Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE. č.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE. č.12"

Transkript

1 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE č /2008

2 NYNÍ NOVÉ BLUDIŠTĚ PRO VÁS VYLUŠTI HO A MŮŢEŠ ZÍSKAT SLADKOU ODMĚNU: Vyluštěnou kříţovku vhoďte do naší schránky, nezapomeňte se podepsat. TROPICKÉ OVOCE NEJV. AFRICKÝ OSTR. ČESKÁ ŘEKA (PROTÉKÁ PRAHOU) ČÁST STROMU FILM VRATNÉ.. HUD. ŽESŤOVÝ NÁSTR. KOV OBLAK DRUH PAPOUŠKA VOZIDLO Autoři kříţovky: Pavla Vaníčková, Tereza Růţičková, 9:B REDAKČNÍ RADA: Vítězní luštitelé křížovek z časopisu číslo 11: David Petrţílek, 6. Olga Klupáková, 6. Nikola Majerová, 6. Nikola Karlíková, 6. Simona Filipová, Sára Studničková, 4.B 2. Patrik Karlík, 2.B 3. Lucie Vocetková, 9.B Andrea Kříţová, 8. Tereza Arnoštová, 8. Tereza Přibylová, 7.B Veronika Jarešová, 7.B

3 Zvířata v ohroţení Proč zvířata vymírají? Největším nepřítelem zvířat je člověk. Zavírá je do zajetí a někdy je dokonce zneuţívá jako svoje otroky. Jejich kůţe nebo maso se prodává za velké peníze. Ţe zvíře někdy při lovu neuvěřitelně trpí, je lovcům úplně jedno. Velkou hrozbou je i kácení lesů a ničení přirozeného ţivotního prostředí zvířat. Spousta z nich tak přeţívá jen pomocí ochránců, přírodních rezervacích a nebo v ZOO. Ohroţené druhy: Orangutan Domov: Borneo a Sumatra Opičky jsou ohroţovány hned dvojnásobně: Díky kácení lesů a díky lidem, kteří unášejí jejich mláďata, aby je zneuţívali jako sluhy. Panda Domov: Čína V malých lesích obklopených poli, silnicemi a lidskými obydlími, dnes ţije uţ jen asi 1500 těchto roztomilých medvídků. Na světě jich je pořád méně taky díky úbytku bambusu -jejich jídla. Gorila nížinná Domov:Afrika Dnes ţije v Africe uţ asi jen goril.ty se staly ohroţeným druhem zvířat díky bezohlednému kácení a vypalování deštných pralesů. Jejich počet se sníţil také díky přenosným lidským nemocím a obchodem se zvířecím masem. Tygr sumaterský Domov: Sumatra Na indonéském ostrově ţije asi 500 tygrů. Kaţdý den se ale pokácí tisíce hektarů deštných pralesů, a tím se zmenšuje ţivotní prostor těchto krásných šelem. Ježek západní Domov: Evropa (i Česká republika) Jeţci umírají převáţně kvůli nedostatku potravy. V zimě i proto, ţe se nemají kam schovat a umrznou. Svůj obrovský podíl na jejich vymírání má bohuţel i automobilová doprava. Vydra Domov: Evropa Vydry se nemilosrdně loví pro jejich koţešinu. Kromě toho je zabíjejí i rybáři, podle kterých jsou vydry zloději ryb. Tereza Přibylová Chov křečků a morčat Jestli si chcete pořídit domů křečka či morče, tak se ujistěte, ţe vám ho rodiče dovolí. Tak fajn, ale nemůţete mít ţádná zvířata, pokud je nemáte kam dát. Tedy si obstarejte klec nebo akvárko. Hlodavci musí mít podestýlku, hobliny pro hlodavce můţete koupit skoro všude. Nebo mají rádi také seno, které se dá také koupit seno pro hlodavce. Takoví křečci nebo morčata mají rádi pohyb, a tak by bylo nejlepší obstarat jim kolo. To se pěkně naběhají. Nezapomeňte, ţe se hlodavci rádi schovávají, stačí jim rulička od toaletního papíru, ale úplně nejlepší je jim koupit plastový nebo dřevěný domeček. Toaletní rulička by se jim moc nelíbila. Jako krmivo jim stačí semínka nebo jim kupte nějaké jiné vhodné krmivo. Křečci a morčata musí mít dostatek tekutin, tak jim seţeňte napáječku. Pozor!!! Hlodavci musí mít tvrdý usušený chleba, bez něj by jim přerostly zuby a hlodavec by zemřel hlady. Aţ si budete v nějakém zverimexu vybírat zvířátka dvě, dejte pozor, mohla by si navzájem ublíţit. Andrea Kříţová

4 Dnes vyslýcháme paní učitelku Bělochovou 1) Bydliště: Třebenice 2) Datum narození:. 3) Oblíbená písnička: Všechno od Elánu 4) Neoblíbená písnička: Všechno od Techna 5) Líbí se vám tato škola: Ano 6) Líbí se vám nová tabule v jazykově: Ano 7) Jste pro spaní ve škole: Ne 8) Rodné příjmení:. 9) Počet dětí: Dvě 10) Líbí se vám vaše třída: Mám je moc ráda 11) Jste spokojena s naší počítačovou učebnou: Ano 12) Oblíbené zvíře: Kočka David Petrţilek Pro zasmání Leţí ţába na pláţi a opaluje se. Okolo běţí slon, šlápne na ni a ona z toho tlaku vyvalí oči. Slon povídá: To čumíš, ţábo, mám nový tenisky. Jsou 3 rybáři. 1. má síť, 2.má vesla a 3.má loď. Dohodli se, ţe pojedou na moře. Na moři ulovili zlatou rybku. A rybka říká: Ulovili jste mě společně, tak vám kaţdému splním jedno přání. 1. říká: Já chci na Tahiti. Rybka mu to splní. 2. říká: Já chci na Hawai. Rybka mu to splní a 3. říká: A co já tu budu dělat sám? Tak ať se oba dva vrátí zpět!!! Přijde maminka se synkem do zoo a synek povídá: Mami, to je ta nejhnusnější opice na světě. Maminka ho okřikne: "Ticho, to je teprve paní pokladní!!" Terka Přibylová Hrůza!!! Konec prázdnin!!! Uţ jsou velké prázdniny, nikdo se do školy netěší, Velké prázdniny hodně potěší. O prázdniny mega sranda, pojď ven, bude švanda. Ach jo, zase do školy, to zas budou úkoly. Andrea Kříţová

5 Po devítiměsíčním manţelství si Avril jako nevěsta se svým manţelem Deryckem Whibleym (frontmanem punk rockové hudební skupiny Sum 41) konečně koupili dům. A jako správná hvězda rovnou v prominentní čtvrti Los Angeles zvané Bel Air. Za dům zaplatili okolo 9,5 milionu dolarů (cca 200 milionů korun). Tento třígenerační dům (Avril je teprve 22 let) není ţádná garsonka. Má například osm loţnic, deset (!) koupelen, samozřejmostí je výtah, sauna a garáţ pro deset aut. Zpěvačka, která je proslulá svými hity povzbuzujícími dívčí emancipaci, vydává svoje třetí album "The Best Damn Thing". Obdiv ke kolegyni Britney Spears vyslovila mladá kanadská rockerka Avril Lavigne. K tomuto závěru prý dospěla poté, co zjistila, jak obtíţné je zpívat a tančit zároveň. Dvaadvacetiletá Avril překvapila fanoušky svými tanečními kreacemi v klipu k novému singlu The Girlfriend a podle vlastních slov pochopila, proč Spearsová někdy na pódiu zpívá na playback. "Musela jsem pracovat s choreografem, ale mám docela atletickou postavu a cítím i rytmus, takţe mi to přišlo celkem normální," komentovala Lavigneová. Ocenila, kolik úsilí musí do takové práce vloţit lidé, jako je právě Spearsová. "Tančit a zpívat najednou je tak těţké, takţe moţná proto Britney ne vţdycky zpívá," komentovala své poznatky. Singl pochází z její nejnovější třetí desky The Best Damn Thing. První album vydala v roce 2002 pod názvem Let Go a druhé Under My Skin se na trhu objevilo před třemi lety. Nová deska by měla vyjít na jaře. Ještě v červnu sice tvrdila, ţe se zpíváním je nadobro konec, a ţe zkusí štěstí v Hollywoodu. Na podzim se ale vrátila do studia. "Budovala jsem pěveckou kariéru pět let. Chci zkusit něco jiného a zaţít legraci," řekla jedenadvacetiletá kanadská rockerka v červnu. "Ráda bych dostala nabídku do nějakého temného filmu, do něčeho skutečně hlubokého. Dokáţu se skvěle vyjadřovat a nechat volný průchod svým emocím," dodala Avril. Její zatím nejvýraznější rolí ale bylo nadabování pubertální vačice v komedii Přes plot. K návratu k muzice ji prý ale netlačí nedostatek rolí, které by odpovídaly jejím představám. "Nemůţu bez hudby vydrţet," říká teď pro změnu. První singl s názvem Girlfriend zaútočí na obchody uţ v únoru, celá deska s názvem The Best Dam Thing pak v květnu. "Tuhle desku prostě budete milovat," říká sebevědomě Lavigne. "Bude hodně rychlá, agresivní, drzá a arogantní, ale přitom hodně veselá," dodává ještě zpěvačka, která na novou desku dovolila vejít pouze třem pomalejším skladbám. Prý proto, aby se při ţivém hraní moc nenudila. "Jsem hodně na cestách, hraji po celém světě. Chci si být jistá, ţe moje koncerty budou hlavně zábavné, abych si uţila já i moji fanoušci," říká. Právě dokončená deska je uţ její třetí v pořadí a obsahuje i píseň Keep Holding On, která se dostala na soundtrack k filmu Eragon. (Simča)

6 Kůň chce vyzkoušet chytrost osla a poloţí mu otázku: "Kdyţ dám do košíku pět vajec a deset jich tam uţ je, kolik jich bude dohromady?" Osel se zamyslí a po chvilce řekne: "Jooo, tak to je těţká otázka! Já ani nevěděl, ţe koně snáší vejce..." Klára se vrací z první lekce jezdectví s rozbolavělými svaly a kostmi a říká si: "Nikdy bych nevěřila, ţe zvíře, které ţere jenom trávu, můţe být tak tvrdé!" Sedlák přijímá nového kočího a tak se ho ptá: "A rozumíte koním?" Kočí se zarazí a udiveně se ptá: "Proč? Něco říkali?" Jde pacient k doktorovi a povídá: "Pane doktore! Mám pocit, ţe jsem kůň!" Pan doktor odpoví: "Ale pane, v tom případě musíte jít za zvěrolékařem! Ale u mě, prosím, zaplaťte za tuto návštěvu." Pacient mávne rukou: "Nebojte! Peněz mám dost! Však jsem uţ vyhrál čtyři dostihy!" Jak se chytí kůň? To se chytí dva a jeden se pustí. Ale jak se chytí divoký kůň? To si musíte koupit příručku "Jak chytit divokého koně" a postupovat podle ní. A jak se chytí zebra? Tu musíte honit kolem gumovníku tak dlouho, aţ jí zmizí pruhy, a pak postupovat podle příručky "Jak chytit divokého koně"!!! Jede pán na koni a předjede ho cyklista. Pán cyklistu zastaví a ptá se ho: "Jak to, ţe jedeš v takovém vedru tak rychle?" Cyklista odpoví: "Kdyţ jedu rychle, tak se tvoří vítr, který mě ochlazuje." A tak pán popohání koně, aby jel co nejrychleji, jenţe kůň se rozplácne a pán řekne: "Zmrznul, potvora!" Jednoho dne jde rozčilený pán za svým sousedem a říká mu: "Sousede! Ten kůň, co jste mi ho včera prodal, přes noc zemřel!" soused se na chvíli zamyslí a potom rozpačitě povídá: "To je moc zvláštní, vţdyť tohle mi ještě nikdy neudělal!!!" Dva policisté dostanou místo aut koně, aby neznečišťovali ovzduší. I začnou se domlouvat, jak si je poznají. První navrhne: "Hele, tak já tomu svému oholím hřívu!" Jenţe druhý den mají oba dva koně oholenou hřívu. "Tak jak si je poznáme teď?" ptá se jeden. "Tak já tomu svému ustřihnu ocas!" navrhne druhý. Jenţe druhý den mají oba dva koně ustřihnuté ocasy. "Tak to je prekérka! Jak si je jen poznáme teď?" ptá se znovu jeden. "Tak víš ty co? Já tomu svému nasprejuju zadek, jo?" navrhne první. Jenţe druhý den mají nasprejovaný zadky oba dva koně. "Safra! Co teď?" ptá se první policista. Ten druhý se na chvilku zamyslí a pak pomalu povídá: "Tak víš ty co, kolego? Co kdybych já měl toho hnědého a ty toho bílého?!?" Kněz prodává koně. A protoţe ho měl uţ odmalička, naučil ho, aby na povel: "Díky bohu," se rozešel nebo zrychlil a na povel: "Amen," zastavil. Muţ, který má o koně zájem, by se na něm chtěl projet, a tak zavelí: "Díky bohu," a kůň se rozejde, pak znovu zavelí: "Díky bohu," a pak ještě jednou a znovu, aţ kůň běţí plným tryskem. Vtom muţ před sebou uvidí propast, ale najednou si nemůţe vzpomenout, jak koně zastavit. Zkouší různé klasické a méně klasické povely, ale všechno je marné! těsně před propastí zděšeně vykřikne: "A je semnou amen!" Kůň jako zázrakem zastaví. Muţ si odlehčeně uleví: "Díky bohu..." Nikča Majerová

7 Byla jednou jedna třída, která měla neustále nějaké problémy. A ty problémy pokračovaly dál a dál a dál no, však vy víte, jak to bylo dál. problémy vycházely jen od 3 chlapců a 3 dívek. Byli zlí a klidu nepřejícní, ale co člověk udělá s takovými lumpy jako jsou oni. Představím vám ty chlapce: První: namyšlený, neuměl jiné slovo neţ..já..já..já... Druhý: myslel si jak není in, kdyţ má plnou pusu drátů a přitahuje ho kaţdý magnet. Třetí: myslel, ţe kdyţ přinese přenosné DVD, bude mistr světa. Také se to stalo, zapadl do naší třídy jako puzzle ve skládance. Ale dost o chlapcích, vraťme se k děvčatům. První: neuměla nic jiného, neţ si psát taháčky na obal sešitu, a pak tvrdit ţe známka je pravdivá ale ona kecá. Druhá: neumí nic jiného neţ koukat do zrcátka a malovat se. Třetí: je hloupá a myslí si, ţe je mistryně světa. No ale co ti ostatní? Co mají dělat? Na tohle se nedá odpovědět jinak neţ NIC. Ale stejně věřím, jak já, tak i ostatní, ţe jednou přijde den, kdy si je ředitel pozve do ředitelny a řekne: TEĎ VÁM TO ZLOBENÍ, ŠIKANOVÁNÍ A LUMPÁRNY SPOČÍTÁM. A aţ na to dojde, tak mě i ostatním lidem spadne kámen ze srdce. Protoţe se všichni řídíme pravidlem NADĚJE NIKDY NEZHASNE. MAGIE Zásady magie: 1. magie je přirozená! 2. neubliţujte magií nikomu, ani sobě! 3. magie vyjadřuje úsilí! Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaloţili! 4. výsledek se obvykle nedostaví okamţitě, kouzlo musí působit!!!!!!! Magické symboly: čtverec trojúhelník kruh pentagram (Simča)

8 Projekt 7. ročníku: Kouzelný svět pohádek Sedmáci se v rámci projektu pokusili o napsání parodie na klasickou pohádku. Všichni se nyní můţete přesvědčit, jak se jim to vydařilo: (A co vy ostatní, nechcete to zkusit také?) O opálené koblize Jednou prosil scvrklý dědek scvrklou babku: Usmaţ mi koblihu, pěkně měkkou s nutelou. Dědku nemá mouku, leda tu starou z loňska! Nekvákej a smaţ! Tak v neumyté míse zadělala na koblihu, smaţila na sádle, pak dala koblíţka vystydnout na okno. Koblíţek uţ byl moc opálený, tak skočil dolů na cestu. Kde se vzal, tu se vzal zajda zubajda s natrţeným uchem, s ufiknutým smetákem a přelomenou nohou. Hej, kobliho, já tě seţeru! Ale kdyţ mě seţereš, tak se tejden nevys! Hop skok a byl v čudu. Najednou proti němu vlčoun. Já tě zhltnu, koule usmaţená! Ale nezhltneš! To uţ chtěl zajda šmajda. Hop a byl pryč. A tu medvěd blecháč opelichanej, zuby ţádný a drápy taky ne. Helé, kobliha smaţená. A voní! Zblajznu tě! Ale kobliha skok a kutálí se lesem dál. Cestou potká lišku zrzavou a blbou, takţe kdyţ spatřila kobliha, tak narazila do stromu a byla v komatu. Kobliha jí jednu natáhla, ale nic. Tak ji koblíţek svázal a odnesl dědečkovi na dlabajznu. Hodil ji tam a zpátky do světa. A to je konec mé pohádky. (Martina Kučerová, VII. A) Barbína na připínáčku Byl jednou jeden princ, který se chtěl oţenit s barbínou, ale musela to být opravdová barbína. Objel celý svět. Poznal mnoho barbín, ale ţádnou z nich nechtěl. Jednou večer byla bouřka a hrozně lilo. Na dveře zámku někdo zaklepal a král tak rychle utíkal otevřít, aţ se z toho natáhl před prahem. Na prahu stála barbína. To vám byl pohled! Stála tam mokrá jako slepice. Voda jí stékala z vlasů a vytékala dírou v botě. Tvrdila, ţe je opravdová barbína. No, o tom se přesvědčíme! řekla královna. Sundala všechno z postele a na dno dala připínáček. Přikryla ho dekou a zavolala barbínu, aby šla spát. Ráno se jí ptali, jak se vyspala. Ach, hrozně špatně! řekla, celou noc jsem nespala. Proboha, nevím, co v té posteli bylo, ale bylo to něco strašně pichlavého a teď jsem samá díra. Z toho král a královna poznali, ţe je opravdová barbína. Jen barbína mohla být tak hloupá, aby ucítila připínáček přes deku. Princ se konečně oţenil s opravdickou barbínou a připínáček byl dán do muzea a vy ho ještě dnes můţete vidět pokud ho někdo neukradl. (Tereza Přibylová, VII. B)

9 O sedmi kůzlátkách Byla jednou jedna koza Líza se sedmi kůzlaty. Ta byla v jednom kuse u počítače! Jednoho krásného dne si matka koza Líza řekla: Takový krásný den. Dneska by to šlo!!! a napomenula kůzlátka, aby se zase nezasekla do počítače, jak bylo jejich zvykem. A odešla si na celý den popovídat k sousedce vlčici. Jen co Líza odešla, tak kůzlátka začala pařit hry. Jen co dali první kolo obtíţnosti, uţ byl za dveřmi vlk Pepan a prosil kůzlátka, aby ho pustila dovnitř, ţe si s nimi zahraje. Kůzlátka souhlasila, ale jen pod podmínkou, ţe přinese kvalitní střílečku. Vlk se rozeběhl domů ke své krásné sbírce a vzal tam pár slušných her. Kdyţ doběhl zpátky ke kůzlátkům, otevřel dveře a tam uviděl sedm kůzlátek jak paří kompa. Chvilku ještě hráli a poslouchali dramce a systémy a pak šli spát. Kdyţ se máma Líza vracela celá veselá z celodenní schůzky u vlčice Sáry, našla kůzlátka s vlkem leţet na zemi u zapnutého počítače. Tak to s ní seklo. Zůstala leţet mezi dveřmi. Kdyţ se kůzlátka probrala, uviděla maminku nehybně leţet mezi dveřmi. Odnesli ji a zjistili, ţe nemá ţádnou bouli na hlavě. Kůzlátka s vlkem v boudě ţijí společně a šťastně, dokud se jim neuvaří počítač nebo se neuhrají k smrti. (T. Staňo, VII. B) Trochu morbidní pohádka o sedmi rozmazlených kůzlátkách Za devatero mrakodrapy a devatero umělými přehradami ţil jeden starý kozel, který měl obrovskou smůlu na kozy, tedy na ţeny. Vţdy kdyţ si nějakou našel, nemělo to dlouhé trvání. Byl sice jiţ 2x ţenatý, ale netrvalo to déle neţ dva roky, protoţe si v obou případech vyhlédl jen lehkou děvu, bohuţel. Po nich mu zbylo jen sedm neposlušných dětí. Čtyři kluci a tři holky. Kozlům dal jména: Pondělí, Úterý, Čtvrtek a Pátek, kozy se jmenovaly Středa, Sobota a Neděle. To podle toho, kdy se narodili. S kůzlaty bydlel v pronajatém bytě blízko lesa. Měl dvě zaměstnání, aby je všechny uţivil. Jednoho dne jim povídá: Hele, děcka, já teď musím jít do práce. Buďte tady hodná. a odešel. Zanedlouho na dveře zaklepal neodbytný vlkodlak a začal si dovolovat na nejmladší kozičku Nedělku. Bratři ji začali hned bránit, ale vlkodlaka to neodradilo. Nevěděl, ţe umí karate, a tak mu hned naloţili. On radši utekl. Otec se vrátil domů a dal jim večeři. Druhý den proběhl úplně stejně. Další den odešel tatínek opět do práce. Vlkodlak zase přišel, ale tentokrát chtěl smlouvat. Pusťte mě dovnitř a já vám dám sladkou čokoládu. řekl. Ne, my nechceme. odpověděla kůzlátka. Tak je tam přemlouval asi půl hodiny, aţ ho to přestalo bavit. Pak tam ale vtrhnul a sebral jednu z holčiček. Kdyţ se táta kozel vrátil, ostatní mu všechno vykládali. On se velice naštval, popadl brokovnici a pár broků a šel vlkodlaka najít. Jak ho spatřil, běţel k němu, sebral mu dceru a prostřelil mu nohu, ruku a pak i hlavu. Vlkodlak byl mrtev. Od té doby si na jeho rodinu uţ nikdy nikdo netroufl. A pro výstrahu druhým si napíchl jeho hlavu na anténu od černobílé televize. (Kamila Jelínková, VII. B)

10 Něco o filmu Muzikálová komedie, ve které oblíbený středoškolský basketbalista potká plachou, nově příchozí, vědecky nadanou studentku. Nečekaně v sobě oba objeví skrytý talent pro zpěv. Kdyţ se společně zúčastní konkurzu na hlavní role ve školním muzikálu, způsobí mezi svými vrstevníky doslova poprask. V zoufalé snaze zachovat status quo, jsou svalovci, vědátoři a také členové dramatického krouţku brzy nuceni přistoupit na tajné spiknutí odloučit pár od sebe a ukrývat je v zákulisí. Svou odvahou vzepřít se očekávání a jít si za svými sny, však nakonec oba hlavní protagonisti získají podporu ostatních studentů a předvedou překvapené veřejnosti svůj skrytý talent. Troj a Gabriela jsou na první pohled pěkný pár ţejo,ale v bulvárech říkají ţe jsou jen kamarádi Tereza Arnoštová ZAC EFRON Ve filmu Muzikál ze střední ztvárnil postavu Troye Bolena americký herec Zac Efron. Narodil se v San Luis, Obispo v Californii, 18.října Rodiče jsou David Efron a Starla Baskett. Kdyţ mu bylo 11 let, jeho rodiče si všimli jeho schopností ve zpěvu a tak Zac začal brát lekce zpěvu a poprvé si zahrál v muzikálu: Gypsy. Dostal role ve hrách Peter Pan, The Music Man, Mame, Little Shop of Horrors. Na střední škole si všimla jeho potenciálu učitelka dramatických umění a kontaktovala svého přítele filmového agenta. Tak Zac začal hostovat v několika seriálových rolích a to ho pilotovalo do televize. V letech ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu od WB Summerlad (mimochodem tady hrál i Jesse McCartney). Verča Jarešová

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice číslo 1 / ročník XV Změny na naší škole ve školním roce 2012/2013 Od září máme spousty nových změn. Máme nového pana ředitele Mgr. Tomáše Rulfa. Paní učitelka Cupalová už neučí na základní škole, ale pracuje

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Sladký domov. (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012. Poznáváme svět ale doma je také krásně. Letem světem. Poznávat horkou černou afriku

Sladký domov. (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012. Poznáváme svět ale doma je také krásně. Letem světem. Poznávat horkou černou afriku Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012 Poznáváme svět ale doma je také krásně Letem světem Poznávat horkou černou afriku

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 5. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zlověstný ostrov tabákoví bandité Anotace Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013 2013 Sedmnáctka Jaro. 1.1.2013 Tak kde je to JARO Pan učitel Růžička V tomto díle časopisu jsme se rozhodly vyzpovídat pana učitele Růžičku. Tady jsou naše dotazy: 1. Chtěl jste být učitelem už od malinka,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vyhlášení výsledků literární soutěže očima žákyně 8.A Venduly Tlusté:

Vyhlášení výsledků literární soutěže očima žákyně 8.A Venduly Tlusté: Únor 2008 Vyhlášení výsledků literární soutěže Ve středu 13.2.2008 ve 13:30 hodin proběhlo v Paláci knih na Václavském náměstí slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže. Žáci, kteří se umístili na

Více

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ.

páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Milé kolegyně a kolegové, páté volné pokračování řady pracovních listů s metodikou KAFOMETÍK je zaměřeno na vzdělávací oblast LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ. Toto téma jsme zvolili záměrně, protoţe zdraví je to

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací oblast e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu:

Dnes jsme se zeptali p. uč. Simony Cochlarové, která učí jazyk český a výtvarnou výchovu: 1/ 2008 Aktuálně: Honzík ukazuje tatínkovi vysvědčení: Tedy něco tak strašného jsem ještě neviděl, říká otec. Já taky ne, právě jsem to našel ve tvých věcech, říká Honza. ROZHOVOR Dnes jsme se zeptali

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B

Ahoooj! Rock Solid Club PŘIJĎ A UVIDÍŠ ÚTERÝ 14:30 4. B Ahoooj! Chceš poznat skvělé nové lidi? Máš chuť zažít spoustu zábavy a něco se taky dozvědět? Tak potom neváhej a navštiv RSC. RSC je zkratka pro Rock Solid Club (solid rock znamená,,pevná skála ). Jsme

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Pohádky o pejscích. Žáci 3.A

Pohádky o pejscích. Žáci 3.A Pohádky o pejscích Žáci 3.A Měsíc Michal Hlaváč 3.A Měsíc je jediný známý přirozený satelit Země. Nemá jiné formální jméno než měsíc (odborně Měsíc), i když je občas básnicky nazýván luna (slovanský a

Více

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě září/říjen 2013 Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě Připravili žáci zájmového kroužku Internetový časopis Na úvod časopisu, jsme Vám připravili OSMISMĚRKU. Vyškrtej všechna slova z nápovědy a zbylá

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více