Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE. č.12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE. č.12"

Transkript

1 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE OKR. LITOMĚŘICE č /2008

2 NYNÍ NOVÉ BLUDIŠTĚ PRO VÁS VYLUŠTI HO A MŮŢEŠ ZÍSKAT SLADKOU ODMĚNU: Vyluštěnou kříţovku vhoďte do naší schránky, nezapomeňte se podepsat. TROPICKÉ OVOCE NEJV. AFRICKÝ OSTR. ČESKÁ ŘEKA (PROTÉKÁ PRAHOU) ČÁST STROMU FILM VRATNÉ.. HUD. ŽESŤOVÝ NÁSTR. KOV OBLAK DRUH PAPOUŠKA VOZIDLO Autoři kříţovky: Pavla Vaníčková, Tereza Růţičková, 9:B REDAKČNÍ RADA: Vítězní luštitelé křížovek z časopisu číslo 11: David Petrţílek, 6. Olga Klupáková, 6. Nikola Majerová, 6. Nikola Karlíková, 6. Simona Filipová, Sára Studničková, 4.B 2. Patrik Karlík, 2.B 3. Lucie Vocetková, 9.B Andrea Kříţová, 8. Tereza Arnoštová, 8. Tereza Přibylová, 7.B Veronika Jarešová, 7.B

3 Zvířata v ohroţení Proč zvířata vymírají? Největším nepřítelem zvířat je člověk. Zavírá je do zajetí a někdy je dokonce zneuţívá jako svoje otroky. Jejich kůţe nebo maso se prodává za velké peníze. Ţe zvíře někdy při lovu neuvěřitelně trpí, je lovcům úplně jedno. Velkou hrozbou je i kácení lesů a ničení přirozeného ţivotního prostředí zvířat. Spousta z nich tak přeţívá jen pomocí ochránců, přírodních rezervacích a nebo v ZOO. Ohroţené druhy: Orangutan Domov: Borneo a Sumatra Opičky jsou ohroţovány hned dvojnásobně: Díky kácení lesů a díky lidem, kteří unášejí jejich mláďata, aby je zneuţívali jako sluhy. Panda Domov: Čína V malých lesích obklopených poli, silnicemi a lidskými obydlími, dnes ţije uţ jen asi 1500 těchto roztomilých medvídků. Na světě jich je pořád méně taky díky úbytku bambusu -jejich jídla. Gorila nížinná Domov:Afrika Dnes ţije v Africe uţ asi jen goril.ty se staly ohroţeným druhem zvířat díky bezohlednému kácení a vypalování deštných pralesů. Jejich počet se sníţil také díky přenosným lidským nemocím a obchodem se zvířecím masem. Tygr sumaterský Domov: Sumatra Na indonéském ostrově ţije asi 500 tygrů. Kaţdý den se ale pokácí tisíce hektarů deštných pralesů, a tím se zmenšuje ţivotní prostor těchto krásných šelem. Ježek západní Domov: Evropa (i Česká republika) Jeţci umírají převáţně kvůli nedostatku potravy. V zimě i proto, ţe se nemají kam schovat a umrznou. Svůj obrovský podíl na jejich vymírání má bohuţel i automobilová doprava. Vydra Domov: Evropa Vydry se nemilosrdně loví pro jejich koţešinu. Kromě toho je zabíjejí i rybáři, podle kterých jsou vydry zloději ryb. Tereza Přibylová Chov křečků a morčat Jestli si chcete pořídit domů křečka či morče, tak se ujistěte, ţe vám ho rodiče dovolí. Tak fajn, ale nemůţete mít ţádná zvířata, pokud je nemáte kam dát. Tedy si obstarejte klec nebo akvárko. Hlodavci musí mít podestýlku, hobliny pro hlodavce můţete koupit skoro všude. Nebo mají rádi také seno, které se dá také koupit seno pro hlodavce. Takoví křečci nebo morčata mají rádi pohyb, a tak by bylo nejlepší obstarat jim kolo. To se pěkně naběhají. Nezapomeňte, ţe se hlodavci rádi schovávají, stačí jim rulička od toaletního papíru, ale úplně nejlepší je jim koupit plastový nebo dřevěný domeček. Toaletní rulička by se jim moc nelíbila. Jako krmivo jim stačí semínka nebo jim kupte nějaké jiné vhodné krmivo. Křečci a morčata musí mít dostatek tekutin, tak jim seţeňte napáječku. Pozor!!! Hlodavci musí mít tvrdý usušený chleba, bez něj by jim přerostly zuby a hlodavec by zemřel hlady. Aţ si budete v nějakém zverimexu vybírat zvířátka dvě, dejte pozor, mohla by si navzájem ublíţit. Andrea Kříţová

4 Dnes vyslýcháme paní učitelku Bělochovou 1) Bydliště: Třebenice 2) Datum narození:. 3) Oblíbená písnička: Všechno od Elánu 4) Neoblíbená písnička: Všechno od Techna 5) Líbí se vám tato škola: Ano 6) Líbí se vám nová tabule v jazykově: Ano 7) Jste pro spaní ve škole: Ne 8) Rodné příjmení:. 9) Počet dětí: Dvě 10) Líbí se vám vaše třída: Mám je moc ráda 11) Jste spokojena s naší počítačovou učebnou: Ano 12) Oblíbené zvíře: Kočka David Petrţilek Pro zasmání Leţí ţába na pláţi a opaluje se. Okolo běţí slon, šlápne na ni a ona z toho tlaku vyvalí oči. Slon povídá: To čumíš, ţábo, mám nový tenisky. Jsou 3 rybáři. 1. má síť, 2.má vesla a 3.má loď. Dohodli se, ţe pojedou na moře. Na moři ulovili zlatou rybku. A rybka říká: Ulovili jste mě společně, tak vám kaţdému splním jedno přání. 1. říká: Já chci na Tahiti. Rybka mu to splní. 2. říká: Já chci na Hawai. Rybka mu to splní a 3. říká: A co já tu budu dělat sám? Tak ať se oba dva vrátí zpět!!! Přijde maminka se synkem do zoo a synek povídá: Mami, to je ta nejhnusnější opice na světě. Maminka ho okřikne: "Ticho, to je teprve paní pokladní!!" Terka Přibylová Hrůza!!! Konec prázdnin!!! Uţ jsou velké prázdniny, nikdo se do školy netěší, Velké prázdniny hodně potěší. O prázdniny mega sranda, pojď ven, bude švanda. Ach jo, zase do školy, to zas budou úkoly. Andrea Kříţová

5 Po devítiměsíčním manţelství si Avril jako nevěsta se svým manţelem Deryckem Whibleym (frontmanem punk rockové hudební skupiny Sum 41) konečně koupili dům. A jako správná hvězda rovnou v prominentní čtvrti Los Angeles zvané Bel Air. Za dům zaplatili okolo 9,5 milionu dolarů (cca 200 milionů korun). Tento třígenerační dům (Avril je teprve 22 let) není ţádná garsonka. Má například osm loţnic, deset (!) koupelen, samozřejmostí je výtah, sauna a garáţ pro deset aut. Zpěvačka, která je proslulá svými hity povzbuzujícími dívčí emancipaci, vydává svoje třetí album "The Best Damn Thing". Obdiv ke kolegyni Britney Spears vyslovila mladá kanadská rockerka Avril Lavigne. K tomuto závěru prý dospěla poté, co zjistila, jak obtíţné je zpívat a tančit zároveň. Dvaadvacetiletá Avril překvapila fanoušky svými tanečními kreacemi v klipu k novému singlu The Girlfriend a podle vlastních slov pochopila, proč Spearsová někdy na pódiu zpívá na playback. "Musela jsem pracovat s choreografem, ale mám docela atletickou postavu a cítím i rytmus, takţe mi to přišlo celkem normální," komentovala Lavigneová. Ocenila, kolik úsilí musí do takové práce vloţit lidé, jako je právě Spearsová. "Tančit a zpívat najednou je tak těţké, takţe moţná proto Britney ne vţdycky zpívá," komentovala své poznatky. Singl pochází z její nejnovější třetí desky The Best Damn Thing. První album vydala v roce 2002 pod názvem Let Go a druhé Under My Skin se na trhu objevilo před třemi lety. Nová deska by měla vyjít na jaře. Ještě v červnu sice tvrdila, ţe se zpíváním je nadobro konec, a ţe zkusí štěstí v Hollywoodu. Na podzim se ale vrátila do studia. "Budovala jsem pěveckou kariéru pět let. Chci zkusit něco jiného a zaţít legraci," řekla jedenadvacetiletá kanadská rockerka v červnu. "Ráda bych dostala nabídku do nějakého temného filmu, do něčeho skutečně hlubokého. Dokáţu se skvěle vyjadřovat a nechat volný průchod svým emocím," dodala Avril. Její zatím nejvýraznější rolí ale bylo nadabování pubertální vačice v komedii Přes plot. K návratu k muzice ji prý ale netlačí nedostatek rolí, které by odpovídaly jejím představám. "Nemůţu bez hudby vydrţet," říká teď pro změnu. První singl s názvem Girlfriend zaútočí na obchody uţ v únoru, celá deska s názvem The Best Dam Thing pak v květnu. "Tuhle desku prostě budete milovat," říká sebevědomě Lavigne. "Bude hodně rychlá, agresivní, drzá a arogantní, ale přitom hodně veselá," dodává ještě zpěvačka, která na novou desku dovolila vejít pouze třem pomalejším skladbám. Prý proto, aby se při ţivém hraní moc nenudila. "Jsem hodně na cestách, hraji po celém světě. Chci si být jistá, ţe moje koncerty budou hlavně zábavné, abych si uţila já i moji fanoušci," říká. Právě dokončená deska je uţ její třetí v pořadí a obsahuje i píseň Keep Holding On, která se dostala na soundtrack k filmu Eragon. (Simča)

6 Kůň chce vyzkoušet chytrost osla a poloţí mu otázku: "Kdyţ dám do košíku pět vajec a deset jich tam uţ je, kolik jich bude dohromady?" Osel se zamyslí a po chvilce řekne: "Jooo, tak to je těţká otázka! Já ani nevěděl, ţe koně snáší vejce..." Klára se vrací z první lekce jezdectví s rozbolavělými svaly a kostmi a říká si: "Nikdy bych nevěřila, ţe zvíře, které ţere jenom trávu, můţe být tak tvrdé!" Sedlák přijímá nového kočího a tak se ho ptá: "A rozumíte koním?" Kočí se zarazí a udiveně se ptá: "Proč? Něco říkali?" Jde pacient k doktorovi a povídá: "Pane doktore! Mám pocit, ţe jsem kůň!" Pan doktor odpoví: "Ale pane, v tom případě musíte jít za zvěrolékařem! Ale u mě, prosím, zaplaťte za tuto návštěvu." Pacient mávne rukou: "Nebojte! Peněz mám dost! Však jsem uţ vyhrál čtyři dostihy!" Jak se chytí kůň? To se chytí dva a jeden se pustí. Ale jak se chytí divoký kůň? To si musíte koupit příručku "Jak chytit divokého koně" a postupovat podle ní. A jak se chytí zebra? Tu musíte honit kolem gumovníku tak dlouho, aţ jí zmizí pruhy, a pak postupovat podle příručky "Jak chytit divokého koně"!!! Jede pán na koni a předjede ho cyklista. Pán cyklistu zastaví a ptá se ho: "Jak to, ţe jedeš v takovém vedru tak rychle?" Cyklista odpoví: "Kdyţ jedu rychle, tak se tvoří vítr, který mě ochlazuje." A tak pán popohání koně, aby jel co nejrychleji, jenţe kůň se rozplácne a pán řekne: "Zmrznul, potvora!" Jednoho dne jde rozčilený pán za svým sousedem a říká mu: "Sousede! Ten kůň, co jste mi ho včera prodal, přes noc zemřel!" soused se na chvíli zamyslí a potom rozpačitě povídá: "To je moc zvláštní, vţdyť tohle mi ještě nikdy neudělal!!!" Dva policisté dostanou místo aut koně, aby neznečišťovali ovzduší. I začnou se domlouvat, jak si je poznají. První navrhne: "Hele, tak já tomu svému oholím hřívu!" Jenţe druhý den mají oba dva koně oholenou hřívu. "Tak jak si je poznáme teď?" ptá se jeden. "Tak já tomu svému ustřihnu ocas!" navrhne druhý. Jenţe druhý den mají oba dva koně ustřihnuté ocasy. "Tak to je prekérka! Jak si je jen poznáme teď?" ptá se znovu jeden. "Tak víš ty co? Já tomu svému nasprejuju zadek, jo?" navrhne první. Jenţe druhý den mají nasprejovaný zadky oba dva koně. "Safra! Co teď?" ptá se první policista. Ten druhý se na chvilku zamyslí a pak pomalu povídá: "Tak víš ty co, kolego? Co kdybych já měl toho hnědého a ty toho bílého?!?" Kněz prodává koně. A protoţe ho měl uţ odmalička, naučil ho, aby na povel: "Díky bohu," se rozešel nebo zrychlil a na povel: "Amen," zastavil. Muţ, který má o koně zájem, by se na něm chtěl projet, a tak zavelí: "Díky bohu," a kůň se rozejde, pak znovu zavelí: "Díky bohu," a pak ještě jednou a znovu, aţ kůň běţí plným tryskem. Vtom muţ před sebou uvidí propast, ale najednou si nemůţe vzpomenout, jak koně zastavit. Zkouší různé klasické a méně klasické povely, ale všechno je marné! těsně před propastí zděšeně vykřikne: "A je semnou amen!" Kůň jako zázrakem zastaví. Muţ si odlehčeně uleví: "Díky bohu..." Nikča Majerová

7 Byla jednou jedna třída, která měla neustále nějaké problémy. A ty problémy pokračovaly dál a dál a dál no, však vy víte, jak to bylo dál. problémy vycházely jen od 3 chlapců a 3 dívek. Byli zlí a klidu nepřejícní, ale co člověk udělá s takovými lumpy jako jsou oni. Představím vám ty chlapce: První: namyšlený, neuměl jiné slovo neţ..já..já..já... Druhý: myslel si jak není in, kdyţ má plnou pusu drátů a přitahuje ho kaţdý magnet. Třetí: myslel, ţe kdyţ přinese přenosné DVD, bude mistr světa. Také se to stalo, zapadl do naší třídy jako puzzle ve skládance. Ale dost o chlapcích, vraťme se k děvčatům. První: neuměla nic jiného, neţ si psát taháčky na obal sešitu, a pak tvrdit ţe známka je pravdivá ale ona kecá. Druhá: neumí nic jiného neţ koukat do zrcátka a malovat se. Třetí: je hloupá a myslí si, ţe je mistryně světa. No ale co ti ostatní? Co mají dělat? Na tohle se nedá odpovědět jinak neţ NIC. Ale stejně věřím, jak já, tak i ostatní, ţe jednou přijde den, kdy si je ředitel pozve do ředitelny a řekne: TEĎ VÁM TO ZLOBENÍ, ŠIKANOVÁNÍ A LUMPÁRNY SPOČÍTÁM. A aţ na to dojde, tak mě i ostatním lidem spadne kámen ze srdce. Protoţe se všichni řídíme pravidlem NADĚJE NIKDY NEZHASNE. MAGIE Zásady magie: 1. magie je přirozená! 2. neubliţujte magií nikomu, ani sobě! 3. magie vyjadřuje úsilí! Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaloţili! 4. výsledek se obvykle nedostaví okamţitě, kouzlo musí působit!!!!!!! Magické symboly: čtverec trojúhelník kruh pentagram (Simča)

8 Projekt 7. ročníku: Kouzelný svět pohádek Sedmáci se v rámci projektu pokusili o napsání parodie na klasickou pohádku. Všichni se nyní můţete přesvědčit, jak se jim to vydařilo: (A co vy ostatní, nechcete to zkusit také?) O opálené koblize Jednou prosil scvrklý dědek scvrklou babku: Usmaţ mi koblihu, pěkně měkkou s nutelou. Dědku nemá mouku, leda tu starou z loňska! Nekvákej a smaţ! Tak v neumyté míse zadělala na koblihu, smaţila na sádle, pak dala koblíţka vystydnout na okno. Koblíţek uţ byl moc opálený, tak skočil dolů na cestu. Kde se vzal, tu se vzal zajda zubajda s natrţeným uchem, s ufiknutým smetákem a přelomenou nohou. Hej, kobliho, já tě seţeru! Ale kdyţ mě seţereš, tak se tejden nevys! Hop skok a byl v čudu. Najednou proti němu vlčoun. Já tě zhltnu, koule usmaţená! Ale nezhltneš! To uţ chtěl zajda šmajda. Hop a byl pryč. A tu medvěd blecháč opelichanej, zuby ţádný a drápy taky ne. Helé, kobliha smaţená. A voní! Zblajznu tě! Ale kobliha skok a kutálí se lesem dál. Cestou potká lišku zrzavou a blbou, takţe kdyţ spatřila kobliha, tak narazila do stromu a byla v komatu. Kobliha jí jednu natáhla, ale nic. Tak ji koblíţek svázal a odnesl dědečkovi na dlabajznu. Hodil ji tam a zpátky do světa. A to je konec mé pohádky. (Martina Kučerová, VII. A) Barbína na připínáčku Byl jednou jeden princ, který se chtěl oţenit s barbínou, ale musela to být opravdová barbína. Objel celý svět. Poznal mnoho barbín, ale ţádnou z nich nechtěl. Jednou večer byla bouřka a hrozně lilo. Na dveře zámku někdo zaklepal a král tak rychle utíkal otevřít, aţ se z toho natáhl před prahem. Na prahu stála barbína. To vám byl pohled! Stála tam mokrá jako slepice. Voda jí stékala z vlasů a vytékala dírou v botě. Tvrdila, ţe je opravdová barbína. No, o tom se přesvědčíme! řekla královna. Sundala všechno z postele a na dno dala připínáček. Přikryla ho dekou a zavolala barbínu, aby šla spát. Ráno se jí ptali, jak se vyspala. Ach, hrozně špatně! řekla, celou noc jsem nespala. Proboha, nevím, co v té posteli bylo, ale bylo to něco strašně pichlavého a teď jsem samá díra. Z toho král a královna poznali, ţe je opravdová barbína. Jen barbína mohla být tak hloupá, aby ucítila připínáček přes deku. Princ se konečně oţenil s opravdickou barbínou a připínáček byl dán do muzea a vy ho ještě dnes můţete vidět pokud ho někdo neukradl. (Tereza Přibylová, VII. B)

9 O sedmi kůzlátkách Byla jednou jedna koza Líza se sedmi kůzlaty. Ta byla v jednom kuse u počítače! Jednoho krásného dne si matka koza Líza řekla: Takový krásný den. Dneska by to šlo!!! a napomenula kůzlátka, aby se zase nezasekla do počítače, jak bylo jejich zvykem. A odešla si na celý den popovídat k sousedce vlčici. Jen co Líza odešla, tak kůzlátka začala pařit hry. Jen co dali první kolo obtíţnosti, uţ byl za dveřmi vlk Pepan a prosil kůzlátka, aby ho pustila dovnitř, ţe si s nimi zahraje. Kůzlátka souhlasila, ale jen pod podmínkou, ţe přinese kvalitní střílečku. Vlk se rozeběhl domů ke své krásné sbírce a vzal tam pár slušných her. Kdyţ doběhl zpátky ke kůzlátkům, otevřel dveře a tam uviděl sedm kůzlátek jak paří kompa. Chvilku ještě hráli a poslouchali dramce a systémy a pak šli spát. Kdyţ se máma Líza vracela celá veselá z celodenní schůzky u vlčice Sáry, našla kůzlátka s vlkem leţet na zemi u zapnutého počítače. Tak to s ní seklo. Zůstala leţet mezi dveřmi. Kdyţ se kůzlátka probrala, uviděla maminku nehybně leţet mezi dveřmi. Odnesli ji a zjistili, ţe nemá ţádnou bouli na hlavě. Kůzlátka s vlkem v boudě ţijí společně a šťastně, dokud se jim neuvaří počítač nebo se neuhrají k smrti. (T. Staňo, VII. B) Trochu morbidní pohádka o sedmi rozmazlených kůzlátkách Za devatero mrakodrapy a devatero umělými přehradami ţil jeden starý kozel, který měl obrovskou smůlu na kozy, tedy na ţeny. Vţdy kdyţ si nějakou našel, nemělo to dlouhé trvání. Byl sice jiţ 2x ţenatý, ale netrvalo to déle neţ dva roky, protoţe si v obou případech vyhlédl jen lehkou děvu, bohuţel. Po nich mu zbylo jen sedm neposlušných dětí. Čtyři kluci a tři holky. Kozlům dal jména: Pondělí, Úterý, Čtvrtek a Pátek, kozy se jmenovaly Středa, Sobota a Neděle. To podle toho, kdy se narodili. S kůzlaty bydlel v pronajatém bytě blízko lesa. Měl dvě zaměstnání, aby je všechny uţivil. Jednoho dne jim povídá: Hele, děcka, já teď musím jít do práce. Buďte tady hodná. a odešel. Zanedlouho na dveře zaklepal neodbytný vlkodlak a začal si dovolovat na nejmladší kozičku Nedělku. Bratři ji začali hned bránit, ale vlkodlaka to neodradilo. Nevěděl, ţe umí karate, a tak mu hned naloţili. On radši utekl. Otec se vrátil domů a dal jim večeři. Druhý den proběhl úplně stejně. Další den odešel tatínek opět do práce. Vlkodlak zase přišel, ale tentokrát chtěl smlouvat. Pusťte mě dovnitř a já vám dám sladkou čokoládu. řekl. Ne, my nechceme. odpověděla kůzlátka. Tak je tam přemlouval asi půl hodiny, aţ ho to přestalo bavit. Pak tam ale vtrhnul a sebral jednu z holčiček. Kdyţ se táta kozel vrátil, ostatní mu všechno vykládali. On se velice naštval, popadl brokovnici a pár broků a šel vlkodlaka najít. Jak ho spatřil, běţel k němu, sebral mu dceru a prostřelil mu nohu, ruku a pak i hlavu. Vlkodlak byl mrtev. Od té doby si na jeho rodinu uţ nikdy nikdo netroufl. A pro výstrahu druhým si napíchl jeho hlavu na anténu od černobílé televize. (Kamila Jelínková, VII. B)

10 Něco o filmu Muzikálová komedie, ve které oblíbený středoškolský basketbalista potká plachou, nově příchozí, vědecky nadanou studentku. Nečekaně v sobě oba objeví skrytý talent pro zpěv. Kdyţ se společně zúčastní konkurzu na hlavní role ve školním muzikálu, způsobí mezi svými vrstevníky doslova poprask. V zoufalé snaze zachovat status quo, jsou svalovci, vědátoři a také členové dramatického krouţku brzy nuceni přistoupit na tajné spiknutí odloučit pár od sebe a ukrývat je v zákulisí. Svou odvahou vzepřít se očekávání a jít si za svými sny, však nakonec oba hlavní protagonisti získají podporu ostatních studentů a předvedou překvapené veřejnosti svůj skrytý talent. Troj a Gabriela jsou na první pohled pěkný pár ţejo,ale v bulvárech říkají ţe jsou jen kamarádi Tereza Arnoštová ZAC EFRON Ve filmu Muzikál ze střední ztvárnil postavu Troye Bolena americký herec Zac Efron. Narodil se v San Luis, Obispo v Californii, 18.října Rodiče jsou David Efron a Starla Baskett. Kdyţ mu bylo 11 let, jeho rodiče si všimli jeho schopností ve zpěvu a tak Zac začal brát lekce zpěvu a poprvé si zahrál v muzikálu: Gypsy. Dostal role ve hrách Peter Pan, The Music Man, Mame, Little Shop of Horrors. Na střední škole si všimla jeho potenciálu učitelka dramatických umění a kontaktovala svého přítele filmového agenta. Tak Zac začal hostovat v několika seriálových rolích a to ho pilotovalo do televize. V letech ztvárnil roli Camerona Bale v seriálu od WB Summerlad (mimochodem tady hrál i Jesse McCartney). Verča Jarešová

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

5.května 2007 10 Kč I / 6

5.května 2007 10 Kč I / 6 5.května 2007 10 Kč I / 6 NEJOBLÍBENĚJŠÍ VŠ, POVOLÁNÍ A VYSNĚNÝ PLAT anketa str. 5 JAK SE STÁT AU PAIR str. 9 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY rozhovor s ředitelkou školy str. 2 FINÁLE 2007 o návštěvě plzeňského filmového

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše Alšík Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše 42013 2014 Alšík se nám zamiloval! Ano, je to tak. Zanedlouho tu bude květen, tedy máj lásky čas. Proto v našem zamilovaném speciálu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT 36. ROČNÍK 2008/2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2008/09 v pořadí již 36. ročník Národní soutěže dětského

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Estraráda bude až v únoru.

Estraráda bude až v únoru. listopad prosinec 2011 Rozhovor s Pavlem Štrynclem účastníkem mistrovství světa AR XPD 2011 Tasmania Divadelní dílna Pozdrav z Aberdeenu Dementi PKTV Z jihu na sever a zase zpět Filmová noc Přací, aneb

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

časopis Mládeže CB HB Houba alternativní sex Mládež v Úhořilce Další příběhy s koníkem Svědectví Ondry T.

časopis Mládeže CB HB Houba alternativní sex Mládež v Úhořilce Další příběhy s koníkem Svědectví Ondry T. únor, číslo 8, ročník 1 Mládež v Úhořilce časopis Mládeže CB HB Houba alternativní sex Další příběhy s koníkem Svědectví Ondry T. 1 K zamyšlení... 3 Skrytá zákoutí... 3 Akce... 4 Mládež s Američany v Chotěboři...

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více