musí do takové práce vloţit lidé, jako je právě Spearsová. "Tančit a zpívat najednou je tak těţké, takţe moţná proto Britney ne vţdycky zpívá," komentovala své poznatky. Singl pochází z její nejnovější třetí desky The Best Damn Thing. První album vydala v roce 2002 pod názvem Let Go a druhé Under My Skin se na trhu objevilo před třemi lety. Nová deska by měla vyjít na jaře. Ještě v červnu sice tvrdila, ţe se zpíváním je nadobro konec, a ţe zkusí štěstí v Hollywoodu. Na podzim se ale vrátila do studia. "Budovala jsem pěveckou kariéru pět let. Chci zkusit něco jiného a zaţít legraci," řekla jedenadvacetiletá kanadská rockerka v červnu. "Ráda bych dostala nabídku do nějakého temného filmu, do něčeho skutečně hlubokého. Dokáţu se skvěle vyjadřovat a nechat volný průchod svým emocím," dodala Avril. Její zatím nejvýraznější rolí ale bylo nadabování pubertální vačice v komedii Přes plot. K návratu k muzice ji prý ale netlačí nedostatek rolí, které by odpovídaly jejím představám. "Nemůţu bez hudby vydrţet," říká teď pro změnu. První singl s názvem Girlfriend zaútočí na obchody uţ v únoru, celá deska s názvem The Best Dam Thing pak v květnu. "Tuhle desku prostě budete milovat," říká sebevědomě Lavigne. "Bude hodně rychlá, agresivní, drzá a arogantní, ale přitom hodně veselá," dodává ještě zpěvačka, která na novou desku dovolila vejít pouze třem pomalejším skladbám. Prý proto, aby se při ţivém hraní moc nenudila. "Jsem hodně na cestách, hraji po celém světě. Chci si být jistá, ţe moje koncerty budou hlavně zábavné, abych si uţila já i moji fanoušci," říká. Právě dokončená deska je uţ její třetí v pořadí a obsahuje i píseň Keep Holding On, která se dostala na soundtrack k filmu Eragon. (Simča)

6 Kůň chce vyzkoušet chytrost osla a poloţí mu otázku: "Kdyţ dám do košíku pět vajec a deset jich tam uţ je, kolik jich bude dohromady?" Osel se zamyslí a po chvilce řekne: "Jooo, tak to je těţká otázka! Já ani nevěděl, ţe koně snáší vejce..." Klára se vrací z první lekce jezdectví s rozbolavělými svaly a kostmi a říká si: "Nikdy bych nevěřila, ţe zvíře, které ţere jenom trávu, můţe být tak tvrdé!" Sedlák přijímá nového kočího a tak se ho ptá: "A rozumíte koním?" Kočí se zarazí a udiveně se ptá: "Proč? Něco říkali?" Jde pacient k doktorovi a povídá: "Pane doktore! Mám pocit, ţe jsem kůň!" Pan doktor odpoví: "Ale pane, v tom případě musíte jít za zvěrolékařem! Ale u mě, prosím, zaplaťte za tuto návštěvu." Pacient mávne rukou: "Nebojte! Peněz mám dost! Však jsem uţ vyhrál čtyři dostihy!" Jak se chytí kůň? To se chytí dva a jeden se pustí. Ale jak se chytí divoký kůň? To si musíte koupit příručku "Jak chytit divokého koně" a postupovat podle ní. A jak se chytí zebra? Tu musíte honit kolem gumovníku tak dlouho, aţ jí zmizí pruhy, a pak postupovat podle příručky "Jak chytit divokého koně"!!! Jede pán na koni a předjede ho cyklista. Pán cyklistu zastaví a ptá se ho: "Jak to, ţe jedeš v takovém vedru tak rychle?" Cyklista odpoví: "Kdyţ jedu rychle, tak se tvoří vítr, který mě ochlazuje." A tak pán popohání koně, aby jel co nejrychleji, jenţe kůň se rozplácne a pán řekne: "Zmrznul, potvora!" Jednoho dne jde rozčilený pán za svým sousedem a říká mu: "Sousede! Ten kůň, co jste mi ho včera prodal, přes noc zemřel!" soused se na chvíli zamyslí a potom rozpačitě povídá: "To je moc zvláštní, vţdyť tohle mi ještě nikdy neudělal!!!" Dva policisté dostanou místo aut koně, aby neznečišťovali ovzduší. I začnou se domlouvat, jak si je poznají. První navrhne: "Hele, tak já tomu svému oholím hřívu!" Jenţe druhý den mají oba dva koně oholenou hřívu. "Tak jak si je poznáme teď?" ptá se jeden. "Tak já tomu svému ustřihnu ocas!" navrhne druhý. Jenţe druhý den mají oba dva koně ustřihnuté ocasy. "Tak to je prekérka! Jak si je jen poznáme teď?" ptá se znovu jeden. "Tak víš ty co? Já tomu svému nasprejuju zadek, jo?" navrhne první. Jenţe druhý den mají nasprejovaný zadky oba dva koně. "Safra! Co teď?" ptá se první policista. Ten druhý se na chvilku zamyslí a pak pomalu povídá: "Tak víš ty co, kolego? Co kdybych já měl toho hnědého a ty toho bílého?!?" Kněz prodává koně. A protoţe ho měl uţ odmalička, naučil ho, aby na povel: "Díky bohu," se rozešel nebo zrychlil a na povel: "Amen," zastavil. Muţ, který má o koně zájem, by se na něm chtěl projet, a tak zavelí: "Díky bohu," a kůň se rozejde, pak znovu zavelí: "Díky bohu," a pak ještě jednou a znovu, aţ kůň běţí plným tryskem. Vtom muţ před sebou uvidí propast, ale najednou si nemůţe vzpomenout, jak koně zastavit. Zkouší různé klasické a méně klasické povely, ale všechno je marné! těsně před propastí zděšeně vykřikne: "A je semnou amen!" Kůň jako zázrakem zastaví. Muţ si odlehčeně uleví: "Díky bohu..." Nikča Majerová

7 Byla jednou jedna třída, která měla neustále nějaké problémy. A ty problémy pokračovaly dál a dál a dál no, však vy víte, jak to bylo dál. problémy vycházely jen od 3 chlapců a 3 dívek. Byli zlí a klidu nepřejícní, ale co člověk udělá s takovými lumpy jako jsou oni. Představím vám ty chlapce: První: namyšlený, neuměl jiné slovo neţ..já..já..já... Druhý: myslel si jak není in, kdyţ má plnou pusu drátů a přitahuje ho kaţdý magnet. Třetí: myslel, ţe kdyţ přinese přenosné DVD, bude mistr světa. Také se to stalo, zapadl do naší třídy jako puzzle ve skládance. Ale dost o chlapcích, vraťme se k děvčatům. První: neuměla nic jiného, neţ si psát taháčky na obal sešitu, a pak tvrdit ţe známka je pravdivá ale ona kecá. Druhá: neumí nic jiného neţ koukat do zrcátka a malovat se. Třetí: je hloupá a myslí si, ţe je mistryně světa. No ale co ti ostatní? Co mají dělat? Na tohle se nedá odpovědět jinak neţ NIC. Ale stejně věřím, jak já, tak i ostatní, ţe jednou přijde den, kdy si je ředitel pozve do ředitelny a řekne: TEĎ VÁM TO ZLOBENÍ, ŠIKANOVÁNÍ A LUMPÁRNY SPOČÍTÁM. A aţ na to dojde, tak mě i ostatním lidem spadne kámen ze srdce. Protoţe se všichni řídíme pravidlem NADĚJE NIKDY NEZHASNE. MAGIE Zásady magie: 1. magie je přirozená! 2. neubliţujte magií nikomu, ani sobě! 3. magie vyjadřuje úsilí! Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaloţili! 4. výsledek se obvykle nedostaví okamţitě, kouzlo musí působit!!!!!!! Magické symboly: čtverec trojúhelník kruh pentagram (Simča)

8 Projekt 7. ročníku: Kouzelný svět pohádek Sedmáci se v rámci projektu pokusili o napsání parodie na klasickou pohádku. Všichni se nyní můţete přesvědčit, jak se jim to vydařilo: (A co vy ostatní, nechcete to zkusit také?) O opálené koblize Jednou prosil scvrklý dědek scvrklou babku: Usmaţ mi koblihu, pěkně měkkou s nutelou. Dědku nemá mouku, leda tu starou z loňska! Nekvákej a smaţ! Tak v neumyté míse zadělala na koblihu, smaţila na sádle, pak dala koblíţka vystydnout na okno. Koblíţek uţ byl moc opálený, tak skočil dolů na cestu. Kde se vzal, tu se vzal zajda zubajda s natrţeným uchem, s ufiknutým smetákem a přelomenou nohou. Hej, kobliho, já tě seţeru! Ale kdyţ mě seţereš, tak se tejden nevys! Hop skok a byl v čudu. Najednou proti němu vlčoun. Já tě zhltnu, koule usmaţená! Ale nezhltneš! To uţ chtěl zajda šmajda. Hop a byl pryč. A tu medvěd blecháč opelichanej, zuby ţádný a drápy taky ne. Helé, kobliha smaţená. A voní! Zblajznu tě! Ale kobliha skok a kutálí se lesem dál. Cestou potká lišku zrzavou a blbou, takţe kdyţ spatřila kobliha, tak narazila do stromu a byla v komatu. Kobliha jí jednu natáhla, ale nic. Tak ji koblíţek svázal a odnesl dědečkovi na dlabajznu. Hodil ji tam a zpátky do světa. A to je konec mé pohádky. (Martina Kučerová, VII. A) Barbína na připínáčku Byl jednou jeden princ, který se chtěl oţenit s barbínou, ale musela to být opravdová barbína. Objel celý svět. Poznal mnoho barbín, ale ţádnou z nich nechtěl. Jednou večer byla bouřka a hrozně lilo. Na dveře zámku někdo zaklepal a král tak rychle utíkal otevřít, aţ se z toho natáhl před prahem. Na prahu stála barbína. To vám byl pohled! Stála tam mokrá jako slepice. Voda jí stékala z vlasů a vytékala dírou v botě. Tvrdila, ţe je opravdová barbína. No, o tom se přesvědčíme! řekla královna. Sundala všechno z postele a na dno dala připínáček. Přikryla ho dekou a zavolala barbínu, aby šla spát. Ráno se jí ptali, jak se vyspala. Ach, hrozně špatně! řekla, celou noc jsem nespala. Proboha, nevím, co v té posteli bylo, ale bylo to něco strašně pichlavého a teď jsem samá díra. Z toho král a královna poznali, ţe je opravdová barbína. Jen barbína mohla být tak hloupá, aby ucítila připínáček přes deku. Princ se konečně oţenil s opravdickou barbínou a připínáček byl dán do muzea a vy ho ještě dnes můţete vidět pokud ho někdo neukradl. (Tereza Přibylová, VII. B)

9 O sedmi kůzlátkách Byla jednou jedna koza Líza se sedmi kůzlaty. Ta byla v jednom kuse u počítače! Jednoho krásného dne si matka koza Líza řekla: Takový krásný den. Dneska by to šlo!!! a napomenula kůzlátka, aby se zase nezasekla do počítače, jak bylo jejich zvykem. A odešla si na celý den popovídat k sousedce vlčici. Jen co Líza odešla, tak kůzlátka začala pařit hry. Jen co dali první kolo obtíţnosti, uţ byl za dveřmi vlk Pepan a prosil kůzlátka, aby ho pustila dovnitř, ţe si s nimi zahraje. Kůzlátka souhlasila, ale jen pod podmínkou, ţe přinese kvalitní střílečku. Vlk se rozeběhl domů ke své krásné sbírce a vzal tam pár slušných her. Kdyţ doběhl zpátky ke kůzlátkům, otevřel dveře a tam uviděl sedm kůzlátek jak paří kompa. Chvilku ještě hráli a poslouchali dramce a systémy a pak šli spát. Kdyţ se máma Líza vracela celá veselá z celodenní schůzky u vlčice Sáry, našla kůzlátka s vlkem leţet na zemi u zapnutého počítače. Tak to s ní seklo. Zůstala leţet mezi dveřmi. Kdyţ se kůzlátka probrala, uviděla maminku nehybně leţet mezi dveřmi. Odnesli ji a zjistili, ţe nemá ţádnou bouli na hlavě. Kůzlátka s vlkem v boudě ţijí společně a šťastně, dokud se jim neuvaří počítač nebo se neuhrají k smrti. (T. Staňo, VII. B) Trochu morbidní pohádka o sedmi rozmazlených kůzlátkách Za devatero mrakodrapy a devatero umělými přehradami ţil jeden starý kozel, který měl obrovskou smůlu na kozy, tedy na ţeny. Vţdy kdyţ si nějakou našel, nemělo to dlouhé trvání. Byl sice jiţ 2x ţenatý, ale netrvalo to déle neţ dva roky, protoţe si v obou případech vyhlédl jen lehkou děvu, bohuţel. Po nich mu zbylo jen sedm neposlušných dětí. Čtyři kluci a tři holky. Kozlům dal jména: Pondělí, Úterý, Čtvrtek a Pátek, kozy se jmenovaly Středa, Sobota a Neděle. To podle toho, kdy se narodili. S kůzlaty bydlel v pronajatém bytě blízko lesa. Měl dvě zaměstnání, aby je všechny uţivil. Jednoho dne jim povídá: Hele, děcka, já teď musím jít do práce. Buďte tady hodná. a odešel. Zanedlouho na dveře zaklepal neodbytný vlkodlak a začal si dovolovat na nejmladší kozičku Nedělku. Bratři ji začali hned bránit, ale vlkodlaka to neodradilo. Nevěděl, ţe umí karate, a tak mu hned naloţili. On radši utekl. Otec se vrátil domů a dal jim večeři. Druhý den proběhl úplně stejně. Další den odešel tatínek opět do práce. Vlkodlak zase přišel, ale tentokrát chtěl smlouvat. Pusťte mě dovnitř a já vám dám sladkou čokoládu. řekl. Ne, my nechceme. odpověděla kůzlátka. Tak je tam přemlouval asi půl hodiny, aţ ho to přestalo bavit. Pak tam ale vtrhnul a sebral jednu z holčiček. Kdyţ se táta kozel vrátil, ostatní mu všechno vykládali. On se velice naštval, popadl brokovnici a pár broků a šel vlkodlaka najít. Jak ho spatřil, běţel k němu, sebral mu dceru a prostřelil mu nohu, ruku a pak i hlavu. Vlkodlak byl mrtev. Od té doby si na jeho rodinu uţ nikdy nikdo netroufl. A pro výstrahu druhým si napíchl jeho hlavu na anténu od černobílé televize. (Kamila Jelínková, VII. B)

10 Něco o filmu Muzikálová komedie, ve které oblíbený středoškolský basketbalista potká plachou, nově příchozí, vědecky nadanou studentku. Nečekaně v sobě oba objeví skrytý talent pro zpěv. Kdyţ se společně zúčastní konkurzu na hlavní role ve školním muzikálu, způsobí mezi svými vrstevníky doslova poprask. V zoufalé snaze zachovat status quo, jsou svalovci, vědátoři a také členové dramatického krouţku brzy nuceni přistoupit na tajné spiknutí odloučit pár od sebe a ukrývat je v zákulisí. Svou odvahou vzepřít se očekávání a jít si za svými sny, však nakonec oba hlavní protagonisti získají podporu ostatních studentů a předvedou překvapené veřejnosti svůj skrytý talent. Troj a Gabriela jsou na první pohled pěkný pár ţejo,ale v bulvárech říkají ţe jsou jen kamarádi Tereza Arnoštová ZAC EFRON Ve filmu Muzikál ze střední ztvárnil postavu Troye Bolena americký herec Zac Efron. Narodil se v San Luis, Obispo v Californii, 18.října Rodiče jsou David Efron a Starla Baskett. Kdyţ mu bylo 11 let, jeho rodiče si všimli jeho schopností ve zpěvu a tak Zac začal brát lekce zpěvu a poprvé si zahrál v muzikálu: Gypsy. Dostal role ve hrách Peter Pan, The Music Man, Mame, Little Shop of Horrors. Na střední škole si všimla jeho potenciálu učitelka dramatických umění a kontaktovala svého přítele filmového agenta. Tak Zac začal hostovat v několika seriálových rolích a to ho pilotovalo do televize. V letech ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu od WB Summerlad (mimochodem tady hrál i Jesse McCartney). Verča Jarešová

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

VÍTE PRO ......se vymyšlené zpráv íká kachna? ...se íká,že delfín je nejinteligentn jší mo ský tvor? ...má zebra ernobílé pruhy? ...

VÍTE PRO ......se vymyšlené zpráv íká kachna? ...se íká,že delfín je nejinteligentn jší mo ský tvor? ...má zebra ernobílé pruhy? ... VÍTE PROČ......se vymyšlené zprávě říká kachna? Výraz novinářská kachna se zrodil v Německu v 17.století.Tehdy němečtí vydavatelé novin označovali fantastické a pochybné zprávy zkratkou N.T.,Což byla zkratka

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Katalog podzim 2016

Katalog podzim 2016 Katalog podzim 2016 Anglické knihy Little Tiger Press The Magic of Christmas Autor: Claire Freedman Cena 201,- Kč, Vánoce jsou tady a všude je cítit atmosféra lásky a přání. Ale malá myška nechápe, co

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení Anotace Pracovní list obsahuje pohádku O Červené Karkulce, obrázky k jednotlivým částem pohádky a kviz Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Čtení s porozuměním porozumění pokynům výstup Speciální

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014

MORČATA Eliška Kopincová 30. 01. 2014 Eliška Kopincová 30. 01. 2014 ŘÁD Hlodavci PODŘÁD Morčatovci ČELEĎ Morčatovití PODČELEĎ Morčata ROD Cavia DRUH Cavia aperea VELIKOST 22-35 cm HMOTNOST 1100-1800g DOBA BŘEZOSTI asi 68 dní MLÁĎATA 1 až více

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání.

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání. Ahoj kluci a holky, jsem rád, že se zase po prázdninách znovu setkáváme. Už jste mi chyběli. Sluníčko nám v létě svítilo opravdu hodně a tak jste si určitě všichni pořádně odpočinuli a skvěle si to dlouhé

Více

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody.

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody. Leo a vodní žínka Poník Leo je hrozný mlsoun. Už když byl docela maličký, hledal všude ta nejšťavnatější stébla trávy. Nelenil kvůli tomu ujít sebedelší cestu a přeskočit sebevyšší plot. Není proto divu,

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Zvláštnosti větného členění Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují vědomosti o zvláštnostech

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar

Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Soustředění v Lublině - Ondra Polcar Ve dnech 13.3. 15.3. jsme se zúčastnili s naším oddílem SK Pavlíkov fotbalového soustředění v Liblíně. Byli jsme tam my, mladší žáci společně s mužstvem starších žáků.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Nejlepší žáci ve III. čtvrtletí

Nejlepší žáci ve III. čtvrtletí Nejlepší žáci ve III. čtvrtletí 1. ročník B. Vávra, J. Vlček, K. Gebhart, J. Hůlová 2. ročník M. Levová, A. Kůtek, A. Lauberová, R. Kovařík 3. ročník Z. Srpová, M. Škrlant, D. Šnoblová, D. Knor, T. Celebrant

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

Audiopomůcka č.4 Bajka O želvě a opičce Výukový materiál

Audiopomůcka č.4 Bajka O želvě a opičce Výukový materiál Audiopomůcka č.4 Bajka O želvě a opičce Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13 ZŠ Svitavy, Riegrova 4 květen, červen 2012 OKRES VE VOLEJBALE KINDERIÁDA 2. 5. 2012 jsme šli na Kinderiádu. Přípravu jsme zahájili rozcvičkou. Po ní jsme odešli na jednotlivá

Více

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří Zachráněný Rádža 5 Princezna v přestrojení 23 Bella, princezna k vašim službám 41 Recept na úspěch 57 Dokonalý pár 75 Výprava za purpurovou perlou 93 Větrné dobrodružství 111 Sázka na jistotu 129 Obsah

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

příběh s úkolem Dnes je trh!

příběh s úkolem Dnes je trh! příběh s úkolem Dnes je trh! Šedivě vybarvená slova nahlas vykřikněte! Trvalo velmi dlouho, než ho naložili, a tak měl Bulgy trochu zpoždění. Na hlavní silnici, která vedla přímo k trhu, byl velmi silný

Více

Almanach žákovské a studentské poezie 2011

Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Básničky žáků 3. ročníku na téma kočka, pes Svatava Fučková Naše kočka Micinka je velmi dobrá maminka. A ta malá kočička, je zdravá a mrštná jako rybička. Micka

Více

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan...

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan... Obsah Obsah... 1 Kde byli páťáci v létě?... 2 Grand Canyon... 3 Hluboká nad Vltavou... 4 Potápění v moři... 5 Maroko-Tetouan... 5 Den bez aut... 6 Kůň... 7 Zkuste si křížovku!!!... 8 1 Kde byli páťáci

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá. Jaro a ptáci

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá. Jaro a ptáci Lekce 8: Prohloubení znalostí roční období Jaro a ptáci V Čechách je přes zimu docela velká zima, proto někteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajů. Na jaře se zase vrací zpátky, aby v Čechách, kde

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více