1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)"

Transkript

1 1. Ekonomika a trh Mezinárodní srovnání indikátorů spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně ve své poslední aktualizaci ze září 2009 přináší přehled základních dat charakterizujících postavení české ekonomiky v evropském prostoru. Tyto informace umožňují získat základní představu o dlouhodobém procesu transformace české ekonomiky od ekonomiky postindustriální, charakteristické vysokým podílem sekundéru na HDP, ke znalostní ekonomice moderní Evropy. 1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.) Země Primární sektor Sekundární sektor Terciární sektor EU 27 2,9 2,4 1,9 1,9 29,7 27,9 26,2 26,4 67,5 69,7 71,9 71,7 EU 25 2,8 2,3 1,9 1,8 29,6 27,9 26,1 26,3 67,6 69,8 72,0 71,8 EU 15 2,7 2,2 1,7 1,7 29,4 27,7 25,8 25,9 67,8 70,1 72,4 72,4 Eurozóna 15 2,8 2,5 2,0 1,9 29,3 27,8 26,4 26,8 67,9 69,7 71,7 71,4 v tom: Belgie 1,5 1,4 0,9 0,9 28,3 27,0 24,1 24,1 70,2 71,5 75,0 75,1 Bulharsko 15,6 13,9 9,4 6,2 32,5 30,1 29,4 32,3 51,9 56,0 61,2 61,5 Česká republika 5,0 3,9 3,0. 38,3 38,1 37,9. 56,7 58,0 59,1. Dánsko 3,5 2,6 1,4 1,3 25,1 26,8 25,0 25,7 71,4 70,5 73,6 72,9 Estonsko 5,8 4,9 3,6 3,0 33,0 27,8 28,4 28,5 61,2 67,4 67,9 68,5 Finsko 4,3 3,5 3,0 3,2 32,8 33,7 31,3 32,6 62,8 62,8 65,7 64,2 Francie. 2,8 2,3 2,2. 22,9 20,7 20,6. 74,3 77,1 77,3 Irsko 7,0 3,4 2,0. 37,9 42,2 35,7. 54,9 54,4 62,3. Itálie 3,3 2,8 2,2 2,0 30,3 28,4 26,9 27,1 66,4 68,7 70,9 70,9 Kypr 5,1 3,6 2,8 2,2 22,5 19,0 19,5 18,9 72,5 77,3 77,7 78,8 Litva 11,4 7,9 5,7 5,3 32,8 29,8 33,0 33,3 55,8 62,3 61,2 61,3 Lotyšsko 9,1 4,6 4,0 3,3 30,4 23,6 21,6 22,0 60,6 71,8 74,5 74,7 Lucembursko 1,0 0,7 0,4 0,4 21,8 18,3 15,8 14,4 77,2 81,0 83,8 85,2 Maďarsko 6,7 5,4 4,3 4,2 30,9 32,2 30,2 29,4 62,4 62,5 65,6 66,5 Malta 2,9 2,3 2,7 2,3 28,3 28,5 22,4 21,8 68,8 69,1 74,9 75,9 Německo 1,3 1,3 0,9 0,9 32,2 30,3 28,9 30,1 66,6 68,5 70,2 68,9 Nizozemsko 3,5 2,6 2,1 2,1 27,3 24,9 23,9 24,2 69,1 72,5 74,0 73,7 Polsko 8,0 5,0 4,5 4,2 35,1 31,7 30,7 31,3 56,9 63,4 64,7 64,5 Portugalsko 5,8 3,8 2,8 2,7 28,3 27,6 24,6 24,4 65,9 68,7 72,6 72,9 Rakousko 2,6 2,0 1,6 1,8 30,8 30,8 29,5 30,6 66,6 67,2 69,0 67,7 Rumunsko. 12,4 9,5.. 36,0 35,2.. 51,7 55,4. Řecko. 6,6 4,3 3,6. 20,9 22,2 23,1. 72,4 73,4 73,4 Slovensko 5,9 4,5 4,0 2,9 37,8 36,3 36,2 37,0 56,4 59,2 59,8 60,2 Slovinsko 4,2 3,1 2,5 2,0 34,8 35,4 33,3 34,5 61,1 61,4 64,3 63,5 Spojené království 1,8 1,0 0,9 0,9 30,7 27,2 23,1 21,7 67,4 71,8 76,1 77,4 Španělsko 4,5 4,4 3,2 2,9 29,4 29,2 30,0 30,2 66,1 66,4 66,9 66,7 Švédsko 2,9 2,0 1,1 1,5 30,6 28,6 27,7 28,7 66,6 69,4 71,2 69,7 Ostatní země Chorvatsko 10,4 8,8 7,3 6,8 33,4 29,3 30,4 30,1 56,3 61,9 62,6 63,0 Island 10,4 9,0 6,2. 26,5 25,9 23,3. 60,6 65,0 70,5. Norsko 3,1 2,1 1,5 1,4 34,2 41,9 42,8 43,0 62,8 56,0 55,6 55,5 Spojené státy. 1, , ,5.. Švýcarsko 2,1 1,6 1,3 1,1 30,3 27,3 27,1 27,7 67,6 71,1 71,5 71,2 Turecko 15,7 9,7 9,2 7,6 31,9 26,9 24,4 24,2 52,5 53,1 53,2 55,3 Pramen: Eurostat, 2008

2 Podíl sektorů ekonomik na HPH v roce 2007 (podle standardu kupní síly) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,9 1,8 1,7 1,9 26,4 26,3 25,9 26,8 71,7 71,8 72,4 71,4 EU 27 EU 25 EU 15 Eurozóna 15 terciální sektor sekundární sektor primární sektor Graf 1 Stabilně největší podíl na hrubé přidané hodnotě má v České republice stejně jako v ostatních evropských zemích terciární sektor, zatímco podíl primárního sektoru dosahuje velmi nízkých hodnot. V roce 2005 tvořil terciární sektor podle údajů Eurostatu 59,1 % hrubé přidané hodnoty ČR, ještě vyšších hodnot dosahuje podíl terciárního sektoru na hrubé přidané hodnotě v rámci celé Evropské unie, v roce 2007 byl jeho podíl na HPH dle Eurostatu 71,7 %, v roce ,9 %. Podíl terciárního sektoru na hrubé přidané hodnotě ukazuje vyspělost ekonomiky. Zatímco v nejvyspělejších zemích tvoří terciární sektor více než 70% podíl na HPH, v rozvojových zemích se jeho podíl pohybuje okolo 50 %. 1.2 Vývoj hrubého domácího produktu v EU a ve vybraných zemích HDP - růst ve stálých cenách v % z toho čtvrtletí p) 2009 meziročně, sezónně očištěná data I o) II p) III p) IV EU27 3,1 2,9 0,9-4,2-4,5-4,8-4,5-2,9-0,1 EA-12 3,0 2,6 0,8-4,3-4,8-5,0-4,8-3,1-0,2 Německo 3,2 2,6 1,0-5,8-6,9-6,5-6,1-4,0 0,0 Francie 2,4 2,3 0,3-2,9-3,2-3,3-3,4-2,1 0,4 Velká Británie 2,8 3,0 0,7-1,1-4,1-4,7-4,2-2,9 0,3 Rakousko 3,3 3,0 1,7-4,0-2,7-4,0-4,6-4,7 0,1 Maďarsko 3,9 1,1 0,5-6,0-2,5-0,7-0,4-0,3-1,2 Polsko 6,2 6,6 4,8-0,5 1,9 0,1-1,6-2,3 0,7 Slovensko 8,5 10,4 6,4-4,8-6,2-5,3-4,3-3,5 1,5 Česko 6,8 6,1 3,0-4,3-3,4-4,6-5,2-3,5 0,3 Spojené státy americké 2,8 2,0 1,1-2,8-2,5-3,6-3,5-1,9 0,4 o) odhad; p) predikce Pramen: Eurostat, OECD, IMF, odhady MF ČR červenec 2009 p)

3 Vývoj HDP v EU a vybraných zemích (růst ve stálých cenách, v %, meziročně) p) 2009 p) 2010 EU27 Německo Slovensko Česko Spojené státy americké Graf 2 Světová ekonomická a finanční krize způsobila pokles HDP v téměř všech ekonomikách již v roce Pro rok 2009 očekáváme výrazný pokles výkonu ekonomik. Například HDP České republiky by podle predikcí MF mělo poklesnout meziročně o 4,3 %, v případě Maďarska dokonce o 6 %. V roce 2010 by podle predikcí k dalším poklesům ve většině evropských zemích dojít nemělo, naopak v mnoha ekonomikách by mělo dojít k hospodářskému oživení a opětovnému meziročnímu růstu HDP. Země, seskupené dle vyspělosti 1.3 Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly PPS (EU27) (predikce) 2010 (predikce EA12 =100 PPS (EU27) PPS (EU27) EA12 =100 PPS (EU27) EA12 =100 PPS (EU27) PPS (EU27) Řecko Slovinsko Česko Portugalsko Slovensko Maďarsko Estonsko Polsko Litva Lotyšsko Parita KS = poměr schopnosti nákupu stejného souboru statků v porovnávaných zemích; EA12 Eurozóna MF Makropredikce 07/09 Následující graf znázorňuje vývoj HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly ve vybraných zemích s podobným stupněm vyspělosti. Až do roku 2008 docházelo k nárůstům hodnot ve všech vybraných zemích, v roce 2008 ovšem ve většině z vybraných zemí ukazatel pokles a pro rok 2009 je předpokládán další pokles. Podobný vývoj lze sledovat i u úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele při přepočtu pomocí běžného směnného kurzu. EA12 =100 3

4 Úroveň HDP na obyvatele ve vybraných státech (při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly) p) 2010 p) Řecko Slovinsko Česko Portugalsko Slovensko Maďarsko Graf 3 Země, seskupené dle vyspělosti 1.4 Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžného směnného kurzu EUR (predikce) 2010 (predikce) EA12 = 100 Ea12 =100 ICH EUR EA12 = 100 Řecko Slovinsko Česko Portugalsko Slovensko Maďarsko Estonsko Polsko Litva Lotyšsko EA12 Eurozóna; ICH index cenové hladiny HDP EA12 100; Pramen: MF Makropredikce 07/09 Poznámka: Předchozí tabulky porovnávají ekonomický; srovnání pomocí parity kupní síly ukazuje takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor určitých statků v daných zemích. Za r dosáhl HDP na obyvatele v ČR 74 % ekonomického výkonu v eurozóně. Podíl parity kupní síly a směnného kurzu vyjadřuje komparativní cenovou hladinu HDP- index cenové hladiny - v r dosáhl v ČR 67 %. Ea12 =100 ICH EUR EA12 = 100 Ea12 =100 ICH EUR EA12 = 100 Ea12 =100 ICH 4

5 Úroveň HDP na obyvatele ve vybraných státech (při přepočtu pomocí běžného směnného kurzu) p) 2010 p) Řecko Slovinsko Česko Portugalsko Slovensko Maďarsko Graf 4 5

6 Země 1.5 Složky HDP v běžných cenách HDP v mld. Výdaje na konečnou spotřebu v % z HDP Tvorba hrubého kapitálu v % HDP PPS z toho výdaje Tvorba hr. Celkem Celkem domácností fix. kapitálu Náhrady zaměstnanců m v % HDP EU ,1 77,7. 21,8 21,2 48,2 EU ,0 77,7. 21,7 21,1 48,3 Eurozóna ,0 76,4. 22,2 21,8 47,4 v tom: Belgie ,4 74,4 51,3 22,6 21,7 50,2 Bulharsko ,6 85,3 68,7 36,8 29,8 34,5 Česká republika ,6 68,4 47,3 26,5 24,3 42,9 Dánsko ,6 75,4 48,7 23,4 22,7 54,0 Estonsko ,8 74,7 53,8 37,9 18,7 48,6 Finsko ,3 72,4 48,3 22,3 32,5 47,5 Francie ,8 62,1 55,3 22,1 26,3 51,6 Irsko ,0 87,9 44,3 26,3 22,5 41,3 Itálie ,7 75,6 58,6 21,5 31,0 41,1 Kypr ,7 79,8 65,3 22,3 21,5 44,7 Litva ,0 78,8 64,4 30,5 21,1 44,5 Lotyšsko ,9 84,0 64,1 37,2 21,4 49,0 Lucembursko ,0 83,0 30,7 20,1 32,5 44,8 Maďarsko ,7 82,9 52,2 23,7 28,0 45,8 Malta 7 849,7 47,7 59,5 22,4 19,6 42,9 Německo ,2 74,8 55,2 18,3 21,0 48,8 Nizozemsko ,3 80,4 45,8 19,7 19,6 49,3 Polsko ,0 71,7 60,0 23,8 20,0 35,7 Portugalsko ,0 71,3 63,0 22,1 22,2 48,7 Rakousko ,7 78,9 51,7 22,8 21,7 48,2 Rumunsko ,5 85,3 67,1 29,6 21,8 40,2 Řecko ,6 84,7 70,2 22,6 30,5 34,6 Slovensko ,4 69,9 55,0 27,8 27,5 36,4 Slovinsko ,7 73,2 51,3 31,4 26,1 49,8 Spojené království ,7 71,6 61,3 18,4 20,3 53,2 Španělsko ,1 72,6 56,5 31,2 18,9 47,3 Švédsko ,1 85,0 45,1 19,7 17,8 54,5 Ostatní země Chorvatsko ,0 75,7. 32,8 29,8 50,8 Island 9 956,6 82,9 56,3 27,7 27,5 58,7 Japonsko ,4 74,9 55,6 23,8 23,2. Norsko ,0 61,3 39,8 23,1 20,8 42,8 Spojené státy ,6 86,9. 19,2 18,8. Švýcarsko ,2 68,6 55,9 22,2 22,0 62,2 Turecko ,9 82,9 70,7 22,2 22,8 20,1 Pramen: Eurostat, 2008 Standard kupní síly (PPS) je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem. Tato jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání ekonomických ukazatelů mezi zeměmi. Úhrnné veličiny vyjádřeny standardem kupní síly jsou získány vydělením souhrnných hodnot v běžných cenách a národní měně příslušnou paritou kupní síly. Parity kupní síly (PPP) jsou směnné kurzy, které vyrovnávají kupní sílu jednotlivých měn. To znamená, že za daný obnos peněz, konvertovaný do různých měn kurzem PPP, je možné koupit ve všech zemích ten samý spotřební koš zboží a služeb. Kurzy PPP tak odstraňují rozdíly v cenových úrovních mezi zeměmi 6

7 Složky HDP v běžných cenách v roce 2007 (v %) ,2 48,3 47,4 42,9 21,8 21,7 22,2 26,5 77,7 77,7 76,4 68,4 EU 27 EU 25 Eurozóna 15 Česká republika Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba hrubého kapitálu Náhrady zaměstnancům Graf 5 Stejně jako v Evropské unii, i v České republice tvoří největší část HDP výdaje na konečnou spotřebu. V roce 2007 tvořily výdaje na konečnou spotřebu 68,4 % HDP v běžných cenách, náhrady zaměstnancům 42,9 % HDP a tvorba hrubého kapitálu 26,5 %. V rámci 27 států EU byl podíl výdajů na konečnou spotřebu na HDP 77,7 %, náhrady zaměstnancům zde tvořily 48,2 % a tvorba hrubého kapitálu 21,8 %. 7

8 1.6 Ekonomická aktivita - nezaměstnanost Míra ekonomické aktivity - obyvatelstvo ve věku let Harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) Země EU 27 68,6 68,6 69,3 70,3 70,5 8,7 8,9 9 8,2 7,1 Eurozóna 15 67,6 68,2 69,4 70,7 71,1 8,3 8,2 8,8 8,2 7,4 v tom: Belgie 65,1 64,8 65,9 66,5 67,1 6,9 7,5 8,4 8,3 7,5 Bulharsko 60,7 61,9 61,8 64,5 66,3 16,4 18,2 12,1 9 6,9 Česká republika 71,3 70, ,3 69,9 8,7 7,3 8,3 7,2 5,3 Dánsko 80 79,6 80,1 80,6 80,2 4,3 4,6 5,5 3,9 3,8 Estonsko 70,2 69, ,4 72,9 12,8 10,3 9,7 5,9 4,7 Finsko 74,5 74,9 74,2 75,2 75,6 9,8 9,1 8,8 7,7 6,9 Francie 68,7 69,1 69, ,2 9 8,6 9,3 9,2 8,3 Irsko 68,2 68,6 69,5 71,8 72,4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6 Itálie 60,1 61,1 62,7 62,7 62,5 10,1 8,6 8,1 6,8 6,1 Kypr 69,1 71,2 72, ,9 4,9 3,6 4,7 4,6 3,9 Litva 70,8 69,6 69,1 67,4 67,9 16,4 13,5 11,4 5,6 4,3 Lotyšsko 67,2 68,8 69,7 71,3 72,8 13,7 12,2 10,4 6,8 6 Lucembursko 64,1 65,2 65,8 66,7 66,9 2,2 2,6 5 4,6 4,1 Maďarsko 60,1 59,7 60, ,9 6,4 5,8 6,1 7,5 7,4 Malta 58 58,5 58,2 59,2 59,5 6,7 7,5 7,4 7,1 6,4 Německo 71,1 71,7 72,6 75,3 76 7,5 8,4 9,8 9,8 8,4 Nizozemsko 75,2 76,5 76,6 77,4 78,5 2,8 2,8 4,6 3,9 3,2 Polsko 65,8 64, ,4 63,2 16, ,9 9,6 Portugalsko 71,4 72, ,9 74,1 3,9 5 6,7 7,7 8 Rakousko 71 71,6 71,3 73,7 74,7 3,6 4,2 4,8 4,8 4,4 Rumunsko 68,4 63, ,6 63 7,3 8,6 8,1 7,3 6,4 Řecko 63,8 64,2 66, ,2 10,3 10,5 8,9 8,3 Slovensko 69,9 69,9 69,7 68,6 68,3 18,8 18,7 18,2 13,4 11,1 Slovinsko 67,5 67,8 69,8 70,9 71,3 6,7 6,3 6,3 6 4,9 Spojené království 75,4 75,2 75,2 75,5 75,3 5,4 5,1 4,7 5,4 5,3 Španělsko 65,4 66,2 68,7 70,8 71,6 11,1 11,1 10,6 8,5 8,3 Švédsko 77,3 77,6 77,2 78,8 79,1 5,6 4,9 6,3 7 6,1 Pramen: Eurostat 2008 Míra ekonomické aktivity ve vybraných evropských státech v r obyvatelstvo ve věku let Nizozemsko Spojené království Španělsko Česká republika Řecko Itálie Graf 6 8

9 1.7 Konečné výdaje na spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách 2006 % z celkových výdajů Země Potraviny a nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje, tabák a narkotika Odívání a obuv Bydlení, voda, energie a paliva Bytové vybavení, zařízení domácností údržba Zdraví Doprava Pošty a telekomunikace Rekreace a kultura Vzdělání Stravovací a ubytovací služby EU 27 12,7 3,5 5,7 21,9 6,2 3,4 13,6 2,7 9, ,8 EU 25 12,5 3,5 5,8 21,9 6,3 3,4 13,6 2,7 9, EU 15 12,1 3,3 5,8 21,9 6,3 3,4 13,7 2,7 9,6 1 9,3 11 Eurozóna 15 12,9 3,2 5,8 22 6,5 3,8 13,5 2,8 8,8 0,9 8,9 11 z toho: Belgie 12,9 3,6 5,3 22,9 5,5 4,5 14,9 2,1 9,2 0,5 5,1 13,4 Česká republ. 15,4 7,4 4,6 21,9 5,3 2,2 11,6 3,7 11,3 0,7 7,5 8,6 Estonsko 16,9 6,9 7,8 18,2 5,7 2,8 13,5 3,4 8, ,1 Finsko 12,4 4,9 4,9 24,9 5,5 4,2 12,6 2,7 11,8 0,4 6,4 9,4 Francie 13,4 3 4,7 24,9 5,9 3,4 14,5 2,7 9,2 0,7 6,2 11,4 Irsko 5,3 5 4,9 19,8 6,7 3,4 12,2 3,4 7,2 1,2 18,1 12,6 Itálie 14,7 2,7 8 20,6 7,6 3,2 13,3 2,7 6,8 0,9 9,9 9,7 Kypr 15,7 6,3 6,2 13 5,4 3, ,3 3 12,2 10,2 Litva 26 6,2 8,1 14,1 5,5 4,2 16,3 2,5 6,2 1 2,9 6,9 Lucembursko 8,9 9,4 4,1 22,6 6,3 1,9 18,7 1,9 7,5 0,5 7,2 11 Maďarsko 16,9 8,9 3,4 18,5 6,3 3,6 16,1 4,3 7,9 1,3 5,1 7,9 Malta 16,4 2,8 4,8 11,6 8,5 2,5 14,1 4,7 11,1 1,3 13,1 9 Německo 11 3,4 5,1 24 6,9 4,7 14,5 2,8 9,3 0,7 5,4 12,1 Nizozemsko 10,9 2,9 5,5 22,7 6,5 2,4 11,9 4,6 10,4 0,5 5,3 16,4 Polsko 20,7 6,5 4,6 23,5 4,3 4 8,5 3,3 7,3 1,3 2,8 12,4 Portugalsko 16,7 3,8 7,2 14,7 6,8 5,8 14,6 2,8 7 1,2 10,8 12,5 Rakousko 10,5 3,2 6 21,1 6,7 3,4 12,7 2,7 11,3 0,8 11,3 10,3 Rumunsko 29,1 3,9 3,9 20 5,3 3, ,7 1,8 5,5 2,7 Řecko 15,5 4,7 6,6 16,3 6,1 4,8 11,1 1,2 8,8 2,5 13,9 8,6 Slovensko 17,9 5 3,9 25,9 5,5 3,3 8,4 3,5 8,9 1,5 7,3 9,4 Slovinsko 14,3 5 5,4 18,9 5,8 3,4 15,9 3,6 10,5 1,1 6,6 9,3 Spoj. království 9,1 3,6 5,9 20,3 5,8 1,6 14,9 2,2 12,5 1,4 11,8 11 Španělsko 13,8 2,7 5,5 16,7 5,3 3,5 11,9 2,6 8,9 1,4 18,5 9,2 Švédsko 12,1 3,5 5 26,8 5 3,1 13,9 3,2 11,5 0,3 5,6 9,9 Ostatní zboží a služby Pramen:Eurostat

10 Graf 7 Stravovací a ubytovací služby 9% Vzdělání 1% Rekreace a kultura 9% Konečné výdaje na spotřebu domácností v EU 27 v r Pošty a telekomunikace 3% Ostatní zboží a služby 11% Doprava 14% Zdraví 3% Bydlení, voda, energie a paliva 22% Potraviny a nealkoholické nápoje 13% Alkoholické nápoje, tabák a narkotika 3% Odívání a obuv 6% Bytové vybavení, zařízení domácností, údržba 6% Konečné výdaje na spotřebu domácností v ČR v r Stravovací a Ostatní zboží a služby ubytovací služby 9% 7% Vzdělání 1% Rekreace a kultura 11% Potraviny a nealkoholické nápoje 15% Alkoholické nápoje, tabák a narkotika 7% Pošty a telekomunikace 4% Doprava 12% Bydlení, voda, energie a paliva 22% Odívání a obuv 5% Graf 8 Bytové vybavení, zařízení domácností, údržba 5% Zdraví 2% 10

11 2. Cestovní ruch 2.1 Cestovní ruch členských států EU s ostatními zeměmi světa (mil. EUR) Země Příjmy Výdaje Saldo EU EU z toho: Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko 2) Slovensko Slovinsko Spojené království Španělsko Švédsko Data vycházejí z platební bilance - běžný účet, služby, cestování Příjmy ze zahraničního cestovního ruchu nedosahují v České republice takových hodnot, jako v tradičních evropských destinacích mezinárodního cestovního ruchu (Španělsko, Francie, Itálie a obecně státy na pobřeží Středozemního moře). To je dáno jak výrazně menší rozlohou, tak vnitorzemskou polohou ČR. Přesto cestovní ruch patří k významným zdrojům HDP a zásadním způsobem se promítá také do salda běžného účtu platební bilance. V mezinárodním srovnání je celkové saldo bilance za cestovní ruch (1,87 mld. EUR) řádově srovnatelné s výsledky Polska a Maďarska, což vypovídá o pozici ekonomiky cestovního ruchu a rozvinutosti infrastruktury v zemích Visegrádské čtyřky. Je zajímavé, že Slovensko se svou vysokohorskou konkurenční výhodou má aktivní saldo bilance za cestovní ruch jen 0,36 mld. EUR. 11

12 Graf 9 12

13 Země Hrubá míra obsazenosti hotelů a podobných ubytovacích zařízení 2.2 Hotely v zemích EU (v %) Hotely a podobná ubytovací zařízení Noci strávené v zemích EU Celkem Ostatní hromadná ubytovací zařízení Turistické kempy z toho Chatové osady EU 27 1) 36,2 66,2 33,8 15,5 8,6 v tom: Belgie 34,0 52,3 47,7 10,7 17,4 Bulharsko 20,9 92,9 7,1 0,6 3,0 Česká republika 30,0 62,5 37,5 7,8 2,3 Dánsko 41,2 39,0 61,0 42,9 13,5 Estonsko 39,5 82,8 17,2 5,2 2,6 Finsko 34,8 82,6 17,4 12,4 4,2 Francie 43,1 66,4 33,6 33,6. Irsko 49,6 79,7 20,3 8,0. Itálie 32,6 67,7 32,3 17,2 9,0 Kypr 43,9 99,3 0,7 0,1 0,6 Litva 30,4 81,2 18,8 2,2 13,5 Lotyšsko 36,2 83,5 16,5 5,8 2,9 Lucembursko 26,1 52,1 47,9 37,2 4,2 Maďarsko 27,3 80,4 19,6 7,4 4,7 Malta 50,6 98,4 1,6.. Německo 35,0 59,3 40,7 6,1 8,3 Nizozemsko 45,3 37,8 62,2 25,3 31,9 Polsko 33,6 42,6 57,4 1,3 1,8 Portugalsko 39,0 82,5 17,5 15,0. Rakousko 37,0 78,9 21,1 4,8 6,7 Rumunsko 21,9 95,3 4,7 1,2. Řecko 22,4 98,1 1,9 1,9. Slovensko 33,3 64,1 32,9 3,7 3,3 Slovinsko 45,3 69,1 30,9 14,2 7,8 Spojené království 36,4 62,8 37,2 22,7 4,0 Španělsko 45,3 70,4 29,6 8,4 19,2 Švédsko 33,0 50,8 49,2 36,8 7,1 Hrubá míra obsazenosti v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních je v ČR mírně pod průměrem Evropské unie. Je však třeba uvážit, že do evropského průměru se vysokou vahou promítají výsledky zemí jako Španělsko, Francie, či Řecko v hotelovém segmentu. Při zohlednění této skutečnosti lze ztrátu ČR na evropský průměr 6,2 p.b v HUZ (resp. 3,7 p.b. v hotelovém segmentu) považovat za poměrně slušný výsledek. 13

14 Graf 10 14

15 2.3 Výdaje turistů - rezidentů na zahraniční dovolenou podle destinace (cesty se čtyřmi přenocováními) Země EU 27 EFTA EU 27, z toho: Ostatní evropské země Ruská Celkem federace Afrika Celkem Sev. Amerika Spojené Celkem státy Stř. a j. Amerika Asie Celkem Oceanie Celkem Belgie 63,9 1,6 8,1 0,9 11,4 2,9 2,4 4,8 6,6 0,8 Česká rep. 51,4 1,2 19,4 0,5 14,5 3,8 3,7 4,0 5,3. Dánsko 54,0 3,8 9,1 1,1 5,5 8,7 7,5 5,3 10,7 2,8 Finsko 61,4 1,9 3,5 0,4 4,7 6,7 6,0 2,3 18,3 1,1 Francie 34,4 2,9 5,0. 21,8 8,1 4,0 11,1 12,9. Irsko 57,4 0,9 2,2 0,1 4,0 20,4 18,4 1,8 6,4 6,9 Kypr 73,0 0,6 11,1 6,3 2,8 2,3 1,9 0,2 7,7 1,8 Litva 59,7 2,9 18,3 6,9 11,7 2,1 2,0 1,9 3,1 0,1 Lotyšsko 62,3 5,1 13,2 6,8 6,6 4,3 4,1 0,7 6,8 1,1 Lucembursko 74,1 4,8 3,2. 6,4 3,9 3,0 3,0 4,2. Maďarsko 63,0 4,1 11,4. 3,7 9,2 6,7. 5,5. Německo 58,4 4,3 9,9 1,1 6,7 8,0 6,9 3,7 7,3 1,7 Nizozemsko 59,3 3,9 2,0 0,5 7,1 6,9 5,5 6,5 12,6 1,7 Polsko 80,3 1,3 10,5. 7,3 0,5.. 0,3. Rakousko 52,3 1,7 21,0 0,4 5,2 3,8 3,0 3,7 8,0 2,3 Řecko 66,7 2,7 14,2 1,5 3,6 7,1 7,1 1,3 2,4 2,1 Slovensko 45,2 1,1 17,7. 21,3 3,5 1,9 4,5 5,8 0,9 Slovinsko 30,8. 52,5. 9, Spoj.králov. 54,0 1,9 3,7 0,2 6,6 12,3 10,5 5,1 10,5 4,2 Španělsko 47,6. 5,6. 10,7 4,8. 22,6 6,4. Švédsko 53,9 3,4 8,3 0,3 4,3 5,4 5,0 4,7 16,8 3,2 Ostatní země Chorvatsko 65,2 1,6 19,3 6,7 2,6 0,4 0,1 1,0 4,5 4,9 Norsko 69,0 1,3 5,2 0,2 3,8 5,9 5,9 3,5 10,6 0,6 Graf 11 15

16 Země Letecky Po moři 2.4 Způsob dopravy na dovolenou 2007 (v %) Pozemní doprava Vlak Autobus Osobní vozidlo Ostatní EU 27, z toho: Belgie 30,3 0,6 3,8 6,1 59,2 0,1 Česká republika 15,7 0,0 8,3 19,7 54,7 1,5 Dánsko 44,6 1,8 5,4 6,1 41,8 0,2 Estonsko 34,0 7,5. 20,0 32,3. Finsko 25,4 5,1 9,1 4,3 55,2 0,9 Francie 12,2 0,7 12,4 2,0 72,4 0,2 Irsko 71,0 3,0 1,9 1,8 22,0 0,2 Itálie 1) 19,0 6,1 8,5 5,0 61,4 0,0 Litva 30,8 3,3 12,8 6,6 46,3 0,2 Lotyšsko 45,0 1,2 14,3 16,5 22,2 0,8 Lucembursko 38,9 1,2 4,9 5,0 50,0 0,0 Maďarsko 1) 10,7 0,0 12,3 10,1 66,6 0,3 Německo 27,1 1,2 8,9 7,9 54,8 0,0 Nizozemsko 25,9 1,3 3,2 4,3 65,0 0,4 Polsko 8,1. 16,5 15,6 57,2 2,5 Portugalsko 20,0 0,5 2,3 7,0 69,9 0,3 Rakousko 28,9 0,3 7,2 7,2 55,2 1,2 Rumunsko 1) 3,5 0,1 25,0 21,4 47,2 2,8 Řecko 10,8 22,1 1,5 9,5 55,7 0,4 Slovensko 19,5 0,2 10,6 22,5 46,8 0,4 Slovinsko 11,7 1,4 2,2 7,2 77,4 0,0 Spojené království 54,7 6,7 4,8 3,4 30,1 0,4 Španělsko 18,2 1,5 7,0 15,9 56,8 0,5 Švédsko 32,8 2,9 10,7 6,0 47,6 0,0 Ostatní země Chorvatsko 8,9 1,8 3,5 20,9 64,3 0,6 Norsko 49,8 3,8 46,4 Způsobu dopravy na dovolenou ve většině zemí EU zcela jasně dominuje doprava osobním motorovým vozidlem, která patří v Evropě k nejoblíbenějším formám cestovnání. Hlavní příčinou tohoto jevu je vysoká míra uživatelského komfortu ve srovnání s veřejnou dopravou a časová nezávislost. Druhým nejčastějším způsobem cestování na dovolenou je letecká doprava, která se uplatňuje hlavně u vzdálených destinací. Vysoký podíl letecké dopravy z pochopitelných důvodů vykazují ostrovní státy. 16

17 Graf 12 17

18 2.5 Příjezdy turistů nerezidentů podle zemí původu, 2007 Země původu Hostitelská země EU 27 Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itále Litva Lotyšsko Lucembursko Mad'arsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Spojené království Španělsko Švédsko EU 27, z toho: Belgie 79,7 x 0,2 0,4 0,9 0,1 0,6 15,1 0,7 3,8 0,2 0,1 1,1 0,4 10,6 18,6 1,2 0,6 0,6 0,5 0,6 0,2 0,1 17,2 4,4 1,2 Bulharsko 73,0 1,9 x 1,6 2,6 0,2 2,0 4,3 1,5 2,8 0,2 0,2 0,1 1,0 18,5 1,7 2,0 0,5 1,6 7,1 6,1 0,8 0,5 10,6 1,5 3,0 Česká rep. 71,0 1,2 0,3 x 1,6 0,3 0,7 3,6 0,8 6,5 0,9 0,3 0,1 1,4 22,7 2,7 4,2 0,4 2,8 0,5 1,0 4,1 0,3 9,0 4,1 1,2 Dánsko 60,8 0,8 0,1 0,3 x 0,1 2,1 0,5 0,4 2,7 0,2 0,1 0,1 0,2 8,6 3,3 0,9 0,3 0,4 0,9 2,4 0,1 0,1 8,2 1,7 26,1 Estonsko 86,4 0,4 0,1 0,4 1,0 x 52,8 1,1 0,2 1,7 2,5 4,8 0,0 0,2 6,0 0,8 1,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4,0 1,2 6,7 Finsko 56,8 1,0 0,1 0,4 2,6 3,4 x 3,5 0,5 3,1 0,4 0,6 0,1 0,4 10,9 3,1 1,0 0,3 0,8 0,2 0,5 0,1 0,1 8,2 2,7 12,6 Francie 69,2 7,8 0,1 0,2 0,7 0,0 0,3 x 0,8 9,2 0,1 0,0 0,3 0,2 9,9 5,6 0,5 0,8 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 22,6 8,0 0,7 Itálie 58,9 2,1 0,3 0,7 0,9 0,1 0,6 7,8 1,1 x 0,2 0,1 0,1 0,7 18,2 2,5 1,6 0,5 4,0 1,1 1,0 0,2 0,4 8,3 5,1 1,2 Kypr 80,2 1,0 0,2 1,0 1,5 0,1 1,0 3,1 1,0 1,3 0,1 0,1 0,1 0,5 8,0 1,3 0,8 0,1 1,0 0,5 4,0 0,1 0,1 47,9 0,3 5,2 Litva 71,8 0,9 0,2 1,2 1,9 4,8 4,6 2,7 0,6 3,5 x 8,1 0,1 0,4 14,7 1,2 15,1 0,3 0,8 0,2 0,3 0,3 0,2 4,8 1,7 3,0 Lotyšsko 73,9 0,7 0,2 0,9 2,0 8,7 9,2 2,1 1,3 3,4 7,7 x 0,1 0,3 12,8 1,8 3,2 0,2 1,0 0,2 0,3 0,2 0,1 7,7 1,9 7,5 Lucembursko 84,5 22,8 0,2 0,3 1,1 0,1 0,4 13,9 0,4 3,1 0,1 0,1 x 0,2 15,4 12,7 0,6 0,9 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 7,6 2,0 1,0 Maďarsko 70,3 1,4 0,7 2,2 1,0 0,2 1,4 4,2 0,7 5,8 0,3 0,3 0,1 x 16,8 2,1 2,7 0,4 7,0 6,0 1,2 1,4 0,6 7,1 4,7 1,9 Malta 2). 2,9. 0,3 2,5 0,1 1,1 7,0 1,4 8,9 0,1 0,1 0,2 0,9 11,6 3,6 0,6 0,4 1,9. 0,9 0,1 0,3 38,3 2,0 2,2 Německo 60,1 4,0. 1,1 3,9 0,2 1,1 4,9 0,6 6,2 0,3 0,2 0,8 0,8 x 10,6 2,1 0,5 5,0. 0,8 0,3 0,2 8,8 3,4 3,6 Nizozemsko 68,5 7,8 0,1 0,4 1,7 0,1 0,6 5,8 1,2 4,0 0,1 0,1 0,4 0,3 16,2 x 0,9 0,5 0,8 0,3 0,5 0,1 0,1 20,5 4,6 1,2 Polsko 71,3 1,4 0,2 1,7 2,5 1,3 1,0 4,4 1,5 5,1 2,4 1,3 0,1 1,1 26,2 2,5 x 0,4 1,3 0,4 0,3 0,7 0,2 9,5 2,9 2,9 Portugalsko 2). 2,2. 0,28 1,57 0,1 1,0 7,3 2,5 6,3 0,1 0,1 0,2 0,3 11,3 4,7 0,7 x 1,2. 0,3 0,0 0,1 19,3 21,0 1,7 Rakousko 79,7 2,3 0,3 1,5 1,3 0,1 0,4 2,5 0,4 5,9 0,1 0,1 0,3 1,9 45,6 5,6 1,1 0,2 x 1,4 0,6 0,4 0,4 4,8 1,6 0,9 Rumunsko 73,0 1,5 1,3 1,2 0,9 0,1 0,5 7,7 0,5 12,7 0,1 0,1 0,1 6,2 14,8 2,9 2,1 0,8 5,1 x 2,4 0,6 0,4 5,8 4,0 0,8 Řecko 71,7 2,7 1,5 1,4 1,7 0,2 1,4 7,6 0,5 7,8 0,3 0,2 0,2 0,7 14,0 4,4 2,0 0,3 2,6 1,7 x 0,5 0,4 12,8 2,2 2,6 Slovensko 82,3 1,1 0,4 26,0 0,9 0,3 0,7 2,6 0,7 4,0 1,5 0,7 0,0 5,3 11,9 1,4 12,4 0,2 4,2 1,0 0,3 x 0,8 4,3 0,9 0,7 Slovinsko 72,1 1,7 0,9 1,7 0,5 0,1 1,2 3,0 0,6 23,4 0,2 0,2 0,1 2,5 10,2 1,7 1,4 0,5 12,5 1,0 0,4 0,8 x 4,9 1,6 0,9 Spoj,.král. 2). 2,7. 0,5 2,1 0,1 0,6 7,8 6,6 5,1 0,2 0,1 0,2 0,5 11,4 5,3 1,1 0,6 1,0. 0,5 0,2 0,1 x 5,5 2,9 Španělsko 78,1 2,7 0,1 0,5 1,0 0,1 0,6 9,8 1,7 7,2 0,1 0,1 0,2 0,3 20,0 3,5 0,7 3,8 0,9 0,4 0,4 0,1 0,1 22,3 x 1,5 Švédsko 51,5 1,2. 0,4 6,3 0,3 5,2 2,8 0,6 3,5 0,2 0,2 0,1 0,3 12,6 2,8 1,2 0,3 0,8. 0,4 0,1. 9,7 2,7 x Ostatní země Chorvatsko 78,8 1,2 0,5 3,9 0,7 0,2 0,4 7,6 0,7 12,0 0,4 0,2 0,0 2,8 13,8 2,1 2,2 0,6 9,8 0,6 0,2 2,1 7,6 4,3 2,9 1,6 Lichtenštejnsko 61,2 1,5 0,2 0,8 1,0 0,0 0,3 2,3 0,3 3,7 0,1 0,1 1,0 1,1 32,4 2,3 0,5 0,3 5,3 0,3 0,4 0,2 0,4 4,6 1,1 1,2 1) Data vycházející z počtu turistů nerezidentů, kteří se ubytovali v hotelech a obdobných zařízeních 18

19 Graf 13 Pokud jde o zdrojové země České republiky podle počtu příjezdů, nejsilnějšího podílu dosahuje sousední Německo, které je i z historického pohledu tradiční zdrojovou zemí, a má výrazně pasivní saldo bilance za mezinárodní cestovní ruch. (Tím se liší např. od Francie, která má výhodu atraktivní přímořské destinace, ale také silný domácí cestovní ruch). Ostatní státy dosahují na příjezdovém cestovním ruchu ČR podstatně nižšího podílu.

20 3. Živnostenské podnikání v ČR v I. III. čtvrtletí 2009 (k ) Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje Živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vedle základních funkcí těchto podnikatelských právních norem, je trvale předmětem zájmu i vývoj a analýza údajů, které vyplývají z živnostenského rejstříku, vedeného ŽÚ v pověřených obcích a ústředně spravovaného MPO. Novela živnostenského zákona (ŽZ) zakotvila významnou liberalizaci podmínek vstupu do podnikání a jeho průběžné zjednodušení, které již od pololetí 2008 působilo na zvýšený podnikatelský zájem. Tyto změny byly promítnuty též do evidence a dalších podkladů, z nichž vzniká tato stručná analýza živnostenského podnikání. Dále uvedené přehledy jsou těmto změnám přizpůsobeny. Znovu připomínáme, že zachycují výrazný pokles počtu volných živností, jako důsledek zavedení jedné volné živnosti (s osmdesáti obory činností), což se dotýká i původního sledování volných živnosti v obchodě. Uvolněné podmínky vstupu do podnikání vedly podle MPO nejen k podstatnému celkovému meziročnímu přírůstku, ale i ke zvýšení počtu řemeslných živností, což dokládá nejen rok 2008, ale i vývoj v I. III. čtvrtletí 2009, kdy jejich přírůstek dosáhl přes 27,7 tis. Ještě výraznější přírůstek za tři čtvrtletí 2009 vykazují volné živnosti přírůstek, a to 34 tis.s tím, že k dalšímu znatelnému zvýšení o 14. tis. došlo ve III. čtvrtletí t. r. S přihlédnutím k potřebám strukturálního a regionálního posuzování živnostenského podnikání uvádíme základní přehledy o živnostenském podnikání v našem statisticko ekonomického servisu pro naše členy a partnery v této sestavě: Vývoj počtu živnostenských oprávnění od r až do Podnikatelé a živnosti podle území (oblastí a krajů) za I. až III. čtvrtletí 2009 Počty živnostenských oprávnění podle základních druhů živnosti v I. až III. čtvrtletí 2009 rovněž podle území (regionů a krajů) Řemeslné a koncesované živnosti v pohostinství a v podnikání cestovních kanceláří do (opět podle regionů a krajů) K základním charakteristikám vývoje živnostenských struktur v I. pololetí 2009 v návaznosti na rok 2008 patří: celkový počet registrovaných podniků živnostenskými úřady dosáhl k ; , t. zn. počet podnikatelů proti vzrostl o 49,8 tis. s tím, že na jednoho podnikatele připadlo v I. pololetí ,33 živnostenského oprávnění stejně jako v roce 2008 po novele (v roce 2007 to bylo 1,93 ŽO); ve vztahu k populaci připadalo k na 1 tis. obyvatel 274,31 ŽO (koncem roku 2007 to bylo 382,7 ŽO) a 206,14 podnikatelů (v roce ,5 podnikatelů); vlivem novely ŽZ se celkový počet vydaných živnostenských oprávnění se v roce 2008 snížil a dosáhl k počtu ŽO k činí tento počet , t. zn. během I. až III. čtvrtletí se počet ŽO zvýšil o téměř 62 tis.; ve struktuře vzrostl v I. III. čtvrtletí počet ŽO pro fyzické osoby (FO) o 52,8 tis., pro právnické osoby o 9 tis.; podle druhu ŽO se ve sledovaném období snížil počet ŽO koncesovaných (o 357), zvýšil počet ŽO vázaných (o 648) a jak již bylo naznačeno vzrostl počet ŽO řemeslných (o 27,7 tis.) a počet ŽO volných (o 34 tis.). redukce počtu volných živností se v odvětví obchodu promítla především v maloobchodě a velkoobchodě, rovněž je zřetelná v podnikání v ubytování; následující přehledy ukazují vývoj řemeslné živnosti hostinské, kde došlo v I. až III. čtvrtletí 2009 ke zvýšení počtu o 5,3 tis (o 3,2 %) 20

21 a v cestovním ruchu u koncesovaných živnosti pro provozování CK s přírůstkem 60 koncesí na registrovaný počet k ; příznačné je, že v celkových počtech ŽO a podnikatelů bylo evidováno k více jak 94 tis. ŽO pro 85,8 tis. podnikatelů cizinců; celkový počet podnikatelů - cizinců se v I. až III. čtvrtletí 2009 zvýšil o 8,6 tis. osob, což činí z celkového přírůstku podnikatelů za tři čtvrtletí 17,3 %. 3.1 Vývoj počtu živnostenských oprávnění v letech 1992 až 2009 Ukazatel rozdíl ŽO c e l k e m z toho ŽO: koncesované vázané řemeslné volné z ŽO celkem pro FO pro PO ŽO pro cizince ŽO pro volnou živnost x x x x velko a maloobchod x). 30,6 35,5 33,9 33,2 x x x x podnikatelé celkem z toho FO PO cizinci ŽO na tis. obyvatel 91,29 180,5 291,72 366,6 382,7 269,5 272,5 274,3 4,8 podnikatelé na tis.obyv. 63,7 120,74 169,6 196,1 198,5 202,2 204,9 206,1 3,9 ŽO na 1 podnikatele 1,43 1,49 1,68 1,87 1,93 1,33 1,33 1,33 0 ŽO - živnostenské oprávnění; PO - právnické osoby; FO - fyzické osoby x)= velkoobchodní a maloobchodní živnosti podle dřívějšího 33 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; % = podíl z celkového počtu vydaných živnostenských oprávnění v NH; r) rozdíl = změna stavu k oproti stavu k

22 3.2 Podnikatelé a živnosti (ŽO) podle regionů a krajů k Území (oblast/kraj) Živnostenská Počet ŽO Podnikatelé oprávnění na FO PO Celkem (FO+ PO) Celkem (FO + PO) podnikatele počet rozdíl počet rozdíl počet rozdíl počet rozdíl PRAHA ,28 Praha hl. m ,28 STŘEDNÍ ČECHY ,34 Středočeský ,34 JIHOZÁPAD ,33 Jihočeský ,35 Plzeňský ,32 SEVEROZÁPAD ,34 Karlovarský ,31 Ústecký ,35 SEVEROVÝCHOD ,35 Liberecký ,32 Královéhradecký ,35 Pardubický ,37 JIHOVÝCHOD ,34 Vysočina ,36 Jihomoravský ,34 STŘEDNÍ MORAVA ,35 Olomoucký ,34 Zlínský ,35 MORAVSKOSLEZSKO ,34 Moravskoslezský ,34 ČR CELKEM ,33 ŽO živnostenské oprávnění; PO právnické osoby; FO fyzické osoby Pramen: MPO ČR r) rozdíl = změna stavu k oproti stavu k

23 3.3 Počty živnostenských oprávnění podle základních druhů živnosti a právní formy k podle území (regionů a krajů) Živnostenská z toho živnostenská oprávnění pro živnosti oprávnění celkem koncesovanou volnou řemeslnou vázanou Území (oblast/kraj) počet r) rozdíl počet r) rozdíl počet r) rozdíl počet r) rozdíl počet r) rozdíl PRAHA Praha hl. m STŘ. ČECHY Středočeský JIHOZÁPAD Jihočeský Plzeňský SEVEROZÁPAD Karlovarský Ústecký SEVEROVÝCHOD Liberecký Královéhradecký Pardubický JIHOVÝCHOD Vysočina Jihomoravský STŘ. MORAVA Olomoucký Zlínský MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský ČR CELKEM r) rozdíl = změna stavu k oproti stavu k

24 Území (oblast/kraj) 3.4 Živnosti v cestovním ruchu k pohostinství a cestovní kanceláře Počet Hostinská - ž. řemeslná kód R11410 Počet Počet změna 1.-3.čtvrtl. Cestovní kanceláře ž. koncesovaná kód K31439 Počet Počet Počet změna 1.-3.čtvrtl. PRAHA Praha hl. m STŘEDNÍ ČECHY Středočeský JIHOZÁPAD Jihočeský Plzeňský SEVEROZÁPAD Karlovarský Ústecký SEVEROVÝCHOD Liberecký Královéhradecký Pardubický JIHOVÝCHOD Vysočina Jihomoravský STŘEDNÍ MORAVA Olomoucký Zlínský MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský ČR CELKEM

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více