120 A 1 T DEN M MA OâIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "120 A 1 T DEN M MA OâIMA"

Transkript

1

2 VLADIMÍR MLYNÁ 120 A 1 T DEN M MA OâIMA TANGA PRAHA

3 MÍSTO ZAâÁTKU Kniha, kterou držíte v ruce, není deníkovým záznamem ani politologickou studií. Soustřeďuje texty, které byly původně určeny jen omezenému okruhu lidí, a nikoli k publikaci. Od března roku 1999 jsem pod názvem Co týden dal začal každý týden rozesílat svůj jednostránkový komentář na ové adresy členů a příznivců Unie svobody, kteří o to projevili zájem. Dnes je tento soubor dobovým svědectvím o mém politickém uvažování a ideálech, o době, kdy se formovala Čtyřkoalice, a v neposlední řadě také dokumentem o období opoziční smlouvy. Tato kniha je tedy určena především těm, kteří se chtějí dozvědět více o mých názorech a postojích v letech , případně těm, kdo si chtějí znovu oživit některé politické události minulých let. Vladimír Mlynář, 2002 Illustrations Pavel Reisenauer, 2002 Photography Jiří Turek, 2002 ISBN Původní myšlenka, totiž začít každý týden pomocí elektronické pošty rozesílat členům Unie svobody komentované informace z Parlamentu a politického zákulisí, nebyla moje. Vnukla mi ji moje kamarádka Eva Blechová, která mne upozornila, že v USA si mohou členové a příznivci politických stran přes internet objednat zasílání tzv. insider letter, jakéhosi přehledu politických událostí okomentovaných z pohledu dotyčné strany. Když jsem pak počátkem roku 1999 hledal způsob, jak lépe vysvětlit a obhájit své názory uvnitř Unie svobody, rozhodl jsem se pokusit se o něco podobného. Využil jsem své někdejší novinářské praxe a možností nabízených elektronickou poštou a začal pravidelně každé pondělí (s výjimkou prázdnin) zájemcům z řad členů US rozesílat vždy jednostránkový text s názvem Co týden dal. Témata jsem vybíral prioritně podle vnitropolitických událostí předchozího týdne, ale také jsem se snažil, aby na sebe texty volně navazovaly, a měly tudíž svoji logiku, jak každý zvlášť, tak i v časové řadě. Většinou jsem se pak snažil text pro přehlednost rozdělit do tří částí: událost týdne, novinky z politických kuloárů a nakonec informace z vedení Unie svobody. Každý text byl tehdy doplněn informací, že Co týden dal je určen výhradně členům a sympatizantům US, není určen k publikaci a vyjadřuje pouze moje soukromé názory. Jakkoliv se to dnes zdá zvláštní, v tehdejší době již sama skutečnost, že každý týden rozesílám zájemcům svůj komentář k aktuálním politickým událostem uplynulého týdne, přiváděla některé moje stranické kolegy k zuřivosti. Argu- 5

4 mentoval jsem, že takto může své názory před členy pravidelně obhajovat a vysvětlovat kdokoli ze stranického vedení. Mohl jsem si to dovolit, neboť okruh mých čtenářů se neustále zvětšoval. Týden jak se časem mým textům začalo říkat se tak pro mne postupně stal nejen nástrojem obhajoby a prosazování mých politických myšlenek, ale kvalitním komunikačním kanálem mezi mnou a členy Unie svobody. A nakonec i vnitrostranické vášně kolem Co týden dal zcela utichly. Píši to zde především proto, abych připomněl, že texty z let byly původně napsány pouze pro uzavřený okruh čtenářů, což z nich vytváří specifický žánr, pro člověka zvenčí možná ne vždy zcela srozumitelný. Teprve od poloviny roku 2001 jsem se rozhodl týden umisťovat také na své webovské stránky kde si je mohl přečíst kdokoli. Přibližně ve stejnou dobu pak začal můj týden vycházet i na Neviditelném psu, kde si získal poměrně široký okruh čtenářů. Nápad soustředit všechny texty Co týden dal tak, jak byly napsány, a vydat je jako knihu jsem dlouho nepovažoval za vhodný. Teprve přesvědčování ze strany několika přátel mne přesvědčilo o opaku. Rozhodujícím argumentem bylo, že politik musí trvale obhajovat a vysvětlovat své postoje před veřejností a dokládat kontinuitu svých názorů. Proto jsou týdny v knize řazeny tak, jak byly napsány, bez jakýchkoli obsahových změn, úprav či dodatečných vysvětlivek (tedy včetně webovských odkazů přímo v textu). A protože to nejsou nezaujaté a nestranné komentáře, ale naopak v tom lepším slova smyslu angažované texty, je to určité svědectví o mých názorech a postojích. A jako každé autentické svědectví je samozřejmě dvojsečné. Kdo bude mít zájem, narazí zde, při zpětném pohledu na některé věci a události, na příklady mé naivity či zbytečných emocí. V některých věcech jsem se samozřejmě mýlil, nicméně v tom hlavním se nemám zač stydět. Ve svých postojích a především činech jsem po celou dobu zůstal věrný hodnotovým a ideovým principům moderního liberálně-konzervativního politického směru, který symbolizuje heslo z doby vzniku Unie svobody: Svoboda Řád Evropa. Nicméně lhal bych, kdybych tvrdil, že Vladimír Mlynář z března roku 1999 je týž jako v březnu V mnohém jsem se změnil a na následujících stránkách si toho pozorný čtenář jistě všimne. Nejsem již tolik nesmiřitelný a kontroverzní politik ženoucí se hlava nehlava do politických střetů bez ohledu na výsledek. Pravda je, že jsem se naučil 6 hledat v politice nejprve dohodu a kompromis, a teprve není-li to možné, užívat silná slova. Politiku totiž beru jako poslání, jehož cílem je dosáhnout hmatatelných výsledků (což většinou znamená přistoupit na přijatelný kompromis hájící zájmy mých voličů), nikoli jako příležitost k rétorickým soubojům. Následující stránky jsou záznamem části cesty, po které jsem k tomuto poznání došel. Na závěr tradiční poděkování těm, bez nichž by Co týden dal a tedy ani tato kniha nevznikl. Jsou to především můj asistent Filip Šváb a poradce Michal Frankl, kteří byli nejen prvními čtenáři a oponenty všech týdnů, ale také těmi, kteří mi nedovolili se psaním přestat. Poděkování patří také Pavlu Reisenauerovi, jehož ilustracemi jsem text doplnil, a Lucii Pultrové za korektury. V Praze Vladimír Mlynář

5 Týden VÁLKA V KOSOVU A D EVÍâSKÁ V ZVA 1999 Ústředním tématem domácí politické scény uplynulého týdne byla a stále je válka v Kosovu. Co kdo z politiků v této věci řekl, je dostatečně známo a nepotřebuje rozsáhlejší komentář. Pokud jde o stanovisko Unie svobody, bylo od počátku (na rozdíl od jiných stran) zcela jednoznačné a přímé: podpořili jsme nálety NATO jako poslední možnost, jak zastavit vraždění kosovských Albánců a přinutit Miloševiče k přijetí mírového plánu, a současně jsme zdůrazňovali naši odpovědnost jako nového člena NATO. V polovině týdne jsme pak kritizovali vládu, že neposkytla humanitární pomoc kosovským běžencům, a sami jsme vyzvali naše členy a příznivce, aby přispěli na konto nadace Člověk v tísni (poslanci již dali každý 3000 korun). Za zmínku stojí, že první stanovisko US ke kosovské krizi bylo vydáno již minulé úterý, nicméně do médii jsme prorazili až koncem minulého týdne, když jsme směrem k Zemanovi a Klausovi přitvrdili slovník. Pokud jde o události v parlamentu, je třeba zmínit zamítnutí vládní novely zákona o zdravotním pojištění (mělo být zvýšeno) a zamítnutí novely lustračního zákona vše 102 hlasy. Naopak do druhého čtení, tedy k dalšímu projednání, prošel návrh lidoveckého zákona o referendu (US byla proti, neboť jsme mezitím podali vlastní návrh zákona, který počítá s vypsáním speciálního referenda pouze o vstupu země do EU a bude projednáván na příští schůzi parlamentu). Zmínit je nutno také zákon o prodeji zemědělské půdy (připravil jej Pavel Pešek a Josef Lux), který zatím přežil druhé čtení a v případě konečného schválení by měl umožnit privatizaci státní zemědělské půdy. Co je asi nejdůležitější, ČSSD stáhla ze třetího čtení návrh na zvýšení spotřebních daní na alkohol, cigarety a benzin. Stalo se tak na základě našeho tlaku a argumentace, že samotné zvýšení spotřební daně bez současného snížení jiných daní (zejména daně právnických osob) neúnosně zvyšuje nynější daňovou zátěž. Zda jde z jejich strany jen o názorový výkyv, nebo zda z toho bude něco rozumného, uvidíme na příštím plénu. Politickými kuloáry minulý týden nejvíce hýbala kromě Kosova tzv. Dřevíčská výzva, v níž přední čeští ekonomičtí odborníci popsali, co je podle jejich názoru třeba udělat pro oživení ekonomiky. Jde o iniciativu mimo politické strany, ryze na odborné bázi a co je zají- 9

6 mavé, kromě liberálních ekonomů typu Kreidla nebo Tůmy a Zámečníka jsou pod výzvou podepsáni i levicoví ekonomové jako Mlčoch, Kouba a Valeš. Obsah textu se přitom téměř stoprocentně kryje s názory Unie svobody, která se ovšem přes všechny spekulace Klause a tisku na jeho přípravě (a dodejme bohužel) nijak neúčastnila. Stojí nicméně za úvahu, zda bychom Dřevíčské výzvy neměli využít při přípravě našeho chystaného hospodářského programu. Osobně si myslím, že není hanba přihlásit se k dobrým myšlenkám, byť na ně nemáme ochranný patent co myslíte? Zatím jsme se na předsednictvu dohodli, že autory Dřevíčské výzvy jako US oslovíme a budeme s nimi diskutovat o možnostech spolupráce. Vnitřní život US, respektive předsednictva, se v uplynulém týdnu, tak jako v týdnech minulých, kromě aktuální agendy (Kosovo, Dřevíč, schůze parlamentu atd.) věnoval především organizaci US. Odevzdali jsme do parlamentu svoji zprávu o financování strany za loňský rok a jako jediná strana jsme ji poskytli tisku. Pokračovali jsme samozřejmě v diskusi o koncepci budování US, kterou připravujeme pro Republikový výbor a jež by měla popsat organizační a politický plán výstavby US (jde o rozsáhlejší diskusi, na jejíž popis zde není místo). Kromě toho se samozřejmě řešila spousta technických problémů. Mimo jiné: předsedové okresů by napříště již měli dostávat všechna usnesení předsednictva (přiznám se, že jsem netušil, že je dosud neměli). Mimochodem, komunikace je zatím v rámci strany stále katastrofální. Nerad konstatuji, že vedení neví, co dělají okresy, a okresy neví, co dělá vedení. Z tohoto zoufalství se také zrodila myšlenka tohoto co týden dal. 10 Týden PAT ÍME DO NATO? Událostí týdne zůstalo (bohužel) Kosovo, přičemž se zvýraznila vnitropolitická část problému. Kvůli vyslání vojenské polní nemocnice se příští středu mimořádně sejde parlament, aby dal vládě možnost vyslat ji neprodleně a tam, kde bude zrovna třeba. (Dosavadní usnesení sněmovny povoluje její vyslání pouze do Makedonie, a to teprve až skončí boje. Paradoxem přitom je, že to byla US, kdo už před čtrnácti dny dával vládě ve věci vyslání nemocnice volnou ruku, a naopak to byli poslanci ČSSD, kdo jí omezil její rozhodování.) Politicky důležitější je ovšem naše reakce na další Klausova prohlášení ke kosovské krizi: jeho čtvrteční rozhovor v LN, kde řekl, že odsun Albánců zavinily nálety NATO, překročil všechny meze, a proto ve středu na jednání sněmovny navrhnu jménem US usnesení sněmovny, v němž vyjádříme jasnou podporu akcím NATO, a budeme se tak věcně (nikoliv pouze formálně) distancovat od Klausova prohlášení. Zajímavé bude minimálně sledovat reakci poslanců ODS přijímám sázky, zda budou pro, nebo se zdrží. Pokud jde o život v parlamentu, ten se v uplynulém týdnu v podstatě zastavil, neboť byl tzv. poslanecký týden, který máme jako poslanci trávit mezi voliči. (Využil jsem tohoto času k třídenní cestě na severní Moravu Ostrava, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Moravský Šternberk spolu se severomoravským poslancem Zdeňkem Kořistkou, takže jsem ani ve sněmovně fyzicky nebyl.) Trochu stranou tak zůstala finanční přiznání politických stran. Vaší pozornosti doporučuji zejména aféru kolem sponzora ČSSD Matoulka, který byl jedním z realizátorů vytunelování CS Fondů. Ta věc velmi smrdí a myslím, že o ní ještě uslyšíme. Novinky z kuloárů tohoto týdne: Výzva Jsme v NATO kterou iniciovali někteří novináři z MF Dnes a lidé kolem prezidenta, je odpovědí na petice komunistů a jako taková stojí za podporu. Klaus na pražském Žofíně představil svoji zprávu o stavu země nazvanou Země, kde se již dva roky nevládne je to podobný pamflet jako Zemanova zpráva o stavu společnosti. Za všechno může ČNB, pubertální novináři a malé politické strany, které chtějí mít větší politický vliv. Knihu na Žofíně uvedl jeden z otců tunelářů Pavel Tykač 11

7 z Motoinvestu, koreferáty přednesli Dlouhý, Češka, Kočárník. Co dodat? Pokud jde o naše jednání kolem spotřebních daní, věc se zdá se zdárně hýbe kupředu. Pokud vše klapne a ČSSD přistoupí na naše podmínky, mohl by být na příští schůzi parlamentu přijat náš návrh na společné zdanění manželů a snížení daně fyzických a právnických osob o 3 5 %. Z vnitřního života US je třeba zmínit blížící se Republikový výbor. Bude o příštím víkendu, tedy v pátek a sobotu v Brně. Na programu by kromě organizačních věcí měla být buď reforma veřejné správy, nebo výstup komise pro právo týkající se návrhů na zrychlení práce soudů, a samozřejmě otázka spotřebních daní definitivně se rozhodne v úterý. Jako klíčové organizační téma se stále zřetelněji ukazuje problém komunikace uvnitř US. Je to hrůza potvrdil jsem si to teď znovu při cestě na Moravu: na mnoha místech nevědí nejen o novém systému okresních ových schránek na serveru Unie, ale dokonce ani o usneseních předsednictva ke Kosovu, ani o naší výzvě k členům US, aby přispěli na konto nadace Člověk v tísni. Budeme se tím zabývat podrobně v úterý na předsednictvu máte-li náměty, co systémově dělat pro zlepšení stavu, dejte vědět. 12 Týden SNùMOVNA O KOSOVU A GRÉGRÒV REVITALIZAâNÍ PLÁN Do třetice zůstalo vnitropolitickou událostí týdne Kosovo. Politická bitva se tentokrát v senátu i ve sněmovně svedla o doprovodné usnesení k vyslání polní nemocnice. V souladu s tím, co jsem avizoval minulý týden, jsme jako Unie navrhli text usnesení vyjadřující plnou podporu akcím NATO v Kosovu. ODS podle očekávání přišla s protinávrhem ve smyslu připravenosti podpořit akce NATO, které povedou k nastolení míru v Kosovu. Zdánlivá drobná slovní odlišnost ve skutečnosti jeden podstatný rozdíl. My říkáme jasné ano, ODS si nechává zadní vrátka (zejména pro Klause): co jsou akce k nastolení míru, je to, nebo není bombardování, je to, nebo není pozemní akce? Nakonec bohužel prošel o jeden jediný hlas návrh ODS, o němž se hlasovalo jako o prvním (to zařídil Langer procedurální kličkou, neboť vystoupil v rozpravě z titulu místopředsedy sněmovny jako první, a tudíž se o jeho návrhu hlasovalo jako o prvním), zatímco o našem návrhu se hlasovalo až jako o druhém. Návrh ODS podpořilo několik socanů (v čele s Grossem), zatímco nás kromě KDU podpořilo jen 8 lidí z ODS. Mnozí další pak za námi sice chodili v kuloárech a tvrdili, že jsou plně na naší straně, že samozřejmě máme pravdu, ale profesor že je zkrátka profesor atd. Jinak byla celá rozprava samozřejmě doprovázena komunistickými nechutnostmi, které nikomu z nás na náladě nepřidaly. I když jsme nakonec prohráli a ODS má teď účelové alibi, mediální výstupy zejména z parlamentní debaty pro nás, myslím, nedopadly špatně. Za sebe musím říci, že jsem si po dlouhém čase ve sněmovně zase zařečnil a měl pocit, že to má smysl. Pokud jde o kuloáry, o schizofrenii ODS jsem se už zmínil. Podle důvěrných zpráv prý s námi nejprve chtěla hlasovat téměř třetina jejich klubu, nakonec se ale našlo jen osm statečných (je dobré si to pamatovat, abychom netrpěli přílišnými iluzemi). Pokud jde o ČSSD, ta uplynulý týden žila dozvuky svého sjezdu. Grossovci tam vyhráli nejen mediálně vděčnou volbu místopředsedy pro řízení, ale hlavně změnu stanov podařilo se jim např. zlikvidovat kvóty delegátů pro sociálně demokratické ženy a podobné věci, které posilovaly spíše postkomunisty. Nepřeceňoval bych to, ale je asi dobré to vědět. Z vládní kuchyně je třeba zmínit především schválení revitalizační- 13

8 ho kočkopsa z dílny Mertlík Grégr. Je to sice standardní revitalizační model, už při prvním čtení je ale jasná jedna věc: projekt je opět postaven na principu, že stát bude pomáhat velkým na úkor malých. Vstupní podmínky, které má podnik splnit, aby se do programu dostal, jsou sice nastaveny poměrně přísně, základní otázka ale je, zda se budou dodržovat. (Pokud o tom bude rozhodovat Grégr, pak stěží naznačuje to např. i fakt, že se kopřivnická Tatrovka včera odmítla poslat do konkurzu, ač splňuje všechny parametry, neboť spoléhá na revitalizační program.) Kromě zdravotnické koncepce Ivana Davida, založené na principu jedna pojišťovna a nekonečně peněz do zdravotnictví, schválila vláda ještě návrh zákona o ombudsmanovi. Názor US zatím není oficiální. Můj soukromý názor je takový, že mi ombudsman nevadí není to spása, ale pokud by mu nebyla dána pravomoc zasahovat do správního řízení, mohl by existovat. Co si myslíte vy? Pokud jde o náš vnitrostranický život, sejde se o víkendu Republikový výbor, který má kromě aktuální politické situace na programu velmi kvalitní výstup odborné komise pro právo v oblasti soudnictví. Stručně řečeno, kromě institucionálních změn v členění soudů se zde navrhuje například zavést pro některé soudní procedury závazné lhůty, omezit možnost odročování jednání, omezit možnost námitek pro podjatost soudce atd. Dále se bude projednávat materiál k daním jde o záležitost kolem spotřebních daní v parlamentu. Pokud RV odsouhlasí naše podmínky (společné zdanění manželů a snížení sazeb daně z příjmu právnických a fyzických osob), budeme v rámci tohoto zadání hledat ve sněmovně prostor pro politický kompromis. Pokud jde o naše nejbolavější místo vnitřní informační toky, po speciálním jednání předsednictva mám pocit, že nejlepší bude cesta postupných kroků. Mám proto jeden námět kdo máte nějaký nápad, co by mělo být na webových stránkách US, případně jak je pozměnit, prosím, pošlete mi ho mailem. Všechno předám kompetentním lidem v Legerce. 14 Týden KRIZE V TV NOVA Událostí týdne je pád Vladimíra Železného. Co se stalo? Dosavadního amerického investora TV Nova (společnost CME) pohltil nadnárodní gigant SBS vlastnící např. Disney atd. V této souvislosti CME zjistila, že V. Ž. už nějaký čas dělá víc na sebe než na ně a že leckteré smlouvy upravující vztah CME k CET jsou výhodné především pro CET, tedy Železného. Dohody o Železného důstojném odchodu se nepodařilo dosáhnout, a tak došlo k zemětřesení. Co bude dál, je zatím nejasné. Železný má sice vysílací licenci, tedy společnost CET 21, ale tu získal za peníze Američanů. Američané zase vlastní společnost ČNTS, která de facto Novu vyrábí, a především vlastní všechna práva na zahraniční filmy, které Nova vysílá. Železný tedy sice teoreticky může založit novou TV stanici, ale kromě zpravodajství a českých archivních filmů nebude mít nějaký čas téměř co vysílat. Američané naopak mohou koupit Primu a udělat z ní Novu II. Všichni dohromady se také mohou vzájemně soudit o to, čí je co a kdo má na co jaká předkupní a opční práva. Čili: můj odhad je, že se nakonec přes všechna silná slova nějak dohodnou, neboť se tu hraje o příliš mnoho peněz. Ať tak či tak, postavení Železného už ale asi nebude tak absolutní jako dosud a z celé věci bude možná slušná mezinárodní ostuda. Týdnu v parlamentu dominovala středeční schůze ohledně souhlasu s přistáváním letadel NATO. Zažili jsme opět klasickou několikahodinovou sprchu komunistických splašků a nakonec schválení celé věci. Tentokrát se přitom už podařilo protlačit doprovodné usnesení, v němž sněmovna vyslovuje plnou podporu současným akcím NATO v Kosovu. Pro hlasovala i ODS Klaus na schůzi nebyl, neboť je na přednáškovém turné v USA. Náš další návrh, kterým jsme po vládě žádali, aby urychleně předložila svoji představu, jak pozměnit ústavu, aby se kvůli každému splnění našich aliančních závazků nemusel scházet parlament, bohužel neprošel. Kuloáry tento týden žily především kauzou Železný a Klausovou cestou do USA. Ten je už deset dnů na svém přednáškovém turné po amerických univerzitách a v těchto chvílích se má objevit na dvou společenských akcích v rámci oslav 50 let NATO ve Washingtonu. Není tedy členem oficiální prezidentské delegace, ale svoji cestu si nechal 15

9 schválit organizačním výborem ve sněmovně, aby se tak mohl tvářit. Jeden by řekl, že je to taková česká taškařice, nebýt to smutné a nebýt z toho ostuda v novinách, a to i v těch amerických. Za zmínku ještě stojí nejnovější preference stran: pro nás je důležité, že i přes náš jednoznačný postoj ke Kosovu, který konvenoval názoru Klausových voličů, se naše preference ve vztahu k ODS nezměnily. Věc k zamyšlení! Pokud jde o Unii svobody, důležitý byl náš víkendový Republikový výbor. Schváleny byly materiály ohledně daní a reformy soudnictví připravené příslušnými komisemi. Obojí je na a doporučuji je vaší zvýšené pozornosti je to věcné, konkrétní a srozumitelné. Konečně tedy nějaké viditelné výsledky naší dosavadní práce zatím sice mediálně úspěšné jen zčásti (daně), ale alespoň něco. Dokončil jsem práce na revitalizovaném stranickém Zpravodaji, který je v tiskárně a koncem týdne by (díky Frantovi Pozděnovi z Brna) měl vyrazit na cestu do vašich poštovních schránek. Na závěr prosba: podlehl jsem tlakům mnohých z vás a vzal si v předsednictvu na starost obsah našich webových stránek. Jednoduché změny, o nichž mi mnozí z vás psali, se už realizují. Teď je ale třeba přemýšlet o tom, co s webem dál prosím, pošlete mi své návrhy a náměty, co by tam mělo a nemělo být. Předem za všechny děkuji. Gratuluji nově zvoleným předsedům krajů Jirkovi Vlachovi (jižní Čechy), Michalovi Jankovičovi (východní Čechy) a Radce Šimkové (střední Čechy). 16 Týden TYKAâ PORADCEM MINISTRA FINANCÍ Přiznám se, že tentokrát se zdráhám jednoznačně určit událost týdne. Kosovo i vnitrostátní souvislosti tohoto konfliktu, zdá se mi, zůstávají beze změny. Extempore mezi prezidentem a vládou ohledně vyslání/nevyslání našich vojenských pozemních jednotek do případné pozemní operace je jen dalším kamínkem do mozaiky české politiky posledních týdnů a přiznám se, že z mého pohledu je čím dál těžší k tomu novinářům říkat něco nového a zajímavého. Dech mi ovšem doslova vyrazila zpráva o jmenování Pavla Tykače z Motoinvestu poradcem ministra financí. Nejenže je tenhle chlapík synonymem podivných praktik na kapitálovém trhu, nejenže se jméno Motoinvest objevuje u krachu nejméně dvou bank a tunelu v CS Fondech, ale navíc je kamarádem Klause, jehož knihu před časem uváděl na Žofíně. To je tedy opoziční smlouva v praxi: od setrvání Livie Klausové v dozorčí radě Spořitelny, přes dohody o obsazování představenstev až po Tykače na MF za to by se nemusel stydět ani Mečiar. To už není signál, že se nevyplácí dodržovat pravidla a zákony, to je přímo návod, jak to nedělat. Budiž nám to nicméně výzvou k větší aktivitě: k něčemu takovému není možné mlčet. Příští týden kvůli tomu budu alespoň interpelovat. Pokud jde o parlament, panuje zde ospalá výborová nálada. Z novinek stojí za zmínku, že jsme podali spolu s lidovci návrh nového zákona o financování politických stran, jenž počítá s existencí jednoho účtu v ČNB, přes nějž budou strany sponzorovány. Mimochodem, téma financování stran bude možná v příštích týdnech velmi důležité. Objevují se návrhy (zejména z řad ČSSD) na zvýšení státního příspěvku, což je podle mého, za situace prohlubujícího se schodku, nepřija- 17

10 telné. Alespoň já bych tedy měl problém takové návrhy obhajovat. Důležitější se mi zdá zpřísnit pravidla pro přijímání sponzorských darů například zavést trestní sazbu za přijetí i poskytnutí nepřiznaného sponzorského daru. V souvislosti s Tykačem je to velmi aktuální: jinak politiku nezbavíme vlivu takovýchto vykuků, kteří si zaplatí přízeň kterékoliv strany. Pokud jde o ohlášené další zvýšení schodku státního rozpočtu, myslím, že nepotřebuje komentář. Je to vážné a potvrzují se tak skeptické odhady některých ekonomů, včetně MMF, kteří do šesti měsíců věští hrozbu kolapsu ekonomiky. Klub bude v této věci žádat zařazení zvláštního bodu na schůzi sněmovny. Na závěr optimisticky: Kromě toho, že svítí sluníčko a začalo jaro, pokračovala krajská shromáždění Unie svobody. Byl jsem na jižní i severní Moravě (za pár minut běžím na pražské) a mám z nich poměrně pozitivní pocit: atmosféra v US je pracovní, s pozitivním ohlasem se setkaly programové věci ohledně daní i soudů (viz Teď je důležité nepolevit a naučit se o našich návrzích dokolečka mluvit a mluvit a mluvit. Jedině tak je dostaneme mezi lidi. Příští týden dostanou všichni členové US obnovené číslo Zpravodaje. Přivítám vaše ohlasy, připomínky, nápady a hlavně příspěvky. Na závěr gratuluji nově zvoleným předsedům jižní Moravy (panu Zemanovi), severní Moravy (panu Malcharovi) a severních Čech (paní Házové). 18 Týden VELKÁ KOALICE? O vnitropolitickou událost týdne se postaral Miroslav Macek svým článkem v MF Dnes o potřebě vytvoření velké koalice ČSSD/ODS. Není to sice takový blesk z čistého nebe, jak se může zdát, bagatelizovat to ale jen jako mackovštinu myslím také nejde. ODS, zdá se, jasně cítí fakt, že je politický potenciál opoziční smlouvy, tedy dělení mocenských postů bez převzetí přímé odpovědnosti, vyčerpán, a že pokud si chce svůj mocenský vliv zachovat, musí opět převzít iniciativu. To, že s myšlenkou koalice přichází právě teď, má myslím dva důvody: za prvé je to snaha ovlivnit sjezd KDU, respektive připravit si prostor pro pružnou změnu dosavadních postojů, ať už bude zvolen Kasal nebo Svoboda, a za druhé obava z našeho úspěšného vyjednávání s ČSSD a KDU ohledně podpory našich návrhů na snížení daní. (Humorná historka pro dokreslení: v pondělí měl Ruml schůzku se Zemanem ohledně našich návrhů k daním, přičemž se na Úřadu vlády potkal s Klausem, který šel z tajné schůzky se Zemanem, a když uviděl Rumla, málem omdlel.) A protože není možno pasivně přihlížet akcím ODS, sejde se Ruml s Klausem tak uvidíme. Co z toho tedy zatím plyne: 1. Především to, že jak napsal Leschtina siamská dvojčata Zeman-Klaus se potřebují stále více, neboť představují dvě strany stejné politické mince (viz jejich postoje ke Kosovu). A to je opět argument na téma příležitost pro US. 2. Nestane-li se zázrak, z něhož vznikne 102, bude se jednat nejspíš buď o koalici ODS/ČSSD, nebo o variantu ČSSD/KDU/US. A nebo také všechno zůstane při starém. Za sebe k tomu říkám, že jakkoliv se v příštích dnech a týdnech zase začne naplno spekulovat kdo, s kým a jak, nejdůležitější je otázka, proč by ke změně vlády mělo dojít? Jinými slovy: pro US by mělo být nejdůležitější, zda bude případná změna vlády znamenat snížení daní, změny v soudnictví, jak jsme je před časem navrhli, zahájení penzijní reformy, jasnější vládní stanoviska k akcím v Kosovu, přerušení hospodářsko-politických mafií zosobněných lidmi, jako je Tykač nebo Matoulek, atd. To je kompas, podle něhož bychom se měli řídit nic jiného. Pokud jde o parlamentní kuloáry, zúčastnil jsem se výjezdního zasedání mediální komise ohledně nových mediálních zákonů v Harra- 19

11 chově. Závěr není zrovna optimistický: řadě lidí v ODS i ČSSD se bohužel líbí představa sešněrovat česká média přísnějším tiskovým zákonem (například právo stěžovat si i na zveřejněné pravdivé údaje poškozující čest dotčené osoby) a nastavit pravomoci Rady ČT i rozhlasu tak, aby mohly více ovlivňovat vysílání. Bude to tedy ještě zajímavý boj, který jde napříč socany i ODS. Pokud jde o kuloáry vládní, těmi pokud vím hýbe (kromě velké koalice) především otázka Komerční banky. První dáma mezi bankami je ve vážných problémech a vláda jí zřejmě bude muset přisypat další miliardy formou navýšení základního jmění. Je to další kamínek do mozaiky neveselých zpráv o stavu ekonomiky. Všeobecně vůbec převládá očekávání, že v příštích měsících dojde k ekonomickému propadu nebývalých rozměrů. Optimisté mezi ekonomy momentálně vymřeli odhady se liší pouze v míře katastrofálnosti. Pokud tedy Klaus a Zeman budou chtít najít záminku ke koalici, zřejmě to nebude problém. Pokud jde o Unii svobody, doufám, že v nejbližších dnech už všichni dostanete do poštovních schránek slibovaný Zpravodaj. (Distribuce se bohužel zase protáhla, jako u nás téměř všechno.) Na Republikový výbor příští víkend je připraven materiál o veřejné správě, který sice asi nebude takový mediální tahák jako daně nebo soudy, ale s tím se nic nenadělá. 20 Týden TEMELÍN, DANù A ZÁKON O SVOBODù INFORMACÍ Týden začal optimisticky. Nejenže bylo v sobotu krásně slunečno, ale v parlamentu byl den otevřených dveří a já si zrealizoval dávnou myšlenku: být ve sněmovně k dispozici návštěvníkům voličům. Podařilo se. Spolu s Michalem Lobkowiczem, Kühnlem a Peškem jsme jako jediní poslanci v baráku postupně přivítali na tisícovku lidí. A bylo to příjemné: lidé měli radost, že jsme si na ně udělali čas, my měli dobrou možnost mluvit o Unii jinak než přes novináře a já navíc rozchodil chřipku. Ale k velké politice: domácí událostí týdne bylo bezpochyby rozhodování o Temelínu. Můj názor znáte jsem přesvědčen, že padlo špatné rozhodnutí, které se nám vymstí především ekonomicky, neboť se brzo ukáže, že ani nejnovější termíny dokončení a odhady nákladů nejsou konečné. Navíc jsou ČEZ a Temelín učebnicovým příkladem polostátního všemocného molocha, který si podle potřeby deformuje pravidla trhu, což je přesně to, proti čemu bojujeme. Vím, že v US jsou lidé také jiného názoru, ale já v této věci nechtěl a nemohl kličkovat a opakovat fráze, že to je složitý problém ostatně, politik musí umět říci jasné slovo především ve složitých situacích, od toho je přece politikem. parlamentním kuloárům dominoval závěrečný boj o spotřební daně. Psal jsem o tom už několikrát, takže jen stručně. Měsíční snažení o prosazení našich návrhů na snížení daně z příjmu právnických osob o 5 % (na 30 %), fyzických osob (na 32 %) a daně z dividend (na 15 %) vyvrcholilo dohodou s Grossem a Svobodou, že socani naše návrhy podpoří, když my odsouhlasíme zvýšení spotřebních daní. Pak se do věci ale náhle vložil Zeman a začal spor o termín účinnosti těchto změn, který prozatím skončil tím, že byly naše návrhy podány. Definitivně se ale rozhodne až příští týden při závěrečném hlasování, přičemž to, že projdou, není v tuto chvíli zaručeno. Celá věc má totiž kromě politického rozměru také spoustu legislativně-technických problémů, a navíc už Zeman, když jsme mu nebyli dostatečně po vůli, začal čile vyjednávat s Klausem. Jinak proběhl první týden poslanecké schůze celkem klidně. Důležité je, že byl definitivně schválen zákon o svobodě informací (bohužel skoro celá ODS byla spolu s částí komunistů proti), což opět dokazu- 21

12 je, že i věci zdánlivě nereálné je možno prosadit, když je člověk dostatečně důsledný a pracovitý. (Abych nezapomněl: těm z vás, kteří mi mailem k přijetí zákona gratulovali, dodatečně děkuji.) Konečně do třetice je třeba zmínit nešťastný Kavanův mírový plán. Z toho, co Kavan řekl ve sněmovně text plánu poslanci nedostali s argumentem, že ještě není definitivně hotov vyplývá, že jde o směsici diplomatických banalit (např. je třeba zastavit boje, přičemž se ale neříká jak) a relativizujících tezí o tom, že Kosované jsou v podstatě stejnými viníky konfliktu jako Miloševič. Z celé věci zkrátka opět viditelně čiší naše nechuť solidarizovat se se spojenci. Bohužel tím činíme další krok k svému znevěrohodnění. Jako jediní z členských zemí se i formálně přidáváme ke zdrženlivému postoji Řecka, které má ovšem na rozdíl od nás své složité historické i geografické důvody, a navíc je dlouhodobě v alianci v pozici disidenta, jehož přijetí se dnes celkem nezakrytě lituje. Pokud jde o Unii svobody, počítám, že jste všichni zaznamenali ohlášenou schůzku Rumla s Klausem. Osobně sice nejsem takový optimista jako Ruml, ale myslím, že je dobře se o dialog pokusit. Jednak je to naše povinnost (sedět nečinně a pasivně přihlížet tomu všeobecnému průšvihu nejde), jednak je třeba demonstrovat, kdo tady skutečně jednat chce a kdo nechce, a kdyby nakonec došlo na velkou koalici ČSSD/ODS, nelze Klausovi dovolit demagogické řeči o tom, že mu nic jiného nezbylo. Jinak doufám, že jste již všichni dostali unijní Zpravodaj, a přeji hezký víkend. Za chvíli začíná Republikový výbor. 22 Týden PROSADILI JSME SNÍÎENÍ DANÍ Mediální událostí týdne viděno zejména optikou členů US bylo setkání Ruml Klaus. Osobně jsem od schůzky mnoho nečekal (viz minulý Týden), takže nejsem ani nijak zklamán. Každopádně, důležitější věci se děly ve sněmovně. Kromě odmítnutí nového zákona o držení střelných zbraní a přehlasování senátního veta ohledně transformačního zákona (US byla proti, ale marně) se především hrála velká závěrečná hra o daně. Jak jsem už opakovaně psal, navrhli jsme do zákona o zvýšení spotřebních daní na cigarety a benzin v souladu s naší politikou snížení daně z příjmu právnických osob (na 30 %, tedy o celých pět bodů) a snížení horního pásma daně z příjmu fyzických osob (na 32 %), plus snížení daně z kapitálu z 25 % na 15 %. (Součástí vyjednávacího balíku byla ještě možnost odečíst z daně příspěvky do penzijního připojištění.) Po složitých a dramatických jednáních naše návrhy nakonec podpořili lidovci a ČSSD, proti byla ODS a komunisté. Dohadování o kompromisu bylo ovšem těžké a pro některé lidi v našem klubu velmi obtížně přijatelné. Nakonec však zvítězil podle mého soudu rozumný názor, že je důležitější dosáhnout schválení našich návrhů než být za každou cenu proti všemu, co jen zavání ČSSD. Máme tedy důvod být spokojeni a nepropadejme panice, že nás ODS obviní, že jsme souhlasili se zvýšením spotřebních daní. Fakta jsou taková, že se nám přes naše opoziční postavení podařilo prosadit za posledních sedm let nevídané snížení přímých daní a učinit navíc krok směrem k zahájení penzijní reformy, což jsou věci, které máme v programu. Nemluvě o tom, že všechny minulé Klausovy vlády spotřební daně vesele zvyšovaly, aniž by snížily ostatní daně. Pokud jde o kuloáry, dominuje jim téma změny volebního zákona à la ČSSD a ODS. Můj názor jako člověka hlásícího se celoživotně k většinovému volebnímu systému, není na rozdíl od Honzy Rumla úplně negativní. Realizace změny volebního zákona by nás sice donutila k úvahám o vzniku předvolební koalice s KDU, ale myslím, že senátní volby ukázaly, že to může být i pro nás přínosná cesta. Větší nebezpečnost uvažovaných změn vidím jinde: totiž ve snaze omezit nezávislost ČNB tím, že bude Bankovní radu jmenovat sněmovna a senát. Z logiky pak totiž plyne, že kdo má vládu, určuje i složení 23

13 Bankovní rady, a to je de facto popření nezávislosti centrální banky. A toho bych se bál. Z ekonomických zpráv zaujala informace, že ČKD a není údajně jediné nemá na výplaty. Anatomie této katastrofy je přitom navlas stejná jako v případě kladenské Poldovky, olomouckého Mila, brněnského Zetoru nebo plzeňské Škodovky. Údajně aby se zabránilo výprodeji národního bohatství, privatizovaly se velké firmy do rukou lidí, kteří neměli ani zkušenost s řízením podniku v tržních podmínkách, ani vlastní peníze. Polostátní banky jim často na nátlak z vládních míst půjčily, ale noví vlastníci neměli na splátky, takže většinou na úkor ostatních akcionářů (většinou kuponových) firmu důkladně tunelují. Na čem ovšem nešetří, jsou příspěvky politickým stranám. Vědí proč dříve Klaus, teď Zeman jim nakonec vždycky pomohou za peníze daňových poplatníků. Pokud jde o mezinárodní události, NATO, zdá se, usilovně hledá odpověď na otázku, co dál po leteckých útocích. Mnozí politikové i novináři upozorňovali již dříve na to, že vyloučení pozemní operace předem byla chyba, která utvrdila Miloševiče v přesvědčení, že je Západ slabý a nedůsledný a že je možné jeho akci přečkat. Ukončení akcí v Kosovu bez dosažení deklarovaných cílů a bez pohnání viníků masových vražd před mezinárodní soud by ale znamenalo zásadní znevěrohodnění aliance, povzbuzení různých dalších Miloševičů v jiných zemích a otevření prostoru Rusku pro návrat alespoň do části svého bývalého impéria. To, že my spolu s Poláky a Maďary bychom takovou prohru pocítili více než mnohé jiné členské země aliance, není třeba zdůrazňovat. Nějak jsem se rozepsal (to bude tím celotýdenním pobytem ve sněmovně) a už mi nezbývá moc místa na vnitrostranické zprávy. Takže alespoň jednou větou: Republikový výbor US jednal minulý víkend a schválil další programový materiál, tentokrát věnovaný reformě veřejné zprávy (www.uniesvobody.cz). Zejména páteční jednání bylo sice poznamenáno nervozitou a časovým presem, ale nakonec jsme vše nutné probrali. 24 Týden MATIâNÍ A TISKOV ZÁKON Vnitropolitickým událostem týdne dominují rozhodnutí vlády ve věci plotu v Matiční a nový tiskový zákon. Pokud jde o zeď, považuji vládní rozhodnutí pozastavit rozhodnutí místního zastupitelstva za správné. Z Matiční se totiž za uplynulý rok stal svého druhu symbol a už dávno tu nejde jen o problém jedné ulice. (Mimochodem, ten zde vznikl přímo učebnicovou chybou samosprávy, která do místa, kde žila řada normálních romských rodin, před několika lety přistěhovala převážně romské neplatiče z jiných částí města, a vytvořila tak regulérní ghetto.) Dnes už totiž, ať chceme nebo ne, jde v Matiční o to, zda budeme podobné problémy soužití řešit tak, že jejich původce izolujeme za zdí, jak si to řada lidí přeje coby nejjednodušší řešení, nebo zda takovéto uvažování principiálně odmítneme a budeme trvat na tom, že je třeba řešit příčinu problému v daném případě existenci ghetta. V širším kontextu bych tedy řekl, že tu jde o dva přístupy, východní a evropský, a proto není možno mlčet a schovávat se za alibi, že problém je složitý a ti, kdo nejsou z Ústí, mu nerozumí. Naopak, podstatě věci lze rozumět velmi zřetelně. Ostatně, podobného druhu je i debata o novém tiskovém zákoně. Ten má dva velmi gumově zformulované paragrafy o tom, co noviny nesmí otiskovat, a navíc ukládá novinám povinnost omlouvat se i za pravdivé informace, jež poškozují něčí pověst. Autorem těchto ustanovení je Rychetský, který nechápe, že podobné zásahy podvazují princip svobody slova a podobně jako zeď, která dělí lidi na ty před a za zdí, v důsledku podemílají základní principy, na nichž stojí západní demokracie. A s tím se nelze smířit, neboť to znamená dělat krok směrem pryč od Evropy, směrem pryč od hodnot, které vyznáváme. Pokud jde o kuloáry, těm vévodil sjezd KDU. Nervozita nejen lidovců stoupá a hodně se spekuluje, co všechno se v příštích dnech změní. Za sebe vidím dva základní scénáře. První: Zemanova vláda padne, respektive začne se v důsledku ekonomických potíží (viz ČKD) a manévrování nového předsedy KDU dostávat pod stále větší tlak, a nakonec tak v nějaké podobě začne jednání o vládě nové. V takovém případě je myslím třeba jednat s klidem a naše konání odvozovat výhradně od našich programových priorit. Varianta druhá: přes silná 25

14 slova a dramatické momenty se nakonec nestane nic dvojice Zeman Klaus bude pokračovat v námluvách, bude změněn volební zákon, a my tak budeme přinuceni k těsnější spolupráci s KDU a budování oné třetí síly. Nechme se tedy překvapit příští týden budeme možná chytřejší. Pokud jde o Unii svobody, událostí číslo jedna bylo představení našich programových priorit (viz mail z úterka nebo úkol uložený nymburským shromážděním US. První reakce, které jsem od vás dostal, jsou vesměs kladné, což mě jako člověka zodpovědného za jejich přípravu samozřejmě těší. Paní Rybová z Chocně, ale i někteří další mi psali, proč není mezi prioritami například zdravotnictví: odpovídám, že priority byly připraveny z koncepčních podkladů zpracovaných v odborných komisích v kombinaci s politickým posuzováním (to činil Republikový výbor), co je dnes nosné a komunikovatelné téma a co nikoliv. Protože mi ale od začátku šlo především o to, abychom v US diskutovali hlavně o tom, co chceme, pevně doufám, že materiál je pro takovou diskusi dobrý podklad. Plánuji v příštích týdnech uspořádat v krajích pro zájemce takovéto programové diskuse, kde doufám většinu z vás uvidím a budeme moci debatovat podrobněji. Na závěr ještě poznámku k daním: je pravda, že mediální omáčku kolem snížení daňové zátěže jsme příliš nezvládli a že argumenty ODS o daňových úlevách jen pro bohaté, jakkoliv demagogické, mnohde zabraly. Důvod je ten, že pro samotné prosazení daňových změn (bohužel i dovnitř poslaneckého klubu) jsme spotřebovali tolik energie, že na mediální pokrytí věci už nezbyla síla. Legerka už rozeslala jakousi výkladovou argumentační kuchařku, snad vám bude k užitku. 26 Týden ODS PROTI EU Nikoliv sjezd lidovců, ani jednání parlamentu, ale ideovou konferenci ODS a následný Klausův rozhovor ve čtvrtečních Lidovkách bych tentokrát označil za událost týdne. A mám obavu, že nikoliv jen tohoto týdne. Z obojího je totiž zřejmé, že ODS se programově vydala na cestu hlásání národního státu a jasně se vyhranila nejen proti myšlence evropské integrace, ale i proti principu občanské společnosti. A činí tak s razancí sobě vlastní. Za přirovnání slovníku dnešních exponentů EU ke slovníku nejprominentnějších nacistických ideologů (viz Klausův rozhovor, by se nemusel stydět ani Sládek nebo Haider. Stejně tak slova stínového ministra obrany a Klausova současného oblíbence Petra Nečase, který říká ano jsme proti Evropě regionů, nepřejeme si evropský nadstát bez národních států, neboť máme-li ztratit část své národní suverenity, nehodláme přijít ani o píď své národní identity (viz už nemají co dělat s inspirativním euroskepticismem. Je to otevřené odmítnutí základních principů, na nichž stojí poválečná Evropa; je to otevřené odmítnutí našeho směřování do EU. Znamená to, že ODS mění základní směr své politiky, respektive definici toho, co je naším národním zájmem. S idejemi národního státu se totiž Evropa rozešla po trpké zkušenosti druhé světové války a vědomě vykročila směrem k budování občanské společnosti jako základu mírového uspořádání na evropském kontinentě (mimochodem, tato filozofie je i jedním z důvodů války v Kosovu). Zde není prostor vypočítávat řadu dalších důvodů, proč musí být naše země aktivním účastníkem evropské integrace, obecně však lze říci, že tím hlavním důvodem je fakt, že jako malý stát takříkajíc nemáme mimo EU šanci. Naše účast na sjednocování Evropy nám přitom dává nebývalou možnost rozvíjet naše přednosti: je naším národním zájmem využít toho, že tradiční česká přizpůsobivost a podnikavost spolu s naší otevřeností jsou vlastnosti, jež lze v rámci Evropské unie mnohonásobně využít a pozitivně rozvíjet. Problém přitom nestojí tak, jak tvrdí ODS, totiž zda se rozplynout či nerozplynout. Není přece důvod, abychom nepostupovali tak jako např. Holanďané, kteří naplno využívají šance, kterou jim dala moderní Evropa, a současně si zachovávají svoji národní identitu a svébytnost. 27

15 Ale zpět do dnešní reálné politiky. Jsem přesvědčen a zajímají mě vaše reakce že na tento posun ODS musíme jako Unie svobody reagovat. Zatím jsem ve vedení s tímto názorem v menšině, ale považuji za absurdní, abychom dále proklamovali, že takto protievropsky orientovaná ODS je naším nejbližším politickým partnerem. Jaký by pak totiž byl smysl naší vlastní politické existence? Vůbec mám pocit, že se blíží doba, kdy budeme muset jako US přestat hrát poziční politickou hru a jasně a srozumitelně říci, co chceme se současnou domácí politickou situací dělat. Tedy zda chceme, aby dále existovala opoziční smlouva a byl změněn volební zákon, nebo zda jsme ochotni ve jménu vzniku většinové vlády přistoupit na nějaké kompromisy, případně k témuž vyzvat ostatní politické strany. Na závěr stručně kuloárové novinky týdne. Ve sněmovně prošel náš návrh ohledně penzijního připojištění a v prvním čtení návrh zákona o referendu do Evropské unie. Naopak o jeden hlas neprošel senátní návrh na omezení souběhu požitků poslanců a senátorů US byla tentokrát jednotně pro. Úmrtím Václava Bendy se otevřela možnost zvrátit ústavní většinu ODS/ČSSD a zablokovat změny ústavy, nebo lépe, být jich účastni. Debata o výběru našeho kandidáta teprve začíná, ale musíme ji poměrně rychle uzavřít. Máte-li nápady, rychle mi dejte vědět musí to být ale každopádně těžká váha, neboť ze strany ODS se očekává někdo typu Jiřiny Jiráskové. O sjezdu KDU bylo asi vše důležité napsáno v novinách. Pokud je mi známo, i nové vedení jednoznačně odmítá současnou ODS a pokusí se v příštích dnech a týdnech dojednat pro nás přijatelný kompromis s ČSSD. Co je myslím pro nás důležité, je fakt, že zvolení Kasala určitě není prvek, který by ke KDU přitahoval mladé lidi. Naše šance být stranou mladých tedy trvá. Pokud jde o vnitřní život US, důležité jsou blížící se nové komunální volby v Českých Budějovicích. Příští týden tam bude zasedat Republikový výbor (jako odborné téma je tentokrát připravena reforma školství), přičemž do jednání jsou zakomponovány předvolební akce. Pokud jde o materiál Priority US, děkuji všem z vás, kteří mi napsali své připomínky a poznámky. Všechny shromažďuji a budu se snažit je do textu zapracovat. Včera jsem o Prioritách absolvoval debatu v Hradci Králové, s dalšími termíny je ale potíž kvůli neustálému zasedání sněmovny. To bude pokračovat i příští týden, takže bohužel musím rušit některé již domluvené výjezdy, za což se všem omlouvám. Na června plánuji třídenní cestu na jižní Moravu, tak doufám, že se nic nestane. 28 Týden VÍTùZSTVÍ V KOSOVU A AKCE 1000 DNÒ PRO EU Událostí týdne bylo bezpochyby ukončení války v Kosovu. Že je výsledek úspěchem strategie NATO, je jasné. Přesto ještě není důvod k úplné spokojenosti: Miloševič je stále srbským prezidentem a jeho postavení před mezinárodní soud za válečné zločiny je zatím v nedohlednu. Pokud jde o domácí vnitropolitický rozměr posledních událostí v Kosovu, vláda se opět předvedla. Vyslání pouhých 126 vojáků je těžko omluvitelná ostuda. Kabinet se vymlouvá na neochotu parlamentu uvolnit peníze, ale fakta jsou taková, že minulý týden sám Zeman z jednání sněmovny stáhl žádost o zvýšení deficitu o jednu miliardu, aniž by se pokusil vyjednat si v klubech jakoukoliv podporu. (Bylo totiž jasné, že neprojde, neboť formulace, kterou vláda chtěla schválit, zněla, že parlament souhlasí nikoliv s jednou miliardou, ale se zvýšením deficitu na 32 miliard, tedy že de facto souhlasí s celým vládním deficitem.) Celé naše angažmá v kosovské krizi je tak defini- 29

16 tivně přehlídkou naší nespolehlivosti jako člena NATO. Nejdříve naše vláda tvrdila, že NATO o bombardování rozhodlo ještě před naším vstupem do aliance. Pak Klaus i Zeman opakovaně vystupovali proti leteckým útokům. Do třetice Kavan přišel s česko-řeckým plánem, který žádal dočasné přerušení bombardování na další jednání, čímž narušoval hlavní zbraň Západu, totiž jednotu NATO. Ostatně, kam by realizace takového plánu vedla, bylo vidět v sobotu, kdy Rusové využili i jen jednoho jediného volného dne a vtáhli do Prištiny. Zkrátka a dobře: dojde-li na avizovanou rekonstrukci vlády, je třeba, aby se ke Grégrovi, Peltrámovi a Davidovi přidal i Kavan. Pokud jde o parlamentní kuloáry, i těm dominovalo zahraniční téma. Hodně se totiž debatuje o nové protievropské ideologii ODS, a to nejen v souvislosti s nejnovějšími výroky stínového ministra Zahradila, který v Hospodářských novinách řekl, že naším vzorem je Turecko, které, ač člen aliance, není v EU. Podle dostupných informací není tato nová ideologie nějaký úlet, ale promyšlený posun k inteligentnímu nacionalismu s cílem rozšíření voličské podpory. Bude zajímavé sledovat, jak to budou snášet ti rozumnější z ODS, jako třeba primátoři Tošenovský nebo Kasl. V samotné sněmovně pak ve středu neprošel návrh vlády, aby získala možnost přijímat některé normy EU pomocí dekretů bez projednání v parlamentu. (Přiznám se, že má ochota o této věci s vládou vyjednávat byla jak v US, tak v KDU osamocená a jasně zvítězil názor, že to je znásilnění práva.) Vnitřnímu životu Unie svobody dominoval sobotní Republikový výbor v Českých Budějovicích. Jednání bylo poznamenáno blížícími se tamními komunálními volbami, neboť předsednictvo včetně RV většinu pátku a část soboty roznášelo volební letáky. (Mimochodem, moje obava, že nám lidé budou nadávat za toleranci komunistů v městské radě, se nepotvrdila, neptal se na to vůbec nikdo.) Důsledkem bylo, že se nestihl projednat připravený materiál o reformě školství, takže kromě technických věcí se diskuse točila opět kolem Evropské unie. (Michal Lobkowicz pro jednání připravil velmi kvalitní analýzu, kterou zájemcům na požádání zašlu.) Z diskuse jsem měl poměrně pozitivní pocit: většina členů RV si myslím jasně uvědomuje, že v této věci je třeba nadstranického konsenzu a že US musí hledat cesty, jak přiložit ruku k dílu. Nočním evergreenem RV pak byly úvahy o variantách vzniku většinové vlády. Za sebe vidím už jen dvě možnosti: buď pokračování stávajícího srabu s vidinou předčasných voleb ve chvíli, kdy se to bude ODS hodit, nebo vznik nové vlády opřené o nějakou formu širšího proevrop- 30 ského politického konsenzu. Šance na vytvoření takové vlády s ODS jsou ale prozatím nulové a s ČSSD minimální. Na závěr něco optimismu. Republikový výbor schválil myšlenku Michala Lobkowicze připravit projekt 1000 dnů pro Evropu, v němž by US spojila proevropské síly do přesvědčovací kampaně pro EU. Máte-li nápady na pořádání akcí, dejte vědět buď mně, nebo přímo Michalovi A díky za tipy na senátního kandidáta pro Prahu 1. Vytipovali jsme pět jmen a sondujeme, zda by jmenovaní měli zájem. 31

17 Týden JAK DÁL? VE 4KOALICI! Měl jsem rozběhaný týden, neboť v úterý neplánovaně zasedala sněmovna kvůli našemu kontingentu do Kosova a pak jsem navíc absolvoval dvoudenní cestu na jižní Moravu. Z návštěvy Znojma, Mikulova, Brna, Vyškova, Kroměříže a spousty dalších setkání se členy a příznivci Unie jsem si však odnesl nadmíru dobrý pocit. Tím nejpozitivnějším bylo zjištění, že drtivá většina lidí v US uvažuje o současné politické situaci věcně a nepředpojatě a s vědomím odpovědnosti za budoucí vývoj naší země. Téma, o němž se mluvilo nejvíce, byla další budoucnost Čtyřkoalice a protievropská orientace ODS a z toho vyplývající důsledky pro US. Závěry, které jsem si z těchto debat odnesl, jsou čtyři: 1. Téma evropské integrace, respektive vstup ČR do Evropské unie, je pro členy US jasně dominantním a sjednocujícím politickým tématem. 2. Stále více lidí má plné zuby současné vnitropolitické situace a žádají, aby byla US aktivnějším politickým hráčem, tedy aby aktivně předložila nebo navrhla nějaké východisko ze současného politického patu. 3. Stále více lidí hodnotí naši spolupráci s ODS stejně skepticky jako možnost spolupráce s ČSSD. 4. Přes všechny problémy, které existují mezi US a KDU, si alespoň na Moravě většina lidí uvědomuje, že vybudování třetí síly je podmíněno rozvíjením pozitivní spolupráce s lidovci. O stejných věcech už ostatně nějaký čas debatujeme i na předsednictvu. Můj názor je takový, že bychom v blízké době měli spolu s KDU zformulovat základní společné programové teze na bázi tématu, kterým je Evropská unie, a dohodnout se na společném postupu vůči třetím subjektům. (To vše na půdě Čtyřkoalice s tím, že mezi US a KDU jako stranami, které mají zastoupení ve sněmovně, by měly být nadstandardní vztahy.) Tento náš Program pro Evropu pak, bez ohledu na stávající opoziční smlouvu, společně zcela transparentně a bez vytáček nabídněme jako základ diskuse jak ODS, tak ČSSD. Přijme-li jedna nebo obě diskusi, začněme seriózně jednat, zda skutečně existuje prostor pro shodu. Ano šance na dohodu jsou malé, neboť Zahradilova teze o Turecku jako našem vzoru je stejně zoufalá jako Grégrova vize obnovení RVHP, ale seriózní pokus najít cestu ven ze současného patu bychom myslím udělat měli. Nepřijmou-li, nevadí. 32 Postavme se pak společně do jasné proevropské opozice a učiňme téma cesty do Evropské unie ústředním tématem dalších voleb (projekt 1000 dnů pro Evropu ). Pokud budeme mít silnou společnou myšlenku, a Evropa takovou myšlenkou je, není třeba se bát ani pravděpodobné změny volebního zákona. Na jižní Moravě byl tento můj pohled přijímán pozitivně prosím i vás o názor. Na závěr stručně kuloárové informace o schůzce s KDU. Nic senzačního se zde na rozdíl od toho, co naznačují média neodehrálo. Debatovali jsme o Praze 1 a pak obsáhle o současné situaci. Jasně jsme vedení KDU řekli, že rekonstrukce současné vlády formou výměny ministrů je pro nás tabu, že trváme na demisi Zemanova kabinetu a že můžeme diskutovat pouze o variantě vzniku nové nesocialistické vlády. Přátelé z KDU argumentovali především zhoršujícím se stavem země a hrozbou změny volebního zákona v případě pokračování opoziční smlouvy. Nakonec jsme se shodli, že naše síla je ve společném postupu a že se pokusíme vypracovat společné proevropské programové teze, o nichž budeme znovu debatovat příští pátek. Pokud jde o senátní volby na Praze 1, na něž se mě mnozí z vás ptají, platí, co jsem psal minule, totiž že půjde o kandidáta US, přičemž příští týden by mělo být definitivně jasno o jménu. 33

18 Týden EVROPSK DVOJBLOK KDU/US Těžko určit jednoznačnou událost týdne. Je to souhlas ČSSD se změnou volebního zákona, naše jednání s KDU nebo nominace Ivana Medka jako kandidáta Čtyřkoalice do senátu? Takže postupně: Usnesení víkendového ústředního výboru ČSSD, kterým souhlasí s návrhem ODS na změnu volebního zákona, a tamtéž pronesená Zemanova slova o nutnosti udržet se u vlády za každou cenu jsou jasnými signály o prohlubujícím se bratrském objetí obou stran. Prakticky to znamená, že ani v ODS, ani v ČSSD dnes zřejmě nejsou relevantní politické síly, které by si přály vyřešení současné politické situace jiným způsobem, než je prohloubení opoziční smlouvy. Pro nás to nesmí znamenat propadnutí panice, ale naopak výzvu k větší aktivitě, neboť lidově řečeno jde do tuhého. Aktuálně půjde především o naši spolupráci s KDU. Psal jsem o tom již minule a poslední vývoj mě v názoru jen utvrzuje: podle mého soudu je třeba intenzivně pracovat na tom, abychom byli na podzim schopni vytvořit v rámci Čtyřkoalice a v reakci na změnu volebního zákona proevropský volební dvojblok s KDU, a začali se tak společně připravovat na volby. Snadné to určitě nebude, ale možné to je. Potvrdil jsem si to i minulý týden při návštěvě Příbrami, kde přišlo na mítink na 70 lidí část z nich evidentně voliči KDU a kde byla ústředním bodem právě Evropská unie. (Mimochodem, stejně jako v neděli v Debatě, kde jsem byl s Rychetským a Langerem, jsem si i v Příbrami opět uvědomil, jak silným tématem při debatách o změně ústavy a volebního systému je přímá volba prezidenta.) Našich vztahů s KDU se týkala i páteční schůzka předsednictev obou stran. Je přitom paradox, že tentokrát se v médiích o jejím obsahu nespekulovalo, ačkoliv byl její význam nepoměrně větší než předminulý týden. Po dlouhé diskusi v předsednictvu Unie svobody totiž nakonec těsnou většinou zvítězil názor, že KDU na schůzce sdělíme, že je postoj US stejný jako před rokem, tedy že chceme zůstat v opozici a odmítáme jakákoliv jednání s ČSSD. Tak se i stalo. Osobně jsem měl za to, že je lepší nejprve společně s lidovci aktivně formulovat proevropský program a na jeho základě se pak poctivě pokusit přispět k řešení současného politického patu. Tvrdím totiž, že když nic jiného, 34 dává nám takovýto postup pozitivní legitimitu opozice, která o něco usilovala, ale neuspěla, zatímco dnes jsme v pozici těch, kdo se neuměli nebo nechtěli s nikým dohodnout. Kolegové z předsednictva však měli jiný názor. Ale zdálo se mi, že KDU toto naše stanovisko sice nerada, nicméně přijala s tím, že se podle něj zařídí. Pokud jde o nominaci Ivana Medka jako našeho senátního kandidáta na Praze 1, tři nebo čtyři z vás mi v minulých dnech psali, že nejsou s jeho výběrem spokojeni, a kladli otázku, proč se naším kandidátem nestal podnikatel Fischer. Po pravdě řečeno, jméno Fischer nikoho v US nenapadlo a nikdo také nevěděl, že chce kandidovat. Buď jak buď, pan Medek je seriózní a kvalitní kandidát a na rozdíl od Fischera je politicky čitelný, jeho politické názory jsou známé a kontinuální. A to je hodnota stejná jako Fischerova neotřelost a podnikatelská úspěšnost. Větším důvodem k našemu zamyšlení je však skutečnost, že řada dalších oslovených (Zieleniec, Halík nebo Kocáb) kandidaturu odmítli. Proč asi tito lidé za nás nechtějí kandidovat? Na závěr jedna poznámka ohledně jednání o obsazení českobudějovické radnice po opakovaných komunálních volbách. Jak možná už víte z tisku, stav zůstal nezměněn: radu tvoří KDU, US a ČSSD s podporou komunistů, s tím, že pravice, tedy my a lidovci, má v radě většinu. (My jsme ve volbách zůstali na svém, lidovci a komunisté posílili, ODS a socani ztratili.) Osobně jsem preferoval vytvoření čtyřbloku KDU/US/ČSSD/ODS, ale podle lidí z Budějovic to prý nebylo možné. ODS totiž v povolebním vyjednávání vystupovala stejně jako před půlrokem: pokoušela se nejprve domluvit s ČSSD, a když to nevyšlo, chtěla nás oddělit od KDU a mít nás jen do počtu. 35

19 Týden SNùMOVNA: VLÁDA KODÍ ZEMI Celý týden jsem strávil na zasedání sněmovny, což limituje moji optiku i inteligenci. Z mého pohledu bych za nejdůležitější události týdne označil zprávu vlády o činnosti a Zemanovo obvinění Josefa Zieleniece z uplácení novinářů. Pokud jde o zprávu, víc než její obsah (potěmkinovský výčet úspěchů kabinetu) bylo zajímavé hlasování sněmovny. Podali jsme totiž spolu s KDU návrh unesení, kterým sněmovna zprávu odmítá a konstatuje, že vláda svojí činností poškozuje zemi, a proto vyzývá vládu k demisi. ODS se zachovala podle očekávání: 37 poslanců hlasovalo pro, zbytek se zdržel a zajistil tak, aby celý návrh neprošel (přijata tak byla pouze část o tom, že sněmovna zprávu nepřijímá, a usnesení, že vláda svojí činností škodí). V ataku na vládu i ODS však míníme pokračovat, a proto chceme na září iniciovat svolání mimořádné schůze sněmovny s cílem vyslovení nedůvěry vládě. K jejímu svolání je však třeba 51 podpisů poslanců, a protože s KDU máme jen 39, požádáme veřejně ty poslance ODS, kteří hlasovali pro naše usnesení, aby nás svými podpisy podpořili. Podařilo se nám také společně s lidovci prosadit unesení, že vláda ignoruje unesení sněmovny. Z pohledu pokřivené parlamentní optiky požehnaný opoziční týden. Pokud jde o nařčení Josefa Zieleniece, podstata věci je známa z tisku. Interpeloval jsem včera v této věci Zemana (po mně tak ještě učinil Michal Lobkowicz) a žádal, aby jasně řekl, co přesně mu Kavan namluvil, neboť každý z nich tvrdí něco jiného. Ten člověk je ovšem splachovací a přes opakovaně položenou otázku mi neodpověděl a mlel dokola nesmysly o korupci mezi novináři. Přítomný Kavan byl nicméně viditelně nervózní není divu: na ministerstvu zahraničí už několik dnů úředníci marně hledají cokoliv, co by šlo alespoň dodatečně označit za smlouvy, o nichž Zeman mluvil. Přiznám se, že jsem měl tentokrát sto chutí použít na adresu Zemana obdobný slovník, jakým on mluví o novinářích (debilové, fekálové, kreténi, hnůj), ale nakonec jsem se ovládl. Konečně, pokud jde o zákony projednávané ve sněmovně, zatím proběhla tzv. druhá čtení, takže ještě až na jednu výjimku de facto nedošlo na bojová hlasování o zákonech. Tou výjimkou bylo přehlaso- 36 vání prezidentského veta ve věci transformačního zákona, které bude mít dohru u Ústavního soudu, kam se obrací někteří poslanci ODS, US i KDU. Hned začátkem příštího týdne ale přituhne: začínáme tiskovým zákonem, takže držte palce. V pátek se rozhodovalo o vydání dluhopisů na Kosovo. Byli jsme proti, neboť dluhopisy jsou totéž co navýšení schodku rozpočtu, a my jsme žádali, aby vláda peníze, nebo alespoň jejich část, ušetřila ve svém rozmařilém rozpočtu. Marně. Smluvní opozice vládu podržela. Z kuloárových postřehů bych zmínil především viditelný posun KDU ke skutečně opoziční roli. Zejména Cyril Svoboda a Miroslav Kalousek dokázali vládě slušně zatápět. Dodává to optimismu projektu spolupráce KDU/US, o němž jsem psal minule a o němž diskutujeme v předsednictvu. Zaznamenal jsem v této věci obecně v rámci US pozitivní posun, respektive pozitivní reakce na to, co jsem psal minule. V úterý budeme na předsednictvu diskutovat o naší verzi návrhu dohody o opoziční spolupráci s KDU. Na závěr ještě jednu poznámku: nenechme se zmást nejnovějším mediálním divadélkem o roztržce mezi ODS a ČSSD ohledně změny volebního zákona. Jsou to dobové tanečky, kdy se obě strany vzájemně snaží tahat jedna druhou za nohu, ale zatím to není nic víc. Rozhodně se nejedná o vypovězení opoziční smlouvy. 37

20 Týden NEDÒVùRA VLÁDù A TISKOV ZÁKON Stejně jako minule, i tentokrát domácí politice dominoval parlament, o událost týdne se nicméně postaral již minulou neděli náš pan předseda oznámením, že US začne sbírat podpisy na svolání schůze sněmovny s cílem vyslovit vládě nedůvěru. Jaký byl osud této aktivity, víte: KDU nás odmítla, ODS se nám vysmála. Za sebe musím říci, že mě celá věc nadzvedla, včetně toho, že jsem se o ní dozvěděl až z rozzuřeného telefonátu Cyrila Svobody. Byla to prostě chyba. Jednak jsme o takovém kroku s nikým nejednali, jednak je třeba vědět, co bychom dělali jako krok číslo dvě. Chceme snad vznik jiné vlády, respektive koalice? Ne! Chceme předčasné volby? Ne nebo já o tom alespoň nic nevím! Pak ale nemůžeme takové věci vážně říkat. Takováto plácnutí do vody patří k politickému stylu, o němž jsem doufal, že už bude patřit minulosti. Výsledkem je naše blamáž a zbytečně naštvaní lidovci. Na předsednictvu jsme si to vyříkali, ale jak cítíte i z těchto mých řádek, otrávený jsem z toho ještě i po několika dnech. Na optimismu mi tentokrát nepřidal ani průběh zasedání sněmovny. Hned první bod tiskový zákon přinesl porážku. Jak víte, vládní návrh prošel díky části ODS do druhého čtení, přičemž ještě smutnější než tento fakt byla děsivá úroveň parlamentní rozpravy. Některé citáty se objevily v tisku, nicméně politickým masochistům doporučuji prostudovat příslušný stenozáznam celé debaty (www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/015schuz/s htm). Přiznávám, že jsem si nemyslel, že může parlamentní debata klesnout na úroveň, kdy argumentem je, co o kom nespravedlivého napsali v novinách, včetně Blesku. Nicméně stalo se. Nezbývá tedy než dál usilovně bojovat o vypuštění nejhorších pasáží zákona při projednávání ve výborech. Abych ale jenom nefňukal: jedna věc mi udělala radost. Sněmovna po mnoha letech odkladů konečně schválila rozdělení peněz z Nadačního investičního fondu pro nadace a spolky, a to podle metodiky, kterou jsem vypracoval ještě v Tošovského vládě. Ironií osudu slízl smetanu za tuhle práci ministr Bašta, mně ale zůstal dobrý pocit. Z dalších událostí ve sněmovně musím zmínit sérii neúspěchů několika vládních předloh. Neprošel například další návrh na zvýšení spo- 38 třební daně, stejně jako zvýšení DPH (mimochodem, ministru Svobodovi to bylo viditelně buřt a v kuloárech se ani netajil tím, že už to má za pár, neboť očekává, že ho Zeman vyrazí), ani zákon o transformaci Českých drah. Ve třetím čtení byla naopak definitivně schválena sada branných zákonů. (M. Lobkowicz se v tu chvíli myslím cítil stejně jako já v případě nadací ovoce jeho ministerské práce sklidil Vetchý.) Pokud jde o kuloáry, těžko tentokrát určit téma, které by jim dominovalo. Snad to bylo téma ročního výročí opoziční smlouvy (budu se mu podrobněji věnovat příští týden). Všeobecně se soudí, že Klaus se Zemanem v těchto dnech definitivně dozabetonovali svůj opoziční svazek a že změnu přinesou buď až volby, nebo případně vážné sociální nepokoje v důsledku hospodářských potíží země. Zda Zeman vymění či nevymění některé ministry, je celkem jedno. Víc než kosmetická změna to nebude. Na závěr jedna informace, zejména pro komunální politiky: měl jsem zajímavou debatu s naší poslankyní na pražském magistrátu Ivanou Bursíkovou, která přišla s nápadem využít v rámci US praxi, která existuje v komunální politice EU. Stručně řečeno, jde o metodiku, jak vtahovat do řešení komunálních problémů lidi, jichž se daná věc týká, a to už v době, kdy vzniká příslušné rozhodnutí. Vyprávěla mi třeba o tom, jak v Salcburku řešili dopravní problémy města. Nikoliv tak, jak je u nás zvykem, že někdo (architekti, zastupitelé atd.) rozhodne a veřejnost je postavena před hotovou věc, nýbrž tak, že řešení vzniklo z trpělivých vzájemných diskusí mezi radnicí, zástupci motoristů, chodců, kolařů, matek, starých lidí, ekologů, stavebních firem atd. Ano, zní to jako z jiného světa, ale v rámci EU na to existují dokonce i metodické návody. Paní Bursíková slíbila, že věc zpracuje v rámci 1000 dnů pro Evropu. Kdo má zájem o bližší informace už teď, její je Humorně tragická tečka na konec. Víte, o kolik nám v Budějovicích unikl pátý mandát v nedávných komunálních volbách? O celých 12 hlasů. 39

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. KONGRES ODS XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice Ve dnech 22. 23. listopadu 2003 se kulturním domě Elektra v Luhačovicích na Zlínsku konal

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Zahraniční politika. České republiky

Zahraniční politika. České republiky Odbor administrativy a zpracování informací MZV ČR Zahraniční politika České republiky dokumenty I-III/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2012 1 Prezident České republiky... 9 leden 2012...10

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY

DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY Vlastimil Růžička / Edvard Outrata DESTRUKCE ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVY O výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Copyright Vlastimil

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011

Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Novela zákona o zaměstnanosti součást sociální reformy 2011 epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. Dvacet let od založení advokátní kanceláře FELIX A SPOL. (str. 27) Odpovědnost manažerů

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více